Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban"

Átírás

1 Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 22266/2015 CPV Kód: Ajánlatkérő: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala A NAV egyes budapesti és Budapest környéki Teljesítés helye: ingatlanjai. (Az ingatlanok pontos címe az ajánlati felhívás II.2.1) pontjában kerül felsorolásra.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Nemzeti azonosító (ha ismert): AK08073 Postai cím: Széchenyi utca 2. Város: Budapest Postai irányítószám: 1054 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: NAV KH Közbeszerzési Főosztály Kocsis Erzsébet Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): 1

2 A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem x Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 2

3 II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Vállalkozási szerződés II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés x Szolgáltatási kategória száma 16 A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: A NAV egyes budapesti és Budapest környéki ingatlanjai. (Az ingatlanok pontos címe az ajánlati felhívás II.2.1) pontjában kerül felsorolásra.) NUTS-kód HU101, HU102 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: 3

4 vagy és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Vállalkozási szerződés keretében a NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása összesen m2 belső terület és m2 külső terület az alábbiak szerint: Ingatlanok Belső terület/m2; Külső terület/ m² 1. Budapest, III. Tímár u m2;231 m2 2. Budapest, V. Széchenyi u. 2. (A, B, C épület) m2;882 m2 3. Budapest, V. Zoltán u m2; 250 m2 4. Budapest, V. Sas u m2; 0 m2 5. Budapest, V. Sas u m2; 269 m2 6. Budapest, V. Szív u m2; 62 m2 7. Budapest, V. Deák F. u m2; 0 m2 8. Budapest, V. Falk M. u m2; 0 m2 9. Budapest, VI. Rózsa u m2; 80 m2 10. Budapest, VI. Szív u m2; 285 m2 11. Budapest, VIII. Delej u m2; 838 m2 12. Budapest, VIII. Fiumei u m2; 526 m2 13. Budapest, XIII. Fivér u. 4/C. 390 m2; 325 m2 14. Budapest, VIII. Nagy Fuvaros u m2; 557 m2 15. Budapest, VIII. Auróra u m2; 291 m2 16. Budapest, IX. Mátyás u m2; 403 m2 17. Budapest, X. Gyömrői út m2; 545 m2 18. Szob, Ady E. u. 17/b. 265 m2; 7053 m2 19. Budaörs, Dózsa György út 1/b. 55 m2; 1430 m2 Az objektumok számának változása esetén a dokumentációban meghatározott feltételek alapján kalkulált szerződéses érték a szerződés ideje alatt +30%-ban változhat. 4

5 A részletes műszaki leírást az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Amennyiben az Ajánlattevőként szerződő fél a Szerződésben meghatározott feladatok elvégzésével késedelembe esik vagy hibásan, nem megfelelő tartalommal/minőségben teljesít, vagy csak részben vagy egyáltalán nem teljesít, úgy az Ajánlatkérő a szerződésszerű teljesítésig késedelmi/ hibás teljesítési/rész-nemteljesítési/meghiúsulási kötbért követelhet az alábbi, feladatonként meghatározott esetekben. Ajánlattevőként szerződő fél az alábbi esetekben késedelmi kötbér fizetésére köteles: Amennyiben Ajánlattevőként szerződő fél a) a nagytakarítást nem az Ajánlatkérő részére benyújtott, és jóváhagyott ütemtervben rögzített időpontig végzi el, vagy az átadás-átvételi jegyzőkönyvben meghatározott póthatáridőben sem kezdi el, b) a kültéri és beltéri eseti takarítási feladat megrendelése (árajánlatkérés) esetén az eseti árajánlatot nem az árajánlatkérésben és Műszaki leírásban megállapított határidőre nyújtja be, c) a külön megrendelt kültéri és beltéri eseti takarítási feladatot nem az Ajánlatkérő által elfogadott eseti árajánlatban megállapított határidőre végzi el. A kötbér alapja: Amennyiben az Ajánlattevőként szerződő fél késedelmesen teljesít, az Ajánlatkérő által érvényesíthető késedelmi kötbér alapja a késedelmes teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség/feladat/eseti árajánlat nettó összértéke. 5

6 Kötbér mértéke: A teljesítési határidő és a tényleges teljesítés napja között eltelt időszakra vetítve: a) a nagytakarítás objektumonkénti nettó díjának 5 %-a naponta, minimum 5000 Ft/nap, de maximum a meghiúsulási kötbérnek megfelelő összeg, b) az eseti árajánlat nettó értékének 5 %-a naponta, minimum Ft/nap, de maximum a meghiúsulási kötbérnek megfelelő összeg, c) a külön megrendelt kültéri és beltéri eseti takarítási feladatok esetén az Ajánlatkérő által elfogadott nettó eseti árajánlat értékének 5 %-a naponta, minimum 5000 Ft/nap, de maximum a meghiúsulási kötbérnek megfelelő összeg. Ajánlattevőként szerződő fél az alábbi esetekben hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles: Amennyiben Ajánlattevőként szerződő fél a) a nagytakarítást nem a Műszaki leírásban, egészségügyi előírásokban, és az akkreditált minőségbiztosítási rendszerében meghatározott tartalommal és elvárt minőségben, nem az előírtak szerint végzi el, b) a napi/heti/ügyeletes/időszakos takarítási feladatokat nem a Szolgáltatási folyamat leírásban meghatározott létszámmal, eszközökkel és gépekkel végzi el. A kötbér alapja: Amennyiben az Ajánlattevőként szerződő fél hibásan vagy hiányosan teljesít, az Ajánlatkérő által érvényesíthető kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség/feladat/eseti árajánlat nettó összértéke. A kötbér mértéke: A hibás teljesítés a kijavítására megállapított póthatáridő eredménytelen eltelt és a megfelelő minőségben kijavított feladat/megfelelő eseti árajánlat benyújtása között eltelt időszakra vetítve: a) a nagytakarítás objektumonkénti nettó díjának 5 %-a naponta, összesen minimum Ft/nap, de maximum a meghiúsulási kötbérnek megfelelő összeg, b) a napi/heti/ügyeletes/időszakos takarítási feladat objektumonkénti havi nettó takarítási díj egy napra eső összegének 5 %-a naponta, minimum Ft/nap, de maximum a meghiúsulási kötbérnek megfelelő összeg. Ajánlattevőként szerződő fél az alábbi esetekben rész-nemteljesítési kötbér fizetésére köteles: Amennyiben Ajánlattevőként szerződő fél a napi/heti/ügyeletes/időszakos takarítást adott napon nem kezdi meg, vagy nem a Műszaki leírásban meghatározottak szerint hajtja végre, rész-nemteljesítési kötbért köteles fizetni. Ajánlatkérő a késedelmes vagy hibás teljesítés dokumentált észlelését követően egyoldalú írásbeli nyilatkozattal megállapíthatja a rész-nemteljesítés bekövetkezését és ilyen jogcímen kötbért követelhet, mely fizetési kötelezettség a nyilatkozat közlésének napján válik esedékessé. A kötbér alapja és mértéke: A rész-nemteljesítés megállapítása esetén az Ajánlatkérő által érvényesíthető kötbér alapja az objektumonkénti havi nettó takarítási díj egy napra eső összege, mértéke annak 30%-a. Ajánlattevőként szerződő fél az alábbi esetben meghiúsulási kötbér fizetésére köteles: A teljesítés meghiúsulásának tekinthető, ha az Ajánlattevőként szerződő fél részben vagy egyáltalán nem teljesít. Ajánlatkérő ez esetben egyoldalú írásbeli nyilatkozattal megállapíthatja a teljesítés meghiúsulását, és meghiúsulási kötbért követelhet, mely a nyilatkozat közlésének napján válik esedékessé. Ajánlatkérő fenntartja a jogot a részben történő teljesítés visszautasítására. Ez esetben Ajánlatkérő a meghiúsulás megállapítására és meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult. A kötbér alapja és mértéke: 6

7 A meghiúsulás megállapítása esetén az Ajánlatkérő által érvényesíthető kötbér alapja a nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség nettó összértéke, mértéke annak 30 %-a. Ajánlatkérő a kötbér összegéről bizonylatot állít ki, melyet Ajánlattevőként szerződő fél a bizonylaton rögzített időpontig átutalással köteles kiegyenlíteni. Ajánlatkérő jogosult az esedékessé vált késedelmi/hibás teljesítési kötbér összegét az Ajánlattevőként szerződő felet megillető vállalkozói díjból visszatartani. A kifizetett vagy esedékes késedelmi/hibás teljesítési kötbér összege a meghiúsulási kötbér összegébe beleszámít. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A beszerzés pénzügyi ellenértéke rendelkezésre áll. Előleg fizetésére nincs lehetőség. A teljesítés ellenértékének kiegyenlítése figyelemmel a Kbt (1), (5) és (6) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdésében foglaltakra magyar forintban (HUF) - rendszeres takarítási feladatok esetében havonta a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással történik, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig elkészített teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenében; - nagytakarítási feladatok esetében a tényleges - szerződésszerű - munkavégzés átvételét követően kiállított Teljesítésigazoló lap alapján nyújtható be számla, amelynek kiegyenlítése a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással történik; - az egyéb megrendelt (eseti) takarítási feladatok esetében a megrendelt és szerződésszerűen elvégzett takarítási feladatok végrehajtását követően a teljesítésigazolással ellátott átadás-átvételi jegyzőkönyv vagy munkalap alapján, az elfogadott árajánlatnak megfelelően nyújtható be számla, amelynek kiegyenlítése a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással történik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:155. -ában foglaltakra. A szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés a közbeszerzési felelősségi szabály - az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. - hatálya alá esik. Amennyiben Ajánlattevőként szerződő fél a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását nem teszi lehetővé. Közös ajánlattétel esetén közös nyilatkozatot kell benyújtani vagy együttműködési megállapodást kell kötni, amelyben - meg kell jelölni a vezető céget, - kapcsolattartót, továbbá - rögzíteni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalását. A közös nyilatkozatnak vagy együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá, hogy - a szerződés teljesítése során ki milyen feladatot lát el, - milyen kötelezettséget teljesít, - mikor szűnik meg a szerződés, illetőleg -a szerződés megszűnését követően - az egyetemleges helytállási kötelezettség érintése nélkül - a jótállási, szavatossági jogok gyakorlásával összefüggésben mely feladatokat, kötelezettségeket mely ajánlattevőként szerződő felet terhelik. [Kbt. 25. (1)-(4), (6)-(7) bekezdés, 26. ]. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) 7

8 A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá tartozik. Igazolás módja: A Kbt ában foglaltakra tekintettel a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-8., ai szerint. Ajánlattevő tekintetében: A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, valamint az 56. (1) bekezdése k) pontjának kc) alpontját a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. i) pont ib) alpontja és a 4. f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 56. (1) bekezdés f) és i) pontjában - továbbá adott esetben b) pontjában - rögzített kizáró okok alól való mentességet az ajánlattevőnek közjegyző, vagy gazdasági/szakmai kamara által hitelesített nyilatkozattal kell igazolni! (További részletek a dokumentációban.) Alvállalkozó, és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében: A Kbt. 58. (3) bekezdése alapján ajánlattevő csak nyilatkoznia köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatkérő a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtásával összefüggésben felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakra, továbbá a Közbeszerzési Hatóság án (Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában), valamint jén (az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában) közzétett útmutatóira a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kizáró okok tekintetében a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatokat, igazolásokat szükséges csatolni! III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1. A 310/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozata egyszerű másolati formában az alábbi tartalommal: - pénzforgalmi számla száma, és a számlanyitás napja; - a pénzforgalmi számlán az eljárást megindító (ajánlati) felhívás feladását megelőző 12 hónapos időtartam alatt, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - előfordult-e 15 napot meghaladó sorba állított tétel. 8

9 [Kbt. 55. (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pont szerint] Sorba állítás alatt Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény pont szerinti fogalmat érti. Tekintettel arra, hogy a fenti alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, a Kbt. 55. (4) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén elegendő, ha közülük egy felel meg. Ebben az esetben az együttes megfelelés akként értelmezendő, hogy közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelménynek, tekintettel arra, hogy a fenti pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltétel személyhez kötötten értelmezhető. A fentiekben kifejtett, az együttes megfelelés értelmezésére vonatkozó elvek abban az esetben is irányadóak, ha az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő a Kbt. 55. (5) és (6) bekezdései szerint, más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni. 2. A 310/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az előző három üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (takarítás) származó árbevételről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 310/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő az (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a Kbt. 55. (4) bekezdésében meghatározottak alapján. A fentiekben kifejtett, az együttes megfelelés értelmezésére vonatkozó elvek abban az esetben is irányadóak, ha az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő a Kbt. 55. (5) és (6) bekezdései szerint, más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni. Mindkét pénzügyi alkalmassági feltételre vonatkozóan: A 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (5) bekezdése szerint: azokban az esetekben, amelyekben a 18. -ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. -ban és 20. -ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmatlan az Ajánlattevő, ha 1. van olyan pénzforgalmi számlája, amelyen az eljárást megindító (ajánlati) felhívás feladásának a 9

10 napját megelőző 12 hónapos időtartam alatt előfordult 15 napot meghaladó sorba állított tétel. (A 15 napos sorba állítás tekintetében az időszak vizsgálatánál a sorba állítás megszűnésének időpontja az irányadó, azaz ajánlattevő alkalmatlan, ha a 15 napot meghaladó sorba állítás akár egyetlen nappal is a vizsgált időszakra esik). 2. az eljárást megindító (ajánlati) felhívás feladásának napját megelőző három üzleti év vonatkozásában, legalább az egyik évben nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyából (takarítás) származó minimum nettó 70 millió Ft árbevétellel. Ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének c) pont szerinti árbevételre vonatkozó irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, ajánlattevő a 310/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdése alapján akkor alkalmas, ha a közbeszerzés tárgya szerinti (takarítás) szolgáltatásból származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a működésének ideje alatt elérte a 50 millió forintot. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1.Ajánlattevőnek csatolnia kell a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év vonatkozásában az előírt minimum követelményeknek megfelelő, az eljárás tárgyával megegyező (takarítás) legjelentősebb referenciáit. A referenciaigazolásnak vagy nyilatkozatnak kötelezően tartalmaznia kell: a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét; a referenciát adó személy elérhetőségét; a teljesítés időpontját (év/hó/nap); a teljesítés tárgyának a leírását; a teljesített ellenszolgáltatás nettó összegét; nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (1) bekezdése alapján a referenciát a következő módon kell igazolni: a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként vagy alvállalkozóként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen értékben és mely tevékenységek elvégzésében vett részt ténylegesen. Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként vagy alvállalkozóként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre, szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során, figyelemmel a 310/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 16. (6) bekezdésében foglaltakra. A 16. (6) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, 10

11 vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében köteles elfogadni feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. A referenciát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az alkalmassági követelményeknek való megfelelés. Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a Kbt. 55. (4) bekezdésében meghatározottak alapján. A fentiekben kifejtett, az együttes megfelelés értelmezésére vonatkozó elvek abban az esetben is irányadóak, ha az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő a Kbt. 55. (5) és (6) bekezdései szerint, más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni. 2. Az ajánlatban csatolni kell a szolgáltatás irányítására és intézkedésekre jogosult felelős szakember felsőfokú végzettségét és az OKJ szakképesítést igazoló okleveleket egyszerű másolati formában az alábbiak szerint: - felsőoktatásban szerzett diplomát; vagy - középfokú végzettséget igazoló oklevelet és - tisztítás-technológiai szolgálatvezetői vagy takarítógép kezelő szakképesítést (vagy ezzel egyenértékű) (OKJ) igazoló oklevelet, valamint - a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, amelyben feltétlen rendelkezésre állási kötelezettséget vállal ajánlatkérő felé a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítésében való közreműködésre ajánlatkérő, mint megrendelő elvárásainak megfelelően, a szerződés teljes időtartama alatt. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szakember egyértelmű nyilatkozatát arra, hogy nem áll fenn és nem fog fennállni olyan más jogviszonya, amely a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés szerinti kötelezettsége teljesítését az ajánlat nyertessége esetén hátrányosan befolyásolja, továbbá tartalmaznia kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a szakember rendelkezik az előírt 3 éves takarítás vezetői gyakorlattal. Ajánlatkérő fenntartja a jogot a szakmai gyakorlatra vonatkozó adatok ellenőrzésére. A csoportvezetők tekintetében Ajánlattevő köteles csatolni az alkalmasság igazolása érdekében bevonni kívánt szakemberei OKJ takarítói vagy tisztítás technológiai szakmunkás vagy takarítógép kezelő vagy tisztítás technológiai szolgálatvezető szakképesítését igazoló dokumentumokat, egyszerű másolati formában, továbbá - a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, amelyben feltétlen rendelkezésre állási kötelezettséget vállal ajánlatkérő felé a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítésében való közreműködésre ajánlatkérő, mint megrendelő elvárásainak megfelelően, a szerződés teljes időtartama alatt. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szakember egyértelmű nyilatkozatát arra, hogy nem áll fenn és nem fog fennállni olyan más jogviszonya, amely a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés szerinti kötelezettsége teljesítését az ajánlat nyertessége esetén hátrányosan befolyásolja, továbbá tartalmaznia kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a szakember rendelkezik az előírt 2 éves takarítói tapasztalattal. Ajánlatkérő fenntartja a jogot a szakmai gyakorlatra vonatkozó adatok ellenőrzésére. 11

12 Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 55. (4) bekezdésében meghatározottak alapján, továbbá az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdéseiben előírtak szerint. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha 1. az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik összesen legalább minimum nettó 60 millió Ft/12 hónap értékű, ingatlan takarítására vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával. Az egyes referenciaként bemutatott szerződéseknek legalább 12 hónapos időtartamra kell szólniuk. A referenciák - azonos időszakra (ugyanazon 12 hónapra) vonatkozó - több szerződés bemutatásával is teljesíthetők. Ajánlatkérő kizárólag olyan referenciát fogad el, amelyben a tényleges teljesítés időpontja (azaz a referenciaként bemutatott 12 hónapos takarítási tevékenység kezdő és végső időpontja) - függetlenül a szerződéskötés dátumától - a vizsgált 3 éves (36 hónapos) időszakra esik. Amennyiben a referenciaként bemutatott takarítási szerződés 12 hónap időtartamra vonatkozik, úgy ajánlatkérő a szerződés teljes értékét veszi figyelembe. Amennyiben a referenciaként bemutatott szerződés több mint 12 hónap időtartamra vonatkozik, úgy a referencia adatlapon meg kell jelölni, hogy ajánlattevő mely - a vizsgált 3 éves időszakra eső - 12 hónap időtartamot kéri figyelembe venni. Ajánlatkérő előírja, hogy a referenciaigazolást vagy referencianyilatkozatot oly módon kell kitölteni, hogy abból egyértelmű módon megállapítható legyen a bemutatott 12 hónap teljesítésének értéke. Továbbá, amennyiben a referenciaként bemutatott szerződés a takarítási tevékenységen túl egyéb feladatokra is kiterjed, úgy a bemutatott referenciából a takarítási tevékenységek értékének és időszakának is egyértelmű módon ki kell derülnie. [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés a) pontja szerint] 2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek közül nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: -1 fő a szolgáltatás irányítására és intézkedésekre jogosult felelős vezető, aki felsőfokú végzettséggel vagy középfokú végzettséggel és tisztítás-technológiai szolgálatvezetői vagy takarítógép kezelő OKJ végzettséggel (vagy ezen OKJ-s végzettségekkel egyenértékű OKJ-s végzettséggel), továbbá legalább 3 éves takarítás vezetői gyakorlattal rendelkezik. - 3 fő takarítói vagy tisztítás-technológiai szakmunkás vagy takarítógép kezelő vagy tisztítás technológiai szolgálatvezetői OKJ képzettséggel rendelkező csoportvezető, akiknek személyenként külön-külön legalább kettő év takarítói szakmai tapasztalata van, és akik a II.2.1) pontban megjelölt helyszínek esetében a napi takarítás és a nagytakarítás ideje alatt folyamatos irányító-, ellenőrző tevékenységet végeznek, azonnali intézkedésért felelősek. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 12

13 III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: 13

14 IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/12/29 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/12/29 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2015/12/29 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 (adott esetben) Hely: 1051 Budapest, Sas u. 23. VI. emeleti tárgyaló Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. (1)-(4) és (6)-(7) bekezdés szerint. VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: október 14

15 VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: VI.3) További információk (adott esetben) 1. Az ajánlat benyújtásának feltétele ajánlatonként az Ajánlatkérési dokumentáció Kbt. 49. (6) bekezdése szerinti átvétele, közös ajánlat esetén elegendő 1 dokumentáció átvétele. A dokumentáció harmadik személy részére át nem ruházható, közzé nem tehető. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentáció előzetes regisztrációt követően, szerkeszthető formában elektronikus úton kerül megküldésre ajánlattevők részére. A regisztrációhoz az alábbi tartalmú űrlapot kell megküldeni a címre: Cégnév Kapcsolattartó Cím Telefon Fax A levél tárgyaként az eljárás TED száma mellett az eljárás megnevezése kerüljön feltüntetésre az alábbiak szerint: A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása 2. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult(ak) által cégszerűen aláírva, folyamatos oldalszámozással, tartalomjegyzékkel ellátva, kötött vagy fűzött formában, 1 eredeti, további 1 példány elektronikus adathordozón kell benyújtani. A nyomtatott eredeti példányt Eredeti jelzéssel kell ellátni. Az ajánlatok elektronikus adathordozón benyújtott példánya tekintetében Ajánlatkérő előírja, hogy azt jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható.pdf formátumban kell elkészíteni. A Részletes kereskedelmi ajánlatot ( B/1 jelű melléklet) kizárólag excel formátumban CD mellékleten kéri Ajánlatkérő benyújtani. Ajánlattevők kizárólag a dokumentáció mellékletét képező - a módosítás ellen jelszóval védett excel táblázatot használhatják. Amennyiben Ajánlattevő nem az ajánlati dokumentáció mellékleteként kiadott excel táblázat kitöltésével ad ajánlatot, az ajánlata érvénytelenítésre kerül. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. A papír alapon benyújtott, valamint az elektronikus példányok közötti esetleges különbözőség esetén az Eredeti jelzéssel ellátott papír alapú példány tekintendő hivatalos és irányadó ajánlatnak. 3. Az ajánlatot írásban és zártan kell benyújtani. Az ajánlat jól lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása Iktatóban és határidő előtt felbontani tilos. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az Ajánlattevőt terheli. Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, példányszámban és időben kerüljön benyújtásra. A postán feladott ajánlatokat Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlat benyújtásának helyén az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat Ajánlattevőt terheli. Amennyiben bármelyik ajánlat az ajánlattételi határidőnél később érkezik meg Ajánlatkérőhöz, úgy az késve érkezett jelzéssel érvénytelenítésre kerül, az eljárásban a továbbiakban már nem vehet részt. 15

16 4. Az ajánlati adatlapon (felolvasólapon) közölni kell az ajánlatok felbontásakor felolvasásra kerülő alábbi adatokat: - Ajánlattevő nevét, székhelyét - Kapcsolattartó nevét - A kalkulált ajánlati árat. Az ajánlatok felbontása előtt a Kbt. 62. (4) bekezdése alapján ismertetésre kerül továbbá a közbeszerzési eljárás becsült értéke, valamint a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege. 5. Az ajánlatokat az ajánlati felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott, illetve a dokumentációban részletezett tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket az ajánlatkérési dokumentációban Ajánlatkérő előír. 6. A szolgáltatás teljesítésében résztvevő valamennyi személynek be kell tartania az ajánlatkérő külső munkavégzőkre vonatkozó hatályos adat és információvédelmi, továbbá informatikai biztonsági, vírusvédelmi és őrzésbiztonsági előírásait, rendelkezéseit. Az ajánlattevő a szerződés megkötésekor köteles nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során az adatvédelemmel és őrzésbiztonsági előírásokkal kapcsolatos jogszabályok rendelkezéseit, valamint ajánlatkérő belső utasításait betartja és betartatja. 7. A titoktartási kötelezettség érvényesítése érdekében Ajánlattevő az Ajánlati levél ( A jelű melléklet) aláírásával nyilatkozik, hogy a teljesítésben részt vevő személyek az adat- és titokvédelemre vonatkozó jogszabályokat betartják. 8. Árváltoztatás a szerződés időtartama alatt nem lehetséges. 9. Ajánlattevő ajánlatában külön nyilatkozatban vállalja, hogy a szerződés teljesítésében részt vevő személyekért sajátjaként felel, továbbá Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy csak olyan személyeket von be a szerződés teljesítésébe, akik büntetlen előéletűek és rendelkeznek erkölcsi bizonyítvánnyal. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés során bármikor bekérheti a teljesítésben résztvevő személyek érvényes erkölcsi bizonyítványát, melyet Ajánlattevő köteles 30 napon belül bemutatni. (Vö.: 24. pont) 10. Ajánlattevő tudomásul veszi és ajánlatában külön nyilatkozatban vállalja, hogy Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt bármikor ellenőrizheti, hogy a meghatározott feladatok végrehajtásába bevont személyek foglalkoztatása a törvényi előírásoknak megfelelően történik-e. A teljes körű ellenőrzés lebonyolításához szükségessé váló kapcsolódó munkaszerződéseket, megállapodásokat, OEP bejelentőket, stb., - az üzleti titkot képező részek kivételével - másolatban, kérésre Ajánlattevő bármikor átadja a Megrendelő részére. 11. Ajánlattevő nyilatkozatban vállalja, hogy az Ajánlatkérő objektumaiba való beléptetéshez, az első belépést megelőzően legalább 5 munkanappal rendelkezésre bocsátja a feladatok végrehajtásában közreműködő dolgozók adatait, nyilatkozatukat az adatok ellenőrizhetőségéről és a büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítványokat, valamint Ajánlattevő, nyilatkozatát a foglalkoztatás módjára vonatkozóan. Ajánlattevőnek a dolgozók adatainak átadásakor nyilatkoznia kell a megjelölt dolgozó foglalkoztatási módjáról és nyilatkozatban vállalni, hogy a szerződés ideje alatt bekövetkezett minden változást legalább 5 munkanappal előbb bejelent Ajánlatkérő részére. 12. Ajánlattevők a Kbt. 54. (1) bekezdése alapján tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 13. Az ajánlattétel tekintetében felhívjuk ajánlattevő figyelmét a Kbt. 28. (1) bekezdésében 16

17 foglaltakra. 14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát cégszerűen aláírva a Kbt. 58. (3) bekezdésére vonatkozóan. 15. Az ajánlatnak - az aláírásra jogosult személyek, valamint a pénzforgalmi jelzőszámok ellenőrzése céljából - tartalmaznia kell Ajánlattevő és (adott esetben) az ajánlatban megjelölt - 10% fölötti - alvállalkozó(k), valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) alábbi iratait: - Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban - Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az esetleges változásbejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásának igazolását (egyszerű másolat), továbbá a változásbejegyzési kérelem másolatát, továbbá - a cégnyilvántartás alapján cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i)nak vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény (Ctv.) 9. szerinti aláírás mintáinak egyszerű másolatát. Meghatalmazás benyújtása esetén a meghatalmazott aláírását is igazolni szükséges. A 10% fölötti alvállalkozónak, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek a jelen francia bekezdés szerinti iratokat csak abban az esetben kell benyújtatnia, ha az ajánlatban olyan irat kerül benyújtásra, amely a 10% fölötti alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet saját nyilatkozatának minősül. - nyilatkozatot a pénzügyi intézményekről számlaszámok megjelölésével, valamint a pénzügyi intézmények nyilatkozatát. 16. A gazdasági szereplő az Ajánlatkérőtől további kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet - kérdéseket tehet fel - az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben ajánlata elkészítéséhez. A gazdasági szereplőknek kérdéseiket írásban kell benyújtaniuk (pl. személyesen, fax, távirat, útján). A gazdasági szereplő felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdések idejében, ésszerű időben megérkezzenek Ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő a kérdésekre a válaszokat legkésőbb az ajánlatok bontását megelőző 6. napon minden gazdasági szereplő részére megküldi (Kbt. 45. (2) bekezdés). Ajánlatkérő amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a 45. (4) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. 17. Az ajánlat, az ajánlati felhívás, valamint az ajánlatkérési dokumentáció a megkötendő szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 18. A felolvasólapon szereplő kalkulált szerződéses értéket megalapozó számítások érdekében Ajánlattevők kizárólag a dokumentáció mellékletét képező - a módosítás ellen jelszóval védett - excel táblázatot használhatják. Amennyiben az Ajánlattevő nem az ajánlati dokumentáció mellékleteként kiadott excel táblázat kitöltésével ad ajánlatot, az ajánlata érvénytelenítésre kerül. A táblázatokban az ellenszolgáltatási összegeket két tizedes jegy pontossággal kell megadni. 19. Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (fentebb és a továbbiakban: Kbt.) előírásai szerint kell eljárni. A Kbt. 36. (3) bekezdése szerint ahol e törvény, vagy e törvény, illetve a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. 20. Az ajánlatban meg kell jelölni: - a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni [Kbt. 40. (1) bekezdés a) pont] 17

18 - az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni [Kbt. 40. (1) bekezdés b) pont]. 21. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20. (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki alkalmassági feltételek és igazolási módjuk a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra. 22. Az ajánlatban (Szolgáltatási folyamat leírás) részletesen kérjük bemutatni: A napi-, heti-, időszakos-, ügyeleti-, nagytakarítási és a külön megrendelt kültéri és beltéri eseti takarítási feladatok végrehajtási menetét, a végrehajtásban résztvevő alkalmazott személyzet létszámát, épületenkénti elosztását. A takarítási feladatok végrehajtásban résztvevő alkalmazott személyzet létszámát az Ajánlattevő úgy határozza meg, hogy a napi-, heti-, és időszakos takarítási feladatok végrehajtása az objektum lapokon kijelölt időintervallumban, a nagytakarítási feladatokat az Ajánlatkérővel előzetesen egyeztetett ütemterv szerint, és a külön megrendelt kültéri és beltéri eseti takarítási feladatokat megegyezés szerint kell végrehajtani. Tekintettel, hogy a takarítandó helyiségekben megjelenő szennyeződések az ott tartózkodó személyek komfortérzetét befolyásolhatják és a helyiségek állagának fokozatos romlását eredményezhetik - a napi, heti és időszakos takarítási feladatok tekintetében - az Ajánlatkérő az 1 fő által takarított mennyiség maximumát 160 m2/órában határozza meg. Amennyiben az adott ingatlanban gépi takarítást is végeznek, kérjük ennek a létszámszükségletét is meghatározni. A takarítási feladatok végrehajtási menete tekintetében Ajánlatkérő az ajánlatban külön kéri bemutatni azt is, hogy mely takarítási tevékenységek végrehajtása esetében történik kézi, és mely takarítási feladatok esetében gépi takarítás. A feltöltő anyagok kihelyezésének és utántöltésének folyamatát, az épületekbe történő szállítását, A teljesítésben használt eszközöket, gépeket, műszaki felszereltséget, A szolgáltatás dokumentálási-, és a takarítási folyamat ISO előírás szerinti belső ellenőrzési rendjét megjelölve a közép-, és felsőszintű ellenőrzéseket végzőket. Havaria esetén megfelelő létszám megszervezésének folyamatát; Ajánlatkérő részéről esetlegesen érkező reklamációk intézkedési folyamatát (pl.: létszámcsökkenés esetén azonnali helyettesítés megszervezése, nem megfelelő minőségű szolgáltatás esetén takarítás azonnali elrendelése érdekében a szükséges lépések megtételét stb.); Alkalmazandó szerek és eszközök megnevezését, technológiai leírást felületenként eszköz és takarítószer bemutatásával együtt; A belső ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok kezelési rendjét. Az ajánlatok elkészítéséhez, valamint a létszám és a költségek kalkulálásához Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzések Tanácsa Elnökének a közbeszerzések tárgyát képező épülettisztítási-takarítási szolgáltatással kapcsolatos minőségi többletkövetelményekről szóló módosított tájékoztatójára (Megjelent a Közbeszerzési Értesítő évi 7. számában, ), továbbá - a tájékoztatóban is hivatkozott - a Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség honlapján (www.matisz.org) közzétett átlagnormákra, valamint az aránytalanul (a régi Kbt. fogalomrendszerében kirívóan) alacsony ár meghatározásával kapcsolatos állásfoglalására. 23. Ajánlattevő külön nyilatkozatban vállalja, hogy a szerződés ideje alatt anyagi felelősséggel tartozik a részére igazolt módon átadott, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tulajdonát képező 18

19 valamennyi tárgyi eszközért is. A szerződés ideje alatt gondoskodik azok meglétéről, állagmegóvásáról és rendeltetésszerű használatáról. 24. Ajánlattevő nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy szerződéskötés után azon okiratok bármikor átadhatók Ajánlatkérő részére, amelyek igazolják, hogy a szerződésben meghatározott feladatokat milyen jogviszony keretében látja el.(vö.: 9. pont) 25. Abban az esetben, ha Ajánlatkérő elhelyezése átszervezés kapcsán változik, új objektummal bővül épületeinek száma, akkor annak takarítását is ezen eljárás keretében kötött szerződés terhére kívánja biztosítani, a II.2.1. pontban jelzett eltérítés mértékéig. A pluszként jelentkező feladatok alapján további szolgáltatási díj illeti meg az Ajánlattevőt. Minden egyes pótlólagos feladat értékét Ajánlatkérő az adott objektummal azonos, vagy ahhoz legjobban hasonló funkciójú, műszaki paramétereket tartalmazó objektum esetében alkalmazott egységárak alapján határozza meg. 26. Ajánlattevő nyilatkozzon arra vonatkozólag, hogy a takarításhoz felhasznált szerek és eszközök a környezetvédelmi előírásoknak megfelelnek, illetve hogy az alkalmazott szerek rendelkeznek biztonsági lappal, melyekhez való hozzáférést - a balesetvédelmi előírások betartása érdekében - minden egyes objektumban biztosít. 27. Ajánlattevő nyilatkozatban vállalja, hogy a higiéniai utántöltő berendezésekhez, szappanadagolókhoz technológiailag megfelelő, a dokumentációban meghatározott minőségű(anionos felületaktív anyag parfüm illattal PH semleges)töltőanyagot használ. 28. Ajánlattevő külön nyilatkozatban kijelenti, hogy a munkatársainak feladatvégzéséhez a szükséges, és a munkavédelmi előírásoknak maximálisan megfelelő tiszta, rendezett, egységes munkaruhát és egyéb szükséges munkavédelmi eszközöket, továbbá a technológiai folyamat végrehajtásához szükséges munkaeszközöket és biztonságtechnikai felszerelést biztosít. 29. Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít az alábbi ütemezésben és helyszíneken: 1. nap (2015. november 16. 9:00 óra): - Budapest, V. Széchenyi u. 2. (A, B, C épület) - Budapest, V. Zoltán u Budapest, V. Sas u Budapest, V. Sas u Budapest, V. Deák F. u nap (2015. november 17. 9:00 óra): - Budapest, III. Tímár u Budapest, V. Szív u Budapest, V. Falk M. u Budapest, VI. Rózsa u Budapest, VI. Szív u nap (2015. november 18. 9:00 óra): - Budapest, VIII. Delej u Budapest, VIII. Fiumei u Budapest, XIII. Fivér u. 4/C. - Budapest, VIII. Nagy Fuvaros u Budapest, VIII. Auróra u Budapest, IX. Mátyás u nap (2015. november 19. 9:00 óra): - Budapest, X. Gyömrői út Szob, Ady E. u. 17/b. 19

20 - Budaörs, Dózsa György út 1/b. Találkozás az első helyen megjelölt helyszíneken a megjelölt időpontokban. A helyszínekre való eljutást az Ajánlattevőnek kell megoldania. A helyszíni bejárás nem konzultációs jellegű. 30. Az írásbeli összegezés megküldésének tervezett időpontja: a Kbt. 77. (1)-(2) bekezdései szerint. A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés napját követő 10 napos időtartam lejártát követően. 31. Ajánlatkérő a Kbt (4) bekezdés értelmében a nyertes Ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben a második legkedvezőbb Ajánlattevőt az ajánlatok értékeléséről készített írásbeli összegezésben megjelöli, valamint a rendelkezésre álló anyagi fedezet ezt lehetővé teszi. 32. Az ajánlatban Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell Magyarország Alaptörvénye 39. cikke (1) bekezdésében foglalt átláthatósági követelmények teljesüléséről. 33. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek önállóan, vagy más szervezet (személy) kapacitására is támaszkodva kíván megfelelni. Amennyiben Ajánlattevő az alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (személy) kapacitására is támaszkodik, úgy ezt a szervezetet az ajánlatban meg kell jelölni és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik, továbbá ezen szervezetnek a Kbt. 55. (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, valamint az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételeknek történő megfelelést. 34. Más szervezet kapacitására történő támaszkodás esetén Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 55. (6) bekezdésének a-c) pontjai tekintetében. 35. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 3. -a alapján milyen vállalkozásnak minősül. [Kbt. 60. (5) bekezdés] 36. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 36. (3) és a 60. (3) bekezdései szerint eredeti aláírt példány benyújtása szükséges). (Ajánlatkérési dokumentáció A és B mellékletei.) 37. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű hiteles vagy felelős fordítása is benyújtandó egyszerű másolatban. A hiteles fordítás esetén az adott fordítást a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.26.) MT rendelet, illetve az annak végrehajtásáról szóló 7/1986. (VI.26.) IM rendelet alapján az arra jogosult fordító végzi, és azt a rendeleteknek megfelelő módon hitelesíti. Felelős fordítás alatt ajánlatkérő azt érti, hogy a fordítást az ajánlattevő cégszerű aláírással hitelesíti és tartalmáért az ajánlattevő teljes felelősséget vállal. Az utóbbi esetben ajánlattevő cégszerű képviseletére jogosult személyé(/ei)nek az ajánlatban külön nyilatkoznia(/iuk) kell, hogy a fordítás tartalmilag mindenben megegyezik az eredeti szöveggel és ezért az ajánlattevő felelősséget vállal. 38. Ajánlatkérő a Kbt a alapján hiánypótlási lehetőséget biztosít. 39. A Kbt. 80. (1) bekezdése alapján Ajánlattevő az ajánlatában, valamint a szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is (Ptk. 2:47. )) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 20

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293944-2013:text:hu:html Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276157-2011:text:hu:html HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:267386-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Telefon: +36 66441536

Telefon: +36 66441536 13. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134980-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

"OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása

OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013 közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása "OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő kijelölt

Részletesebben

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226730-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 9/09/2009 S181 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Postai irányítószám: 4032

Postai irányítószám: 4032 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:105047-2010:text:hu:html HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járművillamosrendszer-javítási szolgáltatások 2015/S 086-156519. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Járművillamosrendszer-javítási szolgáltatások 2015/S 086-156519. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156519-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járművillamosrendszer-javítási szolgáltatások 2015/S 086-156519 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:46614-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

Felhívás - Villamos energia adásvételi szerződés a Miskolci Egyetem részére

Felhívás - Villamos energia adásvételi szerződés a Miskolci Egyetem részére Felhívás - Villamos energia adásvételi szerződés a Miskolci Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása

Tájékoztató az eljárás eredményéről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása Tájékoztató az eljárás eredményéről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása Szerződéskötés dátuma: kezdete: 2009. június 1. befejezése: 2013.

Részletesebben

SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY

SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L 2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E mail: mp ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on line formanyomtatványok:

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I.

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. 5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Postai irányítószám: 1131

Postai irányítószám: 1131 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: XIII. Kerületi Közszolgáltató

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága,

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 171-261955 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 171-261955 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261955-2010:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 171-261955 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK. a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez. A) rész

MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK. a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez. A) rész MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez A) rész A kérelmező gazdasági-, pénzügyi alkalmasságát igazoló adatok 1. Mérleg A kérelmező saját vagy jogelődje

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 121-221482. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 121-221482. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221482-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 121-221482 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Iktató

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/129. lapszám

Részletesebben

A hirdetmény közbeszerzési eljárás meghirdetésére irányul? igen nem

A hirdetmény közbeszerzési eljárás meghirdetésére irányul? igen nem EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121366-2010:text:hu:html HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

VIII. MELLÉKLET. Város: Budapest Postai irányítószám: Ország: Telefon: +36 14368243. Fax: +36 14368370

VIII. MELLÉKLET. Város: Budapest Postai irányítószám: Ország: Telefon: +36 14368243. Fax: +36 14368370 VIII. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Baja: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Baja: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 1/6 HU-Baja: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2009/S 34-050060 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Bács

Részletesebben

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről 1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási

Részletesebben

Felhasználási keretszerződés keretében hivatkozó közlemények bibliográfiai metaadatainak beszerzése - ajánlati felhívás

Felhasználási keretszerződés keretében hivatkozó közlemények bibliográfiai metaadatainak beszerzése - ajánlati felhívás Felhasználási keretszerződés keretében hivatkozó közlemények bibliográfiai metaadatainak beszerzése - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

Agóra- Erkel Ferenc Multifunkcionális Közösségi Központ kialakítása építési beruházás kivitelezése

Agóra- Erkel Ferenc Multifunkcionális Közösségi Központ kialakítása építési beruházás kivitelezése Agóra- Erkel Ferenc Multifunkcionális Közösségi Központ kialakítása építési beruházás kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Vállalkozási szerződés keretében TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0006 Agóra-multifunkcionális

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ]

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ] KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 1 / 9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432366-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 Magyar

Részletesebben

Győr, Kossuth L. u. 22/b szám alatti műemléki védelem alatt álló lakóépület felújítása.

Győr, Kossuth L. u. 22/b szám alatti műemléki védelem alatt álló lakóépület felújítása. Győr, Kossuth L. u. 22/b szám alatti műemléki védelem alatt álló lakóépület felújítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/139 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

13/06/2009 S112 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2009/S 112-161419

13/06/2009 S112 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2009/S 112-161419 13/06/2009 S112 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2009/S 112-161419 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Budapest

Részletesebben

Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Debreceni Egyetem Gazdasági Főigazgatóság Címzett:

Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Debreceni Egyetem Gazdasági Főigazgatóság Címzett: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Kbt.122/A szerinti hirdetmény nélküli eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Debreceni Egyetem Nemzeti azonosító:(ha ismert) AK01719

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 14. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Vezető Tisztségviselők Felelősségbiztosítása tárgyú TED 2009/S 242-346883 számon megjelent hirdetmény módosítása

Vezető Tisztségviselők Felelősségbiztosítása tárgyú TED 2009/S 242-346883 számon megjelent hirdetmény módosítása Vezető Tisztségviselők Felelősségbiztosítása tárgyú TED 2009/S 242-346883 számon megjelent hirdetmény módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/8 Beszerzés tárgya: SectionII.xmlobject.ii_1_2_d1 további

Részletesebben

Eljárás eredményről szóló tájékoztató (karbantartás)

Eljárás eredményről szóló tájékoztató (karbantartás) Eljárás eredményről szóló tájékoztató (karbantartás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? IGEN X. Ország Magyarország

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? IGEN X. Ország Magyarország EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

Szeghalom Kossuth utca 5. sz. alatti Bölcsőde és Újtelep III. u. 15. sz. alatti Óvoda előtti parkoló építése - eljárás eredménye

Szeghalom Kossuth utca 5. sz. alatti Bölcsőde és Újtelep III. u. 15. sz. alatti Óvoda előtti parkoló építése - eljárás eredménye Szeghalom Kossuth utca 5. sz. alatti Bölcsőde és Újtelep III. u. 15. sz. alatti Óvoda előtti parkoló építése - eljárás eredménye Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/101 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Föld alatti vasútpályával kapcsolatos munkálatok 2013/S 176-304451. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Föld alatti vasútpályával kapcsolatos munkálatok 2013/S 176-304451. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:304451-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Föld alatti vasútpályával kapcsolatos munkálatok 2013/S 176-304451 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

tajek_hc_mobilkonzultacio_2015

tajek_hc_mobilkonzultacio_2015 tajek_hc_mobilkonzultacio_2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/81 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Újköztemető szociális parcella kialakítása - Tájékoztató az eljárás eredményéről

Újköztemető szociális parcella kialakítása - Tájékoztató az eljárás eredményéről Újköztemető szociális parcella kialakítása - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/107 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

FORDÍTÁS/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/86. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

FORDÍTÁS/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/86. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: FORDÍTÁS/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/86 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Hirdetmény

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/28. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/28. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Szerződésmódosítás - Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. számára kifejlesztett, üzembe helyezett, műszaki információs rendszereinek (HŐTÉR,és alrendszerei) adatbázis üzemeltetetése, valamint opcionálisan szükséges

Részletesebben

Villamosenergia beszerzés 2016

Villamosenergia beszerzés 2016 Villamosenergia beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

Karbantartási feladatok ellátása

Karbantartási feladatok ellátása Karbantartási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Országos Tisztifőorvosi Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Országos Tisztifőorvosi Hivatal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg (352) 29 29 42 670 mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató (Társasház integrált felújítása a Magdolna Negyed Program III. keretében)

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató (Társasház integrált felújítása a Magdolna Negyed Program III. keretében) Eljárás eredményéről szóló tájékoztató (Társasház integrált felújítása a Magdolna Negyed Program III. keretében) Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/54 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről 1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név cím és kapcsolattartási

Részletesebben

Zala Megyei Kórház Zalaegerszeg 2010. Földgáz beszerzése

Zala Megyei Kórház Zalaegerszeg 2010. Földgáz beszerzése EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 2 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

irányítószám: Ország: Magyarország

irányítószám: Ország: Magyarország 25/392-4/2014. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

Részletesebben

Webkamera - Tájékoztató az eljárás eredményéről 1.

Webkamera - Tájékoztató az eljárás eredményéről 1. Webkamera - Tájékoztató az eljárás eredményéről 1. Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/118 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Tájékoztató az eljárás Hirdetmény típusa: eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, valamint a Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatósága telephelyein adatrögzítési, valamint kapcsolódó adminisztrációs, ügyviteli és

Részletesebben

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - tájékoztató az eljárás eredményéről

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - tájékoztató az eljárás eredményéről KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/113 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

SMART CITY - Nyári Egyetem

SMART CITY - Nyári Egyetem SMART CITY - Nyári Egyetem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ Üzemanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/12 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről EUHL Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos Közzététel

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

korrigendum - A II. számú Gazdasági Működtető Központ (Tárogató út) részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződéskeretében.

korrigendum - A II. számú Gazdasági Működtető Központ (Tárogató út) részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződéskeretében. korrigendum - A II. számú Gazdasági Működtető Központ (Tárogató út) részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződéskeretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 A II. számú Gazdasági Működtető

Részletesebben

Oracle licenckövetés/2012.

Oracle licenckövetés/2012. Oracle licenckövetés/2012. Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/140 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Tájékoztató szerződésről - beavatkozás nélküli vese- és epekőterápiára szolgáló kőzúzó berendezés

Tájékoztató szerződésről - beavatkozás nélküli vese- és epekőterápiára szolgáló kőzúzó berendezés Tájékoztató szerződésről - beavatkozás nélküli vese- és epekőterápiára szolgáló kőzúzó berendezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/55 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/141 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 5 Ajánlatkérő: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos

Részletesebben

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:ojs@publications.europa.eu Információ

Részletesebben

Gyógyszerek beszerzése az Intézeti gyógyszertár részére (KOR-04/2013) táj.

Gyógyszerek beszerzése az Intézeti gyógyszertár részére (KOR-04/2013) táj. Gyógyszerek beszerzése az Intézeti gyógyszertár részére (KOR-04/2013) táj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/148 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Gépjármű felelősség- és casco biztosítási szolgáltatás nyújtása az Országgyűlés Hivatala részére (528/2013)

Gépjármű felelősség- és casco biztosítási szolgáltatás nyújtása az Országgyűlés Hivatala részére (528/2013) Gépjármű felelősség- és casco biztosítási szolgáltatás nyújtása az Országgyűlés Hivatala részére (528/2013) Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/143 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Riasztó és kamera rendszer beszerzése [ED]/2013.

Riasztó és kamera rendszer beszerzése [ED]/2013. Riasztó és kamera rendszer beszerzése [ED]/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/6 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG Fax +352 2929-42670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG Fax +352 2929-42670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG Fax +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és online formanyomtatványok:

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla-hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet

Részletesebben

ME ZRt 12/2014 Kevéssé használt heveder beszerzés

ME ZRt 12/2014 Kevéssé használt heveder beszerzés ME ZRt 12/2014 Kevéssé használt heveder beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE

Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Tájékoztatás az eljárás eredményéről - Győr, Kossuth Lajos u. 21. sz. ingatlan felújítása.

Tájékoztatás az eljárás eredményéről - Győr, Kossuth Lajos u. 21. sz. ingatlan felújítása. Tájékoztatás az eljárás eredményéről - Győr, Kossuth Lajos u. 21. sz. ingatlan felújítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/26 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. - Nyomdai szolgáltatás - Ajánlati felhívás

Magyar Turizmus Zrt. - Nyomdai szolgáltatás - Ajánlati felhívás Magyar Turizmus Zrt. - Nyomdai szolgáltatás - Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.01.23. Iktatószám: 868/2015 CPV Kód: 30199000-0;30192000-1;30197000-6;30192112-9

Közzététel dátuma: 2015.01.23. Iktatószám: 868/2015 CPV Kód: 30199000-0;30192000-1;30197000-6;30192112-9 Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az Önkormányzat intézményei részére papír, irodaszerek, és nyomtatványok beszerzése (er. táj.) Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodájának a csoportszoba kialakításához szükséges berendezések, felszerelések, fejlesztő eszközök beszerzése - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Tájékoztatás az eljárás eredményéről.

Tájékoztatás az eljárás eredményéről. Tájékoztatás az eljárás eredményéről. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/14 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

[ ] Általános közszolgáltatások [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Általános közszolgáltatások [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Dr.

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL A

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL A 4. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az útdíjfizetési rendszer átalakításához szükséges műszaki szakértői és igazgatás-szervezési tanácsadási szolgáltatás beszerzése

Az útdíjfizetési rendszer átalakításához szükséges műszaki szakértői és igazgatás-szervezési tanácsadási szolgáltatás beszerzése Az útdíjfizetési rendszer átalakításához szükséges műszaki szakértői és igazgatás-szervezési tanácsadási szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/13 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25., illetőleg Magyarország területén Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25., illetőleg Magyarország területén Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: a magyarországi földfelszíni televíziós műsorszórás digitális átállásához kapcsolódó kreatív tervezési és kivitelezési, médiatervezési és médiavásárlási, valamint PR és Call Center üzemeltetési feladatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

HU-Budapest: Nyomtatási és kapcsolódó szolgáltatások 2009/S 137-200738 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Nyomtatási és kapcsolódó szolgáltatások 2009/S 137-200738 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 HU-Budapest: Nyomtatási és kapcsolódó szolgáltatások 2009/S 137-200738 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben