Korrigendum-Fővárosi Vízművek Zrt.által üzemeltetett BKSZTT telephelyén működő kogenerációs erőmű karbantartása és hibaelhárítása, javítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Korrigendum-Fővárosi Vízművek Zrt.által üzemeltetett BKSZTT telephelyén működő kogenerációs erőmű karbantartása és hibaelhárítása, javítása"

Átírás

1 Korrigendum-Fővárosi Vízművek Zrt.által üzemeltetett BKSZTT telephelyén működő kogenerációs erőmű karbantartása és hibaelhárítása, javítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/31 1

2 Beszerzés tárgya: Karbantartási és hibaelhárítási keretszerződés, melynek tárgya a 3130/2014. (a 305/2010. sz. kiserőművi összevont engedély 1. sz. módosítása) CHP kiserőművi összevont működési engedély alapján üzemeltetett 3 darab egyenként 1,4 MW teljesítményű Jenbacher gázmotor alapú kogenerációs erőmű CHP (Combined Heat and Power - kapcsolt hő- és villamos erőmű) rendszeres karbantartási és hibaelhárítási feladatainak ellátása.valamennyi üzemóraszám alapján meghatározott karbantartás gázmotoronként értendő. Ajánlattevő szerződéses teljesítésének és költségének köre különösen az alábbiakat foglalja magában: - non-stop készenléti szolgálat (hetente 7 nap, napi 24 órában); - a rendszeres karbantartás a teljes CHP rendszerre, legalább a gyártó által meghatározott gyakorisággal, - a teljes CHP Rendszer eseti hibaelhárítása és javítása; - a rendszer optimalizálásához szükséges tanácsadási szolgáltatások; - a szokásos karbantartáshoz szükséges bármely anyag a szerződés időtartama alatti, a szerződés 1. számú Műszaki specifikáció megnevezésű mellékletében foglalt karbantartási tervben meghatározott bármely felújítási anyag vagy kopásnak kitett alkatrészek cseréje gyári alkatrészre; - a kisebb javításokhoz használt kizárólag gyári segédanyagok és kizárólag gyári tartozékok biztosítása és alkalmazása. - Ajánlatkérő a karbantartást olyan módon kéri megvalósítani, hogy az eszközök közül, gázmotoronként és kazánonként ajánlatkérő kérésének megfelelően, legalább kettő egy időben üzemképes állapotban legyen,tehát egyidőben egyszerre egy berendezésen végezhető karbantartási és/vagy javítási munka. Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő által aktuálisan nem üzemben tartott berendezés(ek) esetében is folyamatosan gondoskodni az üzemképes állapotban tartásról, illetve meghibásodás esetén is az üzemképes állapot lehető legrövidebb időn belüli helyreállításáról. Ajánlatkérő az aktuálisan nem üzemelő, de a folyamatosan üzemképes állapotban tartott berendezések (1 db gázmotor és 1 db gázkazán) működtetését,üzembe helyezését a szerződés időtartama alatt bármikor elrendelheti, kivéve az előre egyeztetett karbantartási periódusok vagy szükséges hibaelhárítás/javítás időtartamát. Ajánlatkérő mindhárom berendezést úgy tartja üzemben, hogy az aktuális üzemórák száma megközelítőleg azonos. Figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérőnek folyamatos ellátási kötelezettsége van, a CHP rendszert Ajánlattevőnek a karbantartási és hibaelhárítási keretszerződéstervezetben foglaltak alapján a technológiai igényeknek megfelelően, folyamatosan üzemképes, megfelelően karbantartott állapotban kell tartania. Az üzemeltetés időjárástól függően változhat. Ajánlattevő szerződéses teljesítése körébe nem tartoznak az alábbiak: - a gázkazánok és gázmotorok esetében: rendeltetésszerű üzemeltetés során elhasználódott eszközök,alkatrészek (kopásnak kitett és pótalkatrészek) Ajánlattevő kötelezettsége a hibaelhárítás így ajánlattevő kötelezettsége, hogy a hibaelhárítást/ javítást - 24 órán belül megkezdi olyan hibák esetén, amelyek javítása halasztható - 2 órán belül megkezdi olyan hibák esetén, amelyek javítása nem halasztható. Teljes mennyiség: A 305/2010 CHP kiserőművi összevont működési engedély alapján üzemeltetett 3 darab egyenként 1,4 MW teljesítményű Jenbacher gázmotor alapú kogenerációs erőmű CHP rendszeres karbantartási (ezen belül a rendszeres 2000 üzemóránkénti karbantartások, üzemórás nagykarbantartás, valamint az egyéb rendszerrészek, kiszolgáló berendezések tekintetében a gyártói előírásoknak megfelelő karbantartások )és javítási, hibaelhárítási feladatainak ellátása Ajánlatkérő megrendelése alapján a rendelkezésre álló nettó HUF keretösszeg mennyiségben. A rendelkezésre álló keretösszeg valamennyi, a feladat szerződésszerű teljesítéséhez szükséges költséget magában foglalja. A feladat a teljes erőmű karbantartását,javítását, hibaelhárítását magában foglalja. 2

3 További információ, befejezetlen eljárás vagy Hirdetmény típusa: korrigendum/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 2906/2016 CPV Kód: Ajánlatkérő: Fővárosi Vízművek Zrt. Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: true Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) Információ és on-line formanyomtatványok: TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását eredményezi, az egyenlő bánásmód elvének, valamint a beszerzés versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitűzött határidők módosítására. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Fővárosi Vízművek Zrt. Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02511 Postai cím: Váci út Város: Budapest Postai irányítószám: 1134 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Korossy Emese Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): 3

4 I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben Egyes ágazatok ) x II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) Keretszerződés a Fővárosi Vízművek Zrt. (1134 Budapest, Váci út szám alatt) által üzemeltetett BKSZTT Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (1211 Budapest, Nagy Duna sor 2.szám alatt ) telephelyén működőkogenerációs erőmű karbantartása és hibaelhárítása, javítása. II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) Karbantartási és hibaelhárítási keretszerződés, melynek tárgya a 3130/2014. (a 305/2010. sz. kiserőművi összevont engedély 1. sz. módosítása) CHP kiserőművi összevont működési engedély alapján üzemeltetett 3 darab egyenként 1,4 MW teljesítményű Jenbacher gázmotor alapú kogenerációs erőmű CHP (Combined Heat and Power - kapcsolt hő- és villamos erőmű) rendszeres karbantartási és hibaelhárítási feladatainak ellátása.valamennyi üzemóraszám alapján meghatározott karbantartás gázmotoronként értendő. Ajánlattevő szerződéses teljesítésének és költségének köre különösen az alábbiakat foglalja magában: - non-stop készenléti szolgálat (hetente 7 nap, napi 24 órában); - a rendszeres karbantartás a teljes CHP rendszerre, legalább a gyártó által meghatározott gyakorisággal, - a teljes CHP Rendszer eseti hibaelhárítása és javítása; - a rendszer optimalizálásához szükséges tanácsadási szolgáltatások; - a szokásos karbantartáshoz szükséges bármely anyag a szerződés időtartama alatti, a szerződés 1. számú Műszaki specifikáció megnevezésű mellékletében foglalt karbantartási tervben meghatározott bármely felújítási anyag vagy kopásnak kitett alkatrészek cseréje gyári alkatrészre; - a kisebb javításokhoz használt kizárólag gyári segédanyagok és kizárólag gyári tartozékok biztosítása és alkalmazása. - Ajánlatkérő a karbantartást olyan módon kéri megvalósítani, hogy az eszközök közül, gázmotoronként és kazánonként ajánlatkérő kérésének megfelelően, legalább kettő egy időben üzemképes állapotban legyen,tehát egyidőben egyszerre egy berendezésen végezhető karbantartási és/vagy javítási munka. Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő által aktuálisan nem üzemben tartott berendezés(ek) esetében is folyamatosan gondoskodni az üzemképes állapotban tartásról, illetve meghibásodás esetén is az üzemképes állapot lehető legrövidebb időn belüli helyreállításáról. Ajánlatkérő az aktuálisan nem üzemelő, de a folyamatosan üzemképes állapotban tartott berendezések (1 db gázmotor és 1 db gázkazán) működtetését,üzembe helyezését a szerződés időtartama alatt bármikor elrendelheti, kivéve az előre egyeztetett karbantartási periódusok vagy szükséges hibaelhárítás/javítás időtartamát. Ajánlatkérő mindhárom berendezést úgy tartja üzemben, hogy az aktuális üzemórák száma megközelítőleg azonos. 4

5 Figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérőnek folyamatos ellátási kötelezettsége van, a CHP rendszert Ajánlattevőnek a karbantartási és hibaelhárítási keretszerződéstervezetben foglaltak alapján a technológiai igényeknek megfelelően, folyamatosan üzemképes, megfelelően karbantartott állapotban kell tartania. Az üzemeltetés időjárástól függően változhat. Ajánlattevő szerződéses teljesítése körébe nem tartoznak az alábbiak: - a gázkazánok és gázmotorok esetében: rendeltetésszerű üzemeltetés során elhasználódott eszközök,alkatrészek (kopásnak kitett és pótalkatrészek) Ajánlattevő kötelezettsége a hibaelhárítás így ajánlattevő kötelezettsége, hogy a hibaelhárítást/ javítást - 24 órán belül megkezdi olyan hibák esetén, amelyek javítása halasztható - 2 órán belül megkezdi olyan hibák esetén, amelyek javítása nem halasztható. Teljes mennyiség: A 305/2010 CHP kiserőművi összevont működési engedély alapján üzemeltetett 3 darab egyenként 1,4 MW teljesítményű Jenbacher gázmotor alapú kogenerációs erőmű CHP rendszeres karbantartási (ezen belül a rendszeres 2000 üzemóránkénti karbantartások, üzemórás nagykarbantartás, valamint az egyéb rendszerrészek, kiszolgáló berendezések tekintetében a gyártói előírásoknak megfelelő karbantartások )és javítási, hibaelhárítási feladatainak ellátása Ajánlatkérő megrendelése alapján a rendelkezésre álló nettó HUF keretösszeg mennyiségben. A rendelkezésre álló keretösszeg valamennyi, a feladat szerződésszerű teljesítéséhez szükséges költséget magában foglalja. A feladat a teljes erőmű karbantartását,javítását, hibaelhárítását magában foglalja. II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Versenypárbeszéd IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően, adott esetben) KE-121/2015 IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert) Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP OJS esender x 5

6 Bejelentkezés: Hirdetmény hivatkozási száma: (év és a dokumentum száma) IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben) Hirdetmény száma a HL-ben: 2015 /S /10/31 (nap/hónap/év) IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja: 2015/10/28 (nap/hónap/év) VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van) Befejezetlen eljárás Javítás x További információ VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van) A közbeszerzési eljárást megszüntették. A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. Nem került sor szerződés odaítélésére. Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik. VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó, illetve megadandó szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára & és a bekezdés számára) VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása x A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak. Mindkettő VI.3.2) Az eredeti hirdetményben A megfelelő pályázati dokumentációban (a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban) Mindkettőben (a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban) x VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben) A szöveg módosítandó része: II.1.5) A következő helyett: 6

7 II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Karbantartási és hibaelhárítási keretszerződés, melynek tárgya a 3130/2014. (a 305/2010. sz. kiserőművi összevont engedély 1. sz. módosítása) CHP kiserőművi összevont működési engedély alapján üzemeltetett 3 darab egyenként 1,4 MW teljesítményű Jenbacher gázmotor alapú kogenerációs erőmű CHP (Combined Heat and Power - kapcsolt hő- és villamos erőmű) rendszeres karbantartási és hibaelhárítási feladatainak ellátása.valamennyi üzemóraszám alapján meghatározott karbantartás gázmotoronként értendő. Ajánlattevő szerződéses teljesítésének és költségének köre különösen az alábbiakat foglalja magában: - non-stop készenléti szolgálat (hetente 7 nap, napi 24 órában); - a rendszeres karbantartás a teljes CHP rendszerre, legalább a gyártó által meghatározott gyakorisággal, - a teljes CHP Rendszer eseti hibaelhárítása és javítása; - a rendszer optimalizálásához szükséges tanácsadási szolgáltatások; - a szokásos karbantartáshoz szükséges bármely anyag a szerződés időtartama alatti, a szerződés 1. számú Műszaki specifikáció megnevezésű mellékletében foglalt karbantartási tervben meghatározott bármely felújítási anyag vagy kopásnak kitett alkatrészek cseréje gyári alkatrészre; - a kisebb javításokhoz használt kizárólag gyári segédanyagok és kizárólag gyári tartozékok biztosítása ésalkalmazása. - Ajánlatkérő a karbantartást olyan módon kéri megvalósítani, hogy az eszközök közül, gázmotoronként és kazánonként ajánlatkérő kérésének megfelelően, legalább kettő egy időben üzemképes állapotban legyen,tehát egyidőben egyszerre egy berendezésen végezhető karbantartási és/vagy javítási munka. Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő által aktuálisan nem üzemben tartott berendezés(ek) esetében is folyamatosan gondoskodni az üzemképes állapotban tartásról, illetve meghibásodás esetén is az üzemképesállapot lehető legrövidebb időn belüli helyreállításáról. Ajánlatkérő az aktuálisan nem üzemelő, de a folyamatosan üzemképes állapotban tartott berendezések (1 db gázmotor és 1 db gázkazán) működtetését,üzembe helyezését a szerződés időtartama alatt bármikor elrendelheti, kivéve az előre egyeztetett karbantartási periódusok vagy szükséges hibaelhárítás/javítás időtartamát. Ajánlatkérő mindhárom berendezést úgy tartja üzemben, hogy az aktuális üzemórák száma megközelítőleg azonos. Figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérőnek folyamatos ellátási kötelezettsége van, a CHP rendszert Ajánlattevőnek a karbantartási és hibaelhárítási keretszerződéstervezetben foglaltak alapján a technológiai igényeknek megfelelően, folyamatosan üzemképes, megfelelően karbantartott állapotban kell tartania. Az üzemeltetés időjárástól függően változhat. Ajánlattevő szerződéses teljesítése körébe nem tartoznak az alábbiak: - a gázkazánok és gázmotorok esetében: rendeltetésszerű üzemeltetés során elhasználódott eszközök,alkatrészek (kopásnak kitett és pótalkatrészek) Ajánlattevő kötelezettsége a hibaelhárítás így ajánlattevő kötelezettsége, hogy a hibaelhárítást/ javítást - 24 órán belül megkezdi olyan hibák esetén, amelyek javítása halasztható - 2 órán belül megkezdi olyan hibák esetén, amelyek javítása nem halasztható. 7

8 Helyesen: II.1.5.)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Karbantartási és hibaelhárítási keretszerződés, melynek tárgya a 3130/2014. (a 305/2010. sz. kiserőművi összevont engedély 1. sz. módosítása) CHP kiserőművi összevont működési engedély alapján üzemeltetett 3 darab egyenként 1,4 MW teljesítményű Jenbacher gázmotor alapú kogenerációs erőmű CHP (Combined Heat and Power - kapcsolt hő- és villamos erőmű) rendszeres és eseti karbantartási, valamint hibaelhárítási, javítási feladatainak ellátása jelen felhívásban, jelen felhívás ajánlati dokumentációjában és annak mellékleteiben foglaltak szerint. Valamennyi üzemóraszám alapján meghatározott karbantartás gázmotoronként értendő. Ajánlattevő szerződéses teljesítésének és költségének köre különösen az alábbiakat foglalja magában: - non-stop készenléti szolgálat (hetente 7 nap, napi 24 órában); - a rendszeres és eseti karbantartás a teljes CHP rendszerre, legalább a gyártó által meghatározott gyakorisággal, - a teljes CHP Rendszer eseti hibaelhárítása és javítása; - a rendszer optimalizálásához szükséges tanácsadási szolgáltatások; - a szokásos és eseti karbantartáshoz szükséges bármely anyag a szerződés időtartama alatti, a szerződés 1. számú Műszaki specifikáció megnevezésű mellékletében foglalt karbantartási tervben meghatározott bármely felújítási anyag vagy kopásnak kitett alkatrészek cseréje gyári alkatrészre; - a kisebb javításokhoz használt kizárólag gyári segédanyagok és kizárólag gyári tartozékok biztosítása és alkalmazása. - Ajánlatkérő a karbantartást olyan módon kéri megvalósítani, hogy az eszközök közül, gázmotoronként és kazánonként ajánlatkérő kérésének megfelelően, legalább kettő egy időben üzemképes állapotban legyen, tehát egyidőben egyszerre egy berendezésen végezhető karbantartási és/vagy javítási munka. Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő által aktuálisan nem üzemben tartott berendezés(ek) esetében is folyamatosan gondoskodni az üzemképes állapotban tartásról, illetve meghibásodás esetén is az üzemképes állapot lehető legrövidebb időn belüli helyreállításáról. Ajánlatkérő az aktuálisan nem üzemelő, de a folyamatosan üzemképes állapotban tartott berendezések (1 db gázmotor és 1 db gázkazán) működtetését, üzembe helyezését a szerződés időtartama alatt bármikor elrendelheti, kivéve az előre egyeztetett karbantartási periódusok vagy szükséges hibaelhárítás/javítás időtartamát. Ajánlatkérő mindhárom berendezést úgy tartja üzemben, hogy az aktuális üzemórák száma megközelítőleg azonos. Figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérőnek folyamatos ellátási kötelezettsége van, a CHP rendszert Ajánlattevőnek a karbantartási és hibaelhárítási keretszerződés tervezetben foglaltak alapján a technológiai igényeknek megfelelően, folyamatosan üzemképes, megfelelően karbantartott állapotban kell tartania. Az üzemeltetés időjárástól függően változhat. Ajánlattevő kötelezettsége a hibaelhárítás, így ajánlattevő kötelezettsége, hogy a hibaelhárítást/ javítást - 24 órán belül megkezdi olyan hibák esetén, amelyek javítása halasztható - 2 órán belül megkezdi olyan hibák esetén, amelyek javítása nem halasztható. 8

9 A szöveg módosítandó része: II.2.1) A következő helyett: II.2.1) Teljes mennyiség: A 305/2010 CHP kiserőművi összevont működési engedély alapján üzemeltetett 3 darab egyenként 1,4 MW teljesítményű Jenbacher gázmotor alapú kogenerációs erőmű CHP rendszeres karbantartási (ezen belül a rendszeres 2000 üzemóránkénti karbantartások, üzemórás nagykarbantartás, valamint az egyéb rendszerrészek, kiszolgáló berendezések tekintetében a gyártói előírásoknak megfelelő karbantartások )és javítási, hibaelhárítási feladatainak ellátása Ajánlatkérő megrendelése alapján a rendelkezésre álló nettó HUF keretösszeg mennyiségben. A rendelkezésre álló keretösszeg valamennyi, a feladat szerződésszerű teljesítéséhez szükséges költséget magában foglalja. A feladat a teljes erőmű karbantartását,javítását, hibaelhárítását magában foglalja. Helyesen: II.2.1.)Teljes mennyiség: A 305/2010 CHP kiserőművi összevont működési engedély alapján üzemeltetett 3 darab egyenként 1,4 MW teljesítményű Jenbacher gázmotor alapú kogenerációs erőmű CHP rendszeres és eseti karbantartási (ezen belül a rendszeres 2000 üzemóránkénti karbantartások, üzemórás nagykarbantartás, valamint az egyéb rendszerrészek, kiszolgáló berendezések tekintetében a gyártói előírásoknak megfelelő karbantartások folyamatos) és javítási, hibaelhárítási feladatainak ellátása Ajánlatkérő megrendelése alapján a rendelkezésre álló nettó HUF keretösszeg mennyiségben. A rendelkezésre álló keretösszeg valamennyi, a feladat szerződésszerű teljesítéséhez szükséges költséget magában foglalja. A feladat a teljes erőmű karbantartását, javítását, hibaelhárítását magában foglalja. A szöveg módosítandó része: III.2.3) A következő helyett: III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított megelőző 6 évben összesen legalább nettó HUF ellenértékű a közbeszerzés tárgyából származó,azaz kogenerációs erőmű karbantartása és/vagy hibaelhárítása és/vagy javítása szolgáltatásról szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával. Teljesített referenciamunkaként az ajánlatkérő folyamatos teljesítést is elfogad, ez esetben azt vizsgálja, hogyaz előírt időtartamon belül legalább az előírt értékű közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás megtörtént-e. Az ajánlati felhívás feladásának időpontja tekintetében a TED-en megjelent felhívás VI.5.) 9

10 pontjában rögzítettidőpont az irányadó. M.2. Alkalmas az Ajánlattevő, ha a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek között rendelkezik legalább az alábbi képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekkel: a.) legalább 1 fő gépész és 1 fő elektromos (villamos) felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel,akik közül legalább 1 fő rendelkezik kogenerációs erőmű karbantartására és/vagy javítására és/vagy hibaelhárítására vonatkozó, legalább 3 év szakmai gyakorlattal. Ugyanaz(ok) a szakember(ek) különböző pozíciókra nem ajánlathatók meg. M.1. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdésének a) pontja alapján ajánlatához csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását megelőző 6 évben teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti(kogenerációs erőmű karbantartása és/vagy hibaelhárítása és/vagy javítása) szolgáltatásairól szóló,a Korm. rendelet 16. (1) és (2) bekezdése szerinti formában kiállított referencianyilatkozatot, vagy referenciaigazolást. Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges mennyiségű/mértékű referenciamunka ismertetése. A referencianyilatkozatnak/referenciaigazolásnak minimálisan azalábbiakat kell tartalmaznia: - a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme); - kapcsolattartó személy neve és elérhetősége ( cím és/vagy telefonszám); - a referencia tárgyának (szolgáltatás) ismertetése; - a teljesítés ideje (év-hó-naptól év-hó-napig bontásban); - az ellenszolgáltatás összege (HUF-ban kifejezve, amennyiben a szerződés kifizetésének pénzneme nemhuf, úgy a teljesítés napján érvényes MNB középárfolyamon számított HUF érték); - nyilatkozat a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő teljesítésről. A referenciamunka közös ajánlattevőként történt teljesítése esetén a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (6)bekezdése szerint kell a referenciát bemutatni. M.2. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdésének d) pontja alapján ajánlatáhozcsatolnia kell: - a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek összefoglaló ismertetését (táblázat) tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot; - az adott szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, amelyet olyan részletezettséggel kell elkészíteni, hogy az ajánlatkérő egyértelműen meg tudja állapítani a szakemberrel kapcsolatban előírt szakmai tapasztalat meglétét, azaz a bemutatott szakmai gyakorlat(ok) időtartamát év-hó-naptól év-hó-napig bontásban kell megadni. - az adott szakemberrel kapcsolatban előírt végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum másolatát - az adott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges létszámú szakember ismertetése/bemutatása az ajánlatban. Ajánlatkérő az M2. pont a) alpontjában előírt végzettséggel egyenértékű végzettséggel rendelkező szakembert is elfogad. Az egyenértékűség igazolása Ajánlattevő feladata. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ajánlattevőka Kbt. 55. (5) bekezdése és a (6) bekezdés a) és b) pontjai szerint támaszkodhatnak más szervezetkapacitásra, és igazolhatják azt. Helyesen: 10

11 III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított megelőző 6 évben összesen legalább nettó HUF ellenértékű a közbeszerzés tárgyából származó,azaz kogenerációs erőmű karbantartása és/vagy hibaelhárítása és/vagy javítása szolgáltatásról szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával. Teljesített referenciamunkaként az ajánlatkérő folyamatos teljesítést is elfogad, ez esetben azt vizsgálja, hogyaz előírt időtartamon belül legalább az előírt értékű közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás megtörtént-e. Az ajánlati felhívás feladásának időpontja tekintetében a TED-en megjelent felhívás VI.5.) pontjában rögzítettidőpont az irányadó. M.2. Alkalmas az Ajánlattevő, ha a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek között rendelkezik legalább az alábbi képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekkel: a.) legalább 1 fő gépész felsőfokú végzettséggel és 1 fő elektromos (villamos) felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel,akik közül legalább 1 fő rendelkezik kogenerációs erőmű karbantartására és/vagy javítására és/vagy hibaelhárítására vonatkozó, legalább 3 év szakmai gyakorlattal. Ugyanaz(ok) a szakember(ek) különböző pozíciókra nem ajánlathatók meg. M.1. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdésének a) pontja alapján ajánlatához csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását megelőző 6 évben teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti(kogenerációs erőmű karbantartása és/vagy hibaelhárítása és/vagy javítása) szolgáltatásairól szóló,a Korm. rendelet 16. (1) és (2) bekezdése szerinti formában kiállított referencianyilatkozatot, vagy referenciaigazolást. Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges mennyiségű/mértékű referenciamunka ismertetése. A referencianyilatkozatnak/referenciaigazolásnak minimálisan azalábbiakat kell tartalmaznia: - a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme); - kapcsolattartó személy neve és elérhetősége ( cím és/vagy telefonszám); - a referencia tárgyának (szolgáltatás) ismertetése; - a teljesítés ideje (év-hó-naptól év-hó-napig bontásban); - az ellenszolgáltatás összege (HUF-ban kifejezve, amennyiben a szerződés kifizetésének pénzneme nemhuf, úgy a teljesítés napján érvényes MNB középárfolyamon számított HUF érték); - nyilatkozat a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő teljesítésről. A referenciamunka közös ajánlattevőként történt teljesítése esetén a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (6)bekezdése szerint kell a referenciát bemutatni. M.2. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdésének d) pontja alapján ajánlatáhozcsatolnia kell: - a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek összefoglaló ismertetését (táblázat) tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot; - az adott szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, amelyet olyan részletezettséggel kell elkészíteni, hogy az ajánlatkérő egyértelműen meg tudja állapítani a 11

12 szakemberrel kapcsolatban előírt szakmai tapasztalat meglétét, azaz a bemutatott szakmai gyakorlat(ok) időtartamát év-hó-naptól év-hó-napig bontásban kell megadni. - az adott szakemberrel kapcsolatban előírt végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum másolatát - az adott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges létszámú szakember ismertetése/bemutatása az ajánlatban. Ajánlatkérő az M2. pont a) alpontjában előírt végzettséggel egyenértékű végzettséggel rendelkező szakembert is elfogad. Az egyenértékűség igazolása Ajánlattevő feladata. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ajánlattevőka Kbt. 55. (5) bekezdése és a (6) bekezdés a) és b) pontjai szerint támaszkodhatnak más szervezetkapacitásra, és igazolhatják azt. VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben) A módosítandó adatok: IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei A következő helyett: 2016/03/30 (nap/hónap/év) 10 : 00 (időpont ) Helyesen: 2016/04/12 (nap/hónap/év) 10 : 00 (időpont ) A módosítandó adatok: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő A következő helyett: 2016/03/30 (nap/hónap/év) 10 : 00 (időpont ) Helyesen: 2016/04/12 (nap/hónap/év) 10 : 00 (időpont ) A módosítandó adatok: IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei A következő helyett: 2016/03/30 (nap/hónap/év) 10 : 00 (időpont ) Helyesen: 2016/04/12 (nap/hónap/év) 12

13 10 : 00 (időpont ) VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben) A módosítandó szövegrész (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben) A beírandó szöveg helye: A beírandó szöveg: VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációt kiegészíti a segédberendezések gyártmányát-tipusát bemutató melléklettel, melyet valamennyi az eljárás iránt érdeklődését eddig jelzett gazdasági szereplőnek egyidőben küld meg. VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2016/03/09 (nap/hónap/év) 13

CNG gáztender korrigendum

CNG gáztender korrigendum CNG gáztender korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/137 41 db CNG üzemű helyi személyszállítást végző autóbuszainak ellátásához keres CNG üzemanyag ellátásra Ajánlattevőt úgy, hogy a nyertes Ajánlattevő

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM A MÁV-START Zrt. 25 db 480 sorozatú villamos mozdonyába ERTMS/ETCS Level 2. típusú fedélzeti berendezés szállítása, a nemzeti biztosító (B osztályú) rendszerekhez történő hozzárendelése, üzembe helyezése

Részletesebben

Egyen-formaruhák beszerzése a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. részére

Egyen-formaruhák beszerzése a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. részére Egyen-formaruhák beszerzése a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/13 A keretszerződés 974 800 000 HUF + ÁFA összegben kerül megkötésre. Ajánlatkérők fenntartják a jogot,

Részletesebben

Munka- és védőruha valamint munkavédelmi lábbeli beszerzése/2013.

Munka- és védőruha valamint munkavédelmi lábbeli beszerzése/2013. Munka- és védőruha valamint munkavédelmi lábbeli beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/49 Ajánlatkérő szállítási keretszerződést kíván kötni, az alábbiak szerinti három részajánlat vonatkozásában:

Részletesebben

Radiológiai berendezések beszerzése - KORR

Radiológiai berendezések beszerzése - KORR Radiológiai berendezések beszerzése - KORR Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Adásvételi szerződés a Struktúraváltást támogató fejlesztés a Gróf Esterházy Kórházban elnevezésű TIOP 2.2.6/12/1/B-2013-0020

Részletesebben

REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás - KEOP eszközbeszerzés - Korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43

REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás - KEOP eszközbeszerzés - Korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás - KEOP eszközbeszerzés - Korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 1 Beszerzés tárgya: A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0003 azonosítószámú, A REGIO-KOM

Részletesebben

"A Fővárosi Törvényszék három épületének takarítási munkái" - módosító hirdetmény

A Fővárosi Törvényszék három épületének takarítási munkái - módosító hirdetmény "A Fővárosi Törvényszék három épületének takarítási munkái" - módosító hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45 Vállalkozási szerződés a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Budapesti II. és III.

Részletesebben

Ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása (Takarítási szolgáltatások)

Ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása (Takarítási szolgáltatások) Ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása (Takarítási szolgáltatások) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 Az Ajánlatkérő székhelyén és telephelyein (23.762 nm) teljes körű általános és egészségügyi

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148 Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható kombinált gyűjtésű elektronikai berendezések hulladékainak (EWC 200136, EWC 160214, EWC 200135*, EWC 160213*, EWC 160216)

Részletesebben

Új és használt gépjárművek bérlete, teljes körű flottaüzemeltetés és kapcsolódó gépjármű- nyilvántartó szoftver működtetése

Új és használt gépjárművek bérlete, teljes körű flottaüzemeltetés és kapcsolódó gépjármű- nyilvántartó szoftver működtetése Új és használt gépjárművek bérlete, teljes körű flottaüzemeltetés és kapcsolódó gépjármű- nyilvántartó szoftver működtetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/11 A) Összesen 838 db új vagy használt gépjármű

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/90

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/90 Keretmegállapodás keretében a KÖZOP-hoz illeszkedő projekttel kapcsolatos PR- és tájékoztatásitevékenység ellátása a magyar-román és a magyar-szlovák határszakaszokon - ajánlati felhívás visszavonása Közbeszerzési

Részletesebben

Semmelweis Egyetem egészségügyi intézményei részére textiltermékek gyártása, szállítása tárgyú ajánlati felhívás módosítása

Semmelweis Egyetem egészségügyi intézményei részére textiltermékek gyártása, szállítása tárgyú ajánlati felhívás módosítása Semmelweis Egyetem egészségügyi intézményei részére textiltermékek gyártása, szállítása tárgyú ajánlati felhívás módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Semmelweis Egyetem egészségügyi intézményei

Részletesebben

KMG és Csonka kompresszorok beszerzése Ajánlatí felhívás módosítás T-208/14

KMG és Csonka kompresszorok beszerzése Ajánlatí felhívás módosítás T-208/14 KMG és Csonka kompresszorok beszerzése Ajánlatí felhívás módosítás T-208/14 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 KMG és Csonka kompresszorok beszerzése 537 db / 36 hónap mennyiségben. A fentiekben meghatározott

Részletesebben

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

Szakértői szolgáltatás beszerzése a referenciaintézményi minősítésre bejelentkezett intézmények minősítése érdekében- Korrigendum 1.

Szakértői szolgáltatás beszerzése a referenciaintézményi minősítésre bejelentkezett intézmények minősítése érdekében- Korrigendum 1. Szakértői szolgáltatás beszerzése a referenciaintézményi minősítésre bejelentkezett intézmények minősítése érdekében- Korrigendum 1. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/16 Szakértői szolgáltatás beszerzése

Részletesebben

Hirdetmény visszavonása

Hirdetmény visszavonása Hirdetmény visszavonása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/112 1. rész: 3 db 16 m3-es hulladékgyűjtő jármű, 1 db konténer szállító jármű és hozzá tartozó 1 db pótkocsi 2. rész: 1 db hidraulikus homlokrakodó

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 KEOP-1.1.1/C/13-2013-0040 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan komposztáló ládák és hulladékgyűjtő edények beszerzése szállítási szerződés keretében tárgyú eljárás ajánlati felhívásának módosítása Közbeszerzési

Részletesebben

Laboratóriumi reagensek beszerzése gépkihelyezéssel korrigendum

Laboratóriumi reagensek beszerzése gépkihelyezéssel korrigendum Laboratóriumi reagensek beszerzése gépkihelyezéssel korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 2 éves határozott idejű adásvételi szerződés keretei között laboratóriumi reagens szállítása és a

Részletesebben

Az Almási Balogh Pál Kórház infrastrukturafejlesztése szolgáltatási feltételeinek racionalizálása érdekében

Az Almási Balogh Pál Kórház infrastrukturafejlesztése szolgáltatási feltételeinek racionalizálása érdekében Az Almási Balogh Pál Kórház infrastrukturafejlesztése szolgáltatási feltételeinek racionalizálása érdekében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/93 Az Almási Balogh Pál Kórház infrastrukturafejlesztése szolgáltatási

Részletesebben

Visszavonás_FORSTER Központ_Faápolás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5

Visszavonás_FORSTER Központ_Faápolás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Visszavonás_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 1 Beszerzés tárgya: Vállalkozási keretszerződés a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ vagyonkezelésében

Részletesebben

Szállítási keretszerződés egy- és háromfázisú, hatásos, közvetlen csatlakozású hagyományos és előrefizetős villamos fogyasztásmérők beszerzésére

Szállítási keretszerződés egy- és háromfázisú, hatásos, közvetlen csatlakozású hagyományos és előrefizetős villamos fogyasztásmérők beszerzésére Szállítási keretszerződés egy- és háromfázisú, hatásos, közvetlen csatlakozású hagyományos és előrefizetős villamos fogyasztásmérők beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/106 1 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 MKB12/2016 Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés keretében, a környezetvédelmi termékdíjról szóló

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Szállítási szerződés keretében a Hernád völgye hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel elnevezésű KEOP-1.1.1/C/13-2013-0042 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése

Részletesebben

Ajánlati felhívás hirdetmény visszavonása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148

Ajánlati felhívás hirdetmény visszavonása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148 Ajánlati felhívás hirdetmény visszavonása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148 1 Beszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására, az alábbi - részenként

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM "Semmelweis Egyetemen keletkező vegyi/fizikai tulajdonságai miatt veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, gyűjtéshez szükséges csereedények biztosítása, eseti csomagolás és veszélyes áru jelölések

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY Mósodító hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 A Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda (1146 Budapest, Állatkerti krt. 11.) komplex gépészeti korszerűsítése: Termálvízellátás, hidegvízellátás, vízgépház,

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Adásvételi szerződés az ajánlatkérő által Szállítójárművek és felépítmények beszerzése a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 iktatószámú, Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének Továbbfejlesztése

Részletesebben

MÁV Csoport hálózati szintű munka-, védőruházat körébe tartozó munka- és védőruházati termékek beszerzése

MÁV Csoport hálózati szintű munka-, védőruházat körébe tartozó munka- és védőruházati termékek beszerzése MÁV Csoport hálózati szintű munka-, védőruházat körébe tartozó munka- és védőruházati termékek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/13 A keretszerződés 484.707.549,- Ft + ÁFA összegben kerül megkötésre.

Részletesebben

Újbuda - Parkolás - Karbantartás - Korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Újbuda - Parkolás - Karbantartás - Korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Újbuda - Parkolás - Karbantartás - Korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda közigazgatási területén a fizető parkolási

Részletesebben

Könyvkiadás-módosítás2

Könyvkiadás-módosítás2 Könyvkiadás-módosítás2 Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Keretmegállapodás megkötése hagyományos és elektronikus formátumú könyvkiadási szolgáltatás (egyetemi tankönyvek, jegyzetek, oktatási és kutatási

Részletesebben

az ajánlatkérő kezelésében lévő egyes ingatlanok komplex üzemeltetése és takarítása két részteljesítésben

az ajánlatkérő kezelésében lévő egyes ingatlanok komplex üzemeltetése és takarítása két részteljesítésben az ajánlatkérő kezelésében lévő egyes ingatlanok komplex üzemeltetése és takarítása két részteljesítésben Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/134 Vállalkozási szerződés keretében az ajánlatkérő kezelésében

Részletesebben

Kék pólók beszerzése MÁV Csoport részére adásvételi keretszerződés keretében

Kék pólók beszerzése MÁV Csoport részére adásvételi keretszerződés keretében Kék pólók beszerzése MÁV Csoport részére adásvételi keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Kék pólók beszerzése MÁV Csoport részére adásvételi keretszerződés keretében. A keretszerződés

Részletesebben

Beton terelőfal és korlát építése, a fizikai elválasztás korszerűsítése az M3, M5 és M7 autópályákon - korrigendum

Beton terelőfal és korlát építése, a fizikai elválasztás korszerűsítése az M3, M5 és M7 autópályákon - korrigendum Beton terelőfal és korlát építése, a fizikai elválasztás korszerűsítése az M3, M5 és M7 autópályákon - korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/48 1 Beszerzés tárgya: Építési engedélyezési eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23 Vállalkozási szerződés a 76. sz. főút 11,5t-s burkolat-megerősítés a 27+217-53+933 km sz. közötti szakasz - kiegészítő munkák tervezése, engedélyeztetése és építése tárgyában - korrigendum Közbeszerzési

Részletesebben

kormányzati médiamonitoring szolgáltatás (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74

kormányzati médiamonitoring szolgáltatás (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 kormányzati médiamonitoring szolgáltatás (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 1 Beszerzés tárgya: Magas szintű állami döntéshozatalt támogató és közvetlen kormányzati tevékenységhez

Részletesebben

Korrigendum-Tetra rádiók beszerzése-országos Mentőszolgálat részére

Korrigendum-Tetra rádiók beszerzése-országos Mentőszolgálat részére Korrigendum-Tetra rádiók beszerzése-országos Mentőszolgálat részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/67 -Tetra kézi rádió - 100 db Egy készlet tartalma: 1 db Tetra kézi rádió 1 db antenna 2 db akkumulátor

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM Hatékony árvízvédelem Vácon Árvízvédelmi mű építése FIDIC piros könyv szerint a Duna 1677,94 és az 1679,70 fkm szelvényei között a KEOP-2.1.2/2F/09-11-2012-0006 azonosító számú projekt keretében. tájékozatató

Részletesebben

Korrigendum - "Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására"

Korrigendum - Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására Korrigendum - "Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására" Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/48 1. rész: Kukás felépítmény

Részletesebben

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: 4611/Veszprém/2014 - Különféle orvosi műszerek és eszközök beszerzése - TIOP 2.2.5-09/1-2010-0006 Témafelelős: Kelety Gábor Igazgató Telefonszám: 237-1150 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Adásvételi

Részletesebben

Földgáz beszerzése a 2015. július 01-től 2016. június 30-ig tartó időszakra

Földgáz beszerzése a 2015. július 01-től 2016. június 30-ig tartó időszakra Földgáz beszerzése a 2015. július 01-től 2016. június 30-ig tartó időszakra Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/51 A Magyar Földgáztároló Zrt. részére technológiai célú és saját felhasználásra, technológiai

Részletesebben

Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása és mobiltelefonok beszerzése tárgyú részvételi felhívás módosítása

Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása és mobiltelefonok beszerzése tárgyú részvételi felhívás módosítása Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása és mobiltelefonok beszerzése tárgyú részvételi felhívás módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/131 Keretmegállapodás a közös ajánlatkérő tagok részére mobil

Részletesebben

Visszavonás - Betegélelmezési szolgáltatás nyújtása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45

Visszavonás - Betegélelmezési szolgáltatás nyújtása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45 Visszavonás - Betegélelmezési szolgáltatás nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45 1 Beszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés - Betegélelmezési szolgáltatás nyújtása a B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/94

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/94 "Sümeg és térsége szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása" című, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0084 azonosító számú projekt keretében a FIDIC sárga könyv hivatalos magyar nyelvű fordítása szerinti kivitelezéssel

Részletesebben

ED-rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan különféle informatikai eszközök megrendelése - ajánlati felhívás 1. számú módosítása

ED-rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan különféle informatikai eszközök megrendelése - ajánlati felhívás 1. számú módosítása ED-rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan különféle informatikai eszközök megrendelése - ajánlati felhívás 1. számú módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Szállítási szerződés az ED-rendszer bevezetéséhez

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Módosító hirdetmény_ Vasúti személykocsi szekrényváz gyártásához szükséges gépek és eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében Szolnok Vasútijármű Javítási telephelyre Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Gépjárművek karbantartása/2014. - 4. számú módosítás

Gépjárművek karbantartása/2014. - 4. számú módosítás Gépjárművek karbantartása/2014. - 4. számú módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/41 Vállalkozási keretszerződés az ajánlatkérő telephelyein megtalálható saját tulajdonú gépjárműveinek karbantartása,

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/23

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/23 Karbantartási szerződés PET/CT berendezés teljeskörű karbantartására, PET/MR berendezés karbantartására és hibajavítására, a Berendezések folyamatos üzemképességének biztosítására vonatkozóan Közbeszerzési

Részletesebben

Mobiltelefon szolgáltatás és adatkommunikáció, továbbá igénybevételükhöz szükséges eszközök és kellékei beszerzése - módosítás

Mobiltelefon szolgáltatás és adatkommunikáció, továbbá igénybevételükhöz szükséges eszközök és kellékei beszerzése - módosítás Mobiltelefon szolgáltatás és adatkommunikáció, továbbá igénybevételükhöz szükséges eszközök és kellékei beszerzése - módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Mobiltelefonok, azok tartozékai, GSM

Részletesebben

Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. )

Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Korm. r. 23. (4) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában

Részletesebben

orvosi gépek és műszerek beszerzése a NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum)

orvosi gépek és műszerek beszerzése a NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum) orvosi gépek és műszerek beszerzése a NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/114 1 Beszerzés tárgya: Szállítási szerződés

Részletesebben

KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 számú projekt megvalósításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében

KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 számú projekt megvalósításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 számú projekt megvalósításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85 Miskolc és Térsége Települési

Részletesebben

Gépjárművek karbantartása/2014.

Gépjárművek karbantartása/2014. Gépjárművek karbantartása/2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/29 Vállalkozási keretszerződés az ajánlatkérő telephelyein megtalálható saját tulajdonú gépjárműveinek karbantartása, javítása, alkatrész

Részletesebben

Különféle kisgépek beszerzése a pályavasút működtetéséhez - ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása

Különféle kisgépek beszerzése a pályavasút működtetéséhez - ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása Különféle kisgépek beszerzése a pályavasút működtetéséhez - ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23 Ssz. Gép megnevezése, darab 1 Benzinmotoros aláverő-bontókalapács

Részletesebben

Selye János Kórház és Rendelőintézet részére TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0036 pályázat keretében történő orvosi eszköz beszerzése.

Selye János Kórház és Rendelőintézet részére TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0036 pályázat keretében történő orvosi eszköz beszerzése. Selye János Kórház és Rendelőintézet részére TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0036 pályázat keretében történő orvosi eszköz beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/114 1 Adásvételi szerződés a Selye János

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem 400ágyas klinika felújításának keretében - 3- korrigendum

Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem 400ágyas klinika felújításának keretében - 3- korrigendum Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem 400ágyas klinika felújításának keretében - 3- korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/70 Szerződés típusa: Adásvételi szerződés. Szerződés

Részletesebben

Tüdővarrógépek, tárak beszerzése konszignációs raktárba történő kihelyezéssel AF mód. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/140

Tüdővarrógépek, tárak beszerzése konszignációs raktárba történő kihelyezéssel AF mód. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/140 Tüdővarrógépek, tárak beszerzése konszignációs raktárba történő kihelyezéssel AF mód Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/140 1 Beszerzés tárgya: A dokumentációban részletezett tüdővarrógépek, tárak beszerzése

Részletesebben

orvosi eszközök beszerzése a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0029 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum)

orvosi eszközök beszerzése a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0029 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum) orvosi eszközök beszerzése a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0029 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés keretében

Részletesebben

MÁV_Háztartás-vegyipari termékek adásvétele letéti raktárszerződés keretében.

MÁV_Háztartás-vegyipari termékek adásvétele letéti raktárszerződés keretében. MÁV_Háztartás-vegyipari termékek adásvétele letéti raktárszerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/20 Háztartás vegyipari termékek keretösszege: nettó: 300 000 000 HUF -40%% értékbeli eltéréssel.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlatkérőnek a TED 2016/S 009-011177 és KÉ-27617/2015 számú hirdetményei módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 1 Beszerzés

Részletesebben

KE-90/ A Fővárosi Vízművek Zrt. BKSZTT telephelyén működő kogenerációs erőmű üzemeltetése, karbantartása és hibaelhárítása

KE-90/ A Fővárosi Vízművek Zrt. BKSZTT telephelyén működő kogenerációs erőmű üzemeltetése, karbantartása és hibaelhárítása KE-90/2014 - A Fővárosi Vízművek Zrt. BKSZTT telephelyén működő kogenerációs erőmű üzemeltetése, karbantartása és hibaelhárítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/140 1 Beszerzés tárgya: Vállalkozási

Részletesebben

Mód - VOLÁNBUSZ Zrt. - Turista kivitelű autóbuszok. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/138

Mód - VOLÁNBUSZ Zrt. - Turista kivitelű autóbuszok. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/138 Mód - VOLÁNBUSZ Zrt. - Turista kivitelű autóbuszok Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/138 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés turista kivitelű autóbuszok beszerzésére. Adásvételi szerződés turista

Részletesebben

Adásvételi szerződés bioanalitikus (labor) eszközök beszerzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101

Adásvételi szerződés bioanalitikus (labor) eszközök beszerzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Adásvételi szerződés bioanalitikus (labor) eszközök beszerzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Eljárás fajtája: 1. Gázkromatográf (1 darab) 2. Gőztér mintaadagoló

Részletesebben

PAMOK bútorbeszerzés Ajánlati felhívás módosítás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/106

PAMOK bútorbeszerzés Ajánlati felhívás módosítás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/106 PAMOK bútorbeszerzés Ajánlati felhívás módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/106 1 Beszerzés tárgya: Összesen 3790 db, különféle bútor szállítása, szerelése, üzembe helyezése az alábbiak szerint:

Részletesebben

Eszközbeszerezés a Nyugat-magyarországi egyetem számára kutatási és oktatási laboratóriumok kialakítása céljából

Eszközbeszerezés a Nyugat-magyarországi egyetem számára kutatási és oktatási laboratóriumok kialakítása céljából Eszközbeszerezés a Nyugat-magyarországi egyetem számára kutatási és oktatási laboratóriumok kialakítása céljából Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi (szállítási) szerződés,

Részletesebben

Csontsebészeti implantátumok 12 hónapra konszignációs raktár üzemeltetésével

Csontsebészeti implantátumok 12 hónapra konszignációs raktár üzemeltetésével Csontsebészeti implantátumok 12 hónapra konszignációs raktár üzemeltetésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/82 Rész Megnevezés Mennyiség (db) I. Alátétek 470 II. Corticalis csavarok 2 128 III. Spongiosa

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 128. Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 128. Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2010 / 128 Városi Kórház Keszthely Szolgáltatással vegyes

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM Hang-, fény- és vizuáltechnikai eszközök beszerzése a KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 számú a Várkert Bazár fejlesztése című projekt keretében - visszavonás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/74 Hang-, fény-

Részletesebben

Sínhegesztés - Módosítás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40

Sínhegesztés - Módosítás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Sínhegesztés - Módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 1 Beszerzés tárgya: A MÁV Zrt. által kezelt közforgalmú és saját célú vasúti pályahálózaton a sínhegesztési és egyéb felépítmény karbantartási

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Adásvételi szerződés a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0019 jelű projekt keretében megvalósuló, medikai bútorok és rozsdamentes berendezések (mobíliák) beszerzésére- Korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124

Részletesebben

Egyedi adásvételi szerződés keretében Közúti járművek szállítása ( Állami tulajdonú árvízvédelmi konstrukció KEOP-2.1.1/B/15.

Egyedi adásvételi szerződés keretében Közúti járművek szállítása ( Állami tulajdonú árvízvédelmi konstrukció KEOP-2.1.1/B/15. Egyedi adásvételi szerződés keretében Közúti járművek szállítása ( Állami tulajdonú árvízvédelmi konstrukció KEOP-2.1.1/B/15.)MÓD-1 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/87 1 Beszerzés tárgya: A szerődés

Részletesebben

Módosítás - 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/7

Módosítás - 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/7 Módosítás - 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/7 1 Beszerzés tárgya: eljes mennyiség: Közbeszerzés tárgya: 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával földalatti tűzvédelmi szerelvények (földalatti tűzcsapok) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási,

Részletesebben

Hajók ki- és berakodását szolgáló, kikötői üzemidőszakban fixen telepített markoló beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71

Hajók ki- és berakodását szolgáló, kikötői üzemidőszakban fixen telepített markoló beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Hajók ki- és berakodását szolgáló, kikötői üzemidőszakban fixen telepített markoló beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 1 Beszerzés tárgya: Hajók ki- és berakodását szolgáló, kikötői üzemidőszakban

Részletesebben

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Fővárosi Vízművek Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09.

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09. ELO Professional iktató- és dokumentumkezelő és OpenText Livelink rendszer karbantartása, üzemeltetése, kapcsolódó SAP fejlesztések valamint támogatási szolgáltatások nyújtása a Fővárosi Vízművek Zrt-nél

Részletesebben

Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/31 Lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák emblémával, felirattal, 100 L méret: 2*150*400*1000 (mm) - 100 db/gyűjtőzsák

Részletesebben

Határozatok 2013.02.20. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (II.20.) Önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.02.20. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (II.20.) Önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.02.20. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (II.20.) Önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Nádudvar Város Önkormányzata

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM - Az Iseum Savariense kiállítás installációinak és berendezéseinek beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

felhívás módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/123

felhívás módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/123 felhívás módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/123 1 Beszerzés tárgya: Adás-vételi szerződés Kalocsa pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúrafejlesztése c. (TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179)

Részletesebben

Közbe s ze rzé s i Ért e s í t ő s zá ma : 2013/18

Közbe s ze rzé s i Ért e s í t ő s zá ma : 2013/18 KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ENGLISH DEUTSCH Vállalkozási szerződés a tököli szennyvíztisztító telep korszerűsítésére, bővítésére vonatkozóan, FIDIC Sárga és Piros Könyv szerint (KEOP - 1.2.0/2F/09-2010-0075)

Részletesebben

(SG-883) Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén üzemelő közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetése és bővítése - módosítás (1)

(SG-883) Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén üzemelő közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetése és bővítése - módosítás (1) (SG-883) Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén üzemelő közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetése és bővítése - módosítás (1) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/131 1 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Sándorfalva-Szatymaz - szennyvíztisztítás és szennyvízcsatorna kiépítése - módosító hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/105

Sándorfalva-Szatymaz - szennyvíztisztítás és szennyvízcsatorna kiépítése - módosító hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/105 Sándorfalva-Szatymaz - szennyvíztisztítás és szennyvízcsatorna kiépítése - módosító hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/105 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés Sándorfalva Szatymaz települési

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670. E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670. E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu. EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM 11. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

KORR- Sporteszközök beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 jelű, kiemelt projekt keretében. Adásvételi szerződés.

KORR- Sporteszközök beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 jelű, kiemelt projekt keretében. Adásvételi szerződés. KORR- Sporteszközök beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 jelű, kiemelt projekt keretében. Adásvételi szerződés. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73 1. rész Atlétikai, szabadidős labda és sportjáték

Részletesebben

Nagynyomású zóna üzemzavari hűtőrendszer szivattyúk tesztelhetőségének megvalósítása 24 db szilfonszelep beszerzésével - Korrigendum

Nagynyomású zóna üzemzavari hűtőrendszer szivattyúk tesztelhetőségének megvalósítása 24 db szilfonszelep beszerzésével - Korrigendum Nagynyomású zóna üzemzavari hűtőrendszer szivattyúk tesztelhetőségének megvalósítása 24 db szilfonszelep beszerzésével - Korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 1 Beszerzés tárgya: Nagynyomású

Részletesebben

SAP támogatás/2012. - eljárást megindító hirdetmény 1. számú módosítása

SAP támogatás/2012. - eljárást megindító hirdetmény 1. számú módosítása SAP támogatás/2012. - eljárást megindító hirdetmény 1. számú módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/122 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérőnél üzembe helyezett

Részletesebben

Korringendum - Különféle élelmiszerek beszerzése 7 részben

Korringendum - Különféle élelmiszerek beszerzése 7 részben Korringendum - Különféle élelmiszerek beszerzése 7 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Vonatkozó jogszabályok szerinti minőségi követelményeknek megfelelő élelmiszerek beszerzése 7 részben a

Részletesebben

Eszközbeszerzés - visszavonás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/99

Eszközbeszerzés - visszavonás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/99 Eszközbeszerzés - visszavonás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/99 1 Beszerzés tárgya: 01. rész: Információ technológiai eszközök 1 darab új számítógép (komplett asztali pc) 1 darab új multifunkcionalis

Részletesebben

Villamos motorvonatok beszerzése - adásvételi szerződés - tájékoztató az ajánlati dokumentáció módosításáról. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45

Villamos motorvonatok beszerzése - adásvételi szerződés - tájékoztató az ajánlati dokumentáció módosításáról. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45 Villamos motorvonatok beszerzése - adásvételi szerződés - tájékoztató az ajánlati dokumentáció módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés az alábbi tárgyban:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 ELI-ALPS nagyprojekt P4 ker. a kut-i nagyberendezésnek helyet adó és az ÚSzT ker. megvalósuló kutatóközpont mechanikai, elektronikai és optikai műhelyei számára gépek, műszerek, berendezések, kiegészítők,

Részletesebben

Ajánlati felhívás módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85

Ajánlati felhívás módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85 Ajánlati felhívás módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés a Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg-ellátás fejlesztésével elnevezésű TIOP 2.2.6.

Részletesebben

közcélú zöldterületek felmérésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68

közcélú zöldterületek felmérésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 közcélú zöldterületek felmérésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 1 Beszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés a FŐKERT Nonprofit Zrt. által fenntartott kiemelt, nem kiemelt közcélú zöldterületekintegrált,

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/148

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/148 Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén -szemléletformálás, nyilvánosság

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/11

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/11 Módosítás 2 - Orvostechnológiai eszközök beszerzése a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. részére a DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001 azonosítószámú pályázat keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/87

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/87 Korrigendum - Adásvételi szerződés alapján a Adásvételi szerződés alapján a TIOP-2.2.1-11/1-2012-0001 azonosító számú, Sürgősségi ellátás fejlesztése - mentés tárgyú projekthez kapcsolódóan oktatási és

Részletesebben

5 db személygépkocsi határidős adásvétele (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90

5 db személygépkocsi határidős adásvétele (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 5 db személygépkocsi határidős adásvétele (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 1 Beszerzés tárgya: A közbeszerzés tárgya: 5 darab személygépkocsi beszerzése. A BESZERZENDŐ

Részletesebben

Korrigendum - Adásvételi szerződés alapján Kórházi eszközök beszerzése a Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet részére

Korrigendum - Adásvételi szerződés alapján Kórházi eszközök beszerzése a Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet részére Korrigendum - Adásvételi szerződés alapján Kórházi eszközök beszerzése a Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/143 1 Beszerzés tárgya: 1. közbeszerzési rész:

Részletesebben