Szállítási szerződés keretében a KEOP /C/ számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése"

Átírás

1 Szállítási szerződés keretében a KEOP /C/ számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 9920/2015 CPV Kód: ; ; ; ; ; Ajánlatkérő: Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Teljesítés helye: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: önkormányzati társulás Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Nemzeti azonosító (ha ismert): AK20019 Postai cím: Kossuth tér 2. Város: Hatvan Postai irányítószám: 3000 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Tóth Ivett Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): 1

2 Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet x Egyéb (nevezze meg): önkormányzati társulás I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb (nevezze meg): Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás 2

3 II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Szállítási szerződés keretében a KEOP /C/ számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés x x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3. NUTS-kód HU312 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy 3

4 és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Szállítási szerződés keretében a KEOP /C/ számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: igen (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre x egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) Szállítási szerződés keretében a KEOP /C/ számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése 1. rész: Gépek, gépjárművek: 1. tétel: Telephely fenntartó gép és adapterek 1 db 2. tétel: Kompakt kis szállító jármű platóval 1 db 3. tétel: Teleszkópos rakodó 1 db 4. tétel: Targonca 1 db 5. tétel: Kompakt rakodógép, adapterekkel, komposztálóhoz 1 db 6. tétel: Kompaktor 26 tonnás 1 db 2. rész: Gyűjtőedények, konténerek: 1. tétel: Kommunális gyűjtőedény 60L EN 840 szabványsorozat és RAL-GZ 951/1 szerint db 2. tétel: Kommunális gyűjtőedény 120L EN 840 szabványsorozat és RAL-GZ 951/1 szerint db 3. tétel: Kommunális gyűjtőedény 240L EN 840 szabványsorozat és RAL-GZ 951/1 szerint 271 db 4. tétel: Kommunális gyűjtőedény 1100L EN 840 szabványsorozat és RAL-GZ 951/1 szerint 112 db 5. tétel: 3 m3-es acél konténer 10 db 6. tétel: 4 m3-es acél konténer 10 db 7. tétel: 5 m3-es acél konténer 50 db 8. tétel: 6 m3-es acél konténer 20 db 9. tétel: 7 m3-es acél konténer 20 db 10. tétel: 12 m3-es acél konténer 4 db 4

5 11. tétel: 32 m3-es acél konténer 4 db 12. tétel: 5 m3-es zárt acél konténer 38 db 13. tétel: 7 m3-es zárt acél konténer 5 db 14. tétel: 32 m3-es zárt multiliftes acél konténer 3 db Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a fenti eszközök helyszínre szállítása és üzembe helyezése. Az átadás üzembe helyezett állapotban, műszaki vizsgával, és - amely eszközöknél ez követelmény - rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva történjen (okmányirodai ügyintézés). Hibaelhárítás: az elhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 8 - a járművek esetében 24 - órán belül. Szakszerviz biztosított legyen a jótállási időszak kezdetétől a jótállási időszak végéig. Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a dokumentációban és a szerződéstervezetben megadottak szerint adott gépek esetében a betanítás biztosítása: Telephely fenntartó gép és adapterek: 2 fő - 4 óra Kompakt kis szállító jármű platóval: 2 fő - 4 óra Teleszkópos rakodó: 2 fő - 4 óra Targonca: 2 fő - 4 óra Kompakt rakodógép, adapterekkel, komposztálóhoz: 2 fő - 4 óra Kompaktor 26 tonnás: 2 fő - 4 óra A betanítást szintén az ajánlati felhívás II.3) pontjában rögzített teljesítési határidőn belül kell elvégeznie a nyertes ajánlattevőnek. Az ajánlati árnak magába kell foglalnia az eszközök üzembe helyezéséhez kapcsolódó költségeket is. A részletes műszaki specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés 2015/08/15 (nap/hónap/év) Befejezés 2015/09/30 (nap/hónap/év) 5

6 III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Mindkettő rész vonatkozásában: - Késedelmi kötbér: Az ajánlattevő (szerződést teljesítő szállító) amennyiben olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik, késedelmes teljesítés esetén kötbér fizetésére köteles. A kötbér alapja a teljes nettó vállalási ár, mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 1% a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a teljes nettó vállalási ár 25%-a. A 25 napot meghaladó késedelmet Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő hibájából történő meghiúsulásnak tekinti, így ebben az esetben a meghiúsulási kötbér joghatásai állnak be és Ajánlatkérő jogosult elállni a szerződéstől, illetve azt azonnali hatállyal felmondani. - Amennyiben ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős 25 napot meghaladó késedelembe esik a szerződés teljesítésével, meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Meghiúsulási kötbér a teljes nettó vállalási ár 25%-a. A 25 napot meghaladó késedelmet Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő hibájából történő meghiúsulásnak tekinti, így ebben az esetben a meghiúsulási kötbér joghatásai állnak be és Ajánlatkérő jogosult elállni a szerződéstől, illetve azt azonnali hatállyal felmondani. A 25 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő csak a meghiúsulási kötbért kívánja érvényesíteni. Ajánlatkérő a 2. rész vonatkozásában - figyelemmel az ajánlati felhívás VI.3) pont 27. alpontjában előírt vállalásra - a nyertes ajánlattevő hibájából történő meghiúsulásnak tekinti, amennyiben legkésőbb az edényekre vonatkozó átadás-átvételi eljárás lefolytatásáig nem adja át Ajánlatkérőnek az arra vonatkozó gyártói igazolást, hogy az általa leszállításra kerülő műanyag gyűjtőedények legalább 5 tömeg%-ban újrahasznosított műanyagból készültek. Ebben az esetben nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke a teljes nettó vállalási ár 25%-a, továbbá Ajánlatkérő jogosult elállni a szerződéstől, illetve azt azonnali hatállyal felmondani. - Hibás teljesítési kötbér: amennyiben a szerződés teljesítése során feltételezhető az ajánlati felhívás VI.3) pont 29. alpontjában előírt bármely vállalás nyertes ajánlattevő általi be nem tartása és nyertes ajánlattevő Ajánlatkérő erről szóló értesítésének kézhezvételét követő 8 napon belül nem tudja ennek ellenkezőjét vagy azt bizonyítani, hogy a szerződésszegést az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amely a szerződéskötéskor nem volt előre látható és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa, úgy nyertes ajánlattevő hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke a teljes nettó vállalási ár 0,5%-a minden hibás teljesítéssel érintett naptári nap után. A kötbér maximuma a nettó vállalási ár 10%-a, melynek elérése esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és a meghiúsulás jogkövetkezményeit alkalmazhatja. A hibás teljesítési kötbér megfizetése esetén Ajánlatkérő - kizárólag a hivatkozott vállalások vonatkozásában - nem érvényesíthet szavatossági igényt (Ptk. 6:187. (2)), de követelheti a kötbéren felüli kárát. A kötbérek a Ptk. 6:186. (1) bekezdésének megfelelően abban az esetben érvényesíthetőek, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. - Előleg-visszafizetési biztosíték: nyertes ajánlattevő köteles a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57/A. (3) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos 6

7 irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt (6) bekezdés b) pontjában, illetve a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57/A. (3) bekezdésében foglaltak szerinti előleg-visszafizetési biztosítékot rendelkezésre bocsátani, legkésőbb az előlegbekérő benyújtásának időpontjáig. A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57/A. (3) bekezdése alapján (figyelembe véve a központi koordinációs szerv vonatkozó útmutatóját is) a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet nyertes Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. A központi koordinációs szerv meghatározza a szállítói előleggel történő elszámolás részletszabályait. Az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele, kivéve, ha az igényelt előleg összege nem haladja meg a megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-át. Az előleg-visszafizetési biztosítéknak addig kell rendelkezésre állnia, amíg azon számla kifizetésre kerül, amelyben az előleget 100%-ban elszámolták. - Jótállás: Ajánlatkérő a leszállított eszközökkel kapcsolatban 24 hónapos jótállási kötelezettséget ír elő. A jótállás kezdő időpontja az adott rész esetében, az adott részen belül utolsóként szállított eszköz sikeres műszaki átadás-átvételének napjától kezdődik. - Jótállási biztosíték: nyertes ajánlattevő a szállítandó termékekre a nettó vállalási ár 5 %-ának megfelelő értékű jótállási biztosíték nyújtására köteles, melynek érvényessége a teljesítésigazolás kiállításának napjától kezdődően a vállalt jótállási idő lejártáig tart. A biztosítékokat a Kbt (6) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint kell nyújtani. Felhívjuk tisztelt Ajánlattevők figyelmét a Kbt (1) és (3)-(8) bekezdéseiben foglaltakra. Ajánlattevők csatolják nyilatkozatukat a Kbt (5) bekezdése szerint. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását, feltételeit a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A szerződést az Európai Unió Kohéziós Alapja, a magyar költségvetés és az Ajánlatkérő együttesen finanszírozza a KEOP /C/ kódszámú pályázatra kötött Támogatási Szerződéssel összhangban. A támogatási intenzitás: 90, %. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. A számlák kifizetése szállítói finanszírozás szerint történik a Támogatási szerződés és a központi koordinációs szerv eljárásrendje szerint. A nettó számlaérték 90, %-a az Európai Unió és a Magyar Állami Költségvetés forrásaiból, a fennmaradó 9, % és az általános forgalmi adó teljes összegének kifizetése a Megrendelő által biztosított saját forrásból kerül finanszírozásra. Támogatás kifizetése csak a jóváhagyott és elszámolható költség mértékéig történik. Szállítói előleg: a 4/2011. (I.28). Korm. rendelet 57/A. (1) bekezdés a) pontjának megfelelően nyertes Ajánlattevő a szerződés elszámolható összege 30%-nak megfelelő mértékű szállítói előleg kifizetését kérheti. Nyertes Ajánlattevő - amennyiben az igényelt előleg összege meghaladja a megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-át - köteles az előleg igénylés benyújtásával egyidejűleg előleg-visszafizetési biztosítékot nyújtani. Az esetlegesen igénybe vett előleggel az egyes számlákban egyenlő mértékben köteles a nyertes 7

8 ajánlattevő elszámolni. Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét az igazolt szerződésszerű teljesítést követően forintban (HUF), 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt (1), (4)-(6) és a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdései, továbbá a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet rendelkezései alapján átutalással teljesíti. A kifizetési határidő (30 nap) kezdő időpontja az Ajánlatkérő által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei Ajánlatkérő által kézhezvételének időpontja. Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget az alábbiak szerint biztosít: Az 1. rész vonatkozásában Ajánlatkérő 6 részszámla benyújtását (beleértve a végszámlát is) teszi lehetővé az egyes eszközök leszállítását követően, a leszállított eszköz árazott költségvetésben megajánlott ellenértékének megfelelő összegről (Ajánlatkérő a részteljesítések tekintetében nem határoz meg részteljesítési határidőket): A 2. rész vonatkozásában Ajánlatkérő 2 részszámla benyújtását (beleértve a végszámlát is) teszi lehetővé az alábbi teljesítéseket követően (Ajánlatkérő a részteljesítések tekintetében nem határoz meg részteljesítési határidőket): 1. részszámla benyújtása: az 1-4. tételek leszállítását követően, a leszállított eszközök árazott költségvetésben megajánlott ellenértékének megfelelő összegről. Végszámla benyújtása: az tételek leszállítását követően, a leszállított eszközök árazott költségvetésben megajánlott ellenértékének megfelelő összegről. A fenti részszámlázás lehetősége nem időrendiség szerinti, adott (rész)számla az egyes eszközteljesítések eltérő időbeni teljesítése esetén is kibocsátható. Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. -ában foglaltakat teljes körben alkalmazza. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk.-ban meghatározott (6:155. ) mértékű és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet. Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a dokumentáció (szerződéstervezet) tartalmazza. Vonatkozó jogszabályok különösen: - Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. - A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény - Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény - Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény - 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Közös ajánlattétel esetén a Kbt ában foglaltak szerint kell eljárni. Ajánlatkérő kizárja a szerződés teljesítése érdekében a gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása A 48/2011. (III.30.) Korm. rendelet. a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról Az ajánlati felhívás VI.3) pont alpontjaiban előírtakkal összhangban: A 2. rész vonatkozásában: Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a dokumentációban szereplő műszaki specifikációval összhangban, hogy Zöld szempontok figyelembe vételére vonatkozó 8

9 vállalást tett, mely szerint: Ajánlatkérő a KEOP-1.1.1/C/ projekt vonatkozásában vállalta, hogy másodlagos alapanyag felhasználását jelen projekt megvalósításával növeli. Ennek megfelelően Ajánlatkérő előírja nyertes Ajánlattevőnek, hogy az általa leszállításra kerülő műanyag gyűjtőedények legalább 5 tömeg%-ban újrahasznosított műanyagból készüljenek. A vonatkozó gyártói igazolást nyertes Ajánlattevő legkésőbb az edényekre vonatkozó átadás-átvételi eljárás lefolytatásáig köteles átadni Ajánlatkérőnek. A jelen pontban rögzített vállalások betartására vonatkozóan ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában. Mindkettő rész vonatkozásában: Ajánlatkérő KEOP-1.1.1/C/ projekt tekintetében vállalt horizontális vállalásaira tekintettel nyertes ajánlattevőnek esélyegyenlőségi tervet kell készíteni a szerződés megkötéséig saját szervezetére vonatkozóan, a tervet legkésőbb a szerződés megkötésekor át kell adnia Ajánlatkérőnek. A jelen pontban rögzített vállalás betartására vonatkozóan ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában. Mindkettő rész vonatkozásában: Ajánlatkérő a megkötésre kerülő szerződés teljesítése tekintetében is alkalmazni kívánja a következő intézkedéseket: - amennyiben lehetséges, az egyeztetéseket nem személyesen hajtják végre, hogy csökkentsék az utazások számát, - megbeszélések elektronikus úton a papír felhasználás csökkentésének érdekében, tájékoztató anyagokhoz újrahasznosított papír használata, - lehetőség szerint két oldalas nyomtatással rendezvények stb. során, - a szelektív hulladékgyűjtés biztosítása, - jegyzetek készítéséhez, fax küldéséhez/fogadásához egyoldalas nyomtatványok felhasználása, - a projekt során keletkező dokumentumokat - amennyiben azok nyomtatása elkerülhetetlen - újrahasznosított papírra nyomtatja. A jelen pontban rögzített vállalások betartására vonatkozóan ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában. III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdés, továbbá a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontjának hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. (2) bekezdésének hatálya alá tartozik. A megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő vonatkozásában: ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8. és szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1)-(2) bekezdésének, valamint a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontjának hatálya alá. Alvállalkozó és alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában: - Ajánlattevő a Kbt. 58. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. szerinti kizáró okok hatálya alá. - Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. -a alapján a Kbt ában foglalt kizáró okok esetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában saját választása szerint: 9

10 a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Kizáró okok fenn nem állását - magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében - a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ évi 57. szám; május 16.) közzétett A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni. Kizáró okok fenn nem állását - nem magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében - a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ évi 61. szám; június 1.) közzétett A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, Ajánlattevők (illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek) a felhívás feladásánál nem régebbi nyilatkozatokkal, igazolásokkal kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 75. (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k)nek, alvállalkozói(k)nak, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek nyilatkozni szükséges arról, hogy a letelepedés szerinti országban az előírt kizáró okok fenn nem állásának mely igazolások felelnek meg és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. Ajánlattevő csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti, saját vagy jogelődje beszámolóját, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető (és erről ajánlattevő nyilatkozik), a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy kérjük erről nyilatkozni szíveskedjenek. Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (beszámolóval), azért nem rendelkezik, 10

11 mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdés) P/2. Ajánlattevő csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 év üzleti év teljes - ÁFA nélkül számított - árbevételéről, illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (1. rész: hulladékgyűjtő tehergépjármű és/vagy rakodógép és/vagy kompaktor szállítása; 2. rész: hulladékgyűjtő edény és/vagy hulladékgyűjtő konténer szállítása) nettó árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (árbevételről szóló nyilatkozat), azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdés) P/3. Ajánlattevő csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi pénzforgalmi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapra vonatkozó nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal: - a pénzforgalmi bankszámla száma, - mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját, - volt-e a pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó sorban állás a jelen hirdetmény feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban. Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdései szerint köteles igazolni. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (5) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben a 18. -ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. -ban és 20. -ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) 11

12 bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év során egynél több évben negatív volt (mindkettő rész vonatkozásában). Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (beszámolóval) azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt: - az 1. rész vonatkozásában a közbeszerzés tárgyából (hulladékgyűjtő tehergépjármű és/vagy rakodógép és/vagy kompaktor szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 190 millió Ft-ot; - a 2. rész vonatkozásában a közbeszerzés tárgyából (hulladékgyűjtő edény és/vagy hulladékgyűjtő konténer szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 225 millió Ft-ot (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdés). P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgya szerinti (1. rész: hulladékgyűjtő tehergépjármű és/vagy rakodógép és/vagy kompaktor szállítása; 2. rész: hulladékgyűjtő edény és/vagy hulladékgyűjtő konténer szállítása) nettó árbevétele az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti évben összességében nem érte el az 1. rész vonatkozásában a 190 millió Ft-ot, a 2 rész vonatkozásában a 225 millió Ft-ot; illetőleg ha a teljes nettó árbevétele az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti évben összességében nem érte el az 1. rész vonatkozásában a 240 millió Ft-ot, a 2 rész vonatkozásában a 300 millió Ft-ot. P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a számlavezető pénzügyi intézmény által kiadott igazolás szerint bármely (meglévő) számláján a felhívás feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás volt. A sorban állás kitétel alatt Ajánlatkérő a évi LXXXV. törvény pontjában meghatározott fogalmat érti (mindkettő rész vonatkozásában). III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M/1. Ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés a) pontja alapján ismertesse az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített, a közbeszerzés tárgyára (1. rész: hulladékgyűjtő tehergépjármű és/vagy rakodógép és/vagy kompaktor szállítása; 2. rész: hulladékgyűjtő edény és/vagy hulladékgyűjtő konténer szállítása) vonatkozó szállításait, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (1) és (2) bekezdésének megfelelően igazolva. Az igazolásnak, illetve nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia igazolásnak, illetve nyilatkozatnak az alkalmassági minimumkövetelményekben meghatározottaknak megfelelően kell tartalmaznia a szállítás tárgyát, mennyiségét és az ellenszolgáltatás összegét. M/2. Ajánlattevő csatoljon a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés e) pontja alapján olyan elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak. Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet 12

13 (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdései szerint köteles igazolni. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben a 18. -ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. -ban és 20. -ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 15. (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Az ajánlattevő alkalmatlan, ha az alábbiakban meghatározott feltétel fennáll: M/1.a. az ajánlattevő nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapos időszakban legfeljebb 2 db szerződésből származó, összességében legalább nettó 90 millió Ft értékű hulladékgyűjtő tehergépjármű és/vagy rakodógép szállítására irányuló referenciával (az 1. rész vonatkozásában). M/1.b. az ajánlattevő nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapos időszakban legalább 1 db kompaktor szállítására irányuló referenciával (az 1. rész vonatkozásában). M/1.c. az ajánlattevő nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapos időszakban legfeljebb 2 db szerződésből származó, összességében legalább nettó 225 millió Ft értékű hulladékgyűjtő edények és/vagy hulladékgyűjtő konténerek szállítására irányuló referenciával (a 2. rész vonatkozásában). M/2. a hulladékgyűjtő edények (2. rész szerinti 1-4. tételek) az MSZ EN 840-1, MSZ EN 840-2, MSZ EN 840-3, RAL-GZ 951/1 európai szabványnak való megfelelőségét bizonyító - vagy azzal egyenértékű - tanúsítvánnyal nem rendelkeznek (a 2. rész vonatkozásában). Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve 13

14 (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 14

15 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) KEOP /C/ IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/07/24 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 A dokumentációért fizetni kell igen (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét ( HUF + ÁFA, azaz bruttó HUF) kizárólag a Kbt (4) bekezdése szerinti szervezetnek kell megfizetnie az összegezés megküldése és a szerződéskötés időpontja között. A dokumentáció ellenértékének nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi megfizetése a szerződéskötés feltétele. A dokumentáció ellenértékét a Kbt (4) bekezdése szerinti szervezetnek átutalással kell megfizetnie az Ész-Ker Kft. lebonyolító szervezet MKB Bank Zrt.-nél vezetett számú számlájára. Az átutalás közlemény rovatába a KEOP /C/ dokumentáció hivatkozást szükséges feltüntetni. Készpénzes fizetés nem lehetséges. (Magyarországon kívül, egyéb EU tagállamból történő utalás esetén a nettó összeg utalandó.) Ajánlatkérő térítésmentesen biztosítja a dokumentációba történő személyes betekintés lehetőségét. IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/07/24 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) 15

16 vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2015/07/24 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 (adott esetben) Hely: ÉSZ-KER Kft. tárgyaló helyisége (1026 Budapest, Pasaréti út 83.) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. (2) bekezdésében foglaltak szerinti személyek lehetnek jelen a bontáson. A bontásra vonatkozó további információk: Kbt. 62. (3)-(4), (6)-(7) bekezdéseiben foglaltak. VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: KEOP /C/ VI.3) További információk (adott esetben) 1. Az ajánlati dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A dokumentáció másra át nem ruházható. A dokumentáció átvehető személyesen az Ész-Ker Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 83., BBT irodaház) lebonyolító szervezet titkárságán munkanapokon előre (a számon) egyeztetett időpontban 10:00-15:00 között, valamint az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-11:00 óráig; illetve az ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus úton is rendelkezésre bocsátja. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásához az alábbi adatokat szükséges a lebonyolító szervezet rendelkezésére bocsátani: a dokumentációt átvevő cég neve és székhelye, adószáma, a cég nevében kapcsolattartásra kijelölt személy neve, telefon- és fax száma, címe. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvételnek feltétele, az másra át nem ruházható és nem publikálható. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak át kell vennie (Kbt. 49. (6) bekezdés). A Kbt. 52. (2) bekezdés alapján a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti, ill. kérheti annak elektronikus úton történő megküldését. A dokumentáció ellenértékét kizárólag a Kbt (4) bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni jelen felhívás IV.3.3. pontjában részletezettek szerint. 2. A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak a P/1., P/2.,P/3., M/1., M/2. feltételek esetében. 3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. (3) és (5) bekezdésre, Kbt. 40. (1) bekezdés a) és b) pontjára. Nemleges tartalommal is csatolandóak a nyilatkozatok. 4. Formai előírások: - az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az 16

17 ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; - az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; - az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; - az ajánlatot zárt csomagolásban, 1 papír alapú példányban kell beadni. Az ajánlatot teljes terjedelmében - elektronikus képolvasó eszköz (scanner) segítségével - elektronikus adathordozón is be kell nyújtani (CD, DVD), 3 darab elektronikus, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező másolati példányban, jelszó nélkül olvasható.pdf formátumú fájl(ok)ban. Amennyiben az ajánlat papír alapú és elektronikus példánya között ellentmondás merülne fel, úgy Ajánlatkérő a papír alapú példányt tekinti irányadónak; - az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; - az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni; a zárt csomagon Ajánlat - Szállítási szerződés keretében a KEOP /C/ számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése, valamint: Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel! megjelölést kell feltüntetni. - Az ajánlatokat zárt, sérülésmentes csomagolásba helyezve kell benyújtani. A csomagolásnak biztosítani kell, hogy az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak, egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek, - Ha a boríték, doboz vagy csomag nincsen a fenti pontokban foglaltak szerint lezárva és megcímezve, akkor az Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal az ajánlat téves helyre történő továbbításáért, vagy idő előtti felbontásáért. 5. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az épületben portaszolgálat működik, mely megkerülése nélkül nem lehet az épületbe bejutni. Ezen adminisztrációs kötelezettség miatt az épületbe való bejutás több percet is igénybe vehet, mellyel az ajánlatok leadásakor kalkuláljanak Ajánlattevők. Az esetleges ebből eredő késedelem Ajánlattevőt terheli, tekintettel a fenti figyelemfelhívásra. 6. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 7. Az ajánlathoz csatolni kell: - amennyiben ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az 17

18 ajánlathoz csatolni kell a benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. -a alapján. Ajánlattevő köteles csatolni nemleges nyilatkozatát is, amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárása. - az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. - felolvasólapot, melynek tartalmaznia kell az Ajánlattevő nevét és székhelyét/lakóhelyét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. A Kbt. 62. (6) bekezdése értelmében a bontási eljárás során a Felolvasólap az ajánlat ismertetését követően azonnal megtekinthető. 8. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás megadása során a Kbt ban foglaltakat alkalmazza. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő a dokumentációt nem váltotta ki és kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást). 9. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt ban foglaltak alapján biztosítja. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 10. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte (Kbt (4) bekezdés). 11. Irányadó jog: A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 12. A Kbt. 36. (3) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve ahol a felhívás ettől eltérően rendelkezik. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat 61. (1) bekezdése szerint benyújtott egy papír alapú példányának a 60. (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 13. Az ajánlatok benyújtása ajánlati biztosítékhoz kötött, melynek mértéke ,- HUF (hárommillió forint). Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bank vagy biztosító által vállalt garanciával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítékot amennyiben készpénzben nyújtják, úgy azt a KEOP /C/ Eszközbeszerzés megjelöléssel, az ajánlatkérő K&H Banknál vezetett számú számlájára kell átutalni. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő időpontjától kezdődően az ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló dokumentum, illetve a bank vagy biztosító által vállalt garancia, vagy a kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példányát az ajánlat eredeti példányához csatolni kell befűzés nélkül zárt borítékban. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással teljesíti, az ajánlathoz csatolni kell egy nyilatkozatot, amelyben jelzi, hogy 18

19 Ajánlatkérőnek a Kbt a szerinti esetekben milyen bankszámlára kell az ajánlati biztosíték összegét visszautalni. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. (2) bekezdés c) pontjára. Közös ajánlattétel tekintetében felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 25. (5) bekezdésére. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati biztosíték nem válhat a szerződést biztosító mellékkötelezettséggé. 14. Amennyiben ajánlattevő a jelen felhívás III.2.3) pontjában a műszaki szakmai alkalmasság körében előírt alkalmassági feltételeket olyan referenciával kívánja igazolni, amely közös ajánlattevői, vagy alvállalkozói teljesítésre vonatkozik, Ajánlatkérő azt a referenciát fogadja el, amely közös ajánlattevőként, alvállalkozóként saját hányadban kielégíti az előírt feltételt (kérjük emiatt a referenciák bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét HUF-ban és/vagy %-ban). 15. Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 16. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján, árbevétel esetében a tárgyév utolsó napján, egyéb esetben az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 17. Fordítás: Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Az ajánlatkérő erre való tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatokat nem fogad el. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevő által elkészített fordítását kell csatolni közvetlenül a nyilatkozat vagy okirat után. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni, a Kbt. 36. (3) bekezdésének megfelelően. 18. Ajánlattevőnek az ajánlatában továbbá nyilatkoznia kell a Kbt (5) bekezdése alapján a jótállási, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátása tekintetében. 19. Amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányt egyértelműen megjelöl, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. 20. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. 21. Ajánlatkérő ezúton hívja fel ajánlattevők figyelmét a felhívás II.1.1) pontjával kapcsolatban, hogy Ajánlatkérő és nyertes ajánlattevő atipikus szerződést fognak kötni egymással (tekintettel arra, hogy a évi V. tv. (Ptk.) már nem tartalmazza nevesítetten a szállítási szerződést, mint önálló nevesített szerződéstípust). 22. Ajánlattevőnek ajánlata részként csatolnia kell a dokumentáció 6. kötetében szereplő kitöltött költségvetést. 23. Jelen közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 40. (3)-(4) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő a KEOP /C/ azonosítószámú projekt vonatkozásában a Támogatási Szerződés módosítására (támogatás növelésére) irányuló kérelmet nyújtott be. A Támogatási Szerződés módosítására irányuló kérelem el nem fogadását olyan 19

20 körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [76. (1) bekezdés d) pont, 124. (9) bekezdés], valamint ajánlatkérő a Támogatási Szerződés módosítására irányuló kérelem elfogadását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként köti ki. 24. A szerződés teljesítési véghatárideje a vonatkozó projekt hatályos Támogatási Szerződésének fizikai végteljesítési határidejéhez igazodik, ami az eljárás megindításakor szeptember 30. Ajánlatkérő a Kbt (10) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a Támogatási Szerződés alapján a projekt zárásának időpontja módosul, az ismertetett teljesítési határidő a Támogatási Szerződésben szereplő módosított projekt zárási határidőhöz igazodik. Ebben az esetben nem kell vizsgálni a Kbt ban foglalt feltételek fennállását. Ajánlatkérő felhívja továbbá ajánlattevők figyelmét a felhívás II.3) pontjában foglaltakkal kapcsolatban arra, hogy az ott rögzített kezdési időpont az eljárás lezárásának időpontjától függően módosulhat. 25. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni keli a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. 26. Nyertes ajánlattevőnek a jótállási időszak kezdetétől a jótállási időszak végéig szakszervizt kell biztosítania. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés idejére rendelkezni fog az előírt szakszervizzel. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés idejére nem rendelkezik az előírt szakszervizzel: - az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt (4) bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte, - Ajánlatkérő a Kbt (9) bekezdése alapján mentesül a szerződés megkötése alól, ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben nem jelölt meg második legkedvezőbb ajánlatot tevőt. 27. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a dokumentációban szereplő műszaki specifikációval összhangban, hogy Zöld szempontok figyelembe vételére vonatkozó vállalást tett, mely szerint: Ajánlatkérő a KEOP-1.1.1/C/ projekt vonatkozásában vállalta, hogy másodlagos alapanyag felhasználását jelen projekt megvalósításával növeli. Ennek megfelelően Ajánlatkérő előírja nyertes Ajánlattevőnek (a 2. rész vonatkozásában), hogy az általa leszállításra kerülő műanyag gyűjtőedények legalább 5 tömeg%-ban újrahasznosított műanyagból készüljenek. A vonatkozó gyártói igazolást nyertes Ajánlattevő legkésőbb az edényekre vonatkozó átadás-átvételi eljárás lefolytatásáig köteles átadni Ajánlatkérőnek. A jelen pontban rögzített vállalások betartására vonatkozóan ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában. 28. Ajánlatkérő KEOP-1.1.1/C/ projekt tekintetében vállalt horizontális vállalásaira tekintettel nyertes ajánlattevőnek esélyegyenlőségi tervet kell készíteni a szerződés megkötéséig saját szervezetére vonatkozóan, a tervet legkésőbb a szerződés megkötésekor át kell adnia Ajánlatkérőnek. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés idejére rendelkezni fog a saját szervezetére vonatkozó esélyegyenlőségi tervvel. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés idejére nem rendelkezik az előírt esélyegyenlőségi tervvel: - az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt (4) bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló 20

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése (KEOP-2.5.0/B/09-12-2013-0001) munkákhoz kapcsolódó feladatok végrehajtása, a Kormány 1866/2014. (XII.30.) Korm. határozatának

Részletesebben

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás)

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9 TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítása, szerelése, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, valamint a jótállási időn belüli javítása, karbantartása

Részletesebben

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás)

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

egyesület A Duna magyarországi szakasza, továbbá a Nemzeti Teljesítés helye:

egyesület A Duna magyarországi szakasza, továbbá a Nemzeti Teljesítés helye: RSOE AF eszközök Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/86 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.07.23. Iktatószám:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése.

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17. 21. sz. főút 1+300-7+850 km, 23+300-27+820 km és a 29+190-32+920 km szelvények közötti szakaszok négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri és mérnöki feladatok ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 "A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, valamint a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása" Közbeszerzési

Részletesebben

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)-

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- Ajánlati felhívás- Sándorfalva Szatymaz települési agglomeráció szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése Kivitelezési szakasz - (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- kombinált csatornamosó-szívó

Részletesebben

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 eljárást indító hirdetmény - Kelet-Nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése-rfid

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés

Részletesebben

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015.

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Ajánlati felhívás - Egyes Hirdetmény típusa:

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Részvételi felhívás - Parkok és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterjes területek kaszálása vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal Az MH repülőeszközeinek és szárazföldi szaktechnikai eszközeinek üzemeltetéséhez, javításához szükséges kenőanyagok és speciális folyadékok beszerzése 2016-2018. években Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 AJÁNLATI FELHÍVÁS: Térinformatikai rendszer szállítása a Vízügy adatgyűjtési, tervezési és modellezési képességeinek növelésére adásvételi szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

AF_FORSTER Központ_Faápolás

AF_FORSTER Központ_Faápolás AF_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.06.12.

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében.

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04.

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04. Adásvételi szerződés keretében az 1742/2013. (X. 14.) Korm. határozat alapján megkötött támogatási szerződés megvalósítása érdekében további orvosi műszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: None/None

Részletesebben

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7 K1438/2 1106 Budapest, X. kerület, Eszterlánc utca (belterület) 42544/22 helyrajzi számú ingatlanon kiépítendő válogatómű technológiai berendezéseinek szállítása és telepítése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL RF - DRV - Mobil Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11. MKB3/2016 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 160103) gyűjtése, szállítása és őrlés útján

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer

Integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer Integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Üzemanyag beszerzés 2016

Üzemanyag beszerzés 2016 Üzemanyag beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Vállalkozási szerződés a Gödöllő város szennyvíztisztító telep korszerűsítése elnevezésű KEOP -1.2.0/09-11-2011-0005 számú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésére FIDIC Sárga Könyv szerint

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Miskolctapolcai Strandfürdő II. üteméhez kapcsolódó tervezési és szaktanácsadói szolgáltatások ellátása vállalkozási szerződés keretében részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8 A Szépművészeti Múzeum főépülete, a Magyar Nemzeti Galéria, a Könyvtárépület, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, az Artpool Művészetkutató Központ és a Benczúr Irodaházban található

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

2015.09.29. Kbt. 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti szervezet

2015.09.29. Kbt. 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti szervezet Élőerős őrzés-védelem, utasfelügyelet, monitorfelügyelet, gépjármű mozgás regisztrálás, telefon és kulcskezelés, pénzkísérés, valamint biztonságtechnikai berendezés telepítése, felügyelete Közbeszerzési

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Komárom-Esztergom és Pest és Fejér megye Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Komárom-Esztergom és Pest és Fejér megye Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Vállalkozási keretszerződés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-gazdálkodási Program tárgyú KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 számú projekt megvalósítási szakaszához kapcsolódó ismeretterjesztési és szemléletformálási

Részletesebben

Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban.

Részvételi felhívás MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben tárgyban. Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015.

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Békés Város Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása

Ajánlati felhívás - Békés Város Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása Ajánlati felhívás - Békés Város Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/146 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/53

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/53 1. rész: Vállalkozási szerződés szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére Tiszalúc Nagyközségben FIDIC piros könyv szerint 2. rész: Vállalkozási szerződés szennyvíztisztító telep építésére Tiszalúc Nagyközségben

Részletesebben

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 kódszámú pályázatának keretében a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ részére 4 részajánlati körben ápolási eszközök leszállítása, üzembe helyezése

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Hús és húskészítmények beszerzése

Hús és húskészítmények beszerzése Hús és húskészítmények beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3 Nyílt közbeszerzési eljárás Volvo gyártmányú autóbuszok dízelmotorjainak felújítására, szükség szerinti javítására vállalkozási szerződés keretében (BKV Zrt. T-147/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111

Részletesebben

Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése

Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt.

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. (T-175/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Fővárosi Vízművek Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 A Kátai Gábor Kórház ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 azonosító számú, Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-alföldi régióban című pályázata keretében egészségügyi gép-műszerek, eszközök beszerzése.

Részletesebben

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Ajánlati Felhívás "Vállalkozási szerződés keretében a Szántód-Kőröshegy (bez.) - Balatonszentgyörgy(kiz.) vasúti vonalszakasz vasúti pálya, vasúti műtárgy és vasúti felsővezeték, utak építési munkái, valamint

Részletesebben

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján.

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.27. Iktatószám: 8516/2015 CPV Kód: 72212517-6;72260000-5 Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.27. Iktatószám: 8516/2015 CPV Kód: 72212517-6;72260000-5 Állami Egészségügyi Ellátó Központ Egységes tulajdoni nyilvántartást és üzemeltetést támogató szoftver fejlesztése, illetve tizenkét hónapos szoftverkarbantartás és support biztosítása a TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 azonosító számú projekt

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás -

Részletesebben

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Részvételi felhívás K-0009-H/2015

Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2014. (V.21.) Önkormányzati számú határozata:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5263/2015 CPV Kód: 73430000-5;71632000-7;73220000-0;72540000-2 2015.04.27.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5263/2015 CPV Kód: 73430000-5;71632000-7;73220000-0;72540000-2 2015.04.27. A vállalkozási szerződés a "a matematikai, természettudományos és műszaki kompetenciák fejlesztése a közoktatásban digitális tananyagfejlesztés és képzők képzése révén" megvalósítására. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022

ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022 Vállalkozási szerződés a Zsóry-fürdő komplex fejlesztése, gyógyászati és új élményelemekkel való bővítése elnevezésű ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022 számú pályázat kül- és beltéri berendezési tárgyainak szállítására

Részletesebben

Hangszerek beszerzése

Hangszerek beszerzése Hangszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/146 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.12.11.

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérőműszerek 2015/S 126-230062. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Mérőműszerek 2015/S 126-230062. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/22 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:230062-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérőműszerek 2015/S 126-230062 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Villamos energia beszerzése

Villamos energia beszerzése Villamos energia beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.10.19.

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

120/22 kv-os 40 MVA-es transzformátor szállítása

120/22 kv-os 40 MVA-es transzformátor szállítása 120/22 kv-os 40 MVA-es transzformátor szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás)

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Cölöpverők 2015/S 123-224863. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Cölöpverők 2015/S 123-224863. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:224863-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Cölöpverők 2015/S 123-224863 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások

Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben