Őrzés védelmi szolgáltatás beszerzése ajánlatkérő részére vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/19

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Őrzés védelmi szolgáltatás beszerzése ajánlatkérő részére vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/19"

Átírás

1 Őrzés védelmi szolgáltatás beszerzése ajánlatkérő részére vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/19 1

2 Beszerzés tárgya: A Szent Borbála Kórház két telephelyén ( II-es és III-as ) biztonsági őrszolgálat nyújtása a szerződés aláírásától számított 12 hónap időtartamra. Az ajánlattevő feladata a szolgáltatás nyújtása során: A II.sz.telephelyen: - főporta: 24 órás portaszolgálat 3 fővel (1 fő szolgálatvezető, 1 fő járőr, 1 fő portaszolgálat) 2 főnek éjszaka óránként járőrözni szükséges - új pavilon recepció: 24 órás szolgálat 1 őrrel - régi pavilon recepció: 24 órás szolgálat 1 őrrel - személyi porta: 05 órától 20 óráig 1 őrrel - gazdasági bejárat: 06 órától 18 óráig 1 őrrel A III.sz. telephelyen folyamatos 24 órás felügyelet a főportán 2 őrrel, az egyik őrnek időközönként járőrözni szükséges. A Vállalkozónak biztosítania kell a személyzet kulturált megjelenéséhez szükséges ruházatát, az egyéni védő felszereléseket, a munkaés védőruházatát, valamint azok tisztítását. A Vállalkozó kötelessége a szabadságolás vagy más okból történő távollét esetére szakszerű és területi ismeretekkel rendelkező helyettesről gondoskodni. A Vállalkozó kötelessége a szerződés teljes időszaka alatt minden intézetünkben szolgálatot teljesítő dolgozójára felelősség biztosítást kötni. Minden fő személy- és vagyonőr a munka elvégzéséhez szükséges megfelelő végzettséggel és legalább 1 év őrzés-védelem területén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezzen. Általános szabályok: - a Megbízó működési, rendészeti szabályait, valamint a tűz-, munka- és környezetvédelmi előírásokat betartják - a portafülkében csak a szolgálatot teljesítő biztonsági őrök és az ellenőrzést végző személy tartózkodhat. - a kórház területéről bármilyen anyag csak szállítólevéllel vihető ki, - az ápoltakat a portán csak akkor engedhetik ki, ha írásos eltávozási engedélyük van, vagy az elbocsátásukat, igazoló iratot bemutatják. - meg kell akadályozni az ittas személyek kórházba történő bejutását - személyes, vagy telefonon történő érdeklődésre felvilágosítást adhatnak, hogy a beteg ápolás alatt áll-e. A felvilágosítás kizárólag a beteg kórházi tartózkodására vonatkozik, állapotáról nem adhatnak felvilágosítást. - iratokat, csomagokat, laboratóriumi anyagokat nem vehet át, ezek kézbesítőit a Központi raktárba, ill. laboratóriumba irányítja. - üzemzavar esetén, munkaidőn túl szerelőnek kiadott kulcsátvétel és visszavétel idejét, az átvevő nevét az őrnaplóban rögzíteni kell. - lezárt helyiség nyitásánál rövidebb ideig tartó javításnál járőrkíséret szükséges. - illetéktelen személynek kiadott kulcs miatt keletkezett kárért az őrszolgálat felel. - a kórház területére állatot behozni tilos, - 14 éven aluli gyermekek csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak. II. sz. TELEPHELY: Főporta: - biztosítsa a gépjármű forgalom zavartalan működését, ha szükséges igazítsa el a kórházba kezelésre érkezőket, felügyelje a beléptető sorompó működését, - a kulcsok névlista szerinti kiadása, visszavételezése, dokumentálása, a belső és külső térvilágítás kezelése óra után a vérellátás irányítása telefonon keresztül igény szerint, - a kórház területéről kilépő gépkocsik csomagtereinek szúrópróbaszerű ellenőrzése szemrevételezéssel, - a mentő gépkocsi külső, vagy belső közlekedésének észlelésekor a sorompót előre fel kell nyitnia, - az életmentő inkubátor rendszeres ellenőrzése, a teendőkről a leírás a portán található, meghibásodás esetén a gyermekosztály értesítendő. Az észlelt hiányosságokat, javítási igényeket a gondnokság vezetőjének jelenteni kell, - biztosítani kell a mentő gépkocsi más gépkocsival szembeni feltétlen elsőbbségét, zavartalan forgalmát, valamit a rendőrségi gépjárművek soronkívüliségét - a kórházi gépjárművek csomagterét, a rakományát meg kell vizsgálni, és a szállítólevéllel azonosítani, - a kórház területéről bármilyen anyag csak szállítólevéllel vihető ki, - a gépkocsi forgalmat folyamosan regisztrálja a meghatározott okmányokba, - a kórházzal szerződésben álló taxi vállalat által elhelyezett mobiltelefonok kezelése (csak a taxi hívható), az őr igény esetén köteles taxit hívni - Beléptető rendszer szakszerű üzemeltetése, papírtekercsek cseréje: jegykiadó pénztárgép. Parkolási engedélyek meglétének ellenőrzése, engedéllyel nem rendelkezőktől a parkolási díj beszedése nyugta ellenében. Igény esetén számla kiállítása. - Tehergépkocsik beléptetésének jogosultságát ellenőrizni, kilépésnél a rakteret szállítólevél szerinti ellenőrizése - Parkolási díj szedése a parkolási és behajtási rend -ben foglaltak szerint - Beléptető rendszer bevételének napi összesítése. Napi forgalmi jelentések alapján, havi elszámolás készítése. - műszaki hiba esetén szerviz szolgálat értesítése. - a rendszeresített és előírt okmányok, nyilvántartások naprakész dobozban, bélyegzővel lecsételve sértetlen állapotban történő átvétele, illetve munkakezdéskor azok átadása - Újpavilon porta: - betegek eligazítása szakrendelések szerint korrekt tájékoztatás az ügyeleti, rendelési időpontokról a kiadott lista alapján, - lift elakadás esetén a kórházi diszpécser értesítése, - a zsiliprendszer kezelése (mentő és gazdasági) a kamerák segítségével, - a kulcsok névlista szerinti kiadása és visszavételezése, valamint annak dokumentálása (név, időpont) különös figyelemmel az igazgatósági szint kulcsaira, - szükség szerint az automata ajtók kezelése, - az esetleges felmerülő problémák esetén a szolgálatvezető értesítése, óra után a hátsó ajtók bezárása, (csak a főbejárat lehet nyitva), - az ügyeletes nővérek jelzése esetén a problémák megoldása, és jelentése a szolgálatvezetőnek, - illetéktelen személyek bejutásának megakadályozása, ill. eltávolítása, - a kórházi rend fenntartása, - taxi vállalat által elhelyezett mobiltelefonok kezelése (csak a taxi hívható), az őr igény esetén köteles taxit hívni, a kulcsok névlista szerinti kiadása, visszavételezése dokumentálása. Régi pavilon porta: - betegek eligazítása szakrendelések szerint, - korrekt tájékoztatás az ügyeleti, rendelési időpontokról a kiadott lista alapján, - lift elakadás esetén a kórházi diszpécser értesítése, - az esetleges felmerülő problémák esetén a szolgálatvezető értesítése, - illetéktelen személyek megakadályozása, ill. eltávolítása, a kórházi rend fenntartása, - az ügyeletes nővérek jelzése esetén a problémák megoldása, és jelentése a szolgálatvezetőnek, - taxi vállalat által elhelyezett mobiltelefonok kezelése (csak a taxi hívható), az őr igény esetén köteles taxit hívni, - A mentő bejárat zárása - nyitása kulcskiadás visszavételezés, dokumentálás, - Betegszállítási diszpécser feladatok ellátása rendszeresített formanyomtatványon Személyi porta: - A Dózsa György út felöli gyalogos bejárót meghatározottak szerint 0500 órakor nyitni illetve 20 órakor zárni kell. Gazdasági bejárat: - Biztosítani a Mentő Szolgálatok, és beteg szállító szolgálatok járműveinek zavartalan ki és bejutását. - A kórház területére érkező tehergépjárművek, áruszállítók, egyéb gazdasági tevékenységet folytatók, belépési jogosultságának ellenőrzése. - Kimenő szállítmányok esetén a szállító levelek meglétének, és érvényességének ellenőrzése. - A kórház területére belépő és benn tartózkodó járművek, valamint a munkát végző jogosultságának ellenőrzése. - Azonnali intézkedés foganatosítása munkavédelmi, tűzvédelmi rendészeti szabályok súlyos megszegése, bűncselekmény, tűz és elemi kár bekövetkezése esetén. - a kórház területéről bármilyen anyag csak szállítólevéllel vihető ki, A gazdasági bejáratot igénybe vehetik: - Országos Mentő Szolgálat járművei, - MEDISZIKRA járó beteg szállító szolgálat, - Kegyeleti szolgálat, - Áruszállító tehergépjárművek, - Intézményi gépkocsi üzem, személy és tehergépjárművei, - Érvényes behajtási engedéllyel rendelkező, kórházi dolgozók, - Taxi társaságok személyszállító járművei. - és a kórház összes partnerei Vagyonőr járőr: - az útvonalat minden órában köteles bejárni. Ha az események igénylik, folyamatos járőrözést kell végrehajtani. A megbízó által meghatározott épületekre külön figyelmet kell fordítani. A Dózsa György út felöli gyalogos bejárót meghatározottak szerint kor nyitni illetve zárni kor kell. Manuális porta, alagsori és mentőbejárati ajtajának nyitása-zárása a megbízó igénye szerint történik - meghatározott járőr útvonalon folyamatos járőrözés végrehajtása, a járőrözés során a területet határoló kerítés szakasz sértetlenségének, a területen lévő épületek állagának, sértetlenségének ellenőrzése, - a területen jogtalanul tartózkodó személyek, vagy bűncselekmény elkövetése esetén a tettes személyek elfogása és visszatartása - rendkívüli esemény észlelése esetén a kórház diszpécser szolgálatának értesítése - az elektronikai riasztórendszer jelzése esetén a jelezés okának kivizsgálása és jelentése a diszpécser szolgálatnak. - táska vagy egyéb érték eltulajdonítás esetén a gyanúsított elővezetése, igazoltatása, szabálysértési eljárás keretében jegyzőkönyv felvétele, - tartassa be a gépjárművekre vonatkozó sebesség korlátozásokat, - ügyeljen a bent parkoló gépkocsik parkolási rendjére, ellenőrizze a benn tartózkodás jogosultságát, - tiltott területeken parkoló járművek vezetőinek figyelmeztetése rendszeresített cédulával, - kórházi dolgozók közlekedési szabálysértésének feljegyzése megbízó részére jegyzőkönyvben - biztosítsa a kijelölt menekülő útvonalak akadálymentességét - a kórház területén található irodák, rendelők és egyéb létesítmények munkaidő befejezése utáni ellenőrzése. Az ellenőrzés terjedjen ki a zártságra és az áramtalanításra. - technikai őrzés - védelmi eszközök működőképességének ellenőrzése, felesleges energiafogyasztás megszüntetése, - tűzvédelmi eszközök meglétének ellenőrzése, - tiltott szeszesital tárolása, forgalmazása és fogyasztás felderítése, megakadályozása megszüntetése - a megbízó tulajdonát károsító cselekmények megelőzése, a megkezdett cselekmények folytatásának megakadályozása, - a megbízó létesítményeinek, épületeinek, eszközeinek védelme, bűncselekmény, vagy tűz esetén azonnal jelenteni kell a diszpécserszolgálatnak, aki jogosult értesíteni a rendőrséget és a tűzoltókat. A megbízó részéről értesíteni kell az erre kijelölt felelős személyt is. III. sz. TELEPHELY Feladatok a személyi forgalom területén: - A portához érkező személyek belépési jogosságáról egyenként köteles meggyőződni, ill. differenciálni a következők szerint: a) intézeti dolgozók, b) látogatók. - A portafülkében csak a szolgálatot teljesítő biztonsági őrök, és az ellenőrzést végző személy tartózkodhat. - Ápoltakat a portán csak akkor engedhet ki, ha írásos eltávozási engedélyük van, vagy az elbocsátásukat igazoló iratot bemutatják. - Személyes, vagy telefonon történő érdeklődésre felvilágosítást adhat, hogy a beteg ápolás alatt áll - e. Felvilágosításra kizárólag a beteg kórházi tartózkodására vonatkozik, állapotáról felvilágosítást nem adhat. - A munkából távozó dolgozók csomagjait, és az intézményből távozó személyek csomagjait ellenőrzi a megbízó igénye szerint. - A bejárati kapuk a nyitva tartási rend szerinti nyitása és zárása. - a kórház területén a kapuzárás után, illetéktelen személyek tartózkodásának megtiltása, - az esti és éjszakai órákban köteles a szolgálatot fokozott figyelemmel ellátni. - Ittas- és bódult személyek belépésének megakadályozása, eltávolítása - bűncselekmény elkövetése esetén a tettes személy elfogása, visszatartása, - a rendszeresített és előírt okmányok, nyilvántartások naprakész vezetése, dobozban, bélyegzővel lepecsételve sértetlen állapotban történő átvétele, illetve munkakezdéskor azok átadása, - az irodakulcsok és kulcsdobozok a felvételre jogosultak részére való átadása, illetve levétele a kulcskiadási füzetben olvasható aláírás ellenében. - A felvételnél és leadásnál a pontos időpont vezetése, iratokat, csomagokat, laboratóriumi anyagokat nem vehet át, ezek kézbesítőit a Központi raktárban, ill. laboratóriumba irányítja. - Üzemzavar esetén, munkaidőn túl szerelőnek kiadott kulcsátvétel és visszavétel idejét, az átvevő nevét az őrnaplóban rögzíteni kell. - Lezárt helyiség nyitásánál rövidebb ideig tartó javításnál járőrkíséret szükséges. - Illetéktelen személynek kiadott kulcs miatt keletkezett kárért az őrszolgálat fel. - A kórház területére állatot behozni tilos, - 14 éven aluli gyermekek csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak. Feladatok az anyag és áruforgalom területén: - biztosítsa a kórház gépjármű forgalmának zavartalan működését, hívja fel a figyelmet a közlekedési szabályok betartására (KRESZ) a kórház területén, - A Szanatórium területén kiépített buszforduló ellenőrzése (parkoló gépkocsik ne akadályozzák a busz fordulását). Szállítólevéllel történő behajtás esetén a beszállítói lista alapján ellenőrizni kell a jogosságot. - a belépni kívánó gépkocsik ellenőrzése a sorompónál (hova megy, milyen célból), - a belépés jogosságának ellenőrzése után a sorompó felnyitása, és a belépni kívánó útbaigazítása, ha szükséges a parkoló díj beszedése. - a kórház területéről kilépő gépkocsik csomagtereinek ellenőrzése szemrevételezéssel, - mentő gépkocsi külső, vagy belső közlekedésének észlelésekor a mentősorompót előre fel kell nyitnia, - biztosítani kell a mentő gépkocsi más gépkocsival szembeni feltétlen elsőbbségét, és a zavartalan forgalmát, valamint a rendőrségi gépjárművek soronkívüliségét - a kórházi gépjárművek csomagterét, rakományát meg kell vizsgálni, és a szállítólevéllel azonosítani. - a kórház területéről bármilyen anyag csak szállítólevéllel vihető ki, - a gépkocsi forgalmat folyamatosan regisztrálja a meghatározott okmányokba. Feladatok a vagyonvédelem területén: - megbízó működési, rendészeti szabályainak betartása, - kerítés állapotának ellenőrzése, - a kerítés és térvilágítás ellenőrzése, - technikai őrzés - védelmi eszközök működőképességének ellenőrzése, - felesleges energiafogyasztás megszüntetése, - tűzvédelmi előírások betartása, - tűzvédelmi eszközök meglétének ellenőrzése, - tiltott szeszesital tárolása, forgalmazása és fogyasztás felderítése, megakadályozása megszüntetése, - munkavédelmi- és környezetvédelmi előírások betartása, - a kórház területén jogtalanul tartózkodók, engedély nélküli gépjárművel behajtók felderítése, kiutasítása, - a megbízó tulajdonát károsító cselekmények megelőzése, a megkezdett cselekmények folytatásának megakadályozása, - a megbízó létesítményeinek, épületeinek, eszközeinek védelme, - bűncselekmény, vagy tűz esetén azonnal jelenteni kell a diszpécserszolgálatnak, aki jogosult értesíteni a rendőrséget és a tűzoltókat. - A megbízó részéről értesíteni kell az erre kijelölt felelős személyt is. - Köteles jegyzőkönyvet írni az ellenőrzés megtagadása esetén is (név, rendszám, időpont, beosztás). 2

3 További információ, befejezetlen eljárás vagy Hirdetmény típusa: korrigendum/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 2200/2015 CPV Kód: Ajánlatkérő: Szent Borbála Kórház Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: true Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) Információ és on-line formanyomtatványok: TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását eredményezi, az egyenlő bánásmód elvének, valamint a beszerzés versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitűzött határidők módosítására. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Szent Borbála Kórház Nemzeti azonosító (ha ismert): AK04073 Postai cím: Dózsa Gy. út 77. Város: Tatabánya Postai irányítószám: 2800 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Hoffmann Zoltánné gazdasági igazgató Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77.) L épület V. emelet, gazdasági igazgatói titkárság Címzett: Dr. Lőke János Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): 3

4 A felhasználói oldal címe (URL): I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) x Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben Egyes ágazatok ) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) Őrzés védelmi szolgáltatás beszerzése ajánlatkérő részére vállalkozási szerződés keretében II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) A Szent Borbála Kórház két telephelyén ( II-es és III-as ) biztonsági őrszolgálat nyújtása a szerződés aláírásától számított 12 hónap időtartamra. Az ajánlattevő feladata a szolgáltatás nyújtása során: A II.sz.telephelyen: - főporta: 24 órás portaszolgálat 3 fővel (1 fő szolgálatvezető, 1 fő járőr, 1 fő portaszolgálat) 2 főnek éjszaka óránként járőrözni szükséges - új pavilon recepció: 24 órás szolgálat 1 őrrel - régi pavilon recepció: 24 órás szolgálat 1 őrrel - személyi porta: 05 órától 20 óráig 1 őrrel - gazdasági bejárat: 06 órától 18 óráig 1 őrrel A III.sz. telephelyen folyamatos 24 órás felügyelet a főportán 2 őrrel, az egyik őrnek időközönként járőrözni szükséges. A Vállalkozónak biztosítania kell a személyzet kulturált megjelenéséhez szükséges ruházatát, az egyéni védő felszereléseket, a munka- és védőruházatát, valamint azok tisztítását. A Vállalkozó kötelessége a szabadságolás vagy más okból történő távollét esetére szakszerű és területi ismeretekkel rendelkező helyettesről gondoskodni. A Vállalkozó kötelessége a szerződés teljes időszaka alatt minden intézetünkben szolgálatot teljesítő dolgozójára felelősség biztosítást kötni. Minden fő személy- és vagyonőr a munka elvégzéséhez szükséges megfelelő végzettséggel és legalább 1 év őrzés-védelem területén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezzen. Általános szabályok: - a Megbízó működési, rendészeti szabályait, valamint a tűz-, munka- és környezetvédelmi előírásokat betartják - a portafülkében csak a szolgálatot teljesítő biztonsági őrök és az ellenőrzést végző személy tartózkodhat. - a kórház területéről bármilyen anyag csak szállítólevéllel vihető ki, - az ápoltakat a portán csak akkor engedhetik ki, ha írásos eltávozási engedélyük van, vagy az elbocsátásukat, igazoló iratot bemutatják. - meg kell akadályozni az ittas személyek kórházba történő bejutását - személyes, vagy telefonon történő érdeklődésre felvilágosítást adhatnak, hogy a beteg ápolás alatt áll-e. A felvilágosítás kizárólag a beteg kórházi tartózkodására vonatkozik, állapotáról nem adhatnak felvilágosítást. 4

5 - iratokat, csomagokat, laboratóriumi anyagokat nem vehet át, ezek kézbesítőit a Központi raktárba, ill. laboratóriumba irányítja. - üzemzavar esetén, munkaidőn túl szerelőnek kiadott kulcsátvétel és visszavétel idejét, az átvevő nevét az őrnaplóban rögzíteni kell. - lezárt helyiség nyitásánál rövidebb ideig tartó javításnál járőrkíséret szükséges. - illetéktelen személynek kiadott kulcs miatt keletkezett kárért az őrszolgálat felel. - a kórház területére állatot behozni tilos, - 14 éven aluli gyermekek csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak. II. sz. TELEPHELY: Főporta: - biztosítsa a gépjármű forgalom zavartalan működését, ha szükséges igazítsa el a kórházba kezelésre érkezőket, felügyelje a beléptető sorompó működését, - a kulcsok névlista szerinti kiadása, visszavételezése, dokumentálása, a belső és külső térvilágítás kezelése óra után a vérellátás irányítása telefonon keresztül igény szerint, - a kórház területéről kilépő gépkocsik csomagtereinek szúrópróbaszerű ellenőrzése szemrevételezéssel, - a mentő gépkocsi külső, vagy belső közlekedésének észlelésekor a sorompót előre fel kell nyitnia, - az életmentő inkubátor rendszeres ellenőrzése, a teendőkről a leírás a portán található, meghibásodás esetén a gyermekosztály értesítendő. Az észlelt hiányosságokat, javítási igényeket a gondnokság vezetőjének jelenteni kell, - biztosítani kell a mentő gépkocsi más gépkocsival szembeni feltétlen elsőbbségét, zavartalan forgalmát, valamit a rendőrségi gépjárművek soronkívüliségét - a kórházi gépjárművek csomagterét, a rakományát meg kell vizsgálni, és a szállítólevéllel azonosítani, - a kórház területéről bármilyen anyag csak szállítólevéllel vihető ki, - a gépkocsi forgalmat folyamosan regisztrálja a meghatározott okmányokba, - a kórházzal szerződésben álló taxi vállalat által elhelyezett mobiltelefonok kezelése (csak a taxi hívható), az őr igény esetén köteles taxit hívni - Beléptető rendszer szakszerű üzemeltetése, papírtekercsek cseréje: jegykiadó pénztárgép. Parkolási engedélyek meglétének ellenőrzése, engedéllyel nem rendelkezőktől a parkolási díj beszedése nyugta ellenében. Igény esetén számla kiállítása. - Tehergépkocsik beléptetésének jogosultságát ellenőrizni, kilépésnél a rakteret szállítólevél szerinti ellenőrizése - Parkolási díj szedése a parkolási és behajtási rend -ben foglaltak szerint - Beléptető rendszer bevételének napi összesítése. Napi forgalmi jelentések alapján, havi elszámolás készítése. - műszaki hiba esetén szerviz szolgálat értesítése. - a rendszeresített és előírt okmányok, nyilvántartások naprakész dobozban, bélyegzővel lecsételve sértetlen állapotban történő átvétele, illetve munkakezdéskor azok átadása - Újpavilon porta: - betegek eligazítása szakrendelések szerint korrekt tájékoztatás az ügyeleti, rendelési időpontokról a kiadott lista alapján, - lift elakadás esetén a kórházi diszpécser értesítése, 5

6 - a zsiliprendszer kezelése (mentő és gazdasági) a kamerák segítségével, - a kulcsok névlista szerinti kiadása és visszavételezése, valamint annak dokumentálása (név, időpont) különös figyelemmel az igazgatósági szint kulcsaira, - szükség szerint az automata ajtók kezelése, - az esetleges felmerülő problémák esetén a szolgálatvezető értesítése, óra után a hátsó ajtók bezárása, (csak a főbejárat lehet nyitva), - az ügyeletes nővérek jelzése esetén a problémák megoldása, és jelentése a szolgálatvezetőnek, - illetéktelen személyek bejutásának megakadályozása, ill. eltávolítása, - a kórházi rend fenntartása, - taxi vállalat által elhelyezett mobiltelefonok kezelése (csak a taxi hívható), az őr igény esetén köteles taxit hívni, a kulcsok névlista szerinti kiadása, visszavételezése dokumentálása. Régi pavilon porta: - betegek eligazítása szakrendelések szerint, - korrekt tájékoztatás az ügyeleti, rendelési időpontokról a kiadott lista alapján, - lift elakadás esetén a kórházi diszpécser értesítése, - az esetleges felmerülő problémák esetén a szolgálatvezető értesítése, - illetéktelen személyek megakadályozása, ill. eltávolítása, a kórházi rend fenntartása, - az ügyeletes nővérek jelzése esetén a problémák megoldása, és jelentése a szolgálatvezetőnek, - taxi vállalat által elhelyezett mobiltelefonok kezelése (csak a taxi hívható), az őr igény esetén köteles taxit hívni, - A mentő bejárat zárása - nyitása kulcskiadás visszavételezés, dokumentálás, - Betegszállítási diszpécser feladatok ellátása rendszeresített formanyomtatványon Személyi porta: - A Dózsa György út felöli gyalogos bejárót meghatározottak szerint 0500 órakor nyitni illetve 20 órakor zárni kell. Gazdasági bejárat: - Biztosítani a Mentő Szolgálatok, és beteg szállító szolgálatok járműveinek zavartalan ki és bejutását. - A kórház területére érkező tehergépjárművek, áruszállítók, egyéb gazdasági tevékenységet folytatók, belépési jogosultságának ellenőrzése. - Kimenő szállítmányok esetén a szállító levelek meglétének, és érvényességének ellenőrzése. - A kórház területére belépő és benn tartózkodó járművek, valamint a munkát végző jogosultságának ellenőrzése. - Azonnali intézkedés foganatosítása munkavédelmi, tűzvédelmi rendészeti szabályok súlyos megszegése, bűncselekmény, tűz és elemi kár bekövetkezése esetén. - a kórház területéről bármilyen anyag csak szállítólevéllel vihető ki, A gazdasági bejáratot igénybe vehetik: - Országos Mentő Szolgálat járművei, - MEDISZIKRA járó beteg szállító szolgálat, - Kegyeleti szolgálat, - Áruszállító tehergépjárművek, - Intézményi gépkocsi üzem, személy és tehergépjárművei, - Érvényes behajtási engedéllyel rendelkező, kórházi dolgozók, 6

7 - Taxi társaságok személyszállító járművei. - és a kórház összes partnerei Vagyonőr járőr: - az útvonalat minden órában köteles bejárni. Ha az események igénylik, folyamatos járőrözést kell végrehajtani. A megbízó által meghatározott épületekre külön figyelmet kell fordítani. A Dózsa György út felöli gyalogos bejárót meghatározottak szerint kor nyitni illetve zárni kor kell. Manuális porta, alagsori és mentőbejárati ajtajának nyitása-zárása a megbízó igénye szerint történik - meghatározott járőr útvonalon folyamatos járőrözés végrehajtása, a járőrözés során a területet határoló kerítés szakasz sértetlenségének, a területen lévő épületek állagának, sértetlenségének ellenőrzése, - a területen jogtalanul tartózkodó személyek, vagy bűncselekmény elkövetése esetén a tettes személyek elfogása és visszatartása - rendkívüli esemény észlelése esetén a kórház diszpécser szolgálatának értesítése - az elektronikai riasztórendszer jelzése esetén a jelezés okának kivizsgálása és jelentése a diszpécser szolgálatnak. - táska vagy egyéb érték eltulajdonítás esetén a gyanúsított elővezetése, igazoltatása, szabálysértési eljárás keretében jegyzőkönyv felvétele, - tartassa be a gépjárművekre vonatkozó sebesség korlátozásokat, - ügyeljen a bent parkoló gépkocsik parkolási rendjére, ellenőrizze a benn tartózkodás jogosultságát, - tiltott területeken parkoló járművek vezetőinek figyelmeztetése rendszeresített cédulával, - kórházi dolgozók közlekedési szabálysértésének feljegyzése megbízó részére jegyzőkönyvben - biztosítsa a kijelölt menekülő útvonalak akadálymentességét - a kórház területén található irodák, rendelők és egyéb létesítmények munkaidő befejezése utáni ellenőrzése. Az ellenőrzés terjedjen ki a zártságra és az áramtalanításra. - technikai őrzés - védelmi eszközök működőképességének ellenőrzése, felesleges energiafogyasztás megszüntetése, - tűzvédelmi eszközök meglétének ellenőrzése, - tiltott szeszesital tárolása, forgalmazása és fogyasztás felderítése, megakadályozása megszüntetése - a megbízó tulajdonát károsító cselekmények megelőzése, a megkezdett cselekmények folytatásának megakadályozása, - a megbízó létesítményeinek, épületeinek, eszközeinek védelme, bűncselekmény, vagy tűz esetén azonnal jelenteni kell a diszpécserszolgálatnak, aki jogosult értesíteni a rendőrséget és a tűzoltókat. A megbízó részéről értesíteni kell az erre kijelölt felelős személyt is. III. sz. TELEPHELY Feladatok a személyi forgalom területén: - A portához érkező személyek belépési jogosságáról egyenként köteles meggyőződni, ill. differenciálni a következők szerint: a) intézeti dolgozók, b) látogatók. - A portafülkében csak a szolgálatot teljesítő biztonsági őrök, és az ellenőrzést végző 7

8 személy tartózkodhat. - Ápoltakat a portán csak akkor engedhet ki, ha írásos eltávozási engedélyük van, vagy az elbocsátásukat igazoló iratot bemutatják. - Személyes, vagy telefonon történő érdeklődésre felvilágosítást adhat, hogy a beteg ápolás alatt áll - e. Felvilágosításra kizárólag a beteg kórházi tartózkodására vonatkozik, állapotáról felvilágosítást nem adhat. - A munkából távozó dolgozók csomagjait, és az intézményből távozó személyek csomagjait ellenőrzi a megbízó igénye szerint. - A bejárati kapuk a nyitva tartási rend szerinti nyitása és zárása. - a kórház területén a kapuzárás után, illetéktelen személyek tartózkodásának megtiltása, - az esti és éjszakai órákban köteles a szolgálatot fokozott figyelemmel ellátni. - Ittas- és bódult személyek belépésének megakadályozása, eltávolítása - bűncselekmény elkövetése esetén a tettes személy elfogása, visszatartása, - a rendszeresített és előírt okmányok, nyilvántartások naprakész vezetése, dobozban, bélyegzővel lepecsételve sértetlen állapotban történő átvétele, illetve munkakezdéskor azok átadása, - az irodakulcsok és kulcsdobozok a felvételre jogosultak részére való átadása, illetve levétele a kulcskiadási füzetben olvasható aláírás ellenében. - A felvételnél és leadásnál a pontos időpont vezetése, iratokat, csomagokat, laboratóriumi anyagokat nem vehet át, ezek kézbesítőit a Központi raktárban, ill. laboratóriumba irányítja. - Üzemzavar esetén, munkaidőn túl szerelőnek kiadott kulcsátvétel és visszavétel idejét, az átvevő nevét az őrnaplóban rögzíteni kell. - Lezárt helyiség nyitásánál rövidebb ideig tartó javításnál járőrkíséret szükséges. - Illetéktelen személynek kiadott kulcs miatt keletkezett kárért az őrszolgálat fel. - A kórház területére állatot behozni tilos, - 14 éven aluli gyermekek csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak. Feladatok az anyag és áruforgalom területén: - biztosítsa a kórház gépjármű forgalmának zavartalan működését, hívja fel a figyelmet a közlekedési szabályok betartására (KRESZ) a kórház területén, - A Szanatórium területén kiépített buszforduló ellenőrzése (parkoló gépkocsik ne akadályozzák a busz fordulását). Szállítólevéllel történő behajtás esetén a beszállítói lista alapján ellenőrizni kell a jogosságot. - a belépni kívánó gépkocsik ellenőrzése a sorompónál (hova megy, milyen célból), - a belépés jogosságának ellenőrzése után a sorompó felnyitása, és a belépni kívánó útbaigazítása, ha szükséges a parkoló díj beszedése. - a kórház területéről kilépő gépkocsik csomagtereinek ellenőrzése szemrevételezéssel, - mentő gépkocsi külső, vagy belső közlekedésének észlelésekor a mentősorompót előre fel kell nyitnia, - biztosítani kell a mentő gépkocsi más gépkocsival szembeni feltétlen elsőbbségét, és a zavartalan forgalmát, valamint a rendőrségi gépjárművek soronkívüliségét - a kórházi gépjárművek csomagterét, rakományát meg kell vizsgálni, és a szállítólevéllel azonosítani. - a kórház területéről bármilyen anyag csak szállítólevéllel vihető ki, - a gépkocsi forgalmat folyamatosan regisztrálja a meghatározott okmányokba. Feladatok a vagyonvédelem területén: - megbízó működési, rendészeti szabályainak betartása, 8

9 - kerítés állapotának ellenőrzése, - a kerítés és térvilágítás ellenőrzése, - technikai őrzés - védelmi eszközök működőképességének ellenőrzése, - felesleges energiafogyasztás megszüntetése, - tűzvédelmi előírások betartása, - tűzvédelmi eszközök meglétének ellenőrzése, - tiltott szeszesital tárolása, forgalmazása és fogyasztás felderítése, megakadályozása megszüntetése, - munkavédelmi- és környezetvédelmi előírások betartása, - a kórház területén jogtalanul tartózkodók, engedély nélküli gépjárművel behajtók felderítése, kiutasítása, - a megbízó tulajdonát károsító cselekmények megelőzése, a megkezdett cselekmények folytatásának megakadályozása, - a megbízó létesítményeinek, épületeinek, eszközeinek védelme, - bűncselekmény, vagy tűz esetén azonnal jelenteni kell a diszpécserszolgálatnak, aki jogosult értesíteni a rendőrséget és a tűzoltókat. - A megbízó részéről értesíteni kell az erre kijelölt felelős személyt is. - Köteles jegyzőkönyvet írni az ellenőrzés megtagadása esetén is (név, rendszám, időpont, beosztás). II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Versenypárbeszéd IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően, adott esetben) IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert) Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP OJS esender x Bejelentkezés: Hirdetmény hivatkozási száma: (év és a dokumentum száma) 9

10 IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben) Hirdetmény száma a HL-ben: 2014 /S /12/30 (nap/hónap/év) IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja: 2014/12/29 (nap/hónap/év) VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van) Befejezetlen eljárás x Javítás További információ VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van) x A közbeszerzési eljárást megszüntették. A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. Nem került sor szerződés odaítélésére. Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik. VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó, illetve megadandó szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára & és a bekezdés számára) VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak. Mindkettő VI.3.2) Az eredeti hirdetményben A megfelelő pályázati dokumentációban (a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban) Mindkettőben (a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban) VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben) A szöveg módosítandó része: A következő helyett: Helyesen: VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben) 10

11 A módosítandó adatok: A következő helyett: (nap/hónap/év) : (időpont ) Helyesen: (nap/hónap/év) : (időpont ) VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben) A módosítandó szövegrész (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben) A beírandó szöveg helye: A beírandó szöveg: VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) Ajánlatkérő a beszerzést nem kívánja megvalósítani, az eljárást megindító hirdetményt visszavonja. VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2015/02/11 (nap/hónap/év) 11

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 MKB12/2016 Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés keretében, a környezetvédelmi termékdíjról szóló

Részletesebben

Kék pólók beszerzése MÁV Csoport részére adásvételi keretszerződés keretében

Kék pólók beszerzése MÁV Csoport részére adásvételi keretszerződés keretében Kék pólók beszerzése MÁV Csoport részére adásvételi keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Kék pólók beszerzése MÁV Csoport részére adásvételi keretszerződés keretében. A keretszerződés

Részletesebben

Földgáz beszerzése a 2015. július 01-től 2016. június 30-ig tartó időszakra

Földgáz beszerzése a 2015. július 01-től 2016. június 30-ig tartó időszakra Földgáz beszerzése a 2015. július 01-től 2016. június 30-ig tartó időszakra Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/51 A Magyar Földgáztároló Zrt. részére technológiai célú és saját felhasználásra, technológiai

Részletesebben

Szállítási keretszerződés egy- és háromfázisú, hatásos, közvetlen csatlakozású hagyományos és előrefizetős villamos fogyasztásmérők beszerzésére

Szállítási keretszerződés egy- és háromfázisú, hatásos, közvetlen csatlakozású hagyományos és előrefizetős villamos fogyasztásmérők beszerzésére Szállítási keretszerződés egy- és háromfázisú, hatásos, közvetlen csatlakozású hagyományos és előrefizetős villamos fogyasztásmérők beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/106 1 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM "Semmelweis Egyetemen keletkező vegyi/fizikai tulajdonságai miatt veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, gyűjtéshez szükséges csereedények biztosítása, eseti csomagolás és veszélyes áru jelölések

Részletesebben

KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 számú projekt megvalósításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében

KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 számú projekt megvalósításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 számú projekt megvalósításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85 Miskolc és Térsége Települési

Részletesebben

ED-rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan különféle informatikai eszközök megrendelése - ajánlati felhívás 1. számú módosítása

ED-rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan különféle informatikai eszközök megrendelése - ajánlati felhívás 1. számú módosítása ED-rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan különféle informatikai eszközök megrendelése - ajánlati felhívás 1. számú módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Szállítási szerződés az ED-rendszer bevezetéséhez

Részletesebben

Visszavonás - Betegélelmezési szolgáltatás nyújtása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45

Visszavonás - Betegélelmezési szolgáltatás nyújtása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45 Visszavonás - Betegélelmezési szolgáltatás nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45 1 Beszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés - Betegélelmezési szolgáltatás nyújtása a B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi

Részletesebben

Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: 4611/Veszprém/2014 - Különféle orvosi műszerek és eszközök beszerzése - TIOP 2.2.5-09/1-2010-0006 Témafelelős: Kelety Gábor Igazgató Telefonszám: 237-1150 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Adásvételi

Részletesebben

(SG-883) Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén üzemelő közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetése és bővítése - módosítás (1)

(SG-883) Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén üzemelő közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetése és bővítése - módosítás (1) (SG-883) Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén üzemelő közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetése és bővítése - módosítás (1) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/131 1 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY Mósodító hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 A Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda (1146 Budapest, Állatkerti krt. 11.) komplex gépészeti korszerűsítése: Termálvízellátás, hidegvízellátás, vízgépház,

Részletesebben

Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/31 Lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák emblémával, felirattal, 100 L méret: 2*150*400*1000 (mm) - 100 db/gyűjtőzsák

Részletesebben

Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása és mobiltelefonok beszerzése tárgyú részvételi felhívás módosítása

Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása és mobiltelefonok beszerzése tárgyú részvételi felhívás módosítása Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása és mobiltelefonok beszerzése tárgyú részvételi felhívás módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/131 Keretmegállapodás a közös ajánlatkérő tagok részére mobil

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlatkérőnek a TED 2016/S 009-011177 és KÉ-27617/2015 számú hirdetményei módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 1 Beszerzés

Részletesebben

Új és használt gépjárművek bérlete, teljes körű flottaüzemeltetés és kapcsolódó gépjármű- nyilvántartó szoftver működtetése

Új és használt gépjárművek bérlete, teljes körű flottaüzemeltetés és kapcsolódó gépjármű- nyilvántartó szoftver működtetése Új és használt gépjárművek bérlete, teljes körű flottaüzemeltetés és kapcsolódó gépjármű- nyilvántartó szoftver működtetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/11 A) Összesen 838 db új vagy használt gépjármű

Részletesebben

Mód - VOLÁNBUSZ Zrt. - Turista kivitelű autóbuszok. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/138

Mód - VOLÁNBUSZ Zrt. - Turista kivitelű autóbuszok. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/138 Mód - VOLÁNBUSZ Zrt. - Turista kivitelű autóbuszok Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/138 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés turista kivitelű autóbuszok beszerzésére. Adásvételi szerződés turista

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 128. Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 128. Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2010 / 128 Városi Kórház Keszthely Szolgáltatással vegyes

Részletesebben

Ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása (Takarítási szolgáltatások)

Ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása (Takarítási szolgáltatások) Ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása (Takarítási szolgáltatások) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 Az Ajánlatkérő székhelyén és telephelyein (23.762 nm) teljes körű általános és egészségügyi

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/47

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/47 KEF Irányító és Logisztikai Központ kiviteli terveinek elkészítése és a beruházás kivitelezése vállalkozási szerződés keretében tárgyú felhívásban a benyújtási határidő módosítása Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148 Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható kombinált gyűjtésű elektronikai berendezések hulladékainak (EWC 200136, EWC 160214, EWC 200135*, EWC 160213*, EWC 160216)

Részletesebben

Különféle kisgépek beszerzése a pályavasút működtetéséhez - ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása

Különféle kisgépek beszerzése a pályavasút működtetéséhez - ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása Különféle kisgépek beszerzése a pályavasút működtetéséhez - ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23 Ssz. Gép megnevezése, darab 1 Benzinmotoros aláverő-bontókalapács

Részletesebben

Egyen-formaruhák beszerzése a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. részére

Egyen-formaruhák beszerzése a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. részére Egyen-formaruhák beszerzése a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/13 A keretszerződés 974 800 000 HUF + ÁFA összegben kerül megkötésre. Ajánlatkérők fenntartják a jogot,

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM A MÁV-START Zrt. 25 db 480 sorozatú villamos mozdonyába ERTMS/ETCS Level 2. típusú fedélzeti berendezés szállítása, a nemzeti biztosító (B osztályú) rendszerekhez történő hozzárendelése, üzembe helyezése

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM 11. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

Laboratóriumi reagensek beszerzése gépkihelyezéssel korrigendum

Laboratóriumi reagensek beszerzése gépkihelyezéssel korrigendum Laboratóriumi reagensek beszerzése gépkihelyezéssel korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 2 éves határozott idejű adásvételi szerződés keretei között laboratóriumi reagens szállítása és a

Részletesebben

CNG gáztender korrigendum

CNG gáztender korrigendum CNG gáztender korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/137 41 db CNG üzemű helyi személyszállítást végző autóbuszainak ellátásához keres CNG üzemanyag ellátásra Ajánlattevőt úgy, hogy a nyertes Ajánlattevő

Részletesebben

5 db személygépkocsi határidős adásvétele (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90

5 db személygépkocsi határidős adásvétele (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 5 db személygépkocsi határidős adásvétele (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 1 Beszerzés tárgya: A közbeszerzés tárgya: 5 darab személygépkocsi beszerzése. A BESZERZENDŐ

Részletesebben

az ajánlatkérő kezelésében lévő egyes ingatlanok komplex üzemeltetése és takarítása két részteljesítésben

az ajánlatkérő kezelésében lévő egyes ingatlanok komplex üzemeltetése és takarítása két részteljesítésben az ajánlatkérő kezelésében lévő egyes ingatlanok komplex üzemeltetése és takarítása két részteljesítésben Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/134 Vállalkozási szerződés keretében az ajánlatkérő kezelésében

Részletesebben

Visszavonás_FORSTER Központ_Faápolás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5

Visszavonás_FORSTER Központ_Faápolás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Visszavonás_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 1 Beszerzés tárgya: Vállalkozási keretszerződés a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ vagyonkezelésében

Részletesebben

MÁV_Háztartás-vegyipari termékek adásvétele letéti raktárszerződés keretében.

MÁV_Háztartás-vegyipari termékek adásvétele letéti raktárszerződés keretében. MÁV_Háztartás-vegyipari termékek adásvétele letéti raktárszerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/20 Háztartás vegyipari termékek keretösszege: nettó: 300 000 000 HUF -40%% értékbeli eltéréssel.

Részletesebben

Újbuda - Parkolás - Karbantartás - Korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Újbuda - Parkolás - Karbantartás - Korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Újbuda - Parkolás - Karbantartás - Korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda közigazgatási területén a fizető parkolási

Részletesebben

Szakértői szolgáltatás beszerzése a referenciaintézményi minősítésre bejelentkezett intézmények minősítése érdekében- Korrigendum 1.

Szakértői szolgáltatás beszerzése a referenciaintézményi minősítésre bejelentkezett intézmények minősítése érdekében- Korrigendum 1. Szakértői szolgáltatás beszerzése a referenciaintézményi minősítésre bejelentkezett intézmények minősítése érdekében- Korrigendum 1. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/16 Szakértői szolgáltatás beszerzése

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/90

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/90 Keretmegállapodás keretében a KÖZOP-hoz illeszkedő projekttel kapcsolatos PR- és tájékoztatásitevékenység ellátása a magyar-román és a magyar-szlovák határszakaszokon - ajánlati felhívás visszavonása Közbeszerzési

Részletesebben

közcélú zöldterületek felmérésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68

közcélú zöldterületek felmérésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 közcélú zöldterületek felmérésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 1 Beszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés a FŐKERT Nonprofit Zrt. által fenntartott kiemelt, nem kiemelt közcélú zöldterületekintegrált,

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/148

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/148 Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén -szemléletformálás, nyilvánosság

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 ELI-ALPS nagyprojekt P4 ker. a kut-i nagyberendezésnek helyet adó és az ÚSzT ker. megvalósuló kutatóközpont mechanikai, elektronikai és optikai műhelyei számára gépek, műszerek, berendezések, kiegészítők,

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Adásvételi szerződés az ajánlatkérő által Szállítójárművek és felépítmények beszerzése a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 iktatószámú, Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének Továbbfejlesztése

Részletesebben

KEOP-2.1.3/11-2013-0001 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73

KEOP-2.1.3/11-2013-0001 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73 KEOP-2.1.3/11-2013-0001 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés a KEOP-2.1.3/11-2013-0001 azonosítószámú

Részletesebben

Munka- és védőruha valamint munkavédelmi lábbeli beszerzése/2013.

Munka- és védőruha valamint munkavédelmi lábbeli beszerzése/2013. Munka- és védőruha valamint munkavédelmi lábbeli beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/49 Ajánlatkérő szállítási keretszerződést kíván kötni, az alábbiak szerinti három részajánlat vonatkozásában:

Részletesebben

Könyvkiadás-módosítás2

Könyvkiadás-módosítás2 Könyvkiadás-módosítás2 Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Keretmegállapodás megkötése hagyományos és elektronikus formátumú könyvkiadási szolgáltatás (egyetemi tankönyvek, jegyzetek, oktatási és kutatási

Részletesebben

Ajánlati felhívás hirdetmény visszavonása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148

Ajánlati felhívás hirdetmény visszavonása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148 Ajánlati felhívás hirdetmény visszavonása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148 1 Beszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására, az alábbi - részenként

Részletesebben

KMG és Csonka kompresszorok beszerzése Ajánlatí felhívás módosítás T-208/14

KMG és Csonka kompresszorok beszerzése Ajánlatí felhívás módosítás T-208/14 KMG és Csonka kompresszorok beszerzése Ajánlatí felhívás módosítás T-208/14 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 KMG és Csonka kompresszorok beszerzése 537 db / 36 hónap mennyiségben. A fentiekben meghatározott

Részletesebben

"A Fővárosi Törvényszék három épületének takarítási munkái" - módosító hirdetmény

A Fővárosi Törvényszék három épületének takarítási munkái - módosító hirdetmény "A Fővárosi Törvényszék három épületének takarítási munkái" - módosító hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45 Vállalkozási szerződés a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Budapesti II. és III.

Részletesebben

Eszközbeszerzés - visszavonás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/99

Eszközbeszerzés - visszavonás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/99 Eszközbeszerzés - visszavonás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/99 1 Beszerzés tárgya: 01. rész: Információ technológiai eszközök 1 darab új számítógép (komplett asztali pc) 1 darab új multifunkcionalis

Részletesebben

Visszavonás - DRV - Mobil. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/137

Visszavonás - DRV - Mobil. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/137 Visszavonás - DRV - Mobil Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/137 1 Beszerzés tárgya: Mobilkommunikációs szolgáltatások beszerzése (A mobil távközlési szolgáltatás a nyílt mobil rádiótelefon-hálózaton nyújtott

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Szállítási szerződés keretében a Hernád völgye hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel elnevezésű KEOP-1.1.1/C/13-2013-0042 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése

Részletesebben

Hirdetmény visszavonása

Hirdetmény visszavonása Hirdetmény visszavonása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/112 1. rész: 3 db 16 m3-es hulladékgyűjtő jármű, 1 db konténer szállító jármű és hozzá tartozó 1 db pótkocsi 2. rész: 1 db hidraulikus homlokrakodó

Részletesebben

REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás - KEOP eszközbeszerzés - Korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43

REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás - KEOP eszközbeszerzés - Korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás - KEOP eszközbeszerzés - Korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 1 Beszerzés tárgya: A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0003 azonosítószámú, A REGIO-KOM

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23 Vállalkozási szerződés a 76. sz. főút 11,5t-s burkolat-megerősítés a 27+217-53+933 km sz. közötti szakasz - kiegészítő munkák tervezése, engedélyeztetése és építése tárgyában - korrigendum Közbeszerzési

Részletesebben

Korringendum - Különféle élelmiszerek beszerzése 7 részben

Korringendum - Különféle élelmiszerek beszerzése 7 részben Korringendum - Különféle élelmiszerek beszerzése 7 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Vonatkozó jogszabályok szerinti minőségi követelményeknek megfelelő élelmiszerek beszerzése 7 részben a

Részletesebben

Beton terelőfal és korlát építése, a fizikai elválasztás korszerűsítése az M3, M5 és M7 autópályákon - korrigendum

Beton terelőfal és korlát építése, a fizikai elválasztás korszerűsítése az M3, M5 és M7 autópályákon - korrigendum Beton terelőfal és korlát építése, a fizikai elválasztás korszerűsítése az M3, M5 és M7 autópályákon - korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/48 1 Beszerzés tárgya: Építési engedélyezési eljárás

Részletesebben

Radiológiai berendezések beszerzése - KORR

Radiológiai berendezések beszerzése - KORR Radiológiai berendezések beszerzése - KORR Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Adásvételi szerződés a Struktúraváltást támogató fejlesztés a Gróf Esterházy Kórházban elnevezésű TIOP 2.2.6/12/1/B-2013-0020

Részletesebben

TIOP 2.2.6. projekt, eszközbeszerzés, 2.számú módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73

TIOP 2.2.6. projekt, eszközbeszerzés, 2.számú módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73 TIOP 2.2.6. projekt, eszközbeszerzés, 2.számú módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés keretében a TIOP 2.2.6 pályázathoz kapcsolódóan a Fejér Megyei Szent

Részletesebben

Gépjárművek karbantartása/2014.

Gépjárművek karbantartása/2014. Gépjárművek karbantartása/2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/29 Vállalkozási keretszerződés az ajánlatkérő telephelyein megtalálható saját tulajdonú gépjárműveinek karbantartása, javítása, alkatrész

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148 Az MH repülőeszközeinek és szárazföldi szaktechnikai eszközeinek üzemeltetéséhez, javításához szükséges kenőanyagok és speciális folyadékok beszerzése 2016-2018. években Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 KEOP-1.1.1/C/13-2013-0040 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan komposztáló ládák és hulladékgyűjtő edények beszerzése szállítási szerződés keretében tárgyú eljárás ajánlati felhívásának módosítása Közbeszerzési

Részletesebben

MÓD_II_BAZ_Eszköz. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46

MÓD_II_BAZ_Eszköz. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 MÓD_II_BAZ_Eszköz Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés az Észak-Magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115 Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház székhelyén, a Szent Ferenc kórházrészen, valamint a diósgyőri telephelyen teljes körű takarítási feladatok ellátása- 2. számú módosítás Közbeszerzési

Részletesebben

Semmelweis Egyetem egészségügyi intézményei részére textiltermékek gyártása, szállítása tárgyú ajánlati felhívás módosítása

Semmelweis Egyetem egészségügyi intézményei részére textiltermékek gyártása, szállítása tárgyú ajánlati felhívás módosítása Semmelweis Egyetem egészségügyi intézményei részére textiltermékek gyártása, szállítása tárgyú ajánlati felhívás módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Semmelweis Egyetem egészségügyi intézményei

Részletesebben

Korrigendum - "Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására"

Korrigendum - Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására Korrigendum - "Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására" Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/48 1. rész: Kukás felépítmény

Részletesebben

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

Mobiltelefon szolgáltatás és adatkommunikáció, továbbá igénybevételükhöz szükséges eszközök és kellékei beszerzése - módosítás

Mobiltelefon szolgáltatás és adatkommunikáció, továbbá igénybevételükhöz szükséges eszközök és kellékei beszerzése - módosítás Mobiltelefon szolgáltatás és adatkommunikáció, továbbá igénybevételükhöz szükséges eszközök és kellékei beszerzése - módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Mobiltelefonok, azok tartozékai, GSM

Részletesebben

Élelmiszer és kellékanyag beszerzés a Miskolci Turisztikai Kft-nél hirdetmény módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/102

Élelmiszer és kellékanyag beszerzés a Miskolci Turisztikai Kft-nél hirdetmény módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/102 Élelmiszer és kellékanyag beszerzés a Miskolci Turisztikai Kft-nél hirdetmény módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/102 1 Beszerzés tárgya: Élelmiszer és kellékanyag beszerzés a Miskolci Turisztikai

Részletesebben

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

Korrigendum - Energiamegtakarítást célzó, röntgen diagnosztikai berendezések beszerzése tárgyban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76

Korrigendum - Energiamegtakarítást célzó, röntgen diagnosztikai berendezések beszerzése tárgyban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Korrigendum - Energiamegtakarítást célzó, röntgen diagnosztikai berendezések beszerzése tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 1 Beszerzés tárgya: Tárgya: KEOP 5.6.0/E/15 azonosító számú Egészségügyi

Részletesebben

Korrigendum-Tetra rádiók beszerzése-országos Mentőszolgálat részére

Korrigendum-Tetra rádiók beszerzése-országos Mentőszolgálat részére Korrigendum-Tetra rádiók beszerzése-országos Mentőszolgálat részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/67 -Tetra kézi rádió - 100 db Egy készlet tartalma: 1 db Tetra kézi rádió 1 db antenna 2 db akkumulátor

Részletesebben

Az Almási Balogh Pál Kórház infrastrukturafejlesztése szolgáltatási feltételeinek racionalizálása érdekében

Az Almási Balogh Pál Kórház infrastrukturafejlesztése szolgáltatási feltételeinek racionalizálása érdekében Az Almási Balogh Pál Kórház infrastrukturafejlesztése szolgáltatási feltételeinek racionalizálása érdekében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/93 Az Almási Balogh Pál Kórház infrastrukturafejlesztése szolgáltatási

Részletesebben

SAP támogatás/2012. - eljárást megindító hirdetmény 1. számú módosítása

SAP támogatás/2012. - eljárást megindító hirdetmény 1. számú módosítása SAP támogatás/2012. - eljárást megindító hirdetmény 1. számú módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/122 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérőnél üzembe helyezett

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem 400ágyas klinika felújításának keretében - 3- korrigendum

Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem 400ágyas klinika felújításának keretében - 3- korrigendum Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem 400ágyas klinika felújításának keretében - 3- korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/70 Szerződés típusa: Adásvételi szerződés. Szerződés

Részletesebben

Ajánlati felhívás módosítása K-0133-H/2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/97

Ajánlati felhívás módosítása K-0133-H/2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/97 Ajánlati felhívás módosítása K-0133-H/2014 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/97 1 Beszerzés tárgya: Az Állatkert középtávú fejlesztésének célja egy komplex városi élménypark létrehozása, melyben helyet

Részletesebben

Gépjárművek karbantartása/2014. - 4. számú módosítás

Gépjárművek karbantartása/2014. - 4. számú módosítás Gépjárművek karbantartása/2014. - 4. számú módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/41 Vállalkozási keretszerződés az ajánlatkérő telephelyein megtalálható saját tulajdonú gépjárműveinek karbantartása,

Részletesebben

Laboratóriumi reagensek beszerzése és a vizsgálatok végzéséhez szükséges laboratóriumi_korrigendum 2. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16

Laboratóriumi reagensek beszerzése és a vizsgálatok végzéséhez szükséges laboratóriumi_korrigendum 2. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Laboratóriumi reagensek beszerzése és a vizsgálatok végzéséhez szükséges laboratóriumi_korrigendum 2. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 1 Beszerzés tárgya: 1. rész - HbA1c vizsgálathoz laboratóriumi

Részletesebben

Hajók ki- és berakodását szolgáló, kikötői üzemidőszakban fixen telepített markoló beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71

Hajók ki- és berakodását szolgáló, kikötői üzemidőszakban fixen telepített markoló beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Hajók ki- és berakodását szolgáló, kikötői üzemidőszakban fixen telepített markoló beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 1 Beszerzés tárgya: Hajók ki- és berakodását szolgáló, kikötői üzemidőszakban

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM Hatékony árvízvédelem Vácon Árvízvédelmi mű építése FIDIC piros könyv szerint a Duna 1677,94 és az 1679,70 fkm szelvényei között a KEOP-2.1.2/2F/09-11-2012-0006 azonosító számú projekt keretében. tájékozatató

Részletesebben

MÁV Csoport hálózati szintű munka-, védőruházat körébe tartozó munka- és védőruházati termékek beszerzése

MÁV Csoport hálózati szintű munka-, védőruházat körébe tartozó munka- és védőruházati termékek beszerzése MÁV Csoport hálózati szintű munka-, védőruházat körébe tartozó munka- és védőruházati termékek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/13 A keretszerződés 484.707.549,- Ft + ÁFA összegben kerül megkötésre.

Részletesebben

Korrigendum - Orvostechnológiai eszközök, bútorok, informatikai eszközök - TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0055. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121

Korrigendum - Orvostechnológiai eszközök, bútorok, informatikai eszközök - TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0055. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Korrigendum - Orvostechnológiai eszközök, bútorok, informatikai eszközök - TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0055 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 1 Beszerzés tárgya: Orvostechnológiai eszközök és bútorok, valamint

Részletesebben

Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. )

Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Korm. r. 23. (4) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában

Részletesebben

orvosi eszközök beszerzése a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0029 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum)

orvosi eszközök beszerzése a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0029 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum) orvosi eszközök beszerzése a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0029 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés keretében

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/94

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/94 "Sümeg és térsége szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása" című, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0084 azonosító számú projekt keretében a FIDIC sárga könyv hivatalos magyar nyelvű fordítása szerinti kivitelezéssel

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat 2015. december 21. 1 Tartalomjegyzék I. fejezet... 4 A Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat hatálya... 4 II. fejezet... 5 Ügyrend... 5 A

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Módosító hirdetmény_ Vasúti személykocsi szekrényváz gyártásához szükséges gépek és eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében Szolnok Vasútijármű Javítási telephelyre Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/23

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/23 Karbantartási szerződés PET/CT berendezés teljeskörű karbantartására, PET/MR berendezés karbantartására és hibajavítására, a Berendezések folyamatos üzemképességének biztosítására vonatkozóan Közbeszerzési

Részletesebben

Adásvételi szerződés bioanalitikus (labor) eszközök beszerzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101

Adásvételi szerződés bioanalitikus (labor) eszközök beszerzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Adásvételi szerződés bioanalitikus (labor) eszközök beszerzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Eljárás fajtája: 1. Gázkromatográf (1 darab) 2. Gőztér mintaadagoló

Részletesebben

Selye János Kórház és Rendelőintézet részére TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0036 pályázat keretében történő orvosi eszköz beszerzése.

Selye János Kórház és Rendelőintézet részére TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0036 pályázat keretében történő orvosi eszköz beszerzése. Selye János Kórház és Rendelőintézet részére TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0036 pályázat keretében történő orvosi eszköz beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/114 1 Adásvételi szerződés a Selye János

Részletesebben

DDOP-2.1.1/H-12-2012-0004 azonosítószámú pályázatának keretében: eszközszállítás - korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26

DDOP-2.1.1/H-12-2012-0004 azonosítószámú pályázatának keretében: eszközszállítás - korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 DDOP-2.1.1/H-12-2012-0004 azonosítószámú pályázatának keretében: eszközszállítás - korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés Balatonmária Szépség és Egészségcentrum

Részletesebben

Csontsebészeti implantátumok 12 hónapra konszignációs raktár üzemeltetésével

Csontsebészeti implantátumok 12 hónapra konszignációs raktár üzemeltetésével Csontsebészeti implantátumok 12 hónapra konszignációs raktár üzemeltetésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/82 Rész Megnevezés Mennyiség (db) I. Alátétek 470 II. Corticalis csavarok 2 128 III. Spongiosa

Részletesebben

Korrigendum - Keretszerződés irodabútorok és egyéb kiegészítő bútorok szállítása tárgyában a Kormányablakok egységes arculatának megvalósításában

Korrigendum - Keretszerződés irodabútorok és egyéb kiegészítő bútorok szállítása tárgyában a Kormányablakok egységes arculatának megvalósításában Korrigendum - Keretszerződés irodabútorok és egyéb kiegészítő bútorok szállítása tárgyában a Kormányablakok egységes arculatának megvalósításában Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 1 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Módosítás - 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/7

Módosítás - 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/7 Módosítás - 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/7 1 Beszerzés tárgya: eljes mennyiség: Közbeszerzés tárgya: 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek

Részletesebben

Adásvételi szerződés keretében a TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0001 azonosító jelű projektben orvosi műszerek beszerzése - módosítás

Adásvételi szerződés keretében a TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0001 azonosító jelű projektben orvosi műszerek beszerzése - módosítás Adásvételi szerződés keretében a TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0001 azonosító jelű projektben orvosi műszerek beszerzése - módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Adásvételi szerződés keretében A súlyponti

Részletesebben

Orvosi műszerek beszerzése - korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115

Orvosi műszerek beszerzése - korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115 Orvosi műszerek beszerzése - korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115 1 Beszerzés tárgya: I. részajánlati kör: Radiológiai berendezések: - 1 db Digitális mennyezeti sínes felvételi röntgen berendezés

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM Hang-, fény- és vizuáltechnikai eszközök beszerzése a KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 számú a Várkert Bazár fejlesztése című projekt keretében - visszavonás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/74 Hang-, fény-

Részletesebben

Egyedi adásvételi szerződés keretében Közúti járművek szállítása ( Állami tulajdonú árvízvédelmi konstrukció KEOP-2.1.1/B/15.

Egyedi adásvételi szerződés keretében Közúti járművek szállítása ( Állami tulajdonú árvízvédelmi konstrukció KEOP-2.1.1/B/15. Egyedi adásvételi szerződés keretében Közúti járművek szállítása ( Állami tulajdonú árvízvédelmi konstrukció KEOP-2.1.1/B/15.)MÓD-1 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/87 1 Beszerzés tárgya: A szerődés

Részletesebben

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 26/ 1980. számú. Budapest, 1980. évi augusztus hó 11-én. BELSŐ HASZNÁLATRA! BELÜGYMINISZTÉRIUM

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 26/ 1980. számú. Budapest, 1980. évi augusztus hó 11-én. BELSŐ HASZNÁLATRA! BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-22/26/1980. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 26/ 1980. számú PARANCSA Budapest, 1980. évi augusztus hó 11-én. ÁBTL - 4.2-10 - 22/26/1980 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

Sínhegesztés - Módosítás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40

Sínhegesztés - Módosítás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Sínhegesztés - Módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 1 Beszerzés tárgya: A MÁV Zrt. által kezelt közforgalmú és saját célú vasúti pályahálózaton a sínhegesztési és egyéb felépítmény karbantartási

Részletesebben

Korrigendum-Fővárosi Vízművek Zrt.által üzemeltetett BKSZTT telephelyén működő kogenerációs erőmű karbantartása és hibaelhárítása, javítása

Korrigendum-Fővárosi Vízművek Zrt.által üzemeltetett BKSZTT telephelyén működő kogenerációs erőmű karbantartása és hibaelhárítása, javítása Korrigendum-Fővárosi Vízművek Zrt.által üzemeltetett BKSZTT telephelyén működő kogenerációs erőmű karbantartása és hibaelhárítása, javítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/31 1 Beszerzés tárgya: Karbantartási

Részletesebben

Sándorfalva-Szatymaz - szennyvíztisztítás és szennyvízcsatorna kiépítése - módosító hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/105

Sándorfalva-Szatymaz - szennyvíztisztítás és szennyvízcsatorna kiépítése - módosító hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/105 Sándorfalva-Szatymaz - szennyvíztisztítás és szennyvízcsatorna kiépítése - módosító hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/105 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés Sándorfalva Szatymaz települési

Részletesebben

KORR2 - Játékok, társasjátékok beszerzése a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 azonosítószámú kiemelt projekthez kapcsolódóan

KORR2 - Játékok, társasjátékok beszerzése a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 azonosítószámú kiemelt projekthez kapcsolódóan KORR2 - Játékok, társasjátékok beszerzése a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 azonosítószámú kiemelt projekthez kapcsolódóan Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Eljárás

Részletesebben

KORR- Sporteszközök beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 jelű, kiemelt projekt keretében. Adásvételi szerződés.

KORR- Sporteszközök beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 jelű, kiemelt projekt keretében. Adásvételi szerződés. KORR- Sporteszközök beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 jelű, kiemelt projekt keretében. Adásvételi szerződés. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73 1. rész Atlétikai, szabadidős labda és sportjáték

Részletesebben

kormányzati médiamonitoring szolgáltatás (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74

kormányzati médiamonitoring szolgáltatás (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 kormányzati médiamonitoring szolgáltatás (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 1 Beszerzés tárgya: Magas szintű állami döntéshozatalt támogató és közvetlen kormányzati tevékenységhez

Részletesebben