FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek"

Átírás

1 FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 13944/2014 CPV Kód: Ajánlatkérő: Bács-Kiskun Megyei Kórház 1.) Bács-Kiskun Megyei Kórház 6000 Kecskemét, Nyíri út ) Bács-Kiskun Megyei Kórház Teljesítés helye: kiskunfélegyházi telephelye: Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u ) Bács-Kiskun Megyei Kórház kalocsai telephelye: Kalocsa, Kossuth Lajos u Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Egészségügyi Intézmény Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Kórház Nemzeti azonosító (ha ismert): AK00505 Postai cím: Nyíri út 38. Város: Kecskemét Postai irányítószám: 6000 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr. Svébis Mihály főigazgató Telefon:

2 Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet x Egyéb (nevezze meg): Egészségügyi Intézmény I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek x Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) 2

3 II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Szállítási szerződés az Intézmény részére 12 hónapban szükséges különféle gyógyszerek, onkológiai gyógyszerek, infúziók és egyéb készítmények beszerzésére. II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés x x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: 1.) Bács-Kiskun Megyei Kórház 6000 Kecskemét, Nyíri út ) Bács-Kiskun Megyei Kórház kiskunfélegyházi telephelye: Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u ) Bács-Kiskun Megyei Kórház kalocsai telephelye: Kalocsa, Kossuth Lajos u NUTS-kód HU331 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 3

4 A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Ajánlatkérő az Intézmény részére 12 hónapban szükséges különféle gyógyszereket, onkológiai gyógyszereket, infúziókat és egyéb készítményeket kívánja megvásárolni. II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: igen (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre x egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) Összes mennyiség/év: I. rész: GYÓGYSZEREK 386 tétel, összesen dob/év II. rész: EGYÉB TERMÉKEK 10 tétel, összesen dob/év III. rész: EGYÉB GYÓGYSZERFÉLESÉGEK Az I.-II. részben nem szereplő, a 2/2008. (I. 8.) EüM. rendelet szerinti támogatott és nem támogatott gyógyszerek 50 millió forint összegben I-II. RÉSZ esetében 200 százalékkal felfelé, míg a III. RÉSZ esetében 50% lefelé eltérhet éves szinten. A részletes specifikációt a felhívás B melléklete és az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) 4

5 Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Késedelmi kötbér: Nyertes Ajánlattevő a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes vagy nem teljesítése esetén a késedelmes vagy nem teljesítéssel érintett áru nettó szerződéses árára vetítve a késedelem minden napja után 1 %, azaz egy százalék, legfeljebb azonban az érintett áru teljes nettó szerződéses ellenértékének megfelelő mértékű kötbér fizetésére köteles. Hibás teljesítési kötbér: mértéke a hibás teljesítéssel érintett áru nettó szerződéses árára vetítve 5 %, vagy kicserélés útján történő kiküszöbölése esetén az előző bekezdés szerint késedelem miatt fizetendő kötbérösszeg, ha az így kiszámított kötbér az 5 %-ot meghaladja. Meghiúsulási Kötbér: Amennyiben nyertes Ajánlattevő a szerződés hatályba lépését követően szállítási kötelezettségeinek teljesítését nem tudja megkezdeni, úgy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek összege a teljes nettó szerződéses ár 5%-a. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a leszállításra kerülő termékek ellenértékét az Ajánlati Dokumentációban rögzített feltételekkel a teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napos átutalással egyenlíti ki a Ptk. 6:130 (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló évi XCII. Törvény 36/A. -a hatálya alá esik. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Azonban közös Ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolni kell az egyetemleges és korlátlan 5

6 felelősségvállalásra, valamint a teljesítésben való arány meghatározásra vonatkozó megállapodást. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő: - akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-k) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn; Az eljárásban nem lehet ajánlattevő: - akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok állnak fenn, Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő: akivel szemben a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn, A Kbt. 56. (1)-(2) bekezdés, valamint a 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban felsorolt kizáró okok a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet szerint igazolandók úgy, hogy a Kbt. szerinti igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók. A kizáró okok fenn nem állásáról szóló, Ajánlattevő által tett, nyilatkozatok nem lehetnek régebbi keltezésűek az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásába bevont más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. (1) bekezdés, továbbá az 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. (1) bekezdés, továbbá az 57. (1) bekezdés a)-d) és f pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá. A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 10. -ban foglaltak szerint az ajánlattevő, az alvállalkozója, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet csak a Kbt. 58. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt ában foglalt kizáró okok hiányáról. A Kbt ában foglalt kizáró okok vonatkozásában az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet az ajánlattevő választása szerint vagy saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt a szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó, valamint adott esetben az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt a szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő ezúton hívja fel Ajánlattevők figyelmét, a magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében, a Közbeszerzési Hatóság által, a Közbeszerzési Értesítő 57. számában, 2014.május 16.-án közzétett A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbe-szerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, 6

7 nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában tárgyú útmutatóra, továbbá a Közbeszerzési Hatóság által június 1-jén közzétett, A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában útmutatóra. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1. az ajánlattevő (közös ajánlattevő), a cégkivonatban szereplő pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának dátumánál nem régebbi, a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pontja szerinti, egyszerű másolatban benyújtott nyilatkozata arról, hogy a dokumentációban rögzített szerződés pénzügyi, gazdasági teljesítésére alkalmas az alábbi tartalommal: a pénzforgalmi számlavezetés kezdő időpontja, tájékoztatás a fizetési kötelezettségek teljesítéséről és a pénzforgalmi számlán történő, 30 napot meghaladó, esetleges sorban állásról, illetve azok időpontjáról és időtartalmáról az eljárást megindító hirdetmény feladásának dátumától visszaszámított 1 éven belül, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A sorbanállás forgalma a évi LXXXV. törvény pontja szerint értendő. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 55. (5 ) bekezdés szerint a pénzügyi gazdasági alkalmassági követelményeknek más szervezet (szervezetek) kapacitásaira történő támaszkodással kíván megfelelni, úgy az adott kapacitás meglétét (az alkalmasság fent meghatározott követelményét) a kapacitást nyújtó szervezetnek, a fent meghatározottak szerint, az Ajánlattevővel azonos módon kell igazolnia, továbbá csatolni kell a kapacitást nyújtóként igénybe venni szándékozott szervezetre vonatkozóan a Kbt. 55. (6) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokat. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmas amennyiben: P/1. A pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint ajánlattevő (közös ajánlattevő) határidőre eleget tett fizetési kötelezettségének, és pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított 1 éven belül 30 napot meghaladó sorban állás nem fordult elő. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, gazdasági és pénzügyi helyzetre meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M1. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő), a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés a) pontja szerinti, ismertesse, az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított megelőző 3 év legjelentősebb szállításait a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, valamint a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölésével, és nyilatkozatának csatolásával, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, valamint csatolja ezen szállításokkal kapcsolatos, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (1)-(2) bekezdései szerinti referenciaigazolásokat vagy 7

8 nyilatkozatokat. A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása a Kbt.55. (5) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint kapacitást nyújtók bevonása esetén a Kbt. 55. (6) bekezdése alapján történik. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Az ajánlattevő (közös Ajánlattevő) alkalmatlan: M1. Amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított megelőző 3 évben, különféle gyógyszerféleségek szállítására vonatkozó minimum 2 darab referenciával, amelyek összértéke eléri a legalább nettó 20 millió HUF-ot. A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az ajánlattevők (közös ajánlattevőnek) együttesen is megfelelhetnek. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma 8

9 A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2014/09/16 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell igen (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A fenti összeg bruttó érték. A teljes bruttó ellenérték átutalását, az a Bács-Kiskun Megyei Kórház Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságánál vezetett számú számlája javára kell teljesíteni. A Kbt. 52. (2) bekezdés alapján a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti illetve elektronikusan elérheti. A dokumentáció fenti ellenértékét kizárólag a 124. (4) bekezdése szerinti szervezet, azaz a nyertes ajánlattevő köteles a fenti 9

10 számlaszámra megfizetni legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig. IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2014/09/16 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2014/09/16 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 (adott esetben) Hely: Bács-Kiskun Megyei Kórház Igazgatóság Kistanácsterem (6000 Kecskemét, Nyíri út 38.) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. (2) ) bekezdése alapján az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen. VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: VI.3) További információk (adott esetben) 1.) Az Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell: - Az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintájának egyszerű másolati példányát, ill. meghatalmazását, - Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 60. (3) bekezdésre vonatkozóan, - Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 40. (1) bekezdésre vonatkozóan, - Ajánlattevő, nyilatkozatát a Kbt. 58. (3) bekezdés vonatkozásában, - Amennyiben az ajánlattevő nem a megajánlott termék(ek) gyártója, a forgalmazási jogosultságát 10

11 igazoló gyógyszer-nagykereskedelmi engedélyt egyszerű másolati példányban, - Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az ajánlata részeként fénymásolatban becsatolt iratok az eredeti iratokról fénymásolás útján készültek, és azok az eredeti iratokkal tartalmukban és formájukban teljes egészében megegyeznek. - - Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az ajánlatában idegen nyelven becsatolt valamennyi irat magyar nyelvű fordítását is becsatolta. Továbbá arról, hogy a becsatolt magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával. - Ajánlattevőnek, (közös) ajánlattevőnek, továbbá az egyéb gazdálkodó szervezetnek, amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás. másolatát. - Az ajánlattevőnek az ajánlatban a cégkivonattal egyezően nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a megnevezetteken kívül más pénzügyi intézmény nem vezet részükre pénzforgalmi számlát. Amennyiben a cégkivonatban még szerepelnek olyan pénzügyi intézmény, melyeknél a pénzforgalmi számlavezetés már megszűnt, de a változás bejegyzése a cégkivonat kiadásának időpontjáig nem történt meg, úgy szükséges a pénzügyi intézmény felé megküldött felmondó levél vagy a pénzintézet - számlavezetés megszűnésének időpontjára vonatkozó - nyilatkozatának becsatolása is. A pénzintézeti igazolások a különböző bankok gyakorlatának megfelelően eltérő formájúak és tartalmúak lehetnek, de mindegyiknek egyértelmű választ kell adnia a felhívásban megfogalmazott pénzügyi alkalmassági követelmények teljesülésére, - Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e, - Az ajánlatban az oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket és a borítólapot követően a cégjegyzésre jogosult személy aláírásával ellátott felolvasólapot kell becsatolni, amelyen szerepeltetni kell az ajánlati árat nettó értékben. A felolvasólap Ajánlatkérő által elvárt, kötelezően alkalmazandó formáját az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. Az ajánlati árnak a nyertes ajánlattevő által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi szolgáltatás ellenértékét tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen egyéb költség elszámolására nem jogosult. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a nettó árat veszi figyelembe. A szerződéskötésre HUF-ban kerül sor. - Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok értékelése is HUF-ban történik. Ajánlatkérő a nettó árat értékeli. Egyéb devizanemben megadott árak esetén az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. A referenciaigazolások esetében az adott szerződés teljesítésének napján érvényes, hivatalos MNB deviza középárfolyam az átszámítás alapja. - Az ajánlatokat papíralapon egy darab eredeti példányban, továbbá 2 db elektronikus formában CD vagy DVD adathordozón nem módosítható, de olvasható Pdf CD/DVD-n kell benyújtani. Az ajánlatott sérülésmentes, állagsérelem nélkül nem bontható kötésben (szalaggal átfűzve, leragasztva és lebélyegezve), folyamatos (minden tartalommal bíró oldalon feltüntetett) oldalszámozással és a cégjegyzésre jogosult, vagy az általa írásban, az ajánlatban csatolt nyilatkozat alapján meghatalmazott munkavállaló kézjegyével ellátva, zárt csomagolásban, magyar nyelven kell benyújtani a felhívásban megjelölt helyen és időpontig. A zárt csomagon FT-1023/Kecskemét/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek megjelölést kell feltüntetni. A 11

12 papíralapú és az elektronikusan benyújtott példányok tartalmának eltérése esetén az eredeti, papíralapú példány tartalma az irányadó. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a papír alapon benyújtott ajánlat tartalmában megegyezik a CD-n vagy DVD-n, elektronikus formátumban benyújtott ajánlat tartalmával. Az adathordozóra fel kell tenni a kitöltött Tételes árajánlatot (ártáblázat), valamint a használatba adásra megajánlott készülék specifikációjára vonatkozó kérdőívet szerkeszthető WORD ill. EXCEL formában is! 2.) Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 67. szerinti körben. 3.) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 4.) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben a közösen benyújtott ajánlatban rögzíteni kell, hogy a szerződés megkötésére az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással. A Kbt. 26. alapján, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként (a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában részvételre jelentkezőként) kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. A hiánypótlás során a 26. nem megfelelő alkalmazása esetén az ajánlatban alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő közös ajánlattevőnek minősíthető. 5.) Az összegezés megküldése: A Kbt. 65. (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig bírálja el, és erről, a Kbt. 77. (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb a döntés meghozatalának napjától számított három munkanapon belül, az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésével, tájékoztatja ajánlattevőket. 6.) A szerződéskötés tervezett időpontja: A Kbt (6) kezdés alapján, az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított tizenegyedik napon. Hely: Bács-Kiskun Megyei Kórház (6000. Kecskemét, Nyíri út 38.) A Kbt (8) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén a szerződés a 10 napos moratórium letelte előtt is megköthető. 7.) Az ajánlati dokumentáció igazolt átvétele az ajánlattétel feltétele. Az ajánlati dokumentációt, ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, illetve az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie. A Kbt. 52. (2) bekezdés alapján a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti, illetve elektronikusan elérheti. A dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124. (4) bekezdése szerinti szervezet, azaz a nyertes ajánlattevő köteles megfizetni legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig. Az ajánlati dokumentáció a címen kérhető meg, amely a megküldött regisztrációs lap Ajánlattevő által történő kitöltését és a megadott címre történő visszaküldését követően 2 munkanapon belül megküldésre kerül. Közös ajánlattevők esetén, a 12

13 dokumentációt elegendő csak az egyik félnek elektronikusan elérnie. Az ajánlattételi határidő lejártának napján a dokumentáció 8:30-10:00 óráig vehető át, ill. érhető el. 8.) Az ajánlatok benyújthatók az "A" Mellékletben megadott címen, munkanapokon ig, illetve az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-10:00 óra között. 9.). Ajánlattevőnek be kell nyújtania a megjelölt alvállalkozók aláírásra jogosult képviselő(i)nek aláírási címpéldányának, vagy aláírási mintájának egyszerű másolatát. 10.) Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni. Az idegen nyelven benyújtott dokumentumok esetében, Ajánlatkérő elfogadja az Ajánlattevő által elkészített saját fordítást is. A nem megfelelő tartalmú saját fordításból eredő következményeket Ajánlattevő viseli. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. 11.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig az ajánlatoknak be kell érkezniük a bontás helyszínére. A postai kézbesítésből eredő késedelmet, ill. jogkövetkezményeket ajánlatkérőnek nem áll módjában magára vállalni. 12.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terheli. 13.) Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.) Korm. rendelet 20. (4) bekezdés értelmében, felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 18. (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a felhívás III.2.2. P1. és III.2.3.M1. pontokban megadottak szerint. 14.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati dokumentációban részletesen megadott műszaki leírásban szereplő szabványok, műszaki engedélyek, műszaki előírások, műszaki ajánlások történő hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározás érdekében történt, az azzal (azokkal) egyenértékű megajánlások elfogadásra kerülnek. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő termékek és szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásban meghatározott szabványoknak vagy egyéb előírásoknak, amennyiben az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata, ill. kötelezettsége. 15. Ajánlattevő az Ajánlati Felhívásban és az Ajánlati Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől, legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző negyedik napig, az Ajánlati Felhívásban jelzett címre küldött levélben, elektronikus levélben, telefaxban vagy táviratban. (Az írásos formában megküldött kérdéseket, minden esetben kérjük elektronikus formában is megküldeni, a címre. A kiegészítő információkat Ajánlatkérő köteles a lehető leghamarabb megküldeni, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 6 nappal. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban valamennyi, az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvette, és ajánlata elkészítése során azt figyelembe vettem. 16. Tekintettel arra, hogy a III. rész esetében Ajánlattevő(k)nek a %-os árengedmény mértékét kell 13

14 megadniuk a termékek nagykereskedelmi árára vetítve, és a bírálat elve a Kbt. 71. (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, az lesz a nyertes Ajánlattevő, aki a legmagasabb értékű %-os árengedményt nyújtja Ajánlatkérő számára. A pontozás az egyenes arányosság elve alapján történik. A választ 1 tizedes jegyig megadott pozitív számban kell megadni. 17.) Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei, továbbá a évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadók. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt szerint VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): 14

15 VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/07/22 (nap/hónap/év) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Fair-Tender Kft Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Czimra Gyula u. 37. Város: Budapest Postai irányítószám: 1171 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Némedi Márta Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: Fair-Tender Kft Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Czimra Gyula u. 37. Város: Budapest Postai irányítószám: 1171 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Némedi Márta Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Kórház Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Nyíri út 38. Város: Kecskemét Postai irányítószám: 6000 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Igazgatóság - Jogi Osztály Telefon: Fax: Internetcím (URL): IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi 15

16 Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország:. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható).. B. MELLÉKLET részekre vonatkozó információk Rész száma 1 Elnevezés: GYÓGYSZEREK 1) Rövid meghatározás: I. rész Gyógyszerek 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: ) Mennyiség: Összes mennyiség/év I. rész: GYÓGYSZEREK 386 tétel, összesen dob/év I. rész: GYÓGYSZEREK poz. sz. ATC KISZERELÉS, KISZERELÉSI FORMA, HATÁSERŐSSÉG HATÓANYAG MEGNEVEZÉS Menny. dob/év 1 C09AA05 10 MG TABLETTA 30X ramipril 100 C09AA05 2,5 MG TABLETTA 30X ramipril 200 C09AA05 5 MG TABLETTA 30X ramipril 300 C09BA05 HCT 5 MG/25 MG TABLETTA 28X ramipril és vizelethajtók 100 ÖSSZESEN ramipril 2 J01DD02 1 G 10x10ml ceftazidim 50 J01DD02 2 G 10x50ml ceftazidim 15 ÖSSZESEN ceftazidim 3 J01DE01 1G POR OLD. INJ-HOZ 1X cefepime 150 J01DE01 2G POR OLD. INJ-HOZ 1X cefepime 100 ÖSSZESEN cefepime 4 J01FA09 250MG FILMTABLETTA 14x clarithromycin 50 J01FA09 500MG FILMTABLETTA 14x clarithromycin 200 ÖSSZESEN clarithromycin 5 J01FA10 250MG FILMTABLETTA 6x azithromycin 50 J01FA10 500MG FILMTABLETTA 3x azithromycin 200 ÖSSZESEN azithromycin 6 J01FF01 150MG KEMÉNY KAPSZ. 16X clindamycin 20 J01FF01 300MG KEMÉNY KAPSZ. 16X clindamycin

17 ÖSSZESEN clindamycin 7 L01AA01 1G POR OLD.INJ-HOZ 1X cyclophosphamid 400 L01AA01 500MG POR OLD.INJ-HOZ 1X cyclophosphamid 200 ÖSSZESEN cyclophosphamid 8 L01AA MG POR OLDATOS INJEKCIÓHOZ 1X30ML ifosfamid 20 L01AA MG POR OLD.INJ-HOZ 1X50ML ifosfamid 30 ÖSSZESEN ifosfamid 9 L01CB01 20MG/ML KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ 1X10ML etopozid 300 L01CB01 20MG/ML KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ 1X5ML etopozid 100 ÖSSZESEN etopozid 10 L01XA03 5MG/ML KONC. OLD. INF. 1x10ml oxaliplatin, teljes indikáció 300 L01XA03 5MG/ML KONC. OLD. INF. 1x20ml oxaliplatin, teljes indikáció 700 ÖSSZESEN oxaliplatin, teljes indikáció 11 N03AE01 0,5MG TABLETTA 50X clonazepam 400 N03AE01 2MG TABLETTA 100X clonazepam 150 N03AE01 2MG TABLETTA 30X clonazepam 100 ÖSSZESEN clonazepam 12 A01AD02 TANTUM VERDE SZÁJ- ÉS TOROKÖBLÍTŐ 240ML benzydamin A02BC02 20MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ TABLETTA 28X pantoprazol A02BC02 40MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ TABLETTA 28X pantoprazol A03AD01 40MG/ML OLD.INJ.10X1ML papaverin A03AD01 40MG TABLETTA 20X papaverin A03AD02 40MG TABL.24X drotaverin A03AD02 40MG OLD. INJ. 5X2ML drotaverin A03AX13 40MG/ML BELSŐLEGES EMULZIÓ 1X30ML simeticonum A03AX13 GYÖNGY 40MG LÁGY KAPSZ. 25X simeticonum A03AX13 GYÖNGY 40MG LÁGY KAPSZ. 50X simeticonum A03BA01 1 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ 10X1ML atropin A03FA01 5MG/ML OLD.INJ.10X2ML metoclopramid A03FA01 TABLETTA 50X metoclopramid A04AA01 8MG FILMTABLETTA 30X ondansetron A04AA02 2 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ 5x4ml ondansetron A05AA69 BILA-GIT FILMTABLETTA 30X epetarápia egyéb gyógyszerei A05BA03 GRANULÁTUM BELSŐLEGES OLDATHOZ 30X5G L-ORNITIN-ASZPARTÁT A05BA03 70 MG DRAZSÉ 100X silymarin A06AB06 TISASEN TABLETTA 30X szenna-glikozidok A06AB06 X-PREP-75 OLDAT 1X 75ML szenna-glikozidok A06AD11 LAEVOLAC LAKTULÓZ SZIRUP 670g laktulóz A06AX51 3 G VÉGBÉLKUP 10 X glicerin A07AA MG FILMTABLETTA 12X rifaximin A07BA01 TABLETTA 40X orvosi aktív szén A07BC19 POR SZUSZP-HOZ 30X diosmectit A07DA01 2,5MG/0,025MG TBL. 20X diphenoxylat A07DA03 FILMTABLETTA 50X loperamid A07FA19 NORMAFLORE BELSÖLEGES SZUSZP.20X5ML vaccina A10AB01 ACTRAPID PENFILL 100 NE/ML OLDATOS INJEKCIÓ PATROMBAN 5X3ML insulin (human) 17

18 20 41 A10AB01 HUMULIN R 100 NE/ML OLDATOS INJEKCIÓ PATROMBAN 5X3ML insulin (human) A11DA01 50MG OLDATOS INJEKCIÓ 5X1 ML thiamin (B1 vitamin) A11DB MILGAMMA DRG. 20X vitamin kombináció A11DB01 MILGAMMA N OLDATOS INJEKCIÓ 5X2ML vitamin kombináció A11DB03 MILGAMMA N LÁGY KAPSZ. 20X vitamin kombináció A11GA01 500MG TABL. 60X ascorbinsav (C-vitamin) A11GA MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ 100X2ML ascorbinsav (C-vitamin) A11GA MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ 50X5ML ascorbinsav (C-vitamin) A11HA02 20MG TABLETTA 30 X pyridoxin (B6-vitamin) A11HA02 25 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ 5X2ML pyridoxin (B6-vitamin) A11HA02 30MG INJ 5X1ML tocoferol(e-vitamin) A12AA03 100MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ 10X5ML kalcium-glukonát A12AA04 500MG PEZSGÖTABL.20X kalcium-karbonát A12BA01 KALDYUM 600MG RETARD KAPSZULA 100X kálium-klorid A12BA01 KALIUM-R TABLETTA 50X kálium-klorid A12CC02 250MG PEZSGŐTABLETTA 20X magnézium-szulfát A12CC02 1G/10ML OLD. INJ. 100X10ML magnesium sulfate A12CC30 MAGNE B6 BEVONT TABL.30X magnézium (különböző sók kombinációi) A16AX MG FILMTABLETTA 30X tioctinsav B01AA07 MITE TABLETTA 30 X acenocumarol B01AC04 75 MG FILMTABLETTA 30X clopidogrel B01AC05 250MG FTBL. 20X ticlodipin B01AC16 0,75MG/ML OLD. INF. 1X100ML eptifibatid B01AC16 2MG/ML OLD.INJ. 1X10ML eptifibatid B01AD01 1,5MNE OLD INJ LIOFILIZÁTUM 1X streptokináz B02AA01 GRANULÁTUM 1X 240G aminocapronsav B02AA02 FILMTABL.20X tranexaminsav B02AA02 OLDATOS INJEKCIÓ 5X5ML tranexaminsav B02BA01 10MG/1ML OLD.INJ.5X1ML phytomenadion B02BX01 125MG/ML OLD. INJEKCIO 10X2 ML etamsylat B02BX01 250MG TABL. 20X etamsylat B03AC19 FERRLECIT 12,5MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ 5X5ML nátrium vas(iii)-glukonát B03AD03 NEO-FERRO-FOLGAMMA 114/0,8MG GY.E. TABL 20X vas egyéb kombinációi B03BA MCG/ML OLD. INJ. 3X1ML cyanocobalamin B03BA01 300MCG/ML OLD. INJ. 3X1ML cyanocobalamin B03BB01 3MG TABLETTA 50 X folsav B05AA02 BISEKO OLDATOS INFÚZIÓ 1X500 ML other plasma protein fraktion B05AA02 BISEKO OLDATOS INFÚZIÓ 1X50 ML other plasma protein fraktion B05AA06 OLDATOS INFÚZIÓ 10X500ML zselatin B05AA07 10% OLDATOS INFÚZIÓ 10X500ML hidroxi-etil-keményítő B05BA01 AMINOVEN 10% OLDATOS INFÚZIÓ 10X500ml aminosavak B05BA01 AMINOVEN INFANT 10% OLD. INF. 10X100ML aminosavak B05BA01 NEPHROTECT OLDATOS INFÚZIÓ 10X500ML aminosavak 5 84 B05BA02 MCT 20% EMULZIÓS INFÚZIÓ 10X100ML zsíremulziók 5 85 B05BA03 40% OLDATOS INJEKCIÓ 10X10ML szénhidrátok 80 18

19 86 B05BA03 ISODEX 50MG/ML OLD.INF.100ML 5% GLUCOS INF. 278 MMÓL 100ML ÜVEGES B05BA03 ISODEX 50MG/ML OLD.INF.500ML 5% GLUCOS INF. 278 MMÓL 500ML ÜVEGES B05BA03 ISODEX 50MG/ML OLD.INF.500ML MÜANYAG PALACK VAGY ZSÁK 5% GLUCOS INF. 278 MMÓL 500ML MŰA. PALACK V. ZSÁK B05BA03 GLUCOSE 5% OLDATOS INFÚZIÓ 500ML ECOFLAC PLUS MŰANYAG PALACK 5% GLUCOS INF. 278 MMÓL 500ML ECOFLAC MŰA. PALACK B05BA03 GLUKOZ 10% OLD.INF.1X100ML ÜVEGES 10% GLUCOS INF ( 556 MMÓL ) 100ML ÜVEGES B05BA03 GLUKOZ 10% OLD.INF.1X500ML ÜVEGES 10% GLUCOS INF ( 556 MMÓL ) 500ML ÜVEGES B05BA03 GLUKOZ TEVA 40% OLD.INF.1X100ML 40% GLUKOZ INF. ( 2224 MMÓL ) 100ML ÜVEGES B05BA10 AMINOMIX 1 NOVUM OLDATOS INFÚZIÓ 6x1000ml parenterális táplálásra szolgáló kombinációk B05BA10 KABIVEN PERIPHERAL EMULZIÓS INFÚZIÓ 3X2400ML parenterális táplálásra szolgáló kombinációk B05BA10 OLIMEL 9 G/L NITRIGÉN ELEKTROLITOKKAL EMILZIÓS INFÚZIÓ 4 X 2000ML parenterális táplálásra szolgáló kombinációk B05BA10 SKOFKABIVEN EMULZIÓS INFÚZIÓ 4X1970ML parenterális táplálásra szolgáló kombinációk B05BB01 NÁTRIUM-KLORID 0,9% OLDATOS INFÚZIÓ ÜVEGES 100ML 0,9% NACL INF 154 MMÓL NA 100ML ÜVEGES B05BB01 NÁTRIUM-KLORID 0,9% OLDATOS INFÚZIÓ ÜVEGES 500ML 0,9% NACL INF 154 MMÓL NA 500ML ÜVEGES B05BB01 NÁTRIUM-KLORID 0,9% OLDATOS INFÚZIÓ MŰANYAG ZSÁKOS 250ML 0,9% NACL INF 154 MMÓL NA 250ML ZSÁKOS ** B05BB01 NÁTRIUM-KLORID 0,9% OLDATOS INFÚZIÓ 500ML ECOFLAC PLUS MŰAG. PALACK 0,9% NACL INF 154 MMÓL NA 500ML ECOFLAC PLUS MŰANYAG PALACK B05BB01 NÁTRIUM-KLORID 0,9% OLDATOS INFÚZIÓ 1000ML ÜVEGES 0,9% NACL INF 154 MMÓL NA 1000ML ÜVEGES B05BB01 NÁTRIUM-KLORID 0,9% OLDATOS INFÚZIÓ MŰANYAG ZSÁK 1000ML 0,9% NACL INF 154 MMÓL NA 1000ML ZSÁKOS ** B05BB01 RINGER-LAKTÁT OLDATOS INFÚZIÓ MŰANYAG PALACK 500ML RINGER - LAKTÁT INF 500ML MŰANYAG PALACK B05BB01 RINGER-LAKTÁT OLDATOS INFÚZIÓ MŰANYAG PALACK 1000ML RINGER - LAKTÁT INF 1000ML MŰANYAG PALACK B05BB01 RINGER OLDATOS INFÚZIÓ MŰANYAG ZSÁK 500ML RINGER INF. 500ML MŰANYAG ZSÁKOS B05BB01 RINGER 1/2 OLDATOS INFÚZIÓ 500ML RINGER 1/2 73,6 MMÓL NÁTRIUM INF. 500ML B05BB01 RINGERFUNDIN OLDATOS INFÚZIÓ 500ML ECOLAC PLUS MŰAG. PALACK RINGERFUNDIN INF 500ML B05BB01 NÁRIUM-KLORID 0,9% OLDATOS INFÚZIÓ 250ML ECOFLAC PLUS MŰAG. PALACK 0,9% NACL INF 250ML ECOFLAC PLUS MŰANYAG PALACK B05BB01 NÁTRIUM-KLORID 0,9% OLDATOS INFÚZIÓ 1000ML ECOFLAC MŰAG. PALACK 0,9% NACL INF 1000ML ECOFLAC PLUS MŰANYAG PALACK

20 110 B05BB01 NÁTRIUM-KLORID 0.9% OLDATOS INFÚZIÓ 100ML ECOFLAC PLUS MŰAG. PALACK 0,9% NACL INF 100ML ECOFLAC MŰANYAG PALACK B05BB02 RINDEX 50MG/ML OLDATOS INFÚZIÓ MŰANYAG ZSÁKOS 500ML RINDEX 5 INF 500ML MÜANYAG ZSÁKOS B05BB02 STEROFUNDIN G OLDATOS INFFÚZIÓ 500ML MŰANYAG PALACK STEROFUNDIN G INF. 500ML B05BB02 STEROFUNDIN G OLDATOS INFÚZIÓ 1000ML MŰANYAG PALACK STEROFUNDIN G INF. 1000ML B05BB02 STEROFUNDIN B OLDATOS INFFÚZIÓ 1000ML MŰANYAG PALACK STEROFUNDIN B INF. 1000ML B05BB02 RINDEX 100MG/ML OLDATOS INFÚZIÓ MÜANYAG ZSÁKOS 500ML RINDEX INF 100MG/ML 1X 500ML B05BC01 MANNISOL B OLDATOS INFÚZIÓ 100ML MÜANYAG ZSÁKOS MANNITUM 1098 MMÓL 100ML ZSÁKOS B05BC20 GLICERIN 10% OLDATOS INFÚZIÓ IZOTÓNIÁS NACL OLDATBAN 100ML GLICERIN 10% OLD. INF. IZ. OL. NACL 100ML B05BC20 GLICERIN 10% OLDATOS INFÚZIÓ IZOTÓNIÁS NACL OLDATBAN 500ML GLICERIN 10% OLD. INF. IZ. OL. NACL 100ML B05CX10 GLUTARSIN E OLDATOS INFÚZIÓ 1X500ML kombináció B05VA10 PERIOMEL 4 G/L NITRIGÉN ELEKTROLITOKKAL EMULZIÓS INFÚZIÓ 4X2000ML parenterális táplálásra szolgáló kombinációk B05XA01 10% KONC. OLD.INF. 100X10ML kálium chloride B05XA01 KÁLIUM-KLORID 7,45% KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ 100ML KÁLIUM-KLORID 7,45% KONC. OLD. INF. 100ML B05XA02 8,4% KONC.OLD.INF. 5X20ML nátrium bikarbonát B05XA03 10% OLDATOS INJEKCIÓ 10X10ML natrii chloridum B05XA03 NÁTRIUM-KLORID 0,9% OLDATOS INFÚZIÓ 100ML MŰANYAG PALACK 0,9% NACL INF 154 MMÓL NA 100ML MŰA. PALACK B05XA03 NÁTRIUM-KLORID 0,9% OLDATOS INFÚZIÓ 250ML MŰANYAG PALACK 0,9% NACL INF 154 MMÓL NA 250ML MÜA. PALACKOS B05XA03 NÁTRIUM-KLORID 0.9% OLDATOS INFÚZIÓ 500ML MŰANYAG PALACK VAGY ZSÁK 0,9% NACL INF 154 MMÓL NA 500ML MŰA. PALACK V. ZSÁK B05XA03 NÁTRIUM-KLORID 0,9% OLDATOS INFÚZIÓ 1000ML MŰANYAG PALACK 0,9% NACL INF 154 MMÓL NA 1000ML MŰA. PALACK B05XB02 DIPEPTIVEN KONCENTRÁTUN OLDATOS INFÚZIÓ 10x100ml aminosavak B05XC19 SOLUVIT POR OLDATOS INFÚZIÓHOZ VALÓ KONCENTRÁTUMHOZ 10X vitaminok B05XC20 VITALIPID INFANT EMULZIÓS INFÚZIÓ 10X10ML vitaminok C01AA05 250MCG TABL. 50 X digoxin C01BC03 OLD. INJ. 5X20ML propafenon C01BD MG OLD. INJ. 3ML 6X amiodaron C01CA04 50MG KONC.OLD.INF. 5X5ML dopamin C01CA07 250MG POR OLD. INF-HOZ 1X dobutamin C01CA24 1MG/ML OLD. INJ. 5X1ML epinephrin C01CX08 2,5MG/ML KONC. OLD. INF. 5 ML 1X5ML levosimendan C01DA02 1MG/1ML OLD. INF. 10X10ML nitroglycerin C01DA02 TTS 5MG/24 ÓRA TRANSZDERM. TAPASZ 30X nitroglycerin

21 141 C01DA02 2,6 MG RETARD TABLETTA 60X nitroglycerin C01DA14 40MG RETARD KEMÉNY KAPSZULA 50X isosorbid mononitrat C01EA01 20 MCG/ML KONC.OLDATOS INF-HOZ 5X1ML alprostadil C01EB10 3 MG/ML OLDATOS INJ. 6X2ML adenozine C02AB MG TABLETTA 50X methyldopa (balraforgató) C02CA04 4MG RETARD TABLETTA 30X doxazosin C02CA06 25MG OLD. INJ. 5X5ML urapidil C02CA06 30MG RET. KAPSZ. 50X urapidil C02CA06 50 MG OLD. INJ. 5X10ML urapidil C02CA06 60MG RET. KAPSZ. 50X (MŰA. TART.) urapidil C03CA01 40MG TBL. 20X furosemid C03CC01 50 MG TBL. 20X etacrinsav C03DA01 25 MG TABLETTA 20X spironolacton C03EA01 50MG/5MG TABLETTA 20X hydrochlorothiazid C04AC01 50MG TABLETTA 20X nikotinsav C04AD03 400MG BEVONT TBL. 100X pentoxifyllin C04AD03 100MG OLD.INJ.5X5ML pentoxifyllin C04AE02 ERGOTOP 30 MG FILMTABLETTA 28X nicergolin C05AA01 FORTE VÉGBÉLKÚP 10X hydrocortisone C05AA04 KENŐCS 20G prednisolon C05AX03 REPARON VÉGBÉLKENŐCS 1X25G egyéb készítmények, kombinációk C05AX03 REPARON VÉGBÉLKÚP 10X egyéb készítmények, kombinációk C05BA NE/G GÉL 50G heparin C05CA51 TBL. 50X rutosid C05CA53 DETRALEX 500MG FILMTABL.60X diosmin C07AB02 1MG/ML OLDATOS INJ.5X5ML metoprolol C07AB02 50MG RET.FTBL. 30x metoprolol C07AB07 5 MG TABLETTA 30X bisoprolol C07AB12 5 MG TABLETTA 30X nebivolol C08CA05 0,1 MG/ML OLDATOS INFÚZIÓ 1X51ML nifedipin C08CA05 5MG/DOZ SZAJNY-N ALK.SPRAY 22G nifedipin C08CA06 0.2MG/ML OLD.INF.1X50ML nimodipine C08CA06 FILMTABLETTA 100X nimodipine C08DA01 OLD. INJ. 5X2ML verapamil C09AA01 12,5 MG TABLETTA 30X captopril C09AA MG/ML OLD.INJ.5X enalapril C10AA07 10 MG FILMTABLETTA 30X rosuvastatin C10AA07 20 MG FILMTABLETTA 30X rosuvastatin C10AX09 10 MG TABLETTA 30X ezetimibe D01AC01 10MG/G KRÉM 20G clotrimazol D02AB UNGUENTUM INFANTUM FONO VII. 1X130G D03AX NEOGRANORMON KENÖCS 25 G egyéb hámosítók D03AX03 KENŐCS 30G dexpanthenol D03AX03 KÜLSŐLEGES SPRAY 130G dexpanthenol D03BA20 KENOCS 50G fibrinolisin és desoxiribonuclease D04AA13 1MG/G GEL 30G dimetinden

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.06.12.

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez 1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Főzési alapanyagok beszerzése

Főzési alapanyagok beszerzése Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.05.05.

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Árubeszerzés 2014. évre

Árubeszerzés 2014. évre Árubeszerzés 2014. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/73 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.06.23.

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/106 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

SZMJV - élelmiszer - AF

SZMJV - élelmiszer - AF SZMJV - élelmiszer - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/1 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.01.04.

Részletesebben

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal Az MH repülőeszközeinek és szárazföldi szaktechnikai eszközeinek üzemeltetéséhez, javításához szükséges kenőanyagok és speciális folyadékok beszerzése 2016-2018. években Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Részletesebben

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatások megrendelése

Egészségügyi szolgáltatások megrendelése Egészségügyi szolgáltatások megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013.

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

Villamos energia beszerzése

Villamos energia beszerzése Villamos energia beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.10.19.

Részletesebben

Zárt vérvételi rendszer beszerzése

Zárt vérvételi rendszer beszerzése Zárt vérvételi rendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások

Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/107 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015.

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás)

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Villamos energia beszerzése a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma és intézményeik részére 2016 évre

Villamos energia beszerzése a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma és intézményeik részére 2016 évre Villamos energia beszerzése a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma és intézményeik részére 2016 évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Villamos energia beszerzés 2016

Villamos energia beszerzés 2016 Villamos energia beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013.

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Földgáz beszerzése/2015

Földgáz beszerzése/2015 Földgáz beszerzése/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

Ország: Magyarország

Ország: Magyarország EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás

Részletesebben

Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása

Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/4 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Hús és húskészítmények beszerzése

Hús és húskészítmények beszerzése Hús és húskészítmények beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Nemzeti Meddőségi Klinika kialakításához szükséges betegellátási, labordiagnosztikai, vizsgálati és kutatási eszközök beszerzése TIOP 2.2.8/14-1 pályázati forrásból Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AF_FORSTER Központ_Faápolás

AF_FORSTER Központ_Faápolás AF_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3 Nyílt közbeszerzési eljárás Volvo gyártmányú autóbuszok dízelmotorjainak felújítására, szükség szerinti javítására vállalkozási szerződés keretében (BKV Zrt. T-147/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8 A Szépművészeti Múzeum főépülete, a Magyar Nemzeti Galéria, a Könyvtárépület, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, az Artpool Művészetkutató Központ és a Benczúr Irodaházban található

Részletesebben

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Eljárást megindító felhívás - Egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, továbbá egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre.

A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre. A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013.

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával földalatti tűzvédelmi szerelvények (földalatti tűzcsapok) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási,

Részletesebben

Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás : Ajánlati felhívás, EUHL

Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás : Ajánlati felhívás, EUHL Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 12.03.2010 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 22.04.2010 Dokumentáció beszerzésének

Részletesebben

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt.

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. (T-175/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Gyógyszerkibocsátó koronária stent beszerzése

Gyógyszerkibocsátó koronária stent beszerzése Gyógyszerkibocsátó koronária stent beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. : Ajánlati felhívás, EUHL

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. : Ajánlati felhívás, EUHL Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 21.12.2009 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 01.02.2010 Dokumentáció beszerzésének 01.02.2010

Részletesebben

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222249-2015:text:hu:html Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése

9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés

Részletesebben

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál kitöréselhárítási

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9 TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítása, szerelése, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, valamint a jótállási időn belüli javítása, karbantartása

Részletesebben

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

LABORATÓRIUMI REAGENSEK 2015

LABORATÓRIUMI REAGENSEK 2015 LABORATÓRIUMI REAGENSEK 2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.11.04.

Részletesebben

Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban.

Részvételi felhívás MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben tárgyban. Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09.

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09. ELO Professional iktató- és dokumentumkezelő és OpenText Livelink rendszer karbantartása, üzemeltetése, kapcsolódó SAP fejlesztések valamint támogatási szolgáltatások nyújtása a Fővárosi Vízművek Zrt-nél

Részletesebben

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs SzolgáltatóKözhasznú Nonprofit Kft. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Teljesítés helye:

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs SzolgáltatóKözhasznú Nonprofit Kft. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Teljesítés helye: Szállítási szerződés a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére ofszet nyomtatásra alkalmas műnyomópapír és ofszet papír beszerzésére Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben