Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan"

Átírás

1 Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/82 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Meghívásos Közzététel dátuma: Iktatószám: 13079/2014 CPV Kód: Ajánlatkérő: Fővárosi Állat- és Növénykert Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye: 1146 Budapest, Állatkerti krt Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Önkormányzati intézmény Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: állat- és növénykert üzemeltetés EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Fővárosi Állat- és Növénykert Nemzeti azonosító (ha ismert): AK16926 Postai cím: Állatkerti körút Város: Budapest Postai irányítószám: 1146 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Kozó László Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): 1

2 Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet x Egyéb (nevezze meg): Önkormányzati intézmény I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb (nevezze meg): állat- és növénykert üzemeltetés I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás 2

3 II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja x Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma 12 A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye: 1146 Budapest, Állatkerti krt NUTS-kód HU101 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy 3

4 és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) Az Állatkert középtávú fejlesztésének célja egy komplex városi élménypark létrehozása, melyben helyet kap a - Mesepark, mely főként az Állatkert jelenlegi gazdasági udvarán kialakítandó új interaktív gyermek szórakoztató központ, a régi állatkerti területtel és a létesítendő Pannon Parkkal határos - Pannon Park, mely az Állatkert fejlesztési területének nagyobb részét elfoglaló kb. 6,2 hektáron elterülő, az egykori miocén kori Kárpát-medencei élővilágot bemutató állat- és növénykert, valamint kiszolgáló funkciókat, műemléki épületeket magába integráló egység. A Pannon Parkban kialakításra kerül egy zárt ökoszisztémaként működő Biodóm benne a Pannon Ősvadonnal és a vizes bemutatótereket összefogó Pannon-tenger Akváriummal és annak állattartó helyként funkcionáló külső és belső kifutói, illetve a teljes Állatkertet kiszolgáló Látogatóközpont, valamint kiszolgáló funkciók. Tervezési keretszerződés alapján feladat a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park (mint közhasználatú épületegyüttes) létrehozásához kapcsolódóan teljes építési engedélyezési előterv dokumentáció, teljes engedélyezési tervdokumentáció, teljes kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, az engedélyezési eljárások lefolytatása, a Biodóm épületének átadásáig terjedő időszakra vonatkozó tervezői művezetéssel, épületek és közlekedési útvonalak vonatkozásában, az ajánlati dokumentációban foglaltak szerint. A tervező feladata továbbá a Pannon Park fejlesztés építési ütemezhetőségének kidolgozása és annak biztosítása, hogy a tervek alapján az egyes részek ütemezett megvalósítása biztosított lehessen. A keretszerződésben ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes mennyiségben megjelölt összes feladat lehívására: a szerződéstervezet tételesen tartalmazza a fixen megrendelésre kerülő feladatokat, valamint külön, a megrendelőként szerződő ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozata alapján, a megkötendő keretszerződés szerint, az ajánlattétel során megajánlott ajánlati áron megrendelhető feladatokat (lehívható konkrét feladatok valamint külön, mérnöknapidíjas egyedi megrendelés alapján elvégzendő feladatok). 4

5 A tervezési feladatnak része a volt vidámparki meglévő épületek és objektumok (műemléki és/vagy megtartható elemek: pl.: hullámvasút-mesecsónak, körhinta, barlangvasút, lézerdodzsem, dodzsem) Pannon Parkba történő integrálása vagy hasznosításának kidolgozása. A tervezés során figyelembe kell venni, hogy az épület energiaellátását legalább 35 %-ban megújuló energiával kell biztosítani. Tervezési terület: A tervezési terület a volt Vidámpark két telke (hrsz.: 29732/5 és 29753), az ISZKI Országos Toxikológiai Intézet telke (hrsz.: 29743), illetve a Varannó utca (hrsz.: 29742), a Hungária körúti felüljáró alatti zóna és a Francia út túloldalán található két telek, melyet az Állatkert jelenleg is használ (hrsz.: 29799, 29800) az ajánlati dokumentációban található helyszínrajz szerint. A tervezési terület két részre van osztva: első- és másodlagos tervezési területekre. Az elsődleges tervezési területen kell elhelyezni a Biodóm épületét a hozzá kapcsolódó háttérfunkciókkal és külső kifutókkal, az Biodómon belül az Ősvadont, az Pannon-tenger Akváriumot, a Látogatóközpontot, illetve itt kell megoldani a szükséges parkolást is (ütemezés szerint), valamint ide tartozik a Toxikológia területe, ahova iroda- és háttérfunkciók tervezendőek. A parkolásra vonatkozó tervezői feladatok nem képezik tárgyát a keretszerződésnek. A másodlagos tervezési terület tartalma a Varannó utca, illetve a Hungária körúti felüljáró alatti és azon túl eső területek, valamint a régi Állatkert területe, a Széchenyi fürdő területe és a MÁV Állatkerttel határos területrészei. A másodlagos tervezési terület tekintetében a nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az Állatkert és az új, kialakítandó területek összekapcsolására, valamint üzemi közlekedési útvonalakra vonatkozó, külön mérnöknapidíjas egyedi megrendelés alapján elvégzendő feladatok. A fentiekre tekintettel a közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladatok az alábbiakat foglalják magukban: 1. Fix, lehívásra kerülő feladatok: 1.1. Biodóm engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és árazatlan költségvetés elkészítése az alábbiak szerint: a) Pannon ősvadon épületrész engedélyezési előterv szinten, engedélyezhetőségéhez szükséges kidolgozottsággal. b) Pannon-tenger Akvárium épületrész engedélyezési tervdokumentáció szinten c) Látogatóközpont engedélyezési tervdokumentáció szinten d) Műemléki vagy megtartandó épületrészek integrálása és felújjításának megtervezése (pl.: barlangvasút, dodzsem) Az engedélyezési eljárások nyomonkövetése. Biodóm jelen feladat vonatkozásában: m2 + 6% lefedett területtel rendelkező, legmagasabb pontján minimum 30 maximum 40 méter magasságot elérő, nagyfesztávolságú héjfelületekből kialakított, részben a felszínén is látogatóközlekedésre alkalmas, az EAZA állattartási irányelveinek megfelelő állattartó helyeket, növénygyűjteményt, belső folyót, üzemeltetési területeket, egyéb kiszolgáló funkciókat (500 fő befogadóképességű vendéglátó funkciót magába foglaló) és irodákat is magában foglaló, zárt ökoszisztémaként működő épület. Két fő egységre tagolódik: Pannon Ősvadonra és Pannon-tenger Akváriumra. Külön épületben vagy épületrészben kap helyet a Látogatóközpont, melynek kapcsolódnia kell a Biodómhoz. A Látogatóközpont a teljes Állatkertet kiszolgálja, az Állatkert különböző részlegeibe érkező, onnan távozó látogatókat kezeli, az ehhez szükséges infrastruktúrával ellátott. A Pannon-tenger Akvárium nagyrészt vizes (édes-, brakk és sós) bemutatóterekből áll, kiállítás-tematikailag és technológiailag egyaránt szervesen kapcsolódik a Biodóm Pannon Ősvadon részéhez. Ehhez a központi elemhez kapcsolódnak a külső látogató útvonalak és külső állattartó helyek, kifutók min m2 felülettel. A Toxikológia vagy a Biodóm 5

6 épületében biztosítani kell jelenleg a régi állatkerti területeken meglévő funkciók elhelyezését (iroda, raktár/tároló, kiszolgáló területek, takarmánykonyha, hulladékgyűjtés- és kezelés). Fenti területeken túl, a tervezés során az épületekben biztosítani kell az épületek ellátásához szükséges gépészeti és elektromos területeket, valamint további 3,000 m2 diszpozibilis kiszolgáló területet. Tervező feladata a Pannon Park fejlesztési programkoncepciójának a véglegesítése és elfogadtatása a megrendelőként szerződő ajánlatkérővel, a Pannon Park programkoncepcióját megvalósító állatkertészeti, építészeti, statika, gépészeti, elektromos, kert- és tájépítészeti tervezése. A Látogatóközpontnak LEED vagy BREEAM minősítésnek meg kell felelnie, javaslatot kell tenni a minősítést típusára és szintjére. A minősítés előkészítése és a minősítési eljárásban történő közreműködés is a feladat részét képezi. A tervezett technológiáknak biztosítania kell a fejlesztés eredményeképpen létrejövő komplexum gazdaságos üzemeltethetőségét. A tervezés során figyelembe kell venni, hogy minden kiállítást akadálymentesen meg kell tudni közelíteni. A tervezés során figyelembe kell venni a vonatkozó, érvényes építési szabályozásokat. Az engedélyezési előterv tartalma: Lehetővé kell tennie, az Pannon-tenger Akvárium és Látogatóközpont épületrészek engedélyezési terveinek véglegesítését, ütemezett engedélyezhetőségét Alkalmasnak kell lennie a teljes koncepció bemutatására, szükség esetén szakmai zsűrivel történő elfogadtatására Az engedélyezési előtervet minimálisan olyan tartalommal kell elkészíteni, ami alkalmas a bel- és kültéri állattartó kifutók kapcsolatának kialakítására A pályázó feladata, hogy az előtervben javaslatot adjon az épület szerkezeti kialakítására (főbb szerkezeti rendszerek, volumenek). Gépészeti koncepció kidolgozása teljes gépészettel és elektromos ellátással 2. Lehívható konkrét feladatok: 2.1. Biodóm (Pannon-tenger Akváriumon és Látogatóközponton túli területek és épületrészek) teljes engedélyezési tervdokumentációjának és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése minimálisan a 312/2012 és 191/2009 IX.15 Kormányrendelet tartalmi követelményeinek megfelelő tartalommal, az alábbiak szerint. a) Pannon ősvadon épületrész engedélyezési tervdokumentáció szinten b) Pannon ősvadon épületrész kiviteli tervdokumentáció szinten c) Pannon-tenger Pannon-tenger Akvárium épületrész kiviteli tervdokumentáció szinten d) Látogatóközpont kiviteli tervdokumentáció szinten e) AZ ISZKI Országos Toxikológiai Intézet épületére vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészítése irodai, raktár, kiszolgáló funkciók befogadásához A megtartandó, vagy áthelyezendő műemléki épületek beintegrálásának, felújításának vagy áthelyezésének megtervezése kiviteli tervdokumentáció szinten 2.3. Az engedélyezési eljárások nyomonkövetése. Kiviteli tervdokumentáció részeként a közbeszerzési jogszabályoknak megfelelő költségvetést kell készíteni. 3. Külön, mérnöknapidíjas egyedi megrendelés alapján elvégzendő feladatok: A keretszerződés hatálya alatt megrendelőként szerződő ajánlatkérő maximum 700 mérnöknap keretében hívhat le egyedi feladatokat, a szerződésben meghatározott megrendelési folyamat 6

7 alapján. E keretből történő lehívással kerülhet megrendelésre a másodlagos tervezői területre, vagy az Állatkert régi területére vonatkozóan a régi és az új, kialakítandó területek összekapcsolására valamint üzemi közlekedési útvonalakra vonatkozó javaslatok kidolgozása is. A külön, mérköknapidíjas egyedi megrendelés alapján lehívható feladatok: - A 3 fő egység a régi Állatkert, a Mesepark és a Pannon Park látogatói és állattartási kapcsolataira vonatkozó engedélyezési (amennyiben jogszabály előírja) és kiviteli tervek készítése, beleértve minden szükséges szakági tervet - bontási tervezés és bontási engedélyeztetés - környezetrendezési táj- és kerttervezés - alternatív energiaellátással kapcsolatos tervezési feladatok - régi Állatkertből kikerülő, kiürülő kiállítási területek áttervezése - részletes KHV előkészítés (szükséges labor munkával) és az eljárás nyomonkövetése - tervezői művezetés - épületek tervezése - látogatói és üzemi útvonalak tervezése Feladatok teljesítése: A terveket úgy kell elkészíteni, hogy azok megfeleljenek az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete, valamint a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásainak. Az építési engedélyezési tervdokumentáció, az építési kiviteli tervdokumentáció, és a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás indításához szükséges tenderdokumentáció szakági terveit a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződéstervezetben meghatározott formátumban és példányszámban köteles leszállítani. Az engedélyes és kiviteli terveket, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az ajánlati dokumentációban meghatározott építmények tekintetében kell elkészíteni. A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, a projekttel kapcsolatos háttérinformációkat az ajánlati dokumentáció részletezi. A feladatvégzés nyelve magyar. Tervezett költség nettó HUF. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje 7

8 Az időtartam hónapban: 50 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 1. Teljesítési és jóteljesítési biztosíték A Kbt (4) bekezdés alapján ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy: - a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a nettó szerződéses érték 5%-ának megfelelő értékű teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépésekor köteles az ajánlattevő az ajánlatkérő részére biztosítani - a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a nettó szerződéses érték 5%-ának megfelelő értékű jóteljesítési biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában köteles az ajánlattevő az ajánlatkérő részére biztosítani. A jóteljesítési biztosíték összege a teljesítési biztosíték összegéből visszatartható. Valamennyi biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető a Kbt (6) bekezdés a) pontja szerint: - az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt- nél vezetett pénzforgalmi bankszámlájára fizetési számlájára óvadékként történő befizetésével vagy átutalásával, vagy - bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy - biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Befizetés vagy átutalás esetén a befizetési, átutalási bizonylaton fel kell tüntetni a befizetés jogcímét és a K-0133_H/2014 megjelölést. A Kbt (5) bekezdése alapján a fenti biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. Kötbérek: Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke a részteljesítések vonatkozásában Ft / késedelmes nap. Az első 3 késedelmes nap kötbérmentes, de a 3. naptól a napi kötbér mértéke visszamenőleg is érvényes. A kötbér mértéke az adott tervfázisra vonatkozó nettó tervezési díj maximum 20%-a lehet. Az adott tervfázisra vonatkozó díj 20%-át elérő késedelmi kötbér mértéke esetén megrendelőként szerződő ajánlatkérő a szerződéstől elállhat. Tervezői szerződésszegésre tekintettel történt megrendelői felmondás esetén amennyiben a szerződés osztható szolgáltatás teljesítésére irányul, azaz a teljesítés önállóan is felhasználható részteljesítésekre (tervezési munkarészekre) oszlik a Ptk. 6:149. értelmében a szerződésszegés következményei csak arra a részteljesítésre következnek be, amellyel a Tervező késedelembe esett. Megrendelő azonban ebben az esetben is követelheti az a kötbéren felül a Ptk. 6:154. (3) bekezdése alapján a késedelemből eredő teljes kárát, továbbá a szerződésszegésből származó költségeit is. Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén a nyertes ajánlattevőként szerződő tervező által a hibás teljesítési kötbér 8

9 mértéke az adott tervfázisra vonatkozó nettó díj 10%-a. Hibás teljesítési kötbér maximum két alkalommal érvényesíthető, a harmadik alkalommal a megrendelőként szerződő ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni. Valamennyi biztosíték vonatkozásában, ajánlattevő köteles nyilatkozni továbbá a Kbt (5) bekezdése tekintetében. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza, melyet az ajánlattételi szakaszban bocsátja rendelkezésre Ajánlatkérő, azzal, hogy ezen feltételekről tárgyalni fog. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Szerződésszerű teljesítést követően, az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást forintban, átutalással teljesíti a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36./A. rendelkezéseinek és a Kbt (1) bekezdés és az (5) bekezdés, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint. Ajánlattevő előlegre nem jogosult. Ajánlattevő részszámla kibocsátására jogosult. Részteljesítés alatt Ajánlatkérő/Megrendelő az ajánlatkérési dokumentáció részét képező szerződéstervezetben az egyes rész-és végszámlákhoz meghatározott feladatokat és feltételeket érti. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) A Kbt. 27. alapján a szerződés teljesítése érdekében az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet Alapítását (projekttársaság létrehozását) nem teszi lehetővé. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló évi CVIII tv. (továbbiakban: Kbt.) 56. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 75. (1) bekezdésére, mely szerint az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a jelen pontban előírt kizáró ok az eljárás során következett be. Igazolási mód: - Az ajánlatban a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 2-8. és a szerint kell igazolni a Kbt. 56. (1)és (2) bekezdésben, valamint a Kbt. 57. (1) bekezdése a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok fenn nem állását. - A nem az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett ajánlattevő(k)nek és 9

10 alvállalkozó(ik)nak, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek nyilatkozni szükséges arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 56. (1) bekezdésben és, illetve ajánlattevő esetében a Kbt. 56. (2) bekezdésében is foglaltaknak mely igazolások felelnek meg, és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki A Kbt. 58. (3) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1)bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot a közbeszerzési eljárás kapcsán kell, hogy kiállítsa ajánlattevő, ezért a nyilatkozat nem lehet régebbi keltezésű, mint jelen eljárás ajánlati felhívásának feladása. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbe-szerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántar-tásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatko-zásában útmutatójára (2014. évi 57. szám; május 16.), valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ2012. évi 61. szám; június 1.) útmutatókat adott ki. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés d) pontja alapján igazolás (biztosítási kötvény egyszerű másolati példányának vagy biztosítótól származó igazolás egyszerű másolati példányán) csatolása legalább az alkalmassági feltételekben előírtak igazolására. P2) Nyilatkozat a január 01-től a december 31-ig terjedő időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (tervezési szolgáltatás) -általános forgalmi adó nélkül számított átlagos árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (Kbt. 55. (1) bekezdés d) pont és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pont 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. E körben az ajánlatkérő rögzíti, hogy egyéni vállalkozók esetében az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó adóbevallás egyszerű másolatban történő benyújtása az előírás, esetükben kiegészítő tájékoztatás kérés nem szükséges. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (4a) bekezdése alapján építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a 10

11 megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő, ha: P1.) 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés d) pontja alapján nem rendelkezik a részvételi jelentkezés időpontjában tervezői szakmai felelősségbiztosítással minimum Ft/év és legalább Ft/káresemény mértékig. P2) A január 01-től december 31-ig terjedő időszakot vizsgálva, a vizsgált időpontig a közbeszerzés tárgya szerinti (tervezési szolgáltatás) tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a vizsgált időtartam számtani átlagát tekintve nem éri el legalább a 200 millió forint összeget. Ajánlatkérő az átlag kiszámítása során a január 01-től a december 31-ig terjedő időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (tervezési szolgáltatás) tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított összes árbevételét osztja hárommal. Az árbevételi követelmény meghatározása esetén az újonnan piacra lépő szervezetek vonatkozásában a 310/2011-es Korm. rendelet 14. -a (1) bekezdésének c) pontja alapján ( attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak ) ajánlatkérő ezért előírja, hogy amennyiben az ajánlattevő később jött létre, vagy kezdte meg tevékenységét, úgy az átlag kiszámítása értelemszerűen változik. Az árbevétel tekintetében a közbeszerzés tárgya alatt Ajánlatkérő a tervezési szolgáltatási tevékenységet érti. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkezőre vonatkozóan M1.) a részvételi felhívás feladását megelőző utolsó 6 év legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, és a referenciák igazolását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bek. a) pontja alapján. A referenciaigazolásnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia: - a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, - tervezési szolgáltatások nevesítését és szükség esetében mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal), - az ellenszolgáltatás összegét, - a szerződés teljesítésének időpontja /év, hónap, nap/, - a referencia igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciákat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (1) bekezdés pontja szerinti tartalommal, továbbá az alkalmassági minimum-követelménynek megfelelő részletezettséggel az igazolás eredeti vagy másolati példány csatolásával kell igazolni; Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az Ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe. Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az Ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy a referenciaigazolásban a konzorciumi tagok egyetemleges kötelezettségvállalására hivatkozni kell megjelölve, hogy hány százalékos volt a teljesítésben az ajánlattevő részvételi aránya. 11

12 Ajánlatkérő a szerződés tárgyát képező munka egészét minden egyes konzorciumi tag saját teljesítésének tekinti minden olyan esetben, amikor a szerződés tárgyát képező munka oszthatatlan jellegű volt, a konzorciumi tagok egyetemleges kötelezettségvállalására került sor és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. [Kbt (7) bekezdés] M2.) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek a megnevezése, végzettségük / és vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. A jelentkezésnek tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni. Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra, úgy e dokumentum hiteles magyar nyelvű vagy szakfordító vagy szakfordító lektor által készített fordítását is csatolni kell. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 36. (3) bekezdése szerinti ajánlattevői felelős fordítást is. Az ajánlat értékelésekor ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot vizsgálja. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. A szakemberek tekintetében alkalmassági feltételként ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt írja elő. Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű szakmai gyakorlatot ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével is. Ezért jelöljék meg a szakemberek önéletrajzukban, hogy a jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, abban az esetben a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása vagy az alkalmassági feltételnek a szakmai önéletrajzban történő teljes körű igazolása szükséges, arra tekintettel, hogy Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) benyújtott ajánlatában cégszerűen nyilatkoznia kell, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hogy nyertesség esetén gondoskodik az adott szakembereknek az adott szakmai szervezetnél vezetett (kamarai) nyilvántartásba vételéről, 12

13 valamint hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt (4) alapján és tudomásul veszi, hogy ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevővel köt szerződést. Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdésében foglaltakra. M3.) Az előírt minőségirányítási rendszer tanúsítvány benyújtása, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány benyújtása vagy egyenértékű minőségbiztosítási rendszerek egyéb bizonyítékainak benyújtása M4.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bek. c.) pontja szerint a felhívás feladását megelőző 12 hónap vonatkozásában az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatás benyújtása. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, ha: M1.) a részvételi felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben összesen nem rendelkezik az alábbi, befejezett munkákra vonatkozó, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (1)-(2) bekezdés szerint igazolt, szerződésszerűen befejezett, az alábbi feltételeknek megfelelő referenciákkal: 1.) összesen legalább egy darab minimum nettó millió forint bekerülési költségű és minimálisan m2 bruttó területű, legalább m2 lefedett területű közhasználatú épületegyüttes, (lásd VI.3. További információk 1. pont) építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó szolgáltatási referenciával, amely magában foglalta az engedélyeztetési eljárásban történő közreműködést is; 2.) összesen legalább egy olyan létesítmény építési engedélyezési és/vagy kiviteli tervdokumentáció elkészítése, amely létesítményt évi több mint félmillió látogató keres fel, illetve min. 100 napon keresztül min fő látogat. 3) összesen legalább egy darab minimum millió Ft bekerülési értékű, minimum m2, a Kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. tv-ben foglaltak szerint meghatározott műemléki létesítmény építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó szolgáltatási referenciával, amely magában foglalta az engedélyeztetési eljárásban történő közreműködést; 4.) A jelen részvételi felhívás feladását megelőző 6 évben átadott, legalább nettó millió HUF beruházási költségű épület generál tervezési munkáiról szóló referenciával. 5.) Legalább egyben 2000 m2 bevilágító (maximum 20%-ban függőleges) szerkezettel rendelkező épület, illetve épületegyüttes szerkezeti tervezése, vagy generáltervezése tárgyú referenciával. 6) Két különböző, minimum az egyik EAZA tag állatkert területén vadállattartó helyeket is magában foglaló engedélyköteles magasépítési munka tervezésére irányuló referenciával. 7.) Legalább 1 db liter édes és legalább 1 db liter sós vizű, min. napi 600 m3 vízmennyiség kezelésével járó állattartási kiállítást tartalmazó akváriummal rendelkező beruházás technológiai és/vagy kiállítás tervezése, és, mely az elmúlt 6 évben valósult meg 13

14 8.) Vendéglátás területén legalább 500 fő befogadóképességű vendéglátó tér generál tervezése tárgyú referenciával. Egy referenciával több alkalmassági feltétel is teljesíthető, abban az esetben ha a bemutatott referencia megfelel minden előírt alkalmassági előírásnak. M2.) A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel: a) legalább 2 fő a 266/2013(VII 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I tervezés, 2 rész I fejezete szerinti Építészeti tervezési szakterületen építész tervező (betűjele: É/1) jogosultsággal rendelkező tervezővel, aki a szakterületén (É) legalább 60 hónapos tervezői szakmai gyakorlattal rendelkezik; b) legalább 1 fő a 266/2013(VII 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. tervezés 2. rész fejezete szerinti Tartószerkezeti tervezési szakterület (betűjele: T) jogosultsággal rendelkező tervezővel, aki a szakterületén legalább 60 hónapos tervezői szakmai gyakorlattal rendelkezik; c) legalább 1 fő a 266/2013(VII 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. tervezés 2 rész fejezete szerinti Építmények gépészeti tervezése szakterülettel (betűjele: G) jogosultsággal rendelkező tervezővel, aki a szakterületén legalább 60 hónapos tervezői szakmai gyakorlattal rendelkezik; d) legalább 1 fő a 266/2013(VII 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. tervezés 2 rész fejezete szerinti Építményvillamossági tervezési szakterülettel (betűjele: V) jogosultsággal rendelkező tervezővel, aki a szakterületén legalább 60 hónapos tervezői szakmai gyakorlattal rendelkezik; e) legalább 1 fő a 393/2012Korm. rendelet szerinti Szakértő műemléki érték dokumentálása szakterületén f) legalább 1 fő műemlék szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik a 266/2013 (VII. 11) Korm. Rendelete 2. melléklete III. rész szerint (Jelölése AM kategória) g) legalább 1 fő szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület épületszerkezeti szakértői részszakterület a 266/2013 (VII 11) Korm. Rendelet 1. melléklete II. szakértés 2. rész fejezete szerint. (SZÉSZ2) h) legalább 1 fő szakirányú egyetemi építészmérnök és környezettudatos építés szakmérnöki vagy azzal rokon osztott képzésben mesterfokozattal rendelkező mérnök az adott területen igazolt legalább 5 éves vezetőtervezői és szakértői tevékenység. Diploma megszerzése a következő egyetemeken képzésein, vagy azzal egyenrangú képzésben: vagy a többciklusú képzési rendszert megelőző hagyományos képzésben szerzett egyetemi diplomával, a diploma megszerzése után a környezettudatos építészmérnök területen igazolt legalább 5 éves vezető tervezői és szakértői tevékenység i) legalább 1 fő Városenergetikai szakmérnök és Létesítményenergetikai szakmérnök, vagy ezekkel egyenértékű, osztott képzésben mesterfokozat szerinti (vagy a többciklusú képzési rendszert megelőző hagyományos képzésben szerzett egyetemi diplomával) j) legalább 1 fő BREEAM Nemzetközi Minősítő k) legalább 1 fő BREEAM in Use Auditor l) és legalább 1 fő LEED BD+C Akkreditált Szakértő m) a 13 /2003 (IX.9) KDVM-FVM-NEKÖM-BM együttes rendelet 4 szerinti vagy azzal egyenértékű képzettségű, állatok tartásáért szakmailag felelős, legalább 5 éves szakmai tapasztalattal melyből legalább 3 év EAZA állatkertben szerzett tapasztalat kell, hogy legyen-, rendelkező személy,, aki a, n) minimum összesen m2 alapterületű üvegház tervezése, vagy üzemeltetése során szerzett tapasztalattal rendelkező kert- vagy tájépítész mérnök o) legalább egy olyan szakember, aki 2 ha léptékű környezettudatos projektben közreműködött, 14

15 mint tanácsadó vagy tervező. Környezettudatos projekten olyan projektet értünk, ahol az alábbi szempontok egy komplex, holisztikus rendszerben megvizsgálásra és kidolgozásra kerültek: energiagazdálkodás, megújuló energiahasználat, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás, közlekedés. Ajánlatkérő az időtartamot a Kbt ban rögzített határidő-számítási módszer alkalmazásával vizsgálja. A jogosultságok egyenértékűségének igazolása az ajánlatban ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek Egy szakember több feltételt is igazolhat. A fenti jogosultságokat (tervezők tekintetében) Magyarországon szerzett jogosultságok esetében kell igazolni. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében ajánlatkérő a küldő, vagy a származási országban szerzett (jogosultság megszerzésének országa szerinti) a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentumot és annak felelős magyar fordítását kéri becsatolni az alkalmasság igazolása tekintetében. M3) Nem rendelkezik, minimum és auditált, ISO 9001 vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált épület és építménytervezés tevékenységi körre érvényes minőségbiztosítási rendszerrel, vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (2) bekezdése szerinti a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő minőségbiztosítási intézkedéseinek leírásával. M4) Nem rendelkezik a felhívást megelőző 12 hónap vonatkozásában minimum 1 fő vezető tisztségviselői és minimum 10 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Nyílt x Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: 15

16 Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám Ajánlati ár (nettó ft) 41 Szakmai ajánlat Javaslat elefánttartó hely kialakítására mintafeladat műszaki szakmai bírálat (Kiállítás-technikával 25 kapcsolatos szempontok;állatjóléti szempontok; Üzemeltetési szempontok) 2.2.Javaslat biodóm kiállítási kialakítására mintafeladat műszaki szakmai bírálat (Kiállítás-technikával kapcsolatos 25 szempontok; Állatjóléti szempontok; Üzemeltetési szempontok) 16

17 ajánlati ár eloszlása a fix, a lehívható konkrét feladatok valamint külön, mérnöknapidíjas egyedi megrendelés 9 alapján elvégzendő feladatok ellenértéke között IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) K-0133-H/2014 IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2014/08/08 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 A dokumentációért fizetni kell igen (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentációt (kiegészítő iratokat) ajánlatkérő térítésmentesen biztosítja minden érdekelt gazdasági szereplő részére. A dokumentáció (kiegészítő iratok) ellenértékét az eljárás eredményhirdetését követően a Kbt (4) bekezdés szerinti ajánlattevőnek a TENDER-Világ Kft. UniCredit Bank Zrt.-nél vezetett számú bankszámlájára kell átutalni vagy a házipénztárába befizetni. A dokumentáció (kiegészítő iratokat)b ellenértékének megtérítése a szerződéskötés feltétele. Az átutaláson kérjük feltüntetni: FÁNK Pannonpark tervezés K-0133-H/2014 szöveget. IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2014/08/08 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: 2014/09/05 (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : 17

18 IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: (nap/hónap/év) Időpont: (adott esetben) Hely: Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: Ajánlatkérő a Kbt. 40. (3)-(4) bek. alkalmazza, nem került még sor a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére. VI.3) További információk (adott esetben) 1.) Ajánlatkérő a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pont M1.) pont 1.) alpontjában meghatározott közhasznú épület alatt az alábbiakat érti: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény Fogalom-meghatározások 9. pontja: Közhasználatú építmény:az olyan építmény (építményrész), amely - a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és - használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá - használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet - törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg. 2.) A részvételi szakaszban tilos ajánlatot tenni! Előzetesen tájékoztatja ajánlatkérő részvételre jelentkezőket, hogy az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: ) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az VI.3.2) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az a ponthatárok közötti pontszámot: az ajánlatkérő relatív értékelési módszert alkalmaz, 18

19 az alábbiak szerint: - az 1 részszempont értékelését a fordított arányosítás módszerével végzi az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság (KÉ évi 61. szám, 2012/06/01) útmutatója (továbbiakban Útmutató) alapján az alábbi képlet alkalmazásával. P = (A legjobb / A vizsgált) x (P max - P min) + P min. Ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, P max: a pontskála felső határa, P min: a pontskála alsó határa, A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme, A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi elem - a 2. szakmai bírálati részszempont tekintetében az alábbiak az irányadóak: A szakmai ajánlat kedvezőségének értékelése, - egymástól független 3 főből álló - szakértői bizottság bevonásával történik. A szakértői bizottság a szakmai ajánlat kedvezősége részszempont esetében a beérkezett ajánlatokat az ajánlattételi szakaszban a dokumentációban ismertetendő preferencia rendszer alapján - pontozással értékeli, külön-külön alszempontonként. A szakértők az alszempontokon belül meghatározott egyes szempontokhoz a preferencia rendszerben meghatározott tartalom alapján az alábbi pontszámokat rendelik: jó 2 pont, hiányos 1 pont, rossz 0 pont. Ezt követően a szakértők összegzik a pontokat, meghatározva ezzel a szakmai ajánlat kedvezőségének összpontszámát. A pontozást valamennyi szakértő ajánlatonként teljes körűen elvégzi. A szakmai ajánlat kedvezősége részszempont pontszámának meghatározása a következő módon történik: Meghatározásra kerül a legtöbb, valamint a legkevesebb összpontszámot elért ajánlat azzal, hogy a 3 szakértő által külön-külön összegzett pontok minden ajánlat tekintetében összeadásra kerülnek. Majd a Közbeszerzési Értesítő évi 61. szám; június 1. napján megjelent számában, az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló Közbeszerzési Hatóság útmutatója (továbbiakban Útmutató) alapján definiált arányosítással az ajánlatok közül a szakmai alszempontokra adott pontok alapján a legkedvezőbb (legtöbb összpontszámot elérő) ajánlat 100 pontot kap. A szakmai alszempontokra adott pontok alapján a legkevésbé kedvezőbb (legkevesebb összpontszámot elérő) ajánlat pedig 1 pontot kap. A többi ajánlat pont közötti ponttal kerül értékelésre a lineáris arányosítás elve szerint annak alapján, hogy az adott ajánlat összpontszáma hol helyezkedik el a legkedvezőbb ajánlathoz képest. Ajánlatkérő a relatív értékelés, azon belül is a lineáris arányosítás módszerével kiszámolja alszempontonként az adott ajánlatra adandó pontszámot. Ajánlatkérő a pontszámok kiosztását követően a kapott értéket beszorozza a hozzá rendelt súlyszámmal. - a 3. részszempont tekintetében az ajánlatkérő az egyenes arányosítást (lásd Útmutató relatív értékelés módszere 1. az arányosítás b.) módszer, bb) pontja) alkalmazza. 4.) Ajánlatkérő a fenti számítási módon kapott pontszámokat szorozza a bírálati szemponthoz tartozó súlyszámmal. A legmagasabb súlyozott pontszámot elérő ajánlat minősül az összességében legelőnyösebb ajánlatnak. 5.) A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 6.) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások (adott esetben): nincs. 19

20 7.) Részvételre jelentkező a Kbt. 54. (1) bekezdés szerint köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. 8.) 7. Ajánlatkérő a dokumentáció (Kiegészítő Iratok) mellékleteként csatolt nyilatkozat-mintákkal kívánja segíteni a részvételre jelentkezőket. Ajánlatkérő által nyújtott nyilatkozat-minták használata nem kötelező (kivéve a felolvasólapot), azokat Részvételre jelentkező saját kockázatára használhatja, és szintén saját kockázatára azokon módosításokat végezhet. 9.) A részvételi jelentkezésnek az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az részvételi jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. A részvételi jelentkezés oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az Ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az Ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az részvételi jelentkezésben való tájékozódása, illetve az részvételi jelentkezésre való hivatkozása érdekében szükséges. 10.) A részvételi jelentkezés eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az részvételre jelentkező részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. 11.) A részvételi jelentkezést a Kbt. 60. (1) bekezdés szerinti formai követelményeknek megfelelően, zárt csomagolásban, magyar nyelven és 1 papír alapú példányban kell elkészíteni és a teljes ajánlatot CD vagy DVD-n jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható formátumban (pdf; tif) is 1 példányban be kell nyújtani. A digitális példányt a kész eredeti papíralapú példányról kell elkészíteni. A benyújtott elektronikus adathordozó benyújtása nem jelenti azt, hogy Ajánlatkérő az eljárás cselekményeit elektronikusan gyakorolja. A részvételi jelentkezés egyes példányai közötti tartalmi, illetve formai eltérés esetében az "eredeti" papír alapon beadott példány tartalma, illetve formája a mérvadó, így a CD/DVD példány hiánya nem von maga után érvénytelenséget.. A csomagoláson és az részvételi jelentkezés fedlapján is fel kell tüntetni az Részvételre jelentkező nevét, címét, valamint az alábbi megjelölést: Pannonpark tervezés A csomagoláson szerepelnie kell a következőnek: A részvételi jelentkezési határidő lejárta előtt nem bontható fel. A részvételi jelentkezést olyan kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni nem lehet. Ajánlatkérő önmagában az ún. spirálozást nem tekinti a fenti feltételt kielégítő megoldásnak. 12.) Ajánlatkérő a Kbt. 67. értelmében az összes részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel hiánypótlási lehetőséget biztosít 13.) Az Részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérhet a Kbt. 45. alapján. 14.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az részvételre jelentkezőnek az ajánlatához csatolnia kell ac égbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. -a alapján. 15.) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. A felhívásban és a dokumentációban csatolandóként előírt iratokat magyar nyelven kell benyújtani. Amennyiben a csatolandó iratok idegen nyelvű okiratok, ezek esetében szükséges azok magyar nyelvű fordítása. Ajánlatkérő elfogadja részvételre jelentkező általi felelős fordítást is. Kétség esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó. Felelős fordítás esetén a fordító büntetőjogi felelőssége teljes tudatában nyilatkozzon, hogy a fordítás tartalma az eredeti tartalommal mindenben megegyező. 20

Részvételi felhívás K-0009-H/2015

Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17. 21. sz. főút 1+300-7+850 km, 23+300-27+820 km és a 29+190-32+920 km szelvények közötti szakaszok négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri és mérnöki feladatok ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás -

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 "A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, valamint a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása" Közbeszerzési

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése.

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9 TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítása, szerelése, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, valamint a jótállási időn belüli javítása, karbantartása

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21773/2015 CPV Kód: 71300000-1;71356100-9;71631000-0;71500000-3 2015.12.17.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21773/2015 CPV Kód: 71300000-1;71356100-9;71631000-0;71500000-3 2015.12.17. ajánlati felhívás - Megbízási szerződés keretében az M35 autópálya Debrecen-Berettyóújfalu közötti-, valamint a 481 sz. főút és az M4 autópálya Berettyóújfalu országhatár közötti szakaszok és kapcsolódó...

Részletesebben

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján.

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében.

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ajánlati felhívás módosítása K-0133-H/2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/97

Ajánlati felhívás módosítása K-0133-H/2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/97 Ajánlati felhívás módosítása K-0133-H/2014 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/97 1 Beszerzés tárgya: Az Állatkert középtávú fejlesztésének célja egy komplex városi élménypark létrehozása, melyben helyet

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése (KEOP-2.5.0/B/09-12-2013-0001) munkákhoz kapcsolódó feladatok végrehajtása, a Kormány 1866/2014. (XII.30.) Korm. határozatának

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015.

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Ajánlati felhívás - Egyes Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

egyesület A Duna magyarországi szakasza, továbbá a Nemzeti Teljesítés helye:

egyesület A Duna magyarországi szakasza, továbbá a Nemzeti Teljesítés helye: RSOE AF eszközök Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/86 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.07.23. Iktatószám:

Részletesebben

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

2015.09.29. Kbt. 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti szervezet

2015.09.29. Kbt. 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti szervezet Élőerős őrzés-védelem, utasfelügyelet, monitorfelügyelet, gépjármű mozgás regisztrálás, telefon és kulcskezelés, pénzkísérés, valamint biztonságtechnikai berendezés telepítése, felügyelete Közbeszerzési

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

AF_FORSTER Központ_Faápolás

AF_FORSTER Központ_Faápolás AF_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7 K1438/2 1106 Budapest, X. kerület, Eszterlánc utca (belterület) 42544/22 helyrajzi számú ingatlanon kiépítendő válogatómű technológiai berendezéseinek szállítása és telepítése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás

Részletesebben

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015.

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL RF - DRV - Mobil Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Vállalkozási szerződés a Gödöllő város szennyvíztisztító telep korszerűsítése elnevezésű KEOP -1.2.0/09-11-2011-0005 számú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésére FIDIC Sárga Könyv szerint

Részletesebben

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

RSz 1-2015. Mélyépítés

RSz 1-2015. Mélyépítés RSz 1-2015. Mélyépítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/142 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 AJÁNLATI FELHÍVÁS: Térinformatikai rendszer szállítása a Vízügy adatgyűjtési, tervezési és modellezési képességeinek növelésére adásvételi szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11. MKB3/2016 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 160103) gyűjtése, szállítása és őrlés útján

Részletesebben

Komló Város - építési beruházás

Komló Város - építési beruházás Komló Város - építési beruházás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/148 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2014. (V.21.) Önkormányzati számú határozata:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5263/2015 CPV Kód: 73430000-5;71632000-7;73220000-0;72540000-2 2015.04.27.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5263/2015 CPV Kód: 73430000-5;71632000-7;73220000-0;72540000-2 2015.04.27. A vállalkozási szerződés a "a matematikai, természettudományos és műszaki kompetenciák fejlesztése a közoktatásban digitális tananyagfejlesztés és képzők képzése révén" megvalósítására. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Hangszerek beszerzése

Hangszerek beszerzése Hangszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/146 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.12.11.

Részletesebben

Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása

Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/4 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Nemzeti Meddőségi Klinika kialakításához szükséges betegellátási, labordiagnosztikai, vizsgálati és kutatási eszközök beszerzése TIOP 2.2.8/14-1 pályázati forrásból Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Békés Város Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása

Ajánlati felhívás - Békés Város Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása Ajánlati felhívás - Békés Város Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/146 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Villamos energia beszerzése

Villamos energia beszerzése Villamos energia beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.10.19.

Részletesebben

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/53

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/53 1. rész: Vállalkozási szerződés szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére Tiszalúc Nagyközségben FIDIC piros könyv szerint 2. rész: Vállalkozási szerződés szennyvíztisztító telep építésére Tiszalúc Nagyközségben

Részletesebben

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer

Integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer Integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban.

Részvételi felhívás MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben tárgyban. Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Üzemanyag beszerzés 2016

Üzemanyag beszerzés 2016 Üzemanyag beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás)

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8 A Szépművészeti Múzeum főépülete, a Magyar Nemzeti Galéria, a Könyvtárépület, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, az Artpool Művészetkutató Központ és a Benczúr Irodaházban található

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatások megrendelése

Egészségügyi szolgáltatások megrendelése Egészségügyi szolgáltatások megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/106 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Zárt vérvételi rendszer beszerzése

Zárt vérvételi rendszer beszerzése Zárt vérvételi rendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Postai

II. MELLÉKLET. Postai II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

2049 Diósd, Gárdonyi Géza u. 9., 2562/2 hrsz.;2049 Teljesítés helye:

2049 Diósd, Gárdonyi Géza u. 9., 2562/2 hrsz.;2049 Teljesítés helye: Energia-megtakarításból történő fűtéskorszerűsítés megvalósítása, hőszolgáltatás nyújtása megújuló alapú primer energiatermelő rendszerekkel és hosszú távú üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/50

Részletesebben

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás)

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben