Inkontinencia termékek szállítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Inkontinencia termékek szállítása"

Átírás

1 Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás (1) bekezdés b) pontja/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 5366/2015 CPV Kód: ; Ajánlatkérő: Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet központi telephely (1097 Budapest, Teljesítés helye: Nagyvárad tér 1.) S épület szakmai anyagraktár, valamint Szent László Kórházi telephely (1097 Budapest, Albert Flórián (régi Gyáli) út 5-7.) 19-es pavilon szakmai anyagraktár Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Központi szintű Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet Postai cím: Nagyvárad tér 1. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1097 Ország: Magyarország 1

2 Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Közbeszerzési Iroda Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be: x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) Az ajánlatkérő típusa x Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Fő tevékenység I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): x Egészségügy I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia 2

3 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Inkontinencia termékek szállítása II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően x Árubeszerzés x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet központi telephely (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.) S épület szakmai anyagraktár, valamint Szent László Kórházi telephely (1097 Budapest, Albert Flórián (régi Gyáli) út 5-7.) 19-es pavilon szakmai anyagraktár 3

4 NUTS-kód: HU101 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet. A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele / Inkontinencia termékek szállítása az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban részletezettek szerint II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) igen (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre x egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) I. számú rész: összesen db különféle méretű gyermek pelenkanadrág szállítása 4 tételben jelen felhívás B. mellékletében részletezett műszaki és mennyiségi követelmények szerint II. számú rész: összesen db különféle méretű felnőtt inkontinencia nadrág szállítása 3 tételben jelen felhívás B. mellékletében részletezett műszaki és mennyiségi követelmények szerint 4

5 III. számú rész: összesen db különféle méretű, övvel rögzíthető felnőtt inkontinencia nadrág szállítása 2 tételben jelen felhívás B. mellékletében részletezett műszaki és mennyiségi követelmények szerint IV. számú rész: összesen db női inkontinencia betét szállítása jelen felhívás B. mellékletében részletezett műszaki és mennyiségi követelmények szerint V. számú rész: összesen db nőgyógyászati betét szállítása jelen felhívás B. mellékletében részletezett műszaki és mennyiségi követelmények szerint (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): nem (Igen válasz esetén)a vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje A (tervezett) időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek valamennyi rész vonatkozásában irányadóak. A dokumentáció részeként átadott szerződéstervezetben részletezettek szerint késedelmes teljesítésre vonatkozó kötbér (mértéke: az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a le nem szállított áru nettó szerződéses árának 1%-a, mértékének felső határa 30 napi kötbér mérték lehet), hibás teljesítésre vonatkozó kötbér (mértéke: minden a szállítást követő 1 (egy) munkanapon túl eltelt nap után a ki nem cserélt/nem pótolt, hibásan szállított áru nettó szerződéses árának 1%-a, mértékének felső határa 30 napi kötbér mérték lehet), valamint meghiúsulási kötbér (mértéke: a szerződés teljes mennyiségéből hátralévő szerződéses mennyiség nettó összértékének 20%-a), valamint szavatosság a lejárat időtartamán belül. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszegő magatartása miatt a szerződéstől elállhat vagy felmondhatja azt. A szerződést biztosító 5

6 mellékkötelezettségekkel kapcsolatos részletes rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) A finanszírozási feltételek valamennyi rész vonatkozásában irányadóak. Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a lehívásoknak megfelelő, igazolt (rész)teljesítést követően utólag, átutalással, számla ellenében, magyar forintban történik a Ptk. 6:130. (1) és (2) bekezdésében foglalt előírások szerint, figyelembe véve a Kbt (1) és (6) bekezdésében foglalt előírásokat. Fizetési határidő a számla ajánlatkérőként szerződő fél (felek) általi kézhezvételének napját követő 30 nap. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A kifizetésnél az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A.. is alkalmazandó. Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzneme a Forint. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet hozzanak létre, és nem követeli meg a nyertes ajánlattevő(k)től gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem (Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. Igazolási mód: A 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 10.. és 12.. előírásai, valamint a Kbt (1) bekezdés vonatkozó rendelkezései alkalmazandók. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására benyújtandó nyilatkozatok az eljárást megindító felhívás feladásánál nem lehetnek régebbiek. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1. Az előírt alkalmassági követelmény valamennyi rész vonatkozásában irányadó. A saját vagy jogelődje, az eljárást megindító felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) egyszerű másolatban (amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló benyújtása nem szükséges, annak adatait az ajánlatkérő ellenőrzi) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.. (2)-(3) bekezdése, valamint az (5) bekezdése alkalmazandó az igazolás során. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.. (2) bekezdése szerinti esetre vonatkoztatva az ajánlatkérő által a közbeszerzés tárgyából (gyermek pelenkanadrág és/vagy felnőtt inkontinencia 6

7 nadrág és/vagy övvel rögzíthető felnőtt inkontinencia nadrág és/vagy női inkontinencia betét és/vagy nőgyógyászati betét szállítása) származó nettó (forgalmi adó nélkül számított) árbevételre meghatározott érték az I. számú részre tett ajánlat esetén ,- nettó HUF, a II. számú részre tett ajánlat esetén ,- nettó HUF, a III. számú részre tett ajánlat esetén ,- nettó HUF, a IV. számú részre tett ajánlat esetén ,- nettó HUF, az V. számú részre tett ajánlat esetén ,- nettó HUF. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.. (3) bekezdése szerinti esetben az eljárást megindító felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó három évre vonatkozó SZJA bevallást kell benyújtani (egyéni vállalkozó). Amennyiben a letelepedés szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat csatolása szükséges az eljárást megindító felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó három lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről. A Kbt (5) bekezdésének első mondata szerinti esetben a Kbt (5)-(6) bekezdése előírásait be kell tartani, a hivatkozott bekezdésekben foglalt nyilatkozatokat az ajánlatban be kell nyújtani. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Az ajánlattevő alkalmas, ha a, saját vagy jogelődje az eljárást megindító felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó mérleg szerinti eredménye legalább 2 évben pozitív vagy nulla, vagy amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok valamelyike) nem tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló készítési kötelezettség alá (egyéni vállalkozó), úgy az eljárást megindító felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó három évre vonatkozó SZJA bevallásban a vállalkozói osztalékalap legalább 2 évben pozitív vagy nulla. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt (4) bekezdésében előírtak figyelembevételével bírálja. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az előírt alkalmassági követelmények valamennyi rész vonatkozásában irányadóak. M1. Ajánlattevő csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül teljesített, a részajánlat (több részre történő ajánlattétel esetén: részajánlatok) tárgyára vonatkozóan inkontinencia termékek tárgyában teljesített legjelentősebb szállításainak nyilatkozatban történő ismertetését. Igazolási mód: A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdése vagy a 17. (1) bekezdése szerint. A nyilatkozatnak/szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell a következő adatokat: a teljesítés ideje (év, hó, nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a szállítás tárgya / tárgyai a jelen közbeszerzési eljárás szerint meghatározott részekre bontottan, az ellenszolgáltatás nettó összege (a jelen közbeszerzési eljárás szerint meghatározott részekre bontottan, azokhoz rendelten), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A legjelentősebb szállításokat elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig ismertetni és igazolni. M2. A megajánlott termékre vonatkozó CE tanúsítvány benyújtása. M3. Valamennyi megajánlott termékre vonatkozó megajánlott műszaki leírás (amely az ajánlattevő szakmai ajánlata) nyilatkozat formában történő benyújtása. A megajánlott műszaki leírásnak (szakmai ajánlatnak) tartalmaznia kell legalább a termék gyártójának megnevezését, a termék 7

8 típusát, műszaki paramétereit, főbb műszaki jellemzőit és valamennyi olyan adatot és információt, amelyből a termék a jelen eljárást megindító felhívás B. mellékletében előírt műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható. A Kbt (5) bekezdésének első mondata szerinti esetben a Kbt (5)-(6) bekezdése előírásait be kell tartani, a hivatkozott bekezdésekben foglalt nyilatkozatokat az ajánlatban be kell nyújtani. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmas az ajánlattevő az I. számú részre történő ajánlattétel esetén, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül teljesített gyermek pelenkanadrág szállítására vonatkozó referenciával / referenciákkal. A referencia/referenciák összesített értékének el kell érnie a nettó ,- HUF összeget. Alkalmas az ajánlattevő a II. számú részre történő ajánlattétel esetén, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül teljesített felnőtt inkontinencia nadrág szállítására vonatkozó referenciával / referenciákkal. A referencia/referenciák összesített értékének el kell érnie a nettó ,- HUF összeget. Alkalmas az ajánlattevő a III. számú részre történő ajánlattétel esetén, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül teljesített övvel rögzíthető felnőtt inkontinencia nadrág szállítására vonatkozó referenciával / referenciákkal. A referencia/referenciák összesített értékének el kell érnie a nettó ,- HUF összeget. Alkalmas az ajánlattevő a IV. számú részre történő ajánlattétel esetén, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül teljesített női inkontinencia betét szállítására vonatkozó referenciával / referenciákkal. A referencia/referenciák összesített értékének el kell érnie a nettó ,- HUF összeget. Alkalmas az ajánlattevő az V. számú részre történő ajánlattétel esetén, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül teljesített nőgyógyászati betét szállítására vonatkozó referenciával / referenciákkal. A referencia/referenciák összesített értékének el kell érnie a nettó ,- HUF összeget. M2. Alkalmas az ajánlattevő, ha a megajánlott termék rendelkezik CE tanúsítvánnyal. M3. Alkalmas az ajánlattevő, ha valamennyi megajánlott termék megfelel az ajánlatkérő által a jelen eljárást megindító felhívás B. mellékletében előírt műszaki követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt (4) bekezdésében előírtak figyelembevételével bírálja. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt (9) bekezdése szerint fenntartott nem III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét 8

9 IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: IV. 2) Értékelési szempontok IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján 9

10 Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem (Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) SZI IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/04/28 (év/hó/nap ) Időpont: 12:00 A dokumentációért fizetni kell igen (Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti jelen felhívás V.3.2.2) pontjában előírtak szerint. A dokumentáció ellenértékét kizárólag a Kbt (4) bekezdése szerinti szervezet köteles az Ajánlatkérő részére megfizetni a szerződéskötéstől számított 10 munkanapon belül. A dokumentáció ellenértékét nem részenként kell megfizetni. A dokumentáció ellenértékét az Ajánlatkérő házipénztárába készpénzzel történő befizetéssel vagy átutalással az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett számú bankszámlára kell teljesíteni, a következő szöveg feltüntetésével: SZI-138 Inkontinencia termékek szállítása - ajánlati dokumentáció ellenértéke. A dokumentáció ára az ÁFA összegét nem tartalmazza. Átutalás esetén a dokumentáció ellenértékének megfizetése abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Ajánlatkérő számláján jóváírásra kerül. Házipénztári nyitva tartás: hétfőtől péntekig: óráig. IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/04/28 (év/hó/nap) Időpont: 12:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) Dátum: (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók 10

11 Az EU bármely hivatalos nyelve Az EU következő hivatalos nyelve(i): Egyéb: x Magyar IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2015/04/28 (év/hó/nap) Időpont: 12:00 Hely: Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.) Igazgatási épület földszint, Közbeszerzési iroda Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásán a Kbt. 62. (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. További rendelkezéseket a bontási eljárásról a Kbt. 62. tartalmaz. V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos) V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) Az átvétel előtt a dokumentációba történő helyszíni betekintés lehetősége munkanapokon 9.00 órától óráig adott. A dokumentációba való betekintést elektronikus úton is biztosítja az ajánlatkérő. Az elektronikus úton történő betekintést az ajánlatkérő által megadott kapcsolattartási pontokon (levél, fax, ) írásban lehet kérni. Ajánlatkérő legkésőbb a betekintésre vonatkozó kérelem kézhezvételét követő két munkanapon belül megküldi a dokumentációt pdf. formátumban a betekintést kérelmező által megadott címre. A betekintés céljából elektronikus úton megküldött dokumentáció átvétele nem vehető figyelembe az eljárásban való részvétel feltételeként. A dokumentáció munkanapokon 9.00 órától óráig vehető át személyesen vagy 11

12 meghatalmazott útján térítésmentesen, az ajánlatkérő címén, a Főépület földszinti Közbeszerzési Irodában. A dokumentáció átvételére az ajánlattételi határidő lejártáig van lehetőség. Ajánlatkérő a dokumentációt a jelen felhívás I.1 pont szerinti elérhetőségére küldött, legalább a megküldést kérelmező cég megnevezését, székhelyét, a kapcsolattartó személy nevét, a postacímet (vagy címet, ahova a dokumentáció megküldését kéri) tartalmazó írásos igénybejelentése esetén, az igénybejelentésben kért módon postai úton a megadott postacímre ajánlott küldeményként nyomtatott formátumban vagy útján a megadott címre, szerkeszthető elektronikus file formátumban (Microsoft Word 2003 dokumentum) és nem szerkeszthető elektronikus file formátumban (pdf) megküldi. A dokumentáció terjedelme miatt a faxon történő megküldés nem lehetséges, ezért ez nem igényelhető. címre történő megküldés esetén az ajánlatkérő akkor tekinti átvettnek a dokumentációt, ha az átvétel tényét kérelmező a feladó címére szövegesen visszaigazolja azzal, hogy a megküldött dokumentáció tartalmát teljes terjedelemben és megismerésre alkalmas formában átvette. A dokumentáció személyes átvételét követően is kérhető az elektronikus formában is történő megküldés, az előzőekben foglaltak figyelembevételével. A dokumentáció megküldése során az ajánlatkérő a Kbt. 50. (3) bekezdés előírásai szerint jár el. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció másra át nem ruházható, nem tehető közzé. V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak igen Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P1., M1., M2., M3 követelmény V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem V.4) Egyéb információk: 1.) Az ajánlati árnak az ajánlattevő által a szerződés alapján teljesítendő valamennyi szolgáltatás (szállítás, fuvareszközről történő lerakás, stb.) ellenértékét is tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően az ajánlattevő semmilyen jogcímen nem jogosult az ajánlatkérőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. 2.) Ajánlatkérő a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult, ha felügyeleti szervének döntése vagy jogszabályi rendelkezés alapján sorra kerülő működési szervezetének átalakítására tekintettel a szerződés teljesítése lényeges, jogos gazdasági érdekét sértené, vagy lehetetlenné tenné. 3.) A szerződés az Állami Egészségügyi Ellátó Központ - mint ajánlatkérő tulajdonosi képviseletét ellátó szervezet - által kiadott, a szerződés időtartamát lerövidítő intézkedés hatályba lépésével 12

13 hatályát veszti. A szerződéses mennyiség megrendelésére vonatkozóan ajánlatkérő időarányosan vállal kötelezettséget. 4.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt szerint biztosítja. 5.) Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, a gazdasági szereplővel kapcsolatos valamennyi előírt dokumentumot a hiánypótlásban be kell nyújtani. 6.) Ajánlattevő szakmai ajánlatát a dokumentációban átadott iratminta szerinti a megajánlott műszaki leírás ajánlatba történő becsatolásával adja meg. 7.) A benyújtásra kerülő ajánlat kiegészíthető a termékre vonatkozó fotó/katalógus/ismertető becsatolásával. 8.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 60. (6) bekezdése szerinti felolvasólapot, valamint be kell nyújtani az ajánlatnak megfelelő részletező ártáblázatot. 9.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő a Kbt. 60. (3) és (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát. 10.) Az ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtani a Kbt. 40. (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát akkor is, ha az részben vagy egészében nemleges. 11.) Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt. 56. (1) bekezdésében foglalt kizáró okokról az alvállalkozó és/vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy tekintetében. 12.) Az ajánlatban be kell nyújtani ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén a dokumentáció ellenértékét az eljárást megindító felhívás IV.3.3) pontjában előírtak szerint a szerződéskötéstől számított 10 munkanapon belül megfizeti. 13.) Az ajánlatkérő nem kéri azon tények, adatok igazolását illetve az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló elektronikus hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult. A Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 36. (5) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és internetes elérhetőségéről a Közbeszerzési Értesítő évi 57. számában (2014. május 16-án) útmutatót adott ki. A Kbt (6) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az ajánlatban olyan tényt vagy adatot nem igazol, amelynek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló elektronikus hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult, úgy - amennyiben a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában az adott nyilvántartás nem szerepel - ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az ajánlatban meg kell jelölnie az adott adathoz, tényhez hozzárendelten azt a nyilvántartást (a nyilvántartás internetes elérhetőségének megadásával) ahol az adott adatot, tényt az ajánlatkérő ellenőrizni tudja. 14.) A kizáró okok igazolásával összefüggésben a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában a Közbeszerzési Értesítő évi 57. számában (2014. május 16-án) megjelent, a Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról szóló idevonatkozó útmutatójában foglaltak a mértékadók. Az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában a Közbeszerzési Értesítő évi 61. számában (2012. június 1-jén) megjelent, a Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és 13

14 adatokról szóló idevonatkozó útmutatójában foglaltak a mértékadók. 15.) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell az ajánlattevő kapcsolattartóiról, képviselőjéről, céges adatairól szóló nyilatkozatban, melynek tartalmaznia kell: a közbeszerzési eljárás során és a szerződés teljesítése során a kapcsolatot tartó személy/ személyek megnevezését és elérhetőségi adataikat (telefonszám, telefax szám, cím), a megkötésre kerülő szerződést aláírni jogosult képviselő megnevezését és elérhetőségi adatait (telefonszám, telefax szám, cím), valamint az ajánlattevő céges adatait (cégjegyzékszám, cégbíróság, statisztikai számjel, adószám, bankszámlaszám), különös tekintettel arra, hogy a kapcsolattartóként feltüntetett személlyel/ személyekkel közöltek az ajánlattevő (adott esetben: közös ajánlattevők) vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában és a szerződés teljesítése során a megadott kapcsolattartó személy számára a telefaxon és/vagy útján küldött bármilyen levél, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. 16.) Ajánlattevőnek az ajánlata részeként be kell nyújtania a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 9.. (1) bekezdése szerinti cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányt) vagy aláírás-mintát. Amennyiben a közös ajánlattevők, alvállalkozó, illetve kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) nyilatkozata benyújtásra kerül, be kell nyújtani a közös ajánlattevők mindegyike, az alvállalkozó, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 9.. (1) bekezdése szerinti cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányt) vagy aláírás-mintát, egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány egyszerű másolati példányát. 17.) Amennyiben ajánlattevő, közös ajánlattevők bármelyike, alvállalkozó, illetve kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) cégjegyzék adatainak bejegyzésével kapcsolatosan változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. 18.) A közös ajánlattételre a Kbt előírásait kell alkalmazni. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike által cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell az ajánlatban benyújtani, amely tartalmazza valamennyi közösen ajánlatot tevő ajánlattevő nevét és címét valamint közülük egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult ajánlattevő megjelölését, továbbá tartalmazza azt a kijelentést, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. A közös ajánlattétellel (ajánlattevőkkel) kapcsolatosan az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt rendelkezéseire, valamint a Kbt (3) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt (3) bekezdésének előírására, melyet valamennyi a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett nyilatkozatra vonatkozóan (a felolvasólapra is) alkalmazni kell. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését azok nevének és címének megadásával. A jelen felhívásban előírt kizáró okok vonatkozásában a közös ajánlattevői csoport valamennyi tagjának egyenként külön nyilatkozatot kell benyújtania. 19.) A beadott ajánlat formai követelményei a következők: Az ajánlat eredeti, nyomtatott példányát lapozhatóan össze kell fűzni oly módon, hogy abból a befűzött lapok roncsolás mentesen ne legyenek eltávolíthatók, valamint az összefűzés a megbontást követően látható, nyomot hagyó sérelem nélkül ne legyen bontható. Az ajánlat oldal 14

15 vagy lapszámozása az ajánlat első tartalommal ellátott oldalán vagy első tartalommal ellátott lapján eggyel kezdődjön, és oldalanként vagy laponként növekedjen. Az üres oldalak számozása nem előírás, de számozásuk lehetséges. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldal vagy lapszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlatban a közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló nyilatkozatok (adott esetben: garanciavállaló nyilatkozat, kezességvállalásról szóló nyilatkozat, vagy külön jogszabályban meghatározottan előírt nyilatkozat) eredeti vagy hiteles másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlatban a Kbt. 60. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti példányban kell benyújtani, az egyéb iratok, dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatban lévő minden, valamely cég által adott nyilatkozatot a végén cégszerű aláírással alá kell írnia a nyilatkozattevőnek /nyilatkozattevőknek. Az ajánlat valamennyi lapját - amelyen cégszerű aláírás nem található - az ajánlattevő kézjegyével, szignójával kell ellátni. A szignó nem helyettesíti - ahol szükséges - a cégszerű aláírást. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek/személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 20.) Az ajánlatokat a Kbt (1) bekezdésében előírtak szerint kell benyújtani az I.1 pontban meghatározott címre, a Közbeszerzési Irodába, egy eredeti példányban nyomtatott formában, valamint egy példányban elektronikus adathordozón, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható ( pdf file) formátumban. Ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtania ajánlatában arra vonatkozóan, hogy az elektronikus formában benyújtott ajánlata jelszó nélkül olvasható, írásvédett file és megegyezik a nyomtatott formában benyújtott ajánlat eredeti példányával. Amennyiben a nyomtatott formában benyújtott ajánlat és az elektronikus formában benyújtott ajánlat tartalmában ellentmondás tapasztalható, ajánlatkérő a nyomtatott példányt tekinti mértékadónak. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatok I.1. pontban megjelölt címen ajánlatkérő részéről történő átvételét munkanapokon munkaidőben (8.00 órától óráig) biztosítja ajánlatkérő. Ezzel együtt az ajánlatok benyújtására az ajánlattételi határidő lejártáig van lehetőség. 21.) Egy ajánlattevő több részre is tehet ajánlatot, de részenként egy ajánlat megtételére jogosult. A részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és részenként hirdet eredményt. 22.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt előírásaira valamint a Kbt (1) bekezdésében foglaltakra. 23.) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. 24.) Cégszerű aláírásként a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény szerinti cégszerű aláírás kerül elfogadásra. A cégszerű aláírással egyenértékűnek kerül elfogadásra, a cégjegyzésre jogosult által adott szabályos - teljes bizonyító erejű magán- vagy közokiratformába foglalt - meghatalmazás útján meghatalmazott által történő aláírás. Ebben az esetben a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó meghatalmazást az ajánlatban be kell nyújtani. 25.) A jelen felhívásban és a Dokumentációban meghatározott valamennyi időpont közép-európai (helyi) idő szerint értendő. 26.) Az ajánlattétel nyelve a magyar. A teljes ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani. Minden idegen nyelven kiállított igazolás/dokumentum mellé csatolni kell azoknak a magyar nyelvű 15

16 fordítását. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelven benyújtott iratokat, dokumentumokat veszi figyelembe az ajánlatok értékelése során, azok tartalmáért, a fordítás tartalmának helyességéért a felelősség ajánlattevőt terheli. 27.) A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 28.) Jelen felhívásban meghatározott gyártmány/típus szerint megadott/megnevezett, vagy műszaki paramétereiből, a követelményrendszerből azonosítható gyártmány/típus megadása kizárólag a közbeszerzés tárgya jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Bármely műszaki tartalmában legalább ezzel egyenértékű (utalás a vagy azzal egyenértékű kifejezésre) áruk, termékek megajánlhatók. Az adott paraméterrel szemben támasztott követelménnyel való egyenértékűség kérdését a kiegészítő tájékoztatás keretein belül lehet tisztázni. Az egyenértékűség az ajánlat benyújtását megelőzően akkor kezelhető tényként, amennyiben az ajánlatkérő az egyenértékűség tényét a kiegészítő tájékoztatás során feltett kérdésre adott válaszában megerősítette. Amennyiben az egyenértékűség kérdése a kiegészítő tájékoztatás keretein belül nem kerül tisztázásra, az ajánlatkérő a bírálat során dönt az egyenértékűségről. A megalapozott döntés elősegítése céljából az ajánlatkérő az ajánlattevőtől további iratokat, dokumentumokat kérhet az eljárás során. 29.) Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg a III.2.2) P1 pontjának és a III.2.3) pontjának M1, M2, M3 pontjai vonatkozásában. 30.) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet hozzon létre, és nem követeli meg a nyertes ajánlattevőtől gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. 31.) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le. 32.) Az eljárást lezáró döntésről való értesítés (írásbeli összegezés megküldésének) időpontja: az ajánlati kötöttség időtartamán belül. A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított 11. napon, de legkésőbb a Kbt (5) bekezdése szerinti ajánlati kötöttség időtartamán belül. 33.) Amennyiben a jelen eljárást megindító felhívás B. mellékletében és a dokumentációban előírt műszaki követelmények között ellentmondás tapasztalható, a jelen eljárást megindító felhívás B. mellékletében foglaltak az irányadóak. 34.) Jelen közbeszerzési eljárás egésze során az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban külön nem szabályozottak vonatkozásában is a hirdetmény feladásának napján hatályos Kbt. vonatkozó előírásai, valamint annak végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/04/02 (év/hó/nap) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok 16

17 I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Postai cím: 17

18 Város/Község: Postai irányítószám: Ország: (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) B. MELLÉKLET Részekre vonatkozó információk Rész száma 1 Elnevezés: Különféle méretű gyermek pelenkanadrág szállítása 1) Rövid meghatározás: Különféle méretű gyermek pelenkanadrág szállítása 4 tételben 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: ) Mennyiség Összesen db gyermek pelenkanadrág: 1. tétel: db, MINI méretű (3-6 kg) gyermek pelenkanadrág 2. tétel: db, MIDI méretű (4-9 kg) gyermek pelenkanadrág 3. tétel: db, MAXI méretű (9-18 kg) gyermek pelenkanadrág 4. tétel: db, JUNIOR méretű (11-25 kg) gyermek pelenkanadrág (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) 5) További információk a részekről Ajánlat a részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja és részenként hirdet eredményt. A lejárat időtartama a leszállítást követő 12 hónapnál nem lehet rövidebb. A gyermek pelenkanadrágra előírt műszaki követelmények az 1. tétel vonatkozásában: - Méret: MINI (3-6 kg) - Bőrbarát borítás - Szivárgásmentességet biztosító derék- és combrész - Folyadékmegkötő kapacitás: minimum 450 ml A gyermek pelenkanadrágra előírt műszaki követelmények a 2. tétel vonatkozásában: - Méret: MIDI (4-9 kg) - Bőrbarát borítás 18

19 - Szivárgásmentességet biztosító derék- és combrész - Folyadékmegkötő kapacitás: minimum 650 ml A gyermek pelenkanadrágra előírt műszaki követelmények a 3. tétel vonatkozásában: - Méret: MAXI (9-18 kg) - Bőrbarát borítás - Szivárgásmentességet biztosító derék- és combrész - Folyadékmegkötő kapacitás: minimum 1000 ml A gyermek pelenkanadrágra előírt műszaki követelmények a 4. tétel vonatkozásában: - Méret: JUNIOR (11-25 kg) - Bőrbarát borítás - Szivárgásmentességet biztosító derék- és combrész - Folyadékmegkötő kapacitás: minimum 1100 ml (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) B. MELLÉKLET Részekre vonatkozó információk Rész száma 2 Elnevezés: Különféle méretű felnőtt inkontinencia nadrág szállítása 1) Rövid meghatározás: Különféle méretű felnőtt inkontinencia nadrág szállítása 3 tételben 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: ) Mennyiség Összesen db felnőtt inkontinencia nadrág: 1. tétel: db S méretű (MSZ EN szerint: kicsi ) felnőtt inkontinencia nadrág 2. tétel: db M méretű (MSZ EN szerint: közepes ) felnőtt inkontinencia nadrág 3. tétel: db L méretű (MSZ EN szerint: nagy ) felnőtt inkontinencia nadrág (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) 5) További információk a részekről Ajánlat a részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja és részenként hirdet eredményt. A lejárat időtartama a leszállítást követő 12 hónapnál nem lehet rövidebb. 19

20 A felnőtt inkontinencia nadrágra előírt műszaki követelmények az 1. tétel vonatkozásában: - Méret: S (MSZ EN szerint: kicsi ) - Oldalszárnyakon is légáteresztő, bőrbarát külső borítás - Elasztikus kialakítású hátsó derékrész, valamint combrész - Telítettségjelző indikátorcsík - Szivárgásmentességet biztosító védőgát - Mindenhol tapadó, többszörösen újrazárható tépőzár - Folyadékmegkötő kapacitás: minimum 770 ml A felnőtt inkontinencia nadrágra előírt műszaki követelmények a 2. tétel vonatkozásában: - Méret: M (MSZ EN szerint: közepes ) - Oldalszárnyakon is légáteresztő, bőrbarát külső borítás - Elasztikus kialakítású hátsó derékrész, valamint combrész - Telítettségjelző indikátorcsík - Szivárgásmentességet biztosító védőgát - Mindenhol tapadó, többszörösen újrazárható tépőzár - Folyadékmegkötő kapacitás: minimum 1150 ml A felnőtt inkontinencia nadrágra előírt műszaki követelmények a 3. tétel vonatkozásában: - Méret: L (MSZ EN szerint: nagy ) - Oldalszárnyakon is légáteresztő, bőrbarát külső borítás - Elasztikus kialakítású hátsó derékrész, valamint combrész - Telítettségjelző indikátorcsík - Szivárgásmentességet biztosító védőgát - Mindenhol tapadó, többszörösen újrazárható tépőzár - Folyadékmegkötő kapacitás: minimum 1400 ml (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) B. MELLÉKLET Részekre vonatkozó információk Rész száma 3 Elnevezés: Övvel rögzíthető felnőtt inkontinencia nadrág szállítása 1) Rövid meghatározás: Övvel rögzíthető felnőtt inkontinencia nadrág szállítása 2 tételben 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: ) Mennyiség Összesen db övvel rögzíthető felnőtt inkontinencia nadrág: 1. tétel: db M méretű (MSZ EN szerint: közepes ), övvel rögzíthető felnőtt inkontinencia nadrág 2. tétel: db L méretű (MSZ EN szerint: nagy ), övvel rögzíthető felnőtt inkontinencia nadrág (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: 20

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

SZI-133 Tűk, fecskendők adásvétele

SZI-133 Tűk, fecskendők adásvétele SZI-133 Tűk, fecskendők adásvétele Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012 Eljárást megindító felhívás - Kórházi eszközök beszerzése a Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet részére a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012 projekt keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 201/103 Beszerzés

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében

Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Bérlet

Részletesebben

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása.

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Keretmegállapodás építőmesteri, szakipari, épületgépész és épületvillamossági munkák elvégzésére

Keretmegállapodás építőmesteri, szakipari, épületgépész és épületvillamossági munkák elvégzésére Keretmegállapodás építőmesteri, szakipari, épületgépész és épületvillamossági munkák elvégzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/1 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közbeszerzési Értesítő száma: 204/82 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/151

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/151 A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére, a Jó Állam imázskommunikációjához médiatervezési és vásárlási, reklámügynökségi, BTL ügynökségi és online kommunikációs szolgáltatási feladatok elvégzése,

Részletesebben

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I.

Részletesebben

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra

Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/69 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Személygépjármű beszerzés 2015 ajánlattételi felhívás

Személygépjármű beszerzés 2015 ajánlattételi felhívás Személygépjármű beszerzés 2015 ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/60 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/145 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására

Árubeszerzés a 2015. évi Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Eljárást megindító felhívás - Vállalkozási szerződés a Digitális írástudás IKT és vállalkozásindítási alapismeretek képzések teljes körű elvégzésére felnőttek részére, - a TÁMOP-5.1.1-09/3-2009-0016 projekt

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Sebészeti eszközök beszerzése

Sebészeti eszközök beszerzése Sebészeti eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF

Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 10 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/54.

Részletesebben

Intraaortikus ballonpumpa katéter beszerzése, kihelyezett áruraktár üzemeltetésével

Intraaortikus ballonpumpa katéter beszerzése, kihelyezett áruraktár üzemeltetésével Intraaortikus ballonpumpa katéter beszerzése, kihelyezett áruraktár üzemeltetésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

"Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés

Neonatológiai ügyelet ellátása szolgáltatás megrendelés "Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/30 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Tordas Község Önkormányzat - Az Etyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztésére irányuló projekthez kapcsolódó kerékpáros híd megépítése vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001

Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001 Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96 Páty Község Önkormányzat által fenntartott óvodákban, és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben közétkeztetés biztosítása vállalkozási

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 78 Ajánlatkérő: Földmérési és Távérzékelési Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest XIV. ker. Bosnyák

Részletesebben

Tata - Kerékpárút - AF

Tata - Kerékpárút - AF Tata - Kerékpárút - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/126 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz

Nyertes ajánlattevő: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 47 Ajánlatkérő: Rakamaz Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7 Földgáz energia beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények és szervezetek részére a 2015-2016. gázévre - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 15 Szerződés megkötéséről

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás orvosi műszerek beszerzése érdekében.

A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás orvosi műszerek beszerzése érdekében. A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás orvosi műszerek beszerzése érdekében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/1 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. 2094 Nagykovácsi, Bánya utca, Zsíroshegyi út

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. 2094 Nagykovácsi, Bánya utca, Zsíroshegyi út Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 95 Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2094 Nagykovácsi,

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Edelényi L Huillier-Coburg-kastély, 3780 Edelény, Borsodi út 7. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.27.

Edelényi L Huillier-Coburg-kastély, 3780 Edelény, Borsodi út 7. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.27. Edelényi L'Huiller-Coburg Kastély fejlesztése II. ütem" elnevezésű projekt (ÉMOP-2.1.1/A-12-k-201-0002) keretében a Térkép kiállítás, a Retro kiállítás, és a Holt lelkek" kiállítás installációjának beszerzése

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Eljárást megindító felhívás - Egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, továbbá egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 124 Csanádpalota Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 124 Csanádpalota Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 124 Ajánlatkérő: Csanádpalota Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Csanádpalota Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája: Tárgyalás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II.

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Város: Szentendre NUTS-kód:HU102 Postai irányítószám:2000 Ország:Magyarország. Kapcsolattartó személy: Werner Ákos igazgató Telefon:+36 26310222

Város: Szentendre NUTS-kód:HU102 Postai irányítószám:2000 Ország:Magyarország. Kapcsolattartó személy: Werner Ákos igazgató Telefon:+36 26310222 2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Ajánlati/részvételi felhívás A Kbt. 112. (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

"Csicsergő óvoda bővítése Kerepes Nagyközségben" című projekt keretében játszóeszközök beszerzése

Csicsergő óvoda bővítése Kerepes Nagyközségben című projekt keretében játszóeszközök beszerzése "Csicsergő óvoda bővítése Kerepes Nagyközségben" című projekt keretében játszóeszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/69 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése

Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/140 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére

Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben"

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010.

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: 4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5. 1105/2 hrsz.

Polgár Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: 4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5. 1105/2 hrsz. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 46 Ajánlatkérő: Polgár Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5. 1105/2 hrsz. Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 OGYÉI 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. szám alatti székhelyén, valamint a 1097 Budapest, Albert Flórián u. 3/A. szám alatti telephelyén elvégzendő takarítási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81637-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése

Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125352-2012:text:hu:html HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve

Részletesebben

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395960-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben