Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI."

Átírás

1 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. -ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is]; Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetőleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza; Harmadik rész, VI. fejezet e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt ának (5) bekezdésére vagy ának (2) bekezdésére vagy ának (3) bekezdésére]; Ft f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is; Kötelező g)a kérelem és a hirdetmény feladásának napját. 2010/06/20 (6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérő által meghatározott személy vagy szervezet kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben nyilatkoznia kell képviseleti jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való nyilatkozat hiányában a Szerkesztőbizottság a hiánypótlásra történő felhívást az ajánlatkérőnek küldi meg. Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: A 34/2004. (III.12.) Kormány rendelet 6. (6) bekezdésére hivatkozva a hirdetmény szövegével kapcsolatos szakmai konzultáció tárgyában a képviseleti jogosultságot az Uniterv-Ber Bt. látja el. A hirdetmény jogszerűségét ellenjegyezte Németh Gyula hivatalos közbeszerzési tanácsadó.

2 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: , On-line értesítés: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Postai cím: Sumen u. 2. Város/Község Debrecen Postai irányítószám: 4024 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): 4024 Debrecen, Sumen u. 2. Címzett: Sándor István igazgató Telefon: 52/ Fax: 52/ Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következő címen szerezhető be: [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA Központi szintű [x] Közszolgáltató [ ] Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] [ ] Közjogi szervezet [ ] Egyéb [ ] I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE

3 I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN [ ] Általános közszolgáltatások [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció [ ] Védelem [ ] Szociális védelem [ ] Közrend és biztonság [ ] Szabadidő, kultúra és vallás [x] Környezetvédelem [ ] Oktatás [ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egyéb (nevezze meg): [ ] Egészségügy I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN [ ] Víz [Kbt (1) bek. a) pont] [ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt (1) bek. a) pont] [ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] [ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] [ ] Kikötői tevékenységek [Kbt (1) bek. bb) pont] [ ] Villamos energia [Kbt (1) bek.. a) pont] [ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] [ ] Vasúti szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] [ ] Repülőtéri tevékenység [Kbt (1) bek. bb) pont] [ ] Postai szolgáltatások [Kbt (1) bek. d) pont] I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]

4 II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Komplex tájrehabilitáció és tavak rekonstrukciós munkálatai a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén. II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) [x] Építési beruházás b) [ ] Árubeszerzés c) [ ] Szolgáltatás [x] Kivitelezés [ ] Tervezés és kivitelezés [ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően [ ] Építési koncesszió A teljesítés helye A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén. NUTS-kód HU [ ] Adásvétel [ ] Lízing [ ] Bérlet [ ] Részletvétel [ ] Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye NUTS-kód Szolgáltatási kategória (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) [ ] Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ] Keretmegállapodás megkötése [ ] II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ] A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ] A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Komplex tájrehabilitáció és tavak rekonstrukciós munkálatai a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén. Vállalkozási szerződés. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy Kiegészítő tárgy(ak)

5 II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre [ ] egy vagy több részre [ ] valamennyi részre [x] II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x] II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) 1. rész: Komplex tájrehabilitáció a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén összesen ha területen, a B mellékletben, valamint a dokumentációban részletezettek szerint. 2. rész: az I. II., valamint VII. VIII. számú Hortobágyi Öregtavak részleges rekonstrukciója, valamint 16 db különböző funkciójú, méretű és szerkezeti kialakítású műtárgy építése, illetve részbeni felújítása, a B mellékletben, valamint a dokumentációban részletezettek szerint. II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [ ] Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés 2012/12/31 (év/hó/nap) III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) - Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozási díj 0,5 %-a naponta, maximális összege a nettó vállalkozási díj 20%-a. - Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozási díj 30 %-a. - Teljesítési biztosíték: ajánlattevő köteles ajánlatkérő részére a nettó vállalkozási díj 5 %-ával egyenértékű teljesítési biztosítékot szolgáltatni a szerződés megkötésétől a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követő teljesítési igazolás kiállításának időpontjáig. - Jótállási biztosíték: ajánlattevő köteles ajánlatkérő részére a nettó vállalkozási díj 5 %-ával egyenértékű jótállási biztosítékot nyújtani, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követő teljesítési igazolás kiadásának napjától számított minimum 1 éves jótállási időtartamra. Az 1 évnél hosszabb időtartamú jótállási idő vállalását Ajánlatkérő a IV.2.1., valamint V.3.5.2) pontban foglaltak szerint értékeli. A biztosítékok a Kbt. 53. (6) bekezdés a.) pontjában foglaltak szerint teljesíthetők. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Vállalkozó a kivitelezés során - mindkét rész esetében - 2 db részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult, a szerződés mellékletét képező műszaki megvalósulási és pénzügyi ütemterv szerint. A számlák kifizetésére a szerződésszerű teljesítés/részteljesítés igazolását követő 60 napon belül, a támogatási szerződésben foglaltak alapján, és a 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai figyelembe vételével kerül sor, figyelemmel a Kbt (3) bekezdésében foglaltakra.

6 Megrendelő a vállalkozói díj 10%-a erejéig vállalkozói előleget biztosít, Vállalkozó által a szerződéskötéskor nyújtott, az előleg összegével azonos összegű, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia fedezete mellett. A vállalkozói előleg összegét Megrendelő a részszámlák összegéből egyenlő részletben vonja le. A számlák benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A szakaszában foglaltakra. III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Nem követelmény. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen [ ] nem [x] Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, továbbá a Kbt. 71. (1) bekezdés c.) pontja szerinti az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezet az, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá a Kbt. 71. (1) bekezdés c.) pontja szerinti erőforrást nyújtó szervezet az, akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő, illetőleg a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó és a Kbt. 71. (1) bekezdés c.) pontja szerinti erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak. Igazolási mód: Az ajánlatban az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó, továbbá ajánlattevő számára erőforrást nyújtó valamennyi szervezet köteles: - a Kbt (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot benyújtani arról, hogy nem tarozik a Kbt. 60. (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, illetőleg jogosult ezen feltételeket az ajánlatban igazolni; - az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63. (2)-(3) bekezdése szerint igazolni, figyelemmel a 63/A. (1) bekezdésében foglaltakra, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdés, valamint a 61. (1) bekezdés a)-d) pontjai hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta. A közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében ajánlattevő a Kbt. 71. (3) bekezdésében foglaltak szerint köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: (P/1.) Az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozat valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől legalább az alábbi tartalommal: - valamennyi általa vezetett számla száma, - mióta vezeti a bankszámlá(ka)t, - bankszámlá(ko)n az igazolás kiadását megelőző 12 hónapban 30 napot meghaladó sorban állás előfordult-e, ha igen utoljára mikor, - ajánlattevő a fizetési kötelezettségeinek az igazolás kiadását megelőző 12 hónapban rendben eleget tett-e. (P/2.)-(P/4.) A felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, számviteli jogszabályoknak Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt, a közös ajánlattevőt valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, ha (P/1.) bármely pénzügyi intézményi számláján az igazolás kiadását megelőző 12 hónapban 30 napot meghaladó sorban állás volt, vagy jelenleg is van, vagy ez időtartam alatt fizetési kötelezettségeinek nem tett eleget; (P/2.) a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év bármelyikében a mérleg szerinti eredménye negatív;

7 megfelelő beszámoló egyszerű másolatának benyújtása (könyvvizsgálói záradékkal, amennyiben könyvvizsgálatra kötelezett), de kiegészítő melléklet nélkül. (Kbt. 66. (1) bekezdés b) pont). /Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak a (P/1.)-(P/4.) pontban előírtakat azonos módon kell igazolnia. Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. (3) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik (a Kbt. 4. 3/E pontjával összhangban), csatolandó(k) a Kbt. 65. (4) bekezdése szerinti igazolás(ok) is./ III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (P/3.) a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év gazdálkodási adatai alapján valamelyik évben a saját tőke nem érte el az 1. sz. részre történő ajánlattétel esetén a 100 millió, a 2. sz. részre történő ajánlattétel esetén a 60 millió forintot; (P/4.) a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év bármelyikében a gazdálkodási adatai alapján számított: - Saját tőke arány = Saját tőke/források összesen mutatója kisebb, mint 0,5; - Likviditási mutató = Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek mutatója kisebb, mint 1,2 - Tőkeáttételi mutató = Adósságállomány (Hosszú lejáratú kötelezettségek)/saját tőke mutatója nagyobb, mint 0,10. /Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a (P/1.)-(P/4.) pont szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények tekintetében önállóan kell megfelelnie./ Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: (M/1.)-(M/3.), (M/8.)-(M/10.) A Kbt. 67. (2) bekezdés a) pontja alapján a hirdetmény feladásának napját megelőző 60 hónap legjelentősebb, befejezett (műszaki átadással lezárt) mélyépítési beruházásainak ismertetése és ezekre a megrendelő által kiadott - a Kbt. 68. (2) bekezdés szerinti - referencia igazolások csatolása, amelyeknek tartalmazni kell a szerződés tárgyát, az ellenszolgáltatás teljes összegét - amennyiben alkalmazható - és/vagy az ajánlattevő általi teljesítés összegét, (több résztvevő esetén a vállalkozási formációt, a részvételi területeket és arányokat), a munka mennyiségét, a teljesítésének idejét, helyét, valamint a megrendelőnek a teljesítés minőségére és határidejére vonatkozó nyilatkozatát. (A referencia ismertetésnek és a Megrendelő által kiállított referencia igazolásnak olyan részletességgel kell tartalmaznia a szerződés tárgyát, mennyiségét, hogy abból Ajánlatkérő egyértelműen megállapíthassa az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.) (M/4.), (M/11.) A Kbt. 67. (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló munkagépek, eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírása (darabszám és műszaki paraméter megjelölésével). (M/5.), (M/12.) A Kbt. 67. (2) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő, illetőleg vezető tisztségviselői végzettségének, képzettségének és gyakorlati idejének ismertetése, különösen azon személyek végzettségének és képzettségének ismertetése, akik a beruházás teljesítéséért felelősek. (M/6.), (M/13.) A teljesítésben résztvevő szakemberek létszámadatainak ismertetése, végzettség, illetve képzettség szerinti bontásban /162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 8/A. (2) bekezdés c) pontja/. (M/7.), (M/14.) A Kbt. 67. (2) bekezdés e) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt, minőségellenőrzésért felelős, felelős műszaki vezető szakemberek végzettségének, képzettségének, Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő, a közös ajánlattevő valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a szerződés teljesítésére az 1. sz. részre történő ajánlattétel esetében alkalmatlan, amennyiben: (M/1.) a hirdetmény feladásának napját megelőző 60 hónapban nem rendelkezik természetvédelmi területen végzett min. 1 db m3 földfeltöltési, föld elteregetési, földtolási, tereprendezési és tömörítési igazolt pozitív tartalmú referencia munkával; (M/2.) nem rendelkezik a hirdetmény feladásának napját megelőző 60 hónapban elvégzett összesen min m3 föld kitermelési, földszállítási, elteregetési, tereprendezési, tömörítési igazolt pozitív tartalmú referencia munkával; (M/3.) nem rendelkezik a hirdetmény feladásának napját megelőző 60 hónapban természetvédelmi területen végzett összesen min. 250 tonna beton vagy vasbeton szerkezetű betonműtárgyak elbontásának és elszállításának igazolt pozitív tartalmú referencia munkáival; (M/4.) a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésére álló munkagépei, eszközei, berendezései között nincsen legalább: - min. 2 db homlokrakodó - min. 2 db gréder - min. 1 db kotrórakodó - min 1 db forgókotró - min. 1 db juhlábhenger - min. 3 db tehergépkocsi - min. 3 db szkréper 5,0 m3; (M/5.) vezető tisztségviselői között nincsen legalább 1 fő, minimum középfokú végzettséggel és legalább 5 éves

8 szakmai gyakorlatának ismertetése. A 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezetői jogosultságot a névjegyzékébe történő felvételről szóló érvényes határozat egyszerű másolatának csatolásával kell igazolni. /Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. (3) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik (a Kbt. 4. 3/E pontjával összhangban), csatolandó(k) a Kbt. 65. (4) bekezdése szerinti igazolás(ok) is./ mélyépítési vagy vízépítési területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező személy; (M/6.) a teljesítésben résztvevő szakemberi között nincs legalább: - min. 7 fő nehéz-gépkezelő - min. 3 fő tehergépkocsi vezető; (M/7.) nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő MV-VZ/A és legalább 1 fő MV KÉ/A névjegyzéki jelölésű, (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői névjegyzékben nyilvántartott, legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel. Ajánlattevő, a közös ajánlattevő valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a szerződés teljesítésére a 2. sz. részre történő ajánlattétel esetében alkalmatlan, amennyiben: (M/8.) nem rendelkezik a hirdetmény feladásának napját megelőző 60 hónapban engedélyhez kötött, természetvédelmi területen végzett min. 1 db m3 iszap-kitermelési vagy iszapkotrási, iszap elteregetési és iszap feltöltés készítésének igazolt pozitív tartalmú referencia munkájával; (M/9.) nem rendelkezik a hirdetmény feladásának napját megelőző 60 hónapban végzett min 1 db, környezetvédelmi engedélyhez kötött, természetvédelmi területen végzett min m3 iszap-kitermelési és iszapelszállítási, szétteregetési munkáinak igazolt pozitív referencia munkájával; (M/10.) nem rendelkezik a hirdetmény feladásának napját megelőző 60 hónapban, természetvédelmi területen végzett min. 1 db legalább 30 m hosszú facölöpökből vagy facölöpös és rőzsefonásos partvédmű építésének pozitív tartalmú referencia munkájával; (M/11.) a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésére álló munkagépei, eszközei, berendezései között nincsen legalább: - min. 2 db homlokrakodó - min. 2 db gréder - min. 1 db kotrórakodó - min 1 db forgókotró - min. 1 db juhlábhenger - min. 3 db tehergépkocsi - min. 3 db szkréper 5,0 m3. - min. 2 db 500 l/perc telj. szivattyú; (M/12.) vezető tisztségviselői között nincsen legalább 1 fő, minimum középfokú végzettséggel és legalább 5 éves mélyépítési vagy vízépítési területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező személy; (M/13.) a teljesítésben résztvevő szakemberi között nincs legalább: - min. 7 fő nehéz-gépkezelő - min. 3 fő tehergépkocsi vezető; (M/14.) nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő MV-VZ/A névjegyzéki jelölésű, (vagy

9 ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői névjegyzékben nyilvántartott, legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel. /A műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények tekintetében ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak együttesen kell megfelelnie./ III.2.4) Fenntartott szerződések A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x] A szerződés a Kbt szerint fenntartott igen [ ] nem [x] III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen [ ] nem [ ] Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

10 IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli [x] Tárgyalásos [ ] IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli [ ] Tárgyalásos [ ] IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ] VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x] [x] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) Részszempont Súlyszám 1. Ajánlati ár (magyar forintban) Jótállási időtartam hossza (években kifejezve) Vállalt korábbi teljesítési határidő (napokban kifejezve) 5 IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x] Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ] Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [x] Hirdetmény száma a KÉ-ben: / 2010 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/05/28 (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2010/07/27 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00

11 Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: Ajánlattevők a dokumentációt a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság pénztárában - az 1. rész tekintetében bruttó Ft, a 2. rész tekintetében bruttó Ft (mindkét rész tekintetében összesen bruttó Ft - készpénzben történő befizetése ellenében, vagy a dokumentáció ellenértékének a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság MÁK számú számlájára KEOP rehabilitációs és rekonstrukciós munkák + a rész(ek) sorszáma megjelöléssel történő átutalást követően vásárolhatják meg. Átutalás esetén az átvételkor az átutalás teljesítését igazoló dokumentum bemutatása és egy arról készült másolat átadása szükséges. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. IV.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: 2010/07/27 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2010/07/27 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 Helyszín : Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, 4024 Debrecen, Sumen u. 2., I. emeleti Tárgyaló Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt. 80. (2) bekezdésében foglaltak alapján. V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: A projekt neve: Élőhely-rekonstrukció fejlesztések a Hortobágyi Nemzeti Parkban Projekt azonosító: KEOP 3.1.2/2F/ V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: :00 óra V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) igen [x] nem [ ] A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a dokumentáció megvásárolható az ajánlattételi felhívás közzétételének napjától, az ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon óra között, valamint az ajánlattételi határidő lejártának napján ig. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele, a

12 dokumentáció másra át nem ruházható. A dokumentáció ára: 1. rész: bruttó Ft; 2. rész: bruttó Ft. Amennyiben a dokumentáció megküldését kérik, az ajánlatkérő a Kbt. 54. (4) bekezdésében foglaltak szerint jár el. V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A (bírálati) részszempontok értékelése arányosítással történik. Ennek során az egyes ajánlatok részszempontonkénti tartalmi elemei az adott részszemponton belül a megajánlott legjobb tartalmi elemhez kerülnek arányosításra oly módon, hogy a legjobb tartalmi elemet tartalmazó ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi pedig ehhez viszonyított arányban csökken. Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd ajánlatonként összeadásra kerülnek. Az így kialakult összesített súlyozott pontszám kerül összevetésre. V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen [x] nem [ ] V.7) Egyéb információk: 1) Az ajánlatkérő az eljárás során a teljes körű hiánypótlás lehetőségét szükség szerint több alkalommal biztosítja a Kbt. 83. szerint. 2) Az ajánlatkérő az eredményt én 10:00 órakor hirdeti ki, melyre ezúton hívja meg az érintetteket, külön értesítés nélkül. Az eredményhirdetés helye: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, 4024 Debrecen, Sumen u. 2., I. emeleti Tárgyaló. 3) Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációs lehetőséget biztosít az ajánlattevők részére. A bejárás tervezett időpontjai és helyszínei: 1. rész: :00 óra, Hortobágyi Csárda parkoló. 2. rész: :00 óra, Hortobágy Halastó, kisvasúti állomás épülete előtt. 4) Ha az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is megjelöli, akkor a Kbt. 91. (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti esetben a második helyezettel köthet szerződést. 5) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére a vállalkozói előleg teljes összegére vonatkozó feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia nyújtását írja elő. Ezen feltétel elfogadásáról az ajánlattevőnek kifejezett nyilatkozatot kell az ajánlatába becsatolni. A bankgarancia érvényességi ideje: a szerződéskötéstől a kifizetésre került előleg teljes elszámolásának időpontjáig (azaz a 2. részszámla kifizetéséig). 6) Az ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke megpályázott részenként: - 1. sz. rész: Ft - 2. sz. rész: Ft Több részre történő ajánlatadás esetén az ajánlati biztosítékot részenként külön-külön kell biztosítani. Az ajánlati biztosíték teljesíthető - az ajánlattevő választása szerint - átutalással a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság MÁK számú számlájára, vagy azzal azonos összegű bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésére bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén, az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot (a terhelési értesítő bank által hitelesített példányát), a bankgarancia nyilatkozatot, vagy a kötelezvényt az ajánlathoz csatolni kell. Bankgarancia vagy kötelezvény nyújtása esetén kedvezményezettként a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság-ot kell megnevezni, és az okiratnak egyértelműen kell tartalmazni a biztosíték összegét, valamint a jogcímét úgy, hogy megállapítható legyen az, hogy ajánlati biztosíték nyújtása a jelen közbeszerzési eljárásban, és annak melyik része tekintetében történt. A bankgaranciának, kötelezvénynek az ajánlattételi határidőt követő 90. napig érvényesnek kell lennie. 7) Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 3 db papír alapú példányban (1 eredeti, 2 másolat), valamint a tételes árazott költségvetést 1 példányban elektronikus formátumban is be kell nyújtani a dokumentációban meghatározottak szerint. 8) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. (2) bekezdése tekintetében. 9) Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevőnek a Kbt. 71. (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti nyilatkozatát nemleges tartalommal is. 10) Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő a Kbt. 55. (3) bekezdése értelmében tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlattevőnek a fentiekkel összhangban nyilatkoznia kell a Kbt a tekintetében.

13 11) Ajánlattevő köteles ajánlatába csatolni eredeti vagy hitelesített másolati példányban azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot, aki(k) az ajánlatot aláírja (aláírják). 12) Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetnek csatolnia kell az ajánlattételi határidőtől számított 60 napnál nem régebbi cégkivonatát eredeti, vagy hitelesített másolati példányban. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, a benyújtott változásbejegyzési kérelem egyszerű másolati példányát is csatolni szükséges. 13) Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó csatolja be valamennyi számlavezető pénzintézetének megnevezését, és számlaszámainak felsorolását is tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat részeként becsatolt pénzintézeti nyilatkozatokban feltüntetetteken kívül más pénzintézeteknél további számlát nem vezetnek. 14) Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjáig teljes körű a beruházás tárgyára vonatkozó felelősségbiztosítást kell kötnie a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan, a nettó vállalkozási díj 10 %-ának megfelelő értékhatárig terjedően, esetszám és eseti érték korlátozása nélkül. Ajánlattevőnek csatolnia kell arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén vállalja a fenti feltételeknek megfelelő felelősségbiztosítás megkötését, vagy a meglévő felelősségbiztosítását a fenti feltételek szerint kiegészíti. Az érvényes felelősségbiztosítás fennállásának igazolásaként a biztosítási kötvény másolata szolgál, melyet legkésőbb a szerződéskötés időpontjában át kell adni Megrendelő részére. 15) Amennyiben az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelménynek erőforrást biztosító szervezet bevonásával kíván megfelelni, úgy az erőforrást biztosító szervezetnek csatolni kell az alkalmasság igazolására előírt dokumentumot is. 16) Az erőforrás szervezet a kötelezettségvállaló nyilatkozatában nyilatkozzon az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között fennálló befolyás mértékéről. 17) Amennyiben az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti többségi befolyás fennállását a becsatolt cégkivonatok nem igazolják, az ajánlattevő csatoljon be eredetiben vagy hiteles másolatban - olyan okiratot (pl. ügyvéd által ellenjegyzett társasági szerződést, megállapodást), amely kétséget kizáróan igazolja a Ptk. 685/B (1) bekezdése vagy (2) bekezdése a) vagy b) vagy (3) bekezdése szerinti többségi befolyás fennállását. 18) Külföldi Ajánlattevő esetén az ajánlatot annak valamennyi dokumentumával együtt magyar nyelven kell benyújtani. A Kbt. 63., 66.. és 67. szerinti hatósági igazolásokat, nyilatkozatokat, banki igazolásokat, aláírási címpéldányt, cégkivonatot, a 24/1986 (VI.26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordításban kell benyújtani, ezzel egyidejűleg pedig köteles táblázatos formában nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a kizáró okok tekintetében mely, az ajánlattevő székhelye szerinti hatóságok adnak ki igazolást. 19) Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésre kért adatokat, illetve azok értékét külföldi pénznemben történő megadás esetén forintra számolja át a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyamon. Ajánlatkérő a beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot alkalmazza. 20) A közbeszerzési eljárás során az ajánlattételi felhívás részekre vonatkozó információk mellékletében szereplő részek bármelyikére lehetőség van ajánlatot tenni, azaz ajánlattevő döntésétől függően akár egy, vagy akár mindkét részre is nyújthat be ajánlatot. 21) Az igazolásokat, nyilatkozatokat a Kbt. 20. (3) bekezdésében foglaltak alapján eredeti vagy hiteles másolati példányban kell becsatolni, kivéve, ahol egyszerű másolatban történő beadást írt elő az Ajánlatkérő. 22) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők megállapodásának egy eredeti példányát, vagy hitelesített másolatát kell benyújtani az ajánlattal együtt a dokumentációban meghatározott tartalommal. 23) Ajánlatkérő a Kbt. 13. (4) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 12. (2) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, illetőleg műszaki, szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását szigorúbban állapította meg. 24) Az újonnan piacra lépők esélyegyenlőségének biztosítása érdekében a Kbt. 66. (1) bekezdés c) pontjának második fordulata ( attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét ) a 66. (1) bekezdés b) pontja szerinti beszámoló tekintetében is alkalmazandó, figyelemmel a vonatkozó EK irányelvre, valamint a 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 8/A. (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra. 25) Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlatkérő a beszerzés finanszírozására támogatásra irányuló igényt

14 (pályázatot) nyújtott be, a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 48. (3)-(4) bekezdésében foglaltakra tekintettel indította el. Amennyiben a támogatási szerződés nem kerül megkötésre, Ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, illetve mentesül a nyertes Ajánlattevővel szemben fennálló szerződéskötési kötelezettsége alól. 26) Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadóak. 27) Az ajánlattételi felhívásban és az ajánlati dokumentációban a Kbt. rövidítés alatt a Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény értendő. V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2010/06/20 (év/hó/nap) A. MELLÉKLET TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE Hivatalos név: UNITERV BER Tervező és Beruházó Bt. Postai cím: Mester u. 1. Város/Község Debrecen Kapcsolattartási pont(ok): 4026 Debrecen, Mester u. 1. Címzett: Németh Gyula Postai irányítószám: 4026 Ország: Magyarország Telefon: 30/ Fax: 52/ Internetcím (URL): II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ Hivatalos név: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Postai cím: Sumen u. 2. Város/Község Debrecen Postai irányítószám: 4024 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): 4024 Debrecen, Sumen u. 2. Címzett: Földszint Pénztár Telefon: 52/ Fax: 52/ Internetcím (URL): III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI Hivatalos név: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Postai cím: Sumen u. 2.

15 Város/Község Debrecen Postai irányítószám: 4024 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): 4024 Debrecen, Sumen u. 2. Címzett: Földszint Porta Telefon: 52/ Fax: 52/ Internetcím (URL): B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS Komplex tájrehabilitáció a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területein. 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA Komplex tájrehabilitáció a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területein. 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy Kiegészítő tárgy(ak) ) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK Komplex tájrehabilitáció összesen ha területen. Az egyes területrészeken elvégzendő feladatok meghatározása: I/1. Bagota elbontandó csatornák hossza: fm. Földtolása, elteregetése: m3. Simító hengerlés: m2. Elbontandó betonműtárgy: 25 db. I/2. Darassa- Cserepes elbontandó csatornák hossza: fm. Földtolása, elteregetése: m3. Simító hengerlés: m2. Elbontandó betonműtárgy: 25 db. I/3. Kecskés elbontandó csatornák hossza: fm. Földtolása, elteregetése: m3. Simító hengerlés: m2. Elbontandó betonműtárgy: 62 db. II. Nyírőlapos elbontandó csatornák hossza: fm Földtolása, elteregetése: m3. Simító hengerlés: m2. Elbontandó betonműtárgy: 9 db. III. Ökörföld elbontandó csatornák hossza: fm. Földtolása, elteregetése: m3. Simító hengerlés: m2. Elbontandó betonműtárgy: 2 db.

16 IV. Karinkó elbontandó csatornák hossza: fm. Földtolása, elteregetése: m3. Simító hengerlés: m2. Elbontandó betonműtárgy: 4 db. V. Nagyszög elbontandó csatornák hossza: fm. Földtolása, elteregetése: m3. Simító hengerlés: m2. Elbontandó betonműtárgy: 3 db. VI. Eperjes halom elbontandó csatornák hossza: fm. Földtolása, elteregetése: m3. Simító hengerlés: m2. Elbontandó betonműtárgy: 4 db. 4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ SZÁMA 2 MEGHATÁROZÁS A Hortobágyi Öregtavak részleges rekonstrukciója. 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA A Hortobágyi Öregtavak részleges rekonstrukciója. 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy Kiegészítő tárgy(ak) ) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK I. II. számú tavaknál elvégzendő munkák mennyiségei: A) Déli lecsapoló csatorna Kotrás és kitermelt anyag elterítése: m3. Töltés helyreállítás: 978 m3. Töltésalapozás, humuszolás, fogazás: 776 m3. Töltés- profil rendezés: m3. Szádfalazás, partbiztosítás: 570 m2. Töltés profil rendezés, füvesítés : m3. B) belső halágy (lehalászó hely) felújítás. Iszapkotrás, felrakás teherautóra, elszállítás: m3. Töltés helyreállítás: m3. Töltésalapozás, humuszolás, fogazás: m3. Töltés profil rendezés, füvesítés: m3. Akáccölöpös rőzsefonásos partvédőmű építése: 410 fm.

17 C) 1. sz. halastó halárkainak felújítása: Iszapkotrás, halárokból elszállítás: m3. Iszapleszedés: m3. Anyagnyerés, teherautóval elszállítás: m3. Anyaggödör feltöltés teherautóval beszállítás: m3. Feltöltések készítése halastóban (összes mennyiség): m3. VII. és VIII. sz. halastó: A) Választó töltés felújítása Töltés helyreállítása: m3. Töltésalapozás, humuszolás, fogazás: 935 m3. Töltés profil rendezés, füvesítés: m3. B) belső halágy munkái: Iszapkotrás, teherautóra rakás, szállítás: m3. Töltés helyreállítás: 887 m3. Töltésalapozás, humuszolás, fogazás: 612 m3. Töltés profil rendezés: m3. Akáccölöpös rőzsefonásos partvédmű építése: 290 fm. C) 20. sz. teleltető és csalogató víz átfolyó felújítása: Kotrás, teherautóra rakás, elszáll.: 212 m3. Töltés helyreállítás: 159 m3. Töltésalapozás, humuszolás, fogazás: 84 m3. Töltés profilrendezés, füvesítés: 420 m3. Akáccölöpös rőzsefonásos partvédmű építés: 96 fm. D) 7. sz. halastó belső halárok felújítása: Iszapkotrás: m3. Iszapleszedés az anyag helyéről: m3. Anyagnyerés az ag.ből helyére: m3. Anyaggödör feltöltés teherautóval elsz.: m3. Feltöltések készítése halastóban összesen: m3. Az ajánlattevők feladatát képezi továbbá a dokumentációban szereplő 16 db különböző funkciójú, méretű és szerkezeti kialakítású műtárgyak építése illetve részbeni felújítása. 4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [X] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [X] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [X] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió [ ] I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (22750/2010) 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Oktatás Egészségügy EM-411 DEOEC Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Oktatás Egészségügy EM-411 DEOEC Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 21 Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt.98. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Kondoros Nagyközség Önkormányzata : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ

Kondoros Nagyközség Önkormányzata : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Kondoros Nagyközség Önkormányzata : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 17.09.2010 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 11.10.2010 Dokumentáció

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009)

Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009) Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009) 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZ ERZ É S I ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 40. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 40. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 40 Ajánlatkérő: Fertőd Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Fertőd, Vasút sor és Sarródi út Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatás Építési

Részletesebben

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24838/2009

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24838/2009 1. oldal, összesen: 11 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Fax: 56/505-392 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

Fax: 56/505-392 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 7621 Pécs, Rákóczi út 48-50. hrsz. 18875/4/A/2-10 -11-12

Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 7621 Pécs, Rákóczi út 48-50. hrsz. 18875/4/A/2-10 -11-12 Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 147 Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 7621 Pécs, Rákóczi út 48-50. hrsz. 18875/4/A/2-10 -11-12 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Ajánlatkérő: Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Bélapátfalva Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Postai. Ország: Magyarország Nyírbogdány

Postai. Ország: Magyarország Nyírbogdány 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz

Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 154 Ajánlatkérő: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Füzesgyarmat, Baross-Klapka utca Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 Email: hirdetmeny@kozbeszerzesektanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás Budapest X. kerületi játszóterek felújítása tárgyában

Ajánlattételi felhívás Budapest X. kerületi játszóterek felújítása tárgyában Ajánlattételi felhívás Budapest X. kerületi játszóterek felújítása tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó 0 Általános keresés: O K Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/69. lapszám 2009/68. lapszám

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 137 Ajánlatkérő: Ózd Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 3600, Ózd közigazgatási területe Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Kivitelezés

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Kivitelezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 126 Ajánlatkérő: Ózd Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ózd Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.)IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Nyugat-magyarországi Egyetem MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Zöld Egyetem program infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Nyugat-magyarországi Egyetemen azonosító TIOP-1.3.1/07/2-2F-2009-0008

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ MNV Zrt. : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 15.02.2010 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 01.04.2010 Dokumentáció beszerzésének 01.04.2010

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény tipusa (Nemzeti) Állapota Hp.vissza

Hirdetmény tipusa (Nemzeti) Állapota Hp.vissza Hirdetmény áttekintése Ajánlatkérő Szervezet: Neumann János Középiskola és Kollégium Címzett: Cím: Rákóczi u. 48. Ir.szám: 3300 Város/Község: Eger Ország: Magyarország Telefon: 06 36 325 311 Telefax: 06

Részletesebben

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 2011 / 68 Kunszentmárton Város Önkormányzata Általános Iskola, Kunszentmárton, Deák F. u. 4. Általános Iskola,

Részletesebben