Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban"

Átírás

1 Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 21872/2015 CPV Kód: ; Ajánlatkérő: Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Központi Raktár Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Nemzeti azonosító (ha ismert): AK03779 Postai cím: Bartók Béla út Város: Debrecen Postai irányítószám: 4031 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Főigazgató Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): 1

2 Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium egyéb nemzeti szövetségi hatóság, valamint regionális helyi részlegeik Nemzeti szövetségi iroda/hivatal Regionális helyi hatóság Regionális helyi iroda/hivatal x Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek x Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye 2

3 (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés x x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Központi Raktár NUTS-kód HU321 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzésére 3

4 II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: igen (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre x egy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) Szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése, 15 részben az alábbi részek szerint: I. Rész: 3 tételben összesen 832 db műtéti szett, kazetta és egyszerhasználatos elülső vitrectom készlet (Bausch & Lomb gyártmányú Stellaris mikrosebészeti készülékhez) II. Rész: 1 tételben 2100 db szemészeti steril csomag III. Rész: 3 tételben összesen db egyszerhasználatos szemészeti kés IV. Rész: 1 tételben összesen 4 00 db szemészeti izoláló csomag V. Rész: 3 tételben összesen 234 db phaco tartozék (Infiniti készülékhez) VI. Rész: 2 tételben összesen 37 db vitrektomiás készlet (Accurus készülékhez) VII. Rész: 9 tételben összesen 206 db vitrektomiás tartozék (Accurus készülékhez) VIII. Rész: 4 tételben összesen 204 db phacoemulsifications tartozék (Infiniti készülékhez) IX. Rész:1 tételben összesen 150 liter infúziós oldat szemmegnyitó műtéthez X. Rész: 1 tételben összesen db viszkoelasztikus anyag katarakta műtéthez XI. Rész: 1 tételben összesen 90 db viszkoelasztikus anyag XII. Rész: 1 tételben összesen 800 db egykomponensű viszkoelasztikus anyag katarakta műtéthez XIII. Rész: 1 tételben összesen db cornea metsző lapos felületű vég XIV. Rész: 2 tételben összesen 80 db vitrectomiás retina tamponáló folyadék XV. Rész: 1 tételben összesen db phaco kés A megjelölt mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi szükségletét fedezik azzal, hogy a szerződéses időtartam alatt +30% eltérés lehetséges részenként. A beszerzés tárgyának meghatározása a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 26. (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő a Korm.rendelet 26. (6) bekezdésében foglaltak szerint. Ajánlatkérő a szerződés időtartamát 2 x 6 hónappal meghosszabbíthatja, azaz a nyertes ajánlattevő a meghosszabbítás időszakában is köteles a kiírásban szereplő termék (ek)-et szállítani a szerződésben meghatározott feltételek szerint. Ajánlatkérő a szerződés meghosszabbításáról az Ajánlattevőt az első hat havi hosszabbítás 4

5 igénybevétele esetében a szerződés hatályba lépését követő 11. hónap utolsó napjáig, a második hat havi meghosszabbítás igénybevétele esetében a szerződés hatályba lépését követő 17. hónap utolsó napjáig köteles értesíteni. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható igen A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): 2 : és között (ha ismert) Az árubeszerzésre szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: 6 napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 12 napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Nyertes ajánlattevő a szerződés - a Ptk. 6:186. (1) bekezdésének megfelelően neki felróható okból történő - megszegésének esetére kötbér és - a Ptk. 6: 187. (3) bekezdésének megfelelő - kártérítés fizetésére kötelezi magát. Nyertes ajánlattevő mentesül a kötbérfizetési kötelezettsége alól, ha szerződésszegését kimenti. Késedelmi kötbér az alábbiak szerint: Nyertes ajánlattevő a szerződésben rögzített kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér fizetésére köteles, kivéve, ha a nyertes ajánlattevő az érintett termékeket utánszállítással pótolja. Alapja a késve szállított termék ÁFA nélkül számított vételára, mértéke pedig késedelem esetén munkanaponként 2 %. A késedelmi kötbér rendelkezései alkalmazandók mennyiségileg hiányos teljesítés esetében is. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a késedelemmel hiánnyal érintett terméket a szerződéstervezetben foglalt póthatáridők alatt sem szállítja le, úgy ajánlatkérő meghiúsulási kötbért érvényesíthet, valamint jogosult a szerződést egyoldalú jognyilatkozattal azonnali hatállyal megszüntetni. Ebben az esetben ajánlatkérő késedelmi és meghiúsulási kötbért is érvényesíthet. Hibás teljesítési kötbér az alábbiak szerint: 5

6 Amennyiben ajánlatkérő eredményes minőségi kifogást tesz, hibás teljesítési kötbérre jogosult, kivéve, ha a nyertes ajánlatevő a minőségi kifogással érintett termékeket utánszállítással pótolja. A hibás teljesítési kötbér alapja a kifogással érintett termék értéke, mértéke a hibás teljesítéssel érintett termék ÁFA nélkül számított ellenértékének 15 %-a. Az eladói csomagoláson/gyűjtőcsomagoláson belül előforduló sérülés esetében ajánlatkérő a hibás teljesítési kötbérre vonatkozó rendelkezések alkalmazására jogosult. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a hibás teljesítéssel sérüléssel érintett terméket a szerződéstervezetben foglalt póthatáridők alatt sem szállítja le, úgy ajánlatkérő meghiúsulási kötbért érvényesíthet, valamint jogosult a szerződést egyoldalú jognyilatkozattal azonnali hatállyal megszüntetni. Ebben az esetben ajánlatkérő hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért is érvényesíthet. Amennyiben a felek között a minőségi kifogás tekintetében vita támad, és a független minőségvizsgáló szervezet jogerős bírósági határozat Ajánlatkérő minőségi kifogásait megerősíti, Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbérre jogosult, melynek mértéke a minőségi kifogással érintett termék(ek) nettó értékének 30%-a. Meghiúsulási kötbér az alábbiak szerint: Nem teljesítés (a teljesítés lehetetlenné válása, meghiúsulása, a szerződés teljesítésének megtagadása) esetén nyertes ajánlattevő a nem teljesítéssel érintett teljes szerződéses (nettó) érték 20%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult. Kötbér részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/ hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás, a kifizetések és az elszámolás pénzneme magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. A kifizetés az ajánlatkérő által igazolt szállítólevél, mennyiségi átvétel, valamint tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében átutalással - figyelemmel a Kbt (1) és (5) - (6) bekezdéseire, továbbá a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 9/A. a) pontjában foglaltakra, miszerint a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.) szóló évi V. törvény 6:130. (1)-(2) bekezdéseit az Ajánlatkérő, mint finanszírozott egészségügyi szolgáltató és egyben, mint a Ptk. fogalom meghatározása alá eső szerződő hatóság tekintetében az Ebtv. hivatkozott jogszabályhelye szerinti eltéréssel kell alkalmazni - 60 napos fizetési határidővel történik. Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A. rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. alapján kifizetés csak akkor történhet, amennyiben a számlázó fél a NAV által kibocsátott nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást nyújt be, a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában szerepel. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei valamennyi rész tekintetében irányadók. Részletes finanszírozási feltételeket a Dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet érintett pontjai tartalmazzák. A nyertes ajánlattevő kötelezettségét képezi továbbá, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 22/E. szakasza, valamint az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet rendelkezése értelmében - a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételek esetén - a szükséges bejelentési, biztosítékadási és EKAER szám 6

7 igénylési stb. kötelezettség teljesítése. Ennek elmulasztása esetén az ebből eredő valamennyi jogkövetkezmény a nyertes ajánlattevőt terheli III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet, illetve jogi személy létrehozását. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: 1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-k) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. 2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésben foglalt kizáró ok fennáll. A megkövetelt igazolási mód: 1. Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ai szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 2. Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. -ában foglaltaknak megfelelően az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról. A kizáró okok fenn nem állását - a magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében - a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ évi 57. szám; május 16.) közzétett A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni. Az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában pedig a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ évi 61. szám; ) közzétett A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról,nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni. Ajánlatkérő ezúton hívja fel az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati felhívás közzétételének napjánál nem régebbi keltezésű igazolások és nyilatkozatok benyújtását fogadja el ajánlatkérő. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 7

8 Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének b) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását megelőző kettő lezárt üzleti év saját jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját kiegészítő mellékletek nélkül, ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámoló közzétételét, úgy ajánlattevő cégszerűen köteles nyilatkozni a jelen pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmények megállapításához szükséges adatokról. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 55. (4)-(5)-(6) bekezdései és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 14. (1) bekezdés b) pontjában foglaltak. A nyilatkozatok, igazolások a Kbt. 36. (3) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be. A benyújtásra kerülő igazolásoknak, nyilatkozatoknak az ajánlati felhívás közzétételének napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 14. (5) bekezdésében foglaltakra. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) P/1. A közbeszerzés valamennyi része esetében alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző kettő lezárt üzleti évben az üzemi/üzleti tevékenység eredménye több, mint egy évben negatív volt. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő a fentebb megkövetelt irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését - ide értve az újonnan piacra lépő szervezeteket is -, az, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (az adott rész esetében az adott sorszámú tétel tételek tárgyát képező termék szállítása) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (az adott rész esetében az adott sorszámú tétel tételek tárgyát képező termék szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri meghaladja az I. rész esetében (Műtéti szettek, kazetta és egyszerhasználatos elülső vitrectom készlet) a nettó Ft-ot, II. rész esetében (szemészeti steril csomag) a nettó Ft-ot, III. rész estében (Egyszerhasználatos szemészeti kések) a nettó Ft-ot IV. rész esetében (Szemészeti izoláló csomag)a nettó Ft-ot V. rész esetében (Phaco tartozékok) a nettó Ft-ot VI.rész esetében (vitrektómiás készletek) nettó ,-Ft-ot VII. rész esetében (Vitrektómiás tartozékok) nettó Ft-ot VIII. rész esetében (Phacoemulsifikatios tartozékok) nettó Ft-ot. IX. rész esetében (Infúziós oldat szemmegnyitó műtéthez) nettó Ft-ot. 8

9 X. rész esetében (Viszkoelasztikus anyag katarakta műtétekhez) nettó Ft-ot. XI. rész esetében (Viszkoelsztikus anyag) nettó Ft-ot XII. rész esetében (Egykomponensű viszkoelasztikus anyag katarakta műtétekhez) nettó Ft-ot. XIII. rész esetében (Cornea metsző lapos felületű vég ) nettó Ft-ot XIV. rész esetében (Vitrectomiás retina tamponáló folyadék) nettó Ft-ot. XV. rész esetében (Phaco kés) nettó Ft-ot. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M/1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés e) pontja alapján ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban csatolnia kell a megajánlott termékre vonatkozóan bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvány illetve gyártói megfelelőségi nyilatkozat másolatát, mely szerint a termék megfelel a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet, az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben meghatározott alapkövetelményeknek. M/2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés d) pontja alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) csatolnia kell valamennyi megajánlott termékre vonatkozóan magyar nyelvű termékleírást valamint tételenként 1-1- db termékmintát. M/3. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év során teljesített legjelentősebb, részenként a közbeszerzés tárgyával megegyező tárgyú termék(ek) szállításainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább: -a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét -referenciát adó személy nevét, telefonszámát -a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő év, hó, nap szerint), -a szállítás tárgyát (olyan részletezettséggel, amelyből megállapítható az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés részenként) -a nettó ellenszolgáltatás összegét -nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. -saját teljesítés mértékét %-ban Amennyiben a saját teljesítés mértéke az egyes referencia szállítások tekintetében nem éri el a 100 %-ot, úgy az ajánlattevő kizárólag a saját teljesítés mértékéig igazolhatja alkalmasságát. Ebben az esetben a saját teljesítés mértékének szükséges elérnie az adott alkalmassági minimumkövetelményt, továbbá a referenciaigazolásban illetve nyilatkozatban a 100 %-os teljesítési adatok mellett az ajánlattevő saját teljesítésének adatait is meg kell jelölnie. Az ismertetést a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (1) és (2) bekezdései szerint kell benyújtani. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 55. (4)-(5)-(6) bekezdései. A (dokumentumok) nyilatkozatok, igazolások a Kbt. 36. (3) bekezdése szerint egyszerű másolati 9

10 formában nyújtandók be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 17. (1) bekezdésében foglaltakra. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) az adott rész vonatkozásában, ha a rész tételei közül bármely megajánlott termék nem felel meg a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet illetve az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben meghatározott alapkövetelményeknek. M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) az adott rész vonatkozásában, ha a rész tételei közül bármely termék a termékleírás a termékminta alapján nem felel meg a meghatározott részletes, minimum szakmai követelményeknek. M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) az adott rész tekintetében, ha nem tud bemutatni az Ajánlati Felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben teljesített közbeszerzés tárgyával megegyező tárgyú termék szállítására vonatkozó referenciát, amelynek tárgya: I. rész esetében Műtéti szettek, kazetta és egyszerhasználatos elülső vitrectom készlet Bausch & Lomb gyártmányú stellaris készülékhez termékek szállítás volt legalább nettó Ft értékben II. rész esetében szemészeti steril csomag szállítása volt legalább nettó ,- Ft értékben III. rész estében Egyszerhasználatos szemészeti kések szállítása volt legalább nettó Ft értékben IV. rész esetében Szemészeti izoláló csomag szállítása volt legalább nettó Ft értékben V. rész esetében Infiniti készülékhez Phaco tartozékok szállítása volt legalább nettó Ft értékben VI.rész esetében Accurus készülékhez vitrektómiás készletek szállítása volt legalább nettó ,-Ft értékben VII. rész esetében Accurus készülékhez vitrektómiás tartozékok szállítása volt legalább nettó Ft értékben VIII. rész esetében Infiniti készülékhez phacoemulsificatios tartozékok szállítása volt legalább nettó Ft értékben IX. rész esetében szemmegnyitó műtétekhez szükséges infúziós oldat szállítása volt legalább nettó Ft értékben X. rész esetében katarakta műtétekhez szükséges viszkoelasztikus anyag szállítása volt legalább nettó Ft értékben XI. rész esetében viszkoelasztikus anyag szállítása volt legalább nettó Ft értékben XII. rész esetében katarakta műtétekhez szükséges egykomponensű viszkoelasztikus anyag szállítása volt legalább nettó Ft értékben XIII. rész esetében Cornea metsző lapos felületű vég szállítása volt legalább nettó Ft értékben XIV. rész esetében vitrectomiás retina tamponáló folyadék szállítása volt legalább nettó Ft értékben 10

11 XV. rész esetében phaco kés szállítása volt legalább nettó Ft értékben. és (valamennyi rész esetében) amely magyar EU-tagállamban található humán egészségügyi intézmény részére került teljesítésre az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre részvételre felhívandó jelentkezők létszáma keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) 11

12 x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) 10/2015 IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/12/17 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 A dokumentációért fizetni kell igen (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét kizárólag a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kell megfizetnie, amelyet ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára történő átutalással szükséges kiegyenlíteni. A befizetett összegről számla kerül kiállításra, amelyet ajánlatkérő az ellenértéket átutaló nyertes ajánlattevő részére küld meg. A fenti összeg nettó összeg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni: Szemészeti anyagok beszerzése. IV.3.4) Ajánlattételi részvételi határidő Dátum: 2015/12/17 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve 12

13 x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) Az időtartam hónapban: napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2015/12/17 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 (adott esetben) Hely: Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, 4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26., Nővérszálló, II. emelet tárgyalóterem Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. (1) - (4), továbbá (6) - (7) bekezdések szerint. VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/ programmal kapcsolatos nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/ program(ok)ra: VI.3) További információk (adott esetben) 1.) A szerződéskötésre a Kbt (6)-(8) bekezdései szerint kerül sor. 2.) A dokumentáció átvétele elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció elektronikusan megküldésre kerül, illetőleg igény esetén papíralapon átvehető a Juratio Zrt. irodájában (1071 Budapest, Városligeti fasor 23. II. emelet 6.) hétfőtől-péntekig óráig. A dokumentáció az ajánlattétel napján óráig rendelkezésre áll. Munkaszüneti és szabadnapokon a dokumentáció átvételére nincsen lehetőség. Elektronikus papír alapú megküldés kérése esetében a kérelmet en meg kell küldeni az A. melléklet II. pontjában meghatározott cég részére, megadva az ajánlattevő nevét, székhelyét, elérhetőségét és azt az elektronikus címet, ahova a dokumentáció megküldését kéri. Elektronikus és papíralapú megküldés esetében a Kbt. 50. (3) bekezdése irányadó. Az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként, legalább egy ajánlattevőnek, az ajánlatban megnevezett gazdasági szereplőnek, át kell vennie, elektronikus úton el kell érnie. 3.) Az ajánlattevőnek az Ajánlati Felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi, valamint formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatot 1 eredeti példányban kell benyújtani. A borítékon/dobozon az ajánlattevő nevén és címén kívül a Szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése -- Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel megjelöléseket kell feltüntetni. Az ajánlatot 1 példányban jelszó nélkül olvasható (de nem módosítható -pdf., azzal egyenértékű file formátumban, a táblázatokat külön is excel-formátumban) elektronikus adathordozón is be kell nyújtani. A papír alapú és az elektronikus adathordozón benyújtott példány egybecsomagolását kéri Ajánlatkérő. Az 13

14 ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány az ajánlat eredeti papír alapú példányával mindenben megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva. A papír alapú és az elektronikus ajánlati példány eltérése esetén Ajánlatkérő a papír alapú példány tartalmát tekinti irányadónak. Az ajánlatot állagsérelem nélkül nem oldható módon (zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen), valamennyi szöveget tartalmazó oldalát folyamatosan növekvő oldalszámmal ellátva szükséges benyújtani. 4.) A postai úton benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, illetve az ajánlat elvesztéséért, valamint a jelen felhívásban meghatározottak szerint az ajánlat nem megfelelő helyszínre történő benyújtásáért ajánlatkérő nem vállal felelősséget, ennek kockázata az ajánlattevőt terheli. 5.) Az ajánlat - tartalomjegyzéket követő - első oldalaként az ajánlati adatlap (felolvasólap) szerepeljen, amelyben közölni kell az alábbi adatokat: ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát és azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján elbírálásra kerülnek. A felolvasólap mintáját a dokumentáció tartalmazza. 6.) Az ajánlat összeállításának és benyújtásának minden költsége az ajánlattevőt terheli. 7.) Kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevő a Kbt ában foglaltak szerint kérhet az A. melléklet I. pontjában meghatározott kapcsolattartási ponton. 8.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a felelős magyar fordítást is. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel. 9.) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A közösen benyújtott ajánlatban rögzíteni kell, hogy a jelen közbeszerzési eljárás alapján létrejövő szerződés aláírására az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással. Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást, melynek kötelező erejűen tartalmaznia kell azt, hogy a közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettséget vállalnak a közbeszerzési eljárással és szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan, továbbá azt, hogy a benyújtott együttműködési megállapodás a közös ajánlattevők működésére vonatkozó teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza továbbá közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 10.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis középvállalkozásnak minősül-e. Ha nem tartozik a fenti törvény hatálya alá, erről is nyilatkoznia kell. 11.) Ajánlatkérő a hiányok pótlását a Kbt a szerint engedi meg. A Kbt. 67. (5) bekezdése esetén ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. 12.) Az ajánlathoz csatolni kell: 14

15 - ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. (3) bekezdésére vonatkozóan eredetben és az (5) bekezdésre vonatkozóan eredetben, egyszerű másolatban; - az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot és igazolást; - a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat/igazolásokat - ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 40. (1) bekezdésére vonatkozóan (abban az esetben is, ha nemleges tartalmú)(részenkénti bontásban); - ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 58. (3) bekezdésére vonatkozóan - ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 55. (5) és (6) bekezdése alapján és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) részéről a Kbt. 55. (5) bekezdése alapján (adott esetben) - az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát aláírás mintáját - a évi V. törvény 9. (1) bekezdésének megfelelően - egyszerű másolatban; - amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást (amely tartalmazza a meghatalmazott aláírását és nyilatkozatát a meghatalmazás elfogadása tekintetében) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva; - nyilatkozat arról, hogy ajánlattevő cégügyében változásbejegyzési eljárás van-e nincs folyamatban. Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. ). - ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az ajánlatba becsatolt idegen nyelvű dokumentumok fordítása teljes egészében megfelel az eredeti dokumentum tartalmának - ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az ajánlat elektronikus példánya az ajánlat eredeti papír alapú példányával mindenben megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva - termékleírás, CE tanúsítvány, illetve gyártói megfelelőségi nyilatkozat valamennyi megajánlott termék esetében - valamennyi megajánlott termék esetében 1-1 db termékmintát - gyártói igazolás arra vonatkozóan, hogy a megajánlott termékre vonatkozóan Magyarország területére érvényes forgalmazási jogosultsággal rendelkezik az ajánlattevő 13.) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. [Kbt (4) bekezdése]. 14.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az árajánlatot az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott ártáblázat kitöltésével szükséges megadni. Az ártáblázatot az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott formátumban (.xls azzal egyenértékű) elektronikus formában is csatolni szükséges az ajánlathoz. 15.) Az Ajánlati Felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. (Kbt.) előírásai szerint kell eljárni. 16.) Tekintettel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. (4) bekezdésében foglaltakra, az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy III.2.2) pont P/1. alpontja szerinti pénzügyi és gazdasági, valamint a III.2.3) pont M/1., M/2., és M/3. alpontjai szerinti műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg, így a minősített ajánlattevőknek a Közbeszerzési Hatóság által kiadott határozaton túl - az igazolásban 15

16 nem érintett területekre vonatkozóan - az ajánlat megtételének elősegítése érdekében rendelkezésre bocsátott ajánlatkérési dokumentációban megnevezett dokumentumokat ajánlatukhoz csatolniuk kell. 17.) Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a jelen eljárás időtartama alatt az Állami Egészségügyi Ellátó Központra (ÁEEK), annak jogutódja megbízottja, illetve központi beszerző szervezetként eljárni jogosult egyéb jogi személy más szervezet által - jelen szerződés tárgyára, illetve bármely részére vonatkozó -, központosított közös közbeszerzési rendszerben lebonyolított közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött keretmegállapodáshoz keretszerződéshez Ajánlatkérő csatlakozni köteles, is közös, illetve központosított közbeszerzési rendszerben kell beszerzést megvalósítania, úgy a Kbt. 66. (1) bekezdése szerint az eljárást az adott rész(ek) tekintetében ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja, a Kbt (9) bekezdése szerint mentesül a közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól. Továbbá amennyiben a fenti körülmény az eljárás eredményeképpen kötendő szerződés időtartama alatt következik be, úgy az eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés hatálya a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 6:116. (2) bekezdésében foglaltak szerint megszűnik. 18.) A részajánlat tétel feltételei: Az egyes részeken belül, valamennyi tételre vonatkozóan szükséges ajánlatot tenni, az ott meghatározott teljes mennyiség egészére. Ellenkező esetben az adott részre vonatkozó ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja. 19.) Valamennyi megajánlott termékekre vonatkozóan magyar nyelvű termékleírást, valamint a termékek esetében CE tanúsítványt illetve gyártói megfelelőségi nyilatkozatot szükséges az ajánlathoz csatolni. A benyújtott termékleíráson és CE tanúsítványokon illetve gyártói megfelelőségi nyilatkozatokon jelölni szükséges, hogy melyik rész, melyik sorszámú termékére került benyújtásra az adott dokumentum. Az ajánlathoz becsatolt termékleírásoknak olyan részletességgel kell tartalmazniuk a megajánlott termékek egyes tulajdonságainak ismertetését, hogy azokból egyértelműen megállapítható legyen a részletes szakmai minimumkövetelményeknek való megfelelés. Amennyiben valamely termék leírása nem tartalmaz információt bizonyos elvárt termékjellemzők/tulajdonságok tekintetében, úgy ajánlattevő a megfelelőséget gyártói nyilatkozattal jogosult igazolni. 20.) Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok személyes (ide értve a futárszolgálat, csomagküldő szolgálat egyéb kézbesítő általi kézbesítést is) benyújtására munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 8.00 órától óráig, pénteken 8.00 órától óráig, az ajánlattétel napján 8.00 órától óráig van lehetőség, szombaton és vasárnap (illetve szabad-és munkaszüneti napokon) ajánlatok benyújtására (átvételére) nincsen lehetőség. Az ajánlatok benyújtásának helye: Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, 4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26., Nővérszálló, 1. emelet, 2-3. iroda 21.) A Kbt. 36. (3) bekezdése alapján az eredeti ajánlatban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál: pl: kezességvállalásról szóló nyilatkozat, garanciavállaló nyilatkozat. Továbbá az ajánlat a Kbt. 61. (1) bekezdése szerint - papíralapon - benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 22.) Ajánlattevő ajánlatát benyújthatja egy részre, több részre, valamennyi részre is. 23.) A különböző devizák forintra történő átszámítása esetében a Magyar Nemzeti Banknak az eljárást megindító felhívás megküldésének napján érvényes hivatalos deviza középárfolyama 16

17 alapján kell átszámítani magyar forintra. Referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában, árbevétel tekintetében az érintett év utolsó napján érvényes deviza középárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 24.) A közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés szerint szállítandó termékek esetében a termék legkisebb csomagolási egységén az ajánlatkérő kéri a sterilitási lejárati idő pontos feltüntetését, mivel leszállításkor kizárólag olyan termékeket vesz át, melyek a leszállítás időpontjában a teljes sterilitási idő legalább kétharmad részével még rendelkezik. 25.) Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás és az ajánlat összeállítása során legyenek figyelemmel a Kbt. 36. (5) és (6) bekezdéseire. 26.) Az eljárás során irányadó (így az ajánlati felhívásban és dokumentációban rögzített valamennyi órában megadott határidő tekintetében is) a közép-európai helyi idő (CET). 27.) Ajánlatkérő a szerződés időtartamát 2 x 6 hónappal meghosszabbíthatja, azaz a nyertes ajánlattevő a meghosszabbítás időszakában is köteles a kiírásban szereplő termék (ek)-et szállítani a szerződésben meghatározott feltételek szerint. Ajánlatkérő a szerződés meghosszabbításáról a nyertes Ajánlattevőt az első hat havi hosszabbítás igénybevétele esetében a szerződés hatályba lépését követő 11. hónap utolsó napjáig, a második hat havi meghosszabbítás igénybevétele esetében a szerződés hatályba lépését követő 17. hónap utolsó napjáig köteles értesíteni. 28.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag a nemzeti onról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősülő szervezettel köt szerződést, melyről a megkötendő szerződésben a nyertes ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges. 29.) Az ajánlat részeként valamennyi megajánlott tétel esetében 1-1 db termékminta csatolása szükséges. Ajánlatkérő kéri, hogy a termékminták csomagolásán legyen feltüntetve az ajánlattevő neve, a gyártó termékkódja, vonalkód, valamint a termék ajánlati tételszáma (rész és azon belül a sorszám). Elfogadott vonalkód típusok: Interleaved 2/5, ITF, ITF-6, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN/UPC, EAN/UCC, GS1-128, HIBC, ISBN, PZN, UPC Ajánlatkérő a termékminta esetében nem követeli meg steril termékminta becsatolását, azonban minden egyéb tekintetben meg kell egyeznie a benyújtott mintának az ajánlatban megjelölt - megajánlott - termékkel, így a termékleírásban bemutatott termékkel. A szerződéses időtartam alatt kizárólag az ajánlatban megjelölt termék szállítását fogadja el ajánlatkérő. A nyertes ajánlat tekintetében valamennyi érintett tételre vonatkozóan az ajánlat részeként benyújtott termékminta etalonként megőrzésre kerül a szerződéses időtartam végéig. Az adott rész tekintetében nem nyertes ajánlattevők számára a szerződéskötést követően ajánlatkérő visszaszolgáltatja a benyújtott termékmintát, melyet ajánlattevő a szerződéskötést követő 30 napon belül ajánlatkérő székhelyén vehet át (a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket az ajánlattevő viseli). Amennyiben ajánlattevő a fenti határidőben nem veszi át a termékmintát, úgy ajánlatkérő postai úton címzett fizet szolgáltatás igénybevételével küldi meg részére. 30.) Valamennyi rész, valamennyi tétele esetében és a legkisebb csomagolási egységen, valamint a gyűjtő csomagoláson termékazonosító vonalkód feltüntetését írja elő Ajánlatkérő. 17

18 Az egyesével sterilen csomagolt termékeknél minden egyes termékek csomagolásán szerepelnie kell vonalkódnak. Elfogadott vonalkód típusok: Interleaved 2/5, ITF, ITF-6, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN/UPC, EAN/UCC, GS1-128, HIBC, ISBN, PZN, UPC 31.) Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához - valamennyi megajánlott termékre vonatkozóan - gyártói igazolást arra vonatkozóan, hogy a megajánlott termékre vonatkozóan Magyarország területére érvényes forgalmazási jogosultsággal rendelkezik. Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, amennyiben nem csatolja nevezett gyártói igazolást, a benyújtott nyilatkozatból nem állapítható meg, hogy ilyen jogosultsággal rendelkezik. 32.) A nyertes ajánlattevő kötelezettségét képezi továbbá, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 22/E. szakasza, valamint az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet rendelkezése értelmében - a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételek esetén - a szükséges bejelentési, biztosítékadási és EKAER szám igénylési stb. kötelezettség teljesítése. Ennek elmulasztása esetén az ebből eredő valamennyi jogkövetkezmény a nyertes ajánlattevőt terheli. Jelen pontban foglalt rendelkezést abban az esetben kell alkalmazni, amennyiben a megkötendő szerződés keretei között leszállításra kerülő termékek tekintetében az Art. 22/E. -ában foglalt kötelezettségek fennállnak. 33.) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdasági társaság, jogi személy létrehozását. 34.) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az eljárásban az irányadó jog a magyar jog. 35.) Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is. 36.) A beszerzés tárgyának meghatározása a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében a Korm.rendelet 26. (6) bekezdésében foglaltak szerint.. A megnevezett termékekkel egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Az egyenértékűséget az ajánlattevőknek ajánlatukban megfelelő módon bizonyítaniuk kell. Az ajánlattevőknek az ajánlatukban - megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel - bizonyítaniuk kell, hogy az általuk megajánlott termék megfelel az ajánlatkérő által az termék vonatkozóan meghatározott követelményeknek. Megfelelő eszköz lehet különösen ajánlattevő által a termék részletes specifikációjáról (termékjellemzők) szóló termékleírás, a gyártótól származó műszaki dokumentáció valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése. A dokumentumot olyan tartalommal, illetve jelöléssel kell becsatolni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen, hogy az mely rész, mely sorszámú tételére vonatkozik. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy amennyiben az egyenértékűséget ajánlatukban megfelelő módon nem bizonyítják, úgy ajánlatkérő hiánypótlás keretében ezen hiányosság pótlására az ajánlattevőket fel fogja hívni. 37.) Ajánlatkérő az eljárást külön jogszabályban meghatározott folyamatba épített ellenőrzés keretében folytatja le, erre tekintettel került 60 napban meghatározásra az ajánlati kötöttség 38.)A III.2.3) pont alkalmasság minimumkövetelménye(i) rovat M2) alpontban a meghatározott részletes, minimum szakmai követelmények az alábbiak: I. rész: AJÁNLATKÉRŐ HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ BAUSCH & LOMB GYÁRTMÁNYÚ STELLARIS MIKROSEBÉSZETI KÉSZÜLÉKHEZ SZÜKSÉGES KAZETTA ÉS MŰTÉTI SZETTEK 1 PHACOEMULSIFICATIOHOZ SZÜKSÉGES EGYSZERHASZNÁLATOS MŰTÉTI SZETT az alábbi tartalommal: db

19 1 db Hidordisszekciós kanül 25*7.8G 1 db Asztali izoláló drapéria 120*150 cm 1 db Betegizoláló drapéria folyadékgyűjtő zacskóval 10*10 cm-es inciziós fóliával 120*160 cm 1 db Szemkagyló, átlátszó 1 db 120 ml műszertisztító edény 1 db 250 ml-es műszertisztító edény 2 db Műtősköpeny L-es, kéztörlővel 5 db 10*10 cm, Mull-laptörlő, 12 rétegű 1 db Fecskendő 10 ml 2 db Fecskendő 2.5 ml 1 db Szöszmentes műszertörlő 6 db termékazonosító tikett továbbá 60 csomagként egy darab: Stellaris nyitható fedelű napi kazetta 1,8 mm-es microcoaixialis műtétekhez+sterilizálható Gamma csőrendszer 2 Stellaris nyitható fedelű napi kazetta 1,8 mm-es microcoaixialis műtétekhez+sterilizálható Gamma csőrendszer:basic Vacuum phaco Pack napi kazetta 1 kazetta +9 csővezeték: 6db/csomag db Egyszerhasználatos elülső vitrectom készlet a szemészeti phaco készülékhez db 12 II. rész: SZEMÉSZETI STERIL CSOMAG 4 SZEMÉSZETI STERIL CSOMAG EGYÉB MŰTÉTEKHEZ az alábbi tartalommal: db db Asztal takaró 100*150 cm 1 db Betegizoláló lepel folyadékgyűjtő zsákkal 10*10 cm-es inciziós fóliával 137x137 cm 5 db Több rétegű törlő (mull-lap) 10*10 cm 1 db Átlátszó szemkagyló 56 x 70 mm III. rész: EGYSZERHASZNÁLATOS KÉSEK 5 15 Fokos sebkészítő kés: 15 o-os sebkészítő kés szürkehályog műtétekhez. Penge anyaga: repedés és törésmentes, kemény szálas, nikkel és króm tartalmú rozsdamentes acél. A penge anyagának Vickers-féle keménység száma: min. 500 Hv. Csillogásmentes penge, az élre merőlegesen polírozva. Nyél: 118 mm hosszú polibutilén-tereftalát (PBT) alapanyagú, kerek, csúszásmentes. Penge vastagsága: 0,15 mm. Kiszerelés: 6db /doboz, egyenként steril csomagolásban, műanyag tartóban. db ,2 mm clear cornea lándzsa kés: 2,2 mm-es sebkészítő kés szürkehályog műtétekhez Penge anyaga: repedés és törésmentes, kemény szálas nikkel és króm tartalmú rozsdamentes acél A penge anyagának Vickers-féle keménység száma: min 500 Hv Duplán élezett csillogásmentes penge az élre merőlegesen polírozva. Nyél 118 mm hosszú polibutilén-tereftalát (PBT) alapanyagú kerek csúszásmentes Penge vastagsága: 0,15 mm Penge hossz: 9 mm, A penge-nyél anguláció 45 fok, A phaco sebkészítő kés szükség esetén még legalább további 20 méretben legyen elérhető az 1,0-3,5 mm tartományban, kiszerelés: 6db/doboz egyenként steril csomagolásban műanyag tartóban db ,1 mm-es hajlított lándzsa kés db 72 IV. rész: SZEMÉSZETI IZOLÁLÓ CSOMAG 8 SZEMÉSZETI IZOLÁLÓ CSOMAG az alábbi tartalommal db db Sonnenburg takaró 100*150 cm 1 db Hidordisszekciós kanül lapos végű 27 G 1 db Asztali izoláló 75*75 cm 1 db Betegizoláló drapéria folyadékgyűjtő zacskóval, incíziós fóliával (legalább 150*140 cm) 19

20 1 db Szemkagyló, átlátszó 2 db Karfahuzat 65*25 cm 2 db Műtős köpeny M-es L-es (minden csomag tartalmazzon egy db M-es és egy db L-es méretű terméket) 1 db Tuberculin fecskendő 1 ml 1 db 200 ml műszertisztító edény 1 db Egyszerhasználatos tű 18 G 5 db 5*5 cm Mull-lap törlő 12 rétegű 2 db Fecskendő 5 ml 1 db Pro-Ophtha szempárna mm 4 db Törlőpálca 15 cm-es V. rész: PHACO TARTOZÉKOK A KÓRHÁZ onkezelésében LEVŐ INFINITI TÍPUSÚ PHACO KÉSZÜLÉKHEZ 9 Hajlított hegy 0.9 mm-es (ref.szám: ) db Egyszerhasználatos elülső vitrectom készlet Infinti készülékhez db Egyszerhasználatos phaco kazetta Infiniti típusú phaco készülékhez db 144 VI. rész: 23 G-s VITREKTÓMIÁS KÉSZLETEK A KÓRHÁZ onkezelésében LÉVŐ ACCURUS TÍPUSÚ KÉSZÜLÉKHEZ G-s VITREKTÓMIÁS KÉSZLET 1. az alábbi tartalommal: db 5 1 db Asztalizoláló drapéria 140*140 cm 1 db Szemkagyló, átlátszó 1 db 250 ml műszertisztító edény 2 db Műtős köpeny L-es, kéztörlővel 5 db 10*10 cm Mull-laptörlő, 12 rétegű 1 db Fecskendő 5 ml 1 db Betegizoláló drapéria folyadékgyűjtő zacskóval,inciziós fóliával 140x190 cm 1 db. 500 ml BSS Plus infusios oldat 1 db Total Plus pak 25000, 23G G-s VITREKTÓMIÁS KÉSZLET 2. az alábbi tartalommal: db 32 1db Betegizoláló drapéria folyadékgyűjtő zacskóval, inciziós fóliával 140*190 cm 1 db Asztaltakaró 140*140 cm 1 db Tálca takaró 55*105 cm 1 db 23G-s Vitrektómiás kézifej 2500/perc vágásszámmal 1 db 23G-s trokár szett 1 db 23 G-s száloptika 3 db 23G-s trokár kanül dugó 1 db Képernyőizoláló 1 db Szemkagyló, átlátszó 1 db 250 ml műszertisztító edény 2 db Műtősköpeny L-es, kéztörlővel 1 db 10*10 cm Mull-laptörlő, 12 rétegű 1 db. Infusios kanül 1 db. 500 ml BSS Plus infusios oldat 1 db Fecskendő 5 ml VII. rész: VITREKTÓMIÁS TARTOZÉKOK AJÁNLATKÉRŐ onkezelésében LÉVŐ ACCURUS KÉSZÜLÉKHEZ 20

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Zárt vérvételi rendszer beszerzése

Zárt vérvételi rendszer beszerzése Zárt vérvételi rendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9 TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítása, szerelése, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, valamint a jótállási időn belüli javítása, karbantartása

Részletesebben

Villamos energia beszerzése

Villamos energia beszerzése Villamos energia beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.10.19.

Részletesebben

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében.

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 "A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, valamint a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása" Közbeszerzési

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

"Szemészeti implantátumok beszerzése" az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére

Szemészeti implantátumok beszerzése az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére "Szemészeti implantátumok beszerzése" az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.06.12.

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11. MKB3/2016 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 160103) gyűjtése, szállítása és őrlés útján

Részletesebben

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015.

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

AF_FORSTER Központ_Faápolás

AF_FORSTER Központ_Faápolás AF_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8 A Szépművészeti Múzeum főépülete, a Magyar Nemzeti Galéria, a Könyvtárépület, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, az Artpool Művészetkutató Központ és a Benczúr Irodaházban található

Részletesebben

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04.

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04. Adásvételi szerződés keretében az 1742/2013. (X. 14.) Korm. határozat alapján megkötött támogatási szerződés megvalósítása érdekében további orvosi műszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: None/None

Részletesebben

Gyógyszerkibocsátó koronária stent beszerzése

Gyógyszerkibocsátó koronária stent beszerzése Gyógyszerkibocsátó koronária stent beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez 1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Hangszerek beszerzése

Hangszerek beszerzése Hangszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/146 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.12.11.

Részletesebben

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013.

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013.

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás)

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

SZMJV - élelmiszer - AF

SZMJV - élelmiszer - AF SZMJV - élelmiszer - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/1 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.01.04.

Részletesebben

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)-

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- Ajánlati felhívás- Sándorfalva Szatymaz települési agglomeráció szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése Kivitelezési szakasz - (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- kombinált csatornamosó-szívó

Részletesebben

Hús és húskészítmények beszerzése

Hús és húskészítmények beszerzése Hús és húskészítmények beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása

Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/4 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal Az MH repülőeszközeinek és szárazföldi szaktechnikai eszközeinek üzemeltetéséhez, javításához szükséges kenőanyagok és speciális folyadékok beszerzése 2016-2018. években Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Részletesebben

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 kódszámú pályázatának keretében a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ részére 4 részajánlati körben ápolási eszközök leszállítása, üzembe helyezése

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Nemzeti Meddőségi Klinika kialakításához szükséges betegellátási, labordiagnosztikai, vizsgálati és kutatási eszközök beszerzése TIOP 2.2.8/14-1 pályázati forrásból Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás)

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Árubeszerzés 2014. évre

Árubeszerzés 2014. évre Árubeszerzés 2014. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/73 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.06.23.

Részletesebben

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015.

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Ajánlati felhívás - Egyes Hirdetmény típusa:

Részletesebben

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013.

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL RF - DRV - Mobil Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Fővárosi Vízművek Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09.

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09. ELO Professional iktató- és dokumentumkezelő és OpenText Livelink rendszer karbantartása, üzemeltetése, kapcsolódó SAP fejlesztések valamint támogatási szolgáltatások nyújtása a Fővárosi Vízművek Zrt-nél

Részletesebben

Üzemanyag beszerzés 2016

Üzemanyag beszerzés 2016 Üzemanyag beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban.

Részvételi felhívás MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben tárgyban. Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 eljárást indító hirdetmény - Kelet-Nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése-rfid

Részletesebben

Villamos energia beszerzés 2016

Villamos energia beszerzés 2016 Villamos energia beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Főzési alapanyagok beszerzése

Főzési alapanyagok beszerzése Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.05.05.

Részletesebben

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás)

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben