Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban"

Átírás

1 Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 22266/2015 CPV Kód: Ajánlatkérő: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala A NAV egyes budapesti és Budapest környéki Teljesítés helye: ingatlanjai. (Az ingatlanok pontos címe az ajánlati felhívás II.2.1) pontjában kerül felsorolásra.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Nemzeti azonosító (ha ismert): AK08073 Postai cím: Széchenyi utca 2. Város: Budapest Postai irányítószám: 1054 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: NAV KH Közbeszerzési Főosztály Kocsis Erzsébet Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): 1

2 A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem x Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 2

3 II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Vállalkozási szerződés II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés x Szolgáltatási kategória száma 16 A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: A NAV egyes budapesti és Budapest környéki ingatlanjai. (Az ingatlanok pontos címe az ajánlati felhívás II.2.1) pontjában kerül felsorolásra.) NUTS-kód HU101, HU102 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: 3

4 vagy és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Vállalkozási szerződés keretében a NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása összesen m2 belső terület és m2 külső terület az alábbiak szerint: Ingatlanok Belső terület/m2; Külső terület/ m² 1. Budapest, III. Tímár u m2;231 m2 2. Budapest, V. Széchenyi u. 2. (A, B, C épület) m2;882 m2 3. Budapest, V. Zoltán u m2; 250 m2 4. Budapest, V. Sas u m2; 0 m2 5. Budapest, V. Sas u m2; 269 m2 6. Budapest, V. Szív u m2; 62 m2 7. Budapest, V. Deák F. u m2; 0 m2 8. Budapest, V. Falk M. u m2; 0 m2 9. Budapest, VI. Rózsa u m2; 80 m2 10. Budapest, VI. Szív u m2; 285 m2 11. Budapest, VIII. Delej u m2; 838 m2 12. Budapest, VIII. Fiumei u m2; 526 m2 13. Budapest, XIII. Fivér u. 4/C. 390 m2; 325 m2 14. Budapest, VIII. Nagy Fuvaros u m2; 557 m2 15. Budapest, VIII. Auróra u m2; 291 m2 16. Budapest, IX. Mátyás u m2; 403 m2 17. Budapest, X. Gyömrői út m2; 545 m2 18. Szob, Ady E. u. 17/b. 265 m2; 7053 m2 19. Budaörs, Dózsa György út 1/b. 55 m2; 1430 m2 Az objektumok számának változása esetén a dokumentációban meghatározott feltételek alapján kalkulált szerződéses érték a szerződés ideje alatt +30%-ban változhat. 4

5 A részletes műszaki leírást az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Amennyiben az Ajánlattevőként szerződő fél a Szerződésben meghatározott feladatok elvégzésével késedelembe esik vagy hibásan, nem megfelelő tartalommal/minőségben teljesít, vagy csak részben vagy egyáltalán nem teljesít, úgy az Ajánlatkérő a szerződésszerű teljesítésig késedelmi/ hibás teljesítési/rész-nemteljesítési/meghiúsulási kötbért követelhet az alábbi, feladatonként meghatározott esetekben. Ajánlattevőként szerződő fél az alábbi esetekben késedelmi kötbér fizetésére köteles: Amennyiben Ajánlattevőként szerződő fél a) a nagytakarítást nem az Ajánlatkérő részére benyújtott, és jóváhagyott ütemtervben rögzített időpontig végzi el, vagy az átadás-átvételi jegyzőkönyvben meghatározott póthatáridőben sem kezdi el, b) a kültéri és beltéri eseti takarítási feladat megrendelése (árajánlatkérés) esetén az eseti árajánlatot nem az árajánlatkérésben és Műszaki leírásban megállapított határidőre nyújtja be, c) a külön megrendelt kültéri és beltéri eseti takarítási feladatot nem az Ajánlatkérő által elfogadott eseti árajánlatban megállapított határidőre végzi el. A kötbér alapja: Amennyiben az Ajánlattevőként szerződő fél késedelmesen teljesít, az Ajánlatkérő által érvényesíthető késedelmi kötbér alapja a késedelmes teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség/feladat/eseti árajánlat nettó összértéke. 5

6 Kötbér mértéke: A teljesítési határidő és a tényleges teljesítés napja között eltelt időszakra vetítve: a) a nagytakarítás objektumonkénti nettó díjának 5 %-a naponta, minimum 5000 Ft/nap, de maximum a meghiúsulási kötbérnek megfelelő összeg, b) az eseti árajánlat nettó értékének 5 %-a naponta, minimum Ft/nap, de maximum a meghiúsulási kötbérnek megfelelő összeg, c) a külön megrendelt kültéri és beltéri eseti takarítási feladatok esetén az Ajánlatkérő által elfogadott nettó eseti árajánlat értékének 5 %-a naponta, minimum 5000 Ft/nap, de maximum a meghiúsulási kötbérnek megfelelő összeg. Ajánlattevőként szerződő fél az alábbi esetekben hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles: Amennyiben Ajánlattevőként szerződő fél a) a nagytakarítást nem a Műszaki leírásban, egészségügyi előírásokban, és az akkreditált minőségbiztosítási rendszerében meghatározott tartalommal és elvárt minőségben, nem az előírtak szerint végzi el, b) a napi/heti/ügyeletes/időszakos takarítási feladatokat nem a Szolgáltatási folyamat leírásban meghatározott létszámmal, eszközökkel és gépekkel végzi el. A kötbér alapja: Amennyiben az Ajánlattevőként szerződő fél hibásan vagy hiányosan teljesít, az Ajánlatkérő által érvényesíthető kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség/feladat/eseti árajánlat nettó összértéke. A kötbér mértéke: A hibás teljesítés a kijavítására megállapított póthatáridő eredménytelen eltelt és a megfelelő minőségben kijavított feladat/megfelelő eseti árajánlat benyújtása között eltelt időszakra vetítve: a) a nagytakarítás objektumonkénti nettó díjának 5 %-a naponta, összesen minimum Ft/nap, de maximum a meghiúsulási kötbérnek megfelelő összeg, b) a napi/heti/ügyeletes/időszakos takarítási feladat objektumonkénti havi nettó takarítási díj egy napra eső összegének 5 %-a naponta, minimum Ft/nap, de maximum a meghiúsulási kötbérnek megfelelő összeg. Ajánlattevőként szerződő fél az alábbi esetekben rész-nemteljesítési kötbér fizetésére köteles: Amennyiben Ajánlattevőként szerződő fél a napi/heti/ügyeletes/időszakos takarítást adott napon nem kezdi meg, vagy nem a Műszaki leírásban meghatározottak szerint hajtja végre, rész-nemteljesítési kötbért köteles fizetni. Ajánlatkérő a késedelmes vagy hibás teljesítés dokumentált észlelését követően egyoldalú írásbeli nyilatkozattal megállapíthatja a rész-nemteljesítés bekövetkezését és ilyen jogcímen kötbért követelhet, mely fizetési kötelezettség a nyilatkozat közlésének napján válik esedékessé. A kötbér alapja és mértéke: A rész-nemteljesítés megállapítása esetén az Ajánlatkérő által érvényesíthető kötbér alapja az objektumonkénti havi nettó takarítási díj egy napra eső összege, mértéke annak 30%-a. Ajánlattevőként szerződő fél az alábbi esetben meghiúsulási kötbér fizetésére köteles: A teljesítés meghiúsulásának tekinthető, ha az Ajánlattevőként szerződő fél részben vagy egyáltalán nem teljesít. Ajánlatkérő ez esetben egyoldalú írásbeli nyilatkozattal megállapíthatja a teljesítés meghiúsulását, és meghiúsulási kötbért követelhet, mely a nyilatkozat közlésének napján válik esedékessé. Ajánlatkérő fenntartja a jogot a részben történő teljesítés visszautasítására. Ez esetben Ajánlatkérő a meghiúsulás megállapítására és meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult. A kötbér alapja és mértéke: 6

7 A meghiúsulás megállapítása esetén az Ajánlatkérő által érvényesíthető kötbér alapja a nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség nettó összértéke, mértéke annak 30 %-a. Ajánlatkérő a kötbér összegéről bizonylatot állít ki, melyet Ajánlattevőként szerződő fél a bizonylaton rögzített időpontig átutalással köteles kiegyenlíteni. Ajánlatkérő jogosult az esedékessé vált késedelmi/hibás teljesítési kötbér összegét az Ajánlattevőként szerződő felet megillető vállalkozói díjból visszatartani. A kifizetett vagy esedékes késedelmi/hibás teljesítési kötbér összege a meghiúsulási kötbér összegébe beleszámít. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A beszerzés pénzügyi ellenértéke rendelkezésre áll. Előleg fizetésére nincs lehetőség. A teljesítés ellenértékének kiegyenlítése figyelemmel a Kbt (1), (5) és (6) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdésében foglaltakra magyar forintban (HUF) - rendszeres takarítási feladatok esetében havonta a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással történik, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig elkészített teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenében; - nagytakarítási feladatok esetében a tényleges - szerződésszerű - munkavégzés átvételét követően kiállított Teljesítésigazoló lap alapján nyújtható be számla, amelynek kiegyenlítése a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással történik; - az egyéb megrendelt (eseti) takarítási feladatok esetében a megrendelt és szerződésszerűen elvégzett takarítási feladatok végrehajtását követően a teljesítésigazolással ellátott átadás-átvételi jegyzőkönyv vagy munkalap alapján, az elfogadott árajánlatnak megfelelően nyújtható be számla, amelynek kiegyenlítése a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással történik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:155. -ában foglaltakra. A szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés a közbeszerzési felelősségi szabály - az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. - hatálya alá esik. Amennyiben Ajánlattevőként szerződő fél a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását nem teszi lehetővé. Közös ajánlattétel esetén közös nyilatkozatot kell benyújtani vagy együttműködési megállapodást kell kötni, amelyben - meg kell jelölni a vezető céget, - kapcsolattartót, továbbá - rögzíteni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalását. A közös nyilatkozatnak vagy együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá, hogy - a szerződés teljesítése során ki milyen feladatot lát el, - milyen kötelezettséget teljesít, - mikor szűnik meg a szerződés, illetőleg -a szerződés megszűnését követően - az egyetemleges helytállási kötelezettség érintése nélkül - a jótállási, szavatossági jogok gyakorlásával összefüggésben mely feladatokat, kötelezettségeket mely ajánlattevőként szerződő felet terhelik. [Kbt. 25. (1)-(4), (6)-(7) bekezdés, 26. ]. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) 7

8 A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá tartozik. Igazolás módja: A Kbt ában foglaltakra tekintettel a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-8., ai szerint. Ajánlattevő tekintetében: A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, valamint az 56. (1) bekezdése k) pontjának kc) alpontját a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. i) pont ib) alpontja és a 4. f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 56. (1) bekezdés f) és i) pontjában - továbbá adott esetben b) pontjában - rögzített kizáró okok alól való mentességet az ajánlattevőnek közjegyző, vagy gazdasági/szakmai kamara által hitelesített nyilatkozattal kell igazolni! (További részletek a dokumentációban.) Alvállalkozó, és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében: A Kbt. 58. (3) bekezdése alapján ajánlattevő csak nyilatkoznia köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatkérő a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtásával összefüggésben felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakra, továbbá a Közbeszerzési Hatóság án (Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában), valamint jén (az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában) közzétett útmutatóira a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kizáró okok tekintetében a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatokat, igazolásokat szükséges csatolni! III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1. A 310/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozata egyszerű másolati formában az alábbi tartalommal: - pénzforgalmi számla száma, és a számlanyitás napja; - a pénzforgalmi számlán az eljárást megindító (ajánlati) felhívás feladását megelőző 12 hónapos időtartam alatt, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - előfordult-e 15 napot meghaladó sorba állított tétel. 8

9 [Kbt. 55. (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pont szerint] Sorba állítás alatt Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény pont szerinti fogalmat érti. Tekintettel arra, hogy a fenti alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, a Kbt. 55. (4) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén elegendő, ha közülük egy felel meg. Ebben az esetben az együttes megfelelés akként értelmezendő, hogy közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelménynek, tekintettel arra, hogy a fenti pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltétel személyhez kötötten értelmezhető. A fentiekben kifejtett, az együttes megfelelés értelmezésére vonatkozó elvek abban az esetben is irányadóak, ha az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő a Kbt. 55. (5) és (6) bekezdései szerint, más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni. 2. A 310/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az előző három üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (takarítás) származó árbevételről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 310/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő az (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a Kbt. 55. (4) bekezdésében meghatározottak alapján. A fentiekben kifejtett, az együttes megfelelés értelmezésére vonatkozó elvek abban az esetben is irányadóak, ha az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő a Kbt. 55. (5) és (6) bekezdései szerint, más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni. Mindkét pénzügyi alkalmassági feltételre vonatkozóan: A 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (5) bekezdése szerint: azokban az esetekben, amelyekben a 18. -ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. -ban és 20. -ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmatlan az Ajánlattevő, ha 1. van olyan pénzforgalmi számlája, amelyen az eljárást megindító (ajánlati) felhívás feladásának a 9

10 napját megelőző 12 hónapos időtartam alatt előfordult 15 napot meghaladó sorba állított tétel. (A 15 napos sorba állítás tekintetében az időszak vizsgálatánál a sorba állítás megszűnésének időpontja az irányadó, azaz ajánlattevő alkalmatlan, ha a 15 napot meghaladó sorba állítás akár egyetlen nappal is a vizsgált időszakra esik). 2. az eljárást megindító (ajánlati) felhívás feladásának napját megelőző három üzleti év vonatkozásában, legalább az egyik évben nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyából (takarítás) származó minimum nettó 70 millió Ft árbevétellel. Ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének c) pont szerinti árbevételre vonatkozó irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, ajánlattevő a 310/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdése alapján akkor alkalmas, ha a közbeszerzés tárgya szerinti (takarítás) szolgáltatásból származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a működésének ideje alatt elérte a 50 millió forintot. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1.Ajánlattevőnek csatolnia kell a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év vonatkozásában az előírt minimum követelményeknek megfelelő, az eljárás tárgyával megegyező (takarítás) legjelentősebb referenciáit. A referenciaigazolásnak vagy nyilatkozatnak kötelezően tartalmaznia kell: a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét; a referenciát adó személy elérhetőségét; a teljesítés időpontját (év/hó/nap); a teljesítés tárgyának a leírását; a teljesített ellenszolgáltatás nettó összegét; nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (1) bekezdése alapján a referenciát a következő módon kell igazolni: a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként vagy alvállalkozóként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen értékben és mely tevékenységek elvégzésében vett részt ténylegesen. Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként vagy alvállalkozóként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre, szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során, figyelemmel a 310/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 16. (6) bekezdésében foglaltakra. A 16. (6) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, 10

11 vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében köteles elfogadni feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. A referenciát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az alkalmassági követelményeknek való megfelelés. Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a Kbt. 55. (4) bekezdésében meghatározottak alapján. A fentiekben kifejtett, az együttes megfelelés értelmezésére vonatkozó elvek abban az esetben is irányadóak, ha az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő a Kbt. 55. (5) és (6) bekezdései szerint, más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni. 2. Az ajánlatban csatolni kell a szolgáltatás irányítására és intézkedésekre jogosult felelős szakember felsőfokú végzettségét és az OKJ szakképesítést igazoló okleveleket egyszerű másolati formában az alábbiak szerint: - felsőoktatásban szerzett diplomát; vagy - középfokú végzettséget igazoló oklevelet és - tisztítás-technológiai szolgálatvezetői vagy takarítógép kezelő szakképesítést (vagy ezzel egyenértékű) (OKJ) igazoló oklevelet, valamint - a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, amelyben feltétlen rendelkezésre állási kötelezettséget vállal ajánlatkérő felé a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítésében való közreműködésre ajánlatkérő, mint megrendelő elvárásainak megfelelően, a szerződés teljes időtartama alatt. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szakember egyértelmű nyilatkozatát arra, hogy nem áll fenn és nem fog fennállni olyan más jogviszonya, amely a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés szerinti kötelezettsége teljesítését az ajánlat nyertessége esetén hátrányosan befolyásolja, továbbá tartalmaznia kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a szakember rendelkezik az előírt 3 éves takarítás vezetői gyakorlattal. Ajánlatkérő fenntartja a jogot a szakmai gyakorlatra vonatkozó adatok ellenőrzésére. A csoportvezetők tekintetében Ajánlattevő köteles csatolni az alkalmasság igazolása érdekében bevonni kívánt szakemberei OKJ takarítói vagy tisztítás technológiai szakmunkás vagy takarítógép kezelő vagy tisztítás technológiai szolgálatvezető szakképesítését igazoló dokumentumokat, egyszerű másolati formában, továbbá - a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, amelyben feltétlen rendelkezésre állási kötelezettséget vállal ajánlatkérő felé a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítésében való közreműködésre ajánlatkérő, mint megrendelő elvárásainak megfelelően, a szerződés teljes időtartama alatt. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szakember egyértelmű nyilatkozatát arra, hogy nem áll fenn és nem fog fennállni olyan más jogviszonya, amely a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés szerinti kötelezettsége teljesítését az ajánlat nyertessége esetén hátrányosan befolyásolja, továbbá tartalmaznia kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a szakember rendelkezik az előírt 2 éves takarítói tapasztalattal. Ajánlatkérő fenntartja a jogot a szakmai gyakorlatra vonatkozó adatok ellenőrzésére. 11

12 Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 55. (4) bekezdésében meghatározottak alapján, továbbá az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdéseiben előírtak szerint. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha 1. az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik összesen legalább minimum nettó 60 millió Ft/12 hónap értékű, ingatlan takarítására vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával. Az egyes referenciaként bemutatott szerződéseknek legalább 12 hónapos időtartamra kell szólniuk. A referenciák - azonos időszakra (ugyanazon 12 hónapra) vonatkozó - több szerződés bemutatásával is teljesíthetők. Ajánlatkérő kizárólag olyan referenciát fogad el, amelyben a tényleges teljesítés időpontja (azaz a referenciaként bemutatott 12 hónapos takarítási tevékenység kezdő és végső időpontja) - függetlenül a szerződéskötés dátumától - a vizsgált 3 éves (36 hónapos) időszakra esik. Amennyiben a referenciaként bemutatott takarítási szerződés 12 hónap időtartamra vonatkozik, úgy ajánlatkérő a szerződés teljes értékét veszi figyelembe. Amennyiben a referenciaként bemutatott szerződés több mint 12 hónap időtartamra vonatkozik, úgy a referencia adatlapon meg kell jelölni, hogy ajánlattevő mely - a vizsgált 3 éves időszakra eső - 12 hónap időtartamot kéri figyelembe venni. Ajánlatkérő előírja, hogy a referenciaigazolást vagy referencianyilatkozatot oly módon kell kitölteni, hogy abból egyértelmű módon megállapítható legyen a bemutatott 12 hónap teljesítésének értéke. Továbbá, amennyiben a referenciaként bemutatott szerződés a takarítási tevékenységen túl egyéb feladatokra is kiterjed, úgy a bemutatott referenciából a takarítási tevékenységek értékének és időszakának is egyértelmű módon ki kell derülnie. [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés a) pontja szerint] 2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek közül nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: -1 fő a szolgáltatás irányítására és intézkedésekre jogosult felelős vezető, aki felsőfokú végzettséggel vagy középfokú végzettséggel és tisztítás-technológiai szolgálatvezetői vagy takarítógép kezelő OKJ végzettséggel (vagy ezen OKJ-s végzettségekkel egyenértékű OKJ-s végzettséggel), továbbá legalább 3 éves takarítás vezetői gyakorlattal rendelkezik. - 3 fő takarítói vagy tisztítás-technológiai szakmunkás vagy takarítógép kezelő vagy tisztítás technológiai szolgálatvezetői OKJ képzettséggel rendelkező csoportvezető, akiknek személyenként külön-külön legalább kettő év takarítói szakmai tapasztalata van, és akik a II.2.1) pontban megjelölt helyszínek esetében a napi takarítás és a nagytakarítás ideje alatt folyamatos irányító-, ellenőrző tevékenységet végeznek, azonnali intézkedésért felelősek. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 12

13 III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: 13

14 IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/12/29 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/12/29 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2015/12/29 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 (adott esetben) Hely: 1051 Budapest, Sas u. 23. VI. emeleti tárgyaló Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. (1)-(4) és (6)-(7) bekezdés szerint. VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: október 14

15 VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: VI.3) További információk (adott esetben) 1. Az ajánlat benyújtásának feltétele ajánlatonként az Ajánlatkérési dokumentáció Kbt. 49. (6) bekezdése szerinti átvétele, közös ajánlat esetén elegendő 1 dokumentáció átvétele. A dokumentáció harmadik személy részére át nem ruházható, közzé nem tehető. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentáció előzetes regisztrációt követően, szerkeszthető formában elektronikus úton kerül megküldésre ajánlattevők részére. A regisztrációhoz az alábbi tartalmú űrlapot kell megküldeni a címre: Cégnév Kapcsolattartó Cím Telefon Fax A levél tárgyaként az eljárás TED száma mellett az eljárás megnevezése kerüljön feltüntetésre az alábbiak szerint: A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása 2. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult(ak) által cégszerűen aláírva, folyamatos oldalszámozással, tartalomjegyzékkel ellátva, kötött vagy fűzött formában, 1 eredeti, további 1 példány elektronikus adathordozón kell benyújtani. A nyomtatott eredeti példányt Eredeti jelzéssel kell ellátni. Az ajánlatok elektronikus adathordozón benyújtott példánya tekintetében Ajánlatkérő előírja, hogy azt jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható.pdf formátumban kell elkészíteni. A Részletes kereskedelmi ajánlatot ( B/1 jelű melléklet) kizárólag excel formátumban CD mellékleten kéri Ajánlatkérő benyújtani. Ajánlattevők kizárólag a dokumentáció mellékletét képező - a módosítás ellen jelszóval védett excel táblázatot használhatják. Amennyiben Ajánlattevő nem az ajánlati dokumentáció mellékleteként kiadott excel táblázat kitöltésével ad ajánlatot, az ajánlata érvénytelenítésre kerül. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. A papír alapon benyújtott, valamint az elektronikus példányok közötti esetleges különbözőség esetén az Eredeti jelzéssel ellátott papír alapú példány tekintendő hivatalos és irányadó ajánlatnak. 3. Az ajánlatot írásban és zártan kell benyújtani. Az ajánlat jól lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása Iktatóban és határidő előtt felbontani tilos. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az Ajánlattevőt terheli. Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, példányszámban és időben kerüljön benyújtásra. A postán feladott ajánlatokat Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlat benyújtásának helyén az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat Ajánlattevőt terheli. Amennyiben bármelyik ajánlat az ajánlattételi határidőnél később érkezik meg Ajánlatkérőhöz, úgy az késve érkezett jelzéssel érvénytelenítésre kerül, az eljárásban a továbbiakban már nem vehet részt. 15

16 4. Az ajánlati adatlapon (felolvasólapon) közölni kell az ajánlatok felbontásakor felolvasásra kerülő alábbi adatokat: - Ajánlattevő nevét, székhelyét - Kapcsolattartó nevét - A kalkulált ajánlati árat. Az ajánlatok felbontása előtt a Kbt. 62. (4) bekezdése alapján ismertetésre kerül továbbá a közbeszerzési eljárás becsült értéke, valamint a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege. 5. Az ajánlatokat az ajánlati felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott, illetve a dokumentációban részletezett tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket az ajánlatkérési dokumentációban Ajánlatkérő előír. 6. A szolgáltatás teljesítésében résztvevő valamennyi személynek be kell tartania az ajánlatkérő külső munkavégzőkre vonatkozó hatályos adat és információvédelmi, továbbá informatikai biztonsági, vírusvédelmi és őrzésbiztonsági előírásait, rendelkezéseit. Az ajánlattevő a szerződés megkötésekor köteles nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során az adatvédelemmel és őrzésbiztonsági előírásokkal kapcsolatos jogszabályok rendelkezéseit, valamint ajánlatkérő belső utasításait betartja és betartatja. 7. A titoktartási kötelezettség érvényesítése érdekében Ajánlattevő az Ajánlati levél ( A jelű melléklet) aláírásával nyilatkozik, hogy a teljesítésben részt vevő személyek az adat- és titokvédelemre vonatkozó jogszabályokat betartják. 8. Árváltoztatás a szerződés időtartama alatt nem lehetséges. 9. Ajánlattevő ajánlatában külön nyilatkozatban vállalja, hogy a szerződés teljesítésében részt vevő személyekért sajátjaként felel, továbbá Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy csak olyan személyeket von be a szerződés teljesítésébe, akik büntetlen előéletűek és rendelkeznek erkölcsi bizonyítvánnyal. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés során bármikor bekérheti a teljesítésben résztvevő személyek érvényes erkölcsi bizonyítványát, melyet Ajánlattevő köteles 30 napon belül bemutatni. (Vö.: 24. pont) 10. Ajánlattevő tudomásul veszi és ajánlatában külön nyilatkozatban vállalja, hogy Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt bármikor ellenőrizheti, hogy a meghatározott feladatok végrehajtásába bevont személyek foglalkoztatása a törvényi előírásoknak megfelelően történik-e. A teljes körű ellenőrzés lebonyolításához szükségessé váló kapcsolódó munkaszerződéseket, megállapodásokat, OEP bejelentőket, stb., - az üzleti titkot képező részek kivételével - másolatban, kérésre Ajánlattevő bármikor átadja a Megrendelő részére. 11. Ajánlattevő nyilatkozatban vállalja, hogy az Ajánlatkérő objektumaiba való beléptetéshez, az első belépést megelőzően legalább 5 munkanappal rendelkezésre bocsátja a feladatok végrehajtásában közreműködő dolgozók adatait, nyilatkozatukat az adatok ellenőrizhetőségéről és a büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítványokat, valamint Ajánlattevő, nyilatkozatát a foglalkoztatás módjára vonatkozóan. Ajánlattevőnek a dolgozók adatainak átadásakor nyilatkoznia kell a megjelölt dolgozó foglalkoztatási módjáról és nyilatkozatban vállalni, hogy a szerződés ideje alatt bekövetkezett minden változást legalább 5 munkanappal előbb bejelent Ajánlatkérő részére. 12. Ajánlattevők a Kbt. 54. (1) bekezdése alapján tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 13. Az ajánlattétel tekintetében felhívjuk ajánlattevő figyelmét a Kbt. 28. (1) bekezdésében 16

17 foglaltakra. 14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát cégszerűen aláírva a Kbt. 58. (3) bekezdésére vonatkozóan. 15. Az ajánlatnak - az aláírásra jogosult személyek, valamint a pénzforgalmi jelzőszámok ellenőrzése céljából - tartalmaznia kell Ajánlattevő és (adott esetben) az ajánlatban megjelölt - 10% fölötti - alvállalkozó(k), valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) alábbi iratait: - Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban - Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az esetleges változásbejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásának igazolását (egyszerű másolat), továbbá a változásbejegyzési kérelem másolatát, továbbá - a cégnyilvántartás alapján cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i)nak vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény (Ctv.) 9. szerinti aláírás mintáinak egyszerű másolatát. Meghatalmazás benyújtása esetén a meghatalmazott aláírását is igazolni szükséges. A 10% fölötti alvállalkozónak, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek a jelen francia bekezdés szerinti iratokat csak abban az esetben kell benyújtatnia, ha az ajánlatban olyan irat kerül benyújtásra, amely a 10% fölötti alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet saját nyilatkozatának minősül. - nyilatkozatot a pénzügyi intézményekről számlaszámok megjelölésével, valamint a pénzügyi intézmények nyilatkozatát. 16. A gazdasági szereplő az Ajánlatkérőtől további kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet - kérdéseket tehet fel - az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben ajánlata elkészítéséhez. A gazdasági szereplőknek kérdéseiket írásban kell benyújtaniuk (pl. személyesen, fax, távirat, útján). A gazdasági szereplő felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdések idejében, ésszerű időben megérkezzenek Ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő a kérdésekre a válaszokat legkésőbb az ajánlatok bontását megelőző 6. napon minden gazdasági szereplő részére megküldi (Kbt. 45. (2) bekezdés). Ajánlatkérő amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a 45. (4) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. 17. Az ajánlat, az ajánlati felhívás, valamint az ajánlatkérési dokumentáció a megkötendő szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 18. A felolvasólapon szereplő kalkulált szerződéses értéket megalapozó számítások érdekében Ajánlattevők kizárólag a dokumentáció mellékletét képező - a módosítás ellen jelszóval védett - excel táblázatot használhatják. Amennyiben az Ajánlattevő nem az ajánlati dokumentáció mellékleteként kiadott excel táblázat kitöltésével ad ajánlatot, az ajánlata érvénytelenítésre kerül. A táblázatokban az ellenszolgáltatási összegeket két tizedes jegy pontossággal kell megadni. 19. Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (fentebb és a továbbiakban: Kbt.) előírásai szerint kell eljárni. A Kbt. 36. (3) bekezdése szerint ahol e törvény, vagy e törvény, illetve a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. 20. Az ajánlatban meg kell jelölni: - a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni [Kbt. 40. (1) bekezdés a) pont] 17

18 - az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni [Kbt. 40. (1) bekezdés b) pont]. 21. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20. (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki alkalmassági feltételek és igazolási módjuk a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra. 22. Az ajánlatban (Szolgáltatási folyamat leírás) részletesen kérjük bemutatni: A napi-, heti-, időszakos-, ügyeleti-, nagytakarítási és a külön megrendelt kültéri és beltéri eseti takarítási feladatok végrehajtási menetét, a végrehajtásban résztvevő alkalmazott személyzet létszámát, épületenkénti elosztását. A takarítási feladatok végrehajtásban résztvevő alkalmazott személyzet létszámát az Ajánlattevő úgy határozza meg, hogy a napi-, heti-, és időszakos takarítási feladatok végrehajtása az objektum lapokon kijelölt időintervallumban, a nagytakarítási feladatokat az Ajánlatkérővel előzetesen egyeztetett ütemterv szerint, és a külön megrendelt kültéri és beltéri eseti takarítási feladatokat megegyezés szerint kell végrehajtani. Tekintettel, hogy a takarítandó helyiségekben megjelenő szennyeződések az ott tartózkodó személyek komfortérzetét befolyásolhatják és a helyiségek állagának fokozatos romlását eredményezhetik - a napi, heti és időszakos takarítási feladatok tekintetében - az Ajánlatkérő az 1 fő által takarított mennyiség maximumát 160 m2/órában határozza meg. Amennyiben az adott ingatlanban gépi takarítást is végeznek, kérjük ennek a létszámszükségletét is meghatározni. A takarítási feladatok végrehajtási menete tekintetében Ajánlatkérő az ajánlatban külön kéri bemutatni azt is, hogy mely takarítási tevékenységek végrehajtása esetében történik kézi, és mely takarítási feladatok esetében gépi takarítás. A feltöltő anyagok kihelyezésének és utántöltésének folyamatát, az épületekbe történő szállítását, A teljesítésben használt eszközöket, gépeket, műszaki felszereltséget, A szolgáltatás dokumentálási-, és a takarítási folyamat ISO előírás szerinti belső ellenőrzési rendjét megjelölve a közép-, és felsőszintű ellenőrzéseket végzőket. Havaria esetén megfelelő létszám megszervezésének folyamatát; Ajánlatkérő részéről esetlegesen érkező reklamációk intézkedési folyamatát (pl.: létszámcsökkenés esetén azonnali helyettesítés megszervezése, nem megfelelő minőségű szolgáltatás esetén takarítás azonnali elrendelése érdekében a szükséges lépések megtételét stb.); Alkalmazandó szerek és eszközök megnevezését, technológiai leírást felületenként eszköz és takarítószer bemutatásával együtt; A belső ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok kezelési rendjét. Az ajánlatok elkészítéséhez, valamint a létszám és a költségek kalkulálásához Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzések Tanácsa Elnökének a közbeszerzések tárgyát képező épülettisztítási-takarítási szolgáltatással kapcsolatos minőségi többletkövetelményekről szóló módosított tájékoztatójára (Megjelent a Közbeszerzési Értesítő évi 7. számában, ), továbbá - a tájékoztatóban is hivatkozott - a Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség honlapján ( közzétett átlagnormákra, valamint az aránytalanul (a régi Kbt. fogalomrendszerében kirívóan) alacsony ár meghatározásával kapcsolatos állásfoglalására. 23. Ajánlattevő külön nyilatkozatban vállalja, hogy a szerződés ideje alatt anyagi felelősséggel tartozik a részére igazolt módon átadott, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tulajdonát képező 18

19 valamennyi tárgyi eszközért is. A szerződés ideje alatt gondoskodik azok meglétéről, állagmegóvásáról és rendeltetésszerű használatáról. 24. Ajánlattevő nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy szerződéskötés után azon okiratok bármikor átadhatók Ajánlatkérő részére, amelyek igazolják, hogy a szerződésben meghatározott feladatokat milyen jogviszony keretében látja el.(vö.: 9. pont) 25. Abban az esetben, ha Ajánlatkérő elhelyezése átszervezés kapcsán változik, új objektummal bővül épületeinek száma, akkor annak takarítását is ezen eljárás keretében kötött szerződés terhére kívánja biztosítani, a II.2.1. pontban jelzett eltérítés mértékéig. A pluszként jelentkező feladatok alapján további szolgáltatási díj illeti meg az Ajánlattevőt. Minden egyes pótlólagos feladat értékét Ajánlatkérő az adott objektummal azonos, vagy ahhoz legjobban hasonló funkciójú, műszaki paramétereket tartalmazó objektum esetében alkalmazott egységárak alapján határozza meg. 26. Ajánlattevő nyilatkozzon arra vonatkozólag, hogy a takarításhoz felhasznált szerek és eszközök a környezetvédelmi előírásoknak megfelelnek, illetve hogy az alkalmazott szerek rendelkeznek biztonsági lappal, melyekhez való hozzáférést - a balesetvédelmi előírások betartása érdekében - minden egyes objektumban biztosít. 27. Ajánlattevő nyilatkozatban vállalja, hogy a higiéniai utántöltő berendezésekhez, szappanadagolókhoz technológiailag megfelelő, a dokumentációban meghatározott minőségű(anionos felületaktív anyag parfüm illattal PH semleges)töltőanyagot használ. 28. Ajánlattevő külön nyilatkozatban kijelenti, hogy a munkatársainak feladatvégzéséhez a szükséges, és a munkavédelmi előírásoknak maximálisan megfelelő tiszta, rendezett, egységes munkaruhát és egyéb szükséges munkavédelmi eszközöket, továbbá a technológiai folyamat végrehajtásához szükséges munkaeszközöket és biztonságtechnikai felszerelést biztosít. 29. Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít az alábbi ütemezésben és helyszíneken: 1. nap (2015. november 16. 9:00 óra): - Budapest, V. Széchenyi u. 2. (A, B, C épület) - Budapest, V. Zoltán u Budapest, V. Sas u Budapest, V. Sas u Budapest, V. Deák F. u nap (2015. november 17. 9:00 óra): - Budapest, III. Tímár u Budapest, V. Szív u Budapest, V. Falk M. u Budapest, VI. Rózsa u Budapest, VI. Szív u nap (2015. november 18. 9:00 óra): - Budapest, VIII. Delej u Budapest, VIII. Fiumei u Budapest, XIII. Fivér u. 4/C. - Budapest, VIII. Nagy Fuvaros u Budapest, VIII. Auróra u Budapest, IX. Mátyás u nap (2015. november 19. 9:00 óra): - Budapest, X. Gyömrői út Szob, Ady E. u. 17/b. 19

20 - Budaörs, Dózsa György út 1/b. Találkozás az első helyen megjelölt helyszíneken a megjelölt időpontokban. A helyszínekre való eljutást az Ajánlattevőnek kell megoldania. A helyszíni bejárás nem konzultációs jellegű. 30. Az írásbeli összegezés megküldésének tervezett időpontja: a Kbt. 77. (1)-(2) bekezdései szerint. A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés napját követő 10 napos időtartam lejártát követően. 31. Ajánlatkérő a Kbt (4) bekezdés értelmében a nyertes Ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben a második legkedvezőbb Ajánlattevőt az ajánlatok értékeléséről készített írásbeli összegezésben megjelöli, valamint a rendelkezésre álló anyagi fedezet ezt lehetővé teszi. 32. Az ajánlatban Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell Magyarország Alaptörvénye 39. cikke (1) bekezdésében foglalt átláthatósági követelmények teljesüléséről. 33. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek önállóan, vagy más szervezet (személy) kapacitására is támaszkodva kíván megfelelni. Amennyiben Ajánlattevő az alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (személy) kapacitására is támaszkodik, úgy ezt a szervezetet az ajánlatban meg kell jelölni és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik, továbbá ezen szervezetnek a Kbt. 55. (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, valamint az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételeknek történő megfelelést. 34. Más szervezet kapacitására történő támaszkodás esetén Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 55. (6) bekezdésének a-c) pontjai tekintetében. 35. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 3. -a alapján milyen vállalkozásnak minősül. [Kbt. 60. (5) bekezdés] 36. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 36. (3) és a 60. (3) bekezdései szerint eredeti aláírt példány benyújtása szükséges). (Ajánlatkérési dokumentáció A és B mellékletei.) 37. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű hiteles vagy felelős fordítása is benyújtandó egyszerű másolatban. A hiteles fordítás esetén az adott fordítást a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.26.) MT rendelet, illetve az annak végrehajtásáról szóló 7/1986. (VI.26.) IM rendelet alapján az arra jogosult fordító végzi, és azt a rendeleteknek megfelelő módon hitelesíti. Felelős fordítás alatt ajánlatkérő azt érti, hogy a fordítást az ajánlattevő cégszerű aláírással hitelesíti és tartalmáért az ajánlattevő teljes felelősséget vállal. Az utóbbi esetben ajánlattevő cégszerű képviseletére jogosult személyé(/ei)nek az ajánlatban külön nyilatkoznia(/iuk) kell, hogy a fordítás tartalmilag mindenben megegyezik az eredeti szöveggel és ezért az ajánlattevő felelősséget vállal. 38. Ajánlatkérő a Kbt a alapján hiánypótlási lehetőséget biztosít. 39. A Kbt. 80. (1) bekezdése alapján Ajánlattevő az ajánlatában, valamint a szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is (Ptk. 2:47. )) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 20

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 "A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, valamint a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása" Közbeszerzési

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés

Részletesebben

AF_FORSTER Központ_Faápolás

AF_FORSTER Központ_Faápolás AF_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL RF - DRV - Mobil Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7 K1438/2 1106 Budapest, X. kerület, Eszterlánc utca (belterület) 42544/22 helyrajzi számú ingatlanon kiépítendő válogatómű technológiai berendezéseinek szállítása és telepítése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében.

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11. MKB3/2016 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 160103) gyűjtése, szállítása és őrlés útján

Részletesebben

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8 A Szépművészeti Múzeum főépülete, a Magyar Nemzeti Galéria, a Könyvtárépület, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, az Artpool Művészetkutató Központ és a Benczúr Irodaházban található

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9 TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítása, szerelése, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, valamint a jótállási időn belüli javítása, karbantartása

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Eljárást megindító felhívás - Egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, továbbá egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás)

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04.

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04. Adásvételi szerződés keretében az 1742/2013. (X. 14.) Korm. határozat alapján megkötött támogatási szerződés megvalósítása érdekében további orvosi műszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: None/None

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal Az MH repülőeszközeinek és szárazföldi szaktechnikai eszközeinek üzemeltetéséhez, javításához szükséges kenőanyagok és speciális folyadékok beszerzése 2016-2018. években Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban.

Részvételi felhívás MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben tárgyban. Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17. 21. sz. főút 1+300-7+850 km, 23+300-27+820 km és a 29+190-32+920 km szelvények közötti szakaszok négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri és mérnöki feladatok ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

http://www.tender-ertesito.hu/ausschreibungen/druckversion~id~5200f...

http://www.tender-ertesito.hu/ausschreibungen/druckversion~id~5200f... 1 / 18 2013.03.26. 13:44 Magyar Export-Import Bank Zrt. Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Közzététel dátuma:25.03.2013 Szerződés típusa:szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő:06.05.2013 Dokumentáció

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása

Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/4 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Részvételi felhívás K-0009-H/2015

Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)-

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- Ajánlati felhívás- Sándorfalva Szatymaz települési agglomeráció szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése Kivitelezési szakasz - (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- kombinált csatornamosó-szívó

Részletesebben

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

Hús és húskészítmények beszerzése

Hús és húskészítmények beszerzése Hús és húskészítmények beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/106 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09.

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09. ELO Professional iktató- és dokumentumkezelő és OpenText Livelink rendszer karbantartása, üzemeltetése, kapcsolódó SAP fejlesztések valamint támogatási szolgáltatások nyújtása a Fővárosi Vízművek Zrt-nél

Részletesebben

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás)

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013.

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Részvételi felhívás - Parkok és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterjes területek kaszálása vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108

Részletesebben

Főzési alapanyagok beszerzése

Főzési alapanyagok beszerzése Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.05.05.

Részletesebben

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése

Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

2015.09.29. Kbt. 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti szervezet

2015.09.29. Kbt. 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti szervezet Élőerős őrzés-védelem, utasfelügyelet, monitorfelügyelet, gépjármű mozgás regisztrálás, telefon és kulcskezelés, pénzkísérés, valamint biztonságtechnikai berendezés telepítése, felügyelete Közbeszerzési

Részletesebben

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Fővárosi Vízművek Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.06.12.

Részletesebben

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Részvételi felhívás az "LK-Székház vagyonvédelmi rendszercsere (KBE/108/2015)" tárgyú eljárásban

Részvételi felhívás az LK-Székház vagyonvédelmi rendszercsere (KBE/108/2015) tárgyú eljárásban Részvételi felhívás az "LK-Székház vagyonvédelmi rendszercsere (KBE/108/2015)" tárgyú eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése.

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Nagyteljesítményű tábori víztisztító állomások - kizárólagosságot nem érintő- 30 napos vegyszerkészletének beszerzése

Nagyteljesítményű tábori víztisztító állomások - kizárólagosságot nem érintő- 30 napos vegyszerkészletének beszerzése Nagyteljesítményű tábori víztisztító állomások - kizárólagosságot nem érintő- 30 napos vegyszerkészletének beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/51 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások

Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Nemzeti Meddőségi Klinika kialakításához szükséges betegellátási, labordiagnosztikai, vizsgálati és kutatási eszközök beszerzése TIOP 2.2.8/14-1 pályázati forrásból Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116

Részletesebben

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez 1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 eljárást indító hirdetmény - Kelet-Nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése-rfid

Részletesebben

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás -

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Hangszerek beszerzése

Hangszerek beszerzése Hangszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/146 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.12.11.

Részletesebben

Ország: Magyarország

Ország: Magyarország EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Villamos energia beszerzése

Villamos energia beszerzése Villamos energia beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.10.19.

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Zárt vérvételi rendszer beszerzése

Zárt vérvételi rendszer beszerzése Zárt vérvételi rendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013.

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben