SZMJV - élelmiszer - AF

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZMJV - élelmiszer - AF"

Átírás

1 SZMJV - élelmiszer - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/1 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 19456/2012 CPV Kód: Ajánlatkérő: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Teljesítés helye: 7100 Szekszárd, és 7139 Fadd-Dombori Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Regionális helyi iroda/hivatal Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím: Béla király tér 8. Város: Szekszárd Postai irányítószám: 7100 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): 1

2 Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium egyéb nemzeti szövetségi hatóság, valamint regionális helyi részlegeik Nemzeti szövetségi iroda/hivatal Regionális helyi hatóság x Regionális helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): I.3) Fő tevékenység x Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: 2

3 Szállítási szerződések a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. által üzemeltetett konyhák élelmiszer alapanyagigényének ellátására. II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés x x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: 7100 Szekszárd, és 7139 Fadd-Dombori NUTS-kód HU233 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: és között Pénznem: 3

4 A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Szállítási szerződések a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. által üzemeltetett konyhák élelmiszer alapanyagigényének ellátására. II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: igen (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre x egy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) I. rész: S E R T É S É S M A R H A H Ú S O K II. rész: B A R O M F I H Ú S O K III. rész: F Ő T T, F Ü S T Ö L T, F Ü S T Ö L T-F Ő T T Á R U K IV. rész: H Ú S K É S Z Í T M É N Y E K V. rész: N Ö V É N Y I Z S I R A D É K O K VI. rész: M I R E L I T Á R U K VII. rész: T E J T E R M É K E K VIII. rész: K E N Y É R, P É K Á R U IX. rész: C U K R Á S Z S Ü T E M É N Y E K X. rész: T É S Z T A F É L É K XI. rész: S Z Á R A Z Á R U K XII. rész: F Ű S Z E R E K, A L A P P O R O K, Í Z E S Í T Ő K XIII. rész: G Y Ü M Ö L C S Ö K XIV. rész: Z Ö L D S É G F É L É K XV. rész: T O J Á S XVI. rész: S A V A N Y Ú S Á G O K, B E F Ő T T E K, K O N Z E R V E K, L E K V Á R O K, D Z S E M E K XVII. rész: I T A L O K XVIII. rész: D I A B E T I K U S, I L L E T V E A Z E G É S Z S É G E S T Á P L Á L K O Z Á S T S E G Í T Ő K É S Z Í T M É N Y E K XIX. rész: T I S Z T Í T O T T, C S O M A G O L T, Z Ö L D S É G E K A teljes mennyiségre vonatkozó részletes információkat a jelen felhívás B. mellékletei és az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő a teljes mennyiségtől valamennyi rész tekintetében -30%-kal eltérhet. Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra 4

5 történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az ajánlati felhívás, valamint a dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. (6) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): : és között (ha ismert) Az árubeszerzésre szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 12 napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Késedelmi kötbér: Az ajánlattevő késedelmes teljesítése esetére késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a késedelemmel érintett termék nettó szerződéses ellenértékének 0,1%-a minden megkezdett késedelmes óránként. Hibás teljesítési kötbér: Az ajánlattevő hibás teljesítése esetére hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a hibás teljesítéssel érintett termék nettó szerződéses ellenértékének 10%-a. Meghiúsulási kötbér: A szerződés ajánlattevő hibájából történő meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a szerződés teljes nettó ellenértékének 10 %-a. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/ hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő előleget nem biztosít és előleg számlát nem fogad el. Az ajánlatkérő a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be. Az ellenszolgáltatás összege a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, és az ajánlatkérő által ennek 5

6 elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében átutalással, forintban kerül kifizetésre. Ajánlattevő ajánlatában a Kbt (3) bekezdésében foglaltaktól eltérőn ajánlatkérő számára kedvezőbb fizetési határidőt is megajánlhat. Ajánlatkérő a Kbt (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kbt (3) bekezdése szerinti fizetési határidő vonatkozásában az ellenszolgáltatás halasztott teljesítésben is megállapodhat. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló évi XCII. Törvény 36/A. hatálya alá esik. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Nem lehetséges. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása 1. A 7-8., részben meghatározott termékek szállítása vonatkozásában, mind minőségi, mind mennyiségi hiány esetén a hiánypótlást a szállítónak az átvételtől számított 30 percen belül kell teljesítenie. 2. Az ajánlattevő sem mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimum egységet az egy szállítási időpontra rendelhető termékekkel kapcsolatban. 3. Az ajánlatkérő előírja, hogy a szállítási időpontban a termék a minőség-megőrzési idejének minimum 1/2 részével kell rendelkezzen. III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll. Az ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról. A kizáró okok hiányára vonatkozó nyilatkozat(ok) keltezése nem lehet régebbi az ajánlati felhívás közzétételének napjánál. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. A Kbt. 55. (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő cégkivonatában szereplő valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, a felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak: 6

7 - pénzforgalmi számla száma, - mióta vezeti a pénzforgalmi számlát, - a pénzforgalmi számlán a felhívás feladását megelőző 12 hónapban volt-e 30 napon túli sorban állás. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bekezdése szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. (6) bekezdésében meghatározott esetekben támaszkodhat. A Kbt. 55. (4) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a gazdasági és pénzügyi helyzetre meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) P/1. Az Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben bármelyik pénzforgalmi számláján a felhívás feladását megelőző 12 hónapban 30 napon túli sorban állás fordult elő. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 55. (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített, a közbeszerzés tárgyára (a részenként meghatározott élelmiszer szállítása) vonatkozó szállításainak a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (1) és (2) bekezdésének megfelelő igazolásait legalább az alábbi tartalommal: - teljesítés ideje, - a szerződést kötő másik fél megnevezése, - a szállított áruk megnevezése - az ellenszolgáltatás összege, - valamint nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A benyújtott igazolásokból/referenciákból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a kért alkalmasságnak való megfelelés. M.2. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 55. (1) bekezdésének b) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés b) pontja alapján a HACCP / ISO azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszer működésére vonatkozó érvényes tanúsítvány benyújtása egyszerű másolatban, az egyenértékű minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések leírása a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (2) bekezdése fegyelembe vételével. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bekezdése szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. (6) bekezdésében meghatározott esetekben támaszkodhat. A Kbt. 55. (4) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) M.1. Alkalmatlan az ajánlatevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónap összességében nem rendelkezik - az 1. rész tekintetében összesen legalább nettó 25 millió Ft értékű kg mennyiségű sertés- és marhahús szállítására vonatkozó referenciával; - a 2. rész tekintetében összesen legalább nettó 12 millió Ft értékű kg mennyiségű baromfihús szállítására vonatkozó referenciával; 7

8 - a 3. rész tekintetében összesen legalább nettó 2,5 millió Ft értékű kg mennyiségű főtt és füstölt áru szállítására vonatkozó referenciával; - a 4. rész tekintetében összesen legalább nettó 7 millió Ft értékű kg mennyiségű húskészítmény szállítására vonatkozó referenciával - az 5. rész tekintetében összesen legalább nettó 4,5 millió Ft értékű liter mennyiségű étolaj szállítására vonatkozó referenciával; - a 6. rész tekintetében összesen legalább nettó 12 millió Ft értékű kg mennyiségű mirelitáru szállítására vonatkozó referenciával; - a 7. rész tekintetében összesen legalább nettó 20 millió Ft értékű liter mennyiségű tejtermék szállítására vonatkozó referenciával; - a 8. rész tekintetében összesen legalább nettó 12 millió Ft értékű kg mennyiségű pékáru szállítására vonatkozó referenciával; - a 9. rész tekintetében összesen legalább nettó 6 millió Ft értékű db mennyiségű cukrászsütemény szállítására vonatkozó referenciával; - a 10. rész tekintetében összesen legalább nettó 4 millió Ft értékű kg mennyiségű tészta szállítására vonatkozó referenciával; - a 11. rész tekintetében összesen legalább nettó 10 millió Ft értékű kg mennyiségű szárazáru szállítására vonatkozó referenciával; - a 12. rész tekintetében összesen legalább nettó 4 millió Ft értékű kg mennyiségű fűszer és/ alappor és/ ízesítő szállítására vonatkozó referenciával; - a 13. rész tekintetében összesen legalább nettó 4 millió Ft értékű kg mennyiségű gyümölcs szállítására vonatkozó referenciával; - a 14. rész tekintetében összesen legalább nettó 3 millió Ft értékű kg mennyiségű zöldség szállítására vonatkozó referenciával; - a 15. rész tekintetében összesen legalább nettó 1 millió Ft értékű db mennyiségű tojás szállítására vonatkozó referenciával; - a 16. rész tekintetében összesen legalább nettó 4 millió Ft értékű db mennyiségű konzerv és/ lekvár/dzsem és/ befőtt szállítására vonatkozó referenciával; - a 17. rész tekintetében összesen legalább nettó 1,5 millió Ft értékű liter mennyiségű gyümölcsital szállítására vonatkozó referenciával; - a 18. rész tekintetében összesen legalább nettó 700 ezer Ft értékű diabetikus élelmiszer szállítására vonatkozó referenciával, - a 19. rész tekintetében összesen legalább nettó 12 millió Ft értékű kg mennyiségű zöldség szállítására vonatkozó referenciával. M.2. Alkalmatlan ajánlattevő minden rész tekintetében, ha nem rendelkezik HACCP / ISO azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszer működésére vonatkozó érvényes tanúsítvánnyal, az egyenértékű minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések egyéb bizonyítékaival. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek 8

9 A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre részvételre felhívandó jelentkezők létszáma keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám Ajánlati ár (nettó Ft) 3 Vállalt fizetési határidő (naptári nap) 1 IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 9

10 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2013/02/11 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 A dokumentációért fizetni kell igen (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértéke ( Áfa) teljesíthető átutalással a Diákétkeztetési Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett számú számlájára. IV.3.4) Ajánlattételi részvételi határidő Dátum: 2013/02/11 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) Az időtartam hónapban: napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2013/02/11 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 (adott esetben) Hely: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1022 Budapest, Bimbó út 68.) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. (2) bekezdés alapján meghatározott személyek. 10

11 VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/ programmal kapcsolatos nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/ program(ok)ra: VI.3) További információk (adott esetben) 1) Formai előírások: Az ajánlatot írásban, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), zárt csomagolásban, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A csomagoláson "AJÁNLAT SZEKSZÁRD Élelmiszer, illetve "Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!" megjelölést kell feltüntetni. Az árazott terméklistát szerkeszthető excel formátumban, a teljes ajánlatot (árazott terméklistával együtt) írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón (CD DVD) - a papír alapú példányokat tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve - is csatolni szükséges. Az ajánlat formai követelményeire egyebekben a dokumentáció előírásait kell alkalmazni. 2) Ajánlattevőnek a Kbt. 40. (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. szakaszát, amelynek értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.) 3) Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. 11

12 4) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 36. (3) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. 5) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 25. (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 6) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. 7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció és a Kbt. előír. 8) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. szakaszában foglaltaknak megfelelően biztosítja. 9) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 60. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 10) Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek a Kbt. 60. (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- középvállalkozásnak minősül-e. 11) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlatba kell csatolni. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. 12) A III.2.2.) P/1. pontjai és a III.2.3.) M/1-2. pontjai szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 13) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot: az 1. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság június 1. napi útmutatójának (KÉ évi 61. szám) III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás, a 2. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság június 1. napi útmutatójának (KÉ évi 61. szám) III.A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás. Ajánlatkérő minimális elvárása a Kbt. 71. (7) bekezdés alapján a 2. számú bírálati részszempont vonatkozásában 30 nap, a megajánlás legkedvezőbb szintje 60 nap. A 30 napot el nem érő, illetve a 60 napot meghaladó vállalás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi! 14) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: az ajánlatkérő képviselője a dokumentáció vételárának átutalását tanúsító igazolás, valamint a kérelmező címét tartalmazó, a dokumentáció megküldésére vonatkozó kérelem fax (+36/ ) útján történő megküldését 12

13 követően gondoskodik a dokumentáció elektronikusan történő megküldéséről munkanapokon óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján óráig. Ajánlatkérő a Kbt. 49. (6) bekezdés alapján előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia. A dokumentáció másra át nem ruházható. 15) Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény az irányadó. 16) A Kbt. 60. (6) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 62. (3) bekezdése szerinti összes adatot. 17) Ajánlattevő köteles az ajánlati dokumentáció mellékletét képező árazatlan terméklistát a részajánlat-tételre tekintettel beárazva ajánlatához csatolni. 18) A szállítások gyakoriságát, helyszíneit, és a kapcsolattartó személyek megnevezését illetve elérhetőségét a dokumentáció tartalmazza. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot szükség esetén a VI.4.3 rovatot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt szerint. VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 13

14 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2012/12/27 (nap/hónap/év) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Bimbó út 68. Város: Budapest Postai irányítószám: 1022 Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Máté Gergő Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Bimbó út 68. Város: Budapest Postai irányítószám: 1022 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Máté Gergő Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Bimbó út 68. Város: Budapest Postai irányítószám: 1022 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Máté Gergő 14

15 Telefon: Fax: Internetcím (URL): IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím: Bezerédj u. 2. Város: Szekszárd Postai irányítószám: 7100 Ország: HU. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható).. B. MELLÉKLET részekre vonatkozó információk Rész száma 1 Elnevezés: Szállítási szerződés Sertés és marhahúsok 1) Rövid meghatározás: S E R T É S É S M A R H A H Ú S O K 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: 3) Mennyiség: Termék megnevezése/mennyiségi egység/kiszerelés/mennyiség sertés karaj csontos/kg/ömlesztett/1500 sertés karaj (csont nélkül)/kg/ömlesztett/500 serés karaj (csont nélkül)/kg/szeletelve/5000 sertés comb (csont nélkül)/kg/ömlesztett/4000 sertés comb (csont nélkül)/kg/kockázva/5000 sertés comb (csont nélkül)/kg/csíkozva/5000 sertés lapocka (csont nélkül)/kg/ömlesztett/800 sertés lapocka (csont nélkül)/kg/kockázva/2500 sertés lapocka (csont nélkül)/kg/csíkozva/2500 sertés dagadó/kg/ömlesztett/1100 sertés csülök (csont nélkül)/kg/ömlesztett/100 sertés oldalas/kg/ömlesztett/1100 sertés tarja csontos/kg/ömlesztett/50 sertés tarja (csont nélkül)/kg/ömlesztett/400 sertés tarja (csont nélkül)/kg/szeletelve/1200 sertés máj/kg/szeletelve/200 Kiegészítő szójegyzék 15

16 sertés máj/kg/csíkozva/500 fehércsont/kg/ömlesztett/1200 húsos csont/kg/ömlesztett/1600 sertés láb/kg/ömlesztett/100 sertés fül/kg/ömlesztett/30 sertés nyelv/kg/ömlesztett/10 sertés velő/kg/ömlesztett/10 sertés vese/kg/ömlesztett/10 bőrös malac karaj/kg/ömlesztett/200 borjú comb/kg/ömlesztett/50 borjú apróhús/kg/ömlesztett/50 marha comb/kg/csíkozva/300 marha comb/kg/kockázva/2500 marha comb/kg/csíkozva/500 marha lapocka/kg/ömlesztett/10 marha lapocka/kg/kockázva/20 marha lapocka/kg/csíkozva/20 marha lábszár/kg/ömlesztett/300 marha lábszár/kg/kockázva/1500 marha lábszár/kg/csíkozva/200 marha felsál/kg/ömlesztett/400 marha bélszín/kg/ömlesztett/20 marha hátszín/kg/ömlesztett/20 marha rostélyos/kg/ömlesztett/50 pacal/kg/ömlesztett/20 marha apróhús/kg/ömlesztett/500 (ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: 12 napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről: Ajánlatkérő a teljes mennyiségtől 30 %-kal eltérhet (Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) B. MELLÉKLET részekre vonatkozó információk Rész száma 2 Elnevezés: Szállítási szerződés - Baromfihúsok 16

17 1) Rövid meghatározás: B A R O M F I H Ú S O K 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: 3) Mennyiség: Termék megnevezése/mennyiségi egység/kiszerelés/mennyiség csirkefelsőcomb filé/kg/ömlesztett/600 csirkefelsőcomb filé/kg/kockázva/100 bontott tyúk/kg/ömlesztett/200 grillcsirke egész/kg/ömlesztett/100 csirkecomb/kg/ömlesztett/8100 csirkecomb felső/kg/ömlesztett/2200 csirkecomb alsó/kg/ömlesztett/150 csirkemell csontos/kg/ömlesztett/50 csirkemell filézett/kg/ömlesztett/200 csirkemell filézett/kg/szeletelve/2000 csirkemell filézett/kg/kockázva/200 csirkemell filézett/kg/csíkozva/500 csirke szárny/kg/ömlesztett/650 csirke far-hát/kg/ömlesztett/50 csirke aprólék/kg/ömlesztett/50 csirkenyak/kg/ömlesztett/350 csirkemáj - szív nélkül/kg/ömlesztett/1600 csirkemáj - szívvel/kg/ömlesztett/400 csirkezúza/kg/ömlesztett/120 kakas egész/kg/ömlesztett/50 pulyka alsócomb filézett/kg/kockázva/50 pulyka alsócomb filézett/kg/csíkozva/50 pulyka felsőcomb filézett/kg/ömlesztett/1000 pulyka felsőcomb filézett/kg/kockázva/3500 pulyka felsőcomb filézett/kg/csíkozva/3500 pulykamell file/kg/ömlesztett/100 pulykamell file/kg/szeletelve/1800 pulykamell file/kg/csíkozva/300 pulykazúza/kg/ömlesztett/300 pulykamáj/kg/ömlesztett/110 pulykanyak/kg/ömlesztett/50 pulykaszárny/kg/ömlesztett/50 libacomb/kg/ömlesztett/50 libamáj (pecsenye)/kg/ömlesztett/100 libamáj (hízott)/kg/ömlesztett/10 kacsaaprólék/kg/ömlesztett/20 Kiegészítő szójegyzék 17

18 kacsamáj (pecsenye)/kg/ömlesztett/100 kacsamáj (hízott)/kg/ömlesztett/10 kacsamell filézett/kg/ömlesztett/50 kacsacomb /kg/ömlesztett/130 (ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: 12 napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről: A rendelések jelentős része előhűtött hús formájában történik, azonban esetenként jellemzően a pénteki szállításoknál előfordulhat, hogy fagyasztott árut kérünk, kérjük ezt az árajánlatnál figyelembe venni. A baromfihúsokat konyhakész, megfelelően tisztított (után tisztítást nem igénylő) formában kérjük. Ajánlatkérő a teljes mennyiségtől 30 %-kal eltérhet (Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) B. MELLÉKLET részekre vonatkozó információk Rész száma 3 Elnevezés: Szállítási szerződés Főtt, füstölt, füstölt-főtt áruk 1) Rövid meghatározás: F Ő T T, F Ü S T Ö L T, F Ü S T Ö L T-F Ő T T Á R U K 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: 3) Mennyiség: Termék megnevezése/mennyiségi egység/kiszerelés/mennyiség kolozsvári szalonna/kg/ömlesztett/270 füstölt kenyérszalonna/kg/ömlesztett/380 füstölt csemege szalonna/kg/ömlesztett/100 füstölt-főtt császárszalonna/kg/ömlesztett/70 főtt császárszalonna/kg/ömlesztett/320 füstölt szeletelt baconszalonna/db/0,5 kg-os/50 füstölt kockázott baconszalonna/db/0,5 kg-os/50 füstölt kolbász/kg/ömlesztett/

19 lángolt kolbász/kg/ömlesztett/200 főtt tarja/kg/ömlesztett/170 főtt comb/kg/ömlesztett/30 főtt lapocka/kg/ömlesztett/40 füstölt tarja/kg/ömlesztett/220 füstölt-főtt tarja/kg/ömlesztett/140 füstölt comb/kg/ömlesztett/200 füstölt lapocka/kg/ömlesztett/100 füstölt csülök/kg/ömlesztett/400 füstölt oldalas/kg/ömlesztett/50 füstölt kötözött sonka /kg/ömlesztett/20 (ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: 12 napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről: Ajánlatkérő a teljes mennyiségtől 30 %-kal eltérhet (Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) B. MELLÉKLET részekre vonatkozó információk Rész száma 4 Elnevezés: Szállítási szerződés - Húskészítmények 1) Rövid meghatározás: H Ú S K É S Z Í T M É N Y E K 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: 3) Mennyiség: Termék megnevezése/mennyiségi egység/kiszerelés/mennyiség kolbászos karaj/kg/ömlesztett/10 töltött császár/kg/ömlesztett/50 rakott erdélyi/kg/ömlesztett/50 olasz felvágott/kg/ömlesztett/270 soproni felvágott/kg/ömlesztett/190 Kiegészítő szójegyzék 19

20 mozaik felvágott/kg/ömlesztett/50 csabai felvágott/kg/ömlesztett/80 tavaszi felvágott/kg/ömlesztett/450 vadász felvágott/kg/ömlesztett/60 fokhagymás felvágott/kg/ömlesztett/230 bécsi felvágott/kg/ömlesztett/50 uzsonna szelet/kg/ömlesztett/170 milánói szelet/kg/ömlesztett/130 mexikói csemege/kg/ömlesztett/180 bajai uzsonna/kg/ömlesztett/150 pulykazúzás felvágott/kg/ömlesztett/30 pritaminos felvágott/kg/ömlesztett/120 pulyka java/kg/ömlesztett/270 csirke java/kg/ömlesztett/390 sertés párizsi/kg/ömlesztett/840 baromfi párizsi/kg/ömlesztett/730 zala felvágott/kg/ömlesztett/520 krinolin/kg/ömlesztett/300 debreceni/kg/ömlesztett/1020 löncs/kg/ömlesztett/140 nyári túrista/kg/ömlesztett/630 nyári szalámi/kg/ömlesztett/80 paprikás szalámi/kg/ömlesztett/110 diákcsemege/kg/ömlesztett/70 májusi csemege/kg/ömlesztett/20 virsli műbeles/kg/ömlesztett/500 baromfi virsli/kg/ömlesztett/1000 roppanós virsli/kg/ömlesztett/1800 juhbeles virsli/kg/ömlesztett/200 Frankfurti virsli/kg/ömlesztett/200 disznósajt/kg/ömlesztett/140 téli szalámi/kg/ömlesztett/120 gépsonka/kg/ömlesztett/880 sonka felvágott/kg/ömlesztett/500 kenőmájas/kg/ömlesztett/780 lecsókolbász/kg/ömlesztett/460 májas hurka/kg/ömlesztett/40 húsos hurka/kg/ömlesztett/50 bácskai hurka/kg/ömlesztett/360 sütnivaló kolbász/kg/ömlesztett/440 paprikás vastagkolbász/kg/ömlesztett/240 véres hurka/kg/ömlesztett/140 pick szalámi/kg/ömlesztett/130 sertés zsír/kg/ömlesztett/140 libazsír/kg/ömlesztett/20 kacsazsír/kg/ömlesztett/20 20

21 tepertőkrém/kg/ömlesztett/100 tepertő/kg/ömlesztett/200 Glutén, szója és tejmentes term., max. 50 dkg-os rúdban: párizsi/kg/ömlesztett/10 Efef,Csabai,Gyulai termékek/kg/ömlesztett/20 pulykajava/kg/ömlesztett/10 csemege szalámi/kg/ömlesztett/10 (ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: 12 napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről: Ajánlatkérő a teljes mennyiségtől 30 %-kal eltérhet (Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) B. MELLÉKLET részekre vonatkozó információk Rész száma 5 Elnevezés: Szállítási szerződés Növényi zsíradékok 1) Rövid meghatározás: N Ö V É N Y I Z S I R A D É K O K 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: 3) Mennyiség: Termék megnevezése/mennyiségi egység/kiszerelés/mennyiség poharas margarin ( rama, delma ezzel azonos min.) normál /kg/0,5 kg/790 poharas margarin ( rama, delma ezzel azonos min.) /kg/0,5 kg/820 kocka margarin (liga, rama, ezzel azonos min.) /kg/0,25 kg/780 flóra light mini margarin/db/2 gr/23390 étolaj (vénusz, éden, vitol ezzel azonos min.)/liter/10 l-es/16800 extra szűz olívaolaj/liter/1 l-es/10 (ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem: és között Pénznem: 21

22 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: 12 napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről: Ajánlatkérő a teljes mennyiségtől 30 %-kal eltérhet (Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) B. MELLÉKLET részekre vonatkozó információk Rész száma 6 Elnevezés: Szállítási szerződés - Mirelitáruk 1) Rövid meghatározás: M I R E L I T Á R U K 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: 3) Mennyiség: Termék megnevezése/mennyiségi egység/kiszerelés/mennyiség baromfi vagdalt/kg/ömlesztett/100 pulyka cordon bleu/kg/ömlesztett/130 hamburgerhús/kg/ömlesztett/150 húsgombóc/kg/ömlesztett/10 májgombóc/kg/ömlesztett/70 nyírségi gombóc/kg/ömlesztett/100 bélszínroló/kg/ömlesztett/180 pápai húspogácsa/kg/ömlesztett/90 hamburger pogácsa/kg/ömlesztett/200 pacal/kg/ömlesztett/20 borjú apróhús/kg/ömlesztett/50 bárány pörkölthús (csontos)/kg/ömlesztett/200 vaddisznócomb/kg/ömlesztett/30 Pangasius halfilé/kg/ömlesztett/1200 Tengerihal filé/kg/ömlesztett/500 Tenger gyümölcsei mix/kg/ömlesztett/5 koktélrák/kg/ömlesztett/5 lazacfilé/kg/ömlesztett/5 ponty szelet/kg/ömlesztett/10 panírozott halrúd /100%//kg/ömlesztett/500 Kiegészítő szójegyzék 22

23 panírozott halfilé /100%//kg/ömlesztett/1200 panírozott csirkemell/kg/ömlesztett/30 panírozott csirkemell 100%filé/kg/ömlesztett/300 panírozott pulykamell/kg/ömlesztett/100 panírozott pulykamell 100%filé/kg/ömlesztett/300 sajttal töltött pulykamell/kg/ömlesztett/600 panírozott brokkoli/kg/ömlesztett/30 panírozott karfiol/kg/ömlesztett/20 panírozott gomba/kg/ömlesztett/30 panírozott trapista sajt/kg/ömlesztett/130 panírozott camambert sajt/kg/ömlesztett/30 panírozott csirkecomb/kg/ömlesztett/200 panírozott csirkeszárny/kg/ömlesztett/200 panírozott csirkemáj/kg/ömlesztett/300 virsli tészta bundában/kg/ömlesztett/200 szilvás gombóc/kg/ömlesztett/2000 barackos gombóc/kg/ömlesztett/240 szilvás, ízes derelye/kg/ömlesztett/1430 szilvás, ízes gombóc/kg/ömlesztett/1430 mogyorókrémes,csokis gombóc/kg/ömlesztett/500 gőzgombóc/kg/ömlesztett/300 túrós derelye/kg/ömlesztett/300 nudli/kg/ömlesztett/1500 töltött burgonyanudli/kg/ömlesztett/500 krokett/kg/ömlesztett/1190 röszti/kg/ömlesztett/400 hasábburgonya/kg/ömlesztett/2200 császármorzsa/kg/ömlesztett/20 steak burgonya/kg/ömlesztett/50 fűszeres steak burgonya/kg/ömlesztett/300 hercegnő burgonya/kg/ömlesztett/20 lecsó natúr/kg/ömlesztett/180 galuska/kg/ömlesztett/450 leveles tészta/kg/ömlesztett/530 meggy/kg/ömlesztett/1940 erdei gyümölcs keverék/kg/ömlesztett/270 gyümölcsleves keverék/kg/ömlesztett/200 málna/kg/ömlesztett/30 szamóca/kg/ömlesztett/100 szilva (felezett)/kg/ömlesztett/660 kajszi barack (felezett)/kg/ömlesztett/200 őszibarack (felezett)/kg/ömlesztett/200 fejtett bab/kg/ömlesztett/940 petrezselyemgyökér/kg/ömlesztett/1810 zöldbab/kg/ömlesztett/3960 ceruzabab/kg/ömlesztett/10 23

24 tök gyalult/kg/ömlesztett/2830 kukorica (morzsolt)/kg/ömlesztett/670 karfiol/kg/ömlesztett/3720 paraj/kg/ömlesztett/1610 paraj (leveles)/kg/ömlesztett/10 sóska/kg/ömlesztett/40 zöldborsó/kg/ömlesztett/5970 karalábé kocka/kg/ömlesztett/1430 petrezselyem zöld/kg/ömlesztett/610 zellerkocka/kg/ömlesztett/580 sütőtök kocka/kg/ömlesztett/20 mexikói keverék/kg/ömlesztett/1540 francia saláta alap/kg/ömlesztett/390 sárgarépa /kg/ömlesztett/4580 brokkoli/kg/ömlesztett/1040 kelbimbó/kg/ömlesztett/570 vegyes (húsleves) zöldség/kg/ömlesztett/2740 vegyes (köret) zöldség/kg/ömlesztett/240 alma/kg/ömlesztett/830 gesztenyemassza/kg/0,25 kg/100 szeletelt gomba/kg/ömlesztett/550 erdei gomba mix/kg/ömlesztett/25 pritamínkocka/kg/ömlesztett/260 Tv paprika hüvely v. kocka/kg/ömlesztett/80 finomfőzelék/kg/ömlesztett/270 rántott párizsi/kg/ömlesztett/140 (ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: 12 napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről: Csak ép, első osztályú terméket veszünk át. Ajánlatkérő a teljes mennyiségtől 30 %-kal eltérhet (Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) B. MELLÉKLET részekre vonatkozó információk 24

25 Rész száma 7 Elnevezés: Szállítási szerződés - Tejtermékek 1) Rövid meghatározás: T E J T E R M É K E K 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: 3) Mennyiség: Termék megnevezése/mennyiségi egység/kiszerelés/mennyiség tej /liter/1,5 %-os, 5/1-es/51290 tej /liter/2,8 %-os, 5/1-es/8150 tej/db/0,2 l-es/14000 tartós tej/db/1/1-es doboz/5350 tejszín/liter/1/1-es/190 tejszín/liter/5/1-es/140 kávétejszín/cs/10x10g/1000 kefír/db/175 gr, poharas/13150 kefír/liter/ömlesztett/3950 joghurt gyümölcsös/db/175 gr, poharas/18750 joghurt gyümölcsös/liter/ömlesztett/500 joghurt natúr/db/175 gr, poharas/990 joghurt natúr/liter/ömlesztett/100 tejföl 12%-os/liter/5/1-es/8000 tejföl 20%-os/liter/5/1-es/900 tejföl 12%-os/db/175 gr/6000 tejföl 20%-os/db/175 gr/400 kakaó poharas/db/2 dl/43130 tehéntúró félzsíros/kg/5/1-es/2190 tehéntúró félzsíros/db/0,5 kg/50 Trapistasajta sajt/kg/tömb/2070 kockasajt natúr/doboz/8 db/doboz/5380 kockasajt ízesített/doboz/8 db/doboz/3120 sajtkrém /kg/ömlesztett/460 óvári sajt/kg/tömb/70 edámi sajt szeletelt/db/0,125 kg/200 edami félkemény sajt /kg/tömb/240 Füstölt sajt (karaván, trappista)/kg/tömb/100 Karaván sajt szeletelt/db/0,125 kg/200 Ementáli sajt (Pannónia)/kg/tömb/10 Ementáli sajt (Pannónia)szeletelt/db/0,125 kg/50 Parmezán sajt/kg/tömb/10 Feta sajt/db/500 g/20 Camembert sajt/db/125 g/40 Kékpenészes sajt(márvány)/kg/tömb/5 Kiegészítő szójegyzék 25

26 Mozzarella sajt (golyó)/db/250 g/40 Mozzarella sajt (pizza mozzarella)/kg/tömb/50 Toast szeletelt sajt/db/150 g/200 ömlesztett sajt tömlős/db/100 g/400 juhtúró/kg/ömlesztett/10 teavaj (min. 80% zsírtart.)/kg/100 gr/3030 teavaj (min. 80% zsirtart.)/kg/1kg-os/30 vajkrém natúr/db/250 gr-os/410 vajkrém ízesített/db/250 gr-os/490 vajkrém/kg/1 kg-os/30 túró rudi natúr/db/30 gr/5910 túró rudi ízesített/db/30 gr/3740 gesztenyés rudi (Geszti-eszti)/db/30 gr/300 puding tejszínhabbal/db/poharas/3830 puding (többféle ízben)/db/175 gr/2000 tejszelet/db/-/2000 krémtúró ízesített/db/100 g/2000 tejberizs/db/175 gr-os/1950 zott monte/db/-/500 glutén és tejmentes puding/db/175 gr-os/300 növényi sajtok/kg/-/10 liszt és tejmentes gyüm.joghurt/db/175 gr-os/300 diabetikus puding/db/175 gr-os/200 diabetikus gyümölcsjoghurt/db/175 gr-os/670 (ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: 12 napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről: Valamennyi kefir és joghurt készítménynél Danone, azzal egyenértékű minőséget kérünk. Ajánlatkérő a teljes mennyiségtől 30 %-kal eltérhet (Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) B. MELLÉKLET részekre vonatkozó információk Rész száma 8 Elnevezés: Szállítási szerződés Kenyér, pékáru 1) Rövid meghatározás: 26

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.06.12.

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Árubeszerzés 2014. évre

Árubeszerzés 2014. évre Árubeszerzés 2014. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/73 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.06.23.

Részletesebben

AF_FORSTER Központ_Faápolás

AF_FORSTER Központ_Faápolás AF_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez 1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/106 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 78 Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 78 Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Nyertes ajánlattevő: Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép S Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítő Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben Vissza Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 78 Ajánlatkérő: Szigeti Garázs

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ország: Magyarország

Ország: Magyarország EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Földgáz beszerzése/2015

Földgáz beszerzése/2015 Földgáz beszerzése/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

Főzési alapanyagok beszerzése

Főzési alapanyagok beszerzése Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.05.05.

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Ajánlati/részvételi felhívás

Ajánlati/részvételi felhívás I. szakasz: Ajánlatkérő Európai Unió Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Információ és online

Részletesebben

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál kitöréselhárítási

Részletesebben

Hús és húskészítmények beszerzése

Hús és húskészítmények beszerzése Hús és húskészítmények beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Villamos energia beszerzés 2016

Villamos energia beszerzés 2016 Villamos energia beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Zárt vérvételi rendszer beszerzése

Zárt vérvételi rendszer beszerzése Zárt vérvételi rendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Villamos energia beszerzése

Villamos energia beszerzése Villamos energia beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.10.19.

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013.

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Nemzeti Meddőségi Klinika kialakításához szükséges betegellátási, labordiagnosztikai, vizsgálati és kutatási eszközök beszerzése TIOP 2.2.8/14-1 pályázati forrásból Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116

Részletesebben

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013.

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre.

A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre. A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

Villamos energia beszerzése a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma és intézményeik részére 2016 évre

Villamos energia beszerzése a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma és intézményeik részére 2016 évre Villamos energia beszerzése a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma és intézményeik részére 2016 évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013.

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt.

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. (T-175/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3 Nyílt közbeszerzési eljárás Volvo gyártmányú autóbuszok dízelmotorjainak felújítására, szükség szerinti javítására vállalkozási szerződés keretében (BKV Zrt. T-147/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111

Részletesebben

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04.

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04. Adásvételi szerződés keretében az 1742/2013. (X. 14.) Korm. határozat alapján megkötött támogatási szerződés megvalósítása érdekében további orvosi műszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: None/None

Részletesebben

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015.

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatások megrendelése

Egészségügyi szolgáltatások megrendelése Egészségügyi szolgáltatások megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások

Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/107 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés

Részletesebben

LABORATÓRIUMI REAGENSEK 2015

LABORATÓRIUMI REAGENSEK 2015 LABORATÓRIUMI REAGENSEK 2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.11.04.

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Inverterek, menetregisztrálók és jeladók javítása

Inverterek, menetregisztrálók és jeladók javítása Inverterek, menetregisztrálók és jeladók javítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/51 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása

Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/4 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09.

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09. ELO Professional iktató- és dokumentumkezelő és OpenText Livelink rendszer karbantartása, üzemeltetése, kapcsolódó SAP fejlesztések valamint támogatási szolgáltatások nyújtása a Fővárosi Vízművek Zrt-nél

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás : Ajánlati felhívás, EUHL

Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás : Ajánlati felhívás, EUHL Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 12.03.2010 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 22.04.2010 Dokumentáció beszerzésének

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Országos Egészségbiztosítási Pénztár

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Országos Egészségbiztosítási Pénztár EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg (352) 29 29 42 670 mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás)

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Nyertes ajánlattevő:

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 108 Ajánlatkérő: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Azonos az 1.1) pontban említett címmel Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal Az MH repülőeszközeinek és szárazföldi szaktechnikai eszközeinek üzemeltetéséhez, javításához szükséges kenőanyagok és speciális folyadékok beszerzése 2016-2018. években Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Részletesebben

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Postai

II. MELLÉKLET. Postai II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Gépjármű bérlet és flottakezelési szolgáltatás beszerzése 2016. és 2017. évben

Gépjármű bérlet és flottakezelési szolgáltatás beszerzése 2016. és 2017. évben Gépjármű bérlet és flottakezelési szolgáltatás beszerzése 2016. és 2017. évben Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban.

Részvételi felhívás MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben tárgyban. Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.09.25.

1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.09.25. BKV Vasúti Járműjavító Kft. részére combino típusú villamos jármű hajtott és futó tengelycsonkjához (portáltengelyéhez) alkatrészek beszerzése-részvételi felhívás TED Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104

Részletesebben

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)-

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- Ajánlati felhívás- Sándorfalva Szatymaz települési agglomeráció szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése Kivitelezési szakasz - (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- kombinált csatornamosó-szívó

Részletesebben

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs SzolgáltatóKözhasznú Nonprofit Kft. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Teljesítés helye:

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs SzolgáltatóKözhasznú Nonprofit Kft. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Teljesítés helye: Szállítási szerződés a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére ofszet nyomtatásra alkalmas műnyomópapír és ofszet papír beszerzésére Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma:

Részletesebben