AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg"

Átírás

1 AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 21653/2015 CPV Kód: ; Ajánlatkérő: Fővárosi Vízművek Zrt. Teljesítés helye: Ajánlatkérő mindenkori összes telephelye (Pest megye) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Víz EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: Ajánlati felhívás Egyes ágazatokban2004/17/ek irányelv I. szakasz: ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Fővárosi Vízművek Zrt. Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02511 Postai cím: Váci út Város: Budapest Postai irányítószám: 1134 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Korossy Emese Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): 1

2 Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet III) pontját) I.2) Fő tevékenység Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése x Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz- szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb: (nevezze meg) I.3) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Keretmegállapodások az alábbiakban meghatározott részajánlat-tételi lehetőség szerint: 1. rész: Keretmegállapodás általános építőmesteri technológiai szerelési munkák elvégzésére; 2. rész: Keretmegállapodás épületgépészeti szerelési, valamint szükség szerint épületgépész tervezési munkák elvégzésére. II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) x Építési beruházás Kivitelezés x Tervezés és kivitelezés 2

3 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C2. mellékletben A teljesítés helye Ajánlatkérő mindenkori összes telephelye (Pest megye) NUTS-kód HU10 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (ha szükséges) x Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben) maximális létszáma 10 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: 36 A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül Pénznem: HUF vagy és között. Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert) II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Keretmegállapodások az alábbiakban meghatározott részajánlat-tételi lehetőség szerint: 1. rész: Keretmegállapodás általános építőmesteri technológiai szerelési munkák elvégzésére; 2. rész: Keretmegállapodás épületgépészeti szerelési, valamint szükség szerint épületgépész tervezési munkák elvégzésére. II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak:

4 II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részekre vonatkozó információk (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) A beszerzés részekből áll: igen (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre egy vagy több részre x valamennyi részre II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) 1. rész: Keretmegállapodás általános építőmesteri technológiai szerelési munkák elvégzésére, a keretmegállapodás érvényessége alatt összesen nettó ,- Ft - 20 % keretösszeg erejéig. 2. rész: Keretmegállapodás épületgépészeti szerelési, valamint szükség szerint épületgépész tervezési munkák elvégzésére, a keretmegállapodás érvényessége alatt összesen nettó ,- Ft - 20 % keretösszeg erejéig. (ha ismert, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: HUF vagy és között. Pénznem: II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2. 3 ) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha van ilyen) vagy és között (ha ismert) Meghosszabbítható szerződések esetén a további hirdetmények tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 36 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés: (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 4

5 Kötbér, amelyet az Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás második része ereményeként megkötött egyedi vállalkozási szerződés teljesítésével összefüggésben a nyertes ajánlattevő késedelmes, vagy hibás teljesítése esetére, illetőleg a teljesítés meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetére köt ki: A keretmegállapodásos eljárás második része során alkalmazható kötbér maximális mértéke: - A keretmegállapodásos eljárás második részében megkötött egyedi vállalkozási szerződés késedelmes és hibás teljesítése esetén a késedelemmel érintett időre, illetőleg hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedő időre az egyedi vállalkozási szerződés szerinti ÁFA nélkül számított nettó ellenszolgáltatás max. 5 %-a naponta, de legfeljebb a kötbér alapját képező ellenszolgáltatás max. 30 %-a. - A keretmegállapodásos eljárás második részében megkötött egyedi vállalkozási szerződés teljesítésének meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetén alkalmazható meghiúsulási kötbér mértéke az egyedi vállalkozási szerződés teljes nettó ellenszolgáltatásának max. 30 %-a. Az egyedi vállalkozási szerződés keretében alkalmazni kívánt kötbér mértékeket az Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás második részében rögzíti, a fentiek szerint meghatározott maximális mértékek figyelembe vétele mellett. Jótállás, amelyet az Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás második része ereményeként megkötött egyedi vállalkozási szerződés teljesítésével összefüggésben kíván alkalmazni: Ajánlattevő az egyedi vállalkozási szerződések teljesítése során a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő első munkanaptól számított legfeljebb 60 naptári hónap azonos naptári napját követő első munkanapig jótállást köteles vállalni. Az egyedi vállalkozási szerződés keretében alkalmazni kívánt jótállási idő mértékét az Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás második részében rögzíti, a fentiek szerint meghatározott maximális időszak figyelembe vétele mellett. Teljesítési biztosíték: amelyet az Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás második része ereményeként megkötött egyedi vállalkozási szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként kíván alkalmazni: Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő részére teljesítési biztosítékot nyújtani, melynek maximális mértéke az egyedi vállalkozási szerződés szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a. A teljesítési biztosítéknak az egyedi vállalkozási szerződés hatálybalépésétől a jótállási időszak első napjáig kell érvényesnek lennie és az Ajánlatkérő rendelkezésére állnia. Az egyedi vállalkozási szerződés keretében alkalmazni kívánt teljesítési biztosíték mértékét az Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás második részében rögzíti, a fentiek szerint meghatározott maximális mérték figyelembe vétele mellett. Jótállási (hibás teljesítési) biztosíték: amelyet az Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás második része ereményeként megkötött egyedi vállalkozási szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként kíván alkalmazni. Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő részére hibás teljesítéssel kapcsolatos biztosítékot nyújtani, melynek maximális mértéke az egyedi vállalkozási szerződés szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a. A jótállási (hibás teljesítési) biztosítéknak az egyedi vállalkozási szerződés teljesítés időpontjától a jótállási idő lejártát követő 60. naptári napig kell érvényesnek lennie és az Ajánlatkérő rendelkezésére állnia. Az egyedi vállalkozási szerződés keretében alkalmazni kívánt hibás teljesítéssel kapcsolatos biztosíték mértékét az Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás második részében rögzíti, a fentiek szerint meghatározott maximális mérték figyelembe vétele mellett. Előleg visszafizetési biztosíték: Amennyiben az egyedi vállalkozási szerződés teljesítésének időtartama meghaladja a két hónapot és a nyertes ajánlattevő előleget igényel, úgy nyertes ajánlattevőnek az igényelt előleg összegével megegyező mértékű előleg visszafizetési biztosítékot kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Az előleg visszafizetési biztosítéknak az előleg 5

6 igénylésétől az előleg teljes összegének a részszámlákból/végszámlából történő levonása idejéig kell érvényesnek lennie és az Ajánlatkérő rendelkezésére állnia. Általános előírások: A fent részletezett biztosítékok - amennyiben annak alkalmazását az Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás második részében előírja - a Kbt (6) bekezdésének a) pontja szerint a keretmegállapodásos eljárás második részében nyertes ajánlattevő által választott formában teljesíthető. A Kbt (5) bekezdés szerint az ajánlattevőnek a fent írt biztosíték határidőre történő nyújtásáról az ajánlatban nyilatkoznia kell. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az előlegre és a számlázásra vonatkozó előírásokat a keretmegállapodásos eljárás 2. részében lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívása fogja tartalmazni, az egyedi szerződés időtartamának és értékének megfelelően. Az Ajánlattevő az eljárás második részében megkötött szerződés igazolt, tényleges és szerződésszerű teljesítésének megtörténte után jogosult számla benyújtására, az ajánlattételi felhívásban előírtak szerint. Az Ajánlattevő a számla mellé köteles csatolni az Ajánlatkérő által elfogadott és aláírt teljesítésigazolást. Az Ajánlattevő a számlát köteles az Ajánlatkérő által kért, a keretmegállapodásban meghatározott részletezéssel kiállítani. Előleg igénybevételére az eljárás második részében rögzített feltételek alapján a Kbt (1) bekezdés rendelkezései szerint van lehetőség. Ajánlatkérő az egyedi szerződések ellenértékének kiegyenlítése során a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. -ában, illetve, ha a szerződés teljesítésében nem vesz részt alvállalkozó, a Ptk. 6:130. (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint jár el, és az ellenértéket banki átutalással teljesíti. A teljesítésigazolás kiállítására a Kbt (2) bekezdés rendelkezése irányadó. Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A. hatálya alá esik, ennek megfelelően a nyertes Ajánlattevőnek a hivatkozott jogszabályi rendelkezésben foglalt esetben az ott előírt módon igazolnia kell, hogy nincs köztartozása. Ajánlatkérő az építési beruházás ellenértékét saját forrásból teljesíti. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF). A finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt (2)-(3) és (6) bekezdései is irányadók. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő a Kbt. 27. (1) bekezdésre tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőknek. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt ában előírt tartalmú nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26. alkalmazására. III.1.4) Egyéb különleges feltételek: (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 6

7 Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: K.1. Az Ajánlatkérő előírja, hogy jelen eljárásban nem lehet Ajánlattevő, közös Ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. K.2. Az Ajánlatkérő előírja, hogy jelen eljárásban nem lehet Ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében foglalt kizáró ok fennáll. K.3. Ajánlatkérő a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. (1) bekezdése és a Kbt. 57. (1) bekezdésének d) pontja alapján előírja, hogy jelen eljárásban nem lehet építőipari kivitelezési tevékenységet végző ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, aki nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Igazolási mód: K.1. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet aiban foglaltak szerint kell igazolnia, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. (3) bekezdése, és a 310/2011. (XII.23) Kormányrendelet 10. -a szerint kell eljárnia. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet előírásai szerint ellenőrzi a Kbt. 56. (1) bekezdésben előírt kizáró okokat a nyilvánosan elérhető adatbázisokból. K.2. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 2. j), illetve a 4. g) pontja alapján kell nyilatkoznia. K.3. A 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 3. b) pontja, illetve 4. h) pontja alapján a Kbt. 36. (5) bekezdésében foglaltak szerint elérhető nyilvántartást az ajánlatkérő ellenőrzi, egyebekben a nyilvántartást vezető szerv igazolását vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló egyéb dokumentumot kell benyújtani. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. (3) bekezdése, és a 310/2011. (XII.23) Kormányrendelet 10. -a szerint kell eljárnia. A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatoknak a jelen ajánlati felhívás feladását (TED-en megjelent felhívás VI.5. pontjában rögzített időpontot) követő keltezésűeknek kell lenniük. K.4. A kizáró okok igazolásának módjáról a fentieken kívül a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ évi 57. szám; ) közétett A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában tárgyú útmutatóban foglaltak irányadók. A kizáró okok fenn nem állását - a nem magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében - a Közbeszerzési Hatóság által kiadott (KÉ évi 61. szám; június 1.) A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 7

8 P.1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha a közbeszerzés tárgyából (a beszerzés tárgya 1. része esetében: építőmesteri technológiai szerelési munkák végzéséből; a beszerzés tárgya 2. része esetében: épületgépészeti szerelési munkák végzéséből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az előző 3 üzleti évben összesen elérte a nettó HUF-ot. Az újonnan piacra lépő gazdasági szereplők vonatkozásában előírt követelmény: Amennyiben ajánlattevő az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy az alábbi követelmény irányadó, attól függően, hogy a működése megkezdése óta az ajánlattevő hány üzleti évvel rendelkezik (Ajánlatkérő rögzíti, hogy az üzleti évek számánál az Előtársaság időszaka nem minősül külön üzleti évnek): - Ha ajánlattevő összesen 1 üzleti évvel rendelkezik: Ajánlattevő a szerződés teljesítésére gazdasági éspénzügyi szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha a közbeszerzés tárgyából (a beszerzés tárgya 1. része esetében: építőmesteri technológiai szerelési munkák végzéséből; a beszerzés tárgya 2. része esetében: épületgépészeti szerelési munkák végzéséből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított -árbevétele az előző 1 üzleti évben összesen elérte a nettó HUF-ot; - Ha ajánlattevő összesen 2 üzleti évvel rendelkezik: Ajánlattevő a szerződés teljesítésére gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha a közbeszerzés tárgyából (a beszerzés tárgya 1. része esetében: építőmesteri technológiai szerelési munkák végzéséből; a beszerzés tárgya 2. része esetében: épületgépészeti szerelési munkák végzéséből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított -árbevétele az előző 2 üzleti évben összesen elérte a nettó HUF-ot. Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen, árbevételi adataikösszeadásával is megfelelhetnek. P.2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye egy évnél több évben nem volt negatív. Az újonnan piacra lépő gazdasági szereplők vonatkozásában előírt követelmény: Az az ajánlattevő, aki működését a megelőző három lezárt üzleti év után kezdte meg, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdése alapján alkalmasnak minősül, ha működése ideje alatt a közbeszerzés tárgya (a beszerzés tárgya 1. része esetében: építőmesteri technológiai szerelési munkák végzéséből; a beszerzés tárgya 2. része esetében: épületgépészeti szerelési munkák végzéséből) szerinti árbevétele elérte a nettó forintot. P.3. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha rendelkezik legalább 15 millió Ft/káresemény és 50 millió Ft/év limittel bíró típusú építés- és szerelésbiztosítás tevékenységre kiterjedő érvényes felelősségbiztosítással. Az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos általános előírások: Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló jogi kapcsolat jellegétől függetlenül, a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdésében foglalt előírások szerint. A Kbt. 55. (5), (6) bekezdései szerinti nyilatkozatok részenként csatolandók! P.1. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell az előző 3 üzleti év (adott esetben: működése ideje szerinti üzleti év/évek) vonatkozásában a közbeszerzés tárgyából (a beszerzés tárgya 1. része esetében: építőmesteri technológiai szerelési munkák végzéséből; a beszerzés tárgya 2. része esetében: 8

9 épületgépészeti szerelési munkák végzéséből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre,illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlattevőknek nyilatkozatukban meg kell jelölniük az üzleti évük fordulónapját. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben ajánlattevők üzleti éve a naptári évvel megegyezik, úgy a naptári évek tekintetében kell az árbevételi adatokat megadni, eltérő esetben a nyilatkozatban meg kell jelölniük az üzleti évük időtartamát -tól -ig bontásban, dátum szerint. Ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási módhelyett bármely, hazai vagy külföldi hivatalos szerv előtt igazolásra, bizonyításra alkalmas egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében azárbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és köteles tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. P.2. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pontja alapján be kell nyújtania saját vagy jogelődje a jelen felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója részét képező mérleget, egyszerű másolatban (attól függően, hogy az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja a beszámoló közzétételét). Amennyiben a beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, ebben az esetben abeszámolót nem szükséges csatolni, a beszámoló adatait ajánlatkérő a céginformációs szolgálat honlapján keresztül ellenőrzi. Ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, hazai vagy külföldi hivatalos szerv előtt igazolásra, bizonyításra alkalmas egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében azárbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és köteles tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírtalkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Amennyiben ajánlattevő a működését az előírt időszak kezdete után kezdte meg, alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (a beszerzés tárgya 1. része esetében: építőmesteri technológiai szerelési munkák végzéséből; a beszerzés tárgya 2. része esetében: épületgépészeti szerelési munkák végzéséből) származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni a P.2.-ben meghatározottak szerint. Az alkalmasság igazolására irányadó továbbá a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (4a) bekezdése. P.3. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés d) pontja alapján ajánlatához csatolnia kell az előírt limittel bíró érvényes biztosítási kötvényét. Amennyiben a biztosítási kötvény nem igazolja az aktuális biztosítási évre vontkozó díj befizetését, úgy az ajánlathoz csatolni kell a biztosítási szerződés ajánlattételi határidő időpontjában fennálló érvényességét igazoló dokumentumot. 9

10 Az előírt igazolási móddal kapcsolatos általános előírások: Amennyiben az ajánlattevő más szervezet erőforrásaira támaszkodik, úgy az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontja szerinti esetekben támaszkodhat, ebben az esetben az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 55. (6) bekezdése szerinti iratokat is. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A beszerzés tárgya 1. része esetében: Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha rendelkezik a jelen ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 60 hónapban legalább 2 (kettő) építési kivitelezési munkák végzését igazoló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, befejezett referenciamunkával, - amelyek közül legalább 1 (egy) referenciamunka építési kivitelezési munka elvégzésére vonatkozó nettó ellenértéke elérte legalább az ,- Ft-ot, továbbá - amelyek közül legalább 1 (egy) referenciamunka meglévő épületen végzett felújítási, vagy javítási, vagy karbantartási munka elvégzésére vonatkozik és amely munkák nettó ellenértéke eléri legalább a nettó ,- Ft-ot. Az ajánlatkérő akkor tekint befejezettnek egy referenciát, ha a referenciamunka tárgyát képező építési munkák sikeres műszaki átadás-átvétele megtörtént, és ennek időpontja beleesik a vizsgált időszakba. Ajánlatkérő a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdés előírására tekintettel rögzíti, hogy a referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. Az ajánlati felhívás feladásának időpontja tekintetében a TED-en megjelent felhívás VI.5.) pontjában rögzített időpont az irányadó. M.1. A beszerzés tárgya 2. része esetében: Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha rendelkezik a jelen ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 60 hónapban legalább 2 (kettő) épületgépészeti szerelési munkák végzését igazoló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, befejezett referenciamunkával, - amelyek közül legalább 1 (egy) referenciamunka épületgépészeti szerelési munkák elvégzésére vonatkozó nettó ellenértéke elérte legalább a nettó ,- Ft-ot, továbbá - amelyek közül legalább 1 (egy) referenciamunka tárgya épületgépészeti karbantartási munkák elvégzése volt, amely munkák teljesítésének időszaka folyamatosan, legalább 12 hónapig tartott és amely munkák elvégzésének nettó ellenértéke elérte legalább a nettó ,- Ft-ot Az ajánlatkérő akkor tekint befejezettnek egy referenciát, ha a referenciamunka tárgyát képező építési munkák sikeres műszaki átadás-átvétele megtörtént, és ennek időpontja beleesik a vizsgált időszakba. Ajánlatkérő a második alpontban előírt feltétel kapcsán érvényes szerződés, mint referenciamunka bemutatását is elfogadja, feltéve, hogy referenciamunka legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig tartó időpontjáig bezárólag igazol legalább 12 hónapig tartott 10

11 folyamatos teljesítést. Ajánlatkérő a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdés előírására tekintettel rögzíti, hogy a referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. Az ajánlati felhívás feladásának időpontja tekintetében a TED-en megjelent felhívás VI.5.) pontjában rögzített időpont az irányadó. M.2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek között rendelkezik legalább az alábbi képzettséggel és szakmai tapasztalattal bíró szakemberekkel: M.2.1.) A beszerzés tárgya 1. része esetében: a.) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti MV-É jelű szakterületen érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal és felelős műszaki vezetőként legaláb 3 év szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel; b.) legalább 1 fő, legalább középfokú végzettséggel és építésvezetőként legalább 5 év szakmai tapasztalattal bíró szakemberrel, akit az ajánlattevő a szerződés teljesítése során építésvezetőként kíván a teljesítésbe bevonni; c.) szakterületenként legalább 1-1 fő, legalább szakmunkás végzettséggel és az adott szakterületen legalább 3 év szakmai gyakorlattal bíró burkoló, festő-mázoló, kőműves, asztalos, lakatos, szárazépítő, bádogos, tetőfedő és szigetelő szakemberekkel; M.2.2.) A beszerzés tárgya 2. része esetében: a.) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti MV-ÉG jelű szakterületen érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal és felelős műszaki vezetőként legaláb 3 év szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel; b.) legalább 1 fő, legalább középfokú végzettséggel és építésvezetőként legalább 5 év szakmai tapasztalattal bíró szakemberrel, akit az ajánlattevő a szerződés teljesítése során építésvezetőként kíván a teljesítésbe bevonni; c.) szakterületenként legalább 1-1 fő, legalább szakmunkás végzettséggel és az adott szakterületen legalább 3 év szakmai gyakorlattal bíró vízszerelő, gázszerelő, fűtésszerelő, csőhálózat szerelő, klímaszerelő szakemberekkel; d.) legalább 1 fő épületgépész tervezői érvényes jogosultsággal rendelkező szakemberrel. Egy szakember több alkalmassági követelményt is teljesíthet (több pozicíóra is megjelölhető) feltéve, ha az adott szakember az előírt feltételeknek egyaránt megfelel. M.3. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha a jelen ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben az éves átlagos statisztikai állományi létszáma mindegyik évben elérte legalább a 10 főt. (Amennyiben ajánlattevő a beszerzés tárgya mindkét részében kívánt ajánlatot tenni, úgy e pont kapcsán összesen 10 főt kell igazolnia). M.1. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdésének a) pontja alapján ajánlatához csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását megelőző 60 hónapban évben teljesített, az előírt kivitelezési munkákról szóló, a Korm. rendelet 16. (3) bekezdése szerinti formában kiállított referenciaigazolást. Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges mennyiségű/mértékű referenciamunka ismertetése. A referenciaigazolásnak minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia: - a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme); - kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (cím, telefonszám); - a referencia tárgyának (az elvégzett munkák) ismertetése; - a teljesítés ideje (tól-ig, év-hó-nap bontásban) 11

12 - a teljesítés helye; - az ellenszolgáltatás összege, azon belül az előírt munkákra eső ellenszolgáltatás összege (nettó HUF-ban kifejezve, amennyiben a szerződés kifizetésének pénzneme nem HUF, úgy a teljesítés napján érvényes MNB középárfolyamon számított HUF érték); - nyilatkozat a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő teljesítésről. A referenciamunka közös ajánlattevőként történt teljesítése esetén a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (6) bekezdése szerint kell a referenciát bemutatni. M.2. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdésének e) pontja alapján meg kell neveznie azokat a szakembereket - végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével - akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az ismertetéshez csatolni kell a szakemberek végzettségének/képzettségének igazolására szolgáló oklevél másolatát, rendelkezésre állási nyilatkozatukat, továbbá aláírt szakmai önéletrajzukat. A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell a szakember munkaköreinek, szakmai tevékenységének leírását év, hó bontásban. Azon szakemberek esetén, akikkel kapcsolatban valamely jogosultság megléte előírásra került, a szakmai önéletrajzban meg kell adni a kamarai regisztrációs számot és annak a kamarának a megnevezését, melynek online nyilvántartásában a megnevezett szakember szerepel. Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges létszámú szakember ismertetése/bemutatása az ajánlatban. M.3. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdésének d) pontja alapján ajánlatához csatolnia kell kimutatását az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három év átlagos statisztikai állományi létszámáról. Az előírt igazolási módokkal kapcsolatos általános előírások: Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Amennyiben az ajánlattevő más szervezet erőforrásaira támaszkodik, úgy az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására(is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módonköteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. (6) bekezdés a) é b) pontja szerinti esetekben támaszkodhat, ebben az esetben az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 55. (6) bekezdése szerinti iratokat is. A Kbt. 55. (5) és (6) bekezdései szerinti nyilatkozatok részenként csatolandók! Amennyiben ajánlattevő - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, azajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű másolatban. Az alkalmasság igazolására irányadó továbbá a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (1a) bekezdése. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek 12

13 III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén, a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) IV. 2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) (ha szükséges, a B. mellékletben adja meg a részekhez kapcsolódó bírálati szempontokra vonatkozó további információkat) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati felhívásban vagy az ajánlattételi felhívásban meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) KE-87/2015 IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem (igen válasz esetén) Időszakos előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -, dátum: (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) 13

14 A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -, dátum: (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -, dátum: (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei (a DBR kivételével) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2016/01/14 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell igen (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A Kbt. 52. (2) szerint a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció bruttó ellenértékét (azaz nettó ,- Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó ,- Ft összeget) kizárólag a Kbt (4) bekezdése szerinti szervezet(ek)nek kell az összegezés megküldését követően a Fővárosi Vízművek bankszámlájára történő átutalással, az összegezésben megjelölt időpontig megfizetni. Az átutalás közlemény rovatába az ajánlatkérő kéri a Dok- KE-87/2015 megjegyzést feltüntetni. IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2016/01/14 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás) -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2016/01/14 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 (adott esetben) Hely: MAGYARORSZÁG, Budapest XIII., Váci út Fővárosi Vízművek Zrt. Központi Irodaház, 707. szoba Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. (2) bekezdésében meghatározottak szerint. VI. SZAKASZ: kiegészítő INFORMációk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 14

15 A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: VI.3) További információk: (adott esetben) 1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK: 1.1. Az eljárásban való részvétel feltétele a dokumentáció kiváltása és átvétele. A Kbt. 52. (2) szerint a közbeszerzési eljárás során a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. Ajánlatonként egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elegendő a dokumentációt átvenni. A dokumentáció átvehető az Ajánlati felhívás A. melléklet II. pontjában meghatározott címen, kapcsolattartási ponton. A dokumentáció átvételének feltétele a dokumentációt kiváltó gazdasági szereplő alábbi adatainak megadása: a gazdasági szereplő neve, székhelye és postacíme, telefonszáma, faxszáma, címe és a közbeszerzési eljárás során kapcsolattartó neve. A dokumentáció kiváltása során megadott adatok pontosságáért a dokumentációt kiváltó a felelős. A dokumentáció, illetve annak bármely része az Ajánlatkérő kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül - kivéve, ha a dokumentációt átvevő megnevezett alvállalkozóként, vagy közös ajánlattevőként vesz részt az eljárásban - nem adható tovább, valamint az ajánlat elkészítésén kívül fel nem használható. Tilos továbbá az Ajánlatkérő előzetes hozzájárulása nélkül a dokumentációról adatokat, vagy információkat harmadik fél részére kiszolgáltatni, azokról előadásokat tartani, videó-felvételt vagy kinyomtatott anyagot közzétenni. A közös ajánlattevők tagjai közti dokumentumátadás nem minősül sem továbbadásnak, sem nyilvánosságra hozatalnak. A Dokumentáció személyes átvételére az ajánlattételi határidő lejártáig hétfőtől-csütörtökig munkanapokon9:00-től 15:00-ig, pénteken 9:00-től 14:00 óráig, illetve az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-tőlaz ajánlattételi határidő lejártáig van lehetőség. Ajánlatkérő a dokumentációt a kapcsolódó kiegészítőtájékoztatásokkal ajánlattevő jelen levő képviselőjének - átadás - átvételi igazolással - CD-n haladéktalanul átadja. Amennyiben ajánlattevő írásban jelzi a dokumentáció iránti igényét, úgy a dokumentáció a megadott postaicímre kerül megküldésre a Kbt. 50. (3) bekezdésében rögzített határidőn belül Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlást a Kbt a alapján valamennyi ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 67. (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem szereplő új gazdasági szereplő kerül bevonásra és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, az Ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást Ajánlatkérő az eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt a szerint biztosítja Az eljárásban való ajánlattétel minden költsége az ajánlattevőt terheli Az ajánlatkérő a Kbt. 35. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését írásban jelzi, és megadja legalább az VI.3.) 1.1.) pontban előírt adatokat Amennyiben az ajánlati dokumentáció műszaki leírása típus-megjelöléseket is tartalmaz, Ajánlatkérő az adott típussal egyenértékű ajánlatot is elfogadja a 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 26. (3) bekezdése szerint. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevőt terheli Árfolyamok: Az ajánlatok elkészítése során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az Ajánlattevőnek az Ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az Ajánlattevő saját központi bankja által az Ajánlati 15

16 felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Az árbevételre vonatkozó nyilatkozat tekintetében az árfolyamszámítás az adott év utolsó napján érvényes árfolyam. Átszámítás esetén az ajánlatevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot Ajánlatkérő III.2.2) és a III.2.3) pontban meghatározott P.1., P.2., P.3., M.1., M.2., M.3. alkalmasság minimumkövetelményeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni a Kbt. 54. (1) bekezdése értelmében. A szervezetek elérhetőségeit az ajánlati dokumentáció tartalmazza Ajánlatkérő rögzíti, hogy a jelen felhívás II.1.4.) pontjában megadott maximális létszám (10) részenként külön-külön értelmezendő Az ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás második részében hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmaz az adott közbeszerzés (közbeszerzések) megvalósítása érdekében részenként külön-külön. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként az adott konkrét kivitelezési munka elvégzésére az Ajánlatkérő a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével egyedi vállalkozási szerződést köt Ajánlatkérő a 298/2011. (XII.22.) Korm.rendelet 17. (3) bekezdés alapján rögzíti, hogy a keretmegállapodásos eljárás második részében lefolytatásra kerülő építési beruházás tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban az adott kivitelezési munka teljes körű elvégzésére vonatkozó részletes árazatlan költségvetési kiírást és műszaki leírást készít. Az árazatlan költségvetési kiírás kitöltése alapján kapott egyösszegű ajánlati ár szerinti legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás lesz a keretmegállapodásos eljárás második részében az ajánlatok értékelési szempontja. Az árazatlan költségvetési kiírás minden esetben a keretmegállapodásban szereplő munkanemeket tartalmazza Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodásos eljárás jelen, első részében a műszaki szakmai leírását, a keretmegállapodás tárgyát képező munkanemeket a TERC-ETALON Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró Programrendszer ( által használt fogalmak és főcsoport számok alkalmazásával állította össze. Az Ajánlatkérő által így meghatározott egyes munkanemek részletes műszaki-szakmai tartalma megegyezik a TERC Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró Programrendszerben használt műszaki-szakmai tartalommal. A program ingyenesen hozzáférhető a ( oldalon történő regisztráció után. 2. AZ AJÁNLATOK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI: 2.1. A Kbt. 60. (1) bekezdése alapján az ajánlatot az ajánlattevőnek az Ajánlati felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények a következők: a) Az ajánlatot magyar nyelven 1 db papíralapú nyomtatott példányban (eredeti példány) és a papíralapú példánnyal mindenben megegyező 1 db elektronikus, szkennelt változatban (az elektronikus példányt CD/DVD adathordozóra mentve) kell benyújtani. A papíralapú és az elektronikus példány közötti eltérés esetén a papíralapú példány tartalma a mérvadó. Az ajánlat papír alapú példányát roncsolásmentesen, nem bontható módon, zsinórral, lapozhatóan kell összefűzni. 16

17 b) Az ajánlat papír alapú példányán az írott oldalakat folyamatos sorszámozással kell ellátni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként 1-gyel növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. c) Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatokban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. A tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható legyen és az iratok helyére a Kbt alkalmazása esetén egyértelműen lehessen hivatkozni. d) Az ajánlatot zárt csomagolásban (borítékban/dobozban) kell a jelen ajánlati felhívás A. melléklet III. pontjában ( Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani : pont alatt) rögzített helyre benyújtani. A külső csomagoláson Keretmegállapodás általános építőmesteri és épületgépészeti szerelési munkák ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás - az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani tilos! megjelölést, valamint az Ajánlattevő nevét és címét (székhelyét) kell feltüntetni. e) Az ajánlatban lévő, minden - ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosultszemély(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. f) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. g) A teljes ajánlat szkennelt változatát CD-n/DVD-n jelszó nélkül olvasható, de nem módosíthatóan (pl. pdf.) formátumban, valamint amennyiben excel formátumú dokumentum szerepel az ajánlatban, úgy azt szerkeszthető formában elektronikusan is be kell az ajánlat részeként nyújtani. Az elektronikus formában is történő ajánlat bekérése nem jelenti azt, hogy Ajánlatkérő elektronikus közbeszerzést folytat Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, az ajánlattevőnek minden nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell benyújtania. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokat legalább az ajánlattevő általi felelős fordításban kell csatolni a Kbt. 36. (3) bekezdésének megfelelően. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult, vagy a fordítást végző személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 80. alapján ajánlatának egy részét üzleti titoknak minősíti, és annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy erről nyilatkoznia kell az ajánlatban. Ezzel kapcsolatban felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 80. (2) bekezdésében foglaltakra. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a fentiek alapján üzleti titoknak minősített információkat az ajánlatban elkülönített módon, mellékletben kell közölni. 3. BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK RÉSZLETEZÉSE: 3.1. Az ajánlatban a Kbt. 60. (6) bekezdése alapján az oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket követően a cégjegyzésre jogosult személy vagy az általa az ajánlat aláírására felhatalmazott személy aláírásával ellátott felolvasólapot kell becsatolni, amelyen szerepeltetni kell az ajánlattevő (közös ajánlat esetén valamennyi ajánlattevő) nevét, székhelyét, a kapcsolattartó nevét, telefon és telefax számát, címét, és a Kbt. 62. (3) bekezdése szerinti információkat. A felolvasólap mintáját az ajánlati dokumentáció tartalmazza. 17

18 3.2. A Kbt. 60. (3) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36. (3) bekezdés előírására, miszerint az ajánlat papír alapú példányának a Kbt. 60. (3) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia! 3.3. Ajánlattevőnek a Kbt. 60. (5) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e. Amennyiben az ajánlattevő a törvény 3. -a alapján nem minősül mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak, vagy a fenti jogszabály 2. értelmében nem tartozik a törvény hatálya alá, úgy ez esetben a nem minősül mikro-, kis-, és középvállalkozásnak nyilatkozat csatolandó A Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján az ajánlatban - részenként külön-külön - meg kell jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A Kbt. 40. (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is szükséges az ajánlathoz csatolni Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot (az ajánlatban szereplő dokumentumokat) ajánlattevőként, alvállalkozóként, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként/személyként aláíró személy(ek) érvényes aláírási címplédánya(i)t (aláírási mintáját vagy ezzel egyenértékű okmányát, (kivéve természetes személyek esete). Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére más személyt képviseleti joggal ruházza fel, az ajánlathoz csatolni kell a mindkét fél által aláírt meghatalmazást Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, amennyiben az ajánlattevővel szemben el nem bírált változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell az elektronikusan kitöltött cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem kinyomtatott változatát és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott változatát Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot (közös ajánlattevői nyilatkozatot) legalább az alábbiak szerint: kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli és az ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet, ismerteti az ajánlat aláírása módját, tartalmazza, hogy a közös ajánlattevők nyertesség esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges, az értékhatár korlátozása nélküli felelősséget vállalnak. A nyilatkozatban foglaltak hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától Ajánlattevőnek ajánlathoz - a szakmai ajánlata részeként, részenként külön-külön - csatolni kell a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás mértékét alátámasztó részletes ártáblázatot, amely részletesen tartalmazza a keretmegállapodás során rögzített összes munkanemre vonatkozó rezsióradíj mértékét. A keretmegállapodásos eljárás jelen, első részében az ajánlattevőknek - részenként külön-külön - a részletes ártáblázat kitöltésével kell az 18

19 ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatát megadnia. Az eljárás során a részletes ártáblázatban az egyes munkanemek kapcsán rögzített arányszámok alapján számított súlyozott átlag érték minősül egyösszegű ajánlati árnak, amely összeg sorrendbe helyezésével határozza meg az Ajánlatkérő a keretmegállapodásban részes ajánlattevőket részenként külön-külön. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a keretmegállapodásos eljárás 2. részében lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban a keretmegállapodásban foglaltakhoz képest az adott munkanemre vonatkozó ellenszolgáltatás mértékére vonatkozóan az ajánlatkérő számára csak kedvezőbb ajánlatot tehet. 4. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE: 4.1. A Kbt. 61. (1) bekezdése alapján az ajánlatot írásban és zártan, közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani (eljuttatni) az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatkérőnél portaszolgálat működik, és a beléptetés esetenként hosszabb időt vesz igénybe. Az ebből eredő késedelem az ajánlattevő kockázata. Az ajánlat akkor minősül benyújtottnak, ha az a megadott helyen az ajánlatkérő részéről átvételi elismervény ellenében átvételre került Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatok értékelése vonatkozásában Ajánlatkérő a Kbt. 65. (1) bekezdésében foglaltak szerint jár el Ajánlatkérő az eljárás eredménye kapcsán külön eredményhirdetést nem tart, az eredményről szóló döntése és az arról szóló értesítés ajánlattevőknek történő megküldése során a Kbt. 77. szerint jár el Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos, közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok az irányadók. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó utca 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: Internetcím (URL): 19

20 VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt a szerint VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó utca 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/10/28 (nap/hónap/év) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Tender-Co Kft. Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Galambóc utca 22. Város: Budapest Postai irányítószám: 1117 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr. Polgár Adrienn és Maros Zoltán Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (ideértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) beszerezhetők Hivatalos név: Tender-Co Kft. Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Galambóc utca 22. Város: Budapest Postai irányítószám: 1117 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Titkárság Telefon: Fax:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával földalatti tűzvédelmi szerelvények (földalatti tűzcsapok) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási,

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09.

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09. ELO Professional iktató- és dokumentumkezelő és OpenText Livelink rendszer karbantartása, üzemeltetése, kapcsolódó SAP fejlesztések valamint támogatási szolgáltatások nyújtása a Fővárosi Vízművek Zrt-nél

Részletesebben

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Fővárosi Vízművek Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015.

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Ajánlati felhívás - Egyes Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Pihentető medence és 1. sz. akna hűtőköri csővezetékek anyagvizsgálata - Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban

Pihentető medence és 1. sz. akna hűtőköri csővezetékek anyagvizsgálata - Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban Pihentető medence és 1. sz. akna hűtőköri csővezetékek anyagvizsgálata - Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015.

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9 TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítása, szerelése, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, valamint a jótállási időn belüli javítása, karbantartása

Részletesebben

Üzemanyag beszerzés 2016

Üzemanyag beszerzés 2016 Üzemanyag beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás -

Részletesebben

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése.

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Keretmegállapodás megkötése a HungaroControl Zrt. tulajdonában, vagyonkezelésében illetve használatában álló ingatlanok építési, beruházási és felújítási munkálataira Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál kitöréselhárítási

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3 Nyílt közbeszerzési eljárás Volvo gyártmányú autóbuszok dízelmotorjainak felújítására, szükség szerinti javítására vállalkozási szerződés keretében (BKV Zrt. T-147/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt.

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. (T-175/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés

Részletesebben

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Hangszerek beszerzése

Hangszerek beszerzése Hangszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/146 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.12.11.

Részletesebben

Részvételi felhívás K-0009-H/2015

Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Vasúti járművek bevonatrendszereihez szükséges fényező és fényezési segédanyagok beszerzése

Vasúti járművek bevonatrendszereihez szükséges fényező és fényezési segédanyagok beszerzése Vasúti járművek bevonatrendszereihez szükséges fényező és fényezési segédanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás -

Részletesebben

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése

9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Földgáz beszerzése/2015

Földgáz beszerzése/2015 Földgáz beszerzése/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján.

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ország: Magyarország

Ország: Magyarország EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre.

A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre. A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

RSz 1-2015. Mélyépítés

RSz 1-2015. Mélyépítés RSz 1-2015. Mélyépítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/142 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Részletesebben

Villamos energia beszerzése

Villamos energia beszerzése Villamos energia beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.10.19.

Részletesebben

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások

Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/107 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer

Integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer Integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban.

Részvételi felhívás MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben tárgyban. Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7 K1438/2 1106 Budapest, X. kerület, Eszterlánc utca (belterület) 42544/22 helyrajzi számú ingatlanon kiépítendő válogatómű technológiai berendezéseinek szállítása és telepítése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013.

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 "A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, valamint a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása" Közbeszerzési

Részletesebben

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH)

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL RF - DRV - Mobil Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében.

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.09.25.

1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.09.25. BKV Vasúti Járműjavító Kft. részére combino típusú villamos jármű hajtott és futó tengelycsonkjához (portáltengelyéhez) alkatrészek beszerzése-részvételi felhívás TED Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Inverterek, menetregisztrálók és jeladók javítása

Inverterek, menetregisztrálók és jeladók javítása Inverterek, menetregisztrálók és jeladók javítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/51 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8 A Szépművészeti Múzeum főépülete, a Magyar Nemzeti Galéria, a Könyvtárépület, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, az Artpool Művészetkutató Központ és a Benczúr Irodaházban található

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamospálya építése 2015/S 031-051377. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Villamospálya építése 2015/S 031-051377. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:51377-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamospálya építése 2015/S 031-051377 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában

Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/97 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11. MKB3/2016 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 160103) gyűjtése, szállítása és őrlés útján

Részletesebben

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Műszaki ellenőrző szolgáltatások 2014/S 046-077219. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Műszaki ellenőrző szolgáltatások 2014/S 046-077219. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/20 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77219-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Műszaki ellenőrző szolgáltatások 2014/S 046-077219 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Gépjármű bérlet és flottakezelési szolgáltatás beszerzése 2016. és 2017. évben

Gépjármű bérlet és flottakezelési szolgáltatás beszerzése 2016. és 2017. évben Gépjármű bérlet és flottakezelési szolgáltatás beszerzése 2016. és 2017. évben Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 120 db FLC, 193 db kisméretű kijelző és 47 db nagy méretű kijelző felszerelése, egymáshoz illesztése, üzembe helyezése, kezelésének oktatása és a fedélzeti eszközök központhoz történő integrációjának elvégzése

Részletesebben

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás)

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Szociális bérlakások építése Bakson.

Szociális bérlakások építése Bakson. Szociális bérlakások építése Bakson. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság alábbi területei: 1. rész: Bugac és Orgovány területe 2. Teljesítés helye:

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság alábbi területei: 1. rész: Bugac és Orgovány területe 2. Teljesítés helye: Az 1.-4. részek tekintetében: Fakitermelési munkák elvégzése a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013.

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben