Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76"

Átírás

1 Vállalkozási szerződés a Gödöllő város szennyvíztisztító telep korszerűsítése elnevezésű KEOP / számú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésére FIDIC Sárga Könyv szerint Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 10935/2013 CPV Kód: ; ; ; ; ; Ajánlatkérő: Gödöllő Város Önkormányzata Teljesítés helye: 2100 Gödöllő 0137/2 hrsz. szennyvíztisztító telep Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Gödöllő Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02630 Postai cím: Szabadság tér 7. Város: Gödöllő Postai irányítószám: 2100 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr. Gémesi György Telefon: Fax:

2 Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság x Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): I.3) Fő tevékenység x Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) 2

3 II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Vállalkozási szerződés a Gödöllő város szennyvíztisztító telep korszerűsítése elnevezésű KEOP / számú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésére a FIDIC Sárga Könyv alapján. II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás x Kivitelezés x Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: 2100 Gödöllő 0137/2 hrsz. szennyvíztisztító telep NUTS-kód HU102 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: 3

4 A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Vállalkozási szerződés a Gödöllő város szennyvíztisztító telep korszerűsítése elnevezésű KEOP / számú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésére a FIDIC Sárga Könyv alapján. II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) Vállalkozási szerződés a Gödöllő város szennyvíztisztító telep korszerűsítése elnevezésű KEOP / számú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésére a FIDIC Sárga Könyv alapján. A fejlesztés célja, hogy a m3/d hidraulikai és LE szennyezőanyag terhelésű (prognosztizált) gödöllői szennyvíztisztító telep megfeleljen a hatósági előírásoknak, valamint az Európai Unió elvárásainak. A munka fő jellemzője a meglévő szennyvízkezelési folyamat korszerűsítése, beleértve a meglévő iszapkezelést is. Vállalkozónak a szennyvíztisztító telep távlati szennyezőanyag és hidraulikai terhelését kell alapadatként kezelnie ( LE, KOI, BOI5, ammónia, foszfor, m3/d, stb.). Az általa választott technológiát és műtárgysort úgy kell meghatároznia, hogy a tisztított szennyvíz paraméterei ne lépjék túl az Indikatív tervekre kiadott Vízjogi létesítési engedélyben hatóság által rögzített határértékeket, a választott technológia a szennyvíz és iszap vonal vonatkozásában azonos vagy kedvezőbb 4

5 eredményeket (pl. iszapkor) hozzon, mint az Indikatív tervekben (5. kötet) szereplő műszaki megoldás. A fejlesztést követően kialakuló technológiának a lehető legnagyobb mértékben hasznosítani kell a meglévő műtárgyakat és létesítményeket. A meglévő műtárgyak hasznosítása esetén minden, a dokumentáció 3. kötet (Megrendelő Követelményei) 7. táblázata Rekonstrukció című oszlopában szerepelő technológiába bevont műtárgyat fel kell újítani úgy, hogy az újakkal azonos műszaki állapotba kerüljenek és legalább 30 évig problémamentesen üzemeljenek. Gödöllői szennyvíztisztító telep érvényes, módosított vízjogi létesítési engedélyében előírt határértékek: Dikromátos oxigénfogyasztás KOIkr = 125 mg/l Biokémiai oxigénfogyasztás BOI5 = 25 mg/l Ammónia-ammónium-nitrogén NH4-N = 5 mg/l Összes nitrogén V.1-től XI.15-ig ön = 15 mg/l XI.16-tól IV.30-ig 25 mg/l Összes foszfor öp = 2 mg/l Összes lebegőanyag öla = 35 mg/l Szerves oldószer extrakt 5 mg/l ph 6,5-9,0 Az Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az indikatív tervben foglalt, attól teljes egészében, vagy részben eltérő műszaki megoldásra tesz ajánlatot. Az indikatív tervtől való eltérés esetében a vállalkozói javaslatnak meg kell felelnie az ajánlati dokumentáció 3. kötet Megrendelő követelményei részben szereplő feltételeknek és teljesértékű ajánlat dolgozandó ki. Az Ajánlattevőnek igazolni kell, hogy az eltérések ellenére az ajánlata nem alacsonyabb értékű, azaz műszakilag egyenértékű műszaki megoldást jelent a Megbízó számára. Ez egyébként a következő dokumentumokban részletesen le van írva: Ajánlattevői nyilatkozat (indikatívtól eltérés esetén), Vállalkozói javaslat (AJ jegyzék) Amennyiben az Ajánlattevő az indikatív tervben szereplő műszaki tartalomtól eltérő műszaki megoldásra tesz ajánlatot, nyertessége esetén a vízjogi létesítési engedély módosításához szükséges dokumentáció elkészítéséről és az engedély módosításáról intézkednie kell, vállalva annak összes költségét. Biztosítania kell továbbá a vállalkozói javaslatában bemutatott műszaki megoldás továbbtervezése, engedélyeztetése és megvalósítása során hatósági-, jogszabályi-, és szabvány előírásokból fakadó esetleges többlet követelményeknek való teljeskörű megfelelést. Ez a következő dokumentumokban részletesen le van írva: Ajánlattevői nyilatkozat (indikatívtól eltérés esetén), Vállalkozói javaslat (AJ jegyzék) A 3. Kötetben (megrendelő követelményei fejezet) előírtakat miden esetben be kell tartani nyertes ajánlattevőnek abban az esetben is ha az indikatív tervekre tesz ajánlatot, és akkor is ha új technológiát ajánl meg Az üzemeltetéshez és próbaüzemhez szükséges valamennyi jogszabályban előírt engedély beszerzése nyertes Ajánlattevő feladata. A próbaüzem időtartama a hatályos vízjogi létesítési engedélyben foglaltak alapján 12 hónap. A vállalkozói javaslat és ajánlati terv tartalma a Vállalkozói javaslat (AJ jegyzék) dokumentumban részletesen elő van írva. A mennyiségek részletes meghatározása a dokumentációban található. A tartalékkeret összege: a szerződésben foglalt nettó egyösszegű ajánlati ár (ellenszolgáltatás) 5%-a (Kbt (9) bek.) 5

6 (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: HUF vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés 2013/11/04 (nap/hónap/év) Befejezés 2015/06/30 (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Teljesítési biztosíték: A szerződés nettó egyösszegű ajánlati ár 5%-át kitevő teljesítési biztosíték, a szerződés megkötésétől a jótállási időszak kezdő napját megelőző naptári napig tartó érvényességgel, a dokumentációban meghatározott módon és feltételekkel, mely az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél bankszámlájára történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel, melyet a Kbt (6) bekezdés a) pontja szerint kell rendelkezésre bocsátani a szerződés megkötésekor, az eredményes próbaüzem zárása után, a megrendelőnek történő átadásáig. Jólteljesítési biztosíték: A szerződés nettó egyösszegű ajánlati ár 5%-át kitevő jólteljesítési biztosíték,a Kbt (6) bekezdés a) pontja szerint kell rendelkezésre bocsátani, a jótállási időszak kezdő napját követő első naptól, a jótállási időszak utolsó napját követő 70 napig tartó érvényességgel, a dokumentációban meghatározott módon és feltételekkel, mely az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél bankszámlájára történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Előleg-visszafizetési biztosíték: a Kbt (6) bek. a.) pontja szerint nyújtott biztosíték, illetve a 6

7 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. (1d) pontja alapján, amely mértéke az igényelt előleg teljes összege és a megkötött szerződés elszámolható összege 10 %-ának a különbsége, a 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 77. (1a) bekezdése alapján.. A szállítói előleget az ajánlattevő a szerződés aláírását követően az előlegbekérő okirat benyújtásával közvetlenül a KSZ-től igényelheti a Kedvezményezett (Ajánlatkérő) egyidejű értesítése mellett. A Kedvezményezett (Ajánlatkérő) az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos észrevételeit a KSZ-nek. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Kedvezményezett (Ajánlatkérő) részéről elfogadottnak kell tekinteni. A KSZ a Kedvezményezett (Ajánlatkérő), illetve az NFÜ által megbízott műszaki ellenőr nyilatkozatát is figyelembe véve dönt a szállítói előleg igénylésének teljesítéséről. Az ajánlattevő köteles a folyósított szállítói előlegről számlát kiállítani és azt a Kedvezményezett (Ajánlatkérő) részére megküldeni. A Kedvezményezett (Ajánlatkérő) köteles a szállító által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és annak általa hitelesített másolati példányát a KSZ részére időközi kifizetési igénylés keretében megküldeni. A szállítói előleg jóváhagyott összegét a KSZ köteles az előlegbekérő okirat kézhezvételétől számított 15 napon belül folyósítani az ajánlattevő részére. Szállítói előleg kizárólag a NFÜ által rendelkezésre bocsátott okirat minta alapján benyújtott biztosíték ellenében folyósítható. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. Késedelmi kötbér: minimálisan ,- Ft/késedelmes nap (illetve a nyertes Ajánlattevő által vállalt ennél kedvezőbb mértékű összeg max ,- Ft/késedelmes nap) A késedelmi kötbér összegének felső határa szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás tíz százaléka, ennek elérésekor Ajánlatkérő jogosulttá válik a szerződés azonnali hatályú felmondására, a nyertes Ajánlattevő súlyos szerződésszegésére tekintettel. A próbaüzem megkezdése kötbérterhes részhatáridő, műszaki tartalma a próbaüzem megkezdéséhez szükséges létesítmények befejezése alapján.a Vállalkozó továbbá (üzemeltetési) költségtúllépési kötbér fizetésére köteles, ha az üzemeltetés első üzemévének a végén a szerződés tárgyát képező Létesítmény ténylegesen felmerült üzemeltetési anyag- és fenntartási paramétereire meghatározott értékek közül egy vagy több meghaladja az ezen időszakra, a Vállalkozó ajánlatában meghatározottakat. Jótállási kötelezettség: Teljes körű jótállási kötelezettség a sikeres teljes körű átadás-átvételtől számított minimálisan 24 hónap (illetve a nyertes Ajánlattevő által vállalt ennél kedvezőbb mértékű) időtartamra, amely maximum 60 hónap lehet. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Megrendelő számlájára történő befizetéssel vagy biztosítási szerződés alapján, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötvény átadásával vagy bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt (6) a) alapján. A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt (5) bekezdése alapján. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A szerződés finanszírozása az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés (85, %) és az ajánlatkérő forrásaiból (15, %) történik. A Kbt. 40. (3) bekezdésében meghatározottak alapján Ajánlatkérő kérelmet nyújtott be a projekt támogatási arányának növelésére, ezek alapján az említett támogatási arányok az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés 7

8 (85, , %) és az ajánlatkérő forrásaiból (fennmaradó % arány) Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. A beadott ajánlat a szerződés teljesítésének hatálya alatt fix és az semmilyen körülmények között nem módosítható. Nyertes ajánlattevő az elvégzett és sikeresnek minősített, jegyzőkönyvvel igazolt átadás-átvételi eljárások megtörténtét követően jogosult számla ill. részszámla benyújtására a szerződéses feltételekben meghatározottak szerint. A számlák kifizetése a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14. (1) bekezdésben a)-i) pontjai, valamint a (3) bekezdésben foglaltak alapján átutalással kerülnek kiegyenlítésre figyelemmel a szerződésé feltételek - Különös Feltételek pontjában foglaltakra, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Kbt évi CVIII. törvény, 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet, 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. szerint kell eljárniuk. A számlák kiállítása előtt Vállalkozó köteles annak formáját és tartalmát előzetesen egyeztetni a projektmenedzsment szervezet kijelölt kapcsolattartójával a pályázati szempontoknak történő megfelelés érdekében, és csak ilyen szempontból megfelelő számlát állíthat ki A projekt a támogatott rész tekintetében szállítói finanszírozású. Kifizetés számla szerint, a Kbt (3) bekezdése szerint, vagy alvállalkozó igénybevétele esetén - a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. -ában előírtaknak megfelelően, a szerződésben meghatározott Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékleteik kézhezvételét követően. Ajánlattevő a részszámla és a végszámla benyújtásakor köteles igazolni, köztartozás mentességét, 30 napnál nem régebbi NAV által kiadott adóigazolás eredetben történő csatolásával az Art.36./A.-ra való hivatkozással kivéve, ha a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A vállalkozási díj kifizetésére a projekt előrehaladásával összhangban teljesítményarányosan kerül sor a szerződéses feltételekben részletesen meghatározott építési fázisokhoz kötötten. A szerződés teljesítése során legalább az áfa nélküli szerződéses érték 10 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén, a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően negyedévenként, a teljesítés során összesen legalább 6 részszámla és egy végszámla nyújtható be - a mindenkori hatályos jogszabályoknak és Támogatási Szerződésnek megfelelően, a nyertes ajánlattevő által készített pénzügyi ütemterv alapján. Az ajánlattevő a végszámla benyújtására a Végleges Létesítményre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően jogosult. Az első részszámla kibocsátásának lehetőségét az ajánlatkérő biztosítja már az áfa nélküli szerződéses érték 10 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén. Valamennyi számla értékének el kell érnie a nettó szerződéses ár 10%-át azzal, hogy számla kibocsátására negyedévenként van lehetőség. A részszámlák összege nem haladhatja meg az egyösszegű nettó ajánlati ár 95 %-át. A kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). A számlák kifizetése a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14. (1) bekezdésben a)-i) pontjai, valamint a (3) bekezdésben foglaltak alapján történik. A számlák kiállítása előtt Vállalkozó köteles annak formáját és tartalmát előzetesen egyeztetni a projektmenedzsment szervezet kijelölt kapcsolattartójával a pályázati szempontoknak történő megfelelés érdekében, és csak ilyen szempontból megfelelő számlát állíthat ki. A műszaki átadás-átvétel napján ha ennek feltételei adottak a Vállalkozónak meg kell kezdenie a próbaüzemet. Amennyiben kötbérfizetési kötelezettségei vannak, csak annak teljesítését követően nyújthatja be a végszámlát. Az ajánlattevők kötelesek az ajánlatukban pénzügyi ütemtervet csatolni. Az ajánlattevőknek 8

9 pénzügyi ütemtervet kell elkészíteni azzal, hogy az ütemterv csupán indikatív jellegű, és a nyertes ajánlattevőnek a fenti pénzügyi ütemterv alapján kell elkészítenie és benyújtania a FIDIC pontja alapján a Fizetési Ütemtervet a Kezdési Időpontot követően legkésőbb 42 napon belül. Az ajánlatkérő jelen közbeszerzésben meghatározott feladatok teljesítéséhez előleget biztosít, előleg visszafizetési biztosíték ellenében. A 4/2011. (I.28.) Korm. r. 57. (1b) pontja szerint az ajánlatkérő biztosítja a szerződés elszámolható összege 30 %-nak megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének a lehetőségét. Előleg igénylése esetén a szállítói előleg összegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt (6) szerinti biztosítékot kell nyújtani. Az előleg kifizetése a 4/2011. (I.28.) Korm. r ban foglalt módon történik. A 386/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. (1a) bekezdése értelmében a kiválasztott szállító a megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. A szállítói előleget az ajánlattevő a szerződés aláírását követően az előlegbekérő okirat benyújtásával közvetlenül a KSZ-től igényelheti a Kedvezményezett (Ajánlatkérő) egyidejű értesítése mellett. A Kedvezményezett (Ajánlatkérő) az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos észrevételeit a KSZ-nek. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Kedvezményezett (Ajánlatkérő) részéről elfogadottnak kell tekinteni. A KSZ a Kedvezményezett (Ajánlatkérő), illetve az NFÜ által megbízott műszaki ellenőr nyilatkozatát is figyelembe véve dönt a szállítói előleg igénylésének teljesítéséről. Az ajánlattevő köteles a folyósított szállítói előlegről számlát kiállítani és azt a Kedvezményezett (Ajánlatkérő) részére megküldeni. A Kedvezményezett (Ajánlatkérő) köteles a szállító által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és annak általa hitelesített másolati példányát a KSZ részére időközi kifizetési igénylés keretében megküldeni. A szállítói előleg jóváhagyott összegét a KSZ köteles az előlegbekérő okirat kézhezvételétől számított 15 napon belül folyósítani az ajánlattevő részére.a 306/2011. (XII. 31.) 12. (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő által igényelt előleget legkésőbb a munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni a kifizetésre köteles szervezet. Ajánlatkérő az előleg részletekben történő kifizetését nem biztosítja. Nyertes ajánlattevő minden egyes részszámla maximum 50% - át számolhatja el előlegként, addig, ameddig az előleg teljes mértéke jóváírásra nem került. Vonatkozó jogszabályi rendelkezések: Kbt., 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet, 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet, 281/2006. (XII.23.) Kormányrendelet, 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet, 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet, Az adózás rendjéről szóló XCII. törvény 36/A. ;- az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 142. (1) bekezdésének b) pontja Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF. A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A projekt finanszírozása a mindenkor hatályos Támogatási Szerződésben foglaltak alapján történik. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő kizárja a Kbt ban meghatározott nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság alapítását. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) 9

10 A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: 1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi feltételek bármelyike fennáll: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében valamint az 57. (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdés szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. 2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. Igazolási mód: Az Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ok rendelkezései szerint kell igazolnia, hogy az Ajánlattevő, az alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-kc) pontjainak, a Kbt. 56. (2) bekezdése, valamint a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjainak hatálya alá. A Kbt.58. (3) bekezdése alapján az Ajánlattevő ajánlatában, csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá. A Kbt ában foglalt kizáró okok érvényesítését az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, az Ajánlattevő választása szerint: a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt a szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. a szerinti kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok igazolására benyújtott nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi, mint az eljárást megindító felhívás közzétételének napja. A kizáró okok igazolásainál a következő két a Közbeszerzési Hatóság útmutatóját, kérjük figyelembe venni: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában ( a Közbeszerzési Értesítő 61. számában) kérjük figyelembe venni. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában ( Közbeszerzési Értesítő 58. száma) 10

11 A szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások: Ajánlatkérő a 306/2011. (XII. 23.) Kr. 8. (1) bekezdése alapján elírja, az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a Kbt. 57. (1) bekezdésének d) pontja alapján az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja). Előbbi követelmény hiánya a kizáró okok fennállását és az alkalmatlanság megállapítását vonja maga után. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő (közös ajánlattevők) továbbá a Kbt. 55. (5) bekezdése alkalmazása esetén az érintett szervezetek, személyek az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek való megfelelést az alábbi dokumentum benyújtásával igazolhatják: P.1.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 14. (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi nyilatkozata attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak az alábbi tartalommal: - a vezetett pénzforgalmi számla száma, - a számlavezetés kezdete, - az ajánlattevő számláján a felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorba állított tétel jelentkezett-e, Ajánlatkérő a sorba állítás kifejezés alatt a évi LXXXV. törvény pontjában meghatározott fogalmat érti - sorbaállítás: a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval P.2.) a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre, a számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolóit egyszerű másolatban. Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, nyilatkozzon a mérleg szerinti eredményére a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év tekintetében, évenkénti bontásban amennyiben a közhiteles elektronikus nyilvántartásban az utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában a fenti dokumentumok nem hozzáférhetőek. Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából szennyvíztisztító telep építés, vagy bővítés, vagy rekonstrukció)származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő e pontra vonatkozó alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja az 1 milliárd Ft összeget. P.3.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 14. (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító 11

12 felhívás feladásának napját megelőző 3 (vagy amennyiben később alakult akkor értelemszerűen kevesebb) évben elért teljes nettó fogalmáról (értékesítés nettó árbevétele) illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (szennyvíztisztító telep építés, vagy bővítés, vagy rekonstrukció) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozattal attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdése szerint, ha ajánlattevő a P.2. vagy P.3. szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Továbbá Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (4a) bekezdése szerint jár el. A Kbt. 55. (5) bekezdésében foglaltak alkalmazása esetén az érintett alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolásához a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdésében meghatározottak szerint kell eljárni és a vonatkozó iratokat benyújtani. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők) a szerződés teljesítésére: P.1 Amennyiben valamennyi számlavezető intézménytől származó nyilatkozatok alapján valamelyik pénzforgalmi számláján a felhívás feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő, továbbá. P.2.) Az ajánlattevőnek vagy jogelődjének számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolói alapján a mérleg szerinti eredménye a hirdetmény feladását megelőző három lezárt üzleti évben egynél többször negatív volt. P.3.) Amennyiben teljes nettó árbevételük (értékesítés nettó árbevétele) az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 évre (vagy amennyiben később alakult akkor értelemszerűen kevesebb) számítható egyszerű számtani átlaga nem éri el a Ft. összeget áfa nélkül, illetve a közbeszerzés tárgya (szennyvíztisztító telep építés, vagy bővítés, vagy rekonstrukció) szerint átlaga nem éri el az Ft összeget. Ha az ajánlattevő a beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából szennyvíztisztító telep építés, vagy bővítés, vagy rekonstrukció)származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő e pontra vonatkozó alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja az 1 milliárd Ft összeget. A Kbt. 55. (4) bekezdésében foglaltak szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös 12

13 ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve a P.1 és P.2. pontokban meghatározott követelményeknekelegendő, ha közülük egy felel meg. Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontjában foglalt feltételekre. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő (közös ajánlattevők), továbbá a Kbt. 55. (5) bekezdése alkalmazása esetén az érintett szervezetek, személyek az előírt szakmai-műszaki alkalmassági követelményeknek való megfelelést az alábbi dokumentumok benyújtásával igazolják: M.1) A 310/2011. Kormányrendelet 15. (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban sikeresen befejezett, műszaki átadás-átvétellel zárult, az alkalmassági minimumkövetelmények között megadott tárgyú referenciamunkák ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott, a 310/2011. Kormányrendelet 16. (3) bekezdése szerinti igazolással. Az igazolásban meg kell adni a 310/2011. Kormányrendelet 16. (3) bekezdésében meghatározottak alapján az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (kezdés és befejezés év/hó/nap) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e továbbá ezeken felül az elvégzett munkák leírását, mennyiségét olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek való megfelelőség egyértelműen elbírálható legyen, továbbá a felvilágosítást adó személy elérhetőségét saját teljesítés %-os mértékét, és a saját teljesítés értékét forintban. M.2.) Ajánlattevő mutassa be a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés e) pontjában foglaltakkal összhangban azokat a szakembereket, (szervezeteket) különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek- a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandó a szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával és rendelkezésre állási nyilatkozatával, valamint a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, illetve a kamarai nyilvántartási számmal rendelkező szakemberek tekintetében a vonatkozó kamarai nyilvántartáshoz való elektronikus elérési útvonalat is adják meg amennyiben releváns. M.3.) A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. (2) bek. b) pontjának alapján leírással a teljesítés során és a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló eszközeit, berendezéseit, illetőleg műszaki felszereltségét, azok típusának, megnevezésének, a rendelkezési jog és az üzemképesség megjelölésének megadásával, munkagépek, berendezések adatait olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Saját tulajdonú eszköz (gép, berendezés) esetén a gépek nyilvántartási számát is tartalmazó ajánlattevői nyilatkozat, bérelt eszköz(ök) esetén -az előzőeken felül mindkét fél (bérlő és bérbeadó) által aláírt nyilatkozat csatolása is szükséges, a Kbt. 55. (6) bekezdésében előírtaknak megfelelően. A tehergépkocsik tekintetében az érvényes forgalmi engedélyek másolatainak csatolása is szükséges. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú műszaki felszereltségre. M.4.) A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés d) pontja alapján mutassa be az előző 3 13

14 év (2010., év) éves átlagos statisztikai állományi létszámát, a fizikai állományi létszámát és vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatást. M5.) a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet. 17. (2) bekezdés alapján az előírt környezetvédelmi rendszereket, azoknak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítványok csatolásával, ezek hiányában a Kr. 17. (3) bekezdésének megfelelően a szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) M.1.) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban befejezett (azaz műszaki átadás-átvétellel lezárt) és szerződésszerűen teljesített: a) legalább 1 db, legalább nettó Ft összegű szennyvíztisztító telep építési (ideértve új telep építését is), vagy bővítési, vagy rekonstrukciós munkára vonatkozó referenciával, amely magában foglalta a kiviteli tervek elkészítését, valamint a próbaüzem lefolytatását is; b) legalább 1 db legalább m3/d kapacitású szennyvíztisztító telep építési (ideértve új telep építését is), vagy bővítési vagy rekonstrukciós munkáira vonatkozó referenciával; c) legalább 1 db, a szennyvíztisztító telep folyamatos üzemének fenntartása melletti, működés közbeni kivitelezésre (építésre [ideértve új telep építését is] vagy felújításra, vagy korszerűsítésre) vonatkozó referenciával; Amennyiben egy referencia több alkalmassági feltételnek is megfelel, azt az ajánlatkérő valamennyi érintett feltételnél figyelembe veszi. M.2.) az alábbi szakemberek mindegyikével: M2.1) összesen 4 fő szakági tervezővel egyetemi vagy főiskolai felsőfokú műszaki végzettséggel és a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet szerinti, (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, vagy ennek hiányában a fenti rendelet szerinti jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal az alábbi szakterületeken: - 1 fő VZ-T tervezői jogosultsággal és szennyvíztisztító mű tervezésére vonatkozó tervezői tapasztalattal; - 1 fő GP-T tervezői jogosultsággal ; - 1 fő V-T tervezői jogosultsággal; - 1 fő T-T tervezői jogosultsággal; M2.2) összesen 4 fő szakági építésvezetővel: - 1 fő, A kategóriás, a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő MV-VZ/A kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy ennek hiányában a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik 5 év szakmai gyakorlattal szennyvíztisztító telepek építése területén - 1 fő, A kategóriás, a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő MV-ÉG/A kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy ennek hiányában a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik 5 év szakmai gyakorlattal szennyvíztisztító telepek építése területén; - 1 fő, A kategóriás, a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő MV-ÉV/A kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy ennek hiányában a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti jogosultság megszerzéséhez szükséges 14

15 szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik 3 év szakmai gyakorlattal szennyvíztisztító telepek építése területén; - 1 fő, A kategóriás, a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő MV-KÉ/A kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy ennek hiányában a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik 3 év gyakorlattal útépítés területén M.2.3) 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, aki legalább 5 év építőipari tapasztalattal rendelkezik minőségirányítás területén és aki a minőségellenőrzésért felelős. Egy szakember egyidejűleg csak egy pozícióra jelölhető. M.3.) a munka elvégzéséhez szükséges műszaki és technikai felszereltséggel az alábbiak szerint - 2 db, legalább 55 kw teljesítményű földmunkagéppel - 2 db, legalább 30 kw teljesítményű kompakt rakodóval - 2 db, legalább 300 kg önsúlyú tömörítő eszközzel (hengerrel) - 2 db, legalább 5 tonna raksúlyú szállítóeszközzel. - 1 db legalább 15 tonna teherbírású autódaru M.4.) legalább 20 fő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal, ezen belül legalább 15 fős fizikai alkalmazotti létszámmal és legalább 1 fő vezető tisztségviselővel a vizsgált három év átlagában. M.5.) EMAS vagy MSZ EN ISO vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált, a tevékenységére vonatkozó környezetirányítási rendszerrel vagy az ezzel egyenértékű olyan környezetvédelmi intézkedésekkel, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozójával vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a műszaki illetve szakmai alkalmasság tekintetében meghatározott alkalmassági minimumkövetelményeknek elegendő ha ajánlattevő illetőleg bevont gazdasági szervezet felel meg figyelemmel a Kbt (4) bekezdésében illetőleg a Kbt. 55. (6) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakra. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája 15

16 IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám 1. ajánlati ár (nettó HUF) jótállási idő (min. 24 hónap, max hónap) 3. késedelmi kötbér (min , max HUF/késedelmes nap) 4. Projektterv (mely az alábbi részekből áll) A projekttervben feltüntetett 15 folyamatok megfelelő logikai sorrendisége 4.2. A meglévő létesítmény üzemének 15 minimális zavarása 16

17 5. A létesítmény üzemeltetési és fenntartási költsége (HUF) az 10 átadás-átvételtől számított 1 évre IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: igen (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató x Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011 /S /12/31 (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2013/08/21 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell igen (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A fizetés feltételei és módja: Ajánlattevőknek az ajánlatkérő részére a fenti bruttó összeget az Gödöllő Város Önkormányzata - Raiffeisen Bank Zrt -nél vezetett számú számlájára kell befizetni, és a dokumentáció átvételekor bemutatni a befizetési igazolás eredeti példányát. Az átutalási okmányon a befizetés jogcímét fel kell tüntetni. A dokumentáció az A.II. mellékletben megadott helyen, munkanapokon óráig, az ajánlattételi határidő napján óráig vehető át. Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 50. (3) bekezdése irányadó. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor elegendő, ha az ajánlattevők egyike vásárolja meg a dokumentációt a Kbt. 49. (6) bekezdése alapján IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2013/08/21 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve Az EU következő hivatalos nyelve(i): 17

18 x Egyéb : Magyar IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2013/08/21 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 (adott esetben) Hely: 1075 Budapest, Wesselényi u em. 6. ajtó Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. (2) bekezdése alapján meghatározott személyek. Az ajánlatok bontására a Kbt. 62. (2)-(4) és (6)-(7) bekezdései az irányadók. VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: Gödöllő város szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP-1.2.0/ Támogatási szerződés megkötése: VI.3) További információk (adott esetben) VI.3.1. Ajánlati Biztosíték Az ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege: Ft; azaz tízmillió forint. Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással Gödöllő Város Önkormányzata Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett számú számlájára, vagy az azzal azonos összegű bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény biztosításával. Az Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével. Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség időtartama alatt. VI.3.2. Kiegészítő tájékoztatás A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt (1)-(7) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Az ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart. VI.3.3. Ajánlatok benyújtása Ajánlattevőnek 1 (egy) eredeti és 3 (három) másolati példányban kell benyújtania az ajánlatot, és világosan fel kell tüntetnie mindegyiken értelemszerűen, hogy "eredeti példány" vagy "másolati példány". A példányok közötti bármilyen eltérés esetén, az eredeti példány az irányadó. Ajánlattevők az ajánlatok elkészítésénél a Kbt ban foglaltaknak megfelelően járjanak el. Az ajánlat eredeti 18

19 példányát 1 pld. CD lemezen is be kell nyújtani (melyen belül lehetőség szerint a költségvetést pdf és xls, a projekttervet pdf formátumban szíveskedjenek benyújtani). A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli, VI.3.4. Irányadó idő Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. VI.3.5. Árfolyamok Árfolyamok: A különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. VI.3.6. Tájékozódási kötelezettség Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. VI.3.7. Ajánlatkérő a Kbt. 94. (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat. VI.3.8. Esélyegyenlőség: Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére előírja ha nem rendelkezik ilyennel foglalkoztatási esélyegyenlőségi terv kidolgozását és annak megfelelő módon történő munkavégzést. Az esélyegyenlőségi terv meglétéről illetve a szerződéskötést követő 30 napon belüli elkészítéséről az ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozniuk kell. A foglalkoztatási esélyegyenlőségi tervnek meg kell felelnie az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. tv. III. fejezetének és az Esélyegyenlőségi Útmutató KEOP pályázók és értékelők számára című dokumentumnak. VI.3.9. Az ajánlat érvényességéhez az ajánlattevőknek rendelkezniük kell OHSAS vagy azzal egyenértékű (pl. MSZ 28001), bármely nemzeti rendszerben tanúsított munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerrel a kivitelezés tárgyára vonatkozóan. VI Ajánlattevőnek ajánlatában részletes projekttervet kell benyújtania a dokumentációban megadottak szerint. VI Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt (4) bekezdésével kapcsolatban az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során [124. (4) bekezdés] a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 77. (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. VI Ajánlattevő illetőleg ajánlattevő által az ajánlattétel során a Kbt. 55. (5) bek. alapján bevont egyéb szervezet csatolja be az ajánlatba becsatolt nyilatkozatok aláírójának az aláírási címpéldányát, vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját, valamint az Egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói igazolványát, egyszerű másolatban. Amennyiben Ajánlattevő, vagy közös ajánlattevők, az ajánlatban megjelölt, alvállalkozó vagy személy nem 19

20 tartozik a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény hatálya alá, vagy személyes helyzete alapján nem rendelkezik cégmásolattal egyenértékű dokumentummal (amely dokumentum igazolja az aláírásra való jogosultságot), elegendő, ha ajánlattevő vagy közös ajánlattevők az ajánlatba olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben Ajánlattevő, vagy ajánlattevők vagy alvállalkozó szerinti szervezet cég ügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, úgy Ajánlattevő köteles az ajánlatához csatolni ezen szervezet tekintetében a cégbíróság elektronikus nyilvántartásból lekért iratot-, vagy olyan dokumentumot, amellyel ajánlattevő igazolni tudja, hogy a változásbejegyzési kérelmet a Cégbírósághoz beadta, és ezt a bíróság igazolja. VI A kizárólag külföldi telephellyel rendelkező ajánlattevőknek (Közös Ajánlattétel esetén valamennyi Közös Ajánlattevő külön-külön) minden nyilatkozatot, hatósági igazolást, továbbá az olyan ajánlattevőknek akik idegen nyelvű dokumentumot csatolnak be az adott dokumentumot felelős magyar fordításban kell az ajánlathoz csatolnia. Kivételt képez az eredendően több nyelven készült igazolás, nyilatkozat, melynek kizárólag magyar nyelvű tartalmát vizsgálja ajánlatkérő. VI Az Ajánlatkérő konzultációt nem tart, egyéb kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 45. (1)-(3) bekezdésének megfelelően az Ajánlatkérő nevében eljárón keresztül kérhet. VI Lezárt üzleti év alatt az Ajánlatkérő az Ajánlati Felhívás feladásának napján lezárt üzleti évet érti. VI Az Ajánlati Felhívás III.2.3) pont alkalmassági előírás tekintetében a jogosultságok vonatkozásában Ajánlatkérő elfogadja a megjelöltekkel egyenértékű jogosultságokat is. VI Ajánlattevők az Ajánlati Felhívás III.2.2) és III.2.3) pont alkalmassági előírás kapcsán az alábbiakat is vegyék figyelembe az ajánlatkészítés során: Amennyiben az Ajánlattevő a Kbt. 55. (5) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik, csatolandó a Kbt. 55. (6) bekezdése szerinti igazolás(ok) és nyilatkozat is. Amennyiben Ajánlattevő, Közös Ajánlattevő alvállalkozóval kíván megfelelni, ezen szervezet csatolja be az Ajánlati Felhívásban előírt igazolásokat, nyilatkozatokat is, melyből az alkalmasság megléte egyértelműen megállapítható. VI Ajánlattevő csatoljon egy referenciaösszesítő nyilatkozatot melynek tartalmaznia kell a felhívásban előírt alkalmassági feltételt, melynek az adott teljesítéssel meg kíván felelni, az elvégzett munka rövid leírását, a szerződést kötő másik fél megnevezését, valamint az ajánlat oldalszámát, ahol a referenciaigazolás található. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciákra VI Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt ban meghatározottak szerint biztosítja. VI A az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határ: Az 1. bírálati részszempont kiszámításának módszere: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ évi 61. szám; június 1.) III.A fejezet 1. pont ba) alpontja szerinti fordított arányosítás alkalmazása az alábbiak szerint: 20

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében.

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Komárom-Esztergom és Pest és Fejér megye Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Komárom-Esztergom és Pest és Fejér megye Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Vállalkozási keretszerződés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-gazdálkodási Program tárgyú KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 számú projekt megvalósítási szakaszához kapcsolódó ismeretterjesztési és szemléletformálási

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/53

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/53 1. rész: Vállalkozási szerződés szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére Tiszalúc Nagyközségben FIDIC piros könyv szerint 2. rész: Vállalkozási szerződés szennyvíztisztító telep építésére Tiszalúc Nagyközségben

Részletesebben

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9 TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítása, szerelése, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, valamint a jótállási időn belüli javítása, karbantartása

Részletesebben

ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022

ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022 Vállalkozási szerződés a Zsóry-fürdő komplex fejlesztése, gyógyászati és új élményelemekkel való bővítése elnevezésű ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022 számú pályázat kül- és beltéri berendezési tárgyainak szállítására

Részletesebben

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 "A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, valamint a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása" Közbeszerzési

Részletesebben

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése.

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése (KEOP-2.5.0/B/09-12-2013-0001) munkákhoz kapcsolódó feladatok végrehajtása, a Kormány 1866/2014. (XII.30.) Korm. határozatának

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11. MKB3/2016 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 160103) gyűjtése, szállítása és őrlés útján

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17. 21. sz. főút 1+300-7+850 km, 23+300-27+820 km és a 29+190-32+920 km szelvények közötti szakaszok négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri és mérnöki feladatok ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)-

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- Ajánlati felhívás- Sándorfalva Szatymaz települési agglomeráció szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése Kivitelezési szakasz - (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- kombinált csatornamosó-szívó

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan

Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/82 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7 K1438/2 1106 Budapest, X. kerület, Eszterlánc utca (belterület) 42544/22 helyrajzi számú ingatlanon kiépítendő válogatómű technológiai berendezéseinek szállítása és telepítése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

AF_FORSTER Központ_Faápolás

AF_FORSTER Központ_Faápolás AF_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 eljárást indító hirdetmény - Kelet-Nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése-rfid

Részletesebben

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás -

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás)

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Részvételi felhívás K-0009-H/2015

Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Hangszerek beszerzése

Hangszerek beszerzése Hangszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/146 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.12.11.

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 AJÁNLATI FELHÍVÁS: Térinformatikai rendszer szállítása a Vízügy adatgyűjtési, tervezési és modellezési képességeinek növelésére adásvételi szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés

Részletesebben

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ Vép önkormányzati intézmények épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0019 Vép, 2013. december 1 TARTALOMEGYZÉK AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS...3

Részletesebben

egyesület A Duna magyarországi szakasza, továbbá a Nemzeti Teljesítés helye:

egyesület A Duna magyarországi szakasza, továbbá a Nemzeti Teljesítés helye: RSOE AF eszközök Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/86 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.07.23. Iktatószám:

Részletesebben

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015.

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Ajánlati felhívás - Egyes Hirdetmény típusa:

Részletesebben

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5263/2015 CPV Kód: 73430000-5;71632000-7;73220000-0;72540000-2 2015.04.27.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5263/2015 CPV Kód: 73430000-5;71632000-7;73220000-0;72540000-2 2015.04.27. A vállalkozási szerződés a "a matematikai, természettudományos és műszaki kompetenciák fejlesztése a közoktatásban digitális tananyagfejlesztés és képzők képzése révén" megvalósítására. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21773/2015 CPV Kód: 71300000-1;71356100-9;71631000-0;71500000-3 2015.12.17.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21773/2015 CPV Kód: 71300000-1;71356100-9;71631000-0;71500000-3 2015.12.17. ajánlati felhívás - Megbízási szerződés keretében az M35 autópálya Debrecen-Berettyóújfalu közötti-, valamint a 481 sz. főút és az M4 autópálya Berettyóújfalu országhatár közötti szakaszok és kapcsolódó...

Részletesebben

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján.

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8 A Szépművészeti Múzeum főépülete, a Magyar Nemzeti Galéria, a Könyvtárépület, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, az Artpool Művészetkutató Központ és a Benczúr Irodaházban található

Részletesebben

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Kbt. 22. (1) bekezdés d) pont

Kbt. 22. (1) bekezdés d) pont Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) (3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás. 3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás. 3. melléklet a 92/2011. (XII. 30. 3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési

Részletesebben

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013.

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái

BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/103 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.27. Iktatószám: 8516/2015 CPV Kód: 72212517-6;72260000-5 Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.27. Iktatószám: 8516/2015 CPV Kód: 72212517-6;72260000-5 Állami Egészségügyi Ellátó Központ Egységes tulajdoni nyilvántartást és üzemeltetést támogató szoftver fejlesztése, illetve tizenkét hónapos szoftverkarbantartás és support biztosítása a TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 azonosító számú projekt

Részletesebben

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 kódszámú pályázatának keretében a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ részére 4 részajánlati körben ápolási eszközök leszállítása, üzembe helyezése

Részletesebben

Felhívás módosítása (DEGF-179/2015.: A Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpont generál kivitelezése)

Felhívás módosítása (DEGF-179/2015.: A Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpont generál kivitelezése) Felhívás módosítása (DEGF-179/2015.: A Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpont generál kivitelezése) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/17 Egyösszegű átalányáras kivitelezői szerződés a Beszerzés

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

RSz 1-2015. Mélyépítés

RSz 1-2015. Mélyépítés RSz 1-2015. Mélyépítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/142 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Részletesebben

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás)

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.06.12.

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

http://www.tender-ertesito.hu/ausschreibungen/druckversion~id~5200f...

http://www.tender-ertesito.hu/ausschreibungen/druckversion~id~5200f... 1 / 18 2013.03.26. 13:44 Magyar Export-Import Bank Zrt. Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Közzététel dátuma:25.03.2013 Szerződés típusa:szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő:06.05.2013 Dokumentáció

Részletesebben

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2014. (V.21.) Önkormányzati számú határozata:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013.

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Békés Város Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása

Ajánlati felhívás - Békés Város Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása Ajánlati felhívás - Békés Város Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/146 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése

Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013.

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04.

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04. Adásvételi szerződés keretében az 1742/2013. (X. 14.) Korm. határozat alapján megkötött támogatási szerződés megvalósítása érdekében további orvosi műszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: None/None

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) (3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL RF - DRV - Mobil Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés alapján gépbeszerzés a TIOP 2.2.6/12/1B-2013-0038 számú pályázat keretében

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés alapján gépbeszerzés a TIOP 2.2.6/12/1B-2013-0038 számú pályázat keretében Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés alapján gépbeszerzés a TIOP 2.2.6/12/1B-2013-0038 számú pályázat keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Fővárosi Vízművek Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben