Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: ; ;

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7"

Átírás

1 K1438/ Budapest, X. kerület, Eszterlánc utca (belterület) 42544/22 helyrajzi számú ingatlanon kiépítendő válogatómű technológiai berendezéseinek szállítása és telepítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: ; ; Ajánlatkérő: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Teljesítés helye: Budapest Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások Környezetvédelem EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02451 Postai cím: Alföldi utca 7. Város: Budapest Postai irányítószám: 1081 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Közbeszerzési osztály Címzett: Sándor Csilla Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): 1

2 Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal x Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): I.3) Fő tevékenység x Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság x Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: 2

3 Vállalkozási szerződés kiépítendő válogatómű technológiai berendezéseinek szállítása és telepítése érdekében, érvényesítve a fenntartható fejlődés alapelveit, különös tekintettel a környezetvédelemre, valamint a jótállási időszak alatt a karbantartási továbbá a jótállási és karbantartási körön kívüli szerelési/javítási feladatok ellátása a szerződéses időszak alatt. II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés x x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: Budapest NUTS-kód HU101 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: 3

4 vagy és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Vállalkozási szerződés kiépítendő válogatómű technológiai berendezéseinek szállítása és telepítése érdekében, érvényesítve a fenntartható fejlődés alapelveit, különös tekintettel a környezetvédelemre, valamint a jótállási időszak alatt a karbantartási, továbbá a jótállási és karbantartási körön kívüli szerelési/javítási feladatok ellátása a szerződéses időszak alatt. II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) A hatályos környezetvédelmi és vonatkozó ágazati jogszabályok (dokumentációban részletesen felsorolva) követelményeinek figyelembe vételével - 1 db t/év kapacitású műanyag, fém, papír kompozit frakciók válogatására szolgáló válogató mű optikai elven működő technológiai sorának szállítása és telepítése a szükséges technológiai allétesítmények teljes körű, hiánytalan kivitelezésével (tartószerkezetek, villamos vezetékek, kompresszorok, irányítástechnika), valamint a technológia telepítéséhez szükséges részletes, egyeztetett technológiai kiviteli tervek elkészítése, megvalósulási tervek készítése. Fő technológiai elemek: 2 db bálázógép 2 db dobrosta 1 db előaprító 9 db Optikai kiválasztással működő pneumatikus leválasztású szeparátor 2 db Mágneses leválasztó 1 db örvényáramú szeparátor 2 db sűrített levegőkompresszor 40 db szállítószalag, ebből 34 db dörzshajtásos (243,7 m),és 6 db lánc-hevederes (175,5 fm) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a megadott hossz mennyiségek tájékoztató jellegűek, a szállítószalagok tényleges beépítési szögeire és a technológiai elemek illesztéseire figyelemmel a szállítószalagok hosszai a dokumentációban megadott tartományon belül változtathatók. 4

5 - Próbaüzem végzése minimálisan 30 naptári nap, legfeljebb 60 naptári napos időtartamban (válogató személyzet, mobil gépek és szükségleteik, valamint energia ajánlatkérő általi biztosítása mellett) folyamatos szakfelügyelet, kezelő személyzet betanítása, kopóalkatrészek és előírt szerviz biztosítása a szerződésben meghatározottak szerint. - A jótállási időszak alatt 60 hónapig a karbantartási feladatok ellátása. - valamint a jótállási és karbantartási körön kívüli szerelési/javítási feladatok ellátása a szerződéses időszak alatt, legfeljebb nettó HUF keretösszegig. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: HUF vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés 2015/12/15 (nap/hónap/év) Befejezés 2022/03/31 (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) - Jótállás: 60 hónap - Késedelmi kötbér: A karbantartás kezdetét megelőző időszakra a karbantartási feladatok kivételével a szerződés szerinti teljesítési határidőkhöz képesti késedelem minden megkezdett napjára naptári naponként a jótállási időszak alatti karbantartási feladatok ellátásáért járó vállalkozói díjjal csökkentett nettó szerződéses érték (ide nem értve az eseti javítások keretösszegét). 0,5 %-a. A késedelmi kötbér maximális összege a jótállási időszak alatti karbantartási feladatok ellátásáért járó vállalkozói díjjal csökkentett nettó szerződéses érték (ide nem értve az eseti javítások keretösszegét) 20%-a. A karbantartás időszakára a késedelmi kötbér mértéke: karbantartási feladatok késedelmes teljesítése esetén, a szerződésben foglalt teljesítési határidőhöz képesti késedelem minden megkezdett naptári napjára napi ,Ft, a késedelmi kötbér maximális összege ,-Ft A jótállási és karbantartási körön kívüli eseti szerelések, javítások késedelmes teljesítése esetén a 5

6 késedelmi kötbér mértéke: a megrendelésben meghatározott teljesítési határidőhöz képesti késedelem minden megkezdett naptári napjára az adott megrendelés nettó értéke 3 %-nak megfelelő összegű késedelmi kötbér. - Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a teljes jótállási időszak alatt a leválasztási (válogatási) hatásfok nem felel meg a szerződésben foglalt előírásnak (minimálisan 85 tömeg%,) Vállalkozó az erről felvett jegyzőkönyv aláírásának napjától a hiba kijavításáig minden megkezdett naptári napra napi Ft, maximum Ft hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. Késedelmes, vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a szerződés teljesítése alól. - Meghiúsulási kötbér: A karbantartás kezdetét megelőző időszakban a szerződés -a karbantartási feladatok kivételével - Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból történő meghiúsulása esetén, vagy ha a teljesítést Vállalkozó egyéb - érdekkörében felmerülő - okból megtagadja, vagy a késedelme elérte a 40 naptári napot, (amely ezen esetekben szintén meghiúsulásának minősül), a Vállalkozó a teljes nettó szerződéses érték (beleértve a karbantartás díját is a 60 hónapos időszakra és az eseti javítások keretösszegét is) 20%- ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni, továbbá a Megrendelő érvényesítheti Vállalkozóval szemben a kötbéren túli egyéb igényeit is (kárigények, többletköltségek). A karbantartás időszakában: A karbantartás időszakában a jelen szerződés Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból történő meghiúsulása esetén, vagy ha a teljesítést Vállalkozó egyéb - érdekkörében felmerülő - okból megtagadja, vagy karbantartási feladatai ellátásának a késedelme elérte a 15 naptári napot, (amely ezen esetekben szintén meghiúsulásának minősül), a Vállalkozó a teljes nettó szerződéses karbantartási díj még fel nem használt része 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni, továbbá a Megrendelő érvényesítheti Vállalkozóval szemben a kötbéren túli egyéb igényeit is (kárigények, többletköltségek). Amennyiben Vállalkozónak felróható okból a Megrendelő a karbantartási időszak kezdete előtt a szerződés azonnali hatályú felmondására, vagy szankciós elállás gyakorlására kényszerül, úgy Vállalkozó szintén a teljes nettó szerződéses érték 20%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Amennyiben Vállalkozónak felróható okból a Megrendelő a karbantartási időszak alatt a szerződés azonnali hatályú felmondására, vagy szankciós elállás gyakorlására kényszerül, úgy Vállalkozó a teljes nettó szerződéses karbantartási díj még fel nem használt része 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. - teljesítési biztosíték: a Kbt (2) bekezdés értelmében, a karbantartási feladatok ellátásáért járó vállalkozói díjjal csökkentett nettó szerződéses érték (ide nem értve az eseti javítások keretösszegét) 4,5%- ának megfelelő összegű (a kerekítési szabályoknak megfelelően, ezer forintra kerekítve) teljesítési biztosítékot kell nyújtani a Kbt (6) bekezdés a) pontja alapján és a dokumentációban részletezettek szerint, melyről nyilatkozatot kell csatolni az ajánlathoz. - jótállási biztosíték: Vállalkozónak a Kbt (3) bekezdés értelmében, a szerződés szerinti, a karbantartási feladatok ellátásáért járó vállalkozói díjjal csökkentett nettó szerződéses érték (ide nem értve az eseti javítások keretösszegét) 4,5%- ának megfelelő összegű (a kerekítési szabályoknak megfelelően, ezer forintra kerekítve) jótállási biztosítékot kell nyújtania a Kbt (6) bekezdés a) pontja alapján. Az ajánlatkérési dokumentáció részét képező szerződés tervezetben került részletezésre. - előleg-visszafizetési biztosíték: a jótállási időszak alatti karbantartási feladatok ellátásáért járó vállalkozói díjjal csökkentett nettó szerződéses érték (ide nem értve az eseti javítások keretösszegét) 10%-a és az igényelt, folyósítandó szállítói előleg összege különbözetének megfelelő összegű Ajánlatkérő javára szóló előleg-visszafizetési biztosíték a Kbt (6) 6

7 bekezdés a) pontja alapján, melynek az első részszámla kifizetéséig érvényesnek kell lennie. Ajánlatkérő kéri ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt (5) bekezdése alapján arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a teljesítési biztosítékot, jótállási biztosítékot, valamint előleg igénylése esetén az előleg visszafizetési biztosítékot a Kbt (4) pontja szerint határidőre rendelkezésre bocsátja. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő a jótállási időszak alatti karbantartási feladatok ellátásáért járó vállalkozói díjjal csökkentett nettó szerződéses érték (ide nem értve az eseti javítások keretösszegét) 30%-ának megfelelő előleg igénylésének lehetőségét biztosítja, melynek igénybevételéről Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania. Az előleg levonására vonatkozó előírások az ajánlatkérési dokumentáció részeként kiadásra kerülő szerződés tervezetben kerülnek részletezésre. Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése a technológia tekintetében három részszámla kiállítása alapján (első részszámla a technológiai sor berendezéseinek leszállítását követően kiadott teljesítés igazolás alapján nyújtható be, mely a jótállási időszak alatti karbantartási feladatok ellátásáért járó vállalkozói díjjal csökkentett nettó szerződéses érték (ide nem értve az eseti javítások keretösszegét) 40%-a (előleg igénybevétele esetén csökkentve az előleg összegével), a második részszámla a berendezések teljeskörű telepítését és beüzemelését, valamint a kezelő személyzet betanítását követően kiadott teljesítés igazolás alapján nyújtható be, mely a jótállási időszak alatti karbantartási feladatok ellátásáért járó vállalkozói díjjal csökkentett nettó szerződéses érték (ide nem értve az eseti javítások keretösszegét) 40%-a, a harmadik részszámla a próbaüzem sikeres lefolytatása és a megvalósulási tervdokumentáció átadás-átvétele után a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásakor kiadott teljesítés igazolását követően nyújtható be, mely a jótállási időszak alatti karbantartási feladatok ellátásáért járó vállalkozói díjjal csökkentett nettó szerződéses érték (ide nem értve az eseti javítások keretösszegét) 20%-a) a Kbt (1) és (5)-(6) bekezdés figyelembe vételével a teljesítés elismerését követően, a karbantartás tekintetében az adott kis és nagy karbantartási feladatok elvégzését és teljesítésigazolását követően benyújtott számla alapján, a jótállási és kötelező karbantartási körön kívüli eseti javítások díjának megfizetése egyedi megrendelésenként a teljesítésigazolást követően kiállított számla ellenében átutalással történik az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ának figyelembe vételével, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 6:130. (1) bekezdésben foglaltak alapján, és az Art. 36./A -ban foglaltak szerint az ajánlatkérési dokumentáció részét képező szerződéstervezetben részletezetteknek megfelelően. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevőnek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 7

8 Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) és (2), bekezdésében meghatározott bármely kizáró ok fennáll. Az eljárásban nem lehet alvállalkozó illetve az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében meghatározott bármely kizáró ok fennáll. Az előírások teljesítésének megítéléséhez megkövetelt igazolási mód: A 310/2011.(XII.23.) Korm.rendelet ban foglaltak figyelembe vételével kell Ajánlattevőnek igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlattevőnek a Kbt. 58. (3) bekezdés szerint, írásban kell nyilatkoznia arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdés hatálya alá tartozó alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet nem tartozik ezen kizáró okok hatálya alá. A nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 56. (1) és (2) bekezdésben foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely, a Kbt. 56. (1) és (2) bekezdésben rögzített kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást. Nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a letelepedése szerinti országban milyen köztartozások felelnek meg a Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontjában foglalt köztartozásoknak (központi adó, vám, társadalombiztosítási járulék) és ezeket milyen szervezetek tartják nyilván. A nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatban 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 4. -ban foglaltak szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1) és (2) bekezdés hatálya alá. Ajánlattevőnek, alvállalkozónak és az alkalmasság igazolása érdekében igénybe vett gazdasági szereplőnek az általa tett, jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot kell csatolniuk. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1.I) A 310/2011 (XII.23.) Korm.rend. 14. (1) bekezdés b) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napját megelőző három üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának - eredmény kimutatásának - csatolásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét), amennyiben a céginformációs szolgálat honlapján a beszámoló megismerhető, akkor az ajánlathoz nem szükséges csatolni. Amennyiben a 310/2011.(XII.23.) Korm.rend. 14. (2) bekezdésben foglaltak fennállnak, erről nyilatkozatot kell benyújtani, és Ajánlattevő alkalmasságának igazolására a közbeszerzés tárgyára vonatkozó (települési hulladékok kezelésére szolgáló technológiai sorok, gépek szállítása, telepítése, beüzemelése) tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni. P.2.I.) Ajánlattevőnek a 310/2011 (XII.23.) Korm.rend. 14. (1) bekezdés c) pontja alapján a felhívás feladásának napját (VI.5. pont) megelőző három üzleti évre vonatkozóan, a közbeszerzés tárgya szerinti (települési hulladékok kezelésére szolgáló technológiai sorok, gépek szállítása, telepítése, beüzemelése) értékesítéséből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről 8

9 szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni az ajánlatához, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét. Az előírt nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely az ajánlatkérési dokumentáció mellékletét képezi. Az előírt fenti alkalmassági követelménynek Ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 55. (5) és (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) P1.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a jelen felhívás feladásának napját megelőző három üzleti évre benyújtott beszámolója - eredménykimutatása - alapján, az adózás előtti eredménye egynél több évben negatív volt. Amennyiben a 310/2011.(XII.23.) Korm.rend. 14. (2) bekezdésben foglaltak fennállnak, akkor Ajánlattevőnek a tevékenységének végzése ideje alatt, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó (települési hulladékok kezelésére szolgáló technológiai sorok, gépek szállítása, telepítése, beüzemelése) tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - legalább HUF árbevétellel kell rendelkezni. P2.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a jelen felhívás feladását megelőző (VI.5. pont) három üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (települési hulladékok kezelésére szolgáló technológiai sorok, gépek szállítása, telepítése, beüzemelése) tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összességében nem éri el az HUF-ot. Amennyiben Ajánlattevő a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor a tevékenységének végzése ideje alatt, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó (települési hulladékok kezelésére szolgáló technológiai sorok, gépek szállítása, telepítése, beüzemelése, gépek értékesítése) tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - legalább HUF árbevétellel kell rendelkezni. Közös ajánlat esetén a Kbt. 55. (4) bekezdés figyelembe vételével, a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek a P.1.) pont tekintetében a közös Ajánlattevők közül elég ha egy megfelel, a P.2.) pont tekintetében a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1./I.) Ajánlattevőnek a 310/2011.(XII.23) Korm. rend 15. (1) bekezdés a) alapján, jelen ajánlati felhívás feladásának napjától (VI.5. pont) visszaszámított, megelőző 36 hónap legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti, (települési hulladékok kezelésére szolgáló technológiai sor szállítása, telepítése, beüzemelése) szerződésszerűen teljesített referenciák ismertetését csatolni kell az ajánlatához. Abban az esetben, ha a bemutatott referenciában a szerződést kötő másik fél (a megrendelő) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (1) bekezdés a) pontja alapján Kbt. 6. (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, Ajánlattevő köteles a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (2) bekezdése szerint - azaz a megrendelő által kiadott, vagy aláírt referenciaigazolás benyújtásával - igazolni az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelést. 9

10 Ha a bemutatott referenciában a szerződést kötő másik fél (a megrendelő) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (1) bekezdés b) pontban foglaltak szerinti egyéb szervezet, az általa kiadott, vagy aláírt referencia igazolás benyújtásával, vagy Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával igazolható az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés. A szerződést kötő másik fél által kiadott igazolásnak, vagy Ajánlattevő illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet által tett nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább: - a teljesítés idejét (év, hónap, nap), helyét (településnév) - a szerződés tárgyát (műszaki tartalom rövid leírását oly módon, hogy az minden adatot tartalmazzon ahhoz, hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen) - az ellenszolgáltatás összegét, - a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét (településnév, utca, házszám), kapcsolattartójának nevét, elérhetőségét (telefonszám), - továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciák ismertetését olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, melyekből egyértelműen megállapítható az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés. M.2.I) Ajánlattevőnek a 310/2011(XII.23) Korm. rend 15. (1) bekezdés c) pont alapján ismertetnie kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) és/vagy vezetőknek - különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek - a végzettségét és képzettségét, szakmai tapasztalatukat, jogosultságukat, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlathoz be kell nyújtani az Ajánlattevő által a szakemberekről megtett nyilatkozatot, a szakemberek jogosultságát, képzettségét igazoló bizonyítvány(ok) / dokumentumok másolatát, valamint a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzokat. Amennyiben valamely szakember jelenleg nem áll munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban Ajánlattevőnél, akkor a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát is csatolni kell a Kbt. 55. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A szakember által aláírt, szakmai tapasztalatot is tartalmazó szakmai önéletrajznak a szakember nevét, születési dátumát, lakhelyét, munkahelyét (munkáltató), szakmai tapasztalatát tartalmaznia kell, valamint az adott szakember gyakorlatának megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen - a szakmai tapasztalatok ismertetését, az adott szakember által ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, - a jogosultságot, képzettséget igazoló dokumentumok másolatát, A szakmai önéletrajzoknak olyan részletezettségűnek kell lennie, amelyből az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható. (Ajánlatkérő mintát készített, mely az ajánlatkérési dokumentáció mellékletét képezi.) A nyilatkozatokat olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, melyekből egyértelműen megállapítható az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés. M.3.I.) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a Kbt. 55. (1) bekezdés c) pontja és a 310/2011.(XII.23.) Korm.rend. 15. (1) bekezdés b) pont alapján, a 310/2011.(XII.23.) Korm.rend. 17. (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, hulladékkezelő gépek gyártására vagy forgalmazására és telepítésére ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítványt vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítványt, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb 10

11 bizonyítékát csatolni kell. Az előírt fenti alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 55. (5) és (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. Amennyiben Ajánlattevő a műszaki-szakmai alkalmassági feltételnek más szervezet erőforrásaira való támaszkodással kíván megfelelni, az erőforrást nyújtó szervezet a jelen pontban előírt igazolási móddal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napjától (VI.5. pont) visszaszámított, megelőző 36 hónapban nem rendelkezik befejezett és szerződésszerűen teljesített a közbeszerzés tárgya szerinti (települési hulladékok kezelésére szolgáló technológiai sor szállítása, telepítése, beüzemelése) referenciával, mely legalább - 1 db, olyan települési hulladékok kezelésére szolgáló technológiai sor szállítására, telepítésére, beüzemelésére vonatkozik, ahol a települési hulladékkezelő sornak része volt legalább - 1 db szenzoros (optikai) elven működő szeparátor, - 1 db kompresszor - 1 db örvényáramú szeparátor, - 1 db előaprító, - 1 db dobrosta, - 1 db lánchajtású szállítószalag, - 10 db szállítószalag, és a technológia feldolgozási kapacitása elérte a t/év értéket, valamint a szerződés értéke elérte legalább a nettó HUF értéket, és - 1 db olyan települési hulladékok kezelésére szolgáló gépek szállítására vonatkozó referenciával, ahol legalább 1 db automata bálázó és felhordószalag szállítására került sor. M2.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább - 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet 1. melléklet I. Tervezés 2. rész (Építészeti-műszaki tervezés) 28. pont 2. sora (G-ÉF Építmények gépészeti tervezési szakterület épületfizikai tervezési részszakterület) szerinti vagy ezekkel egyenértékű végzettségű szakemberrel, aki tervezőként legalább egy olyan projektben szerzett tapasztalatot, melynek során bármilyen technológiai gépsor tervezése a feladata volt. - 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet 1. melléklet I. Tervezés 2. rész (Építészeti-műszaki tervezés) 26. pontja szerint (T - tartószerkezeti) vagy ezzel egyenértékű végzettségű szakemberrel, aki tervezőként legalább egy olyan projektben szerzett tapasztalatot, melynek során bármilyen technológiai gépsor tervezése a feladata volt. - 1 fő, a teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet 1. melléklet IV. (Felelős műszaki vezetés) 3. rész (A sajátos építmény fajták felelős műszaki vezetői szakterületek) 16. pontja szerint vagy ezzel egyenértékű végzettségű (MV-EN - Energiaellátási építmények szakterület) és 3 éves, technológiai berendezések telepítésével kapcsolatos vezetői/irányítói tapasztalattal rendelkező szakemberrel. Egy szakemberrel, több alkalmassági követelmény is teljesíthető. M.3.) Alkalmatlan az Ajánlattevő ha nem rendelkezik hulladékkezelő gépek gyártásához vagy forgalmazásához és telepítéséhez ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszerre vonatkozó 11

12 tanúsítvánnyal vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékával. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 55. (4) bekezdés figyelembe vételével, a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát 12

13 IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám Technológiai eszközök vételára (kiviteli tervekkel együtt), helyszínre szállítással, beüzemelésének, a megvalósulási tervek, 83 a kezelő személyzet betanításának és a próbaüzem lebonyolításának díja HUF-ban A jótállási időszak alatt a karbantartási feladatok elvégzésének díja 60 hónapra 10 nettó HUF-ban A jótállási és a kötelező karbantartási körön kívüli eseti szerelési, javítási 5 feladatok elvégzésének munkaóra díja (nettó HUF/óra) A gyártás, leszállítás és üzembe helyezés 2 határideje max. 330 naptári nap IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) K IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/11/16 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: 13

14 A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/11/16 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2015/11/16 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 (adott esetben) Hely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. V. emelet 509-es tárgyaló Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. (2) bekezdése szerinti személyek VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: Jelen beszerzés tárgyát képező technológia a KEOP-1.1.1/B/ számú A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése című projekt kötelező elemeként kerül megvalósításra az FKF Nonprofit Zrt. által történő saját finanszírozással. VI.3) További információk (adott esetben) 1.) A dokumentáció beszerzésének feltételei: Az ajánlattétel érdekében a Kbt. 49. (6) bekezdés alapján, a dokumentációt ajánlatonként legalább egy Ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak, át kell vennie. A Kbt. 52. (2) bekezdése szerint, a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A Kbt (4) bekezdés szerinti szervezetnek sem kell a dokumentációért fizetni. Ajánlatkérő a dokumentációt elektronikusan, vagy igény esetén postai úton megküldi. A 14

15 dokumentáció személyesen is átvehető munkanapokon 08:00-14:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 08:00-10:00 óráig, Ajánlatkérő székhelyén (1081 Budapest, Alföldi u. 7.) II. emelet 211. irodában. A dokumentáció másra nem ruházható át és kizárólag az ajánlattételhez használható fel. 2.) Az eljárás eredményéről történő tájékoztatást Ajánlatkérő a Kbt ban foglaltak szerint küldi meg Ajánlattevők részére. 3.) A szerződés megkötésének tervezett időpontja: az eljárás eredményéről történő tájékoztatás megküldését (Összegezés megküldését) követő naptól számított 11. napon (amennyiben ez a nap nem munkanap, az azt követő első munkanapon). 4.) Azon gazdasági szereplőt tekinti Ajánlatkérő az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki írásban jelzi érdeklődését, egyúttal meg kell adni az írásbeli kapcsolattartási forma során használható címet, amelyre Ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat megküldheti. 5.) Ajánlatkérő a Kbt. 67. (1) bekezdése alapján a Kbt. 67. (3) bekezdésében foglaltak szerint lehetőséget biztosít hiánypótlásra. A Kbt. 67. (3) bekezdésében foglaltak értelmében a hiánypótlás során az ajánlat úgy módosítható, úgy egészíthető ki, hogy megfeleljen az ajánlati felhívás, a dokumentáció, vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat: - a 2. (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy - az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával. 6.) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte (Kbt (4)). 7.) Amennyiben több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös teljesítésére vonatkozó megállapodást (konzorciumi megállapodás) a Kbt. 25. figyelembe vételével minimálisan az alábbi tartalommal: - a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges felelősségvállalása, - a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevők által végzett feladatok meghatározása, - a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevők vezetőjének a kijelölése és a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevők képviseletére történő meghatalmazása, - a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevők nevében nyilatkozattételre jogosult személy(ek) megnevezése és meghatalmazása. A Kbt. 25. (3) bekezdése szerint a közös Ajánlattevők képviseletében benyújtott minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös Ajánlattevők megjelölését. 8.) Bármely gazdasági szereplő, aki a jelen közbeszerzési eljárásban Ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlat érdekében - a jelen felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől. 9.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseket írásban, kizárólag magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg. Amennyiben idegen nyelven kiállított nyilatkozatok, vagy dokumentumok kerülnek a jelentkezésben benyújtásra, vagy valamely dokumentum idegen nyelvű kifejezést tartalmaz, azok felelős magyar nyelvű fordítását is csatolni 15

16 kell, melyről Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell. 10.) Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő, az igénybe venni kívánt más szervezet nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által készített aláírás-mintáját (egyszerű másolatban). Amennyiben a képviseletre jogosult személy(ek) meghatalmazása alapján adott gazdálkodó szervezet képviseletében más személy jár el, úgy a meghatalmazó(k) és a meghatalmazott aláírásával ellátott, magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti, vagy egyszerű másolati példányát és a meghatalmazó(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát illetve ügyvéd által készített aláírás mintáját (egyszerű másolatban) kell az ajánlathoz csatolni. Nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevő esetében az adott ország joga szerint az aláírási címpéldánnyal egyenértékű, funkciójának betöltésére szolgáló dokumentumot kell egyszerű másolatban csatolni. Amennyiben az igénybe venni kívánt más szervezet természetes személy (ideértve az egyéni vállalkozót is), úgy az általuk megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és ezekhez csatolni kell a természetes személy személyazonosságának igazolására a évi LXVI. tv. 29. (3) bekezdés alapján alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély) egyszerű másolatát. 11.) Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 26. figyelembe vételével a Kbt. 40. (1) bekezdés alapján nyilatkoznia kell arról, hogy kíván-e a közbeszerzés valamely részének teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni, amennyiben igen, meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét amelynek teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe. Ezen részek tekintetében meg kell neveznie a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint meg kell adni a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely az ajánlatkérési dokumentáció 2. sz. mellékletében található. 12.) Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdés alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a felhívásban megjelölt pénzügyi-gazdasági, illetőleg műszaki, szakmai alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet(ek) kapacitására kíván-e támaszkodni, amennyiben igen, meg kell jelölnie a más szervezet(ek) nevét, címét, továbbá a felhívás vonatkozó pontjára utalással azon alkalmassági követelmény(eke)t, amely alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelőség igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrására kíván támaszkodni. A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely az ajánlatkérési dokumentáció 2. sz. mellékletében található. 13.) Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania (Kbt. 60. (1) bekezdés). 14.) Külföldön kiállított okiratok (függetlenül azok köz- vagy magánokirati formájától, valamint attól, hogy eredetiben / egyszerű másolatban csatolandóak-e) felülhitelesítését Ajánlatkérő nem írja elő. 15.) A Kbt. 60. (5) bekezdés szerint, Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a kisés középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. Ajánlatkérő a nyilatkozatok megtételéhez nyilatkozat mintát készített, amely az ajánlatkérési dokumentáció 2. sz. mellékletében található. 16.) Ajánlattevők az Ajánlatkérő által kért csatolandó dokumentumokat a Kbt. 36. (3) bekezdésében foglaltak szerint kötelesek benyújtani, mely szerint a jelen felhívásban és/vagy ajánlatkérési dokumentációban Ajánlatkérő által az ajánlat részeként benyújtani előírt, Ajánlattevő, más szervezet által aláírandó valamennyi dokumentum (nyilatkozat, igazolás) egyszerű másolatban 16

17 is benyújtható, kivéve a Kbt. 60. (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot, melyet eredetiben kell az ajánlathoz csatolni. 17.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő, bevonásuk esetén az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet, valamint az ajánlatban nyilatkozatot tevő bármely más személy, szervezet alábbi dokumentumait: - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a cégkivonat (vagy cégmásolat) a honlapról letölthető, amennyiben nem, úgy az ajánlathoz a hatályos és érvényes cégkivonatot vagy cégmásolatot csatolni kell, a nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevő esetében amennyiben Ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem ismeri a cégkivonat fogalmát, úgy Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítésnek fogadja el az adott ország joga szerint egyenértékű dokumentumot, mely alkalmas a cégkivonat funkciójának betöltésére; - a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k)/nyilatkozattevők esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás példánya, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy el nem bírált változásbejegyzési kérelem benyújtásra került-e; Amennyiben a Cégbírósághoz változásbejegyzési kérelem került benyújtásra, úgy az ajánlathoz csatolni kell a változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a Cégbíróság által megküldött igazolását. Amennyiben Ajánlattevő(k) az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a kiválási, szétválás szerződést, átalakulási cégiratokat. 18.) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő nem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az ajánlat elbírálásától. 19.) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat - annak szükségessége esetén - a Magyar Nemzeti Banknak az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyama alapján számítja át magyar forintra. 20.) A minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívás III.2.2. és III.2.3. pontjaiban meghatározott alkalmassági követelmények szerint kell pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki illetve szakmai alkalmasságát igazolnia, tekintettel arra, hogy a jelen felhívásban meghatározott alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontoknál szigorúbbak. 21.) Az ajánlatot és mellékleteit zárt, sértetlen csomagolásban 1 (egy) db papír alapú eredeti példányban és az eredetiről készült, azzal mindenben megegyező másolati példányban 1 (egy) db elektronikus adathordozón, (pl. CD vagy DVD lemezen) (*.jpeg vagy *.pdf formátumban) is az Ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátani (az eredeti példányhoz kérjük mellékelni). Az elektronikus formában benyújtott ajánlati példánnyal kapcsolatban Ajánlattevőnek csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya(i) a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 22.) Amennyiben a Kbt. 36. (5) bekezdés előírásai szerint a magyar nyelven ingyenesen rendelkezésre álló elektronikus, hatósági nyilvántartás szerint kíván Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában résztvevő más gazdasági szereplő adatot vagy tényt igazolni, de ez a tény vagy adat a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, akkor Ajánlattevőnek, vagy más gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell az érintett nyilvántartásról. Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, mely az ajánlatkérési dokumentáció 2.a) sz. mellékletében található. 23.) Az ajánlathoz a Kbt. 60. (6) alapján Felolvasólapot kell csatolni, mely kitöltésének alapja az 17

18 ajánlatkérési dokumentáció részeként kiadásra kerülő 1.a) sz. melléklet, ahol részletezni kell a Vállalkozói díj mindösszesen nettó HUF sorában megadandó értéket (technológiai eszközök összértéke, helyszínre történő szállítása, helyszíni szerelése, beüzemelése, a próbaüzem lefolytatása, a kezelő személyzet oktatása, a jótállási időszak alatt a karbantartási feladatok elvégzése). Ajánlatkérő a Felolvasólaphoz mintát készített, mely az ajánlatkérési dokumentáció 1. sz. mellékletében található. 24.) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa nulla pont, felső határa tíz pont. Azon módszer ismertetése, amellyel Ajánlatkérő megadja valamennyi részszempont esetén a ponthatárok közötti pontszámot: Az 1., 2. és 3. részszempont szerinti ajánlati elemet Ajánlatkérő a relatív értékelés, azon belül is a fordított arányosítás módszerével értékeli. A legelőnyösebb ajánlat (a legalacsonyabb ellenszolgáltatást, tartalmazó ajánlat) kapja a lehetséges maximális pontszámot (azaz a felső ponthatárral egyező pontszámot), a többi ajánlat ugyanezen tartalmi elemére a legelőnyösebb ajánlathoz (a legalacsonyabb ellenszolgáltatáshoz) viszonyítva fordítottan arányos a pontkiosztás. A 4. részszempont szerinti ajánlati elemet Ajánlatkérő pontozásos módszerrel értékeli, az alábbi pontkiosztás szerint: naptári nap esetén = 0 pont naptári nap esetén = 1 pont naptári nap esetén = 2 pont naptári nap esetén = 4 pont naptári nap esetén = 6 pont naptári nap esetén = 8 pont 299 vagy kevesebb naptári nap esetén = 10 pont Az egyes részszempontok szerinti ajánlati elemek értékelésére vonatkozó módszer részletes ismertetése a dokumentáció I. Eljárási útmutató 9. pontjában található. Ajánlatkérő a Kbt. 71. (7) bekezdés alapján a 4. részszemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott megajánlás nem lehet. Amennyiben az Ajánlattevő 330 napnál hosszabb határidőt jelöl meg a 4. részszempont tekintetében abban az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül. Ajánlatkérő elvárása a 4. részszempontra vonatkozóan adott megajánlással szemben az alábbi, melyre vállalt határidők részletezését a dokumentáció részeként kiadott Felolvasólap -on kell megadni: - a válogatóműhöz szükséges eszközök, berendezések rendelkezésére állása és erről értesítés Ajánlatkérő felé, nem lehet hosszabb, mint a szerződéskötéstől számított 210 (kettőszáztíz) naptári nap, - a gépek leszállítása, telepítése és beüzemelése (készre jelentés) Ajánlattevő leszállítás engedélyezését követően nem lehet hosszabb, mint 120 naptári nap. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden olyan költségtényezőt, amelyet az Ajánlattevő Ajánlatkérővel szemben érvényesíteni kíván és amelyek összességükben fedezetet nyújtanak az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott műszaki-szakmai és szerződéses feltételek szerinti teljesítésre. 25.) Az ajánlatnak - a Kbt. 60. (3) bekezdése szerint - tartalmaznia kell eredetiben az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás és dokumentáció feltételeinek elfogadására, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Ajánlatkérő a 18

19 nyilatkozatok megtételéhez nyilatkozat mintát készített, amely az ajánlatkérési dokumentáció 2.b) sz. mellékletében található. 26.) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke Ft Ajánlatkérő a biztosítékot a Kbt. 59. (1) - (2) bekezdése alapján kéri rendelkezésre bocsátani az alábbiak szerint: - Az ajánlati biztosítéknak november 16-tól január 14-ig kell az Ajánlatkérő rendelkezésére állnia. - Az ajánlati biztosíték - Ajánlattevő választása szerint - bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel, vagy az előírt összeg Ajánlatkérő bankszámlájára történő befizetésével/átutalásával teljesíthető. - A garanciát kiállító banknak vagy biztosítónak, illetőleg a kötelezvényt kiállító biztosítónak vállalnia kell, hogy a biztosíték alapján, Kedvezményezett (azaz Ajánlatkérő) első írásbeli felhívására - anélkül, hogy Kedvezményezettnek a kérést igazolnia vagy indokolnia kellene -, a felhívás kézhezvételétől számított 8 banki napon belül az alapjogviszony vizsgálata nélkül fizet, ha Kedvezményezett kijelenti, hogy - az ajánlati kötöttség időtartamán belül az ajánlat visszavonásra került, vagy - a szerződéskötés az ajánlattevői érdekkörben felmerült okból hiúsult meg. A fentiekben megadott feltételek megfelelően irányadóak az átutalással/befizetéssel nyújtott ajánlati biztosíték tekintetében is. A bank vagy biztosító által vállalt garanciának, vagy készfizető kezességvállalásnak visszavonhatatlannak kell lennie, és az a fentieken túl egyéb érdemi feltételt/ korlátozást nem tartalmazhat. A bank vagy biztosító által vállalt garanciának, illetve a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő - mint Kedvezményezett - nevét, címét, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) nevét, címét és a közbeszerzési eljárás számának, tárgyának megjelölését, valamint a bank, illetve biztosító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását. A bank vagy biztosító által vállalt garancia kiállításához Ajánlatkérő mintát készített, amely a dokumentáció 6. sz. mellékletét képezi. Ajánlatkérő ugyancsak mintát készített a biztosítási szerződésen alapuló készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény kiállításához is, amely a dokumentáció 7. sz. mellékletét képezi. Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bank vagy biztosító által vállalt garanciával nyújtja, az eredeti garanciát kell az ajánlathoz csatolnia. - Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az előírt összeg átutalásával/befizetésével nyújtja, a biztosíték összegét Ajánlatkérő Budapest Bank Zrt.-nél vezetett HUF: számú számlájára kell befizetni/átutalni úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege Ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. Ajánlatkérő az utalás tényét ellenőrzi és csak az ajánlattételi határidő lejártáig megtörtént jóváírás esetén tekinti az ajánlati biztosíték nyújtását határidőben teljesítettnek. Befizetés / átutalás esetén a Közlemény rovatban jelen eljárás számát, megnevezését (K1438/2 válogatómű technológiai berendezéseinek szállítása és telepítése) és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték befizetésére / átutalására vonatkozóan Ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt, eredeti vagy hiteles másolati nyilatkozatát, vagy a bank által kiadott, a bank képviselője / képviselői által aláírt eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati igazolást kell csatolnia. A 19

20 nyilatkozatnak / igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: befizetett / átutalt összeg, a befizető / átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az átutalás / befizetés időpontja. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában az előírt teljes összeggel Ajánlatkérő rendelkezésére kell állnia, ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 74. (2) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen! - 27.) Ajánlatkérő elvárása, hogy Ajánlattevőnek a karbantartási, eseti szerelési, javítási feladatai kivételével - a technológiai sorral kapcsolatos szerződéses feladatait a szerződésben rögzített teljesítési határidők alatt az Ajánlattevő által az 1. bírálati részszempontra adott ajánlat alapján részletezett teljesítési ütemezést az ajánlathoz csatolnia kell, mely szerint kell a teljesítést elvégeznie azzal, hogy a technológiai sor műszaki átadás-átvételének legkésőbb március 31. napjáig meg kell történnie ) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell - az ajánlatkérési dokumentáció részeként kiadott, a szállítandó gépsorra vonatkozó minimális elvárásokat tartalmazó táblázatot, melyben a B.Rész -t Ajánlattevőnek ki kell töltenie. Ajánlattevőnek a táblázatban fel kell tüntetnie az általa megajánlott technológia egység gyártmányát, típusát, mennyiségét továbbá a vállalt műszaki paramétereket, figyelembe véve a műszaki dokumentáció 9. pontját. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kiadott táblázat B.Rész -nek minden sorát kötelező kitölteni, akár egyetlen sor üresen hagyása esetén is az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. - a megajánlott optikai szeparátor gyártójának kétnyelvű (eredeti nyelv és magyar nyelv) aláírt nyilatkozatát, hogy az átadás-átvételi eljárás lefolytatását követő 10 évben nem számolnak fel többlet költséget az optikai szeparátorok által felismertetendő új válogatandó anyagok beállítása esetén. A kötelezettségvállaló nyilatkozatnak tartalmaznia kell a gyártó azon kifejezett nyilatkozatát, hogy ezen vállalás megszegése esetén teljes körű kártérítési kötelezettséggel tartozik Ajánlatkérő felé. 29.) Ajánlatkérő lehetőséget biztosít a Kbt. 45. (8) bekezdés alapján helyszíni bejárásra. Helyszíni bejárás időpontja: október 28-án 10:00 órakor Helyszíne: 1106 Budapest X. kerület, Eszterlánc utca (belterület) 42544/22 helyrajzi számú ingatlan 30.) Ajánlattevőnek az ajánlat részeként be kell nyújtania a tevékenységére vonatkozó ISO környezetközpontú irányítási rendszerének tanúsítványát egyszerű másolatban, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványát egyszerű másolatban, vagy az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékait. 31.) Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet alapján a szerződés teljesítéséhez kamarai regisztrációval rendelkező szakember közreműködése szükséges. A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő által az ajánlati felhívás M/2. alkalmassági követelményének vonatkozásában megjelölt szakember rendelkezzen az alábbi jogosultságokkal. - 1 fő teljesítésbe bevonni kívánt tervező G-ÉF jogosultsággal - 1 fő teljesítésbe bevonni kívánt tervező T jogosultsággal - 1 fő teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki vezető MV-EN jogosultsággal Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéskötéskor, illetve a szerződés teljesítése során a Magyar Építész Kamara ( illetve a Magyar Mérnök Kamara 20

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9 TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítása, szerelése, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, valamint a jótállási időn belüli javítása, karbantartása

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 "A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, valamint a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása" Közbeszerzési

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL RF - DRV - Mobil Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás)

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás -

Részletesebben

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015.

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Ajánlati felhívás - Egyes Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

AF_FORSTER Központ_Faápolás

AF_FORSTER Központ_Faápolás AF_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

http://www.tender-ertesito.hu/ausschreibungen/druckversion~id~5200f...

http://www.tender-ertesito.hu/ausschreibungen/druckversion~id~5200f... 1 / 18 2013.03.26. 13:44 Magyar Export-Import Bank Zrt. Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Közzététel dátuma:25.03.2013 Szerződés típusa:szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő:06.05.2013 Dokumentáció

Részletesebben

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében.

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt.

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. (T-175/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások

Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8 A Szépművészeti Múzeum főépülete, a Magyar Nemzeti Galéria, a Könyvtárépület, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, az Artpool Művészetkutató Központ és a Benczúr Irodaházban található

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3 Nyílt közbeszerzési eljárás Volvo gyártmányú autóbuszok dízelmotorjainak felújítására, szükség szerinti javítására vállalkozási szerződés keretében (BKV Zrt. T-147/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111

Részletesebben

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.06.12.

Részletesebben

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Zárt vérvételi rendszer beszerzése

Zárt vérvételi rendszer beszerzése Zárt vérvételi rendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11. MKB3/2016 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 160103) gyűjtése, szállítása és őrlés útján

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Pihentető medence és 1. sz. akna hűtőköri csővezetékek anyagvizsgálata - Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban

Pihentető medence és 1. sz. akna hűtőköri csővezetékek anyagvizsgálata - Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban Pihentető medence és 1. sz. akna hűtőköri csővezetékek anyagvizsgálata - Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Ajánlati/részvételi felhívás

Ajánlati/részvételi felhívás I. szakasz: Ajánlatkérő Európai Unió Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Információ és online

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 AJÁNLATI FELHÍVÁS: Térinformatikai rendszer szállítása a Vízügy adatgyűjtési, tervezési és modellezési képességeinek növelésére adásvételi szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés

Részletesebben

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04.

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04. Adásvételi szerződés keretében az 1742/2013. (X. 14.) Korm. határozat alapján megkötött támogatási szerződés megvalósítása érdekében további orvosi műszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: None/None

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)-

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- Ajánlati felhívás- Sándorfalva Szatymaz települési agglomeráció szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése Kivitelezési szakasz - (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- kombinált csatornamosó-szívó

Részletesebben

Ország: Magyarország

Ország: Magyarország EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés alapján gépbeszerzés a TIOP 2.2.6/12/1B-2013-0038 számú pályázat keretében

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés alapján gépbeszerzés a TIOP 2.2.6/12/1B-2013-0038 számú pályázat keretében Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés alapján gépbeszerzés a TIOP 2.2.6/12/1B-2013-0038 számú pályázat keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Részvételi felhívás - Parkok és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterjes területek kaszálása vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108

Részletesebben

Villamos energia beszerzése

Villamos energia beszerzése Villamos energia beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.10.19.

Részletesebben

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez 1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek

Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 16 Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek Beszerzés

Részletesebben

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

K1605 Gyári Új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1605 Gyári Új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1605 Gyári Új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/36 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás)

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése.

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 kódszámú pályázatának keretében a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ részére 4 részajánlati körben ápolási eszközök leszállítása, üzembe helyezése

Részletesebben

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 eljárást indító hirdetmény - Kelet-Nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése-rfid

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

2015.09.29. Kbt. 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti szervezet

2015.09.29. Kbt. 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti szervezet Élőerős őrzés-védelem, utasfelügyelet, monitorfelügyelet, gépjármű mozgás regisztrálás, telefon és kulcskezelés, pénzkísérés, valamint biztonságtechnikai berendezés telepítése, felügyelete Közbeszerzési

Részletesebben

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Hangszerek beszerzése

Hangszerek beszerzése Hangszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/146 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.12.11.

Részletesebben

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015.

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer

Integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer Integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013.

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.09.25.

1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.09.25. BKV Vasúti Járműjavító Kft. részére combino típusú villamos jármű hajtott és futó tengelycsonkjához (portáltengelyéhez) alkatrészek beszerzése-részvételi felhívás TED Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104

Részletesebben

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0025 és a TIOP 2.2.2-08/2-2009-0012 azonosítószámú projektekhez kapcsolódó bútorok beszerzése

Eljárást megindító felhívás - A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0025 és a TIOP 2.2.2-08/2-2009-0012 azonosítószámú projektekhez kapcsolódó bútorok beszerzése Eljárást megindító felhívás - A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0025 és a TIOP 2.2.2-08/2-2009-0012 azonosítószámú projektekhez kapcsolódó bútorok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szivattyúval, szeleppel, csappal, fémtartállyal és gépekkel kapcsolatos javítási

Részletesebben

Hús és húskészítmények beszerzése

Hús és húskészítmények beszerzése Hús és húskészítmények beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013.

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16.

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16. K1515 az FKF Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Hulladékhasznosító Mű technológiájában található K1, K2, K3 és K4 jelű kazánjainál karbantartáshoz szükséges állványzat biztosítása (beépítés, bontás, elszállítás)

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013.

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 128-234878. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 128-234878. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:234878-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 128-234878 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban.

Részvételi felhívás MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben tárgyban. Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben