A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás"

Átírás

1 A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás (1) bekezdés b) pontja/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 22341/2015 CPV Kód: ; ; ; ; ; ; ; Ajánlatkérő: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Teljesítés helye: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR épület (Tanreaktor) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Egyéb Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Postai cím: Műegyetem rakpart 3. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1111 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Kővágóné Fábián Júlia Telefon: Fax:

2 Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet x Egyéb I.3.) Fő tevékenység I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem x Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek 2

3 Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója. II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) x Építési beruházás x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR épület (Tanreaktor) NUTS-kód: HU101 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel 3

4 A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet. A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerződés a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciójának elvégzésére. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Vállalkozási szerződés a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciójának elvégzésre. A Budapest XI. ker. Műegyetem rkp sz. alatt lévő bruttó 1573 m2 alapterületű NTI Tanreaktor és D épület tető épületvillamossági, technológiai villamos és villamos erőátviteli berendezéseinek cseréje, a szellőzés, fűtés-hűtés és légtechnika elektromos, gépészeti és építészeti felújítása, a víz-csatorna vezeték felújítása és cseréje munkáinak elvégzése a kiviteli tervekben meghatározottak szerint (a pontos adatok a dokumentáció részeként átadott kiviteli tervekben és 4

5 árazatlan költségvetésben kerültek meghatározásra). A teljesítés részét képezi a Megrendelő által meghatározott, de legalább 7, legfeljebb 15 nap időtartamú próbaüzem. A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú, a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolni. Az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni. A közbeszerzés tárgyának szakmai/műszaki leírása (legfontosabb mennyiségek): Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése 1db Légfüggöny 1 db Macrosystem folyadékhűtők, csendesített kivitelű 1 db Négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése 135m2 Építőelemes, légcsatornázható klímakonvektor 1 db Ivóvíz vezeték,ötrétegű cső 150 m WC csésze tartozékokkal 2db Elektromos melegvíztermelő és tároló 3 db Mosdó vagy mosómedence 3 db Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve 55 m Kábeltartó szerkezet építése falra rögzítve 100 m Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése 2525 m 214CP jelű Izotóplift működtető szekrény 400/230V 1 db A részletes feladatleírást, valamint a munkák mennyiségi kimutatását a dokumentáció és mellékletei tartalmazzák. A tartalékkeret összege a nettó vállalkozási díj 5%-a. A tartalékkeret felhasználásának pontos feltételeit a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): nem (Igen válasz esetén)a vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 5

6 II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 105 (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Késedelmes teljesítésre vonatkozó kötbér: A végteljesítési határidő ajánlattevőnek felróható késedelme esetén minden egyes naptári napra, amellyel a befejezés késlekedik, késedelmi kötbér fizetésére köteles az alábbiak szerint: a késedelem első 5 napján a nettó - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított - szerződéses ár 0,5%-a, a késedelem 6. napjától a nettó - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított - szerződéses ár 2%-a, de legfeljebb a nettó - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított - szerződéses ár 20%-ának megfelelő összeg. A nyertes ajánlattevő a teljesítési véghatáridőt 15 nappal meghaladó késedelme esetén az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult felmondani a szerződést. Hibás teljesítési kötbér: amennyiben a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevő - az ajánlatkérő vagy az ajánlatkérő műszaki ellenőrének kifogása, észrevétele, vagy felhívása ellenére - a jelentéktelennek nem minősülő hibák kijavítását legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamán, az ajánlatkérő által előírt határidőig nem végzi el, a hibásan teljesített munkarészre vonatkozó nettó - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított - szerződéses ár 20 %-ának mértékéig, a késedelem első 5 napján a nettó - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított - szerződéses ár 0,5%-ának, a késedelem 6. napjától a nettó - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított - szerződéses ár 2%-ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbér fizetésére kötelezett. Meghiúsulási kötbér: Lehetetlenülés esetén, amennyiben az a Kivitelező hibájából következik, azaz a teljesítés Kivitelező érdekkörében felmerülő okból történő meghiúsulása esetére Megrendelő a nettó - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított - szerződéses ár 30%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért számít fel. Az ajánlatkérőként szerződő fél a kötbér összegét meghaladó összegű kárát is érvényesítheti a nyertes ajánlattevővel szemben. Ajánlatkérő a kötbérek tekintetében hivatkozik a Ptk. 6:186. (1) bekezdésére. A jótállás időtartama 60 hónap a végteljesítés időpontjától számítva. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosíték: A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés hatályba lépésével egyidejűleg köteles a szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű, egyszeri, a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosítékot nyújtani az Ajánlatkérőként szerződő félnek. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosítéknak a szerződés szerinti teljesítési véghatáridőig, vagyis a sikeres műszaki átadás-átvételéig kell érvényesnek lennie. Ajánlatkérő egyszeri biztosíték nyújtását írja elő. Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka: A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítésével egyidejűleg köteles a szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű, egyszeri, a szerződés hibás teljesítésével 6

7 kapcsolatos igények biztosítékát nyújtani az Ajánlatkérőként szerződő félnek. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának a jótállási időtartam végéig kell érvényesnek lennie. Ajánlatkérő egyszeri biztosíték nyújtását írja elő. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi előleg igénybevétele esetén az előleg biztosítékaként a folyósítandó előleg összegének megfelelő mértékű, a Kbt (6) bekezdése a) pont szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét írja elő. Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása értelemszerűen csak abban az esetben kötelező, ha az ajánlattevő az előleg lehetőségével élni kíván. Az előleg-visszafizetési biztosítékot az előlegbekérő dokumentummal együtt kell rendelkezésre bocsátani. Az előleg-visszafizetési biztosítéknak az előleggel való elszámolásig kell rendelkezésre állnia. Ajánlattevő az ajánlatában köteles a fent felsorolt biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátása vonatkozásában a Kbt (5) bekezdése szerint cégszerűen nyilatkozni. A szerződés megerősítésére előírt kötbérek, a jótállás, valamint a biztosítékok részletes szabályait a dokumentáció III. fejezetét képező szerződéstervezet tartalmazza. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) Ajánlatkérő az esetleges előlegszámlán felül 2 db részszámla és a végteljesítést követően - a végteljesítést igazoló teljesítésigazolás birtokában 1 db végszámla benyújtását írja elő. A részszámlák és a végszámla a Megrendelő által kiállított rész- illetve végteljesítés igazolását követően kerülhetnek benyújtásra. A résszámlák vonatkozásában a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 13. (4)-(6) bekezdés szerinti előírások szerint kell eljárni. A részszámlák és a végszámla kiegyenlítése átutalással, számla ellenében, magyar forintban történik a Kbt (1)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130. (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1)-(4) bekezdéseiben foglalt előírások szerint. A kifizetésnél az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény, 36/A.. is alkalmazandó. Ajánlatkérő lehetőséget biztosít előleg igénybevételére a Kbt (1) bekezdése alapján. Az igénybe vehető előleg mértéke a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg. Az előleg összege a végszámla összegéből kerül levonásra Az előleg igénylésének és kifizetésének a feltétele a jelen felhívás III.1.1. pontja szerinti előlegbiztosíték megfelelő módon történő teljesítése. Az igénybe vett előleg rendelkezésre bocsátása: a kifizetésre köteles szervezet - a Kbt (1) bekezdésében foglalt előleget az ajánlattevő kérésére legkésőbb a szerződés aláírását követő 15 napon belül köteles kifizetni. A Kbt (1)-(2) és (6) bekezdésében, valamint az a 131 -ban meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek ezekről nem, vagy ezektől eltérően állapodtak meg. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme magyar forint. Ajánlatkérő az építési beruházás fedezetét a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alaphoz beadott Az infrastrukturális alapok fejlesztése, az oktatási és technikai kapacitások bővítése a hazai és nemzetközi felsőfokú nukleáris képzés kiterjesztésére és színvonalának javítására című pályázat terhére, teljes egészében hazai költségvetési forrásból biztosítja. A támogatás intenzitása: 100,0000 %. Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít, a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 7. - a alapján. A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet 7

8 tartalmazza III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő(k)számára nem teszi lehetővé gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen (Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: A munkavégzés során a Vállalkozónak be kell tartania a BME belső Sugár- és tűzvédelmi (BME NTI-SZ-16, BME NTI-SZ-15), Őrzési (BME NTI-SZ-26) szabályzatát, valamint a 24/2011 (XII.13.) számú Rektori utasítást a BME tűzvédelmi szabályzatáról! A Vállalkozó a kivitelezés megkezdése előtt a helyszínre vonatkozó speciális sugár-, tűz- és munkavédelmi szabályokból kioktatásra kerül. Nyertes ajánlattevő a munkálatok teljes idejére köteles a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 3. -a szerinti koordinátort alkalmazni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. évi törvény 21. -ában foglaltakra. A szerződés teljesítése során nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a tevékenységre vonatkozó akkreditált tanúsító szervezet által kiadott tanúsítvánnyal (pl. ISO 9001 és/vagy EN ISO vagy vele egyenértékű szabványnak megfelelő), vagy bármely EU tagállamban letelepedett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként nyilatkozatot kell benyújtani a III.1.4. pontban meghatározott feltételek teljesítéséről, a tanúsítványokkal való rendelkezésnek a szerződéskötés tervezett napjáig az ajánlatkérő felé történő, felszólítás nélküli bizonyításáról, és arról, hogy tudomásul veszi, hogy a III.1.4. pontban előírtak nem teljesítése a szerződéskötéstől való elállásnak minősül. III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 56. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok fennáll, azaz a gazdasági szereplőnek szerepelnie kell az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja). Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. és 12. -ban foglaltaknak megfelelően nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. (1) 8

9 bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. i) pont ib) alpontja és a 4. f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 58. (3) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. szerint vagy nyilatkoznia kell a Kbt. 58. (3) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy ajánlatában be kell csatolnia az alvállalkozó, illetve a az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát, miszerint nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt vagy alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő a kizáró okok igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság május 16. napján közzétett útmutatójára a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbe-szerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában [Közbeszerzési Értesítő évi 57. szám], valamint a Közbeszerzési Hatóság június 1. napján közzétett útmutatójára a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában [Közbeszerzési Értesítő évi 61. szám]. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (4) bekezdésére tekintettel ajánlatában csatolja a 14. (1) bekezdés c) pontja szerinti, a jelen felhívás feladását megelőző három üzleti évében a teljes, illetve a közbeszerzés tárgyából (erősáramú vezeték építése és/vagy villamos szerelési munka és/vagy gépészeti szerelés) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő az (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság 9

10 igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését elfogadja az ajánlatkérő az (1) bekezdésben meghatározott dokumentum benyújtása helyett. Azokban az esetekben, amelyekben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. -ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. -ban és 20. -ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha a jelen felhívás feladását megelőző három üzleti évében nem rendelkezik összesen legalább nettó ,- HUF teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétellel, valamint a közbeszerzés tárgyából (erősáramú vezeték építése és/vagy villamos szerelési munka és/vagy gépészeti szerelés) összesen legalább nettó ,-HUF - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétellel. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt időszaknál később kezdte meg működését, ajánlatkérő abban az esetben állapítja meg az ajánlattevő alkalmasságát, amennyiben a működési ideje alatt rendelkezik a közbeszerzés tárgyából (erősáramú vezeték építése és/vagy villamos szerelési munka és/vagy gépészeti szerelés) összesen legalább nettó ,-HUF - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétellel. A P/1. alkalmassági követelménynek - a Kbt. 55. (4) bekezdésére tekintettel - közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. (5) bekezdés, illetve a (6) bekezdés a) és c) pontjaiban foglalt rendelkezések szerint. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a gazdasági és pénzügyi alkalmasság megállapítására. Ajánlattevő a P/1. alkalmassági előírásoknak való megfelelés tekintetében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (4a) bekezdésében foglaltakra tekintettel elfogadja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozói kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a P/1. alkalmassági előírásoknak megfelelő dokumentumokat; ez esetben ajánlattevő a Kbt. 36. (6) bekezdése szerint cégszerűen köteles ajánlatában nyilatkozni a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelöléséről. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M/1. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés a) pontjára és a Kbt. 55. (1) bekezdés a) pontjára tekintettel eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (nukleáris és/vagy vegyipari és/vagy gyógyszeripari létesítmény villamos és/vagy gépészeti kivitelezése és/vagy felújítása) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot a 16. (5) bekezdése alapján a 16. (3) bekezdése szerint igazolva. Az igazolásban legalább fel kell tüntetni: 10

11 # a szerződés tárgyát (a teljesített építési beruházásokat, különösen a közbeszerzés tárgyára tekintettel), # az ellenszolgáltatás összegét, # a teljesítés idejét (befejezés év, hó, nap) és helyét (címe és/vagy helyrajzi száma), # a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy nevét és telefonszámát vagy címét, # nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, # továbbá annak leírását, hogy nukleáris és/vagy vegyipari és/vagy gyógyszeripari létesítmény villamos és/vagy gépészeti kivitelezése és/vagy felújítására vonatkozott-e a teljesítés (vagy a teljesítés részeként nukleáris és/vagy vegyipari és/vagy gyógyszeripari létesítmény villamos és/vagy gépészeti kivitelezése és/vagy felújítása is megtörtént-e), M/2. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés e) pontjára tekintettel a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (szervezetek) megnevezését, képzettségét, végzettségét és szakmai tapasztalatukat tartalmazó nyilatkozatát, valamint a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzait, melyek a szakemberek képzettségét, végzettségét és szakmai tapasztalatukat ismerteti, továbbá tartalmazza az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. A teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket és a végzettségüket/képzettségüket elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig bemutatni. Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a Kbt. 36. (5) bekezdése szerinti kamarai nyilvántartásban, az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű szakmai gyakorlat és végzettség meglétét önmagában ez a tény igazolja, így ezen szakemberek esetében a saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot csatolni nem szükséges, elegendő az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozata. A Kbt. 36. (5) bekezdése szerinti kamarai nyilvántartásban való szereplést Ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás alapján. Ennek érdekében (adott esetben) az ajánlatban közölni kell az névjegyzékben szereplő szakember esetében a kamarai névjegyzéki számot. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 5 éven belül az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően, építési kivitelezési munkák tárgyában legalább nettó 140 millió forint összértékű, nukleáris és/vagy vegyipari és/vagy gyógyszeripari létesítmény villamos és/vagy gépészeti kivitelezése és/vagy felújítására vonatkozó, igazolt teljesítéssel (vagy olyan igazolt teljesítéssel, ami nukleáris és/vagy vegyipari és/vagy gyógyszeripari létesítmény villamos és/vagy gépészeti kivitelezése és/vagy felújítását is magában foglalta). A jelen pontban meghatározott alkalmassági követelmény igazolása vonatkozásában ismertetett és igazolt teljesítés/teljesítések legfeljebb két külön szerződés teljesítéséből származhat/származhatnak. A jelen pontban meghatározott alkalmassági követelmény igazolása vonatkozásában ismertetett és igazolt teljesítés(ek) több külön szerződés teljesítéséből származhat(nak). Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatokat is magában foglal, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített építési beruházások szerződéses értékét veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésekor a saját teljesítést veszi figyelembe. Ajánlatkérő e körben hivatkozik a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (6) bekezdésében foglaltakra. A jelen 11

12 pontban előírt alkalmassági előírás a jelen közbeszerzési eljárás keretében megkötésre kerülő szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazolja. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdésre azaz (2) az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban megjelöli, hogy a referencia a szerződés teljesítésének egészére vagy mely konkrétan meghatározott részére vonatkozó alkalmasságot igazol. M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt: - M/2.1: legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 1. melléklet IV. fejezet] szereplő, legalább MV-É kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetővel szemben előírt végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel; - M/2.2: legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 1. melléklet IV. fejezet] szereplő, legalább MV-ÉG kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetővel szemben előírt végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel; - M/2.3: legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 1. melléklet IV. fejezet] szereplő, legalább MV-ÉV kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetővel szemben előírt végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel. Az M2. pontban meghatározott alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása során egy szakember kizárólag egy követelménynek való megfelelés érdekében nevezhető meg. Az M/2.1., M/2.2. és M/2.3. pontok tekintetében megjelölt szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkezniük kell az eljárást megindító felhívás V.4.4.) alpontjában megjelölt kamarai jogosultságokkal, amelyről ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítására. Az alkalmassági követelményeknek - a Kbt. 55. (4) bekezdésére tekintettel - közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. (5) és (6) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására. Ajánlatkérő az M/1. alkalmassági előírásnak való megfelelés tekintetében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. (1a) bekezdésében foglaltakra tekintettel elfogadja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozói kivitelezői névjegyzékében megjelenített, az M/1. alkalmassági előírásnak megfelelő dokumentumokat; ez esetben ajánlattevő a Kbt. 36. (6) bekezdése szerint cégszerűen köteles ajánlatában nyilatkozni a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelöléséről. Ajánlatkérő e körben továbbá hivatkozik a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdésére. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt (9) bekezdése szerint fenntartott nem III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk 12

13 A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY: Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: IV. 2) Értékelési szempontok 13

14 IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem (Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/11/23 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell igen (Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció fenti ellenértéke az ÁFA-t nem tartalmazza, a dokumentáció ellenértéke: ,- Ft + ÁFA. A dokumentáció ellenértékét a Rába Ügyvédi Iroda, OTP Bank Nyrt-nél vezetett számú számlájára kell átutalni. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a Dokumentáció; A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója kifejezést. A dokumentáció ingyenesen átvehető, ellenértékét kizárólag a Kbt (4) bekezdése szerinti gazdasági szereplő köteles megfizetni a Kbt. 52. (2) bekezdésében foglaltak szerint, a szerződés megkötésével egyidejűleg. IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/11/23 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) Dátum: (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve 14

15 Az EU következő hivatalos nyelve(i): Egyéb: x Magyar IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2015/11/23 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 Hely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kancellária, Jogi Igazgatóság, Közbeszerzési Jogi Osztály 1111 Budapest, Egry József u , A épület VI. emelet, tárgyaló Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. (2) bekezdésében meghatározott személyek. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 62. (1) és (3)-(6) bekezdéseire és a Kbt. 62. (7) bekezdésére. V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos) V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Az átvétel előtt a dokumentációba történő helyszíni betekintés lehetősége munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:00 órától 16:00 óráig, pénteken 9:00 órától 12:00 óráig adott. A dokumentáció munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:00 órától 16:00 óráig, pénteken 8:30 órától 12:00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 8:30 órától 10:00 óráig vehető át személyesen vagy meghatalmazott útján a jelen felhívás A.II mellékletében megjelölt helyszínen. Az elektronikus és a nyomtatott formában átadott dokumentáció közötti eltérés esetén a nyomtatott anyagban foglaltak a mértékadóak. Ajánlatkérő a dokumentációt a jelen felhívás A II melléklete szerinti elérhetőségére küldött, legalább a megküldést kérelmező cég megnevezését, székhelyét, a kapcsolattartó személy nevét és a postacímet tartalmazó írásos igénybejelentése esetén, postai úton a megadott postacímre ajánlott küldeményként nyomtatott formátumban (és annak mellékleteit elektronikus formátumban is 15

16 CD-lemezen) küldi meg. A dokumentáció terjedelme miatt az vagy faxon történő megküldés nem lehetséges, ezért ez nem igényelhető. A dokumentáció megküldése során az ajánlatkérő a Kbt. 50. (3) előírásai szerint jár el. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció másra át nem ruházható és nem tehető közzé. V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak igen Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: A III.2.2) pont P/1. alpontjában, a III.2.3) pont M/1. és M/2. alpontjaiban meghatározott feltételek. V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt a Kbt szerinti ajánlati biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell ,- HUF (azaz Kettőmillió Forint) értékben az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Ajánlatkérő e körben hivatkozik a Kbt. 25. (5) bekezdésére. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. (2) bekezdésben foglaltak szerint teljesíthető. Az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetés esetén az előírt pénzösszeget Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára (IBAN: HU , MNB SWIFT kód: MANEHUHB) történő befizetéssel kell teljesíteni. A befizetés közlemény rovatában fel kell tüntetni a következő szöveget: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója - ajánlati biztosíték A befizetés igazolásának módja: az átutalásról szóló pénzintézeti igazolás, vagy a készpénz átutalási megbízás feladóvevényének másolatát az ajánlatban be kell nyújtani. Amennyiben bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizetői kezességvállalási kötvénnyel kerül teljesítésre az ajánlati biztosíték, a bankgarancia, vagy a készfizetői kezességvállalási kötvény eredeti példányát kell az ajánlatba becsatolni (Az érvényesíthetőség érdekében - az eredeti igazolást befűzés nélkül kell az ajánlat eredeti példányához egy külön borítékba csatolni és az igazolás egyszerű másolatát az ajánlatba fűzve, annak részeként kell benyújtani.). A bankgaranciának vagy a biztosítási szerződésnek/kézfizető kezességvállalási kötvénynek legalább az ajánlattétel napjától legalább az ajánlati kötöttség időtartamáig érvényesnek kell lennie. Amennyiben az ajánlati biztosíték az Ajánlatkérő számlájára az ajánlattételi határidőig nem kerül befizetésre, vagy a biztosíték bankgaranciával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizetői kezességvállalási kötvénnyel kerül teljesítésre és a bankgarancia vagy a biztosítási szerződés/kézfizető kezességvállalási kötvény nem érvényes legalább az ajánlattételi határidő napjától az ajánlati kötöttség időtartamáig, a benyújtott ajánlat érvénytelen. Az ajánlati biztosíték nem válik szerződést biztosító mellékkötelezettséggé. V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem 16

17 V.4) Egyéb információk: 1. Ajánlatkérő a hiánypótlás és felvilágosítás kérése esetében a Kbt ban foglaltak szerint jár el. Ajánlatkérő a Kbt. 67. (1) bekezdésében foglaltak szerint az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő a hiánypótlást, amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlást, a hiánypótlást egy alkalommal biztosítja. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. (8) bekezdésében foglaltakra: a (7) bekezdés b) pontjától eltérően a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor [63. (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja. Ennek keretében átalánydíjas kivitelezési szerződés esetén a szakmai ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetés tételei és egységárai pótolhatóak, módosíthatóak, kiegészíthetőek vagy törölhetőek, feltéve hogy a javítás a teljes ajánlati ár vagy annak értékelés alá eső összege változását nem eredményezi. Az ily módon javított árazott költségvetés tekintetében a 68. nem alkalmazható. 2. Ajánlatkérő a kivitelezéssel érintett helyszínen október. napján órakor konzultációt (helyszíni bejárást) tart. Találkozás: BME R. ép. főbejárat (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9. A helyszíni konzultáción a helyszín megtekintésére és a kiviteli tervek pontosítás céljából történő ellenőrzésére, adott esetben felmérésre van lehetőség. A helyszíni bejárásra a Kbt ában foglaltak az irányadók. 3. Ajánlatkérő az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítása során kivitelezésnek tekinti a meglévő épület (teljes vagy részleges) felújítására és az új épület építésére vonatkozóan elvégzett kivitelezési munkákat. 4. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez az alábbiakban felsorolt, minimális létszámú és a megjelölt kamarai névjegyzékben és kamarai jogosultsággal rendelkező szakember közreműködését biztosítsa a teljesítés során, a szerződés teljes időtartama alatt, azok közül a szakemberek közül, amelyeket jelen felhívás III.2.3) pont M/2. pont alapján megjelölt az ajánlatában: a. legalább 1 fő, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 1. melléklet IV. fejezet] szereplő, legalább MV-É kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember; b. legalább 1 fő a felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet] szereplő, legalább MV-ÉG kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember); c. legalább 1 fő felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet] szereplő, legalább MV-ÉV kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy nyertessége esetén az ajánlatában a III.2.3) M/2. pontjában előírtak szerint bemutatott szakemberek közül mely szakembert mely, a fentiekben meghatározott a)-c) pontban előírt pozícióra kívánja a teljesítés során bevonni, továbbá ajánlattevőnek ajánlatában cégszerű nyilatkozattal vállalnia kell, hogy amennyiben a megajánlott és megjelölt szakember nem szerepel a nyilvántartásban, úgy a kamarai nyilvántartásba vétellel legkésőbb a szerződés megkötéséig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, amelyet legkésőbb a szerződés megkötésekor igazolnia kell. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a vállalt nyilvántartásba vételi kötelezettség szerződéskötésig történő elmaradása, 17

18 vagy az igazolásának hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt (4) bekezdése alapján, melynek tudomásulvételéről az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért ajánlattevő ajánlatában, vagy a szakember a szakmai önéletrajzában köteles feltüntetni a szakember kamarai nyilvántartási számát (amennyiben már rendelkezik kamarai regisztrációval), a jogosultság megszerzésének időpontját valamint annak elektronikus elérési útvonalát. Ha a szakember, így különösen a más tagállamban jogosultságot szerzett szakember a nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában nem szerepel, akkor ajánlattevő nyertességének kihirdetését követően a regisztrációt igazoló okirat másolatának benyújtása szükséges. 5. Ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során a kiviteli tervek tartalma alapján a komplex kivitelezéshez és a használatbavételhez szükséges munkákat kell elvégeznie. Jelen eljárásban az árazatlan költségvetés tartalma alapján kell az ajánlatát benyújtania. Az ajánlattevőnek az ajánlata részeként árazott költségvetési főösszesítőt és tételes árazott költségvetést kell benyújtania. Az árazott költségvetést az árazatlan költségvetés tartalma alapján a dokumentációban részletezettek szerint kell elkészíteni és nyilatkozatként, cégszerűen aláírva kell benyújtani. Ettől eltérő esetben az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Az árazott költségvetés főösszesítőt és a tételesen beárazott költségvetést, az ajánlatban, nyomtatott formában, nyilatkozatként cégszerűen aláírva és CD vagy DVD adathordozón, szerkeszthető Microsoft Excel formátumban is be kell nyújtani. Az adathordozó lemezt a benyújtott ajánlat egy példányában az utolsó számozott oldalra zárt csomagolásban felragasztva kell benyújtani. Amennyiben a CD vagy DVD adathordozón elektronikus formában benyújtott és a nyomtatott formában benyújtott tartalomban eltérés mutatkozik, a nyomtatott formátumban benyújtott tartalom a mértékadó. Az ajánlatot a jelen felhívásban és a dokumentációban előírt formai követelmények betartásával kell benyújtani. 6. A kivitelezés komplexitása, a kivitelezés a kiviteli tervek alapján történő hiánytalan és maradéktalan, a használatbavételhez szükséges mértékű megvalósítása (teljesség) a szerződés teljesítése során alapvető követelmény. A szerződés átalányáras elszámolású. A szerződés teljesítése során az ajánlatban benyújtott árazott költségvetés tartalmához (tételeihez és/vagy mennyiségéhez) képest elvégzett többletmunka nem kerül elszámolásra. Az ajánlatkérőként szerződő fél által elrendelt és az ajánlattevőként szerződő fél által elvégzendő pótmunka értékének meghatározása és az elvégzett pótmunka meghatározott érték alapján történő elszámolása elsősorban az ajánlattevő által az ajánlatban benyújtott tételes költségvetés alapján történik (amennyiben az tartalmaz az elvégzendő munkának megfelelő tételt). Amennyiben az árazott költségvetés nem tartalmaz az elvégzendő munkának megfelelő tételt, a TERC programrendszer árait kell figyelembe venni. Vita, vagy bizonytalanság esetén, az adott műszaki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő bevonásával kell a pótmunka értékét megállapítani. A tartalékkeret összegét meghaladó mértékű pótmunka megrendelésére csak a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően kerülhet sor (szerződésmódosítás [Kbt ] vagy kiegészítő közbeszerzési eljárás útján [Kbt. 94. (3) bekezdés a) pontja]). Egyebekben a pótmunka és többletmunka elszámolására a Ptk. 6:244. és 6:245. az irányadó. 7. A nyertes ajánlattevőnek az Ajánlatkérővel együttműködve a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül el kell készíteni és az Ajánlatkérő számára át kell adnia műszaki ütemtervét és pénzügyi ütemtervét, melyeket a felhívásban és a dokumentációban részletezettek szerint kell elkészíteni. A műszaki és a pénzügyi ütemtervet egymással összhangban kell elkészíteni. A teljesítés pénzügyi ütemezésénél az ajánlatkérő által a fizetési feltételek körében előírt részszámlázásokra a nyertes ajánlattevőnek figyelemmel kell lennie. 18

19 8. Az ajánlattevőként szerződő félnek a szerződéskötés időpontjára legalább HUF/év és legalább HUF/káresemény összegű kivitelezési munkákra (vagy ezt a tevékenységet is magában foglaló tevékenységre) vonatkozó felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy a felelősségbiztosítás eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát legkésőbb a szerződés aláírásakor az ajánlatkérőként szerződő fél részére átadja. Az ajánlattevőként szerződő félnek az előzőekben meghatározott értékű, a kivitelezés megvalósításának időtartama alatt folyamatosan fennálló (a sikeres műszaki átadás- átvétel lezárását követő 30. napig fennálló) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. A szerződés teljesítésnek időtartama alatt, ajánlatkérőként szerződő fél kérésére tíz napon belül igazolnia kell, hogy felelősségbiztosításának díját az adott időszakra maradéktalanul megfizette és felelősségbiztosítása érvényes. 9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő a Kbt. 60. (3) és a Kbt. 60. (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát. A Kbt. 60. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti példányban kell az ajánlathoz csatolni. 10. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt ában, a Kbt. 28. (1) bekezdésében és a Kbt. 60. (6) bekezdésében foglaltakra. 11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 40. (1) bekezdése és a Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni szükséges. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 55. (6) bekezdés szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amelyben kijelenti, hogy a szervezet kapacitására milyen módon támaszkodik (adott esetben). 12. A Kbt. 36. (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem kéri azon tények, adatok igazolását, illetve az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is. Az (5) bekezdés szerinti - a közbeszerzési eljárások tárgyát tekintve gyakran alkalmazandó - elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és internetes elérhetőségéről a Közbeszerzési Hatóság útmutatót ad ki. Amennyiben az (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást. 13. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell az ajánlattevő kapcsolattartóiról, képviselőjéről, céges adatairól, melynek tartalmaznia kell: a közbeszerzési eljárás során és a szerződés teljesítése során a kapcsolatot tartó személy/ személyek megnevezését és elérhetőségi adataikat (telefonszám, telefax szám, cím), a megkötésre kerülő szerződést aláírni jogosult képviselő megnevezését és elérhetőségi adatait (telefonszám, telefax szám, cím), valamint az ajánlattevő céges adatait (cégjegyzékszám, cégbíróság, statisztikai számjel, adószám, bankszámlaszám), különös tekintettel arra, hogy a kapcsolattartóként feltüntetett személlyel/ személyekkel közöltek az ajánlattevő (adott esetben: közös ajánlattevők) vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában és a szerződés teljesítése során a megadott kapcsolattartó személy számára a telefaxon és/vagy útján küldött bármilyen levél, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. 14. Ajánlattevőnek az ajánlata részeként be kell nyújtania a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 9.. (1) bekezdése szerinti cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányt) vagy aláírási-mintát. Amennyiben a közös 19

20 ajánlattevők, alvállalkozó, illetve kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) nyilatkozata benyújtásra kerül, be kell nyújtani a közös ajánlattevők mindegyike, az alvállalkozó, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 9.. (1) bekezdése szerinti cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányt) vagy aláírási-mintát. Egyéni vállalkozó vagy egyéni cég ajánlattevő / alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) esetében a képviselőjének képviseletre való jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolatát (pl. személyi igazolvány, aláírásminta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat) kell benyújtani az ajánlatba. 15. Az ajánlatot írásban és zártan, a felhívás A.III mellékletében megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlattevőnek ajánlata eredeti és minden egyes másolati példányát egy csomagolásban kell lezárnia (pl. boríték, doboz vagy bármely egyéb, az ajánlat zártságát biztosító csomagolásban) a csomagolásra minden esetében rá kell írni ajánlattevő nevét, címét, az eljárás megnevezését ( A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója ), valamint hogy Határidő előtt nem bontható fel!. Az ajánlatot - állagsérelem nélkül nem oldható módon - kötött vagy fűzött formában, 1 eredeti papírpéldányban, valamint 1 elektronikus (szkennelve pdf-formátumban) példányban CD-n vagy DVD-n kell benyújtani. Az árazott költségvetés főösszesítőt és a tételesen beárazott költségvetést, az ajánlatban, nyomtatott formában, nyilatkozatként cégszerűen aláírva és CD vagy DVD adathordozón, szerkeszthető Microsoft Excel formátumban is be kell nyújtani. Az adathordozó lemezt a benyújtott ajánlat egy példányában az utolsó számozott oldalra zárt csomagolásban felragasztva kell benyújtani. Amennyiben a CD vagy DVD adathordozón elektronikus formában benyújtott és a nyomtatott formában benyújtott tartalomban eltérés mutatkozik, a nyomtatott formátumban benyújtott tartalom a mértékadó. Az ajánlatot a jelen felhívásban és a dokumentációban előírt formai követelmények betartásával kell benyújtani. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat, a fedlapot és a hátlapot nem kell, de lehet. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat - oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket követő - első oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyen közölni kell a Kbt. 62. (3) bekezdése szerinti adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, a kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; illetve a kért ellenszolgáltatás összegét (az ajánlati árat). A felolvasólap Ajánlatkérő által elvárt formáját az Ajánlattételi Dokumentáció tartalmazza. Az ajánlat eredeti papírpéldányát gépelve, vagy eltávolíthatatlan tintával írva kell beadni az ajánlattevő vagy olyan személy(ek) cégszerű aláírásával, aki(k) felhatalmazottak arra, hogy a szerződést az ajánlattevő számára kötelező érvényűvé tegyék. Ajánlattevőnek/alvállalkozónak/az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetnek saját nyilatkozatait szükséges cégszerűen aláírnia. Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett hiba-kiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat az ajánlat nyilatkozatait cégszerűen aláíró személynek vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátniuk. Az ajánlattevő a Dokumentáció szerint benyújtandó dokumentumokat a Kbt. 36. (3) bekezdése alapján jogosult egyszerű másolatban benyújtani. Amennyiben a boríték nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felnyitásáért. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy postai feladás esetén vegyék figyelembe, hogy az Ajánlatkérőnél központi elosztó rendszer (postabontó) működik, ezért a küldeménynek a postabontóból a benyújtási helyre történő eljuttatása a rendkívül nagy levélforgalom miatt 2 munkanappal 20

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái

BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/103 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján.

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2014. (V.21.) Önkormányzati számú határozata:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Eljárást megindító felhívás - Egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, továbbá egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése

Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Kivitelezési szerződés alapján a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium épületében építési és felújítási kivitelezési munkák elvégzése. - Ajánlati felhívás. Közbeszerzési

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Keretmegállapodás megkötése a HungaroControl Zrt. tulajdonában, vagyonkezelésében illetve használatában álló ingatlanok építési, beruházási és felújítási munkálataira Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151

Részletesebben

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

RSz 1-2015. Mélyépítés

RSz 1-2015. Mélyépítés RSz 1-2015. Mélyépítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/142 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Részletesebben

Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában

Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/97 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 Eljárást megindító hirdetmény-vállalkozási szerződés alapján a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 azonosítószámú, A Cikói Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztés eszközbeszerzésekkel tárgyú Projekt keretében,

Részletesebben

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás)

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ Vép önkormányzati intézmények épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0019 Vép, 2013. december 1 TARTALOMEGYZÉK AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS...3

Részletesebben

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, III. kerület, Amfiteátrum körüli sétány Teljesítés helye:

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, III. kerület, Amfiteátrum körüli sétány Teljesítés helye: Budapest, III. kerület, Amfiteátrum körüli sétányon közvilágítás fejlesztése (Szőlő utca, Nagyszombat utca, Pacsirtamező utca, Viador utca) vállalkozási szerződés keretében tárgyú eljárás ajánlati felhívása.

Részletesebben

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Paksi Atomerőmű 1-4. blokk Üzemi Főépület homlokzat rekonstrukció II. ütem - Eljárást megindító felhívás

Paksi Atomerőmű 1-4. blokk Üzemi Főépület homlokzat rekonstrukció II. ütem - Eljárást megindító felhívás Paksi Atomerőmű 1-4. blokk Üzemi Főépület homlokzat rekonstrukció II. ütem - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái

Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés X Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ A Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

Steril osztály gőzellátás

Steril osztály gőzellátás Steril osztály gőzellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/103 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Az NRHT III. ütem 3. szakasza (I-K2 kamrában vasbeton medence építése és technológiai rendszerek bővítése)

Az NRHT III. ütem 3. szakasza (I-K2 kamrában vasbeton medence építése és technológiai rendszerek bővítése) Az NRHT III. ütem 3. szakasza (I-K2 kamrában vasbeton medence építése és technológiai rendszerek bővítése) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet, 5000 Szolnok, Tószegi u. 21. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet, 5000 Szolnok, Tószegi u. 21. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Adásvételi szerződés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet részére a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0035 azonosítószámú projekthez kapcsolódó mobília szállítására és szerelésére Közbeszerzési

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH)

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014)

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. május 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. május 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. május 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 109/2014.(V.20.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság alábbi területei: 1. rész: Bugac és Orgovány területe 2. Teljesítés helye:

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság alábbi területei: 1. rész: Bugac és Orgovány területe 2. Teljesítés helye: Az 1.-4. részek tekintetében: Fakitermelési munkák elvégzése a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Komló Város - építési beruházás

Komló Város - építési beruházás Komló Város - építési beruházás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/148 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/75 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

"Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29.

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29. 5 db új, első alkalommal forgalomba helyezett, személyszállításra gyártott, 8+1 fő (8 utas és 1 vezető) szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú személygépkocsi (mikrobusz) beszerzése Közbeszerzési

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Italbeszerzés a Hévízi Gyógyház és a budapesti éttermek és büfék részére

Italbeszerzés a Hévízi Gyógyház és a budapesti éttermek és büfék részére Italbeszerzés a Hévízi Gyógyház és a budapesti éttermek és büfék részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 A Kátai Gábor Kórház ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 azonosító számú, Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-alföldi régióban című pályázata keretében egészségügyi gép-műszerek, eszközök beszerzése.

Részletesebben

ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022

ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022 Vállalkozási szerződés a Zsóry-fürdő komplex fejlesztése, gyógyászati és új élményelemekkel való bővítése elnevezésű ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022 számú pályázat kül- és beltéri berendezési tárgyainak szállítására

Részletesebben

ATF_HC_hulladék. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80

ATF_HC_hulladék. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 ATF_HC_hulladék Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

AF - A kiskunhalasi őrzött szállás moduláris felújítása - 1. ütem (EVA 2013/ 1.2.3) és 2. ütem EVA 2013/1.2.5)

AF - A kiskunhalasi őrzött szállás moduláris felújítása - 1. ütem (EVA 2013/ 1.2.3) és 2. ütem EVA 2013/1.2.5) AF - A kiskunhalasi őrzött szállás moduláris felújítása - 1. ütem (EVA 2013/ 1.2.3) és 2. ütem EVA 2013/1.2.5) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI KIKÖTŐ REKONSTRUKCIÓJA ÉS ÁRUFORGALMI KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE TÁRGYÚ PROJEKT (KÖZOP4.6

DUNAÚJVÁROSI KIKÖTŐ REKONSTRUKCIÓJA ÉS ÁRUFORGALMI KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE TÁRGYÚ PROJEKT (KÖZOP4.6 DUNAÚJVÁROSI KIKÖTŐ REKONSTRUKCIÓJA ÉS ÁRUFORGALMI KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE TÁRGYÚ PROJEKT (KÖZOP4.6.01420140023) KERETÉBEN A KIKÖTŐI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/146 Beszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 120 db FLC, 193 db kisméretű kijelző és 47 db nagy méretű kijelző felszerelése, egymáshoz illesztése, üzembe helyezése, kezelésének oktatása és a fedélzeti eszközök központhoz történő integrációjának elvégzése

Részletesebben

A Budapest, Fehér út 9-11. sz. alatti Nemzeti Lőtér bővítése.

A Budapest, Fehér út 9-11. sz. alatti Nemzeti Lőtér bővítése. A Budapest, Fehér út 9-11. sz. alatti Nemzeti Lőtér bővítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 OGYÉI 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. szám alatti székhelyén, valamint a 1097 Budapest, Albert Flórián u. 3/A. szám alatti telephelyén elvégzendő takarítási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

"BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés)

ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés) Magyarország Tel: +36-... Fax: +36-... E-mail:. Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés) Nagytőke vízhálózat rendszerének hálózatrekonstrukciója

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

irányítószám: 7621 Telefon: +36 72514802

irányítószám: 7621 Telefon: +36 72514802 1 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása

Részletesebben

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27.

Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27. Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 76 Ajánlatkérő: Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27. Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Móricz Zsigmond körtéri "Gomba" épület felújítása

Móricz Zsigmond körtéri Gomba épület felújítása Móricz Zsigmond körtéri "Gomba" épület felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/128 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése

Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 Paksi Metszet Örökségközpont/ Klímacentrum és Látványtár című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvények beszerzése - ajánlattételi

Részletesebben

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Varbó község belterületi vízrendezése ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0022 1.-5. KÖTET VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 71 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ... 1 I.

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ

Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ I.D.: 5062690 Kiíró szervezet: Állami Számvevőszék CPV kódok: 98000000-3 Beadási határidő: 13.02.15 A dokumentumok

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája:

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája: HAMI támogatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/12 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény

Részletesebben

"Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2013."

Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2013. "Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2013." Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárást megindító felhívás

I. Fejezet. Eljárást megindító felhívás a Z-155/2014. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete I. Fejezet Eljárást megindító felhívás az Abony Város Önkormányzata részére a Belterületi utcák burkolat-felújítási munkálatai 2014.

Részletesebben

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31.

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31. TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 azonosító számú A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban projekt. megvalósításához kapcsolódó oktatási

Részletesebben

Ajánlati felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Ajánlati felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése

Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs SzolgáltatóKözhasznú Nonprofit Kft. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Teljesítés helye:

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs SzolgáltatóKözhasznú Nonprofit Kft. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Teljesítés helye: Szállítási szerződés a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére ofszet nyomtatásra alkalmas műnyomópapír és ofszet papír beszerzésére Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló zöldterületek, zöldfelületek fenntartási és fejlesztési, valamint közterületi köztisztasági feladatainak elvégzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Szociális bérlakások építése Bakson.

Szociális bérlakások építése Bakson. Szociális bérlakások építése Bakson. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Budapest, Gyáli út 2-6. 2. közbeszerzési rész: Ajánlatkérő székhelye 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Budapest, Gyáli út 2-6. 2. közbeszerzési rész: Ajánlatkérő székhelye 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Attitűd- és Időmérleg vizsgálat, módszertani kidolgozás, adatgyűjtés, elemzés a TÁMOP 6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program kiemelt projektben Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/8 Beszerzés

Részletesebben

Alállomási létesítmények műszaki tervének elkészítése - részvételi felhívás

Alállomási létesítmények műszaki tervének elkészítése - részvételi felhívás Alállomási létesítmények műszaki tervének elkészítése - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint

NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint [ ] Építési beruházás [] Árubeszerzés [ X] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16.

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16. K1515 az FKF Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Hulladékhasznosító Mű technológiájában található K1, K2, K3 és K4 jelű kazánjainál karbantartáshoz szükséges állványzat biztosítása (beépítés, bontás, elszállítás)

Részletesebben

RF_Humán faktor tanácsadási szolgáltatás a távoli toronyirányításhoz kapcsolódó ATCO paradigmaváltás vonatkozásában

RF_Humán faktor tanácsadási szolgáltatás a távoli toronyirányításhoz kapcsolódó ATCO paradigmaváltás vonatkozásában RF_Humán faktor tanácsadási szolgáltatás a távoli toronyirányításhoz kapcsolódó ATCO paradigmaváltás vonatkozásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény

Részletesebben

SZI-133 Tűk, fecskendők adásvétele

SZI-133 Tűk, fecskendők adásvétele SZI-133 Tűk, fecskendők adásvétele Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.07.01.

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.07.01. BDK Kft. által üzemeltetett közvilágítási fémoszlopok, korrózióálló védőbevonattal történő ellátása és festése vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása Közbeszerzési

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása

Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele megbízási keretszerződés keretében minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz.

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele megbízási keretszerződés keretében minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz. Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele megbízási keretszerződés keretében minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/86 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben

Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben