Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára"

Átírás

1 Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közbeszerzési Értesítő száma: 204/82 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 2. () bekezdés b) pontja/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 3890/204 CPV Kód: ; Ajánlatkérő: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Magyarország, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. Teljesítés helye: 0. (Nagykovácsi Általános Iskola), 2094 Nagykovácsi, Kaszáló u (Kispatak Óvoda) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások 3. melléklet 92/20. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 2. () bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Postai cím: Kossuth Lajos utca 6. Város/Község: Nagykovácsi Postai irányítószám: 2094 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Ihászné Lovász Mária Telefon:

2 Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató x Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. () bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Fő tevékenység I.3.) Klasszikus ajánlatkérők x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek 2

3 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.) Meghatározás II..) A szerződéshez rendelt elnevezés: Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára II..2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja x Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: 7 (az 27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: Magyarország, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 0. (Nagykovácsi Általános Iskola), 2094 Nagykovácsi, Kaszáló u (Kispatak Óvoda) NUTS-kód: HU02 II..3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk 3

4 x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II..4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet. A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II..5) A szerződés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerződés közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás ellátására a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára. II..6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II..7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II..8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Vállalkozási szerződés keretében közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás biztosítása (ételmaradék elszállítással), Nagykovácsi Község Önkormányzat közigazgatási területén működő egyes intézmények számára, tanévben, az alábbiakban megadott, irányadó éves ( tanévre vonatkozó) adagszámok figyelembe vételével. Nagykovácsi Általános Iskola tanulói és pedagógusai számára az alábbiak szerint: Az általános iskolai háromszori étkezés naponta 7-0 éves korosztály: 303 fő számára 4

5 -4 éves korosztály: 5 fő számára Az általános iskolai háromszori diétás étkezés naponta 7-0 éves korosztály: 2 fő számára Az általános iskolai egyszeri étkezés (ebéd) naponta -4 éves korosztály: 27 fő számára Az általános iskolai egyszeri diétás étkezés (ebéd) naponta -4 éves korosztály: 3 fő számára Felnőtt egyszeri étkezés (ebéd) naponta 5 fő számára. Nagykovácsi, Kispatak Óvoda gyermekei és pedagógusai számára az alábbiak szerint: Óvodai háromszori étkezés naponta 330 fő számára Felnőtt egyszeri étkezés (ebéd) naponta 5 fő számára Ajánlatkérő a szerződést 204. szeptember. napjától kezdődő hatállyal kívánja megkötni 205. augusztus 3. napjáig terjedő időszakra, azzal, hogy az általános iskolai tanév vége 205. június 5. Szállítási napok száma: átlagosan 2 nap / hónap, összesen általános iskola: 85 szállítási nap, óvoda: 27 szállítási nap. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy mindkét intézmény esetében külön-külön a megadott létszámtól, illetve szállítási naptól a teljesítés során legfeljebb + 20%-kal eltérjen. Ajánlattevő feladata az ételek kiszállítása és átadása az ajánlatkérő által megjelölt személyzet részére a dokumentációban foglaltak szerint. A tízórai érkezési időpontja: ig, az ebéd érkezési időpontja: ig; Az uzsonna a tízóraival, vagy az ebéddel együtt szállítandó, Ajánlattevő választása szerint. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): nem (Igen válasz esetén)a vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés 204/09/0 (év/hó/nap) 5

6 Befejezés 205/08/3 (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III..) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Meghiúsulási kötbér Nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha a teljesítés olyan okból, amelyért felelős, meghiúsul. Meghiúsulási kötbér fizetendő, amennyiben az adott szállítási napra egyáltalán nem történik szállítás, vagy ha a késedelem meghaladja a 2 órát. A kötbér számítási alapja: a nem teljesítéssel érintett ételszállítmány adott napra számított bruttó ellenértéke, mértéke annak 30 %-a. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésétől egyoldalúan eláll, illetve, ha az ajánlatkérő jelen szerződés ajánlattevőnek felróható, szerződésben nevesített okokból történő felmondásáról dönt, úgy a nyertes ajánlattevő Ft meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Késedelmi kötbér A nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér fizetésére köteles abban az esetben, amennyiben elmulasztja a szerződéses kötelezettségeinek határidőben történő teljesítését, azaz a beszerzés tárgyában jelzett szerinti időponthoz képest legfeljebb 2 órát késik. A késedelmi kötbér számítási alapja: a késedelemmel érintett ételszállítmány adott napra számított bruttó ellenértéke, mértéke annak a nyertes ajánlattevő ajánlatában megajánlott %-a. Az ajánlatkérő a késedelmi kötbért nem számítja fel a legfeljebb 5 perces késedelem esetén. Hibás teljesítési kötbér A nyertes ajánlattevő hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles abban az esetben, amennyiben, a heti étlap tervezése, biztosítása során nem jelen szerződés vonatkozó előírása szerint jár el, vagy, ha az ajánlatkérő számára leszállított étellel kapcsolatosan jelen szerződés vonatkozó pontja szerinti ellenőrzései során mennyiségi, tartalmi, vagy fogyaszthatósági kifogása merül fel. A hibás teljesítési kötbér számítási alapja: a hibás teljesítéssel érintett étel szállítmány bruttó ellenértéke, mértéke annak 5 %-a. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. III..2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) A) A kifizetések pénzneme a HUF. B) Ajánlatkérő előleget nem fizet. C) Kifizetés szabályai, vonatkozó jogszabályi rendelkezések: az ajánlatkérő a Kbt. 30. () és (5) bekezdése, a Ptk. 6:30. ()-(2) bekezdés szerint fizeti meg az ellenértéket. D) Ajánlatkérő részteljesítési és részszámlázási lehetőséget a közétkeztetési szolgáltatás esetében havonta biztosít. A Vállalkozó számla benyújtására havonta, utólag, a tárgyhót követő hó 5. napjától jogosult. E) Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a nyertes ajánlattevő által szabályszerűen tételes elszámolással kiállított, intézményenkénti részletezést tartalmazó, számla alapján, oly módon fizeti meg, hogy a fizetési határidő nem haladhatja meg a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 30 napot (Ptk. 6:30. () bekezdés). 6

7 F) Késedelmes fizetés esetén ajánlatkérő a mindenkor hatályos Ptk-ban foglalt rendelkezések szerint fizet késedelmi kamatot. G) A kifizetések során az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. foglaltak szerint kell eljárni. A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. III..3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Nem lehetséges, az ajánlatkérő a Kbt. 27. (2) bekezdés alapján nem követeli meg, illetve nem teszi lehetővé gazdasági társaság létrehozását. III..4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen (Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során meg kell, hogy feleljen elsősorban a 62/20. (VI. 30.) VM rendeletnek, a 37/204. (IV.30.) EMMI rendeletnek, továbbá egyéb vonatkozó előírásoknak (elsősorban a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásainak, HACCP követelményeknek) és a mindenkori, az étkeztetést befolyásoló hatályos rendeleteknek, különösen az alábbiak: évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről; 62/20. (VI.30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló jogszabályi előírásokról; 68/2007. (VII.26.) FMV-EÜM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről; 852/2004/EK rendelet az élelmiszer higiéniáról. III.2) Részvételi feltételek III.2.) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: A kizáró okok alapján, az eljárásban nem lehet - ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 56. () bekezdésbenfoglalt kizáró feltételek valamelyike, - ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 56. (2) bekezdés szerinti kizáró feltétel. A Kbt. 56. () bekezdésnek fentiek szerint előírt kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 56. () bekezdés k) pontja kc) alpontját a Kormányrendelet 2. i) pont ib) alpontja, illetőleg nem magyarországi letelepedés esetén a 4. f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia (Kbt. 22. () bekezdés, illetve Kormányrendelet 2. alapján). Az ajánlattevő csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. () bekezdés a-k) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. () bekezdés a-k) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. (3) bekezdés, illetve Kormányrendelet 2. alapján 0. szerint). 7

8 A kizáró okok igazolási módjával kapcsolatosan lásd még a Közbeszerzési Hatóság hatályos útmutatóját a kizáró okokról és azok igazolási módjáról, mely elérhető a Közbeszerzési Hatóság honlapján (közbeszerzes.hu/jogi HÁTTÉR/Jogalkalmazás elősegítése/útmutatók). A becsatolt nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő keltezésűeknek kell lenni. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben, vagy akinek alvállalkozójával vagy az alkalmassági igazolásában részt vevő szervezetével szemben, a kizáró okok az eljárás során következnek be. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P) Ajánlattevő vagy jogelődje az ajánlattételi határidőt megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolója (ha letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi. (A céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.) Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő fenti dokumentumok közzétételét, az ajánlattevőnek cégszerűen nyilatkoznia kell az az ajánlattételi határidőt megelőző 3 lezárt üzleti évének mérleg szerinti eredményéről (nem kettős könyvvitel rendszerében nyilvántartó szervezetek esetében az adóalapról). Ha az ajánlattevő az előzőek szerinti irattal (saját vagy jogelődje az ajánlattételi határidőt megelőző 3 lezárt üzleti évi, számviteli szabályok szerinti beszámolója) azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (közétkeztetési szolgáltatások) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. (Kbt. 2. () bekezdés b) pont alapján az 55. () bekezdés d) pont, valamint a Kormányrendelet 4. () bekezdés b) pontja, illetve 4. (2) bekezdése szerint) P2) Az előző kettő üzleti év teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló cégszerűen aláírt saját nyilatkozat, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (Kbt. 2. () bekezdés b) pont alapján az 55. () bekezdés d) pont, valamint a Kormányrendelet 4. () bekezdés c) pontja és (3) bekezdése szerint) Ha az Ajánlattevő a fentiekben (P vagy P2 pontban) előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében mérleg, vagy árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a Kormányrendelet 4. (3) bekezdése szerint járhat el. Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdése szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P) Alkalmas az ajánlattevő, ha az ajánlattételi határidőt megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján, legfeljebb az egyik vizsgált évben volt a mérleg szerinti eredménye negatív. A 30/20. (XII. 23.) Kormányrendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 4. (2) bekezdés alkalmazása esetén, a gazdasági szereplőktől megkövetelt, működésének ideje alatt a 8

9 közbeszerzés tárgyából (közétkeztetési szolgáltatások) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele: összesen Ft P2) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben az előző kettő illetve működése megkezdése óta eltelt üzleti években összesen általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen elérte a Ft-t. Alanyi kör: III.2.2./P) pontokban meghatározott követelményeknek közös ajánlattevők esetében mivel ezek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő, ha közülük egy felel meg. (Kbt. 55. (4) bekezdés). III.2.2./P2) pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.(kbt. 55. (4) bekezdés); A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja. Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 55. (5) bekezdés). III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M) Az ajánlati felhívás feladásától (VI.5. pont) visszafelé számított három évben teljesített (lezárt, illetve leigazolt) legjelentősebb szolgáltatások ismertetése, mely jogszabályban előírtakon (alább felsoroltakon) túl, tartalmazza az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges adatokat is: a szerződést kötő fél megnevezése, címe, kapcsolattartó neve és telefonszáma, a korábbi teljesítés rövid leírása (szállított napi adagszámok az ellátottak körének megnevezésével), teljesítés ideje (kezdés és befejezés, év/hónap), az ellenszolgáltatás összege, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a feltétel igazolására a Kormányrendelet 6. () bekezdése szerinti, a fenti elvárásoknak megfelelő tartalommal elkészített, igazolást is elfogadja. (Kbt. 2. () bekezdés b) pont alapján a Kbt. 55. (3) bekezdés a) pont, és Kormányrendelet 6. (5) bekezdés alapján) M2) Ajánlattevő nyilatkozatában mutassa be azokat a szakembereket (szervezeteket) különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöket megnevezésük, és képzettségük ismertetésével, akiket a teljesítésbe kíván bevonni. Az ellenőrzéshez benyújtandó: o a képzettség (végzettség) ahol erre vonatkozó feltétel előírásra került igazolásához be kell nyújtani az azt igazoló dokumentum másolatát; o a szakmai gyakorlat ahol erre vonatkozó feltétel előírásra került ismertetéséhez csatolni kell az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapításához, és ellenőrizhetőségéhez, szükséges részletezettségű, a szakember által aláírt, szakmai önéletrajzot. Csatolandó valamennyi bemutatott szakember rendelkezésre állási nyilatkozata is. (Kbt. 2. () bekezdés b) pont alapján a Kbt. 55. () bekezdés a) pont, és Kormányrendelet 5. (3) bekezdés d) pont szerint) M3) A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírása, minimum az alábbi tartalommal: 9

10 o főzőkonyhá(k) (a szolgáltatás nyújtásához rendelkezésre álló) felszereltségének leírása o engedélyezett főzőkapacitások Benyújtandó továbbá a működési engedély (egyszerű másolata). Benyújtandó a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen aláírt dokumentum, a teljesítéshez rendelkezésre álló tároló és szállító edényekről, illetve szállító jármű(vek)ről, bemutatva azok műszaki-technikai paramétereit minimum az alkalmassági feltételnek való megfelelés igazolásához szükséges adatokat tartalmazó tartalommal. Bemutatandó, hogy milyen jogcímen rendelkezik a bemutatott főzőkonyha, illetve szállító jármű(vek) felett, és igazolandó a rendelkezési jog: o saját tulajdon esetén a tulajdoni lap (egyszerű másolat), illetve forgalmi engedély (egyszerű másolata), vagy olyan irat melyből a tulajdonjog megállapítható; o bérlemény esetén a bérleti szerződés vagy annak legalább a rendelkezési jogot igazoló részének egyszerű másolata. Ajánlattevő nyilatkozata, arról, hogy a bemutatott kapacitások más szerződés teljesítéséhez nem kötöttek, nyertessége esetén rendelkezésre állnak. (Kbt. 2. () bekezdés b) pont alapján a Kbt. 55. () bekezdés b) pont, és Kormányrendelet 5. (3) bekezdés e) pont szerint) M4) Ajánlattevő csatolja a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírását (tanúsítvány(ok) vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány(ok), vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékainak benyújtása). (Kbt. 2. () bekezdés b) pont alapján a Kbt. 55. () bekezdés c) pont, és Kormányrendelet 5. (3) bekezdés f) pont, valamint 7. (2) bekezdése szerint) Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdése szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M) Alkalmas az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben összesen rendelkezik teljesített (sikeres teljesítésigazolással lezárt) M.) közbeszerzés tárgyában [közétkeztetési szolgáltatás] megvalósult, legalább 2 hónapos folyamatos időtartamban biztosított korábbi teljesítéssel/teljesítésekkel, amely(ek) értéke összesen eléri a nettó Ft értéket; M.2) közbeszerzés tárgyában [közétkeztetési szolgáltatás] megvalósult, legalább db szerződéssel, melynek keretében, a vizsgált időszakon belül, minimum 6 hónapos folyamatos időtartamban legalább 450 adag/nap ebéd kiszállítására került sor; M.3) közbeszerzés tárgyában [közétkeztetési szolgáltatás] megvalósult, teljesítéssel/teljesítésekkel, amely(ek) keretében, a vizsgált időszakon belül, minimum 6 hónapos folyamatos időtartamban, egyidejűleg legalább összesen 50 adag/nap óvodai és/vagy iskolai ebéd nyújtására került sor. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az eljárást megindító felhívás feladásáig még nem járt le, úgy az ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses értéket (mennyiséget) veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során így ez feltüntetendő az igazolásban!). Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatokat is 0

11 magában foglal, az ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya, illetve az alkalmassági feltétel körében előírtak szerinti, teljesített szolgáltatások értékét (mértékét) veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során (így ez feltüntetendő az igazolásban!). M2) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel: M2.) legalább fő élelmezésvezetővel, akinek élelmezésvezető szakképesítéssel kell rendelkeznie, vagy vendéglátóipari vagy élelmiszeripari felsőfokú végzettséggel és legalább öt éves, a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában ideértve a tápanyagszámítást, étrend- és étlaptervezést való dokumentált jártassággal kell rendelkeznie, vagy dietetikus szakképesítéssel kell rendelkeznie, vagy vendéglátóipari szakközépiskolai érettségivel, vagy érettségivel és szakács szakképesítéssel kell rendelkeznie, mely esetben legalább tíz éves, a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában ideértve a tápanyagszámítást, étrend- és étlaptervezést való dokumentált jártasság szükséges. M2.2) legalább fő dietetikus szakképesítéssel rendelkező szakemberrel (mivel diétás étrendet és diétás étlapot kizárólag ilyen végzettségű szakember tervezhet, diétás étlapot pedig ilyen szakember felügyeletével lehet összeállítani). M2.3) diétás étel készítéséhez legalább fő diétás szakács szakmai képesítéssel rendelkező személlyel (aki ezt végezheti), vagy dietetikus szakképesítéssel rendelkező szakemberrel (aki a készítést felügyeli). M3) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik M3.) a szolgáltatás teljesítésére alkalmas, szakhatósági működési engedéllyel rendelkező főzőkonyhával, mely a szükséges főzőkapacitással bír legalább 800 fő/nap részére. M3.2) legalább 800 ebéd adag/nap mennyiségű élelmiszer kiszállítására és folyamatos melegen tartására elegendő, a HACCP előírásoknak megfelelő, fertőtleníthető, rozsdamentes, hőtároló szállítóedénnyel. M3.3) legalább 800 ebéd adag/nap mennyiségű élelmiszer kiszállítására alkalmas ételszállító járművel/járművekkel. M4) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes, a közbeszerzési tárgya [közétkeztetési szolgáltatás] szerinti tevékenységre vonatkozó, független szervezet által kiadott HACCP vagy azzal egyenértékű rendszer működtetésére vonatkozó tanúsítványát (egyszerű másolatban), vagy az azzal egyenértékű szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszerének tanúsítványát vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírását Alanyi kör: III.2.3./M-M4) pontokban meghatározott feltételeknek közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. (4) bekezdés); III.2.3./M.-M.3) pontokban előírt referencia igazolására ugyanazon korábbi teljesítés több feltételnek való megfeleléshez is bemutatható, ha az ott előírtakat teljesíti; A III.2.3/M2.) és az M2.2.-M2.3 pontok igazolására ugyanazon szakember nem jelölhető. Az M2.2 és M2.3 pontok igazolása történhet ugyanazon szakemberrel. Az előírt alkalmassági feltételnek az Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 55. (5) bekezdés). Együttes megfelelés esetén elegendő csak annak benyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja, amennyiben az teljeskörűen megfelel az előírt feltételnek. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

12 A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt. 22. (9) bekezdése szerint fenntartott nem III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem (Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.) Az eljárás fajtája IV..) Az eljárás fajtája Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos IV..2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY: Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma 2

13 A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV..3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: IV. 2) Értékelési szempontok IV.2.) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám Az általános iskolai (mindkét korcsoport számára biztosított) háromszori étkezés 0 egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft) Az általános iskolai (7-0 éves korcsoport számára biztosított diétás étrend) háromszori étkezés egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft) Az általános iskolai (-4 éves korcsoport számára biztosított) egyszeri étkezés 5 (ebéd) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft) Az általános iskolai (-4 éves korcsoport számára biztosított diétás étrend) egyszeri étkezés (ebéd) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft) Az óvodai háromszori étkezés egy fő/napra 6 vonatkozó nettó ajánlati ára (nettó Ft) Felnőtt egyszeri étkezés (ebéd) egy fő/napra vonatkozó nettó ajánlati ára 2 (nettó Ft) Általános iskolai háromszori étkezés (7-0 év ősz-tél -0 nap): mintaétrendek zöldség-, gyümölcs- és gabonafélék tekintetében tett vállalásai (adagszám) Általános iskolai háromszori étkezés (7-0 év ősz-tél -20 nap): mintaétrendek zöldség-, gyümölcs- és gabonafélék tekintetében tett vállalásai (adagszám) Általános iskolai háromszori étkezés (7-0 év tavasz-nyár -0 nap): mintaétrendek zöldség-, gyümölcs- és gabonafélék tekintetében tett vállalásai (adagszám) 3

14 Általános iskolai háromszori étkezés (7-0 év tavasz-nyár -20 nap): mintaétrendek zöldség-, gyümölcs- és gabonafélék tekintetében tett vállalásai (adagszám) Általános iskolai háromszori étkezés (-4 év ősz-tél -0 nap): mintaétrendek zöldség-, gyümölcs- és gabonafélék tekintetében tett vállalásai (adagszám) Általános iskolai háromszori étkezés (-4 év ősz-tél -20 nap): mintaétrendek zöldség-, gyümölcs- és gabonafélék tekintetében tett vállalásai (adagszám) Általános iskolai háromszori étkezés (-4 év tavasz-nyár -0 nap): mintaétrendek zöldség-, gyümölcs- és gabonafélék tekintetében tett vállalásai (adagszám) Általános iskolai háromszori étkezés (-4 év tavasz-nyár -20 nap): mintaétrendek zöldség-, gyümölcs- és gabonafélék tekintetében tett vállalásai (adagszám) Általános iskolai egyszeri étkezés (-4 év ősz-tél -0 nap): mintaétrendek zöldség-, gyümölcs tekintetében tett vállalásai (adagszám) Általános iskolai egyszeri étkezés (-4 év ősz-tél -20 nap): mintaétrendek zöldség-, gyümölcs tekintetében tett vállalásai (adagszám) Általános iskolai egyszeri étkezés (-4 év tavasz-nyár -0 nap): mintaétrendek zöldség-, gyümölcs tekintetében tett vállalásai (adagszám) Általános iskolai egyszeri étkezés (-4 év tavasz-nyár -20 nap): mintaétrendek zöldség-, gyümölcs tekintetében tett vállalásai (adagszám) Óvodai háromszori étkezés (4-6 év ősz-tél -0 nap): mintaétrendek zöldség-, gyümölcs- és gabonafélék tekintetében tett vállalásai (adagszám) 4

15 Óvodai háromszori étkezés (4-6 év ősz-tél -20 nap): mintaétrendek zöldség-, gyümölcs- és gabonafélék tekintetében tett vállalásai (adagszám) Óvodai háromszori étkezés (4-6 év tavasz-nyár -0 nap): mintaétrendek zöldség-, gyümölcs- és gabonafélék tekintetében tett vállalásai (adagszám) Óvodai háromszori étkezés (4-6 év tavasz-nyár -20 nap): mintaétrendek zöldség-, gyümölcs- és gabonafélék tekintetében tett vállalásai (adagszám) Késedelmi kötbér mértéke (%) 3 IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem (Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 204/08/05 (év/hó/nap ) Időpont: 0:00 A dokumentációért fizetni kell nem (Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 204/08/05 (év/hó/nap) Időpont: 0:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) Dátum: (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve 5

16 Az EU következő hivatalos nyelve(i): Egyéb: x Magyar IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 204/08/05 (év/hó/nap) Időpont: 0:00 Hely: VANIN Kft. 026 Budapest, Érmelléki utca 9. II/2. tárgyaló Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. bekezdése szerint V. szakasz: kiegészítő információk V.) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: V.3) További információk (adott esetben) V.3.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos) V.3.2.) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentáció Kbt. 49. (6) bekezdésének megfelelő átvétele érvényességi feltétel. A gazdasági szereplők a felhívás A. melléklet II. pontjában feltüntetett elektronikus elérhetőségen kérhetik a dokumentáció megküldését. A dokumentációt ajánlatkérő teljes terjedelemben (a dokumentációban foglalt iratminták szerkeszthető formában is), térítésmentesen, elektronikus úton, küldi meg az azt igénylő gazdasági szereplők számára, a kérelem kézhez vételétől számított két munkanapon belül (Kbt. 50. (3) bekezdés). Ajánlatkérő a dokumentációba való ingyenes betekintés lehetőségét, az A. melléklet II. pontjában feltüntetett helyszínen biztosítja. V.3.3.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: -0 6

17 V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az értékelés módszere: az -6. részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság 202. június -jén kiadott útmutatója (KÉ 202. évi 6. szám) III.A.. ba) pontja szerinti relatív módszer, a fordított arányosítás alkalmazásával, a dokumentációban részletezettek szerint. Az általános iskolai (mindkét korcsoport számára biztosított) étkezés típusok árképzése során a 7-0 illetve a -4 éves korosztályok számára összeállított étrend alapján kalkulált egységárak átlagát kell az ajánlattevőknek szerepeltetni (nyertessége esetén ezen átlagos egységár képezi a tételes elszámolás alapját). Az ajánlati egységárakat két tizedes jegyre kerekítve kell megadni. A több tizedes jegyet tartalmazó megajánlás esetén ajánlatkérő, a matematikai kerekítés szabályait (-5 lefele, 6-9 felfele) alkalmazva a Kbt. 68. szerint eljárva jogosult javítani; a kevesebb tizedes jegyet tartalmazó megajánlást a hiányzó helyeken 0 értékkel veszi figyelembe. Az értékelés módszere: az részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság 202. június -jén kiadott útmutatója (KÉ 202. évi 6. szám) III.A.. bb) pontja szerinti relatív módszer, az egyenes arányosítás alkalmazásával, a dokumentációban részletezettek szerint. Az értékelés a mintaétrendek zöldség-, gyümölcs- és gabonafélék tekintetében tett vállalásai (adagszám) szempontjából történik. A Kbt. 7. (7) bekezdéssel összefüggésben azon legkedvezőtlenebb elem, amelynél kedvezőtlenebb (alacsonyabb) érték megajánlása nem megengedett: a Műszaki leírás 5. számú táblázatában a 37/204. (IV.30.) EMMI rendeletben foglaltakkal egyezően az előírt minimálisan biztosítandó adagszámok szerepelnek, melynél kevesebb alkalom megajánlása az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után. Az egy adagként figyelembe vehető mennyiséget a műszaki leírás a 37/204. (IV.30.) EMMI rendelettel egyezően tartalmazza (Műszaki leírás. táblázat). Az értékelés módszere: az 23. részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság 202. június -jén kiadott útmutatója (KÉ 202. évi 6. szám) III.B.2. pontja szerinti abszolút módszer, a folytonos hasznossági függvény alkalmazásával, a dokumentációban részletezettek szerint. A Kbt. 7. (7) bekezdéssel összefüggésben azon legkedvezőbb (legmagasabb) szint, melyre és az annál még kedvezőbb megajánlásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pont kerül kiadásra: 20%; továbbá azon legkedvezőtlenebb elem, amelynél kedvezőtlenebb (alacsonyabb) érték megajánlása nem megengedett (az ajánlat érvénytelen): 5%. A késedelemmel érintett szolgáltatás ellenértékének %-ában, két tizedes jegyre kerekítve kell megadni. A több tizedes jegyet tartalmazó megajánlás esetén ajánlatkérő, a matematikai kerekítés szabályait (-5 lefele, 6-9 felfele) alkalmazva a Kbt. 68. szerint eljárva jogosult javítani; a kevesebb tizedes jegyet tartalmazó megajánlást a hiányzó helyeken 0 értékkel veszi figyelembe. V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak igen Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III.2.2. P)-P2) pont és III.2.3. M)-M4) pontok valamennyi rendelkezése. V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem V.4) Egyéb információk: 7

18 . Kiegészítő tájékoztatás: a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az Ajánlatkérő megadni (Kbt. 22. (5) bekezdés), ezért kéri, hogy az Ajánlattevők erre tekintettel tegyék fel kérdéseiket. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kérésre adott válaszokat a dokumentáció kiváltásakor (megküldés megkérésekor) kapcsolattartási címként megadott selektronikus címre küldi meg a dokumentációt megkérő gazdasági szereplők számára (illetve a dokumentációt később megkérők számára a dokumentációval egyidejűleg bocsátja rendelkezésre). Ezért fokozottan fontos, hogy a kapcsolattartásra működő elektronikus cím kerüljön megadásra. 2. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban, zárt csomagolásban db eredeti papír alapú és db elektronikus másolati példányban (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető (pl. pdf) formátumban, CD/DVD lemezen vagy egyéb elektronikus adathordozón), a Kbt ban, illetve a dokumentációban meghatározottak szerint kell benyújtani. Az ajánlatok benyújtásának ideje: - az ajánlattételi határidő lejártának napjáig: munkanapokon hétfőtől-csütörtökig , pénteken között; - az ajánlattételi határidő lejártának napján: óra. 3. Üzleti titok: Az ajánlattevő az ajánlatában, elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. ] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 20. évi CXII. törvény 27. (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információt tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a (2) (3) bekezdés szerinti elemeket.(kbt. 80. () bekezdés) Amennyiben az ajánlatüzleti titkot tartalmaz, azt elkülönítetten kell az ajánlatban megjeleníteni (papír alapú ajánlatnál külön fűzve). 4. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. (Személyes leadás esetén az előző pont szerinti időpontokban). A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, késedelméből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 5. Irányadó idő: A teljes eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 6. Árfolyamok: Az ajánlattétel során az alkalmassági, érvényességi körben megadandó adatok esetén, amennyiben ezek nem HUF-ban állnak rendelkezésre a különböző devizák forintra történő átszámításánál az Ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás közzétételének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az Ajánlattevő saját központi bankja által az eljárást megindító felhívás megjelenésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Előzőektől eltérően a referenciák esetében az azok teljesítésekori, árbevételre vonatkozó adatok esetén pedig a tárgyév utolsó napján hatályos árfolyamot kell figyelembe venni. Az átszámítást az ajánlattevőnek kell elvégeznie és cégszerű nyilatkozat formájában az ajánlathoz csatolnia, megadva benne az átszámítandó deviza összegét, az átszámítás alapjául vett árfolyamot (árfolyamokat), és a számított HUF összeget is. 7. Tájékozódási kötelezettség: az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a 8

19 szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat (Kbt. 54. ()-(2) bekezdés). 8. Fordítás: az eljárás nyelve magyar, ezért idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak ajánlattevő általi felelős fordítását is be kell csatolni az ajánlatban (Kbt. 36. (3) bekezdés). Előzőeken túlmenően ajánlatkérő a fordítást hiteles fordítási formában, vagy az eredetileg több nyelven készült iratokat is elfogadja, amennyiben azok között magyar nyelvű is szerepel. A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel. 9. Az aláírási mód és jogosultság ellenőrzése érdekében a cégnek minősülő Ajánlattevőnek, és adott esetben, amennyiben az ajánlatban cégszerűen nyilatkozik a Kbt. 40. () bekezdés és a Kbt. 55. (5) bekezdés szerinti szervezetnek (átfedés esetén elegendő egyszer) ajánlathoz csatolni kell: - hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát (egyszerű másolatban), - amennyiben az eljárás során aláíróként nem a cégszerű aláírásra jogosult jár el, akkor a cégképviseletre jogosult személy fenti iratán túlmenően az általa adott, a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazást is. 0. Nyilatkozatok, igazolások: Az ajánlatnak elsősorban, de nem kizárólagosan tartalmaznia kell a Kbt. 58. (), 60. (3), (5), (6), 40. () és adott esetben a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdésben foglaltakat.. Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni, amelyet az ajánlat elején kell elhelyezni, és tartalmazza a Kbt. 62. (3) bekezdése szerinti információkat. 2. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, melyben a Kbt. 25. (2) bekezdése szerint kötelesek maguk közül egy, a nevükben eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 3. Az ajánlatban ha a felhívás, vagy a dokumentáció ezt elő is írta nem kell igazolni azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult tájékozódni (Kbt. 36. (5) bekezdés). Ajánlatkérő kéri, hogy ilyen esetekben, amikor az Ajánlattevő fenti oknál fogva nem nyújtja be a vonatkozó igazolást, dokumentumot, erről cégszerűen nyilatkozzon ajánlatában, illetve adja meg, hogy az ajánlatkérő mely, előzőek szerinti helyen tud a vonatkozó információ(k)ról tájékozódni. 4. Alkalmasság igazolása: az alkalmassági feltételek igazolása körében az ajánlatkérő az alábbi fogalom magyarázatot alkalmazza, illetve az alábbiakra hívja fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adja: ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített korábbi szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 5%-ot; ajánlatkérő a III.2.3/M2) pontban szereplő feltételt a 37/204. (IV. 30.) EMMI rendelet 6. -ban foglaltak szerint határozta meg: 6. () Az ételek elkészítését, az étlap és a nyersanyag-kiszabati ív elkészítését, folyamatos vezetését az élelmezésvezető felügyeli. 9

20 (2) Az étrend összeállítását az élelmezésvezető végzi. (3) A fekvőbeteg-gyógyintézeti étkeztetés kivételével az élelmezésvezetőnek a) élelmezésvezető szakképesítéssel kell rendelkeznie, b) vendéglátóipari vagy élelmiszeripari felsőfokú végzettséggel és legalább öt éves, a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában ideértve a tápanyagszámítást, étrend- és étlaptervezést való dokumentált jártassággal kell rendelkeznie, c) dietetikus szakképesítéssel kell rendelkeznie, vagy d) vendéglátóipari szakközépiskolai érettségivel, vagy érettségivel és szakács szakképesítéssel kell rendelkeznie, mely esetben legalább tíz éves, a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában ideértve a tápanyagszámítást, étrend- és étlaptervezést való dokumentált jártasság szükséges. (4) A fekvőbeteg-gyógyintézeti étkeztetés esetén az élelmezésvezetőnek dietetikus szakképesítéssel kell rendelkeznie. (5) Diétás étrendet és diétás étlapot kizárólag dietetikus szakképesítéssel rendelkező szakember tervezhet, diétás étlapot pedig ilyen szakember felügyeletével lehet összeállítani. (6) A Közétkeztető gondoskodik arról, hogy a diétás étel készítését a) diétás szakács szakmai képesítéssel rendelkező személy végezze, vagy b) dietetikus szakképesítéssel rendelkező szakember felügyelje. ajánlatkérő a III.2.3/M2) pontban előírtakkal összhangban felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 28. (2) bekezdése értelmében az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni az olyan szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában; ajánlatkérő jelzi, hogy a III.2.3/M4 alkalmassági feltételnek való megfelelés körében egyenértékű igazolásként elfogadja, ha az ajánlattevő (vagy Kbt. 55. (5) szerinti szervezete) ISO (élelmiszer biztonsági irányítási rendszer) szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik. Indok: az ISO szabvány által meghatározott irányítási rendszer. Az ISO szabvány fogalmazza meg az Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer (ÉBIR) kialakításához szükséges követelményeket, részletesen tartalmazza, magában foglalja a HACCP lépéseit, az ISO 900 Minőségirányítási Rendszer követelményeit, továbbá meghatározza azokat a feltételeket, amelyek az élelmiszerek biztonságos előállításához elengedhetetlenek; ajánlatkérő jelzi, hogy az M3.2) feltétel igazolása körében hőtárolós szállítóedényként olyan eszközt fogad el, melyben az ajánlattevő biztosítani tudja, hogy nagyobb távolságról történő, hosszabb időt igénybe vevő szállítás esetén is az ételek hőfoka nem csökken/nő jelentős mértékben adott időn (legalább 3 órán) belül. Ajánlatkérő jogosult vonatkozó igazolást bekérni az alkalmassági feltételnek való megfelelés igazolása körében. 5. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a feladat teljes körű teljesítésének minden költségét. Az ajánlattevőnek ajánlata részeként az ajánlati ár dokumentációban előírt bontását is meg kell adnia, illetve az előírt feltételek szerinti kimutatással kell az ajánlati ár megalapozottságát bemutatni. Továbbá a bírálati szempontok szerinti értékeléshez az előírt tartalmú szakmai ajánlat benyújtása is elvárás. 6. Az ajánlattevőnek az ajánlatban kifejezetten nyilatkoznia kell, hogy megértette, elfogadta és nyertessége esetén vállalja, hogy a készételeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelő, fertőtlenített, kizárólag rozsdamentes, légmentesen záródó, hőtárolós szállítóedényekben, hőtárolós szállítóedényekben szállítja, melyben biztosítani tudja, hogy nagyobb távolságról történő, hosszabb időt igénybe vevő szállítás esetén is az ételek hőfoka nem csökken/nő jelentős mértékben adott időn (legalább 3 órán) belül, 20

Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében

Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96 Páty Község Önkormányzat által fenntartott óvodákban, és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben közétkeztetés biztosítása vállalkozási

Részletesebben

Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra

Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/69 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Bérlet

Részletesebben

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Tordas Község Önkormányzat - Az Etyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztésére irányuló projekthez kapcsolódó kerékpáros híd megépítése vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/60 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Keretmegállapodás építőmesteri, szakipari, épületgépész és épületvillamossági munkák elvégzésére

Keretmegállapodás építőmesteri, szakipari, épületgépész és épületvillamossági munkák elvégzésére Keretmegállapodás építőmesteri, szakipari, épületgépész és épületvillamossági munkák elvégzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/1 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012 Eljárást megindító felhívás - Kórházi eszközök beszerzése a Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet részére a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012 projekt keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 201/103 Beszerzés

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF

Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/151

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/151 A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére, a Jó Állam imázskommunikációjához médiatervezési és vásárlási, reklámügynökségi, BTL ügynökségi és online kommunikációs szolgáltatási feladatok elvégzése,

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Intraaortikus ballonpumpa katéter beszerzése, kihelyezett áruraktár üzemeltetésével

Intraaortikus ballonpumpa katéter beszerzése, kihelyezett áruraktár üzemeltetésével Intraaortikus ballonpumpa katéter beszerzése, kihelyezett áruraktár üzemeltetésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására

Árubeszerzés a 2015. évi Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/145 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével

Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Sebészeti eszközök beszerzése

Sebészeti eszközök beszerzése Sebészeti eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása.

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Személygépjármű beszerzés 2015 ajánlattételi felhívás

Személygépjármű beszerzés 2015 ajánlattételi felhívás Személygépjármű beszerzés 2015 ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 10 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/54.

Részletesebben

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I.

Részletesebben

"Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés

Neonatológiai ügyelet ellátása szolgáltatás megrendelés "Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/30 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Eljárást megindító felhívás - Vállalkozási szerződés a Digitális írástudás IKT és vállalkozásindítási alapismeretek képzések teljes körű elvégzésére felnőttek részére, - a TÁMOP-5.1.1-09/3-2009-0016 projekt

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Tata - Kerékpárút - AF

Tata - Kerékpárút - AF Tata - Kerékpárút - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/126 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás orvosi műszerek beszerzése érdekében.

A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás orvosi műszerek beszerzése érdekében. A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás orvosi műszerek beszerzése érdekében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/1 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 6-án 15,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001

Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001 Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Bicske-Dorog 132 kv-os távvezeték építése - Eljárást megindító felhívás

Bicske-Dorog 132 kv-os távvezeték építése - Eljárást megindító felhívás Bicske-Dorog 132 kv-os távvezeték építése - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/153 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 15 Szerződés megkötéséről

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás 3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére

Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában

Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos elosztó- és vezérlőberendezések 2014/S 157-283426 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos elosztó- és vezérlőberendezések 2014/S 157-283426 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Árubeszerzés 19/08/2014 S157 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 2004/17/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő Magyarország-Budapest: Villamos elosztó- és vezérlőberendezések

Részletesebben

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Eszközbeszerzés a Szécsény Kistérségi Hulladékgazdálkodási Konzorcium KEOP-1.1.1/C/13-2013-0029 projektje egyes részei tárgyában SZÉCSÉNY KISTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONZORCIUM

Részletesebben

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Edelényi L Huillier-Coburg-kastély, 3780 Edelény, Borsodi út 7. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.27.

Edelényi L Huillier-Coburg-kastély, 3780 Edelény, Borsodi út 7. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.27. Edelényi L'Huiller-Coburg Kastély fejlesztése II. ütem" elnevezésű projekt (ÉMOP-2.1.1/A-12-k-201-0002) keretében a Térkép kiállítás, a Retro kiállítás, és a Holt lelkek" kiállítás installációjának beszerzése

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése

Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/48 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Közzététel

Részletesebben

Étkeztetési szolgáltatás

Étkeztetési szolgáltatás Étkeztetési szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/51 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalkozási szerződés keretében.

Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalkozási szerződés keretében. Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz

Nyertes ajánlattevő: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 47 Ajánlatkérő: Rakamaz Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére

Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/75 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 78 Ajánlatkérő: Földmérési és Távérzékelési Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest XIV. ker. Bosnyák

Részletesebben

Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése

Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7 Földgáz energia beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények és szervezetek részére a 2015-2016. gázévre - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:320729-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása

Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása Balatonszemes közigazgatási területén Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

"Csicsergő óvoda bővítése Kerepes Nagyközségben" című projekt keretében játszóeszközök beszerzése

Csicsergő óvoda bővítése Kerepes Nagyközségben című projekt keretében játszóeszközök beszerzése "Csicsergő óvoda bővítése Kerepes Nagyközségben" című projekt keretében játszóeszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/69 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben