Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján"

Átírás

1 Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 22450/2015 CPV Kód: ; Ajánlatkérő: ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. Teljesítés helye: 6720, Szeged, Budapesti út 5. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Kutatás Fejlesztés EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. Nemzeti azonosító (ha ismert): AK10460 Postai cím: Dugonics tér 13. Város: Szeged Postai irányítószám: 6720 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Lehrner Lóránt Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): 1

2 Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal x Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb (nevezze meg): Kutatás Fejlesztés I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: 2

3 Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján. II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés x x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: 6720, Szeged, Budapesti út 5. NUTS-kód HU333 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: 3

4 A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján. II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: igen (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre x egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján az alábbi három Rész tekintetében: 1. Rész: A felhívás B. mellékletének 1. jelzésű Részében meghatározott mennyiségű optikai elemek vásárlása, rendeltetési helyre szállítása összesen: 170 darab +20% tétel) 2. Rész: A felhívás B. mellékletének 2. jelzésű Részében meghatározott mennyiségű HR BT Tükrök vásárlása, rendeltetési helyre szállítása összesen: 119 darab +20%tétel 3. Rész: A felhívás B. mellékletének 3. jelzésű Részében meghatározott mennyiségű SYLOS BT Tükrök vásárlása, rendeltetési helyre szállítása, összesen: 141 darab +20% tétel. Az optikai komponensek megvásárlása Részenként a dokumentáció részét képező adásvételi szerződéstervezetben foglaltak szerint történik Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi, mennyiségi és funkcionális követelményeit, valamint a nyújtandó szolgáltatásokkal szembeni minőségi elvárásokat a dokumentáció részét képező szerződéstervezet és műszaki leírás részletesen tartalmazza. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. (3) és (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a dokumentáció, valamint annak részét képező műszaki leírás típus-, illetve gyártó-megjelöléseket is tartalmazhat. A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre történő hivatkozások tájékoztató jellegűek, a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a dokumentációban előírt műszaki paraméterek esetében az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: 4

5 vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés 2017/06/30 (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Mind a három Rész vonatkozásában irányadó: Szállítói előleg-visszafizetési biztosíték Az ajánlatkérő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet ának (1) bekezdése alapján a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja az nyertes ajánlattevő (eladó) számára. A szállítói előleg igénylésére a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. (3) bekezdései irányadók. A nyertes ajánlattevő (vállalkozó) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet ának (2) bekezdése alapján a jelen szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben a nyertes ajánlattevő (eladó) a szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladó mértékben kíván előleget igényelni, akkor legkésőbb az előleg kifizetéséig a szerződésnek mindenben megfelelő előleg-visszafizetési biztosítékot ad át az irányító hatóság javára a Kbt (6) bekezdésének b) pontjában, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. -ában foglaltak szerinti biztosítéknyújtási formájában. Előleg-visszafizetési biztosítéknak (előleg igénylése esetén) az előlegbekérő dokumentum benyújtásától az előleggel való elszámolásig szükséges rendelkezésre állnia. Jótállás Az ajánlatkérő az 1. Rész tekintetében 6 hónapos, a 2. és 3. Részek vonatkozásában 24 hónapos jótállási időt ír elő. Jótállási kötelezettség kezdő időpontja valamennyi Rész tekintetében: az adott optikai komponensre vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv Vevő általi aláírásának időpontja. Késedelmi kötbér 5

6 A szerződéstervezet 5. pontja szerinti feladatok teljesítésével összefüggésben a késedelmi kötbér napi mértéke a szerződéstervezet 25.1 pontjában meghatározott - az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó - vételár 0,4 százaléka. A jelen pont alapján felmerült késedelmi kötbér nem haladhatja meg a szerződéstervezet 25.1 pontjában meghatározott - általános forgalmi adó nélkül számított - vételár 10 %-át. Amennyiben a nyertes ajánlattevő az optikai komponenseket - a szerződéstervezet 13. és 15. pontjaiban foglaltak alapján - különböző időpontokban jogosult átadni vevő részére, a késedelmi kötbér alapja a szállítandó mennyiségre eső - általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó -vételárrész. A szerződéstervezet 6.1 pontja szerinti feladatok teljesítésével összefüggésben a késedelmi kötbér napi mértéke a szerződéstervezet 25.2 pontjában meghatározott - az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó - vételár 0,4 százaléka. A jelen pont alapján felmerült késedelmi kötbér nem haladhatja meg az adott lehívásra vonatkozóan a 25.2 pontban meghatározott - általános forgalmi adó nélkül számított - vételár 10 %-át. A jótállási kötelezettség teljesítésével a 35.1 pontban meghatározott hibaelhárítási idő késedelmes teljesítésével összefüggésben a késedelmi kötbér napi mértéke a szerződéstervezet 25.1 pontjában meghatározott - az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó - vételár 0,4 százaléka. A jelen pont alapján felmerült késedelmi kötbér nem haladhatja meg a szerződéstervezet 25.1 pontjában meghatározott - általános forgalmi adó nélkül számított - vételár 10 %-át. Az ajánlatkérő (vevő) késedelmi kötbérre akkor jogosult, ha a nyertes ajánlattevő (eladó) a késedelemért felelős, és azt nem tudja kimenteni. Meghiúsulási kötbér A meghiúsulási kötbér mértéke, amennyiben - a meghiúsulásra az ajánlatkérőnek (vevőnek) a szerződéstervezet 6.1 pontja szerinti lehívási jogának gyakorlását megelőzően kerül sor, a szerződéstervezet 25.1 pontjában meghatározott - általános forgalmi adót nem tartalmazó - vételár 20 %-a. - a meghiúsulásra ajánlatkérő (vevő) 6.1 pontja szerinti lehívási jogának gyakorlását követően kerül sor, a jelen szerződés 25.1 pontjában meghatározott és a 6.1 pont alapján lehívott Optikai komponensekre eső, 25.2 pont alapján számított együttes - általános forgalmi adót nem tartalmazó - vételár 20 %-a. Az ajánlatkérő (vevő) meghiúsulási kötbérre akkor jogosult, ha a nyertes ajánlattevő (eladó) a meghiúsulásért felelős, és azt nem tudja kimenteni. A mellékbiztosítékokra vonatkozó részletes rendelkezéseket a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Elállás, felmondás Ajánlatkérő (vevő) a nyertes ajánlattevő (eladó) késedelme miatt - az érdekmúlás bizonyítása nélkül - elállhat a szerződéstől, vagy ha az már nem lehetséges, azonnali hatállyal felmondhatja azt, feltéve ha a késedelem - összességében és ide értve a szerződéstervezet 6.1 pont szerint lehívott és megrendelt optikai komponenseket is - meghaladja a 25 naptári napot. A kötbérek, a szállítói előleg igénylésének, a szállítói előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásának részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlattevőnek - a Kbt ának (5) bekezdése alapján - az ajánlatában nyilatkoznia kell a szállítói előleg visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 6

7 Mind a három Rész vonatkozásában irányadó: Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok és az ellenszolgáltatás teljesítésének főbb feltételei az alábbiak: Részajánlatonként a nyertes ajánlattevő (eladó) az ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően jogosult egy darab számlát kiállítani és benyújtani a Kbt (4) bekezdésében írt eljárásrend alapján, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet foglaltak figyelembe vételével. Ajánlatkérő az általa a Kbt (1) bekezdései szerint igazolt teljesítést követően az ellenszolgáltatást - a Támogató útján - a formai és tartalmi szempontból szabályszerűen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, a nyertes ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Ptk. 6:130. -ának (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra, valamint a Kbt (4) és (6) bekezdéseire figyelemmel. A kifizetésre alkalmazandó az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A. (3) bekezdése. Ajánlatkérő a kifizetést az ELI-ALPS nagyprojekt 2. fázisa (P4) fázis című és GINOP azonosító számú pályázati projekt (P4) fázis számára biztosított európai uniós támogatásból biztosítja. A támogatás intenzitása 100, %, a finanszírozás módja: szállítói finanszírozás. Az ajánlatkérés, az ajánlattétel, a szerződéskötés, elszámolás és kifizetések pénzneme: HUF. Nyertes ajánlattevő köteles a folyósított szállítói előlegről - a Kedvezményezett és a projekt nevének, azonosító számának feltüntetésével - számlát kiállítani és azt ajánlatkérő, mint Kedvezményezett részére megküldeni. A folyósított szállítói előlegnek megfelelő összeg a számlából kerül levonásra. Szállítói előleg biztosítása: Az ajánlatkérő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet ának (1) bekezdése alapján a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő (eladó) számára. A szállítói előleg igénylésére a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. (3) bekezdései irányadók. A nyertes ajánlattevő (eladó) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet ának (2) bekezdése alapján a jelen szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben a nyertes ajánlattevő (eladó) a szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladó mértékben kíván előleget igényelni, akkor legkésőbb az előleg kifizetéséig a szerződésnek mindenben megfelelő előleg-visszafizetési biztosítékot ad át az irányító hatóság javára a Kbt (6) bekezdésének b) pontjában, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. -ában foglaltak szerinti biztosítéknyújtási formájában. Alkalmazandók továbbá a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai is. Fizetési késedelem esetén nyertes ajánlattevő késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk. 6:155. -ában foglaltak szerint. Az ellenszolgáltatás megfizetésére vonatkozó fizetési feltételeket részletesen a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem is követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. A rendelkezés az önálló nyertes ajánlattevő tekintetében is irányadó. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) 7

8 A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Mind a három Rész vonatkozásában irányadó: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésének a)-k) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll. A Kbt. 75. (1) bekezdés b) pontjának alapján ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be. A kizáró okok fenn nem állását a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8. és rendelkezései szerint kell igazolni. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 58. (3) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt ának (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt ának (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a kizáró okokat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. -a szerint kell igazolni. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a kizáró okokat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. -a szerint kell igazolni. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, (az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük. I. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ évi 57. szám; május 16. II. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában /KÉ évi 61. szám; június 1. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P. 1. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a Kbt. 55. (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének c) pontja alapján a jelen ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három üzleti év közbeszerzés tárgya (1., 2., 3. rész vonatkozásában: Optikai komponensek gyártásából és/vagy értékesítéséből származó,) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozatot évenkénti bontásban, attól függően, hogy az 8

9 ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Optikai komponensek alatt ajánlatkérő az alábbiakat érti: az optikai laborokban használatos olyan tárgyakat érti, amelyek a fény kibocsátására, terjesztésére, irányának, spektrális és időbeli tulajdonságainak megváltoztatására, illetve annak detektálására képesek. Azokban az esetekben, amelyekben a 18. -ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. -ban és 20. -ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdése és a Kbt. 55. (5) - (6) bekezdései. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) P. 1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a jelen ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három üzleti évben a közbeszerzés tárgya (1-3. Rész vonatkozásában: Optikai komponensek gyártásából és/vagy értékesítéséből származó) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen - az 1. rész vonatkozásában: az forintot, - a 2. rész vonatkozásában: a forintot., - a 3. rész vonatkozásában: a forintot. A P1. pontban foglalt követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Több részre történő ajánlattétel esetén ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) elegendő a legmagasabb árbevételi követelménynek megfelelni. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a Kbt. 55. (5) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban teljesített legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával (optikai komponensek gyártása és / vagy értékesítése ) azonos teljesítéseinek az ismertetését a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (1)-(2) bekezdése szerint. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább - a szerződést kötő másik fél megnevezését(név, cím), - a szerződés tárgyát, - az ellenszolgáltatás összegét (érték és pénznem), - a teljesítés idejét (a teljesítés befejezésének időpontja év, hónap, nap megadásával), - nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Optikai komponensek alatt ajánlatkérő az alábbiakat érti: az optikai laborokban használatos olyan tárgyakat érti, amelyek a fény kibocsátására, terjesztésére, irányának, spektrális és időbeli tulajdonságainak megváltoztatására, illetve annak detektálására képesek. Amennyiben a referencia nyilatkozat/igazolás szerinti szerződés tárgya bővebb (pl. nemcsak a közbeszerzés tárgyára vonatkozott), mint a kért referencia tárgya, akkor a referencia igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni a kért közbeszerzés tárgyra vonatkozó ellenszolgáltatás 9

10 részösszegét. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 55. (4)-(5) bekezdéseire, valamint a Kbt. 55. (6) bekezdésének b) pontjára, továbbá a Kbt ára, valamint arra, hogy az M.1. pont szerinti alkalmassági követelménynek ajánlattevő/ közös ajánlattevők/ alvállalkozók/kapacitást nyújtó szervezetek együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő az M.1. pont szerinti alkalmassági követelmények vonatkozásában a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 18. -ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. -ban és 20. -ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő a 15. (1) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) M.1. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, 1. rész tekintetében összesen legalább, az általános forgalmi adó nélküli ,-Ft összértékű; 2. rész tekintetében összesen legalább, az általános forgalmi adó nélküli ,-Ft összértékű; 3. rész tekintetében összesen legalább, az általános forgalmi adó nélküli ,-Ft összértékű.; közbeszerzés tárgya (optikai komponensek gyártása és / vagy értékesítése ) szerinti referenciával/referenciákkal. Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő az ajánlattétellel érintett legmagasabb referenciakövetelmény mértékének való megfelelést igazolni. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt 10

11 Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám 1. rész a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Értékelési részszempont: - az általános forgalmi adó nélkül számolt - ajánlati összár HUF-ban 2. rész, 1. értékelési részszempont: nettó - az általános forgalmi adó nélkül számolt - 80 ajánlati összár HUF-ban 2. rész, 2. értékelési részszempont: Az ajánlott termék sávszélessége (nm), ahol 10 R>99% min 350nm., ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 600nm 11

12 2. rész, 3. értékelési részszempont: Az ajánlott termék abszorpciója (ppm) max ppm, ajánlati elem legkedvezőbb szintje 50ppm 3. rész, 1. értékelési részszempont: nettó - az általános forgalmi adó nélkül számolt - 80 ajánlati összár HUF-ban 3. rész, 2. értékelési részszempont: Az ajánlott termék Sávszélessége (nm), ahol 10 R>99%, min 270nm., ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 600nm 3. rész, 3. értékelési részszempont: Az ajánlott termék Abszorpciója (ppm) max ppm, ajánlati elem legkedvezőbb szintje 50ppm IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/12/14 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/12/14 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU 12

13 Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2015/12/14 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 (adott esetben) Hely: H-1027 Budapest, Residence 1. Irodaház, Kacsa utca emelet. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. szerint. VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: Az ELI-ALPS nagyprojekt 2. fázisa (P4) fázis című és GINOP azonosító számú projekt. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés szerint fizetendő ellenszolgáltatást kizárólag a P4 fázisra kötendő támogatási szerződésből kívánja elszámolni. VI.3) További információk (adott esetben) 1. A Kbt a alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők/ajánlattevők között minden nyilatkozattétel - ha a Kbt.-ből más nem következik - írásban történik, azaz postai vagy közvetlen kézbesítés útján vagy faxon vagy elektronikus úton. Ajánlatkérő felhívja gazdasági szereplők/ajánlattevők figyelmét arra, hogy gazdasági szereplők/ajánlattevők kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a gazdasági szereplő/ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül az ajánlatkérő által megküldendő bármely dokumentum időben az arra jogosulthoz kerüljön. 2. A Kbt. 52. (2) bekezdése értelmében a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Ajánlatkérő a Kbt. 49. (6) bekezdése alapján előírja, hogy a dokumentációt ajánlatokként (függetlenül attól, hogy ajánlattevő egy vagy mind a három részajánlatra nyújt-e be ajánlatot) legalább egy Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén egyiküknek) vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, az alábbi címen: (H-1027 Budapest, Residence 1. Irodaház, Kacsa utca emelet.), munkanapon 09:00 és 13:00 óra, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09: óra között vagy kérheti elektronikus formában és/vagy postai úton való megküldését. A dokumentáció másra át nem ruházható. A dokumentáció személyes átvétele esetén a dokumentációt átvevő személy átvételi elismervényt 13

14 köteles kitölteni és aláírni. Az átvételi elismervényen - elektronikus és vagy postai úton való megküldés kérése esetén is meg kell adnia az alábbi adatokat - olvashatóan fel kell tüntetni a dokumentációt átvevő elérhetőségeit [név, cím (székhely vagy lakóhely), levelezési cím, faxszám, cím, telefonszám, kapcsolattartó személy neve]. A dokumentációba való betekintésre a dokumentáció átvételére meghatározott időszakokban van lehetőség a dokumentáció átvételének helyén. A dokumentációba történő betekintés esetén a dokumentációba betekintő személy köteles aláírni az erről szóló jegyzőkönyvet, valamint köteles a jegyzőkönyvön olvashatóan feltüntetni a dokumentációba betekintő elérhetőségeit (név, székhely, levelezési cím, faxszám, cím, telefonszám, esetlegesen kapcsolattartó személy neve). A dokumentáció megküldésére a Kbt. 50. (3) bekezdése az irányadó. 3. Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a jelen ajánlati felhívás A. Melléklet I. pontja szerinti kapcsolattartónak kell megküldeni. Kérjük, a kérelmet a Kbt. 35. (2) bekezdése szerinti postai vagy közvetlen kézbesítés útján vagy faxon vagy elektronikus úton és lehetőség szerint (nem kötelező jelleggel) szerkeszthető formátumban a címre is megküldeni szíveskedjenek. Ajánlatkérő a Kbt. 45. (2) és (3) bekezdésében foglaltak alapján adja meg a kiegészítő tájékoztatást. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő a dokumentációt nem váltotta ki és kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást). 4. Az ajánlatot a Kbt. 61. (1) bekezdése szerint 1 papír alapú példányban, írásban és zárt csomagolásban, valamint az ajánlattal közös csomagolásban 1 példányban, jelszó nélkül olvasható, lezárt elektronikus adathordozón (CD vagy DVD lemezen), a papír alapú példánnyal mindenben megegyező tartalommal, szkennelt PDF formátumban kell az ajánlattételi határidő lejártáig közvetlenül személyesen benyújtani/postai úton megküldeni a H-1027 Budapest, Residence 1. Irodaház, Kacsa utca emelet. címre. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az e pontban megjelölt címen az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat csomagolása akkor minősül nem zártnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat kivehető. Az ajánlat, vagy az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, megsérüléséből eredő kockázatot, továbbá minden az ajánlattal kapcsolatos költséget ajánlattevő viseli. Az ajánlatkérő kéri nem kötelező jelleggel T. Ajánlattevőket, hogy ajánlatukkal együtt az eredeti, aláírt ajánlatukról készült 2 db másolati példányt is nyújtsanak be. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során minden esetben a papír alapon benyújtott eredeti ajánlatot veszi figyelembe. Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatban felmerült valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. 5. A postán feladatott ajánlatokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: OPTIKAI KOMPONENSEK BESZERZÉSE. Az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani TILOS!. 6. Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények a következők: Az ajánlatot össze kell fűzni és oldalszámozással ellátni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget, vagy a számokat, vagy a képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és a hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatban lévő, minden nyilatkozatot keltezéssel kell ellátni és a végén cégszerűen alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy alá kell írnia olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak. 7. Az ajánlat elején tartalomjegyzéket kell becsatolni, amely alapján az ajánlatban szereplő 14

15 dokumentumok oldalszám szerint megtalálhatóak. 8. Az ajánlatnak a Kbt. 60. (6) bekezdése alapján tartalmaznia kell a felolvasólapot legalább az alábbi adatokkal: Ajánlattevő (közös ajánlattevők mindegyikének) nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint az ajánlattétellel érintett részajánlatra vonatkozóan azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek, továbbá ajánlattevő levelezési címét és kapcsolattartójának nevét és elérhetőségeit (tel., fax. és cím). 9. Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt a szerint biztosít lehetőséget. Az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell részajánlatonként ajánlattevő a Kbt. 40. (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti nyilatkozatait, nemleges tartalommal is. 11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő a Kbt. 60. (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e vagy nem tartozik a évi XXXIV. törvény hatálya alá. 12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. (3) bekezdése szerint. Ezen nyilatkozatot a Kbt. 36. (3) bekezdése alapján az ajánlat Kbt. 61. (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányban, aláírva kell csatolni. 13. Tekintettel arra, hogy az eljárás nyelve magyar, minden idegen nyelven kiállított igazolás/dokumentum mellé csatolni kell azok magyar nyelvű fordítását is. Az igazolásról/dokumentumról készített magyar nyelvű fordítás lehet a) hiteles fordítás a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésétől szóló évi C. törvény vagy a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és a 7/1986. (VI.26.) IM rendelet előírásainak megfelelően vagy b) a Kbt. 36. (3) bekezdése alapján ajánlattevő általi felelős fordítás, ebben az esetben az ajánlatban csatolni kell - az idegen nyelvű dokumentummal érintett - ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az ajánlatban becsatolt magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű iratok tartalmával. Ajánlatkérő csak a magyar nyelvű dokumentumokat veszi figyelembe az eljárás során, továbbá ajánlattevő a fordítások tartalmáért felelősséggel tartozik. 14. A Kbt. 36. (3) bekezdése alapján az eredeti ajánlatban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál: pl: garanciavállaló nyilatkozat, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat. Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat Kbt. 61. (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 15. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20. (4) bekezdése alapján felhívja T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását az ajánlati felhívás III.2.2. pont P.1. alpontjában, valamint III.2.3. pont M.1. alpontjában. 16. Amennyiben ajánlatevő vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely, az ajánlati felhívásban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt

16 (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége, amennyiben a nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság 36. -ának (6) bekezdése szerinti útmutatójában nem szerepel. 17. Az ajánlatnak tartalmaznia kell azon ajánlattevő/alvállalkozó/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet képviselőjének/képviselőinek aláírási címpéldányát/címpéldányait vagy a évi V. törvény 9. -a szerinti aláírási mintáját vagy a letelepedése szerinti országban elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumát eredetiben vagy egyszerű másolatban, akik aláírásukkal az ajánlatban szereplő iratokat ellátták. 18. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosult(ak) írt(ák) alá, az ajánlatban csatolni kell a meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példányát. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és tartalmaznia kell mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott aláírását. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy együttes képviseleti jogosultsággal rendelkezők esetében nem elegendő, ha csak az egyikük ad meghatalmazást egy vagy több személy részére, legalább kettőnek kell. 19. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. -a alapján amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, vagy a letelepedése szerinti országban elfogadott más, a kért dokumentumokkal egyenértékű dokumentumo(ka)t. Amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, a nemleges nyilatkozat csatolása is szükséges. 20. Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges követelményeknek más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, úgy az igazolás az érintett szervezet(ek) részéről a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdése szerint történik. Amennyiben ajánlattevő más szervezet (személy) kapacitására nem támaszkodik, úgy a nyilatkozatot nem kell kitölteni és becsatolni az ajánlatba. 21. Ajánlatkérő a kötelezettségvállalásra (így különösen nyilatkozat megtételére, meghatalmazás adásra) vonatkozó jogosultságot a adatbázisban ellenőrzi, erre tekintettel amennyiben (közös) ajánlattevő/ ajánlattevő alkalmasságának igazolásában a közbeszerzési eljárásban részt vevő alvállalkozó, ajánlattevő számára a Kbt. 55. (5) bekezdés szerinti, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő (kapacitást nyújtó szervezet, személy) adatai nem szerepelnek a adatbázisban, úgy az ajánlatban csatolni kell az ajánlati felhívás feladásának napjától visszaszámított 60 napnál nem régebbi cégkivonat(ok) vagy ezzel egyenértékű okiratot, amely alapján megállapítható, hogy mely természetes személy jogosult az ajánlattevő, valamint az alkalmassága igazolásában részt vevő más szervezet képviseletére. 22. Közös ajánlat benyújtása esetén közös ajánlattevőnek a jelen közbeszerzési eljárásban őket teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé fennálló egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást. Közös ajánlattétel esetén a Kbt ára figyelemmel kell eljárni. Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét különösen a Kbt. 25. (2) bekezdésében foglaltakra, amely szerint közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 23. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban a határidőket, azaz az irányadó időt a weboldal Budapest idő adat alapján állapítja meg. 24. Az ajánlati árat magyar forintban (Ft) kell megadni, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen a Kbt. 74. (1) bekezdésének e) pontja alapján. 16

17 25. Árfolyamok: A referenciák tekintetében a különböző devizák forintra történő átszámításánál a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott árfolyamot alkalmazza ajánlatkérő. Az árbevétel tekintetében az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három üzleti évnek, az egyes üzleti évek utolsó napján hatályos Magyar Nemzeti Bank által meghatározott árfolyamot alkalmazza ajánlatkérő. Egyéb esetben a különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kérjük alkalmazni. Az ajánlatban szereplő nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolnia ajánlattevőnek. 26. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k)nek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 56. (1) bekezdésnek a-kb) pontjaiban foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely, a Kbt. 56. (1) bekezdésének a-kb) pontjaiban foglalt kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást. 27. Ajánlati árat alátámasztó táblázat teljes körűen és hiánytalanul kitöltve ajánlatba csatolandó az ajánlattal érintett rész tekintetében. Az ajánlati árat alátámasztó táblázat a szakmai ajánlat részét képezi. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a táblázaton belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni, vagy a mennyiség egységét megváltoztatni, kivéve, ha ezt ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás során előírja a Kbt. 45. (6) bekezdése alapján. Valamennyi sort, tételt be kell árazni, kivéve, ha kiegészítő tájékoztatás során ajánlatkérő ettől eltérően rendelkezik a Kbt. 45. (6) bekezdése alapján. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatában bármely sort 0 Ft-ra (azaz nulla forintra) áraz be, ajánlata érvénytelennek minősül a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja alapján (a fentiek figyelembe vételével)! 28. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 75. (2) bekezdése alapján kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, továbbá azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. 29. Tárgyi közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak. 30. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő. 31. Ajánlattevőnek - a Kbt ának (5) bekezdése alapján - az ajánlatában nyilatkoznia kell a szállítói előleg visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról. 32. Ajánlattevőnek a benyújtott ajánlatában csatolnia kell a szakmai ajánlatát, amelyben meg kell adni a megajánlott termék elnevezését, a termék gyártóját, a termék típusát, amennyiben van tartozék, akkor a tartozék nevét, gyártóját, típusát, továbbá a megajánlott termék/tartozék műszaki paramétereit, legalább olyan részletezettséggel, hogy a műszaki leírásban az egyes termékekkel szemben meghatározott követelményeknek való megfelelés vizsgálható legyen. Érvénytelen az ajánlat a Kbt. 74. (1) bekezdésének e) pontja alapján, amennyiben a megajánlott termék nem felel meg a műszaki leírásban az adott termék vonatkozásában meghatározott műszaki paramétereknek. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben az ajánlatok értékelése során, az ajánlatok műszaki paramétereknek való megfelelőség tekintetében kétség merül fel, úgy ajánlatkérő gyártói igazolás/termékismertető prospektus/forgalmazótól származó nyilatkozat benyújtását fogja kérni ajánlattevőtől 33. Az ajánlati felhívás II.3 pontjának kiegészítése: Az ajánlatkérő részenként különböző teljesítési időket írt elő, ezért az ajánlati felhívás II.3. 17

18 pontjában a három résznél alkalmazott teljesítési határidőkből a leghosszabbat tüntette fel. A dokumentáció részért képező adásvételi keretszerződés tervezet alapján az 1. Rész vonatkozásában a teljesítés határidő az adásvételi keretszerződés létrejöttétől számított90 naptári nap. A 2. és a 3. Részek vonatkozásában a teljesítés határidő az adásvételi keretszerződés létrejöttétől számított 150 naptári nap. 34. Az ajánlatok értékelési szempontjai és módszerei: Az ajánlati felhívás IV.2.1. pontjában foglaltak szerint, továbbá az alábbiak szerint: Az 1. rész tekintetében ajánlatkérő értékelési szempontként a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást alkalmazza a Kbt. 71. (2) bekezdés a) pontja alapján. A 2. és 3. részek vonatkozásában ajánlatkérő értékelési szempontként az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztását alkalmazza a Kbt. 71. (2) bekezdés b) pontja alapján. A 2. és 3. részek vonatkozásában a pontskála alsó határa 1 pont, a pontskála felső határa 10 pont. a) A nettó - az általános forgalmi adó nélkül számított - ajánlati összárat (1. értékelési részszempont 2., és 3. részek vonatkozásában) ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével, a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Értesítő 61. számában, június 1-én megjelent az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatójának III. pont 1.ba) alpontjában foglaltak szerint értékeli. Alkalmazott képlet: P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin, ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a pontskála felső határa, Pmin: a pontskála alsó határa, Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. A 2., és 3. résznél az 1. értékelési részszempontra tett ajánlatnál az alacsonyabb értékű ajánlat kedvezőbb. Egy részen belül ajánlattevőnek ajánlatot kell tennie, 0, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. (1) bekezdésének e) pontja alapján. A legjobb megajánlás a pontskála felső határát, azaz 10 pontot kap. A 2. és 3. részeknél az 1. értékelési részszempontra tett ajánlatnál az alacsonyabb értékű ajánlat a kedvezőbb. A nettó - az általános forgalmi adó nélkül számított - ajánlati összár meghatározásának módja: az ajánlattevő által megajánlott egyes termékek nettó - az általános forgalmi adó nélkül számított - Ft egységárát ajánlattevőnek meg kell szoroznia a megajánlott termékhez ajánlatkérő által megadott mennyiséggel (db számmal), majd az így kapott szorzatokat össze kell adni. A szorzatok összértéke lesz a nettó - az általános forgalmi adó nélkül számított - ajánlati összár forintban. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a nettó - az általános forgalmi adó nélkül számított - ajánlati összár részletezését, megadva a megajánlott terméke nettó - az általános forgalmi adó nélkül számított - Ft egységárát. b) A ajánlott termék Sávszélessége (nm) -ben (2. részszempont az 2., és 3. részek tekintetében) értékelési részszempontra tett ajánlat pontszámait ajánlatkérő az alábbi egyenes arányosítás képletének alkalmazásával határozza meg: Alkalmazott képlet: P=(Avizsgált/Ajánlati elem legkedvezőbb szintje)*(pmax-pmin)+pmin, ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a pontskála felső határa, Pmin: a pontskála alsó határa, Ajánlati elem legkedvezőbb szintje: az ajánlati felhívás IV.2.1. pontjában, az egyes értékelési 18

19 részszempontokhoz megadott értékek, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Az ajánlati felhívás IV.2.1. pontjában meghatározott ajánlati elem legkedvezőbb szintjét elérő vagy meghaladó ajánlat - feltéve, hogy az ajánlat egyéb, az adott részszemponttal szembeni követelményeknek pl. egész nm -ben tett ajánlattevő ajánlatot, megfelel - a pontskála felső határa szerinti pontot (10 pontot) kapja, az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét el nem érő ajánlat(ok) az előbbi képlet alkalmazásával kap(nak) pontot. Az így kapott pontszámokat ajánlatkérő megszorozza az adott értékelési szemponthoz tartozó súlyszámmal, majd a kapott értéket a matematika szabályai szerint kettő tizedes jegyig kerekíti. A megajánlott termék sávszélességét (nm) kell megadni, továbbá az 2. és 3. részek 2. értékelési részszempontjára tett ajánlatnál a magasabb értékű (több nm-t megajánlott) ajánlat a kedvezőbb. c) Az ajánlott termék abszorpciója (ppm) -ben (3. értékelési részszempont 2., 3. részek vonatkozásában) értékelési részszempontra tett ajánlat pontszámait ajánlatkérő az alábbi fordított arányosítás képlet alkalmazásával határozza meg: Alkalmazott képlet: P=(Ajánlati elem legkedvezőbb szintje/avizsgált)*(pmax-pmin)+pmin, ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a pontskála felső határa, Pmin: a pontskála alsó határa, Ajánlati elem legkedvezőbb szintje: az ajánlati felhívás IV.2.1. pontjában, az egyes értékelési részszempontokhoz megadott értékek, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Az ajánlati felhívás IV.2.1. pontjában meghatározott ajánlati elem legkedvezőbb szintjét elérő vagy meghaladó ajánlat - feltéve, hogy az ajánlat egyéb, az adott részszemponttal szembeni követelményeknek pl. egész ppm -t adott meg, megfelel - a pontskála felső határa szerinti pontot (10 pontot) kapja, az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét el nem érő ajánlat(ok) az előbbi képlet alkalmazásával kap(nak) pontot. Az így kapott pontszámokat ajánlatkérő megszorozza az adott értékelési szemponthoz tartozó súlyszámmal, majd a kapott értéket a matematika szabályai szerint kettő tizedes jegyig kerekíti. A 2. és a 3. részeknél a 3. értékelési részszempontra tett ajánlatnál az alacsonyabb értékű (kevesebb ppm-t megajánlott) ajánlat a kedvezőbb, továbbá ajánlattevőknek az abszorpciót egész ppm-ben kell megadnia. Nem egész ppm érték megadása esetén az ajánlat érvénytelen a Kbt. 74. (1) bekezdésének e) pontja alapján. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás IV.2.1. pontjában, az egyes részeknél meghatározta azt a maximális, vagy minimális értéket, amely feletti, vagy alatti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen a Kbt. 74. (1) bek. e) pontja alapján. 2. rész, 2. értékelési részszempont minimális értéke 350nm, az ennél alacsonyabb ajánlat érvénytelen; 2. rész, 3. értékelési részszempont maximális értéke: 200ppm, az ezt meghaladó ajánlat érvénytelen; 3. rész, 2. értékelési részszempont minimális értéke 270nm, az ennél alacsonyabb ajánlat érvénytelen; 3. rész, 3. értékelési részszempont maximális értéke: 200ppm, az ezt meghaladó ajánlat érvénytelen; A 2. és 3. részek tekintetében: ha az ajánlatkérő az adott részszempont tekintetében az ajánlati 19

20 felhívás IV.2.1. pontjában meghatározta az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, amellyel azonos vagy kedvezőbb ajánlat nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, az ilyen ajánlatra ajánlatkérő a legmagasabb, 10 pontot adja. Ebben az esetben Ajánlatkérő a pontszámok meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál, tehát Ajánlatkérő a képletbe az ajánlati elem legkedvezőbb szintje helyére abban az esetben is az Ajánlatkérő által legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. Összpontszám megállapításának módja: az adott értékelési részszemponthoz tartozó értékelési módszerrel kiszámított, majd az értékelési szemponthoz tartozó súlyszámmal megszorozott és a matematika szabályai szerint kettő tizedes jegyig kerekített értékeket ajánlatkérő összeadja és kettő tizedes jegyig kerekíti. Az így kapott összérték lesz ajánlattevő összpontszáma. Az az ajánlattevő lesz a nyertes ajánlattevő, aki a legmagasabb összpontszámú érvényes ajánlatot tette. 35. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az adásvételi keretszerződés tervezet 6. pontjában lehetőséget biztosít opcionális tétel(ek) lehívására. Ajánlatkérő (vevő) a lehívási jogát legkésőbb június 30. napjáig gyakorolhatja. A határidő lejártával a lehívási jog megszűnik. A részletes szabályozást az adásvételi keretszerződés tartalmazza. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt a szerint. VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 20

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015.

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9 TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítása, szerelése, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, valamint a jótállási időn belüli javítása, karbantartása

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04.

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04. Adásvételi szerződés keretében az 1742/2013. (X. 14.) Korm. határozat alapján megkötött támogatási szerződés megvalósítása érdekében további orvosi műszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: None/None

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

AF_FORSTER Központ_Faápolás

AF_FORSTER Központ_Faápolás AF_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás)

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)-

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- Ajánlati felhívás- Sándorfalva Szatymaz települési agglomeráció szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése Kivitelezési szakasz - (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- kombinált csatornamosó-szívó

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében.

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával földalatti tűzvédelmi szerelvények (földalatti tűzcsapok) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási,

Részletesebben

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Fővárosi Vízművek Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Üzemanyag beszerzés 2016

Üzemanyag beszerzés 2016 Üzemanyag beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09.

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09. ELO Professional iktató- és dokumentumkezelő és OpenText Livelink rendszer karbantartása, üzemeltetése, kapcsolódó SAP fejlesztések valamint támogatási szolgáltatások nyújtása a Fővárosi Vízművek Zrt-nél

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal Az MH repülőeszközeinek és szárazföldi szaktechnikai eszközeinek üzemeltetéséhez, javításához szükséges kenőanyagok és speciális folyadékok beszerzése 2016-2018. években Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Zárt vérvételi rendszer beszerzése

Zárt vérvételi rendszer beszerzése Zárt vérvételi rendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.06.12.

Részletesebben

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013.

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 "A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, valamint a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása" Közbeszerzési

Részletesebben

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Eljárást megindító felhívás - Egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, továbbá egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban.

Részvételi felhívás MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben tárgyban. Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013.

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Gyógyszerkibocsátó koronária stent beszerzése

Gyógyszerkibocsátó koronária stent beszerzése Gyógyszerkibocsátó koronária stent beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Elektronikus lézerdiagnosztikai eszközök beszerzése - ajánlati felhívás

Elektronikus lézerdiagnosztikai eszközök beszerzése - ajánlati felhívás Elektronikus lézerdiagnosztikai eszközök beszerzése - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7 K1438/2 1106 Budapest, X. kerület, Eszterlánc utca (belterület) 42544/22 helyrajzi számú ingatlanon kiépítendő válogatómű technológiai berendezéseinek szállítása és telepítése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

"Szemészeti implantátumok beszerzése" az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére

Szemészeti implantátumok beszerzése az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére "Szemészeti implantátumok beszerzése" az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/106 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL RF - DRV - Mobil Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3 Nyílt közbeszerzési eljárás Volvo gyártmányú autóbuszok dízelmotorjainak felújítására, szükség szerinti javítására vállalkozási szerződés keretében (BKV Zrt. T-147/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Főzési alapanyagok beszerzése

Főzési alapanyagok beszerzése Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.05.05.

Részletesebben

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Hangszerek beszerzése

Hangszerek beszerzése Hangszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/146 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.12.11.

Részletesebben

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás)

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt.

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. (T-175/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8 A Szépművészeti Múzeum főépülete, a Magyar Nemzeti Galéria, a Könyvtárépület, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, az Artpool Művészetkutató Központ és a Benczúr Irodaházban található

Részletesebben

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Villamos energia beszerzése a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma és intézményeik részére 2016 évre

Villamos energia beszerzése a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma és intézményeik részére 2016 évre Villamos energia beszerzése a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma és intézményeik részére 2016 évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Semmelweis u. 1.) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet (5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.11.04.

Semmelweis u. 1.) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet (5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.11.04. Szállítási szerződés a "Funkcionális integrációt támogató fejlesztés a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház és a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet együttműködésében" TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0021 sz.projekt

Részletesebben

SZMJV - élelmiszer - AF

SZMJV - élelmiszer - AF SZMJV - élelmiszer - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/1 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.01.04.

Részletesebben

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Ország: Magyarország

Ország: Magyarország EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatások megrendelése

Egészségügyi szolgáltatások megrendelése Egészségügyi szolgáltatások megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése.

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Hús és húskészítmények beszerzése

Hús és húskészítmények beszerzése Hús és húskészítmények beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez 1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11. MKB3/2016 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 160103) gyűjtése, szállítása és őrlés útján

Részletesebben

120/22 kv-os 40 MVA-es transzformátor szállítása

120/22 kv-os 40 MVA-es transzformátor szállítása 120/22 kv-os 40 MVA-es transzformátor szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Nemzeti Meddőségi Klinika kialakításához szükséges betegellátási, labordiagnosztikai, vizsgálati és kutatási eszközök beszerzése TIOP 2.2.8/14-1 pályázati forrásból Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116

Részletesebben

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

LABORATÓRIUMI REAGENSEK 2015

LABORATÓRIUMI REAGENSEK 2015 LABORATÓRIUMI REAGENSEK 2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.11.04.

Részletesebben