Részvételi felhívás/eu/ EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:"

Átírás

1 Részvételi felhívás - Parkok és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterjes területek kaszálása vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Meghívásos Közzététel dátuma: Iktatószám: 18146/2015 CPV Kód: Ajánlatkérő: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Teljesítés helye: Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK01276 Postai cím: Grassalkovich út 162 Város: Budapest Postai irányítószám: 1239 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Geiger Ferenc polgármester Telefon: Fax:

2 Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal x Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): I.3) Fő tevékenység x Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) 2

3 II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Parkok és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterjes területek kaszálása vállalkozási szerződés keretében. II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja x Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma 27 A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat NUTS-kód HU101 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) 3

4 Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Parkok és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterjes területek kaszálása vállalkozási szerződés keretében. II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) - belterjes területek fűnyírása, gépi kaszálása évi min. 8 alkalommal: m2-en ebből intenzív zöldterület fenntartás, melyen fűnyírás évi alkalommal: m2-en - külterjes területek gépi kaszálása, parlagfű mentesítés évi 3 alkalommal: m2-en - gyep, cserjék, virágágyak tápanyag utánpótlása - őszi lomb összegyűjtése több ütemben a teljes fenntartási területről m2 cserje, sövény, talajtakaró nyírása, gyommentesítése, takarítása db egynyári virág kiültetése és fenntartása db Canna kiültetése és fenntartása db hagymás virág kiültetése és fenntartása - 75 db kandeláber virágosítása és fenntartása (300 cserép futómuskátli) - Polgármesteri Hivatal balkonládáinak virágosítása m2 évelő fenntartása db fa ápolása, gallyazása db fa lajtkocsis öntözése évi min. 15 alkalommal - parkok és fasorok komplett növényvédelme - 13 db közterületi játszótér komplett üzemeltetése, karbantartása, ellenőrzése és szabványossági felülvizsgálata, mely tartalmazza a 96 db játszóeszköz karbantartása, ellenőrzése és szabványossági felülvizsgálatát a 78/2003. sz. GKM rendelet szerint - kb. 200 db parkberendezési tárgy karbantartása, javítása - 1 db szökőkút üzemeltetése - 5 db modern köztéri ivókút üzemeltetése - 5 db automata öntözőhálózat üzemeltetése, karbantartása 7680 m2-en 4

5 - parkok öntözése tömlővel, szórófejjel a nem automata öntözött helyszíneken - térvilágítás üzemeltetése m2 kiselemes térkő burkolat vegyszeres és mechanikus gyomirtása m2 gyöngykavics, murva felület gondozása, gyommentesítése m2 homokozó, homok felület fenntartása (lazítás, egyengetés, fertőtlenítés) m2 fenyőkéreg burkolat egyengetése, gyommentesítése, pótlása - hóeltakarítás és síkosságmentesítés kb m2-en - köztisztasági munkák (szemétszedés, hulladékgyűjtők ürítése, kéziszerszámos parktakarítás) - kommunális és kertészeti hulladékok elszállítása, elszállíttatása legális lerakóhelyre (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés 2016/01/01 (nap/hónap/év) Befejezés 2018/12/31 (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Késedelmi kötbér: Vállalkozót parkfenntartási és egyéb zöldterületi munkák megkötendő vállalkozási szerződésben foglaltak szerinti munkatervben meghatározott határidők önhibájából történő elmulasztása esetén késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli. A késedelmi kötbér mértéke naponként az egyedi megrendelés alapján elszámolt, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-a. A késedelmi kötbér a késedelembeesés napjától esedékes. Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartama alatt az írásbeli megrendeléstől számított egy órán belül a kézi síkosságmentesítési és hóeltakarítási szolgáltatást minden munkaterületen megkezdeni. A kezdési időt meghaladó, bármely munkaterületen történő késedelmes teljesítés 5

6 esetén Vállalkozó köteles minden egész órát követően az egyedi megrendelés alapján elszámolt, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-ának megfelelő késedelmi kötbért megfizetni. A Megrendelő csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kötbérre, amennyiben a késedelem a Vállalkozó hibájából ered. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó által ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást, döntést a Szerződő felek által írásban rögzített határidőn belül nem bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére, és a késedelmes teljesítés kizárólag Megrendelő ebbéli Vállalkozó által el nem hárítható mulasztásából ered, abban az esetben kötbérigény nem érvényesíthető. Vállalkozót továbbá nem terheli kötbérfizetési kötelezettség, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza meg. Vis maior alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargások, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel és amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. Meghiúsulási kötbér: A Szerződés Vállalkozó érdekkörében felmerült okból történő meghiúsulása esetén a Vállalkozó köteles a teljes nettó keretösszeg 10 %-ának megfelelő összegű kötbér megfizetésére. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Megrendelő egyéb igényeinek - hibás teljesítéshez kötődő - elvesztését. A Megrendelő a szerződéstől elállhat, köteles azonban a Vállalkozó által az elállás közléséig igazolhatóan elkészített, illetve megkezdett munkák teljes ellenértékét megtéríteni és jogosult egyéb igazolt kárának megtérítését igényelni. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő előleget nem fizet. A vállalkozási díj kifizetése a parkfenntartási munkák esetében az egyedi megrendelésben meghatározott munka igazolt szerződésszerű teljesítését követően, a síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkák esetében havonta, a teljesített szolgáltatás mennyiségének megfelelően a Kbt (1)-(6) bekezdései, valamint a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdései szerint, utólagosan Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással, forintban (HUF) történik. Szerződő felek a vállalkozói díj emeléséről évente, fordulónappal állapodnak meg, melynek mértéke: az előző naptári év KSH által közölt fogyasztói árindex növekedés 100 %-a. Vállalkozó parkfenntartási munkák esetében az egyedi megrendelésben meghatározott munka teljesítését követő első munkanapig, kézi síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkák esetében a tárgyhónapot követő első munkanapig köteles jelentést készíteni a szolgáltatás teljesítéséről. A jelentésben a Vállalkozó a megkötendő szerződés mellékletében meghatározott munkanem szerinti bontásban köteles feltüntetni a teljesítési időszakokat (napokra, azon belül órákra lebontva), a szolgáltatással érintett területek nagyságát azok alapterületének m2-ben történő megjelölésével. Megrendelő a jelentés ellenjegyzésével állítja ki a teljesítési igazolást a jelentés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül. Vállalkozó az igazolt teljesítést követően jogosult számla benyújtására. A számlát mindenkor egy példányban, a Megrendelő székhelyét feltüntetve kell kiállítani és Megrendelő képviselője számára megküldeni. Vállalkozó a kibocsátott számlán köteles feltüntetni a szerződés tárgyára való hivatkozást, valamint a számla sorszámát. A számla melléklete a teljesítési igazolás. Ettől eltérően kiállított számlák esetében Megrendelő jogosult azokat azonosíthatatlanként visszaküldeni, és a visszaküldött 6

7 számlában érvényesített követelés nem válik esedékessé. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot követelni. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő nem biztosít rá lehetőséget. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: a) ha Részvételre jelentkező vagy alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 56. (1) bekezdés a-k) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll, b) ha Részvételre jelentkező a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll. A kizáró okokról a megkövetelt igazolási mód: Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkezők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság alábbi Útmutatóira, melyek elérhetőek a Közbeszerzési Hatóság honlapján ( - A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ évi 57. szám; május 16.). - A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ évi 61. szám; június 1.) A magyarországi letelepedésű Részvételre jelentkezőnek, a közös Részvételre jelentkezőnek, a részvételi jelentkezésében a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. és a szerint kell igazolnia (illetve ajánlatkérő eszerint ellenőrzi), hogy nem tartozik Kbt. 56. (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. A nem magyarországi letelepedésű Részvételre jelentkezőnek, a közös Részvételre jelentkezőnek, az részvételi jelentkezésben a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. és 6.. szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. Részvételre jelentkező amennyiben a Kbt. 58. (3) bekezdése szerinti eset fennáll, (teljesítéshez igénybe vesz alvállalkozót / alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet) úgy rá(juk) vonatkozóan a kizáró okok fenn nem állására csak egyszerű nyilatkozatot kell csatoljon. 7

8 Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 2. és aiban, illetve a Közbeszerzési Hatóság a Kormányrendelet 13. -a alapján kiadott útmutatóban meghatározott kizáró okok hiányát maga ellenőrzi a magyar nyelven elérhető hatósági elektronikus nyilvántartásokból. A kizáró okok igazolása tekintetében benyújtandó nyilatkozatoknak a részvételi felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűnek kell lenni. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. (1) a) pontja alapján a cégkivonata szerinti összes számlavezető pénzügyi intézménytől származó, a részvételi felhívás feladásától visszafele számított 24 hónapra vonatkozó nyilatkozatot (attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) az alábbi tartalommal: - bankszámla száma - mióta vezeti az adott számlát, - volt-e a számlán sorba állítás/sorban állás, ha volt milyen időtartamban és összegben. Ajánlatkérő a sorba állítás/sorban állás fordulat alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény pontjában meghatározott fogalmat érti. P2. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelően összeállított éves beszámolóját (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy az ajánlatban nem szükséges beszámoló csatolása, a beszámoló adatait ajánlatkérő ellenőrzi. P3. a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rend. 14. (1) bekezdés c) pontja alapján csatolandó az előző három üzleti év közbeszerzés tárgyából (parkfenntartás) származó nettó árbevételről szóló nyilatkozat. P4. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés d) pontja alapján az üzleti tevékenysége során okozott kár megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítási kötvény másolatát. Amennyiben a biztosítási kötvényből nem állapítható meg a felelősségbiztosítás érvényessége, fedezetigazolás csatolása is szükséges az ajánlatban, mely a biztosítási díj befizetését (a biztosítás díjrendezettségét) is igazolja. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdése alapján, ha a Részvételre jelentkező a P3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a P3. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Az előírt alkalmassági követelményeknek az Részvételre jelentkező(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 8

9 függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, melynek igazolása érdekében a Részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől eltérően - akkor is, ha az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait a Részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt a Részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Alkalmatlan Részvételre jelentkező, közös Részvételre jelentkező, ha P1. a számlavezető pénzügyi intézmény(ei)től származó nyilatkozat(ok) szerint bármely számláján a részvételi felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban sorba állítás/sorban állás volt. P2. - az utolsó 3 lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt a mérleg szerinti eredménye. - a likviditási mutató (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek) értéke az utolsó 3 lezárt pénzügyi év bármelyikében 1,3 alatti érték. - az eladósodottság foka mutató (kötelezettségek/eszközök) értéke az utolsó 3 lezárt pénzügyi év bármelyikében 0,4 feletti érték. Ha a részvételre jelentkező az előírt beszámolókkal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ez esetben az ajánlatkérő köteles a részvételre jelentkező e pont szerinti pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közterületi parkfenntartás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a 290 millió forintot. P3. az előző három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (parkfenntartás) származó nettó árbevétele nem éri el minden egyes évben a 110 millió forintot. P4. nem rendelkezik a részvételi felhívás feladásakor érvényes, a közbeszerzés tárgya szerinti kategóriába sorolható tevékenysége során okozott kár megtérítésére vonatkozó szakmai 9

10 felelősségbiztosítással, melynek mértéke legalább 100 millió Ft/év és 50 millió Ft/káresemény. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M1. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés a) pontja alapján az részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, az alkalmassági minimumkövetelmények között előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb referenciáit a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott formában igazolva. Az ismertetésnek tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél adatait, a szolgáltatás tárgyát megjelölve a szolgáltatással érintett terület nagyságát, az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (legalább a befejezési határidő - év, hónap és nap - megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. M2. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. E körben csatolandó dokumentumok: - a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra; - a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen; - a végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata, - a szakemberek által aláírt, rendelkezésre állási nyilatkozat. M3. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés f) és i) pontja alapján a közbeszerzés tárgya (parkfenntartás, faápolás és játszótér szabványosítás) szerinti kategóriába sorolható tevékenységre vonatkozó, független tanúsító szervezet által kiállított, MSZ EN ISO 9001 és MSZ EN ISO vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítvány másolatát vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések leírását. M4. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását. A leíráshoz csatolni kell saját tulajdonban álló eszközök esetén a tárgyi eszköz/forgóeszköz nyilvántartás másolati példányát, a nem saját tulajdonban lévő eszközök esetén a bérleti vagy lízingszerződés másolati példányát, valamint a gépjárművek érvényes forgalmi engedélyének egyszerű másolatát. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelményeknek a Részvételre jelentkező(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, melynek igazolása 10

11 érdekében a Részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, a részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Alkalmatlan Részvételre jelentkező, közös Részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik: M1. a) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben 1 db, egy szerződés keretében, 36 hónapon keresztül folyamatosan végzett közterületi parkfenntartásra vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, melynek keretében évente elvégezték min. az alábbi munkákat: - belterjesen kezelt területek fűnyírását, melyen min. évi 8 alkalommal végeztek fűnyírást, min m2 területen, - intenzíven kezelt területek fűnyírását, melyen min. 15 alkalommal végeztek fűnyírást, min m2 területen, - külterjesen kezelt területek fűnyírását, melyen min. évi 3 alkalommal végeztek fűnyírást min m2-en, - min. 50 db kandeláber virágosítását és fenntartását, - min db egynyári virág kiültetését és fenntartását, - min db hagymás virág kiültetését és fenntartását, - min db Canna kiültetését és fenntartását, - min. 1 db szökőkút üzemeltetését, - min. 4 db köztéri ivókút üzemeltetését, - min. 5 db automata öntözőhálózat üzemeltetését, karbantartását, min m2-en - min m2 kiselemes térkő burkolat vegyszeres és mechanikus gyomirtását, - min m2 gyöngykavics, murva felület gyommentesítését, - térvilágítás üzemeltetését, - komplett köztisztasági munkát (szemétszedés, hulladékgyűjtők ürítése, parktakarítás) - parkok és fasorok komplett növényvédelmét b) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben 1 db, egy szerződés keretében, 36 hónapon keresztül folyamatosan végzett közterületi parkfenntartásra vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, melynek keretében évente elvégezték min. az alábbi 11

12 munkákat: - min. 10 db játszótér komplett üzemeltetését, karbantartását és ellenőrzését, - min. 90 db játszóeszköz karbantartását és a 78/2003. (XI.27.) számú GKM rendelet szerinti szabványossági felülvizsgálatát, - min. 150 db parkberendezési tárgy karbantartását, javítását, - min. 800 m2 homokozó felület fenntartását, fertőtlenítését, - min m2-en hóeltakarítást és síkosságmentesítést, - min. 350 db fa lajtkocsis öntözését min. évi 15 alkalommal, - min db fa ápolását, gallyazását A referencia(ák) akkor tekinthető(k) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított utolsó 3 évet (36 hónapot) ajánlatkérő a Kbt ban rögzített határidő-számítási módszer alkalmazásával vizsgálja. Részvételre jelentkező az a) és b) pontban található követelményeknek ugyanazon referenciamunkával is megfelelhet. (Amennyiben a referencia szerinti munkát közös Részvételre jelentkezők teljesítették és a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes Részvételre jelentkezők által végzett munkák elkülönítésével, úgy Ajánlatkérő a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egészét minden egyes közös Részvételre jelentkező saját teljesítésének tekinti minden olyan esetben, amikor a teljesítés a közös Részvételre jelentkezők egyetemleges kötelezettségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó Részvételre jelentkező által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.) M2. a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel - legalább 1 fő kertépítő és zöldfelületfenntartó szakmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 5 éves parkfenntartási szakmai gyakorlattal rendelkezik. - legalább 1 fő kertész- vagy agrármérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 5 éves parkfenntartási szakmai gyakorlattal rendelkezik. - legalább 3 fő, kertész vagy dísznövénykertész végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 5 éves parkfenntartási szakmai gyakorlattal rendelkezik - legalább 2 fő lakott területi fakitermelő végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik - legalább 1 fő fakitermelő végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik - legalább 1 fő ipari alpinista végzettséggel rendelkező szakemberrel A szakemberek között átfedés nem lehetséges. M3. parkfenntartási, faápolási és játszótér szabványosítási tevékenységre vonatkozó MSZ EN ISO 9001 és MSZ EN ISO vagy ezekkel egyenértékű minőségbiztosítási rendszerrel vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedésekkel. M4. a teljesítéshez szükséges alábbi gépekkel, eszközökkel - 1 db min 180 cm vágószélességű önjáró fűnyíró - 2 db min 110 cm vágószélességű önjáró gyűjtő rendszerű fűnyíró - 1db min. 8 méteres gémkinyúlású rézsűkasza és vontatására alkalmas erőgép - 1 db önjáró seprő rendszerű, kaszálék és lombgyűjtő gép, mely alkalmas közvetlenül a szállítójármű platójára üríteni az összegyűjtött lombhulladékot 12

13 - 5 db motoros szegélyvágó gép - 1 db darus, polipos csipegető kanállal felszerelt, min. 3 tonna teherbírású tehergépjármű - 1 db 16 méter munkamagasságú kosaras gépjármű - 1 db 20 méter munkamagasságú kosaras gépjármű - 1 db legalább min. 20 kw teljesítményű vontatható fasori aprítékoló gép - 3 db motoros láncfűrész - 1 db tuskómaró gép, mely alkalmas a kivágott fasori fák tuskójának talajszintig történő eltávolítására, a környező burkolat megbontása nélkül III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Nyílt x Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 13

14 IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám Éves nettó ajánlati ár (Ft) 50 Éves erőforrás-felhasználási terv szakmai 30 színvonala Lakossági panasz-kezelési rendszer 20 kidolgozottsága IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/10/22 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/10/22 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) 14

15 Dátum: 2015/11/20 (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: (nap/hónap/év) Időpont: (adott esetben) Hely: Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: VI.3) További információk (adott esetben) VI.3.1 Az eljárás részvételi szakaszában bármely érdekelt gazdasági szereplő nyújthat be részvételi jelentkezést, a részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot [Kbt. 60. (4) és 90. (2) bekezdés]! VI.3.2. A Kbt. 60. alapján az részvételi jelentkezést az részvételre jelentkezőnek az részvételi felhívásban, valamint a kiegészítő iratokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. A részvételi jelentkezéssel szembeni formai és tartalmi követelmények az alábbiak: Formai követelmények: Az részvételi jelentkezés eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával a részvételi jelentkezés első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy a Részvételre jelentkező részéről erre jogosultnak alá kell írni. A részvételi jelentkezés oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az részvételi jelentkezést az részvételi felhívásban meghatározott számú példányban kell beadni, az eredeti jelentkezésen meg kell jelölni, hogy az az eredeti. A részvételi jelentkezésben lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 15

16 adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az részvételi jelentkezés minden olyan oldalát, amelyen - az részvételi jelentkezés beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel (szignóval) kell ellátni. A Kbt. 36. (3) bekezdése értelmében ahol e törvény vagy a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is (kivéve az ajánlati biztosíték) benyújtható. A csomagolásra rá kell írni: Parkok és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterjes területek kaszálása vállalkozási szerződés keretében. RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ ELŐTT NEM BONTHATÓ FEL!. A részvételi jelentkezések benyújtásának címe: VMC Consulting Kft., 1145 Budapest, Bosnyák utca 19/B., 4. em. 4. a. A részvételi jelentkezések átvételét az Ajánlatkérő képviselője által aláírt átvételi elismervény igazolja. Személyes benyújtás esetén ez közvetlenül kerül átadásra. A részvételi jelentkezés benyújtásának szabályai a hiánypótlások/felvilágosítások benyújtására is irányadóak! Tartalmi követelmények: Felolvasólap Az részvételi jelentkezésnek Felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen szerepelnek az alábbi adatok: Kötelező adattartalom: Közbeszerzési eljárás megnevezése Részvételre jelentkező neve, székhelye Közös (konzorciumi) jelentkezés esetén a konzorcium neve mellett az egyes részvételre jelentkezők (konzorcium tagjai) nevét és székhelyét, a konzorciumot képviselő tagot is fel kell tüntetni!) Telefon/telefaxszáma címe Kapcsolattartó személy (konzorcium esetén aláírásra felhatalmazott) neve, telefon/telefaxszáma Dátum, aláírás Tartalomjegyzék A részvételi jelentkezésnek oldalszámozott tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján a részvételi jelentkezésben szereplő dokumentumok a tartalomjegyzékben megjelölt oldalszám alapján megtalálhatóak, azonosíthatóak. Nyilatkozat(ok): 1. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell különösen a részvételre jelentkező kifejezett nyilatkozatát az részvételi felhívás és a kiegészítő iratok feltételeire. 2. A részvételre jelentkezőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 60. (5) bekezdés]. 3. Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bekezdés a) és b) pontja alapján (nemleges nyilatkozat is csatolandó). 4. Nyilatkozat a referenciákról (összefoglaló táblázat). 5. Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a felelős fordításról (adott esetben) a mellékelt minta szerint. 16

17 6. Közös részvételre jelentkezés esetén: együttműködési megállapodás, valamint a 1-5. pont szerinti nyilatkozatok csatolása. VI.3.3 Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített Részvételre jelentkezők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiak szerint: - III.2.2) pontban előírt valamennyi követelmény a jegyzékbe felvételnek nem feltétele, - III.2.3) pontban előírt valamennyi követelmény a jegyzékbe való felvételnek nem feltétele. VI.3.4. A részvételi jelentkezés részeként csatolni kell a Részvételre jelentkező nevében aláíró és szignáló személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának vagy a cégnyilvánosságról, a cégbírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. tv. 9. (3) bekezdése előírásainak megfelelően ügyvéd által készített és ellenjegyzett aláírás-minta eredeti vagy másolati példányát. Nem cégformában működő Részvételre jelentkező, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát. VI.3.5. Amennyiben a Részvételre jelentkező, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a részvételi jelentkezésen - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, a jelentkezéshez csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. VI.3.6 A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. Az eljárás során minden iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni. Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű vagy szakfordító vagy szakfordító lektor által készített fordítással kérjük benyújtani. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 36. (3) bekezdése szerinti Részvételre jelentkezői felelős fordítást is. Amennyiben Részvételre jelentkező által készített felelős fordításban kerül az eredetileg idegen nyelven készült dokumentum benyújtásra, Részvételre jelentkezőnek csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy a magyar fordítás megfelel az idegen nyelven csatolt dokumentumnak, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy tudomásul veszi, hogy a téves vagy hibás fordítás miatt Ajánlatkérő az Részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárhatja [a Kbt. 56. (1) bekezdés j) pontjára tekintettel]. Amennyiben Részvételre jelentkező az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű fordításban kívánja benyújtani, az évi XLI. tv. és végrehajtására kiadott 13/1991.(IX.26.) IM rendelet, valamint 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és a végrehajtására kiadott 7/1986. (VI.26.) számú IM rendeletek az irányadóak. VI.3.7. A részvételi jelentkezést 1 db eredeti papír alapú és 1 db, a papír alapú ajánlattal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell benyújtani. Az elektronikus példányt a Részvételre jelentkezők jelentkezésükhöz kötelesek egy vagy több elektronikus adathordozón (CD-n, DVD-n, vagy pendrive-on) benyújtani. Az elektronikus adathordozónak a teljes részvételi jelentkezést elektronikusan megjeleníthető képformátumban (.tif, vagy.jpeg, vagy.pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezések nyomtatott formáját ellenőrzi. Amennyiben az eredeti, illetve az elektronikus adathordozón beadott részvételi jelentkezés között eltérés van, úgy a részvételi jelentkezés az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. VI.3.8. A részvételi felhívás III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság P3. pontja szerinti alkalmassági követelmény esetében az árbevételre vonatkozó adatok megadásánál a tárgyi üzleti év mérlegforduló napján érvényes hivatalos (MNB) devizaárfolyamot kell irányadónak tekinteni, amennyiben az Részvételre jelentkező beszámolója nem forintban készült. Amennyiben valamely 17

18 devizát az MNB nem jegyzi, az adott devizára az Részvételre jelentkező saját Központi Bankja által meghatározott, a mérlegforduló napján érvényes EURO ellenérték kerül átszámításra. VI.3.9. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel - ha a Kbt-ből más nem következik - írásban történik. VI Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a Részvételre jelentkező csatolja a részvételi jelentkezéshez a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. VI A részvételi jelentkezések bontására vonatkozó információk: Időpont: október 22. napján 10:00 óra Helye: 1145 Budapest, Bosnyák utca 19/B., 4. em. 4. a. A bontáson a Kbt. 62. (2) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen. VI Ajánlatkérő a részvételre jelentkezés megtételének elősegítésére kiegészítő iratokat bocsát rendelkezésre. Ajánlatkérő a Kbt. 49. (6) bekezdése alapján előírja, hogy a részvételi jelentkezés elkészítése érdekében rendelkezésre bocsátott iratokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A kiegészítő iratok személyesen vehetőek át munkanapokon óra között, az jelentkezési határidő lejárata napján 9.00-től a határidő lejártáig az A. melléklet II. pontban meghatározott címen. Ajánlatkérő a kiegészítő iratokat az A. melléklet II. pont szerinti elérhetőségeinek valamelyikére küldött, legalább a kiegészítő iratokat kikérő cég megnevezését, székhelyét, a kapcsolattartó személy nevét, a kapcsolattartásra vonatkozó postacímét, faxszámát, címét tartalmazó igénye esetén elektronikus úton (szerkeszthető és nem szerkeszthető formában) megküldi. A kiegészítő iratok terjedelme miatt faxon történő megküldés nem lehetséges. A kiegészítő iratok másra nem ruházhatóak át és nem tehető közzé. A Kbt. 50. (3) bek. megfelelően irányadó. VI Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdésében foglaltakra. VI.3.14 Az ajánlatok értékelése: Az 1. részszempont értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja, míg a többi ajánlat pontszáma a fordított arányosság szabályai alapján kerül meghatározásra. A 2-3. részszempont esetében az ajánlatok az alábbiak szerint meghatározott szempontrendszer szerint kerülnek pontozásra. Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal kerülnek felszorzásra. Az összességében legelőnyösebb ajánlat az lesz, amely a részszempontok és súlyszámok szorzatai alapján a legmagasabb összpontszámot éri el. Éves erőforrás-felhasználási terv szakmai színvonala: Ajánlatkérő a bírálat során az alábbiakat veszi figyelembe: Igazodik-e az erőforrás-felhasználási terv a növényfejlődés éves biológiai ciklusához, a térség éghajlati viszonyaihoz, előre prognosztizálható időjárási körülményeihez és a városban megtartandó rendezvények időpontjához. Jelzett-e nehézségeket, kritikus pontokat, kockázatokat a rendszer kiépítése és működtetése során. A munkafolyamatok irányítási-vezetési rendszere. A szakmai / műszaki ajánlat kidolgozottságának értékelése során az ajánlatkérő számára kedvezőbb ha: Az erőforrás felhasználási terv minél jobban figyelembe veszi a növényfejlődés éves biológiai 18

19 ciklusát, a térség éghajlati viszonyait, az előre prognosztizálható időjárási körülményeket, a csapadék és a napsütéses órák éghajlattól eltérő ingadozásai esetén minél nagyobb mértékben képes a munkatorlódáshoz alkalmazkodni, minél több városi rendezvényt azonosít s azok időpontjára tekintettel a munka elvégzéséhez a szükséges erőforrást biztosítja. Valódi nehézségeket, kockázatokat tár fel, azokat elemzi és a kockázat csökkentésére, kezelésére minél jobb intézkedéseket tervez. Minél áttekinthetőbb az irányítási-vezetési rendszerben, hogy az ajánlattevőnél ki a felelős azért, hogy az erőforrások a munka elvégzésének időpontjában rendelkezésre álljanak, minél hatékonyabb elérhetőséget biztosít az ajánlatkérő számára, hogy a felkészülés és végrehajtás állapotáról tájékozódjon. A pontozás az alábbiak szerint történik: Szakértő bevonásával történik, a szakvélemény alapján a bíráló bizottság minden tagja az ajánlatokat sorba rendezi - a fent ismertetett szempontok alapján - első helyre sorolva a véleménye szerint legjobb ajánlatot. Ezt követően az ajánlatkérő az egyes ajánlattevők helyezési számait összegzi. A legalacsonyabb összesített helyezési számot elért ajánlat az adott résszempontra 100 pontot kap, a legmagasabb 1 pontot. A többi ajánlat pontszáma a helyezési számok összegeinek lineáris arányosításával kerül meghatározásra, az alábbi képlet alapján: Avizsgált - Alegrosszabb P= --(Pmax - Pmin) + Pmin Alegjobb - Alegrosszabb ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (100) Pmin: a pontskála alsó határa (1) Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Lakossági panasz-kezelési rendszer kidolgozottsága: Ajánlatkérő a bírálat során az alábbiakat veszi figyelembe: A panasz megtételére vonatkozó tudatosság biztosítását. A panasz bejelentésére biztosítandó elérhetőséget. A panasz és a kivizsgálás dokumentálása érdekében teendő intézkedést. A szakmai / műszaki ajánlat kidolgozottságának értékelése során az ajánlatkérő számára kedvezőbb ha: Minél több ponton és formában felhívja a lakosság figyelmét, hogy panasz (a munka mennyiségével és minőségével kapcsolatos kifogás) megtételére lehetőség van. Minél több csatornán (ügyfélszolgálat, weboldal, telefon) fogadják a panasz bejelentéseket. A bejelentett panasz rögzítésére és kivizsgálásra vonatkozó belső szabályok minél világosabbak, gyorsabb kivizsgálást biztosítanak, az utólagos módosítást kizáró módon történik a dokumentálás, melybe való betekintésre az ajánlatkérő minél több hozzáférési ponton betekinthet. A pontozás az alábbiak szerint történik: Szakértő bevonásával történik, a szakvélemény alapján a bíráló bizottság minden tagja az ajánlatokat sorba rendezi - a fent ismertetett szempontok alapján - első helyre sorolva a véleménye szerint legjobb ajánlatot. Ezt követően az ajánlatkérő az egyes ajánlattevők helyezési számait összegzi. 19

20 A legalacsonyabb összesített helyezési számot elért ajánlat az adott résszempontra 100 pontot kap, a legmagasabb 1 pontot. A többi ajánlat pontszáma a helyezési számok összegeinek lineáris arányosításával kerül meghatározásra, az alábbi képlet alapján: Avizsgált - Alegrosszabb P= --(Pmax - Pmin) + Pmin Alegjobb - Alegrosszabb ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (100) Pmin: a pontskála alsó határa (1) Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal kerülnek felszorzásra. Az összességében legelőnyösebb ajánlat az lesz, amely a részszempontok és súlyszámok szorzatai alapján a legmagasabb összpontszámot éri el. VI.3.15 Az ajánlat érvényességének feltétele, hogy részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezés esetén részvételre jelentkezők valamelyike) csatolja az OHSAS (MSZ 28001), vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer meglétét igazoló, parkfenntartási, faápolási és játszótér szabványosítási tevékenységre vonatkozó, érvényben lévő tanúsítványa másolati példányát, vagy az ezzel egyenértékű, megtett intézkedések egyéb bizonyítékait. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó utca 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: Internetcím (URL): 20

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló zöldterületek, zöldfelületek fenntartási és fejlesztési, valamint közterületi köztisztasági feladatainak elvégzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9 TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítása, szerelése, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, valamint a jótállási időn belüli javítása, karbantartása

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 "A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, valamint a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása" Közbeszerzési

Részletesebben

közcélú zöldterületek felmérésére

közcélú zöldterületek felmérésére közcélú zöldterületek felmérésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8 A Szépművészeti Múzeum főépülete, a Magyar Nemzeti Galéria, a Könyvtárépület, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, az Artpool Művészetkutató Központ és a Benczúr Irodaházban található

Részletesebben

Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások

Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Főzési alapanyagok beszerzése

Főzési alapanyagok beszerzése Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.05.05.

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL RF - DRV - Mobil Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.06.12.

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7 K1438/2 1106 Budapest, X. kerület, Eszterlánc utca (belterület) 42544/22 helyrajzi számú ingatlanon kiépítendő válogatómű technológiai berendezéseinek szállítása és telepítése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

AF_FORSTER Központ_Faápolás

AF_FORSTER Központ_Faápolás AF_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban.

Részvételi felhívás MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben tárgyban. Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

2015.09.29. Kbt. 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti szervezet

2015.09.29. Kbt. 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti szervezet Élőerős őrzés-védelem, utasfelügyelet, monitorfelügyelet, gépjármű mozgás regisztrálás, telefon és kulcskezelés, pénzkísérés, valamint biztonságtechnikai berendezés telepítése, felügyelete Közbeszerzési

Részletesebben

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében.

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 eljárást indító hirdetmény - Kelet-Nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése-rfid

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal Az MH repülőeszközeinek és szárazföldi szaktechnikai eszközeinek üzemeltetéséhez, javításához szükséges kenőanyagok és speciális folyadékok beszerzése 2016-2018. években Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013.

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása

Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/4 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09.

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09. ELO Professional iktató- és dokumentumkezelő és OpenText Livelink rendszer karbantartása, üzemeltetése, kapcsolódó SAP fejlesztések valamint támogatási szolgáltatások nyújtása a Fővárosi Vízművek Zrt-nél

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04.

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04. Adásvételi szerződés keretében az 1742/2013. (X. 14.) Korm. határozat alapján megkötött támogatási szerződés megvalósítása érdekében további orvosi műszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: None/None

Részletesebben

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Fővárosi Vízművek Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11. MKB3/2016 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 160103) gyűjtése, szállítása és őrlés útján

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás)

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015.

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Ajánlati felhívás - Egyes Hirdetmény típusa:

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés alapján gépbeszerzés a TIOP 2.2.6/12/1B-2013-0038 számú pályázat keretében

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés alapján gépbeszerzés a TIOP 2.2.6/12/1B-2013-0038 számú pályázat keretében Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés alapján gépbeszerzés a TIOP 2.2.6/12/1B-2013-0038 számú pályázat keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás)

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Részvételi felhívás K-0009-H/2015

Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Villamos energia beszerzése

Villamos energia beszerzése Villamos energia beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.10.19.

Részletesebben

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás)

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Zárt vérvételi rendszer beszerzése

Zárt vérvételi rendszer beszerzése Zárt vérvételi rendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Üzemanyag beszerzés 2016

Üzemanyag beszerzés 2016 Üzemanyag beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Villamos energia beszerzés 2016

Villamos energia beszerzés 2016 Villamos energia beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17. 21. sz. főút 1+300-7+850 km, 23+300-27+820 km és a 29+190-32+920 km szelvények közötti szakaszok négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri és mérnöki feladatok ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Pihentető medence és 1. sz. akna hűtőköri csővezetékek anyagvizsgálata - Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban

Pihentető medence és 1. sz. akna hűtőköri csővezetékek anyagvizsgálata - Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban Pihentető medence és 1. sz. akna hűtőköri csővezetékek anyagvizsgálata - Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Hangszerek beszerzése

Hangszerek beszerzése Hangszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/146 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.12.11.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság alábbi területei: 1. rész: Bugac és Orgovány területe 2. Teljesítés helye:

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság alábbi területei: 1. rész: Bugac és Orgovány területe 2. Teljesítés helye: Az 1.-4. részek tekintetében: Fakitermelési munkák elvégzése a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Hús és húskészítmények beszerzése

Hús és húskészítmények beszerzése Hús és húskészítmények beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013.

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Budapest XVIII. kerülete részére komplex közétkeztetési szolgáltatás ellátása és kapcsolódó fejlesztés megvalósítása - 2015.

Budapest XVIII. kerülete részére komplex közétkeztetési szolgáltatás ellátása és kapcsolódó fejlesztés megvalósítása - 2015. Budapest XVIII. kerülete részére komplex közétkeztetési szolgáltatás ellátása és kapcsolódó fejlesztés megvalósítása - 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése.

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

http://www.tender-ertesito.hu/ausschreibungen/druckversion~id~5200f...

http://www.tender-ertesito.hu/ausschreibungen/druckversion~id~5200f... 1 / 18 2013.03.26. 13:44 Magyar Export-Import Bank Zrt. Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Közzététel dátuma:25.03.2013 Szerződés típusa:szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő:06.05.2013 Dokumentáció

Részletesebben

Árubeszerzés 2014. évre

Árubeszerzés 2014. évre Árubeszerzés 2014. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/73 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.06.23.

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3 Nyílt közbeszerzési eljárás Volvo gyártmányú autóbuszok dízelmotorjainak felújítására, szükség szerinti javítására vállalkozási szerződés keretében (BKV Zrt. T-147/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111

Részletesebben