Elektronikus lézerdiagnosztikai eszközök beszerzése - ajánlati felhívás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elektronikus lézerdiagnosztikai eszközök beszerzése - ajánlati felhívás"

Átírás

1 Elektronikus lézerdiagnosztikai eszközök beszerzése - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Közzététel dátuma: Iktatószám: 5099/2016 CPV Kód: Ajánlatkérő: ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft Szeged, Budapesti út 5.;6728 Szeged, Teljesítés helye: Budapesti út 5.;6728 Szeged, Budapesti út 5.;6728 Szeged, Budapesti út 5. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Kutatás és fejlesztés Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: Ajánlati/részvételi felhívás 2014/24/EU irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. Nemzeti azonosítószám: AK10460 Postai cím: Dugonics tér 13. Város: Szeged NUTS-kód: HU333 Postai irányítószám: 6720 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Lehrner Lóránt Telefon: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): 1

2 I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály: A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Kommunikáció x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL) A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL) További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím x másik cím: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Hospital Management Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Trencséni u. 33/b. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1125 Ország: HU Kapcsolattartó személy: Tímár László Telefon: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: (URL) a fent említett címre x a következő címre: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. Nemzeti azonosítószám: AK10460 Postai cím: Kacsa u , Residence 1. irodaház, 6. emelet Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1027 Ország: HU Kapcsolattartó személy: Tímár László Telefon:

3 Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) I.4) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal x Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet Egyéb típus: I.5) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb tevékenység: Kutatás és fejlesztés II. szakasz: Tárgy II.1) A beszerzés mennyisége II.1.1) Elnevezés: Elektronikus lézerdiagnosztikai eszközök beszerzése a GINOP GINOP - ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis (P4) keretében négy részben Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód : Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés 3

4 II.1.4) Rövid meghatározás: Elektronikus lézerdiagnosztikai eszközök beszerzése a GINOP GINOP - ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis (P4) keretében négy részben adásvételi keretszerződés alapján II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: Érték áfa nélkül: Pénznem: HUF (Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene) II.1.6) Részekre vonatkozó információk A beszerzés részekből áll igen Ajánlatok x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: csak egy részre nyújthatók be Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: II.2) Meghatározás II.2.1) Elnevezés: Fotódiódák és kamerák Rész száma: 1 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6728 Szeged, Budapesti út 5. II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 1. rész: Fotódiódák és kamerák, valamint ezek tartozékai (a továbbiakban: termék vagy termékek) eseti megrendelés alapján ajánlatkérőnek való értékesítése és teljesítési helyre történő leszállítása, továbbá a termékek tulajdonjogának ajánlatérőre való átruházása adásvételi keretszerződés alapján, az alábbi termékek tekintetében: 1.1. Fotódióda lassú 1., amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 35 db; 1.2. Fotódióda lassú 2., amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 10 db; 1.3. Fotódióda lassú 3., amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 3 db; 1.4. Fotódióda gyors, amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 15 db; 1.5. Fotódióda ultragyors, amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 4 db; 1.6. Fotódióda MIR, amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 3 db; 1.7. CCD kamera 1., amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 10 db; 1.8. CCD kamera 2., amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 3 db; 1.9. Progresszív CMOS kamera, amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 10 4

5 db; Nagyfelbontású SWIR kamera, amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 1 db; CMOS kamera, amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 3 db; Közép-infravörös kamera, amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 1 db; 1.13 Infravörös néző (kézi), amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 13 db; Infravörös néző (fejre rögzíthető), amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 4 db. Ajánlattevő köteles a szerződés feltételeinek mindenben megfelelő és a rendeltetésszerű használatra alkalmas termékek átadását és a tulajdonjog átruházását legkésőbb az eseti megrendelés hatályosulásának napjától számított 90 napon belül ajánlatkérő részére felajánlani és a terméket a teljesítési (rendeltetési) helyre szállítani. Felek 90 napnál rövidebb teljesítési határidőben is megállapodhatnak. Az adásvételi keretszerződés összértéke általános forgalmi adó nélkül Ft, amely érték - (mínusz) 30 %-al eltérhet. Ajánlatkérő az adásvételi keretszerződést a szerződés keretösszegének kimerüléséig, de legkésőbb ig köti. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlatkérő által, az egyes termékeknél megadott, megrendelni tervezett mennyiség tájékoztató jellegű, a szerződés időtartama alatt változhatnak. Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet és műszaki leírás részletesen tartalmazza. Ajánlatkérő kizárólagosan tájékoztatásként angolul is megadja a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás egy részét, egyben felhívja T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás nyelve magyar. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Az alábbiakban megadott szempontok x Minőségi kritérium 1 Hibaelhárítási idő munkanapokban 15 2 A jótállás időtartama hónapokban 15 Költség kritérium x Ár Súlyszám: 70 Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: Érték áfa nélkül: Pénznem: HUF (keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: vagy Kezdés: 2016/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/12/31 (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható nem 5

6 A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével) A részvételre jelentkezők tervezett száma: vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.10) Változatokra vonatkozó információk Elfogadható változatok nem II.2.11) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók ismertetése: II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP GINOP - ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis (P4). II.2.14) További információ: Az ajánlati felhívás II.2.7. pontjának értelmezése: Ajánlatkérő a szerződést részenként nyertes ajánlattevőkkel a szerződéses keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb ig kötik. II.2.1) Elnevezés: Oszcilloszkópok Rész száma: 2 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6728 Szeged, Budapesti út 5. II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 2. rész: Oszcilloszkópok és ezek tartozékai (a továbbiakban: termék vagy termékek) eseti megrendelés alapján ajánlatkérőnek való értékesítése és teljesítési helyre történő leszállítása, a termékek tulajdonjogának ajánlatérőre való átruházása, valamint a jótállási idő alatt az egyes termékeken futó szoftver frissítése/frissíttetése adásvételi keretszerződés alapján, az alábbi termékek tekintetében: 2.1. Oszcilloszkóp, lassú, amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 10 db; 2.2. Oszcilloszkóp, gyors, amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 4 db. Ajánlattevő köteles a szerződés feltételeinek mindenben megfelelő és a rendeltetésszerű használatra alkalmas termékek átadását és a tulajdonjog átruházását legkésőbb az eseti 6

7 megrendelés hatályosulásától számított 90 napon belül ajánlatkérő részére felajánlani és a terméket a teljesítési (rendeltetési) helyre szállítani. Felek a 90 napnál rövidebb teljesítési határidőben is megállapodhatnak. Az adásvételi keretszerződés összértéke általános forgalmi adó nélkül Ft, amely érték - (mínusz) 30 %-al eltérhet. Ajánlatkérő az adásvételi keretszerződést a szerződés keretösszegének kimerüléséig, de legkésőbb ig köti. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlatkérő által, az egyes termékeknél megadott, megrendelni tervezett mennyiség tájékoztató jellegű, a szerződés időtartama alatt változhatnak. Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet és műszaki leírás részletesen tartalmazza. Ajánlatkérő kizárólagosan tájékoztatásként angolul is megadja a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás egy részét, egyben felhívja T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás nyelve magyar. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Az alábbiakban megadott szempontok x Minőségi kritérium 1 A hibaelhárítás alatti maximális összes leállási idő munkanapokban 15 2 A jótállás időtartama hónapokban 15 Költség kritérium x Ár Súlyszám: 70 Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: Érték áfa nélkül: Pénznem: HUF (keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: vagy Kezdés: 2016/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/12/31 (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével) A részvételre jelentkezők tervezett száma: vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.10) Változatokra vonatkozó információk Elfogadható változatok nem II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 7

8 Opciók nem Opciók ismertetése: II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP GINOP - ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis (P4). II.2.14) További információ: Az ajánlati felhívás II.2.7. pontjának értelmezése: Ajánlatkérő a szerződést részenként nyertes ajánlattevőkkel a szerződéses keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb ig kötik. II.2.1) Elnevezés: Ultragyors oszcilloszkóp Rész száma: 3 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6728 Szeged, Budapesti út 5. II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 3. rész: Ultragyors oszcilloszkópok és ennek tartozéka (a továbbiakban: termék vagy termékek) eseti megrendelés alapján ajánlatkérőnek való értékesítése és teljesítési helyre történő leszállítása, a termék tulajdonjogának ajánlatérőre való átruházása, a termék telepítése, üzembe helyezése, ajánlatkérő igénye szerint a megfelelő használatra betanítása, továbbá a jótállási idő alatt a terméken futó szoftver frissítése/frissíttetése adásvételi keretszerződés alapján, az alábbi termékek tekintetében: 3.1. Oszcilloszkóp, ultragyors, amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 2 db. Ajánlattevő köteles a szerződés feltételeinek mindenben megfelelő és a rendeltetésszerű használatra alkalmas termékek átadását és a tulajdonjog átruházását legkésőbb az eseti megrendelés hatályosulásától számított 90 napon belül ajánlatkérő részére felajánlani és a terméket a teljesítési (rendeltetési) helyre szállítani. Felek a 90 napnál rövidebb teljesítési határidőben is megállapodhatnak. Az adásvételi keretszerződés összértéke általános forgalmi adó nélkül Ft, amely érték - (mínusz) 50 %-al eltérhet. Ajánlatkérő az adásvételi keretszerződést a szerződés keretösszegének kimerüléséig, de legkésőbb ig köti. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlatkérő által, az egyes termékeknél megadott, megrendelni tervezett mennyiség tájékoztató jellegű, a szerződés időtartama alatt változhatnak. Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális 8

9 követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet és műszaki leírás részletesen tartalmazza. Ajánlatkérő kizárólagosan tájékoztatásként angolul is megadja a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás egy részét, egyben felhívja T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás nyelve magyar. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Az alábbiakban megadott szempontok x Minőségi kritérium 1 A hibaelhárítás alatti maximális összes leállási idő munkanapokban 15 2 A jótállás időtartama hónapokban 15 Költség kritérium x Ár Súlyszám: 70 Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: Érték áfa nélkül: Pénznem: HUF (keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: vagy Kezdés: 2016/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/12/31 (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével) A részvételre jelentkezők tervezett száma: vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.10) Változatokra vonatkozó információk Elfogadható változatok nem II.2.11) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók ismertetése: II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen 9

10 Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP GINOP - ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis (P4). II.2.14) További információ: Az ajánlati felhívás II.2.7. pontjának értelmezése: Ajánlatkérő a szerződést részenként nyertes ajánlattevőkkel a szerződéses keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb ig kötik. II.2.1) Elnevezés: Teljesítmény- és energiamérők Rész száma: 4 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6728 Szeged, Budapesti út 5. II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 4. rész: Teljesítmény- és energiamérők, valamint ezek tartozékai (a továbbiakban: termék vagy termékek) eseti megrendelés alapján ajánlatkérőnek való értékesítése és teljesítési helyre történő leszállítása, továbbá a termékek tulajdonjogának ajánlatérőre való átruházása adásvételi keretszerződés alapján, az alábbi termékek tekintetében: 4.1. Teljesítmény- és energiamérő konzol, amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 5 db; 4.2. Teljesítménymérő, kis teljesítményekhez, amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 10 db; 4.3. Teljesítménymérő, közepes teljesítményekhez 1, amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 4 db; 4.4. Teljesítménymérő, közepes teljesítményekhez 2, amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 6 db; 4.5. Teljesítménymérő, nagy teljesítményekhez 1., amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 4 db; 4.6. Teljesítménymérő, nagy teljesítményekhez 2., amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 6 db; 4.7. Teljesítménymérő, nagy teljesítményekhez 3., amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 3 db; 4.8. Teljesítménymérő, nagy teljesítményekhez 4., amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 3 db; 4.9. Teljesítménymérő, ultranagy teljesítményekhez, amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 2 db; PC-alapú univerzális teljesítmény/energia monitor, amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 3 db; PC-alapú kétcsatornás teljesítmény/energia monitor, amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 4 db; Energiamérő, amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 1 db; 10

11 4.13. Energiamérő, khz modullal, amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 1 db; Energiamérő, ultra kis energiákhoz, amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 2 db; Energiamérő, kis energiákhoz 1, amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 2 db; Energiamérő, kis energiákhoz 2, amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 2 db; Energiamérő, közepes energiákhoz 1., amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 1 db; Energiamérő, közepes energiákhoz 2., amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 1 db; Energiamérő, nagy energiákhoz 1, amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 1 db; Energiamérő, nagy energiákhoz 2, amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 1 db; Energiamérő, közepes energiákhoz 3, amelyből ajánlatkérő által megrendelni tervezett mennyiség: 1 db. Ajánlattevő köteles a szerződés feltételeinek mindenben megfelelő és a rendeltetésszerű használatra alkalmas termékek átadását és a tulajdonjog átruházását legkésőbb az eseti megrendelés hatályosulásától számított 90 napon belül ajánlatkérő részére felajánlani és a terméket a teljesítési (rendeltetési) helyre szállítani. Felek a 90 napnál rövidebb teljesítési határidőben is megállapodhatnak. Az adásvételi keretszerződés összértéke általános forgalmi adó nélkül Ft, amely érték - (mínusz) 30 %-al eltérhet. Ajánlatkérő az adásvételi keretszerződést a szerződés keretösszegének kimerüléséig, de legkésőbb ig köti. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlatkérő által, az egyes termékeknél megadott, megrendelni tervezett mennyiség tájékoztató jellegű, a szerződés időtartama alatt változhatnak. Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet és műszaki leírás részletesen tartalmazza. Ajánlatkérő kizárólagosan tájékoztatásként angolul is megadja a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás egy részét, egyben felhívja T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás nyelve magyar. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Az alábbiakban megadott szempontok x Minőségi kritérium 1 Hibaelhárítási idő munkanapokban 15 2 A jótállás időtartama hónapokban 15 Költség kritérium x Ár Súlyszám: 70 Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra 11

12 II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: Érték áfa nélkül: Pénznem: HUF (keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: vagy Kezdés: 2016/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/12/31 (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével) A részvételre jelentkezők tervezett száma: vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.10) Változatokra vonatkozó információk Elfogadható változatok nem II.2.11) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók ismertetése: II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP GINOP - ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis (P4). II.2.14) További információ: Az ajánlati felhívás II.2.7. pontjának értelmezése: Ajánlatkérő a szerződést részenként nyertes ajánlattevőkkel a szerződéses keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb ig kötik. III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. (1) - (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. (1)-(5) bekezdése, 2. (1) és (4) bekezdése, 3., 4. (1), (3) és (4) bekezdése, 6-8. és 10. -a, valamint a 12., a szerint kell igazolnia, ennek során az ajánlattevőknek 12

13 - az ajánlat benyújtásakor - az előzetes ellenőrzés körében - a Kbt. 69. (2) bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015.(X.30.) Kormányrendelet 4. -ának (1), (3) és (4) bekezdése alapján kell kitölteni; - majd a Kbt. 69. (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - a gazdasági szereplőknek a kizáró okok fenn nem állásáról a 321/2015.(X.30.) Kormányrendelet 8. -a és 10. -a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. (5)-(7), (9)-(11) és (13)-(14) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Korm. rendelet 3. (2) - (3) bekezdéseiben foglaltakra. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t papíralapon kell csatolni az ajánlatban. Az ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. -ának (2) bekezdését nem alkalmazza. A Kbt. 64. (1) bekezdése alapján a Kbt. 62. (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A Kbt. 64. (2) bekezdése alapján, ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. Ajánlattevőnek már az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt és folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlatkérő által a Korm. rendelet 13. -a már az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges. [Korm. rendelet 13. ] A Kbt. 67. (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak keltezése nem lehet korábbi, mint az ajánlati felhívás feladásának napja. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót és alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1. és P.2. A Korm. rendelet 1. -ának (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum 13

14 benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. A Korm. rendelet 1. -ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint: P.1. Az ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 65. (1) bekezdésének a) pontja és a Korm. rendelet 1., 5. (1) bekezdés, 19. (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozatot évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. P.2. Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a Kbt. 65. (1) bekezdésének a) pontja és a Korm. rendelet 1., 5. (1) bekezdése, valamint a 19. (1) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három üzleti évre vonatkozóan évenkénti bontásban a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójában szereplő mérleg szerinti eredmény összegét tartalmazó dokumentumot (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló vizsgált adatai a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a mérleg szerinti eredmény összegeit az ajánlatkérő ellenőrzi, ezért a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójában szereplő mérleg szerinti eredmény összegeit tartalmazó dokumentum benyújtása nem szükséges. A Korm. rendelet 19. (2) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlattevő a 19. (1) bekezdésének b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult ajánlattevő igazolni. Amennyiben ajánlattevő önálló és konszolidált pénzügyi adatokkal is rendelkezik, úgy Ajánlatkérő az ajánlattevő önálló számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójának mérleg szerinti eredmény adatait vizsgálja. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt ának (7), (8) és (11) bekezdésiben foglaltak. A P.1. és P.2. pont vonatkozásában a közbeszerzés tárgyán ajánlatkérő az alábbiakat érti: 1. résznél: Fotódióda és/vagy kamera gyártása és/vagy értékesítése; 2. résznél: Oszcilloszkóp gyártása és/vagy értékesítése; 3. résznél: Ultragyors oszcilloszkóp gyártása és/vagy értékesítése; 4. résznél: Teljesítménymérők és/vagy energiamérők gyártása és/vagy értékesítése. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összességben eléri - az 1. rész vonatkozásában: a forintot; - a 2. rész vonatkozásában: az forintot; - a 3. rész vonatkozásában: a forintot; - a 4. rész vonatkozásában: az forintot, továbbá a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele 14

15 összességében eléri - az 1. rész vonatkozásában: a forintot; - a 2. rész vonatkozásában: a forintot; - a 3. rész vonatkozásában: a forintot; - a 4. rész vonatkozásában: a forintot. P.2. Alkalmas az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójában szereplő mérleg szerinti eredmény összegét tartalmazó dokumentum alapján a mérleg szerinti eredménye a vizsgált három évből legalább kettő évben pozitív vagy nulla értékű volt. Amennyiben ajánlattevő önálló és konszolidált pénzügyi adatokkal is rendelkezik, úgy Ajánlatkérő az ajánlattevő önálló számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójának mérleg szerinti eredmény adatait vizsgálja. A Korm. rendelet 19. (2) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő a működését a P.2. pont szerinti alkalmassági feltételben vizsgált időszak kezdete után megkezdő gazdasági szereplőktől megkövetelt, a működési ideje alatt elért közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számolt árbevétel mértékét az alábbiak szerint határozza meg: - az 1. rész vonatkozásában: a forintot; - a 2. rész vonatkozásában: a forintot; - a 3. rész vonatkozásában: a forintot; - a 4. rész vonatkozásában: a forintot. A P.1. és P.2. pontban foglalt követelménynek vonatkozásában: - a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek; - több részre történő ajánlattétel esetén ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) elegendő a legmagasabb árbevételi követelménynek megfelelni. III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. A Korm. rendelet 1. -ának (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. A Korm. rendelet 1. -ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint: Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 65. (1) bekezdésének b) pontja és a Korm. rendelet 21. (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban teljesített legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával azonos teljesítéseinek ismertetését a Korm. rendelet 22. (1)-(2) bekezdése szerint. Az ismertetésnek tartalmaznia kell legalább - a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, cím, kapcsolattartó neve és kapcsolattartó elérhetősége), - a szerződés tárgyát, - az ellenszolgáltatás összegét (érték és pénznem), - a teljesítés idejét (a teljesítés befejezésének időpontja év, hónap, nap megadásával), - nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 15

16 Ajánlatkérő az M.1. pont szerinti alkalmassági követelmények vonatkozásában a Korm. rendelet 24. (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. -ban és 36. -ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő a 22. -ban foglalt egyéb igazolási módok helyett. A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt ának (7), (9) és (11) bekezdésiben foglaltak. Közbeszerzés tárgyán ajánlatkérő az alábbiakat érti: 1. résznél: Fotódióda és/vagy kamera gyártása és/vagy értékesítése; 2. résznél: Oszcilloszkóp gyártása és/vagy értékesítése; 3. résznél: Ultragyors oszcilloszkóp gyártása és/vagy értékesítése; 4. résznél: Teljesítménymérők és/vagy energiamérők gyártása és/vagy értékesítése. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, 1. rész tekintetében összesen legalább - általános forgalmi adó nélküli forint összértékű; 2. rész tekintetében összesen legalább - általános forgalmi adó nélküli forint összértékű; 3. rész tekintetében összesen legalább - általános forgalmi adó nélküli forint összértékű; 4. rész tekintetében összesen legalább - általános forgalmi adó nélküli forint összértékű; közbeszerzés tárgya szerinti referenciával/referenciákkal. Az M.1. pont szerinti alkalmassági követelménynek ajánlattevő/közös ajánlattevők/ alvállalkozók/kapacitást nyújtó szervezetek együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban teljesített referenciának azon referenciát fogadja el, amely referenciamunka befejezésének időpontja az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban volt. Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő az ajánlattétellel érintett legmagasabb referenciakövetelmény mértékének való megfelelést igazolni. III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében) A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 16

17 Ajánlatkérő a Ptk. 6:130. -ának (1)-(2) bekezdései alapján a számlával érintett eseti megrendelés teljesítésének ajánlatkérő általi igazolását követően, a nevére a jogszabályoknak megfelelően kiállított számlának ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül, - a jogszabály alapján erre feljogosított személy (szervezet) útján - az ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Kbt (1), (4) és (6) bekezdéseire. Ajánlatkérő - a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel - eseti megrendelésenként az eseti megrendelés alapján ajánlattevőt megillető vételár elszámolható összege 50 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja ajánlattevő számára. Szállítói előleg-visszafizetési biztosíték, jótállási biztosíték, jótállás, késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér a szerződéstervezet szerint. III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: Versenypárbeszéd Innovációs partnerség IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul Keretmegállapodás egy ajánlattevővel Keretmegállapodás több ajánlattevővel A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják Keretmegállapodás esetében a négy évet meghaladó időtartam indoklása: IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) 17

18 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni További információk az elektronikus árlejtésről: IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje Dátum: 2016/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma Dátum: (éééé/hh/nn) IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2016/08/15 (éééé/hh/nn) vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2016/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: 1027 Budapest, Residence 1. Irodaház, Kacsa utca emelet tárgyaló. Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. (3) bek. alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személye, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. A bontásra a Kbt. 68. (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak az irányadóak. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról A megrendelés elektronikus úton történik Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak A fizetés elektronikus úton történik VI.3) További információk: 1) A közbeszerzési dokumentumok letöltése és az ennek tényét igazoló regisztráció megtétele az eljárásban való részvétel feltétele. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. 18

19 2) A teljes közbeszerzési dokumentumot elektronikus úton elérheti térítésmentesen valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő az ajánlatkérő honlapján az ajánlati felhívás 1.3. pontjában foglaltak szerint. A közbeszerzési dokumentum letöltését követően ajánlatkérő előírja, hogy érdeklődő gazdasági szereplő a letöltés tényéről tájékoztassa ajánlatkérőt az alábbi faxszámon: , a letöltés tényéről való tájékoztatás során az érdeklődő gazdasági szereplőnek meg kell adnia nevét, címét (székhelyét/lakcímét), levelezési címét, telefonszámát, faxszámát, címét és a kapcsolattartó személy nevét. 3) Az ajánlatok elbírálása a legjobb ár-érték arány szempont alapján [Kbt. 76. (2) bekezdésének c) pontja alapján] történik. 4) Mind a négy rész tekintetében a legjobb ár-érték arány értékelési szempont esetén az ajánlatok szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa: 1 pont, felső határa 10 pont. 5) A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: Értékelési szempontok: a) 1. értékelési szempont mind a 4 rész tekintetében: általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár HUF-ban. Az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összárat ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével értékeli. b) 2. értékelési szempont: b.1.) az 1. és 4. résznél: Hibaelhárítási idő munkanapokban Hibaelhárítási idő munkanapokban értékelési szempontra tett ajánlat pontszámait ajánlatkérő a fordított arányosítás képletének alkalmazásával határozza meg. b.2) a 2. és a 3. résznél: A hibaelhárítás alatti maximális összes leállási idő munkanapokban A hibaelhárítás alatti maximális összes leállási idő munkanapokban értékelési szempontra tett ajánlat pontszámait ajánlatkérő a fordított arányosítás képletének alkalmazásával határozza meg. c) 3. értékelési szempont a 1-4. résznél: a jótállás időtartama hónapokban A jótállás időtartama hónapokban értékelési szempontra tett ajánlat pontszámait ajánlatkérő az egyenes arányosítás képletének alkalmazásával határozza meg. 6) Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. (2015. évi CXLIII. törvény) és hatályos végrehajtási rendeleteinek, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni. 7) Tájékoztatom, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás nyelve a magyar, így a levelezés, a nyilatkozatok megtétele, ajánlatadás magyar nyelven történik és ajánlatkérőnek kizárólag magyar nyelvű dokumentumokat áll módjában elfogadni. A közbeszerzési dokumentum műszaki leírásának angol nyelvű fordítása kizárólag tájékoztatás céljából bocsátja ajánlatkérő rendelkezésre azzal, hogy a magyar és az angol nyelvű dokumentumok közötti eltérés esetén a magyar nyelvű dokumentumok az irányadóak. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám:

20 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt a szerint. VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/05/09 (éééé/hh/nn) Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható 21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák 20

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

K1605 Gyári Új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1605 Gyári Új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1605 Gyári Új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/36 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Győr város területén közvilágítási villamos energia beszerzése 2016. évre.

Ajánlati felhívás - Győr város területén közvilágítási villamos energia beszerzése 2016. évre. Ajánlati felhívás - Győr város területén közvilágítási villamos energia beszerzése 2016. évre. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/36 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi

Részletesebben

2049 Diósd, Gárdonyi Géza u. 9., 2562/2 hrsz.;2049 Teljesítés helye:

2049 Diósd, Gárdonyi Géza u. 9., 2562/2 hrsz.;2049 Teljesítés helye: Energia-megtakarításból történő fűtéskorszerűsítés megvalósítása, hőszolgáltatás nyújtása megújuló alapú primer energiatermelő rendszerekkel és hosszú távú üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/50

Részletesebben

Zárt vérvételi rendszerek beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére_af

Zárt vérvételi rendszerek beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére_af Zárt vérvételi rendszerek beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére_af Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/59 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás

Részletesebben

Az SZTE különböző telephelyein működő klíma- és szellőző berendezések karbantartása, javítása, üzemeltetése

Az SZTE különböző telephelyein működő klíma- és szellőző berendezések karbantartása, javítása, üzemeltetése Az SZTE különböző telephelyein működő klíma- és szellőző berendezések karbantartása, javítása, üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/71 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Aggregátorok karbantartása és javítása a Pécsi Tudományegyetem részére szolgáltatási keretszerződés keretében

Aggregátorok karbantartása és javítása a Pécsi Tudományegyetem részére szolgáltatási keretszerződés keretében Aggregátorok karbantartása és javítása a Pécsi Tudományegyetem részére szolgáltatási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Csikós udvarban a Főőrség épületének és a Stöckl-lépcső újraépítése eredeti helyén - AF

Csikós udvarban a Főőrség épületének és a Stöckl-lépcső újraépítése eredeti helyén - AF Csikós udvarban a Főőrség épületének és a Stöckl-lépcső újraépítése eredeti helyén - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/53 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi

Részletesebben

AF - Rendezvényszervezési szolgáltatások (hallgatói rendezvények) beszerzésére a Budapesti Gazdasági Egyetem részére

AF - Rendezvényszervezési szolgáltatások (hallgatói rendezvények) beszerzésére a Budapesti Gazdasági Egyetem részére AF - Rendezvényszervezési szolgáltatások (hallgatói rendezvények) beszerzésére a Budapesti Gazdasági Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Felhívás - A DDKK Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok Pakson történő tárolása, javítása és egyéb szolgáltatások nyújtása

Felhívás - A DDKK Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok Pakson történő tárolása, javítása és egyéb szolgáltatások nyújtása Felhívás - A DDKK Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok Pakson történő tárolása, javítása és egyéb szolgáltatások nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2016.07.04. Iktatószám: 6984/2016 CPV Kód: 09123000-7 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közzététel dátuma: 2016.07.04. Iktatószám: 6984/2016 CPV Kód: 09123000-7 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Földgáz energia szállítása teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében, 2016-2017. évre, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Keretmegállapodás tankönyvek és egyéb nyomdai termékek előállítására

Keretmegállapodás tankönyvek és egyéb nyomdai termékek előállítására Keretmegállapodás tankönyvek és egyéb nyomdai termékek előállítására Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.06.12.

Részletesebben

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9 TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítása, szerelése, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, valamint a jótállási időn belüli javítása, karbantartása

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Ajánlati/Részvételi felhívás/2015

Széchenyi István Egyetem Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 Széchenyi István Egyetem Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL I.D.: 13028519 Külső ID 5439-2016 A szerződés típusa Árubeszerzés A dokumentum típusa: Kiírás (minden eljárás) CPV kódok: 42000000-6 34328100-3

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL RF - DRV - Mobil Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet részvételi felhívása fűtéskorszerűsítésre és hőszolgáltatásra

A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet részvételi felhívása fűtéskorszerűsítésre és hőszolgáltatásra A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet részvételi felhívása fűtéskorszerűsítésre és hőszolgáltatásra Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 kódszámú pályázatának keretében a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ részére 4 részajánlati körben ápolási eszközök leszállítása, üzembe helyezése

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

EED Zrt. területén 132 kv-os távvezeték létesítése

EED Zrt. területén 132 kv-os távvezeték létesítése EED Zrt. területén 132 kv-os távvezeték létesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/68 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 Eljárást megindító hirdetmény-vállalkozási szerződés alapján a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 azonosítószámú, A Cikói Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztés eszközbeszerzésekkel tárgyú Projekt keretében,

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Természetes víz 2016/S 004-003668. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Természetes víz 2016/S 004-003668. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1 / 17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:3668-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Természetes víz 2016/S 004-003668 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 "A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, valamint a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása" Közbeszerzési

Részletesebben

Antibiotikumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére adásvételi keretszerződés keretében - Ajánlati felhívás

Antibiotikumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére adásvételi keretszerződés keretében - Ajánlati felhívás Antibiotikumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére adásvételi keretszerződés keretében - Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Eljárást megindító felhívás - Egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, továbbá egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás)

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Felhívás módosítása (DEGF-179/2015.: A Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpont generál kivitelezése)

Felhívás módosítása (DEGF-179/2015.: A Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpont generál kivitelezése) Felhívás módosítása (DEGF-179/2015.: A Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpont generál kivitelezése) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/17 Egyösszegű átalányáras kivitelezői szerződés a Beszerzés

Részletesebben

Paradicsom betakarító kombájn beszerzése

Paradicsom betakarító kombájn beszerzése Paradicsom betakarító kombájn beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/41 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Közzététel

Részletesebben

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint régészeti szakfeladatok, térinformatikai feldolgozás

Régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint régészeti szakfeladatok, térinformatikai feldolgozás Régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint régészeti szakfeladatok, térinformatikai feldolgozás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/56 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

egyesület A Duna magyarországi szakasza, továbbá a Nemzeti Teljesítés helye:

egyesület A Duna magyarországi szakasza, továbbá a Nemzeti Teljesítés helye: RSOE AF eszközök Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/86 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.07.23. Iktatószám:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése (KEOP-2.5.0/B/09-12-2013-0001) munkákhoz kapcsolódó feladatok végrehajtása, a Kormány 1866/2014. (XII.30.) Korm. határozatának

Részletesebben

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2016/S 102-181822. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások

Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2016/S 102-181822. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások 1 / 18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:181822-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2016/S 102-181822 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás)

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7 K1438/2 1106 Budapest, X. kerület, Eszterlánc utca (belterület) 42544/22 helyrajzi számú ingatlanon kiépítendő válogatómű technológiai berendezéseinek szállítása és telepítése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés X Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ A Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

Részvételi felhívás K-0009-H/2015

Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/106 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése.

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH)

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04.

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04. Adásvételi szerződés keretében az 1742/2013. (X. 14.) Korm. határozat alapján megkötött támogatási szerződés megvalósítása érdekében további orvosi műszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: None/None

Részletesebben

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérőműszerek 2015/S 126-230062. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Mérőműszerek 2015/S 126-230062. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/22 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:230062-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérőműszerek 2015/S 126-230062 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint

NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint [ ] Építési beruházás [] Árubeszerzés [ X] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási

Részletesebben

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Autóbuszok beszerzése

Ajánlati felhívás - Autóbuszok beszerzése Ajánlati felhívás - Autóbuszok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/11 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Autóbuszok beszerzése

Ajánlati felhívás - Autóbuszok beszerzése Ajánlati felhívás - Autóbuszok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Gyorsított

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014)

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4) projekt keretében Mobil tisztatér

Részletesebben

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 Paksi Metszet Örökségközpont/ Klímacentrum és Látványtár című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvények beszerzése - ajánlattételi

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09.

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09. ELO Professional iktató- és dokumentumkezelő és OpenText Livelink rendszer karbantartása, üzemeltetése, kapcsolódó SAP fejlesztések valamint támogatási szolgáltatások nyújtása a Fővárosi Vízművek Zrt-nél

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141530-2010:text:hu:html HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

RF - Új vízmérők konszignációs készlet keretében történő beszerzése

RF - Új vízmérők konszignációs készlet keretében történő beszerzése RF - Új vízmérők konszignációs készlet keretében történő beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015

Részletesebben

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31.

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31. TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 azonosító számú A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban projekt. megvalósításához kapcsolódó oktatási

Részletesebben

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében.

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013.

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17. 21. sz. főút 1+300-7+850 km, 23+300-27+820 km és a 29+190-32+920 km szelvények közötti szakaszok négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri és mérnöki feladatok ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:24424-2013:text:hu:html HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 AJÁNLATI FELHÍVÁS: Térinformatikai rendszer szállítása a Vízügy adatgyűjtési, tervezési és modellezési képességeinek növelésére adásvételi szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában AJÁNLATI FELHÍVÁS A Gyomaendrőd Város Önkormányzata által a Kbt. 122/A. (1) bekezdés szerinti, feltételes közbeszerzési eljárásra TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

Részletesebben