Pihentető medence és 1. sz. akna hűtőköri csővezetékek anyagvizsgálata - Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pihentető medence és 1. sz. akna hűtőköri csővezetékek anyagvizsgálata - Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban"

Átírás

1 Pihentető medence és 1. sz. akna hűtőköri csővezetékek anyagvizsgálata - Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma: Iktatószám: 17627/2015 CPV Kód: Ajánlatkérő: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Teljesítés helye: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye, 7031, Paks, Pf.71.HRSZ: 8803/15. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: RÉSZVÉTELI felhívás Egyes ágazatokban2004/17/ek irányelv I. szakasz: ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti azonosító (ha ismert): AK06068 Postai cím: Hrsz.: 8803/15 Pf.: 71. Város: Paks Postai irányítószám: 7031 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Szél István csoportvezető Telefon: Fax:

2 Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet III) pontját) I.2) Fő tevékenység x Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása x Villamos energia Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz- szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb: (nevezze meg) I.3) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Pihentető medence és 1. sz. akna hűtőköri csővezetékek anyagvizsgálata, A rész, B rész, C rész, D rész II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) 2

3 Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja x Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma 12 A szolgáltatási kategóriákat lásd a C2. mellékletben A teljesítés helye MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye, 7031, Paks, Pf.71.HRSZ: 8803/15. NUTS-kód HU233 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (ha szükséges) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül Pénznem: vagy és között. Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert) II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Vállalkozási szerződés / Pihentető medence és 1. sz. akna hűtőköri csővezetékek anyagvizsgálata, A rész, B rész, C rész, D rész II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 3

4 Fő tárgy: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részekre vonatkozó információk (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) A beszerzés részekből áll: igen (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre x egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) 1. Vizsgálati feladat Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 1-4 blokki pihentető medence TG01 és TG02 jelű csővezetékek és az N1 akna TG03 és TG04 csővezetékeinek roncsolásmentes anyagvizsgálata, 4 (A, B, C, D) részterjedelemben. Az ajánlattétel (részvételi jelentkezés) során megengedett a rész-ajánlattétel (részfeladatra részvételi jelentkezés benyújtása) az egyes részterjedelmekre (A-B-C-D), de az adott részterjedelmen belül minden tételre kell majd az ajánlattételi szakaszban ajánlatot tenni. 2. A vizsgálati terjedelem leírása, részterjedelmekre bontva A. részterjedelem: 1., 3. és 4. blokki TG01,02 csővezetékek vizsgálata: A vizsgálandó csőszakaszok teljes egészében betonfalban helyezkednek el, ezért a vizsgálat csak a csővezeték belső felülete felől végezhető. A csővezetékek vízszintes csőszakaszokat, függőleges csőszakaszokat és íveket is tartalmaznak. A vizsgáló berendezés csak a csővezeték egyik vége felől helyezhető be a csővezetékekbe. Ez a hozzáférési hely minden csővezeték esetében egy közös helyiségben található. A csővezetékek vizsgálatát ebből a helyiségből kell elvégezni, a vizsgálóegység mozgatására alkalmas csővizsgáló eszköz segítségével. A másik oldalról a csővezetékek nem hozzáférhetők. A roncsolásmentes vizsgálat elvégzéséhez ultrahangos és örvényáramos módszereket kell alkalmazni. A vizsgálat célja a 10(30,40)TG01,02 jelű csővezetékeknél a vízszintes egyenes csőszakaszokon korábban feltárt anyagfolytonossági hibák visszaellenőrzése. A1. 10(30,40)TG01 csővezetékek vizsgálata: Méret: Ø325x12 mm Anyagminőség: ausztenites acél No Leírás Vizsgálati helyek száma (db) 10TG es rendszer, szívóág 1 10TG es rendszer szívóág 2 30TG es rendszer, szívóág 2 30TG es rendszer szívóág 2 40TG es rendszer, szívóág 3 4

5 40TG es rendszer szívóág 4 Vizgálati terjedelem Kijelölés alapján a vizsgálati helyektől mindkét irányban, mm-es környezetében A2. 10(30,40)TG02 csővezetékek vizsgálata Méret: Ø219x10 mm Anyagminőség: ausztenites acél No Leírás Vizsgálati helyek száma (db) 10TG es rendszer, nyomóág 2 10TG es rendszer nyomóág 3 30TG es rendszer, nyomóág 2 30TG es rendszer nyomóág 3 40TG es rendszer, nyomóág 3 40TG es rendszer nyomóág 3 Vizsgálati terjedelem Kijelölés alapján a vizsgálati helyektől mindkét irányban, mm-es környezetében B. részterjedelem 2. blokki TG01,02 csővezetékek vizsgálata: A vizsgálandó csőszakaszok teljes egészében betonfalban helyezkednek el, ezért a vizsgálat csak a csővezeték belső felülete felől végezhető. A csővezetékek vízszintes csőszakaszokat, függőleges csőszakaszokat és íveket is tartalmaznak. A vizsgáló berendezés csak a csővezeték egyik vége felől helyezhető be a csővezetékekbe. Ez a hozzáférési hely minden csővezeték esetében egy közös helyiségben található. A csővezetékek vizsgálatát ebből a helyiségből kell elvégezni, a vizsgálóegység mozgatására alkalmas csővizsgáló eszköz segítségével. A másik oldalról a csővezetékek nem hozzáférhetők. A roncsolásmentes vizsgálat elvégzéséhez ultrahangos és örvényáramos módszereket kell alkalmazni. A vizsgálat célja a 20TG01,02 jelű csővezetékeknél a vízszintes egyenes csőszakaszokon korábban feltárt anyagfolytonossági hibák visszaellenőrzése. B1. 20TG01 csővezetékek vizsgálata Méret: Ø325x12 mm Anyagminőség: ausztenites acél A vizsgálandó csővezetékek kezdeti szakaszán a cső mérete kb. 8 m hosszban Ø273x11 mm-re szűkül. No Leírás Vizsgálati helyek száma (db) 20TG es rendszer, szívóág 5 20TG es rendszer szívóág 3 Vizsgálati terjedelem Kijelölés alapján a vizsgálati helyektől mindkét irányban, mm-es környezetében B2. 20TG02 csővezetékek Méret: Ø219x11 mm Anyagminőség: ausztenites acél A vizsgálandó csővezetékek kezdeti szakaszán a cső mérete kb. 3 m hosszban Ø159x6 mm-re szűkül. No Leírás Vizsgálati helyek száma (db) 20TG es rendszer, szívóág 3 5

6 20TG es rendszer szívóág 3 Vizsgálati terjedelem Kijelölés alapján a vizsgálati helyektől mindkét irányban, mm-es környezetében C. részterjedelem 1-4. blokki TG03 csővezetékek vizsgálata: A vizsgálandó csőszakaszok teljes egészében betonfalban helyezkednek el, ezért a vizsgálat csak a csővezeték belső felülete felől végezhető. A csővezetékek vízszintes csőszakaszokat, függőleges csőszakaszokat és íveket is tartalmaznak. A vizsgáló berendezés csak a csővezeték egyik vége felől helyezhető be a csővezetékekbe. Ez a hozzáférési hely minden csővezeték esetében egy közös helyiségben található. A csővezetékek vizsgálatát ebből a helyiségből kell elvégezni, a vizsgálóegység mozgatására alkalmas csővizsgáló eszköz segítségével. A másik oldalról a csővezetékek nem hozzáférhetők. A roncsolásmentes vizsgálat elvégzéséhez ultrahangos és örvényáramos módszereket kell alkalmazni. A vizsgálat célja a 10-40TG03 jelű csővezetéki rendszer (csövek, ívek, hegesztési varratok) általános fémállapotának felmérése, a tömörtelenséget okozó illetve a tömörtelenséget potenciálisan okozható lokális anyagfolytonossági hiányok kimutatása TG03 csővezetékek vizsgálata Méret: Ø159x6 mm Anyagminőség: ausztenites acél Azonosító Leírás Hossz, m TG es rendszer, szívóág max. 60 TG es rendszer, szívóág max. 60 Vizsgálandó terjedelem vízszintes és függőleges csőszakaszok, beleértve az íveket, és a hegesztési varratokat is A fenti adatok egy blokkra vonatkoznak, a vizsgálatot négy blokkon kell végrehajtani. D. részterjedelem 1-4. blokki TG04 csővezetékek vizsgálata: A vizsgálandó csőszakaszok teljes egészében betonfalban helyezkednek el, ezért a vizsgálat csak a csővezeték belső felülete felől végezhető. A csővezetékek vízszintes csőszakaszokat, függőleges csőszakaszokat és íveket is tartalmaznak. A vizsgáló berendezés csak a csővezeték egyik vége felől helyezhető be a csővezetékekbe. Ez a hozzáférési hely minden csővezeték esetében egy közös helyiségben található. A csővezetékek vizsgálatát ebből a helyiségből kell elvégezni, a vizsgálóegység mozgatására alkalmas csővizsgáló eszköz segítségével. A másik oldalról a csővezetékek nem hozzáférhetők. A roncsolásmentes vizsgálat elvégzéséhez ultrahangos és örvényáramos módszereket kell alkalmazni. A vizsgálat célja a 10-40TG04 jelű csővezetéki rendszer (csövek, ívek, hegesztési varratok) általános fémállapotának felmérése, a tömörtelenséget okozó illetve a tömörtelenséget potenciálisan okozható lokális anyagfolytonossági hiányok kimutatása TG04 csővezetékek Méret: Ø108x5 mm Anyagminőség: ausztenites acél Azonosító Leírás Hossz, m TG es rendszer, nyomóág max. 60 TG es rendszer, nyomóág max. 60 6

7 Vizsgálandó terjedelem vízszintes és függőleges csőszakaszok, beleértve az íveket, és a hegesztési varratokat is A fenti adatok egy blokkra vonatkoznak, a vizsgálatot négy blokkon kell végrehajtani. (ha ismert, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között. Pénznem: II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2. 3 ) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha van ilyen) vagy és között (ha ismert) Meghosszabbítható szerződések esetén a további hirdetmények tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés: 2016/03/01 (nap/hónap/év) Befejezés 2017/12/31 (nap/hónap/év) III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Valamennyi részterjedelemre (A, B, C és D) egyaránt: Kötbérek: Késedelmi kötbér: késedelem esetén a Szerződésben vagy a Lehívási lapon előírt teljesítési határidő szerinti részhatáridőhöz vagy véghatáridőhöz kapcsolódó feladat késedelmes teljesítése esetén minden megkezdett naptári nap után a Szerződésben vagy a Lehívási lapon meghatározott ellenszolgáltatás nettó összegének a 0,3%-a, mely a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes. Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett feladatra vonatkozó, a Szerződésben vagy a Lehívási Lapon meghatározott ellenszolgáltatás nettó összegének 10%-a. Nem teljesítési kötbér: a nem teljesítéssel érintett feladatra vonatkozó, a Szerződésben vagy a Lehívási lapon meghatározott ellenszolgáltatás nettó összegének 20%-a. A C. és a D. részterjedelem vonatkozásában a III.1.4) Egyéb különleges feltételek 2. alpontja szerinti próba késedelmes teljesítés esetén: minden megkezdett naptári nap után az adott részre (C. részterjedelem vagy D. részterjedelem) vonatkozó ellenszolgáltatás nettó összegének a 0,3%-a, mely a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes. Jótállás: a jótállási időszak az átadás-átvételt igazoló bizonylat keltétől számított 24 hónapig tart. A részletes feltételeket az ajánlattételi szakaszban a dokumentáció részét képező 7

8 szerződéstervezet fogja tartalmazni. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Valamennyi részterjedelemre (A, B, C és D) egyaránt: Ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott részszámlákat, valamint a végszámlát az ajánlatkérő a (rész) teljesítést követően átutalással egyenlíti ki. [A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) 130. (1) és (5)-(6) bekezdése, valamint a Polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) 6:130. (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.] Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szerződésben az ellenszolgáltatás összege HUF-ban lesz meghatározva és a kifizetések is HUF-ban történnek. A további részletes információkat és feltételeket az ajánlattételi szakaszban a dokumentáció részét képező szerződéstervezet fogja tartalmazni. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Valamennyi részterjedelemre (A, B, C és D) egyaránt: Az ajánlatkérő a Kbt. 27. (1) bekezdése alapján nem követeli meg, de nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében. III.1.4) Egyéb különleges feltételek: (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: 1) Valamennyi részterjedelemre (A, B, C és D) egyaránt: Szerződéses feltétel lesz a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasságként előírt, érvényes MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer tanúsítvány vagy ezzel egyenértékű egyéb okirat (tanúsítvány) megléte azon szervezetek vonatkozásában, akik a helyszíni tevékenységet végezni fogják. 2) A C. és a D. részterjedelmek vonatkozásában: Szerződéses feltétel lesz, a teljesítés megkezdését megelőzően egy hónappal egy sikeres próba elvégzése az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. telephelyén felépített, a valós körülményeket modellező NA150 (159x6 mm) és NA100 (108x5 mm) méretű maketten az alábbiak szerint: berendezés alkalmassága a csőben történő haladásra, UT (ultrahangos vizsgálat) +ET (örvényáramos vizsgálat) alkalmassága az előforduló hibák kimutatására. III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Valamennyi részterjedelemre (A, B, C és D) egyaránt: A részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok): - A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, aki a Kbt. 56. (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. - A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, 8

9 aki a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alá tartozik. - A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet továbbá részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, aki a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontja alatt meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik (a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve). - A jelen közbeszerzési eljárásban a részvételre jelentkező nem vehet igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 56. (1) bekezdése és a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasság igazolására igénybe venni kívánt más szervezet nem tartozhat a Kbt. 56. (1) bekezdése és a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontja hatálya alá. Kizáró okokra vonatkozóan megkövetelt igazolási mód: - A Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, részéről a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet) 2. a)-j) pontja és a 3. b) pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok, figyelemmel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. -ára. - A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező részéről a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. a)-h) pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok, figyelemmel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. 5. -ára. - A részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa, az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. - A részvételre jelentkező a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok fenn nem állása vonatkozásában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. szerint jogosult eljárni. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. és 4. szerinti nyilatkozatokat, illetve hatósági bizonyítványokat és igazolásokat egyszerű másolati példányban is be lehet nyújtani. Abban az esetben, ha a minősített ajánlattevők jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely a Kbt. 56. (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá, az ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. -a szerint fog eljárni. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. értelmében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nyilatkozatok dátuma nem lehet korábbi, mint a részvételi felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjába és a hirdetmények elektronikus napilapjába (TED-adatbank) történő közzétételre való feladásának időpontja. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Valamennyi részterjedelemre (A, B, C és D) egyaránt: I. Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények: Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pontja tekintetében, ha a pénzügyi-gazdasági alkalmasságának igazolására benyújtott számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatása alapján, a felhívás feladásának napjától számított utolsó kettő lezárt üzleti év vonatkozásában megállapítható, hogy bármelyik évben az adózás előtti eredménye negatív volt. Közös részvételi jelentkezés esetén, a Kbt. 55. (4) bekezdése alapján a közös részvételre 9

10 jelentkezők együttesen is megfelelhetnek illetve azon, a Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő, ha közülük egy felel meg. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdése alapján, ha a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által kért teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, akkor az alkalmasság feltétele, hogy a működésének a teljes ideje alatt nukleáris létesítményben végzett belső csővezetéki térfogatos (gépi ultrahangos és örvényáramos) anyagvizsgálatok végzéséből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összességében el kell, hogy érje legalább a HUF értéket. Nukleáris létesítmény: atomerőmű, kiégett kazettatároló, kutató reaktor, nukleáris üzemanyag gyár, reprocesszáló üzem. II. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: A(z) (közös) részvételre jelentkező részéről a saját vagy jogelődje, az utolsó két lezárt üzleti évi számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatásának egyszerű másolata. Amennyiben számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatás a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, az eredménykimutatást az ajánlatkérő ellenőrzi. Az eredménykimutatás adatainak csatolása a részvételi jelentkezésben nem szükséges. A nem Magyarországon letelepedett (közös) részvételre jelentkező részéről az utolsó két lezárt üzleti évre vonatkozó eredménykimutatás egyszerű másolata. Amennyiben a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban a kért számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert az időszak után kezdte meg működését, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdése alapján kell igazolni. A nukleáris létesítményben végzett belső csővezetéki térfogatos (gépi ultrahangos és örvényáramos) anyagvizsgálatok végzéséből származó árbevétel vonatkozásában a kért adatot (összeget) magyar forintban kell megadni. Ha a kért adat nem forintban áll rendelkezésre, akkor azt a részvételre jelentkezőnek az eredeti pénznemben történt megadása mellett át kell számolnia forintra, a részvételi felhívás TED-adatbankban történő közzétételre való feladásának a napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon. ( Amennyiben a (közös) részvételre jelentkező azért nem rendelkezik a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, illetve a nukleáris létesítményben végzett belső csővezetéki térfogatos (gépi ultrahangos és örvényáramos) anyagvizsgálatok végzéséből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozattal, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatása, illetve a nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, akkor a (közös) részvételre jelentkező köteles tájékoztatást kérni az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdése szerint. Amennyiben a (közös) részvételre jelentkező szerepel a minősített ajánlattevők listáján, az ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. (2) bekezdése szerint köteles elfogadni a jegyzékben szereplés tényét az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására. A részvételre jelentkező, a közös részvételre jelentkező a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) és (6) bekezdés szerint bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a 10

11 teljesítéskori ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt a részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az alkalmasság igazolására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet a részvételre jelentkezőre előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelését, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének az időtartama alatt. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Valamennyi részterjedelemre (A, B, C és D) egyaránt: I. Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények: M/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező a Kbt. 55. (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés a) pontja tekintetében, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 72 hónapban nem végzett nukleáris létesítményben belső csővezetéki térfogatos (gépi ultrahangos és örvényáramos) anyagvizsgálati ellenőrzést NA100-NA300 mérettartományban, legalább összesen HUF értékben. Nukleáris létesítmény: atomerőmű, kiégett kazettatároló, kutató reaktor, nukleáris üzemanyag gyár, reprocesszáló üzem. M/2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, a közös részvételre jelentkező a Kbt. 55. (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés d) pontja tekintetében, ha: 1. nem rendelkezik legalább 2 fő anyagvizsgáló szakemberrel az ultrahangos adatfelvételek elkészítéséhez, akik egyenként rendelkeznek UT2 vagy azzal egyenértékű képesítéssel az MSZ EN ISO 9712:2013 vagy azzal egyenértékű szabvány szerint, 2. nem rendelkezik legalább 2 fő anyagvizsgáló szakemberrel az ultrahangos vizsgálati adatértékelésekhez, akik egyenként rendelkeznek UT3 vagy azzal egyenértékű képesítéssel az MSZ EN ISO 9712:2013 vagy azzal egyenértékű szabvány szerint, 3. nem rendelkezik legalább 2 fő anyagvizsgáló szakemberrel az örvényáramos adatfelvétel készítéséhez, akik egyenként rendelkeznek ET2 vagy azzal egyenértékű képesítéssel az MSZ EN ISO 9712:2013 vagy azzal egyenértékű szabvány szerint, 4. nem rendelkezik legalább 2 fő anyagvizsgáló szakemberrel az örvényáramos vizsgálati adatértékelésekhez, akik egyenként rendelkeznek ET3 vagy azzal egyenértékű képesítéssel az MSZ EN ISO 9712:2013 vagy azzal egyenértékű szabvány szerint. M/3. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, a közös részvételre jelentkező a Kbt. 55. (1) bekezdés c) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés g) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet 30. szerinti, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által, a FEL 005 Szállítók nukleáris biztonság szempontú minősítésére vonatkozó eljárásrend szerint kiadott, legalább Atomerőművi Rendszerek Biztonsági Osztályba Sorolása (ABOS) 2 biztonsági osztályba sorolt gépészeti technológiai rendszerek átalakításával, javításával, karbantartásával összefüggően roncsolásmentes vizsgálatok (minősítő vizsgálatok) végzésére vonatkozó nukleáris minősítéssel vagy a minősítés megindítására vonatkozó kérelemmel. M/4. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, a közös részvételre jelentkező a Kbt. 55. (1) bekezdés 11

12 c) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés f) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik érvényes MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer tanúsítványával vagy ezzel egyenértékű egyéb okirattal (tanúsítvánnyal) vagy egyenértékű intézkedéssel. II. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: M/I. Ajánlatkérő a részvételre jelentkezőtől, közös részvételre jelentkezőtől az alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat kéri: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdésének a) pontja alapján a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban teljesített munkáinak ismertetése. Ha a szerződést kötő másik fél: a Kbt. 6. (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján Ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás; az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás, vagy a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása. A referenciaigazolásnak vagy referencia nyilatkozatnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia (a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (2) bekezdés szerint): a) a szerződés tárgya, olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen, b) az ellenszolgáltatás nettó összege HUF-ban (amennyiben a korábban teljesített munka közös ajánlattevőként teljesített munka volt, a teljes ellenszolgáltatás összegéből a saját teljesítés ellenszolgáltatás összegét is meg kell adni), c) a teljesítés ideje (év, hó és nap), d) a teljesítés helye, olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen, e) a szerződést kötő felek megnevezése, f) kapcsolattartó személy neve, elérhetősége, a szerződést kötő másik fél (Megrendelő) vonatkozásában, g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referenciaigazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást vagy nyilatkozatot benyújtó ajánlattevő által elvégzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (6) bekezdése] Egy munka több vagy valamennyi részterjedelemre vonatkozóan is megjelölhető, és ha a munka megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek, akkor a megjelölt részterjedelemre az alkalmasság igazolt. M/2. Nyilatkozat a Korm. rendelet 15. (3) bekezdésének d) pontja alapján a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező részéről azoknak a szakembereknek a megnevezése és képzettségük ismertetése, akiket be kíván vonni a feladat teljesítésébe (M/1. pont 1-4. alpontok szerinti anyagvizsgáló szakemberek). 12

13 A szakemberek esetében csatolandó egy saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, továbbá a képzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata (tanúsítvány). Az alkalmasság igazolására megnevezett szakemberek esetében a vonatkozó dokumentumoknak vagy a nyilatkozatoknak tartalmazniuk kell, hogy az adott személyek milyen módon kerülnek bevonásra a szerződés teljesítésébe. Amennyiben a részvételre jelentkező több vagy valamennyi részterjedelemre nyújt be részvételi jelentkezést, egy megnevezett személyt több vagy valamennyi részterjedelemre megnevezheti. M/3. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés g) pontja tekintetében, a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet 30. szerinti, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által, a FEL 005 Szállítók nukleáris biztonság szempontú minősítésére vonatkozó eljárásrend szerint kiadott, legalább Atomerőművi Rendszerek Biztonsági Osztályba Sorolása (ABOS) 2 biztonsági osztályba sorolt gépészeti technológiai rendszerek átalakításával, javításával, karbantartásával összefüggően roncsolásmentes vizsgálatok (minősítő vizsgálatok) végzésére vonatkozó nukleáris minősítés, vagy a minősítés megindítására vonatkozó kérelem másolata. M/4. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés f) pontja tekintetében, az érvényes MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer tanúsítványának másolatát vagy ezzel egyenértékű egyéb okirat (tanúsítvány) másolatát, vagy az egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait. Közös részvételi jelentkezés esetén a Kbt. 55. (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. A részvételre jelentkező a műszaki és a szakmai alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) és (6) bekezdés a) és b) pontja szerint bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Az alkalmasság igazolására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet a részvételre jelentkezőre előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelését, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének az időtartama alatt. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét nem IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Nyílt 13

14 Meghívásos x Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) nem (igen válasz esetén, a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) IV. 2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) (ha szükséges, a B. mellékletben adja meg a részekhez kapcsolódó bírálati szempontokra vonatkozó további információkat) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati felhívásban vagy az ajánlattételi felhívásban meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem (igen válasz esetén) Időszakos előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -, dátum: (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -, dátum: (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -, dátum: (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei (a DBR kivételével) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/10/14 (nap/hónap/év) Időpont: 14:00 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/10/14 (nap/hónap/év) Időpont: 14:00 14

15 IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás) -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: (nap/hónap/év) Időpont: (adott esetben) Hely: Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: VI. SZAKASZ: kiegészítő INFORMációk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: VI.3) További információk: (adott esetben) 1. A hiánypótlás lehetősége és annak korlátozása: Az ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlást és a felvilágosítás kérést a Kbt ában foglaltak szerint biztosítja, az alábbi korlátozással: Ha a részvételre jelentkező a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ajánlatkérő az újabb hiánypótlást egy körben (azaz még egy alkalommal) ezen új gazdasági szereplőre tekintettel biztosítja, azzal a kikötéssel, hogy ezen új gazdasági szereplő helyett, illetve mellett további új gazdasági szereplő hiánypótlás keretében történő bevonását kizárja. 2. Ha egy - a Kbt pontja alá tartozó - személy (szervezet) a közbeszerzés értékének 25 %-át meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem a részvételi jelentkezésben és a szerződés teljesítése során közös részvételre jelentkezőként kell, hogy szerepeljen. Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből. [Kbt. 26. ] 3. Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezőknek részterjedelmenként csatolniuk kell: a részvételre jelentkezők együttműködéséről szóló megállapodást, mely tartalmazza a közös részvételre jelentkezők közötti feladatmegosztást (a %-os mérték feltüntetésével) a szerződés 15

16 teljesítése során, a közös részvételi jelentkezést benyújtók - cégszerű aláírással ellátott - nyilatkozata arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá annak megjelölése, hogy képviselőként melyik részvételre jelentkező jár el az ajánlatkérővel való kapcsolattartásban, az erre vonatkozó meghatalmazás csatolásával a közös részvételre jelentkezők azon bankszámlaszámát, ahová a kifizetések a számlázás során történjenek. A közös részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők megnevezését. Amennyiben közös jelentkezés benyújtására kerül sor, ajánlatkérő kéri, hogy a részvételi jelentkezők részvételi jelentkezésük benyújtásakor azt ne konzorciumként (ne konzorcium elnevezés alatt) tegyék meg, hanem a felolvasólapon és a részvételi jelentkezés többi részében is a közös részvételi jelentkezést benyújtók nevének, címének felsorolásával, egyértelműen közös részvételre jelentkezőként. 4. Kiegészítő tájékoztatás: A Kbt. 45. alapján a részvételre jelentkezők kiegészítő tájékoztatást kérhetnek az ajánlatkérőtől. A feltett kérdést - a kérdésfeltevő megnevezése nélkül - és az arra adott választ az ajánlatkérő valamennyi részvételre jelentkezőnek egyidejűleg megküldi. A részvételre jelentkező köteles részvételi jelentkezését a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével elkészíteni és benyújtani. Ajánlatkérő a részvételi szakaszban helyszíni szemlét, konzultációt nem tart. 5. Aláírási címpéldányok: A részvételre jelentkező, a közös részvételre jelentkező, alvállalkozó és az alkalmasság igazolására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult képviselői közül a jelen közbeszerzési eljárásban résztvevő személyeknek cégszerűen kell aláírnia. A cégszerű aláírás igazolása érdekében a részvételi jelentkezéshez csatolni kell az részvételre jelentkező/ közös részvételre jelentkező, alvállalkozó és az alkalmasság igazolására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult képviselői közül a jelen közbeszerzési eljárásban aláíró személyek közjegyző által ellenjegyzett aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolatát. Olyan külföldi gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselői esetén, akik a külföldi gazdasági szereplő bejegyzési helyén irányadó jog alapján nem rendelkeznek hivatalos aláírási címpéldánnyal vagy aláírási mintával, elegendő közjegyző által hitelesített aláírási minta egyszerű másolatának benyújtása. Ha a gazdasági szereplő nevében a cégjegyzésre jogosult képviselő(k)től kapott meghatalmazás alapján képviselő ír alá, szükséges a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó képviselő(k) fenti előírások szerinti aláírási címpéldánya, aláírási mintája vagy aláírási címpéldánnyal, aláírási mintával nem rendelkező külföldi gazdasági szereplők esetén a közjegyző által hitelesített aláírási minta, és a meghatalmazó képviselő(k) aláírását és a meghatalmazott(ak) aláírás mintáját is tartalmazó meghatalmazás egyszerű másolati példánya. A kiegészítő iratok ajánlatkérőtől történő átvétele a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozó részéről az eljárásban való részvétel feltétele. 6. A verseny biztosítása: A Kbt. 28. (1) bekezdése értelmében a részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban (részajánlat-tétel esetén ugyanazon rész tekintetében) - nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, - más részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt, 16

17 - más részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja. 7. A kiegészítő iratok ajánlatkérőtől a jelen részvételi felhívás 8. pont szerint történő átvétele (letöltés) a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozó részéről az eljárásban való részvétel feltétele. A kiegészítő irat átvételével egy, vagy több, vagy valamennyi részterjedelemre nyújtható be a részvételi jelentkezés. 8. A kiegészítő iratok beszerzése, átvétele: A kiegészítő iratokat (mely irat mind a négy részterjedelemre együttesen vonatkozik) a részvételi felhívás TED adatbankban történő megjelenésének napjától kezdve a részvételi jelentkezési határidő lejártáig töltheti(k) le az Ajánlatkérő a web oldaláról. A kiegészítő iratok Word és pdf formátumban is elérhetőek. A letöltés feltétele a cégszerű aláírással ellátott Titoktartási nyilatkozat megküldése faxon az Ajánlatkérő részére vagy pdf formában a címére, melynek kézhezvétele után az ajánlatkérő megküldi a kiegészítő iratok letöltéséhez szükséges felhasználói azonosítót és jelszót az érdeklődő gazdasági szereplő által megjelölt elektronikus levélcímre. Ajánlatkérő a Titoktartási nyilatkozat mintát faxon vagy címre érkezett kérésre küldi, az érdeklődő gazdasági szereplő által megadott elektronikus levélcímre. 9. Részvételi jelentkezések benyújtása: A részvételi jelentkezéseket a IV.3.4) pontban meghatározott határidőig, a részvételi felhívás I.1) pontjában megjelölt helyre kell benyújtani 1 db eredeti (papír alapú) példányban, és 1 db - a papír alapú példánnyal mindenben megegyező - elektronikus másolati példányban (elektronikus adathordozón) a kiegészítő iratokban részletesen leírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően. A részvételi jelentkezéseket részterjedelemként külön önálló kötetben kell összefűzni és benyújtani, mert a részvételi jelentkezések részenként kerülnek önállóan értékekésre. A részvételi jelentkezésben egyértelműen meg kell jelölni, hogy az adott részvételi jelentkezés melyik részterjedelemre vonatkozik. A részterjedelmekre vonatkozó önálló részvételi jelentkezéseket a részvételre jelentkező egy közös borítékban (csomagban) is benyújthatja. Postán történő feladás esetén a címzést a részvételi felhívás I.1) pontja szerint kell feltüntetni. Gyorspostával történő feladás esetén fel kell tüntetni: 7030 Paks, HRSZ: 8803/15, 6-os számú főút, Déli Bejáró, F1 porta. Személyes benyújtás esetén a részvételi jelentkezési határidő lejáratának napját megelőző munkanapig a benyújtás helye: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.103. épület, földszint, Központi Iktató (Iratkezelési Csoport), munkanapokon 8:00-14:00 óra között, kivéve a hétvégére áthelyezett munkanapokon (nincs személyes benyújtási lehetőség) A részvételi jelentkezési határidő lejárata napján: 8:00-13:50 óra között, a benyújtás helye kizárólag az MVM Paksi Atomerőmű Zrt épület 8. sz. helyiség (Beszerzési Osztály titkársága). A részvételi jelentkezési határidő lejárata napján: 13:50-14:00 óra között, a benyújtás helye kizárólag az MVM Paksi Atomerőmű Zrt épület 12. sz. helyiség (LOGFO tárgyaló). Minden esetben - a benyújtás módjától függetlenül - a külső borítékon/csomagoláson fel kell tüntetni a Kiegészítő iratok 3.3 pont szerinti adatokat. Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkező figyelmét, hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nél portaszolgálat működik, csak előre bejelentett személyek léphetnek be, a személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával, a belépés célja és a fogadó személy megnevezésével. A belépés biztosításához, a belépést megelőző legalább 3 munkanappal korábban, a következő adatokat kell megküldeni faxon az ajánlatkérő részére: a személy neve (vezeték- és utónév), 17

18 születési helye, ideje, lakcíme, magyar állampolgár esetén anyja neve, útlevél, vagy személyazonosító igazolvány száma, munkahelyi beosztása, munkáltató megnevezése. Személyi számítógép behozatala az erőmű területére jelentős időráfordítást és további adminisztrációt jelent belépéskor, ezért annak behozatala nem ajánlott. A részvételi jelentkezés, a részvételi határidőt követő beérkezése esetén a beléptetésből fakadó késedelmet - mint kifogást - nem fogadja el az ajánlatkérő. Az ajánlatkérő nem vállal felelősséget a részvételi jelentkezés nem megfelelő, azaz nem az előírások szerinti tartalommal, előírás szerinti helyre vagy nem időben történő kézbesítéséért, valamint azért, ha a részvételi határidő lejártakor nincs a bontás helyszínén. A részvételi jelentkezés határidőben az előírt tartalommal és megfelelő helyre történő benyújtása teljes mértékben a részvételre jelentkező kockázata. (A részvételi jelentkezést tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, felbontása, ebből eredő tartalmi hiányosságok, a kézbesítés elkésettsége, stb.). A Kbt. 74. (1) bekezdése a) pontja alapján érvénytelen a részvételi jelentkezés, ha azt a részvételi határidő lejárta után nyújtották be. 10. A részvételi jelentkezésben meg kell jelölni, illetve meg kell adni részterjedelemre lebontva a Kbt. 40. (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat. 11. Részvételi jelentkezések felbontásának feltételei: Időpontja: , 14:00 óra Helye: MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 7030 Paks HRSZ: 8803/15, 357. számú épület, 12. sz. helyiség. A részvételi jelentkezések felbontásán az ajánlatkérő és a részvételre jelentkezők képviselői jogosultak jelenlétre. Az a részvételi jelentkezés kerül felbontásra, mely zárt borítékban/csomagolásban, közvetlenül vagy postai úton, a részvételi határidő lejártáig, a részvételi jelentkezés benyújtásának helyére beérkezik. A részvételi jelentkezések felbontásakor ismertetésre kerül a részvételre jelentkező neve, címe (székhelye, lakóhelye). A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes részvételi jelentkezés felbontásra nem kerül. 12. Az ajánlatkérő keretszámot nem határoz meg, az összes pénzügyileg-gazdaságilag és műszakilag-szakmailag alkalmas és egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtott részvételre jelentkezőt felkéri ajánlattételre, részterjedelemként. 13. Az eljárás részvételi szakaszában bármely érdekelt gazdasági szereplő nyújthat be részvételi jelentkezést, a részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. [Kbt. 90. (2) bekezdés] 14. Fordítás Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok részvételi jelentkező általi felelős fordítását is elfogadja. [Kbt. 36. (3) bekezdés] 15. A dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak. [Kbt. 36. (3) bekezdés] 16. A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell, hogy a felhívásban és a kiegészítő iratokban foglalt tartalmi, formai követelményeket elfogadja, valamint arról, hogy a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat figyelembe vette a részvételi jelentkezés kidolgozása során. 17. A részvételre jelentkező részvételi jelentkezése miatt ajánlatkérő felé költséget nem érvényesíthet. 18

19 18. Amennyiben a kiegészítő irat nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, a nyilatkozatot a minta szerinti tartalommal kell megtenni. Ha elírás vagy nem egyértelmű adat található a nyilatkozat mintában, akkor a hatályos Kbt.-nek, illetve valamennyi vonatkozó jogszabálynak megfelelően kell azt kitölteni. 19. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által kiállított nukleáris minősítés megszerzésével kapcsolatban további felvilágosítás Seres Zoltán csoportvezetőnél a címen, a +36/75/ telefonszámon szerezhető be. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nukleáris minősítéssel a szerződés megkötésének időpontjában annak a vállalkozónak kell rendelkeznie, aki a helyszíni tevékenységet végezni fogja. 20. Minősített ajánlattevők A Minősített ajánlattevőknek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével igazolniuk kell, hogy nem tartoznak a Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontjának hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki-szakmai alkalmasság körében, azaz a III.2.3 pontban szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest, tekintettel a projekt megvalósításához kapcsolódó speciális követelményekre. 21. A (közös) részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell arról, hogy kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény 3. -a szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. [Kbt. 60. (5) bekezdés]. 22. A részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldésének tervezett időpontja: A közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: A jelen részvételi felhívásban, illetve a kiegészítő iratokban nem szabályozott kérdésekben a részvételi felhívás feladásának napján hatályos Kbt. és végrehajtási rendeletei, továbbá a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: 19

20 Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt a szerint. VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/09/11 (nap/hónap/év) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Hrsz.:8803/15., pf.:71. Város: Paks Postai irányítószám: 7031 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr. Adorján Csilla közbeszerzési főszakértő Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (ideértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) beszerezhetők Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Hrsz.:8803/15., pf.:71. Város: Paks Postai irányítószám: 7031 Ország: HU 20

Paksi Atomerőmű 1-4. blokk Üzemi Főépület homlokzat rekonstrukció II. ütem - Eljárást megindító felhívás

Paksi Atomerőmű 1-4. blokk Üzemi Főépület homlokzat rekonstrukció II. ütem - Eljárást megindító felhívás Paksi Atomerőmű 1-4. blokk Üzemi Főépület homlokzat rekonstrukció II. ütem - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál kitöréselhárítási

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015.

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3 Nyílt közbeszerzési eljárás Volvo gyártmányú autóbuszok dízelmotorjainak felújítására, szükség szerinti javítására vállalkozási szerződés keretében (BKV Zrt. T-147/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111

Részletesebben

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7 K1438/2 1106 Budapest, X. kerület, Eszterlánc utca (belterület) 42544/22 helyrajzi számú ingatlanon kiépítendő válogatómű technológiai berendezéseinek szállítása és telepítése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015.

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Ajánlati felhívás - Egyes Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Üzemanyag beszerzés 2016

Üzemanyag beszerzés 2016 Üzemanyag beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Ország: Magyarország

Ország: Magyarország EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt.

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. (T-175/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások

Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/107 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9 TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítása, szerelése, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, valamint a jótállási időn belüli javítása, karbantartása

Részletesebben

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)-

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- Ajánlati felhívás- Sándorfalva Szatymaz települési agglomeráció szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése Kivitelezési szakasz - (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- kombinált csatornamosó-szívó

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

AF_FORSTER Központ_Faápolás

AF_FORSTER Központ_Faápolás AF_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer

Integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer Integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre.

A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre. A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Földgáz beszerzése/2015

Földgáz beszerzése/2015 Földgáz beszerzése/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával földalatti tűzvédelmi szerelvények (földalatti tűzcsapok) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási,

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

120/22 kv-os 40 MVA-es transzformátor szállítása

120/22 kv-os 40 MVA-es transzformátor szállítása 120/22 kv-os 40 MVA-es transzformátor szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8 A Szépművészeti Múzeum főépülete, a Magyar Nemzeti Galéria, a Könyvtárépület, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, az Artpool Művészetkutató Központ és a Benczúr Irodaházban található

Részletesebben

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Inverterek, menetregisztrálók és jeladók javítása

Inverterek, menetregisztrálók és jeladók javítása Inverterek, menetregisztrálók és jeladók javítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/51 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Az FGSZ Zrt. részére görény alkatrészek beszerzése-2015.

Az FGSZ Zrt. részére görény alkatrészek beszerzése-2015. Az FGSZ Zrt. részére görény alkatrészek beszerzése-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése

9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Vasúti járművek bevonatrendszereihez szükséges fényező és fényezési segédanyagok beszerzése

Vasúti járművek bevonatrendszereihez szükséges fényező és fényezési segédanyagok beszerzése Vasúti járművek bevonatrendszereihez szükséges fényező és fényezési segédanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás -

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Keretmegállapodás megkötése a HungaroControl Zrt. tulajdonában, vagyonkezelésében illetve használatában álló ingatlanok építési, beruházási és felújítási munkálataira Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás)

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.06.12.

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Hangszerek beszerzése

Hangszerek beszerzése Hangszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/146 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.12.11.

Részletesebben

Alállomási létesítmények műszaki tervének elkészítése - részvételi felhívás

Alállomási létesítmények műszaki tervének elkészítése - részvételi felhívás Alállomási létesítmények műszaki tervének elkészítése - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban.

Részvételi felhívás MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben tárgyban. Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Gépjármű bérlet és flottakezelési szolgáltatás beszerzése 2016. és 2017. évben

Gépjármű bérlet és flottakezelési szolgáltatás beszerzése 2016. és 2017. évben Gépjármű bérlet és flottakezelési szolgáltatás beszerzése 2016. és 2017. évben Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Részvételi felhívás - Parkok és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterjes területek kaszálása vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Zárt vérvételi rendszer beszerzése

Zárt vérvételi rendszer beszerzése Zárt vérvételi rendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.09.25.

1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.09.25. BKV Vasúti Járműjavító Kft. részére combino típusú villamos jármű hajtott és futó tengelycsonkjához (portáltengelyéhez) alkatrészek beszerzése-részvételi felhívás TED Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104

Részletesebben

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás)

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Hús és húskészítmények beszerzése

Hús és húskészítmények beszerzése Hús és húskészítmények beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal Az MH repülőeszközeinek és szárazföldi szaktechnikai eszközeinek üzemeltetéséhez, javításához szükséges kenőanyagok és speciális folyadékok beszerzése 2016-2018. években Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Részletesebben

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013.

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL RF - DRV - Mobil Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Ajánlati felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Ajánlati felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Felhívás - A DDKK Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok Pakson történő tárolása, javítása és egyéb szolgáltatások nyújtása

Felhívás - A DDKK Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok Pakson történő tárolása, javítása és egyéb szolgáltatások nyújtása Felhívás - A DDKK Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok Pakson történő tárolása, javítása és egyéb szolgáltatások nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés

Részletesebben

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás -

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Lámpatestek beszerzésére irányuló szállítási szerződés tárgyú eljárás ajánlati felhívása.

Lámpatestek beszerzésére irányuló szállítási szerződés tárgyú eljárás ajánlati felhívása. Lámpatestek beszerzésére irányuló szállítási szerződés tárgyú eljárás ajánlati felhívása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/50 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes

Részletesebben

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Villamos energia beszerzése a 2016. évre vonatkozóan

Villamos energia beszerzése a 2016. évre vonatkozóan Villamos energia beszerzése a 2016. évre vonatkozóan Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében.

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

2015.09.29. Kbt. 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti szervezet

2015.09.29. Kbt. 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti szervezet Élőerős őrzés-védelem, utasfelügyelet, monitorfelügyelet, gépjármű mozgás regisztrálás, telefon és kulcskezelés, pénzkísérés, valamint biztonságtechnikai berendezés telepítése, felügyelete Közbeszerzési

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09.

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09. ELO Professional iktató- és dokumentumkezelő és OpenText Livelink rendszer karbantartása, üzemeltetése, kapcsolódó SAP fejlesztések valamint támogatási szolgáltatások nyújtása a Fővárosi Vízművek Zrt-nél

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás)

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Fővárosi Vízművek Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben