Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: ; ;

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9"

Átírás

1 TIOP / AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítása, szerelése, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, valamint a jótállási időn belüli javítása, karbantartása - 3. rész. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: ; ; Ajánlatkérő: Szent Borbála Kórház Teljesítés helye: 2800 TATABÁNYA, DÓZSA GYÖRGY U. 77. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Szent Borbála Kórház Nemzeti azonosító (ha ismert): AK04073 Postai cím: Dózsa Gy. út 77. Város: Tatabánya Postai irányítószám: 2800 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr. Lőke János Telefon:

2 Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek x Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) 2

3 II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Vállalkozási szerződés a KÖZPONTI TECHNOLÓGIAI TÖMB ÉS INTEGRÁLT AKTÍV ELLÁTÁS FEJLESZTÉSE A TATABÁNYAI SZENT BORBÁLA KÓRHÁZBAN CÍMŰ, TIOP / AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, valamint a szállított eszközök jótállási időn belüli javítására, karbantartására - 3. rész. II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés x x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: 2800 TATABÁNYA, DÓZSA GYÖRGY U. 77. NUTS-kód HU212 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 3

4 A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Vállalkozási szerződés a KÖZPONTI TECHNOLÓGIAI TÖMB ÉS INTEGRÁLT AKTÍV ELLÁTÁS FEJLESZTÉSE A TATABÁNYAI SZENT BORBÁLA KÓRHÁZBAN CÍMŰ, TIOP / AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, valamint a szállított eszközök jótállási időn belüli javítására, karbantartására - 3. rész. II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: igen (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre x egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) Vállalkozási szerződés a KÖZPONTI TECHNOLÓGIAI TÖMB ÉS INTEGRÁLT AKTÍV ELLÁTÁS FEJLESZTÉSE A TATABÁNYAI SZENT BORBÁLA KÓRHÁZBAN CÍMŰ, TIOP / AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, valamint a szállított eszközök jótállási időn belüli javítására, karbantartására az alábbiak szerint: Mobíliák, ápolási eszközök szállítása, szerelése, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, valamint a szállított eszközök jótállási időn belüli javítása, karbantartása az alábbi eszközök vonatkozásában: I. rész: Ágyak Intenzív ágy 9 darab Betegágy I. 139 darab Betegágy II. 20 darab Betegágy III. 11 darab 4

5 II. rész: Egyéb mobiliák Ágytálmosó gép 8 darab Sonnenburg műszerelő asztal I., 2 darab Sonnenburg műszerelő asztal II., 2 darab Gördíthető műszerasztal 3 darab Szennyes ledobó 3 darab Kórtermi ülőke 170 darab Kötöző kocsi 2 darab Fellépő lépcső 8 darab Belgyógyászati vizsgálóasztal 9 darab Hűtőszekrény, pult alá építhető 9 darab Vérnyomásmérő 1 darab Vesetálkészlet 1 darab Mindkét részre vonatkozó előírások: Az eszközök leszállítása egy ütemben történik a dokumentációban részletezettek szerint, az eszközöket a szerződés megkötésétől számított 90 naptári napon belül kell leszállítani és üzembe helyezni. A beszerzés tárgyával kapcsolatos részletes követelményeket a műszaki leírás tartalmazza. Azon termékeknél, amelyek üzembe helyezése szükséges, a termék üzembe helyezését követően az ajánlatkérő és ajánlattevő - ajánlatkérő és ajánlattevő együttes jelenlétében - próbaüzemet tartanak. A próbaüzem alatt a két fél együttes jelenlétében történik a termék és tartozékaik összes funkciójának a kipróbálása és használatának ismertetése. Ajánlatkérő és ajánlattevő a hibamentes próbaüzemet követően átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyről átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. A felvett átadás-átvételi jegyzőkönyv keltének időpontjától számít a termék ajánlatkérő részére történő műszaki átadása, valamint a termékre vonatkozó jótállás kezdete is. Ajánlattevő a szerződés aláírásával vállalja, hogy a szerződés teljesítése során, a termékek telepítésénél, üzembe helyezésénél, továbbá a jótállás időtartama alatt a megfelelő szakértelemmel, így különösen orvostechnikai eszközök szervizelési gyakorlatával bíró szakemberrel rendelkezni fog. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 5

6 II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás, jólteljesítési biztosíték és szállítói előleg-visszafizetési biztosíték az alábbiak szerint: Késedelmi kötbér: Amennyiben ajánlattevő bármely szerződés szerinti határidőt - ajánlattevőnek olyan okból, amelyért felelős - késedelmesen teljesít, úgy ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult. Az ajánlattevő által fizetendő késedelmi kötbér mértéke minden késedelmes naptári nap után a késedelemmel érintett termék általános forgalmi adó nélküli ellenértékének 0,5%-a naponta. A késedelmi kötbért Ajánlatkérő maximum 30 naptári napra érvényesíti. Amennyiben késedelmi kötbérrel sújtott napok száma a szerződés teljesítésének időtartama alatt összesen meghaladja a 30 naptári napot, ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben ajánlattevő hibásan teljesít, így különösen, ha az átadott termék nem felel meg a szerződésben foglaltaknak, és/vagy az ajánlattevő az ajánlatkérő által közölt jótállási kifogást nem szünteti meg teljes körűen és megfelelően a szerződésben rögzített határidőn, illetve az átadás-átvételi vagy a Felek által rögzített határidőn belül, úgy ajánlatkérő hibás teljesítési kötbért követelhet ajánlattevőtől. Ajánlattevő által fizetendő hibás teljesítési kötbér mértéke a hiba kijavításának időszakára, a hibás teljesítéssel érintett termék általános forgalmi adó nélküli ellenértékének 0,5%-a naponta. A hibás teljesítési kötbért Ajánlatkérő maximum 30 naptári napra érvényesíti. Amennyiben a hibás teljesítési kötbérrel sújtott napok száma meghaladja a 30 naptári napot, ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Meghiúsulási kötbér: A teljesítés ajánlattevőnek olyan okból, amelyért felelős bekövetkező meghiúsulása estén (teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, vagy ajánlatkérő szankciós elállása vagy felmondása ajánlattevő szerződésszegése okán, vagy ha a meghatározott teljesítési véghatáridő vonatkozásában ajánlattevő 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik) ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással érintett általános forgalmi adó nélküli szerződéses összértékének a 20 %-a és ajánlattevő köteles megtéríteni az Ajánlatkérő ezzel összefüggésben felmerült igazolt kárát. A jótállási idő: 18 hónap. A jótállási idő alatt ajánlattevő köteles az eszközöket javítani, karbantartani, a szükséges cserealkatrészeket biztosítani. A jótállási idő alatt a javítás, a cserealkatrészek biztosítása, a karbantartás a berendezés minden részegységére vonatkozik, azokat térítésmentesen kell az ajánlattevőnek biztosítani. A jótállási kötelezettség biztosítékaként ajánlattevő az általános forgalmi adó nélküli szerződéses 6

7 ellenérték 5 %-ának megfelelő mértékű jólteljesítési biztosítékot nyújt a Kbt (6) bekezdésének a) pont szerint az átadás-átvételi eljárás megkezdéséig. Ajánlatkérő és ajánlattevő a hibamentes próbaüzemet követően átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyről átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. A felvett átadás-átvételi jegyzőkönyv keltének időpontjától számít a termék ajánlatkérő részére történő műszaki átadása, valamint a termékre vonatkozó jótállás kezdete is. Amennyiben a jótállási idő alatt a termék vagy annak tartozéka rendeltetésszerű használat mellett meghibásodik, vagy valamely, a műszaki paraméterek között megadott funkciója nem használható, a fennmaradó jótállási idő azzal az idővel meghosszabbodik, mely idő alatt a meghibásodott termék rendeltetésszerű használatra alkalmatlan. Ajánlattevő köteles a jótállási idő alatt térítésmentesen elvégeztetni a gyártó által kötelezően előírt karbantartás jellegű beavatkozásokat. A jótállási idő alatt történt meghibásodás esetén az ajánlattevőnek a szerződés aláírásával vállalnia kell, hogy a javítást 24 órán belül megkezdi. Előleg-visszafizetési biztosíték: Az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása. Az előleg-visszafizetési biztosíték a Kbt a (6) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlattevő választása szerint óvadékként, az előírt pénzösszegnek ajánlatkérő (megrendelő) fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával) vagy bank vagy biztosító által vállalt garanciával vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel nyújtható. Amennyiben a nyertes ajánlattevő gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet, akkor ez előbbi biztosítéknyújtási formák helyett az előleg-visszafizetési biztosítékot a nyertes ajánlattevő cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. (1) bekezdése szerint állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként, azonban annak elfogadása nem kötelezettség a támogató vagy a képviseletében eljáró részéről. Az előleg-visszafizetési biztosítékot nyertes ajánlattevőnek az előleggel történő elszámolásig kell rendelkezésre bocsátania és fenntartania. A kötbérek, a jótállás, a szállítói előleg igénylésének, a szállítói előleg-visszafizetési biztosíték és jólteljesítési biztosíték nyújtásának részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a jólteljesítési biztosíték és a szállítói előleg visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról. Fizetési késedelem esetén nyertes ajánlattevő késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk. 6:155. -ában foglaltak szerint. A szerződést biztosító mellékötelezettségek részletes leírását a dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza. A jelen pontban foglaltak valamennyi rész esetében relevánsak. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Szállító (nyertes ajánlattevő) az ajánlatkérő által igazolt szerződésszerű teljesítést követően jogosult részenként egy darab számlát kiállítani és benyújtani a Kbt (4) és (6) bekezdésében írt eljárásrend alapján a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások rendjéről szóló 7

8 4/2011. (I. 28.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembe vételével. Ajánlatkérő - a szállítói finanszírozású, támogatásból megvalósuló számlák esetén - az általa, a Kbt (1) bekezdése szerint igazolt teljesítést követően az ellenszolgáltatást - az irányító hatóság útján - a formai és tartalmi szempontból szabályszerűen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, a nyertes ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő az általa, a Kbt (1) bekezdése szerint igazolt teljesítést követően az ellenszolgáltatás önerő részét a formai és tartalmi szempontból szabályszerűen kiállított számla kézhezvételétől számított 60 napon belül, a nyertes ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Ptk. 6:130. (1)-(3) bekezdésében és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 9/A. -ában foglaltakra A kifizetésre alkalmazandó az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A. (3) bekezdése, valamint 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet. Ajánlatkérő a kifizetést a TIOP / azonosítószámú pályázati projekt számára biztosított európai uniós támogatásból és saját forrásból (önerő) biztosítja. A támogatás intenzitása 90, %, az önrész mértéke 10,000000%, a finanszírozás módja: szállítói finanszírozás. Az ajánlatkérés, az ajánlattétel, a szerződéskötés, elszámolás és kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlatkérő a Kbt (2) bekezdése alapján az önerő vonatkozásában 5 %-a mértékű előleg, illetve a 4/2011 (I.28) Korm. rendelet 57/A. (1) bekezdése alapján ajánlatkérő a szerződés elszámolható (európai uniós forrásból finanszírozott) összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg lehetőségét biztosítja az ajánlattevő számára. A Kbt (2) bekezdése és a 4/2011 (I.28) Korm. rendelet 57/A. (3) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja az eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható (európai uniós forrásból finanszírozott) összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt (6) bekezdésének b) pontja szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A szállítói előleg igénylésére a 4/2011. (I.28) Korm. rendelet 57/A. (4) - (6) bekezdései irányadók. Nyertes ajánlattevő köteles a folyósított szállítói előlegről - a Kedvezményezett és a projekt nevének, azonosító számának feltüntetésével, az előleg kézhezvételétől haladéktalanul - számlát kiállítani és azt ajánlatkérő, mint Kedvezményezett részére megküldeni. A folyósított szállítói előlegnek megfelelő összeg a számlából kerül levonásra. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítési határideje - így a számlák benyújtásának határideje - nem nyúlhat túl a programozási időszak záró időpontján (2015. december 31.). Az ellenszolgáltatás megfizetésére vonatkozó fizetési feltételeket részletesen a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. A jelen pontban foglaltak valamennyi rész esetében relevánsak. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Nem lehetséges. (Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását mind az önálló, mind közös ajánlattevők esetében.) III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása 8

9 Alkalmazandók a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet, valamint az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet előírásai is. III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésének a)-k) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll. Kizárásra kerülnek az eljárásból azon ajánlattevők (közös ajánlattevők), alvállalkozók, az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb gazdasági szereplők, amelyekkel kapcsolatban a kizáró okok bármelyike az eljárás során merül fel. Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állását a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8., 10. és 11. rendelkezései szerint kell igazolni. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 58. (3) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt ának (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt ának (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a kizáró okokat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. -a szerint kell igazolni. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a kizáró okokat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. -a szerint kell igazolni. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, (az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük. I. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbe-szerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ szám ) II. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában /KÉ évi 61. szám; A jelen pontban foglaltak valamennyi rész esetében relevánsak. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) csatolja a Kbt. 55. (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bek. a) pontja alapján valamennyi pénzügyi intézményétől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, az ajánlattételi felhívás feladásának 9

10 napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot melynek kötelezően tartalmaznia kell (attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) a számla számát, a megnyitás dátumát, továbbá azt, hogy számláján/számláin az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 2 évben 30 napot meghaladó sorba állítás volt-e (a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény pontja szerint). P.2. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) csatolja a Kbt. 55. (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének b) pontja alapján saját vagy jogelődje - az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évéről szóló - számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának részét képező mérleget, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja azok közzétételét. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy jogelődje az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának mérlegét ajánlatkérő a 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet 3. -ában meghatározott internetes honlapon történő betekintéssel ellenőrzi a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének b) pontja alapján. Amennyiben a beszámolók közül a vizsgált időszak beszámolóinak részét képező mérleg ezen a honlapon (http://e-beszamolo.kim.gov.hu) nem található meg, abban az esetben az ajánlattevőnek csatolnia kell a honlapon nem fellelhető saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának részét képező mérleget. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdése alapján, ha ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, a P.2. pont szerinti alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (orvostechnikai eszközök értékesítéséből és/vagy teljesítési helyre történő leszállításából és/vagy az eszközök üzembe helyezéséből) származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Orvostechnikai eszközökön ajánlatkérő az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 2. (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott orvostechnikai eszközöket érti. Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a mérleg szerinti eredménye adatainak közzétételét, úgy ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről. Ha az ajánlattevő az 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a mérleg, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a mérleg, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (3) bek. alapján. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. (5) - (6) bekezdései. Az ajánlattételi felhívás feladásának napjára az ajánlattételi felhívás VI.5. pontja irányadó a P.1. és P.2. pont vonatkozásában. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) 10

11 P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat szerint bármelyik pénzforgalmi számláján az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 2 évben 30 napot meghaladó sorba állítás volt. A P.1. pontban foglalt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, ezért közös ajánlattétel esetén elegendő, ha ezen követelménynek a közös ajánlattevők egyike megfelel. P.2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha saját vagy jogelődje mérleg szerinti eredménye az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti év során egynél több üzleti évben negatív volt. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő a működését a P.2. pont szerinti alkalmassági feltételben vizsgált időszak kezdete után megkezdő gazdasági szereplőktől megkövetelt, a működési ideje alatt elért közbeszerzés tárgyából (orvostechnikai eszközök értékesítéséből és/vagy teljesítési helyre történő leszállításából és/vagy az eszközök üzembe helyezéséből) származó általános forgalmi adó nélkül számolt árbevétel mértékét az alábbiak szerint határozza meg: I. rész: ,-Ft. II. rész: ,- Ft A P.2. pontban foglalt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, ezért közös ajánlattétel esetén elegendő, ha ezen követelménynek a közös ajánlattevők egyike megfelel. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M. 1. Az ajánlattevőnek a Kbt. 55. (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlatban csatolnia kell az ajánlattételi felhívás feladásának napjától (ajánlattételi felhívás VI.5. pont) visszafelé számított 36 hónapos időszakban teljesített legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti szállításainak ismertetését a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (1)-(2) bekezdése szerinti igazolás, illetve nyilatkozat (referencia igazolás, illetve referencia nyilatkozat) csatolásával. Az igazolásnak vagy a nyilatkozatnak a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (2) bekezdése szerint legalább a következőket kell tartalmaznia: - a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét (székhelyét/lakcímét), - a referenciával kapcsolatban felvilágosítást nyújtani tudó személy nevét és elérhetőségét (pl. vagy telefon), - a szállítás tárgyát olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassága megállapítható legyen, - az ellenszolgáltatás összegét (érték és pénznem), - a teljesítés idejét (év, hónap, nap), - a teljesítés helyét, továbbá - információt arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Közbeszerzés tárgya szerinti szállítás alatt ajánlatkérő az eszköz értékesítését és teljesítési helyre történő leszállítását és az eszköz üzembe helyezését érti. Orvostechnikai eszközökön ajánlatkérő az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerint meghatározott orvostechnikai eszközöket érti. Amennyiben a referencia nyilatkozat/igazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a kért referencia tárgya, akkor a referencia igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni a kért, 11

12 közbeszerzés tárgyára vonatkozó ellenszolgáltatás részösszegét. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt (7) bekezdésében foglaltakra. M.2. A Kbt. 55. (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (1) bek. c) pontja alapján az ajánlatban meg kell nevezni azokat a szakembereket (szervezeteket) akiket a teljesítésbe ajánlattevő be kíván vonni, továbbá ismertetni kell a megnevezett, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai tapasztalatát. Az ismertetésen túl az ajánlatban csatolni kell a megnevezett, teljesítésbe bevonni kívánt szakembernél - valamennyi (M.2. pont szerinti szakembernek) a szakmai tapasztalatuk ismertetését tartalmazó, szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt szakmai tapasztalat megállapítható legyen; továbbá - valamennyi (M.2. pont szerinti szakembernek) saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll és közreműködik a szerződés teljesítésében. A szakmai önéletrajzban a szakmai tapasztalati idő kezdetét és végét legalább év és hónap feltüntetésével kell megadni, valamint ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy 24 hónap szakmai tapasztalat alatt ajánlatkérő 24 hónap időtartamban átfedésmentes tapasztalatot ért, azaz az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Ajánlatkérő az M1. és M2. pont szerinti alkalmassági követelmények vonatkozásában hivatkozik a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdéseire. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) M. 1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem mutat be az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, a) összesen, az I. rész esetében - legalább 6 db intenzív ágy és - legalább 125 db betegágy a II. rész esetében - legalább 5 db ágytálmosó és - legalább 6 db vizsgáló asztal értékesítése és teljesítési helyre történő leszállítása és az eszközök üzembe helyezése tárgyú referenciát/referenciákat; és b) az I. rész esetében 1 db, legalább nettó ,-Ft a II. Rész esetében 1 db, legalább nettó ,-Ft orvostechnikai eszközök értékesítése és teljesítési helyre történő leszállítása és az eszközök üzembe helyezése tárgyú referenciát. Az M1.a) és b) pont szerinti követelménynek való megfelelés egyaránt egy vagy több referencia bemutatásával igazolható, továbbá az M1..a) és az M1.b) pontja szerinti feltételek között és kapcsolat van, azaz ajánlattevőnek mind az M1.a), mind az M1.b) pontja szerinti követelményeknek való megfelelést igazolnia kell az M1. pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapíthatósága érdekében. 12

13 A referenciaigazolások között az átfedés megengedett, azaz az M1.a.) szerinti előírt referencia/referenciák szerepelhet(nek) az M1.b) szerinti alkalmassági követelmény igazolásánál is Több részre vonatkozó ajánlattétel esetén a a referenciák között átfedés lehetséges M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, alábbi követelményeknek megfelelő szakemberekkel: az I. rész esetében legalább 2 fő szakember, aki összesen legalább 24 hónap időtartamú orvostechnikai eszközök szervizelésének gyakorlatával rendelkeznek a II. rész esetében legalább 1 fő szakember, aki összesen legalább 24 hónap időtartamú orvostechnikai eszközök szervizelésének gyakorlatával rendelkezik. Több részre vonatkozó ajánlattétel esetén a szakemberek között átfedés lehetséges. Az M1. és M2. szerinti alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők [és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)] együttesen is megfelelhetnek. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 13

14 A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/09/28 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/09/28 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) 14

15 Dátum: (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2015/09/28 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 (adott esetben) Hely: Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. (1) - (4), továbbá (6) - (7) bekezdései szerint VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: KÖZPONTI TECHNOLÓGIAI TÖMB ÉS INTEGRÁLT AKTÍV ELLÁTÁS FEJLESZTÉSE A TATABÁNYAI SZENT BORBÁLA KÓRHÁZBAN CÍMŰ, TIOP / AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT. VI.3) További információk (adott esetben) 1. Az ajánlatot a Kbt. 61. (1) bekezdése szerint 1 papír alapú példányban, írásban és zárt csomagolásban, valamint az ajánlattal közös csomagolásban 2 példányban, jelszó nélkül olvasható, lezárt elektronikus adathordozón (CD vagy DVD lemezen), PDF formátumban kell az ajánlattételi határidő lejártáig közvetlenül személyesen vagy kézbesítő útján benyújtani vagy postai úton megküldeni Az ajánlati felhívás A mellékletében meghatározott címre. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi felhívás A mellékletében megjelölt címen az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, vagy az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, megsérüléséből eredő kockázatot, továbbá minden az ajánlattal kapcsolatos költséget ajánlattevő viseli. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során minden esetben a papír alapon benyújtott eredeti ajánlatot veszi figyelembe. 2. Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: Ajánlat - Vállalkozási szerződés a KÖZPONTI TECHNOLÓGIAI TÖMB ÉS INTEGRÁLT AKTÍV ELLÁTÁS FEJLESZTÉSE A TATABÁNYAI SZENT BORBÁLA KÓRHÁZBAN CÍMŰ, TIOP / AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ 15

16 kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására valamint a szállított eszközök jótállási időn belüli javítására, karbantartására - 3. rész - Az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani TILOS!. 3. Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények a következők: Az ajánlatot össze kell fűzni és oldalszámozással kell ellátni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget, vagy a számokat, vagy a képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és a hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatban lévő, minden nyilatkozatot keltezéssel kell ellátni és a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 4. Az ajánlat elején tartalomjegyzéket kell becsatolni, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám szerint megtalálhatóak. 5. Az ajánlatnak a Kbt. 60. (6) bekezdése alapján tartalmaznia kell a felolvasólapot legalább az alábbi adatokkal: Ajánlattevő (közös ajánlattevők mindegyikének) nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempont) alapján értékelésre kerülnek, továbbá ajánlattevő levelezési címét és kapcsolattartójának nevét és elérhetőségeit (tel., fax. és cím) 6. Ajánlatkérő a Kbt a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A 7. A végleges ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke az I. rész esetében ,- Ft, a II. rész esetében ,- Ft. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel, bank által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel legkésőbb a végleges ajánlat benyújtására meghatározott határidő lejártáig. Befizetés esetén a befizetésen fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Ajánlattevőnek ez esetben az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő részére a Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára történő átutalással kell teljesíteni legkésőbb a végleges ajánlat benyújtására meghatározott határidő lejártáig. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlati biztosíték befizetéssel történő teljesítése esetén a biztosíték összegének a végleges ajánlat benyújtására meghatározott határidő lejártakor az Ajánlatkérő bankszámláján rendelkezésre kell állnia. Az ajánlati biztosíték bank által vállalt garanciával is teljesíthető. A bank által vállalt garancia kedvezményezettjeként az Ajánlatkérőt kell megjelölni, továbbá fel kell tüntetni jelen közbeszerzési eljárás tárgyát. A bank által vállalt garanciának tartalmaznia kell a bank feltétel nélküli és visszavonhatatlan kötelezettségvállalását arra az esetre, hogy az ajánlatkérő első, eredeti példányú, magyar nyelvű írásbeli felszólítására (igénybevétel), az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bank vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére, az ajánlatkérő javára az ajánlati biztosíték mértékének megfelelő összegben fizetést teljesít, amennyiben ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése az érdekkörében felmerült okból hiúsul meg. A bank által vállalt garanciának az ajánlati kötöttség lejártáig, ajánlattételi kötöttség lejárta napjának 24:00 óráig) érvényben kell lennie. Az ajánlati biztosíték teljesíthető továbbá biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel is. 16

17 Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása tekintetében, amennyiben az ajánlati biztosítékot az ajánlattevő bank által vállalt garancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvény formájában bocsátja rendelkezésre, eredeti vagy hiteles másolati példányban kell benyújtani, hogy annak lehívhatósága biztosított legyen, összhangban a Kbt. 36. (3) bekezdésében foglaltakkal. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejártáig, ajánlattételi kötöttség lejárta napjának 24:00 óráig) érvényesnek kell lennie. Az ajánlati biztosíték visszafizetése tekintetében a Kbt. 59. (5) - (7) bekezdéseiben foglaltak irányadók. Az ajánlati biztosíték a szerződést megerősítő mellékkötelezettséggé nem válik. 8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő a Kbt. 40. (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti nyilatkozatait, nemleges tartalommal is. 9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő a Kbt. 60. (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e vagy nem tartozik a évi XXXIV. törvény hatálya alá. 10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. (3) bekezdése szerint. Ezen nyilatkozatot a Kbt. 36. (3) bekezdése alapján az ajánlat Kbt. 61. (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányban, aláírva kell csatolni. 11. Tekintettel arra, hogy az eljárás nyelve magyar, minden idegen nyelven kiállított igazolás/dokumentum mellé csatolni kell azok magyar nyelvű fordítását is. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 36. (3) bekezdése szerinti ajánlattevő általi felelős fordítást, ebben az esetben az ajánlatban csatolni kell - az idegen nyelvű dokumentummal érintett - ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az ajánlatban becsatolt magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű iratok tartalmával. Ajánlatkérő csak a magyar nyelvű dokumentumokat veszi figyelembe az eljárás során, ajánlattevő a fordítások tartalmáért felelősséggel tartozik. 12. Az ajánlattételi felhívás III.2.2) P.1. pontja szerinti alkalmassági feltétel igazolásában részt vevő ajánlattevőnek és más szervezetnek (személynek) nyilatkoznia kell arról, hogy pénzforgalmi számláit mely pénzügyi intézmények vezetik és arról, hogy a megnevezetteken kívül más pénzügyi intézmények nem vezetnek részére számlát. 13. A Kbt. 36. (3) bekezdése alapján az eredeti ajánlatban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál: pl: kezességvállalásról szóló nyilatkozat, garanciavállaló nyilatkozat, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat. Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat Kbt. 61. (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 14. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20. (4) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását az ajánlattételi felhívás III.2.2. pont P1. és P2. alpontjában, valamint III.2.3. pont M1., M2. alpontjában, 15. Amennyiben ajánlatevő vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely, az ajánlattételi felhívásban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt

18 (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége, amennyiben a nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság 36. -ának (6) bekezdése szerinti útmutatójában nem szerepel. 16. Az ajánlatnak tartalmaznia kell azon ajánlattevő/alvállalkozó/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet képviselőjének/képviselőinek aláírási címpéldányát/címpéldányait vagy a évi V. törvény 9. -a szerinti aláírási mintáját vagy a letelepedése szerinti országban elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumát eredetiben vagy egyszerű másolatban, akik aláírásukkal az ajánlatban szereplő iratokat ellátták. 17. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosult(ak) írt(ák) alá, az ajánlatban csatolni kell a meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példányát. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és tartalmaznia kell mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott aláírását. 18. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban és amennyiben igen, úgy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. -a alapján ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, vagy a letelepedése szerinti országban elfogadott más, a kért dokumentumokkal egyenértékű dokumentumo(ka)t. Nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása is szükséges. 19. Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges követelményeknek más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, úgy az igazolás az érintett szervezet(ek) részéről a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdése szerint történik. 20. Ajánlatkérő a kötelezettségvállalásra (így különösen nyilatkozat megtételére, meghatalmazás adásra) vonatkozó jogosultságot a adatbázisban ellenőrzi, erre tekintettel amennyiben (közös) ajánlattevő/ ajánlattevő alkalmasságának igazolásában a közbeszerzési eljárásban részt vevő alvállalkozó, ajánlattevő számára a Kbt. 55. (5) bekezdés szerinti, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő (kapacitást nyújtó szervezet, személy) adatai nem szerepelnek a adatbázisban, úgy az ajánlatban csatolni kell az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszaszámított 60 napnál nem régebbi cégkivonat(ok) vagy ezzel egyenértékű okiratot, amely alapján megállapítható, hogy mely természetes személy jogosult az ajánlattevő, valamint az alkalmassága igazolásában részt vevő más szervezet képviseletére. 21. Közös ajánlat benyújtása esetén közös ajánlattevőnek a jelen közbeszerzési eljárásban őket teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé fennálló egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást. Közös ajánlattétel esetén a Kbt ára figyelemmel kell eljárni. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét különösen a Kbt. 25. (2) bekezdésében foglaltakra, amely szerint közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 22. Az ajánlati árat magyar forintban (Ft) kell megadni, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen a Kbt. 74. (1) bekezdésének e) pontja alapján. 23. Az alkalmassági követelmények igazolása során a nem magyar forintban megadott bármely pénzügyi adat átváltása a következőképpen történik: referenciák tekintetében a különböző devizák forintra történő átszámításánál a teljesítés napján hatályos Magyar Nemzeti Bank által meghatározott árfolyamot alkalmazza ajánlatkérő. Az árbevételek tekintetében az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző három üzleti évnek, az egyes üzleti évek utolsó napján 18

19 hatályos Magyar Nemzeti Bank által meghatározott deviza árfolyamot alkalmazza ajánlatkérő. 24. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k)nek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 56. (1) bekezdésnek a-kb) pontjaiban foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely, a Kbt. 56. (1) bekezdésének a-kb) pontjaiban foglalt kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást. 25. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a megajánlott áru közösségi származású árunak minősül-e. 26. Ajánlattevőnek az ajánlatban becsatolt szakmai ajánlatában meg kell adni a megajánlott eszköz nevét, az eszköz és az eszköz tartozékainak gyártóját, a termék típusát, 93/42 EEC szerinti osztályba sorolását, továbbá a megajánlott eszköz műszaki paramétereit, legalább olyan részletezettséggel, hogy a műszaki leírásban az egyes eszközökkel szemben meghatározott követelményeknek való megfelelés vizsgálható legyen. Érvénytelen az ajánlat a Kbt. 74. (1) bekezdésének e) pontja alapján, amennyiben a megajánlott eszköz nem felel meg a műszaki leírásban az adott eszköz vonatkozásában meghatározott műszaki paramétereknek. 27. A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában csatolni kell az ajánlattételi felhívás II.2.1. pontjában meghatározott orvostechnikai eszközöknek a 4/2009 (III.17.) EüM rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozatát (EC Comformity Declaration) vagy amennyiben a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges, úgy a bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványát 28. Nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő üzemeltető szakemberei számára köteles az általa szállított termékek, berendezések üzemeltetéséhez szükséges ismereteket a Megrendelő székhelyén átadni. Köteles ezen felül a jótállási időn belül munkaidőben (munkanapokon legalább 8:00-14:00 óra között) telefonon folyamatosan rendelkezésre állni. 29. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a dokumentáció, valamint annak mellékleteként kiadott műszaki dokumentáció típus-, illetve gyártó-megjelöléseket is tartalmazhat. A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre történő hivatkozások tájékoztató jellegűek, a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. A 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 26. (6) bekezdésében foglaltakra, ajánlatkérő a dokumentációban előírt műszaki paraméterek esetében az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását. Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti az ajánlatot, amennyiben a megajánlott eszköz műszaki paraméterei a dokum4entációban szereplő műszaki leírásban meghatározott ( Minimum műszaki előírás és Elvárás rovatok) tulajdonságokat legalább elérik, vagy azoknál kedvezőbbek. 30. Ajánlatkérő 2015szeptember 08-án 10:00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart. A találkozó helyszíne: 2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77., Szent Borbála Kórház "L" épület főbejárata. 31. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítési határideje nem nyúlhat túl a programozási időszak záró időpontján (2015. december 31.), még abban az esetben sem, ha a felhívás II.3. pontjában megjelölt teljesítési határidő nem telt el. 32. Tárgyi közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak. VI.4) Jogorvoslati eljárás 19

20 VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt a szerint. VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/08/14 (nap/hónap/év) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Szent Borbála Kórház Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Dózsa György u. 77 Város: Tatabánya 20

Telefon: +36 66441536

Telefon: +36 66441536 13. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:267386-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293944-2013:text:hu:html Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276157-2011:text:hu:html HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Agóra- Erkel Ferenc Multifunkcionális Közösségi Központ kialakítása építési beruházás kivitelezése

Agóra- Erkel Ferenc Multifunkcionális Közösségi Központ kialakítása építési beruházás kivitelezése Agóra- Erkel Ferenc Multifunkcionális Közösségi Központ kialakítása építési beruházás kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Vállalkozási szerződés keretében TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0006 Agóra-multifunkcionális

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Földfelszíni hőmérséklet- vagy páratartalom-mérő műszerek 2014/S 069-118285. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Földfelszíni hőmérséklet- vagy páratartalom-mérő műszerek 2014/S 069-118285. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118285-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Földfelszíni hőmérséklet- vagy páratartalom-mérő műszerek 2014/S 069-118285

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Föld alatti vasútpályával kapcsolatos munkálatok 2013/S 176-304451. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Föld alatti vasútpályával kapcsolatos munkálatok 2013/S 176-304451. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:304451-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Föld alatti vasútpályával kapcsolatos munkálatok 2013/S 176-304451 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY

SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L 2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E mail: mp ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

"OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása

OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013 közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása "OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő kijelölt

Részletesebben

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:105047-2010:text:hu:html HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága,

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/129. lapszám

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járművillamosrendszer-javítási szolgáltatások 2015/S 086-156519. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Járművillamosrendszer-javítási szolgáltatások 2015/S 086-156519. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156519-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járművillamosrendszer-javítási szolgáltatások 2015/S 086-156519 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226730-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Magyarország-Balatonfűzfő: Iszapeltávolítási szolgáltatások 2013/S 152-265003. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Balatonfűzfő: Iszapeltávolítási szolgáltatások 2013/S 152-265003. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265003-2013:text:hu:html Magyarország-Balatonfűzfő: Iszapeltávolítási szolgáltatások 2013/S 152-265003 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I.

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. 5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Budapest: Nyomtatási és kapcsolódó szolgáltatások 2009/S 137-200738 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Nyomtatási és kapcsolódó szolgáltatások 2009/S 137-200738 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 HU-Budapest: Nyomtatási és kapcsolódó szolgáltatások 2009/S 137-200738 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 9/09/2009 S181 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

tajek_hc_mobilkonzultacio_2015

tajek_hc_mobilkonzultacio_2015 tajek_hc_mobilkonzultacio_2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/81 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.07.06. Iktatószám: 11481/2015 CPV Kód: 45233141-9 Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft.

Közzététel dátuma: 2015.07.06. Iktatószám: 11481/2015 CPV Kód: 45233141-9 Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. Eljárás eredményéről szóló tájékoztató - Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzemeltetésében lévő szilárd burkolatú utak karbantartása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/75

Részletesebben

Földgáz beszerzés. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/2

Földgáz beszerzés. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/2 Földgáz beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/2 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 1 / 9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432366-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 Magyar

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134980-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 5 Ajánlatkérő: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos

Részletesebben

Zala Megyei Kórház Zalaegerszeg 2010. Földgáz beszerzése

Zala Megyei Kórház Zalaegerszeg 2010. Földgáz beszerzése EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 2 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Országos Tisztifőorvosi Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Országos Tisztifőorvosi Hivatal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg (352) 29 29 42 670 mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? IGEN X. Ország Magyarország

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? IGEN X. Ország Magyarország EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

13/06/2009 S112 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2009/S 112-161419

13/06/2009 S112 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2009/S 112-161419 13/06/2009 S112 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2009/S 112-161419 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Hordozható számítógépek, és kapcsolódó szolgáltatások beszerzés (546/2014)

Hordozható számítógépek, és kapcsolódó szolgáltatások beszerzés (546/2014) Hordozható számítógépek, és kapcsolódó szolgáltatások beszerzés (546/2014) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Debreceni Egyetem Gazdasági Főigazgatóság Címzett:

Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Debreceni Egyetem Gazdasági Főigazgatóság Címzett: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Kbt.122/A szerinti hirdetmény nélküli eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Debreceni Egyetem Nemzeti azonosító:(ha ismert) AK01719

Részletesebben

Tájékoztató szerződésről - beavatkozás nélküli vese- és epekőterápiára szolgáló kőzúzó berendezés

Tájékoztató szerződésről - beavatkozás nélküli vese- és epekőterápiára szolgáló kőzúzó berendezés Tájékoztató szerződésről - beavatkozás nélküli vese- és epekőterápiára szolgáló kőzúzó berendezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/55 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Felhívás - Villamos energia adásvételi szerződés a Miskolci Egyetem részére

Felhívás - Villamos energia adásvételi szerződés a Miskolci Egyetem részére Felhívás - Villamos energia adásvételi szerződés a Miskolci Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121366-2010:text:hu:html HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat

Döntés-előkészítő javaslat Döntés-előkészítő javaslat " Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés

Részletesebben

Postai irányítószám: 4032

Postai irányítószám: 4032 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő:

Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: KEOP - 3.2.0/11-2012-0005 jelű pályázat keretében Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő száraz és nedves gyepek, természetvédelmi céllal művelt szántók és vizes élőhelyek kezelésére

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Hivatalos utazással kapcsolatos szolgáltatások teljesítése az Országgyűlés Hivatala részére (519/2013)

Hivatalos utazással kapcsolatos szolgáltatások teljesítése az Országgyűlés Hivatala részére (519/2013) Hivatalos utazással kapcsolatos szolgáltatások teljesítése az Országgyűlés Hivatala részére (519/2013) Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:ojs@publications.europa.eu Információ

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Részvételi felhívás feladása - DTM hálózat mérő- és adatátviteli rendszereinek rekonstrukciója 2015.

Részvételi felhívás feladása - DTM hálózat mérő- és adatátviteli rendszereinek rekonstrukciója 2015. Részvételi felhívás feladása - DTM hálózat mérő- és adatátviteli rendszereinek rekonstrukciója 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/107 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ME ZRt 12/2014 Kevéssé használt heveder beszerzés

ME ZRt 12/2014 Kevéssé használt heveder beszerzés ME ZRt 12/2014 Kevéssé használt heveder beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ Parkolójegy kiadó automaták beszerzése és üzembe helyezése használati jogok - vételi joggal történő - megszerzésével - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés

Részletesebben

Vezető Tisztségviselők Felelősségbiztosítása tárgyú TED 2009/S 242-346883 számon megjelent hirdetmény módosítása

Vezető Tisztségviselők Felelősségbiztosítása tárgyú TED 2009/S 242-346883 számon megjelent hirdetmény módosítása Vezető Tisztségviselők Felelősségbiztosítása tárgyú TED 2009/S 242-346883 számon megjelent hirdetmény módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/8 Beszerzés tárgya: SectionII.xmlobject.ii_1_2_d1 további

Részletesebben

Az útdíjfizetési rendszer átalakításához szükséges műszaki szakértői és igazgatás-szervezési tanácsadási szolgáltatás beszerzése

Az útdíjfizetési rendszer átalakításához szükséges műszaki szakértői és igazgatás-szervezési tanácsadási szolgáltatás beszerzése Az útdíjfizetési rendszer átalakításához szükséges műszaki szakértői és igazgatás-szervezési tanácsadási szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/13 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2015/S 202-366648. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2015/S 202-366648. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:366648-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2015/S 202-366648 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

1147 Budapest, Csömöri út 50-60. és 1194 Budapest, Temesvár utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

1147 Budapest, Csömöri út 50-60. és 1194 Budapest, Temesvár utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Tájékoztató az eljárás eredményéről: Szállítási szerződés - TÁMOP-1.1.1-11/2-2011-0001 Automata ipari varrógép és kelmebevizsgáló berendezés beszerzése - Csömöri úti Mintavarroda Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80396-2010:text:hu:html HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 Email: hirdetmeny@kozbeszerzesektanacsa.hu

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Eljárás fajtája:

Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Eljárás fajtája: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekülteket Befogadó Állomás, Bicske, valamint a Vámosszabadi, Debreceni és Nagyfai Telephelyek őrzés-védelmének és portai szolgálatának ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Tájékoztató a Nyomtató management rendszer tárgyú eljárás eredményéről.

Tájékoztató a Nyomtató management rendszer tárgyú eljárás eredményéről. Tájékoztató a Nyomtató management rendszer tárgyú eljárás eredményéről. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/145 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

A Diákhitel Központ Zrt. - készenléti hitel megállapodás 2014. március 10. napjától 2015. március 09. napjáig

A Diákhitel Központ Zrt. - készenléti hitel megállapodás 2014. március 10. napjától 2015. március 09. napjáig A Diákhitel Központ Zrt. - készenléti hitel megállapodás 2014. március 10. napjától 2015. március 09. napjáig Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/35 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

1. oldal, összesen: 7 oldal

1. oldal, összesen: 7 oldal 1. oldal összesen: 7 oldal Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 121-221482. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 121-221482. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221482-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 121-221482 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató (orvosi ügyelet)

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató (orvosi ügyelet) Eljárás eredményéről szóló tájékoztató (orvosi ügyelet) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/42 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19.

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367138-2011:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Webkamera - Tájékoztató az eljárás eredményéről 1.

Webkamera - Tájékoztató az eljárás eredményéről 1. Webkamera - Tájékoztató az eljárás eredményéről 1. Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/118 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Tájékoztató az eljárás Hirdetmény típusa: eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ Mobil távközlési szolgáltatás teljesítése, telefonkészülékek szállítása, továbbá távmunkaeszközökhöz szükséges mobil NET szolgáltatás teljesítése (547) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/47 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ]

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ] KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt.

Részletesebben

EM-325, 1.főszínpad, beépített forgóval, 2.mozgatható zenekari árok, 3.hátsószínpad rámpával Tartalom letöltése PDF-ben

EM-325, 1.főszínpad, beépített forgóval, 2.mozgatható zenekari árok, 3.hátsószínpad rámpával Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 46 Ajánlatkérő: Vígszínház Nyertes ajánlattevő: Figura Faipari Kft. Teljesítés helye: 1136 Budapest, Pannónia u. 1. Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás

Részletesebben

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - tájékoztató az eljárás eredményéről

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - tájékoztató az eljárás eredményéről KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/113 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Karbantartási feladatok ellátása

Karbantartási feladatok ellátása Karbantartási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A sürgősségi betegellátás javulásáért - fejlesztés a Veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban

A sürgősségi betegellátás javulásáért - fejlesztés a Veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban A sürgősségi betegellátás javulásáért - fejlesztés a Veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/89 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

SMART CITY - Nyári Egyetem

SMART CITY - Nyári Egyetem SMART CITY - Nyári Egyetem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

Postai irányítószám: 1131

Postai irányítószám: 1131 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: XIII. Kerületi Közszolgáltató

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Egyszer használatos szemészeti műtéti szettek beszerzése a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika részére

Egyszer használatos szemészeti műtéti szettek beszerzése a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika részére Egyszer használatos szemészeti műtéti szettek beszerzése a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

VIII. MELLÉKLET. Város: Budapest Postai irányítószám: Ország: Telefon: +36 14368243. Fax: +36 14368370

VIII. MELLÉKLET. Város: Budapest Postai irányítószám: Ország: Telefon: +36 14368243. Fax: +36 14368370 VIII. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és

Részletesebben

Vállalkozási szerződés az Érdi Újság kiadására

Vállalkozási szerződés az Érdi Újság kiadására Vállalkozási szerződés az Érdi Újság kiadására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató - Földgáz beszerzése a Kaposi Mór Oktató Kórház és a Kaposvári Egyetem részére.

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató - Földgáz beszerzése a Kaposi Mór Oktató Kórház és a Kaposvári Egyetem részére. Eljárás eredményéről szóló tájékoztató - Földgáz beszerzése a Kaposi Mór Oktató Kórház és a Kaposvári Egyetem részére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Tájékoztató az

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ Üzemanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/12 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről EUHL Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos Közzététel

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2012/S 167-277476. Előminősítési rendszer Egyes ágazatokban

HU-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2012/S 167-277476. Előminősítési rendszer Egyes ágazatokban 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277476-2012:text:hu:html HU-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2012/S 167-277476 Előminősítési rendszer Egyes

Részletesebben

Gyógyszerek beszerzése az Intézeti gyógyszertár részére (KOR-04/2013) táj.

Gyógyszerek beszerzése az Intézeti gyógyszertár részére (KOR-04/2013) táj. Gyógyszerek beszerzése az Intézeti gyógyszertár részére (KOR-04/2013) táj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/148 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:46614-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2013/S 196-338056. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2013/S 196-338056. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/36 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338056-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2013/S 196-338056 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 45/B.). Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 45/B.). Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Tájékoztató az ED-rendszer bevezetéséhez kapcsolódó on-line bankkártyás fizetéshez szükséges banki szolgáltatások megrendelése megnevezésű eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

A hirdetmény közbeszerzési eljárás meghirdetésére irányul? igen nem

A hirdetmény közbeszerzési eljárás meghirdetésére irányul? igen nem EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/141 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Mosonszolnok, Dózsa György utca útépítés kivitelezési munkái, Tájékoztató az eljárás eredményéről

Mosonszolnok, Dózsa György utca útépítés kivitelezési munkái, Tájékoztató az eljárás eredményéről Mosonszolnok, Dózsa György utca útépítés kivitelezési munkái, Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Tájékoztatás az eljárás eredményéről.

Tájékoztatás az eljárás eredményéről. Tájékoztatás az eljárás eredményéről. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/14 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben