Egészségügyi szolgáltatások megrendelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségügyi szolgáltatások megrendelése"

Átírás

1 Egészségügyi szolgáltatások megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 18481/2015 CPV Kód: Ajánlatkérő: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Teljesítés helye: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út sz. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Regionális helyi iroda/hivatal Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Nemzeti azonosító (ha ismert): AK08224 Postai cím: Bethlen G. út Város: Tiszaújváros Postai irányítószám: 3580 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Nagyné Kántor Judit Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. 1

2 További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium egyéb nemzeti szövetségi hatóság, valamint regionális helyi részlegeik Nemzeti szövetségi iroda/hivatal Regionális helyi hatóság x Regionális helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek x Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Egészségügyi szolgáltatások megrendelése II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye 2

3 (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés x Szolgáltatási kategória száma 25 A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út sz. NUTS-kód HU311 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Közreműködői szerződés különböző szakellátási feladatok ellátására 3

4 II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő tárgy: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: igen (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre egy több részre x valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) Szakellátási feladatok ellátása január 01. napjától 5 éves határozott időtartamra 1. rész: Belgyógyászati szakellátás 2. rész: Belgyógyászat - angiológiai szakellátás 3. rész: Belgyógyászat - diabetológiai szakellátás 4. rész: Belgyógyászati szakellátás II. 5. rész: Sebészeti szakellátás 6. rész: Szülészet - nőgyógyászati szakellátás 7. rész: Fül-orr-gégegyógyászati szakellátás I. 8. rész: Fül-orr-gégegyógyászati szakellátás II. 9. rész: Szemészeti szakellátás I. 10. rész: Szemészeti szakellátás II. 11. rész: Bőrgyógyászati szakellátás és gondozás 12. rész: Ortopédiai szakellátás 13. rész: Pszichiátriai szakellátás és gondozás I. 14. rész: Pszichiátriai szakellátás és gondozás II. 15. rész: Pszichiátria-szakpszichológia 16. rész: Reumatológiai szakellátás 17. rész: Tüdőgyógyászati szakellátás; tüdőgyógyászati gondozás, tüdőszűrés 18. rész: Kardiológia szakellátás I. 19. rész: Kardiológiai szakellátás II. 20. rész: Kardiológiai szakellátás III. 21. rész: Kardiológiai szakellátás IV. 22. rész: Kardiológiai ultrahang diagnosztika (echocardiographia)i. 23. rész: Kardiológiai ultrahang diagnosztika (echocardiographia)ii. 24. rész: Kardiológiai ultrahang diagnosztika (echocardiographia) III. 25. rész: Kardiológiai ultrahang diagnosztika (echocardiographia) IV. 26. rész: Szülészeti és nőgyógyászati ultrahang diagnosztika 27. rész: Teljes körű ultrahang diagnosztika I. 28. rész: Teljes körű ultrahang diagnosztika II. 29 rész: Gyermekpszichológiai szakellátás 4

5 30. rész: Urológia szakellátás 31. rész Otthoni hospice palliatív gondozás 32. rész: Otthoni szakápolás 33. rész: Röntgendiagnosztika 34. rész: Neurológiai szakellátás Részletes mennyiségi adatok (rendelési idő) a B mellékletekben találhatóak. Az egyes részek vonatkozásában csak a teljes mennyiségre (előírt heti óraszámra) adható ajánlat. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): : és között (ha ismert) Az árubeszerzésre szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama a befejezés határideje Az időtartam hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Amennyiben a szerződés megszűnése az Ajánlattevő felróható szerződésszegő magatartására vezethető vissza, úgy köteles az Ajánlatkérő részére a megszűnés időpontjától visszafelé számított egy évben kifizetett szolgáltatási ellenérték 3 havi átlagának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér megfizetésére. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/ hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az 1, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 29, 30, 33 számú részajánlattételi körök esetén: Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét, a tárgyhónapot követő hónap elején, havi egy alkalommal benyújtott - teljesítési igazolással alátámasztott, leigazolt - számla kézhezvételének napját követően 45 napos átutalással egyenlíti ki a Ptk. 6:130. (3) bekezdésében és az Art. 36./A -ban foglaltak szerint. Ajánlatkérő előleget nem fizet. 5

6 A 2, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34. számú részajánlattételi körök esetén: A Megbízó által leigazolt számla a társadalombiztosítási finanszírozás Megbízó bankszámlájára értekésétől számított 30 napon belül kerül kiegyenlítésre, tekintettel a Ptk. 6:130. (3) bekezdésére és az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. - ra is. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Ajánlatkérő nem követeli meg, illetve nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását (projekttársaság létrehozását) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében. III.1.4) Egyéb különleges feltételek A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdésének hatálya alá tartozik, illetve aki az 57. (1) e) pontja alapján a közbeszerzés tárgyát képező szakmai feladatot ellátó szakorvos, egyéb szakember a szakmai szerint irányadóan előírt kamarai tagsággal (MOK - Magyar Orvosi Kamara, illetve MESZK- Magyar Egészségügyi szakdolgozói kamara) nem rendelkezik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. (2) bekezdésének hatálya alá tartozik. A megkövetelt igazolási mód: ajánlattevő a Kbt. 58. (3) bekezdése alapján nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. További igazolás a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-8. és ban meghatározottak szerint. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés d) pontja alapján szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolás (kötvény, szerződés), és az érvényességet fenntartó legutolsó befizetés bizonylata másolatának benyújtása; A Kbt. 55. (4) bekezdése alapján az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve elegendő, ha közülük egy felel meg. Az ajánlattevő az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek bármely más szervezet ( személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az 6

7 adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a fentiek szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. (6) bekezdésében meghatározott esetekben, és módon támaszkodhat. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik érvényes szakmai felelősségbiztosítással. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés d) pontja alapján ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek a nevét, képzettségét, akiket a szolgáltatás teljesítésébe be kíván vonni, valamint adja meg az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal által kiadott működési nyilvántartási számát. Az alkalmasságot - a Kbt. 36. (5) bek. alapján - az Ajánlatkérő ellenőrzi az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal által vezetett nyilvántartásból. Amennyiben a bevonni kívánt szakember szakképesítésének érvényességi ideje lejárt státuszú a nyilvántartásban, úgy az alkalmasság az EEKH által kiadott, a regisztráció meghosszabbítási kérelmét igazoló irattal igazolható. A 31. és 32. részajánlattételi kör vonatkozásában a szakmai gyakorlat az adott szakember által aláírt önéletrajzzal igazolható. M.2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárás megindító ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben megszerzett gyakorlatot igazoló referencia igazolást/nyilatkozatot. Az alkalmasságot a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (1)-(2) bekezdése szerint kell igazolni, azaz igazolható nyilatkozattal, a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Az igazolásnak, illetve nyilatkozatnak legalább a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (2) bekezdése szerinti adatokat kell tartalmaznia. További adatként szükséges megjelölni az ellátott lakosság számát. 7

8 Csak a 31. és 32. részajánlattételi kör tekintetében: M.3. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés e) pontja alapján ajánlattevő ismertesse azokat az eszközöket, berendezéseket, illetve műszaki felszereltséget, melyek a teljesítéshez rendelkezésre állnak. M.4. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő ismertesse azon személyek vezetői végzettségét és képzettségét, akik a szolgáltatás teljesítéséért felelősek. Ajánlattevő csatolja ajánlatához a vezető által aláírt önéletrajzot, illetve a végzettséget, képzettséget igazoló bizonyítványokat. Az ajánlattevő az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek bármely más szervezet ( személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Eben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a fentiek szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. (6) bekezdésében meghatározott esetekben, és módon támaszkodhat. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, illetve a 31. és a 32. rész tekintetében az alábbiakban megjelölt létszámú vele jogviszonyban álló, az alábbi - részenként - megjelölt szakképesítéssel, illetve adott esetben gyakorlattal rendelkező, és az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal működési nyilvántartásában szereplő szakemberrel. részajánlati kör - szakképesítés 1. és 4. rész: belgyógyász szakorvos 2. rész: belgyógyász és angiológus szakorvos 3. rész: belgyógyász és diabetológus szakorvos 5. rész: sebész szakorvos 6. rész: szülész-nőgyógyász szakorvos rész: fül-orr-gégegyógyászat szakorvosa rész: szemész szakorvos 11. rész: Bőrgyógyászat/bőr- és nemigyógyászat szakorvosa 12. rész: Ortopédia szakorvos/ortopédia-traumatológia szakorvos rész: Pszichiátria szakorvosa 15. rész: klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus 16. rész: Reumatológia/reumatológia és fizioterápia szakorvosa 17. rész: Tüdőgyógyászat szakorvos rész: Kardiológia szakorvosa rész: Kardiológia/szívsebészet szakorvos - echocardiographiás TTE, TEE 8

9 26. rész: radiológia szülész-nőgyógyász szakorvos : Radiológia szakorvosa 29. rész: Klinikai és mentálhigiéniai gyermek szakpszichológus 30. rész: Urológia szakorvosa 31. rész: Alkalmatlan, ha a teljesítésbe bevont szakember között nincs legalább a 20/1996. (VII.26.) NM rendelet szerinti: - 1 fő gyógytornász, 2 éves, szakmai gyakorlattal - 1 fő fizioterápiás asszisztens - ultrahang- és elektroterápiás kezelés végzésében jártas legalább 2 éves szakmai gyakorlattal - 1 fő logopédus - 1 fő dietetikus, 2 éves szakmai gyakorlattal Továbbá a 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet szerinti: - 1 fő szakorvos 80 órás palliatív továbbképzéssel - 1 fő hospice szakápoló - 4 fő ápoló / szakápoló, 40 órás hospice továbbképzéssel - 1 fő szakpszichológus - 1 fő gyógytornász minősített 40 órás hospice továbbképzéssel 32. rész: Alkalmatlan, ha a teljesítésbe bevont szakember között nincs legalább a 20/1996. (VII.26.) NM rendelet szerinti: - 1 fő gyógytornász, 2 éves szakmai gyakorlattal - 1 fő fizioterápiás asszisztens - ultrahang- és elektroterápiás kezelés végzésében jártas legalább 2 éves szakmai gyakorlattal - 1 fő logopédus - 1 fő dietetikus, 2 éves szakmai gyakorlattal 33. rész: radiológia szakorvosa 34. rész: neurológia szakorvos A szakmai gyakorlat tekintetében az adott részajánlati körben megjelölt tevékenység szerinti szakmai gyakorlat értendő. M2.: Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik legalább a részajánlattételi körönként felsorolt lakosságszám ellátásában, önálló, közfinanszírozott járóbeteg szakrendelésben szerzett, a részajánlattételi körökben felsorolt szakterületek szerinti gyakorlatra vonatkozó referencia igazolással/nyilatkozattal, részajánlattételi kör: lakosságszám: rész: fő 5. rész: fő 6. rész: fő rész: fő 16. rész: fő 17. rész: tüdőgyógyászati szakellátás területén: fő tüdőgyógyászati gondozás és tüdőszűrés területén: fő rész: fő 9

10 rész: fő rész: fő 29. rész: fő 30. rész: fő 31. rész: fő 32. rész: fő rész: fő Csak a 31. és 32. részajánlattételi kör tekintetében: M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a 20/1996. (VII.26.) NM rendelet 2. sz. mellékletében, jelen közbeszerzés tárgyára (otthoni hospice palliatív gondozás, illetve otthoni szakápolás) előírt tárgyi feltételekkel. M4. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben szakmai vezetője nem rendelkezik a 20/1996. (VII.26.) NM rendelet 2. (2) bek szerinti végzettségek valamelyikével, és legalább 3 éves szakmai gyakorlattal az adott részajánlattételi körben megjelölt tevékenységi területen A Kbt. 55. (4) bekezdése alapján az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: évi CLIV. tv. az egészségügyről, 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről, 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről, 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési, engedélyezési eljárásról. 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet az otthoni szakápolási tevékenységről III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos 10

11 Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre részvételre felhívandó jelentkezők létszáma keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma Tervezett minimum és maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám I. a 31 és 32. részajánlattételi kör kivételével minden más rész vonatkozásában: 1. ellenszolgáltatás összege Az 1, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 29, 30, 33 számú részajánlattételi körök esetén: nettó Ft/óra A 2, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 60 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34 számú részajánlattételi körök esetén: az elszámolt tevékenység alapján járó OEP bevétel %-a, csak egész számokkal kifejezve 11

12 I. a 31 és 32. részajánlattételi kör kivételével minden más rész vonatkozásában: 2. az ajánlatban megjelölt szakember ISO 9001 minőségügyi rendszerben az Ajánlati Felhívás Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételétől visszafelé számított 5 éven belül szerzett tapasztalata (igen / nem) II. a 31. részajánlattételi kör vonatkozásában: 1. Ajánlati ár (az elszámolt tevékenység alapján járó OEP bevétel %-a, csak egész számokkal kifejezve.) II. a 31. részajánlattételi kör vonatkozásában: 2. személyi többletfeltétel vállalása (az alkalmassági feltételen túlmenően) 1 fő diplomás ápoló (igen/ nem) II. a 31. részajánlattételi kör vonatkozásában: 3. személyi többletfeltétel vállalása (alkalmassági feltételen, illetve a fenti 2. ponton túlmenően) 1 fő diplomás ápoló (igen/nem) II. a 31. részajánlattételi kör vonatkozásában:4. tárgyi többletfeltételek 3.1. Betegágy 20 pont 3.2. Kompressziós matrac 15 pont 3.3 Betegemelő 10 pont 3.4. Antidecubitor matrac 10 pont 3.5. Kerekesszék 5 pont 3.6. Gurulás járókeret 3 pont 3.7. Kifordítható fürdőkád ülőke 3 pont 3.8. Járókeret -fix 2 pont 3.9. Szoba WC 2 pont Tens készülék 2 pont Fürdőkád ülőke 1 pont Beteg hálóing 2 pont Fényterápiás lámpa 5 pont Háttámasz 3 pont III. a 32. részajánlattételi kör vonatkozásában: 1. Ajánlati ár (az elszámolt tevékenység alapján járó OEP bevétel %-a, csak egész számokkal kifejezve.) III. a 32. részajánlattételi kör vonatkozásában: 2. személyi többletfeltétel vállalása (az alkalmassági feltételen túlmenően) 1 fő diplomás ápoló (igen/ nem)

13 III. a 32. részajánlattételi kör vonatkozásában:3. tárgyi többletfeltételek 3.1. Betegágy 20 pont 3.2. Kompressziós matrac 15 pont 3.3 Betegemelő 10 pont 3.4. Antidecubitor matrac 10 pont 3.5. Kerekesszék 5 pont 3.6. Gurulás járókeret 80 3 pont 3.7. Kifordítható fürdőkád ülőke 3 pont 3.8. Járókeret -fix 2 pont 3.9. Szoba WC 2 pont Tens készülék 2 pont Fürdőkád ülőke 1 pont Beteg hálóing 2 pont Fényterápiás lámpa 5 pont Háttámasz 3 pont IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/11/13 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi részvételi határidő Dátum: 2015/11/13 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 13

14 -ig (nap/hónap/év) Az időtartam hónapban: napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2015/11/13 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 Hely: Mészáros Ügyvédi Iroda, 3525 Miskolc, Toldi u. 9. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Jogosult Kbt. 62. (2) bekezdésében meghatározott személyek. A bontási eljárásról a Kbt. 62. (3)-(7) bekezdések az irányadóak VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/ programmal kapcsolatos nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/ program(ok)ra: VI.3) További információk 1. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok nem igényelhetők vissza, azokat Ajánlatkérő bizalmasan kezeli és a Kbt. 34. (2) alapján őrzi meg. Az ajánlat postai benyújtásából eredő valamennyi kockázat az ajánlattevőt terheli. 2. Az aláírási mód és jogosultság ellenőrzése érdekében a cégeknek minősülő ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell az ajánlatot cégszerűen aláírók aláírási címpéldányát (aláírás mintát). Amennyiben a cég képviseletét az eljárás során nem a cégjegyzésre jogosult képviselő(k) látják el, az ajánlathoz kifejezett meghatalmazást kell csatolni eredeti példányban, a meghatalmazó aláírási címpéldányával (aláírás mintájával). A meghatalmazásnak kifejezetten meg kell határoznia azon cselekmények és nyilatkozatok körét, amelyre a meghatalmazás kiterjed. Amennyiben a cégügyben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a Cégbíróság által megküldött igazolást is csatolni kell. 3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. (3) és (5) bekezdésére. 4. Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 58. (3) bekezdésében előírt nyilatkozatokat az ott meghatározottak fennállása esetén. 5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 40. (1) bekezdése alapján tett nyilatkozatot. Ha az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem kíván alvállalkozót igénybe venni, az erről szóló nemleges nyilatkozatot kell csatolnia. 6. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt ában foglaltaknak megfelelően biztosítja. Az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 14

15 7. Ha ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőt, akkor a nyertes visszalépése esetén ezzel az ajánlattevővel fog szerződést kötni. 8. Az ajánlathoz mellékelt minden idegen nyelvű igazolást, nyilatkozatot, dokumentumot és okiratot magyar fordításban is csatolni kell (nem szükséges hiteles fordítás, elegendő felelős fordítás is, Kbt. 36. (3)). 9. A dokumentáció nyilatkozatmintákat tartalmaz, amelyeket az Ajánlattevő ajánlata készítéséhez felhasználhat. 10. Az ajánlatokat a Kbt. 61. (1) bekezdésének megfelelően zárt, sérülésmentesen nem bontható csomagolásban kell benyújtani 1 eredeti papír alapú példányban, valamint a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus példányban (cd-n/dvd-n pdf formátumban). A papír alapú példányt zsinórral átfűzve és átkötve, majd címkével leragasztva, a címkét cégbélyegző lenyomattal, a aláírással ellátva kérjük benyújtani, illetve az ajánlat egyértelműen követhető oldalszámozással legyen ellátva. Ajánlattevőnek az ajánlati dokumentációban szereplő iratminta alapján nyilatkoznia kell, hogy az általa csatolt CD DVD lemezen benyújtott ajánlat megegyezik a papír alapon benyújtott iratanyaggal. Az ajánlatok - személyesen történő beadás esetén - munkanapokon óra között adhatók le, az ajánlattételi határidő lejárta napján óra között. 11. A Kbt a alapján ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A szervezetek (hatóságoknak) a neve, és címe, amelyektől a megfelelő tájékoztatást be lehet szerezni, a Dokumentációban kerül megjelölésre. 12. Az ajánlati felhívás III.2.2. és a III.2.3. szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozza meg. 13. Az ajánlatok értékelési szempontjához adott tájékoztató: Közös, valamennyi részajánlattételi kört érintő: Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése: Az értékelés minden részszempont esetén a Közbeszerzések Tanácsa KÉ évi 61. számában megjelent ajánlása III. fejezet A szakasz 1. a) pontja szerint lineáris arányosítással történik. Lineáris arányosítás esetén amennyiben a legjobb és a legrosszabb ajánlati elem azonos értékű - azaz mindegyik ajánlati érték azonos - mindegyik ajánlat maximális pontszámot kap az adott részszempont értékelésekor. A pontszámok meghatározása két tizedes pontossággal, a kerekítési szabályok szerint történik. További útmutató a Dokumentáció I alpontjában található A 31. és 32. részajánlattételi kör kivételével valamennyi részajánlattételi kör tekintetében Ajánlatkérő számára az 1. részszempont esetén a kisebb (kevesebb %, illetve kisebb összegű óradíj), a 2. részszempont esetén a többlet vállalás (igen megjelölés) a kedvezőbb, azaz a 2. pont esetén az igen 10 pontot, míg a nem 1 pontot jelent. A %-os meghatározásnál a felolvasólapon ajánlatkérő azon %-os értéket kéri feltüntetni, hogy az 15

16 OEP által finanszírozott értékből mennyi %-ra tart igényt ajánlatkérő. A 2. pont esetében az ajánlattevő által megjelölt szakemberre vonatkozóan az ajánlattevőnek kell nyilatkoznia a részszempont szerinti megfelelőségről, nyilatkozatában megjelölve a tapasztalatszerzés helyét (társaság neve, címe, kapcsolattartó elérhetősége) és idejét A 31 és 32. részajánlati kör vonatkozásában: Ajánlatkérő számára az 1. részszempont (jelen Felhívás IV.2.1) pontjának felsorolása szerint a 3. és a 7. résszempont) esetén a kisebb (kevesebb összegű %, illetve kisebb összegű óradíj) a kedvezőbb, a jelen Felhívás IV.2.1) pontjának felsorolása szerint a 4., 5. és a 8. résszempont esetén az igen megjelölés a kedvezőbb, míg a 6. és 9. résszempont esetében a többlet vállalás, az ekként elért nagyobb összegű összpontszám a kedvezőbb. A %-os meghatározásnál a felolvasólapon ajánlatkérő azon %-os értéket kéri feltüntetni, hogy az OEP által finanszírozott értékből mennyi %-ra tart igényt ajánlatkérő. A Felhívás IV.2.1.) pontjának felsorolása szerinti 4., 5 és 8. résszempont esetén az igen 10 pontot, míg a nem 1 pontot jelent. A 6. és 9. résszempont esetén a tételek vonatkozásában minden eszköz minden darabja a táblázatban szereplő pontot éri. (pl. 1 db. betegágy 20 pontot, 2 db. betegágy 40 pontot) A pontok összeadásából létrejövő összpontszám kerül összehasonlításra akként, hogy a legtöbb pontot szerző ajánlattevő kapja a 10 pontot, a legkevesebb pontot szerző az 1 pontot. 14. A dokumentációt ajánlattevőnek az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie (személyesen elektronikusan). A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlati dokumentáció igénylése: elektronikus úton(telefax, ) személyesen. Az igénylés tartalmazza az igénylő cég megnevezését, székhelyét, elérhetőségét (kapcsolattartó, telefonszám, ), illetve postai megkérés esetén postacímét (ahová az ajánlatkérő tértivevényes postai küldeményként a dokumentációt megküldheti). Az ajánlati dokumentáció átvétele: elektronikus úton ( ), /és személyesen, /és postai úton. Személyesen a dokumentáció a Mészáros Ügyvédi Irodában vehető át (3525 Miskolc, Toldi u. 9. I. em.). - az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától kezdődően, munkanapokon óra között. Az ajánlattétel napján a dokumentáció óráig vehető át. 15. A 31. részajánlattételi kör vonatkozásában ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet szerint elvárt, a szociális munkás, dietetikus, kiképzett önkéntesek kapcsán előírt személyi minimumfeltételek meglétéről, biztosításáról. 16. A dokumentumok a Kbt. 36. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eredeti egyszerű másolatban is benyújthatók, azonban a Kbt. 60. (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak papír alapon, eredeti aláírt példányban kell tartalmaznia 17. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 36. (5) bekezdése szerint kíván tényt adatot igazolni, de az ezen tényt adatot tartalmazó, a Kbt. 36. (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a Kbt. 36. (6) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást. 18. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 16

17 Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): A békéltetési eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot szükség esetén a VI.4.3 rovatot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A kérelem a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be, a jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet. VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó utca 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/09/25 (nap/hónap/év) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Mészáros Ügyvédi Iroda Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Toldi u

18 Város: Miskolc Postai irányítószám: 3525 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr Czimre Zsuzsanna Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: Mészáros Ügyvédi Iroda Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Toldi u. 9. Város: Miskolc Postai irányítószám: 3525 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr Czimre Zsuzsanna Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Mészáros Ügyvédi Iroda Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Toldi u. 9. Város: Miskolc Postai irányítószám: 3525 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr Czimre Zsuzsanna Telefon: Fax: Internetcím (URL): IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország:. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható).. 18

19 Rész száma 1 Elnevezés: Belgyógyászati szakellátás Belgyógyászati ellátás biztosítása (kód: ) Fő tárgy: heti 12 óra 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése Az időtartam hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az ellenérték megfizetése: óradíj alapján --(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) Rész száma 2 Elnevezés: Belgyógyászat - angiológia Belgyógyászati-angiológiai ellátás biztosítása (kód: ) Fő tárgy: heti 5 óra 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése 19

20 Az időtartam hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az ellenérték megfizetése: a társadalombiztosítási finanszírozás %-ában --(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) Rész száma 3 Elnevezés: Belgyógyászat - diabetológia szakellátás Belgyógyászati-diabetológiai szakellátás biztosítása (kód: ) Fő tárgy: heti 4 óra 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése Az időtartam hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az ellenérték megfizetése: óradíj alapján --(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) Rész száma 4 Elnevezés: Belgyógyászati szakellátás II. Belgyógyászati szakellátás biztosítása (kód: ) 20

21 Fő tárgy: heti 4 óra 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése Az időtartam hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az ellenérték megfizetése: óradíj alapján --(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) Rész száma 5 Elnevezés: Sebészeti szakellátás Sebészeti szakellátás biztosítása (kód: ) Fő tárgy: heti 30 óra 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése Az időtartam hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) A megkötendő szerződés típusa: közreműködői szerződés (tárgyi feltételek biztosítása is szükséges) Az ellenérték megfizetése: a társadalombiztosítási finanszírozás %-ában 21

22 --(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) Rész száma 6 Elnevezés: : Szülészet - nőgyógyászati szakellátás Nőgyógyászati szakellátás biztosítása (kód: ) Fő tárgy: heti 40 óra 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése Az időtartam hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az ellenérték megfizetése: a társadalombiztosítási finanszírozás %-ában --(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) Rész száma 7 Elnevezés: Fül-orr-gégegyógyászati szakellátás I. Fül-orr-gégegyógyászati szakellátás biztosítása (kód: ) Fő tárgy: heti 21 óra 22

23 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése Az időtartam hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az ellenérték megfizetése: óradíj alapján --(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) Rész száma 8 Elnevezés: Fül-orr-gégegyógyászati szakellátás II. Fül-orr-gégegyógyászati szakellátás biztosítása (kódok: ) Fő tárgy: heti 4 óra 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése Az időtartam hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az ellenérték megfizetése: óradíj alapján --(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) Rész száma 9 Elnevezés: Szemészeti szakellátás I. 23

24 Szemészeti szakellátás biztosítása (kódok: ) Fő tárgy: heti 27 óra 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése Az időtartam hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az ellenérték megfizetése: a társadalombiztosítási finanszírozás %-ában --(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) Rész száma 10 Elnevezés: Szemészeti szakellátás II. Szemészeti szakellátás biztosítása (kódok: ) Fő tárgy: heti 6 óra 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése Az időtartam hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 24

25 Az ellenérték megfizetése: a társadalombiztosítási finanszírozás %-ában --(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) Rész száma 11 Elnevezés: Bőrgyógyászat szakellátás és gondozás Bőrgyógyászati szakellátás és gondozás biztosítása (kódok: , 0526G0802) Fő tárgy: heti 35,5 óra 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése Az időtartam hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az ellenérték megfizetése: óradíj alapján --(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) Rész száma 12 Elnevezés: Ortopédiai szakellátás Ortopédiai szakellátás biztosítása (kódok: ) Fő tárgy: heti 10 óra 25

26 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése Az időtartam hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az ellenérték megfizetése: óradíj alapján --(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) Rész száma 13 Elnevezés: Pszichiátriai szakellátás és gondozás I. Pszichiátriai szakellátás és gondozás biztosítása (kódok: , 0526G1802) Fő tárgy: heti 38 óra 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése Az időtartam hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az ellenérték megfizetése: a társadalombiztosítási finanszírozás %-ában --(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) Rész száma 14 Elnevezés: Pszichiátriai szakellátás és gondozás II. 26

27 Pszichiátriai szakellátás és gondozás biztosítása (kódok: , 0526G1802) Fő tárgy: heti 6 óra 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése Az időtartam hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az ellenérték megfizetése: óradíj alapján --(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) Rész száma 15 Elnevezés: Pszichiátria-szakpszichológia Pszichiátriai, szakpszichológiai ellátás biztosítása (kódok: 05 26G 1803) Fő tárgy: heti 30 óra 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése Az időtartam hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 27

28 Az ellenérték megfizetése: a társadalombiztosítási finanszírozás %-ában --(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) Rész száma 16 Elnevezés: Reumatológiai szakellátás Reumatológiai szakellátás biztosítása (kódok: ) Fő tárgy: heti 30 óra 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése Az időtartam hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az ellenérték megfizetése: a társadalombiztosítási finanszírozás %-ában --(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) Rész száma 17 Elnevezés: Tüdőgyógyászati szakellátás; tüdőgyógyászati gondozás, tüdőszűrés Tüdőgyógyászati szakellátás, gondozás, tüdőszűrés biztosítása (kódok: ; 06 26G 1903; 06 26G 1905) Fő tárgy:

29 heti 37 óra 1. Tüdőgyógyászati szakorvosi ellátás - 17 óra 2. Tüdőgondozói szakorvosi ellátás - 10 óra 3. Tüdőszűrési szakorvosi ellátás - 10 óra 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése Az időtartam hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az ellenérték megfizetése: óradíj alapján --(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) Rész száma 18 Elnevezés: Kardiológia szakellátás I. Kardiológiai szakellátás biztosítása (kód: ) Fő tárgy: heti 21 óra 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése Az időtartam hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az ellenérték megfizetése: a társadalombiztosítási finanszírozás %-ában 29

30 --(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) Rész száma 19 Elnevezés: Kardiológia szakellátás II. Kardiológiai szakellátás biztosítása (kód: ) Fő tárgy: heti 10 óra 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése Az időtartam hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az ellenérték megfizetése: a társadalombiztosítási finanszírozás %-ában --(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) Rész száma 20 Elnevezés: Kardiológia szakellátás III. Kardiológiai szakellátás biztosítása (kód: ) Fő tárgy: heti 2 óra 30

31 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése Az időtartam hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az ellenérték megfizetése: a társadalombiztosítási finanszírozás %-ában --(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) Rész száma 21 Elnevezés: Kardiológia szakellátás IV. Kardiológiai szakellátás biztosítása (kód: ) Fő tárgy: heti 5 óra 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése Az időtartam hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az ellenérték megfizetése: a társadalombiztosítási finanszírozás %-ában --(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) Rész száma 22 Elnevezés: Kardiológiai ultrahang diagnosztika (echocardiographia)i. 31

32 Kardiológiai ultrahang diagnosztika biztosítása (kód: ) Fő tárgy: heti 13 óra 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése Az időtartam hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az ellenérték megfizetése: a társadalombiztosítási finanszírozás %-ában --(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) Rész száma 23 Elnevezés: Kardiológiai ultrahang diagnosztika (echocardiographia) II. Kardiológiai ultrahang diagnosztika biztosítása (kód: ) Fő tárgy: heti 7 óra 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése Az időtartam hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 32

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.06.12.

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Nemzeti Meddőségi Klinika kialakításához szükséges betegellátási, labordiagnosztikai, vizsgálati és kutatási eszközök beszerzése TIOP 2.2.8/14-1 pályázati forrásból Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116

Részletesebben

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Földgáz beszerzése/2015

Földgáz beszerzése/2015 Földgáz beszerzése/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

Villamos energia beszerzése

Villamos energia beszerzése Villamos energia beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.10.19.

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Ország: Magyarország

Ország: Magyarország EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál kitöréselhárítási

Részletesebben

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Villamos energia beszerzés 2016

Villamos energia beszerzés 2016 Villamos energia beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Villamos energia beszerzése a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma és intézményeik részére 2016 évre

Villamos energia beszerzése a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma és intézményeik részére 2016 évre Villamos energia beszerzése a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma és intézményeik részére 2016 évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás : Ajánlati felhívás, EUHL

Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás : Ajánlati felhívás, EUHL Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 12.03.2010 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 22.04.2010 Dokumentáció beszerzésének

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez 1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 "A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, valamint a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása" Közbeszerzési

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Központi orvosi ügyelet ellátása - szolgáltatás megrendelése

Központi orvosi ügyelet ellátása - szolgáltatás megrendelése Központi orvosi ügyelet ellátása - szolgáltatás megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/126 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Főzési alapanyagok beszerzése

Főzési alapanyagok beszerzése Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.05.05.

Részletesebben

Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások

Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében.

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/106 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Hús és húskészítmények beszerzése

Hús és húskészítmények beszerzése Hús és húskészítmények beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Zárt vérvételi rendszer beszerzése

Zárt vérvételi rendszer beszerzése Zárt vérvételi rendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Árubeszerzés 2014. évre

Árubeszerzés 2014. évre Árubeszerzés 2014. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/73 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.06.23.

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Ajánlati/részvételi felhívás

Ajánlati/részvételi felhívás I. szakasz: Ajánlatkérő Európai Unió Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Információ és online

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre.

A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre. A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

SZMJV - élelmiszer - AF

SZMJV - élelmiszer - AF SZMJV - élelmiszer - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/1 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.01.04.

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Országos Egészségbiztosítási Pénztár

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Országos Egészségbiztosítási Pénztár EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg (352) 29 29 42 670 mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9 TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítása, szerelése, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, valamint a jótállási időn belüli javítása, karbantartása

Részletesebben

Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban.

Részvételi felhívás MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben tárgyban. Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás

Részletesebben

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal Az MH repülőeszközeinek és szárazföldi szaktechnikai eszközeinek üzemeltetéséhez, javításához szükséges kenőanyagok és speciális folyadékok beszerzése 2016-2018. években Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Részletesebben

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) (3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;

Részletesebben

Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek

Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 16 Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek Beszerzés

Részletesebben

Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások

Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/107 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Fővárosi Vízművek Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. : Ajánlati felhívás, EUHL

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. : Ajánlati felhívás, EUHL Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 21.12.2009 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 01.02.2010 Dokumentáció beszerzésének 01.02.2010

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

AF_FORSTER Központ_Faápolás

AF_FORSTER Központ_Faápolás AF_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04.

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04. Adásvételi szerződés keretében az 1742/2013. (X. 14.) Korm. határozat alapján megkötött támogatási szerződés megvalósítása érdekében további orvosi műszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: None/None

Részletesebben

1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.09.25.

1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.09.25. BKV Vasúti Járműjavító Kft. részére combino típusú villamos jármű hajtott és futó tengelycsonkjához (portáltengelyéhez) alkatrészek beszerzése-részvételi felhívás TED Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104

Részletesebben

Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása

Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/4 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013.

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt.

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. (T-175/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3 Nyílt közbeszerzési eljárás Volvo gyártmányú autóbuszok dízelmotorjainak felújítására, szükség szerinti javítására vállalkozási szerződés keretében (BKV Zrt. T-147/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11. MKB3/2016 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 160103) gyűjtése, szállítása és őrlés útján

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09.

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09. ELO Professional iktató- és dokumentumkezelő és OpenText Livelink rendszer karbantartása, üzemeltetése, kapcsolódó SAP fejlesztések valamint támogatási szolgáltatások nyújtása a Fővárosi Vízművek Zrt-nél

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Postai

II. MELLÉKLET. Postai II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás)

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben