120/22 kv-os 40 MVA-es transzformátor szállítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "120/22 kv-os 40 MVA-es transzformátor szállítása"

Átírás

1 120/22 kv-os 40 MVA-es transzformátor szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma: Iktatószám: 18862/2015 CPV Kód: Ajánlatkérő: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. Teljesítés helye: Szolnok Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Villamos energia EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: RÉSZVÉTELI felhívás Egyes ágazatokban2004/17/ek irányelv I. szakasz: ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. Nemzeti azonosító (ha ismert): AK04992 Postai cím: Anikó u. 4. Város: Budapest Postai irányítószám: 1031 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Veszely Viktor, átviteli igazgató Címzett: Veszely Viktor, átviteli igazgató Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): 1

2 Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet III) pontját) I.2) Fő tevékenység Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása x Villamos energia Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz- szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb: (nevezze meg) I.3) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: 120/22 kv-os 40 MVA-es transzformátor szállítása. II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően x Árubeszerzés 2

3 x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C2. mellékletben A teljesítés helye Szolnok NUTS-kód HU322 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (ha szükséges) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül Pénznem: vagy és között. Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert) II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Vállalkozási szerződés 120/22 kv-os 40 MVA-es transzformátor szállítása. II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részekre vonatkozó információk (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) A beszerzés részekből áll: nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók 3

4 egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) 1 db 120/22 kv-os 40 MVA-es transzformátor szállítása. (ha ismert, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között. Pénznem: II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2. 3 ) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha van ilyen) vagy és között (ha ismert) Meghosszabbítható szerződések esetén a további hirdetmények tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 8 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés: (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) - Késedelmes szállítás esetén a késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden egyes megkezdett napjára a késedelmesen teljesített Áruk nettó Szerződéses árának 0,1 %-a. - Megbízhatósági vizsgálat (próbaüzem) késedelmes lezárása esetén a késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden egyes megkezdett napjára a késedelmesen teljesített Áruk nettó Szerződéses árának 0,1%-a. - Megbízhatósági vizsgálat (próbaüzem) késedelmes lezárása esetén a késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden egyes megkezdett napjára a késedelmesen teljesített Szolgáltatások nettó Szerződéses árának 0,1%-a. - A Vállalkozó késedelme miatt kirótt késedelmi kötbérek teljes összege nem haladhatja meg a teljes nettó Szerződéses ár 15 %-át. - A Vállalkozó minőségi kötbért köteles fizetni az alábbiak szerint, ha a transzformátor paraméterei az alábbiakban rögzített garantált értékeket túllépik. 4

5 a Vállalkozó által garantált üresjárati veszteség túllépése esetén 2000,- EUR/kW, a Vállalkozó által garantált rövidzárási veszteség túllépése esetén 1000,- EUR/kW, a Vállalkozó által garantált segédüzemi veszteség túllépése esetén 2000,- EUR/kW, - A Vállalkozó minőségi kötbért köteles fizetni abban az esetben is, ha a lökőhullámú feszültségpróba után üresjárási veszteség növekedése meghaladja a három százalékot (3 %), de a megnövekedett üresjárási veszteség még mindig kisebb, mint a garantált érték. A kötbér mértéke 10 %-os veszteségnövekedésig: %-onként 500,- EUR. 10 %-os vagy azt meghaladó veszteség növekedés esetén a Megrendelőnek jógában áll az Áruk átvételét megtagadni. - A Vállalkozó minőségi kötbért köteles fizetni az általa garantált maximális zajérték túllépése esetén is. A fizetendő kötbér mértéke 8.400,- EUR/dB. - Amennyiben az Áru a Vállalkozó érdekkörében felmerülő okból részben vagy egészben alkalmatlan a beépítési helyként megjelölt létesítmények teljesítmény-kiszállítására illetőleg teljesítmény-vételezése akadályokba ütközik, és kijavítással sem orvosolható a helyszínen az aktív rész kiemelése nélkül, úgy a hibás teljesítési kötbér mértéke az Áru nettó Szerződéses Árának 10%-a - A Vállalkozó minőségi kötbért köteles fizetni abban az esetben is, ha a helyszíni nyomáspróba során olajfolyás, olajcsöpögés észlelhető a transzformátor bármely részén és azt a Vállalkozó a nyomáspróba jegyzőkönyvében meghatározott időpontig nem tudja megszüntetni. A kötbér mértéke az Áru nettó Szerződéses Árának 10 %-a. - Minőségi kötbér miatt kirótt kötbérek teljes összege nem haladhatja meg a teljes nettó Szerződéses ár 15 %-át. - A Szerződés alapján felszámítható késedelmi és minőségi kötbérek együttes összege nem haladhatja meg a teljes nettó Szerződéses ár 20 %-át. Kötbér maximum elérése esetén a Megrendelő minden egyéb joga csorbítása nélkül jogosult a Vállalkozóhoz intézett és az felmondás okait felsoroló nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani a Vállalkozási szerződést vagy annak egy részét. - A Szerződés meghiúsulása esetén a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek alapja a nettó Szerződéses Ár, mértéke 25 %. - Jótállási időszak: A transzformátorok sikeres Megbízhatósági Vizsgálatának lezárásakor felvett jegyzőkönyv dátumától számított 36 hónap, de legfeljebb leszállítástól számított 48 hónap, amely alól kivételt képeznek a tartány, a leszállított hűtők és ventilátoraik, valamint a korrózióvédelem. A tartány, a leszállított hűtők ventilátoraik, valamint és a korrózióvédelem tekintetében a Vállalkozó az Áruk leszállításának dátumától számított 10 éves jótállással tartozik, melynek kezdő időpontját, az Áruk (Transzformátor) leszállítását követően kiállított Árubeérkezési Bizonylat kiállításának dátuma jelenti. - Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének idejére teljesítési biztosíték, míg a 24 hónapos teljes körű jótállásra vonatkozó jótállási időszak időtartamára jólteljesítési biztosíték nyújtását írja elő. A teljesítési biztosíték összege a teljes nettó Szerződéses ár 5 %-a, a jólteljesítési biztosíték összege a teljes nettó Szerződéses ár 5 %-a. A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának időpontja a Szerződés hatálybalépésének időpontja, míg a jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának időpontja a szerződés teljesítésének, azaz a sikeres átadás-átvétel időpontja. Az Ajánlattevő a Kbt. 126 (6) bekezdés a) pontjában meghatározott biztosítéki formák közül választhat. A teljesítési és a jólteljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlattételi szakaszban az ajánlatában nyilatkoznia kell. - Az Ajánlatkérő a III.1.2) pontban rögzítettek szerint az Ajánlattevő részére előleget fizet az Áruk nettó Szerződéses ára 10%-ának megfelelő összegű előlegvisszafizetési biztosíték ellenében. Az 5

6 előlegvisszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátásának időpontja a Szerződés hatálybalépésének időpontja. Az Ajánlattevő a Kbt. 126 (6) bekezdés a) pontjában meghatározott biztosítéki formák közül választhat. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat az ajánlattételi szakaszhoz tartozó Ajánlattételi Dokumentáció III. Fejezete (Vállalkozási Szerződéstervezet) rögzíti. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A szerződés pénzneme EUR. A szerződéses ár az Áruk és Szolgáltatások szerződéses árának összege. A Szolgáltatások szerződéses ára fix, a teljesítés időtartama alatt nem módosítható. Tekintettel a nyersanyagok piacán kialakult jelenlegi helyzetre, az Áruk szerződéses ára a szerződéskötés időpontjára rögzített ár, azonban az adott szállítás időpontjára változó ár, amely az alábbiakban meghatározott képlet alapján, a réz és az acél tőzsdei árfolyamának függvényében változik. Képlet: CP=BPG*X*PCun/PCu0+BPG*Y*PSn/PS0+BPG*(1-(X+Y))+BPS ahol: CP: Korrigált szerződéses ár BPG: Áruk Szerződéses Ára a szerződéskötés időpontjában (Áruk Végső Ajánlati Ára) BPS: Szolgáltatások Szerződéses Ára a szerződéskötés időpontjában (Szolgáltatások Végső Ajánlati Ára) X: Az Áruk szerződéses árának azon része, amely a réz árától függ, %-ban, Y: Az Áruk szerződéses árának azon része, amely az acél árától függ, %-ban. PCu0: Végső Ajánlati Ár alapjául szolgáló, a végső ajánlatkérés megküldésének időpontjában a Londoni fémtőzsdén (LME) érvényes Copper Settlement réz ár (USD/tonna), mely jelen esetben.. USD/tonna, PS0: Végső Ajánlati Ár alapjául szolgáló, a végső ajánlatkérés megküldésének időpontjában a Londoni fémtőzsdén (LME) érvényes Global Steel Settlement acél ár (USD/tonna), PCun: A Londoni fémtőzsdén a Szerződés Megrendelő általi aláírásának napjától számított 21. naptári napot követő első tőzsdei napon érvényes Copper Settlement réz ár (USD/tonna) PSn: A Londoni fémtőzsdén a Szerződés Megrendelő általi aláírásának napjától számított 21. naptári napot követő első tőzsdei napon érvényes Global Steel Settlement acél ár (USD/tonna). Előleg: Az Áru nettó szerződéses árának 10%-a (III.1.1. pont szerinti előlegvisszafizetési biztosíték ellenében). Részszámlák: A vasmag és a tekercsek elkészültét követően: Az Áru nettó szerződéses árának 25 %-a, A transzformátor aktív rész teljes összeszerelését követően: Az Áru nettó szerződéses árának 15 %-a, az Áruk Rendeltetési helyre történő leszállítását, alapra helyezését követően: Az Áru nettó szerződéses árának 35 %-a, annak igazolt teljesítését követően, a Kbt. 130 (1), (5) és (6) bekezdéseinek, valamint a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdéseinek előírásai szerint kerül kifizetésre. Végszámla: Az Áruk árának fennmaradó 15 %-a, valamint a kapcsolódó szolgáltatás szerződéses árának 100%-a a kapcsolódó szolgáltatás nyújtása után, annak igazolt teljesítését követően (Megbízhatósági 6

7 vizsgálat (próbaüzem) sikeres zárását követően), a Kbt. 130 (1), (5) és (6) bekezdéseinek, valamint a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdéseinek előírásai szerint kerül kifizetésre. Az Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a jelen Szerződés az Adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. (Art.) 36/A. hatálya alá esik. A fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat az ajánlattételi szakaszhoz tartozó Ajánlattételi Dokumentáció III. Fejezete (Vállalkozási Szerződéstervezet) rögzíti. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevői részére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását, projekttársaság létrehozását. III.1.4) Egyéb különleges feltételek: (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: 1.) Nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) vagy alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennállnak a Kbt. 56. (1) bekezdésének a) - k) pontjaiban és az 57. (1) bekezdés a) - d) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok. 2.) Nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) az a gazdasági szereplő, akivel szemben fennállnak a Kbt. 56. (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 75. (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a fenti kizáró okok az eljárás során következnek be. Megkövetelt igazolási mód: A kizáró okokkal kapcsolatos igazolás a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-8. és aiban foglaltak szerint történik. Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) a részvételi jelentkezésében a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. és 3. -a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés a) - k) pontjainak és az 57. (1) bekezdés a) - d) és f) pontjainak, valamint a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) a részvételi jelentkezésében a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. -a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés a) - k) pontjainak és az 57. (1) bekezdés a) - d) és f) pontjainak, valamint a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) köteles nyilatkozni részvételi jelentkezésében arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdés a) - k) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt. (Kbt. 58. (3) bekezdés) Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében 7

8 a részvételre jelentkező vagy alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. -a szerint nyilatkozik, hogy az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés a) - d) és f) pontjai hatálya alá. A kizáró okok hiányának igazolására benyújtott nyilatkozatok, igazolások nem lehetnek a jelen részvételi felhívás feladásának időpontjánál régebbiek. Az ajánlatkérő felhívja az részvételre jelentkezők figyelmét arra vonatkozóan, hogy a Közbeszerzési Hatóság kizáró okok igazolásával kapcsán útmutatókat adott ki az alábbiak szerint. KÉ évi 57. szám, : A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában. KÉ évi 61. szám, : A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1) Alkalmatlan a szerződés teljesítésére a részvételre jelentkező, illetve közös részvételre jelentkező, ha az részvételi felhívás feladását megelőző utolsó 3 üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (120/KÖF kv-os vagy azzal megfelelően azonos (primer feszültség ±15%, szekunder feszültségszint nem elvárás) háromfázisú, szabályozós transzformátor szállításából) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételének egyszerű számtani átlaga nem éri el a 60 millió HUF összeget. Amennyiben a részvételre jelentkező az ajánlatkérő által előírt időszak után kezdte meg működését, akkor a részvételre jelentkező úgy tud megfelelni a P1). pontban rögzített feltételnek, ha a közbeszerzés tárgyából (120/KÖF kv-os vagy azzal megfelelően azonos (primer feszültség ±15%, szekunder feszültségszint nem elvárás) háromfázisú, szabályozós transzformátor szállításából) származó árbevétele eléri vagy meghaladja a 180 millió HUF összeget, ellenkező esetben alkalmatlan a szerződés teljesítésére. A közös részvételre jelentkezőknek a fenti követelményeknek a Kbt. 55. (4) bekezdés szerint kell megfelelnie. Megkövetelt igazolási mód: P1) A fenti P1). pont szerinti alkalmasságot a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja szerint a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a részvételi felhívás feladását megelőző utolsó 3 üzleti év közbeszerzés tárgyából (120/KÖF kv-os vagy azzal megfelelően azonos (primer feszültség ±15%, szekunder feszültségszint nem elvárás) háromfázisú, szabályozós transzformátor szállításából) származó forgalmi adó nélküli árbevételéről évenkénti bontásban, valamint azok számtani átlagáról, annak megfelelően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét. A nyilatkozat mintát a részvételi dokumentáció 6/1. sz. Segédlete tartalmazza. Amennyiben a részvételre jelentkező a fenti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor a részvételre 8

9 jelentkező az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából ((120/KÖF kv-os vagy azzal megfelelően azonos (primer feszültség ±15%, szekunder feszültségszint nem elvárás) háromfázisú, szabályozós transzformátor szállításából) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Nyilatkozat mintát a részvételi dokumentáció 6/2. sz. Segédlete tartalmazza. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdése értelmében, ha a részvételre jelentkező a P1). és P2). pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. A fenti alkalmasság igazolható a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdése szerint is, különös tekintettel a Kbt. 55. (6) bek. c) pontra. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1.) Alkalmatlan a szerződés teljesítésére a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha a jelen felhívás feladásának dátumától visszafelé számított megelőző 3 évben összesen nem rendelkezik 1 db legalább nettó 138 millió Ft vagy több összességében legalább 138 millió Ft összegű 120/KÖF kv-os vagy azzal megfelelően azonos (primer feszültség ±15%, szekunder feszültségszint nem elvárás) háromfázisú, szabályozós transzformátor szállítására vonatkozó referenciával. 2.) Alkalmatlan a szerződés teljesítésére a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha a tekercsek gyártásához nem rendelkezik pormentes, külső por behatolása ellen szűrőkkel és túlnyomással védett légkondicionált műhellyel. 3.) A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmatlan a szerződés teljesítésére a részvételre jelentkező, illetve közös részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az MSZ EN szabvány szerinti próbatermi darabvizsgálatok elvégzésére alkalmas vizsgáló állomással. 4.) Alkalmatlan a szerződés teljesítésére a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha a szállítani kívánt transzformátorok műszaki dokumentációval (műszaki adatlap, műszaki leírás) igazolt paraméterei nem teljesítik az alábbiakban foglalt minimális műszaki követelményeket, vagy nem biztosítanak azokkal egyenértékű műszaki megoldást. Fázisszám: 3 Névleges frekvencia: 50 Hz Névleges feszültség, névleges feszültségáttétel: 120/22 kv Névleges teljesítmények középállásban: 40/40 MVA Kapcsolás: YNyn6+d Hűtési mód: ONAF Transzformátor terhelhetősége IEC vagy azzal egyenértékű szabvány szerint. 5.) Alkalmatlan a szerződés teljesítésére a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha a szállítani kívánt 120/22 kv-os transzformátor vagy azzal megfelelően azonos típusú transzformátor (háromfázisú, szabályozós, a megadott primer feszültségszinttől legfeljebb 9

10 ±15%-kal eltérő feszültségszintű lehet, míg a szekunder feszültségnek középfeszültségnek kell lennie) nem rendelkeznek elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal/tanúsítványokkal, a transzformátorhoz tartozó az MSZ EN 60076, vagy azokkal egyenértékű szabvány szerinti típusvizsgálatokra, zárlatbiztossági vizsgálat nélkül. 6.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés f) alapján alkalmatlan a szerződés teljesítésére a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha nem rendelkezik EN ISO 9001 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszer működtetésére vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy a szabványokban rögzítettekkel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekkel. A közös részvételre jelentkezőnek a fenti követelményeknek a Kbt. 55. (4) bekezdés szerint kell megfelelnie. Megkövetelt igazolási mód: 1.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés a) pont figyelembe vételével a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (1) bekezdés a) pont szerinti esetben igazolás, b) pont szerinti esetben igazolás vagy nyilatkozat, a vizsgált időszakban (a jelen felhívás feladásának dátumától visszafelé számított megelőző 3 év) 120/22 ±15% kv-os vagy annál nagyobb feszültségszintű transzformátort tartalmazó legjelentősebb szállításainak ismertetésével. Az igazolásnak, illetve a nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: teljesítés helye, ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye, kapcsolattartójának neve, telefon- és faxszáma, címe, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról is, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 2.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés b) pontja alapján a részvételre jelentkező nyilatkozata (részvételi dokumentáció 6/4. sz. Segédlet) arról, hogy rendelkezik pormentes, külső por behatolása ellen szűrőkkel és túlnyomással védett légkondicionált műhellyel. A nyilatkozatban meg kell adni a műhely címét. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a részvételre jelentkező azon nyilatkozatát is, hogy a szállítandó transzformátor tekercsgyártása ebben a műhelyben fog történni. A nyilatkozathoz csatolandó a műhely műszaki ismertetője. 3.) A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés b) pontja alapján a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell (a részvételi dokumentáció 6/5. sz. Segédlet) arról, hogy rendelkezik az MSZ EN szabvány szerinti próbatermi darabvizsgálatok elvégzésére alkalmas vizsgáló állomással, továbbá a nyilatkozathoz csatolni kell a vizsgálatok elvégzésére szolgáló berendezések leírását. 4.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés d) pontja alapján a részvételre jelentkező nyilatkozata (részvételi dokumentáció 6/6. sz. Segédlet) arról, hogy a szállítani kívánt 120/22 kv-os transzformátor paraméterei teljesítik a fent foglalt minimális műszaki követelményeket, valamint a nyilatkozat mellékletét képező műszaki dokumentáció (műszaki adatlap, műszaki leírás, rajzok, gépkönyvek), azaz a beszerzendő áruk leírásának benyújtása. 5.) A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés e) pontja alapján típusvizsgálati adatlapok (a részvételi dokumentáció 6/7.1. sz. Segédletei és mellékletei) kitöltésével és benyújtásával, továbbá elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvány(ok), jegyzőkönyvek másolatának benyújtásával az adott transzformátorhoz tartozó az MSZ EN 60076, vagy azokkal egyenértékű szabvány szerinti típusvizsgálatokra, zárlatvizsgálat nélkül. Ajánlatkérő elfogadja azokat a vizsgálatokat is, amelyek az akkreditált tanúsító szervezet képviselőinek jelenlétében kerültek elvégzésre. 6.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés f) alapján a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell (a részvételi dokumentáció 6/8. sz. Segédlet) arról, hogy rendelkezik EN ISO

11 vagy azzal egyenértékű, nemzetközi előírásoknak megfelelő, dokumentált, tanúsított minőségirányítási rendszer működtetésével, valamint csatolnia kell a vonatkozó tanúsítványok másolatát vagy a szabványokban rögzítettekkel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait (310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 17. (2) bekezdés). A fenti alkalmasság igazolható a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdése szerint is, különös tekintettel a Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontjára. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Nyílt Meghívásos x Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) nem (igen válasz esetén, a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) IV. 2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) (ha szükséges, a B. mellékletben adja meg a részekhez kapcsolódó bírálati szempontokra vonatkozó további információkat) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati felhívásban vagy az ajánlattételi felhívásban meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám Ellenszolgáltatás összege 82 Élettartamra (20 év) vetített veszteség 10 költség (diszkontált) (LC)] 11

12 Zárlatbiztossági vizsgálat] 6 Tekercskitámasztás 2 IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni igen (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: Az ajánlatkérő a 257/2007. (X.4.) Kormányrendelet előírásaival összhangban, a tárgyalások első fordulóját lezáró ajánlatok értékelését követően elektronikus árlejtést kíván lefolytatni az ellenszolgáltatás mértéke vonatkozásában. Az elektronikus árlejtés lebonyolításának menetét, feltételeit, időpontját, az árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőit, a rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges technikai előírásokat az eljárás ajánlattételi szakaszában kiadásra kerülő ajánlattételi dokumentáció fogja tartalmazni. IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem (igen válasz esetén) Időszakos előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -, dátum: (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -, dátum: (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -, dátum: (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei (a DBR kivételével) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/11/02 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/11/02 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás) -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 12

13 IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: (nap/hónap/év) Időpont: (adott esetben) Hely: Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: VI. SZAKASZ: kiegészítő INFORMációk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: VI.3) További információk: (adott esetben) 1.) A részvételi dokumentációt részvételre jelentkezőnként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie (Kbt. 49. (6) bek.). 2.) A részvételi dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Az ajánlatkérő a részvételi dokumentációt teljes terjedelmében térítésmentesen, elektronikus úton PDF - a szerkeszthető nyomtatványokat word dokumentumként is - formátumban a Kbt (2) bekezdés m) pontja alapján a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban teszi közzé, ahonnan a részvételre jelentkezők a közbeszerzési eljárások dokumentációit ingyenesen elérhetik. A részvételi dokumentáció letöltését a részvételi dokumentációban elhelyezett regisztrációs lap ajánlatkérőnek történő megküldésével kell jelezni. A regisztrációs lap ajánlatkérőnek történő visszaküldése a részvétel feltétele. A regisztrációs lappal kapcsolatos további tudnivalókat a részvételi dokumentáció tartalmazza. 3.) Közös részvételi jelentkezés / ajánlattétel Közös részvételi jelentkezés / ajánlattétel esetén, a Kbt a szerint a közös részvételre jelentkezőnek / ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy az eljárás nyerteseként a vállalkozási szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséggel tartoznak, továbbá képviseletükre a teljes közbeszerzési eljárás, valamint az egyedi vállalkozási szerződés teljesítése során mely tag jogosult és ennek a tagnak ki(k) a közös részvételre jelentkezők / ajánlattevők nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője(i). A Kbt. 25. (3) bekezdése szerint a közös részvételre jelentkezők / ajánlattevők képviseletében a részvételi jelentkezésben / ajánlatban benyújtott minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők / ajánlattevők megjelölését. Amennyiben a közös részvételre jelentkezők / ajánlattevők konzorciumot kívánnak létrehozni, úgy egyetemleges felelősségvállalási nyilatkozat megtétele szintén szükséges. Felhívjuk a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy a Kbt a szerint, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének 25 %-át meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az részvételi jelentkezésben / ajánlatban közös részvételre jelentkezőként / ajánlattevőként kell, hogy 13

14 szerepeljen. 4.) A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében meg kell jelölnie az alábbiakat: - a Kbt. 40. (1) bekezdés a) - b) pontjában foglaltakat, - a Kbt. 55. (5) bekezdésében foglaltakat. Az ajánlatkérő a nyilatkozatok megtételéhez nyilatkozat mintákat készített, melyeket az részvételi dokumentáció 3/2. és 3/3. sz. Segédletei tartalmazzák. A nyilatkozatokat nemleges nyilatkozattétel esetén is be kell nyújtani. 5.) Az ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt (4) bekezdését, a 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 3. (2) bekezdését. Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20. (3) bekezdésére, valamint arra, hogy a részvételi felhívás III.2.2) és a III.2.3) pontjában meghatározott összes alkalmassági feltétel a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 18. (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbb, így a minősített ajánlattevőknek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20. (4) bekezdése szerint kell eljárniuk. 6.) A részvételi jelentkezésben lévő kötelezettségvállalást eredményező aláírások hitelességének megállapításához a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkezőknek (közös részvételre jelentkezőknek külön-külön) a részvételi felhívás feladásának napjától számított 60 napnál nem régebbi hitelesített cégkivonatát, vagy annak egyszerű másolatát, valamint jelen eljárásban cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, aláírás-mintáját eredeti vagy egyszerű másolatban. Amennyiben a cégkivonat ingyenesen elérhető az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálat weboldalon ( a cégkivonatot nem kell csatolni, azt ajánlatkérő ellenőrzi). Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállalásra jogosult személy különböző, úgy csatolni kell a kötelezettségvállalásra jogosult aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó(k) eredeti vagy egyszerű másolati aláírási címpéldányával vagy aláírás-mintájával együtt. Amennyiben a részvételre jelentkező alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, úgy a kapacitást nyújtó szervezet Kbt. 55. (5) bekezdésében rögzített nyilatkozat megfelelőségének megállapításához csatolni kell a nyilatkozatot aláíró személy(ek) eredeti vagy egyszerű másolati aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját. 7.) Ajánlatkérő a dokumentumokat egyszerű másolati példányban is elfogadja, kivéve a felolvasó lapot, részvételi jelentkezést, kötelezettségvállalásról, kezességvállalásról szóló nyilatkozatokat, Kbt. 55. (5) bekezdésében rögzített nyilatkozatokat, melyeket eredeti példányban kell benyújtani. 8.) Részvételi jelentkezések benyújtása A részvételi jelentkezést és mellékleteit papír alapon 1 (egy) db eredeti, valamint 2 (kettő) db az eredeti részvételi jelentkezéshez csatolt digitális adathordozón (CD/DVD), az eredeti papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell benyújtani. A részvételi jelentkezések írásban és zártan, közvetlenül vagy postai úton nyújthatók be az alábbiak szerint: A benyújtás legkésőbbi időpontja: :00 óra A személyes benyújtás időpontja és helye: Munkanapokon: óra között: A. Melléklet III) pont szerint. A bontás napján: óra között: MAVIR ZRt., H-1031 Budapest, Anikó u. 4., 2IR-43. sz. tárgyaló Felhívjuk a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a bontás napján a részvételi jelentkezést a fentieknek megfelelően eltérő helyszínen lehet benyújtani! 14

15 A postai úton feladott részvételi jelentkezéseket az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételi határidő lejártáig sor kerül a fenti címeken. A részvételi jelentkezéssel, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat a részvételre jelentkezőt terheli. 9.) A részvételi jelentkezések felbontásának feltételei: Dátum: ; Időpont: óra Helyszín: MAVIR ZRt., H-1031 Budapest, Anikó u. 4., 2IR-43. sz. tárgyaló A bontáson a Kbt. 62. (2) bekezdésében felsoroltak vehetnek részt. 10.) Az ajánlatkérő a Kbt. 67. (1) bekezdése szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 67. (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő egy körben rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 11.) A III.2.2) pont szerinti alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a közbeszerzés tárgyából származó árbevétel értéke, illetve a III.2.3) pont szerinti szállítási referencia értéke a részvételi felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének napján érvényes MNB árfolyammal kerül kiszámításra. 12.) A közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírást és a vállalkozási szerződés tervezetét a részvételi dokumentáció tartalmazza. 13.) Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 77. (1) és (2) bekezdése alapján a részvételi jelentkezések értékeléséről szóló írásbeli összegezés megküldésével tájékoztatja a részvételre jelentkezőket. 14.) Változásbejegyzési eljárás A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. -a értelmében a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) esetében változásbejegyzési eljárás van folyamatban. 15.) Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. A vonatkozó nyilatkozatokat a részvételi dokumentáció 3/1. sz. Segédlete szerinti Részvételi nyilatkozat minta tartalmazza. Ajánlattételi szakasszal kapcsolatos információk: 16.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: ) Ajánlati biztosíték Kbt a szerint az ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban való részvételt ,- HUF vagy 5.980,- EUR összegű ajánlati biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevő a Kbt. 59. (2) bekezdésében meghatározott biztosítéki formák közül választhat. Az ajánlatkérő bankszámla számát az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 18.) Nyilatkozat a biztosítékok nyújtásáról Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az előlegvisszafizetési biztosíték, a teljesítési biztosíték és a jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról. A vonatkozó nyilatkozat mintákat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 19.) Az ajánlatok értékelése során alkalmazott ponthatárok és a pontkiosztás módszere Ponthatárok: minden részszempont esetén: pont 15

16 Módszerek: 1. részszempont (ellenszolgáltatás: EUR-ban megadva) esetében: relatív értékelési módszer a következő képlettel: BPPont= BPlegkisebb/BPértékelt*100 ahol: BPpont: ajánlatra adott pontszám; BPértékelt: vizsgált ellenszolgáltatás összege; BPlegkisebb: legalacsonyabb ellenszolgáltatás összege; 2. részszempont (Élettartamra (20 év) vetített veszteség költség (diszkontált) (LC)) esetében: relatív értékelési módszer a következő képlettel: LCPont= LClegkisebb/LCértékelt*100 ahol: LC= LC0 + LC0 * (1/(1+r)1) + + LC0 * (1/(1+r)n-1) ahol LC0: az éves veszteség költség 120/22 kv-os transzformátor esetében; r: diszkontálás alapjául szolgáló éves kamatláb (3,93 %), n: adott időszak száma (20 év); Az éves veszteség költség az alábbi képlettel kerül meghatározásra: 120/22 kv-os transzformátorok esetében: LC0= (TRNL + TRLL + TRAL) * OTL * PGE ahol: TRNL: a transzformátor üresjárási vesztesége (kw-ban) TRLL: a transzformátor rövidzárási vesztesége névleges teljesítmény 50%-án (kw-ban) TRAL: a transzformátor segédüzem vesztesége (kw-ban) OTL: éves üzemóra száma (8600 óra) PGE: a veszteség számításánál figyelembe vett egységár (0,0427 EUR/kWh). 3. részszempont (Zárlatbiztossági vizsgálat) esetében: abszolút értékelési módszer az alábbi pontozás szerint: 100 pont: a zárlatbiztossági vizsgálat a szállítandó transzformátorral megfelelően azonos típusú transzformátoron (háromfázisú, szabályozós, a megadott primer és szekunder feszültségszintektől legfeljebb ±15 %-kal eltérő feszültségszintű, a névleges teljesítménytől (középállásban) legfeljebb ±15 %-kal eltérő teljesítményű) került sikeresen elvégzésre és csatolásra került a szállítandó transzformátorra elvégzett számítás, továbbá a vizsgált transzformátor gyártási helye azonos a szállítandó transzformátor tervezett gyártási helyével. Amennyiben a gyártási hely eltérő, úgy a sikeres zárlatbiztossági vizsgálat 25 pontot ér. 75 pont: a zárlatbiztossági vizsgálat háromfázisú, szabályozós, a szállítandó transzformátorra megadott primer feszültségszinttől legfeljebb ±15 %-kal eltérő feszültségszintű, a szekunder oldalon középfeszültségű, tetszőleges névleges teljesítményű transzformátoron került sikeresen elvégzésre és csatolásra került a szállítandó transzformátorra elvégzett számítás, továbbá a vizsgált transzformátor gyártási helye azonos a szállítandó transzformátor tervezett gyártási helyével. Amennyiben a gyártási hely eltérő, úgy a sikeres zárlatbiztossági vizsgálat 25 pontot ér. 1 pont: zárlatbiztossági vizsgálat nem áll rendelkezésre, a szállítandó transzformátor zárlatbiztossága csak számítással került igazolásra. A fentiek alátámasztására az ajánlathoz csatolni kell a zárlatbiztossági vizsgálat jegyzőkönyve, valamint szükséges esetén a kiegészítő számítások, vagy számítások. 4. sz. részszempont (Tekercskitámasztás) esetében abszolút értékelési módszer az alábbi 16

17 pontozás szerint: 100 pont: A belső tekercsek vasmaghoz történő kitámasztása az oszlop teljes magasságában hézag- és roskadásmentes. 1 pont: A belső tekercsek vasmaghoz történő kitámasztása fenti megoldástól eltérő módon történik. Az alkalmazott technológia leírása az ajánlathoz csatolandó. 20.) A tárgyalási szakasszal kapcsolatos információk A 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. -a alapján az Ajánlatkérő - az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők ajánlatát értékeli és az értékelést követően az ajánlattevőkkel - tárgyalást folytat annak érdekében, hogy a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő ajánlattevővel, illetőleg a legkedvezőbb feltételekkel köthessen vállalkozási szerződést. A tárgyalásokra egy fordulóban kerül sor ajánlattevőnként külön-külön, amennyiben szükséges az ajánlatkérő a tárgyalást felfüggesztheti és a tárgyaláson rögzített későbbi időpontban folytathatja. A tárgyalásra vonatkozó részletes információkat az ajánlattételi felhívás és ajánlattételi dokumentáció fogja tartalmazni. 21.) Nemzeti elbánás A Kbt. 75 (2) bekezdése alapján az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (Kbt. 2. (5) bekezdése), vagy ajánlatában olyan származású áru szállítását javasolja, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (2. (5) bekezdése), Az áru származásának megállapítására a külön jogszabályban, illetve a Közösségi Vámkódexről szóló tanácsi rendeletben meghatározott származási szabályokat kell alkalmazni. A 289/2011 (XII.22.) Korm. rendelet 3. (1) alapján az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt is, aki árubeszerzés esetében ajánlatában - az áruk összértéke tekintetében - ötven százalékot meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó utca 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: 17

18 Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt rendelkezései szerint. VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó utca 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/09/29 (nap/hónap/év) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zárkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Anikó u. 4. 3IR-01 szoba Város: Budapest Postai irányítószám: 1031 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Kassanin Dusán osztályvezető Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (ideértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) beszerezhetők Hivatalos név: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zárkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Anikó u. 4., 2IR-22. szoba Város: Budapest Postai irányítószám:

19 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Szabó Attiláné, főmunkatárs;pellicerné Torma Márta, főmunkatárs Telefon: / Fax: Internetcím (URL): III) C ímek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket be kell nyújtani Hivatalos név: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zárkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Anikó u. 4., 2IR-22. szoba Város: Budapest Postai irányítószám: Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Szabó Attiláné, főmunkatárs;pellicerné Torma Márta, főmunkatárs Telefon: / Fax: Internetcím (URL): I V) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Hivatalos név: 19

20 Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) B. MELLÉKLET Részekre vonatkozó információk Rész száma: 1 Elnevezés: 1) Rövid meghatározás: 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 3) Mennyiség: (ha ismert,csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem: vagy: és között. Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről: (Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) C2. MELLÉKLET - Egyes ágazatok A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák 2004/17/EK irányelv Kategória száma [ 1] Tárgy 1 Karbantartási és javítási szolgáltatások 2 Szárazföldi szállítási szolgáltatások [2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását 3 Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását 4 Szárazföldi [3] és légipostai küldemények szállítása 5 20

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015.

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015.

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Ajánlati felhívás - Egyes Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Üzemanyag beszerzés 2016

Üzemanyag beszerzés 2016 Üzemanyag beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3 Nyílt közbeszerzési eljárás Volvo gyártmányú autóbuszok dízelmotorjainak felújítására, szükség szerinti javítására vállalkozási szerződés keretében (BKV Zrt. T-147/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9 TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítása, szerelése, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, valamint a jótállási időn belüli javítása, karbantartása

Részletesebben

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások

Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/107 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt.

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. (T-175/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál kitöréselhárítási

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Vasúti járművek bevonatrendszereihez szükséges fényező és fényezési segédanyagok beszerzése

Vasúti járművek bevonatrendszereihez szükséges fényező és fényezési segédanyagok beszerzése Vasúti járművek bevonatrendszereihez szükséges fényező és fényezési segédanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás -

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával földalatti tűzvédelmi szerelvények (földalatti tűzcsapok) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási,

Részletesebben

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése

9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Pihentető medence és 1. sz. akna hűtőköri csővezetékek anyagvizsgálata - Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban

Pihentető medence és 1. sz. akna hűtőköri csővezetékek anyagvizsgálata - Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban Pihentető medence és 1. sz. akna hűtőköri csővezetékek anyagvizsgálata - Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre.

A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre. A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer

Integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer Integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

Földgáz beszerzése/2015

Földgáz beszerzése/2015 Földgáz beszerzése/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

Ország: Magyarország

Ország: Magyarország EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7 K1438/2 1106 Budapest, X. kerület, Eszterlánc utca (belterület) 42544/22 helyrajzi számú ingatlanon kiépítendő válogatómű technológiai berendezéseinek szállítása és telepítése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL RF - DRV - Mobil Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Lámpatestek beszerzésére irányuló szállítási szerződés tárgyú eljárás ajánlati felhívása.

Lámpatestek beszerzésére irányuló szállítási szerződés tárgyú eljárás ajánlati felhívása. Lámpatestek beszerzésére irányuló szállítási szerződés tárgyú eljárás ajánlati felhívása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/50 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Inverterek, menetregisztrálók és jeladók javítása

Inverterek, menetregisztrálók és jeladók javítása Inverterek, menetregisztrálók és jeladók javítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/51 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez 1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Villamos energia beszerzése

Villamos energia beszerzése Villamos energia beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.10.19.

Részletesebben

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében.

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

"Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013.

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs SzolgáltatóKözhasznú Nonprofit Kft. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Teljesítés helye:

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs SzolgáltatóKözhasznú Nonprofit Kft. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Teljesítés helye: Szállítási szerződés a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére ofszet nyomtatásra alkalmas műnyomópapír és ofszet papír beszerzésére Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.09.25.

1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.09.25. BKV Vasúti Járműjavító Kft. részére combino típusú villamos jármű hajtott és futó tengelycsonkjához (portáltengelyéhez) alkatrészek beszerzése-részvételi felhívás TED Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés

Részletesebben

Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban.

Részvételi felhívás MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben tárgyban. Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Hangszerek beszerzése

Hangszerek beszerzése Hangszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/146 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.12.11.

Részletesebben

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás)

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal Az MH repülőeszközeinek és szárazföldi szaktechnikai eszközeinek üzemeltetéséhez, javításához szükséges kenőanyagok és speciális folyadékok beszerzése 2016-2018. években Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Részletesebben

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013.

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 "A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, valamint a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása" Közbeszerzési

Részletesebben

2015.09.29. Kbt. 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti szervezet

2015.09.29. Kbt. 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti szervezet Élőerős őrzés-védelem, utasfelügyelet, monitorfelügyelet, gépjármű mozgás regisztrálás, telefon és kulcskezelés, pénzkísérés, valamint biztonságtechnikai berendezés telepítése, felügyelete Közbeszerzési

Részletesebben

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

"Szemészeti implantátumok beszerzése" az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére

Szemészeti implantátumok beszerzése az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére "Szemészeti implantátumok beszerzése" az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 OGYÉI 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. szám alatti székhelyén, valamint a 1097 Budapest, Albert Flórián u. 3/A. szám alatti telephelyén elvégzendő takarítási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Eljárást megindító felhívás - Egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, továbbá egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás)

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Zárt vérvételi rendszer beszerzése

Zárt vérvételi rendszer beszerzése Zárt vérvételi rendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)-

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- Ajánlati felhívás- Sándorfalva Szatymaz települési agglomeráció szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése Kivitelezési szakasz - (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- kombinált csatornamosó-szívó

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04.

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04. Adásvételi szerződés keretében az 1742/2013. (X. 14.) Korm. határozat alapján megkötött támogatási szerződés megvalósítása érdekében további orvosi műszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: None/None

Részletesebben