A Budapest, Fehér út sz. alatti Nemzeti Lőtér bővítése.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Budapest, Fehér út 9-11. sz. alatti Nemzeti Lőtér bővítése."

Átírás

1 A Budapest, Fehér út sz. alatti Nemzeti Lőtér bővítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás (1) bekezdés b) pontja/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 20321/2015 CPV Kód: ; ; Ajánlatkérő: Nemzeti Sportközpontok Teljesítés helye: Fehér úti Sporttelep, 1106 Budapest, Fehér út Hrsz.:39206/11 Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Központi szintű Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Sport 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok Postai cím: Hermina út 49. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1146 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Práth-Lévai Erzsébet Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): 1

2 A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) Az ajánlatkérő típusa x Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Fő tevékenység I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek x Egyéb (nevezze meg): Sport Egészségügy I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz 2

3 Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: A Budapest, Fehér út sz. alatti Nemzeti Lőtér bővítése. II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) x Építési beruházás x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: Fehér úti Sporttelep, 1106 Budapest, Fehér út Hrsz.:39206/11 NUTS-kód: HU101 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma 3

4 VAGY (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet. A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerződés a Budapest, Fehér út sz. alatti Nemzeti Lőtér bővítésére. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) A beruházás keretén belül kerül megvalósításra a meglévő lőtér bővítése fedett illetve nyitott 50 méteres lőtérrel, kiszolgáló funkciókkal, úgy, hogy a meglévő 25 m-es lőtér és az újonnan kialakított lőterek egymással párhuzamosan tudjanak üzemelni, fontos az átjárás fedett biztosítása. Ennek érdekében egy új fogadó épület létrehozása valósul meg, az épülettömegek között elhelyezve, melyben recepció és egy büfé kap helyet. A gazdaságos üzemeltetés érdekében a lehetőségeket figyelembe véve a legtöbb helyiség természetes szellőzést kap. A nyitott 50 méteres lőtér területe: 3508,26 m2, a fedett 50 métres lőtér területe: 1245,93 m2, a fogadó épület területe: 210,1 m2.meglévő 25 méteres lőtér raktár blokk felújítása területe: 112, 1 m2. A teljes alapterület a régi épület felújításával együtt: 5076,39 m2 Alkalmazandó épületszerkezetek A lőtereknél nagy fesztávolságú (18 ill. 22 m) üreges födémpallók, a fogadó épületnél monolit vb. födémlemez készül. 4

5 A lőtér falazatát körben 30 cm vtg. vasbeton vázszerkezetű zsaluzóelemes, a nyitott lőtér déli oldalán ugyanilyen struktúrájú 40 cm vtg. zsalukő falazat adja. A lőterek padlóburkolata koptató réteggel ellátott EQ2 felületi minőségben kialakított beton aljzat, míg a vizesblokkoknál csúszásmentes sajtolt kőkerámia lapburkolatok kerülnek kialakításra. Az épület általánosságban EPS hab homlokzati hőszigetelő rendszerrel van ellátva, így a külső homlokzatburkolatot kapart felületű nemes vakolati rendszer adja majd. Az épületek nem járható lapostetővel rendelkeznek, egyenes rétegrendű leterhelt UV álló PVC vízszigeteléssel készülnek. A zsalukő falazatok valamint a belső YTONG válaszfalak vakolat nélkül jelennek meg. A lőállások valamint a vizesblokkokat elválasztó gipszkarton falazat szürke festéssel lesz ellátva. A vizesblokkoknál a falazatra kerámia burkolat kerül 2,0 m magasságig. Hőhíd-mentes, min. 5 kamrás műanyag szerkezetű hőszigetelő üvegezésű nyílászárók készülnek. Minden ablak és portál hőhíd-mentes, a gyártó által méretezett műanyag profilból kell, hogy készüljön. Az üvegezés minimum k=1.1 W/m2K hőszigetelő értékű, a gyártó által méretezett üvegvastagságú hőszigetelő üvegezéssel. Az épületeket egységesen expandált polisztirol habbal kell hőszigetelni. A külső falazaton 14 cm, a tetőn 20 cm vastagságban. A belső fűtött és fűtetlen térelválasztó gipszkarton falazat 12 cm hőszigeteléssel fog rendelkezni. Környezetrendezés A beépítés a teljes teleknek csak egy szűkebb részét érinti, valamint a bevezető út és a parkoló állások kialakítása jelent még jelentősebb beavatkozást. Az ezeken kívüli telekrészeken nem történik környezetalakítás. A bevezető út 6 méter szélességűre történő kiszélesítésével alkalmassá válik kétirányú forgalomra és a merőleges állású (50db) parkoló szabványos használatára. A mozgássérült 2db parkoló az építészeti koncepció szerint a főbejárati épületekkel közrefogott bejárati út előtt a régi lőtér oldalán kerül kijelölésre. Gépészet Az épület hőigényét 2db 105 kw-os kondenzációs falikazán fedezi, külső hőmérsékletfüggő módon. A kazán 2 db 750 l-es HMV tároló segítségével biztosítja a használati meleg vizet. Az épület hőleadói a termosztatikus radiátor szeleppel ellátott lapradiátorok. A szellőztetésről általános terekben gravitációs módon szükséges gondoskodni. Azokban a terekben ahol lőpor szabadul fel (zárt lőállások) kényszeráramlás biztosítja a lövő állásban elhelyezkedő személy megfelelő környezetét. A belső lőállásoknál gépi szellőzéssel, szűrt levegő keringtetésével, a szükséges friss levegő bejuttatásával lesz biztosítva a belső légállapotot. Elektromos munkák A létesítményen belüli villamos energia elosztás, az épületen belüli teljes villamos installációs (világítási, csatlakozó aljzat, erőátviteli és gépészeti áramkörök) hálózatok, a gyengeáramú hálózatok, valamint az érintésvédelmi hálózat kerülnek kiépítésre. A beruházást a Kormány a 237/2014. (IX. 18.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította. Irányadó a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. (6) bekezdése. A közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjában meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás, kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében volt 5

6 szükséges, minden esetben vagy azzal egyenértékű -t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A részletes szakági műszaki leírásokat/terveket az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): nem (Igen válasz esetén)a vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 180 (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben - a teljesítés időtartamára és a jótállásvállalás időtartamára - az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki: a) Teljesítési biztosíték Nyertes ajánlattevő köteles a Szerződés hatálybalépésekor ajánlatkérő számára, az ajánlatkérő első felszólítására feltétel nélkül lehívható, a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot nyújtani, amelynek mértéke a Szerződés szerinti teljes, tartalékkeret és áfa nélkül számított nettó vállalkozói díj 5 %-a. Ezen biztosíték részben vagy egészben történő lehívására ajánlatkérő akkor válik jogosulttá, ha a Szerződéstől a nyertes ajánlattevő szerződésszegése miatt eláll, illetőleg azt emiatt felmondja, a Szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható okból meghiúsul, vagy ha a Szerződés szerinti munkák valamely részét a nyertes ajánlattevő mulasztása miatt harmadik személlyel kell ajánlatkérőnek elvégeztetnie. A nyertes ajánlattevő a biztosítékot teljesítheti a Kbt (6) bekezdése a) pontja szerint. A teljesítési biztosítéknak a jótállási idő kezdőnapjáig kell érvényesnek lennie. b) Jótállási biztosíték Nyertes ajánlattevő köteles a teljesítéskor, azaz a hiba- és hiánymentes műszaki átadás átvételi 6

7 eljárás lezárásakor ajánlatkérő számára, az ajánlatkérő első felszólítására feltétel nélkül lehívható, a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot nyújtani, amelynek mértéke a Szerződés szerinti teljes, tartalékkeret és áfa nélkül számított nettó vállalkozói díj 5 %-a. Ezen biztosíték részben vagy egészben történő lehívására ajánlatkérő akkor válik jogosulttá, ha a nyertes ajánlattevő a jótállási, illetve szavatossági kötelezettségének a Szerződésben, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon és határidőre nem tesz eleget. A nyertes ajánlattevő a biztosítékot teljesítheti a Kbt (6) bekezdése a) pontja szerint. A jótállási biztosítéknak a jótállási idő utolsó napjától számított 30. (harmincadik) napig kell érvényesnek lennie. c) Előleg-visszafizetési biztosíték Ajánlatkérő a Kbt (1) bekezdése alapján a Szerződésben foglalt teljes, tartalékkeret és áfa nélkül számított nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő, de legfeljebb 68 millió forint összegű előleget biztosít a nyertes ajánlattevőnek. A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. -a alapján az ajánlatkérőként szerződő fél, azaz a Megrendelő az előleget a Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni az előlegbekérő és az előleg összegével azonos összegű, előleg visszafizetési biztosíték előzetes rendelkezésre bocsátása ellenében. Az előleg kifizetésének feltétele az előleg-visszafizetési biztosíték Megrendelő részére eredeti példányban történő nyújtása. Az előleg visszafizetési biztosítéknak az előlegbekérő benyújtásától kezdődően a kifizetésre került előleg teljes elszámolásának időpontjáig, mindig a még el nem számolt előleg összegével azonos mértékben rendelkezésre kell állnia. Az előleg-visszafizetési biztosíték a nyertes ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt (6) bekezdés a) pontjában hivatkozottak szerint. A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról (Kbt (5) bekezdés) ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. A nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) a biztosítékokat saját választása szerint teljesítheti bármelyik alábbi formában, azzal, hogy a Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítékoknak azonban a Kbt (8) bekezdésének megfelelően a Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia: a) óvadékként az előírt pénzösszegnek az NSK Magyar Államkincstárnál vezetett számú forint számlájára történő befizetésével/átutalással, vagy b) bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával, vagy c) banki készfizető kezesség biztosításával, vagy d) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A biztosítékok kedvezményezettje a Nemzeti Sportközpontok. Amennyiben a Vállalkozó bármely biztosítékot bank vagy biztosító által vállalt garancia nyújtásával biztosítja, úgy a biztosítéknak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie: - a Megrendelő, mint jogosult és/vagy kedvezményezett részére szól; - a biztosítékot kiállító bank vagy biztosító társaság Magyarország területén pénzügyi szolgáltatás nyújtására jogosult; - tartalmazza a biztosítékot kiállító visszavonhatatlan és feltétel nélküli kötelezettségvállalását a kedvezményezet általi első felszólítástól számított legfeljebb 5 (öt) banki nap alatti fizetésre; - a biztosíték kiállítója nem jogosult az alapjogviszony vizsgálatára, illetve a Vállalkozó esetleges kifogásolásainak érvényesítésére; - a garancia okirat nem tartalmazhat a Ptk. rendelkezéseitől eltérő feltételeket, különös tekintettel a Ptk. 6:431-6:438. -okban írtakra. 7

8 d) Késedelmi kötbér Amennyiben nyertes ajánlattevő neki felróható módon a Szerződésben meghatározott bármely kötbérterhes teljesítési idő tekintetében késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles fizetni, mely a (tartalékkeret nélkül számított) nettó vállalkozói díj 1 %-a naponta, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 15%-a. A késedelmi kötbér a kötbérterhes teljesítési idő eredménytelen lejárta utáni első naptól jár, és akkor válik esedékessé, amikor a késedelem megszűnik, vagy a fizetendő kötbér eléri a maximumát. A késedelmi kötbér érvényesítése a teljesítés követelését nem zárja ki. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát az a szerződés szerint súlyos szerződésszegésnek minősül és Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. e) Hibás teljesítési kötbér Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő a Szerződés szerinti szavatossági, és/vagy jótállási kötelezettségeit megsérti, a nyertes ajánlattevő hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. A hibás teljesítési kötbér mértéke a (tartalékkeret nélkül számított) nettó vállalkozói díj 5 %-a, minden egyes hibás teljesítéssel érintett munkarész után. A hibás teljesítési kötbér a szavatossági és/vagy jótállási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltekor esedékes. A Ptk. 6:187. (2) bekezdésétől eltérően, ajánlatkérő a hibás teljesítési kötbér mellett szavatossági igényt is érvényesíthet. f) Meghiúsulási kötbér Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevőnek felróható okból a Szerződés teljesítése elmarad, különösen ha ajánlatkérő a Szerződéstől a nyertes ajánlattevő szerződésszegése miatt eláll, illetőleg azt emiatt felmondja, a Szerződés meghiúsultnak tekintendő, és a nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a (tartalékkeret nélkül számított) nettó vállalkozói díj 25 %-a. A meghiúsulási kötbér a Szerződés meghiúsulásával egyidejűleg esedékes. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a vállalkozási szerződés tervezet tartalmazza. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) Ajánlatkérő a Kbt (1) bekezdése alapján a Szerződésben foglalt teljes (tartalékkeret nélkül számított) nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő, de legfeljebb 68 millió forint összegű előleget biztosít a nyertes ajánlattevőnek. A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. -a alapján az ajánlatkérőként szerződő fél, azaz a Megrendelő az előleget a Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni az előlegbekérő és az előleg összegével azonos összegű, előleg visszafizetési biztosíték előzetes rendelkezésre bocsátása ellenében. Az előleg kifizetésének feltétele az előleg-visszafizetési biztosíték Megrendelő részére eredeti példányban történő nyújtása. Az előleg visszafizetési biztosítéknak az előlegbekérő benyújtásától kezdődően a kifizetésre került előleg teljes elszámolásának időpontjáig, mindig a még el nem számolt előleg összegével azonos mértékben rendelkezésre kell állnia. Az előleg a végszámlából kerül elszámolásra. Nyertes ajánlattevő a kivitelezés műszaki előrehaladásának megfelelő ütemezésben, azzal arányosan, kettő (2) darab részszámla, és egy (1) darab végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: 1) az első részszámla benyújtható, a (tartalékkeret nélkül számított) vállalkozói díj 30%-ának megfelelő összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőr által igazolt 30%-os műszaki készültségét követően, 8

9 2) a második részszámla benyújtható, a (tartalékkeret nélkül számított) vállalkozói díj további 25%-ának megfelelő összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőr által igazolt 55%-os műszaki készültségét követően, A végszámla benyújtható a (tartalékkeret nélkül számított) vállalkozói díj fennmaradó 45%-ának megfelelő összegről (az esetlegesen igénybe vett előleg összegével csökkentve), valamint a tartalékkeret terhére elszámolható munkák ellenértékéről, a Szerződés hiba és hiánymentes teljesítésének feltételével, a műszaki átadás átvételi eljárás lezárását követően, azaz a végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása. A végszámla benyújtásának további feltétele a jelen Szerződés jótállási biztosíték nyújtását előíró kötelezettségének teljesítése. A számla alapja az elkészült munkáról készült, építési műszaki ellenőr által kiállított műszaki igazolás, elektronikus teljesítésigazolás és - a végszámla tekintetében - a Szerződés hiba és hiánymentes teljesítése, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, illetve a jótállási kötelezettség teljesítésének biztosítására előírt biztosíték rendelkezésre állásának igazolása. A pótmunka ellenértéket is tartalmazó számla esetén a számla alapja az elkészült pótmunkáról készült, a műszaki ellenőrök által igazolt teljesítésigazolási jegyzőkönyv. A jegyzőkönyv melléklete a műszaki ellenőr által jóváhagyott, a Megrendelő által aláírt pótmunka megrendelés és a felmérési napló oldalak. A részszámlák és a végszámla kifizetése a Kbt (1)-(3), (5)-(6) bekezdések alapján, a Ptk. 6:130. (1)-(2) foglaltak szerint történik. Amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésében foglaltak szerint jár el az ajánlatkérő. A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. -a. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142. (kizárólag amennyiben a kivitelezés építési hatósági engedélyhez, vagy bejelentéshez kötött.) Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar Forint (HUF). A részletes finanszírozási feltételeket a vállalkozási szerződés tervezet tartalmazza. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő önálló és közös nyertes ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem (Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: - Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében valamint az 57. (1) 9

10 bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. - Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok áll fenn. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása: - Az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá: Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1)-(2) bekezdésében és a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. (1) bekezdésének kc) alpontját a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. i) pont ib) alpontjában és a 4. f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. - A Kbt. 58. (3) bekezdése szerint ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan alvállalkozót/alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezetet, aki a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. - Ajánlattevőnek választása szerint: a) nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontja hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá, vagy b) be kell nyújtania az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelölt alvállalkozók tekintetében az a) pont szerinti ajánlattevői nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát arról, hogy az alvállalkozó/más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bek. d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 36. (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatóak. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására vonatkozó nyilatkozatok keltezésével kapcsolatosan ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel a T. Ajánlattevők figyelmét: A jelen eljárásban alkalmazott Kbt. 56. (1)-(2) bek. és Kbt. 57. (1) bek. d) pont akként rendelkezik, hogy az eljárásban ki és mely ok(ok)ból nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő. A Kbt pontja rögzíti, hogy mi tekintendő a közbeszerzési eljárás megindításának, másként a közbeszerzési eljárás kezdő napjának. Ebből következően a becsatolt nyilatkozatoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy azokból egyértelmű következtetés legyen levonható a kizáró okoknak az ajánlatkérő tárgyi, az eljárást megindító felhívás V.5) pontjában szereplő időpontban megindított közbeszerzési eljárásában való fenn nem állása igazolására. A kizáró okok tekintetében az eljárást megindító felhívás feladásánál (felhívás V. 5) pontja) nem régebbi keltezésű nyilatkozatokat kell az ajánlathoz csatolni. A kizáró okok igazolása tekintetében ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az alábbi útmutatóira: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában [KÉ évi 57. lapszám, kibocsátás dátuma: ]; A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és 10

11 az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában [KÉ évi 61. lapszám, kibocsátás dátuma: ]. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének a jelen felhívás feladását (felhívás V.5. pontja) követően kiállított nyilatkozata az alábbi tartalommal: a pénzügyi intézmény(ek) által vezetett valamennyi pénzforgalmi számla száma, a pénzforgalmi számla/számlák megnyitásának időpontja, ajánlattevő bármely pénzforgalmi számláján volt-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény pontja szerinti, 30 napot meghaladó sorba állítás a jelen felhívás feladásának napjától (felhívás V. 5. pontja) visszaszámított egy év (12 hónap) során, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. P2) Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolására az ajánlathoz csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját (lásd a felhívás V.5 pontját) közvetlenül megelőző három üzleti évre vonatkozóan építési kivitelezési tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A fenti alkalmassági minimumkövetelmény esetében ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (3) és (5) bekezdésében foglaltakra is. A P1) és P2) alkalmassági minimumkövetelményekkel összefüggésben a Kbt. 55. (4) - (6) bekezdésében rögzítettek is megfelelően alkalmazandók. Ajánlattevő a Kbt. 55. (5) bekezdése alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitását rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási móddal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd szerződés teljesítésének időtartama alatt. A P1) és P2) alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés érdekében erőforrás a Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontja alapján vonható be. A Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontja alapján az a szervezet, amelynek adatait ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához felhasználta, a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. A dokumentumok a Kbt. 36. (3) bekezdése szerint egyszerű másolati formában is benyújthatók. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (4a) bekezdése szerint, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az alkalmasság igazolására az általa előírt dokumentumok helyett. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 11

12 P1) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben valamelyik pénzforgalmi számláján a pénzügyi intézmény nyilatkozata szerint az eljárást megindító felhívás feladásának napját (felhívás V. 5. pontja) megelőző egy év (12 hónap) során 30 napot meghaladó sorban álló tétele volt. P2) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját (felhívás V.5. pontja) közvetlenül megelőző három üzleti évben az építési kivitelezési tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el évente a 219 millió HUF összeget, valamint amennyiben a később létrejött gazdasági szereplő (azaz legalább három lezárt üzleti évvel nem rendelkező ajánlattevő) működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (építési kivitelezési tevékenységből) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a 350 millió forintot. Közös ajánlattevők alkalmasságának vizsgálata a Kbt. 55. (4) bekezdésben előírtak szerint történik. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M1) Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolására az ajánlathoz csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés a) pontja alapján, az eljárást megindító felhívás feladásától (felhívás V. 5. pontja) visszafelé számított 60 hónapban megvalósított (azaz műszaki átadás-átvétellel lezárult, befejezett), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb, építési kivitelezési munkára vonatkozó szerződéseinek ismertetésére a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdése alapján alkalmazandó (3) bekezdés szerinti módon kiállított és legalább az alábbiakat tartalmazó, a szerződést kötő másik fél által adott referencia igazolásokat: a) a szerződést teljesítő kedvezményezett neve, b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve és címe, valamint a referenciát adó személy neve és elérhetősége (telefon vagy telefax vagy ), c) a teljesítés befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel, d) a teljesítés helye, e) a referencia szerződés tárgya, az elvégzett munkák részletes ismertetése az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal, f) a referencia szerződés szerinti ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) teljes nettó összege (HUF-ban), g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, h) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, az igazolást benyújtó ajánlattevő saját teljesítésének nettó összegét is kéri ajánlatkérő megadni (HUF-ban), i) közös ajánlattevőként történő teljesítés esetén - amennyiben a közösen teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által elvégzett munkák elkülönítésével, - a saját teljesítésre vonatkozó vállalkozói díj helyett nyilatkozat arról, hogy a szerződés tárgyát képező munka osztatlan jellegű volt-e és a közös ajánlattevői tagok egyetemleges felelősségvállalására került-e sor a teljesítés során, továbbá nyilatkozat arról, hogy az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (6) bekezdés értelmében: Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze 12

13 tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot. Az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell az igazolás(ok)nak tartalmazni, hogy azokból az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Befejezettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia, amelynek műszaki átadás-átvételére a jelen felhívás feladásának napját (felhívás V.5. pont) megelőző 60 hónapban került sor. Az M1) alkalmassági minimumkövetelményekkel összefüggésben a Kbt. 55. (4) - (6) bekezdéseiben rögzítettek is megfelelően alkalmazandók. Az M1) alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés érdekében erőforrás a Kbt. 55. (6) bekezdés b) pontja alapján vonható be. A 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 10 (2) bekezdése szerint az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta. A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdésében előírtak alapján ajánlatkérő rögzíti, hogy az M1) szerinti referenciák a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazolnak. Az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. M2) A 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés e) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat: - a szakember neve, - annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja, - az M2)1 - M2)3 pontok szerinti szakember esetében amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában már rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel - a kamarai nyilvántartási szám és a nyilvántartó kamara neve, elérhetősége, - az M2)1 - M2)3 pontok szerinti szakember esetében amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog. - nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog. A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá: - valamennyi szakember esetében a végzettségét igazoló okiratok másolatát, valamint - a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat: - a szakember neve, címe, végzettsége, - annak érdekében, hogy a szakember teljesítésbe történő bevonásának módja megállapítható legyen (az ajánlattevő szakembereként vagy alvállalkozó szervezet szakembereként venne részt e teljesítésben) a szakember munkaadójának/foglalkoztatójának a neve, akivel/amellyel az adott szakember az ajánlattételkor munkaviszonyban áll (amennyiben a szakember, mint természetes személy kerül megbízási szerződéssel alvállalkozóként bevonásra a szerződés teljesítésébe, az 13

14 előírt információt nem kell megadni), - a szakember kifejezett nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná, A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. Korm. rendelet 40. és 41. -aiban foglaltakra. Az M2) alkalmassági minimumkövetelményekkel összefüggésben a Kbt. 55. (4) - (6) bekezdéseiben rögzítettek is megfelelően alkalmazandók. Az M2) alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés érdekében erőforrás a Kbt. 55. (6) bekezdés a) pontja alapján vonható be. Irányadó a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet. 17. (1a) bekezdése. Irányadó továbbá a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlatban nem kerül(nek) bemutatásra (ismertetésre) az eljárást megindító felhívás feladásától (felhívás V.5. pontja) visszafelé számított 60 hónapban megvalósított (azaz műszaki átadás-átvétellel lezárult, befejezett), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb építési kivitelezési munkára vonatkozó, a szerződést kötő másik fél által kiállított (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (3) bekezdése), az alábbi feltételeknek megfelelő referencia szerződés(ek)re vonatkozó igazolás(ok): M1)1 olyan építési kivitelezési munkára vonatkozó referencia szerződés, amelynek tárgyát képezte legalább egy vasbetonváz szerkezetű épület kivitelezési munka, mely munka legalább nettó 493 millió HUF ellenszolgáltatási értékben vagy legalább 3000 m2 alapterületen valósult meg; M1)2 olyan építési kivitelezési munkára vonatkozó referencia szerződés, amelynek tárgyát képezte legalább egy vasbetonváz szerkezetű lakó vagy középület, vagy egyéb sport célú épület szerkezetépítésére vonatkozó kivitelezési munka, mely munka legalább nettó 128 millió HUF ellenszolgáltatási értékben vagy legalább 3000 m2 alapterületen valósult meg; M1)3 olyan építési kivitelezési munkára vonatkozó referencia szerződés, amelynek tárgyát képezte épületgépészeti kivitelezési munka, mely munka legalább nettó 62 millió HUF ellenszolgáltatási értékben vagy legalább 3000 m2 alapterületen valósult meg; M1)4 olyan építési kivitelezési munkára vonatkozó referencia szerződés, amelynek tárgyát képezte épületvillamossági rendszer kiépítésére vonatkozó kivitelezési munka, mely munka legalább nettó 68 millió HUF ellenszolgáltatási értékben vagy legalább 3000 m2 alapterületen valósult meg. Ajánlatkérő nem írja elő a referenciák számát, egy megfelelő tartalmú referenciával az M1)1-4 pontok szerinti feltételek közül több vagy azok mindegyike igazolható. Közös ajánlattevők alkalmasságának vizsgálata a Kbt. 55. (4) bekezdésben előírtak szerint történik. 14

15 M2) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az ajánlatban az alábbi előírásoknak megfelelő szakembereket: M2)1 Legalább 1 fő szakembert, aki a 266/2013. Korm rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja Építési szakterület MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkezik. M2)2 Legalább 1 fő szakembert, aki a 266/2013. Korm rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. pontja Építési szakterület MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkezik. M2)3 Legalább 1 fő szakembert, aki a 266/2013. Korm rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja Építési szakterület MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkezik. Egy szakember legfeljebb kettő pozícióra [M.2)1-M.2)3] jelölhető. Közös ajánlattevők alkalmasságának vizsgálata a Kbt. 55. (4) bekezdésben előírtak szerint történik. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt (9) bekezdése szerint fenntartott nem III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek 15

16 A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY: Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: IV. 2) Értékelési szempontok IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY 16

17 x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám Nettó vállalkozói díj (HUF) 90 Teljesítési időtartam a szerződéskötéstől számítva naptári napokban megadva; 10 minimum 150 naptári nap, maximum 180 naptári nap IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem (Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/11/13 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell igen (Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A Kbt. 52. (2) bekezdése alapján a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen veheti át. A dokumentáció nettó ,- forint ellenértékét kizárólag a 124. (4) bekezdése szerinti szervezet (nyertes ajánlattevő) köteles a szerződéskötés időpontjáig, az eljárást lebonyolító BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.) MKB Bank Nyrt.-nél vezetett sz. számlájára történő átutalással kiegyenlíteni. Az átutaláskor a befizetés jogcímét ( A Budapest, Fehér út sz. alatti Nemzeti Lőtér bővítése, ) fel kell tüntetni. Az átutalásról szóló igazolás: - átutalásnál: az átutalás megtörténtét igazoló terhelési értesítő pénzintézet által hitelesített (pénzintézeti bélyegző lenyomat + aláírás) példánya, - E-bank használata esetén: a tranzakcióról készült nyomtatott visszaigazolás. IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 17

18 Dátum: 2015/11/13 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) Dátum: (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve Az EU következő hivatalos nyelve(i): Egyéb: x Magyar IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2015/11/13 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 Hely: BMSK. Zrt., 1146 Hermina út 49., I. emeleti tárgyaló. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 62. (2) bekezdésében meghatározott személyek képviselői lehetnek jelen. Az ajánlatok felbontására a Kbt. 62. rendelkezései irányadók. V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos) V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentáció átvehető a jelen hirdetmény közzétételének napjától kezdve munkanapokon 9:00-14:00 óra között (helyi idő szerint), illetve az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-10:00 óra között (helyi idő szerint). A dokumentáció ajánlatonként legalább egy ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó általi átvétele az érvényes ajánlattétel feltétele. A dokumentáció átvehető személyesen a BMSK Zrt., 1146 Hermina út 49., I. em sz. iroda 18

19 címen, vagy a Kbt. 50. (3) bekezdése alapján kérhető a dokumentáció postai úton történő megküldése. Az ajánlati dokumentáció a műszaki dokumentáció kivételével papír alapon, továbbá teljes terjedelmében elektronikus adathordozón (a papír alapú dokumentáció.doc formátumban, a műszaki dokumentáció.pdf formátumban, az árazatlan költségvetés.xls formátumban) kerül átadásra. Az ajánlatadás során a papír alapon átadott dokumentáció, valamint az elektronikusan.pdf formátumban átadott műszaki dokumentáció az irányadó. A szakmai ajánlat részét képező tételes árazott költségvetés elkészítése során ajánlatkérő a műszaki dokumentáció részét képező és.xls formátumban rendelkezésre bocsátott tételes árazatlan költségvetést kéri használni és az előírtaknak megfelelően az ajánlatban benyújtani. Ajánlatkérő biztosítja a dokumentációba történő előzetes betekintést munkanapokon 9:00-12:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 9:00-10:00 óra között a BMSK Zrt., 1146 Hermina út 49. I. em sz. iroda címen. V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: pont. V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. és 2. bírálati részszempont esetében a legkedvezőbb (a legalacsonyabb nettó vállalkozói díj (HUF) összeget, vagy legrövidebb teljesítési határidőt tartalmazó) ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló Útmutatója alapján. V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak igen Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III.2.2) P1)-P2) és a III.2.3) M1)-M2) pontok. V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) Ajánlatkérő az ajánlatban 9 millió Ft összegű ajánlati biztosíték nyújtását írja elő. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. (2) bekezdése szerint nyújtható. Fizetési számlára történő befizetés esetében az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, feltüntetve a befizetés jogcímét. Az ajánlati biztosíték teljesíthető emellett, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén: 19

20 - feltétel nélküli, visszavonhatatlan bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy - biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása: - átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat, egyszerű másolat) becsatolásával, - biztosító vagy bank által vállalt garancia szerződéssel való teljesítés esetén a biztosító vagy a bank által vállalt garanciáról szóló eredeti igazolással, - biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén az eredeti kötelezvénnyel. Az eredeti, biztosító vagy bank által vállalt garanciáról szóló igazolást vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt az ajánlattevő befűzés nélkül köteles az ajánlat eredeti papír alapú példányához, zárt borítékban/csomagolásban csatolni. Amennyiben a biztosíték nem átutalás útján kerül biztosításra, úgy a biztosító vagy bank által vállalt garanciának, illetve a biztosítási szerződésnek vagy kötelezvénynek a Kbt-ben, valamint a dokumentációban előírt követelményeknek kell megfelelnie. A Kbt. 25. (5) bekezdésének megfelelően közös ajánlattevőknek az ajánlati biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [Kbt. 59. (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. Az ajánlati biztosíték a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé nem válhat. A Kbt. 74. (2) bekezdés c) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem V.4) Egyéb információk: 1. Az ajánlatkérő a Kbt. 67. szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 67. (5) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra. 2. A felhívásban és a dokumentációban valamennyi órában megadott határidő a magyarországi helyi idő szerint értendő. 3. Ajánlatkérő a Kbt. 45. és a 122. (5) bekezdése szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. Ajánlattevők kérdéseiket kizárólag írásban, az eljárást megindító felhívásban megjelölt kapcsolattartó BMSK Zrt. részére címezve, telefax útján (telefaxszám: ) vagy útján (.pdf. formátumban, a címen) tehetik fel, az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben. Ajánlatkérő kéri továbbá a kérdéseket elektronikus úton.doc vagy azzal egyenértékű, szerkeszthető formátumban is megküldeni a címre. 4. Az ajánlatot magyar nyelven, 1 eredeti papír alapú példányban kell benyújtani a BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49. I. em. 117 sz. iroda címen. Az ajánlatot továbbá 1 példányban elektronikus adathordozón is be kell nyújtani (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható.pdf, vagy azzal egyenértékű file formátumban, valamint az árazott tételes költségvetést az ajánlatkérő által kiadott.xls formátumban is a költségvetés ajánlatkérő általi ellenőrzése céljából). Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány az ajánlat eredeti papír alapú példányával mindenben megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva. Amennyiben az ajánlat papír alapú példánya és az elektronikus példánya között eltérés van, a papír alapú példány az irányadó. A csomagoláson fel kell tüntetni az eljárás tárgyát, az ajánlattevő cégbejegyzési okmányokban szereplő nevét és székhelyét, az ajánlattétel határidejét, valamint - Az ajánlattételi határidőig nem bontható fel! megjegyzést. 20

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján.

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése

Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése

Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

RSz 1-2015. Mélyépítés

RSz 1-2015. Mélyépítés RSz 1-2015. Mélyépítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/142 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Részletesebben

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2014. (V.21.) Önkormányzati számú határozata:

Részletesebben

irányítószám: 7621 Telefon: +36 72514802

irányítószám: 7621 Telefon: +36 72514802 1 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása

Részletesebben

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Kivitelezési szerződés alapján a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium épületében építési és felújítási kivitelezési munkák elvégzése. - Ajánlati felhívás. Közbeszerzési

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái

BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/103 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

Komló Város - építési beruházás

Komló Város - építési beruházás Komló Város - építési beruházás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/148 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 OGYÉI 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. szám alatti székhelyén, valamint a 1097 Budapest, Albert Flórián u. 3/A. szám alatti telephelyén elvégzendő takarítási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022

ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022 Vállalkozási szerződés a Zsóry-fürdő komplex fejlesztése, gyógyászati és új élményelemekkel való bővítése elnevezésű ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022 számú pályázat kül- és beltéri berendezési tárgyainak szállítására

Részletesebben

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság iroda épületének átalakítása, felújítása és korszerűsítése (eljárást megindító felhívás)

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság iroda épületének átalakítása, felújítása és korszerűsítése (eljárást megindító felhívás) A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság iroda épületének átalakítása, felújítása és korszerűsítése (eljárást megindító felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/13 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

2014. évi útfelújítási program kivitlezési munkái III. ütem - eljárást megindító felhívás

2014. évi útfelújítási program kivitlezési munkái III. ütem - eljárást megindító felhívás 2014. évi útfelújítási program kivitlezési munkái III. ütem - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/104 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Steril osztály gőzellátás

Steril osztály gőzellátás Steril osztály gőzellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/103 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Paksi Atomerőmű 1-4. blokk Üzemi Főépület homlokzat rekonstrukció II. ütem - Eljárást megindító felhívás

Paksi Atomerőmű 1-4. blokk Üzemi Főépület homlokzat rekonstrukció II. ütem - Eljárást megindító felhívás Paksi Atomerőmű 1-4. blokk Üzemi Főépület homlokzat rekonstrukció II. ütem - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése.

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Budapest XVI. kerület, Erzsébet-ligeti, volt tiszti étterem épületének felújítása

Budapest XVI. kerület, Erzsébet-ligeti, volt tiszti étterem épületének felújítása Budapest XVI. kerület, Erzsébet-ligeti, volt tiszti étterem épületének felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Az NRHT III. ütem 3. szakasza (I-K2 kamrában vasbeton medence építése és technológiai rendszerek bővítése)

Az NRHT III. ütem 3. szakasza (I-K2 kamrában vasbeton medence építése és technológiai rendszerek bővítése) Az NRHT III. ütem 3. szakasza (I-K2 kamrában vasbeton medence építése és technológiai rendszerek bővítése) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái

Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás)

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárást megindító felhívás

I. Fejezet. Eljárást megindító felhívás a Z-155/2014. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete I. Fejezet Eljárást megindító felhívás az Abony Város Önkormányzata részére a Belterületi utcák burkolat-felújítási munkálatai 2014.

Részletesebben

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság alábbi területei: 1. rész: Bugac és Orgovány területe 2. Teljesítés helye:

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság alábbi területei: 1. rész: Bugac és Orgovány területe 2. Teljesítés helye: Az 1.-4. részek tekintetében: Fakitermelési munkák elvégzése a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Eljárást megindító felhívás - Egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, továbbá egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/116

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/116 Ajánlattételi felhívás - ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2011-0001 Közoktatás térségi sajátosságaihoz igazodó szervezés és infrastrukturális fejlesztés a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium, kollégiumi épületében

Részletesebben

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/75 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 Paksi Metszet Örökségközpont/ Klímacentrum és Látványtár című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvények beszerzése - ajánlattételi

Részletesebben

Szociális bérlakások építése Bakson.

Szociális bérlakások építése Bakson. Szociális bérlakások építése Bakson. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

A Kőbányai Rece-fice Óvoda és a Kőbányai Csillagfürt Bölcsőde (1103 Budapest, Vaspálya 8-10.) felújítása és tornaszoba kialakítása

A Kőbányai Rece-fice Óvoda és a Kőbányai Csillagfürt Bölcsőde (1103 Budapest, Vaspálya 8-10.) felújítása és tornaszoba kialakítása A Kőbányai Rece-fice Óvoda és a Kőbányai Csillagfürt Bölcsőde (1103 Budapest, Vaspálya 8-10.) felújítása és tornaszoba kialakítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet, 5000 Szolnok, Tószegi u. 21. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet, 5000 Szolnok, Tószegi u. 21. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Adásvételi szerződés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet részére a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0035 azonosítószámú projekthez kapcsolódó mobília szállítására és szerelésére Közbeszerzési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Varbó község belterületi vízrendezése ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0022 1.-5. KÖTET VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 71 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ... 1 I.

Részletesebben

"Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Nyíradonyban tárgyú EU támogatással megvalósítani tervezett Projekt kivitelezési munkáinak elvégzése

Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Nyíradonyban tárgyú EU támogatással megvalósítani tervezett Projekt kivitelezési munkáinak elvégzése "Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Nyíradonyban tárgyú EU támogatással megvalósítani tervezett Projekt kivitelezési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás -

Részletesebben

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Keretmegállapodás megkötése a HungaroControl Zrt. tulajdonában, vagyonkezelésében illetve használatában álló ingatlanok építési, beruházási és felújítási munkálataira Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151

Részletesebben

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ Vép önkormányzati intézmények épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0019 Vép, 2013. december 1 TARTALOMEGYZÉK AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS...3

Részletesebben

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH)

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 Eljárást megindító hirdetmény-vállalkozási szerződés alapján a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 azonosítószámú, A Cikói Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztés eszközbeszerzésekkel tárgyú Projekt keretében,

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

"Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. május 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. május 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. május 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 109/2014.(V.20.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

AF - Kunhegyesi Református Egyházközség - Rekreációs központ

AF - Kunhegyesi Református Egyházközség - Rekreációs központ AF - Kunhegyesi Református Egyházközség - Rekreációs központ Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés X Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ A Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában

Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/97 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben

Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 122. (7) BEKEZDÉS A) PONTJA SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI, TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 120 db FLC, 193 db kisméretű kijelző és 47 db nagy méretű kijelző felszerelése, egymáshoz illesztése, üzembe helyezése, kezelésének oktatása és a fedélzeti eszközök központhoz történő integrációjának elvégzése

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamospálya építése 2015/S 031-051377. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Villamospálya építése 2015/S 031-051377. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:51377-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamospálya építése 2015/S 031-051377 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31.

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31. TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 azonosító számú A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban projekt. megvalósításához kapcsolódó oktatási

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI KIKÖTŐ REKONSTRUKCIÓJA ÉS ÁRUFORGALMI KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE TÁRGYÚ PROJEKT (KÖZOP4.6

DUNAÚJVÁROSI KIKÖTŐ REKONSTRUKCIÓJA ÉS ÁRUFORGALMI KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE TÁRGYÚ PROJEKT (KÖZOP4.6 DUNAÚJVÁROSI KIKÖTŐ REKONSTRUKCIÓJA ÉS ÁRUFORGALMI KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE TÁRGYÚ PROJEKT (KÖZOP4.6.01420140023) KERETÉBEN A KIKÖTŐI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/146 Beszerzés

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

AF - A kiskunhalasi őrzött szállás moduláris felújítása - 1. ütem (EVA 2013/ 1.2.3) és 2. ütem EVA 2013/1.2.5)

AF - A kiskunhalasi őrzött szállás moduláris felújítása - 1. ütem (EVA 2013/ 1.2.3) és 2. ütem EVA 2013/1.2.5) AF - A kiskunhalasi őrzött szállás moduláris felújítása - 1. ütem (EVA 2013/ 1.2.3) és 2. ütem EVA 2013/1.2.5) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014)

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Magyarország-Győr: Sportlétesítmények kivitelezése 2015/S 211-382070. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Győr: Sportlétesítmények kivitelezése 2015/S 211-382070. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:382070-2015:text:hu:html Magyarország-Győr: Sportlétesítmények kivitelezése 2015/S 211-382070 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

"BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Móricz Zsigmond körtéri "Gomba" épület felújítása

Móricz Zsigmond körtéri Gomba épület felújítása Móricz Zsigmond körtéri "Gomba" épület felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/128 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés)

ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés) Magyarország Tel: +36-... Fax: +36-... E-mail:. Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés) Nagytőke vízhálózat rendszerének hálózatrekonstrukciója

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája:

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája: HAMI támogatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/12 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Projektmenedzsment tevékenység ellátása - a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein

Részletesebben

Hulladékszállítás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94

Hulladékszállítás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94 Hulladékszállítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási koncesszió Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

"Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2013."

Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2013. "Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2013." Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló zöldterületek, zöldfelületek fenntartási és fejlesztési, valamint közterületi köztisztasági feladatainak elvégzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Batthyány Ilona Általános Iskola felújítás és emeletráépítés I. ütem

Batthyány Ilona Általános Iskola felújítás és emeletráépítés I. ütem Batthyány Ilona Általános Iskola felújítás és emeletráépítés I. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/31 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása

Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, III. kerület, Amfiteátrum körüli sétány Teljesítés helye:

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, III. kerület, Amfiteátrum körüli sétány Teljesítés helye: Budapest, III. kerület, Amfiteátrum körüli sétányon közvilágítás fejlesztése (Szőlő utca, Nagyszombat utca, Pacsirtamező utca, Viador utca) vállalkozási szerződés keretében tárgyú eljárás ajánlati felhívása.

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

RF_Humán faktor tanácsadási szolgáltatás a távoli toronyirányításhoz kapcsolódó ATCO paradigmaváltás vonatkozásában

RF_Humán faktor tanácsadási szolgáltatás a távoli toronyirányításhoz kapcsolódó ATCO paradigmaváltás vonatkozásában RF_Humán faktor tanácsadási szolgáltatás a távoli toronyirányításhoz kapcsolódó ATCO paradigmaváltás vonatkozásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény

Részletesebben

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs SzolgáltatóKözhasznú Nonprofit Kft. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Teljesítés helye:

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs SzolgáltatóKözhasznú Nonprofit Kft. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Teljesítés helye: Szállítási szerződés a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére ofszet nyomtatásra alkalmas műnyomópapír és ofszet papír beszerzésére Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan

Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/82 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17. 21. sz. főút 1+300-7+850 km, 23+300-27+820 km és a 29+190-32+920 km szelvények közötti szakaszok négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri és mérnöki feladatok ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás. 3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás. 3. melléklet a 92/2011. (XII. 30. 3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési

Részletesebben

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben