Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme"

Átírás

1 Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás (1) bekezdés b) pontja/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Kbt.122. (4) bek. Közzététel dátuma: Iktatószám: 22050/2015 CPV Kód: ; Ajánlatkérő: Gönyűi Sportegyesület Teljesítés helye: Gönyű községben az Irányi Dániel u. 515 hrsz. ingatlan Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Egyéb Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Sport 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Gönyűi Sportegyesület Postai cím: Irányi D. utca 6-8 Város/Község: Gönyű Postai irányítószám: 9071 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Jezsó György Telefon: Fax: - 1

2 Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be: x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet x Egyéb I.3.) Fő tevékenység I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek x Egyéb (nevezze meg): Sport Egészségügy I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek 2

3 Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Gönyű Sportöltöző építésének II. üteme. II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) x Építési beruházás x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: Gönyű községben az Irányi Dániel u. 515 hrsz. ingatlan NUTS-kód: HU221 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel 3

4 A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet. A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Gönyű Sportöltöző építésének II. üteme. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Gönyű községben az Irányi Dániel u. 515 Hrsz. alatti területen található a falu sportpályája. A füves focipálya melletti területen 2015 évben felépítésre került a sportöltöző épületének első üteme, szerkezetkész állapotban a földszint egy részének részleges használhatóságával. Anyagi források hiányában a tervezett épületet két ütemben valósítja meg a Sportkör. A kivitelezési tervdokumentáció elkészült az épület egészére vonatkozóan. A falu sportpályájának közel másfél hektáros területe az Irányi Dániel utca és a Damjanich utca által határolt saroktelkén található. A rendezési terv szerint a területre építési helyen belül 40%-os beépíthetőséggel, 40%-os zöldterület biztosításával max. 6,00 m építménymagasságú létesítmény építhető. A terület beépítése a meglévő sportpálya elé a tervezési programban meghatározott funkciók és nagyságrendek mellett a beépítési paraméterek figyelembevételével történt. Ennek megfelelően az épület többfunkciós ellátására alkalmas, földszint és tetőtérbeépítéses kialakítású. A labdarúgópálya kiszolgálását biztosító öltözőfunkció mellett az épületben egy ifjúsági klub, tetőtérben kondicionáló terem és szauna kerül kialakításra. A tervezett létesítmény L alaprajzi kialakítású az Irányi Dániel utcával illetve a Damjanich utcával, párhuzamos épülettraktusokkal. Mindkét utca felöl a funkciónak 4

5 megfelelően bejárat került kialakításra. Az épületszárnyakkal határolt hátsóudvari részre árkádsoros közlekedő és hozzá kapcsolódóan terasz került betervezésre. Az épület fő funkcióját képező sportöltözők a keleti épülettraktusban kerültek kialakításra. A földszint és a tetőtér azonos kialakítású. Az egyik szinten a hazai felnőtt csapat és az ifjúsági csapat részére került kialakításra öltöző, míg a másik szinten a vendégcsapatok részére biztosított az öltözési lehetőség. A két-két öltözőhöz közös zuhanyzó - mosdó blokk kapcsolódik mindkét szinten. Az öltöző előterekből megközelíthetően WC-helyiségek kerültek kialakításra. A földszinti öltözőblokkok bejáratai a hátsóudvari árkádos közlekedőn keresztül érhetők el, míg a tetőtéri öltözőblokkok bejáratai külső lépcsőn megközelíthető emeleti teraszokon keresztül közelíthetők meg. A földszinten az öltözőkhöz kapcsolódóan sportszertár, tisztaruha raktár, kazánház, mosóhelyiség és a sportterület karbantartására szolgáló eszközök és gépek tároló helyisége kapott helyet. A tervezett létesítmény műszaki adatai: Szintmagasságok: Földszinti padlóvonal: ±0,00m=116,30 mbf Épület körüli járdaszint: - 0,30 m Emelet padlóvonala: +3,10 m Párkánymagasság: +3,50 m;+4,70 m;+5,65 m Gerincmagasság: +8,01 m;+9,37 m Építménymagasság: 4,72 m Beépítési adatok: Telekterület: m2 Beépített alapterület: 446 m2 Beépítettség: 3,1 % Burkolt terület: m2 Zöldterület: m2 (85%) Összes hasznos beépített terület: 502,28 m2 Alapterületi adatok: Földszint: 259,15 m2 Tetőtér: 243,13 m2 (298,58 m2) A tervezett épület hasznos alapterülete: 502,28 m2 A tervezett épület nettó alapterülete: 557,73 m2 Első ütemben kiépítésre került nettó alapterület: 123 m2 (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): nem (Igen válasz esetén)a vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között 5

6 (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje A (tervezett) időtartam hónapban: 6 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Vállalkozási szerződés. A nyertessel egyösszegű (átalányáras) vállalkozási szerződés kötésére kerül sor. Késedelmi kötbér: A teljes szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított nettó vállalkozói díj 0,1% -a/nap minden késedelmes napra (késedelmi kötbér) vagy hibás teljesítés esetén a hiba kijavításáig (hibás teljesítési kötbér) megfizetését írja elő. Megrendelő a 20 napot meghaladó késedelem vagy hibás teljesítést követően jogosult a szerződést felmondani. Meghiúsulási kötbér: Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződésben foglalt feladatok ellátásra megszabott véghatáridőt - olyan okból, amelyért felelős - 20 naptári nappal túllépi. Továbbá, ha olyan okból vált lehetetlenné a teljesítés, melyért a Vállalkozó tehető felelőssé, továbbá, ha nyertes Ajánlattevő a vállalkozási szerződést jogellenesen felmondja, az Ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek alapja a (általános forgalmi adó és tartalékkeret nélküli) nettó vállalkozói díja, mértéke annak 15 %-a, illetve abban az esetben, ha a nyertes Ajánlattevő a vállalkozási szerződést jogellenesen felmondja, akkor a meghiúsulási kötbér alapja a felmondásig nem teljesített munkák (általános forgalmi adó és tartalékkeret nélküli) nettó vállalkozói díja, mértéke annak 15 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a szerződésszerű teljesítés követelését kizárja. Jótállási kötelezettség: Ajánlatkérő a műszaki átadás-átvétel (véghatáridő) sikeres lezárását követő naptól számított 36 hónap időtartamban általános jótállási kötelezettséget ír elő. Nyertes Ajánlattevő a 36 hónap teljeskörű jótállási időtartamon túl köteles biztosítani a vonatkozó jogszabályokban kötelezően előírt jótállást, különösen a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján. Nyertes Ajánlattevőnek az általa felhasznált egyes anyagok, berendezések, szerkezetek vonatkozásában biztosítania kell továbbá az általa vállalt jótállási időtartamon túli, a gyártó által meghatározott alkalmassági, jótállási időtartamokat is. Előleg visszafizetési biztosíték: amennyiben nyertes Ajánlattevő a Kbt (1) bekezdése alapján előleget igényel, akkor annak biztosítékaként az igényelt előleg összegével azonos mértékű biztosítékot köteles nyújtani az előleg teljes visszafizetésének időtartamára, az előlegbekérő benyújtásával egyidejűleg, figyelemmel a Kbt (6) bekezdés a) pontjában meghatározott lehetőségekre. Érvényes Részvételre Jelentkezőknek az ajánlattételi szakaszban beadásra kerülő ajánlatuk részeként kell csatolniuk nyilatkozatukat a Kbt (5) bekezdésében foglaltak szerint, 6

7 a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátása tekintetében. Nyertes ajánlattevő a jogszabályok szerinti szavatossági kötelezettséggel tartozik. A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) A sportöltöző a Magyar Labdarúgó Szövetség (Iktatószám: ki/jh /2015/mlsz, Ügyiratszám: be/sfp-08737/2015/mlsz) támogatási lehetőségéből és a Gönyű Önkormányzatának pénzügyi támogatásából épül. A nyertes ajánlattevő 4 részszámla benyújtására jogosult amely a végszámlát is tartalmazza. A részszámla összegét az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. Első részszámla az áfa nélküli szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be. A számlák kifizetése a Kbt (1)-(6) bekezdései alapján a Ptk. 6:130. (1) bekezdésében foglaltak szerint átutalással történik, vagy amennyiben a vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk.6:130. (1) bekezdésétől eltérően a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) és (3) bekezdése szerint. Vállalkozó a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13. (1)-(6) bekezdése szerint a teljesítés elfogadását követően, jogosult a részszámlákat benyújtani. A teljesítés ellenértéke átalányárként kerül megfizetésre. Ajánlatkérő, figyelemmel a Kbt (1) bekezdésében foglaltakra a teljes ellenszolgáltatás (tartalékkeret és áfa nélkül számított) értékének legfeljebb 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. Az előleg kifizetése a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. (1) bekezdés rendelkezései szerint - legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül- történik a fenti jogszabályokban foglalt feltételek teljesülése esetén. Az előleg visszafizetés ütemezése: részszámlákból arányosan kerül visszafizetésre. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme jelen közbeszerzésben a magyar forint (HUF). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló évi XCII törvény (Art.) 36/A. rendelkezéseit mind a Vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell. A kifizetés során a számla a fordított adózás szabályai szerint kerül kiállításra, közvetlenül az adóhatóság részére kerül megfizetésre. Az ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Az ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Az ajánlatkérő projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevő és a közös ajánlattevő nyertes ajánlattevők tekintetében is kizárja. (Kbt.27. (2) bekezdés) III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem (Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: III.2) Részvételi feltételek 7

8 III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet Részvételre Jelentkező (közös jelentkezés esetén egyik tag sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá nem lehet Részvételre Jelentkező (közös részvételre jelentkezés esetén egyik tag sem) az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében foglaltak fennállnak. Az eljárásban nem lehet Részvételre Jelentkező olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet továbbá alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57. (1) bekezdés a) -d) és f) pontjai szerinti kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá kötelesek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét teljesíteni. Igazolási mód: 1. A Részvételre Jelentkező (közös jelentkezés esetén minden tag külön-külön) a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) és ai szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 2. Alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában Részvételre Jelentkező csatoljon: 2.1. a Kbt. 58. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá; 2.2. a Kbt. 57. (1) a)- d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok vonatkozásában a Kr ának megfelelően Részvételre Jelentkező választása szerint: a) saját nyilatkozatot arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. (1) a)-c) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) a)-c) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, továbbá építőipari tevékenységet végző alvállalkozók tekintetében saját nyilatkozatot arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót vagy b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) a)-c) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, továbbá az építőipari tevékenységet végző alvállalkozók tekintetében nyilatkozatot arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. 3. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatnak jelen felhívás feladásának dátumánál nem régebbinek kell lennie. 4. A kizáró okok igazolásával kapcsolatosan irányadó a Közbeszerzési Hatóság alábbi útmutatói: A Közbeszerzési Értesítő évi 57. számában május 16-án megjelent A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 8

9 közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában tárgyú útmutató, továbbá a jén, a Közbeszerzési Értesítő évi 61. számában megjelent A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában tárgyú útmutató 5. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon Ajánlattevőt, Részvételre Jelentkezőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1. Nyilatkozatot jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes - ÁFA nélkül számított - árbevételéről,illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya (magasépítési munkákból) szerinti nettó árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy a Részvételre Jelentkező mikor jött létre,illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek árbevételi adatok rendelkezésre állnak (310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pont). Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel a meghatározott minimum követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett összhangban a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (4a) pontjában foglaltakkal. Ha Részvételre Jelentkező a P.1.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Részvételre Jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a Részvételre Jelentkező (közös részvétel esetén bármelyik Részvételre Jelentkező), ha P.1. A teljes ÁFA nélkül számított árbevétele a jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti évben nem éri el összesen minimum a nettó HUF-ot, a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési munkákból)áfa nélkül számított árbevétele a jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti évben nem éri el összesen minimum a nettó HUF-ot, a 3 évnél rövidebb ideje működő ajánlattevőknél pedig a nettó HUF-ot. Részvételre Jelentkezők legyenek figyelemmel a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontjában foglalt feltételekre. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 9

10 Részvételre Jelentkező (közös részvétel esetén bármelyik Részvételre Jelentkező), csatolja be: M.1. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónap befejezett referenciáit, kiemelten a közbeszerzés tárgyára (magasépítési tevékenységre) vonatkozó referenciáit, 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet. 16. (3) bekezdés szerinti igazolással, illetve csatoljon egy részvételi jelentkezői összefoglaló referencianyilatkozatot az igazolások egyértelmű beazonosíthatóságához. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciára. A referenciaigazolásnak a jogszabályi minimumon (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (3) bekezdése) túl tartalmaznia kell: - az épített/felújított létesítmény megnevezését; - az elvégzett munkák felsorolását, a munka jellegét (közös ajánlattevői/részvételre jelentkezői teljesítés esetén a saját teljesítés mértékét és mennyiségét és értékét); - az ellenszolgáltatás nettó összegét és a saját teljesítés értékét forintban; - a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hó, nap) pontossággal, - a teljesítés helyét; - a szerződést kötő másik fél nevét, címét, - a felvilágosítást nyújtó személy nevét és telefonszámát, - nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; - minden olyan további információt, amelyből az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (6) bekezdés alapján ha a nyertes közös Ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes Ajánlattevők/Részvételre Jelentkezők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett Ajánlattevő/Részvételre Jelentkező részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös Ajánlattevők/Részvételre Jelentkezők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó Ajánlattevő/Részvételre Jelentkező által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot. Amennyiben Részvételre Jelentkező a műszaki szakmai alkalmasság körében előírt alkalmassági feltételeket olyan referenciával kívánja igazolni, amely Közös ajánlattevői/részvételre jelentkezői teljesítésre vonatkozik, a Kbt (7) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést - Közös ajánlattevői/részvételre jelentkezői, vagy projekttársasági korábbi teljesítés esetén egyaránt. Közös Ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból Részvételre Jelentkező saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes Részvételre jelentkezők által végzett munkák elkülönítésével, úgy a referenciaigazolásban a konzorciumi tagok egyetemleges kötelezettségvállalására hivatkozni kell megjelölve, hogy hány százalékos volt a teljesítésben az Ajánlattevő részvételi aránya. M.2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (2) bek. e) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségének ismertetése, (saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal, diploma egyszerű másolattal, felelős műszaki vezetői jogosultság igazolása egyszerű másolattal) akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek, továbbá nyilatkozat becsatolása a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állására vonatkozóan. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 10

11 Alkalmatlan a Részvételre Jelentkező (közös részvétel esetén bármelyik Részvételre Jelentkező), ha nem rendelkezik: M.1. a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban befejezett, szerződésszerű teljesítéssel, műszaki átadás-átvétellel lezárt M db legalább minimum nettó Ft értékű magas épület (az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény pont) építési referenciával, amely tartalmazza legalább belső szakipari munkákat, épületgépészeti és villamossági kivitelezési munkákat. M.2.) Nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: - 1 fő mérnök végzettségű legalább 3 éves építés kivitelezési szakmai gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetői jogosultságú szakember, aki felelős műszaki vezetőként részt vett legalább egy olyan szerződés teljesítésében, amiben volt épületfelújításra vonatkozó munkarész is volt, valamint minőség-ellenőrzési feladatot is ellátott. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell egyfelől arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog, s a nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlatkérő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést. (A 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdése alapján a referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.) III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt (9) bekezdése szerint fenntartott nem III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Kbt.122. (4) bek. Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: 11

12 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY: Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: nem IV. 2) Értékelési szempontok IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem (Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) 12

13 A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/11/30 (év/hó/nap ) Időpont: 15:30 A dokumentációért fizetni kell igen (Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti (elérheti). A dokumentáció ellenértékét csak a Kbt (4) bekezdése szerinti szervezetnek kell megfizetni, a szerződés megkötését követő 15 napon belül. A fenti bruttó vételárat (nettó ,- HUF + ÁFA) ) az ajánlatkérő a Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett számú számlájára történő átutalással, vagy a fent megjelölt számlára történő befizetéssel kell kiegyenlíteni. Az átutalási/ befizetési megbízáson fel kell tüntetni: Sportöltöző közbeszerzés. IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/11/30 (év/hó/nap) Időpont: 15:30 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) Dátum: 2015/12/04 (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve Az EU következő hivatalos nyelve(i): Egyéb: x Magyar IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2015/11/30 (év/hó/nap) Időpont: 15:30 Hely: 9071 Gönyű, Kossuth Lajos u. 67 Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 62. (2) bekezdése alapján. V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 13

14 V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos) Egyfordulós tárgyalás tartására kerül sor. A tárgyalásra az ajánlattételi felhívásban meghatározott időpontban kerül sor. Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel együttesen tárgyal, a szerződéses feltételek és az ár vonatkozásában. Ajánlatkérő egy alkalommal kíván tárgyalni az ajánlattevőkkel, azonban fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben szükségesnek ítéli további tárgyalásokat tartson. A tárgyalás menete és a megtárgyalandó tárgyak köre a további tárgyalásokon megegyezik az első tárgyalásra előírtakkal. Amennyiben az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy további tárgyalási fordulók megtartása szükséges, úgy ennek tényéről az ajánlattevőket az első tárgyalási fordulón fogja értesíteni a következő tárgyalási forduló időpontjának a megjelölésével. Amennyiben az eljárásban csak egy ajánlattevő tesz ajánlatot, akkor a végleges ajánlat a tárgyaláson is megtehető. Amennyiben az eljárásban egynél több ajánlattevő tett ajánlatot, az ajánlatkérő az ajánlattevőket egy végleges ajánlat írásban, zártan történő benyújtására hívja fel. A végleges ajánlat benyújtási és bontási határideje: a tárgyalás lezárását követő 15. perc. Az ajánlattevőknek a felolvasólap ismételt kitöltésével kell megadniuk a végső ajánlatukat, amelyet ajánlatkérő a tárgyalást követően újabb bontási eljárás keretében ismertet. Ajánlati ár változása esetén ajánlatkérő az ajánlati árat alátámasztó módosított árazott költségvetés becsatolására legkésőbb a végleges ajánlatok bontását követő munkanap 10,00 óráig nyújt lehetőséget. A módosított árazott költségvetés a felolvasólappal együtt benyújtható a végleges ajánlattal egyidejűleg is a tárgyalást követően, a felolvasólapot ajánlatkérő nyílt bontási eljárás során ismerteti. Az ajánlati kötöttség a tárgyalást követően a végleges ajánlatok bontási eljáráson való ismertetésével beáll. Amennyiben a végleges ajánlattal nem kerül benyújtásra vagy az ajánlatkérő által meghatározott időpontig, az ajánlatot alátámasztó - amennyiben módosításra kerül az ajánlattevő részéről az ár változása miatt - árazott költségvetés, az ajánlat érvénytelen ajánlatnak minősül. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát két szakaszban végzi. Első körben megvizsgálja a tárgyalás/ok megkezdését megelőzően az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, valamint, ha az ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelen. Második körben a tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok megfelelnek-e a felhívás és a dokumentáció tárgyalás befejezéskori tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasságát a tárgyalást megelőzően vizsgálja ajánlatkérő, a tárgyalásra csak az érvényes ajánlattevőkkel kerül sor. A szakmai ajánlat módosítására a tárgyalás lezárásáig van lehetőség. A tárgyaláson az ajánlattevők nyilatkozattételre jogosult személlyel képviseltessék magukat. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a tárgyaláson nem vesznek részt, ajánlatuk érvényessége esetén az ajánlatuk az ajánlattételi határidő lejártakor, az ajánlatok 14

15 bontásakor ismertetett ajánlati árával kerül bírálatra. Amennyiben a tárgyaláson ajánlatkérő részéről a műszaki tartalom változik - figyelemmel a Kbt. 97. (2) bekezdésében foglalt tilalomra - ajánlatkérő a tárgyaláson jelen nem lévő ajánlattevőket is felhívja végleges ajánlat benyújtására az összes ajánlattevő számára azonos feltétellel. Egyebekben a tárgyalásra a Kbt ában foglaltak az irányadóak. V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A részvételi dokumentáció átvétele is az eljárásban való részvétel feltétele. A Kbt. 49. (6) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek, vagy általa a jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A dokumentációt elektronikusan, ingyenesen az alábbi elérhetőségen keresztül bocsátja Ajánlatkérő a Részvételre jelentkezők részére: Részvételi felhívás I.1. pontjában meghatározott címen igényelhető. Személyesen a részvételi felhívás I.1. pontjában megjelölt helyen, vagy kérésre levélben kerül megküldésre az Ajánlatkérőtől CD, vagy DVD lemezen! A dokumentáció kézhezvételét részvételre jelentkezőknek vissza kell igazolniuk, jelen felhívás I.1. pontjában megjelölt címen, melynek során meg kell adni az eljárás tárgyát, letöltő szervezet/személy nevét, levelezési címét, fax és elérhetőségét és a kapcsolattartó nevét elérhetőségét. A Kbt. 50. (3) bekezdése alapján kérésre, postai úton megküldi ajánlatkérő. V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak igen Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P.1; M.1; M.2 V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) Ajánlati biztosítékot az Ajánlatkérő nem ír elő. V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem V.4) Egyéb információk: 1. Ha több Részvételre Jelentkező közösen nyújt be jelentkezést, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást a részvételi jelentkezéshez csatolni kell. 15

16 2. Részvételre Jelentkező a részvételi jelentkezéséhez köteles becsatolni valamennyi, részvételi felhívásban és dokumentációban meghatározott dokumentumot. 3 Részvételre Jelentkező (közös Részvételre Jelentkezők esetén a tagok külön-külön), illetőleg a Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet csatolja be a jelentkezésbe becsatolt nyilatkozatok aláírójának az aláírási címpéldányát, vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját a jelentkezés részeként nyilatkozatot benyújtó személyek aláírásának azonosítása céljából. Magánszemély tekintetében az aláírás azonosítása érdekében teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat benyújtása szükséges. Amennyiben Részvételre Jelentkező, vagy közös Részvételre Jelentkező nem tartozik a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény hatálya alá, vagy személyes helyzete alapján nem rendelkezik közhiteles cégkivonattal egyenértékű dokumentummal, elegendő, ha Részvételre Jelentkező vagy közös Részvételre Jelentkezők a részvételi jelentkezésbe olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Részvételre Jelentkező jelentkezéséhez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változás bejegyzési eljárás, a jelentkezésbe csatolni kell Részvételre Jelentkező erre vonatkozó nyilatkozatát. 4. Részvételre Jelentkezők részvételi jelentkezésükben nyilatkozzanak a Kbt. 60. (5) bekezdésére, a Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontjára (nemleges nyilatkozat esetén is). 5. Lezárt üzleti év alatt az Ajánlatkérő jelen felhívás feladásának napján lezárt üzleti évet érti. 6. Árfolyamok: A különböző devizák forintra történő átszámításánál a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára a Részvételre Jelentkező saját központi bankja által a felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Átszámítás esetén az Részvételre Jelentkezőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az árbevételre vonatkozó nyilatkozat (Felhívás III.2.2. szerinti alkalmassági minimumkövetelmény) tekintetében az árfolyamszámítás az adott év utolsó napján érvényes árfolyam. Részvételre Jelentkező jelentkezésében - adott esetben - a jelent pontban megfogalmazottak szerint csatolja nyilatkozatát az árfolyamváltás tekintetében. 7. A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás III.2. M.2. pontjában felsorolt szakembereknek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamarai ( vagy a Magyar Építész Kamarai ( névjegyzékben. Részvételre Jelentkezőnek a jelentkezés benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, továbbá arról, hogy az általa bevont szakértő a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, illetve, hogy tudomásul veszi, hogy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést, továbbá az érintett szakértőnek a szakmai önéletrajzában szükséges vállalnia, hogy a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig, illetve a szerződés időtartam alatt rendelkezni fog. 16

17 - Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a kihirdetett nyertes Ajánlattevő vonatkozásában a szerződéskötést megelőzően a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért a szakmai önéletrajzban az értékelés megkönnyítése érdekében feltüntethető a szakember kamarai nyilvántartási száma és a jogosultság megszerzésének időpontja, ha a szakember a nyilvántartásban a jelentkezés időpontjában nem szerepel, akkor Ajánlattevő nyertességének kihirdetését követően a jogosultságot igazoló okirat másolatának bemutatása szükséges. 8. Jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek Részvételre Jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és a részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében a Részvételre Jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik, valamint csatolandó a Kbt. 55. (6) bekezdése szerinti igazolás(ok) és nyilatkozat is. Ezen kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 9. Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt ban meghatározottak szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 67. (5) bekezdésének megfelelően nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással a Részvételre Jelentkező a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 10. Részvételre Jelentkezőnek zártan 1 (egy) eredeti példányban kell benyújtania a jelentkezését, és világosan fel kell tüntetnie értelemszerűen, hogy "eredeti példány". A részvételi jelentkezés eredeti példányát 1 pld. a papír alapú példánnyal mindenben megegyező tartalmú elektronikus pdf formátumban (CD vagy DVD lemezen) példányban is be kell nyújtani. Amennyiben a részvételi jelentkezés egyes példányai között formai vagy tartalmi eltérés van, az Ajánlatkérő az eredeti, nyomtatott példányt tekinti hitelesnek, a jelentkezés ez alapján kerül értékelésre. Részvételre Jelentkezők a részvételi jelentkezések elkészítésénél a Kbt. 60. (1) bekezdésének megfelelően járjanak el. 11. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a "vagy egyenértékű" kifejezést minden esetben érteni kell! A 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 26. (2) bekezdés a) pontjában hivatkozott szabvány, műszaki engedély, előírás, ajánlás megnevezése mellett a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést szintén minden esetben érteni kell. Az egyenértékűséggel kapcsolatos részletszabályokat az ajánlattételi szakaszban kiadott dokumentáció tartalmazza. 12. Irányadó idő: A teljes Részvételi Felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. 13. Részvételre Jelentkező a megadott nyelven kívül más nyelven is becsatolhat dokumentumokat. Amennyiben a becsatolt dokumentum idegen nyelvű, abban az esetben az eltérő nyelvű dokumentumhoz a felelős magyar nyelvű fordítást kell mellékelni. A fordítást közvetlenül kell csatolni a nyilatkozat vagy okirat után. A Kbt. 36. (3) bekezdése alapján azon Részvételre Jelentkező(k)nek, akik idegen nyelvű dokumentumot csatolnak be jelentkezésük részeként, az adott dokumentum Részvételre Jelentkező általi felelős fordítása is elfogadható, melynek 17

18 helyességéért Részvételre Jelentkező felel. Az Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok Részvételre Jelentkező általi felelős fordítását is elfogadja. 14. A Kbt. 36. (3) bekezdése alapján amennyiben Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az eljárás ajánlattételi szakaszában, az ajánlatban a Kbt. 60. (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell csatolni. 15. A tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt (4) bekezdése. Ajánlatkérő a tárgyalások során fenntartja a jogot arra, hogy a kiadott kiviteli tervekben foglalt műszaki tartalomból, akár mennyiségileg, akár minőségileg elhagyjon, annak érdekében, hogy a beruházást a rendelkezésre álló fedezetből megvalósíthassa. Amennyiben a tárgyalások eredményeképpen tervmódosítás válik szükségessé, úgy annak végrehajtása és költségei nyertes ajánlattevőt terhelik. 16. Nyertes Ajánlattevő a vállalkozási szerződés megkötését követően folyamatosan, a számlázáshoz igazodóan köteles elvégezni Ajánlatkérő képviselőjével együttműködve az ütemterv aktualizálását, azaz az egyes elkezdett, illetve befejezett munkafolyamatok készültségi fokát rögzíteni annak érdekében, hogy a tényleges teljesítésről Ajánlatkérőnek a kivitelezés teljes időtartama alatt naprakész informáltsága biztosított legyen. Az ütemterv aktualizálása nem eredményezi a véghatáridő módosítását. 17. Ajánlatkérő a cégadatokat a e-cegjegyzek.hu/ ellenőrzi, de csatolható az ajánlatokhoz 30 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata, és kötelező csatolni az aláírási címpéldány egyszerű másolatát vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját a képviseleti jog megállapítása és igazolása céljából. Amennyiben a cégkivonat módosítása folyamatban van, kérjük, hogy ajánlattevő csatolja: - az esetleges el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a változásbejegyzési kérelem és a céginformációs szolgálat által a változásbejegyzési kérelem beérkezéséről kiadott igazolást. Ajánlattevő csatolja, amennyiben fennáll: - a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást. - egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozói igazolványát. 18. Ajánlatra előírandó követelmények: - Ajánlattevők ajánlatukban nyilatkozzanak a Kbt. 60. (3) bekezdésére (eredeti aláírt példány csatolása kötelező az ajánlat Kbt. 61. (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányában). - Ajánlattevőknek az ajánlattételi szakaszban beadásra kerülő ajánlatukban kell csatolniuk nyilatkozatukat a Kbt (5) bekezdésében foglaltak szerint, a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátása tekintetében. - A nyertes Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a konkrét beruházásra vonatkozóan megkötött, vagy a konkrét beruházásra vonatkozóan kiterjesztett a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. szerinti, a szerződéskötés időpontjától a műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló - legalább 5 millió forint/káresemény és legalább 100 millió forint/év mértékéig terjedő építőipari, szerelési, vagyoni kárértékre vonatkozó, összkockázatú (dologi- és felelősségi ) építés-szerelési biztosítással. Vállalkozó biztosítási kötvényének másolata a szerződés mellékletét képezi. Ajánlattevő ajánlatában csatolja nyilatkozatát, hogy a jelen pontban megfogalmazott feltételeknek mindenben megfelelő felelősségbiztosítással a szerződéskötés időpontjában, a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjáig rendelkezni fog. - Az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során [Kbt (4) bekezdés] a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 77. (2) bekezdése szerinti 18

19 összegezésben megjelölte. - Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. - Ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi szakaszában a közbeszerzési eljárással érintett területen helyszíni bejárást tart. - A végső hiánypótlásmentes teljesítési határidő: június 30. V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/10/28 (év/hó/nap) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: 19

20 Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) B. MELLÉKLET Részekre vonatkozó információk Rész száma 1 Elnevezés: 1) Rövid meghatározás: 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 3) Mennyiség (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) 5) További információk a részekről (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)

BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái

BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/103 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Keretmegállapodás megkötése a HungaroControl Zrt. tulajdonában, vagyonkezelésében illetve használatában álló ingatlanok építési, beruházási és felújítási munkálataira Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151

Részletesebben

Magyarország-Győr: Sportlétesítmények kivitelezése 2015/S 211-382070. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Győr: Sportlétesítmények kivitelezése 2015/S 211-382070. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:382070-2015:text:hu:html Magyarország-Győr: Sportlétesítmények kivitelezése 2015/S 211-382070 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 120 db FLC, 193 db kisméretű kijelző és 47 db nagy méretű kijelző felszerelése, egymáshoz illesztése, üzembe helyezése, kezelésének oktatása és a fedélzeti eszközök központhoz történő integrációjának elvégzése

Részletesebben

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 Eljárást megindító hirdetmény-vállalkozási szerződés alapján a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 azonosítószámú, A Cikói Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztés eszközbeszerzésekkel tárgyú Projekt keretében,

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 OGYÉI 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. szám alatti székhelyén, valamint a 1097 Budapest, Albert Flórián u. 3/A. szám alatti telephelyén elvégzendő takarítási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

"Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés X Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ A Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31.

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31. TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 azonosító számú A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban projekt. megvalósításához kapcsolódó oktatási

Részletesebben

RF_Humán faktor tanácsadási szolgáltatás a távoli toronyirányításhoz kapcsolódó ATCO paradigmaváltás vonatkozásában

RF_Humán faktor tanácsadási szolgáltatás a távoli toronyirányításhoz kapcsolódó ATCO paradigmaváltás vonatkozásában RF_Humán faktor tanácsadási szolgáltatás a távoli toronyirányításhoz kapcsolódó ATCO paradigmaváltás vonatkozásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH)

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése

Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján.

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Szociális bérlakások építése Bakson.

Szociális bérlakások építése Bakson. Szociális bérlakások építése Bakson. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás)

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs SzolgáltatóKözhasznú Nonprofit Kft. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Teljesítés helye:

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs SzolgáltatóKözhasznú Nonprofit Kft. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Teljesítés helye: Szállítási szerződés a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére ofszet nyomtatásra alkalmas műnyomópapír és ofszet papír beszerzésére Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

"BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya:

Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya: Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

Italbeszerzés a Hévízi Gyógyház és a budapesti éttermek és büfék részére

Italbeszerzés a Hévízi Gyógyház és a budapesti éttermek és büfék részére Italbeszerzés a Hévízi Gyógyház és a budapesti éttermek és büfék részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Kivitelezési szerződés alapján a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium épületében építési és felújítási kivitelezési munkák elvégzése. - Ajánlati felhívás. Közbeszerzési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Eljárást megindító felhívás - Egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, továbbá egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/75 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre

Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája:

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája: HAMI támogatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/12 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény

Részletesebben

Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése

Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014)

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 Paksi Metszet Örökségközpont/ Klímacentrum és Látványtár című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvények beszerzése - ajánlattételi

Részletesebben

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

AF - A kiskunhalasi őrzött szállás moduláris felújítása - 1. ütem (EVA 2013/ 1.2.3) és 2. ütem EVA 2013/1.2.5)

AF - A kiskunhalasi őrzött szállás moduláris felújítása - 1. ütem (EVA 2013/ 1.2.3) és 2. ütem EVA 2013/1.2.5) AF - A kiskunhalasi őrzött szállás moduláris felújítása - 1. ütem (EVA 2013/ 1.2.3) és 2. ütem EVA 2013/1.2.5) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Az NRHT III. ütem 3. szakasza (I-K2 kamrában vasbeton medence építése és technológiai rendszerek bővítése)

Az NRHT III. ütem 3. szakasza (I-K2 kamrában vasbeton medence építése és technológiai rendszerek bővítése) Az NRHT III. ütem 3. szakasza (I-K2 kamrában vasbeton medence építése és technológiai rendszerek bővítése) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. május 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. május 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. május 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 109/2014.(V.20.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2014. (V.21.) Önkormányzati számú határozata:

Részletesebben

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Ajánlati felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Ajánlati felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés)

ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés) Magyarország Tel: +36-... Fax: +36-... E-mail:. Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés) Nagytőke vízhálózat rendszerének hálózatrekonstrukciója

Részletesebben

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben

Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint

NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint [ ] Építési beruházás [] Árubeszerzés [ X] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási

Részletesebben

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság alábbi területei: 1. rész: Bugac és Orgovány területe 2. Teljesítés helye:

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság alábbi területei: 1. rész: Bugac és Orgovány területe 2. Teljesítés helye: Az 1.-4. részek tekintetében: Fakitermelési munkák elvégzése a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárást megindító felhívás

I. Fejezet. Eljárást megindító felhívás a Z-155/2014. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete I. Fejezet Eljárást megindító felhívás az Abony Város Önkormányzata részére a Belterületi utcák burkolat-felújítási munkálatai 2014.

Részletesebben

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ

Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ I.D.: 5062690 Kiíró szervezet: Állami Számvevőszék CPV kódok: 98000000-3 Beadási határidő: 13.02.15 A dokumentumok

Részletesebben

Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában

Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/97 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29.

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29. 5 db új, első alkalommal forgalomba helyezett, személyszállításra gyártott, 8+1 fő (8 utas és 1 vezető) szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú személygépkocsi (mikrobusz) beszerzése Közbeszerzési

Részletesebben

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ Vép önkormányzati intézmények épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0019 Vép, 2013. december 1 TARTALOMEGYZÉK AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS...3

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI KIKÖTŐ REKONSTRUKCIÓJA ÉS ÁRUFORGALMI KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE TÁRGYÚ PROJEKT (KÖZOP4.6

DUNAÚJVÁROSI KIKÖTŐ REKONSTRUKCIÓJA ÉS ÁRUFORGALMI KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE TÁRGYÚ PROJEKT (KÖZOP4.6 DUNAÚJVÁROSI KIKÖTŐ REKONSTRUKCIÓJA ÉS ÁRUFORGALMI KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE TÁRGYÚ PROJEKT (KÖZOP4.6.01420140023) KERETÉBEN A KIKÖTŐI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/146 Beszerzés

Részletesebben

Tokaji Fesztiválkatlan üzemeltetése (AF)

Tokaji Fesztiválkatlan üzemeltetése (AF) Tokaji Fesztiválkatlan üzemeltetése (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/24 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási koncesszió Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

RSz 1-2015. Mélyépítés

RSz 1-2015. Mélyépítés RSz 1-2015. Mélyépítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/142 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a KÜLÖNFÉLE ALAPANYAGOK BESZERZÉSE tárgyú a Kbt. XIV. fejezete szerint indított, nemzeti értékhatárt elérő értékű, nyílt közbeszerzési eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 2014.

Részletesebben

Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái

Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Komló Város - építési beruházás

Komló Város - építési beruházás Komló Város - építési beruházás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/148 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Varbó község belterületi vízrendezése ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0022 1.-5. KÖTET VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 71 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ... 1 I.

Részletesebben

Steril osztály gőzellátás

Steril osztály gőzellátás Steril osztály gőzellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/103 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

ATF_HC_hulladék. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80

ATF_HC_hulladék. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 ATF_HC_hulladék Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet, 5000 Szolnok, Tószegi u. 21. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet, 5000 Szolnok, Tószegi u. 21. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Adásvételi szerződés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet részére a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0035 azonosítószámú projekthez kapcsolódó mobília szállítására és szerelésére Közbeszerzési

Részletesebben

irányítószám: 7621 Telefon: +36 72514802

irányítószám: 7621 Telefon: +36 72514802 1 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló zöldterületek, zöldfelületek fenntartási és fejlesztési, valamint közterületi köztisztasági feladatainak elvégzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

SZI-133 Tűk, fecskendők adásvétele

SZI-133 Tűk, fecskendők adásvétele SZI-133 Tűk, fecskendők adásvétele Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Budapest, Gyáli út 2-6. 2. közbeszerzési rész: Ajánlatkérő székhelye 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Budapest, Gyáli út 2-6. 2. közbeszerzési rész: Ajánlatkérő székhelye 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Attitűd- és Időmérleg vizsgálat, módszertani kidolgozás, adatgyűjtés, elemzés a TÁMOP 6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program kiemelt projektben Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/8 Beszerzés

Részletesebben

A Budapest, Fehér út 9-11. sz. alatti Nemzeti Lőtér bővítése.

A Budapest, Fehér út 9-11. sz. alatti Nemzeti Lőtér bővítése. A Budapest, Fehér út 9-11. sz. alatti Nemzeti Lőtér bővítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ (kiegészítő iratok)

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ (kiegészítő iratok) - 1 -.sz. példány RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ (kiegészítő iratok) a BKV VASÚTI JÁRMŰJAVÍTÓ KFT. RÉSZÉRE VILLAMOS ENERGIA BESZERZÉSE tárgyú nemzeti értékhatárt elérő értékű, hirdetmény közzétételével induló

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele megbízási keretszerződés keretében minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz.

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele megbízási keretszerződés keretében minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz. Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele megbízási keretszerződés keretében minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/86 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Az ajánlatkérő TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0042 számú pályázatával kapcsolatos képzések megvalósítása

Az ajánlatkérő TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0042 számú pályázatával kapcsolatos képzések megvalósítása Az ajánlatkérő TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0042 számú pályázatával kapcsolatos képzések megvalósítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16.

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16. K1515 az FKF Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Hulladékhasznosító Mű technológiájában található K1, K2, K3 és K4 jelű kazánjainál karbantartáshoz szükséges állványzat biztosítása (beépítés, bontás, elszállítás)

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27.

Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27. Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 76 Ajánlatkérő: Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27. Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben