Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: ; ;

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9"

Átírás

1 TIOP / AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítása, szerelése, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, valamint a jótállási időn belüli javítása, karbantartása - 3. rész. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: ; ; Ajánlatkérő: Szent Borbála Kórház Teljesítés helye: 2800 TATABÁNYA, DÓZSA GYÖRGY U. 77. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Szent Borbála Kórház Nemzeti azonosító (ha ismert): AK04073 Postai cím: Dózsa Gy. út 77. Város: Tatabánya Postai irányítószám: 2800 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr. Lőke János Telefon:

2 Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek x Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) 2

3 II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Vállalkozási szerződés a KÖZPONTI TECHNOLÓGIAI TÖMB ÉS INTEGRÁLT AKTÍV ELLÁTÁS FEJLESZTÉSE A TATABÁNYAI SZENT BORBÁLA KÓRHÁZBAN CÍMŰ, TIOP / AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, valamint a szállított eszközök jótállási időn belüli javítására, karbantartására - 3. rész. II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés x x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: 2800 TATABÁNYA, DÓZSA GYÖRGY U. 77. NUTS-kód HU212 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 3

4 A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Vállalkozási szerződés a KÖZPONTI TECHNOLÓGIAI TÖMB ÉS INTEGRÁLT AKTÍV ELLÁTÁS FEJLESZTÉSE A TATABÁNYAI SZENT BORBÁLA KÓRHÁZBAN CÍMŰ, TIOP / AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, valamint a szállított eszközök jótállási időn belüli javítására, karbantartására - 3. rész. II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: igen (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre x egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) Vállalkozási szerződés a KÖZPONTI TECHNOLÓGIAI TÖMB ÉS INTEGRÁLT AKTÍV ELLÁTÁS FEJLESZTÉSE A TATABÁNYAI SZENT BORBÁLA KÓRHÁZBAN CÍMŰ, TIOP / AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, valamint a szállított eszközök jótállási időn belüli javítására, karbantartására az alábbiak szerint: Mobíliák, ápolási eszközök szállítása, szerelése, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, valamint a szállított eszközök jótállási időn belüli javítása, karbantartása az alábbi eszközök vonatkozásában: I. rész: Ágyak Intenzív ágy 9 darab Betegágy I. 139 darab Betegágy II. 20 darab Betegágy III. 11 darab 4

5 II. rész: Egyéb mobiliák Ágytálmosó gép 8 darab Sonnenburg műszerelő asztal I., 2 darab Sonnenburg műszerelő asztal II., 2 darab Gördíthető műszerasztal 3 darab Szennyes ledobó 3 darab Kórtermi ülőke 170 darab Kötöző kocsi 2 darab Fellépő lépcső 8 darab Belgyógyászati vizsgálóasztal 9 darab Hűtőszekrény, pult alá építhető 9 darab Vérnyomásmérő 1 darab Vesetálkészlet 1 darab Mindkét részre vonatkozó előírások: Az eszközök leszállítása egy ütemben történik a dokumentációban részletezettek szerint, az eszközöket a szerződés megkötésétől számított 90 naptári napon belül kell leszállítani és üzembe helyezni. A beszerzés tárgyával kapcsolatos részletes követelményeket a műszaki leírás tartalmazza. Azon termékeknél, amelyek üzembe helyezése szükséges, a termék üzembe helyezését követően az ajánlatkérő és ajánlattevő - ajánlatkérő és ajánlattevő együttes jelenlétében - próbaüzemet tartanak. A próbaüzem alatt a két fél együttes jelenlétében történik a termék és tartozékaik összes funkciójának a kipróbálása és használatának ismertetése. Ajánlatkérő és ajánlattevő a hibamentes próbaüzemet követően átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyről átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. A felvett átadás-átvételi jegyzőkönyv keltének időpontjától számít a termék ajánlatkérő részére történő műszaki átadása, valamint a termékre vonatkozó jótállás kezdete is. Ajánlattevő a szerződés aláírásával vállalja, hogy a szerződés teljesítése során, a termékek telepítésénél, üzembe helyezésénél, továbbá a jótállás időtartama alatt a megfelelő szakértelemmel, így különösen orvostechnikai eszközök szervizelési gyakorlatával bíró szakemberrel rendelkezni fog. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 5

6 II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás, jólteljesítési biztosíték és szállítói előleg-visszafizetési biztosíték az alábbiak szerint: Késedelmi kötbér: Amennyiben ajánlattevő bármely szerződés szerinti határidőt - ajánlattevőnek olyan okból, amelyért felelős - késedelmesen teljesít, úgy ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult. Az ajánlattevő által fizetendő késedelmi kötbér mértéke minden késedelmes naptári nap után a késedelemmel érintett termék általános forgalmi adó nélküli ellenértékének 0,5%-a naponta. A késedelmi kötbért Ajánlatkérő maximum 30 naptári napra érvényesíti. Amennyiben késedelmi kötbérrel sújtott napok száma a szerződés teljesítésének időtartama alatt összesen meghaladja a 30 naptári napot, ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben ajánlattevő hibásan teljesít, így különösen, ha az átadott termék nem felel meg a szerződésben foglaltaknak, és/vagy az ajánlattevő az ajánlatkérő által közölt jótállási kifogást nem szünteti meg teljes körűen és megfelelően a szerződésben rögzített határidőn, illetve az átadás-átvételi vagy a Felek által rögzített határidőn belül, úgy ajánlatkérő hibás teljesítési kötbért követelhet ajánlattevőtől. Ajánlattevő által fizetendő hibás teljesítési kötbér mértéke a hiba kijavításának időszakára, a hibás teljesítéssel érintett termék általános forgalmi adó nélküli ellenértékének 0,5%-a naponta. A hibás teljesítési kötbért Ajánlatkérő maximum 30 naptári napra érvényesíti. Amennyiben a hibás teljesítési kötbérrel sújtott napok száma meghaladja a 30 naptári napot, ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Meghiúsulási kötbér: A teljesítés ajánlattevőnek olyan okból, amelyért felelős bekövetkező meghiúsulása estén (teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, vagy ajánlatkérő szankciós elállása vagy felmondása ajánlattevő szerződésszegése okán, vagy ha a meghatározott teljesítési véghatáridő vonatkozásában ajánlattevő 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik) ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással érintett általános forgalmi adó nélküli szerződéses összértékének a 20 %-a és ajánlattevő köteles megtéríteni az Ajánlatkérő ezzel összefüggésben felmerült igazolt kárát. A jótállási idő: 18 hónap. A jótállási idő alatt ajánlattevő köteles az eszközöket javítani, karbantartani, a szükséges cserealkatrészeket biztosítani. A jótállási idő alatt a javítás, a cserealkatrészek biztosítása, a karbantartás a berendezés minden részegységére vonatkozik, azokat térítésmentesen kell az ajánlattevőnek biztosítani. A jótállási kötelezettség biztosítékaként ajánlattevő az általános forgalmi adó nélküli szerződéses 6

7 ellenérték 5 %-ának megfelelő mértékű jólteljesítési biztosítékot nyújt a Kbt (6) bekezdésének a) pont szerint az átadás-átvételi eljárás megkezdéséig. Ajánlatkérő és ajánlattevő a hibamentes próbaüzemet követően átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyről átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. A felvett átadás-átvételi jegyzőkönyv keltének időpontjától számít a termék ajánlatkérő részére történő műszaki átadása, valamint a termékre vonatkozó jótállás kezdete is. Amennyiben a jótállási idő alatt a termék vagy annak tartozéka rendeltetésszerű használat mellett meghibásodik, vagy valamely, a műszaki paraméterek között megadott funkciója nem használható, a fennmaradó jótállási idő azzal az idővel meghosszabbodik, mely idő alatt a meghibásodott termék rendeltetésszerű használatra alkalmatlan. Ajánlattevő köteles a jótállási idő alatt térítésmentesen elvégeztetni a gyártó által kötelezően előírt karbantartás jellegű beavatkozásokat. A jótállási idő alatt történt meghibásodás esetén az ajánlattevőnek a szerződés aláírásával vállalnia kell, hogy a javítást 24 órán belül megkezdi. Előleg-visszafizetési biztosíték: Az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása. Az előleg-visszafizetési biztosíték a Kbt a (6) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlattevő választása szerint óvadékként, az előírt pénzösszegnek ajánlatkérő (megrendelő) fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával) vagy bank vagy biztosító által vállalt garanciával vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel nyújtható. Amennyiben a nyertes ajánlattevő gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet, akkor ez előbbi biztosítéknyújtási formák helyett az előleg-visszafizetési biztosítékot a nyertes ajánlattevő cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. (1) bekezdése szerint állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként, azonban annak elfogadása nem kötelezettség a támogató vagy a képviseletében eljáró részéről. Az előleg-visszafizetési biztosítékot nyertes ajánlattevőnek az előleggel történő elszámolásig kell rendelkezésre bocsátania és fenntartania. A kötbérek, a jótállás, a szállítói előleg igénylésének, a szállítói előleg-visszafizetési biztosíték és jólteljesítési biztosíték nyújtásának részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a jólteljesítési biztosíték és a szállítói előleg visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról. Fizetési késedelem esetén nyertes ajánlattevő késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk. 6:155. -ában foglaltak szerint. A szerződést biztosító mellékötelezettségek részletes leírását a dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza. A jelen pontban foglaltak valamennyi rész esetében relevánsak. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Szállító (nyertes ajánlattevő) az ajánlatkérő által igazolt szerződésszerű teljesítést követően jogosult részenként egy darab számlát kiállítani és benyújtani a Kbt (4) és (6) bekezdésében írt eljárásrend alapján a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások rendjéről szóló 7

8 4/2011. (I. 28.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembe vételével. Ajánlatkérő - a szállítói finanszírozású, támogatásból megvalósuló számlák esetén - az általa, a Kbt (1) bekezdése szerint igazolt teljesítést követően az ellenszolgáltatást - az irányító hatóság útján - a formai és tartalmi szempontból szabályszerűen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, a nyertes ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő az általa, a Kbt (1) bekezdése szerint igazolt teljesítést követően az ellenszolgáltatás önerő részét a formai és tartalmi szempontból szabályszerűen kiállított számla kézhezvételétől számított 60 napon belül, a nyertes ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Ptk. 6:130. (1)-(3) bekezdésében és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 9/A. -ában foglaltakra A kifizetésre alkalmazandó az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A. (3) bekezdése, valamint 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet. Ajánlatkérő a kifizetést a TIOP / azonosítószámú pályázati projekt számára biztosított európai uniós támogatásból és saját forrásból (önerő) biztosítja. A támogatás intenzitása 90, %, az önrész mértéke 10,000000%, a finanszírozás módja: szállítói finanszírozás. Az ajánlatkérés, az ajánlattétel, a szerződéskötés, elszámolás és kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlatkérő a Kbt (2) bekezdése alapján az önerő vonatkozásában 5 %-a mértékű előleg, illetve a 4/2011 (I.28) Korm. rendelet 57/A. (1) bekezdése alapján ajánlatkérő a szerződés elszámolható (európai uniós forrásból finanszírozott) összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg lehetőségét biztosítja az ajánlattevő számára. A Kbt (2) bekezdése és a 4/2011 (I.28) Korm. rendelet 57/A. (3) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja az eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható (európai uniós forrásból finanszírozott) összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt (6) bekezdésének b) pontja szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A szállítói előleg igénylésére a 4/2011. (I.28) Korm. rendelet 57/A. (4) - (6) bekezdései irányadók. Nyertes ajánlattevő köteles a folyósított szállítói előlegről - a Kedvezményezett és a projekt nevének, azonosító számának feltüntetésével, az előleg kézhezvételétől haladéktalanul - számlát kiállítani és azt ajánlatkérő, mint Kedvezményezett részére megküldeni. A folyósított szállítói előlegnek megfelelő összeg a számlából kerül levonásra. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítési határideje - így a számlák benyújtásának határideje - nem nyúlhat túl a programozási időszak záró időpontján (2015. december 31.). Az ellenszolgáltatás megfizetésére vonatkozó fizetési feltételeket részletesen a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. A jelen pontban foglaltak valamennyi rész esetében relevánsak. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Nem lehetséges. (Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását mind az önálló, mind közös ajánlattevők esetében.) III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása 8

9 Alkalmazandók a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet, valamint az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet előírásai is. III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésének a)-k) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll. Kizárásra kerülnek az eljárásból azon ajánlattevők (közös ajánlattevők), alvállalkozók, az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb gazdasági szereplők, amelyekkel kapcsolatban a kizáró okok bármelyike az eljárás során merül fel. Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állását a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8., 10. és 11. rendelkezései szerint kell igazolni. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 58. (3) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt ának (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt ának (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a kizáró okokat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. -a szerint kell igazolni. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a kizáró okokat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. -a szerint kell igazolni. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, (az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük. I. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbe-szerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ szám ) II. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában /KÉ évi 61. szám; A jelen pontban foglaltak valamennyi rész esetében relevánsak. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) csatolja a Kbt. 55. (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bek. a) pontja alapján valamennyi pénzügyi intézményétől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, az ajánlattételi felhívás feladásának 9

10 napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot melynek kötelezően tartalmaznia kell (attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) a számla számát, a megnyitás dátumát, továbbá azt, hogy számláján/számláin az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 2 évben 30 napot meghaladó sorba állítás volt-e (a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény pontja szerint). P.2. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) csatolja a Kbt. 55. (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének b) pontja alapján saját vagy jogelődje - az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évéről szóló - számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának részét képező mérleget, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja azok közzétételét. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy jogelődje az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának mérlegét ajánlatkérő a 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet 3. -ában meghatározott internetes honlapon történő betekintéssel ellenőrzi a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének b) pontja alapján. Amennyiben a beszámolók közül a vizsgált időszak beszámolóinak részét képező mérleg ezen a honlapon ( nem található meg, abban az esetben az ajánlattevőnek csatolnia kell a honlapon nem fellelhető saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának részét képező mérleget. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdése alapján, ha ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, a P.2. pont szerinti alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (orvostechnikai eszközök értékesítéséből és/vagy teljesítési helyre történő leszállításából és/vagy az eszközök üzembe helyezéséből) származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Orvostechnikai eszközökön ajánlatkérő az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 2. (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott orvostechnikai eszközöket érti. Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a mérleg szerinti eredménye adatainak közzétételét, úgy ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről. Ha az ajánlattevő az 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a mérleg, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a mérleg, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (3) bek. alapján. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. (5) - (6) bekezdései. Az ajánlattételi felhívás feladásának napjára az ajánlattételi felhívás VI.5. pontja irányadó a P.1. és P.2. pont vonatkozásában. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) 10

11 P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat szerint bármelyik pénzforgalmi számláján az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 2 évben 30 napot meghaladó sorba állítás volt. A P.1. pontban foglalt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, ezért közös ajánlattétel esetén elegendő, ha ezen követelménynek a közös ajánlattevők egyike megfelel. P.2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha saját vagy jogelődje mérleg szerinti eredménye az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti év során egynél több üzleti évben negatív volt. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő a működését a P.2. pont szerinti alkalmassági feltételben vizsgált időszak kezdete után megkezdő gazdasági szereplőktől megkövetelt, a működési ideje alatt elért közbeszerzés tárgyából (orvostechnikai eszközök értékesítéséből és/vagy teljesítési helyre történő leszállításából és/vagy az eszközök üzembe helyezéséből) származó általános forgalmi adó nélkül számolt árbevétel mértékét az alábbiak szerint határozza meg: I. rész: ,-Ft. II. rész: ,- Ft A P.2. pontban foglalt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, ezért közös ajánlattétel esetén elegendő, ha ezen követelménynek a közös ajánlattevők egyike megfelel. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M. 1. Az ajánlattevőnek a Kbt. 55. (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlatban csatolnia kell az ajánlattételi felhívás feladásának napjától (ajánlattételi felhívás VI.5. pont) visszafelé számított 36 hónapos időszakban teljesített legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti szállításainak ismertetését a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (1)-(2) bekezdése szerinti igazolás, illetve nyilatkozat (referencia igazolás, illetve referencia nyilatkozat) csatolásával. Az igazolásnak vagy a nyilatkozatnak a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (2) bekezdése szerint legalább a következőket kell tartalmaznia: - a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét (székhelyét/lakcímét), - a referenciával kapcsolatban felvilágosítást nyújtani tudó személy nevét és elérhetőségét (pl. vagy telefon), - a szállítás tárgyát olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassága megállapítható legyen, - az ellenszolgáltatás összegét (érték és pénznem), - a teljesítés idejét (év, hónap, nap), - a teljesítés helyét, továbbá - információt arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Közbeszerzés tárgya szerinti szállítás alatt ajánlatkérő az eszköz értékesítését és teljesítési helyre történő leszállítását és az eszköz üzembe helyezését érti. Orvostechnikai eszközökön ajánlatkérő az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerint meghatározott orvostechnikai eszközöket érti. Amennyiben a referencia nyilatkozat/igazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a kért referencia tárgya, akkor a referencia igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni a kért, 11

12 közbeszerzés tárgyára vonatkozó ellenszolgáltatás részösszegét. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt (7) bekezdésében foglaltakra. M.2. A Kbt. 55. (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (1) bek. c) pontja alapján az ajánlatban meg kell nevezni azokat a szakembereket (szervezeteket) akiket a teljesítésbe ajánlattevő be kíván vonni, továbbá ismertetni kell a megnevezett, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai tapasztalatát. Az ismertetésen túl az ajánlatban csatolni kell a megnevezett, teljesítésbe bevonni kívánt szakembernél - valamennyi (M.2. pont szerinti szakembernek) a szakmai tapasztalatuk ismertetését tartalmazó, szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt szakmai tapasztalat megállapítható legyen; továbbá - valamennyi (M.2. pont szerinti szakembernek) saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll és közreműködik a szerződés teljesítésében. A szakmai önéletrajzban a szakmai tapasztalati idő kezdetét és végét legalább év és hónap feltüntetésével kell megadni, valamint ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy 24 hónap szakmai tapasztalat alatt ajánlatkérő 24 hónap időtartamban átfedésmentes tapasztalatot ért, azaz az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Ajánlatkérő az M1. és M2. pont szerinti alkalmassági követelmények vonatkozásában hivatkozik a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdéseire. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) M. 1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem mutat be az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, a) összesen, az I. rész esetében - legalább 6 db intenzív ágy és - legalább 125 db betegágy a II. rész esetében - legalább 5 db ágytálmosó és - legalább 6 db vizsgáló asztal értékesítése és teljesítési helyre történő leszállítása és az eszközök üzembe helyezése tárgyú referenciát/referenciákat; és b) az I. rész esetében 1 db, legalább nettó ,-Ft a II. Rész esetében 1 db, legalább nettó ,-Ft orvostechnikai eszközök értékesítése és teljesítési helyre történő leszállítása és az eszközök üzembe helyezése tárgyú referenciát. Az M1.a) és b) pont szerinti követelménynek való megfelelés egyaránt egy vagy több referencia bemutatásával igazolható, továbbá az M1..a) és az M1.b) pontja szerinti feltételek között és kapcsolat van, azaz ajánlattevőnek mind az M1.a), mind az M1.b) pontja szerinti követelményeknek való megfelelést igazolnia kell az M1. pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapíthatósága érdekében. 12

13 A referenciaigazolások között az átfedés megengedett, azaz az M1.a.) szerinti előírt referencia/referenciák szerepelhet(nek) az M1.b) szerinti alkalmassági követelmény igazolásánál is Több részre vonatkozó ajánlattétel esetén a a referenciák között átfedés lehetséges M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, alábbi követelményeknek megfelelő szakemberekkel: az I. rész esetében legalább 2 fő szakember, aki összesen legalább 24 hónap időtartamú orvostechnikai eszközök szervizelésének gyakorlatával rendelkeznek a II. rész esetében legalább 1 fő szakember, aki összesen legalább 24 hónap időtartamú orvostechnikai eszközök szervizelésének gyakorlatával rendelkezik. Több részre vonatkozó ajánlattétel esetén a szakemberek között átfedés lehetséges. Az M1. és M2. szerinti alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők [és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)] együttesen is megfelelhetnek. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 13

14 A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/09/28 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/09/28 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) 14

15 Dátum: (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2015/09/28 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 (adott esetben) Hely: Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. (1) - (4), továbbá (6) - (7) bekezdései szerint VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: KÖZPONTI TECHNOLÓGIAI TÖMB ÉS INTEGRÁLT AKTÍV ELLÁTÁS FEJLESZTÉSE A TATABÁNYAI SZENT BORBÁLA KÓRHÁZBAN CÍMŰ, TIOP / AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT. VI.3) További információk (adott esetben) 1. Az ajánlatot a Kbt. 61. (1) bekezdése szerint 1 papír alapú példányban, írásban és zárt csomagolásban, valamint az ajánlattal közös csomagolásban 2 példányban, jelszó nélkül olvasható, lezárt elektronikus adathordozón (CD vagy DVD lemezen), PDF formátumban kell az ajánlattételi határidő lejártáig közvetlenül személyesen vagy kézbesítő útján benyújtani vagy postai úton megküldeni Az ajánlati felhívás A mellékletében meghatározott címre. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi felhívás A mellékletében megjelölt címen az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, vagy az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, megsérüléséből eredő kockázatot, továbbá minden az ajánlattal kapcsolatos költséget ajánlattevő viseli. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során minden esetben a papír alapon benyújtott eredeti ajánlatot veszi figyelembe. 2. Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: Ajánlat - Vállalkozási szerződés a KÖZPONTI TECHNOLÓGIAI TÖMB ÉS INTEGRÁLT AKTÍV ELLÁTÁS FEJLESZTÉSE A TATABÁNYAI SZENT BORBÁLA KÓRHÁZBAN CÍMŰ, TIOP / AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ 15

16 kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására valamint a szállított eszközök jótállási időn belüli javítására, karbantartására - 3. rész - Az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani TILOS!. 3. Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények a következők: Az ajánlatot össze kell fűzni és oldalszámozással kell ellátni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget, vagy a számokat, vagy a képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és a hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatban lévő, minden nyilatkozatot keltezéssel kell ellátni és a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 4. Az ajánlat elején tartalomjegyzéket kell becsatolni, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám szerint megtalálhatóak. 5. Az ajánlatnak a Kbt. 60. (6) bekezdése alapján tartalmaznia kell a felolvasólapot legalább az alábbi adatokkal: Ajánlattevő (közös ajánlattevők mindegyikének) nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempont) alapján értékelésre kerülnek, továbbá ajánlattevő levelezési címét és kapcsolattartójának nevét és elérhetőségeit (tel., fax. és cím) 6. Ajánlatkérő a Kbt a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A 7. A végleges ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke az I. rész esetében ,- Ft, a II. rész esetében ,- Ft. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel, bank által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel legkésőbb a végleges ajánlat benyújtására meghatározott határidő lejártáig. Befizetés esetén a befizetésen fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Ajánlattevőnek ez esetben az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő részére a Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára történő átutalással kell teljesíteni legkésőbb a végleges ajánlat benyújtására meghatározott határidő lejártáig. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlati biztosíték befizetéssel történő teljesítése esetén a biztosíték összegének a végleges ajánlat benyújtására meghatározott határidő lejártakor az Ajánlatkérő bankszámláján rendelkezésre kell állnia. Az ajánlati biztosíték bank által vállalt garanciával is teljesíthető. A bank által vállalt garancia kedvezményezettjeként az Ajánlatkérőt kell megjelölni, továbbá fel kell tüntetni jelen közbeszerzési eljárás tárgyát. A bank által vállalt garanciának tartalmaznia kell a bank feltétel nélküli és visszavonhatatlan kötelezettségvállalását arra az esetre, hogy az ajánlatkérő első, eredeti példányú, magyar nyelvű írásbeli felszólítására (igénybevétel), az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bank vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére, az ajánlatkérő javára az ajánlati biztosíték mértékének megfelelő összegben fizetést teljesít, amennyiben ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése az érdekkörében felmerült okból hiúsul meg. A bank által vállalt garanciának az ajánlati kötöttség lejártáig, ajánlattételi kötöttség lejárta napjának 24:00 óráig) érvényben kell lennie. Az ajánlati biztosíték teljesíthető továbbá biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel is. 16

17 Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása tekintetében, amennyiben az ajánlati biztosítékot az ajánlattevő bank által vállalt garancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvény formájában bocsátja rendelkezésre, eredeti vagy hiteles másolati példányban kell benyújtani, hogy annak lehívhatósága biztosított legyen, összhangban a Kbt. 36. (3) bekezdésében foglaltakkal. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejártáig, ajánlattételi kötöttség lejárta napjának 24:00 óráig) érvényesnek kell lennie. Az ajánlati biztosíték visszafizetése tekintetében a Kbt. 59. (5) - (7) bekezdéseiben foglaltak irányadók. Az ajánlati biztosíték a szerződést megerősítő mellékkötelezettséggé nem válik. 8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő a Kbt. 40. (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti nyilatkozatait, nemleges tartalommal is. 9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő a Kbt. 60. (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e vagy nem tartozik a évi XXXIV. törvény hatálya alá. 10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. (3) bekezdése szerint. Ezen nyilatkozatot a Kbt. 36. (3) bekezdése alapján az ajánlat Kbt. 61. (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányban, aláírva kell csatolni. 11. Tekintettel arra, hogy az eljárás nyelve magyar, minden idegen nyelven kiállított igazolás/dokumentum mellé csatolni kell azok magyar nyelvű fordítását is. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 36. (3) bekezdése szerinti ajánlattevő általi felelős fordítást, ebben az esetben az ajánlatban csatolni kell - az idegen nyelvű dokumentummal érintett - ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az ajánlatban becsatolt magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű iratok tartalmával. Ajánlatkérő csak a magyar nyelvű dokumentumokat veszi figyelembe az eljárás során, ajánlattevő a fordítások tartalmáért felelősséggel tartozik. 12. Az ajánlattételi felhívás III.2.2) P.1. pontja szerinti alkalmassági feltétel igazolásában részt vevő ajánlattevőnek és más szervezetnek (személynek) nyilatkoznia kell arról, hogy pénzforgalmi számláit mely pénzügyi intézmények vezetik és arról, hogy a megnevezetteken kívül más pénzügyi intézmények nem vezetnek részére számlát. 13. A Kbt. 36. (3) bekezdése alapján az eredeti ajánlatban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál: pl: kezességvállalásról szóló nyilatkozat, garanciavállaló nyilatkozat, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat. Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat Kbt. 61. (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 14. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20. (4) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását az ajánlattételi felhívás III.2.2. pont P1. és P2. alpontjában, valamint III.2.3. pont M1., M2. alpontjában, 15. Amennyiben ajánlatevő vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely, az ajánlattételi felhívásban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt

18 (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége, amennyiben a nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság 36. -ának (6) bekezdése szerinti útmutatójában nem szerepel. 16. Az ajánlatnak tartalmaznia kell azon ajánlattevő/alvállalkozó/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet képviselőjének/képviselőinek aláírási címpéldányát/címpéldányait vagy a évi V. törvény 9. -a szerinti aláírási mintáját vagy a letelepedése szerinti országban elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumát eredetiben vagy egyszerű másolatban, akik aláírásukkal az ajánlatban szereplő iratokat ellátták. 17. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosult(ak) írt(ák) alá, az ajánlatban csatolni kell a meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példányát. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és tartalmaznia kell mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott aláírását. 18. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban és amennyiben igen, úgy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. -a alapján ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, vagy a letelepedése szerinti országban elfogadott más, a kért dokumentumokkal egyenértékű dokumentumo(ka)t. Nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása is szükséges. 19. Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges követelményeknek más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, úgy az igazolás az érintett szervezet(ek) részéről a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdése szerint történik. 20. Ajánlatkérő a kötelezettségvállalásra (így különösen nyilatkozat megtételére, meghatalmazás adásra) vonatkozó jogosultságot a adatbázisban ellenőrzi, erre tekintettel amennyiben (közös) ajánlattevő/ ajánlattevő alkalmasságának igazolásában a közbeszerzési eljárásban részt vevő alvállalkozó, ajánlattevő számára a Kbt. 55. (5) bekezdés szerinti, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő (kapacitást nyújtó szervezet, személy) adatai nem szerepelnek a adatbázisban, úgy az ajánlatban csatolni kell az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszaszámított 60 napnál nem régebbi cégkivonat(ok) vagy ezzel egyenértékű okiratot, amely alapján megállapítható, hogy mely természetes személy jogosult az ajánlattevő, valamint az alkalmassága igazolásában részt vevő más szervezet képviseletére. 21. Közös ajánlat benyújtása esetén közös ajánlattevőnek a jelen közbeszerzési eljárásban őket teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé fennálló egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást. Közös ajánlattétel esetén a Kbt ára figyelemmel kell eljárni. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét különösen a Kbt. 25. (2) bekezdésében foglaltakra, amely szerint közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 22. Az ajánlati árat magyar forintban (Ft) kell megadni, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen a Kbt. 74. (1) bekezdésének e) pontja alapján. 23. Az alkalmassági követelmények igazolása során a nem magyar forintban megadott bármely pénzügyi adat átváltása a következőképpen történik: referenciák tekintetében a különböző devizák forintra történő átszámításánál a teljesítés napján hatályos Magyar Nemzeti Bank által meghatározott árfolyamot alkalmazza ajánlatkérő. Az árbevételek tekintetében az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző három üzleti évnek, az egyes üzleti évek utolsó napján 18

19 hatályos Magyar Nemzeti Bank által meghatározott deviza árfolyamot alkalmazza ajánlatkérő. 24. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k)nek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 56. (1) bekezdésnek a-kb) pontjaiban foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely, a Kbt. 56. (1) bekezdésének a-kb) pontjaiban foglalt kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást. 25. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a megajánlott áru közösségi származású árunak minősül-e. 26. Ajánlattevőnek az ajánlatban becsatolt szakmai ajánlatában meg kell adni a megajánlott eszköz nevét, az eszköz és az eszköz tartozékainak gyártóját, a termék típusát, 93/42 EEC szerinti osztályba sorolását, továbbá a megajánlott eszköz műszaki paramétereit, legalább olyan részletezettséggel, hogy a műszaki leírásban az egyes eszközökkel szemben meghatározott követelményeknek való megfelelés vizsgálható legyen. Érvénytelen az ajánlat a Kbt. 74. (1) bekezdésének e) pontja alapján, amennyiben a megajánlott eszköz nem felel meg a műszaki leírásban az adott eszköz vonatkozásában meghatározott műszaki paramétereknek. 27. A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában csatolni kell az ajánlattételi felhívás II.2.1. pontjában meghatározott orvostechnikai eszközöknek a 4/2009 (III.17.) EüM rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozatát (EC Comformity Declaration) vagy amennyiben a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges, úgy a bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványát 28. Nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő üzemeltető szakemberei számára köteles az általa szállított termékek, berendezések üzemeltetéséhez szükséges ismereteket a Megrendelő székhelyén átadni. Köteles ezen felül a jótállási időn belül munkaidőben (munkanapokon legalább 8:00-14:00 óra között) telefonon folyamatosan rendelkezésre állni. 29. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a dokumentáció, valamint annak mellékleteként kiadott műszaki dokumentáció típus-, illetve gyártó-megjelöléseket is tartalmazhat. A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre történő hivatkozások tájékoztató jellegűek, a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. A 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 26. (6) bekezdésében foglaltakra, ajánlatkérő a dokumentációban előírt műszaki paraméterek esetében az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását. Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti az ajánlatot, amennyiben a megajánlott eszköz műszaki paraméterei a dokum4entációban szereplő műszaki leírásban meghatározott ( Minimum műszaki előírás és Elvárás rovatok) tulajdonságokat legalább elérik, vagy azoknál kedvezőbbek. 30. Ajánlatkérő 2015szeptember 08-án 10:00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart. A találkozó helyszíne: 2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77., Szent Borbála Kórház "L" épület főbejárata. 31. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítési határideje nem nyúlhat túl a programozási időszak záró időpontján (2015. december 31.), még abban az esetben sem, ha a felhívás II.3. pontjában megjelölt teljesítési határidő nem telt el. 32. Tárgyi közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak. VI.4) Jogorvoslati eljárás 19

20 VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt a szerint. VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/08/14 (nap/hónap/év) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Szent Borbála Kórház Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Dózsa György u. 77 Város: Tatabánya 20

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében.

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7 K1438/2 1106 Budapest, X. kerület, Eszterlánc utca (belterület) 42544/22 helyrajzi számú ingatlanon kiépítendő válogatómű technológiai berendezéseinek szállítása és telepítése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 kódszámú pályázatának keretében a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ részére 4 részajánlati körben ápolási eszközök leszállítása, üzembe helyezése

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 "A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, valamint a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása" Közbeszerzési

Részletesebben

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015.

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Ajánlati felhívás - Egyes Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés alapján gépbeszerzés a TIOP 2.2.6/12/1B-2013-0038 számú pályázat keretében

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés alapján gépbeszerzés a TIOP 2.2.6/12/1B-2013-0038 számú pályázat keretében Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés alapján gépbeszerzés a TIOP 2.2.6/12/1B-2013-0038 számú pályázat keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL RF - DRV - Mobil Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0025 és a TIOP 2.2.2-08/2-2009-0012 azonosítószámú projektekhez kapcsolódó bútorok beszerzése

Eljárást megindító felhívás - A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0025 és a TIOP 2.2.2-08/2-2009-0012 azonosítószámú projektekhez kapcsolódó bútorok beszerzése Eljárást megindító felhívás - A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0025 és a TIOP 2.2.2-08/2-2009-0012 azonosítószámú projektekhez kapcsolódó bútorok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal Az MH repülőeszközeinek és szárazföldi szaktechnikai eszközeinek üzemeltetéséhez, javításához szükséges kenőanyagok és speciális folyadékok beszerzése 2016-2018. években Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás)

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 AJÁNLATI FELHÍVÁS: Térinformatikai rendszer szállítása a Vízügy adatgyűjtési, tervezési és modellezési képességeinek növelésére adásvételi szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés

Részletesebben

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09.

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09. ELO Professional iktató- és dokumentumkezelő és OpenText Livelink rendszer karbantartása, üzemeltetése, kapcsolódó SAP fejlesztések valamint támogatási szolgáltatások nyújtása a Fővárosi Vízművek Zrt-nél

Részletesebben

AF_FORSTER Központ_Faápolás

AF_FORSTER Központ_Faápolás AF_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban.

Részvételi felhívás MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben tárgyban. Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Hangszerek beszerzése

Hangszerek beszerzése Hangszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/146 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.12.11.

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.06.12.

Részletesebben

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás)

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8 A Szépművészeti Múzeum főépülete, a Magyar Nemzeti Galéria, a Könyvtárépület, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, az Artpool Művészetkutató Központ és a Benczúr Irodaházban található

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Részvételi felhívás - Parkok és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterjes területek kaszálása vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108

Részletesebben

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013.

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)-

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- Ajánlati felhívás- Sándorfalva Szatymaz települési agglomeráció szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése Kivitelezési szakasz - (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- kombinált csatornamosó-szívó

Részletesebben

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás -

Részletesebben

Budapest XVIII. kerülete részére komplex közétkeztetési szolgáltatás ellátása és kapcsolódó fejlesztés megvalósítása - 2015.

Budapest XVIII. kerülete részére komplex közétkeztetési szolgáltatás ellátása és kapcsolódó fejlesztés megvalósítása - 2015. Budapest XVIII. kerülete részére komplex közétkeztetési szolgáltatás ellátása és kapcsolódó fejlesztés megvalósítása - 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése.

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál kitöréselhárítási

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04.

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04. Adásvételi szerződés keretében az 1742/2013. (X. 14.) Korm. határozat alapján megkötött támogatási szerződés megvalósítása érdekében további orvosi műszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: None/None

Részletesebben

egyesület A Duna magyarországi szakasza, továbbá a Nemzeti Teljesítés helye:

egyesület A Duna magyarországi szakasza, továbbá a Nemzeti Teljesítés helye: RSOE AF eszközök Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/86 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.07.23. Iktatószám:

Részletesebben

Semmelweis u. 1.) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet (5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.11.04.

Semmelweis u. 1.) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet (5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.11.04. Szállítási szerződés a "Funkcionális integrációt támogató fejlesztés a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház és a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet együttműködésében" TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0021 sz.projekt

Részletesebben

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 eljárást indító hirdetmény - Kelet-Nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése-rfid

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015.

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet, 5000 Szolnok, Tószegi u. 21. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet, 5000 Szolnok, Tószegi u. 21. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Adásvételi szerződés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet részére a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0035 azonosítószámú projekthez kapcsolódó mobília szállítására és szerelésére Közbeszerzési

Részletesebben

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Fővárosi Vízművek Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez 1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2014.04.22. Iktatószám: 5499/2014 CPV Kód: 39000000-2 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2014.04.22. Iktatószám: 5499/2014 CPV Kód: 39000000-2 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Részvételi felhívás - Keretszerződés irodabútorok és egyéb kiegészítő bútorok szállítása tárgyában a Kormányablakok egységes arculatának megvalósításában Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/47 Beszerzés

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11. MKB3/2016 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 160103) gyűjtése, szállítása és őrlés útján

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Nemzeti Meddőségi Klinika kialakításához szükséges betegellátási, labordiagnosztikai, vizsgálati és kutatási eszközök beszerzése TIOP 2.2.8/14-1 pályázati forrásból Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116

Részletesebben

Villamos energia beszerzése

Villamos energia beszerzése Villamos energia beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.10.19.

Részletesebben

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Árubeszerzés 2014. évre

Árubeszerzés 2014. évre Árubeszerzés 2014. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/73 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.06.23.

Részletesebben

Részvételi felhívás K-0009-H/2015

Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17. 21. sz. főút 1+300-7+850 km, 23+300-27+820 km és a 29+190-32+920 km szelvények közötti szakaszok négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri és mérnöki feladatok ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Zárt vérvételi rendszer beszerzése

Zárt vérvételi rendszer beszerzése Zárt vérvételi rendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

2015.09.29. Kbt. 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti szervezet

2015.09.29. Kbt. 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti szervezet Élőerős őrzés-védelem, utasfelügyelet, monitorfelügyelet, gépjármű mozgás regisztrálás, telefon és kulcskezelés, pénzkísérés, valamint biztonságtechnikai berendezés telepítése, felügyelete Közbeszerzési

Részletesebben

Hús és húskészítmények beszerzése

Hús és húskészítmények beszerzése Hús és húskészítmények beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása

Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/4 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

120/22 kv-os 40 MVA-es transzformátor szállítása

120/22 kv-os 40 MVA-es transzformátor szállítása 120/22 kv-os 40 MVA-es transzformátor szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben