SZI-133 Tűk, fecskendők adásvétele

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZI-133 Tűk, fecskendők adásvétele"

Átírás

1 SZI-133 Tűk, fecskendők adásvétele Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás (1) bekezdés b) pontja/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 21125/2015 CPV Kód: ; Ajánlatkérő: Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet központi telephely (1097 Budapest, Teljesítés helye: Nagyvárad tér 1.) S épület szakmai anyagraktár, valamint Szent László Kórházi telephely (1097 Budapest, Albert Flórián (Gyáli) út 5-7.) 19-es pavilon szakmai anyagraktár Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Központi szintű Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet Postai cím: Nagyvárad tér 1. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1097 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Közbeszerzési Iroda 1

2 Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be: x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) Az ajánlatkérő típusa x Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Fő tevékenység I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): x Egészségügy I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése 2

3 Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Tűk, fecskendők adásvétele II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően x Árubeszerzés x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet központi telephely (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.) S épület szakmai anyagraktár, valamint Szent László Kórházi telephely (1097 Budapest, Albert Flórián (Gyáli) út 5-7.) 19-es pavilon szakmai anyagraktár NUTS-kód: HU101 3

4 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet. A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele / Tűk, fecskendők adásvétele az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban részletezettek szerint II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) igen (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre x egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Összesen darab fecskendő és darab tű adásvétele az alábbi részekre bontottan: I. számú rész: darab EH injekciós tű általános célra történő adásvétele a jelen felhívásban meghatározott műszaki és mennyiségi követelmények szerint II. számú rész: darab szárnyastű műanyag vezetőcsővel történő adásvétele a jelen felhívásban meghatározott műszaki és mennyiségi követelmények szerint 4

5 III. számú rész: darab három részes fecskendő speciális célra történő adásvétele a jelen felhívásban meghatározott műszaki követelmények szerint IV. számú rész: darab két részes fecskendő speciális célra történő adásvétele a jelen felhívásban meghatározott műszaki követelmények szerint V. számú rész: darab három részes U 100 egységfokozatú inzulinfecskendő integrált tűvel, valamint darab három részes U 100 egységfokozatú inzulinfecskendő kónuszra helyezett tűvel speciális célra történő adásvétele a jelen felhívásban meghatározott műszaki követelmények szerint VI. számú rész: darab két részes luer-kúpos fecskendő általános célra történő adásvétele a jelen felhívásban meghatározott műszaki és mennyiségi követelmények szerint VII. számú rész: 756 darab három részes luer-kúpos fecskendő általános célra történő adásvétele a jelen felhívásban meghatározott műszaki követelmények szerint VIII. számú rész: darab három részes katéter kúpos csatlakozású fecskendő speciális célra történő adásvétele a jelen felhívásban meghatározott műszaki és mennyiségi követelmények szerint Jelen felhívásban meghatározott gyártmány/típus szerint megadott/megnevezett, vagy műszaki paramétereiből, a követelményrendszerből azonosítható gyártmány/típus megadása kizárólag a közbeszerzés tárgya jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Bármely funkcionalitásában és műszaki tartalmában legalább ezzel egyenértékű (utalás a vagy azzal egyenértékű kifejezésre) áruk, termékek megajánlhatók. Az adott paraméterrel szemben támasztott követelménnyel való egyenértékűség kérdését a kiegészítő tájékoztatás keretein belül lehet tisztázni. Az egyenértékűség az ajánlat benyújtását megelőzően akkor kezelhető tényként, amennyiben az ajánlatkérő az egyenértékűség tényét a kiegészítő tájékoztatás során feltett kérdésre adott válaszában megerősítette. Amennyiben az egyenértékűség kérdése a kiegészítő tájékoztatás keretein belül nem kerül tisztázásra, az ajánlatkérő a bírálat során dönt az egyenértékűségről. A megalapozott döntés elősegítése céljából az ajánlatkérő az ajánlattevőtől további iratokat, dokumentumokat kérhet az eljárás során. Ajánlatkérő az egyenértékűség tényét a termék megnevezésében és a hozzá rendelt követelményben előírt paraméterek tekintetében vizsgálja. A termék további jellemzőiben, paramétereiben való eltérés nem eredményezi az egyenértékűség el nem fogadását. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): nem (Igen válasz esetén)a vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a 5

6 szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje A (tervezett) időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek valamennyi rész vonatkozásában irányadóak. Az ajánlattevőként szerződő fél, a Ptk. 6:186 (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, hogy ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. A dokumentáció részeként átadott szerződéstervezetben részletezettek szerint késedelmes teljesítésre vonatkozó kötbér (mértéke: az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt naptári nap után a le nem szállított áru nettó szerződéses árának 1%-a), hibás teljesítésre vonatkozó kötbér (mértéke: minden a szállítást követő 2 munkanapon túl eltelt naptári nap után a ki nem cserélt/nem pótolt, hibásan szállított áru nettó szerződéses árának 1%-a), valamint meghiúsulási kötbér (mértéke: a szerződés teljes mennyiségéből hátralévő szerződéses mennyiség nettó összértékének 20%-a), valamint szavatosság a lejárat időtartamán belül. A lejárat időtartama a leszállítást követő 12 hónapnál nem lehet rövidebb. A fizetendő késedelmi kötbér mértékének és a fizetendő hibás teljesítésre vonatkozó kötbér mértékének felső határa 30 naptári napi kötbér mérték lehet. Nyertes ajánlattevőként szerződő fél részéről súlyos szerződésszegésnek minősül amennyiben ajánlatkérőként szerződő fél a hibás teljesítésre, illetve a késedelmes teljesítésre vonatkozó kötbérmérték felső határát egynél több alkalommal érvényesítette nyertes ajánlattevőként szerződő féllel szemben. Ajánlatkérőként szerződő fél a nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszegő magatartása miatt a szerződéstől elállhat vagy felmondhatja azt. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel kapcsolatos részletes rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) A finanszírozási feltételek valamennyi rész vonatkozásában irányadóak. Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a lehívásoknak megfelelő, igazolt (rész)teljesítést követően utólag, átutalással, számla ellenében, magyar forintban történik a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 6:130. (1)-(2) bekezdéseiben foglalt előírások szerint, figyelembe véve a Kbt (1) és (5)-(6) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:155. (1)-(2) bekezdéseiben foglalt előírásokat. Fizetési határidő a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 30 naptári nap. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A kifizetésnél az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A.. is alkalmazandó. Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzneme a magyar Forint (HUF). Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) 6

7 Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a nyertes ajánlattevők a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet hozzanak létre a szerződés teljesítése érdekében. Ez a tilalom az önálló ajánlattevők esetében is fennáll. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem (Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet (vagy személyt), aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Igazolási mód: A 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 10. és 12.. előírásai, valamint a Kbt. 58. (3) bekezdés vonatkozó rendelkezései alkalmazandók. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására benyújtandó nyilatkozatoknak / igazolásoknak az eljárást megindító felhívás feladásának napját nem megelőző keltezésűnek kell lennie. A kizáró okok igazolásával összefüggésben a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában a Közbeszerzési Értesítő évi 57. számában (2014. május 16-án) megjelent, a Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról szóló idevonatkozó útmutatójában foglaltak a mértékadók. Az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában a Közbeszerzési Értesítő évi 61. számában (2012. június 1-jén) megjelent, a Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról szóló idevonatkozó útmutatójában foglaltak a mértékadók. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1. A saját vagy jogelődje, az eljárást megindító felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó három üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) egyszerű másolatban (amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló benyújtása nem szükséges, annak adatait az ajánlatkérő ellenőrzi). A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.. (2) - (3) bekezdése, valamint az (5) bekezdése alkalmazandó az igazolás során. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.. (2) bekezdése szerinti esetre vonatkoztatva az ajánlatkérő által az I. számú részre történő ajánlat esetén tűk adásvételéből származó nettó (forgalmi adó nélkül számított) árbevételre meghatározott érték ,- nettó HUF, a II. számú részre történő ajánlat esetén szárnyastűk adásvételéből származó nettó (forgalmi adó nélkül 7

8 számított) árbevételre meghatározott érték ,-nettó HUF, a III. számú részre történő ajánlat esetén fecskendők adásvételéből származó nettó (forgalmi adó nélkül számított) árbevételre meghatározott érték ,- nettó HUF, a IV. számú részre történő ajánlat esetén fecskendők adásvételéből származó nettó (forgalmi adó nélkül számított) árbevételre meghatározott érték ,- nettó HUF, az V. számú részre történő ajánlat esetén fecskendők adásvételéből származó nettó (forgalmi adó nélkül számított) árbevételre meghatározott érték ,- nettó HUF, a VI. számú részre történő ajánlat esetén fecskendők adásvételéből származó nettó (forgalmi adó nélkül számított) árbevételre meghatározott érték ,- nettó HUF, a VII. számú részre történő ajánlat esetén fecskendők adásvételéből származó nettó (forgalmi adó nélkül számított) árbevételre meghatározott érték ,- nettó HUF, a VIII. számú részre történő ajánlat esetén fecskendők adásvételéből származó nettó (forgalmi adó nélkül számított) árbevételre meghatározott érték ,- nettó HUF. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.. (3) bekezdése szerinti esetben az eljárást megindító felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó három üzleti évre vonatkozó adóbevallást kell benyújtani (egyéni vállalkozó). Amennyiben a letelepedés szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat csatolása szükséges az eljárást megindító felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó három üzleti év mérleg szerinti eredményéről. A Kbt (5) bekezdésének első mondata szerinti esetben a Kbt (5)-(6) bekezdése előírásait be kell tartani, a hivatkozott bekezdésekben foglalt nyilatkozatokat az ajánlatban be kell nyújtani. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Az ajánlattevő alkalmas, ha a saját vagy jogelődje az eljárást megindító felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó három üzleti évre vonatkozó mérleg szerinti eredménye legalább két évben pozitív vagy nulla, vagy amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok valamelyike) nem tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló készítési kötelezettség alá, úgy a eljárást megindító felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó három üzleti évre vonatkozó SZJA bevallásban a vállalkozói osztalékalap legalább két évben pozitív vagy nulla. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt (4) bekezdésében előírtak figyelembevételével bírálja. Közös ajánlattevők esetében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie a P1. alkalmassági követelménynek, tekintettel arra, hogy a P1. alkalmassági követelmény személyhez kötötten értelmezhető. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. [Kbt. 55. (5) bekezdés] III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az előírt M1., M2., M3. alkalmassági követelmény valamennyi rész vonatkozásában irányadó. M1. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 3 éven belül teljesített, tűk, fecskendők szállítása tárgyára vonatkozóan teljesített legjelentősebb szállításainak nyilatkozatban történő ismertetése. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés a) pont) Igazolási mód (a legjelentősebb szállítások referencianyilatkozattal/ referenciaigazolással történő igazolása): A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdése vagy a 17. (1) bekezdése szerint. A nyilatkozatnak/szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell a következő adatokat: a teljesítés időpontja (év, hó, nap formátumban), a szerződést kötő másik fél 8

9 megnevezése, címe, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az alkalmassági követelmény igazolása keretében a legjelentősebb szállítások nyilatkozatban történő ismertetése és a referenciaigazolás / referencianyilatkozat benyújtása is szükséges az ajánlatban. A legjelentősebb szállításokat elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig ismertetni és igazolni. M2. A megajánlott termékre vonatkozó gyártói megfelelőségi nyilatkozat és/vagy CE megfelelőség értékelési tanúsítvány benyújtása, mely szerint a termék megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben illetve a 93/42/EGK orvosi eszközökre vonatkozó irányelvben meghatározott alapkövetelményeknek. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés e) pont) M3. A termékre vonatkozó megajánlott műszaki leírás (amely az ajánlattevő szakmai ajánlata) nyilatkozat formában történő benyújtása. A megajánlott műszaki leírásnak (szakmai ajánlatnak) tartalmaznia kell legalább a termék gyártójának megnevezését, a termék típusát, műszaki paramétereit, főbb műszaki jellemzőit és valamennyi olyan adatot és információt, amelyből a termék a jelen felhívás B) mellékletében előírt műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés d) pont) Benyújtandó továbbá: Az egyszer használatos injekciós tűk vonatkozásában: - A tűcső névleges hosszát gyártó által kiállított nyilatkozattal kell igazolni. A nyilatkozatokat gyártónként, termék kategória és méret (G, col, mm) felsorolással kérjük becsatolni. - A tűcső névleges külső átmérőjét gyártó által kiállított nyilatkozattal kell igazolni. A nyilatkozatokat gyártónként, termék kategória és méret (G, mm) felsorolással kérjük becsatolni. - A lándzsahegy élköszörülését gyártó által kiállított nyilatkozattal kell igazolni. A nyilatkozatokat gyártónként, termék kategória és termék méret (G, col) felsorolással kérjük becsatolni. - A tűcső falvastagságát gyártó által kiállított nyilatkozattal kell igazolni. A nyilatkozatokat gyártónként, termék méret (G, col) felsorolással kérjük becsatolni. A szárnyastűk vonatkozásában: - A tűcső névleges hosszát gyártó által kiállított nyilatkozattal kell igazolni. A nyilatkozatokat gyártónként, termék kategória és méret (G, col, mm) felsorolással kérjük becsatolni. - A tűcső névleges külső átmérőjét gyártó által kiállított nyilatkozattal kell igazolni. A nyilatkozatokat gyártónként, termék kategória és méret (G, mm) felsorolással kérjük becsatolni. - A lándzsahegy köszörülését (élek száma) gyártó által kiállított nyilatkozattal kell igazolni. A nyilatkozatokat gyártónként, termék kategória és termék méret (G, col) felsorolással kérjük becsatolni. A Kbt (5) bekezdésének első mondata szerinti esetben a Kbt (5)-(6) bekezdése előírásait be kell tartani, a hivatkozott bekezdésekben foglalt nyilatkozatokat az ajánlatban be kell nyújtani. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmas az ajánlattevő az I. számú részre történő ajánlattétel esetén, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 3 éven belül teljesített legalább összesen nettó ,- HUF összegű tűk szállítására vonatkozó referenciával/referenciákkal. Alkalmas az ajánlattevő a II. számú részre történő ajánlattétel esetén, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 3 éven belül teljesített legalább összesen nettó ,- HUF összegű szárnyastűk szállítására vonatkozó referenciával/referenciákkal. 9

10 Alkalmas az ajánlattevő a III. számú részre történő ajánlattétel esetén, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 3 éven belül teljesített legalább összesen nettó ,- HUF összegű fecskendők szállítására vonatkozó referenciával/referenciákkal. Alkalmas az ajánlattevő a IV. számú részre történő ajánlattétel esetén, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 3 éven belül teljesített legalább összesen nettó ,- HUF összegű fecskendők szállítására vonatkozó referenciával/referenciákkal. Alkalmas az ajánlattevő az V. számú részre történő ajánlattétel esetén, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 3 éven belül teljesített legalább összesen nettó ,- HUF összegű fecskendők szállítására vonatkozó referenciával/referenciákkal. Alkalmas az ajánlattevő a VI. számú részre történő ajánlattétel esetén, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 3 éven belül teljesített legalább összesen nettó ,- HUF összegű fecskendők szállítására vonatkozó referenciával/referenciákkal. Alkalmas az ajánlattevő a VII. számú részre történő ajánlattétel esetén, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 3 éven belül teljesített legalább összesen nettó ,- HUF összegű fecskendők szállítására vonatkozó referenciával/referenciákkal. Alkalmas az ajánlattevő a VIII. számú részre történő ajánlattétel esetén, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 3 éven belül teljesített legalább összesen nettó ,- HUF összegű fecskendők szállítására vonatkozó referenciával/referenciákkal. Valamennyi rész vonatkozásában a referenciaként benyújtott teljesítés/teljesítések idejének az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 3 évig terjedő időszakba kell esnie (a kezdéstől a befejezés időpontjáig). M2. Alkalmas az ajánlattevő, ha a megajánlott termék megfelel a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben illetve a 93/42/EGK orvosi eszközökre vonatkozó irányelvben meghatározott alapkövetelményeknek, azaz rendelkezik gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és/vagy CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal. M3. Alkalmas az ajánlattevő, ha a megajánlott termék megfelel az ajánlatkérő által a jelen felhívás B) mellékletében előírt műszaki követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt (4) bekezdésében előírtak figyelembevételével bírálja. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. [Kbt. 55. (5) bekezdés] III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt (9) bekezdése szerint fenntartott nem III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája 10

11 IV.1.1) Az eljárás fajtája Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: IV. 2) Értékelési szempontok IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem (Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: 11

12 IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) SZI-133 IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/11/16 (év/hó/nap ) Időpont: 13:00 A dokumentációért fizetni kell igen (Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti jelen felhívás V.3.2.2) pontjában előírtak szerint. A dokumentáció ellenértékét kizárólag a Kbt (4) bekezdése szerinti szervezet köteles az Ajánlatkérő részére megfizetni a szerződéskötéstől számított 10 munkanapon belül. A dokumentáció ellenértékét nem részenként kell megfizetni. A dokumentáció ellenértékét az Ajánlatkérő házipénztárába készpénzzel történő befizetéssel vagy átutalással az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett számú bankszámlára kell teljesíteni, a következő szöveg feltüntetésével: SZI-133. Tűk, fecskendők adásvétele. A dokumentáció ára az ÁFA összegét nem tartalmazza. Átutalás esetén a dokumentáció ellenértékének megfizetése abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Ajánlatkérő számláján jóváírásra kerül. Házipénztári nyitva tartás: hétfőtől péntekig: óráig. IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/11/16 (év/hó/nap) Időpont: 13:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) Dátum: (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve Az EU következő hivatalos nyelve(i): Egyéb: x Magyar 12

13 IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2015/11/16 (év/hó/nap) Időpont: 13:00 Hely: Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.) Igazgatási épület földszint, Közbeszerzési iroda Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. (2) bekezdése szerinti személyek. További rendelkezéseket a bontási eljárásról a Kbt. 62. (1), (3)-(4) és (6)-(7) bekezdése tartalmaz. V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos) V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) Az átvétel előtt a dokumentációba történő helyszíni betekintés lehetősége munkanapokon hétfőtől csütörtökig: 8.00 órától percig; pénteken: 8:00 órától 13:00 óráig adott. A dokumentációba való betekintést elektronikus úton is biztosítja az ajánlatkérő. Az elektronikus úton történő betekintést az ajánlatkérő által megadott kapcsolattartási pontokon (levél, fax, ) írásban lehet kérni. Ajánlatkérő legkésőbb a betekintésre vonatkozó kérelem kézhezvételét követő két munkanapon belül megküldi a dokumentációt pdf. formátumban a betekintést kérelmező által megadott címre. A betekintés céljából elektronikus úton megküldött dokumentáció átvétele nem vehető figyelembe az eljárásban való részvétel feltételeként. A dokumentáció munkanapokon hétfőtől csütörtökig: 8.00 órától percig; pénteken: 8:00 órától 13:00 óráig vehető át személyesen vagy meghatalmazott útján térítésmentesen, az ajánlatkérő címén, a Főépület földszinti Közbeszerzési Irodában. A dokumentáció átvételére az ajánlattételi határidő lejártáig van lehetőség. Ajánlatkérő a dokumentációt a jelen felhívás I.1 pont szerinti elérhetőségére küldött, legalább a megküldést kérelmező gazdasági szereplő megnevezését, székhelyét, a kapcsolattartó személy nevét, a postacímet (vagy címet, ahova a dokumentáció megküldését kéri) tartalmazó írásos igénybejelentése esetén, az 13

14 igénybejelentésben kért módon postai úton a megadott postacímre ajánlott küldeményként nyomtatott formátumban vagy útján a megadott címre, szerkeszthető elektronikus file formátumban (Microsoft Word 2003 dokumentum) és nem szerkeszthető elektronikus file formátumban (pdf) megküldi. A dokumentáció terjedelme miatt a faxon történő megküldés nem lehetséges, ezért ez nem igényelhető. címre történő megküldés esetén az ajánlatkérő akkor tekinti átvettnek a dokumentációt, ha az átvétel tényét kérelmező a feladó címére szövegesen visszaigazolja azzal, hogy a megküldött dokumentáció tartalmát teljes terjedelemben és megismerésre alkalmas formában átvette. A dokumentáció személyes átvételét követően is kérhető az elektronikus formában is történő megküldés, az előzőekben foglaltak figyelembevételével. A dokumentáció megküldése során az ajánlatkérő a Kbt. 50. (3) bekezdés előírásai szerint jár el. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció másra át nem ruházható, nem tehető közzé. V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak igen Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P1, M1, M2, M3 követelmény V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem V.4) Egyéb információk: 1.) A benyújtásra kerülő ajánlat kiegészíthető a termékre vonatkozó fotó/katalógus/ismertető becsatolásával. 2.) Ajánlattevő a közbeszerzés tárgyára adott szakmai ajánlatát a dokumentációban átadott iratminta szerinti a megajánlott műszaki leírás ajánlatba történő becsatolásával adja meg, melyet az ajánlatban kötelező benyújtani. A megajánlott műszaki leírás a Kbt. 67. (7) bekezdése alapján szakmai ajánlatnak minősül. 3.) A megajánlott termékre vonatkozóan a lejárat időtartama a leszállítást követő 12 hónapnál nem lehet rövidebb. 4.) Az ajánlati árnak az ajánlattevő által a szerződés alapján teljesítendő valamennyi szolgáltatás (szállítás, fuvareszközről történő lerakás, stb.) ellenértékét is tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően az ajánlattevő semmilyen jogcímen nem jogosult az ajánlatkérőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. 5.) Ajánlatkérő a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult, ha felügyeleti szervének döntése vagy jogszabályi rendelkezés alapján sorra kerülő működési szervezetének átalakítására tekintettel a szerződés teljesítése lényeges, jogos gazdasági érdekét sértené, vagy lehetetlenné 14

15 tenné. 6.) A szerződés az Állami Egészségügyi Ellátó Központ - mint ajánlatkérő tulajdonosi képviseletét ellátó szervezet - által kiadott, a szerződés időtartamát lerövidítő intézkedés hatályba lépésével hatályát veszti. A szerződéses mennyiség megrendelésére vonatkozóan ajánlatkérő időarányosan vállal kötelezettséget. 7.) Ajánlatkérőként szerződő fél szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 6:116. (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vagy arra az esetre rögzített felmondási joggal vállalhat, hogy a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. A szerződés azon részében vagy teljes egészében hatályát veszti abban az esetben, ha központosított közbeszerzési eljárás eredményeként a jelen szerződés tárgyát részben vagy egészben érintően szerződéskötésre kerül sor. 8.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt szerint biztosítja. 9.) Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, a gazdasági szereplővel kapcsolatos valamennyi előírt dokumentumot a hiánypótlásban be kell nyújtani. 10.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 60. (6) bekezdése szerinti felolvasólapot. 11.) Az ajánlattevőnek ajánlatában az ajánlati ár részletezésére részletező ártáblázatot kell benyújtania. A részletező ártáblázat tartalma és a felolvasónapon megadottak összhangban kell, hogy legyenek egymással. 12.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő a Kbt. 60. (3) és (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát. Az ajánlatban a Kbt. 60. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti példányban kell benyújtani. 13.) Az ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtani a Kbt. 40. (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát akkor is, ha az részben vagy egészében nemleges. 14.) Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt. 56. (1) bekezdésében foglalt kizáró okokról az alvállalkozó és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy tekintetében. 15.) Az ajánlatban be kell nyújtani ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén a dokumentáció ellenértékét az eljárást megindító felhívás IV.3.3) pontjában előírtak szerint a szerződéskötéstől számított 10 munkanapon belül megfizeti. 16.) Az ajánlatkérő nem kéri azon tények, adatok igazolását illetve az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló elektronikus hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult. A Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 36. (5) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és internetes elérhetőségéről a Közbeszerzési Értesítő évi 57. számában (2014. május 16-án) útmutatót adott ki. A Kbt (6) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az ajánlatban olyan tényt vagy adatot nem igazol, amelynek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló elektronikus hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult, úgy - amennyiben a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában az adott nyilvántartás nem szerepel - ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az ajánlatban meg kell 15

16 jelölnie az adott adathoz, tényhez hozzárendelten azt a nyilvántartást (a nyilvántartás internetes elérhetőségének megadásával) ahol az adott adatot, tényt az ajánlatkérő ellenőrizni tudja. 17.) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell az ajánlattevő kapcsolattartóiról, képviselőjéről, céges adatairól szóló nyilatkozatban, melynek tartalmaznia kell: a közbeszerzési eljárás során és a szerződés teljesítése során a kapcsolatot tartó személy/ személyek megnevezését és elérhetőségi adataikat (telefonszám, telefax szám, cím), a megkötésre kerülő szerződést aláírni jogosult képviselő megnevezését és elérhetőségi adatait (telefonszám, telefax szám, cím), valamint az ajánlattevő céges adatait (cégjegyzékszám, cégbíróság, statisztikai számjel, adószám, bankszámlaszám), különös tekintettel arra, hogy a kapcsolattartóként feltüntetett személlyel/ személyekkel közöltek az ajánlattevő (adott esetben: közös ajánlattevők) vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában és a szerződés teljesítése során a megadott kapcsolattartó személy számára a telefaxon és/vagy útján küldött bármilyen levél, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. 18.) Ajánlattevőnek az ajánlata részeként be kell nyújtania a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 9.. (1) bekezdése szerinti cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányt) vagy aláírás-mintát. Amennyiben a közös ajánlattevők, alvállalkozó, illetve kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) nyilatkozata benyújtásra kerül, be kell nyújtani a közös ajánlattevők mindegyike, az alvállalkozó, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 9.. (1) bekezdése szerinti cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányt) vagy aláírás-mintát, egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány egyszerű másolati példányát. 19.) Amennyiben ajánlattevő, közös ajánlattevők bármelyike, 10 % feletti alvállalkozó, illetve kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) cégjegyzék adatainak bejegyzésével kapcsolatosan változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. 20.) A közös ajánlattételre a Kbt előírásait kell alkalmazni. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike által cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell az ajánlatban benyújtani, amely tartalmazza valamennyi közösen ajánlatot tevő ajánlattevő nevét és címét valamint közülük egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult ajánlattevő megjelölését, továbbá tartalmazza azt a kijelentést, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. A közös ajánlattétellel (ajánlattevőkkel) kapcsolatosan az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt rendelkezéseire, valamint a Kbt (3) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt (3) bekezdésének előírására melyet valamennyi a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett nyilatkozatra vonatkozóan (a felolvasólapra is) alkalmazni kell. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését azok nevének és címének megadásával. A jelen felhívásban előírt kizáró okok vonatkozásában a közös ajánlattevői csoport valamennyi tagjának egyenként külön nyilatkozatot kell benyújtania. 21.) A beadott ajánlat formai követelményei a következők: Az ajánlat eredeti, nyomtatott példányát lapozhatóan össze kell fűzni oly módon, hogy abból a befűzött lapok roncsolás mentesen ne legyenek eltávolíthatók, valamint az összefűzés a 16

17 megbontást követően látható, nyomot hagyó sérelem nélkül ne legyen bontható. Az ajánlat oldal vagy lapszámozása az ajánlat első tartalommal ellátott oldalán vagy első tartalommal ellátott lapján eggyel kezdődjön, és oldalanként vagy laponként növekedjen. Az üres oldalak számozása nem előírás, de számozásuk lehetséges. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldal vagy lapszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlatban a közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló nyilatkozatokat (adott esetben: garanciavállaló nyilatkozat, kezességvállalásról szóló nyilatkozat, vagy külön jogszabályban meghatározottan előírt nyilatkozat) eredeti vagy hiteles másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlatban a Kbt. 60. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti példányban kell benyújtani, az egyéb iratok, dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatban lévő minden, valamely cég által adott nyilatkozatot a végén cégszerű aláírással alá kell írnia a nyilatkozattevőnek /nyilatkozattevőknek. Az ajánlat valamennyi lapját - amelyen cégszerű aláírás nem található - az ajánlattevő kézjegyével, szignójával kell ellátni. A szignó nem helyettesíti - ahol szükséges - a cégszerű aláírást. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek/személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 22.) Az ajánlatokat a Kbt (1) bekezdésében előírtak szerint kell benyújtani az I.1 pontban meghatározott címre, a Közbeszerzési Irodába egy eredeti példányban nyomtatott formában, valamint egy példányban elektronikus adathordozón, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható ( pdf file) formátumban. Ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtania ajánlatában arra vonatkozóan, hogy az elektronikus formában benyújtott ajánlata megegyezik a nyomtatott formában benyújtott ajánlat eredeti példányával. Amennyiben a nyomtatott formában benyújtott ajánlat és az elektronikus formában benyújtott ajánlat tartalmában ellentmondás tapasztalható, ajánlatkérő a nyomtatott példányt tekinti mértékadónak. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatok I.1. pontban megjelölt címen ajánlatkérő részéről történő átvételét munkanapokon munkaidőben (hétfőtől csütörtökig: 8.00 órától percig; pénteken: 8:00 órától 13:00 óráig) biztosítja ajánlatkérő. Ezzel együtt az ajánlatok benyújtására az ajánlattételi határidő lejártáig van lehetőség. 23.) Egy ajánlattevő több részre is tehet ajánlatot, de részenként egy ajánlat megtételére jogosult. A részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja és részenként hirdet eredményt. 24.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt előírásaira valamint Kbt (1) bekezdésében foglaltakra. 25.) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. 26.) Cégszerű aláírásként a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény szerinti cégszerű aláírás kerül elfogadásra. A cégszerű aláírással egyenértékűnek kerül elfogadásra, a cégjegyzésre jogosult által adott szabályos - teljes bizonyító erejű magán- vagy közokiratformába foglalt - meghatalmazás útján meghatalmazott által történő aláírás. Ebben az esetben a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó meghatalmazást az ajánlatban be kell nyújtani. 27.) Az ajánlattétel nyelve a magyar. A teljes ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani. Minden idegen nyelven kiállított igazolás/dokumentum mellé csatolni kell azoknak a magyar nyelvű fordítását. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. Ajánlatkérő kizárólag a 17

18 magyar nyelven benyújtott iratokat, dokumentumokat veszi figyelembe az ajánlatok értékelése során, azok tartalmáért, a fordítás tartalmának helyességéért a felelősség ajánlattevőt terheli. 28.) A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.az eljárást lezáró döntésről való értesítés (írásbeli összegezés megküldésének) időpontja: ajánlati kötöttség időtartamán belül. A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított 11. napon, de legkésőbb a Kbt (5) bekezdése szerinti ajánlati kötöttség időtartamán belül. 29.) A jelen felhívásban és a Dokumentációban meghatározott valamennyi időpont közép-európai (helyi) idő szerint értendő. 30.) Amennyiben a jelen felhívás B) mellékletében és a dokumentációban előírt műszaki követelmények között ellentmondás tapasztalható, a jelen felhívásban foglaltak az irányadóak. 31.) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le. 32.) Jelen közbeszerzési eljárás egésze során az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban külön nem szabályozottak vonatkozásában is a hirdetmény feladásának napján hatályos Kbt. vonatkozó előírásai, valamint végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/10/22 (év/hó/nap) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: 18

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Eljárást megindító felhívás - Egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, továbbá egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31.

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31. TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 azonosító számú A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban projekt. megvalósításához kapcsolódó oktatási

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ

Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ I.D.: 5062690 Kiíró szervezet: Állami Számvevőszék CPV kódok: 98000000-3 Beadási határidő: 13.02.15 A dokumentumok

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH)

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság alábbi területei: 1. rész: Bugac és Orgovány területe 2. Teljesítés helye:

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság alábbi területei: 1. rész: Bugac és Orgovány területe 2. Teljesítés helye: Az 1.-4. részek tekintetében: Fakitermelési munkák elvégzése a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29.

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29. 5 db új, első alkalommal forgalomba helyezett, személyszállításra gyártott, 8+1 fő (8 utas és 1 vezető) szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú személygépkocsi (mikrobusz) beszerzése Közbeszerzési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 OGYÉI 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. szám alatti székhelyén, valamint a 1097 Budapest, Albert Flórián u. 3/A. szám alatti telephelyén elvégzendő takarítási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában

Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/97 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Szociális bérlakások építése Bakson.

Szociális bérlakások építése Bakson. Szociális bérlakások építése Bakson. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs SzolgáltatóKözhasznú Nonprofit Kft. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Teljesítés helye:

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs SzolgáltatóKözhasznú Nonprofit Kft. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Teljesítés helye: Szállítási szerződés a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére ofszet nyomtatásra alkalmas műnyomópapír és ofszet papír beszerzésére Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

AF - A kiskunhalasi őrzött szállás moduláris felújítása - 1. ütem (EVA 2013/ 1.2.3) és 2. ütem EVA 2013/1.2.5)

AF - A kiskunhalasi őrzött szállás moduláris felújítása - 1. ütem (EVA 2013/ 1.2.3) és 2. ütem EVA 2013/1.2.5) AF - A kiskunhalasi őrzött szállás moduláris felújítása - 1. ütem (EVA 2013/ 1.2.3) és 2. ütem EVA 2013/1.2.5) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014)

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre

Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ (kiegészítő iratok)

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ (kiegészítő iratok) - 1 -.sz. példány RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ (kiegészítő iratok) a BKV VASÚTI JÁRMŰJAVÍTÓ KFT. RÉSZÉRE VILLAMOS ENERGIA BESZERZÉSE tárgyú nemzeti értékhatárt elérő értékű, hirdetmény közzétételével induló

Részletesebben

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 Paksi Metszet Örökségközpont/ Klímacentrum és Látványtár című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvények beszerzése - ajánlattételi

Részletesebben

ATF_HC_hulladék. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80

ATF_HC_hulladék. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 ATF_HC_hulladék Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 120 db FLC, 193 db kisméretű kijelző és 47 db nagy méretű kijelző felszerelése, egymáshoz illesztése, üzembe helyezése, kezelésének oktatása és a fedélzeti eszközök központhoz történő integrációjának elvégzése

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés X Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ A Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI KIKÖTŐ REKONSTRUKCIÓJA ÉS ÁRUFORGALMI KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE TÁRGYÚ PROJEKT (KÖZOP4.6

DUNAÚJVÁROSI KIKÖTŐ REKONSTRUKCIÓJA ÉS ÁRUFORGALMI KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE TÁRGYÚ PROJEKT (KÖZOP4.6 DUNAÚJVÁROSI KIKÖTŐ REKONSTRUKCIÓJA ÉS ÁRUFORGALMI KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE TÁRGYÚ PROJEKT (KÖZOP4.6.01420140023) KERETÉBEN A KIKÖTŐI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/146 Beszerzés

Részletesebben

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás)

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint

NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint [ ] Építési beruházás [] Árubeszerzés [ X] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási

Részletesebben

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 Eljárást megindító hirdetmény-vállalkozási szerződés alapján a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 azonosítószámú, A Cikói Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztés eszközbeszerzésekkel tárgyú Projekt keretében,

Részletesebben

ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés)

ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés) Magyarország Tel: +36-... Fax: +36-... E-mail:. Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés) Nagytőke vízhálózat rendszerének hálózatrekonstrukciója

Részletesebben

"Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Az ajánlatkérő TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0042 számú pályázatával kapcsolatos képzések megvalósítása

Az ajánlatkérő TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0042 számú pályázatával kapcsolatos képzések megvalósítása Az ajánlatkérő TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0042 számú pályázatával kapcsolatos képzések megvalósítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Keretmegállapodás megkötése a HungaroControl Zrt. tulajdonában, vagyonkezelésében illetve használatában álló ingatlanok építési, beruházási és felújítási munkálataira Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151

Részletesebben

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/75 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Füzér Felsővár Kiállítási hardver-, hangtechnikai és szoftvereszközök beszerzése

Füzér Felsővár Kiállítási hardver-, hangtechnikai és szoftvereszközök beszerzése Füzér Felsővár Kiállítási hardver-, hangtechnikai és szoftvereszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása

Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya:

Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya: Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája:

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája: HAMI támogatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/12 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Kivitelezési szerződés alapján a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium épületében építési és felújítási kivitelezési munkák elvégzése. - Ajánlati felhívás. Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a KÜLÖNFÉLE ALAPANYAGOK BESZERZÉSE tárgyú a Kbt. XIV. fejezete szerint indított, nemzeti értékhatárt elérő értékű, nyílt közbeszerzési eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 2014.

Részletesebben

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16.

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16. K1515 az FKF Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Hulladékhasznosító Mű technológiájában található K1, K2, K3 és K4 jelű kazánjainál karbantartáshoz szükséges állványzat biztosítása (beépítés, bontás, elszállítás)

Részletesebben

Ajánlati felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Ajánlati felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

"BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Budapest, Gyáli út 2-6. 2. közbeszerzési rész: Ajánlatkérő székhelye 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Budapest, Gyáli út 2-6. 2. közbeszerzési rész: Ajánlatkérő székhelye 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Attitűd- és Időmérleg vizsgálat, módszertani kidolgozás, adatgyűjtés, elemzés a TÁMOP 6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program kiemelt projektben Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/8 Beszerzés

Részletesebben

Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése

Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Italbeszerzés a Hévízi Gyógyház és a budapesti éttermek és büfék részére

Italbeszerzés a Hévízi Gyógyház és a budapesti éttermek és büfék részére Italbeszerzés a Hévízi Gyógyház és a budapesti éttermek és büfék részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele megbízási keretszerződés keretében minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz.

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele megbízási keretszerződés keretében minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz. Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele megbízási keretszerződés keretében minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/86 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 K1573 - Szolgáltatási szerződés keretében a FKF-Nonprofit Zrt. munkavállalói részére a képernyős munkakörben dolgozó munkavállalók látásának vizsgálata és a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éleslátást

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése

Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet, 5000 Szolnok, Tószegi u. 21. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet, 5000 Szolnok, Tószegi u. 21. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Adásvételi szerződés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet részére a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0035 azonosítószámú projekthez kapcsolódó mobília szállítására és szerelésére Közbeszerzési

Részletesebben

RF_Humán faktor tanácsadási szolgáltatás a távoli toronyirányításhoz kapcsolódó ATCO paradigmaváltás vonatkozásában

RF_Humán faktor tanácsadási szolgáltatás a távoli toronyirányításhoz kapcsolódó ATCO paradigmaváltás vonatkozásában RF_Humán faktor tanácsadási szolgáltatás a távoli toronyirányításhoz kapcsolódó ATCO paradigmaváltás vonatkozásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Füzér Felsővár Kiállítási installációk és eszközök beszerzése

Füzér Felsővár Kiállítási installációk és eszközök beszerzése Füzér Felsővár Kiállítási installációk és eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 A Kátai Gábor Kórház ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 azonosító számú, Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-alföldi régióban című pályázata keretében egészségügyi gép-műszerek, eszközök beszerzése.

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálatok elvégzése.

Laboratóriumi vizsgálatok elvégzése. Laboratóriumi vizsgálatok elvégzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárást megindító felhívás

I. Fejezet. Eljárást megindító felhívás a Z-155/2014. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete I. Fejezet Eljárást megindító felhívás az Abony Város Önkormányzata részére a Belterületi utcák burkolat-felújítási munkálatai 2014.

Részletesebben

Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése

Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Budapest XVI. kerület, Erzsébet-ligeti, volt tiszti étterem épületének felújítása

Budapest XVI. kerület, Erzsébet-ligeti, volt tiszti étterem épületének felújítása Budapest XVI. kerület, Erzsébet-ligeti, volt tiszti étterem épületének felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben

Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ Vép önkormányzati intézmények épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0019 Vép, 2013. december 1 TARTALOMEGYZÉK AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS...3

Részletesebben

Alállomási létesítmények műszaki tervének elkészítése - részvételi felhívás

Alállomási létesítmények műszaki tervének elkészítése - részvételi felhívás Alállomási létesítmények műszaki tervének elkészítése - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Batthyány Ilona Általános Iskola felújítás és emeletráépítés I. ütem

Batthyány Ilona Általános Iskola felújítás és emeletráépítés I. ütem Batthyány Ilona Általános Iskola felújítás és emeletráépítés I. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/31 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Móricz Zsigmond körtéri "Gomba" épület felújítása

Móricz Zsigmond körtéri Gomba épület felújítása Móricz Zsigmond körtéri "Gomba" épület felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/128 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Központi orvosi ügyelet ellátása - szolgáltatás megrendelése

Központi orvosi ügyelet ellátása - szolgáltatás megrendelése Központi orvosi ügyelet ellátása - szolgáltatás megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/126 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27.

Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27. Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 76 Ajánlatkérő: Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27. Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Komló Város - építési beruházás

Komló Város - építési beruházás Komló Város - építési beruházás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/148 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/116

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/116 Ajánlattételi felhívás - ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2011-0001 Közoktatás térségi sajátosságaihoz igazodó szervezés és infrastrukturális fejlesztés a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium, kollégiumi épületében

Részletesebben

Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái

Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. május 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. május 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. május 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 109/2014.(V.20.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben