Adásvételi szerződés Nagy tudású video-endoszkópos torony ultrahangos endoszkópos rendszerrel és Ultrahangos video-bronchoszkóp beszerzésére.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adásvételi szerződés Nagy tudású video-endoszkópos torony ultrahangos endoszkópos rendszerrel és Ultrahangos video-bronchoszkóp beszerzésére."

Átírás

1 Adásvételi szerződés Nagy tudású video-endoszkópos torony ultrahangos endoszkópos rendszerrel és Ultrahangos video-bronchoszkóp beszerzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 1

2 Adásvételi szerződés Nagy tudású video-endoszkópos torony ultrahangos endoszkópos rendszerrel ésultrahangos video-bronchoszkóp beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzemlefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, valamint a szállított eszközök jótállási időn belüli javítására,karbantartása, opciós feltételek biztosításával. Tétel Megnevezés Mennyiség (db) 1. eszköz Nagy tudású endoszkópos torony 1 2. eszköz Radiális ultrahangos endoszkóp 1 3. eszköz Ultrahangos video-bronchoszkóp 1 4. eszköz Nagyfrekvenciás vágó készülék (argonos) 1 Nettó Ajánlati ár (Ft) ( eszköz) OPCIÓ Opció 1 Lineáris ultrahangos endoszkóp 1 Opció 2 Full Szervízdíj (a jótállás idő lejártától számított 36 hónap) 36 hónap A beszerzendő eszközök mennyiségi teljes lebontását, részletes műszaki -szakmai leírását a dokumentáció tartalmazza (Áruk, berendezések, termékek - továbbiakban Beszerzés tárgya: eszközök megnevezés alatt) Egyes eszközöknél a márkanév megjelölése csak az eszköz jellegének egyértelmű meghatározása érdekébentörtént, az így megjelölt eszközök esetében ajánlatkérő az azzal, a műszaki dokumentációban meghatározottakszerint egyenértékű eszközöket is elfogadja (a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 26. (6) bekezdésealapján). Az egyenértékűséget (pl. tulajdonságra, funkcióra, alapanyagra, műszakilag, esztétikailag, ésminőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott eszközkel felhasználhatóságában, használhatóságában,kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában) az Ajánlattevőnek kell műszaki leírással, vagyminőségtanúsítvánnyal igazolnia. Az ajánlatkérő a Kbt. 49. (4) bekezdésének, valamint a 310/2011. (XII.23.)Kormányrendelet 26. (6) bekezdésében foglaltak szerinti rendelkezésének alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja. További információ, befejezetlen eljárás vagy Hirdetmény típusa: korrigendum/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 17293/2015 CPV Kód:

3 Ajánlatkérő: Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház true EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) Információ és on-line formanyomtatványok: TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását eredményezi, az egyenlő bánásmód elvének, valamint a beszerzés versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitűzött határidők módosítására. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15486 Postai cím: Markusovszky Lajos utca 5. Város: Szombathely Postai irányítószám: 9700 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Kozbeszerzesi Osztály Címzett: Gellén-Kovács Ágnes Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) x Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben Egyes ágazatok ) 3

4 II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) Adásvételi szerződés II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) Adásvételi szerződés Nagy tudású video-endoszkópos torony ultrahangos endoszkópos rendszerrel ésultrahangos video-bronchoszkóp beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzemlefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, valamint a szállított eszközök jótállási időn belüli javítására,karbantartása, opciós feltételek biztosításával. Tétel Megnevezés Mennyiség (db) 1. eszköz Nagy tudású endoszkópos torony 1 2. eszköz Radiális ultrahangos endoszkóp 1 3. eszköz Ultrahangos video-bronchoszkóp 1 4. eszköz Nagyfrekvenciás vágó készülék (argonos) 1 Nettó Ajánlati ár (Ft) ( eszköz) OPCIÓ Opció 1 Lineáris ultrahangos endoszkóp 1 Opció 2 Full Szervízdíj (a jótállás idő lejártától számított 36 hónap) 36 hónap A beszerzendő eszközök mennyiségi teljes lebontását, részletes műszaki -szakmai leírását a dokumentáció tartalmazza (Áruk, berendezések, termékek - továbbiakban eszközök megnevezés alatt) Egyes eszközöknél a márkanév megjelölése csak az eszköz jellegének egyértelmű meghatározása érdekébentörtént, az így megjelölt eszközök esetében ajánlatkérő az azzal, a műszaki dokumentációban meghatározottakszerint egyenértékű eszközöket is elfogadja (a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 26. (6) bekezdésealapján). Az egyenértékűséget (pl. tulajdonságra, funkcióra, alapanyagra, műszakilag, esztétikailag, ésminőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott eszközkel felhasználhatóságában, használhatóságában,kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában) az Ajánlattevőnek kell műszaki leírással, vagyminőségtanúsítvánnyal igazolnia. Az ajánlatkérő a Kbt. 49. (4) bekezdésének, valamint a 310/2011. (XII.23.)Kormányrendelet 26. (6) bekezdésében foglaltak szerinti rendelkezésének alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja. II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) x Nyílt Meghívásos 4

5 Gyorsított meghívásos Tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Versenypárbeszéd IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően, adott esetben) IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert) Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP OJS esender x Bejelentkezés: Hirdetmény hivatkozási száma: (év és a dokumentum száma) IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben) Hirdetmény száma a HL-ben: 2015 /S /08/22 (nap/hónap/év) IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja: 2015/08/19 (nap/hónap/év) VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van) Befejezetlen eljárás Javítás x További információ VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van) A közbeszerzési eljárást megszüntették. A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. Nem került sor szerződés odaítélésére. Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik. VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó, illetve megadandó szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára & és a bekezdés számára) VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása x A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak. Mindkettő VI.3.2) Az eredeti hirdetményben x A megfelelő pályázati dokumentációban 5

6 (a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban) Mindkettőben (a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban) VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben) A szöveg módosítandó része: VI Pontozás módszere A következő helyett: I. Az ellenszolgáltatás összege: Nettó ajánlati ár (HUF) opcióval együtt A nettó ajánlati összárat ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével, a Közbeszerzési HatóságKözbeszerzési Értesítő 61. számában, én megjelent az összességében legelőnyösebb ajánlatkiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatójának III. pont 1.ba)alpontjában foglaltak szerint értékeli. Alkalmazott képlet: P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin, ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a pontskála felső határa, Pmin: a pontskála alsó határa, Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb), Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. A nettó ajánlati összár meghatározásának módja: az ajánlattevő által megajánlott egyes eszközök nettó HUFegységárát ajánlattevőnek meg kell szoroznia a megajánlott eszközök (beleértve a megajánlott opciókat is)ajánlatkérő által megadott mennyiséggel (db számmal), majd az így kapott szorzatokat össze kell adni. Aszorzatok összértéke lesz a nettó ajánlati összár forintban. Valamennyi termékre ajánlattevőnek ajánlatott kell tennie, 0, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlatérténytelen a Kbt. 74. (1) bekezdésének e) pontja alapján. II. Műszaki szempontok: - A relatív értékelési módszerek: az abszolút értékelés módszerével kerülnek pontozásra, Pontkiválasztás:ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont, majd apontszámok felszorzásra kerülnek a súlyszámmal. - - Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. P= Alegjobb/Avizsgált x (Pmax-Pmin)+Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 6

7 Pmax: a pontskála felsı határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Műszaki tartalom értékelési módszerét ajánlatkérő adokumentációban határozza meg részletesen a Kbt. 71. (5) bekezdése alapján. Amennyiben műszaki tartalom értékelésekor a pontszámításnál a dokumentációban megadott valamely képlet 0 érték miatt nem értelmezhető, úgy ajánlatkérő a 0 értéket 0,001 értékkel helyettesíti Az egyes alszempontok és résszempontok pontszámai a hozzájuk tartozó súlyszámmal felszorzásra, aszorzatok pedig ajánlatonként összeadásra kerülnek, ez adja az ajánlat összpontszámát. Tétel Számszerűsíthető bírálati rész-, illetőleg alszempontok Súlyszám Értékelés módszere Ajánlatmértékegysége I. Az ellenszolgáltatás összege: Nettó ajánlati ár (HUF) opcióval együtt 1 Nettó ajánlati ár (HUF)100 Fordított arányosítás P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin, HUF OPCIÓ1 Opció 1. nettó ajánlati ár (HUF) 10 Fordított arányosítás P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+PminHUF OPCIÓ2 Opció 2. nettó ajánlati ár (HUF) 10 Fordított arányosítás P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+PminHUF Mindösszesen nettó ajánlati ár (opcióval együtt) II. Műszaki szakmai szempontok Tétel Számszerűsíthető bírálati rész-, illetőleg alszempontok Súlyszám Értékelés módszere Ajánlatmértékegysége I. Az ellenszolgáltatás összege: Nettó ajánlati ár (HUF) opcióval együtt 1 Nettó ajánlati ár (HUF) 100 Fordított arányosítás P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin, HUF OPCIÓ1 Opció 1. nettó ajánlati ár (HUF) 10 Fordított arányosítás P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+PminHUF OPCIÓ2 Opció 2. nettó ajánlati ár (HUF) 10 Fordított arányosítás P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+PminHUF Mindösszesen nettó ajánlati ár (opcióval együtt) II. Műszaki szakmai szempontok 1. eszköz Nagy tudású endoszkópos torony Az Ultrahangos központi egység a toronyhoz integráltan (nem külön álló készülékként, hanem a toronyrészegységeként) 2 Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz(tulajdonság hiánya) = 1 pont Igen/Nem Elasztográfiás vizsgálócsomag (megléte előny) 2 Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) =10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont Igen/Nem 2. eszköz Radiális ultrahangos endoszkóp Az eszköz opikai (endoszkópos) látószöge minimum 100 (Előny a nagyobb) 5 Előny a nagyobb Fordítottarányosítás P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin A megadott értéknél alacsonyabb érték megajánlása azajánlat érvénytelenségét eredményezi. Minimum 100, Kérjük megadni 7

8 Hajlíthatóság: min. fel/le: 130o/60o min. bal/jobb: 60o/60o (Előny a nagyobb A 4 irányú hajlások összege Előny a nagyobb» 3 Előny a nagyobb Fordított arányosítás P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin A megadott értéknélalacsonyabb érték megajánlása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Megajánlható max. paraméterminden irányban 180 (A 4 irányú megajánlott hajlások összege kerül értékelésre) «Hajlíthatóság: min. fel/le:130o/60o min. bal/jobb: 60o/60o (Igen, kérjük megadni a 4 irányú hajlások összegét) 3. eszköz Ultrahangos video-bronchoszkóp Az eszköz opikai (endoszkópos) látószöge minimum 80 (Előny a nagyobb) 3 Előny a nagyobb Fordítottarányosítás P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin A megadott értéknél alacsonyabb érték megajánlása azajánlat érvénytelenségét eredményezi. Minimum 80, Kérjük megadni Distál végbe épített CCD chip (Igen/Nem) 2 Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont Igen/Nem 4. eszköz Nagyfrekvenciás vágókészülék ESD, EMR beavatkozásokra is alkalmas. 2 Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont Igen/Nem Pulzáló APC üzemmód megléte. 2 Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nemválasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont Igen/Nem Opció1. Lineáris ultrahangos endoszkóp Az eszköz opikai (endoszkópos) látószöge minimum 100 (Előny a nagyobb) 5 Előny a nagyobb Fordítottarányosítás P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin A megadott értéknél alacsonyabb érték megajánlása azajánlat érvénytelenségét eredményezi. Minimum 100, Kérjük megadni Hajlíthatóság min. fel/le: 130 /90, min. bal/jobb:90 /90 (Előny a nagyobb 3 Előny a nagyobb Fordítottarányosítás P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin A megadott értéknél alacsonyabb érték megajánlásaaz ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Megajánlható max. paraméter minden irányban 180 (A 4 irányú megajánlott hajlások összege kerül értékelésre) min. fel/le: 130 /90, min. bal/jobb: 90 /90 Helyesen: Pontozás módszere: Az összességében legelőnyösebb ajánlat. Az ajánlatok elbírálása: az összességében legelőnyösebb ajánlat kerül értékelésre, az alábbiak szerint: A részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám: I. Az ellenszolgáltatás összege: Nettó ajánlati ár (HUF) opcióval együtt A nettó ajánlati összárat ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével, a Közbeszerzési HatóságKözbeszerzési Értesítő 61. számában, én megjelent az összességében legelőnyösebb ajánlatkiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatójának III. pont 1.ba)alpontjában foglaltak szerint értékeli. Alkalmazott képlet: P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin, ahol 8

9 P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a pontskála felső határa, Pmin: a pontskála alsó határa, Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb), Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. A nettó ajánlati összár meghatározásának módja: az ajánlattevő által megajánlott egyes eszközök nettó HUF egységárát ajánlattevőnek meg kell szoroznia a megajánlott eszközök (beleértve a megajánlott opciókat is)ajánlatkérő által megadott mennyiséggel (db számmal), majd az így kapott szorzatokat össze kell adni. A szorzatok összértéke lesz a nettó ajánlati összár forintban. Valamennyi termékre ajánlattevőnek ajánlatott kell tennie, 0, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. (1) bekezdésének e) pontja alapján. II. Műszaki szempontok: - A relatív értékelési módszerek: az abszolút értékelés módszerével kerülnek pontozásra, Pontkiválasztás:ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont, majd a pontszámok felszorzásra kerülnek a súlyszámmal. - Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat. P= Avizsgált/A legjobb x (Pmax-Pmin)+Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Műszaki tartalom értékelési módszerét ajánlatkérő a dokumentációban határozza meg részletesen a Kbt. 71. (5) bekezdése alapján. Amennyiben műszaki tartalom értékelésekor a pontszámításnál a dokumentációban megadott valamely képlet 0 érték miatt nem értelmezhető, úgy ajánlatkérő a 0 értéket 0,001 értékkel helyettesíti Az egyes alszempontok és résszempontok pontszámai a hozzájuk tartozó súlyszámmal felszorzásra, a szorzatok pedig ajánlatonként összeadásra kerülnek, ez adja az ajánlat összpontszámát. Tétel Számszerűsíthető bírálati rész-, illetőleg alszempontok Súlyszám Értékelés módszere Ajánlat mértékegysége. Számszerűsíthető bírálati rész-, illetőleg alszempontok Súlyszám Értékelés módszere Ajánlat mértékegysége I. Az ellenszolgáltatás összege: Nettó ajánlati ár (HUF) opcióval együtt 1 Nettó ajánlati ár (HUF) 100 Fordított arányosítás P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin, HUF OPCIÓ1 Opció 1. nettó ajánlati ár (HUF) 10 Fordított arányosítás P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+PminHUF OPCIÓ2 Opció 2. nettó ajánlati ár (HUF) 10 Fordított arányosítás 9

10 P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+PminHUF Mindösszesen nettó ajánlati ár (opcióval együtt) II. Műszaki szakmai szempontok 1. eszköz Nagy tudású endoszkópos torony Az Ultrahangos központi egység a toronyhoz integráltan (nem külön álló készülékként, hanem a toronyrészegységeként) S=2 Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz(tulajdonság hiánya) = 1 pont Igen/Nem Elasztográfiás vizsgálócsomag (megléte előny) S=2 Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) =10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont Igen/Nem 2. eszköz Radiális ultrahangos endoszkóp Az eszköz opikai (endoszkópos) látószöge minimum 100 (Előny a nagyobb)s=5 Előny a nagyobb Egyenes arányosítás P=(Avizsgált/Alegjobb)*(Pmax-Pmin)+Pmin A megadott értéknél alacsonyabb érték megajánlása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Minimum 100, Kérjük megadni Hajlíthatóság: min. fel/le: 130 /60 min. bal/jobb: 60 /60 (Előny a nagyobb, A 4 irányú hajlások összege S=3 Előny a nagyobb Egyenes arányosítás P=(Avizsgált/Alegjobb)*(Pmax-Pmin)+Pmin A megadott értéknél alacsonyabb érték megajánlása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Megajánlható max. paraméter minden irányban eszköz Ultrahangos video-bronchoszkóp Az eszköz optikai (endoszkópos) látószöge minimum 80 (Előny a nagyobb) S=3 Előny a nagyobb Egyenes arányosítás P=( Avizsgált/Alegjobb)*(Pmax-Pmin)+Pmin A megadott értéknél alacsonyabb érték megajánlása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Minimum 80, Kérjük megadni. Distál végbe épített CCD chip (Igen/Nem)S=2 Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont Igen/Nem. 4. eszköz Nagyfrekvenciás vágókészülék ESD, EMR beavatkozásokra is alkalmas. S=2 Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont Igen/Nem Pulzáló APC üzemmód megléte. S=2 Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nemválasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont Igen/Nem Opció1. Lineáris ultrahangos endoszkóp Az eszköz optikai (endoszkópos) látószöge minimum 100 (Előny a nagyobb) S=5 Előny a nagyobb Egyenes arányosítás P=( Avizsgált/Alegjobb)*(Pmax-Pmin)+Pmin A megadott értéknél alacsonyabb érték megajánlása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Minimum 100, Kérjük megadni Hajlíthatóság min. fel/le: 130 /90, min. bal/jobb:90 /90, S= 3 Előny a nagyobb Egyenes arányosítás P=( Avizsgált/Alegjobb)*(Pmax-Pmin)+Pmin A megadott értéknél alacsonyabb érték megajánlása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Megajánlható max. paraméter minden irányban 180 (A 4 irányú megajánlott hajlások összege kerül értékelésre) min. fel/le: 130 /90, min. bal/jobb: 90 /90 Előírt paraméterek Minimum feltételek Nettó ajánlati ár Ft S= eszköz: Nagy tudású endoszkópos torony, 10

11 amely áll 1-1 egységből az alábbiak szerint 1 komplett rendszer -Központi egység: fényforrás, videó-processzor Igen Mind a fényforrás, mind a videó-processzor biztosítsa az ajánlatban szereplő összes videó-endoszkóp csatlakoztathatóságát, szabályszerű működését Igen Fényforrás és videó-processzor lehet egybeépített vagy különálló Igen Fényforrás rész: Igen, 1 db Fényforrás Automatikus égőváltás Igen Manuális/ automata fényszabályozás Igen Min.300 W-os xenon izzó Igen Beépített tartalék izzó Igen Videó-processzor rész Igen, 1 db video-processzor Színes CCD chipes rendszer (Hd minőségű) Igen Páciens adatbeviteli lehetőség min. 30 fő Igen, kérjük megadni Minimum 3 kimeneti videó csatlakozó pl.: ( RGB, Y/C, BNC, DVI, HD-SDI) Igen, kérjük megadni Digitális kimenet (pl. DVI, HD-SDI) Igen, kérjük megadni Erezettség kiemelésére alkalmas rendszer, fényszűrő funkció A fény hullámhosszának módosításával, szűrésével (NBI vagy FICE vagy I-scan) Igen, kérjük megadni USB pendrive vagy memória kártyán történő képtárolási lehetőség Igen, kérjük megadni Endoszkópos kocsi 1 db - flexibilis endoszkóp tartókarral Igen - minimum 3 tároló polc + 1 klaviatúratartó Igen - 4 irányban fordítható LCD monitortartó Igen - 2 kereke rögzíthető Igen - leválasztó transzformátor Igen - 1 db Szivárgásteszter Igen - 1 db víztartály Igen Medikai LCD Monitor, színes 1 db - min. 24 -os képátló Igen, kérjük megadni - min x 1080 pixel felbontás Igen, kérjük megadni - medikai kivitel Igen Ultrahangos központi egység 1 db Az Ultrahangos központi egység a toronyhoz integráltan (nem külön álló készülékként, hanem a torony részegységeként) Igen/Nem (Pontkiosztás: súlyszám: 2) - az ajánlatban szereplő radiális és lineáris ultrahangos video-endoszkópok 11

12 csatlakoztatására Igen - legyen kompatibilis a megajánlott endoszkópos toronnyal Igen Frekvencia min Mhz között állítható min. 3 lépésben Igen, kérjük megadni Az Ultrahangos egység külön álló készülékként is megajánlható. Igen Üzemmódok( amelyek az UH endoszkópokon is elérhetőek) B Mód Igen Colour Doppler Igen Power Doppler Igen PW Doppler Igen Elasztográfiás vizsgálócsomag (megléte előny) Igen/Nem (Pontkiosztás: súlyszám: 2) Mérések: távolság, terület, volumen Igen, kérjük megadni Memóriakártya felvételek rögzítésére és/vagy saját merevlemezén rögzítési lehetőség Igen, kérjük megadni Képtárolás különféle formátumokban, min. 2 féle (pl. BMP, TIFF, JPEG) Igen, kérjük megadni DICOM hálózati csatlakozás Igen Mintavételhez 5 db ultrahangos tű biztosítása Igen, 5 db Tartozékok az eszközhöz Kérjük megadni 2. eszköz Radiális ultrahangos endoszkóp 1 db Az eszköz optikai (endoszkópos) látószöge Min 100 Előny a nagyobb Kérjük megadni, S=5 külső átmérő a flexibilis résznek max: 12,6 mm Igen, kérjük megadni munkacsatorna min. 2,2 mm Igen, kérjük megadni radiális fej, scannelési terület 360, elektronikus Igen Üzemmódok: B, M, Color Doppler, Power Doppler, PW Doppler Igen Hajlíthatóság: min. fel/le: 130 /60 min. bal/jobb: 60 /60 Igen, kérjük megadni. A 4 irányú hajlások összege Előny a nagyobb Igen, kérjük megadni a 4 irányú hajlások összegét S=3. Ballonos módszer használata a megfelelő kontaktushoz Igen A ballont az endoszkóp víz-levegő csatornáján át lehessen vízzel feltölteni Igen 3.eszköz Ultrahangos video-bronchoszkóp 1 db Az eszköz optikai (endoszkópos) látószöge Min. 80 Előny a nagyobb. Kérjük megadni! 12

13 S=3 Endoszkópos kép nézési irány az előretekintéshez képest, max. 35 o Igen, kérjük megadni Distal végbe épített CCD chip Kérjük megadni. Igen=10 pont, nem válasz = 1 pont. S=2 Az eszköz hajlíthatósága, min - fel le 90 A bevezető cső külső átmérője: Max. 6,3 mm Distál vég külső átmérője: Max. 7 mm Munkahossza: Min 600 mm A munkacsatorna átmérője. Min 2,0 mm. Az ultrahang látószöge: Min 50 Kérjük megadni! Ballonos módszer használata a megfelelő kontaktushoz Igen Tartozékok az eszközhöz Kérjük megadni 4. eszköz Nagyfrekvenciás vágókészülék: 1 db Érintőkijelzős vezérlés Igen Integrált, vagy moduláris argon modul megléte. Igen Vágóteljesítmény Igen Min 200 W Endoszkópokhoz való alkalmazhatóság Igen Funkciók: monopoláris vágás, monopoláris koagulálás, Argon plazmás koaguláció (APC) Igen A monopoláris vágás üzemmódjainak száma Igen Min 3 ESD, EMR beavatkozásokra is alkalmas. Kérjük megadni! Igen válasz: 10 pont, nem válasz: 1 pont. S= 2 A monopoláris koagulálás üzemmódjainak száma Igen Min 2 Endocut / Pulzus üzemű vágás, (ekkor a vágás és a koagulálás felváltva történik) Igen Pulzáló APC üzemmód megléte. Kérjük megadni! Igen válasz: 10 pont, nem válasz: 1 pont. S= 2 Bipoláris koaguláció lehetősége Igen Többször és egyszerhasználatos (biztonsági) neutrális elektróda alkalmazhatósága. Igen Folyamatos szivárgóáram detektálás Igen Tartozékok készülékhez 1 db EH neutrális elektróda kábel 50 db EH osztott biztonsági elektróda 1 db Lábpedál, fenti funkciók aktiválásához. 1 db monopoláris endoszkóp kábel 1 db Állvány, argonpalack tartóval 1 db 5 literes argon palack töltve 1 db nyomáscsökkentő 1 db Argonos törzskábel 13

14 1 db Többször használatos flexibilis argon szonda 2,3 mm; 2,2 m Opció 1.: Nettó ajánlati ár (Ft) S=10 Lineáris ultrahangos endoszkóp 1 db Az eszköz optikai (endoszkópos) látószöge Min 100 Előny a nagyobb Kérjük megadni, S=5 külső átmérő a flexibilis résznek max: 13 mm Igen, kérjük megadni munkacsatorna min. 3,7 mm Igen, kérjük megadni lineáris fej, scannelési terület min. 120, elektronikus Igen, kérjük megadni Üzemmódok: B, M, Color Doppler, Power Doppler, PW Doppler Igen Hajlíthatóság: min. fel/le: 130 /90 min. bal/jobb: 90 /90 Igen, kérjük megadni. A 4 irányú hajlások összege Előny a nagyobb Igen, kérjük megadni a 4 irányú hajlások összegét S=3 Ballonos módszer használata a megfelelő kontaktushoz Igen A ballont az endoszkóp víz-levegő csatornáján át lehessen vízzel feltölteni Igen VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben) A módosítandó adatok: A következő helyett: (nap/hónap/év) : (időpont ) Helyesen: (nap/hónap/év) : (időpont ) VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben) A módosítandó szövegrész (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: 14

15 Telefon: Fax: Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben) A beírandó szöveg helye: A beírandó szöveg: VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) A módosítás oka, hogy a műszaki tartalomban megjelölt előny a nagyobb paraméterhez nem a megfelelő pontozási módszer került feltűntetésre. A megfelelő értékelési módszer, ahol előny a nagyobb a Közbeszerzési Hatóság (2012.június 1.) 1bb. pontja szerinti Egyenes arányosítás módszere. VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2015/09/08 (nap/hónap/év) 15

Adásvételi szerződés keretében a TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0001 azonosító jelű projektben orvosi műszerek beszerzése - módosítás

Adásvételi szerződés keretében a TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0001 azonosító jelű projektben orvosi műszerek beszerzése - módosítás Adásvételi szerződés keretében a TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0001 azonosító jelű projektben orvosi műszerek beszerzése - módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Adásvételi szerződés keretében A súlyponti

Részletesebben

Adásvételi szerződés keretében a TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0001 azonosító jelű projektben orvosi műszerek beszerzése - 2. módosítás

Adásvételi szerződés keretében a TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0001 azonosító jelű projektben orvosi műszerek beszerzése - 2. módosítás Adásvételi szerződés keretében a TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0001 azonosító jelű projektben orvosi műszerek beszerzése - 2. módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Adásvételi szerződés keretében A

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 KEOP-1.1.1/C/13-2013-0040 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan komposztáló ládák és hulladékgyűjtő edények beszerzése szállítási szerződés keretében tárgyú eljárás ajánlati felhívásának módosítása Közbeszerzési

Részletesebben

Az Almási Balogh Pál Kórház infrastrukturafejlesztése szolgáltatási feltételeinek racionalizálása érdekében

Az Almási Balogh Pál Kórház infrastrukturafejlesztése szolgáltatási feltételeinek racionalizálása érdekében Az Almási Balogh Pál Kórház infrastrukturafejlesztése szolgáltatási feltételeinek racionalizálása érdekében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/93 Az Almási Balogh Pál Kórház infrastrukturafejlesztése szolgáltatási

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem 400ágyas klinika felújításának keretében - 3- korrigendum

Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem 400ágyas klinika felújításának keretében - 3- korrigendum Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem 400ágyas klinika felújításának keretében - 3- korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/70 Szerződés típusa: Adásvételi szerződés. Szerződés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/90

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/90 Keretmegállapodás keretében a KÖZOP-hoz illeszkedő projekttel kapcsolatos PR- és tájékoztatásitevékenység ellátása a magyar-román és a magyar-szlovák határszakaszokon - ajánlati felhívás visszavonása Közbeszerzési

Részletesebben

Könyvkiadás-módosítás2

Könyvkiadás-módosítás2 Könyvkiadás-módosítás2 Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Keretmegállapodás megkötése hagyományos és elektronikus formátumú könyvkiadási szolgáltatás (egyetemi tankönyvek, jegyzetek, oktatási és kutatási

Részletesebben

Visszavonás_FORSTER Központ_Faápolás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5

Visszavonás_FORSTER Központ_Faápolás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Visszavonás_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 1 Beszerzés tárgya: Vállalkozási keretszerződés a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ vagyonkezelésében

Részletesebben

Ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása (Takarítási szolgáltatások)

Ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása (Takarítási szolgáltatások) Ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása (Takarítási szolgáltatások) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 Az Ajánlatkérő székhelyén és telephelyein (23.762 nm) teljes körű általános és egészségügyi

Részletesebben

Egyen-formaruhák beszerzése a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. részére

Egyen-formaruhák beszerzése a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. részére Egyen-formaruhák beszerzése a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/13 A keretszerződés 974 800 000 HUF + ÁFA összegben kerül megkötésre. Ajánlatkérők fenntartják a jogot,

Részletesebben

KMG és Csonka kompresszorok beszerzése Ajánlatí felhívás módosítás T-208/14

KMG és Csonka kompresszorok beszerzése Ajánlatí felhívás módosítás T-208/14 KMG és Csonka kompresszorok beszerzése Ajánlatí felhívás módosítás T-208/14 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 KMG és Csonka kompresszorok beszerzése 537 db / 36 hónap mennyiségben. A fentiekben meghatározott

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM A MÁV-START Zrt. 25 db 480 sorozatú villamos mozdonyába ERTMS/ETCS Level 2. típusú fedélzeti berendezés szállítása, a nemzeti biztosító (B osztályú) rendszerekhez történő hozzárendelése, üzembe helyezése

Részletesebben

"A Fővárosi Törvényszék három épületének takarítási munkái" - módosító hirdetmény

A Fővárosi Törvényszék három épületének takarítási munkái - módosító hirdetmény "A Fővárosi Törvényszék három épületének takarítási munkái" - módosító hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45 Vállalkozási szerződés a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Budapesti II. és III.

Részletesebben

Szakértői szolgáltatás beszerzése a referenciaintézményi minősítésre bejelentkezett intézmények minősítése érdekében- Korrigendum 1.

Szakértői szolgáltatás beszerzése a referenciaintézményi minősítésre bejelentkezett intézmények minősítése érdekében- Korrigendum 1. Szakértői szolgáltatás beszerzése a referenciaintézményi minősítésre bejelentkezett intézmények minősítése érdekében- Korrigendum 1. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/16 Szakértői szolgáltatás beszerzése

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148 Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható kombinált gyűjtésű elektronikai berendezések hulladékainak (EWC 200136, EWC 160214, EWC 200135*, EWC 160213*, EWC 160216)

Részletesebben

CNG gáztender korrigendum

CNG gáztender korrigendum CNG gáztender korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/137 41 db CNG üzemű helyi személyszállítást végző autóbuszainak ellátásához keres CNG üzemanyag ellátásra Ajánlattevőt úgy, hogy a nyertes Ajánlattevő

Részletesebben

Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: 4611/Veszprém/2014 - Különféle orvosi műszerek és eszközök beszerzése - TIOP 2.2.5-09/1-2010-0006 Témafelelős: Kelety Gábor Igazgató Telefonszám: 237-1150 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Adásvételi

Részletesebben

Új és használt gépjárművek bérlete, teljes körű flottaüzemeltetés és kapcsolódó gépjármű- nyilvántartó szoftver működtetése

Új és használt gépjárművek bérlete, teljes körű flottaüzemeltetés és kapcsolódó gépjármű- nyilvántartó szoftver működtetése Új és használt gépjárművek bérlete, teljes körű flottaüzemeltetés és kapcsolódó gépjármű- nyilvántartó szoftver működtetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/11 A) Összesen 838 db új vagy használt gépjármű

Részletesebben

Hirdetmény visszavonása

Hirdetmény visszavonása Hirdetmény visszavonása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/112 1. rész: 3 db 16 m3-es hulladékgyűjtő jármű, 1 db konténer szállító jármű és hozzá tartozó 1 db pótkocsi 2. rész: 1 db hidraulikus homlokrakodó

Részletesebben

REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás - KEOP eszközbeszerzés - Korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43

REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás - KEOP eszközbeszerzés - Korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás - KEOP eszközbeszerzés - Korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 1 Beszerzés tárgya: A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0003 azonosítószámú, A REGIO-KOM

Részletesebben

Ajánlati felhívás módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85

Ajánlati felhívás módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85 Ajánlati felhívás módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés a Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg-ellátás fejlesztésével elnevezésű TIOP 2.2.6.

Részletesebben

orvosi eszközök beszerzése a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0029 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum)

orvosi eszközök beszerzése a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0029 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum) orvosi eszközök beszerzése a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0029 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés keretében

Részletesebben

Korrigendum - "Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására"

Korrigendum - Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására Korrigendum - "Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására" Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/48 1. rész: Kukás felépítmény

Részletesebben

Orvosi eszköz - Korrigendum 2. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85

Orvosi eszköz - Korrigendum 2. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85 Orvosi eszköz - Korrigendum 2. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85 1 Beszerzés tárgya: I. részajánlati kör Képalkotó diagnosztikai berendezések eszközrendszerének szállítása: - 2 db Digitális átvilágító

Részletesebben

Munka- és védőruha valamint munkavédelmi lábbeli beszerzése/2013.

Munka- és védőruha valamint munkavédelmi lábbeli beszerzése/2013. Munka- és védőruha valamint munkavédelmi lábbeli beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/49 Ajánlatkérő szállítási keretszerződést kíván kötni, az alábbiak szerinti három részajánlat vonatkozásában:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 MKB12/2016 Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés keretében, a környezetvédelmi termékdíjról szóló

Részletesebben

Korrigendum-Tetra rádiók beszerzése-országos Mentőszolgálat részére

Korrigendum-Tetra rádiók beszerzése-országos Mentőszolgálat részére Korrigendum-Tetra rádiók beszerzése-országos Mentőszolgálat részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/67 -Tetra kézi rádió - 100 db Egy készlet tartalma: 1 db Tetra kézi rádió 1 db antenna 2 db akkumulátor

Részletesebben

Újbuda - Parkolás - Karbantartás - Korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Újbuda - Parkolás - Karbantartás - Korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Újbuda - Parkolás - Karbantartás - Korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda közigazgatási területén a fizető parkolási

Részletesebben

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

Radiológiai berendezések beszerzése - KORR

Radiológiai berendezések beszerzése - KORR Radiológiai berendezések beszerzése - KORR Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Adásvételi szerződés a Struktúraváltást támogató fejlesztés a Gróf Esterházy Kórházban elnevezésű TIOP 2.2.6/12/1/B-2013-0020

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Adásvételi szerződés a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0019 jelű projekt keretében megvalósuló, medikai bútorok és rozsdamentes berendezések (mobíliák) beszerzésére- Korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124

Részletesebben

Mobiltelefon szolgáltatás és adatkommunikáció, továbbá igénybevételükhöz szükséges eszközök és kellékei beszerzése - módosítás

Mobiltelefon szolgáltatás és adatkommunikáció, továbbá igénybevételükhöz szükséges eszközök és kellékei beszerzése - módosítás Mobiltelefon szolgáltatás és adatkommunikáció, továbbá igénybevételükhöz szükséges eszközök és kellékei beszerzése - módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Mobiltelefonok, azok tartozékai, GSM

Részletesebben

Semmelweis Egyetem egészségügyi intézményei részére textiltermékek gyártása, szállítása tárgyú ajánlati felhívás módosítása

Semmelweis Egyetem egészségügyi intézményei részére textiltermékek gyártása, szállítása tárgyú ajánlati felhívás módosítása Semmelweis Egyetem egészségügyi intézményei részére textiltermékek gyártása, szállítása tárgyú ajánlati felhívás módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Semmelweis Egyetem egészségügyi intézményei

Részletesebben

Visszavonás - Betegélelmezési szolgáltatás nyújtása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45

Visszavonás - Betegélelmezési szolgáltatás nyújtása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45 Visszavonás - Betegélelmezési szolgáltatás nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45 1 Beszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés - Betegélelmezési szolgáltatás nyújtása a B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi

Részletesebben

Beton terelőfal és korlát építése, a fizikai elválasztás korszerűsítése az M3, M5 és M7 autópályákon - korrigendum

Beton terelőfal és korlát építése, a fizikai elválasztás korszerűsítése az M3, M5 és M7 autópályákon - korrigendum Beton terelőfal és korlát építése, a fizikai elválasztás korszerűsítése az M3, M5 és M7 autópályákon - korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/48 1 Beszerzés tárgya: Építési engedélyezési eljárás

Részletesebben

Ajánlati felhívás hirdetmény visszavonása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148

Ajánlati felhívás hirdetmény visszavonása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148 Ajánlati felhívás hirdetmény visszavonása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148 1 Beszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására, az alábbi - részenként

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Adásvételi szerződés az ajánlatkérő által Szállítójárművek és felépítmények beszerzése a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 iktatószámú, Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének Továbbfejlesztése

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Szállítási szerződés keretében a Hernád völgye hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel elnevezésű KEOP-1.1.1/C/13-2013-0042 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése

Részletesebben

Földgáz beszerzése a 2015. július 01-től 2016. június 30-ig tartó időszakra

Földgáz beszerzése a 2015. július 01-től 2016. június 30-ig tartó időszakra Földgáz beszerzése a 2015. július 01-től 2016. június 30-ig tartó időszakra Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/51 A Magyar Földgáztároló Zrt. részére technológiai célú és saját felhasználásra, technológiai

Részletesebben

KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 számú projekt megvalósításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében

KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 számú projekt megvalósításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 számú projekt megvalósításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85 Miskolc és Térsége Települési

Részletesebben

Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása és mobiltelefonok beszerzése tárgyú részvételi felhívás módosítása

Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása és mobiltelefonok beszerzése tárgyú részvételi felhívás módosítása Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása és mobiltelefonok beszerzése tárgyú részvételi felhívás módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/131 Keretmegállapodás a közös ajánlatkérő tagok részére mobil

Részletesebben

Hajók ki- és berakodását szolgáló, kikötői üzemidőszakban fixen telepített markoló beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71

Hajók ki- és berakodását szolgáló, kikötői üzemidőszakban fixen telepített markoló beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Hajók ki- és berakodását szolgáló, kikötői üzemidőszakban fixen telepített markoló beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 1 Beszerzés tárgya: Hajók ki- és berakodását szolgáló, kikötői üzemidőszakban

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM "Semmelweis Egyetemen keletkező vegyi/fizikai tulajdonságai miatt veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, gyűjtéshez szükséges csereedények biztosítása, eseti csomagolás és veszélyes áru jelölések

Részletesebben

Mód - VOLÁNBUSZ Zrt. - Turista kivitelű autóbuszok. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/138

Mód - VOLÁNBUSZ Zrt. - Turista kivitelű autóbuszok. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/138 Mód - VOLÁNBUSZ Zrt. - Turista kivitelű autóbuszok Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/138 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés turista kivitelű autóbuszok beszerzésére. Adásvételi szerződés turista

Részletesebben

Adásvételi szerződés bioanalitikus (labor) eszközök beszerzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101

Adásvételi szerződés bioanalitikus (labor) eszközök beszerzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Adásvételi szerződés bioanalitikus (labor) eszközök beszerzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Eljárás fajtája: 1. Gázkromatográf (1 darab) 2. Gőztér mintaadagoló

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/94

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/94 "Sümeg és térsége szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása" című, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0084 azonosító számú projekt keretében a FIDIC sárga könyv hivatalos magyar nyelvű fordítása szerinti kivitelezéssel

Részletesebben

MÁV Csoport hálózati szintű munka-, védőruházat körébe tartozó munka- és védőruházati termékek beszerzése

MÁV Csoport hálózati szintű munka-, védőruházat körébe tartozó munka- és védőruházati termékek beszerzése MÁV Csoport hálózati szintű munka-, védőruházat körébe tartozó munka- és védőruházati termékek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/13 A keretszerződés 484.707.549,- Ft + ÁFA összegben kerül megkötésre.

Részletesebben

Kék pólók beszerzése MÁV Csoport részére adásvételi keretszerződés keretében

Kék pólók beszerzése MÁV Csoport részére adásvételi keretszerződés keretében Kék pólók beszerzése MÁV Csoport részére adásvételi keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Kék pólók beszerzése MÁV Csoport részére adásvételi keretszerződés keretében. A keretszerződés

Részletesebben

Selye János Kórház és Rendelőintézet részére TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0036 pályázat keretében történő orvosi eszköz beszerzése.

Selye János Kórház és Rendelőintézet részére TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0036 pályázat keretében történő orvosi eszköz beszerzése. Selye János Kórház és Rendelőintézet részére TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0036 pályázat keretében történő orvosi eszköz beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/114 1 Adásvételi szerződés a Selye János

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM Hang-, fény- és vizuáltechnikai eszközök beszerzése a KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 számú a Várkert Bazár fejlesztése című projekt keretében - visszavonás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/74 Hang-, fény-

Részletesebben

Laboratóriumi reagensek beszerzése gépkihelyezéssel korrigendum

Laboratóriumi reagensek beszerzése gépkihelyezéssel korrigendum Laboratóriumi reagensek beszerzése gépkihelyezéssel korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 2 éves határozott idejű adásvételi szerződés keretei között laboratóriumi reagens szállítása és a

Részletesebben

Szállítási keretszerződés egy- és háromfázisú, hatásos, közvetlen csatlakozású hagyományos és előrefizetős villamos fogyasztásmérők beszerzésére

Szállítási keretszerződés egy- és háromfázisú, hatásos, közvetlen csatlakozású hagyományos és előrefizetős villamos fogyasztásmérők beszerzésére Szállítási keretszerződés egy- és háromfázisú, hatásos, közvetlen csatlakozású hagyományos és előrefizetős villamos fogyasztásmérők beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/106 1 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Sándorfalva-Szatymaz - szennyvíztisztítás és szennyvízcsatorna kiépítése - módosító hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/105

Sándorfalva-Szatymaz - szennyvíztisztítás és szennyvízcsatorna kiépítése - módosító hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/105 Sándorfalva-Szatymaz - szennyvíztisztítás és szennyvízcsatorna kiépítése - módosító hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/105 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés Sándorfalva Szatymaz települési

Részletesebben

ED-rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan különféle informatikai eszközök megrendelése - ajánlati felhívás 1. számú módosítása

ED-rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan különféle informatikai eszközök megrendelése - ajánlati felhívás 1. számú módosítása ED-rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan különféle informatikai eszközök megrendelése - ajánlati felhívás 1. számú módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Szállítási szerződés az ED-rendszer bevezetéséhez

Részletesebben

az ajánlatkérő kezelésében lévő egyes ingatlanok komplex üzemeltetése és takarítása két részteljesítésben

az ajánlatkérő kezelésében lévő egyes ingatlanok komplex üzemeltetése és takarítása két részteljesítésben az ajánlatkérő kezelésében lévő egyes ingatlanok komplex üzemeltetése és takarítása két részteljesítésben Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/134 Vállalkozási szerződés keretében az ajánlatkérő kezelésében

Részletesebben

orvosi gépek és műszerek beszerzése a NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum)

orvosi gépek és műszerek beszerzése a NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum) orvosi gépek és műszerek beszerzése a NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/114 1 Beszerzés tárgya: Szállítási szerződés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Módosító hirdetmény_ Vasúti személykocsi szekrényváz gyártásához szükséges gépek és eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében Szolnok Vasútijármű Javítási telephelyre Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/11

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/11 Módosítás 2 - Orvostechnológiai eszközök beszerzése a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. részére a DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001 azonosítószámú pályázat keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY Mósodító hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 A Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda (1146 Budapest, Állatkerti krt. 11.) komplex gépészeti korszerűsítése: Termálvízellátás, hidegvízellátás, vízgépház,

Részletesebben

Tüdővarrógépek, tárak beszerzése konszignációs raktárba történő kihelyezéssel AF mód. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/140

Tüdővarrógépek, tárak beszerzése konszignációs raktárba történő kihelyezéssel AF mód. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/140 Tüdővarrógépek, tárak beszerzése konszignációs raktárba történő kihelyezéssel AF mód Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/140 1 Beszerzés tárgya: A dokumentációban részletezett tüdővarrógépek, tárak beszerzése

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/23

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/23 Karbantartási szerződés PET/CT berendezés teljeskörű karbantartására, PET/MR berendezés karbantartására és hibajavítására, a Berendezések folyamatos üzemképességének biztosítására vonatkozóan Közbeszerzési

Részletesebben

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

Orvosi műszerek beszerzése - korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115

Orvosi műszerek beszerzése - korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115 Orvosi műszerek beszerzése - korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115 1 Beszerzés tárgya: I. részajánlati kör: Radiológiai berendezések: - 1 db Digitális mennyezeti sínes felvételi röntgen berendezés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlatkérőnek a TED 2016/S 009-011177 és KÉ-27617/2015 számú hirdetményei módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 1 Beszerzés

Részletesebben

Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. )

Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Korm. r. 23. (4) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM Hatékony árvízvédelem Vácon Árvízvédelmi mű építése FIDIC piros könyv szerint a Duna 1677,94 és az 1679,70 fkm szelvényei között a KEOP-2.1.2/2F/09-11-2012-0006 azonosító számú projekt keretében. tájékozatató

Részletesebben

Korrigendum - Adásvételi szerződés alapján Kórházi eszközök beszerzése a Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet részére

Korrigendum - Adásvételi szerződés alapján Kórházi eszközök beszerzése a Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet részére Korrigendum - Adásvételi szerződés alapján Kórházi eszközök beszerzése a Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/143 1 Beszerzés tárgya: 1. közbeszerzési rész:

Részletesebben

Egyedi adásvételi szerződés keretében Közúti járművek szállítása ( Állami tulajdonú árvízvédelmi konstrukció KEOP-2.1.1/B/15.

Egyedi adásvételi szerződés keretében Közúti járművek szállítása ( Állami tulajdonú árvízvédelmi konstrukció KEOP-2.1.1/B/15. Egyedi adásvételi szerződés keretében Közúti járművek szállítása ( Állami tulajdonú árvízvédelmi konstrukció KEOP-2.1.1/B/15.)MÓD-1 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/87 1 Beszerzés tárgya: A szerődés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23 Vállalkozási szerződés a 76. sz. főút 11,5t-s burkolat-megerősítés a 27+217-53+933 km sz. közötti szakasz - kiegészítő munkák tervezése, engedélyeztetése és építése tárgyában - korrigendum Közbeszerzési

Részletesebben

Korrigendum-Fővárosi Vízművek Zrt.által üzemeltetett BKSZTT telephelyén működő kogenerációs erőmű karbantartása és hibaelhárítása, javítása

Korrigendum-Fővárosi Vízművek Zrt.által üzemeltetett BKSZTT telephelyén működő kogenerációs erőmű karbantartása és hibaelhárítása, javítása Korrigendum-Fővárosi Vízművek Zrt.által üzemeltetett BKSZTT telephelyén működő kogenerációs erőmű karbantartása és hibaelhárítása, javítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/31 1 Beszerzés tárgya: Karbantartási

Részletesebben

felhívás módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/123

felhívás módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/123 felhívás módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/123 1 Beszerzés tárgya: Adás-vételi szerződés Kalocsa pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúrafejlesztése c. (TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179)

Részletesebben

Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/31 Lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák emblémával, felirattal, 100 L méret: 2*150*400*1000 (mm) - 100 db/gyűjtőzsák

Részletesebben

Gépjárművek karbantartása/2014. - 4. számú módosítás

Gépjárművek karbantartása/2014. - 4. számú módosítás Gépjárművek karbantartása/2014. - 4. számú módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/41 Vállalkozási keretszerződés az ajánlatkérő telephelyein megtalálható saját tulajdonú gépjárműveinek karbantartása,

Részletesebben

Orvosi Műszerek Beszerzése TIOP-2.2.6-12/B-2013-0056 pályázati forrásból - Korrigendum 1. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116

Orvosi Műszerek Beszerzése TIOP-2.2.6-12/B-2013-0056 pályázati forrásból - Korrigendum 1. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Orvosi Műszerek Beszerzése TIOP-2.2.6-12/B-2013-0056 pályázati forrásból - Korrigendum 1 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 1 Beszerzés tárgya: Közbeszerzés tárgya: Orvosi műszerek beszerzése TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0056

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/98

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/98 Korrigendum - Gépműszer beszerzés a Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Markusovszky Kórházban című TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016 azonosító jelű projektben Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

TIOP 2.2.6. projekt, eszközbeszerzés, 2.számú módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73

TIOP 2.2.6. projekt, eszközbeszerzés, 2.számú módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73 TIOP 2.2.6. projekt, eszközbeszerzés, 2.számú módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés keretében a TIOP 2.2.6 pályázathoz kapcsolódóan a Fejér Megyei Szent

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 ELI-ALPS nagyprojekt P4 ker. a kut-i nagyberendezésnek helyet adó és az ÚSzT ker. megvalósuló kutatóközpont mechanikai, elektronikai és optikai műhelyei számára gépek, műszerek, berendezések, kiegészítők,

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 128. Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 128. Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2010 / 128 Városi Kórház Keszthely Szolgáltatással vegyes

Részletesebben

5 db személygépkocsi határidős adásvétele (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90

5 db személygépkocsi határidős adásvétele (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 5 db személygépkocsi határidős adásvétele (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 1 Beszerzés tárgya: A közbeszerzés tárgya: 5 darab személygépkocsi beszerzése. A BESZERZENDŐ

Részletesebben

Eszközbeszerzés - visszavonás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/99

Eszközbeszerzés - visszavonás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/99 Eszközbeszerzés - visszavonás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/99 1 Beszerzés tárgya: 01. rész: Információ technológiai eszközök 1 darab új számítógép (komplett asztali pc) 1 darab új multifunkcionalis

Részletesebben

PAMOK bútorbeszerzés Ajánlati felhívás módosítás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/106

PAMOK bútorbeszerzés Ajánlati felhívás módosítás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/106 PAMOK bútorbeszerzés Ajánlati felhívás módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/106 1 Beszerzés tárgya: Összesen 3790 db, különféle bútor szállítása, szerelése, üzembe helyezése az alábbiak szerint:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/79

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/79 DDOP-2.1.1/H-12-2012-0004 azonosítószámú pályázatának keretében adásvételi szerződés (eszközszállítás telepítéssel, üzembe helyezéssel, a kezelőszemélyzet betanításával, próbaüzem lefolytatásával, jótállási

Részletesebben

kormányzati médiamonitoring szolgáltatás (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74

kormányzati médiamonitoring szolgáltatás (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 kormányzati médiamonitoring szolgáltatás (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 1 Beszerzés tárgya: Magas szintű állami döntéshozatalt támogató és közvetlen kormányzati tevékenységhez

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Szent Kristóf Újbudai Szakrendelő és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1117

Részletesebben

Gépjárművek karbantartása/2014.

Gépjárművek karbantartása/2014. Gépjárművek karbantartása/2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/29 Vállalkozási keretszerződés az ajánlatkérő telephelyein megtalálható saját tulajdonú gépjárműveinek karbantartása, javítása, alkatrész

Részletesebben

Különféle kisgépek beszerzése a pályavasút működtetéséhez - ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása

Különféle kisgépek beszerzése a pályavasút működtetéséhez - ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása Különféle kisgépek beszerzése a pályavasút működtetéséhez - ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23 Ssz. Gép megnevezése, darab 1 Benzinmotoros aláverő-bontókalapács

Részletesebben

Sínhegesztés - Módosítás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40

Sínhegesztés - Módosítás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Sínhegesztés - Módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 1 Beszerzés tárgya: A MÁV Zrt. által kezelt közforgalmú és saját célú vasúti pályahálózaton a sínhegesztési és egyéb felépítmény karbantartási

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Korrigendum - Adásvételi szerződés orvostechnikai eszközök és orvosi kémiai laboreszközök szállítására, telepítésére, üzembe helyezésére, jótállási időn belüli javítására a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0043 azonosítószámú

Részletesebben

Csontsebészeti implantátumok 12 hónapra konszignációs raktár üzemeltetésével

Csontsebészeti implantátumok 12 hónapra konszignációs raktár üzemeltetésével Csontsebészeti implantátumok 12 hónapra konszignációs raktár üzemeltetésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/82 Rész Megnevezés Mennyiség (db) I. Alátétek 470 II. Corticalis csavarok 2 128 III. Spongiosa

Részletesebben

KORR- Sporteszközök beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 jelű, kiemelt projekt keretében. Adásvételi szerződés.

KORR- Sporteszközök beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 jelű, kiemelt projekt keretében. Adásvételi szerződés. KORR- Sporteszközök beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 jelű, kiemelt projekt keretében. Adásvételi szerződés. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73 1. rész Atlétikai, szabadidős labda és sportjáték

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Infúziós szerelékek és üvegáruk beszerzése határidős adásvételi szerződés keretében, Aj. tét. hat. idő hosszabbítás Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Módosítás - 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/7

Módosítás - 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/7 Módosítás - 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/7 1 Beszerzés tárgya: eljes mennyiség: Közbeszerzés tárgya: 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek

Részletesebben

Laboratóriumi reagensek beszerzése és a vizsgálatok végzéséhez szükséges laboratóriumi_korrigendum 2. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16

Laboratóriumi reagensek beszerzése és a vizsgálatok végzéséhez szükséges laboratóriumi_korrigendum 2. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Laboratóriumi reagensek beszerzése és a vizsgálatok végzéséhez szükséges laboratóriumi_korrigendum 2. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 1 Beszerzés tárgya: 1. rész - HbA1c vizsgálathoz laboratóriumi

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM 11. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

Határozatok 2013.02.20. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (II.20.) Önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.02.20. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (II.20.) Önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.02.20. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (II.20.) Önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Nádudvar Város Önkormányzata

Részletesebben

Módosítás 2. - Orvostechnikai eszközök és gépek beszerzése (TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0037) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/110

Módosítás 2. - Orvostechnikai eszközök és gépek beszerzése (TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0037) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/110 Módosítás 2. - Orvostechnikai eszközök és gépek beszerzése (TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0037) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/110 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés keretében orvostechnikai eszközök

Részletesebben

MÁV_Háztartás-vegyipari termékek adásvétele letéti raktárszerződés keretében.

MÁV_Háztartás-vegyipari termékek adásvétele letéti raktárszerződés keretében. MÁV_Háztartás-vegyipari termékek adásvétele letéti raktárszerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/20 Háztartás vegyipari termékek keretösszege: nettó: 300 000 000 HUF -40%% értékbeli eltéréssel.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/148

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/148 Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén -szemléletformálás, nyilvánosság

Részletesebben

Villamos motorvonatok beszerzése - adásvételi szerződés - tájékoztató az ajánlati dokumentáció módosításáról. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45

Villamos motorvonatok beszerzése - adásvételi szerződés - tájékoztató az ajánlati dokumentáció módosításáról. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45 Villamos motorvonatok beszerzése - adásvételi szerződés - tájékoztató az ajánlati dokumentáció módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés az alábbi tárgyban:

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben