Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115"

Átírás

1 Vállalkozási keretszerződés a MÁV Zrt. által a KÖZOP keretében elnyert projektekkel kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység ellátására - eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 20105/2014 CPV Kód: ; ; ; ; ; ; ; Ajánlatkérő: MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyén Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Kbt. 6. (1) c) pontja szerinti Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: vasúti szolgáltatások EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15784 Postai cím: Könyves Kálmán krt Város: Budapest Postai irányítószám: 1087 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): MÁV Szolgáltató Központ Zrt. BLÜ Vasúti és Vállalat-üzemeltetési Divízió 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt III. emelet 301. Címzett: Molnár Zita Telefon: Fax:

2 Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet x Egyéb (nevezze meg): Kbt. 6. (1) c) pontja szerinti I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb (nevezze meg): vasúti szolgáltatások I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) 2

3 II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Vállalkozási keretszerződés a MÁV Zrt. által a KÖZOP keretében elnyert projektekkel kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység ellátására. Projektek: I. - Közlekedésbiztonsági projekt (KÖZOP azonosító szám) II. - Állomásfejlesztési és kormányablak projekt (KÖZOP azonosítási szám) - Arculattervezés - Tájékoztató táblák gyártása - Sajtókommunikációs tevékenység - Médiakommunikációs és PR tevékenység - Honlap folyamatos működtetése - Kiadványok tervezése és gyártása - Események és rendezvények szervezése - Kommunikációs terv készítése - Archívum készítése II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés x Szolgáltatási kategória száma 11 A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyén NUTS-kód HU101 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama 3

4 Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Vállalkozási keretszerződés a MÁV Zrt. által a KÖZOP keretében elnyert projektekkel kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység ellátására. Projektek: - Közlekedésbiztonsági projekt (KÖZOP azonosító szám) - Állomásfejlesztési és kormányablak projekt (KÖZOP azonosítási szám) - Arculattervezés - Tájékoztató táblák gyártása - Sajtókommunikációs tevékenység - Médiakommunikációs és PR tevékenység - Honlap folyamatos működtetése - Kiadványok tervezése és gyártása - Események és rendezvények szervezése - Kommunikációs terv készítése - Archívum készítése II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség 4

5 II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) Vállalkozási keretszerződés a MÁV Zrt. által a KÖZOP keretében elnyert projektekkel kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység ellátására. Projektek: - közlekedésbiztonsági projekttel (KÖZOP ) kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység ellátása - állomásfejlesztési és kormányablak projekt (KÖZOP ) kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység ellátása Keretösszeg nettó 69,5 millió Ft. Ajánlatkérő nettó 68 millió Ft összegre vállal lehívási kötelezettséget. Az uniós társfinanszírozású pályázati forrásokból megvalósuló programok esetében kiemelt hangsúlyt kell fektetni a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását érintő feladatokra. A Központi Koordinációs Szerv által megadott Új Széchenyi Terv Arculati Kézikönyv -ben foglalt előírásokat a projekt keretében, a Megrendelő utasításai alapján kell elvégezni. A kötelezően előírt minimum kötelezettségek mellett a szerződés keretében, a projekt tartalmának és jellegének megfelelő kommunikációs tevékenységet kell megvalósítani. Teljesíteni kell a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó következő követelményeket: a) az Új Széchenyi Terv Arculati Kézikönyv rendelkezései (letölthető a Központi Koordinációs Szerv honlapjáról: valamint b) a kötelező tájékoztatási vizuális és tartalmi eleme és eszközök vonatkozásában az Útmutató a Kedvezményezettek részére kiadott Új Széchenyi Terv keretében Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló projektekhez szerint. Ajánlattevő az alábbiakban részletezett feladatokat az Ajánlatkérő által adott eseti megrendelőkben rögzítettek szerint köteles elvégezni, a feltüntetett határidők csak tájékoztató jellegűek. Az egyes részek során végzendő feladatok: 1. Arculattervezés A projektekkel kapcsolatos arculat megtervezése, kreatív stratégia készítése, a következő eszközök tekintetében: - projektlogo és projekt szlogen megtervezése. A projektlogo készítésekor figyelembe kell venni a Megrendelő meglévő intézményi arculati elemeit is, a logotervet legalább 2 változatban kell elkészíteni - holnap terv - szórólapok és kiadványok - plakátok - meghívók - sajtóközlemény - dekorációs elemek: zászlók, molinók, helyszíni dekorelemek (pl. roll-up), ajándéktárgyak Az ajánlati árat kérjük úgy meghatározni, hogy az tartalmazza a projektek minden tervezési és grafikai költségeit, beleértve a rebrief, a változatok bemutatását és két korrektúra-fordulót. Határidő: a megrendeléstől számított 3 hét, amely nem tartalmazza a brief folyamatának, a változatok bemutatásának, korrigálásának és elfogadása elkészítésének idejét. 2. Tájékoztató táblák 2.1. A típusú tájékoztató táblák gyártása A típusú tájékoztató tábla gyártása az Új Széchenyi Terv arculati előírásainak megfelelően, a projektek ütemezéséhez igazodva. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a grafikai tervezést, gyártatást, kihelyezést. 5

6 A Vállalkozó köteles előzetesen benyújtani a konkrét feladatmegvalósítási tervet a Megrendelőnek véleményezésre, egyeztetésre. A feladat megvalósításához szükséges a Megrendelő előzetes jóváhagyása. Határidő: a megrendeléstől számított 1 hónap D típusú tájékoztató táblák gyártása D típusú tájékoztató tábla gyártása az Új Széchenyi Terv arculati előírásainak megfelelően, a projektek ütemezéséhez igazodva. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a grafikai tervezést, gyártatást, kihelyezést. A Vállalkozó köteles előzetesen benyújtani a konkrét feladatmegvalósítási tervet a Megrendelőnek véleményezésre, egyeztetésre. A feladat megvalósításához a Megrendelő előzetes jóváhagyása szükséges. Határidő: a megrendeléstől számított 1 hónap. 3. Sajtókommunikációs tevékenység 3.1. Sajtótájékoztatók szervezése Sajtótájékoztatók szervezése a média képviselői számára, fő részére. A Vállalkozó feladata a sajtómeghívó elkészítése, postázása a meghívottak listájának összeállítása, a jelentkezések kezelése, a sajtóanyag elkészítése és a sajtócsomag összeállítása, sajtóközlemény megírása és kiküldése, interjúk szervezése. Időjárás függvényében alkalmanként helyszíni bejárás szervezése. A sajtótájékoztatón catering szolgáltatása a Vállalkozó feladata: a megérkezést követően kávészünet, a program végén svédasztalos szendvicsebéd. A Vállalkozó köteles előzetesen benyújtani a konkrét feladatmegvalósítási terveit a Megrendelőnek véleményezésre, egyeztetésre. A feladat megvalósításához a Megrendelő előzetes jóváhagyása szükséges. Határidő: a megrendeléstől számított 3 hét Sajtómegjelenések generálása Közlemények megírása és kiküldése országos sajtólistára. Vállalkozó feladata a közlemények elkészítése és kiküldése a nyomtatott, elektronikus és on-line sajtó részére a projektek mérföldköveihez kapcsolódóan. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell sajtóközlemény elkészítését és korrektúrázását kettő korrektúra fordulóval a Megrendelő irányában, valamint a közlemények kiküldését az országos sajtólistára. A Vállalkozó köteles előzetesen benyújtani a konkrét feladatmegvalósítási terveit a Megrendelőnek véleményezésre, egyeztetésre. A feladat megvalósításához a Megrendelő előzetes jóváhagyása szükséges. Határidő: a megrendeléstől számított 3 nap Sajtómegkeresések koordinálása Vállalkozó feladata a sajtó részéről érkező megkeresések professzionális szintű koordinálása a Megrendelővel egyeztetve, heti 5 óra időtartamban, a szerződéskötéstől a projektek végéig, azaz november 15-ig. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az interjúkérések egyeztetését, szervezését, az esetleges kommunikációs felkészítést Fotódokumentáció készítése Vállalkozó feladata a szerződés időtartama alatt a projektekről, ill. a kapcsolódó eseményekről fotóarchívum készítése, 300 dpi, digitális, *.jpg kiterjesztéssel, RGB és CMYK formátumban. A Megrendelő alkalmanként minimum db fotót választ ki a fotóarchívum részére. Az ajánlati árat úgy kérjük megadni, hogy az alkalmanként tartalmazza a fotózáshoz szükséges 6

7 eszközök, a fotós költségét, valamint a Megrendelő által kiválasztott képek jogdíjmentes és korlátlan felhasználását. Határidő: a megrendeléstől számított 3 nap TÉRKÉPTÉR Vállalkozó feladata a Központi Koordinációs Szerv honlapján található TÉRKÉPTÉR feltöltéséhez szükséges, a projektekhez kapcsolódó információs tartalmak elkészítése és azok szerkeszthető, digitális és nyomtatott formában történő átadása a Megrendelő részére. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, az információs tartalom összeállításához felhasznált költséget. A Vállalkozó köteles előzetesen benyújtani a konkrét feladatmegvalósítási terveit a Megrendelőnek véleményezésre, egyeztetésre. A feladat megvalósításához a Megrendelő előzetes jóváhagyása szükséges. Határidő: a megrendeléstől számított 3 nap. 4. Médiakommunikációs és PR feladatok 4.1. Média és PR stratégia és médiaterv készítése Vállalkozó feladata a projektek ütemtervéhez kapcsolódó, a projektek célcsoportjait elérő hirdetési és PR stratégia és hozzá kapcsolódó médiaterv összeállítása. A stratégia és a médiaterv összeállítása során a Vállalkozónak figyelembe kell vennie a projektek célcsoportjainak egyedi igényeit, valamint az iparági szoftverek által szolgáltatott adatokat. Megrendelő célja, hogy a projektek közvetlenül, lokális környezetben érjék el a célközönséget. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a tervezéshez kapcsolódó költséget, beleértve a rebrief, a változatok bemutatását és két korrektúra-fordulót. A médiatervet az alábbiakra tekintettel kérjük elkészíteni: Az I. projekt esetében megvalósítandó biztonsági kampány esetében ajánlatkérő kommunikációs tevékenységének célcsoportja a 14 évesnél idősebb korosztály. A beszerzés keretében a lakossági célcsoport elérése és megszólítása a cél országos és helyi médiumokkal történő költséghatékony együttműködés kialakítása révén, lehetőleg társadalmi célú megjelenések formájában. Kiemelt ajánlatkérői cél, hogy a projekt céljának bemutatása lehetőleg lokális környezetben érje el a célközönséget. A Vállalkozó köteles előzetesen benyújtani a konkrét feladatmegvalósítási tervet a Megrendelőnek véleményezésre, egyeztetésre. A feladat végrehajtásához szükséges a Megrendelő előzetes jóváhagyása. Határidő: médiaterv a megrendeléstől számított két héten belül Kreatív tervezés és médiavásárlás Vállalkozó feladata a projektek ütemtervéhez kapcsolódó, a Megrendelő által elfogadott médiaterv alapján a projektek célcsoportjait elérő fizetett és társadalmi célú hirdetések kreatív tervezése, gyártása és vásárlása. A kreatív anyagok összeállítása során a Vállalkozónak figyelembe kell vennie a logó, a szlogenek használatának kötelezettségét, grafikai tervezés során eleget kell tennie a Megbízó által megfogalmazott formai és tartalmi követelményeknek. Megrendelő célja, hogy a projektek közvetlenül, lokális környezetben érjék el a célközönséget. A Vállalkozó köteles a konkrét megvalósítási tervet előzetesen benyújtani a Megrendelőnek véleményezésre, egyeztetésre. A feladat megvalósításához szükséges a Megrendelő előzetes jóváhagyása. Határidő: a megrendeléstől számított 1 hét Médiaelemzés 7

8 Vállalkozó feladata a projektekről megjelent összes hír, beszámoló, interjú folyamatos nyomon követése, összegyűjtése, kielemzése, majd a Megrendelő rendelkezésére bocsátása. Vállalkozó minimum havi rendszerességgel heti bontásban köteles összegyűjteni, kielemezni a projektmunkálatok megvalósítási szakaszát követően a publikált sajtómegjelenéseket és Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Megrendelő külön kérésére Vállalkozó az egyes megjelenéseket köteles legkésőbb azok publikálását követő 48 órán belül a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Az ajánlati árnak a végső net-net ügyfélárat kell tartalmaznia, az ügynökség további díjra ezen felül nem tarthat igényt. 5. Honlap üzemeltetése és tartalommenedzsment A projektek központi információs forrásaként szolgáló honlap tartalommenedzsmentje és üzemeltetése a projektek megvalósulásának záró napjáig, azaz november 15-ig. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az üzemeltetési-működtetési költséget és a tartalomfejlesztést. 6. Kiadványok tervezése és gyártása Az ajánlati árat úgy kell meghatározni, hogy az tartalmazza a kiadványok grafikai tervezését, tördelését, szerkesztését, két korrektúra-fordulót a Megrendelővel, lektorálást, nyomdai előkészítést és gyártást, valamint a kiadványok kreatív szövegírását, és a legyártott termék Megrendelő székhelyére történő szállítását és esetenkénti terjesztését. A Vállalkozó köteles valamennyi kiadvány kapcsán előzetesen benyújtani a konkrét feladatmegvalósítási tervét a Megrendelőnek véleményezésre, egyeztetésre. A feladat megvalósításához a Megrendelő előzetes jóváhagyása szükséges. 7. Események és rendezvények szervezése Vállalkozó feladata különböző rendezvények szervezése, teljes körű előkészítése és lebonyolítása a helyszínen. A szerződés teljesítése során a rendezvényszervezéshez kapcsolódó feladatok ellátása Ünnepélyes projektnyitó rendezvények A Megrendelő által kijelölt helyszíneken projektnyitó rendezvények szervezése. Résztvevők száma: fő A Vállalkozó feladata: - a rendezvényre meghívandók, értesítendők címlistájának, adatbázisának összeállítása, a rendezvényekre meghívottak regisztrációjának kezelése, feldolgozása és összesítése, a meghívandó partnerek számára meghívó kiküldése en - hangosítás biztosítása a helyszínen, valamint 2-2 álló és mozgó mikrofon, laptop, projektor, vetítővászon biztosítása - rendezvénydekoráció biztosítása: legalább 1 db roll-up és 1 db molinó - catering biztosítása a helyszínen - az eseményt követően sajtóközlemény megírása és kiküldése a sajtólistára - személyzet igény: a résztvevői létszámnak megfelelő felszolgálók, 2 fő host vagy hostess A Vállalkozó köteles előzetesen benyújtani a konkrét feladatmegvalósítási tervét a Megrendelőnek véleményezésre, egyeztetésre. A feladat megvalósításához a Megrendelő előzetes jóváhagyása szükséges. Határidő: a megrendeléstől számított 4 hét Projektmérföldkövekhez kapcsolódó események, nyílt napok szervezése (study tour) A projektmérföldkövekhez kapcsolódó sajtólátogatás szervezése legalább 20 fő részére, a projekt által érintett helyszínek szemléletes bemutatására. A Vállalkozó feladata: 8

9 - hangosítás biztosítása, a helyszín igényeinek megfelelően - meghívók gyártása és postázása - a rendezvényre meghívottak regisztrációjának kezelése, feldolgozása és összesítése - a teljes látogatás lebonyolítása, az utazás szervezése és költségeinek viselése - kapcsolattartás és egyeztetés az érintettekkel: projektvezető, kivitelező, helyi önkormányzat - Interjúlehetőség biztosítása a helyi érintettek és a projektvezető szakértők bevonásával - rendezvénydekoráció biztosítása - catering - az eseményt követően sajtóközlemény megírása és kiküldése a sajtólistára - személyzet igény: 2 fő host vagy hostess A Vállalkozó köteles előzetesen benyújtani a konkrét feladatmegvalósítási tervét a Megrendelőnek véleményezésre, egyeztetésre. A feladat megvalósításához a Megrendelő előzetes jóváhagyása szükséges. Határidő: a megrendeléstől számított 4 hét Ünnepélyes projektzáró rendezvények A Megrendelő által kijelölt helyszíneken projektzáró rendezvények szervezése. Résztvevők száma: fő A Vállalkozó feladata: - a rendezvényre meghívandók, értesítendők címlistájának, adatbázisának összeállítása, a rendezvényekre meghívottak regisztrációjának kezelése, feldolgozása és összesítése, a meghívandó partnerek számára meghívó kiküldése en - hangosítás biztosítása a helyszíneken, valamint 2-2 álló és mozgó mikrofon, laptop, projektor, vetítővászon biztosítása - rendezvénydekoráció biztosítása - catering biztosítása a résztvevők részére - az eseményt követően sajtóközlemény megírása és kiküldése a sajtólistára - személyzet igény: a résztvevői létszámnak megfelelő felszolgálók, 2 fő host vagy hostess A Vállalkozó köteles előzetesen benyújtani a konkrét feladatmegvalósítási tervét a Megrendelőnek véleményezésre, egyeztetésre. A feladat megvalósításához a Megrendelő előzetes jóváhagyása szükséges. Határidő: a megrendeléstől számított 4 hét Lakossági fórum A Megrendelő által kijelölt, a projektek által érintett vasútállomáson lakossági fórum szervezése. A lakossági fórum tervezett résztvevői száma: 100 fő. A Vállalkozó feladata: - hangosítás biztosítása, valamint 2-2 álló és mozgómikrofon, laptop, projektor, vetítővászon biztosítása - meghívók gyártása és postázása - a rendezvényre meghívottak regisztrációjának kezelése, feldolgozása és összesítése - rendezvénydekoráció biztosítása - catering biztosítása - az eseményt követően sajtóközlemény megírása és kiküldése a sajtólistára - személyzet igény: 2 fő host vagy hostess A Vállalkozó köteles előzetesen benyújtani a konkrét feladatmegvalósítási tervét a Megrendelőnek véleményezésre, egyeztetésre. A feladat megvalósításához a Megrendelő előzetes jóváhagyása szükséges. 9

10 Határidő: a megrendeléstől számított 3 hét Rendezvényekhez kapcsolódó reklám-, ajándéktárgyak készítése A Megrendelővel egyeztetett és elfogadott kreatív ötletek alapján projektnépszerűsítő ajándéktárgyak készítése. Az ajánlati árat úgy kell meghatározni, hogy az tartalmazza a tervezés és kivitelezés költségét, valamint az ajándéktárgyak Megrendelő székhelyére történő szállítását. A Vállalkozó köteles előzetesen benyújtani a konkrét feladatmegvalósítási tervét a Megrendelőnek véleményezésre, egyeztetésre. A feladat megvalósításához a Megrendelő előzetes jóváhagyása szükséges. Határidő: a megrendeléstől számított 4 hét. 8. Kommunikációs terv készítése A szakmai előírásoknak megfelelően a projektek megvalósítási időszakára (helyzetelemzés, célkitűzések meghatározása, célcsoport azonosítása, kommunikációs stratégia, célcsoportok - üzenetek - eszközök, médiafelületek alkalmazása, értékelés) kommunikációs terv összeállítása. Az ajánlati árat úgy kell meghatározni, hogy tartalmazza a projektek megvalósítási időszakára vonatkozó helyzetelemzést, a célkitűzések és a célcsoportok meghatározását, a kommunikációs stratégiát és az üzeneteket. Határidő: a szerződéskötéstől számított 4 hét, amely tartalmazza a megrendelői korrigálást és elfogadást is. 9. Archívum készítése A szerződés időtartama alatt az alábbi szolgáltatás nyújtása: Archívum készítése, amely rendezi és dokumentálja a projektek keretében keletkezett összes tájékoztató anyagot, nyomtatott és elektronikus sajtó-megjelenést, eseményeket, stb. az intézkedéshez kapcsolódóan. Az archívumnak tartalmaznia kell azokat a riportokat vagy egyéb nyilvánosság számára elérhető outputokat, amelyek a projektek meghirdetésétől kezdve jelentek meg. Az archívum folyamatos feltöltésével a Vállalkozó biztosítja, hogy naprakész adatok álljanak rendelkezésre a megjelenésekről. Az archívumnak tartalmaznia kell az eredeti formátumú megjelenést (pl. újságcikk, videó-felvétel), ill. azok digitalizált változatait is; az archívum lesz az alapja a tájékoztatási tevékenységet bemutató zárójelentésnek. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 10

11 II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés 2014/11/15 (nap/hónap/év) Befejezés 2015/11/15 (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó Szerződésszegése - jelen vállalkozási keretszerződésben vagy az adott megrendelésben foglaltak hibás, késedelmes, vagy nem teljesítése - esetén kötbért fizet Megrendelőnek. 1. Késedelmes teljesítés esetén: 1.1. A kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett vállalkozási díj nettó értékének 1%-a/nap, maximum a nettó vállalkozási díj 20%-ának megfelelő összeg Késedelmes teljesítésnek minősül, ha Vállalkozó az eseti megrendelőben előírt határidőre nem teljesít, vagy az előírt határidőre hibásan teljesít és a hiba javítására Megrendelővel egyeztetve póthatáridőt vállal Meghiúsulási kötbér szabályai: A nemteljesítési (meghiúsulási) kötbér mértéke a nem teljesítéssel érintett szolgáltatás nettó díjának %-a (a nyertesajánlattevő ajánlata alapján, minimum 20 %. A meghiúsulási kötbér az értékelési szempontrednszer részét képezi, 30. bírálati szempontként) Meghiúsulásnak minősül különösen: ha Vállalkozó a teljesítéssel késedelembe esik és Megrendelő által megállapított póthatáridőre sem teljesíti feladatát és/vagy ha Vállalkozó a teljesítést megtagadja, illetve egyéb okból nem teljesíti, és/vagy ha Megrendelő Vállalkozónak felróható okból áll el vagy mondja fel Szerződés egészét vagy Szerződés egy részét érintő eseti megrendeléstől áll el ha a késedelmi kötbérrel szankcionált késedelmes teljesítések száma jelen Szerződés időtartama alatt eléri az 10 alkalmat, vagy ha a késedelmes teljesítéssel érintett napok száma (a késedelmesen teljesített kötelezettségek napjait összeszámítva) eléri a 30 napot és/vagy ha a hibás teljesítési kötbér kiszabására legalább 10 alkalommal sor kerül Amennyiben Megrendelő a Vállalkozónak felróható okból a teljes szerződéstől eláll, vagy azt felmondja, a meghiúsulási kötbér alapja a Megrendelő által fel nem használt nettó keretösszeg (melyre vonatkozóan eseti megrendelés nem került leadásra, vagy eseti megrendelés leadásra került, de azt a Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesítette). %-a (a nyertes ajánlattevő ajánlata alapján) Meghiúsulási kötbér érvényesítésével egyidejűleg Vállalkozó - a nemteljesítéssel érintett szolgáltatások után - díjra nem jogosult, azonban Megrendelő Szerződéstől elállhat, vagy rendkívüli felmondással megszüntetheti Hibás teljesítés kötbér szabályai: A kötbér mértéke hibás teljesítés esetén: a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatás nettó díjának 15 %-a. 11

12 Hibás teljesítésnek minősül különösen az a nem szerződésszerű teljesítés, amely Megrendelő üzletmenetét vagy a kampány sikerét - Vállalkozónak felróható okokra visszavezethetően - negatívan befolyásolja (pl: nyomdai hiba, elírás), de a hiba nem olyan mértékű, hogy Megrendelő általi felmondást vagy elállást indokolttá tenné, valamint minden egyéb eset, amikor Vállalkozó nem a tőle elvárható legnagyobb gondossággal teljesített és/vagy teljesítése nem felel meg jelen Szerződésben vagy az eseti megrendelőben foglaltaknak és nem tartozik a késedelmes vagy nem teljesítési esetek körébe Amennyiben Megrendelő a fenti hiányosságot megállapítja, annak orvoslására ésszerű póthatáridőt tűz Vállalkozónak. Amennyiben Vállalkozó a megállapított hiányosságot az előírt póthatáridőn belül nem pótolja, Megrendelő jogosult Szerződéstől egészben vagy részben elállni - Szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt-, vagy azt felmondani, amely esetben Vállalkozó további Szerződésszegési következményeket köteles viselni (nemteljesítési kötbér, kártérítés, stb.) Amennyiben Megrendelő nem él ezen jogaival, úgy a megállapított hiányosság vonatkozásában újabb ellenőrzési eljárást folytathat le, amely során újabb hibás teljesítési kötbér megállapítására lesz jogosult Megrendelő jogosult a kötbéren felüli kára érvényesítésére is. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződésben biztosított kötbérek kumulatívak és akár külön-külön, akár más jogkövetkezményekkel együtt is alkalmazhatóak Megrendelő kizárólagos választása szerint. A kötbér érvényesítése nem zárja ki a Ptk. szerződésszegésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazását. 1.7 Felek a Szerződést egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik a Ptk. 6:140 szakasza alapján,, ha Vállalkozó a Szerződésben meghatározott feladatokat késedelmesen teljesíti, és a reá irányadó késedelmi kötbér mértéke eléri a maximumot. A részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ellenszolgáltatás teljesítése Kbt alapján a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) 6:130. (1) - (2) bekezdéseiben foglaltak szerint történik, az eljárás lezárásaként megkötött szerződésben foglalt feltételek szerint az egyéb, irányadó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével. A számlák a teljesítésigazolást követően átutalással kerülnek kiegyenlítésre, figyelembe véve a évi XCII. törvény (Art) 36/A. (2) bekezdése, valamint a vonatkozó jogszabályok szerinti előírásokat is. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt (4) bekezdése szerinti rendelkezéseket is. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő - mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult. Ajánlatkérő tájékozatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme a HUF. Ajánlakérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a finanszírozás KÖZOP utófinanszírozással történik. Projektek: I. - Közlekedésbiztonsági projekt (KÖZOP azonosító szám), támogatás intenzitása: 100 % 12

13 II. - Állomásfejlesztési és kormányablak projekt (KÖZOP azonosítási szám), támogatás intenzitása: 100 % A részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő a Kbt. 27. (2) bekezdése alapján nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) illetve f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. Az igazolás módja: Ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a fent előírt kizáró okok hatálya alá nem tartozását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) ai valamint ai szerint köteles igazolni, figyelembe véve a Korm.rendelet 13. -a szerinti hatósági útmutatóban foglaltakat is. Az ajánlattevőnek a Kbt. 58. (3) bekezdése és a Korm. rendelet 10. -a alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek a Korm. rendelet 10. a) vagy b) pontja alapján kell igazolnia, hogy az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) illetve f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat(ok)nak az eljárást megindító felhívás feladásánál nemrégebbi keltezésűeknek kell lenniük. A kizáró okok igazolása kapcsán ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzések Tanácsaalábbi útmutatóira: - A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkalkapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az EurópaiGazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában. (Közbeszerzési Értesítő évi61. szám, ) 13

14 - A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkalkapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedettgazdasági szereplők vonatkozásában. (Közbeszerzési Értesítő évi 57. szám, ) III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell: P/1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti mérlegét és eredmény kimutatását az előző 3 lezárt üzleti év vonatkozásában (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Amennyiben a letelepedés szerinti ország jogszabályai szerint nem kell a beszámolót közzétenni, akkor az ajánlattevő cégszerű nyilatkozata szükséges az adott évekre vonatkozó üzemi (üzleti) tevékenység eredményéről. A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdése szerinti esetben a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (marketingkommunikációs szolgáltatásból vagy PR szolgáltatásból vagy rendezvényszervezésből vagy ezek összesítéséből) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot. P/2. Cégszerűen aláírt nyilatkozatát a Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja alapján az utolsó három üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgyából (marketingkommunikációs szolgáltatásból vagy PR szolgáltatásból vagy rendezvényszervezésből vagy ezek összesítéséből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy a gazdasági szereplő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók tekintettel a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14. (3) valamint (5) bekezdésében foglaltakra. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az előző 3 lezárt üzleti év közül bármely kettő üzleti évben a mérleg szerinti eredménye negatív volt. A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdése szerinti esetben: ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (marketingkommunikációs szolgáltatásból vagy PR szolgáltatásból vagy rendezvényszervezésből vagy ezek összesítéséből) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el nettó 45 millió Ft-ot. P/2a. Az ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyából (marketingkommunikációs szolgáltatásból vagy PR szolgáltatásból vagy rendezvényszervezésből vagy ezek összesítéséből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az utolsó három üzleti évben összesen el kell, hogy érje a nettó 50 millió Ft-ot. P/2b. az ajánlattevőnek kreatív ügynökségi szolgáltatásból (marketingkommunikációs és PR szolgáltatás, a médiatervezési/vásárlási és a produkciós díjak nélkül) származó, - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az utolsó három üzleti évben összesen el kell, hogy érje a 14

15 nettó 8 millió Ft-ot. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelményeknek. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók. A Kbt. 55. (4) bekezdése nyomán az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesenis megfelelhetnek. A Kbt. 55. (5) bekezdése nyomán az előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevőkbármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennállókapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet ésaz eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának (jelen esetben: M/1. és/vagy M/2. és/vagy M/3. és/vagym/4.) megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében azajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet azelőírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést,továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majda szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 55. (6) bekezdése nyomán a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 55. (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. (6) bekezdés a) illetve b) pontja szerinti esetekbentámaszkodhat, vagyis: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat aszerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnaktekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésérevonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet,amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) M/1. Ajánlattevőnek rendelkeznie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben (az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban) az alábbi, előírás és szerződésszerűen teljesített referenciákkal: a) legalább 1 darab, legalább nettó 25 millió Ft értékű teljesített (befejezett) szolgáltatási referenciával PR és tájékoztatási tevékenység teljes körű megtervezése, szervezése és lebonyolítása területén b) legalább 1 darab kommunikációs stratégiájának elkészítésére vonatkozó referenciával, legalább nettó 3,5 millió Ft értékben c) legalább 1 darab, legalább 60 fős projektzáró átadási ünnepség teljes körű előkészítése és megszervezése területén 15

16 A referenciamunka akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik. Egy referencia több alkalmassági feltételnek is megfeleltethető. A minimumkövetelmény több referenciával is teljesíthető. A Kbt _ (7) bekezdésével összhangban ajhánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy közös ajánlattevőként (konzorcium tagjaként) vagy alvállalkozóként teljesített referencia esetében az ajánlatkérő a referenciát bemutató által teljesített munkarészeket fogadja el. M/2. AJánlattevőnek rendelkeznie kell az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel a) 1 fő ügyfélkapcsolati menedzser, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik, legalább 2 éves reklámügynökségi vagy médiaügynökségi gyakorlattal rendelkezik, b) 1 fő PR szakértő, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik, legalább 3 éves gyakorlattal rendelkezik a sajtókapcsolatok menedzselése (sajtóközlemények készítése, kapcsolattartás a médiumok képviselőivel) terén. c) 1 fő rendezvényszervező, aki legalább 3 év rendezvényszervezői gyakorlattal Egy szakember csak egy alkalmassági minimumkövetelmény igazolására jelölhető meg. M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ő (illetőleg a Kbt. 55. (4) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevőkegyüttesen illetve a Kbt. 55. (6) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő,kbt. 55. (6) bekezdés a) pontja szerinti szervezet) nem rendelkezik reklámügynöki tevékenység és/vagypr ügynökségi tevékenység és/vagy Média tervezés és vásárlás és/vagy Médiaügynökségi tevékenységterületekre vonatkozó, az ajánlattételi határidő lejártának napján érvényes ISO 9001:2000 minőségbiztosításitanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékűminőségbiztosítási intézkedések bizonyítékaival. M/4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ő (illetőleg a Kbt. 55. (4) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevőkegyüttesen illetve a Kbt. 55. (6) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő, Kbt. 55. (6) bekezdés a) pontja szerinti szervezet) nem rendelkezik az ajánlattételi határidő napján, minimálisan azalábbi, az alábbi vagy ezekkel egyenértékű iparági médiatervezési szoftverekkel: - AGB Nielsen: Arianna (korábbi nevén TeleMonitor és Telespot), szoftver, valamint a hozzá tartozó nézettségiés reklám adatbázisok, - Millward Brown: Choices szoftver és NOK adatbázis, - Millward Brown: TGI adatbázis Kantar Media: AdexPlus Ipsos - Outdoor Special Power közterületi 16

17 tervező ésoptimalizáló szoftver, - Ipsos-Gemius: gemiusexploler szoftver és Audiance Online közönségmérés. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét nem IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) 17

18 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) x a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2014/11/10 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2014/11/10 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 18

19 IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2014/11/10 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 (adott esetben) Hely: MÁV Szolgáltató Központ Zrt.Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalat-üzemeltetési Divízió Budapest, Könyves Kálmán krt tárgyaló Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. szerint. VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: Közlekedésbiztonsági projekt (KÖZOP azonosító szám) Állomásfejlesztési és kormányablak projekt (KÖZOP azonosítási szám) VI.3) További információk (adott esetben) 1. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához. 2. Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlást a Kbt ban foglaltaknak megfelelően biztosítja. 3. Ajánlatkérő az eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt ában foglaltak szerint adja meg. 4. A Kbt. 60. (1) bekezdése alapján az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. 5. A Kbt. 60. (3) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett cégszerűen aláírt, eredeti nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 6. A Kbt. 61. (1) bekezdése alapján az ajánlatot írásban és zártan, a jelen eljárást megindító felhívásban megadott címre (MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalat-üzemeltetési Divízió 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt szoba Címzett: Molnár Zita) közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A kézbesítés késedelméből, nem megfelelőségéből származó felelősség ajánlattevőt terheli. 7. Az érvényes ajánlat feltétele a dokumentáció ajánlatkérő jelen ajánlati felhívás I.1. pontjában megjelölt kapcsolattartójától (MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalat-üzemeltetési Divízió 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt szoba Molnár Zita) történő átvétele (ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak át kell vennie a dokumentációt). 8. A dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján, az ajánlatkérő nevében eljáró szervezetnél (MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalat-üzemeltetési Divízió 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt szoba ), az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon hétfőtől-csütörtökig óra, pénteken óra közötti időszakokban, az ajánlattételi határidő lejártának napján óra 19

20 között. A dokumentáció a Kbt (3) bekezdés szerinti megküldésének kérése esetén ajánlatkérő a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül megküldi a dokumentációt a kérelmező részére. A dokumentáció beszerzésének határideje: november óra, amely megegyezik az ajánlatok bontásának időpontjával. 9. Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények a következők: a) Az ajánlat eredeti példányát állagsérelem nélkül nem szétbontható módon, zsinórral, lapozhatóan kell összefűzni, mely feltételnek önmagában a spirálozás nem felel meg. A csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához kell rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként 1-gyel növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; d) Az ajánlatot sérülésmentes, zárt csomagolásban, magyar nyelven és 1 eredeti papír alapú példányban kell benyújtani. Az ajánlatot a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (szkennelve,.pdf kiterjesztésű file formájában) is be kell nyújtani, CD-n vagy DVD-n, az ajánlathoz mellékelve. A papír alapú és az elktronikus példány eltérése esetén a papír alapú példány az irányadó. A külső csomagoláson Vállalkozási keretszerződés a MÁV Zrt. által a KÖZOP keretében elnyert projektekkel kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység ellátására megjelölést kell feltüntetni. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy amennyiben a csomagoláson az ajánlattevő nem tünteti fel a Az ajánlattételi határidő lejártáig november :00 óra) nem bontható fel feliratot, úgy nem tud felelősséget vállalni annak az ajánlattételi határidő előtt történő felbontásáért. e) Az ajánlatban lévő, minden -az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. f) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 10. A Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni (nemleges nyilatkozat is szükséges): a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 11. Ajánlatkérő az ajánlatok összeállítása kapcsán ezúton szeretné kiemelten felhívni az ajánlattevők figyelmét a Kbt pontja szerinti alvállalkozó fogalomra, amely szerint: alvállalkozó: az a gazdasági szereplo, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerzo dés teljesítésében az ajánlattevo által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplo t, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerzo dés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót, 20

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás)

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9 TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítása, szerelése, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, valamint a jótállási időn belüli javítása, karbantartása

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7 K1438/2 1106 Budapest, X. kerület, Eszterlánc utca (belterület) 42544/22 helyrajzi számú ingatlanon kiépítendő válogatómű technológiai berendezéseinek szállítása és telepítése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Komárom-Esztergom és Pest és Fejér megye Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Komárom-Esztergom és Pest és Fejér megye Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Vállalkozási keretszerződés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-gazdálkodási Program tárgyú KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 számú projekt megvalósítási szakaszához kapcsolódó ismeretterjesztési és szemléletformálási

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8 A Szépművészeti Múzeum főépülete, a Magyar Nemzeti Galéria, a Könyvtárépület, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, az Artpool Művészetkutató Központ és a Benczúr Irodaházban található

Részletesebben

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5263/2015 CPV Kód: 73430000-5;71632000-7;73220000-0;72540000-2 2015.04.27.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5263/2015 CPV Kód: 73430000-5;71632000-7;73220000-0;72540000-2 2015.04.27. A vállalkozási szerződés a "a matematikai, természettudományos és műszaki kompetenciák fejlesztése a közoktatásban digitális tananyagfejlesztés és képzők képzése révén" megvalósítására. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3 Nyílt közbeszerzési eljárás Volvo gyártmányú autóbuszok dízelmotorjainak felújítására, szükség szerinti javítására vállalkozási szerződés keretében (BKV Zrt. T-147/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015.

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Ajánlati felhívás - Egyes Hirdetmény típusa:

Részletesebben

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt.

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. (T-175/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Részvételi felhívás K-0009-H/2015

Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése.

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

Ország: Magyarország

Ország: Magyarország EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Villamos energia beszerzése

Villamos energia beszerzése Villamos energia beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.10.19.

Részletesebben

Villamos energia beszerzés 2016

Villamos energia beszerzés 2016 Villamos energia beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 eljárást indító hirdetmény - Kelet-Nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése-rfid

Részletesebben

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés

Részletesebben

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Hangszerek beszerzése

Hangszerek beszerzése Hangszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/146 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.12.11.

Részletesebben

Szakértői jelentés készítése a Magyar Állam és az Európai Beruházási Bank (EIB) között megkötött hitelszerződéshez

Szakértői jelentés készítése a Magyar Állam és az Európai Beruházási Bank (EIB) között megkötött hitelszerződéshez Szakértői jelentés készítése a Magyar Állam és az Európai Beruházási Bank (EIB) között megkötött hitelszerződéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.06.12.

Részletesebben

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Ajánlati/részvételi felhívás

Ajánlati/részvételi felhívás I. szakasz: Ajánlatkérő Európai Unió Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Információ és online

Részletesebben

http://www.tender-ertesito.hu/ausschreibungen/druckversion~id~5200f...

http://www.tender-ertesito.hu/ausschreibungen/druckversion~id~5200f... 1 / 18 2013.03.26. 13:44 Magyar Export-Import Bank Zrt. Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Közzététel dátuma:25.03.2013 Szerződés típusa:szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő:06.05.2013 Dokumentáció

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Nemzeti Meddőségi Klinika kialakításához szükséges betegellátási, labordiagnosztikai, vizsgálati és kutatási eszközök beszerzése TIOP 2.2.8/14-1 pályázati forrásból Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116

Részletesebben

AF_FORSTER Központ_Faápolás

AF_FORSTER Központ_Faápolás AF_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása

Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/4 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Földgáz beszerzése/2015

Földgáz beszerzése/2015 Földgáz beszerzése/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11. MKB3/2016 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 160103) gyűjtése, szállítása és őrlés útján

Részletesebben

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 AJÁNLATI FELHÍVÁS: Térinformatikai rendszer szállítása a Vízügy adatgyűjtési, tervezési és modellezési képességeinek növelésére adásvételi szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés

Részletesebben

Zárt vérvételi rendszer beszerzése

Zárt vérvételi rendszer beszerzése Zárt vérvételi rendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Autóbuszok beszerzése

Ajánlati felhívás - Autóbuszok beszerzése Ajánlati felhívás - Autóbuszok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/11 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Inverterek, menetregisztrálók és jeladók javítása

Inverterek, menetregisztrálók és jeladók javítása Inverterek, menetregisztrálók és jeladók javítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/51 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás)

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban.

Részvételi felhívás MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben tárgyban. Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Békés Város Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása

Ajánlati felhívás - Békés Város Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása Ajánlati felhívás - Békés Város Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/146 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése (KEOP-2.5.0/B/09-12-2013-0001) munkákhoz kapcsolódó feladatok végrehajtása, a Kormány 1866/2014. (XII.30.) Korm. határozatának

Részletesebben

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013.

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Villamos energia beszerzése a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma és intézményeik részére 2016 évre

Villamos energia beszerzése a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma és intézményeik részére 2016 évre Villamos energia beszerzése a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma és intézményeik részére 2016 évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

2015.09.29. Kbt. 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti szervezet

2015.09.29. Kbt. 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti szervezet Élőerős őrzés-védelem, utasfelügyelet, monitorfelügyelet, gépjármű mozgás regisztrálás, telefon és kulcskezelés, pénzkísérés, valamint biztonságtechnikai berendezés telepítése, felügyelete Közbeszerzési

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás -

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL RF - DRV - Mobil Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 120 db FLC, 193 db kisméretű kijelző és 47 db nagy méretű kijelző felszerelése, egymáshoz illesztése, üzembe helyezése, kezelésének oktatása és a fedélzeti eszközök központhoz történő integrációjának elvégzése

Részletesebben

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan

Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/82 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Fővárosi Vízművek Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál kitöréselhárítási

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal Az MH repülőeszközeinek és szárazföldi szaktechnikai eszközeinek üzemeltetéséhez, javításához szükséges kenőanyagok és speciális folyadékok beszerzése 2016-2018. években Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Részletesebben

Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek

Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 16 Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek Beszerzés

Részletesebben

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015.

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez 1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

egyesület A Duna magyarországi szakasza, továbbá a Nemzeti Teljesítés helye:

egyesület A Duna magyarországi szakasza, továbbá a Nemzeti Teljesítés helye: RSOE AF eszközök Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/86 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.07.23. Iktatószám:

Részletesebben