Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/47

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/47"

Átírás

1 KEF Irányító és Logisztikai Központ kiviteli terveinek elkészítése és a beruházás kivitelezése vállalkozási szerződés keretében tárgyú felhívásban a benyújtási határidő módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/47 1

2 Beszerzés tárgya: A KEF Irányító és Logisztikai Központ kiviteli terveinek elkészítése és a beruházás kivitelezése: Vállalkozási szerződés központi telephely megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére és kivitelezésére, a megvalósulási tervdokumentációk elkészítésére, melynek keretében sor kerül a meglévő rendelőépület felújítására és iroda funkcióra alkalmas átalakítására, új irodaépület és új raktárépület építésére, továbbá külső létesítmények utak, tűzoltó felvonulási terület, parkolók, térburkolatok, járdák, külső közművek, kertterületek létesítése, a területen található bontandó épületek és külső létesítmények elbontásával együtt. A kiviteli tervekhez, illetve a megvalósulási tervdokumentációk elkészítéséhez esetlegesen kapcsolódó, illetve a használatba vételhez szükséges, valamint egyéb engedélyek (beleértve az Ajánlatkérő nevében történő engedélyezéseket is, de kivéve az építési engedélyeket) beszerzése is a nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata. A tervezés és kivitelezés főbb feladatai és mennyiségei a következők (az alábbi adatok tájékoztató jellegűek, az elvégzendő tervezési és kivitelezési munkák, az ajánlatkérői (megrendelői) igények részletes leírása, az engedélyezési tervdokumentáció, a tervezői műszaki leírások, árazatlan költségvetési kiírások, szerződéstervezet a dokumentáció részeként kerülnek átadásra): A telephelyen létesítendő épületek fő alapterületi és műszaki adatai: Meglévő rendelőépület felújítása és átalakítása: Alagsor, plusz földszint, plusz három emelet szintszámú, 1900as évek elején épült, 1950es évek elején Hajós Alfréd posztumusz Ybl díjas építész tervei alapján átépített és bővített hagyományos építéstechnológiával épült épület (volt nőgyógyászati rendelő) teljes felújítása és átalakítása, az esetlegesen felmerülő, szükség szerinti bontások elvégzésével, tartószerkezeti megerősítésekkel és átalakításokkal, illetve kiegészítésekkel, belső válaszfalak átépítésével, teljes belső felújításokkal, melyek érintik mind a falszerkezeteket és belső nyílászárókat, mind a padlószerkezeteket, mind a födémmennyezet, illetve álmennyezet szerkezeteket, homlokzat felújítása a homlokzati nyílászárókkal együtt, 11 db új teherlift és személylift elhelyezése a meglévő liftaknákba, az épület akadálymentesítésének kialakítása, épületvillamossági rekonstrukció, erősés gyengeáramú rendszerek betörésvédelmi, tűzjelző, informatika, épületfelügyeleti rendszerek kialakítása, épületgépészeti rekonstrukció. Alapterületi adatok: Alagsor: bruttó szintterülete: kb. 613 m2, nettó alapterülete: kb. 471 m2, Földszint: bruttó szintterülete: kb. 646 m2, nettó alapterülete: kb. 521 m2, 1. emelet: bruttó szintterülete: kb. 646 m2, nettó alapterülete: kb. 539 m2, 2. emelet: bruttó szintterülete: kb. 705 m2, nettó alapterülete: kb. 602 m2, 3. emelet: bruttó szintterülete: kb. 571 m2, nettó alapterülete: kb. 468 m2, Összesen: bruttó szintterület: kb m2, nettó alapterület: kb m2, plusz tetőterasz: kb. 134 m2 Új irodaépület megvalósítása: Földszint, plusz öt emelet szintszámú új irodaépület építése (a raktárépülettel összeépítve). mélyalapozás készítése, monolit vasbeton alépítmény szerkezetek építése, monolit vasbeton pillérvázszerkezetű és monolit vasbeton merevítő falas, monolit vasbeton födémszerkezetes teherhordó szerkezetek építése, homlokzati kitöltő falak építése, előtetők építése, belső válaszfalak építése, teljes belső kiépítés falszerkezetek nyílászárókkal együtt, padlószerkezetek és födémmennyezet szerkezetek, illetve álmennyezet szerkezetek építése, belső nyílászárók beépítése, lapostető rétegrendek és szigetelések kiépítése, teljes homlokzati kiépítés homlokzati nyílászárókkal együtt, 2 db új személylift elhelyezése liftaknák kialakításával együtt, az épület akadálymentesítésének kialakítása, teljes épületvillamossági kiépítés, erős és gyengeáramú rendszerek betörésvédelmi, tűzjelző, informatika, épületfelügyeleti rendszerek kiépítésével, kialakítása, teljes épületgépészeti vízcsatorna, fűtéshűtés, klimatizálás, légtechnika rendszerek kiépítése. Alapterületi adatok: Földszint: bruttó szintterülete: kb. 961 m2, nettó alapterülete: kb. 833 m2, 1. emelet: bruttó szintterülete: kb. 888 m2, nettó alapterülete: kb. 653 m2, 2. emelet: bruttó szintterülete: kb. 954 m2, nettó alapterülete: kb. 785 m2, 3. emelet: bruttó szintterülete: kb. 953 m2, nettó alapterülete: kb. 784 m2, 4. emelet: bruttó szintterülete: kb. 870 m2, nettó alapterülete: kb. 708 m2, 5. emelet: bruttó szintterülete: kb. 839 m2, nettó alapterülete: kb. 692 m2, 6. emelet: bruttó szintterülete: kb. 95 m2, nettó alapterülete: kb. 48 m2, Összesen: bruttó szintterület: kb m2, nettó alapterület: kb m2, plusz tetőterasz: kb. 92 m2 Új raktárépület megvalósítása: Földszint, plusz egy emelet (az irattári épületrésznél plusz két emelet) szintszámú új targoncázható raktárépület építése (az új irodaépülettel összeépítve). Mélyalapozás készítése, monolit vasbeton alépítmény szerkezetek építése, vasbeton pillérvázszerkezetű és vasbeton merevítő falas, illetve acélszerkezetmerevítéses, vasbeton födémszerkezetes teherhordó szerkezetek építése, irodaépülettel összekötő vasbeton szerkezetű lépcsőház építése, homlokzatlezáró falszerkezetek készítése, előtetők építése, belső válaszfalak építése, teljes belső kiépítés falszerkezetek nyílászárókkal együtt, ipari használatra alkalmas padlószerkezetek építése, födémmennyezet szerkezetek illetve álmennyezet szerkezetek építése, belső nyílászárók beépítése, lapostető rétegrendek és szigetelések kiépítése, teljes homlokzati kiépítés homlokzati nyílászárókkal együtt, 1 db új teherlift elhelyezése liftakna kialakításával együtt, teljes épületvillamossági kiépítés, erős és gyengeáramú rendszerek betörésvédelmi, tűzjelző, informatika, épületfelügyeleti rendszerek kiépítésével, kialakítása, teljes épületgépészeti vízcsatorna, fűtés, légtechnika rendszerek kiépítése, raktártechnikai rendszerek telepítése. Alapterületi adatok: Földszint: bruttó szintterülete: kb m2, nettó alapterülete: kb m2, 1. emelet: bruttó szintterülete: kb. 362 m2, nettó alapterülete: kb. 320 m2, 2. emelet: bruttó szintterülete: kb m2, nettó alapterülete: kb m2, Összesen: bruttó szintterület: kb m2, nettó alapterület: kb m2, Külső létesítmények: Víztüzivíz közművezetékek építése, szennyvízközmű vezetékek építése, csapadékvíz közmű (épületek és felszíni vizek szikkasztók) vezetékek építése, gázellátás vezetékek építése, villamos energia ellátás kiépítése. Kivitelezési feladatok: A felújítandó épület, illetve az új épületek valamennyi építésiszakipari és épületgépészeti és épületvillamossági kivitelezési munkáinak, továbbá a külső létesítmények térépítészeti, útépítési, közműépítési munkáinak elvégzése a fentiekben és az alábbiakban, valamint az ajánlatkérési dokumentációban ismertetettek szerinti legjobb minőségi megvalósítással. A megkötésre kerülő szerződés alapján elvégzendő kivitelezési munkákat a környező városi forgalom akadályozása nélkül, annak folyamatos, zavartalan biztosításával kell megvalósítani. A munkákat úgy kell megvalósítani, hogy a munkavégzés ütemezése és organizációja a természeti és épített városi környezetet ne károsítsa. A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a megvalósítás során a legkörnyezetkímélőbb műszaki megoldásokat kell alkalmaznia, a kivitelezést a legjobb minőségben, a környezet legkisebb zavarásával kell megvalósítania, valamint a kivitelezést a munkavédelmi és munkahelyi egészségvédelmi követelmények maximális betartásával kell megvalósítania. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezi a megvalósítás közben a helyszíni minőségbiztosítási (előzetes minőségtervezés, minőségügyi oktatás, kivitelezés közbeni folyamatos minőségellenőrzés, minden munkarész befejezése után a munkarészre vonatkozó befejező minőségellenőrzés, az egymást követő munkarészek minőségügyi koordinálása, alkalmazott anyagok minőségügyi ellenőrzése és dokumentálása) munkarészek elvégzése is. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezik a megvalósítás közben a helyszíni munkavédelmi kiépítések, felszerelések és berendezések létesítése, beszerzése, helyszíni biztosítása, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelő munkavédelmi koordináció és munkavédelmi irányítás biztosítása is. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezi a megvalósítás közben a helyszíni felelős műszaki vezetői feladatok elvégzése és a szakszerű, körültekintő építésvezetés személyi és technikai biztosítása is a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. A projekt megvalósítását a nyertes ajánlattevőként szerződő fél által az ajánlattételi szakaszban benyújtott ajánlatában szereplő, kizárólag a naptárrend tekintetében aktualizált szakmai ajánlatában csatolt és a megkötésre kerülő szerződés mellékletét képező műszaki ütemtervnek megfelelő ütemezésben és organizációs megoldások alapján kell elvégezni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közműfejlesztési hozzájárulások megfizetése nem ajánlattevői feladat. A jótállási és a szavatossági időszakban a nyertes ajánlattevőként szerződő fél garanciális, illetve szavatossági kötelezettségként köteles az igény és szükség szerinti rendelkezésre állást biztosítani, valamint a garanciális, illetve szavatossági bejárásokon megjelenni, a jótállás, illetve szavatosság keretében felmerülő garanciális, illetve szavatossági kötelezettségeinek és feladatainak eleget tenni. Tervezési feladatok: A felújítandó épület, illetve az új épületek valamennyi építésiszakipari és épületgépészeti tervezése az építési engedélyezési tervdokumentációban lefolytatott vizsgálat eredményeinek megfelelően, és épületvillamossági tervezése az építési engedélyezési tervdokumentációban lefolytatott vizsgálat eredményeinek megfelelően, a kiviteli terveinek elkészítése, továbbá közműépítési kiviteli terveinek elkészítése, felvonók kiviteli terveinek elkészítése, műszaki leírásokkal, munkavédelmi tervrészekkel, a szükséges szakhatósági és közműszolgáltatói egyeztetésekkel, a szükséges szakhatósági és közműszolgáltatói jóváhagyások beszerzésével együtt, valamint a bontási tervdokumentációk elkészítése. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél által készítendő kiviteli terveknek meg kell felelnie az Ajánlatkérőként szerződő fél (Megrendelő) által biztosítandó építési engedélyben, illetve építési engedélyezési tervdokumentációban foglaltaknak (amennyiben előre nem látható körülmény ide értve a megrendelői igények esetleges változását is felmerülése okán a kiviteli tervezés az építési engedély módosítását teszi szükségessé, abban az esetben a módosított építési engedélyt, illetve az annak megszerzéséhez szükséges terveket a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell beszereznie, illetőleg elkészítenie). A tervezési munkák elvégzése során figyelembe kell venni a vonatkozó és érvényes jogszabályi és szakmai előírásokat, beleértve az OTÉK előírásait és a szakmai méretezési előírásokat egyaránt. A raktárépület szerkezeteit és berendezéseit úgy kell megtervezni, hogy a raktárépület földszintjén, 1. és 2. emeletén kézi és gépi (targoncás) árumozgatás is történik. A BIM rendszer használatához feltöltendő adatbázis elkészítése nem feladata a nyertes ajánlattevőnek. A raktár és az irodaépület épületgépészeti rendszereit egymástól elkülönülő módon szükséges megtervezni, a fűtési rendszer tekintetében irodai adminisztratív munka végzéséhez szükséges hőmérséklet biztosítását kell megtervezni, a raktárépületben temperáló fűtést kell tervezni. Az iroda épületekhez központi fűtéshűtést kell tervezni, egyes helyiségekben (pl. szerver helyiségek) a helyi klimatizálást is meg kell tervezni. A központi fűtésthűtést az épület hőmennyiségeire méretezett berendezések betervezésével kell megtervezni, az iroda épületen belül fancoil készülékekkel kell a fűtéshűtést megtervezni. A raktár fűtési kaloriferekkel tervezendő meg. Használati melegvíz ellátást csak az irodaépületbe kell tervezni, központi melegvíz termelő berendezés betervezésével együtt. A természetes szellőzés nélküli helyiségek szellőztetéséhez légtechnikai rendszert (rendszereket) kell tervezni. Az építmény egyes részeit úgy kell tervezni és megvalósítani, ehhez az építési anyagokat, termékeket úgy kell megválasztani és beépíteni, hogy a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges energiafelhasználása a lehető legkisebb legyen. Az irodai funkciók épületeihez a jogszabályi előírásoknak megfelelő akadálymentességet kell betervezni. A raktárépületbe elektromos targonca töltési helyet és berendezést kell betervezni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy szakaszos tervszállítást vagy folyamatos tervszállítást nem fogad el a nyertes ajánlattevőként szerződő fél részéről. A kiviteli terveket és a megvalósulási tervdokumentációt úgy kell elkészíteni, hogy azok megfeleljenek az az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásainak. Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételi jelentkezőket, hogy a Kormány a 266/2015. (IX. 14.) Korm. rendeletben a KEF irányító és logisztikai központjának kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. Ajánlatkérő kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására nettó 100 millió Ft tartalékkeretet biztosít (kizárólag feltételesen felhasználható összeg). A tartalékkeret a közbeszerzési dokumentumokban szereplő szerződéstervezet, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. a szerint használható fel. 2

3 További információ, befejezetlen eljárás vagy Hirdetmény típusa: korrigendum/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Meghívásos Közzététel dátuma: Iktatószám: 4389/2016 CPV Kód: ; ; ; ; Ajánlatkérő: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: true Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) Információ és on-line formanyomtatványok: TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását eredményezi, az egyenlő bánásmód elvének, valamint a beszerzés versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitűzött határidők módosítására. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Nemzeti azonosító (ha ismert): AK04357 Postai cím: Andor utca Város: Budapest Postai irányítószám: 1119 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Várady Zsolt főelőadó Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): 3

4 I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) x Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben Egyes ágazatok ) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) A KEF Irányító és Logisztikai Központ kiviteli terveinek elkészítése és a beruházás kivitelezése vállalkozási szerződés keretében II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) A KEF Irányító és Logisztikai Központ kiviteli terveinek elkészítése és a beruházás kivitelezése: Vállalkozási szerződés központi telephely megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére és kivitelezésére, a megvalósulási tervdokumentációk elkészítésére, melynek keretében sor kerül a meglévő rendelőépület felújítására és iroda funkcióra alkalmas átalakítására, új irodaépület és új raktárépület építésére, továbbá külső létesítmények utak, tűzoltó felvonulási terület, parkolók, térburkolatok, járdák, külső közművek, kertterületek létesítése, a területen található bontandó épületek és külső létesítmények elbontásával együtt. A kiviteli tervekhez, illetve a megvalósulási tervdokumentációk elkészítéséhez esetlegesen kapcsolódó, illetve a használatba vételhez szükséges, valamint egyéb engedélyek (beleértve az Ajánlatkérő nevében történő engedélyezéseket is, de kivéve az építési engedélyeket) beszerzése is a nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata. A tervezés és kivitelezés főbb feladatai és mennyiségei a következők (az alábbi adatok tájékoztató jellegűek, az elvégzendő tervezési és kivitelezési munkák, az ajánlatkérői (megrendelői) igények részletes leírása, az engedélyezési tervdokumentáció, a tervezői műszaki leírások, árazatlan költségvetési kiírások, szerződéstervezet a dokumentáció részeként kerülnek átadásra): A telephelyen létesítendő épületek fő alapterületi és műszaki adatai: Meglévő rendelőépület felújítása és átalakítása: Alagsor, plusz földszint, plusz három emelet szintszámú, 1900as évek elején épült, 1950es évek elején Hajós Alfréd posztumusz Ybl díjas építész tervei alapján átépített és bővített hagyományos építéstechnológiával épült épület (volt nőgyógyászati rendelő) teljes felújítása és átalakítása, az esetlegesen felmerülő, szükség szerinti bontások elvégzésével, tartószerkezeti megerősítésekkel és átalakításokkal, illetve kiegészítésekkel, belső válaszfalak átépítésével, teljes belső felújításokkal, melyek érintik mind a falszerkezeteket és belső nyílászárókat, mind a padlószerkezeteket, mind a födémmennyezet, illetve álmennyezet szerkezeteket, homlokzat felújítása a homlokzati nyílászárókkal együtt, 11 db új teherlift és személylift elhelyezése a meglévő liftaknákba, az épület 4

5 akadálymentesítésének kialakítása, épületvillamossági rekonstrukció, erősés gyengeáramú rendszerek betörésvédelmi, tűzjelző, informatika, épületfelügyeleti rendszerek kialakítása, épületgépészeti rekonstrukció. Alapterületi adatok: Alagsor: bruttó szintterülete: kb. 613 m2, nettó alapterülete: kb. 471 m2, Földszint: bruttó szintterülete: kb. 646 m2, nettó alapterülete: kb. 521 m2, 1. emelet: bruttó szintterülete: kb. 646 m2, nettó alapterülete: kb. 539 m2, 2. emelet: bruttó szintterülete: kb. 705 m2, nettó alapterülete: kb. 602 m2, 3. emelet: bruttó szintterülete: kb. 571 m2, nettó alapterülete: kb. 468 m2, Összesen: bruttó szintterület: kb m2, nettó alapterület: kb m2, plusz tetőterasz: kb. 134 m2 Új irodaépület megvalósítása: Földszint, plusz öt emelet szintszámú új irodaépület építése (a raktárépülettel összeépítve). mélyalapozás készítése, monolit vasbeton alépítmény szerkezetek építése, monolit vasbeton pillérvázszerkezetű és monolit vasbeton merevítő falas, monolit vasbeton födémszerkezetes teherhordó szerkezetek építése, homlokzati kitöltő falak építése, előtetők építése, belső válaszfalak építése, teljes belső kiépítés falszerkezetek nyílászárókkal együtt, padlószerkezetek és födémmennyezet szerkezetek, illetve álmennyezet szerkezetek építése, belső nyílászárók beépítése, lapostető rétegrendek és szigetelések kiépítése, teljes homlokzati kiépítés homlokzati nyílászárókkal együtt, 2 db új személylift elhelyezése liftaknák kialakításával együtt, az épület akadálymentesítésének kialakítása, teljes épületvillamossági kiépítés, erős és gyengeáramú rendszerek betörésvédelmi, tűzjelző, informatika, épületfelügyeleti rendszerek kiépítésével, kialakítása, teljes épületgépészeti vízcsatorna, fűtéshűtés, klimatizálás, légtechnika rendszerek kiépítése. Alapterületi adatok: Földszint: bruttó szintterülete: kb. 961 m2, nettó alapterülete: kb. 833 m2, 1. emelet: bruttó szintterülete: kb. 888 m2, nettó alapterülete: kb. 653 m2, 2. emelet: bruttó szintterülete: kb. 954 m2, nettó alapterülete: kb. 785 m2, 3. emelet: bruttó szintterülete: kb. 953 m2, nettó alapterülete: kb. 784 m2, 4. emelet: bruttó szintterülete: kb. 870 m2, nettó alapterülete: kb. 708 m2, 5. emelet: bruttó szintterülete: kb. 839 m2, nettó alapterülete: kb. 692 m2, 6. emelet: bruttó szintterülete: kb. 95 m2, nettó alapterülete: kb. 48 m2, Összesen: bruttó szintterület: kb m2, nettó alapterület: kb m2, plusz tetőterasz: kb. 92 m2 Új raktárépület megvalósítása: Földszint, plusz egy emelet (az irattári épületrésznél plusz két emelet) szintszámú új targoncázható raktárépület építése (az új irodaépülettel összeépítve). Mélyalapozás készítése, monolit vasbeton alépítmény szerkezetek építése, vasbeton pillérvázszerkezetű és vasbeton merevítő falas, illetve acélszerkezetmerevítéses, vasbeton födémszerkezetes teherhordó szerkezetek építése, irodaépülettel összekötő vasbeton szerkezetű lépcsőház építése, homlokzatlezáró falszerkezetek készítése, előtetők építése, belső válaszfalak építése, teljes belső kiépítés falszerkezetek nyílászárókkal együtt, ipari használatra alkalmas 5

6 padlószerkezetek építése, födémmennyezet szerkezetek illetve álmennyezet szerkezetek építése, belső nyílászárók beépítése, lapostető rétegrendek és szigetelések kiépítése, teljes homlokzati kiépítés homlokzati nyílászárókkal együtt, 1 db új teherlift elhelyezése liftakna kialakításával együtt, teljes épületvillamossági kiépítés, erős és gyengeáramú rendszerek betörésvédelmi, tűzjelző, informatika, épületfelügyeleti rendszerek kiépítésével, kialakítása, teljes épületgépészeti vízcsatorna, fűtés, légtechnika rendszerek kiépítése, raktártechnikai rendszerek telepítése. Alapterületi adatok: Földszint: bruttó szintterülete: kb m2, nettó alapterülete: kb m2, 1. emelet: bruttó szintterülete: kb. 362 m2, nettó alapterülete: kb. 320 m2, 2. emelet: bruttó szintterülete: kb m2, nettó alapterülete: kb m2, Összesen: bruttó szintterület: kb m2, nettó alapterület: kb m2, Külső létesítmények: Víztüzivíz közművezetékek építése, szennyvízközmű vezetékek építése, csapadékvíz közmű (épületek és felszíni vizek szikkasztók) vezetékek építése, gázellátás vezetékek építése, villamos energia ellátás kiépítése. Kivitelezési feladatok: A felújítandó épület, illetve az új épületek valamennyi építésiszakipari és épületgépészeti és épületvillamossági kivitelezési munkáinak, továbbá a külső létesítmények térépítészeti, útépítési, közműépítési munkáinak elvégzése a fentiekben és az alábbiakban, valamint az ajánlatkérési dokumentációban ismertetettek szerinti legjobb minőségi megvalósítással. A megkötésre kerülő szerződés alapján elvégzendő kivitelezési munkákat a környező városi forgalom akadályozása nélkül, annak folyamatos, zavartalan biztosításával kell megvalósítani. A munkákat úgy kell megvalósítani, hogy a munkavégzés ütemezése és organizációja a természeti és épített városi környezetet ne károsítsa. A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a megvalósítás során a legkörnyezetkímélőbb műszaki megoldásokat kell alkalmaznia, a kivitelezést a legjobb minőségben, a környezet legkisebb zavarásával kell megvalósítania, valamint a kivitelezést a munkavédelmi és munkahelyi egészségvédelmi követelmények maximális betartásával kell megvalósítania. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezi a megvalósítás közben a helyszíni minőségbiztosítási (előzetes minőségtervezés, minőségügyi oktatás, kivitelezés közbeni folyamatos minőségellenőrzés, minden munkarész befejezése után a munkarészre vonatkozó befejező minőségellenőrzés, az egymást követő munkarészek minőségügyi koordinálása, alkalmazott anyagok minőségügyi ellenőrzése és dokumentálása) munkarészek elvégzése is. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezik a megvalósítás közben a helyszíni munkavédelmi kiépítések, felszerelések és berendezések létesítése, beszerzése, helyszíni biztosítása, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelő munkavédelmi koordináció és munkavédelmi irányítás biztosítása is. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezi a megvalósítás közben a helyszíni felelős műszaki vezetői feladatok elvégzése és a szakszerű, körültekintő 6

7 építésvezetés személyi és technikai biztosítása is a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. A projekt megvalósítását a nyertes ajánlattevőként szerződő fél által az ajánlattételi szakaszban benyújtott ajánlatában szereplő, kizárólag a naptárrend tekintetében aktualizált szakmai ajánlatában csatolt és a megkötésre kerülő szerződés mellékletét képező műszaki ütemtervnek megfelelő ütemezésben és organizációs megoldások alapján kell elvégezni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közműfejlesztési hozzájárulások megfizetése nem ajánlattevői feladat. A jótállási és a szavatossági időszakban a nyertes ajánlattevőként szerződő fél garanciális, illetve szavatossági kötelezettségként köteles az igény és szükség szerinti rendelkezésre állást biztosítani, valamint a garanciális, illetve szavatossági bejárásokon megjelenni, a jótállás, illetve szavatosság keretében felmerülő garanciális, illetve szavatossági kötelezettségeinek és feladatainak eleget tenni. Tervezési feladatok: A felújítandó épület, illetve az új épületek valamennyi építésiszakipari és épületgépészeti tervezése az építési engedélyezési tervdokumentációban lefolytatott vizsgálat eredményeinek megfelelően, és épületvillamossági tervezése az építési engedélyezési tervdokumentációban lefolytatott vizsgálat eredményeinek megfelelően, a kiviteli terveinek elkészítése, továbbá közműépítési kiviteli terveinek elkészítése, felvonók kiviteli terveinek elkészítése, műszaki leírásokkal, munkavédelmi tervrészekkel, a szükséges szakhatósági és közműszolgáltatói egyeztetésekkel, a szükséges szakhatósági és közműszolgáltatói jóváhagyások beszerzésével együtt, valamint a bontási tervdokumentációk elkészítése. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél által készítendő kiviteli terveknek meg kell felelnie az Ajánlatkérőként szerződő fél (Megrendelő) által biztosítandó építési engedélyben, illetve építési engedélyezési tervdokumentációban foglaltaknak (amennyiben előre nem látható körülmény ide értve a megrendelői igények esetleges változását is felmerülése okán a kiviteli tervezés az építési engedély módosítását teszi szükségessé, abban az esetben a módosított építési engedélyt, illetve az annak megszerzéséhez szükséges terveket a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell beszereznie, illetőleg elkészítenie). A tervezési munkák elvégzése során figyelembe kell venni a vonatkozó és érvényes jogszabályi és szakmai előírásokat, beleértve az OTÉK előírásait és a szakmai méretezési előírásokat egyaránt. A raktárépület szerkezeteit és berendezéseit úgy kell megtervezni, hogy a raktárépület földszintjén, 1. és 2. emeletén kézi és gépi (targoncás) árumozgatás is történik. A BIM rendszer használatához feltöltendő adatbázis elkészítése nem feladata a nyertes ajánlattevőnek. A raktár és az irodaépület épületgépészeti rendszereit egymástól elkülönülő módon szükséges megtervezni, a fűtési rendszer tekintetében irodai adminisztratív munka végzéséhez szükséges hőmérséklet biztosítását kell megtervezni, a raktárépületben temperáló fűtést kell tervezni. Az iroda épületekhez központi fűtéshűtést kell tervezni, egyes helyiségekben (pl. 7

8 szerver helyiségek) a helyi klimatizálást is meg kell tervezni. A központi fűtésthűtést az épület hőmennyiségeire méretezett berendezések betervezésével kell megtervezni, az iroda épületen belül fancoil készülékekkel kell a fűtéshűtést megtervezni. A raktár fűtési kaloriferekkel tervezendő meg. Használati melegvíz ellátást csak az irodaépületbe kell tervezni, központi melegvíz termelő berendezés betervezésével együtt. A természetes szellőzés nélküli helyiségek szellőztetéséhez légtechnikai rendszert (rendszereket) kell tervezni. Az építmény egyes részeit úgy kell tervezni és megvalósítani, ehhez az építési anyagokat, termékeket úgy kell megválasztani és beépíteni, hogy a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges energiafelhasználása a lehető legkisebb legyen. Az irodai funkciók épületeihez a jogszabályi előírásoknak megfelelő akadálymentességet kell betervezni. A raktárépületbe elektromos targonca töltési helyet és berendezést kell betervezni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy szakaszos tervszállítást vagy folyamatos tervszállítást nem fogad el a nyertes ajánlattevőként szerződő fél részéről. A kiviteli terveket és a megvalósulási tervdokumentációt úgy kell elkészíteni, hogy azok megfeleljenek az az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásainak. Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételi jelentkezőket, hogy a Kormány a 266/2015. (IX. 14.) Korm. rendeletben a KEF irányító és logisztikai központjának kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. Ajánlatkérő kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására nettó 100 millió Ft tartalékkeretet biztosít (kizárólag feltételesen felhasználható összeg). A tartalékkeret a közbeszerzési dokumentumokban szereplő szerződéstervezet, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. a szerint használható fel. II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) Nyílt 8

9 x Meghívásos Gyorsított meghívásos Tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Versenypárbeszéd IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően, adott esetben) IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert) Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP OJS esender x Bejelentkezés: Hirdetmény hivatkozási száma: (év és a dokumentum száma) IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben) Hirdetmény száma a HL-ben: 2015 /S /12/30 (nap/hónap/év) IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja: 2015/12/28 (nap/hónap/év) VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van) Befejezetlen eljárás Javítás x További információ VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van) A közbeszerzési eljárást megszüntették. A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. Nem került sor szerződés odaítélésére. Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik. VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó, illetve megadandó szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára & és a bekezdés számára) VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása x A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak. Mindkettő VI.3.2) Az eredeti hirdetményben x A megfelelő pályázati dokumentációban 9

10 (a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban) Mindkettőben (a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban) VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben) A szöveg módosítandó része: IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők A következő helyett: 2016/02/02 (nap/hónap/év) 14 : 00 (időpont ) Helyesen: 2016/05/18 (nap/hónap/év) 14 : 00 (időpont ) A szöveg módosítandó része: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő A következő helyett: 2016/02/02 (nap/hónap/év) 14 : 00 (időpont ) Helyesen: 2016/05/18 (nap/hónap/év) 14 : 00 (időpont ) VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben) A módosítandó adatok: A következő helyett: (nap/hónap/év) : (időpont ) Helyesen: 10

11 (nap/hónap/év) : (időpont ) VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben) A módosítandó szövegrész (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben) A beírandó szöveg helye: A beírandó szöveg: VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2016/04/19 (nap/hónap/év) 11

Kék pólók beszerzése MÁV Csoport részére adásvételi keretszerződés keretében

Kék pólók beszerzése MÁV Csoport részére adásvételi keretszerződés keretében Kék pólók beszerzése MÁV Csoport részére adásvételi keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Kék pólók beszerzése MÁV Csoport részére adásvételi keretszerződés keretében. A keretszerződés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 MKB12/2016 Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés keretében, a környezetvédelmi termékdíjról szóló

Részletesebben

ED-rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan különféle informatikai eszközök megrendelése - ajánlati felhívás 1. számú módosítása

ED-rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan különféle informatikai eszközök megrendelése - ajánlati felhívás 1. számú módosítása ED-rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan különféle informatikai eszközök megrendelése - ajánlati felhívás 1. számú módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Szállítási szerződés az ED-rendszer bevezetéséhez

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY Mósodító hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 A Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda (1146 Budapest, Állatkerti krt. 11.) komplex gépészeti korszerűsítése: Termálvízellátás, hidegvízellátás, vízgépház,

Részletesebben

Szállítási keretszerződés egy- és háromfázisú, hatásos, közvetlen csatlakozású hagyományos és előrefizetős villamos fogyasztásmérők beszerzésére

Szállítási keretszerződés egy- és háromfázisú, hatásos, közvetlen csatlakozású hagyományos és előrefizetős villamos fogyasztásmérők beszerzésére Szállítási keretszerződés egy- és háromfázisú, hatásos, közvetlen csatlakozású hagyományos és előrefizetős villamos fogyasztásmérők beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/106 1 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlatkérőnek a TED 2016/S 009-011177 és KÉ-27617/2015 számú hirdetményei módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 1 Beszerzés

Részletesebben

Földgáz beszerzése a 2015. július 01-től 2016. június 30-ig tartó időszakra

Földgáz beszerzése a 2015. július 01-től 2016. június 30-ig tartó időszakra Földgáz beszerzése a 2015. július 01-től 2016. június 30-ig tartó időszakra Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/51 A Magyar Földgáztároló Zrt. részére technológiai célú és saját felhasználásra, technológiai

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM "Semmelweis Egyetemen keletkező vegyi/fizikai tulajdonságai miatt veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, gyűjtéshez szükséges csereedények biztosítása, eseti csomagolás és veszélyes áru jelölések

Részletesebben

KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 számú projekt megvalósításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében

KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 számú projekt megvalósításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 számú projekt megvalósításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85 Miskolc és Térsége Települési

Részletesebben

Visszavonás - Betegélelmezési szolgáltatás nyújtása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45

Visszavonás - Betegélelmezési szolgáltatás nyújtása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45 Visszavonás - Betegélelmezési szolgáltatás nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45 1 Beszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés - Betegélelmezési szolgáltatás nyújtása a B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 128. Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 128. Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2010 / 128 Városi Kórház Keszthely Szolgáltatással vegyes

Részletesebben

Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: 4611/Veszprém/2014 - Különféle orvosi műszerek és eszközök beszerzése - TIOP 2.2.5-09/1-2010-0006 Témafelelős: Kelety Gábor Igazgató Telefonszám: 237-1150 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Adásvételi

Részletesebben

Mód - VOLÁNBUSZ Zrt. - Turista kivitelű autóbuszok. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/138

Mód - VOLÁNBUSZ Zrt. - Turista kivitelű autóbuszok. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/138 Mód - VOLÁNBUSZ Zrt. - Turista kivitelű autóbuszok Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/138 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés turista kivitelű autóbuszok beszerzésére. Adásvételi szerződés turista

Részletesebben

Új és használt gépjárművek bérlete, teljes körű flottaüzemeltetés és kapcsolódó gépjármű- nyilvántartó szoftver működtetése

Új és használt gépjárművek bérlete, teljes körű flottaüzemeltetés és kapcsolódó gépjármű- nyilvántartó szoftver működtetése Új és használt gépjárművek bérlete, teljes körű flottaüzemeltetés és kapcsolódó gépjármű- nyilvántartó szoftver működtetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/11 A) Összesen 838 db új vagy használt gépjármű

Részletesebben

Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása és mobiltelefonok beszerzése tárgyú részvételi felhívás módosítása

Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása és mobiltelefonok beszerzése tárgyú részvételi felhívás módosítása Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása és mobiltelefonok beszerzése tárgyú részvételi felhívás módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/131 Keretmegállapodás a közös ajánlatkérő tagok részére mobil

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM 11. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/31 Lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák emblémával, felirattal, 100 L méret: 2*150*400*1000 (mm) - 100 db/gyűjtőzsák

Részletesebben

Egyen-formaruhák beszerzése a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. részére

Egyen-formaruhák beszerzése a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. részére Egyen-formaruhák beszerzése a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/13 A keretszerződés 974 800 000 HUF + ÁFA összegben kerül megkötésre. Ajánlatkérők fenntartják a jogot,

Részletesebben

MÁV_Háztartás-vegyipari termékek adásvétele letéti raktárszerződés keretében.

MÁV_Háztartás-vegyipari termékek adásvétele letéti raktárszerződés keretében. MÁV_Háztartás-vegyipari termékek adásvétele letéti raktárszerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/20 Háztartás vegyipari termékek keretösszege: nettó: 300 000 000 HUF -40%% értékbeli eltéréssel.

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM A MÁV-START Zrt. 25 db 480 sorozatú villamos mozdonyába ERTMS/ETCS Level 2. típusú fedélzeti berendezés szállítása, a nemzeti biztosító (B osztályú) rendszerekhez történő hozzárendelése, üzembe helyezése

Részletesebben

Ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása (Takarítási szolgáltatások)

Ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása (Takarítási szolgáltatások) Ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása (Takarítási szolgáltatások) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 Az Ajánlatkérő székhelyén és telephelyein (23.762 nm) teljes körű általános és egészségügyi

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148 Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható kombinált gyűjtésű elektronikai berendezések hulladékainak (EWC 200136, EWC 160214, EWC 200135*, EWC 160213*, EWC 160216)

Részletesebben

CNG gáztender korrigendum

CNG gáztender korrigendum CNG gáztender korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/137 41 db CNG üzemű helyi személyszállítást végző autóbuszainak ellátásához keres CNG üzemanyag ellátásra Ajánlattevőt úgy, hogy a nyertes Ajánlattevő

Részletesebben

Munka- és védőruha valamint munkavédelmi lábbeli beszerzése/2013.

Munka- és védőruha valamint munkavédelmi lábbeli beszerzése/2013. Munka- és védőruha valamint munkavédelmi lábbeli beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/49 Ajánlatkérő szállítási keretszerződést kíván kötni, az alábbiak szerinti három részajánlat vonatkozásában:

Részletesebben

Ajánlati felhívás módosítása K-0133-H/2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/97

Ajánlati felhívás módosítása K-0133-H/2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/97 Ajánlati felhívás módosítása K-0133-H/2014 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/97 1 Beszerzés tárgya: Az Állatkert középtávú fejlesztésének célja egy komplex városi élménypark létrehozása, melyben helyet

Részletesebben

Különféle kisgépek beszerzése a pályavasút működtetéséhez - ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása

Különféle kisgépek beszerzése a pályavasút működtetéséhez - ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása Különféle kisgépek beszerzése a pályavasút működtetéséhez - ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23 Ssz. Gép megnevezése, darab 1 Benzinmotoros aláverő-bontókalapács

Részletesebben

(SG-883) Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén üzemelő közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetése és bővítése - módosítás (1)

(SG-883) Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén üzemelő közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetése és bővítése - módosítás (1) (SG-883) Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén üzemelő közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetése és bővítése - módosítás (1) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/131 1 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

KMG és Csonka kompresszorok beszerzése Ajánlatí felhívás módosítás T-208/14

KMG és Csonka kompresszorok beszerzése Ajánlatí felhívás módosítás T-208/14 KMG és Csonka kompresszorok beszerzése Ajánlatí felhívás módosítás T-208/14 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 KMG és Csonka kompresszorok beszerzése 537 db / 36 hónap mennyiségben. A fentiekben meghatározott

Részletesebben

Szakértői szolgáltatás beszerzése a referenciaintézményi minősítésre bejelentkezett intézmények minősítése érdekében- Korrigendum 1.

Szakértői szolgáltatás beszerzése a referenciaintézményi minősítésre bejelentkezett intézmények minősítése érdekében- Korrigendum 1. Szakértői szolgáltatás beszerzése a referenciaintézményi minősítésre bejelentkezett intézmények minősítése érdekében- Korrigendum 1. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/16 Szakértői szolgáltatás beszerzése

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/90

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/90 Keretmegállapodás keretében a KÖZOP-hoz illeszkedő projekttel kapcsolatos PR- és tájékoztatásitevékenység ellátása a magyar-román és a magyar-szlovák határszakaszokon - ajánlati felhívás visszavonása Közbeszerzési

Részletesebben

5 db személygépkocsi határidős adásvétele (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90

5 db személygépkocsi határidős adásvétele (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 5 db személygépkocsi határidős adásvétele (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 1 Beszerzés tárgya: A közbeszerzés tárgya: 5 darab személygépkocsi beszerzése. A BESZERZENDŐ

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 ELI-ALPS nagyprojekt P4 ker. a kut-i nagyberendezésnek helyet adó és az ÚSzT ker. megvalósuló kutatóközpont mechanikai, elektronikai és optikai műhelyei számára gépek, műszerek, berendezések, kiegészítők,

Részletesebben

Visszavonás - DRV - Mobil. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/137

Visszavonás - DRV - Mobil. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/137 Visszavonás - DRV - Mobil Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/137 1 Beszerzés tárgya: Mobilkommunikációs szolgáltatások beszerzése (A mobil távközlési szolgáltatás a nyílt mobil rádiótelefon-hálózaton nyújtott

Részletesebben

REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás - KEOP eszközbeszerzés - Korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43

REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás - KEOP eszközbeszerzés - Korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás - KEOP eszközbeszerzés - Korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 1 Beszerzés tárgya: A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0003 azonosítószámú, A REGIO-KOM

Részletesebben

Visszavonás_FORSTER Központ_Faápolás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5

Visszavonás_FORSTER Központ_Faápolás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Visszavonás_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 1 Beszerzés tárgya: Vállalkozási keretszerződés a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ vagyonkezelésében

Részletesebben

Korrigendum - "Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására"

Korrigendum - Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására Korrigendum - "Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására" Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/48 1. rész: Kukás felépítmény

Részletesebben

"A Fővárosi Törvényszék három épületének takarítási munkái" - módosító hirdetmény

A Fővárosi Törvényszék három épületének takarítási munkái - módosító hirdetmény "A Fővárosi Törvényszék három épületének takarítási munkái" - módosító hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45 Vállalkozási szerződés a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Budapesti II. és III.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Szállítási szerződés keretében a Hernád völgye hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel elnevezésű KEOP-1.1.1/C/13-2013-0042 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése

Részletesebben

Korringendum - Különféle élelmiszerek beszerzése 7 részben

Korringendum - Különféle élelmiszerek beszerzése 7 részben Korringendum - Különféle élelmiszerek beszerzése 7 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Vonatkozó jogszabályok szerinti minőségi követelményeknek megfelelő élelmiszerek beszerzése 7 részben a

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Adásvételi szerződés az ajánlatkérő által Szállítójárművek és felépítmények beszerzése a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 iktatószámú, Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének Továbbfejlesztése

Részletesebben

KEOP-2.1.3/11-2013-0001 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73

KEOP-2.1.3/11-2013-0001 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73 KEOP-2.1.3/11-2013-0001 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés a KEOP-2.1.3/11-2013-0001 azonosítószámú

Részletesebben

SAP támogatás/2012. - eljárást megindító hirdetmény 1. számú módosítása

SAP támogatás/2012. - eljárást megindító hirdetmény 1. számú módosítása SAP támogatás/2012. - eljárást megindító hirdetmény 1. számú módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/122 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérőnél üzembe helyezett

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/148

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/148 Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén -szemléletformálás, nyilvánosság

Részletesebben

Őrzés védelmi szolgáltatás beszerzése ajánlatkérő részére vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/19

Őrzés védelmi szolgáltatás beszerzése ajánlatkérő részére vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/19 Őrzés védelmi szolgáltatás beszerzése ajánlatkérő részére vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/19 1 Beszerzés tárgya: A Szent Borbála Kórház két telephelyén ( II-es és III-as

Részletesebben

Újbuda - Parkolás - Karbantartás - Korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Újbuda - Parkolás - Karbantartás - Korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Újbuda - Parkolás - Karbantartás - Korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda közigazgatási területén a fizető parkolási

Részletesebben

Korrigendum - Energiamegtakarítást célzó, röntgen diagnosztikai berendezések beszerzése tárgyban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76

Korrigendum - Energiamegtakarítást célzó, röntgen diagnosztikai berendezések beszerzése tárgyban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Korrigendum - Energiamegtakarítást célzó, röntgen diagnosztikai berendezések beszerzése tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 1 Beszerzés tárgya: Tárgya: KEOP 5.6.0/E/15 azonosító számú Egészségügyi

Részletesebben

Laboratóriumi reagensek beszerzése gépkihelyezéssel korrigendum

Laboratóriumi reagensek beszerzése gépkihelyezéssel korrigendum Laboratóriumi reagensek beszerzése gépkihelyezéssel korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 2 éves határozott idejű adásvételi szerződés keretei között laboratóriumi reagens szállítása és a

Részletesebben

közcélú zöldterületek felmérésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68

közcélú zöldterületek felmérésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 közcélú zöldterületek felmérésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 1 Beszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés a FŐKERT Nonprofit Zrt. által fenntartott kiemelt, nem kiemelt közcélú zöldterületekintegrált,

Részletesebben

MÓD_II_BAZ_Eszköz. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46

MÓD_II_BAZ_Eszköz. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 MÓD_II_BAZ_Eszköz Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés az Észak-Magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása

Részletesebben

Hirdetmény visszavonása

Hirdetmény visszavonása Hirdetmény visszavonása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/112 1. rész: 3 db 16 m3-es hulladékgyűjtő jármű, 1 db konténer szállító jármű és hozzá tartozó 1 db pótkocsi 2. rész: 1 db hidraulikus homlokrakodó

Részletesebben

Semmelweis Egyetem egészségügyi intézményei részére textiltermékek gyártása, szállítása tárgyú ajánlati felhívás módosítása

Semmelweis Egyetem egészségügyi intézményei részére textiltermékek gyártása, szállítása tárgyú ajánlati felhívás módosítása Semmelweis Egyetem egészségügyi intézményei részére textiltermékek gyártása, szállítása tárgyú ajánlati felhívás módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Semmelweis Egyetem egészségügyi intézményei

Részletesebben

Ajánlati felhívás hirdetmény visszavonása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148

Ajánlati felhívás hirdetmény visszavonása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148 Ajánlati felhívás hirdetmény visszavonása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148 1 Beszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására, az alábbi - részenként

Részletesebben

Beton terelőfal és korlát építése, a fizikai elválasztás korszerűsítése az M3, M5 és M7 autópályákon - korrigendum

Beton terelőfal és korlát építése, a fizikai elválasztás korszerűsítése az M3, M5 és M7 autópályákon - korrigendum Beton terelőfal és korlát építése, a fizikai elválasztás korszerűsítése az M3, M5 és M7 autópályákon - korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/48 1 Beszerzés tárgya: Építési engedélyezési eljárás

Részletesebben

Eszközbeszerzés - visszavonás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/99

Eszközbeszerzés - visszavonás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/99 Eszközbeszerzés - visszavonás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/99 1 Beszerzés tárgya: 01. rész: Információ technológiai eszközök 1 darab új számítógép (komplett asztali pc) 1 darab új multifunkcionalis

Részletesebben

Radiológiai berendezések beszerzése - KORR

Radiológiai berendezések beszerzése - KORR Radiológiai berendezések beszerzése - KORR Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Adásvételi szerződés a Struktúraváltást támogató fejlesztés a Gróf Esterházy Kórházban elnevezésű TIOP 2.2.6/12/1/B-2013-0020

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM Hatékony árvízvédelem Vácon Árvízvédelmi mű építése FIDIC piros könyv szerint a Duna 1677,94 és az 1679,70 fkm szelvényei között a KEOP-2.1.2/2F/09-11-2012-0006 azonosító számú projekt keretében. tájékozatató

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148 Az MH repülőeszközeinek és szárazföldi szaktechnikai eszközeinek üzemeltetéséhez, javításához szükséges kenőanyagok és speciális folyadékok beszerzése 2016-2018. években Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 KEOP-1.1.1/C/13-2013-0040 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan komposztáló ládák és hulladékgyűjtő edények beszerzése szállítási szerződés keretében tárgyú eljárás ajánlati felhívásának módosítása Közbeszerzési

Részletesebben

Könyvkiadás-módosítás2

Könyvkiadás-módosítás2 Könyvkiadás-módosítás2 Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Keretmegállapodás megkötése hagyományos és elektronikus formátumú könyvkiadási szolgáltatás (egyetemi tankönyvek, jegyzetek, oktatási és kutatási

Részletesebben

az ajánlatkérő kezelésében lévő egyes ingatlanok komplex üzemeltetése és takarítása két részteljesítésben

az ajánlatkérő kezelésében lévő egyes ingatlanok komplex üzemeltetése és takarítása két részteljesítésben az ajánlatkérő kezelésében lévő egyes ingatlanok komplex üzemeltetése és takarítása két részteljesítésben Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/134 Vállalkozási szerződés keretében az ajánlatkérő kezelésében

Részletesebben

Korrigendum-Tetra rádiók beszerzése-országos Mentőszolgálat részére

Korrigendum-Tetra rádiók beszerzése-országos Mentőszolgálat részére Korrigendum-Tetra rádiók beszerzése-országos Mentőszolgálat részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/67 -Tetra kézi rádió - 100 db Egy készlet tartalma: 1 db Tetra kézi rádió 1 db antenna 2 db akkumulátor

Részletesebben

Az Almási Balogh Pál Kórház infrastrukturafejlesztése szolgáltatási feltételeinek racionalizálása érdekében

Az Almási Balogh Pál Kórház infrastrukturafejlesztése szolgáltatási feltételeinek racionalizálása érdekében Az Almási Balogh Pál Kórház infrastrukturafejlesztése szolgáltatási feltételeinek racionalizálása érdekében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/93 Az Almási Balogh Pál Kórház infrastrukturafejlesztése szolgáltatási

Részletesebben

MÁV Csoport hálózati szintű munka-, védőruházat körébe tartozó munka- és védőruházati termékek beszerzése

MÁV Csoport hálózati szintű munka-, védőruházat körébe tartozó munka- és védőruházati termékek beszerzése MÁV Csoport hálózati szintű munka-, védőruházat körébe tartozó munka- és védőruházati termékek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/13 A keretszerződés 484.707.549,- Ft + ÁFA összegben kerül megkötésre.

Részletesebben

Gépjárművek karbantartása/2014. - 4. számú módosítás

Gépjárművek karbantartása/2014. - 4. számú módosítás Gépjárművek karbantartása/2014. - 4. számú módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/41 Vállalkozási keretszerződés az ajánlatkérő telephelyein megtalálható saját tulajdonú gépjárműveinek karbantartása,

Részletesebben

Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. )

Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Korm. r. 23. (4) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115 Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház székhelyén, a Szent Ferenc kórházrészen, valamint a diósgyőri telephelyen teljes körű takarítási feladatok ellátása- 2. számú módosítás Közbeszerzési

Részletesebben

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

Lengéscsillapítók javítása - TED-be történő feladáskor a III.1.3 pont második fele nem kerül megjelenítésre

Lengéscsillapítók javítása - TED-be történő feladáskor a III.1.3 pont második fele nem kerül megjelenítésre Lengéscsillapítók javítása - TED-be történő feladáskor a III.1.3 pont második fele nem kerül megjelenítésre Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/51 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/94

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/94 "Sümeg és térsége szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása" című, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0084 azonosító számú projekt keretében a FIDIC sárga könyv hivatalos magyar nyelvű fordítása szerinti kivitelezéssel

Részletesebben

TIOP 2.2.6. projekt, eszközbeszerzés, 2.számú módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73

TIOP 2.2.6. projekt, eszközbeszerzés, 2.számú módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73 TIOP 2.2.6. projekt, eszközbeszerzés, 2.számú módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés keretében a TIOP 2.2.6 pályázathoz kapcsolódóan a Fejér Megyei Szent

Részletesebben

Laboratóriumi reagensek beszerzése és a vizsgálatok végzéséhez szükséges laboratóriumi_korrigendum 2. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16

Laboratóriumi reagensek beszerzése és a vizsgálatok végzéséhez szükséges laboratóriumi_korrigendum 2. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Laboratóriumi reagensek beszerzése és a vizsgálatok végzéséhez szükséges laboratóriumi_korrigendum 2. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 1 Beszerzés tárgya: 1. rész - HbA1c vizsgálathoz laboratóriumi

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23 Vállalkozási szerződés a 76. sz. főút 11,5t-s burkolat-megerősítés a 27+217-53+933 km sz. közötti szakasz - kiegészítő munkák tervezése, engedélyeztetése és építése tárgyában - korrigendum Közbeszerzési

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem 400ágyas klinika felújításának keretében - 3- korrigendum

Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem 400ágyas klinika felújításának keretében - 3- korrigendum Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem 400ágyas klinika felújításának keretében - 3- korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/70 Szerződés típusa: Adásvételi szerződés. Szerződés

Részletesebben

Korrigendum - Keretszerződés irodabútorok és egyéb kiegészítő bútorok szállítása tárgyában a Kormányablakok egységes arculatának megvalósításában

Korrigendum - Keretszerződés irodabútorok és egyéb kiegészítő bútorok szállítása tárgyában a Kormányablakok egységes arculatának megvalósításában Korrigendum - Keretszerződés irodabútorok és egyéb kiegészítő bútorok szállítása tárgyában a Kormányablakok egységes arculatának megvalósításában Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 1 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Mobiltelefon szolgáltatás és adatkommunikáció, továbbá igénybevételükhöz szükséges eszközök és kellékei beszerzése - módosítás

Mobiltelefon szolgáltatás és adatkommunikáció, továbbá igénybevételükhöz szükséges eszközök és kellékei beszerzése - módosítás Mobiltelefon szolgáltatás és adatkommunikáció, továbbá igénybevételükhöz szükséges eszközök és kellékei beszerzése - módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Mobiltelefonok, azok tartozékai, GSM

Részletesebben

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

DDOP-2.1.1/H-12-2012-0004 azonosítószámú pályázatának keretében: eszközszállítás - korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26

DDOP-2.1.1/H-12-2012-0004 azonosítószámú pályázatának keretében: eszközszállítás - korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 DDOP-2.1.1/H-12-2012-0004 azonosítószámú pályázatának keretében: eszközszállítás - korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés Balatonmária Szépség és Egészségcentrum

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/23

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/23 Karbantartási szerződés PET/CT berendezés teljeskörű karbantartására, PET/MR berendezés karbantartására és hibajavítására, a Berendezések folyamatos üzemképességének biztosítására vonatkozóan Közbeszerzési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Módosító hirdetmény_ Vasúti személykocsi szekrényváz gyártásához szükséges gépek és eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében Szolnok Vasútijármű Javítási telephelyre Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Egyedi adásvételi szerződés keretében Közúti járművek szállítása ( Állami tulajdonú árvízvédelmi konstrukció KEOP-2.1.1/B/15.

Egyedi adásvételi szerződés keretében Közúti járművek szállítása ( Állami tulajdonú árvízvédelmi konstrukció KEOP-2.1.1/B/15. Egyedi adásvételi szerződés keretében Közúti járművek szállítása ( Állami tulajdonú árvízvédelmi konstrukció KEOP-2.1.1/B/15.)MÓD-1 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/87 1 Beszerzés tárgya: A szerődés

Részletesebben

Gépjárművek karbantartása/2014.

Gépjárművek karbantartása/2014. Gépjárművek karbantartása/2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/29 Vállalkozási keretszerződés az ajánlatkérő telephelyein megtalálható saját tulajdonú gépjárműveinek karbantartása, javítása, alkatrész

Részletesebben

Hajók ki- és berakodását szolgáló, kikötői üzemidőszakban fixen telepített markoló beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71

Hajók ki- és berakodását szolgáló, kikötői üzemidőszakban fixen telepített markoló beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Hajók ki- és berakodását szolgáló, kikötői üzemidőszakban fixen telepített markoló beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 1 Beszerzés tárgya: Hajók ki- és berakodását szolgáló, kikötői üzemidőszakban

Részletesebben

Élelmiszer és kellékanyag beszerzés a Miskolci Turisztikai Kft-nél hirdetmény módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/102

Élelmiszer és kellékanyag beszerzés a Miskolci Turisztikai Kft-nél hirdetmény módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/102 Élelmiszer és kellékanyag beszerzés a Miskolci Turisztikai Kft-nél hirdetmény módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/102 1 Beszerzés tárgya: Élelmiszer és kellékanyag beszerzés a Miskolci Turisztikai

Részletesebben

Korrigendum-Fővárosi Vízművek Zrt.által üzemeltetett BKSZTT telephelyén működő kogenerációs erőmű karbantartása és hibaelhárítása, javítása

Korrigendum-Fővárosi Vízművek Zrt.által üzemeltetett BKSZTT telephelyén működő kogenerációs erőmű karbantartása és hibaelhárítása, javítása Korrigendum-Fővárosi Vízművek Zrt.által üzemeltetett BKSZTT telephelyén működő kogenerációs erőmű karbantartása és hibaelhárítása, javítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/31 1 Beszerzés tárgya: Karbantartási

Részletesebben

Csontsebészeti implantátumok 12 hónapra konszignációs raktár üzemeltetésével

Csontsebészeti implantátumok 12 hónapra konszignációs raktár üzemeltetésével Csontsebészeti implantátumok 12 hónapra konszignációs raktár üzemeltetésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/82 Rész Megnevezés Mennyiség (db) I. Alátétek 470 II. Corticalis csavarok 2 128 III. Spongiosa

Részletesebben

Adásvételi szerződés keretében a TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0001 azonosító jelű projektben orvosi műszerek beszerzése - módosítás

Adásvételi szerződés keretében a TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0001 azonosító jelű projektben orvosi műszerek beszerzése - módosítás Adásvételi szerződés keretében a TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0001 azonosító jelű projektben orvosi műszerek beszerzése - módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Adásvételi szerződés keretében A súlyponti

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM Hang-, fény- és vizuáltechnikai eszközök beszerzése a KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 számú a Várkert Bazár fejlesztése című projekt keretében - visszavonás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/74 Hang-, fény-

Részletesebben

orvosi eszközök beszerzése a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0029 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum)

orvosi eszközök beszerzése a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0029 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum) orvosi eszközök beszerzése a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0029 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés keretében

Részletesebben

Nagynyomású zóna üzemzavari hűtőrendszer szivattyúk tesztelhetőségének megvalósítása 24 db szilfonszelep beszerzésével - Korrigendum

Nagynyomású zóna üzemzavari hűtőrendszer szivattyúk tesztelhetőségének megvalósítása 24 db szilfonszelep beszerzésével - Korrigendum Nagynyomású zóna üzemzavari hűtőrendszer szivattyúk tesztelhetőségének megvalósítása 24 db szilfonszelep beszerzésével - Korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 1 Beszerzés tárgya: Nagynyomású

Részletesebben

Adásvételi szerződés bioanalitikus (labor) eszközök beszerzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101

Adásvételi szerződés bioanalitikus (labor) eszközök beszerzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Adásvételi szerződés bioanalitikus (labor) eszközök beszerzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Eljárás fajtája: 1. Gázkromatográf (1 darab) 2. Gőztér mintaadagoló

Részletesebben

Sándorfalva-Szatymaz - szennyvíztisztítás és szennyvízcsatorna kiépítése - módosító hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/105

Sándorfalva-Szatymaz - szennyvíztisztítás és szennyvízcsatorna kiépítése - módosító hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/105 Sándorfalva-Szatymaz - szennyvíztisztítás és szennyvízcsatorna kiépítése - módosító hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/105 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés Sándorfalva Szatymaz települési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Adásvételi szerződés a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0019 jelű projekt keretében megvalósuló, medikai bútorok és rozsdamentes berendezések (mobíliák) beszerzésére- Korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Módosítás - 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/7

Módosítás - 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/7 Módosítás - 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/7 1 Beszerzés tárgya: eljes mennyiség: Közbeszerzés tárgya: 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek

Részletesebben

Selye János Kórház és Rendelőintézet részére TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0036 pályázat keretében történő orvosi eszköz beszerzése.

Selye János Kórház és Rendelőintézet részére TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0036 pályázat keretében történő orvosi eszköz beszerzése. Selye János Kórház és Rendelőintézet részére TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0036 pályázat keretében történő orvosi eszköz beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/114 1 Adásvételi szerződés a Selye János

Részletesebben

Orvosi műszerek beszerzése - korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115

Orvosi műszerek beszerzése - korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115 Orvosi műszerek beszerzése - korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115 1 Beszerzés tárgya: I. részajánlati kör: Radiológiai berendezések: - 1 db Digitális mennyezeti sínes felvételi röntgen berendezés

Részletesebben

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II.

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

PAMOK bútorbeszerzés Ajánlati felhívás módosítás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/106

PAMOK bútorbeszerzés Ajánlati felhívás módosítás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/106 PAMOK bútorbeszerzés Ajánlati felhívás módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/106 1 Beszerzés tárgya: Összesen 3790 db, különféle bútor szállítása, szerelése, üzembe helyezése az alábbiak szerint:

Részletesebben

orvosi gépek és műszerek beszerzése a NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum)

orvosi gépek és műszerek beszerzése a NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum) orvosi gépek és műszerek beszerzése a NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/114 1 Beszerzés tárgya: Szállítási szerződés

Részletesebben