Részvételi felhívás/eu/ EUHL. Közzététel dátuma: Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET"

Átírás

1 KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/78 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma: Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: Ajánlatkérő: VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET Teljesítés helye: Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű 8582 Farkasgyepű, 049/2 Hrsz Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Egészségügyi Intézmény Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15775 Postai cím: Hrsz. Hrsz. 049/2 Város: Farkasgyepű Postai irányítószám: 8582 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr Medgyasszay Balázs főigazgató Telefon: Fax:

2 Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet x Egyéb (nevezze meg): Egészségügyi Intézmény I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek x Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) 2

3 II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Adásvételi szerződés. KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat - 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új digitális röntgen berendezés beszerzése. II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően x Árubeszerzés x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű 8582 Farkasgyepű, 049/2 Hrsz NUTS-kód HU213 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: 3

4 A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Adásvételi szerződés keretében KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat - 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új digitális röntgen berendezés beszerzése, amely eredményeképpen a régi gép kiszerelése, az új berendezés szállítása, üzembe helyezését követően, 24 órás mérés alapján alátámasztott, egy vizsgálatra vetített energia-felhasználás csökkenést kell biztosítani a lecserélt régi géphez képest. A teljesítés magában foglalja a régi gépek kiszerelését, a gyárilag új készülékek leszállítását, üzembe helyezését, a kezelő személyzet betanítását, a fenti feladatokra vállalt átfutási időre, a fenntartási időszak (5 év) végéig tartó szállítói jótállás vállalását, ehhez kapcsolódóan a napi működtetéshez szükséges tervszerű, megelőző karbantartás biztosítását, valamint az évenkénti fenntartási jelentések alátámasztására szolgáló további mérésekről és a vállalt indikátorok teljesüléséről szóló adatszolgáltatás nyújtását A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: igen (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre x egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) Teljes mennyiség: 2 db digitális röntgen berendezés Adásvételi szerződés keretében KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat - 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új digitális röntgen berendezés beszerzése, amely eredményeképpen a régi gép kiszerelése, az új berendezés szállítása, üzembe helyezését követően, 24 órás mérés alapján alátámasztott, egy vizsgálatra vetített energia-felhasználás csökkenést kell biztosítani a lecserélt régi géphez képest. A teljesítés magában foglalja a régi gépek kiszerelését, a gyárilag új készülékek leszállítását, üzembe helyezését, a kezelő személyzet betanítását, a fenti feladatokra vállalt átfutási időre, a fenntartási időszak (5 év) végéig tartó szállítói jótállás vállalását, ehhez kapcsolódóan a napi működtetéshez szükséges tervszerű, megelőző karbantartás biztosítását, valamint az évenkénti 4

5 fenntartási jelentések alátámasztására szolgáló további mérésekről és a vállalt indikátorok teljesüléséről szóló adatszolgáltatás nyújtását rész Digitális távvezérelt dönthető felvételi és átvilágító rendszer 1 db 2. rész Digitális mobil szűrőbusz 1 db Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy az ajánlati dokumentációban részletesen megadott műszaki leírásban szereplő szabványok, műszaki engedélyek, műszaki előírások, műszaki ajánlások történő hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározás érdekében történt, az azzal (azokkal) egyenértékű megajánlások elfogadásra kerülnek. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő termékek és szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásban meghatározott szabványoknak vagy egyéb előírásoknak, amennyiben a részvételre jelentkező jelentkezésében megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. Az egyenértékűség bizonyítása Részvételre jelentkező feladata, ill. kötelezettsége. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: HUF vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Mindkét rész tekintetében: Késedelmi kötbér: Eladó, a jelen szerződésben rögzített kötelezettségeinek, neki felróható okból, történő késedelmes vagy nem teljesítése esetén, a késedelem minden naptári napja után ,- 5

6 HUF/naptári nap, legfeljebb azonban a teljes nettó szerződéses érték 20 (húsz) %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbér kifizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximum 30 eredménytelenül, vagy késedelmesen eltelt napig kerül felszámításra, ezt követően az Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni illetve azt felmondani, ezt követően már nem késedelmi kötbért számít majd fel, hanem a meghiúsulási kötbért fogja érvényesíteni. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben az Eladó által leszállított áru hibásnak bizonyul, az Eladó által fizetendő hibás teljesítési kötbér mértéke a teljes nettó szerződéses ár 5 %-a, vagy kicserélés útján történő kiküszöbölése esetén az előző bekezdés szerint késedelem miatt fizetendő kötbérösszeg, ha az így kiszámított kötbér az 5 %-ot meghaladja. Meghiúsulási Kötbér: Eladónak felróható okból a szerződés nemteljesítése, illetve a teljesítés meghiúsulása esetén az Eladó által fizetendő kötbér mértéke a teljes nettó szerződéses érték 5 %-a. A Ptk. 6:186 (1) bekezdésének megfelelően a szerződést biztosító mellékkötelezettségek akkor érvényesíthetőek, ha a nyertes Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. (3) bekezdése alapján a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben a közszféra szervezet kedvezményezett köteles kikötni a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. A Kbt (4) bekezdés alapján, amennyiben nyertes Ajánlattevő a teljesítés során előleget igényel, az erre vonatkozó biztosítéknak a szerződésben foglalt feltételek szerint kell rendelkezésre állnia legkorábban a szerződéskötés időpontjától. A Kbt (4) bekezdés szerinti biztosíték határidőre történő nyújtásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. A Kbt (6) bekezdés a) pontja szerint előírja, a biztosítékok az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Eladónak a sikeres próbaüzemet követő jegyzőkönyvi átadás dátumától számított 60 hónapig (5 év) teljeskörű jótállást és a kell biztosítania. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlati dokumentációban megadott szerződéstervezet tartalmazza. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Mindkét rész tekintetében: A KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat -2. szakasz. A támogatási intenzitás 100%. 6

7 Az ajánlatokat HUF-ban kell megtenni. A szerződéskötés és az elszámolás is HUF-ban történik. Nyertes Ajánlattevő az előleg, jogszabály adta igénylésének lehetőségén túlmenően egy darab végszámla benyújtására jogosult. A számlán fel kell tűntetni a projekt megnevezését és azonosító számát. A számla kifizetése a Kbt (1) (4) és (6) bekezdései, a Ptk. 6:130 (1)-(2) bekezdései, továbbá a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, valamint a hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően közvetlen szállítói finanszírozással történik. Az igényelt előleg elszámolása a szerződés teljesítésekor, azaz átadás-átvételkor válik esedékessé nyertes ajánlattevő számára, és összege, Ajánlatkérő által, a végszámlából levonásra kerül. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. (1) bekezdés alapján a közszféra szervezet kedvezményezett a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. A szállítói előleg igénylésének szándékáról Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. Ajánlatkérő a leszállításra kerülő berendezés ellenértékét az Ajánlati Dokumentációban rögzített feltételekkel, a Kbt (1) (4) és (6) bekezdéseiben foglaltak alapján, az üzembe helyezést és próbaüzemet követően kiadott teljesítésigazolás alapján nyertes Ajánlattevő által kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napos átutalással egyenlíti ki a Ptk. 6:130 (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint. A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek mérési jegyzőkönyvben dokumentált 24 órás méréssel alátámasztva kell kimutatnia, hogy a leszállított berendezés a régi (ajánlatkérőnél jelenleg üzemelő) berendezéshez képest egy vizsgálatra vetítve az energia felhasználás csökkenést teljesíti. Az előírt energia megtakarítás előzőek szerinti igazolása a végszámla kifizetésének feltétele. Vevő, fizetési késedelem esetén, a szerződés időtartama alatt, a szerződés tervezet 3.1. pontjában megadottak szerint, a Ptk. 6: 155. (1) - (2) bekezdéseiben foglaltak alapján kiszámított mértékű késedelmi kamat megfizetésére lesz köteles. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló évi XCII. Törvény 36/A. -a hatálya alá esik. A támogatás rendjére és a finanszírozási feltételeire vonatkozó jogszabályok: - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, - A programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet. A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció tartalmazza. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 7

8 Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő: - akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-k) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn; Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező: -- akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok állnak fenn, Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő: - akivel szemben a Kbt. 57. (1) bekezdés a-d) és f) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn, A Kbt. 56. (1)-(2) bekezdés, valamint a 57. (1) bekezdés a)-d)és f) pontjaiban felsorolt kizáró okok a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8. és szerint igazolandók úgy, hogy a Kbt. szerinti igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók. A kizáró okok fenn nem állásáról szóló, Részvételi jelentkező által tett, nyilatkozatok nem lehetnek régebbi keltezésűek az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál, és a jelen eljárásra kell vonatkozniuk. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon részvételre jelentkezőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásába bevont más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. A részvételre jelentkező az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. (1) bekezdés, továbbá az 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. (1) bekezdés, továbbá az 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. -ban foglaltak szerint a részvételre jelentkező, az alvállalkozója, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. (1) bekezdésben foglalt kizáró okok hiányáról. A Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjában foglalt kizáró okok vonatkozásában az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet, a részvételre jelentkező választása szerint, vagy saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó, valamint adott esetben az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő ezúton hívja fel részvételre jelentkezők figyelmét, a magyarországi letelepedésű részvételre jelentkezők esetében, a Közbeszerzési Hatóság által, a Közbeszerzési Értesítő 57. számában, 2014.május 16.-án közzétett A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában tárgyú útmutatóra, továbbá a Közbeszerzési Hatóság által KÉ évi 61. sz.,2012. június 1-jén közzétett, A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők. 8

9 III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1. a részvételre jelentkező a cégkivonatban szereplő pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának dátumánál nem régebbi, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pontja szerinti, egyszerű másolatban benyújtott nyilatkozata arról, hogy a dokumentációban rögzített szerződés pénzügyi, gazdasági teljesítésére alkalmas az alábbi tartalommal: - a pénzforgalmi számlavezetés kezdő időpontja, - tájékoztatás a fizetési kötelezettségek teljesítéséről és a pénzforgalmi számlán történő, 30 napot meghaladó, esetleges sorba állításról, illetve azok időpontjáról és időtartalmáról az eljárást megindító hirdetmény feladásának dátumától visszaszámított 1 éven belül, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A sorba állítás forgalma a évi LXXXV. törvény pontja szerint értendő. A részvételre jelentkezőnek a jelentkezésben a cégkivonattal egyezően nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a megnevezetteken kívül más pénzügyi intézmény nem vezet részükre pénzforgalmi számlát. Amennyiben a cégkivonatban még szerepelnek olyan pénzügyi intézmény, melyeknél a pénzforgalmi számlavezetés már megszűnt, de a változás bejegyzése a cégkivonat kiadásának időpontjáig nem történt meg, úgy szükséges a pénzügyi intézmény felé megküldött felmondó levél vagy a pénzügyi intézmény - számlavezetés megszűnésének időpontjára vonatkozó - nyilatkozatának becsatolása is. A pénzügyi intézményi nyilatkozatok a különböző bankok gyakorlatának megfelelően eltérő formájúak és tartalmúak lehetnek, de mindegyiknek egyértelmű választ kell adnia a felhívásban megfogalmazott pénzügyi alkalmassági követelmények teljesülésére. P.2.A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja szerint részvételre jelentkező nyilatkozata az előző három lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (Digitális röntgen berendezések szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak; A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdése alapján, ha a részvételre jelentkező az (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (5) bekezdés alapján, azokban az esetekben, amelyekben a 18. -ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. -ban és 20. -ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos 9

10 listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. Amennyiben a részvételre jelentkező a Kbt. 55. (5) bekezdés szerint a pénzügyi gazdasági alkalmassági követelményeknek más szervezet (szervezetek) kapacitásaira történő támaszkodással kíván megfelelni, úgy az adott kapacitás meglétét (az alkalmasság fent meghatározott követelményét) a kapacitást nyújtó szervezetnek, a fent meghatározottak szerint, a részvételre jelentkezővel azonos módon kell igazolnia, továbbá csatolni kell a kapacitást nyújtóként igénybe venni szándékozott szervezetre vonatkozóan a Kbt. 55. (6) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokat. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Részvételre jelentkező alkalmas amennyiben: P.1. A pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) határidőre eleget tett fizetési kötelezettségének, és pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított 1 éven belül 30 napot meghaladó sorba állítás nem fordult elő. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásakor fennálló pénzforgalmi számlákat vizsgálja. P.2. Részvételre jelentkezőnek a közbeszerzés tárgyából (Digitális röntgen berendezések szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele, az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben összesen elérte 1. rész esetében legalább a 74 millió HUF-ot. 2. rész esetében legalább az 69 millió HUF-ot. Amennyiben a Részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az e pont szerinti árbevétellel, mert az ajánlatkérő által előírt időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlannak minősül, ha működésének ideje alatt Digitális röntgen berendezések eladásából származó nettó árbevétele részenként nem érte el legalább az évi nettó HUF-ot. A Kbt. 55. (4) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek (P.2.), illetve azon, gazdasági és pénzügyi helyzetre meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.(p.1.) A Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontja alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben 10

11 az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt a részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M1. A részvételre jelentkező a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés a) pontja szerint, ismertesse, az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított megelőző 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (Digitális röntgen berendezések ) szállításait a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, valamint a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölésével, és nyilatkozatának csatolásával, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, valamint csatolja ezen szállításokkal kapcsolatos, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (1)-(2) bekezdései szerinti referenciaigazolásokat vagy nyilatkozatokat. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben olyan referencia (referenciák) kerül(nek) bemutatásra, amelye(ke)t a részvételre jelentkező projekttársaság vagy konzorcium tagjaként teljesített, úgy az adott referenciát a projekttársaság vagy konzorcium mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. [Kbt (7)] M2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés e) pontja szerint érvényes CE tanúsítvány és/vagy megfelelőségi nyilatkozat bemutatása, amely garantálja, hogy a berendezés az Európai Unió tagállamaiban jogszerűen forgalmazható és alkalmazása engedélyezett humán célra. A termék megfelel a rá vonatkozó európai irányelvekben (93/42/EEK, 98/79/EK), illetve az ezt honosító nemzeti jogszabályokban rögzített követelményeknek (4/2009. (III. 17.) EüM rendelet). M3. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés d) pontja szerint a részvételre jelentkező csatolja a berendezés műszaki leírását és gyártói katalógusát. M.4. Minőségbiztosítási rendszer bemutatása, annak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány másolatának csatolásával, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés f) pontjának megfelelően az MSZ EN ISO 9001:2009 vagy ISO előírásai szerint, vagy a minőségbiztosításra illetve annak érdekében tett intézkedéseinek leírása. Ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékát. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján azokban az esetekben, amelyekben a 18. -ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. -ban és 20. -ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 15. (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) A részvételre jelentkező alkalmatlan: M1. amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaámított megelőző 3 évben, a közbeszerzés tárgyában szereplő Digitális röntgen 11

12 berendezések szállításáról és üzembe helyezéséről szóló legalább 2 darab, összesen 1 rész esetében legalább a nettó 55 millió HUF 2. rész esetében legalább nettó 52 millió értékű referenciával. A benyújtott referencia nyilatkozatoknak, vagy referenciaigazolásoknak tartalmazniuk kell arra vonatkozó információt, hogy a vonatkozó berendezés üzembe helyezése megtörtént, és a felhasználó által használatban van. Amennyiben olyan referencia (referenciák) kerül(nek) bemutatásra, amelye(ke)t a részvételre jelentkező projekttársaság vagy konzorcium tagjaként teljesített, úgy az adott referencia a részvételre jelentkező tényleges teljesítésének mértékéig kerül figyelembe vételre. M.2.A megajánlott berendezés nem rendelkezik a 93/42/EEK irányelv és /vagy a 4/2009 (III. 17.) EüM rendeletben előírt minőségi megfelelőségi tanúsítvánnyal. M3. A megajánlott berendezés nem rendelkezik olyan magyar nyelvű leírással, gyártói katalógussal, amelyből megállapítható a megajánlott termék szakmai megfelelősége. A beszerzésre kerülő berendezésekkel szemben támasztott minimumkövetelményeket a felhívás VI pontja tartalmazza. M.4. Amennyiben részvételre jelentkező nem rendelkezik a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés f) pontja szerinti, az MSZ EN ISO 9001:2009 vagy ISO az orvostechnikai eszközök minőségbiztosítási rendszere szerinti, akkreditált szervezet által kiadott tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy annak megfelelő, a minőségbiztosításra illetve annak érdekében tett intézkedéseinek leírásával. A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek a részvételre jelentkezők (közös részvételre jelentkezők) együttesen is megfelelhetnek. A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása a Kbt.55. (5) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint kapacitást nyújtók bevonása esetén a Kbt. 55. (6) bekezdése alapján történik. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája 12

13 Nyílt Meghívásos x Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Ajánlatkérő a KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat keretében pályázatot kíván benyújtani az 2. szakaszban, Digitális röntgen berendezések beszerzésére. A pályázatban előírtak szerint a pályázónak augusztus 17. napjáig bezárólag, feltételes közbeszerzési eljárás eredményeképpen aláírt feltételes adás-vételi szerződéssel kell rendelkeznie. A pályázat a 2. szakaszának beadási határideje augusztus 18. Figyelemmel az eljárás becsült értékére, valamint a Kbt.-ben előírt határidőkre, a feltételes közbeszerzési eljárás a pályázatban előírt határidőre, nyílt eljárás keretében már nem valósítható meg. Így a rendelkezésre álló rendkívül rövid határidőre figyelemmel, Ajánlatkérő a Kbt. 84. (1) bekezdése és a 85. (2) bekezdése alapján gyorsított meghívásos eljárást kíván lebonyolítani. Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám 13

14 1. rész 1. szempont: Az ajánlati ár (nettó 45 HUF) 1. rész 2. szempont: Az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások 30 teljesítése összesen az alábbi alszempontok szerint: 1. rész 2/1. alszempont: Digitális Tomoszintézissel bővíthető (Kérjük 15 megadni! igen 20 pont, nem 1 pont) 1. rész 2/2. alszempont: DSA és Stiching opciókkal való bővíthetőség (Kérjük 15 megadni! igen 20 pont, nem 1 pont) 2. rész 1. szempont: az ajánlati ár (nettó 60 HUF) 2. rész 2. szempont: Az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások 40 teljesítése összesen az alábbi alszempontok szerint: 2. rész 2/1. alszempont : Felvételi, operátori munkaállomás - Érintő képernyős, integrált detektor- és generátorvezérlés. A munkahely APR 20 programja egyúttal a generátort is vezérli, a generátor beállításai -KV mas - előre programozottak (Kérjük megadni! igen 20 pont, nem 1 pont) 2. rész 2/2. alszempont: Leletező munkaállomás -Tüdődiagnosztikai döntéstámogató rendszerrel (CAD) 20 bővíthető (Kérjük megadni! igen 20 pont, nem 1 pont) IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) 14

15 A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/07/17 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/07/17 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: 2015/07/24 (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: (nap/hónap/év) Időpont: (adott esetben) Hely: Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat - 2. szakasz, 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése VI.3) További információk (adott esetben) 15

16 1.) A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésének részeként csatolnia kell: - A részvételi jelentkezést aláíró személy aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintájának egyszerű másolati példányát, ill. meghatalmazását, - Részvételre jelentkező kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontjaira vonatkozóan. Nemleges nyilatkozat is benyújtandó! - Részvételre jelentkező nyilatkozatát a Kbt. 58. (3) bekezdés vonatkozásában, - Amennyiben a Részvételre jelentkező nem a részvételi jelentkezésében megnevezett termék(ek) gyártója, a forgalmazási jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolati példányban, - Részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy a részvételi jelentkezése részeként fénymásolatban becsatolt iratok az eredeti iratokról fénymásolás útján készültek, és azok az eredeti iratokkal tartalmukban és formájukban teljes egészében megegyeznek. - Részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy a részvételi jelentkezésében idegen nyelven becsatolt valamennyi irat magyar nyelvű fordítását is becsatolta. Továbbá arról, hogy a becsatolt magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával. - Részvételre jelentkező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a papír alapon benyújtott részvételi jelentkezés tartalmában megegyezik a CD-n vagy DVD-n, elektronikus formátumban benyújtott részvételi jelentkezés tartalmával. - Részvételre jelentkezőnek, (közös) Részvételre jelentkezőnek, továbbá az egyéb gazdálkodó szervezetnek, amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a részvételi jelentkezéséhez, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát. - A Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e, - A részvételi jelentkezésben az oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket és a borítólapot követően a cégjegyzésre jogosult személy aláírásával ellátott felolvasólapot kell becsatolni, amelyen szerepeltetni kell Részvételre jelentkező nevét, székhelyét. A felolvasólap Ajánlatkérő által elvárt, kötelezően alkalmazandó formáját a részvételi dokumentáció tartalmazza. - A részvételi jelentkezésben szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni. A referenciaigazolások esetében az adott szerződés teljesítésének napján érvényes, hivatalos MNB deviza középárfolyam az átszámítás alapja. - A részvételi jelentkezéseket papíralapon egy darab eredeti példányban, továbbá 2 db elektronikus formában CD vagy DVD adathordozón nem módosítható, de olvasható Pdf CD/DVD-n kell benyújtani. A részvételi jelentkezéseket sérülésmentes, állagsérelem nélkül nem bontható kötésben (szalaggal átfűzve, leragasztva és lebélyegezve), folyamatos (minden tartalommal bíró oldalon feltüntetett) oldalszámozással és a cégjegyzésre jogosult, vagy az általa írásban, az ajánlatban csatolt nyilatkozat alapján meghatalmazott munkavállaló kézjegyével ellátva, zárt csomagolásban, magyar nyelven kell benyújtani a felhívásban megjelölt helyen és időpontig. A zárt csomagon KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése Részvételi jelentkezés - megjelölést kell feltüntetni. A papíralapú és az elektronikusan benyújtott példányok tartalmának eltérése esetén az eredeti, papíralapú példány tartalma az irányadó. Az adathordozóra fel kell tenni a kitöltött Orvosszakmai kérdőívet (III. fejezet), szerkeszthető WORD formában is! 16

17 A Részvételre Jelentkezőknek a részvételre jelentkezésükben nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a papír alapon benyújtott részvételi jelentkezés tartalmában megegyezik a CD-n vagy DVD-n, elektronikus formátumban benyújtott részvételi jelentkezés tartalmával. Részvételi jelentkezések bontásának időpontja: 2015/07/ óra Helye: Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű, 8582 Farkasgyepű 049/2 Hrsz. - Igazgatóság A Kbt. 62. (2) ) bekezdése alapján az ajánlatkérő, a részvételre jelentkezők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen. 2.) Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 67. szerinti körben. 3.) A Kbt (1) bekezdés értelmében az ajánlatkérő a dokumentációban előírt szerződést az eljárás nyertesével kötheti meg. Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor, a Kbt (4) bekezdés alapján az összegzésben a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést 4.) Több részvételre jelentkező közösen is nyújthat be részvételi jelentkezést. Ebben az esetben közös részvételre jelentkezőknek jelentkezésükhöz csatolni kell az egyetemleges és korlátlan felelősségvállalásra, valamint a teljesítésben való arány meghatározásra vonatkozó megállapodást, továbbá a közösen benyújtott részvételi jelentkezésükben rögzíteni kell, hogy a szerződés megkötésére a Részvételre jelentkezők közül melyikük bír felhatalmazással. A Kbt. 26. alapján, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem a részvételi jelentkezésben közös részvételre jelentkezőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. A hiánypótlás során a 26. nem megfelelő alkalmazása esetén a részvételi jelentkezésben alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő közös részvételi jelentkezőnek minősíthető. Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 28. (1) bekezdésben foglaltak betartására. 5.) Az összegezés megküldése: A részvételi szakasz eredményéről készült összegezés kiküldésének tervezett napja: július ) Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció megküldésnek tervezett időpontja: július ) A szerződéskötés tervezett időpontja: augusztus 17. 8) A részvételi dokumentáció igazolt átvétele a jelentkezés feltétele. A részvételi dokumentációt részvételi jelentkezésenként legalább egy Részvételre jelentkezőnek, illetve a jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie. A Kbt. 52. (2) bekezdés alapján a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti, illetve elektronikusan elérheti. A részvételi dokumentáció a címen kérhető meg. A részvételi dokumentáció, a kérelem kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül megküldésre kerül részvételre jelentkezőnek. Közös részvételre jelentkezők esetén, elegendő csak az egyik félnek kérelmet küldeni, és elektronikusan elérnie. Az részvételi jelentkezési határidő lejártának napján a dokumentáció 8:30-10:00 óráig vehető át, ill. érhető el. 17

18 A részvételi dokumentáció megkérésekor a kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia: - Részvételre jelentkező neve, - Részvételre jelentkező címe, - Részvételre jelentkező címe, telefon és fax száma, - Az eljárást megindító felhívás TED száma és tárgya, 9.) A részvételi jelentkezések benyújthatók az "A" Mellékletben megadott címen, munkanapokon ig, illetve az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-10:00 óra között. 10.). Részvételre jelentkezőnek be kell nyújtania a megjelölt alvállalkozó(k) és kapacitást nyújtó szervezet(ek) aláírásra jogosult képviselő(i)nek aláírási címpéldányának, vagy aláírási mintájának egyszerű másolatát. 11.) A részvételi jelentkezéshez és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni. Az idegen nyelven benyújtott dokumentumok esetében, Ajánlatkérő elfogadja a Részvételre jelentkező által elkészített saját fordítást is. A nem megfelelő tartalmú saját fordításból eredő következményeket Részvételre jelentkező viseli. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében a Részvételre jelentkező képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő a részvételi jelentkezések bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért a Részvételre jelentkező a felelős. 12.) Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi határidő lejártának időpontjáig a részvételi jelentkezéseknek be kell érkezniük a bontás helyszínére. A postai kézbesítésből eredő késedelmet, ill. jogkövetkezményeket ajánlatkérőnek nem áll módjában magára vállalni. 13.) A részvételi jelentkezés összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költség a Részvételre jelentkezőt terheli. 14.) Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.) Korm. rendelet 20. (4) bekezdés értelmében, felhívja Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a 18. (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg a részvételre jelentkezők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a felhívás III.2.2. P1. és P.2. és III.2.3.M1. M2. M3. és M.4. pontokban megadottak szerint. 15. Részvételre jelentkező, a Kbt ban foglaltak alapján, a Részvételi Felhívásban és Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől, legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző harmadik napig, a Részvételi Felhívásban jelzett címre küldött levélben, elektronikus levélben, telefaxban vagy táviratban. (Az írásos formában megküldött kérdéseket, minden esetben kérjük elektronikus formában is megküldeni, a címre. A kiegészítő információkat Ajánlatkérő köteles a lehető leghamarabb megküldeni, de legkésőbb a részvételi határidő lejárta előtt 3 nappal. A Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban valamennyi, az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvette, és részvételi jelentkezése elkészítése során azt figyelembe vettem. 16.) Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő tekintetében a közép-európai idő az irányadó. 17.) A Kbt. 40. (3) bekezdésben foglaltak alapján Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt (pályázatot) fog benyújtani. A Kbt. 40. (4) bekezdés alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél 18

19 kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat, valamint az ajánlatkérő a támogatási szerződés megkötését vagy meghatározott összegben történő megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként köti ki. 18.) Értékelés: Az ajánlatok értékelésekor az adható pontszám valamennyi részszempont esetében: 1-20-ig. A pontszámok megadása akként történik, hogy az egyes értékelési szempontok ill. alszempontok értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja, míg a többi ajánlatra adandó pontszámok a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek meghatározásra. Míg egy adott funkció vagy tulajdonság meglétének értékelése alkalmával (igen/nem válasz) az adott funkcióval/tulajdonsággal rendelkező berendezés az adott alszemponthoz tartozó maximális, míg az adott funkcióval/tulajdonsággal nem rendelkező berendezés a minimális pontszámot kapja. Az egyes alszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott alszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd az adott részszemponthoz tartozó valamennyi alszempontnál így kialakult súlyozott pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek. Az 1. értékelési szempont pontozása a fordított arányosság szabályai szerint történik. A 2. értékelési szempontban megadott alszempontok értékelése, ill. pontozása az adott alszempont tartalmának megfelelően egy adott funkció vagy tulajdonság meglétének értékelése alkalmával (igen/nem válasz) az adott funkcióval/tulajdonsággal rendelkező berendezés az adott alszemponthoz tartozó maximális, míg az adott funkcióval/tulajdonsággal nem rendelkező berendezés a minimális pontszámot kapja. 19.) A becsült érték, amely megegyezik a rendelkezésre álló anyagi fedezet értékével részenként az alábbi: 1. rész nettó ,- HUF 2. rész nettó ,-HUF 20.) Felhívjuk Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 84. (3) bekezdés alapján az eljárás részvételi szakaszában bármely érdekelt gazdasági szereplő nyújthat be részvételi jelentkezést, a részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. 21.) Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei, a évi V. törvény (Ptk.) valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók. 22. A beszerzésre kerülő berendezéssel szemben támasztott műszaki követelmények: 1.rész: Digitális távvezérelt dönthető felvételi és átvilágító rendszer: Direkt digitális, beépített flat panel detektoros, dönthető röntgen átvilágító és felvételező berendezés, 1 db A készülékkel szemben támasztott követelmények: Direkt digitális, beépített flat panel detektoros, dönthető röntgen átvilágító és felvételező berendezés: Igen Vizsgálószerkezet Távirányítós, felsőcsöves elrendezésű szerkezet : Igen Asztallap dönthetősége min. +89 / -300: Igen Asztallap mérete min. 210 x 60 cm: Igen Asztallap hosszirányú mozgástartománya min. 110 cm: Igen Asztallap padlótól mért legkisebb távolsága max. 60 cm: Igen 19

20 Asztallap keresztirányú mozgástartománya mm: Igen Asztallap-képfelvevő egység távolsága max. 100 mm: Igen Asztallap sugárszűrése max. 1mm Al egyenérték: Igen Asztallap maximális teherbírása min. 200kg: Igen Csőtartó állvány és asztallap együttes mozgástartománya min. 200 cm: Igen Forrás-kép távolság min. 180 cm: Igen Min. 2db beépített szórtsugárrács az SID-nek megfelelően: Igen Vezérlés Generátor és a képfeldolgozó rendszer paramétereinek kiválasztása érintőképernyőről lehetséges: igen Távirányításos vizsgálószerkezet vezérlés: Igen A berendezés mozgatása a vizsgálószerkezetnél is lehetséges: Igen Röntgen generátor Nagyfrekvenciás, névleges teljesítménye min. 65 kw: Igen Nagyfeszültség hullámossága min. 200 khz: Igen Csőfeszültség min kv között: Igen Maximális csőáram felvétel min. 650 ma: Igen Maximális mas tartomány min. 600 mas: Igen Felvételi időtartomány min. 0,001 s - 10 s: Igen Testtáj szerinti programozás: Igen Anatómiai programok száma min. 50: igen Beépített AEC: igen Röntgencső Az anód fordulatszáma min ford/perc: Igen Kisfókusz mérete max. 0,6 mm: Igen Nagyfókusz mérete max. 1,2 mm: Igen Kisfókusz teljesítménye min. 30kW: Igen Nagyfókusz teljesítménye min. 65 kw: Igen Kisfókusz teljesítménye min. 30kW: Igen Anód hőkapacitása min. 400 khu: Igen Kollimátor Beépített motoros vezérlésű: Igen Kompressziós egység Motoros távirányítású: Igen Flat detektor Detektor mérete min. 41 x 41 cm: Igen Detektor mátrix nagysága pixelben min x 2500: Igen Pixel méret max. 150 mikrométer: Igen Képfeldolgozás Képrögzítés DR esetén min. 12 bit: Igen Képtárolási kapacitás 2000x2000 mátrixban min kép: Igen DICOM funkciók: min. WLM, Send, Print: Igen Zajszűrés: Igen Post processing funkciói: min. ablakozás, elforgatás, nagyítás, feliratozás, élkiemelés: Igen Szerviz és garanciális feltételek Szervizháttér megléte, 20

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9 TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítása, szerelése, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, valamint a jótállási időn belüli javítása, karbantartása

Részletesebben

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222249-2015:text:hu:html Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás)

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7 K1438/2 1106 Budapest, X. kerület, Eszterlánc utca (belterület) 42544/22 helyrajzi számú ingatlanon kiépítendő válogatómű technológiai berendezéseinek szállítása és telepítése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal Az MH repülőeszközeinek és szárazföldi szaktechnikai eszközeinek üzemeltetéséhez, javításához szükséges kenőanyagok és speciális folyadékok beszerzése 2016-2018. években Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 "A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, valamint a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása" Közbeszerzési

Részletesebben

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében.

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

AF_FORSTER Központ_Faápolás

AF_FORSTER Központ_Faápolás AF_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)-

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- Ajánlati felhívás- Sándorfalva Szatymaz települési agglomeráció szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése Kivitelezési szakasz - (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- kombinált csatornamosó-szívó

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 AJÁNLATI FELHÍVÁS: Térinformatikai rendszer szállítása a Vízügy adatgyűjtési, tervezési és modellezési képességeinek növelésére adásvételi szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

egyesület A Duna magyarországi szakasza, továbbá a Nemzeti Teljesítés helye:

egyesület A Duna magyarországi szakasza, továbbá a Nemzeti Teljesítés helye: RSOE AF eszközök Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/86 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.07.23. Iktatószám:

Részletesebben

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 eljárást indító hirdetmény - Kelet-Nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése-rfid

Részletesebben

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL RF - DRV - Mobil Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04.

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04. Adásvételi szerződés keretében az 1742/2013. (X. 14.) Korm. határozat alapján megkötött támogatási szerződés megvalósítása érdekében további orvosi műszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: None/None

Részletesebben

Semmelweis u. 1.) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet (5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.11.04.

Semmelweis u. 1.) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet (5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.11.04. Szállítási szerződés a "Funkcionális integrációt támogató fejlesztés a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház és a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet együttműködésében" TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0021 sz.projekt

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8 A Szépművészeti Múzeum főépülete, a Magyar Nemzeti Galéria, a Könyvtárépület, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, az Artpool Művészetkutató Központ és a Benczúr Irodaházban található

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Hangszerek beszerzése

Hangszerek beszerzése Hangszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/146 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.12.11.

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés

Részletesebben

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése.

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013.

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11. MKB3/2016 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 160103) gyűjtése, szállítása és őrlés útján

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17. 21. sz. főút 1+300-7+850 km, 23+300-27+820 km és a 29+190-32+920 km szelvények közötti szakaszok négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri és mérnöki feladatok ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013.

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0025 és a TIOP 2.2.2-08/2-2009-0012 azonosítószámú projektekhez kapcsolódó bútorok beszerzése

Eljárást megindító felhívás - A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0025 és a TIOP 2.2.2-08/2-2009-0012 azonosítószámú projektekhez kapcsolódó bútorok beszerzése Eljárást megindító felhívás - A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0025 és a TIOP 2.2.2-08/2-2009-0012 azonosítószámú projektekhez kapcsolódó bútorok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Főzési alapanyagok beszerzése

Főzési alapanyagok beszerzése Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.05.05.

Részletesebben

AF_LABORESZKOZOK_KEOP_OTH

AF_LABORESZKOZOK_KEOP_OTH AF_LABORESZKOZOK_KEOP_OTH Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.04.01.

Részletesebben

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Üzemanyag beszerzés 2016

Üzemanyag beszerzés 2016 Üzemanyag beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás -

Részletesebben

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015.

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás)

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Részvételi felhívás K-0009-H/2015

Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Árubeszerzés 2014. évre

Árubeszerzés 2014. évre Árubeszerzés 2014. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/73 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.06.23.

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Részvételi felhívás - Parkok és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterjes területek kaszálása vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108

Részletesebben

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015.

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Ajánlati felhívás - Egyes Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Zárt vérvételi rendszer beszerzése

Zárt vérvételi rendszer beszerzése Zárt vérvételi rendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

120/22 kv-os 40 MVA-es transzformátor szállítása

120/22 kv-os 40 MVA-es transzformátor szállítása 120/22 kv-os 40 MVA-es transzformátor szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban.

Részvételi felhívás MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben tárgyban. Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

2015.09.29. Kbt. 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti szervezet

2015.09.29. Kbt. 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti szervezet Élőerős őrzés-védelem, utasfelügyelet, monitorfelügyelet, gépjármű mozgás regisztrálás, telefon és kulcskezelés, pénzkísérés, valamint biztonságtechnikai berendezés telepítése, felügyelete Közbeszerzési

Részletesebben

Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan

Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/82 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Villamos energia beszerzése

Villamos energia beszerzése Villamos energia beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.10.19.

Részletesebben

Villamos energia beszerzés 2016

Villamos energia beszerzés 2016 Villamos energia beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/106 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Miskolctapolcai Strandfürdő II. üteméhez kapcsolódó tervezési és szaktanácsadói szolgáltatások ellátása vállalkozási szerződés keretében részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Nemzeti Meddőségi Klinika kialakításához szükséges betegellátási, labordiagnosztikai, vizsgálati és kutatási eszközök beszerzése TIOP 2.2.8/14-1 pályázati forrásból Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116

Részletesebben