Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása"

Átírás

1 Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 20331/2015 CPV Kód: ; ; Ajánlatkérő: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Magyarország egész területe, a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó és a Teljesítés helye: központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozó intézmények által megjelölt helyek. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: A Kbt. 6. (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 11. (1) Ajánlatkérő típusa: bekezdése alapján központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet. központosított közbeszerzés, Kbt. 6. (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 168/2004. (V.25.) Korm. Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: rendelet 11. (1) bekezdése alapján központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet. EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Nemzeti azonosító (ha ismert): AK04357 Postai cím: Andor utca Város: Budapest Postai irányítószám: 1119 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Közbeszerzési Igazgatóság 1

2 Címzett: Központosított Közbeszerzési Főosztály Üzemeltetés-technológiai Osztály Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet x Egyéb (nevezze meg): A Kbt. 6. (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 11. (1) bekezdése alapján központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet. I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás 2

3 x Egyéb (nevezze meg): központosított közbeszerzés, Kbt. 6. (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 11. (1) bekezdése alapján központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet. I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítása II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés x x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: Magyarország egész területe, a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó és a központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozó intézmények által megjelölt helyek. NUTS-kód HU II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) x Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma 5 3

4 vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: 36 Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: HUF vagy és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Keretmegállapodás irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítására. II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) A beszerzés értéke nettó HUF. Mintegy a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó - intézmény, valamint a Kbt. hatálya alá tartozó egyéb önként csatlakozó szervezet részére történő beszerzések megvalósítása, összesen nettó HUF keretösszegben. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: HUF vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: 4

5 hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 36 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás 1. részében HUF összegű adatszolgáltatási biztosíték nyújtását írja elő a dokumentációban foglaltak szerint. Az ajánlatkérő részére nyújtandó adatszolgáltatási biztosítékot a nyertes ajánlattevőnek a keretmegállapodás aláírásáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Az adatszolgáltatási biztosíték teljesíthető az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámára történő átutalással vagy bank vagy biztosító által vállalt garancia, vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A Kbt (5) bekezdésére figyelemmel az adatszolgáltatási biztosíték határidőre történő nyújtásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. A nyertes ajánlattevők a keretmegállapodásos eljárás 2. része alapján kötött egyedi szerződésekben késedelmi és hibás teljesítési kötbér, valamint meghiúsulási kötbér kerül előírásra a keretmegállapodás alapján, a Ptk. 6:186. (1) bekezdésére is figyelemmel. A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára. Késedelmi kötbér mértéke: naptári napban számolva a késedelem napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelemi kötbér maximális mértéke 20%. A maximális kötbérmérték elérése esetén Intézmény jogosult a megrendelés (szerződés) teljesítésétől elállni. Hibás teljesítési kötbér mértéke: naptári napban számolva a hibás teljesítés napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A maximális kötbérmérték elérése esetén Intézmény jogosult a megrendelés (szerződés) teljesítésétől elállni. Amennyiben Megrendelő Intézmény a megrendeléstől - a teljesítéshez fűződő érdekmúlására figyelemmel - eláll, meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja az adott megrendelés nettó összértéke, mértéke annak 25%-a. Szállító és az Intézmény a javasolt kötbérmértéktől az Intézményre nézve kedvezőbb, eltérő kötbérmértékek kikötésében is megállapodhatnak. Előleg visszafizetési biztosíték: Amennyiben a keretmegállapodásos eljárás 2. részében a megrendelést kezdeményező intézmény Európai uniós forrásból valósítja meg a beszerzését, úgy 5

6 az alábbiak alkalmazandók: Az európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A (3) bekezdése, továbbá a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. (2) bekezdése előírja a közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A biztosíték a gazdasági társaság - cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása formájában, vagy a Kbt (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesíthető. Ennek alapján biztosíték a nyertes ajánlattevő választása szerint teljesíthető: a) az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint óvadékként a megrendelőként szerződő intézmény fizetési számlájára történő befizetéssel, vagy b) bank vagy biztosító által vállalt garancia, vagy c) banki készfizető kezesség biztosításával, vagy d) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Befizetés esetén jogcímként fel kell tüntetni, hogy Szállítói előleg-biztosíték. A szállítói előleg-biztosíték befizetése visszavonhatatlan átutalási megbízás és a bankszámlakivonat eredeti vagy hiteles másolatának benyújtásával, egyéb esetben a készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény vagy a bankgarancia eredeti példányával igazolható. Az előleg-visszafizetési biztosíték tekintetében az ajánlattevőt a Kbt (5) bekezdése szerinti nyilatkozattételi kötelezettség terheli. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályairól a dokumentáció rendelkezik. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az elszámolás és a kifizetés pénzneme HUF. Az ellenérték kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel a számla kézhezvételét követő 30 napon belül történik. A nyertes ajánlattevő a költségvetési forrás terhére történő megrendelés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 4/2011. (I.28.) és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletekben szabályozott, európai uniós támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő előlegfizetés esetét. Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ában foglaltakat kötelesek alkalmazni. Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, valamint az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme HUF. A megkötendő keretmegállapodás hatálya alatti intézményi beszerzések finanszírozásához szükséges fedezet a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmények költségvetésében áll rendelkezésre. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt (1), (4)-(6) bekezdéseiben, valamint a Kbt (2) bekezdésében foglaltakra. Amennyiben a keretmegállapodásos eljárás 2. részében a megrendelést kezdeményező intézmény Európai uniós forrásból valósítja meg a beszerzését, úgy ajánlattevő a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós 6

7 Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. -ában, továbbá a programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. (1) bekezdésében foglaltak alapján erre irányuló igénye esetén legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő összegű szállítói előleg igénylésére jogosult. Az előlegszámla teljes összegének beszámítása egyben a biztosíték felszabadítását is eredményezi. A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A kizáró okok tekintetében az ajánlati felhívás feladásánál [VI.5.) pontban feltüntetett időpont] nem régebbi keltezésű nyilatkozatokat, igazolásokat szükséges csatolni. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (2) bekezdésében foglalt kizáró ok hatálya alatt áll. Az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a felhívás feladása napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie. Az igazolás módja tekintetében az ajánlattevő esetében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8. és 11. az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet esetében a Kbt. 58. (3) bekezdés, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. alkalmazandó. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. alkalmazandó. A konkrét igazolási mód meghatározásaként a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-f), h)-i) pont, valamint a k) pont ka)-kb) alpontjaiban foglalt kizáró okok tekintetében nyilatkoznia szükséges arról, hogy az ajánlattevő letelepedése szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely bíróság/hatóság/szervezet bocsátja ki. [Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság vonatkozó útmutatója szerinti igazolási módokra (Közbeszerzési Értesítő évi 57. szám; május 16., valamint a Közbeszerzési Értesítő évi 61. szám; június 1.). Tájékoztatjuk az Ajánlattevőket, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) számú összkollégiumi állásfoglalást adott ki, melyet a Közbeszerzési Hatóság i dátummal honlapján közzétett. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a) Ajánlattevőnek az ajánlatába csatolni kell a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli törvénynek megfelelő beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás) egyszerű másolatát a könyvvizsgálói jelentés, és a kiegészítő 7

8 melléklet csatolása nélkül. Ha az ajánlattevő jogi működési formája nem teszi szükségessé beszámoló készítését, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatát kell becsatolni az előírt alkalmassági kritériumnak való megfelelés igazolására, valamint igazolnia kell, hogy olyan jogi formában működik, melynek alapján beszámoló benyújtására nem kötelezhető. [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdés] Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdése alapján amennyiben az ajánlattevő az (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, abban az esetben az ajánlattevő alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - nettó ,- HUF (hatszázmillió) összeget elérő árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. [Kbt. 55. (1) bekezdés d) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pont]. b) Ajánlattevőnek az ajánlatába csatolni kell az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozó nyilatkozatát a teljes, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 55. (1) bekezdés d) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pont]. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. A Kbt. 55. (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. (6) bekezdése szerinti esetekben támaszkodhat. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (5) bekezdésében foglaltakra. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) 8

9 a) Alkalmas ajánlattevő, amennyiben (a beszámoló vagy az ajánlattevő nyilatkozata alapján) a mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben nem volt negatív. Továbbá alkalmas az az ajánlattevő, amely az alkalmasság igazolására előírt időszak kezdete után kezdte meg működését, amennyiben az árbevételről szóló nyilatkozata szerint a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri, vagy meghaladja a nettó ,- HUF (hatszázmillió forint) összeget. b) Alkalmas ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítása) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele (a vizsgált éveket tekintve) évente elérte, vagy meghaladta a nettó ,- HUF (egymilliárd forint) értéket. Továbbá alkalmas az az ajánlattevő, amely az alkalmasság igazolására előírt időszak kezdete után kezdte meg működését, amennyiben az árbevételről szóló nyilatkozata szerint a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri, vagy meghaladja a nettó ,- HUF (egymilliárd forint) összeget. A Kbt. 55. (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az a) pont szerinti alkalmassági követelmény esetén az NFM-NFÜ (ME)-KH-EUTAF közös álláspontja értelmében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelménynek, tekintettel arra, hogy a hivatkozott pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltétel személyhez kötötten értelmezhető. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a) Ajánlattevőnek az ajánlatába csatolni kell a jelen ajánlati felhívás feladásától (azaz jelen ajánlati felhívás VI.5.) pontjában meghatározott időponttól) visszafelé számított megelőző 3 év (36 hónap) során végzett legjelentősebb, az ajánlat tárgyával (Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítása) megegyező referenciák ismertetését. Az ismertetés tartalmazza legalább a következő adatokat: a) a teljesítés ideje (év/hó/nap); b) a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a referenciát adó, vagy azt megerősíteni tudó személy neve, beosztása és elérhetősége; c) a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás nettó összege; d) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e. A becsatolt referenciaigazolásokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek. [Kbt. 55. (1) bekezdés a) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés a) pont és 16. (1)-(2) bekezdés]. b) Ajánlattevőnek az ajánlatba csatolni kell a kereskedelmi tevékenységre vonatkozó minőségbiztosítási tanúsítványának egyszerű másolatát, vagy ha a tanúsítás kiállítása folyamatban van, az ezt igazoló dokumentum másolatát, illetőleg az ezzel egyenértékű intézkedések bemutatását, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedést. [Kbt. 55. (1) bekezdés c) pont és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés b) pont]. c) Ajánlattevőnek az ajánlatába csatolni kell azon rendelkezésre álló szakembereknek, és/vagy 9

10 vezetőknek a megnevezését, végzettségük, és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakmai tapasztalat igazolásához az ajánlatba csatolni kell a szakemberek szakmai gyakorlatát bemutató, a szakemberek és ajánlattevő által aláírt nyilatkozatot, valamint a végzettséget igazoló bizonyítványokat, okleveleket is egyszerű másolatban. Ajánlattevőnek ajánlatába csatolnia kell az alkalmasság igazolásában részt vevő szakemberek nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés teljes ideje alatt rendelkezésre állnak. [Kbt. 55. (1) bekezdés a) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés c) pont]. A Kbt. 55. (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. (6) bekezdése szerinti esetekben támaszkodhat. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdésében foglaltakra. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) a) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 évben (36 hónapban) évente legalább nettó ,- Ft (nyolcszázmillió forint) értéket elérő, közbeszerzés tárgya (Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítása) szerinti áruk közvetlen végfelhasználó felé történő szállításra vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával. Az alkalmassági szempontnak való megfelelés több szerződéssel is teljesíthető. b) Alkalmas ajánlattevő, amennyiben rendelkezik a kereskedelmi tevékenységre vonatkozóan ISO 9001:2009 szabványnak megfelelő érvényes minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy ezzel a 310/2011. (XII.23.) 17. (2) bekezdése szerint egyenértékű tanúsítvánnyal, illetve az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival. c) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik - egy fő felsőfokú kereskedelmi és/vagy szakirányú műszaki (papíripari és/vagy nyomdaipari) végzettségű olyan szakemberrel, aki rendelkezik legalább három év kereskedelmi és/vagy papíripari, és/vagy nyomdaipari területen szerzett szakmai gyakorlattal; VAGY - egy fő középfokú kereskedelmi és/vagy szakirányú műszaki (papíripari és/vagy nyomdaipari) végzettséggel és bármilyen területen szerzett felsőfokú végzettséggel rendelkező olyan szakemberrel, aki rendelkezik legalább három év kereskedelmi és/vagy papíripari, és/vagy nyomdaipari területen szerzett szakmai gyakorlattal. A Kbt. 55. (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott 10

11 A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) 11

12 a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/11/23 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/11/23 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2015/11/23 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 (adott esetben) Hely: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, 1119 Budapest, Andor utca IV. emelet 445. sz. tárgyaló Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen 12

13 (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen az ajánlatok felbontásánál. A bontási eljárás kapcsán felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 62. (1), (3)-(4) és a (6)-(7) bekezdéseiben foglaltakra. VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: Intézményi igénytől függően az EU Alapokból történő finanszírozással is sor kerülhet a közbeszerzés tárgyát képező irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítására. VI.3) További információk (adott esetben) 1. Az Ajánlatkérő a Kbt. 2. (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást. 2. A közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult, aláírási joggal rendelkező képviselő(k) személyéről. [Kbt. 25. (2) bekezdés] 3. Közös ajánlat esetén az ajánlathoz csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot, a hatáskörök bemutatását, a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt együttműködési megállapodás formájában. [Kbt. 25. (6) bekezdés]. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a közös ajánlattevők által aláírt együttműködési megállapodás nem nyilvánítható üzleti titokká, tekintettel arra, hogy közös ajánlattevők nyertessége esetén ajánlatkérő a megfelelő intézményi tájékoztatás érdekében nyilvánosságra hozhatja azt. 4. Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét a Kbt ában és a Kbt. 28. (1) bekezdésében foglaltakra. 5. Az eljárás és az ajánlat nyelve a magyar nyelv. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a Kbt. 36. (3) bekezdése alapján a fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást fogad el. Felelős magyar fordítás esetén az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a fordítás az eredeti dokumentum tartalmával megegyezik. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is. 6. A Kbt. 36. (3) bekezdésére tekintettel, az ajánlatban minden dokumentumot - kivéve az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló, Kbt. 59. (2) bekezdése szerinti bankgaranciát vagy kötelezvényt és a Kbt. 60. (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot - egyszerű másolatban elegendő benyújtani. 7. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 37. (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a hirdetményben megjelölt határidők a hirdetmény feladását követő napon kezdődnek. 8. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a közbeszerzés azon részeiről, amelynek teljesítéseiben az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni [Kbt. 40. (1) bekezdés a) pont]. Ezen részek tekintetében meg kell jelölni a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. [Kbt. 40. (1) bekezdés b) 13

14 pont] (nemleges nyilatkozatot is csatolni kell) 9. Ajánlattevő az ajánlatának elkészítéséhez az ajánlatkérőtől kiegészítő tájékoztatást kérhet a Kbt a alapján írásban. A válaszadás elősegítése érdekében a kérdéseket a és/vagy a és/vagy az címekre elektronikus formában meg kell küldeni. Amennyiben az eljárásban kiegészítő tájékoztatás kérésre kerül sor, abban az esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat elkészítéséhez a kiegészítő tájékoztatás kéréseket és az azokra megadott ajánlatkérői válaszokat figyelembe vette. Az ajánlatkérő jelen eljárásban helyszíni bejárást és konzultációt nem tart. 10. A Kbt. 49. (6) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak elektronikus úton el kell érni. Ennek igazolására a dokumentáció letöltéséről ajánlattevőnek - illetve az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak regisztrációs lapot kell kitölteni, és megküldeni a és/vagy a és/vagy az címekre. Amennyiben az ajánlattevő nem küldi meg ajánlatkérőnek a regisztrációs lapot kitöltve, abban az esetben ajánlatkérő nem vállal felelősséget arra, hogy az eljárásban keletkezett kiegészítő információk megfelelő módon és időben eljutnak ajánlattevő részére, továbbá a benyújtott ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Ajánlatkérő a Kbt. 83. (6) bekezdése szerint térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton teszi hozzáférhetővé a dokumentációt az ajánlattevők számára. A dokumentáció az ajánlatkérő által működtetett internetes oldalon érhető el az alábbi útvonalon: (függőleges menüsor) Közbeszerzés >> Eljárások menüpont alatt az EKMNY01PPAP15 Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítása azonosítószámú eljárás adatlapján a Pályázati dokumentumok címszó alatt, valamint a Közbeszerzési Hatóság által működtetett internetes oldalon az elektronikus Közbeszerzési Adatbázisban (KBA) érhető el. A dokumentáció letöltésének határideje: Ajánlati felhívás IV pontja szerinti időpont. Amennyiben a fenti elérhetőségről az ajánlattevő a dokumentációt nem tudná letölteni, abban az esetben a és/vagy a és/vagy az címekre megküldött üzenetben tudja közvetlenül megkérni az ajánlatkérőtől. 11. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerű mértéke: ,- HUF (ötmillió forint). Az ajánlati biztosíték teljesíthető átutalással az ajánlatkérőnek a Magyar Államkincstárnál vezetett számú bankszámlájára, vagy az azzal azonos összegű feltétel nélküli és visszavonhatatlan bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség vállalásával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezesség-vállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. A Kbt. 74. (2) bekezdés c) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradnia az Ajánlati Felhívás IV.3.7) pontjában megadott időtartamig. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 nap, mivel az eljárás a 46/2011. (III.25.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét (ajánlati biztosíték) és az eljárás azonosítóját (EKMNY01PPAP15). Bankgarancia és kötelezvény esetén feltüntetendő a pénzintézet/kezes kijelentése, mely szerint az ajánlati bankgarancia/kötelezvény érvényességi ideje (lejárata) 30 nappal meghosszabbodik, amennyiben a biztosíték lejárta előtt az ajánlatkérő a megbízót (ajánlattevőt) az ajánlatok 14

15 elbírálásáról szóló írásbeli összegzésében nyertes ajánlattevőként vagy második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevőként megnevezte. Az ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlatában köteles a terhelési értesítővel, bank vagy biztosító által vállalt garancia-nyilatkozattal vagy a kötelezvénnyel úgy igazolni, hogy az eredeti vagy hiteles másolatú igazolást befűzés nélkül, azt az ajánlat eredetijéhez külön borítékban csatolja, és az igazolás egyszerű másolatát az ajánlatba fűzve, annak részeként nyújtja be. Amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 59. (7) bekezdése alapján felkéri az ajánlattevőket a meghosszabbított ajánlati kötöttség idejére a biztosíték fenntartására, úgy ajánlattevőnek ajánlata fenntartása esetén az eredetileg benyújtott biztosítékkal megegyező (a fenti tartalmi elemeket tartalmazó) ajánlati biztosítékot kell fenntartani. A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [Kbt. 59. (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. (5)-(6) bekezdései szerint kerül visszafizetésre. Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet. 12. Ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozat formájában meg kell jelölnie azt a szervezetet (vagy személyt), amelynek kapacitására támaszkodva az előírt alkalmassági követelményeknek megfelelnek. A nyilatkozatban meg kell jelölni az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik [Kbt. 55. (5) és (6) bekezdések]. 13. Ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 60. (3) bekezdés] 14. Ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. [Kbt. 60. (5) bekezdés] 15. Ajánlattevőnek az ajánlata részeként felolvasólapot kell csatolnia, melyben fel kell tüntetnie az ajánlattevő(k) nevét és címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat (ajánlati elemeket), amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. 16. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 67. szerint biztosítja. 17. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt ában foglaltakra. 18. Jelen központosított közbeszerzési eljárás a Kbt (1) bekezdés c) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul. 19. A keretmegállapodás időtartama az eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretmegállapodás hatályba lépésétől számított 36 hónap, a keretmegállapodás az aláírása napján lép hatályba. 20. A benyújtás formai követelményeit az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatot egy nyomtatott és kettő elektronikus (CD/DVD) példányban kell benyújtani a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet 7. (1) bekezdés szerinti ellenőrzés érdekében. Az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat kapcsán az ajánlatba csatolni kell az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető, pl:.pdf fájl) példánya a papír alapú példánnyal mindenben megegyezik. Eltérés esetén Ajánlatkérő a papír alapon benyújtott ajánlatban foglaltakat tekinti irányadónak. 21. Benyújtandó az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetőleg - ha ilyet az ajánlattevő igénybe vesz - az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) 15

16 aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által ellenjegyzett hiteles aláírás-mintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot). Amennyiben a cégszerű aláírást nem cégjegyzésre jogosult, hanem a cégjegyzésre jogosult által meghatalmazott személy teszi meg, úgy az általuk aláírt meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásra vonatkozó további információkat az ajánlati dokumentáció 1.1 fejezete tartalmazza. 22. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A változásbejegyzési kérelem benyújtásáról nemleges tartalom esetén is nyilatkozni szükséges az ajánlatban. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. ] 23. Ajánlatkérő az ajánlattevők jelen felhívás III.2.2) b) pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint jelen felhívás III.2.3) a)-d) pontjaiban meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. (4) bekezdés]. A minősített ajánlattevőknek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. (4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni az ajánlati felhívás szerint. 24. Az ajánlatkérő az eljárás során a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. (2) bekezdése alapján zöld szempontokat alkalmaz. 25. Ajánlatkérő a piaci és műszaki változások következtében az állami normatíva rendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket ír elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok, és termékadatok mentén határoz meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel kapcsolatban, ezek részletezése az ajánlati dokumentációban található. A megajánlott termékeknek meg kell felelniük a 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás mellékletét képező 5. sz. függelék besoroló azonosító számú Papíripari termékek és irodaszerek kiemelt termékkörre vonatkozó előírások figyelembe vétele mellett meghatározott, az ajánlati felhívásban és dokumentációban előírt követelményeknek. 26. Az ajánlattevőnek szakmai ajánlatában nyilatkoznia kell a termékek állami normatívának való megfeleléséről, valamint az ajánlati dokumentáció műszaki fejezetében foglalt előírásoknak való megfelelésről. 27. Ajánlattevőnek ajánlata részeként szakmai ajánlatot kell készítenie a jelen felhívásban és az ajánlati dokumentációban előírtaknak megfelelően. 28. A szakmai ajánlat részeként az ajánlathoz csatolni kell: - a gyártó, márkatulajdonos nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevők mindegyike) rendelkezik az összes megajánlott termék forgalomba hozatalára vonatkozó minden jogosultsággal, felhatalmazással (a nyilatkozatban feltüntetve a termék(ek) nevét), és a termékeket a szerződés időtartama alatt folyamatosan biztosítja. Ajánlattevő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 56. (1) bekezdés j) pontjára. - minden kötelezően megajánlandó termékre a dokumentációban feltüntetett minőségi paramétereket tartalmazó, az arra jogosult (pl. gyártó, márkatulajdonos) által kiállított minőségi tanúsítványt. - a környezetbarát termékek esetében a minőségi tanúsítványon fel kell tüntetni a termékek környezetbarát jellemzőit is az ajánlati dokumentációban foglaltak szerint. 16

17 - amennyiben a termék minőségi tanúsítványát, valamint a termék rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatot nem a gyártó vagy márkatulajdonos állítja ki, hanem pl. a márkaképviselet vagy vezérképviselet, abban az esetben a szakmai ajánlat részeként az ajánlatba csatolni kell a gyártó vagy márkatulajdonos felhatalmazó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a képviselet jogosult a gyártó vagy a márkatulajdonos nevében a megjelölt termék(ek)re vonatkozó nyilatkozatot kiállítani. - ajánlattevőnek (közös ajánlattevők egyikének) a környezetvédelemre, a környezetközpontú irányítási rendszerre és a környezetbarát minősítésre vonatkozóan elismert - bármely rendszerben akkreditált - minőségtanúsító intézménytől származó minőségbiztosítási (ISO vagy azzal egyenértékű) tanúsítványának egyszerű másolatát, vagy ha a tanúsítás kiállítása folyamatban van, az ezt igazoló dokumentum másolatát, illetőleg az ezzel egyenértékű intézkedések bemutatását, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések egyéb bizonyítékait. - az univerzális felhasználású irodai papírok, ofszetpapírok, borítékok, tasakok, írószerek és kellékeik valamint a környezetbarát termékek esetében megajánlott alaptermékek gyártójának környezetirányítási rendszeréről (ISO 14001) szóló tanúsítványának egyszerű másolatát vagy az ezzel egyenértékű, a gyártó működése során a környezetvédelem érdekében tett intézkedések, alkalmazott módszerek bemutatását. - az ajánlati dokumentáció részét képező Ajánlati táblázatok.xls nevű elektronikus melléklet mindkét munkalapját cégszerűen aláírva. - ajánlattevő - illetve közös ajánlattevők mindegyike - nyilatkozatát a szerződésben feltüntetendő adatokról. 29. A nyertes ajánlattevőknek az ajánlati dokumentáció részét képező Szerződéstervezet című dokumentumban kiadott keretmegállapodás tervezet 6. számú mellékletében megjelölt útvonalon elérhető induló árlista sablont az eredményhirdetést követően haladéktalanul, de legkésőbb a keretmegállapodás aláírását megelőző munkanapig Jóváhagyásra vár státuszban fel kell tölteniük a központosított közbeszerzési portálra ( 30. Az ajánlatkérő az ajánlati felhívás IV.2.1. pontjában rögzítettek szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempont szerint bírálja el az ajánlatokat. [Kbt. 71. (2) bekezdés a) pont]. Az Ajánlati táblázatok.xlsx táblázat Ártáblázat munkalapján megajánlott termékek nettó ajánlati árának összesített értéke kerül összehasonlításra a felolvasólap alapján. A keretmegállapodásos eljárás második részében az Intézmények a konkrét termékeket tartalmazó termékkosarakat rangsorolják ezen bírálati szempont alapján és az első helyen rangsorolt Eladótól rendelik meg a kosárban lévő termékeket. 31. Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének nyilvánosságra hozatalát, továbbá olyan adat nyilvánosságra hozatalát sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságra és közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. 32. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a mérlegadatok átváltása esetében az üzleti év fordulónapján, az árbevételi adatok átváltása esetén az adott naptári év utolsó napján, míg referencia adatok átváltása kapcsán annak (vég)teljesítése, egyéb esetben az ajánlati felhívás közzététele napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított Euró ellenérték a mértékadó. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az átszámítást külön, aláírt lapon, a nem HUF összegeket tartalmazó okiratok mögé kell csatolni. 33. Az ajánlatban nyilatkozni kell az adatszolgáltatási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról [Kbt. 17

18 126. (5)]. 34. Érvénytelen az ajánlat, amennyiben a megajánlott termék nem felel meg az ajánlati felhívásban és dokumentációban foglaltaknak. 35. Érvénytelen az ajánlat, ha ajánlattevő az Ajánlati táblázatok.xlsx fájlban kiadott táblázatokon (Felolvasólap, Ártáblázat) az ajánlati adatok feltöltésén túl olyan módosítást hajt végre, amely miatt az értékelés eredményére kiható olyan hiba keletkezik a táblázatban, amelyet ajánlatkérő az általa kiadott táblázattól való eltérés miatt a Kbt ában foglaltakra is figyelemmel nem tud egyértelműen javítani. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a jelen előírás ellenére bármilyen módon módosítják az ártáblázat szerkezetét, felépítését, az a beépített képletek miatt növeli a számítási hiba előfordulását, mely egyedül és kizárólagosan ajánlattevő felelőssége. 36. A megkötendő keretmegállapodás hatálya alatti intézményi beszerzések finanszírozásához szükséges fedezet a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmények költségvetésében áll rendelkezésre. 37. Az ajánlati felhívás és a dokumentáció közötti eltérés esetében az ajánlati felhívásban foglaltak az irányadóak, figyelemmel a Kbt. 45. (6) bekezdésében foglaltakra is. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni. 38. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 39. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy ajánlatkérőnek és a központosított közbeszerzési rendszerben ellátott intézményeknek jelen keretmegállapodás alapján előre vállalt beszerzési kötelezettsége nincs. Amennyiben tehát a szerződés megszűnésekor az általa leszállított termékek mennyisége nem éri el a keretmegállapodásban meghatározott keretmennyiséget, úgy a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő bevételkiesés miatt ajánlatkérővel szemben nem élhet semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel, illetve az esetleges ilyen igényéről a keretmegállapodás aláírásával visszavonhatatlanul lemond. 40. Ajánlattevő nyertessége esetén vállalja, hogy a keretmegállapodás szerinti beszerzői és intézményi tájékoztatás érdekében közbeszerzési vevőszolgálatot hoz létre általa tetszőlegesen választott helyen az ajánlati dokumentációban foglaltak szerint. A keretmegállapodás teljesítésében közreműködők tevékenységét a közbeszerzési vevőszolgálat, mint elsődleges kapcsolattartó hangolja össze. A közbeszerzési vevőszolgálat azon egység, mely feladata a megrendelések visszaigazolása, a teljesítések koordinálása: a megrendelt szolgáltatások Intézményeknél történő teljesítése, a felhasználói paraméterek beállítása, számlázás, a teljesítéssel kapcsolatos kifogások kezelése, stb., továbbá felelős az Intézmény és a Beszerző keretmegállapodás szerint szükséges tájékoztatásáért. 41. A szállító legfeljebb a keretmegállapodás időbeli hatályának lejártáig igazolhat vissza megrendelést vagy köthet egyedi szerződést. A keretmegállapodás alapján történő teljesítés időpontja legfeljebb a szerződésben rögzített szállítási határidővel nyúlhat túl a keretmegállapodás időbeli hatályán. 42. Az ajánlatkérő adószáma: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 44. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. VI.4) Jogorvoslati eljárás 18

19 VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó utca 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt szerint. VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó utca 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/10/12 (nap/hónap/év) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Andor u Város: Budapest Postai irányítószám:

20 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Közbeszerzési Igazgatóság Címzett: Központosított Közbeszerzési Főosztály Üzemeltetés-technológiai Osztály, Gábor Viktória IV. em iroda, Patócs Antonella IV. em iroda Telefon: , Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Andor utca IV. em iroda Város: Budapest Postai irányítószám: 1119 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Központosított Közbeszerzési Főosztály Üzemeltetés-technológiai Osztály Címzett: Gábor Viktória IV. em iroda, Patócs Antonella IV. em iroda Telefon: , Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Andor utca IV. em iroda Város: Budapest Postai irányítószám: 1119 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Központosított Közbeszerzési Főosztály Üzemeltetés-technológiai Osztály Címzett: Gábor Viktória IV. em iroda, Patócs Antonella IV. em iroda Telefon: , Fax: Internetcím (URL): IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: 20

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013.

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9 TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítása, szerelése, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, valamint a jótállási időn belüli javítása, karbantartása

Részletesebben

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

AF_FORSTER Központ_Faápolás

AF_FORSTER Központ_Faápolás AF_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Hangszerek beszerzése

Hangszerek beszerzése Hangszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/146 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.12.11.

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében.

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban.

Részvételi felhívás MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben tárgyban. Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09.

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09. ELO Professional iktató- és dokumentumkezelő és OpenText Livelink rendszer karbantartása, üzemeltetése, kapcsolódó SAP fejlesztések valamint támogatási szolgáltatások nyújtása a Fővárosi Vízművek Zrt-nél

Részletesebben

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 "A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, valamint a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása" Közbeszerzési

Részletesebben

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás)

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás)

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Villamos energia beszerzése

Villamos energia beszerzése Villamos energia beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.10.19.

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11. MKB3/2016 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 160103) gyűjtése, szállítása és őrlés útján

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL RF - DRV - Mobil Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez 1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7 K1438/2 1106 Budapest, X. kerület, Eszterlánc utca (belterület) 42544/22 helyrajzi számú ingatlanon kiépítendő válogatómű technológiai berendezéseinek szállítása és telepítése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Fővárosi Vízművek Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.06.12.

Részletesebben

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015.

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013.

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013.

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Részvételi felhívás - Parkok és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterjes területek kaszálása vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108

Részletesebben

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)-

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- Ajánlati felhívás- Sándorfalva Szatymaz települési agglomeráció szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése Kivitelezési szakasz - (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- kombinált csatornamosó-szívó

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0025 és a TIOP 2.2.2-08/2-2009-0012 azonosítószámú projektekhez kapcsolódó bútorok beszerzése

Eljárást megindító felhívás - A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0025 és a TIOP 2.2.2-08/2-2009-0012 azonosítószámú projektekhez kapcsolódó bútorok beszerzése Eljárást megindító felhívás - A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0025 és a TIOP 2.2.2-08/2-2009-0012 azonosítószámú projektekhez kapcsolódó bútorok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Főzési alapanyagok beszerzése

Főzési alapanyagok beszerzése Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.05.05.

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal Az MH repülőeszközeinek és szárazföldi szaktechnikai eszközeinek üzemeltetéséhez, javításához szükséges kenőanyagok és speciális folyadékok beszerzése 2016-2018. években Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Részletesebben

Hús és húskészítmények beszerzése

Hús és húskészítmények beszerzése Hús és húskészítmények beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése.

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8 A Szépművészeti Múzeum főépülete, a Magyar Nemzeti Galéria, a Könyvtárépület, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, az Artpool Művészetkutató Központ és a Benczúr Irodaházban található

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04.

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04. Adásvételi szerződés keretében az 1742/2013. (X. 14.) Korm. határozat alapján megkötött támogatási szerződés megvalósítása érdekében további orvosi műszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: None/None

Részletesebben

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál kitöréselhárítási

Részletesebben

Ajánlati/részvételi felhívás

Ajánlati/részvételi felhívás I. szakasz: Ajánlatkérő Európai Unió Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Információ és online

Részletesebben

Árubeszerzés 2014. évre

Árubeszerzés 2014. évre Árubeszerzés 2014. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/73 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.06.23.

Részletesebben

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015.

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Ajánlati felhívás - Egyes Hirdetmény típusa:

Részletesebben

"Szemészeti implantátumok beszerzése" az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére

Szemészeti implantátumok beszerzése az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére "Szemészeti implantátumok beszerzése" az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

http://www.tender-ertesito.hu/ausschreibungen/druckversion~id~5200f...

http://www.tender-ertesito.hu/ausschreibungen/druckversion~id~5200f... 1 / 18 2013.03.26. 13:44 Magyar Export-Import Bank Zrt. Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Közzététel dátuma:25.03.2013 Szerződés típusa:szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő:06.05.2013 Dokumentáció

Részletesebben

Villamos energia beszerzése a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma és intézményeik részére 2016 évre

Villamos energia beszerzése a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma és intézményeik részére 2016 évre Villamos energia beszerzése a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma és intézményeik részére 2016 évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Pihentető medence és 1. sz. akna hűtőköri csővezetékek anyagvizsgálata - Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban

Pihentető medence és 1. sz. akna hűtőköri csővezetékek anyagvizsgálata - Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban Pihentető medence és 1. sz. akna hűtőköri csővezetékek anyagvizsgálata - Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával földalatti tűzvédelmi szerelvények (földalatti tűzcsapok) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási,

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 78 Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 78 Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Nyertes ajánlattevő: Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép S Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítő Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben Vissza Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 78 Ajánlatkérő: Szigeti Garázs

Részletesebben

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 kódszámú pályázatának keretében a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ részére 4 részajánlati körben ápolási eszközök leszállítása, üzembe helyezése

Részletesebben

2015.09.29. Kbt. 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti szervezet

2015.09.29. Kbt. 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti szervezet Élőerős őrzés-védelem, utasfelügyelet, monitorfelügyelet, gépjármű mozgás regisztrálás, telefon és kulcskezelés, pénzkísérés, valamint biztonságtechnikai berendezés telepítése, felügyelete Közbeszerzési

Részletesebben

Üzemanyag beszerzés 2016

Üzemanyag beszerzés 2016 Üzemanyag beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások

Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3 Nyílt közbeszerzési eljárás Volvo gyártmányú autóbuszok dízelmotorjainak felújítására, szükség szerinti javítására vállalkozási szerződés keretében (BKV Zrt. T-147/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111

Részletesebben

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Semmelweis u. 1.) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet (5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.11.04.

Semmelweis u. 1.) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet (5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.11.04. Szállítási szerződés a "Funkcionális integrációt támogató fejlesztés a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház és a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet együttműködésében" TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0021 sz.projekt

Részletesebben