Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:"

Átírás

1 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Postai cím: Piac utca 20. Város/Község: Debrecen Postai irányítószám: 4024 Ország: Magyarország Címzett: Szűcs László Osztályvezető Telefon: +36/52/ Fax: +36/ Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság xregionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi szervezet Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): xáltalános közszolgáltatások Védelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás

2 Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Debrecen villamos vonalain közlekedtetni kívánt, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala által KU/VF/851/2/2011. számon kiadott elvi előzetes típusengedélyben - a határozat és annak záradékolt műszaki melléklete ajánlati dokumentáció II. fejezete ( Jármű Műszaki Leírás ) meghatározott valamennyi műszaki és tartalmi követelménynek megfelelő, 18 db azonos típusú, új gyártású, utasterében egyterű, utastéri állóhelyi alapterületén 100%-ban alacsony padlómagasságú, normál nyomtávolságú, maximum 32,5 m hosszú, 2650 mm névleges szélességű, teljesen légkondicionált, 600 V névleges egyenfeszültséggel működő, kétirányú, közúti csuklós villamos járművek, és ezen járművekhez tartozó tartalék alkatrészek és technológiai berendezések szállítása Debrecenbe, továbbá a járművek garanciális idő alatti karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása. II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát válasszon árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően A teljesítés helye NUTS-kód b) Árubeszerzés x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb x A teljesítés helye DKV Debreceni Közlekedési Zrt Debrecen, Salétrom u. 3. sz. alatti telephelye. NUTS-kód HU321 c) Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória (az szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében) A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása x Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

3 Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal): Becsült érték ÁFA nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve) Az ajánlati felhívás II.1.5.) pontjában idézett, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala által KU/VF/851/2/2011. számon kiadott elvi előzetes típusengedélyben - a határozat és annak záradékolt műszaki melléklete ajánlati dokumentáció II. fejezete ( Jármű Műszaki Leírás ) - foglaltak alapján, Debrecen villamos vonalain közlekedtetni kívánt, 18 db azonos típusú, új gyártású, utasterében egyterű, utastéri állóhelyi alapterületén 100%-ban alacsony padlómagasságú, normál nyomtávolságú, maximum 32,5 m hosszú, 2650 mm névleges szélességű, teljesen légkondicionált, 600 V névleges egyenfeszültséggel működő, kétirányú, közúti csuklós villamos járművek, és ezen járművekhez tartozó tartalék alkatrészek, és technológiai berendezések (emelő berendezések, padló alatti kerékeszterga, tetőpódiumok, telepített automatikus homokfeladó, beltéri speciális tisztító eszközök,

4 egyéb a szállító által javasolt speciális eszközök, diagnosztikai eszközök, kisiklások után a jármű vágányra helyezéséhez és elvontatásához szükséges eszközök és célszerszámok, a vizuális és akusztikus utastájékoztató rendszerekhez azok az eszközök, amelyek az adattartalom (kép és hang) változtatását felhasználóbarát módon lehetővé teszik, beleértve a járműtelepi eszközöket és valamennyi szükséges szoftvert is) szállítása Debrecenbe, továbbá a járművek garanciális idő alatti karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások (a dokumentáció és az áruk szállításával együtt járó szolgáltatásokat jelenti, mint például a betanítás a járművezetők és szerelők részére valamint a Nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján való egyéb hasonló kötelezettségei) biztosítása. Vállalkozási elemekkel vegyes szállítási szerződés. Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) nem Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: 900 (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés (nap/hó/év) befejezés (nap/hó/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Ajánlatkérő a Nyertes ajánlattevő részére az előleg teljes összegére vonatkozó feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia nyújtását írja elő. A bankgarancia érvényességi ideje: a szerződéskötéstől a kifizetésre került előleg teljes elszámolásának időpontjáig (a végszámla kifizetéséig). Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, teljesítési és jótállási garancia. 1.) Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke szállítási ütemenként: az árukra (járművekre) naponta: 1-10 napnyi késedelem esetén Euro/jármű napnyi késedelem esetén Euro/jármű 20 napnál hosszabb késedelem esetén Euro/jármű

5 Az egyéb árukra (működéshez szükséges technológiai és karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek): 11. nap után Euro/db vagy garnitúra Szállítási ütemenként a kötbér maximális összege árukra (járművekre) a fentiek alapján Euro, a teljes szerződésre vonatkozóan pedig ezen összeg kétszerese. A késedelmi kötbér szállítási ütemenkénti maximális összege az egyéb árukra (működéshez szükséges technológiai és karbantartási eszközök) a fentiek alapján: Euró. Ajánlatkérő kiköti, hogy ha a késedelmes napok száma eléri a 90 naptári napot, úgy a késedelmi kötbér eléri a maximális összegét. Ebben az esetben a megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Ajánlatkérő továbbá a teljesítési és jóteljesítési biztosítékból, de nem annak erejéig kívánja érvényesíteni az esetleges hibás teljesítési és késedelmi kötbéreket. Az ajánlati dokumentációban meghatározott, járművek valamint a működtetéshez szükséges karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek szállításra vonatkozó szerződéses feltételek nem megfelelő módon történő teljesítése esetén nyertesként szerződő Fél hibás teljesítési (minőségi) kötbér fizetésére köteles, az alábbiak szerint: 2.) Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett jármű(vek) valamint a hibás teljesítéssel érintett egyéb áru(k) és kapcsolódó szolgáltatások nettó összegének 10 %-a. A kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett jármű(vek) valamint a hibás teljesítéssel érintett egyéb áru(k) és kapcsolódó szolgáltatások ellenértéke. Minőségi kötbér max. két alkalommal (két különböző részteljesítés hibás teljesítése) érvényesíthető, a harmadik esetben a megrendelő jogosult a szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetésére. A szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha a korábban két alkalommal ténylegesen sor is került hibás teljesítési kötbér érvényesítésére. 3.) Amennyiben a Nyertes Ajánlattevő a garanciális időszak alatt nem tartja be az ajánlatában általa meghatározott üzemképességet, úgy azzal felhatalmazza az Ajánlatkérőt az alábbi kötbér felszámítására: Az üzemképességhez kapcsolódó hibás teljesítési kötbér mértéke: mérési alkalmanként, járművenként, a járművek nettó árának 0,05%-a, de legfeljebb a szerződéses ár maximum 10%-a. 4.) A teljesítési garancia: Az ajánlattevőnek a szerződés nem teljesítésére, hibás teljesítésére és késedelmes teljesítésére feltétel nélküli és visszavonhatatlan teljesítési garanciát kell nyújtania, melynek mértéke a villamosjármű flotta nettó ajánlati árának 5 %-a. Kezdete a szerződéskötés időpontja, vége: üzembe helyezett járművenként az üzembe helyezett jármű üzembe helyezésének napja (mely az üzembe helyezési engedély kiadásának napja). 5.) A jótállási garancia: Ajánlatkérő az eljárás nyertesének a teljesítési garanciát fenntartja a szerződésszerű teljesítést követően a jótállási időszakra, így az feltétel nélküli és visszavonhatatlan jótállási garanciává válik a garanciális meghibásodások elvégzésével kapcsolatban. A jótállási garancia mértéke a villamosjármű flotta nettó ajánlati árának 5 %-a, a fentebb leírtaknak megfelelően. Kezdete: üzembe helyezett járművenként

6 az üzembe helyezett jármű üzembe helyezésének időpontját (mely az üzembe helyezési engedély kiadásának napja) követő nap, vége üzembe helyezett járművenként az üzembehelyezett jármű üzembehelyezésének napját (mely az üzembe helyezési engedély kiadásának napja) követő naptól számított nap. A teljesítési és a jótállási garancia a Kbt. 53/A. (6) bekezdés a.) pontja alapján teljesíthető. 6.) A biztosítékok kedvezményezettje a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozójogszabályirendelkezésekre Ajánlatkérő, a járművek garancia idő alatti teljes értékű karbantartása nélküli szerződéses összeg 20 %-nak megfelelő előleget fizet, melyet valamennyi részszámlában (5 db) és a végszámlában köteles a Szállító elszámolni, oly módon, hogy a számlák értékét az előlegszámla százalékos értékének (20 %) arányában köteles csökkenteni. Ajánlatkérő a Nyertes ajánlattevő részére az előleg teljes összegére vonatkozó feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia nyújtását írja elő. A bankgarancia érvényességi ideje: a szerződéskötéstől a kifizetésre került előleg teljes elszámolásának időpontjáig (végszámla kifizetéséig). Az első részszámlát a villamosjárművek működtetéséhez és karbantartásához szükséges berendezések és eszközök egy részének (emelő berendezések, padló alatti kerékeszterga, tetőpódiumok, telepített automatikus homokfeladó) és az ezekhez tartozó telepítési dokumentációk leszállítását követően állíthatja ki a Szállító. A következő (második) részszámlát az első 3 jármű - melyek közé értendő a prototípus jármű(vek), valamennyi tartalék alkatrész és a villamosjárművek működtetéséhez és karbantartásához szükséges berendezések és eszközök fennmaradó részének (beltéri speciális tisztító eszközök, egyéb a szállító által javasolt speciális eszközök, diagnosztikai eszközök, kisiklások után a jármű vágányra helyezéséhez és elvontatásához szükséges eszközök és célszerszámok, a vizuális és akusztikus utastájékoztató rendszerekhez azok az eszközök, amelyek az adattartalom (kép és hang) változtatását felhasználóbarát módon lehetővé teszik, beleértve a járműtelepi eszközöket és valamennyi szükséges szoftvert is) leszállítását követően állíthatja ki a Szállító. A harmadik részszámlát további 3 jármű leszállítását követően állíthatja ki a Szállító. A negyedik és ötödik részszámlát további 4-4 jármű leszállítását követően állíthatja ki a Szállító. A részszámlákat a karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenbe történő szállítása és beüzemelése, valamint a leszállítandó járművek üzembe helyezése (mely az üzembe helyezési engedély kiadásának napja) után, a Mérnök által ellenjegyzett és a Kedvezményezett által történő elfogadást és jóváhagyott teljesítésigazolást követően lehet benyújtani. A végszámla benyújtására a fennmaradó 4 jármű üzembe helyezésekor (mely az üzembe helyezési engedély kiadásának napja), valamint a kapcsolódó szolgáltatások elvégzése után, a Mérnök által ellenjegyzett és a Kedvezményezett által történő elfogadást és jóváhagyott teljesítésigazolást követően lehet benyújtani. A részszámlák összege a projekt teljes bekerülési költségének, a szerződéses összegnek 80 %-át nem haladhatják meg. A szerződéses összeg, a szerződés teljesítés ellenértéke: A Magyar Köztársaság államterületén kívüli, és az Európai Közösség területén adóalanyként bejegyzett ajánlattevő esetében a nettó ajánlati ár(euróban),

7 Minden további ajánlattevő esetében a nettó ajánlati ár (euróban) + ÁFA. A részszámlákat és a végszámlát a Mérnök által ellenjegyzett, Kedvezményezett által történő elfogadást és jóváhagyott teljesítésigazolást követően lehet benyújtani. A kifizetés 45 napos határidőre történik a Közreműködő Szervezettel megkötött támogatási szerződés és a 4/2011. (I.28.) Korm. Rendelet vonatkozó előírásai, különös tekintettel az 56. -a alapján, közvetlen szállítói finanszírozással, a Kbt (1)-(7) bekezdése szerint. A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: - Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet - A programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII.23.) Kormányrendelet - 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről. A járművek garanciális időtartam alatti teljes értékű karbantartását a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. saját forrásból finanszírozza. A számlát a nyertes ajánlattevő a teljes szerződés garanciális időszak alatt, havonta utólag jogosult kiállítani és benyújtani, a Mérnök által ellenjegyzett és a Megrendelő által jóváhagyott teljesítésigazolás alapján kiállított számla benyújtását követő 15 naptári napot követően. A gyártó karbantartás esetén a számlák fizetési határideje, a havi teljesítéstől számított 15 naptári nap. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Nem követelmény III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott esetben) Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: - Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, továbbá a - Kbt. 71. (1) bekezdés c.) pontja szerinti, a Kbt. 4. 3/D - E pontjában definiált - erőforrás szervezet az, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll, - Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy 10 % feletti alvállalkozó, továbbá erőforrást nyújtó szervezet az, akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll, - Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, illetőleg a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó és a Kbt. 71. (1) bekezdés c.) pontja szerinti, a Kbt. 4. 3/D - E pontjában definiált erőforrás szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike az eljárás során felmerül.

8 Megkövetelt igazolási mód: - Az ajánlatban az Ajánlattevőnek, valamint a 10 % feletti mértékben bevonni kívánt alvállalkozónak, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63. (2)-(9) bekezdéseinek alapján kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá. - A Kbt. 63. (3) bekezdése szerinti nyilatkozat is csatolandó. A kizáró okok fenn nem állásának igazolási módjával kapcsolatosan felhívjuk a T. Ajánlattevők, 10% feletti mértékben bevonni kívánt alvállalkozók, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetek figyelmét az alábbi Kbt. 64. (1) bekezdése szerinti útmutatókra (elérhető: - Útmutató a Kbt ának (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő évi 152. szám, ) A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 63. -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő évi 152. szám, ) III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1.-P2. Ajánlattevő, a közös ajánlattevő valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a Kbt. 66. (1) bekezdés c.) pontja szerint köteles nyilatkozni arról, hogy mennyi volt az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben (2008., 2009., 2010.), a teljes és a közbeszerzés tárgya szerinti (közúti-vasúti villamos jármű szállítása és/vagy villamos járművek karbantartása) nettó árbevétele. Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 4. 3/E. pontja alapján az ajánlattevő nem támaszkodhat a fenti alkalmassági követelmények vonatkozásában a Kbt. 71. (1) bekezdés c.) pontja szerinti - a Kbt. 4. 3/D. pontjában definiált - erőforrást nyújtó szervezetre; kivétel ez alól, ha ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Ez utóbbi esetben a Kbt. 65. (3) bekezdése értelmében a (4) bekezdése szerinti nyilatkozat is csatolandó. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): P1. Az Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti ajánlattevőt, a közös ajánlattevőt és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, ha az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben (2008., 2009., 2010.) teljes árbevételének összege nem éri el összesen a nettó eurot. P2. Az Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti ajánlattevőt, a közös ajánlattevőt és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, ha az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben (2008., 2009., 2010.) közúti-vasúti villamos jármű szállítása és/vagy villamos járművek karbantartása szerinti árbevételének összege nem éri el összesen a nettó Eurot. Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak a P1 és P2 alkalmassági követelmények esetén együttesen kell megfelelniük. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

9 Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M1. Ajánlattevő, a közös ajánlattevő valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó köteles ajánlatába becsatolni az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónap legjelentősebb referenciamunkáinak ismertetését az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónap alatt összesen legalább 15 db, utastéri állóhelyi alapterületén legalább 50 %-ban alacsonypadlós közúti-vasúti villamos jármű szállítására vonatkozó referencia, amelyből legalább 5 db normál nyomtávolságú, és legalább 5 db kétirányú közlekedésre alkalmas villamos jármű, valamint, az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónap alatt összesen legalább 1 db referencia, közúti-vasúti villamos jármű(vek) karbantartására vonatkozó tárgyban, legalább a teljesítés ideje, a szerződő másik fél, a szállítás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi árubeszerzés mennyiségére utaló más adat megnevezésével, a referenciamunkák rövid ismertetésével. A referenciát a Kbt. 68. (1) bekezdésében előírt módon kell igazolni! Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 4. 3/E. pontja alapján az ajánlattevő nem támaszkodhat a fenti alkalmassági követelmények vonatkozásában a Kbt. 71. (1) bekezdés c.) pontja szerinti - a Kbt. 4. 3/D. pontjában definiált - erőforrást nyújtó szervezetre; kivétel ez alól, ha ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Ez utóbbi esetben a Kbt. 65. (3) bekezdése értelmében a (4) bekezdése szerinti nyilatkozat is csatolandó. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): M1. Ajánlattevő, a közös ajánlattevő valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban: az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónap alatt összesen legalább 15 db, utastéri állóhelyi alapterületén legalább 50 %-ban alacsonypadlós közúti-vasúti villamos jármű szállítására vonatkozó referenciával, amelyből legalább 5 db normál nyomtávolságú, és legalább 5 db kétirányú közlekedésre alkalmas valamint, az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónap alatt összesen legalább 1 db, közúti-vasúti villamos jármű(vek) karbantartására vonatkozó referenciával. Az 1. referencia feltétel azon kitételének, mely szerint rendelkezni kell legalább 5 db normál nyomtávolságú, és legalább 5 db kétirányú közlekedésre alkalmas referenciával, ugyanazon 5 jármű is megfelelhet. (Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak a valamennyi alkalmassági követelmény esetén együttesen kell megfelelniük.). III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) nem A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

10 III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fejtája Nyílt x Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: Versenypárbeszéd IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén) Létszám VAGY: minimum és, adott esetben, maximum A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? IV. 2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x xaz alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetőben meghatározott szempontok Szempont Súlyszám A villamosjármű flotta ára (Nettó euro). 75 A jármű fajlagos vontatási energia fogyasztása segédüzemi energiafogyasztás nélkül [(kwh / km) / (utasszám U2-es utasterhelés esetén)] A jármű férőhelye (utasszám U2-es utasterhelés esetén) (fő) IV.2.2) 10 15

11 Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges) IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hó/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hó/év) Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hó/év) IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2011/06/06 (nap/hó/év) Időpont: 09:30 Kell-e fizetni a dokumentációért? igen Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 1500 Pénznem: EUR A fizetés feltételei és módja: Ajánlattevők a dokumentációt a Régi Városháza I. emelet 124. számú irodájában, az ajánlatkérő által kibocsátott csekken vagy a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal OTP Nyrt.-nél vezetett IBAN HU számú devizaszámlájára " Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat - Közúti villamos jármű beszerzés 2011" megjelöléssel történő átutalást követően vásárolhatják meg nettó EUR-ért. Az átvételkor a befizetést igazoló dokumentum bemutatása és átadása szükséges. A dokumentáció megvásárlása az ajánlattevők részére kötelező. A dokumentáció ellenértéke: A Magyar Köztársaság államterületén kívüli, és az Európai Közösség területén adóalanyként bejegyzett ajánlattevő esetében a nettó dokumentációs díj (euróban), Minden további ajánlattevő esetében a nettó dokumentációs díj(euróban) + ÁFA. IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő Dátum: 2011/06/06 (nap/hó/év) Időpont: 09:30 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hó/év)

12 IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén) -ig (nap/hó/év) VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: 120 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2011/06/06 (nap/hó/év ) Időpont: 09:30 Hely (adott esetben): DMJV Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Osztály, Debrecen, Piac u. 20. I. em Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen Kbt. 80. (2) bekezdésében meghatározott személyek/szervezetek. VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: A beszerzés kapcsolatos EU alapokból finanszírozott projekttel. A beruházást a Kohéziós Alap, a magyar kormány és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közösen finanszírozzák. (KözOP : Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése prioritáson belül "A városi közösségi kötöttpályás közlekedés fejlesztése"). VI.3) További információk (adott esetben) 1.) Eredményhirdetés tervezett időpontja: július 1. (09:30). Hely: DMJV Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Osztály Debrecen, Piac u. 20. I. em Amennyiben Ajánlatkérő az eljárás eredményhirdetésekor a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő személyét is meghatározza és a Kbt. 91. (2) bekezdésében foglaltakat alkalmazza. 2.) Szerződéskötés tervezett időpontja: július 29. (10:00). 3.) Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 71. (1) bekezdés a.) d.) pontjai alapján: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni, továbbá c) az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet, d) a Kbt (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett a közbeszerzés tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét.

13 4.) Az ajánlatot a dokumentációban meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. 5.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, közös ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrás szervezet alábbi cégokmányait - 60 napnál nem régebbi cégkivonatát - az aláírásra jogosultak megállapítására az ajánlatot aláíró személy vagy személyek aláírási címpéldányát, illetve amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, akkor a részére a meghatalmazást aláíró személyek aláírási címpéldányát egyszerű másolatban. 6.) Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 70. (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot. 7.) Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek más szervezet erőforrására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. (3)-(4) bekezdés és a 4. 3/E pontja szerint. 8.) Az ajánlatot egy elektronikus adathordozón (CD/DVD) és 5 példány papír alapú, nyomtatott formában, a Kbt. 70/A. (1) bekezdésének megfelelően magyar nyelven (1 eredeti és 4 másolati példány, EREDETI valamint MÁSOLAT megjelöléssel) cégszerű aláírással ellátva, zárt, sérülésmentes csomagolásban kell benyújtani. Elektronikus adathordozón történő rögzítés esetén az ajánlattevői nyilatkozatokat illetve az ajánlattevő által készített dokumentumokat PDF formátumban köteles ajánlattevő benyújtani. Amennyiben a példányok között eltérés lenne, az eredeti példány tartalma az irányadó. Amennyiben az elektronikus, illetve papír alapon benyújtott ajánlat között ellentmondás van, a papír alapú ajánlat tartalmát kell irányadónak tekinteni. Az ajánlatot folyamatos oldalszámozással (üres oldalt nem kötelező) és oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel kell ellátni. A csomagoláson a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata - Közúti villamos járműbeszerzés 2011 közbeszerzési ajánlat - az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel szöveget kell feltüntetni. Amennyiben a példányok eltérnek egymástól, az eredetiként megjelölt példányban foglaltak az irányadók. Az ajánlatot olyan kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni nem lehet. Ajánlatkérő akkor tekinti az ajánlatot határidőre benyújtottnak, ha az a ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig beérkezik jelen felhívás I.1. pontjában írt helyszínre. Ajánlatkérő az időpontok megállapítása során a weboldal információit tekinti irányadónak. A határidők a felhívásban megadott időpontok 0. másodperceként értendők. 9.) Az eljárásban való részvétel feltétele az ajánlati dokumentáció megvásárlása. A megvásárolt dokumentáció másra nem ruházható át és nem publikálható. 10.) Tekintettel arra, hogy a beszerzés támogatásból valósul meg Ajánlatkérő az eljárása folyamán a Kbt. 48. (3)-(4) bekezdéseit alkalmazza. 11.) Ajánlatkérő egyszeri, szükség esetén többszöri hiánypótlást biztosít, a Kbt a alapján. A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre: teljes körű. 12.) Külföldi Ajánlattevő esetén az ajánlatot - annak valamennyi dokumentumával együtt - magyar nyelven kell benyújtani, egyszerű magyar fordításban, apostille hitelesítés nélkül. Ezzel egyidejűleg a külföldi Ajánlattevő, 10 % feletti mértékben bevonni kívánt alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet köteles táblázatos formában nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a kizáró okok tekintetében mely, az ajánlattevő,

14 közös ajánlattevő, 10 % feletti mértékben bevonni kívánt alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet székhelye szerinti hatóságok adnak ki igazolást. 13.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló nyilatkozatát, valamint a feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti munkamegosztást és részesedésük %-os arányait és a képviseletre feljogosított cég megnevezését is tartalmazó, egymás közötti megállapodásnak 1 eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát. 14.) A Kbt. 13. (4) bekezdése alapján felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 12. (2) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, illetőleg műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását szigorúbban állapítottuk meg. 15.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Ajánlatkérő az ajánlattételhez szükséges dokumentációt ajánlattevők részére a helyszínen történő átvétellel és regisztrációval, ill. postai úton bocsátja rendelkezésre az ajánlati felhívás közzétételének napjától, az ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon 8:00-14:00 óra között, valamint az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00-9:30 óráig. 16.) A Kbt. 20. (3) bekezdése alapján ahol e törvény vagy e törvény alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során igazolás benyújtását írja elő, az igazolás egyszerű másolatban is benyújtható. 17.) A villamosjárművek működtetéséhez és karbantartásához szükséges berendezések és eszközök egy részének (emelő berendezések, padló alatti kerékeszterga, tetőpódiumok, telepített automatikus homokfeladó) leszállításának véghatárideje: a szerződéskötés napját követő naptól számított 180. naptári napon belül. Valamennyi tartalék alkatrész és a villamosjárművek működtetéséhez és karbantartásához szükséges berendezések és eszközök fennmaradó részének (beltéri speciális tisztító eszközök, egyéb a szállító által javasolt speciális eszközök, diagnosztikai eszközök, kisiklások után a jármű vágányra helyezéséhez és elvontatásához szükséges eszközök és célszerszámok, a vizuális és akusztikus utastájékoztató rendszerekhez azok az eszközök, amelyek az adattartalom (kép és hang) változtatását felhasználóbarát módon lehetővé teszik, beleértve a járműtelepi eszközöket és valamennyi szükséges szoftvert is) leszállítási véghatárideje az első három db jármű melyek közé értendő a prototípus jármű(vek) - leszállításának időpontja. Az utolsó jármű leszállításának valamint a kapcsolódó szolgáltatások elvégzésének véghatárideje a szerződéskötés napját követő naptól számított 840. naptári napon belül, üzembe helyezésének véghatárideje: a szerződéskötés napját követő naptól számított 900. naptári napon belül. 18.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok - részszempontok szerinti - tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Az adható pontszám pontozásos módszer és arányosítás esetén: 1-10, valamennyi bírálati szempont esetén. 19.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati felhívás III.2.2. gazdasági és pénzügyi alkalmasság P1, P2 pont tekintetében, az adatok megadásánál a tárgyi üzleti év mérleg forduló napján érvényes hivatalos (MNB) deviza árfolyamot kell irányadónak tekinteni. Amennyiben valamely devizát az MNB nem jegyzi, az adott devizára az ajánlattevő saját Központi Bankja által meghatározott, a mérleg fordulónapján érvényes EURO ellenérték kerül (kerüljön) átszámításra. Egyéb esetekben az ajánlati felhívás közzétételének (TED) napján

15 érvényes Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos deviza árfolyamon kerülnek a megadott adatok átszámolásra. 20.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati felhívás II.1.5.) pontjában a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala által KU/VF/851/2/2011. számon kiadott elvi előzetes típusengedély teljes terjedelmében beemelésre került, az szó szerint megegyezik az ajánlati dokumentáció II. fejezetével. 21.) 1. Bírálati szempont: A villamosjármű flotta ára (Nettó euro) A villamosjármű flotta ára: az ajánlati dokumentáció I/2. sz. melléklet (részletes árajánlat) 6. sorában feltüntetett összeg. A mutató annál kedvezőbb, minél kisebb az érték. Súlyszám: ) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. részszempont esetén a részszempont értékelése fordított arányosítással kerül meghatározásra. Arányosítás esetén: Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa: 1, felső határa: 10 pont. Ennek során az egyes ajánlatok részszempontonkénti tartalmi elemei az adott részszemponton belül a megajánlott legjobb tartalmi elemhez kerülnek arányosításra oly módon, hogy a legjobb tartalmi elemet tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi pedig ehhez viszonyított arányban csökken. Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd ajánlatonként összeadásra kerülnek. Az így kialakult összesített súlyozott pontszám kerül összevetésre. Törtek esetén az ajánlatkérő a pontszámokat két tizedesjegyre kerekíti. A részszempontok értékelése a 2. és 3 részszempont esetén pontozásos módszerrel kerül meghatározása: az ajánlatkérő a szakmai szempontok alapján kialakított értékelési skála alapján, az egyes ajánlati elemekhez közvetlenül rendeli hozzá az előre meghatározott alsó (1 pont) és felső pontértékek (10 pont) közötti megfelelő pontszámot. Összes pontszám: A részszempontonként meghatározott pontszám és a súlyszám szorzatai határozzák meg, hogy valamennyi az adott bírálati szempontot figyelembe véve melyik ajánlattevő tett az ajánlatkérő részére legkedvezőbb ajánlatot. 23.) KÉPLET A FORDÍTOTT ARÁNYOSÍTÁS ESETÉN: A.) Fordított arányosság: amikor a mutató annál kedvezőbb, minél kisebb az érték. P = 10 x ( A legjobb x súlyszám) A vizsgált ahol: P: a vizsgált ajánlat adott részszempontra vonatkozó pontszáma A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ezen képlet alkalmazandó az 1. bírálati szempont esetében. 24.) 2. Bírálati szempont: A jármű fajlagos vontatási energia fogyasztása segédüzemi energiafogyasztás nélkül Súlyszám: 10 A pontszámok az alábbi táblázat alapján kerülnek kiosztásra: (kwh / km) / (utasszám U2-es utasterhelés esetén) Pontszám

16 0, ,0151 0, ,0181 0, ,0211 0, , A mutató annál kedvezőbb, minél kisebb az érték. Ezen bírálati szempont esetében 4 tizedes jegyig köteles az Ajánlattevő kerekíteni. 25.) 3. Bírálati szempont: A jármű férőhelye (utasszám U2-es utasterhelés esetén) (fő) Súlyszám: 15 A pontszámok az alábbi táblázat alapján kerülnek kiosztásra: Pontszám A Kbt. 57. (8) bekezdése alapján az ajánlat érvénytelen, amennyiben ezen értékre adott ajánlat 200 fő alatt van. A mutató annál kedvezőbb, minél nagyobb az érték. 29.) Nyertes Ajánlattevő a szerződéskötéskor köteles az ajánlati dokumentáció I. fejezet 2. pontjának megfelelően részletes szállítási ütemtervet a szerződéshez csatolni. 30.) Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadók! 31.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra, valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. (1) és (3) bekezdése és a 306/A. (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Tartalmaznia kell továbbá Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 32.) Az Ajánlatkérő neve: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Konzorciumvezető a DMJV Önkormányzata és a DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság konzorciuma nevében. 33.) Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati dokumentáció I/6. sz. mellékletében foglalt nyilatkozatával teljesíti valamennyi az elvi előzetes típusengedélyben előírt ismertetést, megajánlást, vállalást, meghatározást, így a műszaki ajánlatot ezen nyilatkozat kimeríti, ezen kívül tehát egyéb dokumentumok becsatolását - különösen a jellegrajzot, színtervet AJÁNLATKÉRŐ NEM KÉRI!!!! Az elvi előzetes típusengedély alapján elkészített jellegrajzot és az előzetes típusengedélyezéshez szükséges egyéb műszaki dokumentumokat a szerződés megkötését (=hatálybalépését) követő 45 napon belül kötelező Ajánlatkérő részére benyújtani. 34.) Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati dokumentáció I/2. sz. részletes árajánlat melléklet 2.6. pontjában foglalt, az egyéb, a szállító

17 által, a járművek karbantartásához javasolt speciális eszközök és szolgáltatások tekintetében az Ajánlatkérő fix összeget állított be, melynek mértéke EUR. Amennyiben nem ez az összeg kerül beállításra az árajánlatban, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 35.) Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati dokumentáció I/2. sz. részletes árajánlat melléklet 5. pontjában foglalt, a járművek garancia idő alatti teljes értékű karbantartása tekintetében, az Ajánlatkérő maximum EUR nagyságrendű ajánlatot fogad, ennél kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Margit krt. 85. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1024 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.4.3. rovatot) A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt a alapján. VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Margit krt. 85. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1024 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/04/20 (nap/hó/év) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

18 I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) beszerezhetők Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma 1 meghatározás 1) A rész meghatározása 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy: Kiegészítő szójegyzék

19 További tárgyak: 3) Mennyiség Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (nap/hó/év) Befejezés (nap/hó/év) 5) További információ a részekről

Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek

Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 16 Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek Beszerzés

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó 0 Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/62. lapszám 2009/61. lapszám

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Országos Egészségbiztosítási Pénztár

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Országos Egészségbiztosítási Pénztár EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg (352) 29 29 42 670 mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Magyar Nemzeti Bank : Ajánlati felhívás, EUHL

Magyar Nemzeti Bank : Ajánlati felhívás, EUHL Magyar Nemzeti Bank : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 22.07.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 31.08.2011 Dokumentáció beszerzésének 31.08.2011 határideje

Részletesebben

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) (3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 4 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatv I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Postai

II. MELLÉKLET. Postai II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Kbt. 22. (1) bekezdés d) pont

Kbt. 22. (1) bekezdés d) pont Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) (3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Takarítási szolgáltatások

Takarítási szolgáltatások 90910000-9;90900000-6;90919200-4;90900000-6;90910000-9;90911200-8;90900000-6;90910000-9;90919200-4;90910000-9;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90911200-8;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90919200-4;90910000-9;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90911200-8;90919200-4

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ajánlati felhívás "A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata" tárgyban

Ajánlati felhívás A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata tárgyban Ajánlati felhívás "A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata" tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás : Ajánlati felhívás, EUHL

Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás : Ajánlati felhívás, EUHL Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 12.03.2010 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 22.04.2010 Dokumentáció beszerzésének

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 78 Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 78 Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Nyertes ajánlattevő: Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép S Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítő Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben Vissza Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 78 Ajánlatkérő: Szigeti Garázs

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Nyertes ajánlattevő:

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 108 Ajánlatkérő: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Azonos az 1.1) pontban említett címmel Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. : Ajánlati felhívás, EUHL

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. : Ajánlati felhívás, EUHL Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 21.12.2009 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 01.02.2010 Dokumentáció beszerzésének 01.02.2010

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ Végleges területrendezéséhez, kezelői lehatárolási terv és ingatlan összevonási terv elkészítése (az 502. sz. főút Szeged nyugati elkerülő út III. ütem és a 451. sz. főút Csongrád elkerülő szakasz) Közbeszerzési

Részletesebben

3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése.

3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése. 3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2008.05.28.

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ajánlatkérő neve: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Telefon: 72/500-400 Fax: 72/500-469 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Ajánlatkérő neve: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Telefon: 72/500-400 Fax: 72/500-469 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2 Ajánlatkérő: Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Közbeszerzés tárgya: A Baranya Megyei Önkormányzat számára bankszámlavezetés és folyószámlahitel biztosításával

Részletesebben

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Postai irányítószám: 1085. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 1085. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Postai cím: Gyulai Pál utca 13. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1085

Részletesebben

Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások

Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Villamos energia beszerzése

Villamos energia beszerzése Villamos energia beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.10.19.

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványo I.

Részletesebben

Zárt vérvételi rendszer beszerzése

Zárt vérvételi rendszer beszerzése Zárt vérvételi rendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Főosztály Címzett: Dr. Puskás Imre főosztályvezető E-mail: Fax: +36 (1) 474-9291

II. MELLÉKLET. Főosztály Címzett: Dr. Puskás Imre főosztályvezető E-mail: Fax: +36 (1) 474-9291 II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése

9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 120 db FLC, 193 db kisméretű kijelző és 47 db nagy méretű kijelző felszerelése, egymáshoz illesztése, üzembe helyezése, kezelésének oktatása és a fedélzeti eszközök központhoz történő integrációjának elvégzése

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Villamos energia beszerzés 2016

Villamos energia beszerzés 2016 Villamos energia beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása

Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/4 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya:

Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya: Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Főzési alapanyagok beszerzése

Főzési alapanyagok beszerzése Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.05.05.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013.

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009)

Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009) Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009) 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZ ERZ É S I ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Debrecen

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8 A Szépművészeti Múzeum főépülete, a Magyar Nemzeti Galéria, a Könyvtárépület, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, az Artpool Művészetkutató Központ és a Benczúr Irodaházban található

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7 K1438/2 1106 Budapest, X. kerület, Eszterlánc utca (belterület) 42544/22 helyrajzi számú ingatlanon kiépítendő válogatómű technológiai berendezéseinek szállítása és telepítése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29.

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29. 5 db új, első alkalommal forgalomba helyezett, személyszállításra gyártott, 8+1 fő (8 utas és 1 vezető) szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú személygépkocsi (mikrobusz) beszerzése Közbeszerzési

Részletesebben

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013.

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Traumatológiai protézis és implantátum beszerzése.

Traumatológiai protézis és implantátum beszerzése. Traumatológiai protézis és implantátum beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [X] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [X] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [X] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió [ ] I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben