Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás"

Átírás

1 Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 7760/2015 CPV Kód: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Ajánlatkérő: Magyar Posta Zrt. Beszerzési Igazgatóság Magyar Posta Zrt., Raktározási és Teljesítés helye: Készletgazdálkodási Szolgáltató Központ / Ruharaktár, 1149 Budapest, XIV. Egressy u Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Postai szolgáltatások EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: Ajánlati felhívás Egyes ágazatokban2004/17/ek irányelv I. szakasz: ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Magyar Posta Zrt. Beszerzési Igazgatóság Nemzeti azonosító (ha ismert): AK04804 Postai cím: Dunavirág u Város: Budapest Postai irányítószám: 1138 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Jenővári Judit, dr. Török Ibolya Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): 1

2 A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.melléklet II) pontját) Az ajánlatokat részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.melléklet III) pontját) I.2) Fő tevékenység Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz x Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz- szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb: (nevezze meg) I.3) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Adásvételi szerződés védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek szállítására II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés 2

3 Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően x Árubeszerzés x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C2. mellékletben A teljesítés helye Magyar Posta Zrt., Raktározási és Készletgazdálkodási Szolgáltató Központ / Ruharaktár, 1149 Budapest, XIV. Egressy u NUTS-kód HU101 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (ha szükséges) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: hónapban: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül Pénznem: és között. Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert) II.1.5) A szerződés a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek szállítása a dokumentációban meghatározottaknak megfelelően, az alábbi részek szerinti megosztásban: 1. rész bukósisakok 2. rész sapkák 3. rész esővédők 4. rész téliesített dzsekik 3

4 5. rész motoros védőruházat 6. rész téli kesztyűk 7. rész biztonsági félcipők 8. rész orrmerevítéses védőcipők 9. rész motoros bakancsok 10. rész magasszárú férfi-női téli cipők 11. rész motoros kesztyűk 12. rész villanyszerelő félcipők 13. rész meleg béléses melles nadrágok 14. rész téli sapkák 15. rész védőkesztyűk A jelen eljárás alapján megkötendő szerződésben Ajánlatkérő kizárólag arra vállal kötelezettséget, hogy a beszerzés tárgyát képező, a nyertes Ajánlattevő által megajánlott termékekre a szerződés aláírását követő 24. hónap utolsó napjáig terjedő időtartam alatt a nyertes Ajánlattevő ajánlata által érintett részekre meghatározott fix érték erejéig megrendelés(eke)t bocsát ki. A részenkénti opciós érték lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Azon részek esetében, ahol a részeken belül többféle termék rendelhető, Ajánlatkérő nem határozza meg, hogy a fix, ill. opciós ellenérték terhére mely termékeket és milyen mennyiségben fog rendelni. Ajánlatkérő a dokumentáció részeként csatolt excel táblázatban kifejezetten tájékoztató jelleggel megadja a tervezetten rendelni kívánt termékeket és azok mennyiségét, azonban jelzi, hogy ezen mennyiségekre vonatkozóan Ajánlatkérőnek nem keletkezik rendelési kötelezettsége, így Ajánlatkérő jogosult arra, hogy egyes termékeket ne, a feltüntetett mennyiségtől eltérő mennyiségben rendeljen. II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részekre vonatkozó információk (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) A beszerzés részekből áll: igen (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre 4

5 x egy több részre valamennyi részre II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) Ajánlatkérő összesen nettó ,- Ft értékű (nettó ,- Ft fix és nettó ,- Ft opció) védőruházati, védőlábbeli, ill. védőeszköz termék szállítására tart igényt. A részek szerinti teljes érték megoszlása nettó Ft-ban a következő: Rész száma: Rész megnevezése: Fix érték (nettó HUF) Opciós érték (nettó HUF) Teljes érték (nettó HUF) 1. rész bukósisakok rész sapkák rész esővédők rész téliesített dzsekik rész motoros védőruházat rész téli kesztyűk rész biztonsági félcipő rész orrmerevítéses védőcipők rész motoros bakancsok rész magasszárú férfi-női téli cipők rész motoros kesztyűk rész villanyszerelő félcipők rész meleg béléses melles nadrágok rész téli sapkák rész védő kesztyűk (ha ismert, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: és között. Pénznem: II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ Vételi jog (opció) igen (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: A kötelező megrendelési érték elérése esetén Ajánlatkérőnek vételi joga van a termékekre, nettó ,- Ft opcionális keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő az opció lehívásáról tetszőleges számú részletben, szabadon rendelkezhet. Az opció Ajánlatkérő számára megrendelési kötelezettséget nem jelent. Ajánlattevő elfogadja, hogy nincs semmilyen jogcímen kártérítési-, egyéb igénye arra az esetre, ha Ajánlatkérő nem él az opciós jogával. Amennyiben az Ajánlatkérő élni kíván vételi jogával, az opciós mennyiség megrendelésére írásbeli nyilatkozattal, megrendelés kibocsátásával (lehívás) vállal kötelezettséget. Az opció lehívása az Ajánlatkérő által küldött írásbeli egyedi megrendelés megküldésével történik. (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: 24 napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2. 3 ) Meghosszabbításra vonatkozó információk A szerződés meghosszabbítható nem 5

6 A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha van ilyen) és között (ha ismert) Meghosszabbítható szerződések esetén a további hirdetmények tervezett ütemezése: hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 24 napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Kezdés: (nap/hónap/év) III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: I. Kötbér (késedelmi és meghiúsulási vonatkozó kötbér) a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben részletezetteknek megfelelően. II. Ajánlattevőként szerződő félnek a megrendelési kötelezettséggel érintett, valamint az opcionálisan megrendelhető védőruházati termékek szállításának elmaradásából (meghiúsulásából), valamint késedelmes teljesítéséből eredő igények biztosítékaként a Kbt (2) bekezdése és a Kbt (4) bekezdése szerint, a fix megrendelési érték és az opcionális keretösszeg együttes nettó összege 5%-ának megfelelő értékben biztosítékot kell nyújtania dokumentációban és a szerződéstervezetben részletezetteknek megfelelően. A biztosíték nyújtása történhet a Kbt (6) bekezdés a) pontja alapján - nyertes Ajánlattevőként szerződő fél választása szerint - az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára óvadékként történő befizetéssel/átutalással, bank biztosító által vállalt garancia (a továbbiakban: ún. garanciavállaló nyilatkozat), banki készfizető kezesség biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvény formájában, a dokumentációban részletezettek szerint A biztosítéknak a szerződés aláírásától számított 24. hónap utolsó napját követő 105. napig kell Ajánlatkérő rendelkezésére állnia. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a biztosítékot a szerződéskötés időpontjáig Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/ hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: - Ajánlatkérő előleget nem fizet. - Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást Kbt alapján, a Ptk 6:130 (1) bekezdés, valamint az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ában foglaltak figyelembevételével, az Ajánlattevő számlájára átutalással fizeti meg a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben részletezett feltételek szerint. Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat a szerződéstervezet pont szerint kerül meghatározásra. A pénzügyi teljesítéssel összefüggő egyéb feltételekre a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat irányadók. 6

7 III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Ajánlatkérő az eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Amennyiben több Ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek, az együttműködési megállapodásra egyebekben a jelen felhívás VI.3) 18. pontja is vonatkozik. III.1.4) Egyéb különleges feltételek: A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében, valamint az eljárásban nem lehet Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelynek tekintetében az 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll. Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az Ajánlattevőt, akivel, illetőleg akinek az alvállalkozójával az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezettel szemben a Kbt. 56. (1) és (2) bekezdésében, előírt kizáró okok bármelyike fennáll. A megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek az ajánlatban a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2., 4., 6. és 10. szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek a Kbt. 58. (3) bekezdése alapján az ajánlatában írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az egyes nyilatkozatok megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintákat készített, melyek a dokumentáció I. mellékletében találhatók. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A 310/2011. (XII. 22.). Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három üzleti év (2012, 2013, 2014) közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor 7

8 kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor alkalmasságát működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozattal kell igazolnia. A 310/2011. (XII. 22.). Korm. rendelet 14. (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő az (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Az alkalmasság minimum követelménye(i) : A szerződés teljesítésére alkalmatlannak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az előző három üzleti évben, illetve a működési ideje alatt (amennyiben az ajánlattevő az időszak kezdete után kezdte meg működését) a közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el az alábbi értéket: 1. rész: bukósisakok szállítása esetében a 8,15 millió forintot 2. rész: sapkák szállítása esetében a 2,6 millió forintot. 3. rész: esővédők szállítása esetében a 49 millió forintot. 4. rész: téliesített dzsekik szállítása esetében a 72,6 millió forintot 5. rész: motoros védőruházat szállítása esetében a 39,3 millió forintot 6. rész: téli kesztyűk szállítása esetében a 6,46 millió forintot 7. rész: biztonsági félcipők szállítása esetében a 15,9 millió forintot 8. rész: orrmerevítéses cipők szállítása esetében a 12,3 millió forintot 9. rész: motoros bakancsok szállítása esetében a 7,4 millió forintot 10. rész: női-férfi magasszárú téli cipők szállítása esetében a 39 millió forintot 11. rész: motoros kesztyűk szállítása esetében az 1,71 millió forintot 12. rész: férfi villanyszerelő cipők szállítása esetében a 0,158 millió forintot 13. rész: melegbéléses mellesnadrágok szállítása esetében az 54,4 millió forintot 14. rész: téli sapkák szállítása esetében a 7,1 millió forintot. 15. rész: védőkesztyűk szállítása esetében a 8,74 millió forintot Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. (1) bekezdésének d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bekezdése szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. (6) bekezdésében meghatározott módon támaszkodhat. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek az alábbiakban részletezett módon kell a szerződés teljesítésére való műszaki illetve szakmai alkalmasságát igazolnia: 8

9 1) A 310/2011. (XII. 22.) Korm. rend. 15. (1) bekezdés a) pont szerint, jelen ajánlati felhívás TED-re való ( feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb, a megpályázott rész(ek) tárgya szerinti védőruházati, védőlábbeli, ill. védőeszköz termékek szállítására vonatkozó befejezett szállításainak ismertetése figyelemmel a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (1)-(2) bekezdésére, az ajánlatkérési dokumentáció 13 sz. mellékletében megadott minta szerinti tartalommal. Ha a szerződést kötő másik fél a) a Kbt. 6. (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott aláírt igazolást kell csatolni; b) az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást, a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát kell csatolni a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (1) bekezdés szerint. A referenciaigazolásnak/nyilatkozatnak minimálisan tartalmaznia kell: a megpályázott rész(ek) számát, a szállított termékek megnevezését, a teljesítés időpontját (év, hónap, nap), a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét (székhelyét), a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és telefonszámát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. a szerződést teljesítő szervezet (Ajánlattevő/ az igénybe venni kívánt alvállalkozó /a Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti szervezet) cégszerű aláírását. 2) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 15. (1) bekezdés d) pontja alapján valamennyi, Ajánlattevő által megpályázott résszel érintett, a dokumentációban - a Műszaki követelmények pontban - meghatározott termék mintapéldányának csatolása és cégszerűen aláírt műszaki leírásának benyújtása. Az alkalmasság minimum követelménye(i) : Ajánlatkérő alkalmatlannak nyilvánítja Ajánlattevőt (közös Ajánlattevőket), amennyiben az Ajánlattevő (közös Ajánlattevők) együttesen: 1) nem rendelkeznek a megpályázott rész tárgya szerinti, hasonló védőruházati, védőlábbeli, ill. védőeszköz termék vonatkozásában az alábbi nettó értéket elérő: 1. rész Ft; 2. rész ,- Ft; 3. rész ,- Ft; 4. rész ,- Ft; 5. rész ,- Ft; 6. rész ,- Ft; 7. rész ,- Ft; 8. rész Ft; 9. rész ,- Ft; 10 rész ,- Ft; 11. rész ,- Ft; 12. rész ,- Ft; 13. rész ,- Ft; 14. rész ,- Ft; 15. rész ,- Ft;- értéket elérő szerződésszerűen teljesített referenciával jelen ajánlati felhívás TED-re való ( feladásától visszafelé számított 36 hónap során összesen, 2) az ajánlatához csatolt valamennyi megpályázott részre vonatkozó, a dokumentációban - Műszaki követelmények pontban - meghatározott termék 1-1 db mintapéldánya és a megpályázott részek tekintetében benyújtott műszaki leírásban foglaltak nem felelnek meg a dokumentáció Műszaki követelmények pontban meghatározott feltételek bármelyikének, akár egynek is. A Kbt. 55. (4) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet ( személy) 9

10 kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: i) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, ii) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, iii) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Tárgyalásos 10

11 Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén, a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) IV. 2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) (ha szükséges, a B. mellékletben adja meg a részekhez kapcsolódó bírálati szempontokra vonatkozó további információkat) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati felhívásban az ajánlattételi felhívásban meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni igen (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a 257/2007. (X. 4.) Korm. rendeletben foglalt - a 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti módosításoknak megfelelő - elektronikus árlejtési szabályokat figyelembe véve. Az elektronikus árlejtésre vonatkozó szabályokat az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza. IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem (igen válasz esetén) Időszakos előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -, dátum: (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -, dátum: (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -, dátum: (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei (a DBR kivételével) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/06/30 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 A dokumentációért fizetni kell igen (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: 11

12 A fizetés feltételei és módja: A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti, megkérheti a jelen Ajánlati felhívás I.1) pontjában megadott elérhetőségeken. A dokumentáció fenti bruttó ,- Ft (a bruttó összeg 21,26 %-os áfát tartalmaz) díj ellenértékét kizárólag a Kbt (4) bekezdése szerinti szervezet (az eljárás nyertese(i), - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített és az összegezésben így megjelölt szervezet) köteles megfizetni az alább meghatározott feltételek szerint. Ajánlatkérő a dokumentáció ellenértékére vonatkozó számlát az eredményhirdetést követően megküldi nyertes Ajánlattevő(k) részére. A dokumentáció ellenértékét a Magyar Posta Zrt. FHB Banknál vezetett számú fizetési számlájára történő befizetéssel/átutalással kell megfizetni legkésőbb az eredményhirdetést követő 10 napon belül. Az átutaláson az alábbi megjegyzésnek kell szerepelnie a közlemény rovatban: - Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása kiállított számla számlaszáma A dokumentáció vételárának elektronikus átutalással történő teljesítése esetén, Ajánlattevőnek a kinyomtatott átutalási igazolás cégszerűen aláírt példánya nyújtandó be igazolásul. Hivatkozásként kérjük megjelölni: Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása Dokumentáció ellenértéke További információ a jelen felhívás VI.3) 2. pontjában található. IV.3.4) Ajánlattételi részvételi határidő Dátum: 2015/06/30 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás) -ig (nap/hónap/év) Az időtartam hónapban: napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2015/06/30 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 Hely: Magyar Posta Zrt. Beszerzési Igazgatóság 1138 Budapest, Dunavirág u FSZ08. tárgyaló Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. (2) bekezdésében meghatározott személyek. VI. SZAKASZ: kiegészítő INFORMációk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem 12

13 (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/ programmal kapcsolatos nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/ program(ok)ra: VI.3) További információk: 1) Ajánlatkérő a Kbt. 67. (1) bekezdése alapján lehetőséget biztosít a hiánypótlásra és felvilágosítás kérésre. A hiánypótlás nem járhat a Kbt. 2. (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (szakmai ajánlat) módosításával. Erre tekintettel Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában az előírt teljes összeggel Ajánlatkérő rendelkezésére kell állnia, ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 74. (2) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen. A hiánypótlás során nem lehet az ajánlat olyan hibáját kijavítani, mely miatt már a benyújtáskor a Kbt. 74. (2) bekezdés c) pontja szerint érvénytelen. Ajánlatkérő hiánypótlást biztosít, ha az Ajánlattevő nem megfelelő példányszámban nyújtotta be ajánlatát. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati biztosíték hiánypótlása - tekintettel arra, hogy annak az ajánlattételi határidő lejártakor az előírtak szerint rendelkezésre kell állnia - nem lehetséges. Ennek megfelelően nem csatolható utólag az ajánlati biztosíték nyújtását igazoló garanciavállaló nyilatkozat, illetőleg a biztosítási szerződésen alapuló készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, de pótolható e dokumentumok eredeti példánya, amennyiben azok másolatát ajánlattevő az ajánlatában benyújtotta. Továbbá átutalás/befizetés választása esetén nem pótolható az előírt összeg átutalása/befizetése, de pótolható az erre vonatkozó dokumentum benyújtása, amennyiben az ajánlati biztosíték teljes összege az ajánlattételi határidő lejártáig megérkezett Ajánlatkérő számlájára. A hiánypótlás során a Kbt. 26. nem megfelelő alkalmazása esetén az ajánlatban alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő közös ajánlattevőnek minősíthető. 2) A Kbt. 52. (2) bekezdése szerint a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció Ajánlatkérőnél dokumentált átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A Kbt. 49. (6) bekezdése alapján a dokumentációt ajánlatonként legalább egy Ajánlattevőnek (közös ajánlat benyújtása esetén a közös ajánlattevők valamelyikének), (alvállalkozó bevonása esetén) az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak Ajánlatkérőtől át kell vennie. A dokumentáció átvehető Ajánlatkérő jelen felhívás I.1) pont szerinti elérhetőségeinek valamelyikére küldött, írásban történő kérelem ellenében, amelyben meg kell adni legalább az Ajánlattevő cég megnevezését, székhelyét, a kapcsolattartó személy nevét, a kapcsolattartásra vonatkozó postacímét, faxszámát, címét. Ajánlatkérő a dokumentációt postán elektronikus úton (szerkeszthető és nem szerkeszthető (PDF) formátumban CD-n) egyaránt az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja. Eltérés esetén a papír alapon átadott dokumentáció a mérvadó. A dokumentáció terjedelme miatt faxon történő megküldés nem lehetséges. A dokumentáció megküldése postai úton is kérhető. Postai úton történő megküldése a kérelem kézhezvételét követően, a Kbt. 50. (3) bekezdése szerint küldi meg Ajánlatkérő az ajánlattevő kérelemben megjelölt elérhetőségére. Az átvett dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető és kizárólag az ajánlattételhez 13

14 használható fel. A dokumentáció átvehető személyesen a Magyarország, 1138 Budapest, Dunavirág u III. torony 3. emelet 9. szobában (azaz 3309 szoba) munkanapokon hétfőtől-péntekig 09:00-13:30 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 08:30-11:00 óra között. 3) Szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegzés megküldését követő első naptól számított 11. napon (amennyiben ez nem munkanap, az azt követő első munkanapon). Amennyiben az eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be, akkor Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a Kbt (8) bekezdésének megfelelően az írásbeli összegzés megküldését követő első naptól számított tíz napos időtartam letelte előtt megkösse. 4) Ajánlattevő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést. Amennyiben Ajánlatkérő az írásbeli összegezésben megjelöli az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezetet, úgy a nyertes visszalépése esetén, illetve abban az esetben, ha az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek szerint vele szerződni nem lehet - így különösen amennyiben a nyertes Ajánlattevő nem tesz eleget a dokumentációban részletezettek szerinti biztosíték (Kbt (2) bek. szerinti és a Kbt (4) szerinti biztosíték) nyújtási kötelezettségének - Ajánlatkérő szerződéskötésre hívhatja fel a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezetet a Kbt (4)-(5) bekezdése szerint. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - amennyiben ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezetet (személyt) az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik. 5) A közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki követelményjegyzéket az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza. Az Ajánlattevő által megajánlani kívánt védőruházati, védőlábbeli, ill. védőeszköz terméknek meg kell felelnie a műszaki követelményjegyzékben foglalt előírásoknak, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelennek minősül. Ajánlattevő a megajánlott termékekre vonatkozó műszaki leírást köteles az ajánlatához mellékelni. Amennyiben az Ajánlattevő által megajánlani kívánt védőruházati, védőlábbeli, ill. védőeszköz termék műszaki leírása idegen nyelvű, a termékleírást elegendő egyszerű magyar fordításban benyújtani 6) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt az alábbiakban felsorolt részek esetében a Kbt a alapján ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke részenként: Az 1. rész tekintetében: ,- HUF, azaz nyolcvanegyezer-ötszáz forint; A 2. rész tekintetében: ,- HUF, azaz huszonhatezer forint; A 3. rész tekintetében: ,- HUF, azaz négyszázkilencvenezer forint; A 4. rész tekintetében: ,- HUF, azaz hétszázhuszonhatezer forint; Az 5. rész tekintetében: ,- HUF, azaz háromszázkilencvenháromezer forint; A 6. rész tekintetében: ,- HUF, azaz hatvannégyezer-hatszáz forint; A 7. rész tekintetében: ,- HUF, azaz százötvenkilencezer forint; A 8. rész tekintetében: ,- HUF, azaz százhuszonháromezer forint; A 9. rész tekintetében: ,- HUF, azaz hetvennégyezer forint; A 10. rész tekintetében: ,- HUF, azaz háromszázkilencvenezer forint; A 13. rész tekintetében: ,- HUF, azaz ötszáznegyvennégyezer forint; A 14. rész tekintetében: ,- HUF, azaz hetvenegyezer forint; A 15. rész tekintetében: ,- HUF, azaz nyolcvanhétezer-négyszáz forint. Ajánlatkérő a 11. és 12. rész tekintetében ajánlati biztosítékot nem ír elő. 14

15 Ajánlatkérő a biztosítékokat részenként külön, a Kbt. 59. (2) bekezdése alapján kéri rendelkezésre bocsátani az alábbiak szerint: Az ajánlati biztosítékoknak az ajánlattételi határidőtől számított 30 napig kell az Ajánlatkérő rendelkezésére állnia. - Az ajánlati biztosítékok teljesíthetők az Ajánlatkérő Unicredit Banknál vezetett számú bankszámlájára - az ajánlati felhívásra való alábbi hivatkozással: Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása történő befizetéssel, ez esetben az ajánlathoz csatolni kell a befizetés/átutalás tényét igazoló eredeti, a kiállító pénzintézet, illetve közjegyző által hitelesített banki igazolást. Az igazoláson kérjük feltüntetni a rész(ek) számát, mely(ek)re vonatkozik az ajánlati biztosíték - Az ajánlati biztosítékok teljesíthetők elektronikus átutalással, ez esetben Ajánlattevőnek ajánlatához a kinyomtatott átutalási igazolás cégszerűen aláírt példánya nyújtandó be igazolásul. Hivatkozásként kérjük megjelölni: Védőruházati és védőlábbeli termékek szállítása és a rész számát, melyre vonatkozik. Az ajánlati biztosítékok befizetéssel/átutalással történő biztosítása esetén Ajánlatkérő a befizetés/utalás tényét ellenőrzi és csak az ajánlattételi határidőig pénzforgalmi számlájára beérkezett utalást tekinti teljesítettnek. - Az ajánlati biztosítékok teljesíthetők bank biztosító által vállalt garancia (a továbbiakban: ún. garanciavállaló nyilatkozat)formájában, melyet a dokumentáció 17/a. számú mellékletében rögzített minta szerinti tartalommal kell kiállítani. A garanciavállaló nyilatkozat eredeti példányát az ajánlathoz csatolni kell. A garanciavállaló nyilatkozatban kérjük feltüntetni a rész(ek) számát, mely(ek)re vonatkozik az ajánlati biztosíték. - Az ajánlati biztosíték teljesíthető továbbá biztosítási szerződés alapján kiállított készfizetési kezességvállalást tartalmazó eredeti kötelezvénnyel, melyet a dokumentáció 17/b. számú mellékletében rögzített minta szerinti tartalommal kell kiállítani. A kötelezvényen kérjük feltüntetni a rész(ek) számát, mely(ek)re vonatkozik az ajánlati biztosíték A garanciavállaló nyilatkozatnak, a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalásnak visszavonhatatlannak kell lennie, és az a fentieken túl egyéb érdemi feltételt/korlátozást nem tartalmazhat. A garanciavállaló nyilatkozatnak, illetve a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő - mint Kedvezményezett - nevét, címét, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) nevét, címét és a közbeszerzési eljárás tárgyának megjelölését, a hatályosság idejét, valamint a bank, illetve biztosító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását. Ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 59. (5)-(7) bekezdése szerint fizeti vissza. A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése /Kbt. 59. (4) bekezdése/ esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. A nyújtott ajánlati biztosítéknak minden esetben tartalmaznia kell, hogy melyik részajánlatra vonatkozik. Ajánlati biztosíték nyújtását a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [Kbt. 59. (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. 7) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. (4) bekezdése szerint Ajánlatkérő előírja, hogy a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő ajánlattevőnek is a jelen felhívásban meghatározott alkalmassági követelmények szerint alkalmasságát igazolnia kell, tekintettel arra, hogy jelen 15

16 felhívásban az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit (jelen felhívás III.2.2. és III.2.3. pontjában) szigorúbban állapította meg a minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározottaknál. 8) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az Ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő nem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az ajánlat sorsától. 9) Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontja alapján nyilatkoznia kell arról, hogy kíván-e a közbeszerzés valamely részének teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni, amennyiben igen, meg kell jelölnie az alvállalkozó nevét, címét, ezen rész tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni (a dokumentáció 3. számú melléklete szerint). 10) Az ajánlathoz csatolandó az Ajánlattevő(k), alvállalkozók, és a Kbt. 55. (5) bekezdés szerinti szervezetek nevében megtett és képviseletében eljárva az ajánlatot és a csatolt nyilatkozatokat cégszerű aláírással ellátó szignáló személy(ek) aláírási címpéldánya ügyvéd által elkészített aláírás mintája egyszerű másolatban. Amennyiben a cégjegyzésre jogosult(ak) által meghatalmazott személy ír alá, az ajánlathoz az eredeti meghatalmazást és a meghatalmazó(k) aláírási címpéldányát ügyvéd által elkészített aláírás mintáját (eredetiben, közjegyző által hitelesített, egyszerű másolatban) kell az ajánlathoz csatolni. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a cégszerű aláírásra jogosult meghatalmazó(k), a meghatalmazott és két tanú aláírását, valamint a tanúk lakcímét is. Abban az esetben, ha a cégkivonatból nem állapítható meg a cégjegyzésre jogosult személye, a képviseleti jogosultságot az ajánlatban hitelt érdemlő módon, okiratok csatolásával igazolni kell. Ajánlatkérő a képviseleti jogosultságot az ajánlatbeadás napján ellenőrzi a közhiteles nyilvános adatok, a adatai alapján. Amennyiben a nyilatkozattevő/meghatalmazó képviseleti joga nem állapítható meg, Ajánlatkérő ennek igazolásaként a Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem másolatát csatolni kell, ennek hiányában Ajánlatkérő azt bekéri. 11) Ajánlatkérő az érvényes (rész)ajánlatokat a Kbt. 71. (2) bekezdésének a) pontja szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja alapján bírálja el. Ajánlattevőknek az értékelés alapjául szolgáló megajánlásaikat a dokumentáció 1. sz. mellékletét képező felolvasólap kitöltésével kell megadniuk. A legalacsonyabb összegű ajánlat részenként az adott részhez tartozó összes termékre kiszámított mindösszesen ár alapján kerül kiválasztásra úgy, hogy a Felolvasólapon megadott, az adott részhez tartozó összes termékre vonatkozó, Ajánlatkérő által becsült mennyiség és azok az Ajánlattevő által megadott egységárai felszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Felolvasólapon megadott becsült mennyiségek kizárólag az ajánlatok értékelése céljából kerültek meghatározásra, ezen mennyiségek megrendelésére vonatkozóan Ajánlatkérőnek nincs szerződéses kötelezettsége. Ajánlatkérő jogosult tehát arra, hogy a Felolvasó lapon feltüntetett bármely terméket a becsült mennyiséghez képest eltérő mennyiségben, egyáltalán ne rendeljen. 12) A nyertes ajánlattevő(k) által beküldött mintapéldány(ok) megőrzésre kerül(nek), és mintaként szolgál(nak) a szerződés teljesítése során lefolytatott minőség-ellenőrzéshez. 13) Az Ajánlati felhívásban és dokumentációban az Ajánlatkérő által az ajánlat részeként benyújtani előírt valamennyi dokumentum a Kbt. 36. (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújtható. Ugyanakkor jelen felhívás VI.3) 10. pontja szerinti meghatalmazást, a garanciavállaló 16

17 nyilatkozatot és a biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényt, továbbá közös ajánlattétel esetén az együttműködési megállapodást (ld. még jelen felhívás VI.3) 18. pontja) eredeti példányban kell becsatolnia. Amennyiben idegen nyelven kiállított okiratok, dokumentumok kerülnek az ajánlatban benyújtásra, valamely dokumentum idegen nyelvű kifejezést tartalmaz, azok Ajánlattevő általi magyar nyelvű felelős fordítását is csatolni kell, kivéve, ha a jelen felhívás a dokumentáció ettől eltérően rendelkezik. 14) Ajánlattevőnek a Kbt. 60. (1) bekezdésének megfelelően az Ajánlati Felhívásban, valamint az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult(ak) az általuk meghatalmazott személyek által cégszerűen aláírva, folyamatos oldalszámozással, tartalomjegyzékkel ellátva, kötött, fűzött formában, 1 eredeti példányban, továbbá egy példány elektronikus adathordozón kell benyújtani. Az ajánlatok elektronikus adathordozón benyújtott példány tekintetében ajánlatkérő előírja, hogy azt jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf. file-ban kell elkészíteni. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 15) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a évi XXXIV. tv. szerint mikro-, kis-, középvállalkozásnak minősül-e. 16) Az érvénytelen ajánlatra a Kbt. 74. (1)-(2) bek., illetőleg az ajánlattevő kizárására a Kbt. 75. (1) bekezdés megfelelően alkalmazandó azzal, hogy az ajánlatkérő a Kbt. 75. (2) bek. alapján kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki a) számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. (5) bekezdése], illetőleg b) ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára a 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése alapján nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. (5) bekezdése]. 17) Ajánlatkérő az eljárásban megfelelően alkalmazza az előnyben részesítés szabályait a 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 3 (2)-(5) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően. Annak érdekében, hogy Ajánlatkérő ezen kötelezettségének eleget tudjon tenni, Ajánlattevőnek ajánlatában - részenkénti ajánlattétel esetén részenként - nyilatkoznia kell arról, hogy /- az áruk összértéke tekintetében /- ötven százalékot elérően meghaladóan/ olyan származású árut ajánl-e, amely számára nemzeti elbánást kell Ajánlatkérőnek nyújtani. 18) Közös ajánlat esetén az ajánlathoz a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös teljesítésére vonatkozó hatályos - teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt - együttműködési megállapodását eredetiben hiteles másolatban, melynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: - az együttműködési megállapodásban részes felek által végzett feladatok meghatározása, - közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges felelősségvállalása, - az együttműködési megállapodás vezetőjének, ajánlatkérő felé a képviselőnek a kijelölése és képviseletére történő meghatalmazása, - az együttműködési megállapodás alapján a Közös ajánlattevők nevében nyilatkozattételre jogosult személy(ek), aláírásra jogosult személy(ek) megnevezése és meghatalmazása. A megállapodásnak hatályba kell lépni legkésőbb az ajánlatok bontásának napján, és folyamatosan hatályban kell maradnia legalább az ajánlati kötöttség lejártáig, de nyertesség esetén a szerződés teljesítéséig. Közös ajánlat esetén bármely együttműködési megállapodásban részes fél nyújthatja a szerződés szerinti biztosítékot. A biztosítékot nyújtó Félnek a biztosítékot teljes egészében kell Ajánlatkérő 17

18 rendelkezésére bocsátania. 19.) Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a Kbt. 65. (2) bekezdése előírásai alapján indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérje az Ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására. 20.) Minden, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésben a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága Postai cím: Riadó utca 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): A békéltetési eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot szükség esetén a VI.4.3 rovatot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt (3) bekezdése ad pontos információt a jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozóan. VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága Postai cím: Riadó utca 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): 18

19 VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/05/13 (nap/hónap/év) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (ideértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) beszerezhetők Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket be kell nyújtani Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: 19

20 Internetcím (URL): I V) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) B. MELLÉKLET Részekre vonatkozó információk Rész száma: 1 Elnevezés: Bukósisakok 1) Rövid meghatározás: Bukósisakok szállítása 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy: ) Mennyiség: Összesen nettó ,- Ft keretösszeg. (Ebből ,- Ft fix és ,- Ft opció.) (ha ismert,csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem: : és között. Pénznem: 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése Az időtartam hónapban: 24 napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Kezdés (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről: (Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) B. MELLÉKLET Részekre vonatkozó információk Rész száma: 2 Elnevezés: Sapkák 1) Rövid meghatározás: Sapkák szállítása 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 20

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre.

A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre. A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások

Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/107 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Lámpatestek beszerzésére irányuló szállítási szerződés tárgyú eljárás ajánlati felhívása.

Lámpatestek beszerzésére irányuló szállítási szerződés tárgyú eljárás ajánlati felhívása. Lámpatestek beszerzésére irányuló szállítási szerződés tárgyú eljárás ajánlati felhívása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/50 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes

Részletesebben

Ország: Magyarország

Ország: Magyarország EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3 Nyílt közbeszerzési eljárás Volvo gyártmányú autóbuszok dízelmotorjainak felújítására, szükség szerinti javítására vállalkozási szerződés keretében (BKV Zrt. T-147/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111

Részletesebben

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015.

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával földalatti tűzvédelmi szerelvények (földalatti tűzcsapok) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási,

Részletesebben

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál kitöréselhárítási

Részletesebben

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt.

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. (T-175/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Földgáz beszerzése/2015

Földgáz beszerzése/2015 Földgáz beszerzése/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.09.25.

1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.09.25. BKV Vasúti Járműjavító Kft. részére combino típusú villamos jármű hajtott és futó tengelycsonkjához (portáltengelyéhez) alkatrészek beszerzése-részvételi felhívás TED Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Főzési alapanyagok beszerzése

Főzési alapanyagok beszerzése Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.05.05.

Részletesebben

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013.

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a KÜLÖNFÉLE ALAPANYAGOK BESZERZÉSE tárgyú a Kbt. XIV. fejezete szerint indított, nemzeti értékhatárt elérő értékű, nyílt közbeszerzési eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 2014.

Részletesebben

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015.

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Ajánlati felhívás - Egyes Hirdetmény típusa:

Részletesebben

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013.

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Inverterek, menetregisztrálók és jeladók javítása

Inverterek, menetregisztrálók és jeladók javítása Inverterek, menetregisztrálók és jeladók javítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/51 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

Üzemanyag beszerzés 2016

Üzemanyag beszerzés 2016 Üzemanyag beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés X Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ A Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013.

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

Villamos energia beszerzése a 2016. évre vonatkozóan

Villamos energia beszerzése a 2016. évre vonatkozóan Villamos energia beszerzése a 2016. évre vonatkozóan Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Vasúti járművek bevonatrendszereihez szükséges fényező és fényezési segédanyagok beszerzése

Vasúti járművek bevonatrendszereihez szükséges fényező és fényezési segédanyagok beszerzése Vasúti járművek bevonatrendszereihez szükséges fényező és fényezési segédanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás -

Részletesebben

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Eljárást megindító felhívás - Egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, továbbá egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Villamos energia beszerzése

Villamos energia beszerzése Villamos energia beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.10.19.

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés

Részletesebben

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése

9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

AF_FORSTER Központ_Faápolás

AF_FORSTER Központ_Faápolás AF_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.06.12.

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Nemzeti Meddőségi Klinika kialakításához szükséges betegellátási, labordiagnosztikai, vizsgálati és kutatási eszközök beszerzése TIOP 2.2.8/14-1 pályázati forrásból Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Gépjármű bérlet és flottakezelési szolgáltatás beszerzése 2016. és 2017. évben

Gépjármű bérlet és flottakezelési szolgáltatás beszerzése 2016. és 2017. évben Gépjármű bérlet és flottakezelési szolgáltatás beszerzése 2016. és 2017. évben Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7 K1438/2 1106 Budapest, X. kerület, Eszterlánc utca (belterület) 42544/22 helyrajzi számú ingatlanon kiépítendő válogatómű technológiai berendezéseinek szállítása és telepítése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Hús és húskészítmények beszerzése

Hús és húskészítmények beszerzése Hús és húskészítmények beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09.

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09. ELO Professional iktató- és dokumentumkezelő és OpenText Livelink rendszer karbantartása, üzemeltetése, kapcsolódó SAP fejlesztések valamint támogatási szolgáltatások nyújtása a Fővárosi Vízművek Zrt-nél

Részletesebben

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás)

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Hangszerek beszerzése

Hangszerek beszerzése Hangszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/146 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.12.11.

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

http://www.tender-ertesito.hu/ausschreibungen/druckversion~id~5200f...

http://www.tender-ertesito.hu/ausschreibungen/druckversion~id~5200f... 1 / 18 2013.03.26. 13:44 Magyar Export-Import Bank Zrt. Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Közzététel dátuma:25.03.2013 Szerződés típusa:szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő:06.05.2013 Dokumentáció

Részletesebben

Villamos energia beszerzése a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma és intézményeik részére 2016 évre

Villamos energia beszerzése a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma és intézményeik részére 2016 évre Villamos energia beszerzése a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma és intézményeik részére 2016 évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez 1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal Az MH repülőeszközeinek és szárazföldi szaktechnikai eszközeinek üzemeltetéséhez, javításához szükséges kenőanyagok és speciális folyadékok beszerzése 2016-2018. években Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/106 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 "A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, valamint a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása" Közbeszerzési

Részletesebben

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014)

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Villamos energia beszerzés 2016

Villamos energia beszerzés 2016 Villamos energia beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatások megrendelése

Egészségügyi szolgáltatások megrendelése Egészségügyi szolgáltatások megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások

Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek

Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 16 Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek Beszerzés

Részletesebben

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben