A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése"

Átírás

1 A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 27623/2015 CPV Kód: ; ; Ajánlatkérő: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Teljesítés helye: Budapest Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbuszszolgáltatások EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: Ajánlati felhívás Egyes ágazatokban2004/17/ek irányelv I. szakasz: ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti azonosító (ha ismert): AK01331 Postai cím: Akácfa utca 15. Város: Budapest Postai irányítószám: 1072 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Metró Felújítási Projekt Igazgatóság Címzett: Wagner Zoltán Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): 1

2 Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet III) pontját) I.2) Fő tevékenység Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz- szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb: (nevezze meg) I.3) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Tervezési szerződés a budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésére II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés 2

3 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja x Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma 12 A szolgáltatási kategóriákat lásd a C2. mellékletben A teljesítés helye Budapest NUTS-kód HU101 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (ha szükséges) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül Pénznem: vagy és között. Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert) II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Tervezési szerződés a budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésére II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak:

4 II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részekre vonatkozó információk (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) A beszerzés részekből áll: nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése. A kivitelezési tervdokumentáció elkészítése az alábbi fő létesítmények felújítására terjed ki: - A 17,3 km hosszúságú vonal teljes felújítása, melyből 15,5 km alagúti szakasz - A Deák téri összekötő vágány alagútjának részleges felújítása - 19 metróállomás teljes körű felújítása, Újpest Városközponttól a Határ útig - A Kőbánya - Kispest felszíni állomás részleges felújítása - A Kőér utcai járműtelep részleges felújítása és fejlesztése - A Szabó Ervin téri diszpécserház részleges átalakítása A kiviteli tervdokumentáció az évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.) 31. (2) bekezdésében meghatározott követelmények kielégítését bizonyító, az építmény megvalósításához - minden munkarészre kiterjedően az építők, a szerelők, gyártók számára kellő részletezettséggel - a szükséges és elégséges minden közvetlen információt, utasítást tartalmazva bemutatja az építmény részévé váló összes anyag, szerkezet, termék, berendezés stb. helyzetét, méretét, minőségét, mérettűrését, továbbá tanúsítja az összes vonatkozó előírásokban, valamint az építésügyi hatósági engedélyezésnél részletezett követelmények teljesítését a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. mellékletben meghatározott tartalommal. A kivitelezési dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében figyelembe kell venni a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó, szakmai követelményeket megállapító szabályzatait is. A nyertes ajánlattevő feladatát nem képezik az alábbi részmunkák: - Az ajánlatkérés nem vonatkozik a vasúti pályatervekre, sem az alagúti, sem a felszíni, sem a járműtelepi vágányokra, és nem vonatkozik az építés alatti felszíni forgalmi pótláshoz kötődő feladatokra, ezek a tervek más szerződés keretében készülnek. - nem képezi a feladat tárgyát a mozgólépcsők és liftek -108/2001. (XII. 23.) FVM-GM együttes rendelet a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról - alapján a megfelelőség-értékelési eljárás. A vonali és az állomási rekonstrukción belül elvégzendők az alábbi szakági tervezési feladatok: Szerkezetépítési, és szerkezet felújítási tervezési feladatok Építészeti tervezési feladatok (belső beépítés, burkolatok, világítás, bútorzat, stb.) Kijárati épületek felújításának tervezése Az érintett felszíni területek áttervezése 4

5 Vízszigetelési tervezési feladatok Új telepítésű mozgólépcsők tervezése Meglévő, felújítandó mozgólépcsők tervezése Új telepítésű felvonók tervezése Áramellátás teljes körű felújításának tervezése Szellőzési rendszer áttervezése Üzemi terek átrendezése, berendezése, felújítása Vízködoltó rendszerek telepítésének tervezése Utastájékoztatás teljes körű újratervezése Jelzőrendszerek tervezése Biztosítóberendezések és az automatikus vonatvezérlés felújításának és áttervezésének tervezési feladatai A forgalomirányító központ áttervezése A vonali hírközlés áttervezése Járműtelepi épületek bővítése, részleges felújítása és korszerűsítése Vasútüzemi technológiai, vasútgépészeti tervezések Teljes körű közműtervezési feladatok az érintett területeken Geotechnikai feltárások és szakvélemények készítése az építési munkákhoz Az építési organizáció megtervezése, javaslat a megvalósítás ütemezésére vonatkozóan, hálós ütemterv készítésével Épületfelügyeleti rendszer tervezése Elektronikus biztosítóberendezési rendszer tervezése Idegen területek megszerzéséhez szükséges tervek Minden szakágra kiterjedő tételes költségvetés-kiírás, mennyiségi kimutatással Meglévő építési engedélyek esetleges szükség szerinti módosítása, a tervezés során szükségessé vált kiegészítő és/vagy módosított építési engedélyek beszerzése Kezelői és üzemeltetői határok tervének elkészítése a felszínre és az aluljáró szintre állomásonként, Üzemeltetői szolgálati utasítások tervezése Tervező rendelkezésre állása és Ajánlatkérő/Megrendelő támogatása a kivitelezés teljes folyamata alatt A tervezési feladatok részletezését a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás (3.kötet) tartalmazza. (ha ismert, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között. Pénznem: II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2. 3 ) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha van ilyen) vagy és között 5

6 (ha ismert) Meghosszabbítható szerződések esetén a további hirdetmények tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 8 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés: (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 1. Teljesítési biztosíték: mértéke a szerződés szerinti, szolgáltatások ellátásáért fizetendő nettó Tervezői Díj 5%-a A teljesítési biztosítékot, mint a Kbt (2) bekezdése szerinti, a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékát, a Kbt (4) bekezdése szerint a szerződés hatályba lépésekor kell rendelkezésre bocsátani. A teljesítési biztosíték említett határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. A teljesítési biztosíték a Kbt (6) bekezdés a) pontja alapján a Tervező választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A szerződéskötéskor garancia, pénzügyi intézmény által vállalt készfizető kezesség, illetve biztosítói kötelezvény formában nyújtandó teljesítési biztosítékot a végszámla teljes körű kifizetéséig kell fenntartani. 2. Jótállási biztosíték: Tervező a Kbt alapján köteles a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igényekre kikötöttt biztosítékot (a továbbiakban: Jótállási biztosíték) nyújtani a teljesítés időpontjában és azt a jótállási idő kezdetét követő 36 hónapig fenntartani. A Jótállási biztosíték a Kbt (3) bek. alapján a Szerződés szerinti teljes nettó Tervezői Díj 5%-a. A jótállási igény teljesítésére kikötött biztosíték teljesíthető a Kbt (6) bekezdés a) pontja alapján a Tervező választása szerint, az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A Megrendelő jogosult a Jótállási biztosíték terhére lehívást eszközölni, amennyiben a Tervező a Szerződésben meghatározott jótállási kötelezettségének nem tesz eleget. Tervező a jótállás ideje alatt a Jótállási biztosítékból történő lehívás esetén öt napon belül köteles a biztosítékot az eredeti összegre kiegészíteni. 3. Késedelmi Kötbér: Késedelmes - nem a jelen Szerződésben meghatározott határidőre történő - teljesítés esetén a Tervező a Szerződés szerinti adott részfeladathoz kapcsolódó nettó Tervezői Díj késedelmesen teljesített értékére vetített napi 0,5%, de maximum összesen 15 % mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, mely maximális összeg elérése esetén jogosult a Megrendelő a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 4. Meghiúsulási kötbér: A Tervező a teljes nettó Tervezői Díj 30%-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amely a Tervezőnek felróható, vagy a Szerződés teljesítésének elmaradása a Tervező szerződésszegése miatt következik be és a Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy attól eláll. 6

7 5. Hibás teljesítési kötbér: A Tervező elsődlegesen az adott részfeladathoz tartozó nettó Tervezői Díj napi 0,5%-ával megegyező mértékű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, ha neki felróható okból nem szerződésszerűen teljesít és a hibás teljesítés a neki, vagy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozónak róható fel. Megrendelő az okok megjelölésével írásban a hiba kijavítását kérheti, amelynek teljesítésére egy alkalommal, legfeljebb 10 naptári napos hibás teljesítési kötbérmentes póthatáridőt biztosít, ezt követően azonban a jelen pontban meghatározott kötbérfizetési kötelezettsége áll fenn a Tervezőnek az adott részfeladat eredeti teljesítési határidejétől számítva minden a hiba kijavításáig eltelt napra. Amennyiben az ismételten kitűzött (második) póthatáridőre a Tervező ismételten hibásan teljesít, a Megrendelő - az első a Szerződés 7.4 pontjában meghatározott hibás teljesítési kötbéren felül - meghiúsulási kötbérre jogosult, egyúttal élhet a Szerződés azonnali hatályú felmondás jogával. A hibás teljesítési kötbér legmagasabb összege legfeljebb az adott részfeladathoz tartozó nettó Tervezői Díj 15 %-ának megfelelő összeg lehet. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció 1. és 2. kötetei tartalmazzák. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A kiviteli tervek elkészítésének költségeit a Budapest Főváros Önkormányzata a évi költségvetésének terhére saját forrásból, előfinanszírozással, pénzeszköz átadással biztosítja az Ajánlatkérő részére. A Tervező - szerződéstervezetben és műszaki leírásban foglalt ütemezés szerint- 3 db részszámla benyújtására jogosult (ideértve a végszámlát is), az alábbi ütemezéshez tartozó értékekkel: Tervezés I. üteme, a kivitelezés kezdéséhez szükséges tervek átadása a jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírásától számított 3 hónapon belüli időtartam; Részszámla értéke: maximum a nettó tervezési díj 50%-a+ ÁFA Tervezés II. üteme valamennyi hátralévő tervezési feladat teljesítése a jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírásától számított 6 hónapon belüli időtartam; Részszámla értéke: maximum a nettó tervezési díj 30%-a+ ÁFA Tervezés III. üteme, engedélyezési folyamat teljesítése a jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírásától számított 8 hónapon belüli időtartam. Végszámla értéke: minimum a nettó tervezési díj 20%-a+ ÁFA Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: Forint (HUF). A fizetési feltételek tekintetében a Kbt (1), (3) és (4), valamint a Kbt (1) bekezdései is irányadóak. Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Szerződésben meghatározott feltételek szerint, a Kbt (3) bekezdése alapján a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) 6:130 (1) és (2) bekezdése szerint teljesíti. A kifizetés feltétele az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ában előírt feltételek teljesítése. További vonatkozó jogszabály: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről. (IKOP támogatás esetén) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rend. az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 7

8 az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) 36/A. ; A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező 2 kötet. szerződés-tervezet tartalmazza. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) III.1.4) Egyéb különleges feltételek: (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: A Kbt. 65. (10) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a szerkezetépítési, és szerkezet felújítási tervezési feladatokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezze el. Az e feladatokra vonatkozó alkalmassági feltételek igazolásához nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó. III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. (1)-(2) bekezdés hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 63. (1) bekezdés hatálya alá tartozik A Kbt. 74. (1) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Előzetes igazolási mód: Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmassági és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1. (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. (1)-(2) bekezdései, valamint a Kbt. 63. (1) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. (1) és (2) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. (1) bekezdésében említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. (3)-(4), valamint a 6. (1)-(2) bekezdéseire is.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. (2) és (3) bekezdése alapján: (2) Ha egy ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre 8

9 jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. (3) Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: Az ajánlatkérő a Kbt. 69. (6) bekezdése értelmében az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel a 3 legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. -a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. (1)-(2) bekezdésének hatálya alá (figyelemmel a Kormány 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 14. és 16. -ra is.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. és 11. -a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 63. (1) bekezdésének hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 1. (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Előzetes igazolási mód: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. (2) és (3) bekezdése alapján: (2) Ha egy ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. (3) Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: Az ajánlatkérő a Kbt. 69. (6) bekezdése értelmében az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel 3 legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek. a) az ajánlattevőnek illetve azon közös ajánlattevőnek, aki jelen alkalmassági követelményt igazolja, csatolnia kell a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját - az Ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év vonatkozásában, ha az adott gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a beszámoló közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő az általa kért beszámolóhoz - a Kbt. 69. (11) bekezdése alapján - az Európai Unió bármely tagállamában működő, - az adott tagállam által az e-certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül 9

10 hozzájuthat, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi. Az ajánlattevőnek a beszámoló elérési helyét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban fel kell tüntetnie. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 19. (2) bekezdése értelmében, ha az ajánlattevő az a) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (kötöttpályás felszín alatti városi közösségi közlekedésre vonatkozó engedélyezési terv és/vagy tender terv és/vagy kiviteli terv készítése) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (kötöttpályás felszín alatti városi közösségi közlekedésre vonatkozó engedélyezési terv és/vagy tender terv és/vagy kiviteli terv készítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri, vagy meghaladja a nettó 1 milliárd forintot. b) az ajánlattevőnek illetve a közös ajánlattevőknek csatolnia kell az Ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (kötöttpályás felszín alatti városi közösségi közlekedésre vonatkozó engedélyezési terv és/vagy tender terv és/vagy kiviteli terv készítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak; Ha az ajánlattevő a minimumkövetelmény b) pontjában előírt árbevételt azért nem tudja teljesíteni, mert az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (kötöttpályás felszín alatti városi közösségi közlekedésre vonatkozó engedélyezési terv és/vagy tender terv és/vagy kiviteli terv készítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a működés teljes időtartama alatt eléri vagy meghaladja a nettó 500 millió forintot. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 19. (3) bekezdése értelmében, ha az ajánlattevő a fenti a) és/vagy b) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, köteles az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról az ajánlattételi határidőt megelőző kiegészítő tájékoztatás [Kbt. 56. ] során felvilágosítást kérni. A kiegészítő tájékoztatás kérésben az érintett ajánlattevő köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges. A Kbt. 65. (6) bekezdése alapján a fenti a) pontban előírt követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike felel meg. A fenti b) pontban előírt követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 10

11 összefüggésben ért kár megtérítéséért. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben meghatározott minősített ajánlattevők esetében a gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelmények teljesítését az ajánlatkérő a Korm. rendelet 19. (7) bekezdésére figyelemmel is vizsgálja. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő és a közös ajánlattevők, ha a) az ajánlattevőnek vagy a közös ajánlattevőknek a letelepedés helye szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített, az Ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év beszámolója [321/2015. (X. 30.) Korm. rend 19. (1) bekezdés b) pont] alapján, egynél több év mérleg szerinti eredménye negatív volt b) az ajánlattevő vagy a közös ajánlattevők együttesen nem rendelkeznek az Ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évben, a közbeszerzés tárgyából (kötöttpályás felszín alatti városi közösségi közlekedésre vonatkozó engedélyezési terv és/vagy tender terv és/vagy kiviteli terv készítése) elért, összesen legalább 1 milliárd forint nettó árbevétellel. [321/2015. (X. 30.) Korm. rend 19. (1) bekezdés c) pont]. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Előzetes igazolási mód: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Előzetes igazolási mód: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. (2) és (3) bekezdése alapján: (2) Ha egy ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. (3) Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: Az ajánlatkérő a Kbt. 69. (6) bekezdése értelmében az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel 3 legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek. a1) az ajánlattevőnek, illetve a közös ajánlattevőknek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben végzett, legjelentősebb tervezési szolgáltatásainak ismertetését, amelyeknek tartalmazniuk kell a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét, az ellenszolgáltatás összegét, valamint a referenciamunkáknak és azoknak a munkarészeknek az ismertetését, amelyet ténylegesen az ajánlattevő végzett. Csatolni kell továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot vagy igazolást. A referenciaigazolásnak vagy nyilatkozatnak tartalmaznia kell az előző bekezdésben felsorolt adatokat, valamint a szerződést kötő másik fél nevét, telefonszámát, továbbá annak 11

12 nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Közös ajánlattevőként teljesített tervezési szolgáltatásra vonatkozó referencia igazolása esetén 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. (5) bekezdése is irányadó. a2) a Kbt. 65. (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét, melyet az ajánlatkérő ellenőriz a Magyar Építész Kamara illetve a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzéki bejegyzésében. 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 8. (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Az ajánlathoz csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. (3) bekezdése b) pontjának megfelelő cégszerűen aláírt nyilatkozatot azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolni kell továbbá a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát. A szakmai önéletrajz tartalmazza legalább a teljesítésbe bevonni kívánt szakember iskolai és szakmai végzettségét, munkahelyei megnevezését, megfelelő szakmai tapasztalatát és a szakmai tapasztalat időtartamának igazolását, illetve az ellátott funkciók és feladatok felsorolását. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a tervezési szolgáltatások ismertetését, adott szakember által a hivatkozott tervezési szolgáltatás keretében ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. A gyakorlati idő a műszaki felsőfokú végzettség megszerzését követően teljesített építési beruházások tervezésében számítható. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos tervezési szolgáltatások vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. A Kbt. 65. (6) bekezdése alapján a fenti a)-c) pontokban előírt követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 12

13 teljesítésének időtartama alatt. A fenti a2) pontban előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. (11) bekezdésére is. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben meghatározott minősített ajánlattevők esetében a műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelmények teljesítését az ajánlatkérő a Korm. rendelet 24. (1) bekezdésére figyelemmel is vizsgálja. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő és a közös ajánlattevők, ha a) együttesen nem felelnek meg az a1)-a2) pontokban meghatározott feltételek mindegyikének a1) az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) rendelkeznie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal- Ajánlatkérő tekintettel a tárgyi speciális tervezési feladatra a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek ítéli a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. (3) a) pontja alapján a minimum 3 év helyett a hat évben teljesített szolgáltatások figyelembe vételét. a1.1) minimum 1 db, földalatti városi gyorsvasút fejlesztéséhez vagy rekonstrukciójához kapcsolódó engedélyezési és/vagy tendertervi és/vagy kiviteli terv elkészítése, amely tartalmazta közlekedési üzemre alkalmas (közösségi közlekedésre méretezett nehéz kivitelű) mozgólépcső és személyfelvonó tervezését, állomási és vonali főszellőző berendezések tervezését, állomási vízbekötések tervezését. A referenciaként bemutatni szükséges tervezési feladat ellenértékének el kell érnie a nettó 1000 millió forintot és tartalmaznia kell min 5 km hosszúságú vonal építésének vagy felújításának és legalább 3 megálló építésének vagy felújításának tervezési munkáit. és a1.2) minimum 1 db épületfelügyeleti rendszer tervezése. (Épületfelügyeleti rendszer alatt az ajánlatkérő egy adott objektumban lévő gépészeti és villamos berendezések automatikus működtetése, valamint a működési paraméterek, jellemzők központi helyen, távoli eléréssel történő számítógépes megjelenítésére, rögzítésére és befolyásolására alkalmas rendszert érti). és a1.3) minimum 1 db vízködoltó rendszer engedélyezési és /vagy tendertervi és /vagy kiviteli tervezési referencia, amely rendszer magába foglalta a nyomást biztosító szivattyútelepnek, a rendszer oltásvezérlésének és az oltáskép kialakításának tervezését is. A referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás megjelenését közvetlenül megelőző 6 évben befejezettnek, ha a teljesítés napjának az időpontja erre az időszakra esik. Egy referenciával/ referenciaigazolással több, az a1) pont szerinti alkalmassági követelmény is igazolható. a2) az ajánlattevő vagy a közös ajánlattevők együttesen nem rendelkeznek legalább az alábbi, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberekkel, akik rendelkeznek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 1 sz. mellékletében szereplő érvényes szakmagyakorlási jogosultsággal 13

14 1. 2 fő okleveles építészmérnök végzettségű ( É szakterület/részszakterület jelölésű) tervezővel, akik legalább a tervezői jogosultság megszerzését követő 3 év az általános építmények teljes körű építészeti tervezésében szerzett gyakorlattal rendelkeznek, 2. 2 fő okleveles szerkezet-építőmérnöki végzettségű (T szakterület jelőlésű) tervezővel, akik a tervezői jogosultság megszerzését követő legalább 3 év tervezésben szerzett gyakorlattal rendelkeznek, 3. 1 fő okleveles építőmérnök vagy építészmérnök végzettségű (ÉT-T szakterület/részszakterület jelölésű) tervezővel, aki a tervezői jogosultság megszerzését követő legalább 3 év építéstechnológiai (építésszervezés tervezése) területen szerzett tervezési gyakorlattal rendelkezik 4. 1 fő okleveles gépészmérnök illetve gépészmérnök végzettségű (G szakterület/részszakterület jelölésű) tervezővel, aki legalább a tervezői jogosultság megszerzését követő 3 év épületek építmények szellőzési rendszerek tervezésében gyakorlattal rendelkezik fő okleveles gépészmérnök illetve gépészmérnök végzettségű (G szakterület/részszakterület jelölésű) tervezővel, aki legalább a tervezői jogosultság megszerzését követő 3 év épületek építmények vízköddel oltó rendszerek tervezésében gyakorlattal rendelkezik fő okleveles gépészmérnök illetve gépészmérnök végzettségű (G szakterület/részszakterület jelölésű) tervezővel, aki legalább a tervezői jogosultság megszerzését követő 3 év épületek vízellátó, valamint szenny- és csapadékvíz-elvezető hálózatai és berendezései, tervezésében gyakorlattal rendelkezik fő okleveles gépészmérnök illetve gépészmérnök végzettségű (G szakterület/részszakterület jelölésű) tervezővel, aki legalább a tervezői jogosultság megszerzését követő 3 év épületek gázellátó, hőellátó rendszerei, berendezései, energiaellátó központok tervezésében gyakorlattal rendelkezik fő okleveles gépészmérnök, illetve gépészmérnök végzettségű (AF-T szakterület/részszakterület jelölésű) tervezővel, aki legalább 3 év felvonó- és mozgólépcső tervezésében szerzett gyakorlattal együttesen rendelkeznek fő okleveles villamosmérnök illetve villamosmérnök épületvillamossági szakirány végzettségű (V szakterület/részszakterület jelölésű) tervezővel, aki legalább a tervezői jogosultság megszerzését követő 3 év építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszereinek (kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig) tervezésében szerzett gyakorlattal együttesen rendelkeznek fő okleveles közlekedés-építőmérnök illetve közlekedés-építőmérnök végzettségű (KÉ-VV szakterület/részszakterület jelölésű) tervezővel, aki legalább tervezői jogosultság megszerzését követő 3 év vasúti pálya tartozékainak minősülő építmények közül a vasúti térvilágító berendezések, a vasúti jelző- és biztosító berendezések, villamos felsővezeték és az ehhez kapcsolt berendezés, valamint a távvezérlő és forgalomirányító rendszerek, áramellátás, vasúti vontatási energiaellátó (alállomás) és energia-távvezérlő rendszerek, váltófűtő rendszerek tervezésében szerzett gyakorlattal együttesen rendelkeznek fő tűzvédelmi mérnök, tűzvédelmi szakmérnök, alapvégzettségű tűz- és katasztrófavédelmi szakirányú végzettségű (TUÉ szakterület/részszakterület jelölésű) tervezővel, aki legalább a tervezői jogosultság megszerzését követő 5 év építésügyi tűzvédelmi tervezői gyakorlattal rendelkezik fő vezetékes hírközlési építmények (HI-V szakterület/részszakterület jelölésű) tervezővel, aki legalább a tervezői jogosultság megszerzését követő 3 év vezetékes hírközlési építmények 14

15 tervezésében szerzett gyakorlattal rendelkezik fő vezeték nélküli hírközlési építmények végzettségű ( HI-VN szakterület/részszakterület jelölésű) tervezővel, aki legalább a tervezői jogosultság megszerzését követő 3 év vezeték nélküli hírközlési építmények tervezésében szerzett gyakorlattal rendelkezik. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról 375/2011. (XII.31.) a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól évi C. törvény külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 32/2009 (XII.29.) NFGM rendelet a szakmagyakorlási jogosultságokkal, névjegyzékek vezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokról évi CXVI. törvény az egyes fővárosi fejlesztési beruházások gyorsításáról és egyszerűsítéséről 14/2010 (IV.28.) SZMM rendelete a munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására irányuló engedélyezési eljárás során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 186/2009 (IX.10.) Korm. rendelet a bejelentés köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről 33/2008.(II.21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról 1/2008 (I.11.) ÖTM rendelet Az Európai közösségi jog hatálya alá tartozó feltétel nélkül elismerésre kerülő okl. építészmérnöki oklevelek elnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről évi LIII. törvény A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 15

16 IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén, a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) IV. 2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) (ha szükséges, a B. mellékletben adja meg a részekhez kapcsolódó bírálati szempontokra vonatkozó további információkat) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati felhívásban vagy az ajánlattételi felhívásban meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem (igen válasz esetén) Időszakos előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -, dátum: (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -, dátum: (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -, dátum: (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei (a DBR kivételével) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2016/02/03 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: 16

17 A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2016/02/03 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás) -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2016/02/03 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 (adott esetben) Hely: 1143 Budapest, Hungária krt. 46. V. épület 1. emelet 164. tárgyaló Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. (3) bekezdésében meghatározottak szerint. VI. SZAKASZ: kiegészítő INFORMációk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: VI.3) További információk: (adott esetben) 1. Az Ajánlatkérési dokumentáció átvétele: Az ajánlatkérő az eljárás dokumentációját teljes terjedelemében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi honlapján ( A dokumentáció letöltése az eljárásban való részvétel feltétele, a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozónak le kell töltenie. A kiegészítő tájékoztatás a dokumentációt letöltőnek kerül megküldésre. Az elektronikus módon hozzáférhetővé tett dokumentáció átvételét az ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó által a dokumentáció részét képező Visszaigazoló adatlap hiánytalanul kitöltött változatának a jelen felhívás I.1. pontjában megjelölt fax, vagy címre történő megküldésével kell igazolni. 2. Formai kötöttség: Az ajánlattevőnek a Kbt-ben, az Ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie. Az ajánlatot egy papír alapú példányban, írásban és zártan, az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 3 db elektronikus másolati 17

18 példány benyújtását. Amennyiben a felbontott papír alapú ajánlat és az ajánlat elektronikus másolati példányai között bármilyen eltérés van, akkor az ajánlatkérő hiánypótlási felhívást bocsát ki az ajánlattevőnek. Amennyiben a hiánypótlás során csatolt elektronikus formájú, ajánlati másolati példányok még mindig nem egyeznek meg maradéktalanul a papír alapú példánnyal, vagy ajánlattevő a hiánypótlás során nem csatolja az ajánlat elektronikus másolati példányát, úgy ajánlatkérő az ajánlat bírálatát kizárólag a papír alapú példány alapján végzi el, mely bírálat során az ajánlatkérő nem veszi figyelembe a papír alapú ajánlati példányban nem fellelhető, kizárólag az ajánlat elektronikus másolati példányában található dokumentumot, információt. 3. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő címre: (BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt Igazgatóság (1143 Budapest, Hungária krt. 46. V. épület 1. emelet, 164. tárgyaló). A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 4. Ajánlati biztosíték: Az ajánlattevőnek ajánlata részeként - az ajánlata benyújtásával egyidejűleg - Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege ,- HUF, azaz kettőmillió forint. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték teljesíthető átutalással a BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt Igazgatóság MKB Bank Zrt. -nél vezetett számú számlájára. Átutalás esetén, az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolatát, vagy az eredeti pénzügyi intézmény illetve biztosító által vállalt garanciát, vagy az eredeti kötelezvényt az ajánlathoz csatolni kell. 5. Átutalás esetén a biztosítéknak az ajánlattételi határidőig meg kell érkeznie az ajánlatkérő bankszámlájára. Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy biztosítói kötelezvény nyújtása esetén kedvezményezettként a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (1980 Budapest, Akácfa utca 15.) kell feltüntetni. Közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlat beadásával egyidejűleg nyújtott ajánlati biztosítéknak legalább a IV.2.6) pontban megadott ideig kell érvényben maradnia. Mindazonáltal az ajánlatkérő javasolja az ajánlattevőknek, hogy az ajánlattételi határidőtől számítottan 150 napig érvényben lévő ajánlati biztosítékot nyújtsanak be ajánlatuk beadásával egyidejűleg figyelemmel a Kbt. 81. (11) bekezdésére, továbbá a Kbt. 70. (2) bekezdésére és ezzel összefüggésben a Kbt. 54. (7) bekezdésére, valamint a Kbt (5) bekezdésére. A Kbt. 73. (6) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja rendelkezésre. Az ajánlati biztosíték nem válik az eljárást lezáró szerződést biztosító mellékkötelezettséggé. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. (4) bekezdése értelmében az ajánlatkérőt illeti meg. 6. A nyertes ajánlattevő(k) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (Kbt. 35. (8)): Ajánlatkérő nem teszi lehetővé közös gazdálkodó szervezet társaság megalakítását. 7. Az ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. (2) és (4) bekezdéseiben 18

19 foglaltakra. A Kbt. 47. (2) bekezdése értelmében az ajánlat 68. (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. (2) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti aláírást tartalmazó példányát kell tartalmaznia. 8. A Kbt. 66. (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő jelölje meg a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében nevezze meg az igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 9. Hiánypótlás szabályai: Az ajánlatkérő a Kbt nak és az alábbi szabályoknak megfelelően biztosít hiánypótlást: Az ajánlatkérő a Kbt. 71. (6) bekezdés második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni. 10. Határidők: Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 48. (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a hirdetményben (Ajánlati felhívásban) megjelölt határidők a hirdetmény (Ajánlati felhívás) feladását követő napon kezdődnek. 11. Irányadó idő: A teljes Ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő. 12. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha bármely az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni. Az idegen nyelven benyújtott iratok esetében vagy a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet a szakfordításról és tolmácsolásról - szerinti hiteles magyar nyelvű fordítást vagy az ajánlattevő által készített vagy készíttetett felelős fordítást kell benyújtani. Utóbbi esetben az ajánlattevőnek kifejezetten nyilatkoznia kell, hogy a fordítás tartalma mindenben megegyezik az idegen nyelvű okirattal. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 13. Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevők mindegyikének, és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek az ajánlathoz csatolniuk kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő, vagy bármely közös ajánlattevő, vagy bármely az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében nincs folyamatban cégbírósági változásbejegyzési eljárás, akkor az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges az ajánlattevő, a közös ajánlattevő, és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő részéről. Nem magyarországi letelepedésű cégek esetében a cég nyilvántartására illetékes cégbíróság, vagy hatáskörrel rendelkező intézmény, szervezet által kibocsátott, az ajánlattételi határidő lejártának időpontját megelőző 60 napnál nem régebbi kivonat vagy igazolás egyszerű másolati példányát kell csatolni. Egyéni vállalkozók esetén az érvényes vállalkozói igazolvány másolata csatolandó. Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevők mindegyikének, és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k)nek csatolniuk kell a nevükben kötelezettségvállalásra jogosult, az ajánlatban lévő bármely nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányának vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdése szerinti aláírási mintájának egyszerű másolati példányát. Nem magyarországi letelepedésű cégek esetében a cégjegyzésre jogosultak közjegyző által hitelesített aláírás mintáját kell csatolni. 19

20 14. Amennyiben az ajánlattevő, a közös ajánlattevők bármelyike, az alvállalkozó(k), vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k) az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődjük bármely adatát fel kívánják használni, úgy az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, valamint a cégbírósági végzés(eke)t. 15. Az ajánlatok bontása: A Kbt. 68. szerint kerül lefolytatásra 16. Árfolyamok: Az árbevételre vonatkozó nyilatkozat alpontjában szereplő alkalmassági követelmény esetében a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az adott tárgyév utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Egyéb esetekben az ajánlattétel során a különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az Ajánlati felhívás megjelenésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az Ajánlati felhívás megjelenésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. 17. A jelen Ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni. 18. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 19. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 28. (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelete 30. (4) bekezdése alapján a minősített ajánlattevőknek szintén külön kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat a szigorúbban meghatározott alkalmassági követelmények tekintetében. 20. Szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot arról, hogy átlátható szervezetnek minősül a évi CXCVI. tv. 3. (1) bekezdés 1) pontja alapján. 21. A részekre történő ajánlattétel elmaradásának indoka: Az M3 metróvonal egy egységes vasúti rendszer, emiatt szükséges, hogy a teljes vonalon a tervek egységesek legyenek, mivel az a kivitelezési munkák megszervezése és lebonyolítása tekintetében, illetve a kivitelezési költségek miatt elengedhetetlen. 22. Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet.) 11. alapján, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - legfeljebb 10 % önrészt tartalmazó 500 millió Ft /év és 100 millió Ft / káresemény mértékű tervezői felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő. 23. Az Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - az "egységes európai közbeszerzési dokumentum" formanyomtatvány IV.α pontjában. 24. Jótállás: évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:171 alapján 36. hónap. A Megrendelő - határidő meghatározásával - írásban értesíti a Tervezőt a Szerződés teljesítésével jótállás keretében felmerülő bármely, a teljesítéssel kapcsolatos kifogásáról. Tervező az értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul köteles megkezdeni és a Megrendelő által előírt, illetve elfogadott határidőn belül teljesíteni a tervek javítását. A kijavítás költségeit a Tervező köteles viselni. 25. Értékelési szempont: A Kbt. 76. (2) c) a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan - különösen minőségi, szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel. 20

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése.

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9 TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítása, szerelése, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, valamint a jótállási időn belüli javítása, karbantartása

Részletesebben

Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan

Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/82 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7 K1438/2 1106 Budapest, X. kerület, Eszterlánc utca (belterület) 42544/22 helyrajzi számú ingatlanon kiépítendő válogatómű technológiai berendezéseinek szállítása és telepítése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015.

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Ajánlati felhívás - Egyes Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404 1 / 14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:459404-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és

Részletesebben

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján.

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Részvételi felhívás K-0009-H/2015

Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

egyesület A Duna magyarországi szakasza, továbbá a Nemzeti Teljesítés helye:

egyesület A Duna magyarországi szakasza, továbbá a Nemzeti Teljesítés helye: RSOE AF eszközök Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/86 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.07.23. Iktatószám:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17. 21. sz. főút 1+300-7+850 km, 23+300-27+820 km és a 29+190-32+920 km szelvények közötti szakaszok négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri és mérnöki feladatok ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése 2015/S 059-102878. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése 2015/S 059-102878. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:102878-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése 2015/S 059-102878 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál kitöréselhárítási

Részletesebben

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében.

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

RSz 1-2015. Mélyépítés

RSz 1-2015. Mélyépítés RSz 1-2015. Mélyépítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/142 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Részletesebben

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése (KEOP-2.5.0/B/09-12-2013-0001) munkákhoz kapcsolódó feladatok végrehajtása, a Kormány 1866/2014. (XII.30.) Korm. határozatának

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 AJÁNLATI FELHÍVÁS: Térinformatikai rendszer szállítása a Vízügy adatgyűjtési, tervezési és modellezési képességeinek növelésére adásvételi szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 "A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, valamint a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása" Közbeszerzési

Részletesebben

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban.

Részvételi felhívás MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben tárgyban. Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21773/2015 CPV Kód: 71300000-1;71356100-9;71631000-0;71500000-3 2015.12.17.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21773/2015 CPV Kód: 71300000-1;71356100-9;71631000-0;71500000-3 2015.12.17. ajánlati felhívás - Megbízási szerződés keretében az M35 autópálya Debrecen-Berettyóújfalu közötti-, valamint a 481 sz. főút és az M4 autópálya Berettyóújfalu országhatár közötti szakaszok és kapcsolódó...

Részletesebben

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer

Integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer Integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.09.25.

1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.09.25. BKV Vasúti Járműjavító Kft. részére combino típusú villamos jármű hajtott és futó tengelycsonkjához (portáltengelyéhez) alkatrészek beszerzése-részvételi felhívás TED Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104

Részletesebben

L02/2015/20003094 KIF-KÖF hálózattervezés építés és üzemzavar elhárítás

L02/2015/20003094 KIF-KÖF hálózattervezés építés és üzemzavar elhárítás L02/2015/20003094 KIF-KÖF hálózattervezés építés és üzemzavar elhárítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés

Részletesebben

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015.

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Komló Város - építési beruházás

Komló Város - építési beruházás Komló Város - építési beruházás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/148 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 120 db FLC, 193 db kisméretű kijelző és 47 db nagy méretű kijelző felszerelése, egymáshoz illesztése, üzembe helyezése, kezelésének oktatása és a fedélzeti eszközök központhoz történő integrációjának elvégzése

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/53

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/53 1. rész: Vállalkozási szerződés szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére Tiszalúc Nagyközségben FIDIC piros könyv szerint 2. rész: Vállalkozási szerződés szennyvíztisztító telep építésére Tiszalúc Nagyközségben

Részletesebben

A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre.

A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre. A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások

Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/107 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez 1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022

ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022 Vállalkozási szerződés a Zsóry-fürdő komplex fejlesztése, gyógyászati és új élményelemekkel való bővítése elnevezésű ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022 számú pályázat kül- és beltéri berendezési tárgyainak szállítására

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8 A Szépművészeti Múzeum főépülete, a Magyar Nemzeti Galéria, a Könyvtárépület, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, az Artpool Művészetkutató Központ és a Benczúr Irodaházban található

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Földgáz beszerzése/2015

Földgáz beszerzése/2015 Földgáz beszerzése/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:223620-2012:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Inverterek, menetregisztrálók és jeladók javítása

Inverterek, menetregisztrálók és jeladók javítása Inverterek, menetregisztrálók és jeladók javítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/51 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Felhívás - A DDKK Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok Pakson történő tárolása, javítása és egyéb szolgáltatások nyújtása

Felhívás - A DDKK Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok Pakson történő tárolása, javítása és egyéb szolgáltatások nyújtása Felhívás - A DDKK Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok Pakson történő tárolása, javítása és egyéb szolgáltatások nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

AF - A kiskunhalasi őrzött szállás moduláris felújítása - 1. ütem (EVA 2013/ 1.2.3) és 2. ütem EVA 2013/1.2.5)

AF - A kiskunhalasi őrzött szállás moduláris felújítása - 1. ütem (EVA 2013/ 1.2.3) és 2. ütem EVA 2013/1.2.5) AF - A kiskunhalasi őrzött szállás moduláris felújítása - 1. ütem (EVA 2013/ 1.2.3) és 2. ütem EVA 2013/1.2.5) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Gépjármű bérlet és flottakezelési szolgáltatás beszerzése 2016. és 2017. évben

Gépjármű bérlet és flottakezelési szolgáltatás beszerzése 2016. és 2017. évben Gépjármű bérlet és flottakezelési szolgáltatás beszerzése 2016. és 2017. évben Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3 Nyílt közbeszerzési eljárás Volvo gyártmányú autóbuszok dízelmotorjainak felújítására, szükség szerinti javítására vállalkozási szerződés keretében (BKV Zrt. T-147/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Szolgáltatásra ir... 224177 2015

Szolgáltatásra ir... 224177 2015 Szolgáltatásra ir... 224177 2015 27/06/2015 S122 Tagállamok Szolgáltatásra irányuló szerződés Ajánlati felhívás Tárgyalásos eljárás I.II.III.IV.VI. Magyarország Budapest: Épületek villamos készülékeivel

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt.

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. (T-175/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése

Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Üzemanyag beszerzés 2016

Üzemanyag beszerzés 2016 Üzemanyag beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Pihentető medence és 1. sz. akna hűtőköri csővezetékek anyagvizsgálata - Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban

Pihentető medence és 1. sz. akna hűtőköri csővezetékek anyagvizsgálata - Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban Pihentető medence és 1. sz. akna hűtőköri csővezetékek anyagvizsgálata - Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 Eljárást megindító hirdetmény-vállalkozási szerződés alapján a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 azonosítószámú, A Cikói Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztés eszközbeszerzésekkel tárgyú Projekt keretében,

Részletesebben

"Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás)

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2014. (V.21.) Önkormányzati számú határozata:

Részletesebben

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/106 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával földalatti tűzvédelmi szerelvények (földalatti tűzcsapok) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási,

Részletesebben

120/22 kv-os 40 MVA-es transzformátor szállítása

120/22 kv-os 40 MVA-es transzformátor szállítása 120/22 kv-os 40 MVA-es transzformátor szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 Paksi Metszet Örökségközpont/ Klímacentrum és Látványtár című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvények beszerzése - ajánlattételi

Részletesebben

Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások

Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Kivitelezési szerződés alapján a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium épületében építési és felújítási kivitelezési munkák elvégzése. - Ajánlati felhívás. Közbeszerzési

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárást megindító felhívás

I. Fejezet. Eljárást megindító felhívás a Z-155/2014. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete I. Fejezet Eljárást megindító felhívás az Abony Város Önkormányzata részére a Belterületi utcák burkolat-felújítási munkálatai 2014.

Részletesebben

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Közúti szállítási szolgáltatások 2015/S 064-113548. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Siófok: Közúti szállítási szolgáltatások 2015/S 064-113548. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113548-2015:text:hu:html Magyarország-Siófok: Közúti szállítási szolgáltatások 2015/S 064-113548 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Részvételi felhívás - Parkok és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterjes területek kaszálása vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108

Részletesebben