Ajánlati felhívás módosítása K-0133-H/2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/97

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlati felhívás módosítása K-0133-H/2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/97"

Átírás

1 Ajánlati felhívás módosítása K-0133-H/2014 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/97 1

2 Beszerzés tárgya: Az Állatkert középtávú fejlesztésének célja egy komplex városi élménypark létrehozása, melyben helyet kap a Mesepark, mely főként az Állatkert jelenlegi gazdasági udvarán kialakítandó új interaktív gyermekszórakoztató központ, a régi állatkerti területtel és a létesítendő Pannon Parkkal határos Pannon Park, mely az Állatkert fejlesztési területének nagyobb részét elfoglaló kb. 6,2 hektáron elterülő, azegykori miocén kori Kárpát-medencei élővilágot bemutató állat- és növénykert, valamint kiszolgáló funkciókat,műemléki épületeket magába integráló egység. A Pannon Parkban kialakításra kerül egy zárt ökoszisztémakéntműködő Biodóm benne a Pannon Ősvadonnal és a vizes bemutatótereket összefogó Pannon-tengerAkváriummal és annak állattartó helyként funkcionáló külső és belső kifutói, illetve a teljes Állatkertetkiszolgáló Látogatóközpont, valamint kiszolgáló funkciók. Tervezési keretszerződés alapján feladat a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül apannon Park (mint közhasználatú épületegyüttes) létrehozásához kapcsolódóan teljes építési engedélyezésielőterv dokumentáció, teljes engedélyezési tervdokumentáció, teljes kivitelezési tervdokumentáció elkészítése,az engedélyezési eljárások lefolytatása, a Biodóm épületének átadásáig terjedő időszakra vonatkozó tervezőiművezetéssel, épületek és közlekedési útvonalak vonatkozásában, az ajánlati dokumentációban foglaltakszerint. A tervező feladata továbbá a Pannon Park fejlesztés építési ütemezhetőségének kidolgozása ésannak biztosítása, hogy a tervek alapján az egyes részek ütemezett megvalósítása biztosított lehessen. Akeretszerződésben ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes mennyiségben megjelölt összes feladatlehívására: a szerződéstervezet tételesen tartalmazza a fixen megrendelésre kerülő feladatokat, valamint külön,a megrendelőként szerződő ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozata alapján, a megkötendő keretszerződés szerint,az ajánlattétel során megajánlott ajánlati áron megrendelhető feladatokat (lehívható konkrét feladatok valamintkülön, mérnöknapidíjas egyedi megrendelés alapján elvégzendő feladatok). A tervezési feladatnak része a volt vidámparki meglévő épületek és objektumok (műemléki és/vagy megtarthatóelemek: pl.: hullámvasút-mesecsónak, körhinta, barlangvasút, lézerdodzsem, dodzsem) Pannon Parkba történőintegrálása vagy hasznosításának kidolgozása. A tervezés során figyelembe kell venni, hogy az épület energiaellátását legalább 35%%-ban megújuló energiávalkell biztosítani. Tervezési terület: A tervezési terület a volt Vidámpark két telke (hrsz.: 29732/5 és 29753), az ISZKI Országos ToxikológiaiIntézet telke (hrsz.: 29743), illetve a Varannó utca (hrsz.: 29742), a Hungária körúti felüljáró alatti zóna és afrancia út túloldalán található két telek, melyet az Állatkert jelenleg is használ (hrsz.: 29799, 29800) az ajánlatidokumentációban található helyszínrajz szerint. A tervezési terület két részre van osztva: első- és másodlagos tervezési területekre. Az elsődleges tervezésiterületen kell elhelyezni a Biodóm épületét a hozzá kapcsolódó háttérfunkciókkal és külső kifutókkal,az Biodómon belül az Ősvadont, az Pannon-tenger Akváriumot, a Látogatóközpontot, illetve itt kellmegoldani a szükséges parkolást is (ütemezés szerint), valamint ide tartozik a Toxikológia területe, ahovairoda- és háttérfunkciók tervezendőek. A parkolásra vonatkozó tervezői feladatok nem képezik tárgyát akeretszerződésnek. A másodlagos tervezési terület tartalma a Varannó utca, illetve a Hungária körúti felüljáróalatti és azon túl eső területek, valamint a régi Állatkert területe, a Széchenyi fürdő területe és a MÁV Állatkerttelhatáros területrészei. A másodlagos tervezési terület tekintetében a nyertes ajánlattevőként szerződő félfeladata az Állatkert és az új, kialakítandó területek összekapcsolására, valamint üzemi közlekedési útvonalakravonatkozó, külön mérnöknapidíjas egyedi megrendelés alapján elvégzendő feladatok. A fentiekre tekintettel a közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladatok az alábbiakat foglalják magukban: 1. Fix, lehívásra kerülő feladatok: 1.1. Biodóm engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és árazatlan költségvetés elkészítése az alábbiak szerint: a) Pannon ősvadon épületrész engedélyezési előterv szinten, engedélyezhetőségéhez szükségeskidolgozottsággal. b) Pannon-tenger Akvárium épületrész engedélyezési tervdokumentáció szinten c) Látogatóközpont engedélyezési tervdokumentáció szinten d) Műemléki vagy megtartandó épületrészek integrálása és felújjításának megtervezése (pl.: barlangvasút,dodzsem) Az engedélyezési eljárások nyomonkövetése. Biodóm jelen feladat vonatkozásában: m² + 6%% lefedett területtel rendelkező, legmagasabbpontján minimum 30 maximum 40 méter magasságot elérő, nagyfesztávolságú héjfelületekből kialakított,részben a felszínén is látogatóközlekedésre alkalmas, az EAZA állattartási irányelveinek megfelelőállattartó helyeket, növénygyűjteményt, belső folyót, üzemeltetési területeket, egyéb kiszolgáló funkciókat(500 fő befogadóképességű vendéglátó funkciót magába foglaló) és irodákat is magában foglaló, zártökoszisztémaként működő épület. Két fő egységre tagolódik: Pannon Ősvadonra és Pannon-tengerAkváriumra. Külön épületben vagy épületrészben kap helyet a Látogatóközpont, melynek kapcsolódnia kell abiodómhoz. A Látogatóközpont a teljes Állatkertet kiszolgálja, az Állatkert különböző részlegeibe érkező, onnantávozó látogatókat kezeli, az ehhez szükséges infrastruktúrával ellátott. A Pannon-tenger Akvárium nagyrésztvizes (édes-, brakk és sós) bemutatóterekből áll, kiállítás-tematikailag és technológiailag egyaránt szervesenkapcsolódik a Biodóm Pannon Ősvadon részéhez. Ehhez a központi elemhez kapcsolódnak a külső látogatóútvonalak és külső állattartó helyek, kifutók min m² felülettel. A Toxikológia vagy a Biodóm épületébenbiztosítani kell jelenleg a régi állatkerti területeken meglévő funkciók elhelyezését (iroda, raktár/tároló, kiszolgálóterületek, takarmánykonyha, hulladékgyűjtés- és kezelés). Fenti területeken túl, a tervezés során az épületekben biztosítani kell az épületek ellátásához szükségesgépészeti és elektromos területeket, valamint további 3,000 m² diszpozibilis kiszolgáló területet. Tervező feladata a Pannon Park fejlesztési programkoncepciójának a véglegesítése és elfogadtatása amegrendelőként szerződő ajánlatkérővel, a Pannon Park programkoncepcióját megvalósító állatkertészeti,építészeti, statika, gépészeti, elektromos, kert- és tájépítészeti tervezése. A Látogatóközpontnak LEED vagy BREEAM minősítésnek meg kell felelnie, javaslatot kell tenni a minősítésttípusára és szintjére. A minősítés előkészítése és a minősítési eljárásban történő közreműködés is a feladatrészét képezi. A tervezett technológiáknak biztosítania kell a fejlesztés eredményeképpen létrejövő komplexum gazdaságosüzemeltethetőségét. A tervezés során figyelembe kell venni, hogy minden kiállítást akadálymentesen meg kell tudni közelíteni. A tervezés során figyelembe kell venni a vonatkozó, érvényes építési szabályozásokat. Az engedélyezésielőterv tartalma: Lehetővé kell tennie, az Pannon-tenger Akvárium és Látogatóközpont épületrészek engedélyezési terveinekvéglegesítését, ütemezett engedélyezhetőségét Alkalmasnak kell lennie a teljes koncepció bemutatására, szükség esetén szakmai zsűrivel történőelfogadtatására Az engedélyezési előtervet minimálisan olyan tartalommal kell elkészíteni, ami alkalmas a bel- és kültériállattartó kifutók kapcsolatának kialakítására A pályázó feladata, hogy az előtervben javaslatot adjon az épület szerkezeti kialakítására (főbb szerkezetirendszerek, volumenek). Gépészeti koncepció kidolgozása teljes gépészettel és elektromos ellátással 2. Lehívható konkrét feladatok: 2.1. Biodóm (Pannon-tenger Akváriumon és Látogatóközponton túli területek és épületrészek) teljesengedélyezési tervdokumentációjának és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése minimálisan a 312/2012 és191/2009 IX.15 Kormányrendelet tartalmi követelményeinek megfelelő tartalommal, az alábbiak szerint. a) Pannon ősvadon épületrész engedélyezési tervdokumentáció szinten b) Pannon ősvadon épületrész kiviteli tervdokumentáció szinten c) Pannon-tenger Pannon-tenger Akvárium épületrész kiviteli tervdokumentáció szinten d) Látogatóközpont kiviteli tervdokumentáció szinten e) AZ ISZKI Országos Toxikológiai Intézet épületére vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészítése irodai,raktár, kiszolgáló funkciók befogadásához A megtartandó, vagy áthelyezendő műemléki épületek beintegrálásának, felújításának vagyáthelyezésének megtervezése kiviteli tervdokumentáció szinten 2.3. Az engedélyezési eljárások nyomon követése. Kiviteli tervdokumentáció részeként a közbeszerzési jogszabályoknak megfelelő költségvetést kell készíteni. 3. Külön, mérnöknapidíjas egyedi megrendelés alapján elvégzendő feladatok: A keretszerződés hatálya alatt megrendelőként szerződő ajánlatkérő maximum 700 mérnöknap keretébenhívhat le egyedi feladatokat, a szerződésben meghatározott megrendelési folyamat alapján. E keretbőltörténő lehívással kerülhet megrendelésre a másodlagos tervezői területre, vagy az Állatkert régi területérevonatkozóan a régi és az új, kialakítandó területek összekapcsolására valamint üzemi közlekedési útvonalakravonatkozó javaslatok kidolgozása is. A külön, mérnöknapidíjas egyedi megrendelés alapján lehívható feladatok: A 3 fő egység a régi Állatkert, a Mesepark és a Pannon Park - látogatói és állattartási kapcsolatairavonatkozó engedélyezési (amennyiben jogszabály előírja) és kiviteli tervek készítése, beleértve mindenszükséges szakági tervet bontási tervezés és bontási engedélyeztetés környezetrendezési táj- és kerttervezés alternatív energiaellátással kapcsolatos tervezési feladatok régi Állatkertből kikerülő, kiürülő kiállítási területek áttervezése részletes KHV előkészítés (szükséges labor munkával) és az eljárás nyomon követése tervezői művezetés épületek tervezése látogatói és üzemi útvonalak tervezése Feladatok teljesítése: A terveket úgy kell elkészíteni, hogy azok megfeleljenek az építési beruházások közbeszerzésének részletesszabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete,valamint a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásainak. Az építési engedélyezési tervdokumentáció, azépítési kiviteli tervdokumentáció, és a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás indításához szükségestenderdokumentáció szakági terveit a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződéstervezetbenmeghatározott formátumban és példányszámban köteles leszállítani. Az engedélyes és kiviteli terveket, avonatkozó jogszabályoknak megfelelően az ajánlati dokumentációban meghatározott építmények tekintetébenkell elkészíteni. A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, a projekttelkapcsolatos háttér-információkat az ajánlati dokumentáció részletezi. A feladatvégzés nyelve magyar. Tervezett költség nettó HUF. 2

3 További információ, befejezetlen eljárás vagy Hirdetmény típusa: korrigendum/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Meghívásos Közzététel dátuma: Iktatószám: 16484/2014 CPV Kód: Ajánlatkérő: Fővárosi Állat- és Növénykert Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá Ajánlatkérő típusa: tartozó szerződések esetében) Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) Információ és on-line formanyomtatványok: TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását eredményezi, az egyenlő bánásmód elvének, valamint a beszerzés versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitűzött határidők módosítására. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Fővárosi Állat- és Növénykert Nemzeti azonosító (ha ismert): AK16926 Postai cím: Állatkerti körút Város: Budapest Postai irányítószám: 1146 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Kozó László Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): 3

4 A felhasználói oldal címe (URL): I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) x Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben Egyes ágazatok ) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Parklétrehozásához kapcsolódóan II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) Az Állatkert középtávú fejlesztésének célja egy komplex városi élménypark létrehozása, melyben helyet kap a Mesepark, mely főként az Állatkert jelenlegi gazdasági udvarán kialakítandó új interaktív gyermekszórakoztató központ, a régi állatkerti területtel és a létesítendő Pannon Parkkal határos Pannon Park, mely az Állatkert fejlesztési területének nagyobb részét elfoglaló kb. 6,2 hektáron elterülő, azegykori miocén kori Kárpát-medencei élővilágot bemutató állat- és növénykert, valamint kiszolgáló funkciókat,műemléki épületeket magába integráló egység. A Pannon Parkban kialakításra kerül egy zárt ökoszisztémakéntműködő Biodóm benne a Pannon Ősvadonnal és a vizes bemutatótereket összefogó Pannon-tengerAkváriummal és annak állattartó helyként funkcionáló külső és belső kifutói, illetve a teljes Állatkertetkiszolgáló Látogatóközpont, valamint kiszolgáló funkciók. Tervezési keretszerződés alapján feladat a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül apannon Park (mint közhasználatú épületegyüttes) létrehozásához kapcsolódóan teljes építési engedélyezésielőterv dokumentáció, teljes engedélyezési tervdokumentáció, teljes kivitelezési tervdokumentáció elkészítése,az engedélyezési eljárások lefolytatása, a Biodóm épületének átadásáig terjedő időszakra vonatkozó tervezőiművezetéssel, épületek és közlekedési útvonalak vonatkozásában, az ajánlati dokumentációban foglaltakszerint. A tervező feladata továbbá a Pannon Park fejlesztés építési ütemezhetőségének kidolgozása ésannak biztosítása, hogy a tervek alapján az egyes részek ütemezett megvalósítása biztosított lehessen. Akeretszerződésben ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes mennyiségben megjelölt összes feladatlehívására: a szerződéstervezet tételesen tartalmazza a fixen megrendelésre kerülő feladatokat, valamint külön,a megrendelőként szerződő ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozata alapján, a megkötendő keretszerződés szerint,az ajánlattétel során megajánlott ajánlati áron megrendelhető feladatokat (lehívható konkrét feladatok valamintkülön, mérnöknapidíjas egyedi megrendelés alapján elvégzendő feladatok). A tervezési feladatnak része a volt vidámparki meglévő épületek és objektumok (műemléki és/vagy megtarthatóelemek: pl.: hullámvasút-mesecsónak, körhinta, barlangvasút, lézerdodzsem, dodzsem) Pannon Parkba történőintegrálása vagy hasznosításának kidolgozása. A tervezés során figyelembe kell venni, hogy az épület energiaellátását legalább 35%-ban megújuló energiávalkell biztosítani. 4

5 Tervezési terület: A tervezési terület a volt Vidámpark két telke (hrsz.: 29732/5 és 29753), az ISZKI Országos ToxikológiaiIntézet telke (hrsz.: 29743), illetve a Varannó utca (hrsz.: 29742), a Hungária körúti felüljáró alatti zóna és afrancia út túloldalán található két telek, melyet az Állatkert jelenleg is használ (hrsz.: 29799, 29800) az ajánlatidokumentációban található helyszínrajz szerint. A tervezési terület két részre van osztva: első- és másodlagos tervezési területekre. Az elsődleges tervezésiterületen kell elhelyezni a Biodóm épületét a hozzá kapcsolódó háttérfunkciókkal és külső kifutókkal,az Biodómon belül az Ősvadont, az Pannon-tenger Akváriumot, a Látogatóközpontot, illetve itt kellmegoldani a szükséges parkolást is (ütemezés szerint), valamint ide tartozik a Toxikológia területe, ahovairoda- és háttérfunkciók tervezendőek. A parkolásra vonatkozó tervezői feladatok nem képezik tárgyát akeretszerződésnek. A másodlagos tervezési terület tartalma a Varannó utca, illetve a Hungária körúti felüljáróalatti és azon túl eső területek, valamint a régi Állatkert területe, a Széchenyi fürdő területe és a MÁV Állatkerttelhatáros területrészei. A másodlagos tervezési terület tekintetében a nyertes ajánlattevőként szerződő félfeladata az Állatkert és az új, kialakítandó területek összekapcsolására, valamint üzemi közlekedési útvonalakravonatkozó, külön mérnöknapidíjas egyedi megrendelés alapján elvégzendő feladatok. A fentiekre tekintettel a közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladatok az alábbiakat foglalják magukban: 1. Fix, lehívásra kerülő feladatok: 1.1. Biodóm engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és árazatlan költségvetés elkészítése az alábbiak szerint: a) Pannon ősvadon épületrész engedélyezési előterv szinten, engedélyezhetőségéhez szükségeskidolgozottsággal. b) Pannon-tenger Akvárium épületrész engedélyezési tervdokumentáció szinten c) Látogatóközpont engedélyezési tervdokumentáció szinten d) Műemléki vagy megtartandó épületrészek integrálása és felújjításának megtervezése (pl.: barlangvasút,dodzsem) Az engedélyezési eljárások nyomonkövetése. Biodóm jelen feladat vonatkozásában: m² + 6% lefedett területtel rendelkező, legmagasabbpontján minimum 30 maximum 40 méter magasságot elérő, nagyfesztávolságú héjfelületekből kialakított,részben a felszínén is látogatóközlekedésre alkalmas, az EAZA állattartási irányelveinek megfelelőállattartó helyeket, növénygyűjteményt, belső folyót, üzemeltetési területeket, egyéb kiszolgáló funkciókat(500 fő befogadóképességű vendéglátó funkciót magába foglaló) és irodákat is magában foglaló, zártökoszisztémaként működő épület. Két fő egységre tagolódik: Pannon Ősvadonra és Pannon-tengerAkváriumra. Külön épületben vagy épületrészben kap helyet a Látogatóközpont, melynek kapcsolódnia kell abiodómhoz. A Látogatóközpont a teljes Állatkertet kiszolgálja, az Állatkert különböző részlegeibe érkező, onnantávozó látogatókat kezeli, az ehhez szükséges infrastruktúrával ellátott. A Pannon-tenger Akvárium nagyrésztvizes (édes-, brakk és sós) bemutatóterekből áll, kiállítás-tematikailag és technológiailag egyaránt szervesenkapcsolódik a Biodóm Pannon Ősvadon részéhez. Ehhez a központi elemhez kapcsolódnak a külső látogatóútvonalak és külső állattartó helyek, kifutók min m² felülettel. A Toxikológia vagy a Biodóm épületébenbiztosítani kell jelenleg a régi állatkerti területeken meglévő funkciók elhelyezését (iroda, raktár/tároló, kiszolgálóterületek, takarmánykonyha, hulladékgyűjtés- és kezelés). Fenti területeken túl, a tervezés során az épületekben biztosítani kell az épületek ellátásához szükségesgépészeti és elektromos területeket, valamint további 3,000 m² diszpozibilis kiszolgáló 5

6 területet. Tervező feladata a Pannon Park fejlesztési programkoncepciójának a véglegesítése és elfogadtatása amegrendelőként szerződő ajánlatkérővel, a Pannon Park programkoncepcióját megvalósító állatkertészeti,építészeti, statika, gépészeti, elektromos, kert- és tájépítészeti tervezése. A Látogatóközpontnak LEED vagy BREEAM minősítésnek meg kell felelnie, javaslatot kell tenni a minősítésttípusára és szintjére. A minősítés előkészítése és a minősítési eljárásban történő közreműködés is a feladatrészét képezi. A tervezett technológiáknak biztosítania kell a fejlesztés eredményeképpen létrejövő komplexum gazdaságosüzemeltethetőségét. A tervezés során figyelembe kell venni, hogy minden kiállítást akadálymentesen meg kell tudni közelíteni. A tervezés során figyelembe kell venni a vonatkozó, érvényes építési szabályozásokat. Az engedélyezésielőterv tartalma: Lehetővé kell tennie, az Pannon-tenger Akvárium és Látogatóközpont épületrészek engedélyezési terveinekvéglegesítését, ütemezett engedélyezhetőségét Alkalmasnak kell lennie a teljes koncepció bemutatására, szükség esetén szakmai zsűrivel történőelfogadtatására Az engedélyezési előtervet minimálisan olyan tartalommal kell elkészíteni, ami alkalmas a bel- és kültériállattartó kifutók kapcsolatának kialakítására A pályázó feladata, hogy az előtervben javaslatot adjon az épület szerkezeti kialakítására (főbb szerkezetirendszerek, volumenek). Gépészeti koncepció kidolgozása teljes gépészettel és elektromos ellátással 2. Lehívható konkrét feladatok: 2.1. Biodóm (Pannon-tenger Akváriumon és Látogatóközponton túli területek és épületrészek) teljesengedélyezési tervdokumentációjának és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése minimálisan a 312/2012 és191/2009 IX.15 Kormányrendelet tartalmi követelményeinek megfelelő tartalommal, az alábbiak szerint. a) Pannon ősvadon épületrész engedélyezési tervdokumentáció szinten b) Pannon ősvadon épületrész kiviteli tervdokumentáció szinten c) Pannon-tenger Pannon-tenger Akvárium épületrész kiviteli tervdokumentáció szinten d) Látogatóközpont kiviteli tervdokumentáció szinten e) AZ ISZKI Országos Toxikológiai Intézet épületére vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészítése irodai,raktár, kiszolgáló funkciók befogadásához A megtartandó, vagy áthelyezendő műemléki épületek beintegrálásának, felújításának vagyáthelyezésének megtervezése kiviteli tervdokumentáció szinten 2.3. Az engedélyezési eljárások nyomon követése. Kiviteli tervdokumentáció részeként a közbeszerzési jogszabályoknak megfelelő költségvetést kell készíteni. 3. Külön, mérnöknapidíjas egyedi megrendelés alapján elvégzendő feladatok: A keretszerződés hatálya alatt megrendelőként szerződő ajánlatkérő maximum 700 mérnöknap keretébenhívhat le egyedi feladatokat, a szerződésben meghatározott megrendelési folyamat alapján. E keretbőltörténő lehívással kerülhet megrendelésre a másodlagos tervezői területre, vagy az Állatkert régi területérevonatkozóan a régi és az új, kialakítandó területek összekapcsolására valamint üzemi közlekedési útvonalakravonatkozó javaslatok kidolgozása is. A külön, mérnöknapidíjas egyedi megrendelés alapján lehívható feladatok: 6

7 A 3 fő egység a régi Állatkert, a Mesepark és a Pannon Park - látogatói és állattartási kapcsolatairavonatkozó engedélyezési (amennyiben jogszabály előírja) és kiviteli tervek készítése, beleértve mindenszükséges szakági tervet bontási tervezés és bontási engedélyeztetés környezetrendezési táj- és kerttervezés alternatív energiaellátással kapcsolatos tervezési feladatok régi Állatkertből kikerülő, kiürülő kiállítási területek áttervezése részletes KHV előkészítés (szükséges labor munkával) és az eljárás nyomon követése tervezői művezetés épületek tervezése látogatói és üzemi útvonalak tervezése Feladatok teljesítése: A terveket úgy kell elkészíteni, hogy azok megfeleljenek az építési beruházások közbeszerzésének részletesszabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete,valamint a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásainak. Az építési engedélyezési tervdokumentáció, azépítési kiviteli tervdokumentáció, és a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás indításához szükségestenderdokumentáció szakági terveit a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződéstervezetbenmeghatározott formátumban és példányszámban köteles leszállítani. Az engedélyes és kiviteli terveket, avonatkozó jogszabályoknak megfelelően az ajánlati dokumentációban meghatározott építmények tekintetébenkell elkészíteni. A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, a projekttelkapcsolatos háttér-információkat az ajánlati dokumentáció részletezi. A feladatvégzés nyelve magyar. Tervezett költség nettó HUF. II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) Nyílt x Meghívásos Gyorsított meghívásos Tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Versenypárbeszéd IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően, adott esetben) K-0133-H/2014 7

8 IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert) Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP OJS esender x Bejelentkezés: Hirdetmény hivatkozási száma: (év és a dokumentum száma) IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben) Hirdetmény száma a HL-ben: 2014 /S /07/12 (nap/hónap/év) IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja: 2014/07/08 (nap/hónap/év) VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van) Befejezetlen eljárás Javítás x További információ VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van) A közbeszerzési eljárást megszüntették. A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. Nem került sor szerződés odaítélésére. Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik. VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó, illetve megadandó szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára & és a bekezdés számára) VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása x A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak. Mindkettő VI.3.2) Az eredeti hirdetményben x A megfelelő pályázati dokumentációban (a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban) Mindkettőben (a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban) VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben) A szöveg módosítandó része: A következő helyett: 8

9 Helyesen: III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, ha: M1.) a részvételi felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben összesen nem rendelkezik az alábbi,befejezett munkákra vonatkozó, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (1) (2) bekezdés szerint igazolt,szerződésszerűen befejezett, az alábbi feltételeknek megfelelő referenciákkal: 7.) Legalább 1 db liter édes és legalább 1 db liter sós vizű, min. napi 600 m³ vízmennyiségkezelésével járó állattartási kiállítást tartalmazó akváriummal rendelkező beruházás technológiai és/vagykiállítás tervezése, és, mely az elmúlt 6 évben valósult meg Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, ha: M1.) a részvételi felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben összesen nem rendelkezik az alábbi,befejezett munkákra vonatkozó, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (1) (2) bekezdés szerint igazolt,szerződésszerűen befejezett, az alábbi feltételeknek megfelelő referenciákkal: 7.) Legalább 1 db liter édes és legalább 1 db liter sós vizű, min. napi 600 m³ vízmennyiségkezelésével járó állattartási kiállítást tartalmazó akváriummal rendelkező beruházás technológiai és/vagykiállítás tervezése, mely az elmúlt 6 évben valósult meg III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, ha: M2.) A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel: h) legalább 1 fő szakirányú egyetemi építészmérnök és környezettudatos építés szakmérnöki vagy azzalrokon osztott képzésben mesterfokozattal rendelkező mérnök az adott területen igazolt legalább 5 évesvezetőtervezői és szakértői tevékenység. Diploma megszerzése a következő egyetemeken képzésein, vagyazzal egyenrangú képzésben: vagy a többciklusú képzési rendszert megelőző hagyományos képzésben szerzett egyetemi diplomával, adiploma megszerzése után a környezettudatos építészmérnök területen igazolt legalább 5 éves vezető tervezőiés szakértői tevékenység n) minimum összesen m² alapterületű üvegház tervezése, vagy üzemeltetése során szerzetttapasztalattal rendelkező kert vagy tájépítész mérnök l) és legalább 1 fő LEED BD+C Akkreditált Szakértő Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, ha: M2.) A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel: h) legalább 1 fő szakirányú, építészmérnök vagy azzal egyenértékű felsőfokú osztott 9

10 képzésben mesterfokozattal (vagy korábbi felsőfokú képzési rendszerben egységes osztatlan mesterképzésben, vagy azzal egyenértékű képzésben szerzett fokozattal) és környezettudatos építés szakmérnöki vagy azzal egyenértékű felsőfokú osztott képzésben mesterfokozattal (vagy korábbi felsőfokú képzési rendszerben egységes osztatlan mesterképzésben, vagy azzal egyenértékű képzésben szerzett fokozattal) rendelkező mérnök. Építészmérnök esetében legalább 5 éves vezető tervezői gyakorlat, környezettudatos építés szakmérnök esetében környezettudatos építés szakterületen legalább 5 éves tervezői és/vagy szakértői gyakorlat szükséges. n) legalább 1 fő, minimum egy darab legalább m² alapterületű üvegház tervezése, vagy üzemeltetése során szerzett tapasztalattal rendelkező kertészmérnök vagy tájépítész vagy tájépítész mérnök szakképzettségű tervező l) legalább 1 fő LEED BD+C Akkreditált Szakértő VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.3) További információk 30.) A részvételi jelentkezések felbontásának helye: Hely: Tender-Világ Kft Budapest, Nagymező u. 19.III/5. szám alatti irodája., A bontási eljárás a Kbt. 62. (5) rendelkezései szerint történik. Ideje: napja11:00 óra. 30.) A részvételi jelentkezések felbontásának helye: Hely: Tender-Világ Kft Budapest, Nagymező u. 19.III/5. szám alatti irodája., A bontási eljárás a Kbt. 62. (5) rendelkezései szerint történik. Ideje: napja 10:00 óra. VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben) A módosítandó adatok: A következő helyett: Helyesen: IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei 2014/08/08 (nap/hónap/év) 11 : 00 (időpont ) 2014/08/26 (nap/hónap/év) 10 : 00 (időpont ) IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 2014/08/08 (nap/hónap/év) 11 : 00 (időpont ) 2014/08/26 (nap/hónap/év) 10 : 00 (időpont ) VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben) 10

11 A módosítandó szövegrész (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben) A beírandó szöveg helye: A beírandó szöveg: VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) A részvételi felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pontja korábban már módosításra került a TED 2014/S számú korrigendummal. VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2014/08/11 (nap/hónap/év) 11

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY Mósodító hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 A Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda (1146 Budapest, Állatkerti krt. 11.) komplex gépészeti korszerűsítése: Termálvízellátás, hidegvízellátás, vízgépház,

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 MKB12/2016 Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés keretében, a környezetvédelmi termékdíjról szóló

Részletesebben

Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan

Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/82 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Kék pólók beszerzése MÁV Csoport részére adásvételi keretszerződés keretében

Kék pólók beszerzése MÁV Csoport részére adásvételi keretszerződés keretében Kék pólók beszerzése MÁV Csoport részére adásvételi keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Kék pólók beszerzése MÁV Csoport részére adásvételi keretszerződés keretében. A keretszerződés

Részletesebben

Szállítási keretszerződés egy- és háromfázisú, hatásos, közvetlen csatlakozású hagyományos és előrefizetős villamos fogyasztásmérők beszerzésére

Szállítási keretszerződés egy- és háromfázisú, hatásos, közvetlen csatlakozású hagyományos és előrefizetős villamos fogyasztásmérők beszerzésére Szállítási keretszerződés egy- és háromfázisú, hatásos, közvetlen csatlakozású hagyományos és előrefizetős villamos fogyasztásmérők beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/106 1 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Földgáz beszerzése a 2015. július 01-től 2016. június 30-ig tartó időszakra

Földgáz beszerzése a 2015. július 01-től 2016. június 30-ig tartó időszakra Földgáz beszerzése a 2015. július 01-től 2016. június 30-ig tartó időszakra Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/51 A Magyar Földgáztároló Zrt. részére technológiai célú és saját felhasználásra, technológiai

Részletesebben

KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 számú projekt megvalósításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében

KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 számú projekt megvalósításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 számú projekt megvalósításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85 Miskolc és Térsége Települési

Részletesebben

Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: 4611/Veszprém/2014 - Különféle orvosi műszerek és eszközök beszerzése - TIOP 2.2.5-09/1-2010-0006 Témafelelős: Kelety Gábor Igazgató Telefonszám: 237-1150 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Adásvételi

Részletesebben

Mód - VOLÁNBUSZ Zrt. - Turista kivitelű autóbuszok. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/138

Mód - VOLÁNBUSZ Zrt. - Turista kivitelű autóbuszok. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/138 Mód - VOLÁNBUSZ Zrt. - Turista kivitelű autóbuszok Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/138 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés turista kivitelű autóbuszok beszerzésére. Adásvételi szerződés turista

Részletesebben

Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása és mobiltelefonok beszerzése tárgyú részvételi felhívás módosítása

Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása és mobiltelefonok beszerzése tárgyú részvételi felhívás módosítása Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása és mobiltelefonok beszerzése tárgyú részvételi felhívás módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/131 Keretmegállapodás a közös ajánlatkérő tagok részére mobil

Részletesebben

ED-rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan különféle informatikai eszközök megrendelése - ajánlati felhívás 1. számú módosítása

ED-rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan különféle informatikai eszközök megrendelése - ajánlati felhívás 1. számú módosítása ED-rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan különféle informatikai eszközök megrendelése - ajánlati felhívás 1. számú módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Szállítási szerződés az ED-rendszer bevezetéséhez

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM "Semmelweis Egyetemen keletkező vegyi/fizikai tulajdonságai miatt veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, gyűjtéshez szükséges csereedények biztosítása, eseti csomagolás és veszélyes áru jelölések

Részletesebben

Szakértői szolgáltatás beszerzése a referenciaintézményi minősítésre bejelentkezett intézmények minősítése érdekében- Korrigendum 1.

Szakértői szolgáltatás beszerzése a referenciaintézményi minősítésre bejelentkezett intézmények minősítése érdekében- Korrigendum 1. Szakértői szolgáltatás beszerzése a referenciaintézményi minősítésre bejelentkezett intézmények minősítése érdekében- Korrigendum 1. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/16 Szakértői szolgáltatás beszerzése

Részletesebben

Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/31 Lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák emblémával, felirattal, 100 L méret: 2*150*400*1000 (mm) - 100 db/gyűjtőzsák

Részletesebben

Különféle kisgépek beszerzése a pályavasút működtetéséhez - ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása

Különféle kisgépek beszerzése a pályavasút működtetéséhez - ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása Különféle kisgépek beszerzése a pályavasút működtetéséhez - ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23 Ssz. Gép megnevezése, darab 1 Benzinmotoros aláverő-bontókalapács

Részletesebben

Visszavonás - Betegélelmezési szolgáltatás nyújtása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45

Visszavonás - Betegélelmezési szolgáltatás nyújtása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45 Visszavonás - Betegélelmezési szolgáltatás nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45 1 Beszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés - Betegélelmezési szolgáltatás nyújtása a B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 128. Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 128. Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2010 / 128 Városi Kórház Keszthely Szolgáltatással vegyes

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/47

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/47 KEF Irányító és Logisztikai Központ kiviteli terveinek elkészítése és a beruházás kivitelezése vállalkozási szerződés keretében tárgyú felhívásban a benyújtási határidő módosítása Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

(SG-883) Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén üzemelő közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetése és bővítése - módosítás (1)

(SG-883) Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén üzemelő közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetése és bővítése - módosítás (1) (SG-883) Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén üzemelő közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetése és bővítése - módosítás (1) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/131 1 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

KMG és Csonka kompresszorok beszerzése Ajánlatí felhívás módosítás T-208/14

KMG és Csonka kompresszorok beszerzése Ajánlatí felhívás módosítás T-208/14 KMG és Csonka kompresszorok beszerzése Ajánlatí felhívás módosítás T-208/14 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 KMG és Csonka kompresszorok beszerzése 537 db / 36 hónap mennyiségben. A fentiekben meghatározott

Részletesebben

"A Fővárosi Törvényszék három épületének takarítási munkái" - módosító hirdetmény

A Fővárosi Törvényszék három épületének takarítási munkái - módosító hirdetmény "A Fővárosi Törvényszék három épületének takarítási munkái" - módosító hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45 Vállalkozási szerződés a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Budapesti II. és III.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlatkérőnek a TED 2016/S 009-011177 és KÉ-27617/2015 számú hirdetményei módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 1 Beszerzés

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM 11. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

MÁV_Háztartás-vegyipari termékek adásvétele letéti raktárszerződés keretében.

MÁV_Háztartás-vegyipari termékek adásvétele letéti raktárszerződés keretében. MÁV_Háztartás-vegyipari termékek adásvétele letéti raktárszerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/20 Háztartás vegyipari termékek keretösszege: nettó: 300 000 000 HUF -40%% értékbeli eltéréssel.

Részletesebben

Egyen-formaruhák beszerzése a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. részére

Egyen-formaruhák beszerzése a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. részére Egyen-formaruhák beszerzése a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/13 A keretszerződés 974 800 000 HUF + ÁFA összegben kerül megkötésre. Ajánlatkérők fenntartják a jogot,

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM A MÁV-START Zrt. 25 db 480 sorozatú villamos mozdonyába ERTMS/ETCS Level 2. típusú fedélzeti berendezés szállítása, a nemzeti biztosító (B osztályú) rendszerekhez történő hozzárendelése, üzembe helyezése

Részletesebben

Ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása (Takarítási szolgáltatások)

Ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása (Takarítási szolgáltatások) Ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása (Takarítási szolgáltatások) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 Az Ajánlatkérő székhelyén és telephelyein (23.762 nm) teljes körű általános és egészségügyi

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148 Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható kombinált gyűjtésű elektronikai berendezések hulladékainak (EWC 200136, EWC 160214, EWC 200135*, EWC 160213*, EWC 160216)

Részletesebben

CNG gáztender korrigendum

CNG gáztender korrigendum CNG gáztender korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/137 41 db CNG üzemű helyi személyszállítást végző autóbuszainak ellátásához keres CNG üzemanyag ellátásra Ajánlattevőt úgy, hogy a nyertes Ajánlattevő

Részletesebben

Hirdetmény visszavonása

Hirdetmény visszavonása Hirdetmény visszavonása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/112 1. rész: 3 db 16 m3-es hulladékgyűjtő jármű, 1 db konténer szállító jármű és hozzá tartozó 1 db pótkocsi 2. rész: 1 db hidraulikus homlokrakodó

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 ELI-ALPS nagyprojekt P4 ker. a kut-i nagyberendezésnek helyet adó és az ÚSzT ker. megvalósuló kutatóközpont mechanikai, elektronikai és optikai műhelyei számára gépek, műszerek, berendezések, kiegészítők,

Részletesebben

Új és használt gépjárművek bérlete, teljes körű flottaüzemeltetés és kapcsolódó gépjármű- nyilvántartó szoftver működtetése

Új és használt gépjárművek bérlete, teljes körű flottaüzemeltetés és kapcsolódó gépjármű- nyilvántartó szoftver működtetése Új és használt gépjárművek bérlete, teljes körű flottaüzemeltetés és kapcsolódó gépjármű- nyilvántartó szoftver működtetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/11 A) Összesen 838 db új vagy használt gépjármű

Részletesebben

közcélú zöldterületek felmérésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68

közcélú zöldterületek felmérésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 közcélú zöldterületek felmérésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 1 Beszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés a FŐKERT Nonprofit Zrt. által fenntartott kiemelt, nem kiemelt közcélú zöldterületekintegrált,

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148 Az MH repülőeszközeinek és szárazföldi szaktechnikai eszközeinek üzemeltetéséhez, javításához szükséges kenőanyagok és speciális folyadékok beszerzése 2016-2018. években Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148

Részletesebben

az ajánlatkérő kezelésében lévő egyes ingatlanok komplex üzemeltetése és takarítása két részteljesítésben

az ajánlatkérő kezelésében lévő egyes ingatlanok komplex üzemeltetése és takarítása két részteljesítésben az ajánlatkérő kezelésében lévő egyes ingatlanok komplex üzemeltetése és takarítása két részteljesítésben Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/134 Vállalkozási szerződés keretében az ajánlatkérő kezelésében

Részletesebben

REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás - KEOP eszközbeszerzés - Korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43

REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás - KEOP eszközbeszerzés - Korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás - KEOP eszközbeszerzés - Korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 1 Beszerzés tárgya: A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0003 azonosítószámú, A REGIO-KOM

Részletesebben

Beton terelőfal és korlát építése, a fizikai elválasztás korszerűsítése az M3, M5 és M7 autópályákon - korrigendum

Beton terelőfal és korlát építése, a fizikai elválasztás korszerűsítése az M3, M5 és M7 autópályákon - korrigendum Beton terelőfal és korlát építése, a fizikai elválasztás korszerűsítése az M3, M5 és M7 autópályákon - korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/48 1 Beszerzés tárgya: Építési engedélyezési eljárás

Részletesebben

Visszavonás - DRV - Mobil. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/137

Visszavonás - DRV - Mobil. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/137 Visszavonás - DRV - Mobil Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/137 1 Beszerzés tárgya: Mobilkommunikációs szolgáltatások beszerzése (A mobil távközlési szolgáltatás a nyílt mobil rádiótelefon-hálózaton nyújtott

Részletesebben

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

SAP támogatás/2012. - eljárást megindító hirdetmény 1. számú módosítása

SAP támogatás/2012. - eljárást megindító hirdetmény 1. számú módosítása SAP támogatás/2012. - eljárást megindító hirdetmény 1. számú módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/122 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérőnél üzembe helyezett

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/90

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/90 Keretmegállapodás keretében a KÖZOP-hoz illeszkedő projekttel kapcsolatos PR- és tájékoztatásitevékenység ellátása a magyar-román és a magyar-szlovák határszakaszokon - ajánlati felhívás visszavonása Közbeszerzési

Részletesebben

Radiológiai berendezések beszerzése - KORR

Radiológiai berendezések beszerzése - KORR Radiológiai berendezések beszerzése - KORR Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Adásvételi szerződés a Struktúraváltást támogató fejlesztés a Gróf Esterházy Kórházban elnevezésű TIOP 2.2.6/12/1/B-2013-0020

Részletesebben

Korringendum - Különféle élelmiszerek beszerzése 7 részben

Korringendum - Különféle élelmiszerek beszerzése 7 részben Korringendum - Különféle élelmiszerek beszerzése 7 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Vonatkozó jogszabályok szerinti minőségi követelményeknek megfelelő élelmiszerek beszerzése 7 részben a

Részletesebben

Laboratóriumi reagensek beszerzése gépkihelyezéssel korrigendum

Laboratóriumi reagensek beszerzése gépkihelyezéssel korrigendum Laboratóriumi reagensek beszerzése gépkihelyezéssel korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 2 éves határozott idejű adásvételi szerződés keretei között laboratóriumi reagens szállítása és a

Részletesebben

Könyvkiadás-módosítás2

Könyvkiadás-módosítás2 Könyvkiadás-módosítás2 Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Keretmegállapodás megkötése hagyományos és elektronikus formátumú könyvkiadási szolgáltatás (egyetemi tankönyvek, jegyzetek, oktatási és kutatási

Részletesebben

Munka- és védőruha valamint munkavédelmi lábbeli beszerzése/2013.

Munka- és védőruha valamint munkavédelmi lábbeli beszerzése/2013. Munka- és védőruha valamint munkavédelmi lábbeli beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/49 Ajánlatkérő szállítási keretszerződést kíván kötni, az alábbiak szerinti három részajánlat vonatkozásában:

Részletesebben

Semmelweis Egyetem egészségügyi intézményei részére textiltermékek gyártása, szállítása tárgyú ajánlati felhívás módosítása

Semmelweis Egyetem egészségügyi intézményei részére textiltermékek gyártása, szállítása tárgyú ajánlati felhívás módosítása Semmelweis Egyetem egészségügyi intézményei részére textiltermékek gyártása, szállítása tárgyú ajánlati felhívás módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Semmelweis Egyetem egészségügyi intézményei

Részletesebben

Korrigendum-Tetra rádiók beszerzése-országos Mentőszolgálat részére

Korrigendum-Tetra rádiók beszerzése-országos Mentőszolgálat részére Korrigendum-Tetra rádiók beszerzése-országos Mentőszolgálat részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/67 -Tetra kézi rádió - 100 db Egy készlet tartalma: 1 db Tetra kézi rádió 1 db antenna 2 db akkumulátor

Részletesebben

Ajánlati felhívás hirdetmény visszavonása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148

Ajánlati felhívás hirdetmény visszavonása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148 Ajánlati felhívás hirdetmény visszavonása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148 1 Beszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására, az alábbi - részenként

Részletesebben

Visszavonás_FORSTER Központ_Faápolás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5

Visszavonás_FORSTER Központ_Faápolás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Visszavonás_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 1 Beszerzés tárgya: Vállalkozási keretszerződés a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ vagyonkezelésében

Részletesebben

Eszközbeszerzés - visszavonás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/99

Eszközbeszerzés - visszavonás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/99 Eszközbeszerzés - visszavonás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/99 1 Beszerzés tárgya: 01. rész: Információ technológiai eszközök 1 darab új számítógép (komplett asztali pc) 1 darab új multifunkcionalis

Részletesebben

5 db személygépkocsi határidős adásvétele (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90

5 db személygépkocsi határidős adásvétele (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 5 db személygépkocsi határidős adásvétele (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 1 Beszerzés tárgya: A közbeszerzés tárgya: 5 darab személygépkocsi beszerzése. A BESZERZENDŐ

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 KEOP-1.1.1/C/13-2013-0040 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan komposztáló ládák és hulladékgyűjtő edények beszerzése szállítási szerződés keretében tárgyú eljárás ajánlati felhívásának módosítása Közbeszerzési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/94

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/94 "Sümeg és térsége szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása" című, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0084 azonosító számú projekt keretében a FIDIC sárga könyv hivatalos magyar nyelvű fordítása szerinti kivitelezéssel

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Szállítási szerződés keretében a Hernád völgye hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel elnevezésű KEOP-1.1.1/C/13-2013-0042 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/148

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/148 Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén -szemléletformálás, nyilvánosság

Részletesebben

Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. )

Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Korm. r. 23. (4) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában

Részletesebben

KEOP-2.1.3/11-2013-0001 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73

KEOP-2.1.3/11-2013-0001 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73 KEOP-2.1.3/11-2013-0001 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés a KEOP-2.1.3/11-2013-0001 azonosítószámú

Részletesebben

Élelmiszer és kellékanyag beszerzés a Miskolci Turisztikai Kft-nél hirdetmény módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/102

Élelmiszer és kellékanyag beszerzés a Miskolci Turisztikai Kft-nél hirdetmény módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/102 Élelmiszer és kellékanyag beszerzés a Miskolci Turisztikai Kft-nél hirdetmény módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/102 1 Beszerzés tárgya: Élelmiszer és kellékanyag beszerzés a Miskolci Turisztikai

Részletesebben

Újbuda - Parkolás - Karbantartás - Korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Újbuda - Parkolás - Karbantartás - Korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Újbuda - Parkolás - Karbantartás - Korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda közigazgatási területén a fizető parkolási

Részletesebben

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Adásvételi szerződés az ajánlatkérő által Szállítójárművek és felépítmények beszerzése a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 iktatószámú, Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének Továbbfejlesztése

Részletesebben

Az Almási Balogh Pál Kórház infrastrukturafejlesztése szolgáltatási feltételeinek racionalizálása érdekében

Az Almási Balogh Pál Kórház infrastrukturafejlesztése szolgáltatási feltételeinek racionalizálása érdekében Az Almási Balogh Pál Kórház infrastrukturafejlesztése szolgáltatási feltételeinek racionalizálása érdekében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/93 Az Almási Balogh Pál Kórház infrastrukturafejlesztése szolgáltatási

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23 Vállalkozási szerződés a 76. sz. főút 11,5t-s burkolat-megerősítés a 27+217-53+933 km sz. közötti szakasz - kiegészítő munkák tervezése, engedélyeztetése és építése tárgyában - korrigendum Közbeszerzési

Részletesebben

Korrigendum - Keretszerződés irodabútorok és egyéb kiegészítő bútorok szállítása tárgyában a Kormányablakok egységes arculatának megvalósításában

Korrigendum - Keretszerződés irodabútorok és egyéb kiegészítő bútorok szállítása tárgyában a Kormányablakok egységes arculatának megvalósításában Korrigendum - Keretszerződés irodabútorok és egyéb kiegészítő bútorok szállítása tárgyában a Kormányablakok egységes arculatának megvalósításában Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 1 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Korrigendum - "Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására"

Korrigendum - Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására Korrigendum - "Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására" Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/48 1. rész: Kukás felépítmény

Részletesebben

Mobiltelefon szolgáltatás és adatkommunikáció, továbbá igénybevételükhöz szükséges eszközök és kellékei beszerzése - módosítás

Mobiltelefon szolgáltatás és adatkommunikáció, továbbá igénybevételükhöz szükséges eszközök és kellékei beszerzése - módosítás Mobiltelefon szolgáltatás és adatkommunikáció, továbbá igénybevételükhöz szükséges eszközök és kellékei beszerzése - módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Mobiltelefonok, azok tartozékai, GSM

Részletesebben

Lengéscsillapítók javítása - TED-be történő feladáskor a III.1.3 pont második fele nem kerül megjelenítésre

Lengéscsillapítók javítása - TED-be történő feladáskor a III.1.3 pont második fele nem kerül megjelenítésre Lengéscsillapítók javítása - TED-be történő feladáskor a III.1.3 pont második fele nem kerül megjelenítésre Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/51 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

TIOP 2.2.6. projekt, eszközbeszerzés, 2.számú módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73

TIOP 2.2.6. projekt, eszközbeszerzés, 2.számú módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73 TIOP 2.2.6. projekt, eszközbeszerzés, 2.számú módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés keretében a TIOP 2.2.6 pályázathoz kapcsolódóan a Fejér Megyei Szent

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM Hatékony árvízvédelem Vácon Árvízvédelmi mű építése FIDIC piros könyv szerint a Duna 1677,94 és az 1679,70 fkm szelvényei között a KEOP-2.1.2/2F/09-11-2012-0006 azonosító számú projekt keretében. tájékozatató

Részletesebben

MÓD_II_BAZ_Eszköz. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46

MÓD_II_BAZ_Eszköz. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 MÓD_II_BAZ_Eszköz Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés az Észak-Magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása

Részletesebben

Orvosi műszerek beszerzése - korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115

Orvosi műszerek beszerzése - korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115 Orvosi műszerek beszerzése - korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115 1 Beszerzés tárgya: I. részajánlati kör: Radiológiai berendezések: - 1 db Digitális mennyezeti sínes felvételi röntgen berendezés

Részletesebben

MÁV Csoport hálózati szintű munka-, védőruházat körébe tartozó munka- és védőruházati termékek beszerzése

MÁV Csoport hálózati szintű munka-, védőruházat körébe tartozó munka- és védőruházati termékek beszerzése MÁV Csoport hálózati szintű munka-, védőruházat körébe tartozó munka- és védőruházati termékek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/13 A keretszerződés 484.707.549,- Ft + ÁFA összegben kerül megkötésre.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115 Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház székhelyén, a Szent Ferenc kórházrészen, valamint a diósgyőri telephelyen teljes körű takarítási feladatok ellátása- 2. számú módosítás Közbeszerzési

Részletesebben

Gépjárművek karbantartása/2014. - 4. számú módosítás

Gépjárművek karbantartása/2014. - 4. számú módosítás Gépjárművek karbantartása/2014. - 4. számú módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/41 Vállalkozási keretszerződés az ajánlatkérő telephelyein megtalálható saját tulajdonú gépjárműveinek karbantartása,

Részletesebben

Csontsebészeti implantátumok 12 hónapra konszignációs raktár üzemeltetésével

Csontsebészeti implantátumok 12 hónapra konszignációs raktár üzemeltetésével Csontsebészeti implantátumok 12 hónapra konszignációs raktár üzemeltetésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/82 Rész Megnevezés Mennyiség (db) I. Alátétek 470 II. Corticalis csavarok 2 128 III. Spongiosa

Részletesebben

orvosi eszközök beszerzése a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0029 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum)

orvosi eszközök beszerzése a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0029 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum) orvosi eszközök beszerzése a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0029 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés keretében

Részletesebben

Gépjárművek karbantartása/2014.

Gépjárművek karbantartása/2014. Gépjárművek karbantartása/2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/29 Vállalkozási keretszerződés az ajánlatkérő telephelyein megtalálható saját tulajdonú gépjárműveinek karbantartása, javítása, alkatrész

Részletesebben

Korrigendum - Energiamegtakarítást célzó, röntgen diagnosztikai berendezések beszerzése tárgyban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76

Korrigendum - Energiamegtakarítást célzó, röntgen diagnosztikai berendezések beszerzése tárgyban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Korrigendum - Energiamegtakarítást célzó, röntgen diagnosztikai berendezések beszerzése tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 1 Beszerzés tárgya: Tárgya: KEOP 5.6.0/E/15 azonosító számú Egészségügyi

Részletesebben

Adásvételi szerződés bioanalitikus (labor) eszközök beszerzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101

Adásvételi szerződés bioanalitikus (labor) eszközök beszerzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Adásvételi szerződés bioanalitikus (labor) eszközök beszerzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Eljárás fajtája: 1. Gázkromatográf (1 darab) 2. Gőztér mintaadagoló

Részletesebben

Korrigendum-Fővárosi Vízművek Zrt.által üzemeltetett BKSZTT telephelyén működő kogenerációs erőmű karbantartása és hibaelhárítása, javítása

Korrigendum-Fővárosi Vízművek Zrt.által üzemeltetett BKSZTT telephelyén működő kogenerációs erőmű karbantartása és hibaelhárítása, javítása Korrigendum-Fővárosi Vízművek Zrt.által üzemeltetett BKSZTT telephelyén működő kogenerációs erőmű karbantartása és hibaelhárítása, javítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/31 1 Beszerzés tárgya: Karbantartási

Részletesebben

Hajók ki- és berakodását szolgáló, kikötői üzemidőszakban fixen telepített markoló beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71

Hajók ki- és berakodását szolgáló, kikötői üzemidőszakban fixen telepített markoló beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Hajók ki- és berakodását szolgáló, kikötői üzemidőszakban fixen telepített markoló beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 1 Beszerzés tárgya: Hajók ki- és berakodását szolgáló, kikötői üzemidőszakban

Részletesebben

Selye János Kórház és Rendelőintézet részére TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0036 pályázat keretében történő orvosi eszköz beszerzése.

Selye János Kórház és Rendelőintézet részére TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0036 pályázat keretében történő orvosi eszköz beszerzése. Selye János Kórház és Rendelőintézet részére TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0036 pályázat keretében történő orvosi eszköz beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/114 1 Adásvételi szerződés a Selye János

Részletesebben

Adásvételi szerződés keretében a TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0001 azonosító jelű projektben orvosi műszerek beszerzése - módosítás

Adásvételi szerződés keretében a TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0001 azonosító jelű projektben orvosi műszerek beszerzése - módosítás Adásvételi szerződés keretében a TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0001 azonosító jelű projektben orvosi műszerek beszerzése - módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Adásvételi szerződés keretében A súlyponti

Részletesebben

Őrzés védelmi szolgáltatás beszerzése ajánlatkérő részére vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/19

Őrzés védelmi szolgáltatás beszerzése ajánlatkérő részére vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/19 Őrzés védelmi szolgáltatás beszerzése ajánlatkérő részére vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/19 1 Beszerzés tárgya: A Szent Borbála Kórház két telephelyén ( II-es és III-as

Részletesebben

DDOP-2.1.1/H-12-2012-0004 azonosítószámú pályázatának keretében: eszközszállítás - korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26

DDOP-2.1.1/H-12-2012-0004 azonosítószámú pályázatának keretében: eszközszállítás - korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 DDOP-2.1.1/H-12-2012-0004 azonosítószámú pályázatának keretében: eszközszállítás - korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés Balatonmária Szépség és Egészségcentrum

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem 400ágyas klinika felújításának keretében - 3- korrigendum

Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem 400ágyas klinika felújításának keretében - 3- korrigendum Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem 400ágyas klinika felújításának keretében - 3- korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/70 Szerződés típusa: Adásvételi szerződés. Szerződés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/23

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/23 Karbantartási szerződés PET/CT berendezés teljeskörű karbantartására, PET/MR berendezés karbantartására és hibajavítására, a Berendezések folyamatos üzemképességének biztosítására vonatkozóan Közbeszerzési

Részletesebben

Egyedi adásvételi szerződés keretében Közúti járművek szállítása ( Állami tulajdonú árvízvédelmi konstrukció KEOP-2.1.1/B/15.

Egyedi adásvételi szerződés keretében Közúti járművek szállítása ( Állami tulajdonú árvízvédelmi konstrukció KEOP-2.1.1/B/15. Egyedi adásvételi szerződés keretében Közúti járművek szállítása ( Állami tulajdonú árvízvédelmi konstrukció KEOP-2.1.1/B/15.)MÓD-1 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/87 1 Beszerzés tárgya: A szerődés

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Miskolctapolcai Strandfürdő II. üteméhez kapcsolódó tervezési és szaktanácsadói szolgáltatások ellátása vállalkozási szerződés keretében részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Adásvételi szerződés a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0019 jelű projekt keretében megvalósuló, medikai bútorok és rozsdamentes berendezések (mobíliák) beszerzésére- Korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124

Részletesebben

Laboratóriumi reagensek beszerzése és a vizsgálatok végzéséhez szükséges laboratóriumi_korrigendum 2. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16

Laboratóriumi reagensek beszerzése és a vizsgálatok végzéséhez szükséges laboratóriumi_korrigendum 2. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Laboratóriumi reagensek beszerzése és a vizsgálatok végzéséhez szükséges laboratóriumi_korrigendum 2. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 1 Beszerzés tárgya: 1. rész - HbA1c vizsgálathoz laboratóriumi

Részletesebben

KORR- Sporteszközök beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 jelű, kiemelt projekt keretében. Adásvételi szerződés.

KORR- Sporteszközök beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 jelű, kiemelt projekt keretében. Adásvételi szerződés. KORR- Sporteszközök beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 jelű, kiemelt projekt keretében. Adásvételi szerződés. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73 1. rész Atlétikai, szabadidős labda és sportjáték

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM Hang-, fény- és vizuáltechnikai eszközök beszerzése a KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 számú a Várkert Bazár fejlesztése című projekt keretében - visszavonás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/74 Hang-, fény-

Részletesebben

orvosi gépek és műszerek beszerzése a NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum)

orvosi gépek és műszerek beszerzése a NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum) orvosi gépek és műszerek beszerzése a NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/114 1 Beszerzés tárgya: Szállítási szerződés

Részletesebben

kormányzati médiamonitoring szolgáltatás (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74

kormányzati médiamonitoring szolgáltatás (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 kormányzati médiamonitoring szolgáltatás (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 1 Beszerzés tárgya: Magas szintű állami döntéshozatalt támogató és közvetlen kormányzati tevékenységhez

Részletesebben

PAMOK bútorbeszerzés Ajánlati felhívás módosítás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/106

PAMOK bútorbeszerzés Ajánlati felhívás módosítás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/106 PAMOK bútorbeszerzés Ajánlati felhívás módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/106 1 Beszerzés tárgya: Összesen 3790 db, különféle bútor szállítása, szerelése, üzembe helyezése az alábbiak szerint:

Részletesebben

Határozatok 2013.02.20. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (II.20.) Önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.02.20. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (II.20.) Önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.02.20. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (II.20.) Önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Nádudvar Város Önkormányzata

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Módosító hirdetmény_ Vasúti személykocsi szekrényváz gyártásához szükséges gépek és eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében Szolnok Vasútijármű Javítási telephelyre Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Tüdővarrógépek, tárak beszerzése konszignációs raktárba történő kihelyezéssel AF mód. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/140

Tüdővarrógépek, tárak beszerzése konszignációs raktárba történő kihelyezéssel AF mód. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/140 Tüdővarrógépek, tárak beszerzése konszignációs raktárba történő kihelyezéssel AF mód Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/140 1 Beszerzés tárgya: A dokumentációban részletezett tüdővarrógépek, tárak beszerzése

Részletesebben