Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62"

Átírás

1 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű installációja. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 9113/2015 CPV Kód: Ajánlatkérő: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Teljesítés helye: 9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Költségvetési intézmény Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15486 Postai cím: Markusovszky Lajos utca 5. Város: Szombathely Postai irányítószám: 9700 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Közbeszerzési Osztály Címzett: Gellén-Kovács Ágnes Telefon: Fax:

2 Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet x Egyéb (nevezze meg): Költségvetési intézmény I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek x Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) 2

3 II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű installációja valamint a szállított készülék jótállási időn belüli javítására, karbantartására. II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés x x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: 9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5. NUTS-kód HU222 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: 3

4 A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű installációja, valamint a szállított készülék jótállási időn belüli javítására, karbantartására. II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: igen (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre x egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű installációja, valamint a szállított készülék jótállási időn belüli javítására, karbantartására. 1. részajánlat: 1 db CT készülék beszerzése 2. részajálat: 1db MRI készülék beszerzése A beszerzendő készülékek részletes műszaki -szakmai leírását, tartozékait a dokumentáció tartalmazza. (Az Áruk, berendezések, gépek, eszközök, termékek megnevezése használat alatt - továbbiakban készülék értendő) Egyes készülékeknél a márkanév megjelölése csak az eszköz jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, az így megjelölt készülékek esetében ajánlatkérő az azzal, a műszaki dokumentációban meghatározottak szerint egyenértékű berendezést is elfogadja (a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 26. (6) bekezdése alapján). Az egyenértékűséget (tulajdonságra, funkcióra, alapanyagra, műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott eszközkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában) az Ajánlattevőnek kell műszaki leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal igazolnia. Az ajánlatkérő a Kbt. 49. (4) bekezdésének, valamint a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 26. (6) bekezdésében foglaltak szerinti rendelkezésének 4

5 alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja. Az adásvétel tárgyát képező készülékekhez a dokumentációban, illetve a szerződéstervezetben részletesen meghatározottak szerinti - a nyertes Ajánlattevő részéről ellátandó - teljes körű karbantartási tevékenység kapcsolódik. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: 70 (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) A nyertes ajánlattevő kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, ha neki felróhatóan késedelmesen teljesít vagy a teljesítés felróható magatartása (mulasztása) miatt meghiúsul (nem teljesítés). Valamennyi részajánlat esetében: Késedelmi kötbér: a késedelmi kötbér alapja a késedelmesen szállított készülék szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenértéke, mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 1 % a kötbéralapra vetítetten, de legfeljebb a késedelmesen szállított berendezés esetében maximum 20 nap késedelemig érvényesíti. Ezt követően az ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani, az Ajánlatkérő érvényesítheti a meghiúsulási kötbért. Hibás teljesítési kötbér: Az ajánlatkérő hibás teljesítés esetére minden hibás teljesítéssel érintett naptári nap után, a hibás teljesítés időpontjától a tényleges, hibamentes teljesítés napjáig, az érintett berendezés szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenérték 1%-a/naptári nap mértékű hibás teljesítési kötbér vállalását írja elő. Az Ajánlatkérő a hibás teljesítési kötbér összegét maximum 20 nap hibás teljesítésig érvényesíti. A 20 napot meghaladó hibás teljesítés esetén -a hibás teljesítésből eredő és a hibás 5

6 teljesítéssel okozott károk megtérítésére vonatkozó Ajánlatkérői igényeket nem érintve - az Ajánlatkérő fenntartja a szerződés felmondásának jogát, mivel a 20 napot meghaladó hibás teljesítést az Ajánlatkérő súlyos szerződésszegésnek tekinti. Hibás teljesítésnek minősül: Amennyiben a nyertes ajánlattevő által szolgáltatott készülék rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, meghibásodik, vagy nem felel meg az ajánlatkérő ajánlatában foglalt paramétereknek. Meghiúsulási kötbér: Ajánlattevő a készülék szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenértékének 30%-a szerinti kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér egyidejű érvényesítését. A már érvényesített késedelmi vagy hibás teljesítési kötbért be kell számítani a meghiúsulási kötbér összegébe. Ajánlatkérő a szerződés teljesítését akkor tekinti meghiúsultnak, ha - az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja - a teljesítés kizárólag az ajánlattevőként szerződő fél érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el - a késedelem vagy a hibás teljesítés eléri a 20 napot. - amennyiben Ajánlattevő üzembehelyezéstől számított egy éven belül 3 alkalommal hibás teljesítésbe esik. Jótállás időtartama: A készülékek sikeres próbaüzemet követő végleges átadás-átvételtől számított minimum 12 hónap. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Előleg-visszafizetési biztosíték: Ajánlatkérő a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57./A. alapján kiköti a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg (legfeljebb a szerződés elszámolható összegének 30 %-ának) különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét, melynek az előleg összegének a nyertes ajánlattevő általi kézhez vételekor kell hatályba lépnie A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV törvény (Áht. ) 92. (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. A biztosítékot az előleg igénylésével kell egyidejűleg rendelkezésre bocsátani a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A..-ban rögízettek szerint. Teljesítési biztosíték: Részajánlatonként a a teljes nettó szerződéses ellenérték 0,3 %-a, a Kbt (6) bekezdés a) pontja szerinti formában. A teljesítési biztosítékot legkésőbb a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani. A teljesítési biztosítéknak a teljesítési határidőt követően a szerződés lejártának napig kell érvényesnek lennie. A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról a Kbt (5) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. Az Ajánlattevőknek a Kbt (5) bekezdése alapján az ajánlatukban nyilatkozniuk kell az előleg-visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 6

7 Részajánlatonként, a Vállalkozó (nyertes ajánlattevő) az ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően jogosult egy darab számlát kiállítani és benyújtani a Kbt (4) bekezdésében írt eljárásrend alapján a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembe vételével. Ajánlatkérő az általa a Kbt (1) bekezdése szerint igazolt teljesítést követően az ellenszolgáltatást - a Közreműködő Szervezet útján - a formai és tartalmi szempontból szabályszerűen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, a nyertes ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással, szállítói finanszírozással egyenlíti ki, figyelemmel a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra. Részszámla kiállítására nincs lehetőség. A kifizetésre alkalmazandó az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A. (3) bekezdése. Az ajánlattétel, szerződéskötés és kifizetések pénzneme: HUF (Magyar Forint). Az előlegszámla benyújtására (amennyiben a Vállalkozó előlegre tart igényt) a szerződés hatályba lépését követően kerülhet sor. A Korm. rendelet 57/A. (4) bekezdés értelmében a szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a Vállalkozó közvetlenül a közreműködő szervezettől igényelheti az ajánlatkérő egyidejű értesítése mellett. Az ajánlatkérő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést az ajánlatkérő részéről elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a Vállalkozó előlegfizetést kér, az előleg értékét a kifizetést követő számla értékéből le kell vonni. Az ajánlatkérő a projekt megvalósulásának fedezetét a KEOP-5.6.0/E/15. azonosító számú konstrukció keretében benyújtásra kerülő pályázat nyertessége esetén megkötésre kerülő Támogatási szerződésben rögízettek szerint biztosítja. A támogatás intenintenzitása: 100,00 %. A támogatás rendjére és a finanszírozási feltételeire vonatkozó jogszabályok: - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, - A programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet. A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció, illetve a szerződéstervezet tartalmazza. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) A Kbt. 27. (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, közös ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása A 4/2009. EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről A nyertes Ajánlattevőnek - a teljesítés feltételeként részajánlatonként - 24 órás zavartalan, hibamentes próbaüzemet kell végeznie és dokumentálnia. A próbaüzem megfelelősségét Ajánlatkérő ellenőrzi. Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Ajánlatkérő jogosult a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jogkövetkezményeket alkalmazni. III.2) Részvételi feltételek 7

8 III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásból kizárásra kerül:ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akire/amelyre fennállnak a Kbt. 56. (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok, Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akire/amelyre fennállnak a Kbt. 56. (2) szerinti kizáró okok. A Kbt. 58. (3) bekezdése alapján az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. Igazolási mód: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. (2)-(8), (10)-(11) -ában foglaltak szerint. A kizáró okok igazolásával kapcsolatos igazolásoknak, nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásánál nem régebben keltezettnek kell lenniük. Ajánlatkérő a kizáró okok igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a: - Közbeszerzési Hatóság május 16. napján közzétett útmutatójára a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában [Közbeszerzési Értesítő évi 57. szám], - valamint a Közbeszerzési Hatóság június 1. napján közzétett útmutatójára a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában [Közbeszerzési Értesítő évi 61. szám]. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1: Ajánlattevő (k) a Kbt. 55. (1), illetve a 310/2011.(XII.23.) Kormányrendelet 14. (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi pénzforgalmi számláját vezető pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapról szóló nyilatkozattal arról, hogy mióta vezeti számláját, bármelyik számláján volt-e 30 napot meghaladó időtartamú sorban állás, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő sorba állás alatt a évi LXXXV. törvény pontjában rögzített fogalmat érti. Amennyiben Ajánlattevő mindkét részre ajánlatot tesz, úgy a pénzügyi-gazdasági igazolásokat elegendő egy alkalommal az ajánlathoz csatolnia Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) P1: Alkalmatlan az ajánlattevő(k), ha bármelyik pénzforgalmi s számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapon belül 30 napot meghaladó időtartamú sorban állás volt. A pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményeknek ajánlattevők más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet a közöttük fennálló jogi jellegtől függetlenül a Kbt. 55. (5) és (6) bekezdésében foglaltak alapján. A Kbt. 55. (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, az 55.. (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott 8

9 követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M1: MIndkét részajánlkat esetében: Ajánlattevő a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított (36 hónap) legjelentősebb szállításának ismertetéséről (referencianyilatkozat), amely tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év, hónap, megjelölésével), a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, cím, telefonszám), a szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, igazolva a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 16. (1)-(2) bekezdését. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben olyan referencia (referenciák) kerül(nek) bemutatásra, amelye(ke)t az ajánlattevő projekttársaság vagy konzorcium tagjaként teljesített, úgy az adott referenciát a projekttársaság vagy konzorcium mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. [Kbt (7)] M2. Mindkét részajánlat esetében: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés d) pontja szerint ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlati dokumentáció műszaki leírásában előírt követelményeknek megfelelően: - a) készülékek termékismertető prospektusát, műszaki leírását (amennyiben ezek nem magyar nyelvűek, ezek magyar fordítását is), továbbá - b) a dokumentáció szerinti műszaki-szakmai táblázat megajánlott paraméterekkel kitöltött változatát, hogy azokból megállapítható legyen az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelőség. M3. Mindkét részajánlat esetében: 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (1) e) pontja szerint az ajánlathoz csatolni kell a megajánlott készülékek, az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti bármely Európai Unión belüli nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványát. Amennyiben a készülék nem tartozik az 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet hatálya alá, úgy a készülék forgalomba hozatalához szükséges CE tanúsítványát kell csatolni. Nem kell tanúsítványt csatolni abban az esetben, ha az EK irányelvek a CE tanúsítvány használatát nem teszik lehetővé, ezen esetben kérjük benyújtani Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a megajánlott eszközen a CE jelölés elhelyezése TILOS! M4) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. (1) f) pontja alapján csatolja a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírását. Amennyiben Ajánlattevő mindkét részre ajánlatot tesz, úgy az M4) pont szerinti igazolásokat elegendő egy alkalommal az ajánlathoz csatolnia. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek [Kbt. 55. (4)]. Ajánlattevő a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdései alapján az előírt alkalmassági követelményeknek 9

10 bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjainak megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) M1: Mindkét részajánlat esetében: Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban rendelkezik, legalább 1 db 1. rész esetében: közbeszerzés tárgyának megfelelő (közbeszerzés tárgya:ct készülék ) értékesítéséből/szállításából származó referenciával, melynek értéke eléri a nettó HUF -ot. 2. rész esetében: közbeszerzés tárgyának megfelelő (közbeszerzés tárgya: MRI készülék) értékesítéséből/szállításából származó referenciával, melynek értéke eléri a nettó HUF -ot. M2) Mindkét részajánlat esetében: Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a benyújtott ismertető prospektus/műszaki leírások, a kitöltött műszaki -szakmai specifikációs táblázat, alapján a megajánlott készülékek megfelelnek a dokumentáció szakmai specifikációjában meghatározott követelményeknek. M3) Mindkét részajánlat esetében: Alkalmas, ha a megajánlott készülék rendelkezik az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti bármely Európai Unión belüli nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal, vagy amennyiben a készülék nem tartozik a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet hatálya alá, a készülék forgalomba hozatalához szükséges CE tanúsítvány másolata. Ha az EK irányelvek a CE tanúsítvány használatát nem teszik lehetővé az Ajánlattevő alkalmas,benyújtásra ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a megajánlott eszközön a CE jelölés elhelyezése TILOS! M4) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik (az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjában érvényes) ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer vagy ISO az orvostechnikai eszközök minőségbiztosítási rendszer meglétét igazoló akreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszer tanúsítványával, vagy minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival, leírásával (a 310/2011 (XII.23) Korm. Rendelet 17. (2) bekezdésének figyelembe vételével). III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve 10

11 (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám 11

12 1. részajánlat: Nettó ajánlati ár (HUF, azaz 190 Forint) 1.2. (1. részajánlat) Műszaki -szakmai 90 szempontok 2. részajánlat: Nettó ajánlati ár (HUF, azaz 260 Forint) 2.2. (2. részajánat) Műszaki - szakmai 110 szempontok IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/07/15 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/07/15 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei 12

13 Dátum: 2015/07/15 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 (adott esetben) Hely: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5., Központi igazgatási épület, földszinti tárgyaló Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. (2) bekezdése szerint. A bontási eljárás a Kbt. 62. (1) és (3)-(4) valamint a (6)-(7) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően történik. VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: KEOP-5.6.0/E/15. azonosító számú konstrukció VI.3) További információk (adott esetben) 1. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiányok pótlását a Kbt ban foglaltak szerint biztosítja. 2. A szerződés nem köthető meg az írásbeli összegzés megküldésének napját követő tíz napos időtartam lejártáig, figyelemmel a kbt (8) bekezdésére. Formai előírások: 3.Az ajánlatot 1 eredeti, valamint 1 elektronikus példányban (CD-n, vagy DVD-n,vagy pendrive-n), beszkennelve és elektronikus adathordozóra mentve kérjük benyújtani. Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. Amennyiben az eredeti, valamint az elektronikus adathordozón beadott jelentkezés között eltérés van, úgy a jelenetkezés az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; az ajánlatnak az elején (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti példányban, továbbá egy elektronikus példányban, az eredeti ajánlatról szkennelt pdf formátumban (cd/dvd lemezen vagy pendriveon) kell beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti; az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 13

14 gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni; Az Ajánlathoz csatolni kell: 4. Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni, amelyet az ajánlat elején kell elhelyezni, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 62. (3) bekezdése szerinti információkat. 5. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a szerződéstervezet elfogadásáról. 6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő) alábbi cégokmányait (egyszerű másolatban): Az ajánlathoz az ajánlattevőnek, alvállalkozójának és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek csatolnia kell az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró képviseletére jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját eredeti vagy egyszerű másolati példányban. Külföldi ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet esetében, amennyiben aláírási címpéldánnyal vagy aláírás-mintával nem rendelkezik, úgy olyan, azokkal egyenértékű dokumentum benyújtása kötelező, melyből megállapítható a képviseleti jogosultság illetve a képviselet, aláírás módja. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a évi V. törvény 9. (1) bekezdésében foglaltak betartására. 7. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő) nyilatkozni köteles (nemleges nyilatkozat esetén is), hogy a cégadatokra vonatkozó esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés van-e folyamatban. Amennyiben igen, úgy köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. ) 8. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 60. (3) és (5) bekezdés szerinti nyilatkozatokat. 9. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakról (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!). 10. Ajánlattevő az alkalmassági követeménynek más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdése szerint.(nemleges nyialtkozatot is csatolninn kell!) 11. Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (konzorcium). Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést), amelyben a Kbt. 25. (2) bekezdése szerint kötelesek maguk közül egy, a nevükben eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 12. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, dokumentum, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy a nem magyar nyelvű dokumentum mellé csatolnia kell a pontos magyar fordítást is, a Kbt. 36. (3) bekezdése alapján. Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő általi egyszerű, felelős fordítást, melyről az Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen nyilatkozni kell. A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel. 13. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban. 14. Amennyiben ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzésben megjelöli a második legkedvezőbb ajánlattevőt, a Kbt (4) bekezdés szerinti esetekben vele köt szerződést. 15. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem kér. 14

15 16. Ajánlatkérő a minősített ajánlattevőknél szigorúbban határozza meg a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket (III.2.2. P1., és a III.2.3. M1, M2, M3, M4 pontok szerinti). A minősített ajánlattevőnek külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát ezen követelmények tekintetében a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 20. (4) bekezdése szerint. 17. A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló hatályos évi CVIII. törvény (Kbt.) előírásai az irányadók. 18. A dokumentáció igénylése az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra át nem ruházható, ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak igényelni kell. A kérelemnek tartalmazni kell legalább az alábbi adatokat: ajánlattevő/gazdasági szerelő neve, kacsolattartási pontjai (levelezési cím, tel, ), adószáma, az eljárás száma. A dokumentáció átvehető: - személyesen, az átvétel helyén (I.1.pontban megjelölt kacsolattartási ponton) munkanapokon hétfőtől csütörtökig, 9,00 és 15,00 óra között, pénteken 9,00 és 12,00 óra között, a beadás napján 9,00 és 10,00 óra között. - elektronikusan, ben a valamint a címre megküldött kérelem alapján. (Ez esetben a kérelmet cégszerűen aláírtan, scannelt formában kell csatolni.) Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a beadás és bontás helyszíne és időpontja az ajánlati felhívás IV.3.8. pontja szerint. 19. Amennyiben az ajánlattevő nem a megajánlott eszköz(ek) gyártója, a forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás másolati példányát csatolnia kell. A különböző devizák tekintetében az adott devizára az ajánlattevő a felhívás feladásának napján érvényes MNB deviza középárfolyama számított euró ellenértékkel kerül átszámításra. A fent nevezett és az EURO-ban megadott átszámításának alapját az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes MNB deviza középárfolyama képezi. Ha ezen a napon az MNB nem tett közzé hivatalos devizaárfolyamot, akkor az azt követő első közzététel képezi az átszámítás alapját. A, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot tekintjük irányadónak. 20. Pontozás módszere: Mindkét részajánlat esetében: Az összességében legelőnyösebb ajánlat. Az ajánlatok elbírálása: az összességében legelőnyösebb ajánlat kerül értékelésre, az alábbiak szerint: A részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám: I. Az ellenszolgáltatás összege: Nettó ajánlati ár (HUF, azaz Forint) A nettó ajánlati összárat ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével, a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Értesítő 61. számában, június 1-én megjelent az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatójának III. pont 1.ba) alpontjában foglaltak szerint értékeli. Alkalmazott képlet: P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin, ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a pontskála felső határa, Pmin: a pontskála alsó határa, Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb), 15

16 Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. A nettó ajánlati összár meghatározásának módja: az ajánlattevő által megajánlott egyes eszközök nettó Ft egységárát ajánlattevőnek meg kell szoroznia a megajánlott eszközök ajánlatkérő által megadott mennyiséggel (db számmal), majd az így kapott szorzatokat össze kell adni. A szorzatok összértéke lesz a nettó ajánlati összár forintban. Ajánlattevő 0, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. (1) bekezdésének e) pontja alapján. II. Műszaki szakmai szempontok értékelési módszere: A relatív értékelési módszerek: az abszolút értékelés módszerével kerülnek pontozásra, Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont, majd a pontszámok felszorzásra kerülnek a súlyszámmal. Arányosítás értékelési módszere: P= (Avizsgált-Alegrosszabb)/(Alegjobb-Alegrosszabb)*(Pmax-Pmin)+Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ajánlatkérő megjelölte azokat a maximum/minimum értékeket (mely az ajánlati elem legrosszabb szintje), amelyet a pontskála alsó határa szerinti pontot (1 pontot) kapja, a pontskála felső határát (10 pontot) pedig a legjobb ajánlat kapja; és a további ajánlatok az ajánlati elem legelőnyösebb szintje és a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme közötti különbségéhez viszonyítva kapnak pontot az előbbi képlet alkalmazásával. Az így kapott pontszámokat ajánlatkérő megszorozza az adott értékelési szemponthoz tartozó súlyszámmal, majd a kapott értéket a matematika szabályai szerint kettő tizedes jegyig kerekíti. Mivel az előírt maximum követelménynél,minél kisebb annál jobb érték ajánlása előnyös, így a legrosszabb feletti megajánlott értéket az Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti. A minimum követelménynél, minél nagyobb annál jobb érték ajánlása az előnyös, így a legrosszabb alatti megajánlott értéket Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti. Műszaki tartalom értékelési módszerét ajánlatkérő a dokumentációban határozza meg részletesen a Kbt. 71. (5) bekezdése alapján. Amennyiben egy értékelési részszemponton belül a legjobb és a legrosszabb ajánlat azonos (ajánlatok egyezősége értékelési részszemponton belül az ajánlatok a minimum, azaz 1 pontot kapnak. E módszer választása esetén - a nullával történő osztás elkerülése érdekében - gondoskodni kell az Alegjobb = Alegrosszabb eset kezeléséről, vagyis amennyiben a legjobb és a legrosszabb ajánlat azonos - azaz mindegyik ajánlati érték azonos - mindegyik ajánlatnak minimum pontszámot kell kapnia. Amennyiben műszaki tartalom értékelésekor a pontszámításnál a dokumentációban megadott valamely képlet 0 érték miatt nem értelmezhető, úgy ajánlatkérő a 0 értéket 0,0001 értékkel helyettesíti Részajánlatonként, az egyes alszempontok és résszempontok pontszámai a hozzájuk tartozó 16

17 súlyszámmal felszorzásra, a szorzatok pedig ajánlatonként összeadásra kerülnek, ez adja az ajánlat összpontszámát. 1. részajánlat értékelési szempontjai 1.Nettó ajánlati ár (HUF, azaz Forint) (1 részajánlat) műszaki szakmai szempontjai) szeletes módban mérhető legvékonyabb szeletvastagság: 0,63 mm-nél rosszabb értékeket érvénytelennek tekintjük. A legrosszabb érték a minimális pontszámot kapja, a legjobb megajánlott érték a maximális pontszámot kapja. (maximum 0.63mm, előny a kisebb) Kis fókusz pont mérete, IEC 60336/2005 szerinti méretek alapján (mm2): 0,8 mm2-nél rosszabb értékeket érvénytelennek tekintjük. A legrosszabb érték a minimális pontszámot kapja, a legjobb megajánlott érték a maximális pontszámot kapja. Közötte a pontkiosztás az arányosítás képletével történik. (maximum 0,8mm2, előny a kisebb) Nagy fókusz pont mérete, IEC 60336/2005 szerinti méretek alapján (mm2): 1,4 mm2-nél rosszabb értékeket érvénytelennek tekintjük. A legrosszabb érték a minimális pontszámot kapja, a legjobb megajánlott érték a maximális pontszámot kapja. Közötte a pontkiosztás az arányosítás képletével történik. (maximum 1,4 mm2, előny a kisebb) Szabadon megválasztható pitch értékek száma 16 szeletes helikális adatgyűjtés esetén, rutin, nem kardio értékek (Felső és alsó pitch érték különbsége osztva a lépésközzel), 4-nél rosszabb értékeket érvénytelennek tekintjük. A legrosszabb érték a minimális pontszámot kapja, a legjobb megajánlott érték a maximális pontszámot kapja. Közötte a pontkiosztás az arányosítás képletével történik.(minimum 4, előny a több) Optimális vizsgálati kv értékek automatikus felajánlása, majd a megválasztott kv értékhez a mas érték automatikus adaptálása a legoptimálisabb vizsgálati paraméter megválasztás érdekében (Előny a megléte, Igen/Nem) Gyors betegpozicionálás, az operátor munkájának támogatása előre programozott asztalpozíciók segítségével, melyek a gantry-be épített érintőképernyő segítségével használhatóak. (Előny a megléte, Igen/Nem) részajánlat: 1. Nettó ajánlati ár (HUF, azaz Forint) (2 részajánlat) műszaki-szempontjai: Mágnes teljes hossza felszerelt burkolatokkal (cm), 200 cm-nél rosszabb értékeket érvénytelennek tekintjük. A legrosszabb érték a minimális pontszámot kapja, a legjobb megajánlott érték a maximális pontszámot kapja. Közötte a pontkiosztás az arányosítás képletével történik. (maximum 200 cm, előny a kisebb) Hélium után töltési periódus átlagos klinikai használat mellett (év), 4 év-nél rosszabb értékeket érvénytelennek tekintjük. A legrosszabb érték a minimális pontszámot kapja, a legjobb megajánlott érték a maximális pontszámot kapja. Közötte a pontkiosztás az arányosítás képletével történik. (minimum 4 év, előny a több) Minimális FOV (x, y, z irányokban) 1cm-nél rosszabb értékeket érvénytelennek tekintjük. A legrosszabb érték a minimális pontszámot kapja, a legjobb megajánlott érték a maximális pontszámot kapja. Közötte a pontkiosztás az arányosítás képletével történik. (maximum 1 cm, előny a kisebb) RF adó teljesítménye 15 kw-nál rosszabb értékeket érvénytelennek tekintjük. A legrosszabb érték a minimális 17

18 pontszámot kapja, a legjobb megajánlott érték a maximális pontszámot kapja. Közötte a pontkiosztás az arányosítás képletével történik. (minimum 15kW, előny a több) Az egyszerre csatlakoztatható tekercs elemek maximális száma 72-nél rosszabb értékeket érvénytelennek tekintjük. A legrosszabb érték a minimális pontszámot kapja, a legjobb megajánlott érték a maximális pontszámot kapja. Közötte a pontkiosztás az arányosítás képletével történik. (minimum 72 elem, előny a több) Mozgás érzéketlen adatgyűjtésre vonatkozóan: A fenti adatgyűjtési mód alkalmazható-e minden kontraszt esetében: (T2, Dark-fluid, T1, PD) Előny a megléte(igen/nem) Mozgás érzéketlen adatgyűjtésre vonatkozóan: A fenti adatgyűjtési mód alkalmazható-e koponyán kívül más testrégiókban is? Előny a megléte (Igen/Nem) Maximális gyorsító faktor 4- nél rosszabb értékeket érvénytelennek tekintjük. A legrosszabb érték a minimális pontszámot kapja, a legjobb megajánlott érték a maximális pontszámot kapja. Közötte a pontkiosztás az arányosítás képletével történik. (minimum 4 szeres, előny a több) Double Echo Steady State képalkotás (egy Steady State Free Precession és egy Fast Imaging with Steady-state Precession szekvencia kombinációja, gyors, nagyfelbontású erősen T2 súlyozott képalkotás kvantitatív T2 mappinghez, pl izületi porc állapot felméréséhez, pl.3d DESS) (Előny a megléte) Igen/Nem Legkisebb szelet vastagság 2D (mm) 1 mm- nél rosszabb értékeket érvénytelennek tekintjük. A legrosszabb érték a minimális pontszámot kapja, a legjobb megajánlott érték a maximális pontszámot kapja. Közötte a pontkiosztás az arányosítás képletével történik. (maximum 1mm, előny a kisebb) Minimum szelet vastagság 3D (mm) 0,1 mm- nél rosszabb értékeket érvénytelennek tekintjük. A legrosszabb érték a minimális pontszámot kapja, a legjobb megajánlott érték a maximális pontszámot kapja. Közötte a pontkiosztás az arányosítás képletével történik. (maximum 0,1mm, előny a kisebb) ) Ajánlattevői nyilatkozat, hogy az M4. pontban beadott tanúsítvány (vagy minőségbiztosítása érdekében tett intézkedéseit) érvényességét a szerződés hatályáig fenntartja. 22.) Az Ajánlattevőnek a megajánlott árakat fixen kell tartania a szerződés hatálya alatt. 23.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlott berenddezések, csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt berendezések. 24.) Ajánlattevői nyilatkozat csatolása, hogy a megajánlott készülékek (mindkét részajánlat esetében) beszereléshez szükséges építészeti munkálatokat elvégzi, hogy az általa megajánlott készülék a megadott helységekbe a környező épületrészek respektálásával beszállítható legyen. A nyertes Ajánlattevő további feladata a meglévő készülékek leszerelése, és a tárolás helyére történő szállítása. A helyszíni gépcseréhez tartozó járulékos építési-kivitelezés, szerelés munkák elvégzésekor: A helyszíni telepítés munkákhoz a dokumentációban megjelölt telepítési terület helységei vehetők igénybe munkaterületként. A nyertes ajánlattevő a használatra átadott munkaterületen és ideiglenes átadott tárolási területen kívül sem anyagot, sem gépet, sem szerszámot nem tárolhat. 25.) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben az ajánlatok értékelése során, az ajánlatok műszaki paramétereknek való megfelelősége tekintetében kétség merül fel, úgy 18

19 ajánlatkérő hiteles gyártó általi igazolás/nyilatkozat benyújtását fogja kérni ajánlattevőtől. 26.) Helyszíni bejárás biztosítása: Az ajánlatkérő, valamennyi ajánlattevő részére helyszíni bejárást tart, óra időpontban. Találkozás: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely, Markusovszky L. u Központi Igazgatás épülete, földszint, titkárság, igazgatói tanácsterem. A helyszíni bejárás gördülékenysége érdekében az ajánlattevők a Kbt. 45. (1) bekezdés szerint írásban tehetnek fel kérdéseket, melyekre az ajánlatkérő a válaszokat írásban, a Kbt. 45. (2)-(6) bekezdés szerint adja meg. 27.) Az Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét az alábbi Közbeszerzési törvény 40. -ban foglalt körülményre: Az eljárás megvalósításához, pénzügyi feltételeinek megteremtéséhez az Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújt be a KEOP-5.6.0/E/15 azonosító számú pályázati konstrukció keretében. Erre tekintettel, amennyiben Ajánlatkérő pályázata nem nyer, vagy a pályázott támogatási összeghez képest kevesebb támogatási összeget ítél meg a támogató hatóság, úgy Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 40. (4) bekezdését alkalmazni. A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [76. (1) bekezdés d) pont, 124. (9) bekezdés], valamint az ajánlatkérő jogosult a támogatási szerződés megkötését vagy meghatározott összegben történő megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kikötni. A támogatási szerződés megkötése a jelen közbeszerzési eljárásban megkötésre kerülő szerződés hatályba lépésének feltétele mindkét részajánlat esetében. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: 19

20 Internetcím (URL): VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: KÖzbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/05/29 (nap/hónap/év) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): 20

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9 TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítása, szerelése, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, valamint a jótállási időn belüli javítása, karbantartása

Részletesebben

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében.

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás)

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04.

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04. Adásvételi szerződés keretében az 1742/2013. (X. 14.) Korm. határozat alapján megkötött támogatási szerződés megvalósítása érdekében további orvosi műszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: None/None

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013.

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015.

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Ajánlati felhívás - Egyes Hirdetmény típusa:

Részletesebben

"Szemészeti implantátumok beszerzése" az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére

Szemészeti implantátumok beszerzése az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére "Szemészeti implantátumok beszerzése" az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez 1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09.

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09. ELO Professional iktató- és dokumentumkezelő és OpenText Livelink rendszer karbantartása, üzemeltetése, kapcsolódó SAP fejlesztések valamint támogatási szolgáltatások nyújtása a Fővárosi Vízművek Zrt-nél

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal Az MH repülőeszközeinek és szárazföldi szaktechnikai eszközeinek üzemeltetéséhez, javításához szükséges kenőanyagok és speciális folyadékok beszerzése 2016-2018. években Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Részletesebben

AF_FORSTER Központ_Faápolás

AF_FORSTER Központ_Faápolás AF_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 eljárást indító hirdetmény - Kelet-Nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése-rfid

Részletesebben

Zárt vérvételi rendszer beszerzése

Zárt vérvételi rendszer beszerzése Zárt vérvételi rendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

LABORATÓRIUMI REAGENSEK 2015

LABORATÓRIUMI REAGENSEK 2015 LABORATÓRIUMI REAGENSEK 2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.11.04.

Részletesebben

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Fővárosi Vízművek Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.06.12.

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7 K1438/2 1106 Budapest, X. kerület, Eszterlánc utca (belterület) 42544/22 helyrajzi számú ingatlanon kiépítendő válogatómű technológiai berendezéseinek szállítása és telepítése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Semmelweis u. 1.) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet (5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.11.04.

Semmelweis u. 1.) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet (5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.11.04. Szállítási szerződés a "Funkcionális integrációt támogató fejlesztés a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház és a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet együttműködésében" TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0021 sz.projekt

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál kitöréselhárítási

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013.

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Részvételi felhívás - Parkok és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterjes területek kaszálása vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával földalatti tűzvédelmi szerelvények (földalatti tűzcsapok) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási,

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások

Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/107 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

Hangszerek beszerzése

Hangszerek beszerzése Hangszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/146 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.12.11.

Részletesebben

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015.

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL RF - DRV - Mobil Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/106 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11. MKB3/2016 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 160103) gyűjtése, szállítása és őrlés útján

Részletesebben

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)-

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- Ajánlati felhívás- Sándorfalva Szatymaz települési agglomeráció szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése Kivitelezési szakasz - (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- kombinált csatornamosó-szívó

Részletesebben

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8 A Szépművészeti Múzeum főépülete, a Magyar Nemzeti Galéria, a Könyvtárépület, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, az Artpool Művészetkutató Központ és a Benczúr Irodaházban található

Részletesebben

Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások

Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Árubeszerzés 2014. évre

Árubeszerzés 2014. évre Árubeszerzés 2014. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/73 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.06.23.

Részletesebben

Üzemanyag beszerzés 2016

Üzemanyag beszerzés 2016 Üzemanyag beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 kódszámú pályázatának keretében a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ részére 4 részajánlati körben ápolási eszközök leszállítása, üzembe helyezése

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 "A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, valamint a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása" Közbeszerzési

Részletesebben

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Főzési alapanyagok beszerzése

Főzési alapanyagok beszerzése Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.05.05.

Részletesebben

Gyógyszerkibocsátó koronária stent beszerzése

Gyógyszerkibocsátó koronária stent beszerzése Gyógyszerkibocsátó koronária stent beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182551-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0025 és a TIOP 2.2.2-08/2-2009-0012 azonosítószámú projektekhez kapcsolódó bútorok beszerzése

Eljárást megindító felhívás - A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0025 és a TIOP 2.2.2-08/2-2009-0012 azonosítószámú projektekhez kapcsolódó bútorok beszerzése Eljárást megindító felhívás - A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0025 és a TIOP 2.2.2-08/2-2009-0012 azonosítószámú projektekhez kapcsolódó bútorok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 AJÁNLATI FELHÍVÁS: Térinformatikai rendszer szállítása a Vízügy adatgyűjtési, tervezési és modellezési képességeinek növelésére adásvételi szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés

Részletesebben

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013.

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben