Részvételi felhívás K-0009-H/2015

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Részvételi felhívás K-0009-H/2015"

Átírás

1 Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított tárgyalásos Közzététel dátuma: Iktatószám: 15529/2015 CPV Kód: ; ; ; Ajánlatkérő: Fővárosi Állat- és Növénykert Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye, telephelyei és kezelésében lévő területek. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: önkormányzati intézmény Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Állat- és növénykert üzemeltetés EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Fővárosi Állat- és Növénykert Nemzeti azonosító (ha ismert): AK16926 Postai cím: Állatkerti körút Város: Budapest Postai irányítószám: 1146 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Kozó László Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): 1

2 Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet x Egyéb (nevezze meg): önkormányzati intézmény I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb (nevezze meg): Állat- és növénykert üzemeltetés I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: 2

3 Megbízási szerződés a Fővárosi Állat és Növénykert (FÁNK) Pannon Park beruházáshoz kapcsolódó költségbecslési, költségmenedzseri, műszaki lebonyolítói, műszaki ellenőri és egyéb műszaki tanácsadási szolgáltatások ellátására II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja x Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma 12 A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye, telephelyei és kezelésében lévő területek. NUTS-kód HU101 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy 3

4 és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Megbízási szerződés a Fővárosi Állat és Növénykert (FÁNK) Pannon Park beruházáshoz kapcsolódó költségbecslési, költségmenedzseri, műszaki lebonyolítói, műszaki ellenőri és egyéb műszaki tanácsadási szolgáltatások ellátására II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) Az Állatkert középtávú fejlesztésének célja egy komplex városi élménypark létrehozása, melyben helyet kap a - Mesepark, mely főként az Állatkert jelenlegi gazdasági udvarán kialakítandó új interaktív gyermek szórakoztató központ, a régi állatkerti területtel és a létesítendő Pannon Parkkal határos; - Pannon Park, mely az Állatkert fejlesztési területének nagyobb részét elfoglaló, a tervezéstől függően 6-7 hektáron elterülő, az egykori miocén kori Kárpát-medencei élővilágot bemutató állatés növénykert, valamint kiszolgáló funkciókat, műemléki épületeket magába integráló egység. A Pannon Parkban kialakításra kerül egy zárt ökoszisztémaként működő Biodóm - benne a Pannon Ősvadonnal és a vizes bemutatótereket összefogó Pannon-tenger Akváriummal (amelyben összesen mintegy 2,5 millió liter tengeri és mintegy 1,5 millió liter édesvízi bemutató kialakítására kerül sor) és Látogatóközponttal - és annak állattartó helyként funkcionáló külső és belső kifutói, illetve jegyváltó pavilon, valamint kiszolgáló funkciók; - Állatkert Új kiszolgáló zónája; - valamint a Liget Budapest programhoz kapcsolódóan az Állatkert területének Kacsóh Pongrác felüljáró felőli részében férőhelyes parkoló-mélygarázs. Megbízási szerződés alapján feladat a Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK, Állatkert) Pannon Park projektjéhez, az Új kiszolgáló zóna (az előzetes engedélyezési tervdokumentáció szerinti) és az előírás szerinti parkoló kapacitás biztosításához kapcsolódó költségbecslési, költségmenedzseri, műszaki lebonyolítói, műszaki ellenőri és egyéb műszaki tanácsadási szolgáltatások ellátása, construtcion management környezetben (generál kivitelező nélküli, minimum 10 darab, a 4

5 teljesítésbe külön szerződés keretében bevont különböző szakág kivitelezőivel), a Pannon Park átadásáig, valamint a kivitelezéshez kapcsolódó szerződések lezárásáig terjedő időszakra. A beruházás tervezett kivitelezési értéke 23,5 milliárd forint. A Biodóm, mint különleges közhasznú építmény tervezéstől függően tonna határoló acélszerkezettel kerül majd megvalósításra. Az ajánlatkérő EAZA tagsággal rendelkezik, és ennek megfelelő standardok szerint működő állatés növénykert. Ajánlattevőként szerződő félnek az állatkert Pannon Parkfejlesztési programjához kapcsolódóan az alábbi feladatokat kell ellátnia construction management környezetben: Fix, ellátandó feladatok a Pannon Park és az Új kiszolgáló zóna kialakításhoz kapcsolódóan: - költségmenedzsment - beruházás lebonyolítás - műszaki tanácsadás, közbeszerzési eljárásokban a műszaki leírás meghatározása, minőségbiztosítása - műszaki ellenőrzés - kivitelezési munkák minőségellenőrzése - tervezés-menedzsment - kockázat menedzsment - kiállítással - különösen az állattartással - kapcsolatos koordináció - akvárium technológia ellenőrzése - fenntarthatósággal kapcsolatos tanácsadás. Külön, mérnöknapidíjas egyedi megbízás alapján elvégzendő feladatok: - eseti mérnök tanácsadói tevékenység - a parkoló-mélygarázs kialakításához kapcsolódóan - költségmenedzsment - beruházás lebonyolítás - műszaki ellenőrzés - kivitelezési munkák minőségellenőrzése - tervezés-menedzsment - kockázat menedzsment - mérnök szakmai audit; - fenntarthatósággal kapcsolatos tanácsadás; - állat- és növénytartás-technológiával kapcsolatos tanácsadás; - üzemeltetési tanácsadás; - minőségellenőrzési laborvizsgálatok. Összesen maximum 1500 mérnöknap keretében. A külön, mérnöknapidíjas egyedi megbízás alapján elvégzendő feladatok lehívásának módját és mértékét a szerződés tartalmazza. A Pannon Park projekt ütemezése az alábbiak szerint tervezett: Munkanem - Kezdés - Befejezés Kiviteli terv készítése október május Magasépítési engedélyezés szeptember október Kivitelezők (construction management, minimum 10 munkacsomagban történő vállalásba adással) kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárások október december Bontási munkák október március Kivitelezés (külön csomagokban) március március Beüzemelés, próbaüzem, átadás-átvétel március szeptember 5

6 Az ajánlatkérő a construction managementet az alábbi, külön kivitelezői csomagokban tervezi, a Kbt. előírásainak megfelelően, a projekt megvalósításához szükséges ütemezés szerint: - Villámvédelem, külső / belső elektromos munkák kivitelezése - Épületek és burkolatok elbontása, földmunka kialakítása (lavírsíkig), fakivágással - Alapozás, szerkezetépítés, vasbeton (monolit és előregyártott, akvárium is) szerkezetek, acélszerkezetű héj építése (felületkezeléssel) - Biodóm fólia héjszerkezet építés (másodlagos tartószerkezettel) - Épületgépészeti munkák - Épület automatika (BMS) - Gyengeáramú rendszerek, beléptető rendszerek, IT, CCTV, látogatói információs rendszer, hangrendszer, tűzjelző, sprinkler, audiovizuális rendszer Építőmesteri és szakipari munkák - Akvárium technológia kialakítása (külső / belső), műszikla munkák - Kiállítási terek, állatkifutók kialakítása (külső, belső) - Liftek, felvonók - Növénytelepítés, kertészet, finom tereprendezés - Egyéb speciális elemek - Külső közmű építése (víz, csatorna, szennyvíz stb.), - Út- és járda építés (közúti kapcsolatoknál). A fenti feladatok ellátására ajánlatkérőként szerződő fél (Megbízó), a szerződés teljes időszakában, minimálisan az alábbi pozícióban lévő erőforrások biztosítását igényli és jogosult előírni a megvalósítás során, figyelembe véve, hogy az egyes pozíciók leterheltsége változik a projekt ütemezéséhez igazodva: - Vezető Műszaki Projektmenedzser - Műszaki Projektmenedzser 1 - Műszaki Projektmenedzser 2 - Műszaki Projektmenedzser 3 - Műszaki Asszisztens - Költségmenedzser 1 - Költségmenedzser 2 - Költségmenedzser Asszisztens - Szerkezetépítési műszaki ellenőr - Gépész PM / Műszaki ellenőr - Elektromos PM / Műszaki ellenőr - Út-, közmű PM / Műszaki ellenőr - Magasépítési műszaki ellenőr 1 - Magasépítési műszaki ellenőr 2 - Munkavédelmi ellenőr - Minőségbiztosítási koordinátor 1 A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket, illetve az ajánlattevőként szerződő fél által ellátandó feladatok tételes és részletes felsorolását, tartalmi ismertetését az ajánlati dokumentáció műszaki leírása, illetve a szerződés tartalmazzák. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy 6

7 és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható igen A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: 1 és 10 között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: 18 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 38 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 1. Kötbérek: Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke Ft / késedelmes nap. Az első 3 késedelmes nap kötbérmentes, de a 3. naptól a napi kötbér mértéke visszamenőleg is érvényes. A késedelmi kötbér egy hónapra vetített átalány megbízási díj nettó értékének maximum 20%-a lehet. A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén megbízóként szerződő ajánlatkérő a szerződéstől elállhat, vagy felmondhatja azt. Megbízotti szerződésszegésre tekintettel történt megbízói felmondás esetén - amennyiben a szerződés osztható szolgáltatás teljesítésére irányul, azaz a teljesítés önállóan is felhasználható részteljesítésekre oszlik - a Ptk. 6:149. értelmében a szerződésszegés következményei csak arra a részteljesítésre következnek be, amellyel az ajánlattevőként szerződő fél késedelembe esett. Megrendelő azonban ebben az esetben is követelheti a kötbéren felül - a Ptk. 6:154. (3) bekezdése alapján - a késedelemből eredő teljes kárát, továbbá a szerződésszegésből származó költségeit is. Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítésnek az igazolhatóan az ajánlattevőként szerződő fél által okozott hibából adódó projektköltség-, vagy ütemterv (idő) túllépés minősül. A hibás teljesítési kötbér mértéke az egy hónapra vetített átalány megbízási díj nettó értékének maximum 10%-a. Hibás teljesítési kötbér maximum három alkalommal érvényesíthető, a negyedik alkalommal a megbízóként szerződő ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni, vagy felmondhatja azt. 7

8 A szerződést megerősítő és a szerződéses biztosítékok részletes feltételeit a szerződés tartalmazza, melyet az ajánlattételi dokumentációban bocsát rendelkezésre Ajánlatkérő. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Szerződésszerű és igazolt teljesítést követően, az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást forintban, átutalással teljesíti a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36./A. rendelkezéseinek és a Kbt (1) bekezdés és az (5) bekezdés, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 6:130. (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint. Ajánlattevő előlegre nem jogosult. Ajánlattevőként szerződő fél havonta jogosult számla kibocsátására. A kifizetések részletes feltételeit az ajánlattételi dokumentáció (szerződés) tartalmazza. A kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) A Kbt. 27. alapján a szerződés teljesítése érdekében az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását (projekttársaság létrehozását) nem teszi lehetővé. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk a szerződés teljesítéséért, melyről a részvételi jelentkezésben nyilatkozniuk kell! III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti statikus tervezői jogosultság. III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: - Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében 57. (1) bekezdése a)-d) pontjában felsorolt kizáró okok valamelyike fenn áll. - Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll. - Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok [ ] az eljárás során következett be. Ajánlatkérő a fenti körben, a gazdasági szereplők vonatkozásában a Kbt. 57. (1) bekezdésének d) pontja alapján előírja az általános kamarai regisztrációs kötelezettség alapján a kamarai nyilvántartásban szereplés követelményét (gazdálkodó szervezetek kamarai regisztrációja évi CXXI. törvény), illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét. Megkövetelt igazolási mód: - A részvételi jelentkezésben a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 2-8. és a szerint kell 8

9 igazolni a Kbt. 56. (1) és (2) bekezdésben, valamint a Kbt. 57. (1) bekezdése a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok fenn nem állását. - A nem az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett részvételre jelentkező(k)nek és alvállalkozó(ik)nak, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek nyilatkozni szükséges arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 56. (1) bekezdésben és a Kbt. 57. (1) bekezdése a)-d) pontjaiban, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. 56. (2) bekezdésében is foglaltaknak mely igazolások felelnek meg, és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki. - A Kbt. 58. (3) bekezdés alapján a részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződésteljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. - Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő előírta a Kbt. 57. (1) a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok érvényesítését is az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. -a alapján a részvételre jelentkező választása szerint a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetnem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) pont szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett-, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) pont szerinti kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot a közbeszerzési eljárás kapcsán kell, hogy kiállítsa részvételre jelentkező, ezért a nyilatkozat nem lehet régebbi keltezésű, mint jelen eljárás részvételi felhívásának feladása. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ évi 57. szám; május 16.), valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ2012. évi 61. szám; június 1.) útmutatókat adott ki. A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 7. alapján amennyiben a részvételre jelentkező, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet esetében cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor mellékelni kell a változás bejegyzési kérelem másolatát és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. alapján a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolandó: P1) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) c) pontja alapján az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző 3 évből a teljes és a közbeszerzés tárgya szerinti (költségbecslési, költségmenedzseri, műszaki lebonyolítói, műszaki ellenőri és műszaki tanácsadási szolgáltatásokból) származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló cégszerű nyilatkozatával 9

10 attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdése alapján ha a részvételre jelentkező a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. E körben az ajánlatkérő rögzíti, hogy egyéni vállalkozók esetében az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó adóbevallás egyszerű másolatban történő benyújtása az előírás, esetükben kiegészítő tájékoztatás kérés nem szükséges. Az alkalmasság igazolására a Kbt ban foglaltak is irányadók. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, P1) ha az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző három üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a nettó 450 millió forintot. ha az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző három üzleti évben a közbeszerzés tárgya (költségbecslési, költségmenedzseri, műszaki lebonyolítói, műszaki ellenőri és műszaki tanácsadási szolgáltatásokból) származó, ÁFA nélkül számított árbevétele nem éri el a nettó 450 millió Ft-ot. Az újonnan piacra lépő szervezetek - a 3 évnél rövidebb ideje működő gazdasági szereplők - esetében alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha ha az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző három üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a nettó 450millió forintot. ha az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző három üzleti évben a közbeszerzés tárgya (költségbecslési, költségmenedzseri, műszaki lebonyolítói, műszaki ellenőri és műszaki tanácsadási szolgáltatásokból) származó, ÁFA nélkül számított árbevétele nem éri el a nettó 450 millió Ft-ot. A Kbt. 55. (4) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve ezek közül azoknak, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. A részvételre jelentkező más szervezet kapacitásaira is támaszkodhat az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez a Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontja szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmasságát a fent előírt módokkal azonos módon köteles igazolni a Kbt. 55. (5) bekezdése alapján. Más szervezet kapacitásának igénybevétele esetén részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 55. (6) bekezdés a)-c) pontjai tekintetében. A Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontja szerint csatolni kell továbbá a kapacitást biztosítómás szervezet kezességvállaló nyilatkozatát, amely szerint az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő 10

11 teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (5) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a kormányrendelet 18. -ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. -ban és 20. -ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a kormányrendelet 14. (1) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés alapján a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolandó: M1) a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben végzett legjelentősebb, alábbi munkáinak ismertetésével, megadva: # a teljesítés idejét (év/hó/nap) és helyét, # a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét; # az ellenszolgáltatás nettó összegét; # a szolgáltatás tárgyát, az elvégzett munka rövid bemutatását, az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal; # arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a szolgáltatás szerződésszerű volt-e. A referenciát a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 16. (1) bekezdése szerint kell igazolni. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti igazolásnak vagy nyilatkozatnak legalább a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (2) bekezdés szerinti adatokat/nyilatkozatot kell tartalmaznia. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt (7) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést - konzorciumi, vagy projekttársasági korábbi teljesítés esetén egyaránt. M2) a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) d) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek bemutatásával, képzettségük, végzettségük ismertetésével az alábbiak szerint: a részvételi jelentkezéshez csatolni kell: - az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapításához szükséges részletezettségű, a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát; - a szakemberek végzettséget, képzettséget/jogosultságát igazoló dokumentum(ok)at; és a rendelkezésre állási nyilatkozatot; Az előírt jogosultság ellenőrzésére: Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakemberek közül melyiket kívánja melyik pozícióban bevonni; Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a jogosultság meglétét ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével. Ez esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai tapasztalat meglétének vizsgálata a kamarai nyilvántartás 11

12 ellenőrzésével is megfelelően megtörténhet. Ezért jelöljék meg a szakemberek önéletrajzukban, hogy a jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben az adott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása is szükséges. Más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő, vagy származási országban szerzett, az előírttal egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum (és annak fordítása) nyújtandó be. A szakemberek minimumkövetelményei között előírt tervezői jogosultságok tekintetében ajánlatkérő elfogadja a korábbi szabályozás szerinti, az előírtakkal egyenértékű jogosultságokat is. Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra részvételre jelentkező részéről, részvételre jelentkezőnek csatolnia kell ezen dokumentumok magyar nyelvű fordítását is. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha M1) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben nem rendelkezik: M1.1) legalább egy, minimum nettó 20 milliárd forint kivitelezési értékű közhasznú építményre vonatkozó építési beruházáshoz, mely legalább 10 darab a teljesítésbe külön szerződés keretében bevont különböző szakág kivitelezőit összefogó, úgynevezett construction management szerződéses formában valósult meg (a teljes projektre vonatkozó 1 generálkivitelező bevonása nélkül) kapcsolódó, szerződésszerűen teljesített, lebonyolítói, költségmenedzseri és műszaki ellenőri szolgáltatásokra vonatkozó referenciával. M1.2) legalább egy, együttesen minimum 600,000 liter édes vízi (mely legalább napi 600 m3 vízmennyiség kezelésével jár) és legalább egy, együttesen minimum liter sós vízi állattartó akvárium létesítéséhez kapcsolódó, szerződésszerűen teljesített, műszaki ellenőri szolgáltatásra vonatkozó referenciával. M1.3) legalább egy, minimum nettó 20 milliárd HUF bekerülési értékű, EAZA állatkert területén végzett, építési beruházást is magában foglaló projekt megvalósításában szerzett, szerződésszerűen teljesített, költégbecslési tevékenységre vonatkozó referenciával. Egy az előírtaknak mindenben megfelelő referenciával, több referencia a feltétel is teljesíthető. M2) Összességében nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberekkel, akik legalább az alábbi (vagy ezzel egyenértékű) szakképzettséggel, szakképesítéssel, illetve legalább az alábbi (vagy ezekkel egyenértékű) szakmai tapasztalattal rendelkeznek: - legalább 1 fő statikus tervező, a tervezési területnek (építészeti tervezési szakterület, [a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti É], vagy korábbi szabályozás alapján ennek megfelelő, illetve más tagállamban ennek megfelelő) megfelelő szakirányú a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben megjelölt okleveles építész-mérnök, vagy azzal egyenértékű képesítési minimum követelménnyel, és az azzal egyenértékű szakképzettséggel, valamint legalább 5 éves szakmai gyakorlati idővel, és aki rendelkezik minimum nettó 20 milliárd HUF bekerülési költségű középület külső minimum 1000 tonna határoló acélszerkezet tervezésében, vagy lebonyolításában szerzett vezetői (több személy munkáját koordinálta) szakmai tapasztalattal; - legalább 1 fő, a korábbi Országos Képzési Jegyzék szám szerinti vagy azzal egyenértékű képesített költségszakértő szakképzettséggel, valamint legalább 5 éves szakmai gyakorlati idővel, és aki rendelkezik minimum 20 milliárd HUF bekerülési értékű, építési beruházás megvalósítására kiterjedő projekt megvalósításában szerzett költségszakértői és 12

13 költségmenedzseri szakmai tapasztalattal; - legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet a szerinti Építési Beruházási Szakértő [jelölése: SZB/SZÉSZ7] jogosultság megszerzéséhez szükséges okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök, vagy azzal egyenértékű képesítési minimum követelménnyel és az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és, egyben a korábbi Országos Képzési Jegyzék szám szerinti vagy azzal egyenértékű képesített költségszakértő szakképzettséggel, valamint legalább 5 éves az építési beruházási szakértő jogosultság megszerzéséhez szükséges megfelelő szakmai gyakorlati idővel is rendelkezik; - legalább 1 fő, aki rendelkezik legalább 20 milliárd HUF bekerülési értékű, legalább 15 darab a teljesítésbe külön szerződés keretében bevont különböző szakág kivitelezőit összefogó, úgynevezett construction management szerződéses formában megvalósult projektben projektvezetői szakmai tapasztalattal. Ezen alkalmassági feltétel tekintetében projektvezetőnek minősül, aki legalább 10 fő, a műszaki lebonyolítói feladatok elvégzésében részt vevő, szakember munkáját irányította. Egy szakember többféle pozícióra jelölhető. A Kbt. 55. (4) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve ezek közül azoknak, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. A részvételre jelentkező más szervezet kapacitásaira is támaszkodhat az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez a Kbt. 55. (6) bekezdés a) és b) pontja szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmasságát a fent előírt módokkal azonos módon köteles igazolni a Kbt. 55. (5) bekezdése alapján. Más szervezet kapacitásának igénybevétele esetén részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 55. (6) bekezdés a)-c) pontjai tekintetében. A Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontja szerint csatolni kell továbbá a kapacitást biztosítómás szervezet kezességvállaló nyilatkozatát, amely szerint az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a kormányrendelet 18. -ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. -ban és 20. -ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a kormányrendelet 15. (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 13

14 Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti statikus tervezői jogosultság. a korábbi Országos Képzési Jegyzék szám szerinti vagy azzal egyenértékű képesített költségszakértő szakképzettség III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) x Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: A Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésének támogatásáról szóló 1044/2015. (II. 10.) számú Korm. határozat, a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet, és a 830/2015. (06.23.) Fővárosi Közgyűlési határozat alapján az érintett fejlesztési projekt megváltozott megvalósítási határideje miatt szükséges az egyes tervezési feladatok, illetve az azokhoz és a kivitelezési munkák előkészítéséhez kapcsolódó műszaki költségbecslési, költségmenedzseri, műszaki lebonyolítói, műszaki ellenőri és egyéb műszaki tanácsadási szolgáltatások ellátása. A fejlesztésnek a hivatkozott határozatok által módosított ütemterv szerinti megvalósítása jelen eljárásfajta alkalmazásával lehetséges. Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma 3 vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Az alkalmas jelentkezők közti rangsorolás módja: Rangsorolási szempont: I. EAZA állatkert területén végzett, építési beruházást tartalmazó projekt megvalósításában 14

15 szerzett, szerződésszerűen teljesített, költségbecslési tevékenységre vonatkozó referencia esetében az építési beruházás bekerülési értéke Ajánlatkérő az alábbiak szerint határozza meg a részvételre jelentkezők rangsorát: Minden részvételre jelentkezőnek meg kell jelölnie azt a referenciát, amely alapján az Ajánlatkérő a rangsorolást elvégzi. Ajánlatkérő az M1.3) alkalmassági feltételnek mindenben megfelelő, az EAZA állatkert területén végzett, építési beruházást tartalmazó projekt megvalósításában szerzett, szerződésszerűen teljesített, költségbecslési tevékenységre vonatkozó referenciával rendelkező részvételi jelentkezők közül a legmagasabb bekerülési értékű építési beruházást tartalmazó referenciával rendelkező részvételre jelentkezőt rangsorolja az első helyre. A további részvételre jelentkezők az M1.3) alkalmassági feltételnek mindenben megfelelő referenciában szereplő, építési beruházás bekerülési értéke alapján kapnak rangsorszámot. Minél alacsonyabb az referenciában szereplő, építési beruházás bekerülési értéke, annál magasabb rangsorszámot kap az adott részvételre jelentkező. Ajánlatkérő kizárólag egy, a részvételre jelentkező által a részvételi jelentkezésben kifejezetten megjelölt referencia alapján állapítja meg a rangsort. Az építési beruházás bekerülési értékét több épületet/építményt/műtárgyat tartalmazó építési beruházás esetén az egy beruházás keretében épített több épület/építmény/műtárgy együttes értékeként kell meghatározni. Az ajánlatkérő ajánlattételi felhívást csak az első 3 helyen rangsorolt részvételre jelentkezőnek küld. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a rangsorolásnál kizárólag azokat a referenciákat veszi figyelembe, amelyek megfelelnek a részvételi felhívás és a Kbt. által előírt formai és tartalmi követelményeknek. IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát nem IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) K-0009-H/2015 IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem 15

16 (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/08/31 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 A dokumentációért fizetni kell igen (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentációt (kiegészítő iratokat) ajánlatkérő térítésmentesen biztosítja minden érdekelt gazdasági szereplő részére. A dokumentáció (kiegészítő iratok) ellenértékét az eljárás eredményhirdetését követően, a szerződéskötést megelőzően, a Kbt (4) bekezdés szerinti ajánlattevőnek a KözBeszTender Kft.K&H Bank Zrt.-nél vezetett számú bankszámlájára kell átutalni vagy aházipénztárába befizetni. Az átutaláson kérjük feltüntetni: FÁNK Pannon Park műszaki lebonyolító K-0009-H/2015 szöveget IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/08/31 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: 2015/09/25 (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: (nap/hónap/év) Időpont: (adott esetben) Hely: Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) 16

17 A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: VI.3) További információk (adott esetben) 1.) Ajánlatkérő a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pont M1.) pont 1.) alpontjában meghatározott közhasznú épület alatt az alábbiakat érti: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény Fogalom-meghatározások 9. pontja: Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely - a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és - használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá - használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet - törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg. 2.) A részvételi szakaszban tilos ajánlatot tenni! 3.) A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 4.) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások (adott esetben): nincs 5.) Részvételre jelentkező a Kbt. 54. (1) bekezdés szerint köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződésteljesítése során meg kell felelnie. 6.) Ajánlatkérő a dokumentáció (Kiegészítő Iratok) mellékleteként csatolt nyilatkozat-mintákkal kívánja segíteni a részvételre jelentkezőket. Ajánlatkérő által nyújtott nyilatkozat-minták használata nem kötelező (kivéve a felolvasólapot), azokat Részvételre jelentkező saját kockázatára használhatja, és szintén saját kockázatára azokon módosításokat végezhet. 7.) A részvételi jelentkezésnek az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az részvételi jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. A részvételi jelentkezés oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az Ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az Ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az részvételi jelentkezésben való tájékozódása, illetve az részvételi jelentkezésre való hivatkozása érdekében szükséges. 8.) A részvételi jelentkezés eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az részvételre jelentkező részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. 17

18 9.) A részvételi jelentkezést a Kbt. 60. (1) bekezdés szerinti formai követelményeknek megfelelően, zárt csomagolásban, magyar nyelven és 1 papír alapú példányban kell elkészíteni és a teljes ajánlatot CD vagy DVD-n jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható formátumban (PDF; tif) is 1 példányban be kell nyújtani. A digitális példányt a kész eredeti papíralapú példányról kell elkészíteni. A benyújtott elektronikus adathordozó benyújtása nem jelenti azt, hogy Ajánlatkérő az eljárás cselekményeit elektronikusan gyakorolja. A részvételi jelentkezés egyes példányai közötti tartalmi, illetve formai eltérés esetében az eredeti papíralapon beadott példány tartalma, illetve formája a mérvadó, így a CD / DVD példány hiánya nem von maga után érvénytelenséget. A csomagoláson és az részvételi jelentkezés fedlapján is fel kell tüntetni az Részvételre jelentkező nevét, címét, valamint az alábbi megjelölést: Pannon Park műszaki lebonyolító A csomagoláson szerepelnie kell a következőnek: A részvételi jelentkezési határidő lejárta előtt nem bontható fel. A részvételi jelentkezést olyan kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni nem lehet. Ajánlatkérő önmagában az ún. spirálozást nem tekinti a fenti feltételt kielégítő megoldásnak. 10.) Ajánlatkérő a Kbt. 67. értelmében az összes részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel hiánypótlási lehetőséget biztosít 11.) Az Részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérhet a Kbt. 45. alapján. 12.) Amennyiben a részvételre jelentkező, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet esetében cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezéséhez csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. -a alapján. 13.) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. A felhívásban és a dokumentációban csatolandóként előírt iratokat magyar nyelven kell benyújtani. Amennyiben a csatolandó iratok idegen nyelvű okiratok, ezek esetében szükséges azok magyar nyelvű fordítása. Ajánlatkérő elfogadja részvételre jelentkező általi felelős fordítást is. Az ajánlatkérő a magyar nyelvű szöveget vizsgálja. Felelős fordítás esetén a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a fordítót és annak elérhetőségét, illetve a fordítónak büntetőjogi felelőssége teljes tudatában nyilatkoznia kell, hogy a fordítás tartalma az eredeti tartalommal mindenben megegyező. 14.) Ajánlatkérő rögzíti, hogy az devizaárfolyam ingadozásból fakadó devizaárfolyam kockázatot nem vállal. 15.) Ajánlatkérő a nem forintban megadott adatokat átszámítva, HUF-ban kéri megadni. Az ajánlatkérő által az alkalmasság megítélésre kért adatokat, illetve azok értékét - amennyiben azok nem Forintban kerülnek meghatározásra, azon év utolsó banki napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos deviza középárfolyamot használva kell részvételre jelentkezőnek Forintra átváltania, amely évre vonatkozóan az adat közlésre került. A referenciák esetében az átváltáshoz az azok teljesítésekor hatályos árfolyamot kell figyelembe venni. 16.) Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, összegezés) a részvételi jelentkezésben (információs adatlap) megadott faxszámra (elérhetőségre) küldi meg az Részvételre jelentkezők részére. Ajánlatkérő felhívja az Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek az információs adatlapon úgy megadni, hogy Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz (technikai ok, szabadság stb.). 17.) A részvételi jelentkezés összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség a Részvételre jelentkezőt terheli,kivéve a Kbt (2) bekezdése szerinti esetet. 18.) A közös jelentkezés vonatkozásában az eljárás során Ajánlatkérő a Kbt ban foglaltak 18

19 szerint jár el és ezen rendelkezések betartását a Közös Részvételre jelentkezőktől is megköveteli. Az Ajánlatkérő felhívja az részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. szakaszát, amelynek értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös részvételre jelentkezőként kell, hogy szerepeljen. 19.) Az részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bekezdése szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. (6) bekezdésében meghatározott esetekben támaszkodhat. Amennyiben a Részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek úgy kíván megfelelni, hogy más szervezetek kapacitásaira támaszkodik, akkor ennek igazolására a Kbt. 55. (5) bekezdésében foglalt dokumentumok csatolása szükséges, továbbá a kapacitást nyújtó szervezetnek csatolnia kell a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolására nézve előírt tartalmú és formailag előírt dokumentumokat is. 20.) Az Ajánlatkérő felhívja a Részvételre jelentkező(k) figyelmét, hogy a részvételi jelentkezésben (az ajánlatában), valamint esetlegesen a Kbt szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatják. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni és a részvételi jelentkezés (ajánlat) végén, a részvételi jelentkezés (az ajánlat) többi részétől elkülönítetten elhelyezni, hogy azok ne tartalmazzanak a Kbt. 80. (2)-(3) bekezdés szerintielemeket [Kbt. 80. (1)] 21.) A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket az ajánlattételi dokumentáció előír. 22.) Részvételre jelentkezők vegyék figyelembe ajánlatuk elkészítésekor, hogy a dokumentációban ekként meghatározott nyilatkozatok tekintetében abban az esetben is csatolni szükséges, amennyiben azok nemleges tartalmúak! 23.) A részvételi felhívásban előírt - a kizáró okokon és alkalmassági minimum követelményeken kívüli -egyes elvárások, ajánlati elemek részletes szabályait a dokumentáció (kiegészítő iratok) tartalmazza, melynek megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. 24.) Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy a részvételi jelentkezések értékelése során a Kbt. 58. (4) bekezdése szerint a részvételi jelentkezésekben benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében más gazdasági szereplőtől információt kérhet. 25.) A jelen felhívásban IV.3.5) pontban meghatározott időpont csak tájékoztató jellegű, ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy korábbi időpontban küldi meg az ajánlattételi felhívást az ajánlattevők számára. 26.) A jelen felhívás IV.3.3. pontjában foglalt, a dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételek tekintetében előírt ellenérték a részvételi szakaszban kiadandó kiegészítő iratok és az ajánlattételi szakaszban kiadandó dokumentáció együttes ellenértékét tartalmazza. 27.) A részvételi jelentkezések felbontásának helye: Hely: KözBeszTender Kft Budapest, Nagymező u. 19.III/5. szám alatti irodája. A bontási eljárás a Kbt. 62. (5) rendelkezései szerint történik. Ideje: napja 11:00 óra. 28.) A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük feltüntetni az alábbi információkat: a. eljárás száma K-009-H/

20 b. a dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, faxszáma és címe. A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az ajánlatkérőt felelősség nem terheli. 29.) A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldány másolatát, vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdése szerinti aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosult által adott, az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazást, közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban. Természetes személyek, valamint azon formában működő gazdasági szereplők, akik a vonatkozó jogszabályok tekintetében nem kötelesek aláírási címpéldánnyal vagy aláírás mintával rendelkezni, esetében teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtását kéri ajánlatkérő, melyen szerepel a nyilatkozatot tevő aláírása is ( az alábbiak szerint írok alá ). 30.) A Kbt. 60. (5) bekezdése szerint a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 31.) A Kbt. 60. (6) bekezdése szerint a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a dokumentációban megadott minta szerinti felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 62. (5) bekezdés szerinti információkat. 32.) A Kbt. 40. (1) bekezdése alapján a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A fenti nyilatkozatokat nemleges tartalommal is be kell nyújtani a részvételi jelentkezésben. 33.) A részvételi jelentkezések közvetlenül vagy postai úton nyújthatók be a részvételi felhívás A/III. mellékletében meghatározott címre. Postai feladás esetén a részvételi jelentkezésnek a megjelölt részvételi határidő lejártáig igazolható módon meg kell érkeznie. A késedelmes postai kézbesítésből, vagy a küldemény elvesztéséből járó összes kockázat a részvételi jelentkezőket terheli. A részvételi felhívásban meghatározott helyen kívül (pl. központi iktatóban, portaszolgálatnál, stb.) benyújtott részvételi jelentkezések beérkezéséért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget. A részvételi jelentkezések munkanapokon 9-15 óra, pénteki munkarend esetében 9-14 óra, a részvételi határidő napján 9-11 óra között nyújtható be a részvételi felhívás A/III. mellékletében megadott címre. 34.) A postán feladott részvételi jelentkezést ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételi felhívás IV.3.7. pontjában megjelölt címen a részvételi határidőig sor került. A postán feladott részvételi jelentkezés példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: "Azonnal a címzetthez továbbítandó." 35.) A csatolandó dokumentumok vonatkozásában ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 36. (3) bekezdésében foglaltakat alkalmazza a dokumentációban részletezettekkel összhangban. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelésérvényesítésének alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szólónyilatkozat). 36.) Közös részvételre jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezőknek részvételi 20

Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan

Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/82 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 "A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, valamint a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása" Közbeszerzési

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése.

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9 TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítása, szerelése, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, valamint a jótállási időn belüli javítása, karbantartása

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás -

Részletesebben

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében.

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL RF - DRV - Mobil Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17. 21. sz. főút 1+300-7+850 km, 23+300-27+820 km és a 29+190-32+920 km szelvények közötti szakaszok négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri és mérnöki feladatok ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

egyesület A Duna magyarországi szakasza, továbbá a Nemzeti Teljesítés helye:

egyesület A Duna magyarországi szakasza, továbbá a Nemzeti Teljesítés helye: RSOE AF eszközök Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/86 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.07.23. Iktatószám:

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

http://www.tender-ertesito.hu/ausschreibungen/druckversion~id~5200f...

http://www.tender-ertesito.hu/ausschreibungen/druckversion~id~5200f... 1 / 18 2013.03.26. 13:44 Magyar Export-Import Bank Zrt. Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Közzététel dátuma:25.03.2013 Szerződés típusa:szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő:06.05.2013 Dokumentáció

Részletesebben

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés

Részletesebben

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7 K1438/2 1106 Budapest, X. kerület, Eszterlánc utca (belterület) 42544/22 helyrajzi számú ingatlanon kiépítendő válogatómű technológiai berendezéseinek szállítása és telepítése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése (KEOP-2.5.0/B/09-12-2013-0001) munkákhoz kapcsolódó feladatok végrehajtása, a Kormány 1866/2014. (XII.30.) Korm. határozatának

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Részvételi felhívás - Parkok és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterjes területek kaszálása vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Békés Város Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása

Ajánlati felhívás - Békés Város Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása Ajánlati felhívás - Békés Város Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/146 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AF_FORSTER Központ_Faápolás

AF_FORSTER Központ_Faápolás AF_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás)

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás)

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Hangszerek beszerzése

Hangszerek beszerzése Hangszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/146 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.12.11.

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8 A Szépművészeti Múzeum főépülete, a Magyar Nemzeti Galéria, a Könyvtárépület, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, az Artpool Művészetkutató Központ és a Benczúr Irodaházban található

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

2015.09.29. Kbt. 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti szervezet

2015.09.29. Kbt. 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti szervezet Élőerős őrzés-védelem, utasfelügyelet, monitorfelügyelet, gépjármű mozgás regisztrálás, telefon és kulcskezelés, pénzkísérés, valamint biztonságtechnikai berendezés telepítése, felügyelete Közbeszerzési

Részletesebben

Budapest XVIII. kerülete részére komplex közétkeztetési szolgáltatás ellátása és kapcsolódó fejlesztés megvalósítása - 2015.

Budapest XVIII. kerülete részére komplex közétkeztetési szolgáltatás ellátása és kapcsolódó fejlesztés megvalósítása - 2015. Budapest XVIII. kerülete részére komplex közétkeztetési szolgáltatás ellátása és kapcsolódó fejlesztés megvalósítása - 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04.

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04. Adásvételi szerződés keretében az 1742/2013. (X. 14.) Korm. határozat alapján megkötött támogatási szerződés megvalósítása érdekében további orvosi műszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: None/None

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás

Részletesebben

Semmelweis u. 1.) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet (5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.11.04.

Semmelweis u. 1.) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet (5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.11.04. Szállítási szerződés a "Funkcionális integrációt támogató fejlesztés a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház és a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet együttműködésében" TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0021 sz.projekt

Részletesebben

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban.

Részvételi felhívás MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben tárgyban. Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015.

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/53

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/53 1. rész: Vállalkozási szerződés szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére Tiszalúc Nagyközségben FIDIC piros könyv szerint 2. rész: Vállalkozási szerződés szennyvíztisztító telep építésére Tiszalúc Nagyközségben

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.06.12.

Részletesebben

Szakértői jelentés készítése a Magyar Állam és az Európai Beruházási Bank (EIB) között megkötött hitelszerződéshez

Szakértői jelentés készítése a Magyar Állam és az Európai Beruházási Bank (EIB) között megkötött hitelszerződéshez Szakértői jelentés készítése a Magyar Állam és az Európai Beruházási Bank (EIB) között megkötött hitelszerződéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 AJÁNLATI FELHÍVÁS: Térinformatikai rendszer szállítása a Vízügy adatgyűjtési, tervezési és modellezési képességeinek növelésére adásvételi szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés

Részletesebben

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013.

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Főzési alapanyagok beszerzése

Főzési alapanyagok beszerzése Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.05.05.

Részletesebben

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján.

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013.

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Hús és húskészítmények beszerzése

Hús és húskészítmények beszerzése Hús és húskészítmények beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013.

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

RSz 1-2015. Mélyépítés

RSz 1-2015. Mélyépítés RSz 1-2015. Mélyépítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/142 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11. MKB3/2016 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 160103) gyűjtése, szállítása és őrlés útján

Részletesebben

Üzemanyag beszerzés 2016

Üzemanyag beszerzés 2016 Üzemanyag beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Mérőautók beszerzése, rádiómonitoring állomások kvázi-fix kialakítása (részvételi felhívás)

Mérőautók beszerzése, rádiómonitoring állomások kvázi-fix kialakítása (részvételi felhívás) Mérőautók beszerzése, rádiómonitoring állomások kvázi-fix kialakítása (részvételi felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez 1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben