ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás. 3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás. 3. melléklet a 92/2011. (XII. 30."

Átírás

1 3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Körömi Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési Önkormányzati Társulás Postai cím: Rákóczi út 42. Város/Község: Hernádkak Kapcsolattartási pont(ok): Postai Ország: HU irányítószám: 3563 Telefon: Címzett: Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): Fax: /101 A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) X Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

2 A fent említett kapcsolattartási pont(ok) X Egyéb ( töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) X Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet X Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Egyéb I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK X Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb (nevezze meg): I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen Xnem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

3 II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: KEOP-1.2.0/B/ , Köröm és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkák a FIDIC Sárga Könyv szerint II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Építési koncesszió X Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatási kategória száma: (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye Onga Község Önkormányzata, Gesztely község Önkormányzata, Hernádkak község Önkormányzata, Berzék Község Önkormányzata, Sajóhídvég Község Önkormányzata, Sajólád Község Önkormányzata, Sajópetri Község Önkormányzata, Ónod Község Önkormányzata, Köröm Község Önkormányzata közigazgatási területe NUTS-kód HU311 NUTS-kód NUTS-kód NUTS-kód II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk X A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama:

4 Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéket (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: VAGY: és Pénznem: között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya KEOP-1.2.0/B/ , Köröm és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkák a FIDIC Sárga Könyv szerint II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő tárgy További tárgy(ak) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) Szennyvíztisztító építése Víz- és szennyvízvezetékek Szennyvízcsővezeték építése Csatornahálózat építése Szennyvízcsatorna építése Építészeti tervezési szolgáltatások II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) igen nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) igen X nem II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) A vállalkozó feladata a hazai és az EU irányelvek előírásainak figyelembevételével a szennyvízelvezetési infrastruktúra fejlesztése és bővítése, illetve a környezetterhelés csökkentése érdekében a szükséges mértékű biológiai tisztítókapacitás (nitrifikáció és denitrifikáció) biztosítása. Ez utóbbi cél érdekében a szennyvíztisztító telep kapacitását LE biológiai tisztító kapacitásúra kell fejleszteni (A telep 2050

5 m 3 /nap hidraulikai kapacitása és áteresztőképessége nem változik). A felszíni víz szennyezés csökkentése elsősorban a BOI 5, ammónia és összes nitrogén (TN) szempontjából szükséges, de az egyéb, hatóságilag előírt kibocsátási paraméterek tekintetében is indokolt. Vállalkozó feladata továbbá, hogy a teljes üzemelő rendszer vonatkozásában olyan beavatkozást eszközöljön a hálózaton, hogy a szaghatás kezelés eredményeképpen a szennyvízelvezető hálózat mentén ne merüljenek fel szaghatás problémák az üzemeltetés során. A tenderdokumentációban megadott műszaki megoldás, az 5 kötetben bemutatott rendszerszintű és helyi szaghatás kezelő elemei indikatív megoldásoknak minősülnek minimális beavatkozási szükséglettel. Vállalkozói feladat ezt felülvizsgálva olyan műszaki tervet készíteni, berendezéseket telepíteni és beüzemeltetni, amely megfelel a jelen Tenderben megadott átadás-átvétel feltételeinek. Vállalkozó feladata: biofilterek (beleértve a biofilter és a kapcsolódó akna összekötését, ezentúl aktív biofilter esetén beleértve a biofilterhez csatlakozó vízvezetéket, valamint az aknába telepítendő passzív biofiltereket), vegyszeradagolók (beleértve az adagoló és a kapcsolódó akna összekötését), hőmérsékletmérők (beleértve a mérő és a kapcsolódó akna összekötését), kénhidrogén-mérők (beleértve a mérő és a kapcsolódó akna összekötését ill. közterületi elhelyezést), a szagtalanító rendszer telepítendő szaghatáskezelő szakértői szoftverének elkészítése, valamint az üzemirányító központban ennek a kapcsolati, teljeskörű telepítése, kiépítése, beüzemelése, irányítástechnikai illesztése mind a tervezett, mind a meglévő átemelők, valamint az üzemirányító központ esetében. Vállalkozó feladata az egyes elemek szükség szerinti víz ill. elektromos bekötésének biztosítása. A tervezett átemelők esetében a Vállalkozó feladata a csatlakozás az átemelő kiépített víz, ill. elektromos hálózatához. Meglévő átemelők esetében annak hiányában- biztosítani kell a szükséges közüzemi vízhálózathoz történő csatlakozást. A szaghatáskezelés irányítástechnikai rendszerének illesztése szükséges az Üzemeltető meglévő irányítástechnikai rendszeréhez. A vegyszeradagoló szivattyúk, és kénhidrogén-mérők vonatkozásában Vállalkozónak 25% hideg tartalékot át kell adni az Üzemeltető részére. A telep vízjogi üzemeltetési engedélye szerinti névleges tisztítókapacitása: 2000 m 3 /d települési szennyvíz, továbbá a telepen lehetőség van 50 m 3 /d mennyiségű folyékony hulladék fogadására, kezelésére is. A tisztítási technológia mechanikai és biológiai fokozatokkal rendelkezik. Az újonnan létesülő szennyvízelvezető hálózatot úgy kell megtervezni és megépíteni, hogy az Újharangod településrészen keletkező 19 m 3 /d mennyiségű szennyvizet nagy biztonsággal eljuttassa a meglévő agglomerációs szennyvízhálózatba. A tisztított szennyvíz befogadója továbbra is a Sajó-folyó, mely állandó jellegű vízfolyás. A tisztítási technológia elfolyó szennyvizének minőségi paramétereinek meg kell felelnie a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendeletben foglalt határértékeknek és a hatályos elvi vízjogi engedélyben foglaltaknak, melyek az alábbiak: KOI Kr (mgo 2 /l) 25 BOI 5 (mgo 2 /l) 25

6 NH 4 -N (mgn/l) 20 Összes nitrogén (mgn/l) 15* 25** Összes foszfor (mg/l) 2 ph 6,0-9,5 SZOE mg/l) 10 Coliform (i/cm 2 ) 10 Aktív klór (mg/l) 2 * május 1-től november 15-ig, ** november 16-tól április 30-ig A telepre érkező szennyvíz átlagos minősége: KOI Kr BOI 5 NH4 Össz. N Össz. P Össz. leb. any mg/l 541 mg/l 102 mg/l 124 mg/l 14 mg/l 462 mg/l A telepre érkező 50 m3/nap szippantott szennyvíz átlagos minősége: KOI Kr BOI 5 NH4 Össz. N Össz. P Össz. leb. any 3000 mg/l 1680 mg/l 120 mg/l 150 mg/l 30 mg/l 2000 mg/l A fejlesztési feladatokat a meglévő szennyvíztisztító telep területén belül kell megvalósítani úgy, hogy a telep üzeme közben folyamatos és zavartalan maradjon. A Vállalkozó feladata az építéshez, létesítéshez szükséges mindennemű engedélyezési terv elkészítése, kérelem, dokumentáció összeállítása, engedélyezésre benyújtása és a létesítést jóváhagyó hatóságok jogerős engedélyeinek beszerzése. A Vállalkozó feladata továbbá a használatbavételhez és üzemeltetéshez szükséges mindennemű engedélyezési terv elkészítése és dokumentáció összeállítása. A próbaüzem időtartama előreláthatóan 6 hónap. Ez alatt az idő alatt a rendszernek bizonyítania kell, hogy képes a terv és a vonatkozó engedélyek szerinti vízminőség védelmi paraméterek és a technológiát kiszolgáló segédberendezések működtetésének megfelelőségét biztosítani. Köröm szennyvíztisztító telep fejlesztése; A fejlesztés eredményeként a körömi szennyvíztisztító telepnek az alábbi hidraulikai és tisztítókapacitással kell rendelkeznie: Hidraulikai kapacitás*: 2050 m3/d TFH-val együtt

7 Mértékadó terhelés: m 3 /d csatornán érkező + 50 m 3 /d TFH Biológiai kapacitás: LEÉ *: A szennyvíztisztító telep a hidraulikai kapacitása, áteresztőképessége nem változik. A meglévő agglomerációs szennyvízelvezető hálózat szagtalanítása; A műszaki megoldás célja egyrészt, hogy a szaghatások kialakulását a rendszeren előzzük meg az átemelő műtárgyaknál telepített szabályozott nitrátadagoláson alapuló technológiával, vagy azzal egyenértékű berendezés segítségével. Az adagoló berendezés vezérléséhez a nyomóvezeték végénél a fogadóaknákban H2S mérő kiépítésére van szükség. A mérők telepített rendszeren keresztül kommunikálnak az adagolóberendezéssel, és a berothadás mértékétől függően szabályozzák az adagolandó vegyszer mennyiségét. Másrészt további cél, hogy az átemelőknél a vegyszeradagolás ellenére képződő bűzös gázokat helyben beépítendő biofilterekkel semlegesítsék megszüntetve ezáltal a lakossági irritációt. A szennyvízhálózaton kiépítésre kerülő szagtalanító rendszer magában foglalja: 1. a regionális átemelőknél: - H2S mérő berendezést (14 db) - vegyszeradagolást (összesen 12 db), - aktív biofilter beépítését (összesen 12 db) 2. a helyi átemelőknél: - passzív biofilterek beépítését (összesen 24 darab) Újharangod településrész kiépülő csatornája és szennyvizeinek rákötése a körömi agglomeráció szennyvízgyűjtő rendszerére, : Az újonnan kialakításra kerülő újharangodi szennyvízelvezető hálózat csatlakoztatva lesz a meglévő csatornahálózathoz, Újharangodon nem épül tisztítómű, így a teljes agglomeráció szennyvizeit a meglévő körömi szennyvíztisztító telep tisztítja. Emellett a teljes agglomerációs szennyvízelvezető hálózat szagtalanításra kerül. Az Újharangod településrészen gravitációsan összegyűjtött szennyvizeket szennyvízátemelő továbbítja a körömi agglomeráció meglévő szennyvíztisztító rendszerre. A külterületi szakaszon a tervezett nyomóvezeték nyomvonalán még egy szennyvíz átemelő építése indokolt a nagy szintkülönbségből adódó kedvezőtlen hidraulikai viszonyok miatt. Gravitációs szennyvízcsatornák: A tervezett hálózat DN200 Kg-PVC csatornából épül, nehéz teherbírású öntöttvas fedlapokkal lezárt 1,0 m átmérőjű beton tisztítóaknákkal. Épül összesen: 2749 fm DN200 KGPVC csatorna és 7500 fm D110 KPE nyomóvezeték. Szennyvízátemelők: épül összesen 2 db. Beépített szivattyú : 1+1. Műszaki paraméterek: települési átemelő: Q (l/s): 3,2 H (m): 31,5; P (kw) 2,4 közbenső átemelő: Q (l/s): 4,0 H (m): 47,7; P (kw) 7,4

8 Újharangodon épül: 62 db gravitációs házibekötés tisztítónyílással, összesen 621 fm hosszban. Meglévő gravitációs szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukciós munkái: Berzék, Hernádkak, Gesztely, Sajóhídvég, Köröm, Ónod, Onga települések közigazgatási területén működő gravitációs szennyvízcsatorna hálózaton lévő 126 db vasbeton akna teljes körű vízzárózása, csőátvezetések tömítése és fedlapok cseréje, valamint Onga községben 110 m DN 200 mm átmérőjű KG PVC csatorna kiváltása vasúti pályatest alatt. A vállalkozó által végzendő feladatok részletesebb leírását az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. Vállalkozó feladatát képezi a megvalósításhoz szükséges valamennyi terv és tervrész elkészítése, így különösen a vízjogi létesítési engedélyezési terv, az építési tervek, a kiviteli terv elkészítése. Vállalkozó feladatát képezi továbbá a kivitelezéshez szükséges valamennyi engedély és hozzájárulás beszerzése, és az ezzel összefüggő valamennyi költség az Ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy tartalékkeret van, annak értéke az egyösszegű ajánlati ár 5%- a. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: ,- Pénznem: HUF VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): igen X nem (Igen válasz esetén)a vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: igen X nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 420 (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés / / (év/hó/nap) Befejezés / / (év/hó/nap) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK

9 III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Jótállási kötelezettség: ajánlattevő megajánlásának megfelelően a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (minimum 24 hónap) Késedelmi kötbér: a teljesítési határidő be nem tartása esetén, a késedelem minden napja után, a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 0,3 %-ának megfelelő mértékű. A késedelmi kötbér fizetési kötelezettség összegének felső határa a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 10%-a. Teljesítési biztosíték: a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 2%-a, esedékessége: a szerződéses megállapodás aláírásával egyidejűleg; A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét ajánlatkérő számlájára történő befizetéssel vagy biztosítási szerződés alapján, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötvény átadásával vagy bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt 126. (6) a) alapján. A teljesítési biztosítéknak a műszaki átadás-átvétel időpontját követő 10. napig hatályban kell maradnia. Jótállási igények teljesítésére vonatkozó biztosíték: a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 2 %-a, esedékessége: a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában; A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a ajánlatkérő számlájára történő befizetéssel vagy biztosítási szerződés alapján, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötvény átadásával vagy bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt 126. (6) a) alapján. A jótállási igények teljesítésére vonatkozó biztosítéknak a jótállási idő előre becsült lejártát követő 70. napig hatályban kell maradnia. A biztosíték rendelkezésre bocsátása a sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele. Előleg-visszafizetési biztosíték: az előleg mértékének megfelelő mértékű biztosíték csatolása, legfeljebb a szerződés elszámolható összegének 30%-a. Nyertes ajánlattevő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Megrendelő számlájára történő befizetéssel vagy biztosítási szerződés alapján, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötvény átadásával vagy bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt (6) a) alapján, ajánlattevő választása szerint. Az előleg-visszafizetési biztosíték tekintetében a 4/2011 (I.28) Kormányrendelet 57. (1d) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a gazdasági társaság cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének, vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadott. Az előleg biztosíték tekintetében felhívjuk a figyelmet, a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57. (1d) bekezdésében foglalt további előírásokra. Ajánlattevőnek a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról a Kbt (5) bekezdés szerint az ajánlatban nyilatkozni kell. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) A jelen eljárásban az ellenszolgáltatás teljesítésére a kötelezően alkalmazandó Kbt és 131. rendelkezéseire, valamint az építési beruházások közbeszerzésének általános szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12., 13. és 14. -aira, valamint a tárgyi EU-s projekt (KEOP /B/ EU-KA finanszírozás) finanszírozási szabályaira figyelemmel kerül sor. A szerződés finanszírozása az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és Ajánlatkérő saját forrásaiból történik. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre szállítói finanszírozás keretében, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 27. cím, 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet , Kbt Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetések vonatkozásában az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. szerint kell eljárnia. Az ÁFA kifizetés, a számviteli-, illetve adózási

10 jogszabályoknak megfelelően, fordított ÁFA szabályai szerint történik. A vállalkozói díj a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei, valamint a Kr. 14. (1) bekezdés f) pontja szerinti dokumentumok Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A tartalékkeret kifizetésére ugyan azon feltételek vonatkoznak, mint az alapszerződéses összegre és elszámolása a teljesítést követően kiállított részszámlában történhet. A részletes fizetési feltételeket, illetve a szerződésmódosítás nélküli tartalékkeret felhasználás műszaki feltételeit a közbeszerzési dokumentáció (KSZF, ÁSZF) tartalmazza. A számlázás és az elszámolás minden esetben a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik, figyelemmel a számlázásra és az elszámolásra vonatkozó jogszabályok hatályba lépésének, illetve hatályon kívül helyezésének, valamint módosítás esetén a módosított rendelkezés hatályba lépésének időpontjára. Ajánlatkérő a Kbt (2) bekezdése alapján a 4/2011 (I.28) Kormányrendelet 57. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel legfeljebb a szerződés KEOP projekt keretében elszámolható összege 30 %-nak megfelelő összegű előleget biztosít Vállalkozónak. Az előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a Vállalkozó közvetlenül a közreműködő szervezettől igényelheti a kedvezményezett egyidejű értesítése mellett. (értékelési részszempont) Az előlege kifizetés legkésőbb a munkaterület átadását követő 15 napon belül megtörténik feltéve, hogy annak összegétől függően - az előleg összegével azonos összegű előleg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre áll. A teljesítés során ajánlattevő havonta jogosult a teljesítéssel arányos mértékű számlát benyújtani, különös tekintettel a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 13. (6) bekezdésében foglaltakra. A minimális számlaérték a Szerződéses Ár legalább 6%-a. Számlát benyújtani havonta legfeljebb egy alkalommal lehet legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki-átadás átvétel lezárása. Nyertes Ajánlattevő által igénybe vett előleg a részszámlákból arányosan kerül levonásra. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Nem követelmény III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen nem (Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: A pályázatban vállalt esélyegyenlőségi, fenntarthatósági szempontok a kivitelezés tekintetében: Kivitelezés járulékos környezetterhelésének minimalizálása összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében, valamint az 57. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.

11 3) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a Kbt hatálya alá tartozik, illetve akinek részéről a Kbt szerinti kizáró okok bármelyike a jelen eljárás során következett be. Az igazolás módja: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön) a Kbt (1) bekezdésére figyelemmel, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. szerint nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 2. i) pont ib) alpontja és a 4. f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a Korm. rendelet 10. -a szerint kell eljárnia. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ évi 61. szám; június 1.), valamint a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ évi 58. szám; május 23.) a kizáró okok igazolásakor értelemszerűen alkalmazandók. Ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok igazolása vonatkozásában benyújtott dokumentumok nem lehetnek régebbi keltűek az eljárást megindító felhívás közzétételének napjánál. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell: P.1. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell valamennyi pénzforgalmi jelzőszámlát vezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlattételi felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak: a pénzforgalmi jelzőszámla száma; mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi jelzőszámlát; volt-e a pénzforgalmi jelzőszámláján 15 napot meghaladó sorban állás, illetve pénzforgalmi jelzőszámlája ellen végrehajtás volt-e folyamatban, az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban. Azon pénzforgalmi jelzőszámlákról is szükséges igazolás csatolása, amely az ajánlattételi felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapon belül megszűntetésre kerültek. Ajánlatkérő sorbanállás alatt a évi LXXXV. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik pénzforgalmi jelzőszámláján a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az ajánlattételi felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban bármely számlája ellen végrehajtás volt folyamatban, vagy bármely számláján 15 napot meghaladó sorban állás fordult elő. P.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a saját maga, vagy jogelődjének mérleg szerinti eredménye az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év tekintetében több, mint egy évben negatív volt. Amennyiben ajánlattevő a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmassági követelménynek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdése alapján megfelel, amennyiben saját maga, vagy jogelődjének a működés ideje alatt, a közbeszerzés tárgya

12 törvény pontjában foglaltakat érti. P.2. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének b) pontja alapján csatolnia kell saját vagy jogelődje, az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, (ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét.) Amennyiben ajánlattevő a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdése alapján nyilatkozzon, a működésének ideje alatt, a közbeszerzés tárgyából (szennyvízközmű tervezése és/vagy kivitelezése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről. Azon beszámoló(k) ajánlatba történő csatolása nem szükséges, mely beszámoló(k) a céginformációs szolgálat honlapján hozzáférhető. Ha az ajánlattevő a P.2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdése alapján köteles eljárni. P.3. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző utolsó három év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (szennyvízközmű tervezése és/vagy kivitelezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő a P.3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdése alapján köteles eljárni. (szennyvízközmű tervezése és/vagy kivitelezése) szerinti árbevétele eléri a HUF-ot. P.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző utolsó három évre vonatkozóan, az általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevételének egyszerű számtani átlaga nem éri el a nettó Ft összeget; illetőleg ugyanezen időszakban, a közbeszerzés tárgyából (szennyvízközmű tervezése és/vagy kivitelezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételének egyszerű számtani átlaga nem éri el a nettó Ft összeget. Közös ajánlattétel esetén, a P.1-P.3 alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P.1 és P.2 alkalmassági követelmények esetében, elegendő, ha a közös ajánlattevők közül legalább az egyik ajánlattevő megfelel. Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevő(k) a más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, figyelemmel a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdésére. Amennyiben Ajánlattevő(k) az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek más szervezet, vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet, az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni, az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

13 (Kbt. 55. (5) bekezdés) Amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a fenti igazolási módoknak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő a fent meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 15. (2) bekezdésének a) pontja alapján, az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban teljesített legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (szennyvízközmű építése, fejlesztése) kivitelezésre irányuló építési szerződéseinek ismertetését az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással (Kr. 16. (5) bek.). Az ismertetés során meg kell adni: a megépített létesítmény megnevezését; az elvégzett munkák felsorolását; az ellenszolgáltatás nettó összegét és a saját teljesítés értékét forintban, a teljesítés idejét és helyét, a szerződést kötő másik fél nevét, címét, nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (az ismertetésnek az alkalmasságnak való megfelelést egyértelműen tartalmaznia kell) M.2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek képzettségének ismertetését a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend 15. (2) bekezdés e) pontjára illetve a tervezők esetében a 15. (3) bekezdés d) pontjára figyelemmel a képzettséget/végzettséget igazoló dokumentumok, és a megkívánt szakmai gyakorlatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányának csatolásával. A magyarországi letelepedésű szakemberek tekintetében a megkövetelt jogosultságok Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 60 hónapban műszaki átadásátvétellel leigazolt, szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgyára (szennyvízközmű építése, fejlesztése) vonatkozó szerződés(ek)kel, amely(ek) esetében a) a nettó szerződéses érték elérte legalább az ,- Ft-ot és legalább három település közigazgatási területét érintette; b) legalább egy legalább 2000 m3/nap hidraulikus kapacitású szennyvítisztító telep folyamatos üzem biztosítása melletti fejlesztésére került sor; c) legalább 2700 fm, legalább DN 200-as átmérőjű gravitációs szennyvízcsatorna került kiépítésre, min. 5.-db hálózati átemelő kiépítésével, melyhez távfelügyeleti rendszer kiépítése is hozzátartozott. d) legalább 7000 fm egybefüggően megépített, legalább Ø110 átmérőjű műanyag anyagú nyomott vezeték került kiépítésre; e) a szennyvízcsatorna hálózat megelőző szaghatáskezelésének (legalább 15 db, kén-hidrogén méréssel szabályozott, nitrátadagoláson alapuló berendezés) és kiegészítő szaghatáskezelésének (legalább 10 db biofilter berendezés) tervezésére és rendszerszerű telepítésére sor került, üzemeltetése szakértői rendszeren keresztül történik és a beruházás értéke elérte legalább a nettó

14 érvényességét az ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásban. Ajánlattevő köteles megjelölni, hogy az egyes szakemberek jogosultsága mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása szükséges. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházás ismertetését, az adott szakember által a hivatkozott beruházáson ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Az önéletrajznak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban az alkalmasság minimumkövetelménye(i) szerinti adott (konkrétan megjelölt) pozícióban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. M.3. Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírását, amelyben be kell mutatnia a berendezés, eszköz teljesítésbe való bevonásának módját (saját tulajdon, bérlet, vagy egyéb módon). (310/2011. (XII.23.) Korm rend. 15. (2) bek. b) pont). Az Ajánlattevőnek szerződést, vagy előszerződést kell csatolnia a bérbeadótól a kérdéses eszköz/berendezés bérbeadásáról, ha nincs a tulajdonában, a tulajdonjogot pedig eszköznyilvántartó lappal kell igazolnia, mindezeken felül a forgalmi engedélyköteles eszköz tekintetében a forgalmi engedély másolatát is csatolni szükséges. M.4. Ajánlattevő csatolja az ajánlatban azoknak a 80 millió forintot. A fenti pontokban [a) - e)] meghatározott tartalmú szerződéseket ajánlattevő egy vagy több referenciával is igazolhatja, azonban az egy ponton belüli követelményeknek egy referenciával kell megfelelnie. M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között legalább egy fő Főépítés-vezetővel, aki rendelkezik legalább 3 éves szakmai gyakorlattal építési műszaki vezetőként szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító-telep építése területén; továbbá magyarországi letelepedésű szakember esetén érvényes, a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelet szerinti MV- VZ/A, MV-KÉ/A és MV-ÉP/A, jogosultságokkal, más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő, vagy származási országban egyenértékű jogosultsággal. legalább egy fő felelős műszaki vezetővel, aki rendelkezik magyarországi letelepedésű szakember esetén érvényes, a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelet szerinti MV- VZ/A jogosultsággal, más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő, vagy származási országban egyenértékű jogosultsággal, és legalább 3 éves építési műszaki vezetőként szerzett szakmai gyakorlattal szennyvízcsatorna-hálózat építése területén; legalább egy fő felelős műszaki vezetővel aki rendelkezik magyarországi letelepedésű szakember esetén érvényes, a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelet szerinti MV- VZ/A jogosultsággal, más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő, vagy származási országban egyenértékű jogosultsággal, és legalább 3 éves, építési műszaki vezetőként szerzett szakmai gyakorlattal szennyvíztisztító-telep építése területén; legalább egy fő felelős műszaki vezetővel aki rendelkezik magyarországi letelepedésű szakember esetén érvényes, a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelet szerinti MV- KÉ/A jogosultsággal, más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő, vagy származási országban egyenértékű jogosultsággal, és legalább 3 éves építési

15 környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, melyeket Ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud (310/2011. (XII.23.) Korm rend. 15. (2) bek. f) pont). Amennyiben ajánlattevő rendelkezik tanúsítvánnyal, úgy elég a tanúsítvány másolatának csatolása az ajánlatban. Amennyiben Ajánlattevő(k) az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek más szervezet, vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet, az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni, az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (Kbt. 55. (5) bekezdés). Amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a fenti igazolási módoknak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő a fent meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. műszaki vezetőként szerzett szakmai gyakorlattal. legalább egy fő szakági tervezővel, aki rendelkezik legalább 3 éves szakmai gyakorlattal tervezőként szennyvíztisztítótelep tervezés területen; és magyarországi letelepedésű szakember esetén érvényes, a 104/2006 (IV.28.) Korm. rendelet szerinti korlátozás nélküli VZ-T jogosultsággal, más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő, vagy származási országban egyenértékű jogosultsággal. legalább egy fő minőségért felelős személlyel, aki rendelkezik felsőfokú építőipari műszaki végzettséggel; legalább 3 éves szakmai gyakorlattal vállalati minőségbiztosítás, minőségellenőrzés feladatkörben; legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki rendelkezik magyarországi letelepedésű szakember esetén érvényes, a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG/A kategóriájú jogosultsággal, más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő, vagy származási országban egyenértékű jogosultsággal, és legalább 3 éves szakmai gyakorlattal. Legalább 1 fő felsőfokú végzettségű hegesztőmérnök képesítésű szakemberrel, aki legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik hegesztésirányítás területén. Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető. Ajánlatkérő a releváns szakmai gyakorlatot a meghatározott jogosultságú szakemberek vonatkozásában a jogosultság megszerzésétől, egyéb esetekben a végzettség megszerzésétől veszi figyelembe. Ajánlatkérő a fenti szakemberek vonatkozásában az ott meghatározott végzettségekkel / képzettségekkel egyenértékű képesítést is elfogad. M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítéshez szükséges legalább az alábbi, üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú eszközökkel és berendezésekkel: - legalább 2 db legalább 65 kw teljesítményű árokásó géppel; - legalább 1 db legalább 100 kw teljesítményű gumikerekes forgó kotróval;

16 - legalább 4 db legalább 6000 kg teherbírású billenős tehergépkocsival; - legalább 2 db szintező műszerrel; - legalább 2 db. legalább 20 -as felvonulási konténerrel; - legalább 4 db legalább 2 kw teljesítményű vibrációs tömörítő eszközzel; - legalább 200m2 dúcolattal, - legalább 300 m 2 zsalurendszerrel, - legalább 4 db beton bedolgozásához szükséges vibrátorral, - legalább 1 db automata, helyszíni protokollt adó elektrofúziós KPE csőhegesztő géppel, - legalább 1 db félautomata AWI hegesztő készülékkel. M.4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya (szennyvízhálózat és/vagy mélyépítés) tekintetében elismert (akkreditált, EU tagállamban bejegyzett), független tanúsító szervezet által kiállított, MSZ EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004) jelű szabvány szerinti érvényes környezetközpontú irányítási rendszerének tanúsítványával, vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (3) bekezdése szerinti, a környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen X nem Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevő(k) a más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, figyelemmel a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdésére. A szerződés a Kbt (9) bekezdése szerint fenntartott igen X nem III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen nem (Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

17 III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen nem IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fajtája Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: X Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY: Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: igen nem

18 IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY X Az összességében legelőnyösebb ajánlata következő részszempontok alapján Részszempont Súlyszám Részszempont Súlyszám 1.. Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint) Jótállás időtartalma a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (min.24, max.60 hónap) 30 IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni igen X nem (Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) KEOP-1.2.0/B/ IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre igen X nem (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: / / (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: / / (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: / / (év/hó/nap)

19 IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2013/04/02 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell X igen nem (Igen válasz esetén,csak számokkal) Ár: Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: Az ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. Budapest Bank Nyrt-nél vezetett számú bankszámlájára történő banki átutalás ,-Ft+ÁFA (bruttó ,-Ft). A befizetésen fel kell tüntetni: Körömi agglomeráció - szennyvíztisztító IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2013/04/02 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) Dátum: / / (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve Az EU következő hivatalos nyelve(i): Egyéb: X Magyar IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) / / -ig (év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2013/04/02 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 Hely : ŐSZY ÉS ŐSZY Kft Budapest, Iglói utca 11. II. emelet Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek X igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. (2) bek.-ben meghatározottak. nem V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen X nem

20 (Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A SZERZŐDÉS EURÓPAI UNIÓS ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS X igen nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: KEOP-1.2.0/B/ azonosítószámú, Köröm és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása elnevezésű projekt. V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja :(ha az eljárás tárgyalásos) - V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) X igen nem V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentáció átvehető, személyesen, vagy meghatalmazott útján, az az ŐSZY ÉS ŐSZY Kft Budapest Iglói utca 11., II. emeleti fióktelepén: hétfő-péntek: 09: óra közötti időpontokban az ajánlattételi határidő lejártának napján 09:00-10:00 óráig, a befizetést igazoló okmány ugyanitt történő bemutatását követően. Az ajánlati dokumentációt a Kbt. 50. (3) bek.-ében előírtak figyelembevételével ajánlattevő kérelmére postai úton megküldjük. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia, vagy elektronikus úton el kell érnie. Az ajánlattevőnek az átvételhez a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazolnia kell. Ajánlatkérő felhívja a ajánlattevők figyelmét arra, hogy a dokumentáció átadására csak az ellenértéknek a megadott bankszámlán történt jóváírását követően kerülhet sor. Az ajánlati dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem hozható és nem publikálható. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő biztosítja az ajánlattevők részére a dokumentációba való betekintést, munkanapokon 09:00-12:00 óra között az ŐSZY ÉS ŐSZY Kft Budapest, Iglói utca 11. sz. alatti fióktelepén, betekintési nyilatkozat kitöltése és aláírása ellenében. V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (K.É évi 61. szám; június 01.) alapján: az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden részszempont esetében azonos) alsó határa: 1, felső határa: 100. V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az egyösszegű ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlatra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: A legjobb/a vizsgált * (100-1) + 1 A 2. bírálati részszempont (jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva) esetében a magasabb érték a kedvezőbb, ezért a legmagasabb megajánlás kapja a maximális pontot, a többi ajánlat az alábbi képlet alapján kerül pontozásra: A vizsgált /A legjobb * (100-1) + 1. A felhívás IV.2.1. pontjában meghatározott minimális értéknél alacsonyabb vállalás érvénytelenséget eredményez, a maximális (60 hónap) érték illetve az e fölötti megajánlások 100 pontot kapnak, a 60 hónapnál magasabb

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés)

ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés) Magyarország Tel: +36-... Fax: +36-... E-mail:. Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés) Nagytőke vízhálózat rendszerének hálózatrekonstrukciója

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet, 5000 Szolnok, Tószegi u. 21. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet, 5000 Szolnok, Tószegi u. 21. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Adásvételi szerződés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet részére a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0035 azonosítószámú projekthez kapcsolódó mobília szállítására és szerelésére Közbeszerzési

Részletesebben

Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben

Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ Vép önkormányzati intézmények épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0019 Vép, 2013. december 1 TARTALOMEGYZÉK AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS...3

Részletesebben

Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái

Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Komló Város - építési beruházás

Komló Város - építési beruházás Komló Város - építési beruházás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/148 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27.

Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27. Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 76 Ajánlatkérő: Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27. Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Móricz Zsigmond körtéri "Gomba" épület felújítása

Móricz Zsigmond körtéri Gomba épület felújítása Móricz Zsigmond körtéri "Gomba" épület felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/128 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2014. (V.21.) Önkormányzati számú határozata:

Részletesebben

ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022

ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022 Vállalkozási szerződés a Zsóry-fürdő komplex fejlesztése, gyógyászati és új élményelemekkel való bővítése elnevezésű ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022 számú pályázat kül- és beltéri berendezési tárgyainak szállítására

Részletesebben

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH)

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

RSz 1-2015. Mélyépítés

RSz 1-2015. Mélyépítés RSz 1-2015. Mélyépítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/142 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Részletesebben

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/75 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Az NRHT III. ütem 3. szakasza (I-K2 kamrában vasbeton medence építése és technológiai rendszerek bővítése)

Az NRHT III. ütem 3. szakasza (I-K2 kamrában vasbeton medence építése és technológiai rendszerek bővítése) Az NRHT III. ütem 3. szakasza (I-K2 kamrában vasbeton medence építése és technológiai rendszerek bővítése) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján.

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés X Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ A Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás)

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Eljárást megindító felhívás - Egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, továbbá egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság alábbi területei: 1. rész: Bugac és Orgovány területe 2. Teljesítés helye:

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság alábbi területei: 1. rész: Bugac és Orgovány területe 2. Teljesítés helye: Az 1.-4. részek tekintetében: Fakitermelési munkák elvégzése a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

"Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Nyíradonyban tárgyú EU támogatással megvalósítani tervezett Projekt kivitelezési munkáinak elvégzése

Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Nyíradonyban tárgyú EU támogatással megvalósítani tervezett Projekt kivitelezési munkáinak elvégzése "Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Nyíradonyban tárgyú EU támogatással megvalósítani tervezett Projekt kivitelezési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/53

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/53 1. rész: Vállalkozási szerződés szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére Tiszalúc Nagyközségben FIDIC piros könyv szerint 2. rész: Vállalkozási szerződés szennyvíztisztító telep építésére Tiszalúc Nagyközségben

Részletesebben

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Kivitelezési szerződés alapján a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium épületében építési és felújítási kivitelezési munkák elvégzése. - Ajánlati felhívás. Közbeszerzési

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

ATF_HC_hulladék. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80

ATF_HC_hulladék. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 ATF_HC_hulladék Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17. 21. sz. főút 1+300-7+850 km, 23+300-27+820 km és a 29+190-32+920 km szelvények közötti szakaszok négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri és mérnöki feladatok ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái

BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/103 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-203. számú közbeszerzési eljárás Budapest, 2012. december 21. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás

Részletesebben

Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése

Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31.

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31. TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 azonosító számú A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban projekt. megvalósításához kapcsolódó oktatási

Részletesebben

Hulladékszállítás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94

Hulladékszállítás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94 Hulladékszállítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási koncesszió Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Steril osztály gőzellátás

Steril osztály gőzellátás Steril osztály gőzellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/103 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16.

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16. K1515 az FKF Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Hulladékhasznosító Mű technológiájában található K1, K2, K3 és K4 jelű kazánjainál karbantartáshoz szükséges állványzat biztosítása (beépítés, bontás, elszállítás)

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 A Kátai Gábor Kórház ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 azonosító számú, Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-alföldi régióban című pályázata keretében egészségügyi gép-műszerek, eszközök beszerzése.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Vállalkozási szerződés a Gödöllő város szennyvíztisztító telep korszerűsítése elnevezésű KEOP -1.2.0/09-11-2011-0005 számú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésére FIDIC Sárga Könyv szerint

Részletesebben

RF_Humán faktor tanácsadási szolgáltatás a távoli toronyirányításhoz kapcsolódó ATCO paradigmaváltás vonatkozásában

RF_Humán faktor tanácsadási szolgáltatás a távoli toronyirányításhoz kapcsolódó ATCO paradigmaváltás vonatkozásában RF_Humán faktor tanácsadási szolgáltatás a távoli toronyirányításhoz kapcsolódó ATCO paradigmaváltás vonatkozásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény

Részletesebben

NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint

NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint [ ] Építési beruházás [] Árubeszerzés [ X] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási

Részletesebben

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás -

Részletesebben

HU-Kaba: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 58-094505. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Kaba: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 58-094505. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94505-2012:text:hu:html HU-Kaba: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 58-094505 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.07.01.

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.07.01. BDK Kft. által üzemeltetett közvilágítási fémoszlopok, korrózióálló védőbevonattal történő ellátása és festése vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása Közbeszerzési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Varbó község belterületi vízrendezése ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0022 1.-5. KÖTET VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 71 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ... 1 I.

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

Italbeszerzés a Hévízi Gyógyház és a budapesti éttermek és büfék részére

Italbeszerzés a Hévízi Gyógyház és a budapesti éttermek és büfék részére Italbeszerzés a Hévízi Gyógyház és a budapesti éttermek és büfék részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárást megindító felhívás

I. Fejezet. Eljárást megindító felhívás a Z-155/2014. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete I. Fejezet Eljárást megindító felhívás az Abony Város Önkormányzata részére a Belterületi utcák burkolat-felújítási munkálatai 2014.

Részletesebben

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 Eljárást megindító hirdetmény-vállalkozási szerződés alapján a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 azonosítószámú, A Cikói Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztés eszközbeszerzésekkel tárgyú Projekt keretében,

Részletesebben

"Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI KIKÖTŐ REKONSTRUKCIÓJA ÉS ÁRUFORGALMI KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE TÁRGYÚ PROJEKT (KÖZOP4.6

DUNAÚJVÁROSI KIKÖTŐ REKONSTRUKCIÓJA ÉS ÁRUFORGALMI KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE TÁRGYÚ PROJEKT (KÖZOP4.6 DUNAÚJVÁROSI KIKÖTŐ REKONSTRUKCIÓJA ÉS ÁRUFORGALMI KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE TÁRGYÚ PROJEKT (KÖZOP4.6.01420140023) KERETÉBEN A KIKÖTŐI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/146 Beszerzés

Részletesebben

HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:302340-2012:text:hu:html HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

2014. évi útfelújítási program kivitlezési munkái III. ütem - eljárást megindító felhívás

2014. évi útfelújítási program kivitlezési munkái III. ütem - eljárást megindító felhívás 2014. évi útfelújítási program kivitlezési munkái III. ütem - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/104 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

irányítószám: 7621 Telefon: +36 72514802

irányítószám: 7621 Telefon: +36 72514802 1 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/116

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/116 Ajánlattételi felhívás - ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2011-0001 Közoktatás térségi sajátosságaihoz igazodó szervezés és infrastrukturális fejlesztés a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium, kollégiumi épületében

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 K1573 - Szolgáltatási szerződés keretében a FKF-Nonprofit Zrt. munkavállalói részére a képernyős munkakörben dolgozó munkavállalók látásának vizsgálata és a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éleslátást

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája:

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája: HAMI támogatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/12 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény

Részletesebben

Étkeztetési szolgáltatás

Étkeztetési szolgáltatás Étkeztetési szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/33 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése

Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

A Budapest, Fehér út 9-11. sz. alatti Nemzeti Lőtér bővítése.

A Budapest, Fehér út 9-11. sz. alatti Nemzeti Lőtér bővítése. A Budapest, Fehér út 9-11. sz. alatti Nemzeti Lőtér bővítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, III. kerület, Amfiteátrum körüli sétány Teljesítés helye:

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, III. kerület, Amfiteátrum körüli sétány Teljesítés helye: Budapest, III. kerület, Amfiteátrum körüli sétányon közvilágítás fejlesztése (Szőlő utca, Nagyszombat utca, Pacsirtamező utca, Viador utca) vállalkozási szerződés keretében tárgyú eljárás ajánlati felhívása.

Részletesebben

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele megbízási keretszerződés keretében minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz.

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele megbízási keretszerződés keretében minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz. Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele megbízási keretszerződés keretében minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/86 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29.

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29. 5 db új, első alkalommal forgalomba helyezett, személyszállításra gyártott, 8+1 fő (8 utas és 1 vezető) szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú személygépkocsi (mikrobusz) beszerzése Közbeszerzési

Részletesebben

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában

Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/97 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

"BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Kivitelezés

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Kivitelezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 126 Ajánlatkérő: Ózd Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ózd Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás

Részletesebben

Az ajánlatkérő TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0042 számú pályázatával kapcsolatos képzések megvalósítása

Az ajánlatkérő TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0042 számú pályázatával kapcsolatos képzések megvalósítása Az ajánlatkérő TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0042 számú pályázatával kapcsolatos képzések megvalósítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 OGYÉI 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. szám alatti székhelyén, valamint a 1097 Budapest, Albert Flórián u. 3/A. szám alatti telephelyén elvégzendő takarítási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [X] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [X] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [X] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió [ ] I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ

Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ I.D.: 5062690 Kiíró szervezet: Állami Számvevőszék CPV kódok: 98000000-3 Beadási határidő: 13.02.15 A dokumentumok

Részletesebben

Szociális bérlakások építése Bakson.

Szociális bérlakások építése Bakson. Szociális bérlakások építése Bakson. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben