Szakértői jelentés készítése a Magyar Állam és az Európai Beruházási Bank (EIB) között megkötött hitelszerződéshez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakértői jelentés készítése a Magyar Állam és az Európai Beruházási Bank (EIB) között megkötött hitelszerződéshez"

Átírás

1 Szakértői jelentés készítése a Magyar Állam és az Európai Beruházási Bank (EIB) között megkötött hitelszerződéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 21227/2015 CPV Kód: Ajánlatkérő: MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Teljesítés helye: Budapest Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Kbt. 6. (1) c) pontja szerinti gazdasági társaság Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: vasúti szolgáltatások EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15784 Postai cím: Könyves Kálmán krt Város: Budapest Postai irányítószám: 1087 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): MÁV Szolgáltató Központ Zrt. BLÜ Vasút és Vállalat-üzemeltetési Divízió 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt III. emelet 301. Címzett: Földesi Ildikó Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): 1

2 Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet x Egyéb (nevezze meg): Kbt. 6. (1) c) pontja szerinti gazdasági társaság I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb (nevezze meg): vasúti szolgáltatások I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: 2

3 Szakértői jelentés készítése a Magyar Állam és az Európai Beruházási Bank (EIB) között megkötött hitelszerződéshez II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés x Szolgáltatási kategória száma 12 A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: Budapest NUTS-kód HU101 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: 3

4 A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Vállalkozási szerződés az alábbi tárgyban:- Szakértői jelentés készítése a Magyar Állam és az Európai Beruházási Bank (EIB) között megkötött hitelszerződéshez Szakértői jelentés alapjául a MÁV Zrt. által elkészített pályaműködtetői stratégia, a Nemzeti Közlekedési Stratégia (továbbiakban: NKS), és az Országos Vasútfejlesztési Koncepció (a továbbiakban: OVK) szolgál. A nyertes ajánlattevő által elkészítésre kerülő szakértői jelentésnek ki kell terjednie az alábbiakra: Magyarországon a vasúti szektor működését meghatározó szabályozási keretek és az EU szabályoknak való megfelelőség bemutatására; A 2019-es piacnyitásra Az ingatlanvagyon előzetes értékelésére A közszolgáltatási szerződések bonus-malus rendszerére A MÁV Zrt. infrastruktúra szolgáltatásának helyzetelemzésére, finanszírozható fejlesztési és hatékonyság javító javaslatok készítésére (teljesítmény javítása, a finanszírozási jellemzők, a technikai feltételek és a hatékonyság fejlesztése, szervezeti felépítés és a külső intézményi háttér alakulása, az eszközgazdálkodás és fenntartás elvei, a hálózat hozzáférési díjak megfelelőségének értékelése); A pályavasút helyzetét értékelve, a MÁV Zrt. által átadott magyarországi és általa az ajánlatában bemutatásra kerülő főbb iránymutató európai uniós (pl.: skandináv, német, francia,) infrastruktúra vasúti fejlesztésre vonatkozó stratégiai és/vagy koncepcionális tanulmányokból, anyagokból kiindulva, Az elemzés és következtetés alapján rövid- és hosszú távú stratégiai javaslat készítésére a MÁV Zrt. számára a nemzetközi best practice / bevált gyakorlatok felhasználásával; Európai uniós best practice / bevált gyakorlatok felhasználásával a pályaműködtetési feladatok ellátása terén következetes és ésszerű, finanszírozható fejlesztési és hatékonyság javító javaslatok, akciótervek kialakítására, mely által a tervezett idő- és a várható éves költségvetési terveken belül megadott költségkereten (2015-ben felújítási költségtérítés 26 Mrd Ft, üzemeltetési költségtérítés 44 Mrd Ftaz EIB hitelből 2015-re finanszírozandó projektek összértéke 31,4 Mrd Ft, melyből a pálya felújítását jelentő vasúti közlekedés-fejlesztési beruházások egyedi projektjei nagyságrendileg 1-2,5 Mrd Ft-ot tesznek ki) belül a beazonosított célok megvalósíthatók. A szakértői jelentés elkészítése során ajánlattevőnek a MÁV Zrt. pályaműködtetési stratégiájából, az abban meghatározott helyzetértékelésből, elemzésből és jövőképből kell kiindulnia. A nyertes ajánlattevőnek be kell mutatnia a pályaműködtetés feladatai végrehajtásában az EU területén létező bevált gyakorlatokat, és figyelembe kell vennie az EU irányelveit, előírásait, és a már elkészült Nemzeti Közlekedésfejlesztési Stratégiát (NKS), és Országos Vasútfejlesztési Koncepciót (OVK), valamint az azokban megfogalmazott követelményeket. Nyertes ajánlattevőnek rá kell mutatnia a bevált gyakorlatok MÁV Zrt. területén történő alkalmazásának lehetőségeire, feltételeinek meghatározására, a szükséges akciókra, azok ráfordításaira, forrás igényeire, elérhető eredményére és javasolt ütemezésére. A szakértői jelentés mérföldkövei: 1. Munkaindító jelentés (ú.n. inception report) elkészítése: a szakértői jelentés elkészítésének módszertani leírása, felhasználni kívánt vasúti adatok és szakirodalom bemutatása, tervezett tényfeltáró tevékenységek, konzultációk, azok ütemezése; 2. Szakértői jelentés-tervezet (ú.n. draft report) elkészítése: a végső változat elvárt tartalmának teljességében, a szakértői jelentés véglegesítéséhez szükséges előzetes véleményeztetés céljából; 4

5 3. Szakértői jelentés (ú.n. final report) magyar és angol nyelven, a Dokumentáció részét képező elvárt minimum tartalomjegyzék alapján, a Jelentés részeként a javasolt, módosított, végleges MÁV Zrt. pályaműködtetési stratégia és az abban foglalt célokhoz kapcsolódó akciótervek kidolgozásával és benyújtásával. A szakértői jelentés elkészítésével kapcsolatos részletes feladatokat, elvárásokat, követelményeket, tartalmi elvárásokat valamint az ajánlattevő által készítendő ütemezés elvárt formáját az ajánlati dokumentáció tartalmazza. II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) Vállalkozási szerződés az alábbi tárgyban:- Szakértői jelentés készítése a Magyar Állam és az Európai Beruházási Bank (EIB) között megkötött hitelszerződéshez Szakértői jelentés alapjául a MÁV Zrt. által elkészített pályaműködtetői stratégia, a Nemzeti Közlekedési Stratégia (továbbiakban: NKS), és az Országos Vasútfejlesztési Koncepció (a továbbiakban: OVK) szolgál. A nyertes ajánlattevő által elkészítésre kerülő szakértői jelentésnek ki kell terjednie az alábbiakra: Magyarországon a vasúti szektor működését meghatározó szabályozási keretek és az EU szabályoknak való megfelelőség bemutatására; A 2019-es piacnyitásra Az ingatlanvagyon előzetes értékelésére A közszolgáltatási szerződések bonus-malus rendszerére A MÁV Zrt. infrastruktúra szolgáltatásának helyzetelemzésére, finanszírozható fejlesztési és hatékonyság javító javaslatok készítésére (teljesítmény javítása, a finanszírozási jellemzők, a technikai feltételek és a hatékonyság fejlesztése, szervezeti felépítés és a külső intézményi háttér alakulása, az eszközgazdálkodás és fenntartás elvei, a hálózat hozzáférési díjak megfelelőségének értékelése); A pályavasút helyzetét értékelve, a MÁV Zrt. által átadott magyarországi és általa az ajánlatában bemutatásra kerülő főbb iránymutató európai uniós (pl.: skandináv, német, francia,) infrastruktúra vasúti fejlesztésre vonatkozó stratégiai és/vagy koncepcionális tanulmányokból, anyagokból kiindulva, Az elemzés és következtetés alapján rövid- és hosszú távú stratégiai javaslat készítésére a MÁV Zrt. számára a nemzetközi best practice / bevált gyakorlatok felhasználásával; Európai uniós best practice / bevált gyakorlatok felhasználásával a pályaműködtetési feladatok ellátása terén következetes és ésszerű, finanszírozható fejlesztési és hatékonyság javító javaslatok, 5

6 akciótervek kialakítására, mely által a tervezett idő- és a várható éves költségvetési terveken belül megadott költségkereten (2015-ben felújítási költségtérítés 26 Mrd Ft, üzemeltetési költségtérítés 44 Mrd Ftaz EIB hitelből 2015-re finanszírozandó projektek összértéke 31,4 Mrd Ft, melyből a pálya felújítását jelentő vasúti közlekedés-fejlesztési beruházások egyedi projektjei nagyságrendileg 1-2,5 Mrd Ft-ot tesznek ki) belül a beazonosított célok megvalósíthatók. A szakértői jelentés elkészítése során ajánlattevőnek a MÁV Zrt. pályaműködtetési stratégiájából, az abban meghatározott helyzetértékelésből, elemzésből és jövőképből kell kiindulnia. A nyertes ajánlattevőnek be kell mutatnia a pályaműködtetés feladatai végrehajtásában az EU területén létező bevált gyakorlatokat, és figyelembe kell vennie az EU irányelveit, előírásait, és a már elkészült Nemzeti Közlekedésfejlesztési Stratégiát (NKS), és Országos Vasútfejlesztési Koncepciót (OVK), valamint az azokban megfogalmazott követelményeket. Nyertes ajánlattevőnek rá kell mutatnia a bevált gyakorlatok MÁV Zrt. területén történő alkalmazásának lehetőségeire, feltételeinek meghatározására, a szükséges akciókra, azok ráfordításaira, forrás igényeire, elérhető eredményére és javasolt ütemezésére. A szakértői jelentés mérföldkövei: 1. Munkaindító jelentés (ú.n. inception report) elkészítése: a szakértői jelentés elkészítésének módszertani leírása, felhasználni kívánt vasúti adatok és szakirodalom bemutatása, tervezett tényfeltáró tevékenységek, konzultációk, azok ütemezése; 2. Szakértői jelentés-tervezet (ú.n. draft report) elkészítése: a végső változat elvárt tartalmának teljességében, a szakértői jelentés véglegesítéséhez szükséges előzetes véleményeztetés céljából; 3. Szakértői jelentés (ú.n. final report) magyar és angol nyelven, a Dokumentáció részét képező elvárt minimum tartalomjegyzék alapján, a Jelentés részeként a javasolt, módosított, végleges MÁV Zrt. pályaműködtetési stratégia és az abban foglalt célokhoz kapcsolódó akciótervek kidolgozásával és benyújtásával. A szakértői jelentés elkészítésével kapcsolatos részletes feladatokat, elvárásokat, követelményeket, tartalmi elvárásokat valamint az ajánlattevő által készítendő ütemezés elvárt formáját az ajánlati dokumentáció tartalmazza. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: 180 (a szerződés megkötésétől számítva) 6

7 vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) A szerződő Felek a Szerződés nem teljesítése, hibás illetve a kötbérköteles határidők vonatkozásában késedelmes teljesítése, továbbá a Szerződésben foglalt egyéb esetére - amennyiben a Nyertes ajánlattevő (a továbbiakban Nyertes Ajánlattevő vagy: Vállalkozó) a Ptk. 6:142 második mondatában foglalt feltételek együttes fennállásának hiányában nem mentesül a felelősség alól (vagy) amennyiben a Vállalkozó a Ptk. 6:142. -ában foglaltak alapján jogszerűen ki nem menti magát - kötbér fizetésében állapodnak meg. Vállalkozó nem teljesítéséből, vagy késedelméből eredő kötbér követelés alapja a munkaindító jelentés esetében a nettó vállalkozói díj 20%-a. Vállalkozó nem teljesítéséből, vagy késedelméből eredő kötbér követelés alapja a szakértői jelentés esetében a nettó vállalkozói díj teljes összege. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett munkarész tekintetében naptári naponként az adott kötbéralap 0,5 %-a, de maximum 20 %-a. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy hibás teljesítése esetén Ajánlatkérőnek (a továbbiakban: Ajánlatkérő vagy Megrendelő) kötbért fizet, melynek mértéke a Szerződés szerinti nettó vállalkozói díj 10%-a. Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik akkor is, ha a teljesítés lehetetlenné vált, meghiúsult, illetőleg Vállalkozó a Szerződés teljesítését megtagadta. Nem teljesítés (lehetetlenülés, meghiúsulás, teljesítés megtagadás) esetén Megrendelő a Szerződés szerinti nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért számít fel. A kötbér esedékessé válik, ha Megrendelő az elállását vagy felmondását a Vállalkozónak bejelentette. Meghiúsulási kötbér érvényesítésével egyidejűleg Vállalkozó - a nem teljesítéssel érintett szolgáltatások után - díjra nem jogosult, és Megrendelő a Szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt elállhat, vagy azt rendkívüli felmondással megszüntetheti. A késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér megfizetése nem érinti és nem zárja ki a jogszabályból és a Szerződésből Megrendelőt megillető bármely más igény érvényesítésének lehetőségét. Ha a Vállalkozó a várható szerződésszegéséről elvárható időben, de legfeljebb a körülmény felmerülésétől számított 48 órán belül nem tájékoztatja Megrendelőt, úgy az értesítés elmulasztása miatti kötbérként felek a várható szerződésszegéssel érintett nettó szerződéses érték 10 %-át kötik ki, illetve abban az esetben, ha a szerződésszegés nem a teljesítéshez kapcsolódik, akkor ezen kötbér mértéke Forint/alkalom. Az értesítés elmulasztása miatti kötbér akkor is jár, ha a fél azon szerződésszegési felelősség alól, melyről értesítést kellett volna adnia, magát egyébként kimenti. A kötbér a Megrendelő ezzel kapcsolatos igényének bejelentésekor válik esedékessé. Vállalkozó felelőssége vonatkozásában kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szerződés megkötésére az EIB és a Magyar Állam által megkötött Finanszírozási Szerződés, és az EIB és a MÁV Zrt. által megkötött Projekt-megvalósítási Megállapodás alapján került sor. Vállalkozó helytállni tartozik mindazon károkért, amelyek a Vállalkozó teljesítésének késedelméből vagy hibájából fakadóan akár a Finanszírozási Szerződés, akár a Projekt-megvalósítási Megállapodás megsértését 7

8 eredményezik és amelyek így a Megrendelőre hátrányos következményekkel járnak, vagy Megrendelőre áthárításra kerülnek. Vállalkozó a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a Szerződés aláírásával egyidejűleg köteles az abban meghatározott, szerződés szerinti és áfa nélkül számított vállalkozási díj összegének 5 %-ával megegyező mértékű teljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére a Kbt (6) bekezdés a) pontja szerint. A teljesítési biztosítéknyújtás formája a szerződéskötés időpontja előtt eldöntendő, arról Vállalkozónak a Szerződés aláírása előtt nyilatkoznia kell. Az egyik biztosítéki formáról a másikra való áttérésre a Kbt (8) bekezdésének figyelembe vételével van lehetőség. (A biztosíték nyújtásával kapcsolatban a jelen felhívás VI.3) pontja tartalmaz részletesebb információkat.) Vállalkozó köteles a teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor a MÁV Zrt. rendelkezésre bocsátani. A teljesítési biztosítéknak a teljesítés teljes időtartama alatt, a szerződés teljesítési véghatáridejét követő 30. napig, vagy a jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáig kell folyamatosan érvényben maradnia. Megrendelő ezt követően rendelkezik a biztosíték megszüntetéséről, és erről Vállalkozót értesíti. Vállalkozó a Szerződés jótállási időszakával kapcsolatos igények biztosítékaként a szakértői jelentés átvételét követően, de legkésőbb a végszámla benyújtásával egy időben köteles a Szerződésben meghatározott, szerződés szerinti és áfa nélkül számított vállalkozói díj összegének 5 %-ával megegyező mértékű jólteljesítési biztosítékot nyújtani, vagy teljesítési biztosítékát jólteljesítési biztosítékká módosítani Megrendelő részére a Kbt (6) bekezdés a) pontja szerint. A jólteljesítési biztosítéknak a jótállási időszak alatt, és annak leteltét követő 30 napig kell folyamatosan rendelkezésre állnia. Vállalkozó a jótállási időszak meghosszabbodása esetén köteles a biztosíték érvényességét meghosszabbítani. Megrendelő a jótállási időszak lezárásakor a jólteljesítési biztosítékot felszabadítja. Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező feladatok teljesítéséért jog- és kellékszavatossággal tartozik. Vállalkozó az elkészült szakértői jelentés átadásával, a szakértői jelentéssel kapcsolatosan a MÁV Zrt., a MÁV Zrt. tulajdonosa, vagy az EIB által feltett kérdések, kifogások és Vállalkozó azokra adott válaszai idejére, de legfeljebb 6 (hat) hónap időtartamra, jótállást vállal. A jótállás kiterjed Vállalkozó válaszadási, és a szakértői jelentés szükséges kijavítási kötelezettségére, illetve annak elfogadtatására. A jótállási idő kezdete a szakértői jelentés Megrendelő által aláírt teljesítésigazoláson feltüntetett átvételi időpontja. A mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályozást az ajánlati dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettség nem terheli. Vállalkozó a Szerződés szerinti feladatai teljesítésével kapcsolatban egy részszámla és egy végszámla kiállítására jogosult. A munkaindító jelentés (inception report) elfogadását és a teljesítésigazolás aláírását követően Vállalkozó a vállalkozói díj 20%-ról részszámla kiállítására jogosult. 8

9 Megrendelő a Kbt (1) bekezdése alapján köteles a teljesítési igazolást kiállítani. A Vállalkozó által a Basware teljesítési igazolás alapján kiállított (rész-/vég)számlán feltüntetett teljesítési időpontnak meg kell egyeznie a teljesítési igazolásban feltüntetett teljesítés időpontjával. A Vállalkozó a részszámlát és a végszámlát csak a Megrendelő által aláírt, elektronikus úton megküldött Basware teljesítésigazolásának (a Szerződés 4. számú melléklete) kézhezvétele után állíthatja ki, és a (rész-/vég)számlához mellékelnie kell annak kinyomtatott példányát. Vállalkozó végszámla kiállítására csak a szakértői jelentés hiánytalan elkészítését, elfogadását, a Basware teljesítésigazolás aláírását, valamint a jólteljesítési biztosíték átadását követően jogosult. Megrendelő mindaddig jogosult Vállalkozó (rész-/vég)számláját visszautasítani, amíg az nem felel meg maradéktalanul a Szerződésben foglaltaknak. A hibás, hiányos, téves címre megküldött vagy egyéb okból nem a Szerződés rendelkezéseiben és/vagy a hatályos jogszabályokban megfogalmazottaknak megfelelő (rész-/vég)számla visszautasításából eredően a Vállalkozó Megrendelővel szemben igényt nem érvényesíthet és köteles helyt állni a Megrendelőt az ilyen esetekből kifolyólag érő összes kárért. Az előzőekben részletezett esetekben a fizetési határidő a megfelelő (rész-/vég)számla kézhezvétele napján kezdődik. Megrendelő olyan (rész-/vég)számlát fogad el, amely valamennyi, a (rész-/vég)számlákra vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezésekben rögzített tartalmi kelléket tartalmaz, és amely alapján beazonosítható a Vállalkozó azon szolgáltatása (kötelezettsége), amellyel összefüggésben a (rész-/vég)számlát kiállították. Felek rögzítik, hogy a Szerződés szerinti kifizetések az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó ,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a (rész-/vég)számla kifizetésének feltétele, hogy a Vállalkozó 30 (harminc) napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást mutasson be, adjon át, vagy küldjön meg Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Vállalkozó nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A hiánytalanul kiállított és Megrendelő által befogadott (rész-/vég)számla fizetési határideje a (rész-/vég)számla Megrendelő általi kézhez vételétől számított 30. (harmincadik) naptári nap. A megfelelő tartalommal kiállított (rész-/vég)számla ellenértékét Megrendelő átutalással teljesíti Vállalkozó (rész-/vég)számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a (rész-/vég)számla összegével megterheli. A Felek megállapodnak, hogy Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a fizetési esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel. A finanszírozási és fizetési feltételeket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő a Kbt. 27. (2) bekezdése alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem 9

10 (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki Kbt. 57. (1) bekezdés a)-c) illetve f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. Az igazolás módja: Ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a fent előírt kizáró okok hatálya alá nem tartozását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) ai szerint köteles igazolni, figyelembe véve a Korm. rendelet 13. -a szerinti hatósági útmutatóban foglaltakat is. Az ajánlattevőnek a Kbt. 58. (3) bekezdése és a Korm. rendelet 10. -a alapján az ajánlatában, cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek a Korm. rendelet 10. a) vagy b) pontja alapján igazolnia kell, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-c) pontjai, illetve a Kbt. 57. (1) bekezdés f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.. A kizáró okok igazolás a során figyelemmel kell lenni a következő útmutatókban foglaltakra: - A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ évi 61. szám; ). - A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (2014. évi 57. szám, 2014.május 16.). Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, így az ajánlattevők (illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek) azon kizáró okok vonatkozásában, ahol nyilatkozattételre kötelesek, a jelen felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatokkal kötelesek igazolni, hogy nem tartoznak az előírt kizáró okok hatálya alá. 10

11 III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1 Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja alapján cégszerűen aláírt nyilatkozatát az előző három üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti (vasúti infrastruktúra működtetésére vonatkozó stratégia elkészítésére és/vagy országos vagy térségi vasúti infrastruktúrát működtető társaság átvilágítása) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételét, attól függően, hogy a gazdasági szereplő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdései nyomán, az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt pontja,továbbá az alkalmasság előírása vonatkozásában a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdésében foglaltak is megfelelően alkalmazandók. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az előző három üzleti évben - az általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgya szerinti (vasúti infrastruktúra működtetésére vonatkozó stratégia elkészítésére és/vagy országos vagy térségi vasúti infrastruktúrát működtető társaság átvilágítása) árbevétele összesen nem éri el legalább évente a nettó 50 millió Ft-ot. Amennyiben ajánlattevő azért nem rendelkezik a fenti árbevétellel, mert 3 évnél rövidebb ideje működik, abban az esetben minősül alkalmatlannak, ha a működésének megkezdési időpontjától fogva az általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétele összesen nem éri el legalább a nettó 75 millió Ft-ot. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a P/1. alkalmassági követelménynek. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M/1. Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított előző három év (36 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését a Korm. rendelet 16. (1)-(2)bekezdése szerinti formában igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal: szerződést kötő másik fél megnevezése szerződést kötő másik fél székhelye/lakcíme, a kontaktszemély neve, elérhetősége (cím és/vagy telefonszám és/vagy és/vagy fax), a referencia tárgyának ismertetése (oly módon, hogy abból az alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen), a referencia teljesítési ideje, időtartama (kezdet és befejezés megjelölésével; év, hónap, nap pontossággal), az ellenszolgáltatás egyösszegű pontos összege (nettó formában megadva a pénznem megjelölésével) utalás az előírás és szerződésszerű teljesítésre, 11

12 ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen ellenértékkel vagy mennyiséggel vett részt (önálló teljesítés esetén ennek a ténynek a feltüntetése szükséges). Amennyiben a bemutatott referencia teljesítési ideje az előírt időszaknál, azaz az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított előző három évnél (36 hónapnál) korábban kezdődött, az ajánlatkérő az alkalmasság vizsgálata során kizárólag a vizsgált referencia-időszakban [a felhívás feladásától visszafele számított előző három év (36 hónap)] végzett szolgáltatás ellenértékét tudja figyelembe venni, ezért ebben az esetben a referencianyilatkozatban a referencia-időszakban végzett munka nettó ellenértékét és a vizsgált időszakban figyelembe vehető teljesítés időtartamát kell feltűntetni. (A benyújtott referencianyilatkozatból Ajánlatkérő számára egyértelműen ki kell derülnie, hogy ajánlattevő a bemutatott munka referencia-időszakra eső nettó ellenértékét tüntette fel.) Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az ajánlattevő által bemutatott referencia az alkalmasság megítélése szempontjából releváns szolgáltatásokon túl egyéb tevékenységet is magában foglal, az alkalmasság megítélése szempontjából releváns tevényeség ellenértékét kell feltűntetni. (A benyújtott referencianyilatkozatból Ajánlatkérő számára egyértelműen ki kell derülnie, hogy ajánlattevő az alkalmasság megítélése szempontjából releváns szolgáltatásra vonatkozó referencia nettó ellenértékét tüntette fel.) M/2. Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdésének d) pontja szerint a teljesítésbe bevonni kívánt valamennyi szakember bemutatását az alábbiak szerint: 1.csatolni kell a szakemberek bemutatását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amely nyilatkozatot azon gazdasági szereplőnek kell cégszerűen aláírni, amely az adott szakembert rendelkezésre bocsátja. A nyilatkozatban minimálisan az alábbiakat kell megjelölni: - az adott szakember nevét, - végzettségét, - azon alkalmassági feltétel pontos megjelölését, hogy milyen szakemberként kívánja az ajánlattevő bevonni az adott szakembert a szerződés teljesítésébe (M/2.a; M/2.b.; stb.) 2. csatolni kell valamennyi alkalmasságot igazoló teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát. A szakmai önéletrajzban minimálisan az alábbiakat kell megjelölni: - név, - születési idő, - végzettség, - jelenlegi munkahely neve, - a szakember által megszerzett gyakorlat feltüntetése/ ellátott feladatok rövid bemutatása oly módon, hogy abból az alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen (pl. valamennyi bemutatott szakember esetén utalás a projektekre/feladatokra, melyben az adott szakemberek közreműködtekaz M/2.a.), M/2.c.) és M/2.d.) alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakemberek esetén a szakemberek közreműködésével elkészített szakmai anyag jellege /döntés-előkészítő tanulmány, tanulmányterv, stb./, az M/2.a.) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember esetén annak feltüntetése, hogy a szakember milyen szerepkört töltött be az adott projektben/feladatban (pl. projektmenedzser vagy egyéb),, az M/2.b.) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember esetén a projektekben való jogi 12

13 közreműködés tényének rögzítése, stb.); gyakorlat kezdete (év, hónap, nap), vége (év, hónap, nap) pontossággal feltüntetve. A szakmai önéletrajzokból az M/2.b.), M/2.c.) és M/2.d.) alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakemberek esetén a 3 év illetve az M/2.a.) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember esetén 8 év - az adott minimumkövetelményben meghatározottak szerinti - tapasztalatnak egyértelműen ki kell derülnie! Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy az azonos időtartamra eső gyakorlati időket (ha pl. a szakember egységnyi időtartam alatt párhuzamosan több helyen/több projekten is dolgozott) csak egyszer veszi figyelembe! 3. Valamennyi alkalmasságot igazoló teljesítésbe bevonni kívánt szakember vonatkozásában mellékelni kell az alkalmasság megítélése szempontjából releváns végzettséget igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at (különös tekintettel az egyetemi vagy főiskolai diplomára) egyszerű másolatban. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított előző három évben (36 hónapban) legalább 1 db legalább nettó 50 millió Ft értékű nyílt hozzáférésű vasúti infrastruktúra működtetésére vonatkozó stratégia elkészítésére vonatkozó és országos vagy térségi vasúti infrastruktúrát működtető társaság átvilágítását is magába foglaló előírás- és szerződésszerűen teljesített referenciával, és költség-haszon elemzés készítésére vonatkozó előírás- és szerződésszerűen teljesített referenciával, mely legalább 1db, legalább 1,5 milliárd Ft értékű vasúti közlekedés-fejlesztési beruházás előkészítésére és/vagy értékelésére vonatkozik és Az ajánlattevő egy referenciával több alkalmassági feltételnek is megfelelhet. Egy szerződésre vonatkozó referencia a fenti követelményeket egyszerre is teljesítheti, amennyiben az adott referenciamunka valamennyi előírt feltételnek megfelel. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek az M/1 alkalmassági követelménynek. M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel: M/2.a) legalább 1 fő szakértővel/projektvezetővel, aki közlekedés-építő-, és/vagy közlekedésmérnökként mérnök-közgazdász, és/vagy mérnök-üzemgazdász felsőfokú egyetemi vagy főiskolai (vagy azzal egyenértékűnek minősülő, az ajánlattevő székhelye/letelepedési helye szerint szakmagyakorlási jogosultságot biztosító szabályrendszerben meghatározott) 13

14 végzettséggel, valamint legalább 5 év európai (országos vagy térségi) vasúti infrastruktúra működtetéséhez vagy annak fejlesztéséhez kapcsolódó stratégia kidolgozása tárgyú és/vagy infrastruktúra-tervezéshez kapcsolódó tárgyú szakértői anyag készítésében szerzett gyakorlattal rendelkezik, és projektvezetőként legalább 1 db nyílt hozzáférésű vasúti közlekedésfejlesztési tanulmány készítésére vonatkozó vagy vasúti közlekedésfejlesztési tanulmány készítését is magában foglaló projekt irányítását ellátta; M/2.b) legalább 1 fő jogász végzettségű szakemberrel, aki európai vasúti közlekedési projektekben való jogi közreműködésre vonatkozó legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik. M/2.c) legalább 1 fő szakemberrel, aki felsőfokú közgazdasági és/vagy pénzügyi végzettséggel (vagy azzal egyenértékűnek minősülő, az ajánlattevő székhelye/letelepedési helye szerint szakmagyakorlási jogosultságot biztosító szabályrendszerben meghatározott) rendelkezik, és akinek vasúti infrastrukturális beruházás(ok)hoz kapcsolódó költségelemzés, és/vagy értékelemzés, és/vagy kockázat-elemzés, és/vagy kockázat-kezelés szakterületen legalább 3 év vagy valamely európai ország vasúti infrastruktúra működtetés területén készített szakértői anyag során szerzett szakmai tapasztalata van; M/2.d) legalább 1 fő szakértővel, aki egyetemi vagy főiskolai környezetvédelmi mérnöki vagy környezetvédelmi szakmérnöki (vagy azzal egyenértékűnek minősülő, az ajánlattevő székhelye/letelepedési helye szerint szakmagyakorlási jogosultságot biztosító szabályrendszerben meghatározott) végzettséggel, és legalább 3 év valamely európai ország vasúti infrastruktúraműködtetés területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az M/2.a) és M/2.c) alkalmassági minimumkövetelmények kiegészítéseként Ajánlatkérő közölni kívánja, hogy szakértői anyagnak az alábbiakat tekinti: Európai ország országos vagy térségi vasúti közösségi közlekedéséhez kapcsolódó: vasúti infrastruktúra elemzése, vagy fejlesztése terén készített stratégia, és/vagy infrastruktúra-tervezés tárgyú megvalósíthatósági tanulmány, és/vagy döntés-előkészítő tanulmány, és/vagy tanulmányterv és/vagy költség-haszon elemzés készítése és/vagy hálózat-hozzáférési díjrendszer kialakítása. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek az M/2 alkalmassági követelményeknek. Kiegészítéseként ajánlatkérő közli, hogy a fent alkalmazott kifejezések alatt a következőket érti: vasúti infrastruktúra: a vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. törvényben definiált vasúti pálya, vasúti pálya tartozékai és vasúti üzemi létesítmény elemeit érti. vasúti közlekedésfejlesztés: A vasúti infrastruktúra (pálya-, tartozékai és üzemi létesítményei)és az infrastruktúrát használó operátor társaságok építményeinek, eszközrendszerének, irányító szervezetének, menetrendszerkezetének az EU irányvonala mentén történő beruházása, megújítása, fejlesztése, átalakítása - az interoperabilitás, - a fenntartható mobilitás és az elérhetőségminőségi színvonalának, - a térségi kohézió, - a gazdasági és társadalmi fejlődés támogatása, - a környezetbarát közlekedés, - az intermodalitás és kommodalitás megvalósítása érdekében. Ajánlatkérő egyenértékű végzettségnek tekinti 14

15 közlekedés-építő mérnöki végzettség esetén közlekedés-építési szakterületen vasúti (közúti villamos, földalatti vasút is) létesítmények így különösen pálya, és annak és annak tartozékai (így különösen műtárgyak, híd, áteresz, alagút, alul/felüljáró, támfal) berendezései, tartozékai vízelvezetése, és zajvédelme tervezési és építési munkáinak korlátlan műszaki ellenőrzésére feljogosító felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettséget, közlekedésmérnöki végzettség esetén a közlekedési hálózatok, viszonylatok, utasáramlás, közlekedési rendszerek, operátor szervezetek, ellátási követelmények kiépítésének, menetrendek tervezésére, megvalósítására és felülvizsgálatára feljogosító felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettséget, mérnök-közgazdász, és mérnök-üzemgazdász végzettség esetén a közlekedésépítési, vagy közlekedésmérnöki alapvégzettséggel rendelkező szakembernek kiegészítő szakon szerzett közgazdász, vagy üzemgazdász felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettséget, környezetvédelmi mérnöki vagy környezetvédelmi szakmérnöki végzettség esetén környezetvédelmi szakterületen, illetve részterületein (hulladékgazdálkodás, levegő tisztaság védelem, víz- és földtani közegvédelem, zaj-, és rezgésvédelem) szakértői tevékenység ellátására feljogosító felsőfokú szakirányú, vagy továbbképzési szakon szerzett (egyetemi vagy főiskolai) végzettséget. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét nem IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében 15

16 IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám Ajánlati ár (vállalkozási díj nettó, Ft-ban 80 meghatározva) A feladat elvégzésének vállalt időtartama 20 (legfeljebb 180 nap) IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/12/14 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: 16

17 A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/12/14 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2015/12/14 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 (adott esetben) Hely: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalat-üzemeltetési Divízió 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt V. emelet 516. tárgyaló Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt a szerint. VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: VI.3) További információk (adott esetben) 1. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárást külön jogszabályban (46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet) előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le, így a Kbt. 83. (7) bekezdése alapján Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséget 60 (hatvan) napban határozza meg. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatok értékelése vonatkozásában a Kbt. 65. (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el. 2. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához. 3. Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlást a Kbt ban foglaltaknak megfelelően biztosítja. Aja nlatke rő a Kbt. 67. (5) bekezde se nyoma n ta je koztatja az ajánlattevőket, hogy amennyiben a hia nypo tla ssal az ajánlattevő az ajánlatában kora bban nem szereplő gazdasa gi szereplőt von be az elja ra sba e s e gazdasa gi szereplőre tekintettel lenne 17

18 szükse ges az u jabb hia nypo tla s, u gy ezesetben aja nlatke rő nem korla tozza e s nem za rja ki az u j gazdasa gi szereplőre vonatkozo an a hia nypo tla st. 4. Ajánlatkérő az eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt ában foglaltak szerint adja meg. 5. Az ajánlatkérő - figyelemmel a Kbt. 35. (1) bekezdésében foglaltakra - azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését írásban jelzi. Egyidejűleg meg kell adni az írásbeli kapcsolattartási forma alkalmazása során használható címet és/vagy faxszámot, amelyre ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat küldi az érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek. 6. A Kbt. 60. (1) bekezdése alapján az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. 7. A Kbt. 60. (3) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 8. A Kbt. 61. (1) bekezdése alapján az ajánlatot írásban és zártan, a jelen ajánlati felhívásban megadott címre (MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalat-üzemeltetési Divízió 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt III. emelet 301. iroda) közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A kézbesítés késedelméből, nem megfelelőségéből származó felelősség ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét arra, hogy ajánlatkérő kapcsolattartási pontjaként megjelölt székházban beléptető rendszer működik, s emiatt az épületbe történő belépés a portai regisztráció miatt időigényes (előre láthatólag perc). Ennek figyelembevétele az ajánlattevő részéről elengedhetetlen, különös tekintettel az ajánlat benyújtásának napjára. Az ebből eredő bárminemű késedelemért ajánlatkérő felelősséget nem vállal. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a www. pontosido.hu weboldal Budapest idő adatai alapján állapítja meg. 9. Az eljárásban való részvétel feltétele a dokumentáció ajánlatkérő jelen ajánlati felhívás I.1. pontjában megjelölt kapcsolattartójától történő átvétele (ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak át kell vennie a dokumentációt). Egy ajánlattevő/alvállalkozó kizárólag egy dokumentáció átvételére jogosult. Ajánlatkérő nem járul hozzá a dokumentáció bármilyen - változatlan vagy módosított - formában történő felhasználásához a jelen eljárás keretein kívül 10. A dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján, az ajánlatkérő nevében eljáró szervezetnél (MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Beszerzési Szervezet Vasúti és Vállalat-üzemeltetési Divízió (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt ) III. emelet 301 iroda), az ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon hétfőtől-csütörtökig óra, pénteken óra közötti időszakokban, az ajánlattételi határidő lejártának napján óra között. A dokumentáció a Kbt. 50. (3) bekezdés szerinti megküldésének kérése esetén ajánlatkérő a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül megküldi a dokumentációt a kérelmező részére. 11. Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények a következők: a) Az ajánlat eredeti példányát állagsérelem nélkül nem szétbontható módon, zsinórral, lapozhatóan kell összefűzni, mely feltételnek önmagában a spirálozás nem felel meg. A csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához kell rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább 18

19 egy része a matricán legyen. b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként 1-gyel növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; d) Az ajánlatot sérülésmentes, zárt csomagolásban, magyar nyelven, 1 eredeti papír alapú példányban kell benyújtani. Az ajánlatot a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (szkennelve,.pdf kiterjesztésű file formájában) is be kell nyújtani, CD-n vagy DVD-n, az ajánlathoz mellékelve. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában, hogy a CD-n / DVD-n benyújtott ajánlata teljes mértékben megegyezik a papír alapú (eredeti) példánnyal. A külső csomagoláson Szakértői jelentés készítése a Magyar Állam és az Európai Beruházási Bank (EIB) között megkötött hitelszerződéshez megjelölést, valamint Az ajánlattételi határidő lejártáig (2015. december 14. hétfő 10:00 óra) nem bontható fel! feliratot kell feltüntetni. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy amennyiben a csomagoláson az ajánlattevő nem tünteti fel a Az ajánlattételi határidő lejártáig (2015. december 14. hétfő 10:00 óra) nem bontható fel! feliratot, úgy nem tud felelősséget vállalni annak az ajánlattételi határidő előtt történő felbontásáért. e) Az ajánlatban lévő, minden -az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. f) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 12. Ahol a Kbt., illetve a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Az ajánlat a Kbt. 61. (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 13. A Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni (nemleges nyilatkozat benyújtása is szükséges): a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. Ajánlatkérő az ajánlatok összeállítása kapcsán ezúton szeretné kiemelten felhívni az ajánlattevők figyelmét a Kbt pontja szerinti alvállalkozó fogalomra, amely szerint: alvállalkozó: az a gazdasági szereplo, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerzo dés teljesítésében az ajánlattevo által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplo t, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerzo dés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag eladóját, 19

20 c) építési beruházás esetén az építo anyag-eladót; 14. Az ajánlathoz csatolni kell a évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó, ezért cégnek minősülő ajánlattevő, az alvállalkozó vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát/címpéldányait vagy ügyvéd által a Ctv. 9. -a szerint ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. [Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját, vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolati formában. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meghatalmazás aláírására meghatalmazóként kizárólag az ajánlattevő (alvállalkozó, kapacitást nyújtó szervezet) vezető tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a képviseletre feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116. (3) bekezdés alapján az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást érvényesen nem adhat.] Az ajánlathoz csatolni kell a cégnek nem minősülő ajánlattevő, az alvállalkozó vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló személy személyazonosításra alkalmas okmányának másolatát. [Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem az aláírásra jogosult személy, úgy csatolni kell az általa aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek vagy tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját, vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott személy(ek) személyazonosításra alkalmas okmányát vagy közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási jogosultságára vonatkozó mintáját egyszerű másolati formában.] A Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 196. (1) bekezdése értelmében a magánokirat az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el, feltéve, hogy az alábbi feltételek valamelyike fennáll: a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta; b) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni; c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van; d) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták; e) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik; f) az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást helyezett el. 15. Az ajánlathoz ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát. A nyilatkozatot akkor is csatolni szükséges, ha ajánlattevő nem támaszkodik más szervezetre az alkalmasság igazolásához. Amennyiben ajánlattevő más gazdasági szereplő kapacitásaira 20

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében.

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9 TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítása, szerelése, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, valamint a jótállási időn belüli javítása, karbantartása

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Részvételi felhívás K-0009-H/2015

Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Vasúti járművek bevonatrendszereihez szükséges fényező és fényezési segédanyagok beszerzése

Vasúti járművek bevonatrendszereihez szükséges fényező és fényezési segédanyagok beszerzése Vasúti járművek bevonatrendszereihez szükséges fényező és fényezési segédanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás -

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 "A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, valamint a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása" Közbeszerzési

Részletesebben

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése.

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015.

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Ajánlati felhívás - Egyes Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Békés Város Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása

Ajánlati felhívás - Békés Város Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása Ajánlati felhívás - Békés Város Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/146 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015.

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17. 21. sz. főút 1+300-7+850 km, 23+300-27+820 km és a 29+190-32+920 km szelvények közötti szakaszok négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri és mérnöki feladatok ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8 A Szépművészeti Múzeum főépülete, a Magyar Nemzeti Galéria, a Könyvtárépület, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, az Artpool Művészetkutató Központ és a Benczúr Irodaházban található

Részletesebben

Villamos energia beszerzése

Villamos energia beszerzése Villamos energia beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.10.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

Hangszerek beszerzése

Hangszerek beszerzése Hangszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/146 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.12.11.

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

http://www.tender-ertesito.hu/ausschreibungen/druckversion~id~5200f...

http://www.tender-ertesito.hu/ausschreibungen/druckversion~id~5200f... 1 / 18 2013.03.26. 13:44 Magyar Export-Import Bank Zrt. Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Közzététel dátuma:25.03.2013 Szerződés típusa:szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő:06.05.2013 Dokumentáció

Részletesebben

Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások

Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás -

Részletesebben

Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan

Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/82 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Ország: Magyarország

Ország: Magyarország EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

egyesület A Duna magyarországi szakasza, továbbá a Nemzeti Teljesítés helye:

egyesület A Duna magyarországi szakasza, továbbá a Nemzeti Teljesítés helye: RSOE AF eszközök Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/86 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.07.23. Iktatószám:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL RF - DRV - Mobil Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115 Vállalkozási keretszerződés a MÁV Zrt. által a KÖZOP keretében elnyert projektekkel kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység ellátására - eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban.

Részvételi felhívás MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben tárgyban. Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt.

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. (T-175/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013.

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11. MKB3/2016 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 160103) gyűjtése, szállítása és őrlés útján

Részletesebben

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás)

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Fővárosi Vízművek Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Részvételi felhívás - Parkok és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterjes területek kaszálása vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108

Részletesebben

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3 Nyílt közbeszerzési eljárás Volvo gyártmányú autóbuszok dízelmotorjainak felújítására, szükség szerinti javítására vállalkozási szerződés keretében (BKV Zrt. T-147/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09.

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09. ELO Professional iktató- és dokumentumkezelő és OpenText Livelink rendszer karbantartása, üzemeltetése, kapcsolódó SAP fejlesztések valamint támogatási szolgáltatások nyújtása a Fővárosi Vízművek Zrt-nél

Részletesebben

Villamos energia beszerzés 2016

Villamos energia beszerzés 2016 Villamos energia beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

AF_FORSTER Központ_Faápolás

AF_FORSTER Központ_Faápolás AF_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése

9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások

Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/107 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

K1605 Gyári Új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1605 Gyári Új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1605 Gyári Új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/36 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21773/2015 CPV Kód: 71300000-1;71356100-9;71631000-0;71500000-3 2015.12.17.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21773/2015 CPV Kód: 71300000-1;71356100-9;71631000-0;71500000-3 2015.12.17. ajánlati felhívás - Megbízási szerződés keretében az M35 autópálya Debrecen-Berettyóújfalu közötti-, valamint a 481 sz. főút és az M4 autópálya Berettyóújfalu országhatár közötti szakaszok és kapcsolódó...

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7 K1438/2 1106 Budapest, X. kerület, Eszterlánc utca (belterület) 42544/22 helyrajzi számú ingatlanon kiépítendő válogatómű technológiai berendezéseinek szállítása és telepítése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Közúti szállítási szolgáltatások 2015/S 064-113548. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Siófok: Közúti szállítási szolgáltatások 2015/S 064-113548. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113548-2015:text:hu:html Magyarország-Siófok: Közúti szállítási szolgáltatások 2015/S 064-113548 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyar Nemzeti Bank : Ajánlati felhívás, EUHL

Magyar Nemzeti Bank : Ajánlati felhívás, EUHL Magyar Nemzeti Bank : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 22.07.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 31.08.2011 Dokumentáció beszerzésének 31.08.2011 határideje

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013.

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Semmelweis u. 1.) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet (5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.11.04.

Semmelweis u. 1.) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet (5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.11.04. Szállítási szerződés a "Funkcionális integrációt támogató fejlesztés a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház és a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet együttműködésében" TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0021 sz.projekt

Részletesebben

Üzemanyag beszerzés 2016

Üzemanyag beszerzés 2016 Üzemanyag beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.06.12.

Részletesebben

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Műszaki ellenőrző szolgáltatások 2014/S 046-077219. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Műszaki ellenőrző szolgáltatások 2014/S 046-077219. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/20 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77219-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Műszaki ellenőrző szolgáltatások 2014/S 046-077219 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása

Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/4 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben