Villamos motorvonatok beszerzése - adásvételi szerződés - tájékoztató az ajánlati dokumentáció módosításáról. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Villamos motorvonatok beszerzése - adásvételi szerződés - tájékoztató az ajánlati dokumentáció módosításáról. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45"

Átírás

1 Villamos motorvonatok beszerzése - adásvételi szerződés - tájékoztató az ajánlati dokumentáció módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45 1

2 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés az alábbi tárgyban: A rész: 6 db normál nyomtávú (1435 mm), egyáramnemű (25 kv 50 Hz) részlegesen (legalább 70 %%) alacsonypadlós elővárosi villamos motorvonat szállítása, üzembe helyezése illetőleg kapcsolódó szolgáltatások (különösen: üzemeltetési, karbantartási dokumentáció, oktatás, szoftverek, diagnosztika) teljesítése, a Dokumentációban és annak részeként a szerződéstervezetben, valamint a műszaki feltétfüzetben részletezettek szerint a MÁV-START Zrt. részére. B rész: 15 db normál nyomtávú (1435 mm), egyáramnemű (25 kv 50 Hz) részlegesen (legalább 70 %%) alacsonypadlós elővárosi villamos motorvonat szállítása, üzembe helyezése illetőleg kapcsolódó szolgáltatások (különösen: üzemeltetési, karbantartási dokumentáció, oktatás, szoftverek, diagnosztika) teljesítése, a Dokumentációban és annak részeként a szerződéstervezetben, valamint a műszaki feltétfüzetben részletezettek szerint a MÁV-START Zrt. részére. A jelen felhívásban meghatározott teljesítési időtartam nem tartalmazza a kapcsolódó szolgáltatások nyújtásának időtartamát, amellyel kapcsolatban a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően, az alábbi rendelkezések irányadók: A nyertes ajánlattevő által a leszállítandó motorvonatok kapcsán nyújtandó kapcsolódó szolgáltatások biztosításának időtartama az alábbi: általános szabályok A szerződés alapján teljesítendő valamennyi, kiképzéshez szükséges dokumentumot és magát az oktatást az első motorvonat szállítási határideje előtt legkésőbb egy hónappal, a teljes, adott részajánlat szerint leszállítandó flotta üzemeltetéséhez szükséges egyéb készleteket, dokumentumokat legkésőbb az első motorvonattal együtt kell leszállítani, hacsak a szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik. A kapcsolódó szolgáltatásokat - hacsak a szerződés kifejezetten másképpen nem rendelkezik - az Ajánlatkérő által külön, ésszerűen megjelölt határidők szerint kell a rendelkezésére bocsátani. A nyertes ajánlattevő a határidőkre javaslatot tehet. egyes részletszabályok A nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőnek a szerződés hatályba lépését követő 120 napon belül átadni valamennyi beépítendő anyag műszaki specifikációját. A nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőnek az adásvételi szerződés szerinti üzemeltetési és karbantartási dokumentációt - amely magában foglalja a motorvonatok üzemeltetési és karbantartási előírásait, javításhoz szükséges rajzait - az első motorvonat leszállítása előtt 14 nappal, melyet folyamatosan frissíteni köteles a szerződés szerint az első motorvonat leszállításától kezdődően a szerződés keretében leszállított utolsó motorvonatra vonatkozó garanciaidő lezárási jegyzőkönyv felvételéig. A nyertes ajánlattevő köteles az első motorvonat leszállításakor és az utolsó motorvonat általános jótállása lejártakor a teljes, adásvételi szerződés szerinti dokumentációt - az időközben végrehajtott változtatásokkal egységes szerkezetben - átadni az Ajánlatkérő részére az adásvételi szerződésben foglaltak szerint. Az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által átadott dokumentáció időben és területileg korlátlan felhasználási jogát a dokumentáció átvételével megszerzi, azzal, hogy a dokumentáció kizárólag a motorvonatok üzemeltetési, javítási és karbantartási szükségleteihez, ideértve annak előkészületeit is, valamint esetleges későbbi átalakításához, felújításához, illetőleg a bármikori üzemeltetéshez szükséges engedélyeztetéshez használható fel. A nyertes ajánlattevő az első motorvonat átadása előtt a saját telephelyén köteles az Ajánlatkérő 10 szakemberét (járművezető és oktató) a motorvonatok kezelésére kiképezni, melynek a képzési költségeit a nyertes ajánlattevő viseli, 5 nap/fő erejéig. Köteles a képzést úgy megszervezni, hogy arra az 5 nap/fő időtartam elegendő legyen. A képzés része ezen túl a magyarországi 1 (egy) nap/fő gyakorlati oktatás. Az első motorvonat megérkezésével egyidejűleg a nyertes ajánlattevő saját költségére és kockázatára szakemberekből álló csoportot köteles küldeni az ajánlatkérőhöz, amelynek feladata különösen a közreműködés az előirányzott próbákon és átvételekkor, a motorvonatok üzembe helyezése és azok folyamatos üzemkész állapotának biztosítása a szerződés rendelkezéseinek megfelelően, továbbá az üzemeltetés során keletkező - szavatosság és / vagy jótállás körébe tartozó - meghibásodások azonnali kijavítása a szerződés rendelkezéseinek megfelelően, valamint az Ajánlatkérőnek baleset esetén a mentési munkálatoknál részt vevő 30 szakemberének betanítása a motorvonatok kezelésére, ideértve a motorvonatok emelését is (ezen oktatás magyarországi helyszínen történik, 1 nap/fő időtartamban). A nyertes ajánlattevő vállalja, hogy szakszemélyzete külön ellenérték felszámítása nélkül az 1. motorvonat leszállításától kezdve, folyamatosan, az utolsó motorvonat leszállításától számított 6 hónapig - maximum 20 nap erejéig - igény esetén a motorvonatok karbantartását végző karbantartó telephely üzemeiben az erről szóló értesítést követő legkésőbb 24 órán belül megjelenik. A nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő szakembereit 200 oktatási nap erejéig kiképezni, legkésőbb az első motorvonat leszállításáig. A szerződés szerinti üzemeltetési készletet, legkésőbb az első motorvonat szállításával egyidejűleg kell a nyertes ajánlattevőnek leszállítania. A nyertes ajánlattevő feladata a hatósági engedélyeztetés, melynek keretében az előzetes típusengedélyezési eljárást a közlekedési hatóságnál a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül kell kezdeményeznie. A típusengedélyeztetés és az üzembe helyezési engedélyek megszerzése az egyes járműpróbákhoz igazodva kell, történjen. A szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez igazodva a nyertes ajánlattevőt terheli a fentieken túl különösen, de nem kizárólagosan: # a szállítás és a biztosítás (DDP telephely, INCOTERMS 2010) a teljesítés helyéig és idejéig # az Ajánlatkérő átvevői és műszaki szakemberei részére a gyártóműben a szerződés szerinti jogaik gyakorolhatóságához szükséges munkafeltételek, munkaeszközök biztosítása; # a minősítő szervezetek - beleértve a közlekedési hatóság által előírt szervezetet is - költségei viselése; # egyéb feladatok. A nyertes ajánlattevő által nyújtandó kapcsolódó szolgáltatások vonatkozásában az egyes részletszabályokat a szerződéstervezet tartalmazza. 2

3 További információ, befejezetlen eljárás vagy Hirdetmény típusa: korrigendum/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 5974/2015 CPV Kód: Ajánlatkérő: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: true Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) Információ és on-line formanyomtatványok: TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását eredményezi, az egyenlő bánásmód elvének, valamint a beszerzés versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitűzött határidők módosítására. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15459 Postai cím: Könyves Kálmán körút Város: Budapest Postai irányítószám: 1087 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): MÁV-START Zrt. Beszerzési Szervezet 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt II. em Címzett: Támis Norbert Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): 3

4 A felhasználói oldal címe (URL): I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben Egyes ágazatok ) x II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) Villamos motorvonatok beszerzése - adásvételi szerződés II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) Adásvételi szerződés az alábbi tárgyban: A rész: 6 db normál nyomtávú (1435 mm), egyáramnemű (25 kv 50 Hz) részlegesen (legalább 70 %) alacsonypadlós elővárosi villamos motorvonat szállítása, üzembe helyezése illetőleg kapcsolódó szolgáltatások (különösen: üzemeltetési, karbantartási dokumentáció, oktatás, szoftverek, diagnosztika) teljesítése, a Dokumentációban és annak részeként a szerződéstervezetben, valamint a műszaki feltétfüzetben részletezettek szerint a MÁV-START Zrt. részére. B rész: 15 db normál nyomtávú (1435 mm), egyáramnemű (25 kv 50 Hz) részlegesen (legalább 70 %) alacsonypadlós elővárosi villamos motorvonat szállítása, üzembe helyezése illetőleg kapcsolódó szolgáltatások (különösen: üzemeltetési, karbantartási dokumentáció, oktatás, szoftverek, diagnosztika) teljesítése, a Dokumentációban és annak részeként a szerződéstervezetben, valamint a műszaki feltétfüzetben részletezettek szerint a MÁV-START Zrt. részére. A jelen felhívásban meghatározott teljesítési időtartam nem tartalmazza a kapcsolódó szolgáltatások nyújtásának időtartamát, amellyel kapcsolatban a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően, az alábbi rendelkezések irányadók: A nyertes ajánlattevő által a leszállítandó motorvonatok kapcsán nyújtandó kapcsolódó szolgáltatások biztosításának időtartama az alábbi: általános szabályok A szerződés alapján teljesítendő valamennyi, kiképzéshez szükséges dokumentumot és magát az oktatást az első motorvonat szállítási határideje előtt legkésőbb egy hónappal, a teljes, adott részajánlat szerint leszállítandó flotta üzemeltetéséhez szükséges egyéb készleteket, dokumentumokat legkésőbb az első motorvonattal együtt kell leszállítani, hacsak a szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik. A kapcsolódó szolgáltatásokat - hacsak a szerződés kifejezetten másképpen nem rendelkezik - az Ajánlatkérő által külön, ésszerűen megjelölt határidők szerint kell a rendelkezésére bocsátani. A nyertes ajánlattevő a határidőkre javaslatot tehet. egyes részletszabályok A nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőnek a szerződés hatályba lépését követő 120 napon belül átadni valamennyi beépítendő anyag műszaki specifikációját. 4

5 A nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőnek az adásvételi szerződés szerinti üzemeltetési és karbantartási dokumentációt - amely magában foglalja a motorvonatok üzemeltetési és karbantartási előírásait, javításhoz szükséges rajzait - az első motorvonat leszállítása előtt 14 nappal, melyet folyamatosan frissíteni köteles a szerződés szerint az első motorvonat leszállításától kezdődően a szerződés keretében leszállított utolsó motorvonatra vonatkozó garanciaidő lezárási jegyzőkönyv felvételéig. A nyertes ajánlattevő köteles az első motorvonat leszállításakor és az utolsó motorvonat általános jótállása lejártakor a teljes, adásvételi szerződés szerinti dokumentációt - az időközben végrehajtott változtatásokkal egységes szerkezetben - átadni az Ajánlatkérő részére az adásvételi szerződésben foglaltak szerint. Az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által átadott dokumentáció időben és területileg korlátlan felhasználási jogát a dokumentáció átvételével megszerzi, azzal, hogy a dokumentáció kizárólag a motorvonatok üzemeltetési, javítási és karbantartási szükségleteihez, ideértve annak előkészületeit is, valamint esetleges későbbi átalakításához, felújításához, illetőleg a bármikori üzemeltetéshez szükséges engedélyeztetéshez használható fel. A nyertes ajánlattevő az első motorvonat átadása előtt a saját telephelyén köteles az Ajánlatkérő 10 szakemberét (járművezető és oktató) a motorvonatok kezelésére kiképezni, melynek a képzési költségeit a nyertes ajánlattevő viseli, 5 nap/fő erejéig. Köteles a képzést úgy megszervezni, hogy arra az 5 nap/fő időtartam elegendő legyen. A képzés része ezen túl a magyarországi 1 (egy) nap/fő gyakorlati oktatás. Az első motorvonat megérkezésével egyidejűleg a nyertes ajánlattevő saját költségére és kockázatára szakemberekből álló csoportot köteles küldeni az ajánlatkérőhöz, amelynek feladata különösen a közreműködés az előirányzott próbákon és átvételekkor, a motorvonatok üzembe helyezése és azok folyamatos üzemkész állapotának biztosítása a szerződés rendelkezéseinek megfelelően, továbbá az üzemeltetés során keletkező - szavatosság és / vagy jótállás körébe tartozó - meghibásodások azonnali kijavítása a szerződés rendelkezéseinek megfelelően, valamint az Ajánlatkérőnek baleset esetén a mentési munkálatoknál részt vevő 30 szakemberének betanítása a motorvonatok kezelésére, ideértve a motorvonatok emelését is (ezen oktatás magyarországi helyszínen történik, 1 nap/fő időtartamban). A nyertes ajánlattevő vállalja, hogy szakszemélyzete külön ellenérték felszámítása nélkül az 1. motorvonat leszállításától kezdve, folyamatosan, az utolsó motorvonat leszállításától számított 6 hónapig - maximum 20 nap erejéig - igény esetén a motorvonatok karbantartását végző karbantartó telephely üzemeiben az erről szóló értesítést követő legkésőbb 24 órán belül megjelenik. A nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő szakembereit 200 oktatási nap erejéig kiképezni, legkésőbb az első motorvonat leszállításáig. A szerződés szerinti üzemeltetési készletet, legkésőbb az első motorvonat szállításával egyidejűleg kell a nyertes ajánlattevőnek leszállítania. A nyertes ajánlattevő feladata a hatósági engedélyeztetés, melynek keretében az előzetes típusengedélyezési eljárást a közlekedési hatóságnál a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül kell kezdeményeznie. A típusengedélyeztetés és az üzembe helyezési engedélyek megszerzése az egyes járműpróbákhoz igazodva kell, történjen. A szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez igazodva a nyertes ajánlattevőt terheli a fentieken túl különösen, de nem kizárólagosan: # a szállítás és a biztosítás (DDP telephely, INCOTERMS 2010) a teljesítés helyéig és idejéig # az Ajánlatkérő átvevői és műszaki szakemberei részére a gyártóműben a szerződés szerinti jogaik gyakorolhatóságához szükséges munkafeltételek, munkaeszközök biztosítása; 5

6 # a minősítő szervezetek - beleértve a közlekedési hatóság által előírt szervezetet is - költségei viselése; # egyéb feladatok. A nyertes ajánlattevő által nyújtandó kapcsolódó szolgáltatások vonatkozásában az egyes részletszabályokat a szerződéstervezet tartalmazza. II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Versenypárbeszéd IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően, adott esetben) IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert) Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP OJS esender x Bejelentkezés: Hirdetmény hivatkozási száma: (év és a dokumentum száma) IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben) Hirdetmény száma a HL-ben: 2015 /S /03/07 (nap/hónap/év) IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja: 2015/03/05 (nap/hónap/év) VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van) Befejezetlen eljárás Javítás x További információ VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van) A közbeszerzési eljárást megszüntették. 6

7 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. Nem került sor szerződés odaítélésére. Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik. VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó, illetve megadandó szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára & és a bekezdés számára) VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása x A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak. Mindkettő VI.3.2) Az eredeti hirdetményben A megfelelő pályázati dokumentációban (a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban) Mindkettőben (a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban) x VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben) A szöveg módosítandó része: IV.3.3. pont A következő helyett: Az ajánlati dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján, az ajánlatkérő nevében eljáró szervezetnél (MÁV-START Zrt. Beszerzési Szervezet 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt II. em. 265.), az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon hétfőtől-csütörtökig óra, pénteken óra közötti időszakokban, az ajánlattételi határidő lejártának napján óra között. A dokumentáció a Kbt (3) bekezdés szerinti megküldésének kérése esetén ajánlatkérő a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül megküldi a dokumentációt a kérelmező részére. Az ajánlati dokumentáció beszerzésének határideje: 2015.április óra, amely megegyezik az ajánlatok bontásának időpontjával. Az érvényes ajánlattétel feltétele az ajánlati dokumentáció ajánlatkérő jelen ajánlati felhívás I.1. pontjában megjelölt kapcsolattartójától történő átvétele (ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie a dokumentációt). A dokumentációt a Kbt. 52. (2) bekezdése alapján bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti és a dokumentációért ellenértéket a Kbt (4) bekezdése szerinti szervezetnek sem kell fizetnie. A megpályázni kívánt részek számától függetlenül elegendő egy dokumentáció 7

8 megvásárlása, átvétele. Helyesen: Az ajánlati dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján, az ajánlatkérő nevében eljáró szervezetnél (MÁV-START Zrt. Beszerzési Szervezet 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt II. em. 265.), az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon hétfőtől-csütörtökig óra, pénteken óra közötti időszakokban, az ajánlattételi határidő lejártának napján óra között. A dokumentáció a Kbt (3) bekezdés szerinti megküldésének kérése esetén ajánlatkérő a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül megküldi a dokumentációt a kérelmező részére. Az ajánlati dokumentáció beszerzésének határideje: 2015.május óra, amely megegyezik az ajánlatok bontásának időpontjával. Az érvényes ajánlattétel feltétele az ajánlati dokumentáció ajánlatkérő jelen ajánlati felhívás I.1. pontjában megjelölt kapcsolattartójától történő átvétele (ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie a dokumentációt). A dokumentációt a Kbt. 52. (2) bekezdése alapján bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti és a dokumentációért ellenértéket a Kbt (4) bekezdése szerinti szervezetnek sem kell fizetnie. A megpályázni kívánt részek számától függetlenül elegendő egy dokumentáció megvásárlása, átvétele. A szöveg módosítandó része: VI.3. pont 6. pont d) alpont A következő helyett: d) Az ajánlatot zárt csomagolásban, magyar nyelven és 1 papír alapú eredeti példányban kell benyújtani. A jelentkezést a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (szkennelve,.pdf kiterjesztésű file formájában) is be kell nyújtani, CD-n vagy DVD-n, a jelentkezéshez mellékelve. A külső csomagoláson Villamos motorvonatok beszerzése - ajánlat megjelölést kell feltüntetni. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy amennyiben a csomagoláson az ajánlattevők nem tüntetik fel a Az ajánlattételi határidő lejártáig (2015. április :00 óra) nem bontható fel feliratot, úgy nem tud felelősséget vállalni annak az ajánlattételi határidő előtt történő felbontásáért. Ajánlatkérő a papír alapú és az elektronikus példányok közötti esetleges ellentmondás esetén a papír alapú példányt tekinti irányadónak. Helyesen: d) Az ajánlatot zárt csomagolásban, magyar nyelven és 1 papír alapú eredeti példányban kell benyújtani. A jelentkezést a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (szkennelve,.pdf kiterjesztésű file formájában) is be kell nyújtani, CD-n vagy DVD-n, a jelentkezéshez mellékelve. A külső csomagoláson Villamos motorvonatok beszerzése - ajánlat megjelölést kell feltüntetni. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy amennyiben a csomagoláson az ajánlattevők nem tüntetik fel a Az ajánlattételi határidő lejártáig (2015. május 6. 10:00 óra) nem bontható fel feliratot, úgy nem tud felelősséget vállalni annak az ajánlattételi határidő előtt történő felbontásáért. Ajánlatkérő a papír alapú és az elektronikus példányok közötti esetleges ellentmondás esetén a papír alapú példányt 8

9 tekinti irányadónak. A szöveg módosítandó része: VI.3. pont 8. pont A következő helyett: Az ajánlati dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján, az ajánlatkérő nevében eljáró szervezetnél (MÁV-START Zrt. Beszerzési Szervezet 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt II. em. 265.), az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon hétfőtől-csütörtökig óra, pénteken óra közötti időszakokban, az ajánlattételi határidő lejártának napján óra között. A dokumentáció a Kbt (3) bekezdés szerinti megküldésének kérése esetén ajánlatkérő a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül megküldi a dokumentációt a kérelmező részére. Az ajánlati dokumentáció beszerzésének határideje: április :00 óra óra, amely megegyezik az ajánlatok bontásának időpontjával. Helyesen: Az ajánlati dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján, az ajánlatkérő nevében eljáró szervezetnél (MÁV-START Zrt. Beszerzési Szervezet 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt II. em. 265.), az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon hétfőtől-csütörtökig óra, pénteken óra közötti időszakokban, az ajánlattételi határidő lejártának napján óra között. A dokumentáció a Kbt (3) bekezdés szerinti megküldésének kérése esetén ajánlatkérő a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül megküldi a dokumentációt a kérelmező részére. Az ajánlati dokumentáció beszerzésének határideje: május 6. 10:00 óra, amely megegyezik az ajánlatok bontásának időpontjával. VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben) A módosítandó adatok: IV.3.3. A dokumentáció beszerzésének határideje A következő helyett: 2015/04/20 (nap/hónap/év) 10 : 00 (időpont ) Helyesen: 2015/05/06 (nap/hónap/év) 10 : 00 (időpont ) A módosítandó adatok: IV.3.4. Ajánlattételi vagy részvételi határidő A következő helyett: 2015/04/20 (nap/hónap/év) 10 : 00 (időpont ) 9

10 Helyesen: 2015/05/06 (nap/hónap/év) 10 : 00 (időpont ) A módosítandó adatok: IV.3.8. Az ajánlatok felbontásának feltételei A következő helyett: 2015/04/20 (nap/hónap/év) 10 : 00 (időpont ) Helyesen: 2015/05/06 (nap/hónap/év) 10 : 00 (időpont ) VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben) A módosítandó szövegrész (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben) A beírandó szöveg helye: A beírandó szöveg: VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban. A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban. Az ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása a Kbt. 42. (1)és (3) bekezdésén alapul. Jelen módosítás tárgya az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezetek 10. számú mellékletének alábbiak szerinti módosítása: 10

11 Eredeti 10. számú melléklet mindkét részajánlati körre vonatkozó szerződéstervezetben: ÜZEMELTETÉSI KÉSZLET Alkatrész / megnevezés Darabszám Forgóváz - komplett, összeszerelt egy motorvonat teljes forgóváz cseréjéhez szükséges - hajtott és futó - forgóvázainak szállítása. Forgóváz - komponensek: o *szekunder rugózás 2 darab o mágneses sínfék (komplett) 2 darab o vonatbefolyásoló / ETCS tartója 2 darab o nyomkarimakenő (komplett) 2 darab o homokszóró (komplett) 2 darab o egy motorvonat összes lengéscsillapítója o egy motorvonat összes tengelyvég jeladója o kerékpár futó 6 darab o kerékpár komplett hajtással 4 darab Javítókészlet - vontatási berendezés: o áramszedő 4 darab o főmegszakító a földelő szakaszolóval 4 darab o túlfeszültség levezető 4 darab o primer áramváltó 1 darab o primer feszültségváltó 1 darab o hűtőberendezés (komplett) 1 darab Javítókészlet - utas-információs rendszer és videó felügyelet o belsőtéri kijelző 2 motorvonatra való o belsőtéri monitorok 2 motorvonatra való o külsőtéri kijelző - oldalt 2 motorvonatra való o külsőtéri kijelző - homlok 2 motorvonatra való o video rögzítő egység és video kamara 2 motorvonatra való o WIFI router 4 darab o vészhívó 6 darab Javítókészlet - fűtés-szellőztetés - klímaberendezés: o klímaegység (komplett) 4 darab o klímaegység burkolatok, fedelek 3 darab o vezetőállás klímaberendezés 2 darab Belsőtéri elemek komponensei: o *belsőtéri fal, mennyezet és fém burkolatok 3 darab o *csomagtartók 3 darab o komplett emelő mozgáskorlátozottak részére 2 motorvonatra való o mozdonyvezető ülés 1 darab o *utastéri ülések 10 darab o *utastéri üléspárnák 20 készlet o felhajtható ülés komplett 4 darab o kisasztal 30 darab o asztal alatti hulladékgyűjtő 10 darab 11

12 o szelektív hulladékgyűjtők 2 darab Javítókészlet - beszállóajtók: o baloldali ajtószárny 1 motorvonatra való o jobboldali ajtószárny 1 motorvonatra való o kimozduló lépcső (komplett) 12 darab o feljáróajtó nyomógombok 1 motorvonatra való Javítókészlet - WC-fülke: o WC vezérlés és főegység 2 darab o frissvíz-tartály 1 darab o fekáliatartály 1 darab o WC tükör 10 darab o WC csésze és egységei 1 darab o szappanadagoló 10 darab o WC nyomógombok 10 darab Javítókészlet - külső szerelvények o automatikus vonó- és ütközőkészülék 6 darab o törőelem a vonókészülékhez 6 darab o oldalütköző 6 darab o fényszóró - baloldal 2 darab o fényszóró - jobboldalt 2 darab o fényszóró - felül 2 darab o sínkotró 4 darab o homlokszoknyák 4 darab o tető takarólemezek 4 darab o ablaktörlő berendezés 4 darab o jelzőkürt 2 darab o tükör 6 darab (jobbosból és balosból külön - külön) o szekrény billenés gátló lengéscsillapítói 1 motorvonatra való ETCS antenna kettő, ETCS-sel felszerelt Motorvonat ETCS-sel történő üzemszerű működéséhez szükséges darabszámban (azaz kettő Motorvonathoz szükséges teljes padlóalatti- és tetőn elhelyezett antenna és radar készlet) ETCS JRU adatrögzítő 2 db ETCS EVC biztonsági számítógép 2 db ETCS GSM-R adatrádió modul 2 db ETCS DMI kijelzők 4 db ETCS tápegység modul 2 db EVM vevőfej 4 darab Kocsi egységek közötti átjáró 3 darab Főtranszformátor 2 darab Áramirányító komplett 2 darab Fék o fékpanelek 1 motorvonatra való o fékhengerek komplett 1 motorvonatra való Üvegek o két motorvonat összes utastéri és vezetőállás üvege (beleértve a válaszfal üvegeket és belsőajtó 12

13 üvegeket is)) o a fentieken kívül homlokszélvédő üveg 6 darab Vezérlés o egy motorvonathoz szükséges valamennyi irányítás technikai elem beleértve a járművezérlőket, monitorokat is. *-gal jelöltek esetében típusonként értendő a szállítás. Módosított 10. számú melléklet mindkét részajánlati körre vonatkozó szerződéstervezetben: ÜZEMELTETÉSI KÉSZLET Alkatrész / megnevezés Darabszám Forgóváz - komponensek: o *szekunder rugózás 2 darab o vonatbefolyásoló / ETCS tartója 2 darab o nyomkarimakenő (komplett) 2 darab o homokszóró (komplett) 1 darab o egy motorvonat összes lengéscsillapítója 2 darab o egy motorvonat összes tengelyvég jeladója 2 darab o kerékpár futó 2 darab o kerékpár komplett hajtással 2 darab Javítókészlet - vontatási berendezés: o áramszedő 1 darab o főmegszakító a földelő szakaszolóval 1 darab o túlfeszültség levezető 1 darab o primer áramváltó 1 darab o primer feszültségváltó 1 darab o hűtőberendezés (komplett) 1 darab Javítókészlet - utas-információs rendszer és videó felügyelet o belsőtéri kijelző 2 motorvonatra való o belsőtéri monitorok 2 motorvonatra való o külsőtéri kijelző - oldalt 2 motorvonatra való o külsőtéri kijelző - homlok 2 motorvonatra való o video rögzítő egység és video kamara 2 motorvonatra való o WIFI router 2 darab o vészhívó 2 darab Javítókészlet - fűtés-szellőztetés - klímaberendezés: o klímaegység (komplett) 2 darab o klímaegység burkolatok, fedelek 2 darab o vezetőállás klímaberendezés 2 darab Belsőtéri elemek komponensei: o *belsőtéri fal, mennyezet és fém burkolatok 2 darab o *csomagtartók 2 darab o komplett emelő mozgáskorlátozottak részére 1 darab o mozdonyvezető ülés 1 darab o *utastéri ülések 4 darab 13

14 o *utastéri üléspárnák 8 készlet o felhajtható ülés komplett 2 darab o kisasztal 10 darab o asztal alatti hulladékgyűjtő 5 darab o szelektív hulladékgyűjtők 2 darab Javítókészlet - beszállóajtók: o baloldali ajtószárny 2 darab o jobboldali ajtószárny 2 darab o kimozduló lépcső (komplett) 2 darab o feljáróajtó nyomógombok 1 motorvonatra való Javítókészlet - WC-fülke: o WC vezérlés és főegység 1 darab o frissvíz-tartály 1 darab o fekáliatartály 1 darab o WC tükör 4 darab o WC csésze és egységei 1 darab o szappanadagoló 4 darab o WC nyomógombok 4 darab Javítókészlet - külső szerelvények o automatikus vonó- és ütközőkészülék 2 darab o törőelem a vonókészülékhez 2 darab o oldalütköző 2 darab o fényszóró - baloldal 2 darab o fényszóró - jobboldalt 2 darab o fényszóró - felül 2 darab o sínkotró 2 darab o homlokszoknyák 2 darab o tető takarólemezek 2 darab o ablaktörlő berendezés 2 darab o jelzőkürt 2 darab o tükör 2 darab (jobbosból és balosból külön - külön) o szekrény billenés gátló lengéscsillapítói 1 motorvonatra való ETCS antenna egy, ETCS-sel felszerelt Motorvonat ETCS-sel történő üzemszerű működéséhez szükséges darabszámban (azaz egy Motorvonathoz szükséges teljes padlóalatti- és tetőn elhelyezett antenna és radar készlet) EVM vevőfej 2 darab Kocsi egységek közötti átjáró 2 darab Áramirányító komplett 2 darab Fék o fékpanelek 1 motorvonatra való o fékhengerek komplett 1 motorvonatra való Üvegek o egy motorvonat összes utastéri és vezetőállás üvege (beleértve a válaszfal üvegeket és belsőajtó üvegeket is)) o a fentieken kívül homlokszélvédő üveg 2 darab 14

15 *-gal jelöltek esetében típusonként értendő a szállítás. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a módosított ajánlattételi dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja és beszerzésének helye megegyezik az ajánlati felhívásban a dokumentáció átvételére vonatkozó információkban foglaltakkal. Ajánlatkérő tájékoztatja azon gazdasági szereplő(ke)t, aki(k) a dokumentációt a jelen korrigendum megjelenése előtt átvette (átvették), hogy az egységes szerkezetbe foglalt dokumentációt, a két szerződéstervezet módosult mellékletét, valamint a megjelent korrigendumot annak megjelenését követően megküldi az általa ismert kapcsolattartási pontokra. VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2015/04/13 (nap/hónap/év) 15

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM A MÁV-START Zrt. 25 db 480 sorozatú villamos mozdonyába ERTMS/ETCS Level 2. típusú fedélzeti berendezés szállítása, a nemzeti biztosító (B osztályú) rendszerekhez történő hozzárendelése, üzembe helyezése

Részletesebben

Egyen-formaruhák beszerzése a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. részére

Egyen-formaruhák beszerzése a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. részére Egyen-formaruhák beszerzése a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/13 A keretszerződés 974 800 000 HUF + ÁFA összegben kerül megkötésre. Ajánlatkérők fenntartják a jogot,

Részletesebben

Ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása (Takarítási szolgáltatások)

Ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása (Takarítási szolgáltatások) Ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása (Takarítási szolgáltatások) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 Az Ajánlatkérő székhelyén és telephelyein (23.762 nm) teljes körű általános és egészségügyi

Részletesebben

Különféle kisgépek beszerzése a pályavasút működtetéséhez - ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása

Különféle kisgépek beszerzése a pályavasút működtetéséhez - ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása Különféle kisgépek beszerzése a pályavasút működtetéséhez - ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23 Ssz. Gép megnevezése, darab 1 Benzinmotoros aláverő-bontókalapács

Részletesebben

Az Almási Balogh Pál Kórház infrastrukturafejlesztése szolgáltatási feltételeinek racionalizálása érdekében

Az Almási Balogh Pál Kórház infrastrukturafejlesztése szolgáltatási feltételeinek racionalizálása érdekében Az Almási Balogh Pál Kórház infrastrukturafejlesztése szolgáltatási feltételeinek racionalizálása érdekében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/93 Az Almási Balogh Pál Kórház infrastrukturafejlesztése szolgáltatási

Részletesebben

"A Fővárosi Törvényszék három épületének takarítási munkái" - módosító hirdetmény

A Fővárosi Törvényszék három épületének takarítási munkái - módosító hirdetmény "A Fővárosi Törvényszék három épületének takarítási munkái" - módosító hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45 Vállalkozási szerződés a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Budapesti II. és III.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148 Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható kombinált gyűjtésű elektronikai berendezések hulladékainak (EWC 200136, EWC 160214, EWC 200135*, EWC 160213*, EWC 160216)

Részletesebben

Új és használt gépjárművek bérlete, teljes körű flottaüzemeltetés és kapcsolódó gépjármű- nyilvántartó szoftver működtetése

Új és használt gépjárművek bérlete, teljes körű flottaüzemeltetés és kapcsolódó gépjármű- nyilvántartó szoftver működtetése Új és használt gépjárművek bérlete, teljes körű flottaüzemeltetés és kapcsolódó gépjármű- nyilvántartó szoftver működtetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/11 A) Összesen 838 db új vagy használt gépjármű

Részletesebben

Visszavonás_FORSTER Központ_Faápolás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5

Visszavonás_FORSTER Központ_Faápolás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Visszavonás_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 1 Beszerzés tárgya: Vállalkozási keretszerződés a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ vagyonkezelésében

Részletesebben

KMG és Csonka kompresszorok beszerzése Ajánlatí felhívás módosítás T-208/14

KMG és Csonka kompresszorok beszerzése Ajánlatí felhívás módosítás T-208/14 KMG és Csonka kompresszorok beszerzése Ajánlatí felhívás módosítás T-208/14 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 KMG és Csonka kompresszorok beszerzése 537 db / 36 hónap mennyiségben. A fentiekben meghatározott

Részletesebben

Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: 4611/Veszprém/2014 - Különféle orvosi műszerek és eszközök beszerzése - TIOP 2.2.5-09/1-2010-0006 Témafelelős: Kelety Gábor Igazgató Telefonszám: 237-1150 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Adásvételi

Részletesebben

CNG gáztender korrigendum

CNG gáztender korrigendum CNG gáztender korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/137 41 db CNG üzemű helyi személyszállítást végző autóbuszainak ellátásához keres CNG üzemanyag ellátásra Ajánlattevőt úgy, hogy a nyertes Ajánlattevő

Részletesebben

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

Hirdetmény visszavonása

Hirdetmény visszavonása Hirdetmény visszavonása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/112 1. rész: 3 db 16 m3-es hulladékgyűjtő jármű, 1 db konténer szállító jármű és hozzá tartozó 1 db pótkocsi 2. rész: 1 db hidraulikus homlokrakodó

Részletesebben

Munka- és védőruha valamint munkavédelmi lábbeli beszerzése/2013.

Munka- és védőruha valamint munkavédelmi lábbeli beszerzése/2013. Munka- és védőruha valamint munkavédelmi lábbeli beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/49 Ajánlatkérő szállítási keretszerződést kíván kötni, az alábbiak szerinti három részajánlat vonatkozásában:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 KEOP-1.1.1/C/13-2013-0040 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan komposztáló ládák és hulladékgyűjtő edények beszerzése szállítási szerződés keretében tárgyú eljárás ajánlati felhívásának módosítása Közbeszerzési

Részletesebben

Kék pólók beszerzése MÁV Csoport részére adásvételi keretszerződés keretében

Kék pólók beszerzése MÁV Csoport részére adásvételi keretszerződés keretében Kék pólók beszerzése MÁV Csoport részére adásvételi keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Kék pólók beszerzése MÁV Csoport részére adásvételi keretszerződés keretében. A keretszerződés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/90

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/90 Keretmegállapodás keretében a KÖZOP-hoz illeszkedő projekttel kapcsolatos PR- és tájékoztatásitevékenység ellátása a magyar-román és a magyar-szlovák határszakaszokon - ajánlati felhívás visszavonása Közbeszerzési

Részletesebben

Földgáz beszerzése a 2015. július 01-től 2016. június 30-ig tartó időszakra

Földgáz beszerzése a 2015. július 01-től 2016. június 30-ig tartó időszakra Földgáz beszerzése a 2015. július 01-től 2016. június 30-ig tartó időszakra Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/51 A Magyar Földgáztároló Zrt. részére technológiai célú és saját felhasználásra, technológiai

Részletesebben

Korrigendum-Tetra rádiók beszerzése-országos Mentőszolgálat részére

Korrigendum-Tetra rádiók beszerzése-országos Mentőszolgálat részére Korrigendum-Tetra rádiók beszerzése-országos Mentőszolgálat részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/67 -Tetra kézi rádió - 100 db Egy készlet tartalma: 1 db Tetra kézi rádió 1 db antenna 2 db akkumulátor

Részletesebben

Radiológiai berendezések beszerzése - KORR

Radiológiai berendezések beszerzése - KORR Radiológiai berendezések beszerzése - KORR Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Adásvételi szerződés a Struktúraváltást támogató fejlesztés a Gróf Esterházy Kórházban elnevezésű TIOP 2.2.6/12/1/B-2013-0020

Részletesebben

Könyvkiadás-módosítás2

Könyvkiadás-módosítás2 Könyvkiadás-módosítás2 Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Keretmegállapodás megkötése hagyományos és elektronikus formátumú könyvkiadási szolgáltatás (egyetemi tankönyvek, jegyzetek, oktatási és kutatási

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 MKB12/2016 Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés keretében, a környezetvédelmi termékdíjról szóló

Részletesebben

Szakértői szolgáltatás beszerzése a referenciaintézményi minősítésre bejelentkezett intézmények minősítése érdekében- Korrigendum 1.

Szakértői szolgáltatás beszerzése a referenciaintézményi minősítésre bejelentkezett intézmények minősítése érdekében- Korrigendum 1. Szakértői szolgáltatás beszerzése a referenciaintézményi minősítésre bejelentkezett intézmények minősítése érdekében- Korrigendum 1. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/16 Szakértői szolgáltatás beszerzése

Részletesebben

Ajánlati felhívás hirdetmény visszavonása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148

Ajánlati felhívás hirdetmény visszavonása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148 Ajánlati felhívás hirdetmény visszavonása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148 1 Beszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására, az alábbi - részenként

Részletesebben

orvosi eszközök beszerzése a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0029 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum)

orvosi eszközök beszerzése a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0029 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum) orvosi eszközök beszerzése a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0029 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés keretében

Részletesebben

Korrigendum - "Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására"

Korrigendum - Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására Korrigendum - "Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására" Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/48 1. rész: Kukás felépítmény

Részletesebben

MÁV Csoport hálózati szintű munka-, védőruházat körébe tartozó munka- és védőruházati termékek beszerzése

MÁV Csoport hálózati szintű munka-, védőruházat körébe tartozó munka- és védőruházati termékek beszerzése MÁV Csoport hálózati szintű munka-, védőruházat körébe tartozó munka- és védőruházati termékek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/13 A keretszerződés 484.707.549,- Ft + ÁFA összegben kerül megkötésre.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23 Vállalkozási szerződés a 76. sz. főút 11,5t-s burkolat-megerősítés a 27+217-53+933 km sz. közötti szakasz - kiegészítő munkák tervezése, engedélyeztetése és építése tárgyában - korrigendum Közbeszerzési

Részletesebben

REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás - KEOP eszközbeszerzés - Korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43

REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás - KEOP eszközbeszerzés - Korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás - KEOP eszközbeszerzés - Korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 1 Beszerzés tárgya: A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0003 azonosítószámú, A REGIO-KOM

Részletesebben

felhívás módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/123

felhívás módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/123 felhívás módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/123 1 Beszerzés tárgya: Adás-vételi szerződés Kalocsa pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúrafejlesztése c. (TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179)

Részletesebben

Semmelweis Egyetem egészségügyi intézményei részére textiltermékek gyártása, szállítása tárgyú ajánlati felhívás módosítása

Semmelweis Egyetem egészségügyi intézményei részére textiltermékek gyártása, szállítása tárgyú ajánlati felhívás módosítása Semmelweis Egyetem egészségügyi intézményei részére textiltermékek gyártása, szállítása tárgyú ajánlati felhívás módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Semmelweis Egyetem egészségügyi intézményei

Részletesebben

Beton terelőfal és korlát építése, a fizikai elválasztás korszerűsítése az M3, M5 és M7 autópályákon - korrigendum

Beton terelőfal és korlát építése, a fizikai elválasztás korszerűsítése az M3, M5 és M7 autópályákon - korrigendum Beton terelőfal és korlát építése, a fizikai elválasztás korszerűsítése az M3, M5 és M7 autópályákon - korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/48 1 Beszerzés tárgya: Építési engedélyezési eljárás

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY Mósodító hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 A Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda (1146 Budapest, Állatkerti krt. 11.) komplex gépészeti korszerűsítése: Termálvízellátás, hidegvízellátás, vízgépház,

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Adásvételi szerződés az ajánlatkérő által Szállítójárművek és felépítmények beszerzése a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 iktatószámú, Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének Továbbfejlesztése

Részletesebben

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

Laboratóriumi reagensek beszerzése gépkihelyezéssel korrigendum

Laboratóriumi reagensek beszerzése gépkihelyezéssel korrigendum Laboratóriumi reagensek beszerzése gépkihelyezéssel korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 2 éves határozott idejű adásvételi szerződés keretei között laboratóriumi reagens szállítása és a

Részletesebben

Szállítási keretszerződés egy- és háromfázisú, hatásos, közvetlen csatlakozású hagyományos és előrefizetős villamos fogyasztásmérők beszerzésére

Szállítási keretszerződés egy- és háromfázisú, hatásos, közvetlen csatlakozású hagyományos és előrefizetős villamos fogyasztásmérők beszerzésére Szállítási keretszerződés egy- és háromfázisú, hatásos, közvetlen csatlakozású hagyományos és előrefizetős villamos fogyasztásmérők beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/106 1 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Szállítási szerződés keretében a Hernád völgye hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel elnevezésű KEOP-1.1.1/C/13-2013-0042 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/94

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/94 "Sümeg és térsége szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása" című, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0084 azonosító számú projekt keretében a FIDIC sárga könyv hivatalos magyar nyelvű fordítása szerinti kivitelezéssel

Részletesebben

Visszavonás - Betegélelmezési szolgáltatás nyújtása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45

Visszavonás - Betegélelmezési szolgáltatás nyújtása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45 Visszavonás - Betegélelmezési szolgáltatás nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45 1 Beszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés - Betegélelmezési szolgáltatás nyújtása a B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM "Semmelweis Egyetemen keletkező vegyi/fizikai tulajdonságai miatt veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, gyűjtéshez szükséges csereedények biztosítása, eseti csomagolás és veszélyes áru jelölések

Részletesebben

Újbuda - Parkolás - Karbantartás - Korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Újbuda - Parkolás - Karbantartás - Korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Újbuda - Parkolás - Karbantartás - Korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda közigazgatási területén a fizető parkolási

Részletesebben

Hajók ki- és berakodását szolgáló, kikötői üzemidőszakban fixen telepített markoló beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71

Hajók ki- és berakodását szolgáló, kikötői üzemidőszakban fixen telepített markoló beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Hajók ki- és berakodását szolgáló, kikötői üzemidőszakban fixen telepített markoló beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 1 Beszerzés tárgya: Hajók ki- és berakodását szolgáló, kikötői üzemidőszakban

Részletesebben

Mobiltelefon szolgáltatás és adatkommunikáció, továbbá igénybevételükhöz szükséges eszközök és kellékei beszerzése - módosítás

Mobiltelefon szolgáltatás és adatkommunikáció, továbbá igénybevételükhöz szükséges eszközök és kellékei beszerzése - módosítás Mobiltelefon szolgáltatás és adatkommunikáció, továbbá igénybevételükhöz szükséges eszközök és kellékei beszerzése - módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Mobiltelefonok, azok tartozékai, GSM

Részletesebben

Eszközbeszerzés - visszavonás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/99

Eszközbeszerzés - visszavonás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/99 Eszközbeszerzés - visszavonás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/99 1 Beszerzés tárgya: 01. rész: Információ technológiai eszközök 1 darab új számítógép (komplett asztali pc) 1 darab új multifunkcionalis

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/23

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/23 Karbantartási szerződés PET/CT berendezés teljeskörű karbantartására, PET/MR berendezés karbantartására és hibajavítására, a Berendezések folyamatos üzemképességének biztosítására vonatkozóan Közbeszerzési

Részletesebben

Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása és mobiltelefonok beszerzése tárgyú részvételi felhívás módosítása

Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása és mobiltelefonok beszerzése tárgyú részvételi felhívás módosítása Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása és mobiltelefonok beszerzése tárgyú részvételi felhívás módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/131 Keretmegállapodás a közös ajánlatkérő tagok részére mobil

Részletesebben

az ajánlatkérő kezelésében lévő egyes ingatlanok komplex üzemeltetése és takarítása két részteljesítésben

az ajánlatkérő kezelésében lévő egyes ingatlanok komplex üzemeltetése és takarítása két részteljesítésben az ajánlatkérő kezelésében lévő egyes ingatlanok komplex üzemeltetése és takarítása két részteljesítésben Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/134 Vállalkozási szerződés keretében az ajánlatkérő kezelésében

Részletesebben

ED-rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan különféle informatikai eszközök megrendelése - ajánlati felhívás 1. számú módosítása

ED-rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan különféle informatikai eszközök megrendelése - ajánlati felhívás 1. számú módosítása ED-rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan különféle informatikai eszközök megrendelése - ajánlati felhívás 1. számú módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Szállítási szerződés az ED-rendszer bevezetéséhez

Részletesebben

Mód - VOLÁNBUSZ Zrt. - Turista kivitelű autóbuszok. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/138

Mód - VOLÁNBUSZ Zrt. - Turista kivitelű autóbuszok. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/138 Mód - VOLÁNBUSZ Zrt. - Turista kivitelű autóbuszok Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/138 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés turista kivitelű autóbuszok beszerzésére. Adásvételi szerződés turista

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem 400ágyas klinika felújításának keretében - 3- korrigendum

Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem 400ágyas klinika felújításának keretében - 3- korrigendum Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem 400ágyas klinika felújításának keretében - 3- korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/70 Szerződés típusa: Adásvételi szerződés. Szerződés

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM Hang-, fény- és vizuáltechnikai eszközök beszerzése a KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 számú a Várkert Bazár fejlesztése című projekt keretében - visszavonás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/74 Hang-, fény-

Részletesebben

orvosi gépek és műszerek beszerzése a NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum)

orvosi gépek és műszerek beszerzése a NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum) orvosi gépek és műszerek beszerzése a NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/114 1 Beszerzés tárgya: Szállítási szerződés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Módosító hirdetmény_ Vasúti személykocsi szekrényváz gyártásához szükséges gépek és eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében Szolnok Vasútijármű Javítási telephelyre Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Korrigendum-Fővárosi Vízművek Zrt.által üzemeltetett BKSZTT telephelyén működő kogenerációs erőmű karbantartása és hibaelhárítása, javítása

Korrigendum-Fővárosi Vízművek Zrt.által üzemeltetett BKSZTT telephelyén működő kogenerációs erőmű karbantartása és hibaelhárítása, javítása Korrigendum-Fővárosi Vízművek Zrt.által üzemeltetett BKSZTT telephelyén működő kogenerációs erőmű karbantartása és hibaelhárítása, javítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/31 1 Beszerzés tárgya: Karbantartási

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM - Az Iseum Savariense kiállítás installációinak és berendezéseinek beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM Hatékony árvízvédelem Vácon Árvízvédelmi mű építése FIDIC piros könyv szerint a Duna 1677,94 és az 1679,70 fkm szelvényei között a KEOP-2.1.2/2F/09-11-2012-0006 azonosító számú projekt keretében. tájékozatató

Részletesebben

Gépjárművek karbantartása/2014.

Gépjárművek karbantartása/2014. Gépjárművek karbantartása/2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/29 Vállalkozási keretszerződés az ajánlatkérő telephelyein megtalálható saját tulajdonú gépjárműveinek karbantartása, javítása, alkatrész

Részletesebben

KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 számú projekt megvalósításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében

KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 számú projekt megvalósításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 számú projekt megvalósításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85 Miskolc és Térsége Települési

Részletesebben

Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/31 Lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák emblémával, felirattal, 100 L méret: 2*150*400*1000 (mm) - 100 db/gyűjtőzsák

Részletesebben

Adásvételi szerződés bioanalitikus (labor) eszközök beszerzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101

Adásvételi szerződés bioanalitikus (labor) eszközök beszerzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Adásvételi szerződés bioanalitikus (labor) eszközök beszerzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Eljárás fajtája: 1. Gázkromatográf (1 darab) 2. Gőztér mintaadagoló

Részletesebben

Módosítás - 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/7

Módosítás - 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/7 Módosítás - 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/7 1 Beszerzés tárgya: eljes mennyiség: Közbeszerzés tárgya: 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek

Részletesebben

Gépjárművek karbantartása/2014. - 4. számú módosítás

Gépjárművek karbantartása/2014. - 4. számú módosítás Gépjárművek karbantartása/2014. - 4. számú módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/41 Vállalkozási keretszerződés az ajánlatkérő telephelyein megtalálható saját tulajdonú gépjárműveinek karbantartása,

Részletesebben

Selye János Kórház és Rendelőintézet részére TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0036 pályázat keretében történő orvosi eszköz beszerzése.

Selye János Kórház és Rendelőintézet részére TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0036 pályázat keretében történő orvosi eszköz beszerzése. Selye János Kórház és Rendelőintézet részére TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0036 pályázat keretében történő orvosi eszköz beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/114 1 Adásvételi szerződés a Selye János

Részletesebben

Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. )

Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Korm. r. 23. (4) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában

Részletesebben

Sínhegesztés - Módosítás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40

Sínhegesztés - Módosítás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Sínhegesztés - Módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 1 Beszerzés tárgya: A MÁV Zrt. által kezelt közforgalmú és saját célú vasúti pályahálózaton a sínhegesztési és egyéb felépítmény karbantartási

Részletesebben

Egyedi adásvételi szerződés keretében Közúti járművek szállítása ( Állami tulajdonú árvízvédelmi konstrukció KEOP-2.1.1/B/15.

Egyedi adásvételi szerződés keretében Közúti járművek szállítása ( Állami tulajdonú árvízvédelmi konstrukció KEOP-2.1.1/B/15. Egyedi adásvételi szerződés keretében Közúti járművek szállítása ( Állami tulajdonú árvízvédelmi konstrukció KEOP-2.1.1/B/15.)MÓD-1 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/87 1 Beszerzés tárgya: A szerődés

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM 11. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Adásvételi szerződés a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0019 jelű projekt keretében megvalósuló, medikai bútorok és rozsdamentes berendezések (mobíliák) beszerzésére- Korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124

Részletesebben

MÁV_Háztartás-vegyipari termékek adásvétele letéti raktárszerződés keretében.

MÁV_Háztartás-vegyipari termékek adásvétele letéti raktárszerződés keretében. MÁV_Háztartás-vegyipari termékek adásvétele letéti raktárszerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/20 Háztartás vegyipari termékek keretösszege: nettó: 300 000 000 HUF -40%% értékbeli eltéréssel.

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 128. Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 128. Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2010 / 128 Városi Kórház Keszthely Szolgáltatással vegyes

Részletesebben

Sándorfalva-Szatymaz - szennyvíztisztítás és szennyvízcsatorna kiépítése - módosító hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/105

Sándorfalva-Szatymaz - szennyvíztisztítás és szennyvízcsatorna kiépítése - módosító hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/105 Sándorfalva-Szatymaz - szennyvíztisztítás és szennyvízcsatorna kiépítése - módosító hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/105 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés Sándorfalva Szatymaz települési

Részletesebben

PAMOK bútorbeszerzés Ajánlati felhívás módosítás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/106

PAMOK bútorbeszerzés Ajánlati felhívás módosítás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/106 PAMOK bútorbeszerzés Ajánlati felhívás módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/106 1 Beszerzés tárgya: Összesen 3790 db, különféle bútor szállítása, szerelése, üzembe helyezése az alábbiak szerint:

Részletesebben

KORR- Sporteszközök beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 jelű, kiemelt projekt keretében. Adásvételi szerződés.

KORR- Sporteszközök beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 jelű, kiemelt projekt keretében. Adásvételi szerződés. KORR- Sporteszközök beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 jelű, kiemelt projekt keretében. Adásvételi szerződés. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73 1. rész Atlétikai, szabadidős labda és sportjáték

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás visszavonása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/149

Ajánlattételi felhívás visszavonása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/149 Ajánlattételi felhívás visszavonása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/149 1 Beszerzés tárgya: Nyertes ajánlattevő kötelezettsége mindkét rész vonatkozásában a tulajdonba adáson túl: a. termékek teljesítési

Részletesebben

Csontsebészeti implantátumok 12 hónapra konszignációs raktár üzemeltetésével

Csontsebészeti implantátumok 12 hónapra konszignációs raktár üzemeltetésével Csontsebészeti implantátumok 12 hónapra konszignációs raktár üzemeltetésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/82 Rész Megnevezés Mennyiség (db) I. Alátétek 470 II. Corticalis csavarok 2 128 III. Spongiosa

Részletesebben

kormányzati médiamonitoring szolgáltatás (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74

kormányzati médiamonitoring szolgáltatás (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 kormányzati médiamonitoring szolgáltatás (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 1 Beszerzés tárgya: Magas szintű állami döntéshozatalt támogató és közvetlen kormányzati tevékenységhez

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlatkérőnek a TED 2016/S 009-011177 és KÉ-27617/2015 számú hirdetményei módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 1 Beszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/79

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/79 DDOP-2.1.1/H-12-2012-0004 azonosítószámú pályázatának keretében adásvételi szerződés (eszközszállítás telepítéssel, üzembe helyezéssel, a kezelőszemélyzet betanításával, próbaüzem lefolytatásával, jótállási

Részletesebben

(SG-883) Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén üzemelő közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetése és bővítése - módosítás (1)

(SG-883) Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén üzemelő közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetése és bővítése - módosítás (1) (SG-883) Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén üzemelő közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetése és bővítése - módosítás (1) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/131 1 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

közcélú zöldterületek felmérésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68

közcélú zöldterületek felmérésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 közcélú zöldterületek felmérésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 1 Beszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés a FŐKERT Nonprofit Zrt. által fenntartott kiemelt, nem kiemelt közcélú zöldterületekintegrált,

Részletesebben

Korrigendum - Adásvételi szerződés alapján Kórházi eszközök beszerzése a Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet részére

Korrigendum - Adásvételi szerződés alapján Kórházi eszközök beszerzése a Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet részére Korrigendum - Adásvételi szerződés alapján Kórházi eszközök beszerzése a Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/143 1 Beszerzés tárgya: 1. közbeszerzési rész:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/11

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/11 Módosítás 2 - Orvostechnológiai eszközök beszerzése a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. részére a DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001 azonosítószámú pályázat keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Tüdővarrógépek, tárak beszerzése konszignációs raktárba történő kihelyezéssel AF mód. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/140

Tüdővarrógépek, tárak beszerzése konszignációs raktárba történő kihelyezéssel AF mód. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/140 Tüdővarrógépek, tárak beszerzése konszignációs raktárba történő kihelyezéssel AF mód Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/140 1 Beszerzés tárgya: A dokumentációban részletezett tüdővarrógépek, tárak beszerzése

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/81

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/81 A KEOP - 5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó beszerzésének támogatása című pályázati felhívásra tekintettel, adás-vételi szerződés keretében 1 db Kardiológiai Röntgen angiográfia

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Korrigendum - Adásvételi szerződés orvostechnikai eszközök és orvosi kémiai laboreszközök szállítására, telepítésére, üzembe helyezésére, jótállási időn belüli javítására a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0043 azonosítószámú

Részletesebben

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/98

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/98 Korrigendum - Gépműszer beszerzés a Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Markusovszky Kórházban című TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016 azonosító jelű projektben Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Nagynyomású zóna üzemzavari hűtőrendszer szivattyúk tesztelhetőségének megvalósítása 24 db szilfonszelep beszerzésével - Korrigendum

Nagynyomású zóna üzemzavari hűtőrendszer szivattyúk tesztelhetőségének megvalósítása 24 db szilfonszelep beszerzésével - Korrigendum Nagynyomású zóna üzemzavari hűtőrendszer szivattyúk tesztelhetőségének megvalósítása 24 db szilfonszelep beszerzésével - Korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 1 Beszerzés tárgya: Nagynyomású

Részletesebben

Korringendum - Különféle élelmiszerek beszerzése 7 részben

Korringendum - Különféle élelmiszerek beszerzése 7 részben Korringendum - Különféle élelmiszerek beszerzése 7 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Vonatkozó jogszabályok szerinti minőségi követelményeknek megfelelő élelmiszerek beszerzése 7 részben a

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/87

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/87 Korrigendum - Adásvételi szerződés alapján a Adásvételi szerződés alapján a TIOP-2.2.1-11/1-2012-0001 azonosító számú, Sürgősségi ellátás fejlesztése - mentés tárgyú projekthez kapcsolódóan oktatási és

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115 Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház székhelyén, a Szent Ferenc kórházrészen, valamint a diósgyőri telephelyen teljes körű takarítási feladatok ellátása- 2. számú módosítás Közbeszerzési

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

5 db személygépkocsi határidős adásvétele (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90

5 db személygépkocsi határidős adásvétele (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 5 db személygépkocsi határidős adásvétele (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 1 Beszerzés tárgya: A közbeszerzés tárgya: 5 darab személygépkocsi beszerzése. A BESZERZENDŐ

Részletesebben

Visszavonás - DRV - Mobil. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/137

Visszavonás - DRV - Mobil. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/137 Visszavonás - DRV - Mobil Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/137 1 Beszerzés tárgya: Mobilkommunikációs szolgáltatások beszerzése (A mobil távközlési szolgáltatás a nyílt mobil rádiótelefon-hálózaton nyújtott

Részletesebben

Ajánlati felhívás módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85

Ajánlati felhívás módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85 Ajánlati felhívás módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés a Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg-ellátás fejlesztésével elnevezésű TIOP 2.2.6.

Részletesebben

DDOP-2.1.1/H-12-2012-0004 azonosítószámú pályázatának keretében: eszközszállítás - korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26

DDOP-2.1.1/H-12-2012-0004 azonosítószámú pályázatának keretében: eszközszállítás - korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 DDOP-2.1.1/H-12-2012-0004 azonosítószámú pályázatának keretében: eszközszállítás - korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés Balatonmária Szépség és Egészségcentrum

Részletesebben

Adásvételi szerződés Nagy tudású video-endoszkópos torony ultrahangos endoszkópos rendszerrel és Ultrahangos video-bronchoszkóp beszerzésére.

Adásvételi szerződés Nagy tudású video-endoszkópos torony ultrahangos endoszkópos rendszerrel és Ultrahangos video-bronchoszkóp beszerzésére. Adásvételi szerződés Nagy tudású video-endoszkópos torony ultrahangos endoszkópos rendszerrel és Ultrahangos video-bronchoszkóp beszerzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 1 Adásvételi szerződés

Részletesebben

VISSZAVONÁS - KEOP-7.9.0./12-2013-0037 azonosító számú pályázat megvalósítása keretében kármentesítési projekt előkészítési feladatok teljesítése

VISSZAVONÁS - KEOP-7.9.0./12-2013-0037 azonosító számú pályázat megvalósítása keretében kármentesítési projekt előkészítési feladatok teljesítése VISSZAVONÁS - KEOP-7.9.0./12-2013-0037 azonosító számú pályázat megvalósítása keretében kármentesítési projekt előkészítési feladatok teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 1 Beszerzés tárgya:

Részletesebben