Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Komárom-Esztergom és Pest és Fejér megye Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Komárom-Esztergom és Pest és Fejér megye Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:"

Átírás

1 Vállalkozási keretszerződés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-gazdálkodási Program tárgyú KEOP-1.1.1/2F/ számú projekt megvalósítási szakaszához kapcsolódó ismeretterjesztési és szemléletformálási szolgáltatások nyújtására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 19928/2015 CPV Kód: ; ; ; ; ; ; ; ; ; Ajánlatkérő: Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Teljesítés helye: Komárom-Esztergom és Pest és Fejér megye Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: önkormányzati társulás Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Környezetvédelem EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15908 Postai cím: Fő tér 6. Város: Tatabánya Postai irányítószám: 2800 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Halász-Szántói Emese Telefon:

2 Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet x Egyéb (nevezze meg): önkormányzati társulás I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság x Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) 2

3 II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Vállalkozási keretszerződés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-gazdálkodási Program tárgyú KEOP-1.1.1/2F/ számú projekt megvalósítási szakaszához kapcsolódó ismeretterjesztési és szemléletformálási szolgáltatások nyújtására II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés x Szolgáltatási kategória száma 27 A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: Komárom-Esztergom és Pest és Fejér megye NUTS-kód HU211, HU212, HU102 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: 3

4 A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Vállalkozási keretszerződés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-gazdálkodási Program tárgyú KEOP-1.1.1/2F/ számú projekt megvalósítási szakaszához kapcsolódó ismeretterjesztési és szemléletformálási szolgáltatások nyújtására II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program (a továbbiakban: Projekt ) célkitűzéseit az alábbi két fő szinten lehet meghatározni: - szerves hulladékok lerakásának csökkentése; - csomagolóanyagok hasznosítása. A Projekt fentiekben nevesített célkitűzéseinek teljesülése, illetve a Projektben tervezett házi komposztálás, valamint az újfajta szelektív hulladékgyűjtési módok (házhoz menő szelektív zöld- és csomagolási hulladékgyűjtés) sikeressége a lakosság hozzáállásától függ, amely hozzáállás javításához elengedhetetlenül szükséges a lakosság környezettudatos ismereteinek, valamint szemléletének formálása és szélesítése. Annak érdekében, hogy a lakosság megfelelő ismeretekkel rendelkezzen, széles körű 4

5 ismeretterjesztés, illetve szemléletformálás szükséges. Elsődleges célcsoportok: a) Lakosság általában ( fő) b) Gyerekek: a projekt célterületén lévő településeken élő óvodások, alapfokú oktatási intézmények tanulói c) Fiatalok: középiskolai diákok d) Fiatal felnőttek: év közötti korosztály e) Pedagógusok Másodlagos célcsoportok: a Projekt által érintett átrakó állomások - válogatók, mobil építése törmelék feldolgozó, hulladékkezelő telep, komposztáló - munkatársai, valamint a helyi döntéshozók, illetve a kommunikációban és tudatformálásban meghatározó szereppel bíró média képviselői. A nyertes ajánlattevő feladata a projekt célkitűzéseinek elérése érdekében a PR / kommunikációs kampány tervezése, szervezése és lebonyolítása. A lakossági ismeretterjesztés és tudatformálás érdekében a nyertes ajánlattevőnek programokat, illetve rendezvényeket kell szervezni, valamint ellátni az ezekhez kapcsolódó PR kommunikációs, marketing és kreatív feladatokat. Természetesen nyertes ajánlattevő a célkitűzések elérése, valamint a keletkező hulladék csökkentése érdekében PR, kommunikációs, marketing, illetve kreatív eszközöket önállóan is alkalmazhat. Tájékoztatás és ismeretek hiányában a lakosság nem tudná megfelelő hatékonysággal használni a kibővített hulladékgazdálkodási szolgáltatásokat, amelynek következtében nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során a fentiekben meghatározott célok mellett köteles a lakosságot megismertetni a Projekt keretében kiépítendő rendszer használatával, valamint a Projekt részeként megvalósítandó a házi komposztálással, illetve a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel. A nyertes ajánlattevő feladata a Projekt ismeretterjesztési, szemléletformálási feladatok ellátása, a szükséges szakemberek biztosítása. Ajánlatkérő az ellátandó feladatokat két csoportra osztotta, amely csoportok közül az 1. ( A projekt megvalósítása során használt kommunikációs eszközök című) csoport tartalma teljes körűen és kötelezően megvalósítandó elemeket tartalmaz, a 2. ( További, a feladat ellátásához indokolt eszközök című) csoport pedig olyan további elemekre tesz javaslatot amelyek alkalmazása elősegítheti a Projekt sikeres kommunikációját a megjelölt célcsoport felé. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 2. csoportban meghatározott feladatok megrendelésére nem köteles a nyertes ajánlatevővel megkötött szerződés alapján, illetve, hogy a 2. csoportban meghatározott feladatoktól eltérő eszközök is alkalmazhatóak a szerződés teljesítése során, amennyiben az adott eszköz az eljárás vonatkozásában készített költségvetésben szereplő tételek alkalmazásával megvalósítható. Fentiekből következik, hogy a 2. csoportban meghatározott célok, mennyiségek, eszközök kizárólag javaslatként kezelendőek, amelyeket nyertes ajánlattevő célszerűségi, eredményességi és gazdaságossági szempontok alapján köteles felülvizsgálni. A Projekt ismeretterjesztési, szemléletformálási, PR kommunikációs, marketing, valamint kreatív feladatainak a részletes és átfogó kidolgozása a nyertes ajánlattevő feladata. Az 1. csoportban rögzített feladatokat a nyertes ajánlattevő által kidolgozott kommunikációs terv teljes körűen kell, hogy tartalmazza. Nyertes ajánlattevő továbbá a kommunikációs tervben tehet javaslatot a 2. csoportban javasolt egy, vagy több, illetve azoktól eltérő olyan tevékenység ellátására, amely az eljárás vonatkozásában készített költségvetésben szereplő tételek felhasználásával megvalósítható (amely javaslatok elfogadására az ajánlatkérő azonban nem köteles). 5

6 A projekt megvalósítása során használt kommunikációs eszközök: a) 1 db Szakértői tevékenységek - folyamatos ügynökségi szolgáltatások # A Projekt PR / kommunikációs kampányának tervezése, szervezése és lebonyolítása; # A Projekt során felmerülő projektvezetői, PR szakértői és PR munkatársi, konfliktuskezelési környezeti nevelési és közvélemény-kutatási feladatok biztosítása b) 3 féle Nyomtatott tájékoztató (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése # Átfogó lakossági tájékoztatás db szórólap; # tájékoztató füzetek db; # Általános- rendezvényeken hozzáférhető-tájékoztatók: 1600 db c) 9 féle típusú (max. 15 alkalommal) rendezvény szervezése, lebonyolítása # Szakmai fórum (2 alkalommal); # Társadalmi felelősségvállalást erősítő kommunikációs vállalás (1 alkalommal); # A projekt mérföldköveihez (pl: alapkőletétel, egyes beruházási fázisok, átadások, stb) kapcsolódó sajtónyilvános események (3 alkalommal); # Lakossági fórum szervezése (4 alkalommal); # Nyílt nap szervezése adott helyszínre a szakma, lakosság, iskolák, és a sajtó számára (2 alkalommal), # Online gyermek tudatformáló kampány (1 alkalommal), # Gyermekek számára egyéb játékos környezeti ismeretbővítés (kiadvány gyermekek számára db, verseny (fizikai) 1 db, pályázat (szellemi) 1 db) d) 7 féle Szemléltető és támogató eszköz gyártása Asztali zászló, ill. asztali display; # Displayek, tetszőleges magasságú nyomat megjelenítését lehetővé tevő, állítható magasságú info állvány; # Kiadványtartó, információs állvány; # Dosszié (specifikáció: sajtómappa db); # A hulladékkezelő központ hordozható kivitelben készített makettje (1 db); # Mobil kiállítási stand; # Üdvözlőkártya (12000 db) e) 5 féle Reklámanyag készítése # Kulcstartó (6000 db); # Toll (6000 db); # Papír táska (6000 db); # Jegyzettömb (6000 db); # Játék hulladékgyűjtő edény (6000 db). További, a feladat ellátásához indokolt eszközök: a) 10 db Nyomtatott sajtó megjelenés # legalább 10 darab sajtómegjelenés generálása b) 2 db Internetes környezetvédelemmel, fenntarthatósággal foglalkozó tematikus portálon való fizetett megjelenés c) 9 féle típusú (max. 158 db) egyéb rendezvény A Projekt során történő munkavégzések egyes jelentős mozzanatai kapcsán, összesen 9 féle rendezvény (Szemléletformáló előadások a felnőtt lakosság részére, Általános iskolai foglalkozások keretében gyerekek tájékoztatása, Középiskolai foglalkozások keretében fiatalok tájékoztatása, Hulladékkezelő központok látogatásának megszervezése iskolások részére, Pedagógusok szakmai ismereteinek bővítése műhelymunkák keretében, Fiatal felnőttek 6

7 korosztályát célzó rendezvények, események szervezése, Környezettudatos tematikus lakossági rendezvények szervezése és lebonyolítása 2000 fő feletti településeken, Önkormányzatoknál a hulladékgazdálkodási rendszer folyamataihoz kapcsolódó szervezeti egységek alkalmazottainak szemléletét formáló előadások szervezése, Szemléletformáló előadások szervezése döntéshozók, polgármesterek részére) d) 2 db Egyéb sajtóközlemény # Összesen 2 db sajtóközlemény kiküldése elsősorban a helyi és a térségi médiumok részére e) 1 db Zöld szám: # Zöld szám információs központ üzemeletetése f) 3 db Közvélemény kutatás # közvélemény kutatás elvégzése 250 fős mintán g) 1 db Válságkommunikációs terv, krízismenedzsment h) 1 db Kommunikációs tréning i) 1 db Médiaelemzés és egyéb analízis j) 2 db Televíziós fizetett megjelenés a Projekttel érintett hatásterületen működő vezető regionális televíziós csatornán # Összesen 2 db, egyenként 30 másodperc hosszúságú televíziós spot legyártása, sugárzásának megszervezése és megjelentetése k) 4 db Rádiós fizetett megjelenés a Projekttel érintett hatásterületen működő rádióban # Összesen 4 db, egyenként 30 másodperc hosszúságú rádiós spot legyártása és megjelentetése l) 3 db PR film / kisfilm / riport készítése # A filmek hossza egyenként: 3 perc. m) 3 db Pályázatok megszervezése és lebonyolítása iskolásoknak n) 5 féle Egyéb nyomtatott tájékoztató elkészítése és lakossági terjesztése: # Nyomdai kiadványok és az arculati elemek, szemléltető és támogató eszközök; reklámanyagok grafikai tervezése, készítése, illetve kivitelezése # Komposztnapló: Gyakorlati útmutató a komposztáláshoz db # Plakát db # Foglalkoztató, játékos feladatlapok iskolai foglalkozásokra, ill. tematikus rendezvényekre db # Feladatlapok iskolai foglalkozásokra db # Kérdőív felnőtteknek tematikus rendezvényeken db A részletes feladat ismertetést a dokumentáció és a műszaki leírás tartalmazza azzal, hogy a dokumentáció és a műszaki leírásban a fentiekben rögzítetteken túl olyan további kiegészítő kommunikációs eszközök és feladatok is megfogalmazásra kerülnek, amelyek a keretösszeg kimerítésétől függően, megrendelésre kerülhetnek, és amelyek elősegítik a közbeszerzési eljárás tárgyának hatékony megvalósulását. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként vállalkozási keretszerződést kíván kötni. A közbeszerzési eljárás becsült értéke megegyezik továbbá a vállalkozási keretszerződés vállalkozói keretösszegével. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a saját hatáskörében meghozott döntése alapján az 1. csoportban rögzített feladatokon túl a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program PR kommunikációs, ismeretterjesztési, valamint kreatív feladatainak ellátására rendelkezésre álló keretösszeg (nettó Ft) kimerüléséig általa szükségesnek tartott és az eljárás vonatkozásában készített költségvetésben rögzített tételekkel megvalósítható feladatok ellátását rendeljen meg nyertes ajánlattevőtől. Ajánlatkérő a szerződés 7

8 aláírásával a keretösszeg 70 %-ának a kimerítésére vállal kötelezettséget. Ajánlatkérő kifejezetten rögzíti, hogy a szerződés aláírásával a teljes keretösszeg kimerítésére nem vállal kötelezettséget. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés 2015/12/01 (nap/hónap/év) Befejezés 2015/12/21 (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 1. Késedelem esetére kikötött kötbér (mértéke naponta az adott egyedi megrendelésre eső nettó vállalkozói díj 1 %-a, maximum az adott egyedi megrendelésre eső nettó vállalkozói díj 20%-a). Amennyiben a késedelem esetére kikötött kötbér mértéke a maximumot eléri, az ajánlatkérő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, illetőleg attól elállhat, és meghiúsulási kötbért érvényesíthet. 2. Hibás teljesítés miatti kötbér (mértéke naponta az adott egyedi megrendelésre eső nettó vállalkozói díj 1%-a, de legfeljebb az adott egyedi megrendelésre eső nettó vállalkozói díj 30%-a). Hibás teljesítés esetén - amennyiben a hibás teljesítési kötbér mértéke a maximumot eléri, az ajánlatkérő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, illetőleg attól elállhat, és meghiúsulási kötbért érvényesíthet. 3. Teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér (meghiúsulási kötbér): mértéke az adott, egyedi megrendelésre eső nettó vállalkozói díj 30 %-a; a teljesítés elmaradásának minősül a 20 napot meghaladó késedelem is. Amennyiben a késedelem esetére kikötött kötbér mértéke a maximumot eléri (20 nap), az ajánlatkérő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, illetőleg attól elállhat, és meghiúsulási kötbért érvényesíthet. A kötbérek esetében a Ptk.6:186. (1) bekezdése az irányadó, azaz kötbér abban az esetben érvényesíthető, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. 8

9 4. Szállítói előleg-visszafizetési biztosíték: amennyiben az igényelt szállítói előleg összege a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladja, a nyertes ajánlattevő az előlegre akkor jogosult, ha a Kbt (6) bekezdés b) pontja szerinti biztosítékot nyújt a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára az alábbi formák egyike szerint (a nyertes ajánlattevő választása alapján): a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. (1) bekezdése szerinti állami kezesség, vagy Kbt (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formában. A szállítói előleg visszafizetési biztosíték mértéke: a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összege. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szállítói előleg visszafizetési biztosíték tekintetében az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit alkalmaznia kell. A szállítói előleg-visszafizetési biztosítékot legkésőbb az előleg bekérő dokumentummal egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani. Az ajánlattevő az ajánlatban köteles nyilatkozni arról, hogy a szállítói előleg visszafizetési biztosítékot az előírt határidőre nyújtani fogja. Az előleg-visszafizetési biztosítéknak az előleggel történő elszámolásig szükséges rendelkezésre állnia. A biztosíték nyújtására a Kbt vonatkozik. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A szerződés finanszírozása a Környezet és Energia Operatív Program (a továbbiakban: KEOP) KEOP-1.1.1/2F/ számú Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program tárgyú programban az Európai Unió és a Magyar Állami Költségvetés forrásaiból történik. A projekt megvalósításához szükséges önerőt a 1650/2012. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a Magyar Állami Központi Költségvetés XIX. fejezete finanszírozza. A támogatási intenzitása 91, %. Az ÁFA teljes egészében az ajánlatkérő saját forrásából kerül finanszírozásra. Amennyiben az elszámolható és a jóváhagyott költségeken felüli költségek keletkeznek, úgy ezek megfizetésére az ajánlatkérő saját forrásából kerül sor. Ajánlatkérő részszámla benyújtási lehetőséget biztosít minden egyedi megrendelés teljesítéséhez kapcsolódóan. A számlák kifizetése: A vállalkozói díj kifizetése a Kbt ának (1), (4), (5), és (6) bekezdésével, továbbá a Ptk. 6:130. -ának (1)-(2) bekezdésével összhangban, a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák ajánlatkérőhöz való beérkezésétől számított 30 napon belül átutalással, október 31. napjáig szállítói finanszírozási formában kerülnek kiegyenlítésre, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is: - 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet, - 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet, - 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.), évi CXCV. törvény (Áht.), 9

10 évi XCII. törvény (Art.) 36/A. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ajánlattevőnek a számla kiállítása, illetve ajánlatkérőnek a számlák kifizetése során a 4/2011. (I.28.) Korm.rendelet 114/F-114/H. -ai alapján kell eljárnia! Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a 69/2015. (III. 30.) Korm. rendelettel módosított 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 114/F. (1)-(2) bekezdése alapján a október 31-ét követően Ajánlatkérő, mint Kedvezményezett által kizárólag utófinanszírozású számla nyújtható be a projekt keretében, amelyhez a Támogatási szerződés módosítása is szükséges. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 114/H. -a alapján az Ajánlatkérő, mint Kedvezményezett csak olyan utófinanszírozású számlát nyújthat be, amelyet legkésőbb december 31-ig kifizetett az Ajánlattevő (mint szállító) részére. Fentiek alapján felhívjuk az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a költségek elszámolására legkésőbb december 31-ig van mód és lehetőség, azzal, hogy október 31-ét követően csak utófinanszírozás keretében lehet a számlák kifizetéséről intézkedni. A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére, kérelemre előleget biztosít. A szállítói előleg mértéke legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű összeg. A nyertes ajánlattevő az előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) közvetlenül a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóságtól (az önerő mértéke alapján számított részre az ajánlatkérőtől) igényelheti az ajánlatkérő egyidejű írásbeli értesítése mellett. Az ajánlatkérő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést az ajánlatkérő részéről elfogadottnak kell tekinteni. A nyertes ajánlattevő köteles a folyósított szállítói előlegről külön - külön a támogatott és az önerő szerinti részre vonatkozóan számlát kiállítani és azt az ajánlatkérő részére megküldeni. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolja és a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság részére időközi kifizetési igénylés keretében megküldi. A nyertes ajánlattevő részére a szállítói előlegre jutó támogatás kifizetése közvetlenül történik, a szállítói előlegre jutó önerő kifizetésének igazolását követően. A közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság akkor fizeti ki a szállítói előlegre jutó támogatást, ha az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által kiállított előlegbekérő dokumentumot szállítói előlegigénylés keretében nyújtja be az önerő kifizetésének igazolásával együtt. (547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet és pont) A szállítói előleg jóváhagyott összegét a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság köteles az előlegbekérő okirat kézhezvételétől számított 15 napon belül folyósítani a nyertes ajánlattevő részére. (547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet pont) III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 27. (2) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind közös ajánlattevők, mind önálló ajánlattevők tekintetében. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása Ajánlattevő köteles: törekedni arra, hogy a különböző rendezvények szervezésénél a papír alapú kellékek, meghívók, dokumentumok és nyomtatványok a lehető legszűkebb terjedelemben kerüljenek nyomtatásra és 10

11 ezekhez is újrahasznosított alapanyag kerüljön felhasználásra, kétoldalas nyomtatásban; a rendezvényről szóló információs csomagban a környezetileg hasznos tevékenységeket kiemelni; a nyomtatott sajtóanyagot a szükséges minimumra korlátozni megjelenésben és mennyiségben is; újsághirdetést, szakmai publikációkat, szervezeti hírleveleket, posztereket, sajtóközleményeket és rádióhasználatot előtérbe helyezni a rendezvények kommunikációja során; egyedi esélyegyenlőségi tervet elkészíteni törekedni a másodlagos nyersanyag felhasználás arányának lehető legnagyobb mértékű növelésére. Ajánlatkérő helyszíni ellenőrzés során, előzetes bejelentés nélkül jogosult ellenőrizni a fenti különleges feltételek teljesülését. Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatkérő írásbeli felszólítása ellenére sem veszi figyelembe a különleges feltételeket, akkor Ajánlatkérő jogosult élni a hibás teljesítés esetére meghatározott következményekkel a nyertes ajánlattevővel szemben. III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt nyilatkozatok: Kizáró okok: 1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében, illetőleg az 57. (1) bekezdés a-d) illetve f) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll. 3) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki az 1) pont szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok a jelen eljárás során következnek be. Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki a 2) pont szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben a 2) pontban meghatározott kizáró okok a jelen eljárás során következnek be. Az igazolás módja: 1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2-8. és ai szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdésében, illetőleg az 57. (1) bekezdés a-d) illetve f) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön) a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. j) pont, illetve a 4. g) pont szerint köteles nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. 2. Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében az ajánlattevő a Kbt. 58. (3) bekezdése alapján köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt ának (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt. 3. A Kbt. 57. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok vonatkozásában az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön) választása szerint: 11

12 a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt a szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt a szerinti kizáró okok hatálya alá. 4. Az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő) a kizáró okok igazolása során a Közbeszerzési Hatóság május 16-án a Közbeszerzési Értesítő évi 57. számában megjelent A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában tárgyú, és a június 1-jén a Közbeszerzési Értesítő évi 61. számában megjelent A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában tárgyú útmutatókban foglaltak szerint köteles eljárni. 5. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság Elnökének május 16-án a Közbeszerzési Értesítő évi 57. számában megjelent A Közbeszerzési Hatóság Elnökének útmutatója a Kbt. 36. (5) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről tárgyú útmutatójában nem szereplő, de a gazdasági szereplő által felhasznált (felhasználni kívánt) magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartások megjelölésére, amelyekből az ajánlatkérő ingyenesen jogosult valamely adatot, tényt ellenőrizni. 6. A kizáró okokról szóló nyilatkozatnak a felhívás feladásától nem régebbi keltezésűnek kell lenniük. 7. Ajánlatkérő felhívja a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők figyelmét, hogy ajánlatukhoz csatolják nyilatkozatukat az országukban elérhető igazolási módokról, arról, hogy mely kizáró okot mely hatóság/szervezet jogosult igazolni, illetve mely esetekben nem áll rendelkezésre az adott kizáró ok tekintetében hatósági igazolás vagy adott szervezettől származó nyilatkozat. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által, az ajánlati felhívás feladásának napján létező pénzforgalmi számlájára (vagy alszámlájára) vonatkozó nyilatkozat az alábbi tartalommal: - vezetett pénzforgalmi számla száma - számlanyitás dátuma - volt-e a felhívás feladását megelőző 24 hónapban bármelyik számlán 15 napot meghaladó sorba állítás Ajánlattevő (közös ajánlattevő) csatoljon külön cégszerű nyilatkozatot, amelyben megadja az ajánlati felhívás feladásának napján létező valamennyi élő pénzforgalmi számlaszámát és a számlát vezető pénzügyi intézményt, továbbá a nyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a felsorolt pénzforgalmi számlákon túl, más 12

13 pénzforgalmi számlával nem rendelkezik. A sorba állítás'' kitétel alatt Ajánlatkérő a évi LXXXV. törvény pontjában meghatározott fogalmat érti: a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pont) Az eltérő banki gyakorlatra tekintettel ajánlatkérő azt is elfogadja, ha az igazolás sorban állás vonatkozásában tartalmaz közlést. P/2. Az ajánlattevő - saját, vagy jogelődje - számviteli szabályok szerinti beszámolójának benyújtása az előző 3 pénzügyileg lezárt üzleti évre vonatkozóan (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámolóadatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pont) Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (szemléletformálás és/vagy kommunikációs kampányok megtervezése és lebonyolítása) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdés) P/3. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyilatkozata az ajánlati felhívás feladását megelőző három pénzügyileg lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti (szemléletformálás és/vagy kommunikációs kampányok megtervezése és lebonyolítása) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pont) Ha az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a P/2., vagy a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdés) Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bekezdése alapján bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Az ajánlattevő a Kbt. 55. (6) bekezdés alapján más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy 13

14 c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a megjelölt egyéb igazolási módok helyett. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (5) bekezdés) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 24 hónapban bármelyik, az ajánlati felhívás feladásának napján létező pénzforgalmi számláján (vagy alszámláján) 15 napot meghaladó sorba állítás volt. P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző három pénzügyileg lezárt üzleti évből egynél több üzleti évben negatív volt. Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (beszámolóval) azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha - működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (szemléletformálás és/vagy kommunikációs kampányok megtervezése és lebonyolítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri a nettó ,- Ft-ot. P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha: P/3/a.) az ajánlati felhívás feladását megelőző három pénzügyileg lezárt üzleti évben összességében a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a nettó 14

15 ,- Ft összeget; P/3/b.) az ajánlati felhívás feladását megelőző három pénzügyileg lezárt üzleti évben összességében a közbeszerzés tárgya szerinti (szemléletformálás és/vagy kommunikációs kampányok megtervezése és lebonyolítása) tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a nettó ,- Ft összeget. Amennyiben nem állnak rendelkezésre az ajánlati felhívás feladását megelőző három pénzügyileg lezárt üzleti év adatai, úgy a tevékenység megkezdése óta lezárt üzleti évek teljes és közbeszerzés tárgya szerinti árbevételének kell elérnie a megkívánt összeget. Közös ajánlattevők tekintetében a pénzügyi alkalmasság minimumkövetelményei közül a P/1. és P/2. pontban előírt feltételeknek elegendő, ha közülük egy felel meg, a P/3. pontnak közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M/1. Ajánlattevő csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését (310/2011.(XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés a) pont). A szolgáltatások igazolása a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (2) bekezdésében megfelelően kell, hogy történjen (a felhívás jelen pontjában, a továbbiakban: Ismertetés ). Az Ismertetésben meg kell adni: - az elvégzett releváns munkák felsorolását, - az ellenszolgáltatás nettó összegét és közös ajánlattevők (vagy alvállalkozói teljesítés) esetén a saját teljesítés értékét, - a teljesítés idejét (kezdés/befejezés időpontja naptári nap pontossággal) és helyét, - a szerződést kötő másik fél nevét, címét, elérhetőségeit (legalább a kapcsolattartó neve, telefonszáma és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), - nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, - az aláíró nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy jogosult a referenciaigazolást / referencianyilatkozatot kiállítani, és hogy a referenciaigazolást / referencianyilatkozatot szabályszerűen állította ki. Az Ismertetésnél elegendő kitérni az alkalmasság minimumkövetelményeiben meghatározottakra. Az Ismertetés tartalmazzon minden olyan adatot, amely az alkalmasság megítéléséhez szükséges, és a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. Amennyiben az Ismertetett szolgáltatások (referenciamunkát) az ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet közös ajánlattevő tagjaként/alvállalkozóként teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag csak az ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet saját teljesítése fogadható el. Közös ajánlattevők esetén ugyanakkor, amennyiben az Ismertetett szolgáltatás (referenciamunka) oszthatatlan jellegű volt és a közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettség-vállalására került sor: amennyiben a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (6) bekezdés) Ha az Ismertetett szolgáltatás (referenciamunkákat) az ajánlattevő vagy az alvállalkozó nem 15

16 önállóan teljesítette, akkor meg kell jelölni a közreműködés formáját (konzorciumi tag, fővállalkozó, alvállalkozó), valamint a korábbi teljesítésben az általa ellátott tevékenységeket. Az egyes (pl. összetett, több alkalmassági követelményt is lefedő vagy érintő) Ismertetők több alkalmassági követelménynek való megfelelést is igazolhatnak, azonban az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Abban az esetben a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. köteles az ajánlattevő igazolni az M/1. pontban előírt alkalmassági követelményeket. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (1) bekezdés) Abban az esetben, amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt (7) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. A Kbt (7) bekezdés alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. M/2. Ajánlattevőnek ismertetnie kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek képzettségét, szakmai tapasztalatát, és csatolnia kell a releváns képzettséget igazoló okiratok egyszerű másolatát (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés d) pont). Ajánlattevőnek csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat, valamint a szakemberek által aláírt olyan részletezettségű szakmai önéletrajzokat, amelyből az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. Ajánlatkérő e vonatkozásban külön is előírja, hogy a szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat év/hónap részletezettséggel kerüljön ismertetésre. Ajánlattevőknek meg kell jelölniük minden egyes szakember vonatkozásában, hogy mely szakembert melyik pozícióra jelölik. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bekezdése alapján bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Az ajánlattevő a Kbt. 55. (6) bekezdés alapján más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé 16

17 teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során. Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a megjelölt egyéb igazolási módok helyett. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónapban) együttesen és összesen nem rendelkezik M/1/a.) legalább 1 db valamilyen társadalmi problémát bemutató PR és/vagy kommunikációs kampány tervezésére, szervezésére és lebonyolítására vonatkozó teljesített szerződéssel, mely feladatok ellenértéke elérte vagy meghaladta összesen a nettó 20 millió Ft-ot; M/1/b.) legalább 1 db legalább 20 állomásos rendezvénysorozat szervezésére és lebonyolítására vonatkozó teljesített szerződéssel; M/1/c.) legalább 4 db, egy szerződés keretében megvalósult, kisfilm és/vagy PR film és/vagy riport és/vagy rádiós vagy televíziós spot elkészítésére vonatkozó teljesített szerződéssel, amely filmek közül legalább 2 db kisfilm/pr film/riport/televíziós spot televíziós sugárzásának megszervezése is a szerződés része volt; M/1/d.) legalább 1 db nyomdai anyagok, és/vagy kiadványok, és/vagy reklám- és ajándéktárgyak grafikai tervezésére, gyártására és terjesztésére vonatkozó teljesített szerződéssel, mely feladatok ellenértéke összesen elérte a nettó 20 millió Ft-ot. Egy referencia a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül egy vagy több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható. M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel: M/2/a.) 1 fő PR vezető tanácsadó, aki, - legalább egyetemi / főiskolai felsőfokú végzettséggel, - legalább 3 éves PR területen szerzett szakmai gyakorlattal, - legalább 1 db környezetvédelmi szemléletformálási kampány kommunikációjának koordinálásában szerzett tapasztalattal rendelkezik. M/2/b.) 1 fő PR projektmenedzser, aki, - legalább egyetemi/főiskolai felsőfokú végzettséggel, - PR és / vagy kommunikációs szakirányú képzettséggel, és - legalább 3 éves ügyfél kapcsolattartói, és/vagy médiakapcsolat kezelési területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik. M/2/c.) 1 fő sajtókapcsolati vezető, aki, - legalább egyetemi / főiskolai felsőfokú végzettséggel, és - legalább 3 éves sajtókapcsolati munkával és/ vagy szövegírással kapcsolatos szakmai gyakorlattal rendelkezik. M/2/d.) 1 fő grafikus, aki - legalább egyetemi / főiskolai felsőfokú végzettséggel, és - legalább 3 éves nyomdai kiadványok tervezése terén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy 1 szakértő legfeljebb 2 pozícióra jelölhető, kivéve az M/2/a.) 17

18 pont szerinti 1 fő PR vezető tanácsadó, aki más pozícióra nem jelölhető. Az M/1-M/2. pontokban előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. (4) bekezdés). Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakra. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 18

19 A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/11/17 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton a gazdasági szereplők számára hozzáférhetővé teszi az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától, illetve külön írásos kérés esetén a Kbt ban foglaltak figyelembe vételével a kérelmező gazdasági szereplő számára megküldi. 19

20 Ajánlatkérő a dokumentációt az alábbi internetes oldalon teszi elérhetővé a gazdasági szereplők számára regisztrációt követően: Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő előtt keletkezett összes dokumentumot a fenti internetes oldalra feltölti. IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/11/17 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve Az EU következő hivatalos nyelve(i): x Egyéb : HU IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2015/11/17 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 (adott esetben) Hely: Gál és Társai Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Falk Miksa u. 4.) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. (2) bekezdése szerinti személyek, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 41. (2) bekezdés alapján a központi koordinációs szerv képviselői. Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés - Kbt. 18. (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított - becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő - személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a felolvasólapba. Ajánlatkérő a bontási eljárás során a Kbt. 62. (1), (3), (4), (6) és (7) bekezdései alapján jár el. VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: KEOP-1.1.1/2F/ VI.3) További információk (adott esetben) 20

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Vállalkozási szerződés a Gödöllő város szennyvíztisztító telep korszerűsítése elnevezésű KEOP -1.2.0/09-11-2011-0005 számú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésére FIDIC Sárga Könyv szerint

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében.

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9 TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítása, szerelése, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, valamint a jótállási időn belüli javítása, karbantartása

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

egyesület A Duna magyarországi szakasza, továbbá a Nemzeti Teljesítés helye:

egyesület A Duna magyarországi szakasza, továbbá a Nemzeti Teljesítés helye: RSOE AF eszközök Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/86 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.07.23. Iktatószám:

Részletesebben

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 eljárást indító hirdetmény - Kelet-Nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése-rfid

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11. MKB3/2016 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 160103) gyűjtése, szállítása és őrlés útján

Részletesebben

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)-

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- Ajánlati felhívás- Sándorfalva Szatymaz települési agglomeráció szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése Kivitelezési szakasz - (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- kombinált csatornamosó-szívó

Részletesebben

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése.

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022

ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022 Vállalkozási szerződés a Zsóry-fürdő komplex fejlesztése, gyógyászati és új élményelemekkel való bővítése elnevezésű ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022 számú pályázat kül- és beltéri berendezési tárgyainak szállítására

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17. 21. sz. főút 1+300-7+850 km, 23+300-27+820 km és a 29+190-32+920 km szelvények közötti szakaszok négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri és mérnöki feladatok ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 kódszámú pályázatának keretében a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ részére 4 részajánlati körben ápolási eszközök leszállítása, üzembe helyezése

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7 K1438/2 1106 Budapest, X. kerület, Eszterlánc utca (belterület) 42544/22 helyrajzi számú ingatlanon kiépítendő válogatómű technológiai berendezéseinek szállítása és telepítése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115 Vállalkozási keretszerződés a MÁV Zrt. által a KÖZOP keretében elnyert projektekkel kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység ellátására - eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 AJÁNLATI FELHÍVÁS: Térinformatikai rendszer szállítása a Vízügy adatgyűjtési, tervezési és modellezési képességeinek növelésére adásvételi szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés

Részletesebben

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás)

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/53

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/53 1. rész: Vállalkozási szerződés szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére Tiszalúc Nagyközségben FIDIC piros könyv szerint 2. rész: Vállalkozási szerződés szennyvíztisztító telep építésére Tiszalúc Nagyközségben

Részletesebben

Részvételi felhívás K-0009-H/2015

Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015.

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Ajánlati felhívás - Egyes Hirdetmény típusa:

Részletesebben

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 A Kátai Gábor Kórház ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 azonosító számú, Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-alföldi régióban című pályázata keretében egészségügyi gép-műszerek, eszközök beszerzése.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése (KEOP-2.5.0/B/09-12-2013-0001) munkákhoz kapcsolódó feladatok végrehajtása, a Kormány 1866/2014. (XII.30.) Korm. határozatának

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5263/2015 CPV Kód: 73430000-5;71632000-7;73220000-0;72540000-2 2015.04.27.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5263/2015 CPV Kód: 73430000-5;71632000-7;73220000-0;72540000-2 2015.04.27. A vállalkozási szerződés a "a matematikai, természettudományos és műszaki kompetenciák fejlesztése a közoktatásban digitális tananyagfejlesztés és képzők képzése révén" megvalósítására. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL RF - DRV - Mobil Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Autóbuszok beszerzése

Ajánlati felhívás - Autóbuszok beszerzése Ajánlati felhívás - Autóbuszok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/11 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2014.04.22. Iktatószám: 5499/2014 CPV Kód: 39000000-2 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2014.04.22. Iktatószám: 5499/2014 CPV Kód: 39000000-2 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Részvételi felhívás - Keretszerződés irodabútorok és egyéb kiegészítő bútorok szállítása tárgyában a Kormányablakok egységes arculatának megvalósításában Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/47 Beszerzés

Részletesebben

Hangszerek beszerzése

Hangszerek beszerzése Hangszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/146 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.12.11.

Részletesebben

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Fővárosi Vízművek Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.06.12.

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09.

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09. ELO Professional iktató- és dokumentumkezelő és OpenText Livelink rendszer karbantartása, üzemeltetése, kapcsolódó SAP fejlesztések valamint támogatási szolgáltatások nyújtása a Fővárosi Vízművek Zrt-nél

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.27. Iktatószám: 8516/2015 CPV Kód: 72212517-6;72260000-5 Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.27. Iktatószám: 8516/2015 CPV Kód: 72212517-6;72260000-5 Állami Egészségügyi Ellátó Központ Egységes tulajdoni nyilvántartást és üzemeltetést támogató szoftver fejlesztése, illetve tizenkét hónapos szoftverkarbantartás és support biztosítása a TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 azonosító számú projekt

Részletesebben

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez 1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 "A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, valamint a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása" Közbeszerzési

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21773/2015 CPV Kód: 71300000-1;71356100-9;71631000-0;71500000-3 2015.12.17.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21773/2015 CPV Kód: 71300000-1;71356100-9;71631000-0;71500000-3 2015.12.17. ajánlati felhívás - Megbízási szerződés keretében az M35 autópálya Debrecen-Berettyóújfalu közötti-, valamint a 481 sz. főút és az M4 autópálya Berettyóújfalu országhatár közötti szakaszok és kapcsolódó...

Részletesebben

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Árubeszerzés 2014. évre

Árubeszerzés 2014. évre Árubeszerzés 2014. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/73 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.06.23.

Részletesebben

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 Eljárást megindító hirdetmény-vállalkozási szerződés alapján a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 azonosítószámú, A Cikói Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztés eszközbeszerzésekkel tárgyú Projekt keretében,

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal Az MH repülőeszközeinek és szárazföldi szaktechnikai eszközeinek üzemeltetéséhez, javításához szükséges kenőanyagok és speciális folyadékok beszerzése 2016-2018. években Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás -

Részletesebben

Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan

Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/82 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Semmelweis u. 1.) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet (5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.11.04.

Semmelweis u. 1.) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet (5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.11.04. Szállítási szerződés a "Funkcionális integrációt támogató fejlesztés a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház és a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet együttműködésében" TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0021 sz.projekt

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Ajánlati Felhívás "Vállalkozási szerződés keretében a Szántód-Kőröshegy (bez.) - Balatonszentgyörgy(kiz.) vasúti vonalszakasz vasúti pálya, vasúti műtárgy és vasúti felsővezeték, utak építési munkái, valamint

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) (3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;

Részletesebben

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás)

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamospálya építése 2015/S 031-051377. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Villamospálya építése 2015/S 031-051377. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:51377-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamospálya építése 2015/S 031-051377 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

"Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés alapján gépbeszerzés a TIOP 2.2.6/12/1B-2013-0038 számú pályázat keretében

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés alapján gépbeszerzés a TIOP 2.2.6/12/1B-2013-0038 számú pályázat keretében Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés alapján gépbeszerzés a TIOP 2.2.6/12/1B-2013-0038 számú pályázat keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Műszaki ellenőrző szolgáltatások 2014/S 046-077219. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Műszaki ellenőrző szolgáltatások 2014/S 046-077219. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/20 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77219-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Műszaki ellenőrző szolgáltatások 2014/S 046-077219 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ Vép önkormányzati intézmények épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0019 Vép, 2013. december 1 TARTALOMEGYZÉK AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS...3

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával földalatti tűzvédelmi szerelvények (földalatti tűzcsapok) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási,

Részletesebben

Siófoki Kórház - Rendelőintézet 8600 Siófok, Semmelweis u. 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.25.

Siófoki Kórház - Rendelőintézet 8600 Siófok, Semmelweis u. 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.25. Eljárást megindító felhívás - A TIOP 2.2.4-09/1-2010-0025 és a TIOP 2.2.2-08/2-2009-0012 azonosító számú projektekhez kapcsolódó orvosi eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8 A Szépművészeti Múzeum főépülete, a Magyar Nemzeti Galéria, a Könyvtárépület, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, az Artpool Művészetkutató Központ és a Benczúr Irodaházban található

Részletesebben

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál kitöréselhárítási

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

AF_LABORESZKOZOK_KEOP_OTH

AF_LABORESZKOZOK_KEOP_OTH AF_LABORESZKOZOK_KEOP_OTH Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.04.01.

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04.

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04. Adásvételi szerződés keretében az 1742/2013. (X. 14.) Korm. határozat alapján megkötött támogatási szerződés megvalósítása érdekében további orvosi műszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: None/None

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Zárt vérvételi rendszer beszerzése

Zárt vérvételi rendszer beszerzése Zárt vérvételi rendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Főzési alapanyagok beszerzése

Főzési alapanyagok beszerzése Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.05.05.

Részletesebben

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben