KEOP-1.1.1/C/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013"

Átírás

1 eljárást indító hirdetmény - Kelet-Nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel című KEOP-1.1.1/C/ számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése-rfid technológián alapuló azonosító rendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 11303/2015 CPV Kód: ; ; ; ; ; Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Ajánlatkérő: Társulás VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft Salgótarján, Kertész utca 2.; Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft Pásztó, Kossuth u. Teljesítés helye: 114.; Bátonyterenyei BÁVÜ Városüzemeltetési Nonprofit Kft Bátonyterenye Kossuth u. 2. illetve a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás tagönkormányzatainak közigazgatási területe Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Önkormányzati Társulás Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Környezetvédelem EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Nemzeti azonosító (ha ismert): AK

2 Postai cím: Múzeum tér 1. Város: Salgótarján Postai irányítószám: 3100 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Gyetvai Mónika Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet x Egyéb (nevezze meg): Önkormányzati Társulás I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság x Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem 2

3 Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Szállítási szerződés keretében a Kelet-Nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel című KEOP-1.1.1/C/ számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése - RFID technológián alapuló azonosító rendszer beszerzése II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés x x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft Salgótarján, Kertész utca 2.; Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft Pásztó, Kossuth u. 114.; Bátonyterenyei BÁVÜ Városüzemeltetési Nonprofit Kft Bátonyterenye Kossuth u. 2. illetve a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás tagönkormányzatainak közigazgatási területe NUTS-kód HU313 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 3

4 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Szállítási szerződés keretében a Kelet-Nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel című KEOP-1.1.1/C/ számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése - RFID technológián alapuló azonosító rendszer beszerzése II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) Szállítási szerződés keretében a Kelet-Nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel című KEOP-1.1.1/C/ számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése - RFID technológián alapuló azonosító rendszer beszerzése 4

5 Az összegyűjtött adatok alapján Ajánlattevőnek a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark korszerűsítéséhez kapcsolódó informatikai fejlesztést kell elvégeznie, melynek célja a rádiófrekvenciás azonosítás megvalósítása. A fejlesztéshez a következő feladatokat kell megvalósítania az Ajánlattevőnek: Ajánlatkérő adatszolgáltatása alapján létre kell hoznia a szolgáltatás üzemeltetéséhez szükséges alapadatbázist, a bevonásra kerülő konténerek, edényzetek, telepek és gépjárművek tekintetében erre alkalmas gyűjtő járművekre, valamint a meglévő gyűjtőjárművekre RFID EPCglobal Class1 Gen2 szabványnak megfelelő, vagy azzal ekvivalens chipekhez illeszkedő olvasó- és adatgyűjtő rendszert kell telepíteni a hulladékgyűjtő edényzeteket passzív EPCglobal Class1 Gen2 szabványnak megfelelő, vagy azzal ekvivalens RFID azonosítóval kell ellátni ki kell alakítani megfelelő számú RFID kaput járatoptimalizálást kell végeznie az átadott járattervek alapján A feladat magába foglalja a szükséges eszközök és szoftverek szállítását, az üzembe helyezéshez szükséges feladatokat, próbaüzemet, betanítást és az éles üzembe helyezést: 1. A rendszer működésére vonatkozó igények és követelmények pontosítása a Megrendelővel, e követelményeket tartalmazó specifikáció, adatbázis összeállítása darab hulladékgyűjtést végző gépjárműre EPCglobal Class1 Gen2 szabványnak megfelelő, vagy azzal ekvivalens chipekhez illeszkedő RFID olvasó- és adatgyűjtő rendszer kiépítése, GPS nyomonkövető berendezéssel (gépjárművekre telepített RFID rendszer része a GPS nyomonkövető berendezés), GPRS adattovábbító rendszerrel, videó rögzítő egységgel. Elvárt beolvasási arány: a szerződés szerinti próbaüzem időszakának utolsó napján az ürített edényzetek min. 91%-át a rendszernek regisztrálnia kell 3. 2 db EPCglobal Class1 Gen2 szabványnak megfelelő, vagy azzal ekvivalens chipekhez illeszkedő RFID kézi olvasó scanner az üzemelési időszakban az új edények rendszerbe rögzítéséhez db EPCglobal Class1 Gen2 szabványnak megfelelő, vagy azzal ekvivalens RFID tokozott címke (IP68 vagy ezzel ekvivalens védelemmel) felszerelése a lakossági edényzetekre, a címkék inicializálása (egyedi és a hamisítást kizáró kóddal való ellátása). Elvárt felszerelési arány: a szerződés szerinti próbaüzem időszakának utolsó napján az ürítésre kitett és Ajánlattevő által fellelt edényzetek legalább 95%-ra fel kell szerelni a címkét 5. A szükséges számítógépek és egyéb eszközök (lásd. szállítandó hardver eszközök) leszállítása és üzembe helyezése. 6. A szükséges szoftverfejlesztési feladatok elvégzése. 7. Járatoptimalizáláshoz szükséges informatikai adatbázis és járatterv modell elkészítése 8. Az elkészített, ill. kész szoftver komponensek, a folyamatot működtető szoftverek, telepítése. 9. Üzemeltetési és felhasználói dokumentációk átadása. 10. A rendszer működéséhez és működtetéséhez szükséges ismeretek oktatása, a használat betanítása. 11. Próbaüzem lebonyolítása a Megrendelővel egyeztetett módon 12. A próbaüzem tapasztalatai alapján esetleg szükséges finomhangolási feladatok, korrekciók elvégzése, amely a járatterv modell elméleti tesztelését is magában foglalja. Optimalizált járatterv modell megrendelővel történő egyeztetése és véglegesítése 13. A teljes rendszer éles üzembe helyezése. Szállítandó hardver eszközök: 1. A rendszer hatékony (gyors válaszidejű) működéséhez szükséges teljesítményű szerver számítógép monitorral, billentyűzettel, szünetmentes tápegységgel, a biztonságos működtetéséhez 5

6 szükséges operációs rendszerrel, web szerverrel, adatbázis szerverrel, vírusvédelemmel, tűzfallal db laptop, egérrel és a biztonságos működtetéséhez szükséges operációs rendszerrel, vírusvédelemmel, tűzfallal és irodai szoftver csomaggal. A teljesítés ütemezése: a) Ajánlatkérő a szerződéskötést követő 10 naptári napon belül rendelkezésre bocsátja nyertes ajánlattevő részére a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges alapadatokat, melyek alapján nyertes ajánlattevő 30 napos határidő vállalása mellett átfogó adatbázist hoz létre. Ajánlatkérő az adatbázis elfogadásáról a szükséges Eszközök megrendelésével, a nyertes ajánlattevő által összeállított adatbázis készre jelentésétől számított 5 naptári napon belül nyilatkozik. b) Az Áruk szállítása kettő ütemben történik az alábbiak szerint: Szállítás a hulladékgyűjtő gépjárművekre szerelendő eszközök tekintetében: A nyertes ajánlattevő köteles a megrendelésben meghatározott időtartamon belül de legkésőbb november 30-ig leszállítani az Ajánlatkérő által megadott teljesítési hely(ek)re a fenti 2. pont szerinti árukat. A nyertes ajánlattevő köteles ezen eszközök Ajánlatkérő által leigazolt módon történt, hiba- és hiánymentes átadás-átvételét követően haladéktalanul megkezdeni és 15 naptári napon belül készre jelenteni azok felszerelését, üzembe helyezését (a fentiek szerinti pontok vonatkozó feladatai). Szállítás a hulladékgyűjtő edényzetekre szerelendő címkék és egyéb eszközök tekintetében: A nyertes ajánlattevő köteles a megrendelésben meghatározott időtartamon belül, de legkésőbb november 15-ig leszállítani a Megrendelő által megadott teljesítési hely(ek)re a fentiek szerinti 3-5) pontjaiban meghatározott árukat. Szállító köteles az eszközök Megrendelő által leigazolt módon történt, hiba- és hiánymentes átadás-átvételét követően haladéktalanul megkezdeni és 30 naptári napon belül készre jelenteni azok felszerelését, üzembe helyezését (a fentiek szerinti pontok vonatkozó feladatai). A rendszerrel szemben támasztott követelmények részleteit a dokumentáció műszaki melléklete tartalmazza. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 6

7 vagy Kezdés 2015/10/02 (nap/hónap/év) Befejezés 2015/12/15 (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) - Késedelmi kötbér: Az ajánlattevő (szerződést teljesítő szállító) késedelmi kötbér fizetésére köteles olyan okból történő késedelmes teljesítés esetén, amelyért felelős. A kötbér alapja a teljes nettó szállítási díj, mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 0,5 % a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a megajánlott teljes nettó szállítási díj 20 %-a. A kötbérmaximum elérését követően Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani. - Meghiúsulási kötbér a teljes nettó szállítási díj 20 %-a, amennyiben a meghiúsulás olyan okból következik be, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős. - Előleg visszafizetési biztosíték: Ajánlattevő előleg igénylése esetén annak biztosítékaként a Kbt (6) bekezdése szerinti biztosítékot köteles nyújtani a szerződésben (dokumentációban) foglaltak szerint. Az előleg-visszafizetési biztosítékra a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57/A. (3) bekezdés előírásai az irányadóak. A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben a közszféra szervezet kedvezményezett köteles kikötni a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt (6) bekezdése b) pont szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A Kbt (6) bekezdés b) pont alapján a Kbt (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formában, illetőleg a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. A nyertes ajánlattevő köteles biztosítani, hogy az előleg-visszafizetési biztosíték érvényben marad és lehívható mindazon időpontig, amíg az előleg összege kifizetésre/ elszámolásra nem került, de az előleg-visszafizetési biztosíték összege progresszív módon csökkenthető azokkal az összegekkel, amelyeket a nyertes ajánlattevő kifizetett, elszámolt, ahogyan az a Részszámlákban szerepel. - Jótállás: A nyertes ajánlattevőnek egységesen 12 hónap jótállást kell vállalnia a teljesítésigazolás kiadásától kezdve. Ajánlatkérő felhívja tisztelt Ajánlattevők figyelmét a Kbt (1); (4)-(6) és (8) bekezdéseiben foglaltakra. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlattevők csatolják nyilatkozatukat a Kbt (5) bekezdés szerint. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 7

8 A szerződés finanszírozása Kelet-Nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel című KEOP-1.1.1/C/ számú projekt keretében az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérő saját forrásaiból történik Ajánlattevő számláit Ajánlatkérő szállítói finanszírozással fizeti meg, vagyis a benyújtott számla nettó ellenértékének 7,127665%-át és a számla ÁFA tartamát fizeti meg Ajánlatkérő a Kbt rendelkezéseinek megfelelően, a számla nettó értékének 92,872335%-át pedig a Támogató fizeti meg, ugyancsak a Kbt a alapján. A 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. alapján a nyertes Ajánlattevő jogosult jelen szerződés - támogatási szerződés terhére - elszámolható összege legfeljebb 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésére, előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása mellett. Az előleg kifizetése/elszámolása a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. (3) bekezdése alapján történik. Az előleg a résszámlák összegéből kerül levonásra, olyan arányban, amilyen arányban az adott részszámla a teljes szállítási díjhoz viszonyul. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: Forint. Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít az alábbiak szerint: A nettó szállítási díj 20%-ára vonatkozó részszámla: A jelen felhívás II.2.1. pont ütemezés: a) pont szerinti feladatok teljesítését követően a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás alapján. A nettó szállítási díj 50%-ára vonatkozó részszámla: A jelen felhívás II.2.1. pont ütemezés: b) pont első francia bekezdés szerinti feladatok teljesítését követően a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás alapján. A nettó szállítási díj 30%-ára vonatkozó részszámla: A jelen felhívás II.2.1. pont ütemezés: b) pont második francia bekezdés szerinti feladatok teljesítését követően a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás alapján. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei ajánlatkérő általi kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre, szállítói kifizetés keretében, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Kbt. 130., (1); (4); (5) és (6) bekezdések, a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57/A és az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A., illetőleg a Ptk. 6:130 (1)-(2) bekezdése. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében kizárja gazdálkodó szervezet illetve projekttársaság létrehozását mind az önálló ajánlattevők, mind a közös ajánlattevők tekintetében (Kbt. 27. (2) bek.). III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében, az 57. (1) bekezdésének a)-d) és f) pontja szerinti meghatározott kizáró okok 8

9 bármelyike fennáll. 2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), akivel szemben az 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll. 3) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) és 2) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. Az igazolás módja: 1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2.-8 és ai szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 2. Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe Kbt ában foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt. A Kbt. 57. (1) bekezdésének a)-d) és f) pontjában meghatározott kizáró okok vonatkozásában az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő maga is nyilatkozhat. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A 310/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 7. -ára tekintettel. A fentiek szerinti, kizáró okok igazolása érdekében benyújtott igazolások tekintetében Ajánlatkérő előírja, hogy a nyilatkozatok keltezése a jelen felhívás feladásának napjánál nem lehet régebbi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt (2) bekezdés k) pontja, valamint a 310/2011 Korm. rendelet 13. (1) bekezdés szerinti alábbi útmutatókra, melyek a honlapon elérhetőek: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő évi 61. szám, ) A Közbeszerzési Hatóság május 16-án kiadott A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő évi 57. szám) III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. A Kbt. 55. (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő) csatoljon valamennyi élő pénzforgalmi számlájára vonatkozó, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó - az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi - nyilatkozatot (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) az alábbi tartalommal: - pénzforgalmi számla száma; - számlanyitás időpontja; - a pénzforgalmi számlán az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban 9

10 volt-e 15 napot meghaladó sorbaállítás. Ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot, amelyben megadja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban vezetett valamennyi élő pénzforgalmi számlaszámát és a számlát vezető pénzügyi intézményt, továbbá a nyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a felsorolt pénzforgalmi számlákon túl, más pénzforgalmi számlával nem rendelkezik. A sorban állás alatt Ajánlatkérő a évi LXXXV. törvény pont szerinti sorbaállítás fogalmát érti. A 310/2011. Korm. rendelet 14. (5) bekezdésére tekintettel azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a Korm. rendelet 18. -ban és 20. -ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő a fentiek szerinti igazolási módok helyett. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bekezdése szerint más szervezetkapacitására a Kbt. 55. (6) bekezdésében meghatározott esetekben támaszkodhat. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik élő pénzforgalmi számláján a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban 15 napot meghaladó sorbaállítás mutatkozott. A P/1. pont szerinti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 55. (4) bekezdés alapján oly módon, hogy elég ha a közös ajánlattevők egyike teljes mértékben megfelel. Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 55. (5) bekezdésében és a Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontjában foglaltakra. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. Ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés a) pontja alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó szállításait, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (1) és (2) bekezdésének megfelelően igazolva. Az igazolásnak, illetve nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ha a referencia-munkákat az ajánlattevő nem önállóan teljesítette, akkor meg kell jelölnie a referencia nyilatkozatban/igazolásban, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette és milyen értékű az ő teljesítési hányada, illetőleg mi a teljesítésének pontos műszaki tartalma. Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel tekintetében csak az ajánlattevő vagy alkalmasságot igazoló szervezet saját teljesítésének mennyiségeit veszi figyelembe. A csatolt nyilatkozatból, illetve referenciaigazolásokból derüljenek ki egyértelműen azok az adatok, amelyek az alkalmassági minimumkövetelményekben előírt kritériumoknak való megfelelőséget igazolják. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt (7) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. 10

11 M/2 Ajánlattevő csatolja a Kbt. 55. (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdésének c) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), és/vagy vezetőknek a megnevezését, végzettségük, és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését tartalmazó dokumentumokat, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A bemutatásra kerülő szakemberek tekintetében csatolandó a szakmai tapasztalatot - hónap pontossággal - ismertető szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. A 310/2011. Korm. rendelet 17. (1) előírásaira tekintettel, azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a Korm. rendelet 18. -ában és 20. -ában foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő a Korm. rendelet 15. (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) M.1. Az ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapos időszakban legalább egy darab lakossági hulladékkezelési közszolgáltatás céljából kommunális hulladékgyűjtés nyilvántartásához szükséges RFID technológián alapuló chipes azonosító rendszer szállítására, kiépítésére és a leszállított áru üzembe helyezésére vonatkozó olyan - a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően - teljesített referenciával, ahol a fentiek szerinti chipes azonosító rendszer szállítására, kiépítésére és a leszállított áru üzembe helyezésére vonatkozó szállítási feladatok ellenértéke elérte legalább a nettó 30 millió Ft-ot, és amelynek keretében a leszállított és felszerelt RFID tokozott címke mennyisége elérte a min db-ot, és az RFID rendszer bevezetése legalább 15 településre terjedt ki. M/2 Az ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő minimum 24 hónapos, RFID technológiák fejlesztése és/vagy bevezetése terén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező informatikai (informatikus és/vagy mérnök informatikus és/vagy programtervező matematikus és/vagy programtervező informatikus és/vagy információrendszer-programozó és/vagy rendszerszervező vagy ezekkel egyenértékű) végzettségű, RFID technológiára épülő alkalmazásfejlesztő szakemberrel Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az M.1. alkalmassági feltétel tekintetében a Kbt. 55. (6) bekezdés b) pontja az irányadó, míg az M.2. feltétel tekintetében a Kbt. 55. (6) bekezdés a) pontja. Az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. (4) bekezdés). Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakra. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott 11

12 A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint 12

13 x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám Nettó ajánlati ár (szállítási díj) (HUF) 75 A rendszer chip olvasási hatótávolsága 15 (cm) Az edényzetek beürítéskori automatikus 10 (nem kézi) beolvasási aránya (%) IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/08/11 (nap/hónap/év) Időpont: 12:00 A dokumentációért fizetni kell igen (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: Ajánlatkérő a dokumentáció térítésmentesen bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére. A dokumentáció fentiekben meghatározott bruttó ,- Ft-os (azaz nettó HUF + ÁFA) ellenértékét kizárólag a Kbt (4) bekezdése szerinti szervezetnek kell megfizetnie az összegezés megküldése és a szerződéskötés időpontja között. A dokumentáció ellenértékének nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi megfizetése a szerződéskötés feltétele. A dokumentáció ellenértékét a Kbt (4) bekezdése szerinti szervezetnek átutalással kell megfizetnie a Buda Ügyvédi Iroda lebonyolító szervezet CitiBank Zrt.-nél vezetett számú számlájára. Az átutalás közlemény rovatába a "Kelet-Nógrád KEOP C - RFID rendszer" hivatkozást szükséges feltüntetni. Készpénzes fizetés nem lehetséges. Amennyiben ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, a Kbt. 50. (3) bekezdése az irányadó. A dokumentáció nyilvánosságra nem hozható, másra át nem ruházható. Ajánlatkérő lehetőséget biztosít a dokumentációba történő ingyenes betekintésre a dokumentáció személyes átvételére megadott időpontokban. A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen 13

14 átveheti, a dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124. (4) bekezdése szerinti szervezet köteles az Ajánlatkérő által meghatározott feltételek szerint megfizetni. IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/08/11 (nap/hónap/év) Időpont: 12:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2015/08/11 (nap/hónap/év) Időpont: 12:00 (adott esetben) Hely: Buda Ügyvédi Iroda (1025 Budapest, Csévi utca 11/A.) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Jogosultak: a Kbt. 62. (2) bekezdése alapján meghatározott személyek. A bontási eljárás a Kbt. 62. (1), (3), (4), (6) és (7) bekezdéseinek megfelelően kerül lefolytatásra. VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: Kelet-Nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel című KEOP-1.1.1/C/ számú projekt VI.3) További információk (adott esetben) 1.) Kiegészítő tájékoztatás: Az Ajánlatkérő konzultációt nem tart, egyéb kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 45. (1)-(6) bekezdésének megfelelően az Ajánlatkérő nevében eljárón keresztül kérhet. 2.) Irányadó idő: Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 3.) Árfolyamok: A különböző devizák forintra történő átszámításánál a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. 14

15 Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Az árbevételre vonatkozó nyilatkozat (Ajánlati Felhívás III.2.2. szerinti alkalmassági minimumkövetelmény) tekintetében az árfolyamszámítás az adott év utolsó napján érvényes árfolyam. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni, vagy magában az érintett dokumentumban feltüntetni. 4.) Ajánlattételi képesség igazolására: Az ajánlathoz csatolni kell az aláírási címpéldányokat vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 9. -a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintákat vagy magánszemély illetőleg egyéni vállalkozó esetén egyéb az aláírását igazoló hivatalos dokumentum másolatát (pl. személyi igazolvány) annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá. Folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, illetőleg nemleges nyilatkozatot, amennyiben ilyen eljárás nem áll fenn A nem cégjegyzésre jogosult aláíró személy esetében cégjegyzésre jogosult személy(ek) által adott közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást. A meghatalmazás a meghatalmazott személy aláírás-mintáját is kell, hogy tartalmazza. 5.) Ajánlatkérő a Kbt a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét azzal, hogy a Kbt. 67. (5) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 6.) Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről (az írásbeli összegzés megküldésével) a Kbt. 77. (1)-(2) bekezdése szerint írásban tájékoztatja. 7.) A Kbt (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 30 nappal meghosszabbodik. 8.) Az ajánlatok benyújtása: - Az ajánlatokat írásban, zárt csomagolásban, 1 (egy) papír alapú példányban, valamint 1 (egy) elektronikus másolati példányban (a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példány - CD-n vagy DVD-n) kéri benyújtani az ajánlatkérő, az ajánlati felhívás I/1. pontjában megadott címére közvetlenül vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig a Kbt. 61. (1) bekezdésének megfelelően. Eltérés esetén Ajánlatkérő a papír alapú példányt tekinti irányadónak. - Ajánlatokat munkanapokon 9:00 és 15:00 között az ajánlattétel napján 9:00 és 12:00 óra között lehet leadni. - Ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtania a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya papír alapú példánnyal megegyezik. - A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. - Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre 15

16 jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás egy része a matricán legyen. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és a hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlatot az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani. A tartalomjegyzék az ajánlat elején kerüljön becsatolásra. - A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni: Ajánlat - Kelet-Nógrád 111C projekt - RFID technológián alapuló rendszer beszerzése valamint "Az ajánlattételi határidő lejártáig felbontani TILOS!" 9.) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. 10.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 60. (3) bekezdésére vonatkozóan a papír alapú eredeti példányban eredeti formában becsatolva. 11.) Az ajánlatban ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 60. (5) bekezdésére vonatkozóan. 12.) Az ajánlatnak a Kbt. 60. (6) bekezdésének megfelelően felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az Ajánlattevő nevét és székhelyét/lakóhelyét (címét), valamit azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. A Kbt. 60. (6) bekezdése értelmében a bontási eljárás során a felolvasólap azonnal megtekinthető. 13.) Az ajánlatokhoz benyújtandó igazolásokat egyszerű másolatban is elegendő csatolni. Az idegen nyelvű okiratok az ajánlattevő általi felelős magyar nyelvű fordításban csatolandók. A Kbt. 60. (3) bekezdésére vonatkozó nyilatkozat eredeti formában csatolandó az ajánlat papír alapú példányában. 14.) Ajánlattevőnek ajánlatába be kell csatolnia nyilatkozatát a Kbt. 40. (1) bekezdés a) és b) pontjaira vonatkozóan. Nemleges nyilatkozat is csatolandó. 15.) A III.2.2. pont P/1, alpontjában felsorolt pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelmények, és a III.2.3. pont M/1 és M/2 alpontjaiban felsorolt műszaki-szakmai alkalmassági követelmények és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra. 16.) Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek összegszerűen meghatározott mértéke: ,- Ft (azaz egymillió-ötszázezer forint). Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: teljesíthető átutalással Ajánlatkérő K&H Bank Zrt.-nél vezetett számú számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig, készpénz-átutalási igazoláson vagy átutalással a következő megjelöléssel: Kelet-Nógrád 111C RFID technológián alapuló rendszer beszerzése - ajánlati biztosíték. Az ajánlati biztosíték teljesíthető továbbá bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A garancia és a kötelezvény kedvezményezettjeként az Ajánlatkérőt kell megjelölni, továbbá fel kell tüntetni jelen közbeszerzési eljárás tárgyát. A garanciának és kötelezvénynek az ajánlati kötöttség időtartamáig érvényben kell lennie. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. (5) -(7) bekezdése alapján kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosítékot ajánlatkérő akkor tekinti rendelkezésre bocsátottnak 16

17 és ajánlatkérő által lehívhatónak, ha az ajánlati biztosíték összegét az Ajánlatkérő számláján jóváírták, vagy a megfelelő tartalmú eredeti garancia-levelet, vagy a megfelelő tartalmú eredeti készfizető kezességet vállaló eredeti kötvényt az ajánlat megfelelően tartalmazza. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása tekintetében, amennyiben az ajánlati biztosítékot az ajánlattevő garancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazókötelezvény formájában bocsátja rendelkezésre, eredeti példányban kell benyújtani, hogy annak lehívhatósága biztosított legyen. Az ajánlati biztosítékot az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell nyújtania ajánlattevőnek. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. (2) c) pontjára. Közös ajánlattétel tekintetében felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 25. (5) bekezdésére. Az ajánlati biztosíték szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válhat. 17.) Az ajánlatkérő a Kbt (4) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést. 18.) Ajánlattevő ajánlatához köteles becsatolni valamennyi, az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott dokumentumot. 19.) Külföldi letelepedésű ajánlattevők: A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőknek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a Kr. 4. -ban meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban kell benyújtani. Az ajánlatkérő a Kbt. 2. (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást. 20.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt (7) bekezdésére: Amennyiben nyertes ajánlattevő külföldi adóilletőségű köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. (Kbt (7) bekezdés). 21.) A jelen közbeszerzési eljárásra irányadó jog: az eljárást megindító felhívás feladásakor hatályos Magyarország területén jogszabályok. 22.) Ajánlattevőnek ajánlata részeként árazott költségvetést kell készítenie a dokumentációban meghatározott tartalommal. 23.) Amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányt egyértelműen megjelöl, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. 24.) Ajánlatkérő jelen eljárás keretében megkötendő szállítási szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is. 25.) Amennyiben ajánlattevő a jelen felhívás III.2.3) M/1 pontjában a műszaki szakmai alkalmasság körében előírt alkalmassági feltételeket olyan referenciával kívánja igazolni, amely közös ajánlattevői, vagy alvállalkozói teljesítésre vonatkozik, Ajánlatkérő azt a referenciát fogadja el, amely közös ajánlattevőként, alvállalkozóként saját hányadban kielégíti az előírt feltételt (kérjük emiatt a referenciák bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét HUF-ban és/vagy %-ban). 26.) A dokumentáció átvétele: az ajánlati dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele, az másra át nem ruházható és nem publikálható. Közös ajánlat esetén elegendő egy dokumentáció átvétele. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie (Kbt. 49. (6) bekezdés) az A. melléklet II. pontjában megadott címen. A dokumentáció másra át nem ruházható és közzé nem tehető, de közös ajánlattétel esetén elegendő ha a dokumentációt az egyik ajánlattevő átvette. A dokumentáció átvehető személyesen Buda Ügyvédi Iroda (1025 Budapest, Csévi utca 11/A.) titkárságán 17

18 munkanapokon előre egyeztetett időpontban között, valamint az ajánlattételi határidő lejártának napján óráig; illetve az ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus úton is rendelkezésre bocsátja. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásához az alábbi adatokat szükséges megadnia: a dokumentációt átvevő cég neve és székhelye, adószáma, a cég nevében kapcsolattartásra kijelölt személy neve, telefon- és fax száma, címe. 27.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása tekintetében az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: alsó határ: 1 pont; felső határ: 10 pont. 28.) A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az egyes részszempontok szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. részszempont, esetén a pontozás a Közbeszerzési Hatóság 2/2004 módosított ajánlása (K.É évi 61. szám) III. A fejezet 1.ba. pontja szerinti fordított arányosítással történik. A 2. és 3. részszempont esetében a pontozás a Közbeszerzési Hatóság 2/2004 módosított ajánlása (K.É évi 61. szám) III. A fejezet 1. bb pontja szerinti egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Az értékelés módszertanával kapcsolatos részletes információt a dokumentáció tartalmazza. A 2. értékelési részszempont tekintetében Ajánlatkérő a 100 cm-t elérő megajánlásokra a maximális 10 pontot adja (értékelési limit), összhangban a Kbt. 71. (7) bekezdésében foglaltakkal, az ezt meghaladó megajánlások többlet pontszámot nem eredményeznek. A 21 cm-t el nem érő megajánlások érvénytelen ajánlatot eredményeznek. A 3. értékelési részszempont tekintetében Ajánlatkérő a 97%-ot elérő megajánlásokra a maximális 10 pontot adja (értékelési limit), összhangban a Kbt. 71. (7) bekezdésében foglaltakkal, az ezt meghaladó megajánlások többlet pontszámot nem eredményeznek. A 91%-ot el nem érő megajánlások érvénytelen ajánlatot eredményeznek. 29.) Az ajánlattevő(k) ajánlatukban a dokumentáció műszaki leírásában meghatározott tartalommal és formában köteles(ek) megadni az ajánlott áruk műszaki leírását. A és B részre osztott táblázatos formában, ahol az A rész az Ajánlatkérő elvárásait, feltételeit adja meg és a B részben kell kitölteni azt, hogy a megajánlott áru az A rész adott sorában előírt feltételnek hogyan felel meg). Az ajánlattevő(k) által ajánlott áruknak az 'A. Rész" elnevezésű oszlopban feltüntetett minimum feltételek (paraméterek, előírások) mindegyikének meg kell felelnie. Az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező áruk felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból. Az ajánlott áruk műszaki jellemzőit a műszaki elírásban szereplő táblázatban megadott minimum feltételek mellé, közvetlenül összehasonlítható módon, azonos dimenzióban és mértékegységben be kell írni a táblázat "B. Rész" elnevezésű oszlopába, és az így kialakított leírást csatolni kell az ajánlathoz. Ahol valamely előírásnak a megfelelés a követelmény ott a "megfelel" szót kell feltüntetni a jobboldali oszlopban. A kereskedelmi feltételek esetében az ajánlatevő a "vállalom" szó beírásával kell, hogy jelezze az adott feltétel teljesítésének a szándékát, egyéb esetekben a megajánlott áru konkrét műszaki paramétereit kell feltüntetni (nem elég a megfelel vagy vállalom szó). Felhívjuk az ajánlattevő(k) figyelmét, hogy a "B. Rész" elnevezésű oszlop valamennyi sorát ki kell tölteni. A tétel mellé a megajánlott termék megnevezését, típusát is fel kell tüntetni olyan módon, egyértelműen azonosítható legyen, illetőleg megállapítható legyen az előírás(ok)nak való megfelelés. A táblázat egyetlen sornak az üresen hagyása az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását eredményezi. 30.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárás eredményeként szállítási szerződést kíván kötni, amely a hatályos Ptk. előírásai tekintetében atipikus szerződésfajta, az adásvételi szerződés egy olyan speciális formája, melyet a Ptk. kifejezetten nem 18

19 rendez. 31.) A jelen eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés jelen felhívás II.3) pontban jelölt befejezési határidőben való teljesítéséhez különös, indokolt érdek fűződik, a befejezés időpont kapcsán kiemelt figyelemmel szükséges eljárni a projektzárásra való tekintettel. Ajánlatkérő mindezzel összefüggésben felhívja a figyelmet, hogy a II.3) pontban jelölt kezdési időpont a közbeszerzési eljárás befejezésének esetlegesen változó időpontjára tekintettel módosulhat, ez azonban nem eredményezi a befejezési határidő változását, az ez esetben is változatlanul irányadónak tekintendő. 32.) A teljesítés során Kedvezményezett (Ajánlatkérő) által a Támogatási Szerződés aláírásával vállalt esélyegyenlőségi és fenntarthatósági szempontokra figyelemmel kell eljárni. Ajánlatkérő vállalásait az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ezen szempontok az ajánlatkérőre vonatkoznak, a szállítóra kifejezett kötelezettségeket nem állapítanak meg, ajánlatkérő ezzel összefüggésben nyertes ajánlattevőtől további feladatot nem vár el, következményt nem ír elő hozzá. Tájékoztató jelleggel kerültek előírásra, hogy a teljesítés során az egyes ajánlatkérői döntéseket, eljárásokat nyertes ajánlattevő még inkább értelmezni tudja. 33.) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. 34.) Ajánlatkérő a jelen eljárás tekintetében felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 40. (3) és (4) bekezdéseire arra való egyidejű hivatkozással, miszerint Ajánlatkérő a Projekt véghatáridő tekintetében Támogatási Szerződés módosítására irányuló igényt (támogatásra irányuló igényt) fog benyújtani. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 19

20 VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/06/25 (nap/hónap/év) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Buda Ügyvédi Iroda Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Csévi utca 11/A. Város: Budapest Postai irányítószám: 1025 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Geéb Klaudia Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: Buda Ügyvédi Iroda Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Csévi utca 11/A. Város: Budapest Postai irányítószám: 1025 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Geéb Klaudia Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Buda Ügyvédi Iroda Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Csévi utca 11/A. 20

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás)

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 "A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, valamint a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása" Közbeszerzési

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9 TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítása, szerelése, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, valamint a jótállási időn belüli javítása, karbantartása

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/143

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/143 tájékoztató az eljárás eredményéről - Kelet-Nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök - RFID technológián

Részletesebben

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)-

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- Ajánlati felhívás- Sándorfalva Szatymaz települési agglomeráció szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése Kivitelezési szakasz - (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- kombinált csatornamosó-szívó

Részletesebben

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében.

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer

Integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer Integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés

Részletesebben

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal Az MH repülőeszközeinek és szárazföldi szaktechnikai eszközeinek üzemeltetéséhez, javításához szükséges kenőanyagok és speciális folyadékok beszerzése 2016-2018. években Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Részletesebben

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7 K1438/2 1106 Budapest, X. kerület, Eszterlánc utca (belterület) 42544/22 helyrajzi számú ingatlanon kiépítendő válogatómű technológiai berendezéseinek szállítása és telepítése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Részvételi felhívás - Parkok és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterjes területek kaszálása vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11. MKB3/2016 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 160103) gyűjtése, szállítása és őrlés útján

Részletesebben

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015.

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Ajánlati felhívás - Egyes Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

AF_FORSTER Központ_Faápolás

AF_FORSTER Központ_Faápolás AF_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

http://www.tender-ertesito.hu/ausschreibungen/druckversion~id~5200f...

http://www.tender-ertesito.hu/ausschreibungen/druckversion~id~5200f... 1 / 18 2013.03.26. 13:44 Magyar Export-Import Bank Zrt. Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Közzététel dátuma:25.03.2013 Szerződés típusa:szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő:06.05.2013 Dokumentáció

Részletesebben

Hús és húskészítmények beszerzése

Hús és húskészítmények beszerzése Hús és húskészítmények beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás)

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

2015.09.29. Kbt. 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti szervezet

2015.09.29. Kbt. 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti szervezet Élőerős őrzés-védelem, utasfelügyelet, monitorfelügyelet, gépjármű mozgás regisztrálás, telefon és kulcskezelés, pénzkísérés, valamint biztonságtechnikai berendezés telepítése, felügyelete Közbeszerzési

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04.

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04. Adásvételi szerződés keretében az 1742/2013. (X. 14.) Korm. határozat alapján megkötött támogatási szerződés megvalósítása érdekében további orvosi műszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: None/None

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.06.12.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások

Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL RF - DRV - Mobil Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09.

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09. ELO Professional iktató- és dokumentumkezelő és OpenText Livelink rendszer karbantartása, üzemeltetése, kapcsolódó SAP fejlesztések valamint támogatási szolgáltatások nyújtása a Fővárosi Vízművek Zrt-nél

Részletesebben

Hangszerek beszerzése

Hangszerek beszerzése Hangszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/146 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.12.11.

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013.

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Semmelweis u. 1.) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet (5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.11.04.

Semmelweis u. 1.) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet (5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.11.04. Szállítási szerződés a "Funkcionális integrációt támogató fejlesztés a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház és a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet együttműködésében" TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0021 sz.projekt

Részletesebben

Főzési alapanyagok beszerzése

Főzési alapanyagok beszerzése Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.05.05.

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 A Kátai Gábor Kórház ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 azonosító számú, Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-alföldi régióban című pályázata keretében egészségügyi gép-műszerek, eszközök beszerzése.

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013.

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés alapján gépbeszerzés a TIOP 2.2.6/12/1B-2013-0038 számú pályázat keretében

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés alapján gépbeszerzés a TIOP 2.2.6/12/1B-2013-0038 számú pályázat keretében Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés alapján gépbeszerzés a TIOP 2.2.6/12/1B-2013-0038 számú pályázat keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/106 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 AJÁNLATI FELHÍVÁS: Térinformatikai rendszer szállítása a Vízügy adatgyűjtési, tervezési és modellezési képességeinek növelésére adásvételi szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés

Részletesebben

Villamos energia beszerzés 2016

Villamos energia beszerzés 2016 Villamos energia beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17. 21. sz. főút 1+300-7+850 km, 23+300-27+820 km és a 29+190-32+920 km szelvények közötti szakaszok négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri és mérnöki feladatok ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013.

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 1118 Budapest, Budaörsi út 49-53. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.12.11.

MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 1118 Budapest, Budaörsi út 49-53. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.12.11. Rendezvények lebonyolításához szükséges hangtechnikai, világítás/ vizuáltechnikai, URH kommunikációs rendszer, tolmácstechnikai és áramfejlesztő gépek, berendezések és eszközök beszerzése Közbeszerzési

Részletesebben

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez 1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 kódszámú pályázatának keretében a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ részére 4 részajánlati körben ápolási eszközök leszállítása, üzembe helyezése

Részletesebben

"Szemészeti implantátumok beszerzése" az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére

Szemészeti implantátumok beszerzése az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére "Szemészeti implantátumok beszerzése" az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása

Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/4 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Üzemanyag beszerzés 2016

Üzemanyag beszerzés 2016 Üzemanyag beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Árubeszerzés 2014. évre

Árubeszerzés 2014. évre Árubeszerzés 2014. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/73 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.06.23.

Részletesebben

Mérőautók beszerzése, rádiómonitoring állomások kvázi-fix kialakítása (részvételi felhívás)

Mérőautók beszerzése, rádiómonitoring állomások kvázi-fix kialakítása (részvételi felhívás) Mérőautók beszerzése, rádiómonitoring állomások kvázi-fix kialakítása (részvételi felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

egyesület A Duna magyarországi szakasza, továbbá a Nemzeti Teljesítés helye:

egyesület A Duna magyarországi szakasza, továbbá a Nemzeti Teljesítés helye: RSOE AF eszközök Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/86 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.07.23. Iktatószám:

Részletesebben

Villamos energia beszerzése

Villamos energia beszerzése Villamos energia beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.10.19.

Részletesebben

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Fővárosi Vízművek Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek

Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 16 Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek Beszerzés

Részletesebben

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás)

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatások megrendelése

Egészségügyi szolgáltatások megrendelése Egészségügyi szolgáltatások megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése (KEOP-2.5.0/B/09-12-2013-0001) munkákhoz kapcsolódó feladatok végrehajtása, a Kormány 1866/2014. (XII.30.) Korm. határozatának

Részletesebben