Főzési alapanyagok beszerzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Főzési alapanyagok beszerzése"

Átírás

1 Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 7051/2014 CPV Kód: ; ; ; ; ; ; Ajánlatkérő: Tapolcai Diák-, és Közétkeztető, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft Teljesítés helye: Tapolca, Stadion u. 16. Ringató Bölcsőde 8300 Tapolca Nagyköz u Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közétkeztetés EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Tapolcai Diák-, és Közétkeztető, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15798 Postai cím: Stadion út 16. Város: Tapolca Postai irányítószám: 8300 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Mezőssy Tamás Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): 1

2 A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium egyéb nemzeti szövetségi hatóság, valamint regionális helyi részlegeik Nemzeti szövetségi iroda/hivatal Regionális helyi hatóság Regionális helyi iroda/hivatal x Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb (nevezze meg): közétkeztetés I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 2

3 II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Adásvételi szerződés II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés x x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft Tapolca, Stadion u. 16. Ringató Bölcsőde 8300 Tapolca Nagyköz u NUTS-kód HU213 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: 3

4 A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Adás-vételi szerződés, főzési alapanyagok beszerzésére 7 rész -ben gyermekélelmezés, egészségügyi, és szociális intézményi élelmezés céljából. II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: igen (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre x egy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) 1. rész Szárazáru 119 tétel 2. rész Friss Zöldség Gyümölcs 37 tétel 3. rész Mirelit áru 26 tétel 4. rész Húskészítmény 29 tétel 5. rész Tőkehús 13 tétel 6. rész Tejtermék 25 tétel 7. rész Pékáru 44 tétel A B mellékletben részletesen megadott mennyiségtől az ajánlatkérő -50 %-kal térhet el. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) 4

5 (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): : és között (ha ismert) Az árubeszerzésre szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama a befejezés határideje Az időtartam hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Kezdés 2014/10/01 (nap/hónap/év) Befejezés 2015/09/30 (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Vállalandó kötbérek: A nem megfelelő minőségű, állagú termék nem kerül átvételre. Több mint 3 minőségi kifogást követően a meghatározott kötbér érvényesítésre kerül, és a szerződést az ajánlatkérő az ajánlattevő szerződésszegésére való hivatkozással felmondhatja. A szerződésben kötbér kerül kikötésre a hibás és késedelmes teljesítés esetére. A kötbér kifizetése nem érinti az ajánlatkérő azon jogát, hogy a szerződéssel okozott, és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. Kis mértékű késedelem esetén az Ajánlatkérő dönthet a kötbértől való esetleges eltekintésről. Késedelmes teljesítésnek számít a meghatározott határidő letelte után, de az attól számított 3 órán belül megérkezett szállítás. Hibás teljesítésnek számít, ha a leszállított élelmiszer (alapanyag) nem felel meg a dokumentációban leírt követelményeknek, más okból nem alkalmas a rendeltetésszerű felhasználásra, ha az nem a megrendelt mennyiségben érkezik meg, illetve ha a szállítás beérkezése a késedelmes szállításnak meghatározott időpont utáni, és ezzel meghiúsul annak rendeltetésszerű felhasználása (hibás teljesítés esetén az Intézmény dönthet az áru átvételéről). Nem teljesítésnek (meghiúsulás) minősül, ha a megrendelt élelmiszer egyáltalán nem érkezik meg, a szállítási késedelem meghaladja a 3 órát. Meghiúsulásnak minősül továbbá a szerződés ajánlattevő általi vis major okokon kívüli felmondása. Nem fogadható el vis major okként a piaci árak emelkedése, a teljesítés gazdaságtalanná válása. Kötbérek mértéke: Késedelmes szállítás esetén a meghatározott szállítási határidő és a megérkezés között eltelt időszak minden megkezdett órája után a késedelemmel érintett élelmiszermennyiség értékének 5 %-a (de legfeljebb 15 %); hibás teljesítés nem teljesítés (meghiúsulás) esetén az érintett mennyiség értékének 15 %-a. A meghiúsulási kötbér a szerződés ajánlattevő általi felmondás 5

6 esetére: az adott rész teljes nettó ellenértékének 5 %-a Hibás teljesítés és nem teljesítés esetén a szállító az érintett tétel ellenértékére értelemszerűen nem tarthat igényt, kivéve, ha hibás teljesítés esetén az Intézmény az áru átvételéről dönt. Ez utóbbi esetben az átvételkor az Intézmény nyilatkozik, hogy az érintett tétel(eke)t milyen (csökkentett) értéken hajlandó átvenni. Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél előre nem látható, rajta kívül álló okból eseti jelleggel valamely szállítást nem lenne képes időben, az előírtaknak megfelelően teljesíteni, akkor intézkedhet, hogy kizárólag ilyen esetben - helyette más szállító teljesítsen. Ez nem jelent hibás teljesítést nem teljesítést, ha egyébként a teljesítés (valamint a helyettesítő szállító) minden feltételnek megfelel, és az Ajánlatkérőt az akadályoztatásról annak felmerülése után haladéktalanul értesítik. A kötbér értékét az ajánlatkérő az ajánlattevő számlájából a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint beszámítja (abban az esetben, ha a Kbt (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak), illetőleg meghiúsulás esetén az ajánlattevő köteles a meghiúsulási kötbér összegét az ajánlatkérő kötbérszámlájának kézhezvételétől számított 15 napon belül az ajánlatkérőnek átutalni A mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/ hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Fizetési feltételek: A szállítások ellenértékének megfizetése teljesítésigazolást követően, az elfogadott (Ajánlat-kérő által átvett) szállítások után hetente max egy alkalommal ( havonta), a benyújtott számlák alapján átutalással történik. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Ptk. 6:130. (1) bekezdésében foglaltak szerint történik, az eljárás lezárásaként megkötött szerződésben foglalt feltételek szerint. A szerződésben és a Kbt.-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt (4)-(5) bekezdése szerinti rendelkezéseket is. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155 irányadó. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmet, hogy az a kifizetés(ek) vonatkozásában az Adó-zás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. -a megfelelően alkalmazandó. Ajánlatkérő előleget nem fizet. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőknek nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös, egyetemleges felelősségvállalásról szóló, a szerződés mellékletét képező megállapodást. E körben az Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet a Kbt ban foglalt követelményekre. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása egészséges és beteg emberek; gyermekek és idősek élelmezésének egyidejűleg megfelelő minőségű termék III.2) Részvételi feltételek 6

7 III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő, akivel, amellyel szemben a Kbt. 56. (1), illetőleg az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet ai szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá! Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt [Kbt. 58. (3)]. Ajánlatkérőnek a Kbt. 75. (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozato(ka)t a közbeszerzési eljárás kapcsán kell, hogy kiállítsa a gazdasági szereplő, ezért a nyilatkozat(ok) kelte nem lehet korábbi, mint az ajánlati felhívás feladásának időpontja (TED). Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság által a kizáró okok igazolása tekintetében készített két útmutatójára! III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: figyelembe véve a Kbt. 55. (4),( 5) valamint (6) a) és c) pontjait: G1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pontjában előírt, az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményeitől származó nyilatkozat benyújtása az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak: - pénzforgalmi számlái vezetésének kezdete, - bármely számláján volt-e a évi LXXXV tv pont szerinti 15 napot meghaladó sorban állás a hirdetmény feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban A teljeskörű ellenőrizhetőség érdekében szükséges még az ajánlattevő nyilatkozatának csatolása a vizsgált időszakban működő összes pénzforgalmi számlájáról. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) G1. Az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban ajánlattevő egyik pénzforgalmi számláján sem mutatkozott 15 napot meghaladó a évi LXXXV tv pont szerinti sorbanállás! -- Figyelem: A Kbt. 55. (4) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 7

8 figyelembe véve a Kbt. 55. (4),( 5) valamint (6) a) és b) pontjait: M1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés a) pontjában előírt módon az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetése - a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (1) bekezdés a) ill. b) pontja szerint - úgy, hogy az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen ellenőrizhető legyen! Az igazolásoknak, ill. nyilatkozatoknak a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (2) bekezdésének megfelelően tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: A teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként, alvállalkozóként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. M2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki szakmai alkalmasságának igazolására csatolni köteles a Kbt. 55. (1) bekezdése valamint a 310/2011. Korm. rendelet 15..(1) f) alapján: a HACCP rendszer előírásainak megfelelő működést igazoló, külső független fél által kiállított, 1 évnél nem régebbi tanúsítvány ( felülvizsgálati jegyzőkönyv) igazolás másolati példányát, illetve egyenértékű tanúsítványt minőségbiztosítási intézkedéseket (a 310/2011. Korm. rendelet 17. (2) bekezdése szerint). Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem felel meg a felsorolt követelmények bármelyikének: M1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban az adott részteljesítésre vonatkozóan a vizsgált időszakban olyan szállítási referenciával, ahol a leszállított termékek összes értéke, 12 hónapos folyamatos szállítási időszakon belül elérte az alábbi nettó értéket, s melyek gyermekélelmezés, egészségügyi, szociális intézményi élelmezés céljából kerültek leszállításra. 1. rész: HUF 2. rész: HUF 3. rész: HUF 4. rész: HUF 5. rész: HUF 6. rész: HUF 7. rész: HUF Az egyes rész -ek tekintetében a megadott referenciáknak nem kell egy szerződésben szerepelniük. M2 Az eljárásban műszaki szakmai szempontból alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik: az ajánlattal érintett közbeszerzés tárgyára (az ajánlattal érintett rész szerinti termékekre) vonatkozó HACCP élelmiszerbiztonsági-rendszer működtetésére vonatkozó (külső, független szervezet által kiállított) igazolással, illetve egyenértékű tanúsítvánnyal minőségbiztosítási intézkedésekkel (a 310/2011. Korm. rendelet 17. (2) bekezdése szerint) Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy közös ajánlattevők az alkalmassági követelményeknek együttesen is megfelelhetnek III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik 8

9 III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre részvételre felhívandó jelentkezők létszáma keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) 9

10 a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám Ajánlatkérő által fizetendő 70 ellenszolgáltatás nettó összege Az ételminták élvezeti értéke (íz) 20 Az ételminták élvezeti értéke (megjelenés, 10 állag) IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. részére főzési alapanyagok beszerzése 7 rész -ben IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2014/06/16 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell igen (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A Kbt. 52. (2) bekezdése alapján a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció ellenértékét kizárólag a Kbt (4) bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni, legkésőbb a szerződéskötés napjáig. (A megfizetést igazoló dokumentumot a szerződéskötés napjáig meg kell küldeni (annak addig meg kell érkeznie) a MedlineS Kft. részére) A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét (a feltüntetett ellenérték bruttó érték a dokumentáció ellenértéke bruttó HUF /részenként) a MedlineS Kft. (2314 Halásztelek, Óvoda u. 7-9.) SBER Bank Magyarország Zrt-nél vezetett számú számlaszámára kell befizetni, oda átutalni. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a "Dokumentáció; Tapolca főzési alapanyagok beszerzése " elnevezést. IV.3.4) Ajánlattételi részvételi határidő Dátum: 2014/06/16 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 10

11 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) Az időtartam hónapban: napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2014/06/16 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 (adott esetben) Hely: Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Tagintézmény egysége 8300 Tapolca, Stadion utca 16. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. (2) pontjában meghatározott személyek lehetnek jelen, valamint az ajánlatok felbontása még a Kbt. 62. (1), (3)-(4) és (6)-(7) bekezdései figyelembevételével történik. VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/ programmal kapcsolatos nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/ program(ok)ra: VI.3) További információk (adott esetben) 1) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, az ajánlati biztosíték összege HUF. Az ajánlati biztosítékot úgy kell megadni, hogy annak érvényessége legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az ajánlati kötöttség lejártának napjáig tart. Az ajánlati biztosíték teljesíthető az ajánlatkérő ( ) bankszámlájára történő befizetéssel, ez esetben ajánlathoz csatolni kell a befizetés/átutalás tényét bizonyító banki visszaigazolást. Az ajánlati biztosíték teljesíthető visszavonhatatlan, az ajánlati kötöttség végéig érvényben maradó bank biztosító által vállalt garancia biztosításával is, biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Ebben az esetben a bank biztosító által vállalt garancia, kötelezvény eredeti példányát az ajánlat eredeti példányához kell csatolni, feltüntetve rajta a főzési alapanyagok beszerzése elnevezést. 11

12 Lásd a Kbt ában foglaltakat. 2) A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele a Kbt. 49. (6) szerint. 3.) Az ajánlati dokumentáció átadásának / megküldésének feltétele az arra vonatkozó írásos igénylés személyes leadása telefaxon, ill. postán történő megküldése a MedlineS Kft. részére. Az igénylés tartalmazza az igénylő cég megnevezését, székhelyét (számlázási címet), adószámát és postai megkérés esetén postacímét (ahová MedlineS Kft. a dokumentációt megküldheti), fax és számát, ill. a kapcsolattartó megnevezését. MedlineS Kft. irodájában személyesen - az igénylést leadni és a dokumentációt felvenni munkanapon óráig, az ajánlattétel leadási határidejének napján pedig óráig lehetséges, az ajánlattételi határidőt megelőzően. (Figyelem az ajánlatok leadása nem a MedlineS Kft. irodájában történik) Az ajánlat leadásának feltétele: Az ajánlatot Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft. telephelyén (8300 Tapolca, Stadion út 16.) lehet leadni munkanapokon óra között, az ajánlattételi határidő napján pedig óra között! Javasoljuk, hogy az egyes rész -ek esetében az előírt termékmintákat azok frissességének megőrzése érdekében az ajánlattételi határidő napján óra között adják le az ajánlatok leadásának helyén. Figyelem: a bontás és az ajánlat leadásának helyszíne nem ugyanaz! (bár a cím megegyező, de más-más épületrészben találhatók) Az épület körülményesebb megközelítése miatt javasoljuk, hogy az ajánlatok és minták leadását ne halasszák az utolsó időpontra. 4.) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az összegezésben megjelölte. 5.) Ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 40. (1), 58. (3) bekezdése és a Kbt. 60. (3),(5) bekezdései szerinti nyilatkozatokat (nemleges nyilatkozat is csatolandó)! A kihúzást, a jel feltüntetését (a későbbi viták elkerülése érdekében) nem tudjuk nemleges nyilatkozatnak elfogadni. Közös ajánlattevők esetén a felelősségi hatásköröket bemutató együttműködésről szóló megállapodást, illetve a közös ajánlattevők nyilatkozatát arról, hogy közülük melyik ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő, akit a Kbt. 25. (2) bekezdésében foglaltak szerint megjelölnek. 6.) Az ajánlathoz ajánlattevők részéről - csatolni kell: - a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást; - a változásbejegyzés iránti kérelem nemlegességéről tett cégvezetői nyilatkozatot; 7.) Az ajánlathoz csatolni kell az: ajánlatban aláíró képviseltre jogosult személy (ajánlattevő, alkalmasságot igazoló alvállalkozó, egyéb gazdasági szereplő tekintetében) aláírási címpéldányát/ aláírás-mintáját. Ez lehet másolat is, a kiállítás dátuma nincs határidőhöz kötve. Amennyiben az ajánlatot a képviseltre jogosult személy meghatalmazása alapján más személy látja el aláírásával, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat szükséges. ( A cégszerű aláírással ellátott irat teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül, amelyhez nem szükséges tanúk aláírása!) 8.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságot a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. [III.2.2) G1 és III.2.3) M1, M2]. 12

13 Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra, kérjük kerüljön csatolásra a dokumentumok felelős magyar nyelvű fordítása is. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak. 9.) A 2. rész esetében a bírálati szempont: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás- azaz a megadott viszonyítási adatbázishoz történő %-os viszonyítás legalacsonyabb %-os értéke. 10.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: alsó határa 1, felső határa ) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a VI.3.10) szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az 1., 3-7. részek esetében 1. Ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás nettó összege Arányosítás a legkisebb értékekhez 2. Az ételminták élvezeti értéke (íz) Bizottsági szavazás alapján Arányosítás a legnagyobb értékekhez (RÉSZLETEZVE AZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ -BAN) 3. Az ételminták élvezeti értéke (megjelenés, állag) Bizottsági szavazás alapján Arányosítás a legnagyobb értékekhez (RÉSZLETEZVE AZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ -BAN) A 2. és 3. részszempont esetében a pontok meghatározásának részletes ismertetése Kbt. 71. (5) szerint a dokumentációban történik. 12) Ajánlattevőnek, alvállalkozónak, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek valamennyi részre tett ajánlatához csatolnia kell a szerződés teljesítésénél érintett telephelyeinek rágcsáló és rovarirtásáról szóló, már legalább az ajánlat beadását megelőzően fél évvel ezelőtt megkötött, érvényes szerződésének másolatát, a rovar és rágcsálóirtási tervét valamint egy arról szóló nyilatkozatot, mely szerint a rovar és rágcsálóirtás ezen telephelyeken folyamatos és legalább az ajánlat beadását fél évvel megelőzően megkezdődött! 13) Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a nyertessége esetén a dokumentáció árát az ajánlati felhívásban meghatározott feltételek szerint megfizeti. 14) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be. (ha bármely dokumentum nem magyar nyelvű, akkor csatolni kell annak magyar nyelvű fordítását. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. (Az így becsatolandó fordításokon szerepeltetni kell egy, az Ajánlattevő által aláírt nyilatkozatot, mely szerint: a fordítás és az eredeti szöveg egymással tartalmilag mindenben megegyező ) 15) Ajánlatok példányszáma: egy papíralapú eredeti példány, valamint az előírt elektronikus változat. Kötelező az ajánlatok elektronikus adathordozón való benyújtása, amelyet jelszó nélkül olvashatóan kell elkészíteni, és amelynek az eredeti példányú ajánlatról készített, nem módosítható file formátumú fájlt kell tartalmaznia. Erre vonatkozóan az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az elektronikus példány megegyezik az eredeti papíralapúval. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe. 16.) Ajánlatkérő közli a III.2.2-3) pont kiegészítéseként, hogy a nem forintban megadott gazdasági és pénzügyi alkalmasság, valamint referenciában szereplő adatokat eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott adatok forintra történő átszámítását ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által honlapján közzétett hivatalos 13

14 devizaárfolyam figyelembe vételével végzi el. 17.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatában, valamint a szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. ] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 27. (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket. [Kbt. 80. (1)]. 18.) A műszaki leírásban ajánlatkérő rögzítette egyes szállítandó termékek esetében a kiszerelés elvárt mértékét. Ajánlatkérő elfogadja a kiírástól eltérő (nagyobb) kiszerelést is amennyiben a szállítani kívánt termék eltérő kiszerelésben kerül forgalomba azonban az eltérés nem haladhatja meg a 20%-t. 19.)Az ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítéséhez igénybe vett élelmiszer szállításra használt szállító jármű az Európai Parlament és a Tanács az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK (2004. április 29.) rendelete II. melléklete IV. fejezet SZÁLLÍTÁS előírásainak élelmiszer beszerzése, szállítása céljára megfelel-e. 20.)Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevők) nem a megajánlott termék előállítója, csatolja ajánlatához: - az erről szóló nyilatkozatát a gyártó, előállító megjelölésével, valamint - azon termékek esetében, melyeknél a hűtőlánc biztosítása érdekében jogszabály hűtve történő szállítást ír elő, Ajánlattevőnek alvállalkozójának rendelkeznie kell a megfelelő hűtőtérrel felszerelt, szállító járművel! Az erről szóló nyilatkozatot az ajánlathoz mellékelni kell! 21.)Az ajánlattevő csatolja a megajánlott termékek részletes leírását, paramétereikkel, és amennyiben lehetséges fényképekkel és gyártmánylapokkal együtt, valamint amennyiben az a megajánlott rész esetében előírásra kerül az értékeléshez szükséges ételmintákat. 22)A második (2.) rész kivételével az árak december 31. napjáig kötöttek, nem változtathatóak. Ezt követően az árváltozás az adott évben félévente (januárban és júliusban a KSH adatközlés függvényében) egy-egy alkalommal történhet: a KSH által kiadott gyorstájékoztatójában szereplő a megelőző fél évre vonatkozó élelmiszer árváltozás -nak megfelelően! 23)A húskészítmények (4. rész) szállítójának szükség esetén az éves mennyiség max. 0,5 %-ának megfelelő mértékben alkalmasnak kell lennie a termék ezen tulajdonságait egyértelműen igazoló dokumentumokkal alátámasztottan, melyeket a szállításhoz másolatban mellékelni kell - szója-, tej-, tojásfehérje- és gluténmentes termékek szállítására (és megrendelés esetén szállítania is kell) a megadott árral megegyezően! Erről szóló nyilatkozatát az ajánlathoz csatolnia kell! 24)Az ajánlatok összeállításának, benyújtásának összes költsége az ajánlattevőt terheli. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon:

15 Fax: Internetcím (URL): A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot szükség esetén a VI.4.3 rovatot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt ban foglaltak szerint. VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u.5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/04/28 (nap/hónap/év) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: MedlineS Kft. Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Óvoda u Város: Halásztelek Postai irányítószám: 2314 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Keresztes István Telefon: Fax:

16 Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: MedlineS Kft. Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Óvoda u Város: Halásztelek Postai irányítószám: 2314 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Keresztes István Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Stadion u.16. Város: Tapolca Postai irányítószám: 8300 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Mezőssy Tamás Telefon: Fax: Internetcím (URL): IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország:. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható).. B. MELLÉKLET részekre vonatkozó információk Rész száma 1 Elnevezés: Szárazáru 1) Rövid meghatározás: Szárazáru 16

17 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: ) Mennyiség: 1.1 Sárgabarack extra dzsem gyümölcsdarabokkal, legalább 45% gyümölcstartalommal nettó 5500 gr-os kiszerelés 200 kg 1.2 Eper extra dzsem gyümölcsdarabokkal, legalább 45% gyümölcstartalommal nettó 5500 gr-os kiszerelés 99 kg 1.3 Szilva extra dzsem gyümölcsdarabokkal, legalább 45% gyümölcstartalommal nettó 5500 gr-os kiszerelés 99 kg 1.4 Meggy extra dzsem gyümölcsdarabokkal, legalább 45% gyümölcstartalommal nettó 5500 gr-os kiszerelés 99 kg 1.5 Áfonya extra dzsem gyümölcsdarabokkal, legalább 45% gyümölcstartalommal nettó 5500 gr-os kiszerelés 90 kg 1.6 Málna extra dzsem nettó 3900 gr-os kiszerelés 31 kg 1.7 Sárgabarackos íz sütésálló legalább 35% gyümölcstartalom, nettó 10kg-os kiszerelés 200 kg 1.8 Sárgabarack extra diabetikus dzsem fruktózzal és édesítőszerrel nettó 200 gr-os kiszerelés 17 kg 1.9 Extra dzsem 25gr-os, legalább 50% gyümölcstartalom eper,meggy,sárgabarack,őszibarack-maracuja ízben 3100 db 1.10 Diabetikus dzsem 20 gr-os 1450 db 1.11 Vegyes virágméz 20 gr-os 2600 db 1.12 Diabetikus méz 25 gr-os 1450 db 1.13 Akácméz nettó 900 gr-os kiszerelés 120 kg 1.14 Almakompót 2300 gr töltő tömeg 290 kg 1.15 Diabetikus almabefőtt 450 gr töltő tömeg 27 kg 1.16 Őszibarackbefőtt felezett,hámozott 470 gr töltő tömeg 100 kg 1.17 Őszibarackbefőtt felezett,hámozott 2350 gr töltő tömeg 550 kg 1.18 Meggy befőtt magozott 2200 gr töltő tömeg 390 kg 1.19 Diabetikus meggybefőtt 380 gr töltő tömeg 27 kg 1.20 Babérlevél 250 gr-os kiszerelés 2 kg 1.21 Fahéj egész, őrölt 250 gr-os kiszerelés 8 kg 1.22 Bazsalikom morzsolt 250 grammos kiszerelés 3 kg 1.23 Feketebors őrölt, egész 1000 gr-os kiszerelés 39 kg 1.24 Csemege édes fűszerpaprika őrlemény, 1000 gr-os kiszerelés 140 kg 1.25 Kurkuma őrölt 15 gr-os kiszerelés 2 kg 1.26 Oregano morzsolt 250 gr-os kiszerelés 2 kg 1.27 Szerecsendió őrölt 16 gr-os kiszerelés 3 kg 1.28 Köménymag őrölt, egész 1000 gr-os kiszerelés 40 kg 1.29 Majoranna morzsolt 250 gr-os kiszerelés 5 kg 1.30 Szegfűbors egész 15gr-os kiszerelés 3 kg 1.31 Szegfűszeg egész 250 gr-os kiszerelés 5 kg 1.32 Édesfelfújt alap 5000 gr-os kiszerelés 55 kg 1.33 Olasz paradicsomos alap 2kg-os kiszerelés, legfeljebb 4,9 g sótartalommal 57 kg 1.34 Carbonaraalap 2kg-os kiszerelés 40 kg 17

18 1.35 Gombakrémleves 2kg-os kiszerelés, legfeljebb 5g sótartalommal 224 kg 1.36 Csontleves alap 14 kg-os kiszerelés 110 kg 1.37 Gulyásleves alap 9 kg-os kiszerelés 170 kg 1.38 Magyaros leves alap 2,5 kg-os kiszerelés 80 kg 1.39 Zöldségleves alap 14kg-os kiszerelés 154 kg 1.40 Tyukhúsleves alap 14 kg-os kiszerelés 210 kg 1.41 Ételízesítő 25kg-os kiszerelés 680 kg 1.42 Ízvarázs zöldséges ételízesítő 7,5 kg-os kiszerelés 135 kg 1.43 Marhahúsleves alap 14 kg-os kiszerelés 126 kg 1.44 Pörkölt alap 2kg-os kiszerelés 120 kg 1.45 Szárnyasok és sültek pás és fűszerkeveréke 1 kg-os kiszerelés 41 kg 1.46 Sültek és pecsenyék fűszerkeveréke 1 kg-os kiszerelés 30 kg 1.47 Alapíz füstölthúsos ételekhez, legfeljebb 3,8 m/m% sótartalom, 1 kg-os kiszerelés 58 kg 1.48 Konzum feketetea keverék 25o gr-os 240 kg 1.49 Gyümölcstea 20 x 50 g-os tasakban 51 kg 1.50 Kakaópor 2 x 500 gr-os kiszerelés, 10-12% kakóvaj tartalom 70 kg 1.51 Pótkávé 500 gr-os kiszerelés 70 kg 1.52 Mustár 5000 gr-os kiszerelés 200 kg 1.53 Majonéz 5000 gr-os kiszerelés 185 kg 1.54 Ketchup 5000 gr-os kiszerelés 300 kg 1.55 Tavaszi saláta 18l kiszerelés, 15 kg töltő tömeg 1000 kg 1.56 Céklasaláta ecetes 18l kiszerelés, 14 kg töltő tömeg 2200 kg 1.57 Csemege uborka 6-9cm 18l kiszerelés, 10 kg töltő tömeg 4500 kg 1.58 Savanyított káposzta 18l kiszerelés, 17 kg töltő tömeg 1600 kg 1.59 Csemege uborka 6-9cm, 5/1 kiszerlés, 2100 gr töltő tömeg 150 kg 1.60 Céklasaláta ecetes 5/1 kiszerelés, 2100 gr töltő tömeg 160 kg 1.61 Vágott, vegyes savanyúság nem csípős 5/1, 2300 gr töltő tömeg 250 kg 1.62 Gyümölcsös műzliszelet 20gr-os 3000 db 1.63 Kakaós tejbevonómasszával mártott, kakós krémmel töltött ostya, 30 gr-os, Balaton szelet jellegű 6300 db 1.64 Tejkrémmel és ropogós gabonával töltött tejcsokoládé szelet, 21 gr-os, nesquik jellegű 7600 db 1.65 Tejes ízű krémmel töltött ostyaszelet, 20gr-os, mandoletti jellegű 3900 db 1.66 Csoki ízű ropogós gabonyapehely 550gr-os 196 kg 1.67 Fahéj ízű pehely 550 gr-os 75 kg 1.68 Extrudált kenyér, gluténmentes 100 gr-os 160 cs 1.69 Narancs ízű italsürítmény 1l-es kiszerelés 140 l 1.70 Gyümölcslé 2dl-es 100% gyümölcstartalom 1350 db 1.71 Gyümölcslé 2dl-es, legalább 25% gyümölcstartalom db 1.72 Étkezési buzadara 1kg-os kiszerelés 1520 kg 1.73 Étkezési kukoricakeményítő 250 gr-os 14 kg 1.74 Búza finomliszt BL 55, 5 kg-os 7820 kg 1.75 Gluténmentes kukoricaliszt 1 kg-os 28 kg 1.76 Kukoricadara 500 gr-os 20 kg 1.77 Levesgyöngy 500 gr-os 290 kg 1.78 Rizs fehér "B"hántolt, fényezetlen 1kg-os 9600 kg 18

19 1.79 Porcukor 0,5 kg-os 1340 kg 1.80 Kristálycukor 1kg-os 8900 kg 1.81 Vaniliás cukor 1 kg-os 24 kg 1.82 Mogyoró ízű kakós krém 400 gr-os kiszerelés 260 kg 1.83 Folyékony édesítő 1 l-es 11 l 1.84 Citrompótló 1 kg-os 18 kg 1.85 Ecet 1 l-es 20 %-os 150 l 1.86 Vanília ízű pudingpor 5kg-os kiszerelés 50 kg 1.87 Babapiskóta 200gr-os 10 kg 1.88 Grízgombóc levesbetét, legalább 56% búzadara, 2kg-os kiszerelés 420 kg 1.89 Szezámmag 1kg-os kiszerelés 14 kg 1.90 Fokhagymakrém 2600 gr-os töltő tömeg, legalább 65% nyers fokhagyma 45 kg 1.91 Champignongomba-szeletek natúr lében, 1800 gr töltő tömeg 610 kg 1.92 Natur lecsó, legalább 30% paprika töltő tömeg 4250 gr 1130 kg 1.93 Mazsola 1000 gr-os kiszerelés 14 kg 1.94 Vagdalthús konzerv 130gr-os, tépőzáras 700 db 1.95 Sertésmájkrém 62gr-os tépőzáras 840 db 1.96 Citromlé legalább 40% gyümölcstartalom, 1l-es kiszerelés 3000 l 1.97 Só 1kg-os jódozott 3970 kg 1.98 Finomított 100% napraforgó étolaj, adalékanyagmentes, 10 l-es kiszerelés l 1.99 Sürített paradicsom, tartósítószert, hozzáadott cukrot, sót, adalékanyagot nem tartalmaz, töltő tömeg 4350gr-os 1630 kg Tojás fertőtlenített gr db Tojáspor teljes 5 kg-os zsákos 415 kg Cérnametélt 11 kg-os kiszerelés 1340 kg Kiskocka 6 kg-os kiszerelés Kiskagyló 6 kg-os kiszerelés ABC 6 kg-os kiszerelés Copfocska 5 kg-os kiszerelés kg Rövidcső 5 kg-os kiszerelés Makaróni 9 kg-os kiszerelés Csusza 5 kg-os kiszerelés Rövidmetélt 5 kg-os kiszerelés Spagetti 10 kg-os kiszerelés Szarvacska 5 kg-os kiszerelés Fodros nagykocka 4 kg-os kiszerelés Dörzstarhonya 6 kg-os kiszerelés Tarhonya 7 kg-os kiszerelés Orsó 5 kg-os kiszerelés Csiga 6 kg-os kiszerelés 610 kg Csipet 5 kg-os kiszerelés Eperlevél 7 kg-os kiszerelés (ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem: és között Pénznem: 19

20 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről: (Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) B. MELLÉKLET részekre vonatkozó információk Rész száma 2 Elnevezés: Zöldség, gyümölcs 1) Rövid meghatározás: Zöldség, gyümölcs 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: ) Mennyiség: 2.1 Alma I. oszt mm kg 2.2 Banán 2150 kg 2.3 Burgonya főznivaló, nem szétfővő burgonya kg 2.4 Cseresznye 100 kg 2.5 Kelkáposzta 1100 kg 2.6 Lilakáposzta 190 kg 2.7 Fejessaláta 700 db 2.8 Fejeskáposzta 3850 kg 2.9 Citrom 52 kg 2.10 Szilva 61 kg 2.11 Nektarin sorolt 333 kg 2.12 Fokhagyma 260 kg 2.13 Jégcsapretek 100 kg 2.14 Kígyóuborka 570 kg 2.15 Kivi 280 kg 2.16 Mandarin sorolt 1100 kg 2.17 Meggy 50 kg 2.18 Narancs 4750 kg 2.19 Őszibarack sorolt 710 kg 2.20 Zeller 73 kg 2.21 Paradicsom 370 kg 2.22 Petrezselyem gyökér 600 kg 2.23 Póréhagyma 680 db Kiegészítő szójegyzék 20

21 2.24 Retek hónapos 1100 cs 2.25 Sárgarépa 980 kg 2.26 Szőlő 44 kg 2.27 Lilahagyma 33 kg 2.28 Vöröshagyma 5550 kg 2.29 Zöldhagyma 155 cs 2.30 Kaliforniai paprika 100 kg 2.31 Zöldpaprika kilós TV 1300 kg 2.32 Dióbél I. osztály hazai 280 kg 2.33 Körte sorolt 810 kg 2.34 Bab tarka 5 kg-os kiszerelés 1550 kg 2.35 Lencse 5 kg-os kiszerelés 575 kg 2.36 Mák 5 kg-os kiszerelés 390 kg 2.37 Sárgaborsó 5 kg-os kiszerelés 1000 kg (ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről: (Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) B. MELLÉKLET részekre vonatkozó információk Rész száma 3 Elnevezés: Mirelit áru 1) Rövid meghatározás: Mirelit áru 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy: ) Mennyiség: 3.1 Brokkoli 10 kg-os kiszerelés, ömlesztett 1450 kg 3.2 Karfiol mmm,10 kg-os kiszerelés, ömlesztett 2200 kg 3.3 Finom főzelék 10 kg-os kiszerelés, ömlesztett 600 kg 3.4 Zöldborsó 20 kg-os 3500 kg 3.5 Sárgahüvelyű bab 10 kg-os, ömlesztett 3330 kg 3.6 Sárgarépakocka 10kg-os kiszerelés, ömlesztett 2600 kg Kiegészítő szójegyzék 21

22 3.7 Sárgarépakorong 10kg-os kiszerelés, ömlesztett 2500 kg 3.8 Fehérrépa kocka 10 kg-os kiszerelés, ömlesztett 3600 kg 3.9 Zellerkocka 10 kg-os kiszerelés ömlesztett 2120 kg 3.10 Karalábé kocka 10 kg-os kiszerelés, ömlesztett 1560 kg 3.11 Húsleves zöldség keverék 10 kg-os kiszerelés,ömlesztett 3560 kg 3.12 Kelbimbó 10 kg-os kiszerelés, ömlesztett 200 kg 3.13 Sóska 10 kg-os kiszerelés, 2,5kg/tömb 500 kg 3.14 Paraj 10 kg-os kiszerelés 2,5 kg/tömb Vadas mártás 4 kg-os kiszerelés, 500gr/tömb 600 kg 3.16 Gyalult tök kaporral 16 kg-os kiszerelés, 4 kg/tömb 1400 kg 3.17 Sütőtök kocka 10 kg-os kiszerelés, ömlesztett 200 kg 3.18 Morzsolt kukorica 20 kg-os kiszerelés 250 kg 3.19 Petrezselyem zöld vágott 10 kg-os kiszerelés, 1kg/csomag 470 kg 3.20 Meggy magozott 10 kg-os kiszerelés, ömlesztett 1000 kg 3.21 Panirozott halrúd 100 % filé, 250 gr-os kiszerelés 12 kg 3.22 Afrikai harcsafilé interfóliás jégmentes 3400 kg 3.23 Burgonyanudli előfőzött 10kg-os kiszerelés 1200 kg 3.24 Szílvásgombóc 10 kg-os kiszerelés, ömlesztett 275 kg 3.25 Túró töltelékes gombóc 10 kg-os kiszerelés,ömlesztett 200 kg 3.26 Panírozott dínófigurák 5kg-os kiszerelés 152 kg (ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről: (Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) B. MELLÉKLET részekre vonatkozó információk Rész száma 4 Elnevezés: Húskészítmény 1) Rövid meghatározás: Húskészítmény 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: Kiegészítő szójegyzék 22

23 3) Mennyiség: 4.1 Műbeles virsli védőgázas csomagolásban, hústartalom legalább 40%, füstöletlen,fehérje tartalom min.10%,víztartalom max 70%,zsírtartalom max 25%, konyhasó max 2,5 % 2300 kg 4.2 Csemege debreceni, védőgázas csomagolásban,legalább 45% hústartalom,fehérje tartalom min.11%,víztartalom max 62%,zsírtartalom max 35%, konyhasó max 2,5 % 546 kg 4.3 Farmer szalámi 440g,fehérje tartalom min.16%,víztartalom max 40%,zsírtartalom max 45%, konyhasó max 5 % 310 kg 4.4 Füstölt főtt tarja,csont nélküli,gyorspácolt,vákumcsomagolt, konyhasó trat.:max:4,5% 390 kg 4.5 Füstölt szalonna lédig (kolozsvári), étkezési só tart.:max 7,5% 330 kg 4.6 Csirkemell sonka, baromfihústart.:min.59%/, fehérje tartalom min.15%,víztartalom max 77%,zsírtartalom max 9%, konyhasó max 3,5 % 530 kg 4.7 Gépsonka 3kg-os tömb, 33%hozáadott páclével,sertéshús /hústart.:min.55%/, fehérje tartalom min.15%,víztartalom max 77%,zsírtartalom max 9%, konyhasó max 3,5 % 1030 kg 4.8 Májusi csemege,fehérje tartalom min.9%,víztartalom max 75%,zsírtartalom max 23%, konyhasó max 2,8 % 258 kg 4.9 Nyári turista felvágott,sertéshús / sertéshústartalom 65% /,fehérje tartalom min.16%,víztartalom max 49%,zsírtartalom max 45%, konyhasó max 3,5 % 250 kg 4.10 Pápai páros sertéshús / sertéshústartalom 40% /,fehérje tartalom min.10%,víztartalom max 70%,zsírtartalom max 25%, konyhasó max 2,5 % 100 kg 4.11 Diákcsemege, fehérje tartalom min.15%(m/m),zsír-fehérje hányados 2,7 230 kg 4.12 Uzsonna szelet, füstölt,főtt, vákumcsomagolt 100 kg 4.13 Sertéstepertő 66 kg 4.14 Kemencés húskenyér vákumcsomagolt 250 kg 4.15 Löncsrúd, víz/fehérje arány max.8,húseredetű fehérje min.5%,konyhasó tart.max.3,5% 300 kg 4.16 Májas, sertésmáj 21%, fehérje tartalom min.9%,víztartalom max 66%,zsírtartalom max 40%, konyhasó max 2,7 % 422 kg 4.17 Marhapárizsi, fehérje tartalom min.10%,víztartalom max 71%,zsírtartalom max 23%, konyhasó max 2,5 % 300 kg 4.18 Sajtos sertéspárizsi,sertéshús / hústartalom:min 40 %/, fehérje tartalom min.10%,víztartalom max 71%,zsírtartalom max 23%, konyhasó max 2,5 % 260 kg 4.19 Sertéspárizsi,sertéshús / hústartalom:min 40 %/, fehérje tartalom min.10%,víztartalom max 71%,zsírtartalom max 23%, konyhasó max 2,5 % 613 kg 4.20 Mozaik felvágott,csirkemellhús / hústartalom:min 25 %/, fehérje tartalom min.12%,víztartalom max 75%,zsírtartalom max 35%, konyhasó max 2,5 % 166 kg 4.21 Sonkaszalámi 27 kg 4.22 Kópé szelet,csirkemellhús / hústartalom:min 46 %/, fehérje tartalom min.12%,víztartalom max 75%,zsírtartalom max 20%, konyhasó max 2,5 % 166 kg 4.23 Pepita szelet,csirkemellhús / hústartalom:min 43 %/ 166 kg 4.24 Soproni felvágott, fehérje tartalom min.12%,víztartalom max 75%,zsírtartalom max 35%, konyhasó max 2,5 % 330 kg 4.25 Sertészsír 5 kg-os müanyag vödrös 60 kg 4.26 Téliszalámi klasszikus, víz/fehérje hányados max.1,3, kötőszövetmentes fehérjetartalom min.18%,na klorid trat.max.5%,na nitrit tart.max.0,010%,vízaktivitás értéke 250 kg 4.27 Pulykasonka, pulykahús/hústart. min.55%/,fehérje tartalom min.15%,víztartalom max 77%,zsírtartalom max 9%, konyhasó max 3,5 % 340 kg 4.28 Vöröshagymás tepertőkrém, 250gr-os,tepertő /97,5%/, konyhasó, vöröshagymapor /1%/

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.06.12.

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez 1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Villamos energia beszerzése

Villamos energia beszerzése Villamos energia beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.10.19.

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása

Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/4 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal Az MH repülőeszközeinek és szárazföldi szaktechnikai eszközeinek üzemeltetéséhez, javításához szükséges kenőanyagok és speciális folyadékok beszerzése 2016-2018. években Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Részletesebben

Villamos energia beszerzése a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma és intézményeik részére 2016 évre

Villamos energia beszerzése a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma és intézményeik részére 2016 évre Villamos energia beszerzése a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma és intézményeik részére 2016 évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

LABORATÓRIUMI REAGENSEK 2015

LABORATÓRIUMI REAGENSEK 2015 LABORATÓRIUMI REAGENSEK 2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.11.04.

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre.

A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre. A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások

Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/107 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Árubeszerzés 2014. évre

Árubeszerzés 2014. évre Árubeszerzés 2014. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/73 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.06.23.

Részletesebben

Földgáz beszerzése/2015

Földgáz beszerzése/2015 Földgáz beszerzése/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

Villamos energia beszerzés 2016

Villamos energia beszerzés 2016 Villamos energia beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Zárt vérvételi rendszer beszerzése

Zárt vérvételi rendszer beszerzése Zárt vérvételi rendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás

Részletesebben

Hús és húskészítmények beszerzése

Hús és húskészítmények beszerzése Hús és húskészítmények beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál kitöréselhárítási

Részletesebben

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/106 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Ajánlati/részvételi felhívás

Ajánlati/részvételi felhívás I. szakasz: Ajánlatkérő Európai Unió Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Információ és online

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ország: Magyarország

Ország: Magyarország EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés

Részletesebben

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013.

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

AF_FORSTER Központ_Faápolás

AF_FORSTER Központ_Faápolás AF_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Eljárást megindító felhívás - Egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, továbbá egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3 Nyílt közbeszerzési eljárás Volvo gyártmányú autóbuszok dízelmotorjainak felújítására, szükség szerinti javítására vállalkozási szerződés keretében (BKV Zrt. T-147/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111

Részletesebben

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013.

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

SZMJV - élelmiszer - AF

SZMJV - élelmiszer - AF SZMJV - élelmiszer - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/1 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.01.04.

Részletesebben

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8 A Szépművészeti Múzeum főépülete, a Magyar Nemzeti Galéria, a Könyvtárépület, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, az Artpool Művészetkutató Központ és a Benczúr Irodaházban található

Részletesebben

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. : Ajánlati felhívás, EUHL

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. : Ajánlati felhívás, EUHL Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 21.12.2009 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 01.02.2010 Dokumentáció beszerzésének 01.02.2010

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatások megrendelése

Egészségügyi szolgáltatások megrendelése Egészségügyi szolgáltatások megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 "A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, valamint a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása" Közbeszerzési

Részletesebben

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt.

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. (T-175/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Részvételi felhívás - Parkok és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterjes területek kaszálása vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108

Részletesebben

1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.09.25.

1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.09.25. BKV Vasúti Járműjavító Kft. részére combino típusú villamos jármű hajtott és futó tengelycsonkjához (portáltengelyéhez) alkatrészek beszerzése-részvételi felhívás TED Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04.

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04. Adásvételi szerződés keretében az 1742/2013. (X. 14.) Korm. határozat alapján megkötött támogatási szerződés megvalósítása érdekében további orvosi műszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: None/None

Részletesebben

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013.

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

"Szemészeti implantátumok beszerzése" az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére

Szemészeti implantátumok beszerzése az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére "Szemészeti implantátumok beszerzése" az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 4 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatv I. SZAKASZ:

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Nagyteljesítményű tábori víztisztító állomások - kizárólagosságot nem érintő- 30 napos vegyszerkészletének beszerzése

Nagyteljesítményű tábori víztisztító állomások - kizárólagosságot nem érintő- 30 napos vegyszerkészletének beszerzése Nagyteljesítményű tábori víztisztító állomások - kizárólagosságot nem érintő- 30 napos vegyszerkészletének beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/51 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya:

Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya: Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Nemzeti Meddőségi Klinika kialakításához szükséges betegellátási, labordiagnosztikai, vizsgálati és kutatási eszközök beszerzése TIOP 2.2.8/14-1 pályázati forrásból Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116

Részletesebben

Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás : Ajánlati felhívás, EUHL

Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás : Ajánlati felhívás, EUHL Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 12.03.2010 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 22.04.2010 Dokumentáció beszerzésének

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11. MKB3/2016 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 160103) gyűjtése, szállítása és őrlés útján

Részletesebben

Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek

Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 16 Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek Beszerzés

Részletesebben

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Fővárosi Vízművek Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Nyertes ajánlattevő:

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 108 Ajánlatkérő: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Azonos az 1.1) pontban említett címmel Beszerzés tárgya:

Részletesebben

9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése

9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben