Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére /2016 tél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél"

Átírás

1 Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére /2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 18379/2015 CPV Kód: Ajánlatkérő: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Ajánlatkérő Magyarország területén található Teljesítés helye: üzemmérnökségei, a dokumentációban megadott címlista szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: országos közutak üzemeltetése EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15427 Postai cím: Fényes Elek utca Város: Budapest Postai irányítószám: 1024 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Székely Márta Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): 1

2 Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium egyéb nemzeti szövetségi hatóság, valamint regionális helyi részlegeik Nemzeti szövetségi iroda/hivatal Regionális helyi hatóság Regionális helyi iroda/hivatal x Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb (nevezze meg): országos közutak üzemeltetése I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére /2016 tél 2

3 II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés x x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: Ajánlatkérő Magyarország területén található üzemmérnökségei, a dokumentációban megadott címlista szerint NUTS-kód HU102, HU211, HU212, HU213, HU221, HU222, HU223, HU231, HU232, HU233, HU311, HU312, HU313, HU321, HU323, HU322, HU331, HU332, HU333 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: és között Pénznem: 3

4 A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés a beszerzés(ek) rövid meghatározása: A 2015/2016 évi téli időszak síkosság-mentesítési feladataihoz szükséges útszóró só beszerzése 12 hónap határozott időtartamra kötött adásvételi szerződés alapján. II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: igen (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre x egy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) A teljes mennyiség tonna. 1. rész: Közép - magyarországi régió (Pest Megye) szállítandó mennyiség összesen: tonna, ebből szállítandó mennyiség I. ütem (szerződéskötés napjától számított 30 naptári napon belül): tonna, szállítandó mennyiség II. ütem (2016. március 31-ig, illetve a szerződéskötést követően 12 hónapon belül): tonna Becsült érték: Ft. 2. rész: Észak - magyarországi régió szállítandó mennyiség összesen: tonna ebből szállítandó mennyiség I. ütem (szerződéskötés napjától számított 30 naptári napon belül): tonna, szállítandó mennyiség II. ütem (2016. március 31-ig, illetve a szerződéskötést követően 12 hónapon belül): tonna. Becsült érték: Ft. 3. rész: Észak - alföldi régió szállítandó mennyiség összesen: tonna, ebből szállítandó mennyiség I. ütem (szerződéskötés napjától számított 30 naptári napon belül): tonna, szállítandó mennyiség II. ütem (2016. március 31-ig, illetve a szerződéskötést követően 12 hónapon belül): tonna. Becsült érték: Ft. 4. rész: Dél - alföldi régió szállítandó mennyiség összesen: tonna, ebből szállítandó mennyiség I. ütem (szerződéskötés napjától számított 30 naptári napon belül): tonna, szállítandó mennyiség II. ütem (2016. március 31-ig, illetve a szerződéskötést követően 12 hónapon belül): tonna. Becsült érték: Ft. 5. rész: Dél - dunántúli régió szállítandó mennyiség összesen: tonna, ebből szállítandó mennyiség I. ütem (szerződéskötés napjától számított 30 naptári napon belül): 0 tonna, szállítandó mennyiség II. ütem (2016. március 31-ig, illetve a szerződéskötést követően 12 hónapon belül): tonna. Becsült érték: Ft. 4

5 6. rész: Nyugat - dunántúli régió szállítandó mennyiség összesen: tonna, ebből szállítandó mennyiség I. ütem (szerződéskötés napjától számított 30 naptári napon belül): 0 tonna, szállítandó mennyiség II. ütem (2016. március 31-ig, illetve a szerződéskötést követően 12 hónapon belül): tonna. Becsült érték: Ft. 7. rész: Közép - dunántúli régió szállítandó mennyiség összesen: tonna, ebből szállítandó mennyiség I. ütem (szerződéskötés napjától számított 30 naptári napon belül): tonna, szállítandó mennyiség II. ütem (2016. március 31-ig, illetve a szerződéskötést követően 12 hónapon belül): tonna. Becsült érték: Ft. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: HUF és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): : és között (ha ismert) Az árubeszerzésre szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 12 napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Kötbérre az ajánlatkérő (vevő) a Ptk.6:186. (1) bekezdése alapján jogosult. A kötbér tekintetében alkalmazandók a Ptk 6:187., 6:189. rendelkezései. Késedelem esetére kikötött kötbér (késedelmi kötbér): a termék késedelmes szállítása esetére szólóan, mértéke: a késedelem minden napjára a késedelemmel érintett mennyiségre vonatkozó nettó vételár 3 %-a, maximális mértéke a teljes nettó vételár 40 %-a. Amennyiben az eladó 17 naptári napot meghaladó késedelembe esik, az a vevő az eladónak felróható okból történő meghiúsulásnak tekintheti. Hibás teljesítés esetére kikötött kötbér (hibás teljesítési kötbér): nem szerződésszerű teljesítés esetére szólóan, mértéke: a hibás teljesítéssel érintett termék mennyiségére vonatkoztatott nettó 5

6 vételár 20%-a. A hibás teljesítési kötbér mértéke a termék (frakciónkénti vizsgálata szerint) +/- 3 tömeg %-ot meghaladó szemszerkezeti eltérés esetén (ÚME ) legfeljebb ,- Ft. Meghiúsulás esetére kikötött kötbér (meghiúsulási kötbér): a telesítés eladó részéről történő megtagadása esetén, ha a szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért az eladó felelős. Mértéke: a nettó vételár 40 %-a. A kötbér alap összege az eljárás jelenlegi szakaszában még nem ismert. A kötbérre vonatkozó feltételek valamennyi rész tekintetében irányadók. Teljesítési biztosíték: a szerződés teljesítésének biztosítékaként, mértéke a teljes nettó vételár 5 %-a. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépésének időpontjában, a vevő választása szerint a Kbt (6) bekezdés a) pontja szerinti valamely módon kell nyújtani. Ezen előírás valamennyi rész esetében irányadó. A teljesítési biztosíték alapösszege az eljárás jelenlegi szakaszában még nem ismert. A kötbérekre, és a teljesítési biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a dokumentációban rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/ hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Vevő előleget nem fizet. Vevő az ellenértéket az igazolt teljesítést követően a ténylegesen leszállított mennyiséget és annak (az ajánlatban benyújtott egységár alapján számított) ellenértékét tartalmazó kiállított számlák ellenében az eladó bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki. Az ellenérték kifizetése átutalással, a számla kézhez vételétől számított 30 napon belül történik. A kifizetésre irányadó rendelkezések: Ptk. 6:130. (1),(2)bekezdései, Ptk. 6:155. (1) - (5) bekezdései, a Kbt (1), (5) - (6) bekezdései. Az ajánlattétel és az elszámolás, valamint a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF). A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló évi XCII törvény (Art.) 36/A. rendelkezéseit mind az ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell. A fizetési feltételek valamennyi rész esetében irányadók. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Az ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé a Kbt. 27. (2) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: K1: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdésében és a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya 6

7 alatt áll. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő akkor nem áll a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt, ha a letelepedése szerinti ország cégjegyzékébe bejegyzésre került, feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja. K2: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő) az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. K3: Ajánlatkérő a Kbt. 75. (1) bekezdés alapján jár el. Megkövetelt igazolási módok: Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön) a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet és aiban előírtak szerint kell igazolni azt, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1), (2) bekezdéseiben valamint a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyújtson be - a Kbt. 58. (3) bekezdése, és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. -a szerinti - nyilatkozatot arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, és az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm.rend. 4. -ában foglaltak szerint köteles igazolást teljesíteni, továbbá nyújtson be nyilatkozatot arról, hogy a letelepedés helye szerinti jogrendszer alapján a Kbt. 56. (1) bekezdés a)- i), k) pont, 56. (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására a 310/2011. (XII. 23.) Korm.rend. 4. szerinti mely igazolások felelnek meg, és azokat mely hatóságok bocsátják ki. Az ajánlatkérő a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt állást - a Kbt. 36. (5) bekezdése alapján - az alábbiak szerint ellenőrzi: - a cégjegyzékbe szereplés tényét magyarországi letelepedésű ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő esetében az ajánlatkérő a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető adatok alapján ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében ajánlattevő a 310/2011.(XII.21.) Korm.rend. 4. h) pontja szerinti igazolást nyújtsa be. A Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontja tekintetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában - a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. -ának megfelelően - az ajánlattevő (közös ajánlattevő) választása szerint a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá, b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá. A kizáró okok tekintetében benyújtott nyilatkozatoknak a közbeszerzés tárgya szerinti eljárásra kell vonatkozni, és későbbi keltezésűek legyenek, mint az ezen eljárást megindító felhívás TED részére történő feladásának napja. Ajánlatkérő a kizáró okokkal kapcsolatos igazolások ellenőrzése során kötelezőnek tekinti és alkalmazza a Közbeszerzési Hatóság alábbi útmutatóiban foglaltakat: 7

8 - A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011.(XII.23.) Korm.rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ évi 57. szám; május 16.) - A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ évi 61. szám; június 1.) III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelmények igazolására a következőket kell benyújtani bármely részre történő ajánlattétel esetén: P1. Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre (24 hónapra) vonatkozó cégszerűen aláírt nyilatkozat (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak), az alábbi tartalommal: - a pénzintézet mióta vezeti az ügyfél pénzforgalmi számláját, a számlanyitás időpontja, - a vezetett pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése (számlaszám/ok), - az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított kettő éves (24 hónapos) időtartamban - illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától - volt-e harminc napot meghaladó sorbaállítás valamelyik vezetett számláján (310/2011.(XII.23.) Korm. rend. 14. (1) bekezdés a) pont). Sorbaállítás kifejezés alatt az ajánlatkérő a évi LXXXV. törvény pontjában meghatározott fogalmat érti. A pénzintézeti nyilatkozatok szövege - a különböző banki gyakorlatnak megfelelően - eltérő lehet, de minden esetben egyértelmű és maradéktalan választ kell adnia az eljárást megindító felhívásban megfogalmazott pénzügyi alkalmassági követelmények teljesülésére. A minősített ajánlattevők esetében az igazolás tekintetében irányadók a 310/2011.(XII.23.) Korm.rend.14. (5) bekezdése rendelkezései. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) P1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, bármely részre történő ajánlattétel esetén, ha az eljárást megindító felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjának történő feladása napján létező bármelyik pénzforgalmi számláján harminc napot meghaladó sorbaállítás volt az eljárást megindító felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjának történő feladása napjától visszafelé számított kettő éves (huszonnégy hónapos) időtartamban illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától. Közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a P1.alkalmassági követelményeknek akként, hogy legalább egyikük teljes mértéken megfelel az adott pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelménynek. (Kbt. 55. (4) bekezdés). Ajánlattevő a fenti alkalmassági követelménynek a Kbt.55. (5) és (6) bekezdése c) pontja szerint, más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Az alkalmassági követelmények valamennyi részre történő ajánlattétel esetén irányadóak. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 8

9 Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A műszaki, szakmai alkalmasság igazolására a következőket kell benyújtani, bármely részre történő ajánlattétel esetén: M1. Ajánlattevő - a 310/2011.(XII.23.) Korm.rend. 16. (1) bekezdés a), b) pontjainak és a (2) bekezdésének megfelelően - nyújtsa be cégszerűen aláírt nyilatkozatban a jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb, ömlesztett útszóró só szállításainak (eladásainak) ismertetését, amely legalább az alábbiakat tartalmazza: - a teljesítés ideje (a szállítás kezdetének és bejezésének ideje év/hó/nap részletezettséggel), - a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye (címe) - a szállítás tárgyának, azaz a szállított, adásvétel tárgyát képező terméknek a megnevezése - az ellenszolgáltatás - általános forgalmi adó nélkül számított - nettó összege, - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt (a nyilatkozat ettől eltérő szavakat is tartalmazhat, de egyértelműen megállapíthatónak kell lenni annak, hogy a szállítást végző a szerződést megfelelően teljesítette), - keltezés, - cégszerű aláírás. Az igazolásból, nyilatkozatból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni annak, hogy a szállítást végző (nyilatkozatot, igazolást felhasználó) szervezet az M1. alpontban részletezett alkalmassági követelményeknek maradéktalanul megfelel. (310/2011.(XII.23.) Korm.rend. 15. (1) bekezdés a) pont, 16. (1), (2) bekezdései) M2. Az ajánlattételi határidő napját megelőző 90 napnál nem régebben aláírt, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) vizsgálólaboratórium által végzett vizsgálat tanúsítványa (szállítói megfelelőségi nyilatkozat) arra vonatkozóan, hogy a szállítandó útszóró só megfelel az e-ut (ÚT :2010) műszaki előírás követelményeinek, tapadásgátló anyagot tartalmaz. (310/2011.(XII.23.) Korm.rend. 15. (1) bekezdés e) pont) Az alkalmasság igazolására benyújtott dokumentumoknak alkalmasnak kell lenni a vonatkozó alkalmassági követelmény igazolására. A minősített ajánlattevők esetében az igazolás tekintetében irányadók a 310/2011.(XII.23.) Korm.rend.17. (1) bekezdése rendelkezései. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) M1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben a jelen eljárást megindító felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjának történő feladása napjától visszafelé számított megelőző három évben (36 hónapban) összesen nem rendelkezik ömlesztett útszóró só szállítására (eladására) vonatkozóan, általa megfelelően teljesített, befejezett szállítással (azaz eladással), amely mennyisége, és a szállításért (azaz eladásért) fizetett ellenszolgáltatás eléri meghaladja részenként az alábbi mennyiségeket és nettó - általános forgalmi adó nélkül számított - összeget: 1. részre tett ajánlat esetén minimum tonna és minimum nettó Ft. összérték. 2. részre tett ajánlat esetén minimum tonna és minimum nettó Ft. összérték. 3. részre tett ajánlat esetén minimum tonna és minimum nettó Ft. összérték. 4. részre tett ajánlat esetén minimum tonna és minimum nettó Ft. összérték. 5. részre tett ajánlat esetén minimum 710 tonna és minimum nettó Ft. összérték. 6. részre tett ajánlat esetén minimum tonna és minimum nettó Ft. összérték. 7. részre tett ajánlat esetén minimum tonna és minimum nettó Ft. összérték. Ömlesztett útszóró só alatt a jelen beszerzés tárgyával megegyező útszórásra alkalmas útszóró só értendő, ajánlatkérő nem fogad el egyéb, útszórásra alkalmassá tehető só szállítását igazoló 9

10 referenciát. A szállítás (eladás) egy több szerződésen alapulhat, tehát több szerződéssel is igazolható az adott részre vonatkozó M1. alkalmassági követelmény. Ajánlatkérő csak olyan referencia nyilatkozatot fogad el, amely olyan szállítást igazol ahol a megrendelő/ vevő a szerződés alapján szállított útszóró sót közvetlenül használta fel. Tehát ajánlatkérő nem fogadja el a szállítmányozásról szóló referencia igazolást. Ajánlatkérő csak olyan referencia igazolást, nyilatkozatot fogad el, amelyből egyértelműen és kétséget kizáróan megállapítható, hogy az ajánlattevő, referenciát felhasználó nem szállítmányozást, hanem közvetlenül a felhasználóhoz történt a szállítást végzett. Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy a referencia követelmények nem adódnak össze, hanem az egyes részekre vonatkozó referencia követelmények közül a legmagasabb értékű referencia követelményt kell igazolni. M2. Alkalmatlan az ajánlattevő - bármely rész esetében -, ha a szállítandó útszóró só minősége nem felel meg az e-ut (ÚT :2010) műszaki előírás követelményeinek, a vizsgált minta nem tartalmaz tapadásgátló anyagot. Közös ajánlattétel esetén az M1., M2. alkalmassági minimumkövetelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ajánlattevő a fenti M1.,M2. alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. (5) és (6) bekezdése szerint, más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos 10

11 A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre részvételre felhívandó jelentkezők létszáma keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/11/10 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: 11

12 IV.3.4) Ajánlattételi részvételi határidő Dátum: 2015/11/10 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) Az időtartam hónapban: napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2015/11/10 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 (adott esetben) Hely: Magyar Közút NZRt. HU Budapest, Fényes Elek u szám alatti hivatalos helyisége Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. (1) - (4), (6) - (7) bekezdéseiben foglaltak szerint. VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/ programmal kapcsolatos nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/ program(ok)ra: VI.3) További információk (adott esetben) 1. Dokumentáció rendelkezésre bocsátása, regisztráció: Ajánlatkérő a dokumentációt a honlapon ( Közútmutató/ Közbeszerzési eljárások, teljes terjedelemben, térítés mentesen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az eljárást megindító felhívás közzétételének napjától az ajánlattételi határidő lejártáig. A dokumentáció, ajánlattételi határidő előtti elektronikus úton történő letöltése az eljárásban való részvétel feltétele, és erről nyilatkozni kell ajánlattevőnek. A Kbt. 49. (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. A dokumentáció letöltésének igazolására a cégszerűen aláírt regisztrációs lap szolgál, amelyben a dokumentáció ajánlattételi határidőt megelőző letöltéséről nyilatkozik a gazdasági szereplő, egyben megadja a cégnevét, székhelyét, kapcsolattartóját, 12

13 telefonszámát, faxszámát és címét. A regisztrációs lapot kitöltve, aláírva legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig meg kell küldeni (faxon ben) Székely Mártának címezve a fax számra a címre. A regisztrációs lap egyben azt a célt is szolgálja, hogy az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt alkalmazandó eljárási cselekményekről értesítést küldjön az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőnek. Amennyiben a gazdasági szereplő nem küldi meg határidőben az általa kitöltött regisztrációs lapot, ez ajánlattétel esetén nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, de az ebből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 2. A Kbt. 36. (3) bekezdése alapján a jelen felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban előírt dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók. 3. Felelős fordítás: A nem magyar nyelvű iratok magyar nyelvű ajánlattevő általi felelős fordításban is csatolhatók. Felelős fordítás esetén a lefordított anyagot az ajánlattevő nevében aláírásra jogosult személynek alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: A magyar nyelvű fordítások tartalmukban teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával. 4. Átváltás: Ajánlatkérő, az ajánlattevő által külföldi pénznemben (nem magyar forintban) megadott adatokat, illetve azok értékét átszámolja magyar forintra a jelen felhívás EU Hivatalos Lapjába történő feladásának napján érvényes a Magyar Nemzeti Bank által honlapján közzétett hivatalos deviza árfolyamon. A referenciák tekintetében a referenciaként megjelölt szolgáltatás teljesítésének időpontjában, a teljesítés utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által honlapján közzétett hivatalos deviza árfolyam az irányadó. Ajánlattevőnek az ajánlatban szereplő nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 5. Határidő: Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő tekintetében a közép-európai idő az irányadó. 6. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 67. szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő nem zárja ki és nem korlátozza az újabb hiánypótlás lehetőségét abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb (Kbt. 67. (5) bekezdés második fordulata) 7. Ajánlatok benyújtása: A Kbt. 61. (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatot személyesen postai úton, írásban és zártan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig, az Ajánlatkérő székhelyén, a következő címre: 1024 Budapest, Fényes Elek u IV. emelet 410. sz. iroda helyiség. Az ajánlatot munkanapokon (a pénteki munkanap kivételével) 09:00 és 16:00 óra között, pénteki munkanapokon 09:00 óra és 13:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09:00 óra és az ajánlattételi határidő lejártának időpontja között lehet benyújtani. Az ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig a fent megadott címen (a megadott iroda helyiségben) sor kerül. Az ajánlat benyújtásának késedelméből, az ajánlat elveszéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlat benyújtandó egy papír alapú példányban. Benyújtandó továbbá egy elektronikus adathordozó (CD/DVD/pendrive) amely a papír alapú ajánlattal megegyező ajánlatot tartalmazza pdf. azzal egyenértékű, megnyitható, de nem szerkeszthető formában. Amennyiben az eredeti és az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott, papír alapú példánya kerül értékelésre, az ajánlatkérő azt tekinti eredetinek és irányadónak. A papír alapú példány benyújtásával kapcsolatos formai követelmények: 13

14 a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget számokat tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja. c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. d) Az ajánlat külső borításán a következő felírta legyen feltüntetve: Ajánlat az Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére /2016 tél elnevezésű eljárásban Nem lehet felbontani csak az ajánlattételi határidő lejártakor 8. Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, valamint az ajánlattételi dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania (Kbt. 60. (1) bekezdés). Ajánlattevőnek nyilatkozni kell a benyújtott példányok egyezőségéről. 9. Ajánlattevő nyújtsa be a jelen eljárásra vonatkozóan a Kbt. 60. (3) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot, az ott meghatározott tartalommal. Közös ajánlattétel esetén ezen nyilatkozatban minden közös ajánlattevőt fel kell tüntetni, és a nyilatkozatot minden közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írni. 10. Ajánlattevő nyújtsa be a jelen eljárásra vonatkozóan a Kbt. 60. (5) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatát, az ott meghatározott tartalommal. Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevő külön nyújtsa be ezen nyilatkozatot. 11. Az ajánlattevő nyújtson be cégszerűen aláírt felolvasólapot (Kbt. 60. (6) bekezdése). Az ajánlattevő a felolvasólapon tegye meg a jelen eljárásra vonatkozó ajánlatát. Több részre történő ajánlattétel esetén a részajánlatokat fontossági sorrendben tüntessék fel az ajánlattevők. A felolvasólap a fedlapot követő első lap legyen. A felolvasólapon más cégszerűen aláírt nyilatkozatban nyilatkozni kell az ajánlattevőnek a vele történő kapcsolattartás általa elfogadott és kötelezőnek tartott módjáról is, megadva a kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségét. Ajánlatkérő nem veszi figyelembe, ha az ajánlattevő által megadott címről ún. out of office / házon kívül üzenet érkezik. Az elérhetőség megváltozását ajánlattevő külön köteles bejelenteni ajánlatkérőnek. 12. Az ajánlattevőknek a bírálati szempont alapját képező- általános forgalmi adó nélkül számított - ajánlati egységárat (Ft./tonna) magyar forintban kell megadni. 13. Ajánlattevőnek nyilatkozni kell a jelen eljárásra vonatkozóan a Kbt. 40. (1) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzés azon részéről, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, a Kbt. 40. (1) bekezdés b) pontja alapján ezen részek tekintetében meg kell neveznie a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót és/ a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót igénybe venni, úgy az erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot nyújtsa be. Több részre történő ajánlattétel esetén részenként nyilatkozzon az ajánlattevő a Kbt. 40. (1) és (2) bekezdése tekintetében. 14. Ajánlattevő nyújtsa be a jelen eljárásra vonatkozóan az alkalmasságot igazoló szervezet igénybe vétele esetén a Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot, melyben megjelöli az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontját, amelynek igazolására a szervezetet bevonja, és megnevezi az 14

15 alkalmasságot igazoló szervezetet. Ajánlattevőnek nyilatkozni kell arról, hogy az alkalmasságot igazoló szervezetet a Kbt. 55. (6) bekezdésének mely pontja alapján veszi igénybe, és nyilatkozzon az ajánlattevő a megadott pontnál előírt tartalommal. Amennyiben ajánlattevő nem kíván az alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezetet igénybe venni, úgy az erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot nyújtsa be. Több részre történő ajánlattétel esetén a nyilatkozatból megállapíthatónak kell lenni annak, hogy mely részajánlat tekintetében veszi igénybe az alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezetet az ajánlattevő. 15. Amennyiben az ajánlattevő alkalmasságot igazoló kapacitást nyújtó szervezetet vesz igénybe, úgy nyújtsa be ezen szervezet jelen eljárás tekintetében tett nyilatkozatát a Kb. 55. (5) bekezdésének megfelelően arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Több részre történő ajánlattétel esetén a nyilatkozatból legyen megállapítható az, hogy mely részhez kapcsolódóan nyújt kapacitást a szervezet. 16. A Kbt (5) bekezdése alapján a Kbt (4) bekezdése szerinti biztosíték határidőre történő nyújtásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő tegyen ilyen tartalommal nyilatkozatot. 17. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattevők kötelesek a jelen eljárásra vonatkozóan, valamennyiük által tett és cégszerűen aláírt nyilatkozatot benyújtani, melyben megjelölik a nevükben eljárni jogosult képviselőt a Kbt. 25. (2) bekezdése szerint, valamint a nevükben tett valamennyi nyilatkozaton fel kell tüntetni minden közös ajánlattevő megjelölését a Kbt. 25. (3) bekezdésének megfelelően. Továbbá a nyilatkozat tartalmazza azt is, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak. 18. Az ajánlattevő csatolja az ajánlatban szereplő ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasságot igazoló kapacitást nyújtó szervezet által tett nyilatkozatokat aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) évi V. tv. 9. (1),(2) bekezdésének megfelelő közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát, ügyvéd által ellenjegyezett aláírás mintáját, a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot. Amennyiben az aláíró nem a cégjegyzésre jogosult személy, úgy csatolni kell az aláírási és képviseleti jogosultságot tanúsító, cégjegyzésre jogosult meghatalmazótól származó meghatalmazást. A meghatalmazásból megállapíthatónak kell lenni annak, hogy az kifejezetten a jelen közbeszerzési eljárásban való eljárásra, aláírásra jogosítja fel a meghatalmazottat. Egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának ajánlatban történő csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat) 19. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasságot igazoló kapacitást nyújtó szervezet esetében változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell az elektronikus úton benyújtott változásbejegyzési kérelem (.xml fájl) és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott példányát (310/2011.(XII.23.) Korm. rend. 7. ). Amennyiben nincsen változás bejegyzési eljárás folyamatban, ajánlattevő nyújtson be erre vonatkozóan cégszerűen aláírt nemleges tartalmú nyilatkozatot. 20. Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló évi CXV. törvény hatálya alá eső egyéni vállalkozónak minősülő ajánlattevő csatoljon általa aláírt nyilatkozatot, amelyben megjelöli azt, hogy egyéni vállalkozónak minősül, és megjelöli az egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, az egyéni vállalkozói igazolványának a számát, továbbá az adószámát. 21. Amennyiben a Kbt. 36. (5) bekezdése szerinti valamely hatósági nyilvántartás a Közbeszerzési 15

16 Hatóság - Kbt. 36. (6) bekezdése szerinti - útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nyújtson be - a Kbt. 36. (6) bekezdése szerintcégszerűen aláírt nyilatkozatot, melyben az érintett nyilvántartást megjelöli, megadja az ezen tényt adatot tartalmazó ingyenes,a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetőségét. 22.A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötéskor, illetve amennyiben a szerződést a felek nem egy helyen időpontban írják alá, akkor a szerződés nyertes ajánlattevő által történő aláírásának napján rendelkezni kell a közbeszerzés tárgya szerinti káronként és évente összesen legalább a nyertes ajánlattevővel kötendő adásvételi szerződés teljes bruttó ellenértéke 20%-ának megfelelő mértékű, de minimum HUF kártérítési limitig terjedő érvényes, a megbízónak okozott kár/ nem oni sérelem fedezetét tartalmazó szolgáltatói felelősségbiztosítással. A szolgáltatói felelősségbiztosításnak ki kell terjedni anyagmozgatási tevékenységre is, mint biztosított tevékenységre is. A biztosítást a nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljes időtartama alatt fenn kell tartani. A biztosító társasság által kiállított fentieknek megfelelő tartalmú, felelősségbiztosítás fennállását igazoló dokumentum a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő szerződés mellékletét fogja képezni. Amennyiben a fentieknek megfelelő mértékű és tartalmú szolgáltatói felelősségbiztosítás a szerződéskötéskor igazolt módon nem áll rendelkezésre, úgy azt ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősítheti, és a Kbt (4) bekezdése alapján az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Ajánlattevő nyilatkozzon ajánlatában ennek tudomásul vételéről. Ezen pontban rögzítettek valamennyi részajánlat tekintetében irányadók. 23. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésről - az összegezés megküldésével - az ajánlati kötöttség fennállása alatt értesíti az ajánlattevőket (Kbt. 65. (1) bekezdése), figyelemmel a Kbt. 77. (1),(2) bekezdéseiben foglaltakra. 24. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha ezt a szervezetet az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte (Kbt.124. (4) bekezdés). 25. Ajánlattevőnek a Kbt. 45. (1) bekezdése alapján feltenni kívánt kérdéseket, kiegészítő tájékoztatás kérést faxon és ban word formátumban, Székely Mártának címezve a fax számra és a címre kell megküldeni. Ezen fel kell tüntetni a kapcsolattartó nevét (Székely Márta), és az eljárás tárgyát (a szerződéshez rendelt elnevezést). Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás körében válaszait a www. kozut.hu honlapon, az eljárás megnevezése alatt teszi közzé, és azt külön nem küldi meg az ajánlattevőknek. 26. A 310/2011.(XII.23.) Korm. rend. 20. (4) bekezdése alapján ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a minősített ajánlattevőnek szintén külön kell igazolni a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban - a Kbt. 18. (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest - szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságát. Az ajánlatkérő valamennyi alkalmassági követelmény feltételeit és igazolását (P1., P2., M1.) a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételeihez képest szigorúbban állapította meg. 27. Ajánlati biztosíték: ajánlatkérő a jelen felhívással megindított eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Az ajánlati biztosíték mértéke részenként külön-külön Ft. Az ajánlattevőnek ajánlatában igazolni kell azt, hogy az 16

17 ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint - a Kbt. 25. (2) bekezdés alapján - teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő átutalásával, bank biztosító által vállalt garancia biztosításával biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték átutalással történő teljesítése esetén az ajánlati biztosíték összegét a Magyar Közút Nonprofit Zrt számú számlájára kell átutalni, az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét ( ajánlati biztosíték ), és a TED-en megjelent eljárást megindító felhívás számát. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot (ami ez esetben az átutalást teljesítő bank által hitelesített terhelési értesítő) az ajánlatban be kell nyújtani. Több részre történő ajánlattétel esetén az ajánlati biztosítékok összege egyösszegben is átutalható. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot nem átutalással, hanem egyéb módon nyújtja, úgy az erről szóló igazolást, azaz a bank biztosító által kiállított garancia nyilatkozatot, a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt az ajánlatban be kell nyújtani. Mind a bank biztosító által kiállított garancia nyilatkozatban, mind a készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényben kedvezményezettként a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t kell megnevezni, és fel kell tüntetni azt is, hogy a kötelezettségvállalás az Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére /2016 tél közbeszerzési eljárásban tett ajánlattételhez kapcsolódik. Több részre történő ajánlattétel esetén a bank biztosító által kiállított garancia nyilatkozatot, a készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt részenként külön-külön kell benyújtani, olyan módon kell benyújtani, hogy a biztosíték rendelkezésre bocsátásának megtörténte részenként megállapítható legyen. Bármely módját választja az ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának, az annak megtörténtét igazoló dokumentumból kétséget kizáróan megállapíthatónak kell lenni annak, hogy az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása a jelen eljárásban, a megajánlott részben, az előírt mértékben, határidőben megtörtént. Az ajánlati biztosíték visszafizetésére a Kbt. 59. (5) bekezdésében foglaltak vonatkoznak. 28. Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével a nyertes ajánlattevő és - amennyiben második legkedvezőbb ajánlattevőként megjelölésre kerül, úgy - a második legkedvezőbb ajánlattevő, ajánlati kötöttsége további 30 nappal meghosszabbodik (Kbt (5) bekezdése). A szerződés megkötésére ezen időszakon belül, de az írásbeli összegezés megküldését követő 10. napot követően kerül sor. 29. Amennyiben az ajánlatkérő által ajánlattevők rendelkezésére bocsátott valamely dokumentum gyártmány, eredet, típus, szabadalom, védjegy, eljárás megjelölést tartalmaz, úgy ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a azzal egyenértékű kifejezés alkalmazandó (310/2011. (XII.23.) Korm.rend. 26. (6) bekezdés) 30. Ajánlattevő tehet ajánlatot egy részre több részre valamennyi részre. A jelen felhívásban nem részletezett kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. tv. és a kapcsolódó jogszabályok előírásai irányadók. Az eljárásban a 46/2011.(III.25.) Korm.rendelet alkalmazandó. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u.5. Város: Budapest 17

18 Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot szükség esetén a VI.4.3 rovatot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:a Kbt.137. szerint. VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u.5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/09/25 (nap/hónap/év) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: 18

19 Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország:. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható).. B. MELLÉKLET részekre vonatkozó információk Rész száma 1 Elnevezés: Közép - magyarországi régió (Pest Megye) 1) Rövid meghatározás: 19

20 Közép - magyarországi régió (Pest Megye) 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: ) Mennyiség: szállítandó mennyiség összesen: tonna, ebből szállítandó mennyiség I. ütem (szerződéskötés napjától számított 30 naptári napon belül): tonna, szállítandó mennyiség II. ütem (2016. március 31-ig, illetve a szerződéskötést követően 12 hónapon belül): tonna (ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem: HUF és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: 12 napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről: (Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) B. MELLÉKLET részekre vonatkozó információk Rész száma 2 Elnevezés: Észak - magyarországi régió 1) Rövid meghatározás: Észak - magyarországi régió 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: ) Mennyiség: szállítandó mennyiség összesen: tonna ebből szállítandó mennyiség I. ütem (szerződéskötés napjától számított 30 naptári napon belül): tonna, szállítandó mennyiség II. ütem (2016. március 31-ig, illetve a szerződéskötést követően 12 hónapon belül): tonna. (ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem: HUF és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: 12 napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) 20

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015.

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Fővárosi Vízművek Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával földalatti tűzvédelmi szerelvények (földalatti tűzcsapok) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási,

Részletesebben

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09.

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09. ELO Professional iktató- és dokumentumkezelő és OpenText Livelink rendszer karbantartása, üzemeltetése, kapcsolódó SAP fejlesztések valamint támogatási szolgáltatások nyújtása a Fővárosi Vízművek Zrt-nél

Részletesebben

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.06.12.

Részletesebben

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 "A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, valamint a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása" Közbeszerzési

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Zárt vérvételi rendszer beszerzése

Zárt vérvételi rendszer beszerzése Zárt vérvételi rendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás)

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04.

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04. Adásvételi szerződés keretében az 1742/2013. (X. 14.) Korm. határozat alapján megkötött támogatási szerződés megvalósítása érdekében további orvosi műszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: None/None

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9 TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítása, szerelése, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, valamint a jótállási időn belüli javítása, karbantartása

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés

Részletesebben

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013.

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8 A Szépművészeti Múzeum főépülete, a Magyar Nemzeti Galéria, a Könyvtárépület, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, az Artpool Művészetkutató Központ és a Benczúr Irodaházban található

Részletesebben

Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban.

Részvételi felhívás MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben tárgyban. Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében.

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal Az MH repülőeszközeinek és szárazföldi szaktechnikai eszközeinek üzemeltetéséhez, javításához szükséges kenőanyagok és speciális folyadékok beszerzése 2016-2018. években Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11. MKB3/2016 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 160103) gyűjtése, szállítása és őrlés útján

Részletesebben

"Szemészeti implantátumok beszerzése" az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére

Szemészeti implantátumok beszerzése az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére "Szemészeti implantátumok beszerzése" az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AF_FORSTER Központ_Faápolás

AF_FORSTER Központ_Faápolás AF_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

"Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése

9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL RF - DRV - Mobil Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Hús és húskészítmények beszerzése

Hús és húskészítmények beszerzése Hús és húskészítmények beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Villamos energia beszerzése

Villamos energia beszerzése Villamos energia beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.10.19.

Részletesebben

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás

Részletesebben

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)-

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- Ajánlati felhívás- Sándorfalva Szatymaz települési agglomeráció szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése Kivitelezési szakasz - (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- kombinált csatornamosó-szívó

Részletesebben

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Eljárást megindító felhívás - Egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, továbbá egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Hangszerek beszerzése

Hangszerek beszerzése Hangszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/146 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.12.11.

Részletesebben

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013.

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Részvételi felhívás - Parkok és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterjes területek kaszálása vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

"BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7 K1438/2 1106 Budapest, X. kerület, Eszterlánc utca (belterület) 42544/22 helyrajzi számú ingatlanon kiépítendő válogatómű technológiai berendezéseinek szállítása és telepítése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013.

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Földgáz beszerzése/2015

Földgáz beszerzése/2015 Földgáz beszerzése/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Nemzeti Meddőségi Klinika kialakításához szükséges betegellátási, labordiagnosztikai, vizsgálati és kutatási eszközök beszerzése TIOP 2.2.8/14-1 pályázati forrásból Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015.

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Ajánlati felhívás - Egyes Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Gyógyszerkibocsátó koronária stent beszerzése

Gyógyszerkibocsátó koronária stent beszerzése Gyógyszerkibocsátó koronária stent beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás)

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában AJÁNLATI FELHÍVÁS A Gyomaendrőd Város Önkormányzata által a Kbt. 122/A. (1) bekezdés szerinti, feltételes közbeszerzési eljárásra TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

Részletesebben

Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások

Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/106 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás)

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182551-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben