Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 5263/2015 CPV Kód: ; ; ;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5263/2015 CPV Kód: 73430000-5;71632000-7;73220000-0;72540000-2 2015.04.27."

Átírás

1 A vállalkozási szerződés a "a matematikai, természettudományos és műszaki kompetenciák fejlesztése a közoktatásban digitális tananyagfejlesztés és képzők képzése révén" megvalósítására. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 5263/2015 CPV Kód: ; ; ; Ajánlatkérő: BKF Kommunikációs Alapítvány Teljesítés helye: Magyarország Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Alapítvány a Kbt. 6. (1) g) pontja szerinti szervezet Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: BKF Kommunikációs Alapítvány Nemzeti azonosító (ha ismert): AK19715 Postai cím: Nagy Lajos király útja 1-9. Város: Budapest Postai irányítószám: 1148 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Szilassy-Sebestyén Krisztina Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): 1

2 A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet x Egyéb (nevezze meg): Alapítvány a Kbt. 6. (1) g) pontja szerinti szervezet I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás x Oktatás Egyéb (nevezze meg): I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 2

3 II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Országos közoktatási fejlesztés "a matematikai, természettudományos és műszaki kompetenciák fejlesztése a közoktatásban digitális tananyagfejlesztés és képzők képzése révén" tárgyú pályázat keretében az ajánlatkérő által fejlesztett, illetve a közoktatásban alkalmazott digitális tananyagegységek minőségbiztosítása (tesztelése, értékelése) és javítása. II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés x Szolgáltatási kategória száma 27 A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: Magyarország NUTS-kód HU1 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: 3

4 A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Országos közoktatási fejlesztés "a matematikai, természettudományos és műszaki kompetenciák fejlesztése a közoktatásban digitális tananyagfejlesztés és képzők képzése révén" tárgyú pályázat keretében az ajánlatkérő által fejlesztett, illetve a közoktatásban alkalmazott digitális tananyagegységek minőségbiztosítása (tesztelése, értékelése) és javítása. A vállalkozási szerződés a TÁMOP / azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló országos közoktatási fejlesztés "a matematikai, természettudományos és műszaki kompetenciák fejlesztése a közoktatásban digitális tananyagfejlesztés és képzők képzése révén" tárgyú projekt keretében foglaltak megvalósítására irányul. II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) Jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által fejlesztett, illetve a közoktatásban alkalmazott digitális tananyagegységek minőségbiztosítása (tesztelése, értékelése) és javítása történik meg. Közoktatásban alkalmazott, minőségbiztosítás körébe vont digitális tananyag egységek száma: 1700 db. A létrehozott 1200 db matematikai és 500 db természettudományos tananyagegységek minőségbiztosítása (tesztelése, értékelése), valamint 12 db, a 1200 db matematikai tananyagegységből álló tananyagegység-csomag szakmai véleményezése, illetve lektorálása, akkreditációs előkészítése és javítása az alábbi szempontok szerint valósul meg. 1) Működőképesség Ellenőrizendőek a következő szempontok: - Az egyes GEOMATECH portálra feltöltött tananyagegységek különböző funkciói megfelelően 4

5 működnek-e. (pl. görgetés, nagyítás, kicsinyítés, stb.) - A digitális tananyag stabilitása - Navigáció a tananyagegységben - A tananyagegység megfelelően védett a véletlen hibákkal szemben - A tananyagegység visszacsatolásai funkcionálisan megfelelőek 2) Megjelenés Ellenőrizendőek a következő szempontok: A különböző platformokon (ios, android, windows), böngészőkkel (explorer, firefox, chrome), különböző méretű kijelzőkön, alkalmazott eszközökön (táblagép, mobil, asztali gép, projektorral kivetítve) a tananyagegység megfelelően látszik-e, a grafikus skálázás során nem vesznek-e el információk, funkciók. Ellenőrizendőek továbbá a következő szempontok: - A képernyő elrendezése - A különböző médium elemek aránya - A képernyő tagoltsága - A szövegtípusok elkülönítése - A médium elemek méretezése, arányossága - A képernyő áttekinthetősége - Képek, hangok, videók, multimédiás elemek (videó, animáció, szimuláció) - Színek és színsémák minősége 3) Funkcionalitás Ellenőrizendőek a következő szempontok: - A tananyagegység felhasználó-támogatása, felhasználói információk megfelelősége - A tananyagegység felhasználói hibakezelése - A tananyagegység funkcionálisan támogatja a pedagógiai célok megvalósítását - A tananyagegység működése, funkciói és az azt leíró tanári és diák útmutatók összhangban vannak. - A tananyagegység használatához a célcsoport IKT-kompetenciája megfelelő - A tananyagegység érthetősége, tanulhatósága, érdekessége o A tananyag-egység szerkezete támogatja a taníthatóságot-tanulhatóságot o A multimédiás, interaktív elemek (videó, animáció, szimuláció) segítik a motiváció megteremtését, fenntartását o A tanulók munkáját irányító instrukciók illeszkednek az életkori sajátosságokhoz, jól érthetőek, egyértelműen megfogalmazottak, és jól elkülönülnek a tartalmi elemektől o A digitális tananyagegység tanári útmutatója megfelelő instrukciókat ad a tanárok számára a tananyagegységek tanórai felhasználására, és ezek jól elkülönülnek a tartalmi elemektől 4) Nyelvhelyesség, nyelvhasználat Ellenőrizendőek a következő szempontok: - A tananyagegységben nem találhatók nyelvhelyességi, helyesírás hibák - A tananyagegység fogalmazása árnyalt, szabatos,választékos, megfelel a szövegtípus vagy beszédstílus sajátosságainak. - A tananyagegység szövegeinek belső strukturáltsága megfelelően elősegíti a tartalmi és a logikai összefüggések felismerését és megértését. - A kifejtés tételmondatokra épül, amelyek logikusan, világosan tagolják a gondolatmenetet. - Nincsenek a szövegben magyarázatokban indokolatlan és zavaró időrendi és vagy logikai ugrások. - A tananyagegység szóhasználata alkalmazkodik a tanulók tudásához és érdeklődéséhez, és csak 5

6 akkor használ idegen szavakat, szakkifejezéseket és elvont jelentésű szavakat, ha azokra valóban szükség van. - A tananyagegységben szereplő tudományos fogalmak szakkifejezések mennyisége, nehézségi szintje megfelel a tanulási céloknak. - A tananyagegységben előforduló idegen szavak, szakkifejezések egyértelmű magyarázata jól látható (vagy megtalálható) helyen magyarázó szövegként - A tananyagegység mondatainak nyelvezete és szerkezete (egyszerű, összetett, alárendelő, mellérendelő stb.) igazodik a korosztálytól elvárható nyelvi fejlettségi szinthez. - A termék nyelvhasználata megfelel a szaknyelv terminológiai és tipográfiai szabályainak. 5) Vizuális összkép, egységes design Ellenőrizendőek a következő szempontok: - Vizuális összkép értékelése - Színek, színsémák, alkalmazott formák, betűtípusok, stb. megfelelnek-e a GEOMATECH projektben meghatározott arculati előírásoknak 6) 12 db matematikai tananyag-egység csomag szakmai véleményezése, illetve lektorálása, továbbá a tananyag-egység csomagok digitális tananyagként való akkreditációjának előkészítése, az érvényben levő jogszabályoknak, formai követelményeknek megfelelően a teljes dokumentáció összeállítása Ellenőrzendők a következő szempontok: - Általános etikai követelmények teljesülése - A termék szakmai hitelessége, pontossága, szemlélete - A tartalom strukturáltsága - A szakmai tartalom naprakészsége - Az ismeretek megértését, tanulását segítő eszközök jelenléte - ismeretek alkalmazását biztosító műveletek tanulása - Problémák, problémahelyzetek elemzése és megoldásuk alkalmazása - A tanulás módszereinek tanulása - A gondolkodási eljárások tanulása - Szociális viszonyulások magatartásformák tanulása - Nemzetiségi, vallási közösségek szerepe - A tananyag pedagógiai rendszerbe ágyazódása 7) Az 1)-6) pontok szerinti a szakmai, illetve lektori véleményekben feltárt, szerződés szerinti megrendelő által javításra elfogadott hibák vagy hiányosságok teljes körű javítása. Az egyes tananyagegységek és tananyagegység-csomagokról nyertes ajánlattevő által elkészített és a szerződés szerinti megrendelőnek egyes tananyagegységek és tananyagegység-csomagokról átadott szakmai, illetve lektori véleményeket a szerződés szerinti megrendelő áttekinti és az abban foglalt és elfogadott hibákról összefoglalót készít a nyertes ajánlattevő részére. Az összefoglalóban meghatározott utasítás szerint az egyes tananyagegységeket és tananyagegység-csomagokat a nyertes ajánlattevő (minőségbiztosító) javítja ki. A minőségbiztosító szervezet köteles folyamatosan együttműködni a szerződés szerinti megrendelővel, a BKF Kommunikációs Alapítvánnyal. A szerződés szerinti megrendelő tervezetten az alábbi ütemezésben és csomagokban bocsátja a nyertes ajánlattevő rendelkezésére a tanegységeket: Szerződés aláírásakor: legfeljebb 1000 db Szerződés aláírását követő 30. napig: legfeljebb 1000 db augusztus 1-ig: a szerződődött mennyiségből fennmaradó mennyiség és a 12 db matematikai tanegység-csomag. 6

7 A nyertes ajánlattevő az átadott mennyiség 100%-ról, maximum 30 naptári nap alatt elkészíti a szakmai, lektori jelentést. A szerződés szerinti megrendelő a szakmai, lektori véleményeket 15 naptári napon belül véleményezi és meghatározza a szakmai, lektori véleményben feltárt hibák azon körét, amelyet a nyertes ajánlattevőnek 15 naptári napon belül javítania kell. A feladatokat részletesen a dokumentáció tartalmazza. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: HUF vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés 2015/06/05 (nap/hónap/év) Befejezés 2015/09/25 (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 1. Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények pénzügyi fedezetének biztosítékaként teljesítési biztosítékot köt ki. A teljesítési biztosíték mértéke a teljes szerződéses ellenérték 5 %-a. A teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor (a szerződés hatályba lépésekor) kell rendelkezésre bocsátani, olyan módon, hogy az a fölötti rendelkezési joga az ajánlatkérőnek a szerződés hatályba lépésének időpontjától kezdődően a szerződés időtartamának lejárta (befejezés határideje) + 60 napig biztosított legyen. A szerződés szerződésszerű teljesítése egyben a teljesítési biztosíték felszabadítását eredményezi. Az előírt tartalmú teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül. 2. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható bármely okból meghiúsul, abban az esetben meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A szerződés meghiúsulásának minősül különösen, ha ajánlatkérő a hibás teljesítés jogkövetkezményeire, vagy 7

8 súlyos szerződésszegésre figyelemmel, vagy a jelen szerződésben meghatározott egyéb indok miatt a jelen szerződést elállással vagy azonnali hatályú felmondással megszünteti. Amennyiben már a teljesítési határidő lejárta előtt előre látható, hogy a nyertes ajánlattevő csak olyan számottevő késéssel tud csak eleget tenni a szerződésben foglaltaknak, amely mellett a teljesítés az ajánlatkérőnek többé nem áll érdekében, ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a szerződést egyoldalúan megszüntesse (a szerződéstől elálljon vagy azt felmondja) és a szerződésszegésre irányadó szabályok szerint járjon el. Ha a szerződéskötés előtt fennállott helyzetet nem lehet visszaállítani, az ajánlatkérő elállás helyett a szerződést a jövőre nézve szünteti meg. A meghiúsulási kötbér összege a teljes szerződéses ellenérték 15 %-a. 3. Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén a nyertes hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles. A kötbér mértéke a teljes szerződéses ellenérték 1%-a/alkalom. Az ilyen módon kiszabható kötbér maximuma a teljes szerződéses ellenérték 5%-át nem haladhatja meg. Az ajánlatkérő különösen hibás teljesítésnek tekinti, ha a nyertes ajánlattevő által fel nem tárt hibák aránya az aktuális elszámolási egységen belül lektorlált és javított tananyagegység hibáira vetítve meghaladja az 0,5 %-ot, továbbá, ha az ajánlatkérő által meghatározott a szakmai, lektori véleményben feltárt hibák kijavítása az erre meghatározott határidő lejártakor nem teljes körű. A hiba minősítése az Ajánlatkérő joga. Ajánlatkérő a kötbérmaximum elérését követően fenntartja azt a jogát, ha a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt, a szerződést egyoldalúan megszüntesse (a szerződéstől elálljon vagy azt felmondja) és a szerződésszegésre irányadó szabályok szerint járjon el. Ha a szerződéskötés előtt fennállott helyzetet nem lehet visszaállítani, az ajánlatkérő elállás helyett a szerződést a jövőre nézve szünteti meg. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. Egyebekben a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre a Kbt vonatkozó bekezdéseiben foglaltak is irányadóak. A biztosíték a Kbt (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesíthető. Ennek alapján a biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára óvadékként történő befizetésével, feltétel nélküli, visszavonhatatlan és 5 banki, illetve biztosítói munkanap alatt igénybe vehető bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy feltétel nélküli, visszavonhatatlan és 5 biztosítói munkanap alatt igénybe vehető biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel vagy feltétel nélküli, visszavonhatatlan és 5 banki munkanap alatt igénybe vehető banki készfizető kezesség biztosításával. A biztosítékot befizetés esetén az ajánlatkérő FHB Zrt. Banknál vezetett számú számlájára kell teljesíteni. A befizetés jogcímeként fel kell tüntetni: TÁMOP Minőségbiztosítás - Teljesítési biztosíték. A teljesítési biztosíték kedvezményezettje: BKF Kommunikációs Alapítvány. A teljesítés befizetés esetén visszavonhatatlan átutalási megbízás és a bankszámlakivonat egyszerű másolatának benyújtásával, egyéb esetben a biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény, a banki készfizető kezességvállalást tartalmazó okirat vagy a bank vagy biztosító által vállalt garancia eredeti példányával igazolható. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A megvalósítás pénzügyi fedezetét ajánlatkérő Európai Uniós forrásból, a TÁMOP / azonosítószámú program keretében elnyert támogatásból biztosítja. A támogatás intenzitása: 100% 8

9 A szerződéses ellenérték kifizetésére magyar forintban (HUF), átutalással kerül sor közvetlen szállítói kifizetés alkalmazásával a Támogató közreműködésével. A nyertes ajánlattevő 2 db részszámla és 1 db végszámla kibocsátására jogosult, ajánlatkérő előlegigénylésre lehetőséget nem biztosít. A nyertes ajánlattevő a teljesítés arányában válik a szerződés ellenértékére jogosulttá. A teljesített szolgáltatás ellenértékén túl a nyertes ajánlattevő további fizetési, illetve kártérítési igénnyel a szerződés szerinti megrendelő felé nem léphet fel. A nyertes ajánlattevő csak a legalább nettó forint értékű teljesítés mellett jogosult a vonatkozó számla kibocsátására. A számlán szerepelnie kell a TÁMOP Minőségbiztosítás" kitételnek. A szerződés ellenértékének megfizetésére az adott számla kézhezvételét követő 30 napon belül kerül sor a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdés, illetve az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A. rendelkezéseinek figyelembevételével. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt (4)-(7) bekezdésében foglaltakra is. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nem közszféra szervezet, ezért szállítói finanszírozás esetén sem kell előleget biztosítania. A fizetés részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Figyelemmel a Kbt. 27. rendelkezéseire is, ajánlatkérő nem teszi kötelezővé és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását, mivel az a szerződés teljesítése érdekében nem indokolt. Az ajánlatkérő előírása az önálló ajánlattevőkre is kiterjed. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet, A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet; A programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet; Pénzügyi Elszámolás Szabályai (PERSZ) III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdésének vagy az 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjainak hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. A Kbt. 75. (1) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok 9

10 az eljárás során következett be. Igazolási mód: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 2-8. és a 10. -ban foglaltak szerint, figyelemmel a 11. -ban foglaltakra is. A Kbt. 58. (3) bekezdése alapján az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról is, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő választása szerint a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjainak hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjai szerinti kizáró ok hatálya alá, vagy b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett-, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjai szerinti kizáró ok hatálya alá. Nyilatkozat benyújtása esetén annak kelte nem eshet az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző időpontra. Egyebekben ajánlatkérő felhívja a figyelmet Közbeszerzési Hatóság KÉ évi 58. számban, május 23-án, a évi 61. számban, június 1-én, illetve a évi 141. számban, november 29-én, valamint a évi 57. számban, május 16-án kiadott útmutatójában foglaltakra is. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban ajánlattevő az alkalmasság igazolására csatolja P/1 a felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozóan saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolóit, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. (1) bekezdés b) pontja) Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, beszámoló csatolása nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban utalni kell, továbbá az ajánlattevő nyilatkozzon a mérleg szerinti eredményére a felhívás feladását megelőző három üzleti év tekintetében, üzleti évenkénti bontásban. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerinti céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban utalni kell. P/2 cégszerűen aláírt nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző kettő üzleti év teljes, továbbá tananyag előállításában, készítésében való részvétel, és/vagy ehhez kapcsolódó minőségbiztosítási tevékenység megvalósításából származó, általános forgalmi adó nélkül számított évenkénti árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 10

11 tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. (1) bekezdés c) pontja) Ha az ajánlattevő III.2.2 P/1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti (tananyag előállításában, készítésében való részvétel, illetve ehhez kapcsolódó minőségbiztosítási) tevékenység megvalósításából származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja az 55 millió forintot. (310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. (2) bekezdés) Ha az ajánlattevő a III.2.2 P/1 és P/2 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Ennek elmulasztása esetén ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a benyújtott igazolásokat ne fogadja el és a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pont szerint járjon el az ajánlat értékelése során. (310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. (3) bekezdés) Az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében ajánlatkérő a Kbt. 55. (4)-6) bekezdése szerint jár el. Nyilatkozat benyújtása esetén annak kelte nem eshet az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző időpontra. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Alkalmatlan az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi szempontból amennyiben: P/1 a mérleg szerinti eredménye a felhívás feladását megelőző három üzleti év tekintetében, kettő vagy több mint kettő egymást követő alkalommal negatív volt. P/2 a felhívás feladását megelőző kettő üzleti év vonatkozásában a teljes, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el vagy haladja meg a kettő üzleti évben összesen a 110 millió forintot, továbbá a közbeszerzés tárgyának (tananyag előállításában, készítésében való részvétel, és/vagy ehhez kapcsolódó minőségbiztosítási tevékenység) megvalósításából származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el vagy haladja meg legalább az egyik üzleti évben az 55 millió forintot. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban ajánlattevő az alkalmasság igazolására csatolja M/1 a felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, szerződésszerűen teljesített szolgáltatásainak igazolását, kitérve benne legalább a teljesítés időpontjára és helyére, a szerződést kötő másik fél megnevezésére, a nyújtott szolgáltatások tárgyára, az ellenszolgáltatás összegére, továbbá arra, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 11

12 szerződésnek megfelelően történt-e. Ezen túlmenően az igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő megfelel. (310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 15. (3) bekezdés a) pontja) Az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak való megfelelést a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 16. (1) bekezdés a)-b) pontjában foglaltak szerint kell igazolni. Amennyiben a korábbi teljesítést az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) nem önállóan végezte, a referenciaigazolásnak a részvétel módját (nyertes közös ajánlattevők tagja, alvállalkozó vagy teljesítési segéd) is tartalmaznia kell, illetőleg az igazolásnak az alkalmasság minimumkövetelménye szerinti adatokat (ahol az elhatárolás elvégezhető és értelmezhető) az igazolni kívánt szolgáltatás tekintetében a részvétel arányában is tartalmaznia kell. A részvétel arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesült az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) a szerződés szerinti ellenszolgáltatás nettó összegéből. Amennyiben a teljesítésben való részvétel fővállalkozóként történt, az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) a teljesítés egészére hivatkozhat az alkalmassági feltételnek való megfelelés érdekében, függetlenül attól, hogy a tényleges teljesítés alvállalkozók (teljesítési segédek) igénybevételével történt-e. Amennyiben a teljesítésben való részvétel alvállalkozóként (teljesítési segédként) történt, az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) csak az általa elvégzett feladatokra hivatkozhat az alkalmassági feltételnek való megfelelés érdekében. Amennyiben a teljesítés jogi vagy műszaki oszthatatlansága miatt az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) nem tudja a nyertes közös ajánlattevő tagjai által végzett feladatokat különválasztani, akkor minden tag felhasználhatja a teljesítés egészére vonatkozó referenciát, feltéve, hogy a teljesítés a nyertes közös ajánlattevők tagjainak egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) részvételének aránya elérte a 15%-ot. Abban az esetben, ha az elhatárolás elvégezhető, akkor minden tag csak az általa elvégzett feladatokra hivatkozhat az alkalmassági feltételnek való megfelelés érdekében, függetlenül attól, hogy a tényleges teljesítés alvállalkozók (teljesítési segédek) igénybevételével történt-e. (310/2011. (XII. 23.) kormányrendelet 15. (3) bekezdés a) pontja, 16. (6) bekezdés) Egy igazolás több követelménynek való megfelelést is igazolhat. M/2 azoknak a szakembereknek a felsoroló megnevezését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, és akikkel az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő meg kíván felelni, feltüntetve a szakemberek által ellátandó pozíciót, illetve csatolva a végzettség igazolására a diploma másolatát, valamint az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározott szakmai tapasztalat és gyakorlat igazolására e szakemberek önéletrajzát és valamennyi szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, miszerint esetükben a személyes teljesítésüket kizáró körülmény nem áll fenn. A szakemberek esetében az ajánlattevő bármely megfelelő eszközzel (így különösen, de nem kizárólagosan: munkaszerződés, megbízási szerződés) igazolni köteles, hogy a szakember rendelkezésre állása olyan jogviszony áll alapján áll fenn, ami a szakember szerződés teljesítésében történő részvételét, az ajánlattevő nyertessége esetén lehetővé teszi, illetve biztosítja, hogy a szakemberek az általuk ellátandó tevékenység vonatkozásában más személy irányába ezzel egyidejűleg, azonos kötelezettséget ne vállaljanak. Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság 12

13 minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő megfelel. (310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 15. (3) bekezdés d) pontja) M/3 a MSZ EN ISO 9001 minőségbiztosítási rendszere érvényes tanúsítvány másolatát, vagy az ezzel egyenértékű, megtett intézkedések egyéb bizonyítékait. (310/2011. (XII.23.) kormányrendelet 15. (3) bekezdés f) pontja) Az ajánlatkérő egyéb bizonyíték körében elfogadja a minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatban készült kézikönyvek, szabályzatok, illetve egyéb dokumentációk cégszerűen aláírt másolatát. Az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében ajánlatkérő a Kbt. 55. (4)-6) bekezdése szerint jár el. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból amennyiben: M/1 a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített tananyag előállításában, készítésében való részvétel, és/vagy ehhez kapcsolódó minőségbiztosítási tevékenysége körében nem igazolja olyan, a közbeszerzés tárgya szerinti, több, de legfeljebb 6 db szerződés keretében nyújtott tananyagszolgáltatás(ok) megvalósítását, a) amely szerződések keretében sor került összesen legalább 200 db különböző multimédiás digitális tananyagegység (videó, animáció, szimuláció) előállítására, készítésére, illetve minőségbiztosítására, legfeljebb 6 hónapos időszakon belül magában foglalva a tananyag egységek működőképességének, stabilitásának, felépítésének vizsgálatát, minőségbiztosítását, és a tananyag egységek különböző platformokon (különösen, de nem kizárólagosan: ios, android, windows), böngészőkkel (különösen, de nem kizárólagosan: explorer, firefox, chrome), alkalmazott eszközökön (különösen, de nem kizárólagosan: táblagép, asztali gép, mobiltelefon, kivetítő) való megjelenítés vizsgálatát, minőségbiztosítását, és a tananyag egységek funkcióinak, felhasználói használhatóságának vizsgálatát, minőségbiztosítását, és a tananyag egységek nyelvhasználati, érthetőségi és nyelvhelyességi vizsgálatát, minőségbiztosítását, és a tananyag egységek vizuális összképének, arculati megjelenésének vizsgálatát, minőségbiztosítását is. b) amelyek szerződések keretében sor került legalább 200 db multimédiás digitális tananyagegység (videó, animáció, szimuláció) akkreditációs előkészítésére és akkreditációjára is, és c) amely szerződések közül legalább 1 db szerződés természettudományos tananyag előállítás, készítés volt, amelynek értéke elérte a legalább a nettó 50 millió forintot, és d) amely szerződések közül legalább 1 db szerződés természettudományos tananyag előállításhoz, készítéshez kapcsolódó minőségbiztosítás volt, amelynek értéke elérte a legalább a nettó 10 millió forintot. Ajánlatkérő szerződésszerű teljesítés alatt érti: a korábbi megrendelő fél által teljesítésigazolással elfogadott teljesítést, amennyiben a korábbi megrendelő a szerződő féllel szemben a szerződésből fakadó hátrányos jogkövetkezményeket nem érvényesített. M/2 nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel: 13

14 (a) legalább 1 fő vezető szakértővel, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és tananyag előállításában, készítésében való részvétel, és/vagy ehhez kapcsolódó minőségbiztosítási tevékenység területen szerzett szakmai tapasztalattal és legalább 2 db e tárgykörbe megkötött szerződés teljesítésében szerzett vezetői (projektmenedzser) gyakorlattal rendelkezik. (b) legalább 3 fő szakértővel, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, és akik közül legalább 1 fő, legalább 2 éves szakmai tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezik e-learning fejlesztés területén (ios/android/windows platformokon, táblagépekre/mobil telefonra/pc-re kivetítve), legalább 1 fő magyar nyelv- és irodalom felsőfokú végzettséggel, és legalább 2 éves szakmai tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezik nyelvi lektorálás területén, legalább 1 fő, legalább 2 éves szakmai tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezik digitális taneszközök akkreditációs dokumentációjának összeállítása, akkreditációs eljárás területén. A fentiekben meghatározott szakemberek körét és számát indokolja a megvalósításra rendelkezésre álló idő rövidsége, az elvégzendő feladat nagysága és a feladat és a szerződés jellege, amely alapján a nevesített és teljesítésbe bevont személyek a szerződés teljesítése során személyes teljesítésre kötelezettek. Ugyanazon személy több pozícióra nem jelölhető. Ajánlatkérő magyar nyelv- és irodalom felsőfokú végzettség alatt érti: a magyar alapszakos bölcsész (bölcsész), vagy az okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész (bölcsész), vagy a magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész (bölcsész), vagy az okleveles magyartanár (tanár), vagy a magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (tanár), vagy a magyar szakos középiskolai tanár (tanár), vagy a magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár (bölcsész és tanár), vagy az okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár (bölcsész és tanár), vagy a fentiek bármelyikével egyenértékű végzettséget. M/3 nem rendelkezik bevezetett MSZ EN ISO 9001 digitális tananyag előállításával kapcsolatos tevékenység vagy digitális tananyag minőségbiztosítása tevékenységre is kiterjedő minőségbiztosítási rendszerrel. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen 14

15 IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) 15

16 TÁMOP Minőségbiztosítás IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: igen (igen válasz esetén) x Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S /12/17 (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/04/27 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/04/27 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve Az EU következő hivatalos nyelve(i): x Egyéb : HU IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2015/04/27 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 (adott esetben) Hely: Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Iroda (1137 Budapest, Radnóti M. u. 40. II/09.) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 62. (2) bekezdésében meghatározott személyek: ajánlatkérő, az eljárásban közreműködőként eljáró szervezet, az ajánlattevő képviselői, valamint a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői. Egyebekben a Kbt. 62. (1) és (3)-(7) bekezdésben foglaltak is irányadóak. VI. szakasz: kiegészítő információk 16

17 VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: TÁMOP / VI.3) További információk (adott esetben) 1. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében dokumentációt készített, amely különösen az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról ad tájékoztatást, illetve az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét tartalmazza. Az ajánlat elkészítése érdekében rendelkezésre bocsátott dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak dokumentált módon ki kell kérnie és át kell vennie az ajánlatkérőtől, ami az eljárásban való részvétel és az ajánlattétel feltétele. A dokumentáció nem átruházható. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentáció igénylését, legalább az alábbi információk megadásával: (név, székhely (lakóhely), kapcsolattartó személy neve, levelezési cím, telefonszám, fax szám, elektronikus levelezési cím) a címre kell megküldeni. Az tárgyában kérjük kifejezetten megjelölni: Dokumentáció igénylése - TÁMOP Minőségbiztosítás A nem megfelelő tartalommal, tárgy megjelöléssel, címzéssel, vagy elkésve megküldött dokumentáció igénylések kapcsán ajánlatkérő nem vállal felelősséget. Az igénylést követően a dokumentáció teljes terjedelmében elektronikusan kerül megküldésre. A dokumentáció átvehető a felhívás közzétételének napjától az ajánlattételi határidő lejártáig személyesen vagy meghatalmazott útján is az Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Iroda 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40. II/09. címen munkanapokon óra, pénteki munkarend esetében óra, az ajánlattételi határidő napján 9.00 és az ajánlattételi határidő lejártának időpontja között. 2. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - a felhívásban vagy a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet ben a címen. Az tárgyában kérjük kifejezetten megjelölni: TÁMOP Minőségbiztosítás. A feltett kérdéseket en szerkeszthető formátumban (*.doc) is meg kell küldeni, meggyorsítva ezzel a válaszadást. A kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kéréskor meg kell adni legalább az alábbi információkat: név, székhely (lakóhely), kapcsolattartó személy neve, levelezési cím, telefonszám, fax szám, elektronikus levelezési cím. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal adja meg faxon, postai úton, közvetlen kézbesítés útján, vagy en, valamennyi gazdasági szervezet részére, aki az érdeklődését jelezte az ajánlatkérőnél. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidő lejárta előtti tizedik napnál később nyújtották be, ajánlatkérő fenntartja annak jogát, hogy, a kiegészítő tájékoztatást csak akkor adja meg, ha annak megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok a közbeszerzési eljárás részét képezik, ezeket az ajánlat benyújtása során figyelembe kell venni. 17

18 Ajánlatkérő részéről csak a Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Iroda által küldött értesítés, tájékoztatás minősül az ajánlatkérő hivatalos értesítésének, tájékoztatásának. Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy telefonon, illetve személyes megkeresés útján kiegészítő tájékoztatás nem kérhető. 3. Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 65. (1)-(2) bekezdés figyelembevételével bírálja el. 4. Az ajánlatkérő, a Kbt. 67. (5) bekezdésében meghatározott eset kivételével, hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 67. (1)-(9) bekezdésében foglaltak szerint. 5. Az ajánlatokat 1 eredeti példányban kell benyújtani magyar nyelven, írásban, továbbá a teljes eredeti példányt elektronikus formában, sokszorosíthatóan (.pdf vagy.tif formátumban CD/DVD-n) zártan. Az elektronikus formában és a papíralapon benyújtott dokumentumok tartalmának meg kell egyezniük. Eltérés esetén ajánlatkérő a papíralapon benyújtott eredeti ajánlatot tekinti irányadónak, illetőleg érvényesnek. Az ajánlatot köteles ajánlattevő oly módon összefűzni, ami kizárja az ajánlat roncsolás-mentesen történő szétbontását, és biztosítja annak könnyű lapozhatóságát. Az ajánlat roncsolás nélkül nem bontható kötésének biztosítania kell az ajánlat változtathatatlanságát, vagyis hogy az ajánlatból lap, roncsolás nélkül ne legyen kivehető, illetve betehető. (Ennek alapján a spirálozás és az irattartóba lefűzés csak akkor fogadható el, ha a lapokat további rögzítéssel is ellátták, pl. a lapokat zsineggel átfűzték és a zsineg két végét a jelentkezés oldalaihoz roncsolás nélkül nem oldható módon (pl. etikett címkével leragasztás és a címke lebélyegzése) rögzítették. Az ajánlatot (annak minden lapját) roncsolás nélkül nem bontható módon kell összefűzni (zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával, az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen). Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlatban lévő minden - az ajánlattevő vagy egyéb gazdasági szereplő által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) cégszerűen alá kell írnia az erre jogosult személynek. 6. Az ajánlatot zárt borítékban (dobozban) közvetlenül vagy postai úton kell eljuttatni a Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Irodába (1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 40. II/9.) az ajánlattételi határidő lejártáig. Közvetlen leadás munkanapokon 9.00 és között lehetséges, kivéve a pénteket, amikor 9.00 és között, illetve az ajánlattételi határidő lejártának napját, amikor 9.00 és az ajánlattételi határidő lejártának időpontja között. A csomagolás akkor minősül nem zártnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat kivehető. A csomagoláson kizárólag az alábbi adatok szerepelhetnek: ajánlatkérő neve és címe, ajánlattevő neve és címe, az ajánlat tárgya: TÁMOP Minőségbiztosítás megjegyzés: Ajánlat április :00 óra előtt felbontani tilos! A közvetlenül benyújtott csomag átvételéről az ajánlatkérő átvételi elismervényt ad. Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, példányszámban és időben kerüljön benyújtásra. A felhívásban megjelölt helyszínen kívül benyújtott ajánlatok beérkezéséért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget. Határidőben benyújtott az az ajánlat, amelyet legkésőbb a határidő lejártának időpontjában a benyújtás helyeként megjelölt címen átadnak, illetve 18

19 regisztráltak. Azokat a benyújtott ajánlatokat, amelyek kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát követően kerül sor, ajánlatkérő elkésettnek tekinti. A határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyvet kell felvenni. 7. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli. 8. A Kbt. 25. (1)-(7) bekezdésére is figyelemmel több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. A közös ajánlattevők között létrejött együttműködési megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. 9. A Kbt. 40. (1) bekezdés alapján az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlatevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. Amennyiben alvállalkozó igénybevételére nem kerül sor, erről a körülményről szintén nyilatkozni kell. 10. Ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlat benyújtott egy eredeti példányának a 60. (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 11. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy az eljárás során a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági feltételeket (III.2.2 és III.2.3 pontok) a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács honlapján szereplő minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített ajánlattevőknek külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyek esetében az ajánlatkérő által meghatározott feltételek szigorúbbak, illetve ahol minősített ajánlattevői jegyzéken való szereplés az alkalmasságot nem igazolja. 12. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Ajánlattevőnek külön nyilatkozatot kell benyújtania arról, ha az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet esetében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás nincs. Az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet vonatkozásában, amennyiben nyilatkozatot tett, az aláíró személy képviseleti jogosultságának igazolása céljából, az ajánlatnak tartalmaznia kell a nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírási-mintát egyszerű másolatban, továbbá, bejegyzésre köteles szervezet esetén, a felhívás feladását megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolatát. Amennyiben az aláíró cégjegyzésre nem jogosult, csatoljanak a 19

20 1952. évi III. tv. (Pp.) 196. (1) bekezdése szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben az ajánlatkérő által kért aláírási címpéldány vagy aláírás-minta és cégkivonat a 310/2011. (XII. 23.) kormányrendelet szerinti céginformációs szolgálat honlapján ingyenesen, elektronikusan elérhető és az ott fellelhető adatok 60 napnál nem régebbiek, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható aláírási címpéldány vagy aláírás-minta és a cégkivonat csatolása az ajánlatban nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban utalni kell. 13. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a számvitelről szóló évi C. törvény 11. -ban foglaltak alapján az üzleti év nem szükségszerűen egyezik meg a naptári évvel, sem a beszámoló fordulónapját, sem annak időtartamát tekintve. Az ajánlatkérő az üzleti év alatt az a számviteli törvénnyel megegyező módon azt időtartamot érti, amelyről a beszámolót kell készíteni és amelyet a törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet beszámolóval lezárt. 14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a hivatkozott pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezendők. 15. A Kbt. 58. (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő jogosult az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében más állami szervtől vagy gazdasági szereplőtől információt kérni. 16. Amennyiben az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentum az alkalmassági minimum követelmények körében meghatározott összeget nem forintban tartalmazza, azt az ajánlatkérő a Magyar Nemzeti Banknak a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamán átszámítva veszi figyelembe. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott deviza az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által jegyzett, a felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenértéke kerül átszámításra. 17. Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtásáról szóló jogszabály vagy e jogszabályok alapján ajánlatkérő valamilyen irat, dokumentum benyújtását írta elő, eltérő rendelkezés hiányában az irat, dokumentum a Kbt. 36. (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújtható. Ajánlatkérő az egyszerű másolatnak az eredeti dokumentumról készített fénymásolatot tekinti. 18. Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben az eljárás során idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek benyújtásra, a magyar nyelvű fordítás csatolása kötelező. Ajánlatkérő a Kbt. 36. (3) bekezdése alapján nem követeli meg hiteles fordítás benyújtását, az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. A lefordított anyagot cégjegyzésre jogosult személynek vagy meghatalmazottjának alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: "A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával." Ajánlattevő felelőssége, hogy a magyar nyelvű fordítás megfelelő legyen. Amennyiben az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása között eltérés van, a magyar nyelvű iratban foglaltak az irányadóak. Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek jogát fenntartja, különösen, ha azt észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás a valóságtól eltérő adatot tartalmaz és ez az eltérés a verseny tisztaságát veszélyezteti. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie kell. 19. A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő által órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 20. Ajánlatkérő a Kbt. 94. (3) bekezdés b) pontjának alkalmazási jogát kiköti. 21. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatnak az ajánlati kötöttség ideje alatti visszavonása vagy a szerződéskötésnek az ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból történő 20

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9 TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítása, szerelése, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, valamint a jótállási időn belüli javítása, karbantartása

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 "A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, valamint a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása" Közbeszerzési

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7 K1438/2 1106 Budapest, X. kerület, Eszterlánc utca (belterület) 42544/22 helyrajzi számú ingatlanon kiépítendő válogatómű technológiai berendezéseinek szállítása és telepítése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás)

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése.

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan

Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/82 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8 A Szépművészeti Múzeum főépülete, a Magyar Nemzeti Galéria, a Könyvtárépület, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, az Artpool Művészetkutató Központ és a Benczúr Irodaházban található

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115 Vállalkozási keretszerződés a MÁV Zrt. által a KÖZOP keretében elnyert projektekkel kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység ellátására - eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében.

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 kódszámú pályázatának keretében a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ részére 4 részajánlati körben ápolási eszközök leszállítása, üzembe helyezése

Részletesebben

http://www.tender-ertesito.hu/ausschreibungen/druckversion~id~5200f...

http://www.tender-ertesito.hu/ausschreibungen/druckversion~id~5200f... 1 / 18 2013.03.26. 13:44 Magyar Export-Import Bank Zrt. Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Közzététel dátuma:25.03.2013 Szerződés típusa:szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő:06.05.2013 Dokumentáció

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.06.12.

Részletesebben

AF_FORSTER Központ_Faápolás

AF_FORSTER Központ_Faápolás AF_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11. MKB3/2016 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 160103) gyűjtése, szállítása és őrlés útján

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Részvételi felhívás K-0009-H/2015

Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17. 21. sz. főút 1+300-7+850 km, 23+300-27+820 km és a 29+190-32+920 km szelvények közötti szakaszok négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri és mérnöki feladatok ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás -

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése (KEOP-2.5.0/B/09-12-2013-0001) munkákhoz kapcsolódó feladatok végrehajtása, a Kormány 1866/2014. (XII.30.) Korm. határozatának

Részletesebben

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Vállalkozási szerződés a Gödöllő város szennyvíztisztító telep korszerűsítése elnevezésű KEOP -1.2.0/09-11-2011-0005 számú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésére FIDIC Sárga Könyv szerint

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás)

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015.

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Ajánlati felhívás - Egyes Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 AJÁNLATI FELHÍVÁS: Térinformatikai rendszer szállítása a Vízügy adatgyűjtési, tervezési és modellezési képességeinek növelésére adásvételi szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Felhívás - A DDKK Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok Pakson történő tárolása, javítása és egyéb szolgáltatások nyújtása

Felhívás - A DDKK Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok Pakson történő tárolása, javítása és egyéb szolgáltatások nyújtása Felhívás - A DDKK Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok Pakson történő tárolása, javítása és egyéb szolgáltatások nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez 1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL RF - DRV - Mobil Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál kitöréselhárítási

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Komárom-Esztergom és Pest és Fejér megye Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Komárom-Esztergom és Pest és Fejér megye Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Vállalkozási keretszerződés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-gazdálkodási Program tárgyú KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 számú projekt megvalósítási szakaszához kapcsolódó ismeretterjesztési és szemléletformálási

Részletesebben

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013.

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Főzési alapanyagok beszerzése

Főzési alapanyagok beszerzése Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.05.05.

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

egyesület A Duna magyarországi szakasza, továbbá a Nemzeti Teljesítés helye:

egyesület A Duna magyarországi szakasza, továbbá a Nemzeti Teljesítés helye: RSOE AF eszközök Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/86 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.07.23. Iktatószám:

Részletesebben

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. : Ajánlati felhívás, EUHL

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. : Ajánlati felhívás, EUHL Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 21.12.2009 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 01.02.2010 Dokumentáció beszerzésének 01.02.2010

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Ajánlati felhívás "A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata" tárgyban

Ajánlati felhívás A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata tárgyban Ajánlati felhívás "A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata" tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)-

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- Ajánlati felhívás- Sándorfalva Szatymaz települési agglomeráció szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése Kivitelezési szakasz - (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- kombinált csatornamosó-szívó

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Részvételi felhívás - Parkok és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterjes területek kaszálása vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108

Részletesebben

Hangszerek beszerzése

Hangszerek beszerzése Hangszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/146 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.12.11.

Részletesebben

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Békés Város Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása

Ajánlati felhívás - Békés Város Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása Ajánlati felhívás - Békés Város Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/146 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése 2015/S 059-102878. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése 2015/S 059-102878. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:102878-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése 2015/S 059-102878 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/53

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/53 1. rész: Vállalkozási szerződés szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére Tiszalúc Nagyközségben FIDIC piros könyv szerint 2. rész: Vállalkozási szerződés szennyvíztisztító telep építésére Tiszalúc Nagyközségben

Részletesebben

Szociális bérlakások építése Bakson.

Szociális bérlakások építése Bakson. Szociális bérlakások építése Bakson. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban.

Részvételi felhívás MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben tárgyban. Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Villamos energia beszerzése

Villamos energia beszerzése Villamos energia beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.10.19.

Részletesebben

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013.

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404 1 / 14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:459404-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és

Részletesebben

2049 Diósd, Gárdonyi Géza u. 9., 2562/2 hrsz.;2049 Teljesítés helye:

2049 Diósd, Gárdonyi Géza u. 9., 2562/2 hrsz.;2049 Teljesítés helye: Energia-megtakarításból történő fűtéskorszerűsítés megvalósítása, hőszolgáltatás nyújtása megújuló alapú primer energiatermelő rendszerekkel és hosszú távú üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/50

Részletesebben

Pihentető medence és 1. sz. akna hűtőköri csővezetékek anyagvizsgálata - Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban

Pihentető medence és 1. sz. akna hűtőköri csővezetékek anyagvizsgálata - Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban Pihentető medence és 1. sz. akna hűtőköri csővezetékek anyagvizsgálata - Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben