Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP azonosító jelű pályázat vonatkozásában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában"

Átírás

1 Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP azonosító jelű pályázat vonatkozásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 5237/2015 CPV Kód: ; ; ; ; ; Ajánlatkérő: AMON-RE-MED Kft Kapuvár, dr. Lumniczer Sándor utca 10. hrsz.: Teljesítés helye: 405/8 és az MR vonatkozásában: 9400 Sopron, Győri u. 15. (hrsz: 5729/6) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: korlátolt felelősségű társaság Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: AMON-RE-MED Kft. Nemzeti azonosító (ha ismert): AK21156 Postai cím: Thököly utca 12 Város: Dunakeszi Postai irányítószám: 2120 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Kardos Gabriella Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): 1

2 A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet x Egyéb (nevezze meg): korlátolt felelősségű társaság I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek x Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 2

3 II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Gép-műszer beszerzés a Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása c. pályázati felhívásra benyújtott Az érszűkületi megbetegedésekre alkalmazott szénsavködfürdő hatékonyságának növelése egyénre szabott terápia kifejlesztésével és klinikai validálásával, valamint a terápia tartós stresszoldó hatására alapozott megelőző kezeléscsomag kidolgozása c. GOP azonosító jelű pályázat vonatkozásában, vállalkozással vegyes adásvételi szerződés keretében. II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés x x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: 9330 Kapuvár, dr. Lumniczer Sándor utca 10. hrsz.: 405/8 és az MR vonatkozásában: 9400 Sopron, Győri u. 15. (hrsz: 5729/6) NUTS-kód HU221 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama 3

4 Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Gép-műszer beszerzés vállalkozással vegyes adásvételi szerződés keretében a Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása c. pályázati felhívásra benyújtott Az érszűkületi megbetegedésekre alkalmazott szénsavködfürdő hatékonyságának növelése egyénre szabott terápia kifejlesztésével és klinikai validálásával, valamint a terápia tartós stresszoldó hatására alapozott megelőző kezeléscsomag kidolgozása c. GOP azonosító jelű pályázat vonatkozásában II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: igen (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre x egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) 1. sz. rész 1 db 1,5 T teljes test mágneses rezonanciás berendezés 1 db hordozható ultrahang készülék 1 db csontdenzitometer készülék A nyertes ajánlattevő feladata a fenti berendezések leszállítása, telepítése, üzembe helyezése, a garanciális időszak alatti javítási, karbantartási tevékenység ellátása. 2. sz. rész 4 db Testcsíkos koleszterinszint meghatározó 4 db Testcsíkos vércukorszint meghatározó 4

5 4 db Fülhőmérő, digitális, induló fogyóanyagokkal (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: 97 (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Teljesítési biztosíték (az 1. sz. részre tett ajánlat esetében) 9.1. A Kbt (3) bekezdéssel összhangban és (6) b) pont alapján a Vállalkozó választása szerint a) a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésszerű teljesítési kötelezettségei biztosítására teljesítési biztosítékot nyújt (Teljesítési Biztosíték) a tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegben, a Kbt (6) a) szerinti valamely formában, amelynek fenntartására egészen a szerződésszerű teljesítés végéig, valamennyi általa szállítandó berendezés átadás-átvételi eljárásáig köteles; vagy b) a Vevő az átadás-átvételi eljárást, és a feltárt esetleges hiányosságok megszüntetéséről szóló igazolás kiállítását követő 10. napig a vállalkozási díjból a nettó ajánlati ár 5 %-nak megfelelő összeget visszatarthatja, mely összegből a Vállalkozó által okozott károkat, költségeket a Vevő levonhatja. A Kbt (4) bekezdéssel összhangban a Vállalkozó a Teljesítési biztosíték biztosításáról, illetve annak módjáról a szerződéskötéskor köteles rendelkezni, a Teljesítési Biztosíték teljes összegét köteles fenntartani, részbeni vagy egészbeni felhasználása esetén azt 3 banki napon belül pótolni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozási díj visszatartása esetén a vállalkozási díj összegét a Vevő a fentiek alapján kiegészíti. 5

6 A Vállalkozó választása szerint egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 9.2 Jótállás (az 1. sz. és a 2. sz. részre tett ajánlat esetében is)): Vállalkozó a szerződés tárgyát képező feladatok ellátása tekintetében valamennyi gép, műszer, berendezés eredményes műszaki átadás-átvételének befejezésétől számítva - MR készülékre: minimum 12 hónap, - egyéb készülékekre: minimum 12 hónap jótállást vállal. Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hiba kijavítását, az írásos bejelentéstől számított 24 órán belül megkezdeni. Amennyiben a megadott időn belül nem kezdi meg a hibajavítást, úgy késedelmes naponként az érintett termék beszerzéskori nettó értéke 3%-ának megfelelő kötbért köteles fizetni, amelyet Vevő a pont szerinti intézkedésig érvényesít. A kijavított, kicserélt berendezésekre a Vállalkozó jótállását kiterjeszti. Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétől számított 3 napon belül nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Vevő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben elvesztené. A jótállási idő alatt a szerződéses összeg tartalmazza a szervizdíjat. A beépített szervizdíj tartalmazza a használat mértékével összefüggően Vállalkozó által előírt számú karbantartást, munka és kiszállási költséggel, és tartalmazza a kopó anyagok árát és az esetlegesen szükséges cserealkatrészek árát, de nem tartalmazza a fogyó anyagok díját. Felek a jótállási idő elteltével ellenőrzik, hogy a szállított eszközök, berendezések teljesítették-e az ajánlatban foglalt specifikációt, ill. funkcionalitást. Ezen eljárást a Vevő képviselője készíti elő, és arra meghívja a Vállalkozót. Az ott készített jegyzőkönyvben feltüntetett hibák kijavítása, illetve a hiányosságok megszüntetése a Vállalkozó kötelezettségét képezi. 9.3 Kötbér (az 1. sz. és a 2. sz. részre tett ajánlat esetében is) Vállalkozó a felróható késedelmes teljesítése esetén a Vevőnek kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. A Vállalkozó által fizetendő kötbér mértéke minden késedelmes nap után a késedelemmel érintett termékek nettó ellenértékének 0,5%-a, de maximum az ajánlati ár 15 %-a. Amennyiben a késedelem meghaladja a 30 napot, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni és a késedelmi kötbér összegén felül a felmerült kárát is érvényesíteni. A kötbér az esedékes végszámla illetve a teljesítési biztosíték értékéből is érvényesíthető. Vevő a kötbérigényét az adott számlába beszámíthatja. Igénybe vétele esetén a végszámla kiegyenlítése a kötbérrel csökkentett mértékben, illetve a szerződési biztosíték feletti egyoldalú rendelkezési joggal történhet a Vevő részéről. Amennyiben a kötbér a fenti módon nem egyenlíthető ki, azt a Vállalkozó - Vevő felszólításától számított - 10 banki napon belül történő átutalással köteles rendezni. Sikertelen átadás-átvételi eljárás esetén a kötbérfizetési kötelezettség kezdeti időpontja a készre jelentés (teljesítési időpont), amennyiben ez a teljesítési határidőnél korábbi, úgy a teljesítési határidő időpontja. A Vállalkozó csak a Vevő előzetes hozzájárulása esetén köthet engedményezési szerződést. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. 6

7 Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt (5) szerint az előírt biztosítékok határidőre történő nyújtásáról. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Számlázási rend: Az 1. sz. részre tett ajánlat esetén: A Kbt (2) szerinti előleg igénylése setén: - 1 sz. részszámla, előleg igénylése esetén, - végszámla valamennyi termék leszállítása és üzembe helyezése, sikeres próbaüzeme után külön részletezve, tételenként, a megnevezés, VTSZ, db, nettó, áfa, bruttó feltüntetésével Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem igényel előleget: - 1 db számla, mely egyben a végszámla, valamennyi termék leszállítása és üzembe helyezése, sikeres próbaüzeme után külön részletezve, tételenként, a megnevezés, VTSZ, db, nettó, áfa, bruttó feltüntetésével A 2. sz. részre tett ajánlat esetén: - 1 db számla (mely egyben a végszámla) a termékek leszállítása után külön részletezve, tételenként, a megnevezés, VTSZ, db, nettó, áfa, bruttó feltüntetésével Az 1. és a 2. sz. részre vonatkozó közös szabályok: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). A Eladó a Vevő által igazolt teljesítést követően jogosult számla kiállítására. A számla kifizetésének további feltétele a Eladó részéről a mindenkor hatályos, lent felsorolt jogszabályok szerinti megfelelő igazolások, nyilatkozatok benyújtásának teljesítése. Vevő a kifizetés során az alábbi szabályok szerint jár el: a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet; a évi CVIII. tv. (Kbt.); Kbt (6) Ptk. 6:130. (1) a 372/2011. (XII.31.) Korm. rendelet; és az adózás rendjéről szóló törvény évi XCII. törvény) 36/A. -ának rendelkezései. Vevő a Eladó részére a teljesítés ellenértékét - a Kbt és a Ptk. 6:130. (1) bekezdése alapján - a szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül a vonatkozó számla és annak mellékletei alapján köteles megfizetni. A kifizetés utófinanszírozással történik. Fizetési késedelem esetén a Eladó a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult, melynek mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt értéke. Eladó - a Vevővel előzetesen egyeztetve - a számlákat 2 példányban állítja ki Vevő nevére és címére. A Eladó által a Vevő nevére kiállított számláinak az alábbiakat is kell tartalmaznia: - A GOP azonosító számú projektre teljesített szállítás - a kivitelezésre vonatkozó részszámla esetén: A GOP azonosító számú projektre teljesített kivitelezés 7

8 Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a Eladó a tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi, és a fenti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti. A Eladó az MR készülék vonatkozásában jogosult a Vevőtől a készülék nettó ellenértéke maximum 10 %-ig előleget igényelni a Kbt (2) szerint. A Eladó a szerződéskötéskor köteles igényét jelezni, amennyiben előleget kíván igénybe venni. A Vevő az előleget az igényléstől számított 10 napon belül fizeti meg a Eladó részére. Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra. A GOP azonosító számú projekt támogatási intenzitása: 66, %. A finanszírozásra vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Nem követelmény, és nem megengedett a Kbt. 27. (2) bekezdése alapján projekttársaság létrehozása. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: - Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akire/amelyre fennállnak a Kbt. 56. (1) és 57. (1) a)-d) és f) pontokban felsorolt kizáró okok. - Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni (Kbt. 56. (2)). Igazolási mód: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r és szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság n a KÉ évi 57. számában közzétett A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában tárgyú, valamint a június 1-jén A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági 8

9 Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában útmutatóira. A kizáró okok tekintetében becsatolt dokumentumoknak a felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük. Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizár ok hatálya alá tartozik; vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 75. (1)) Ajánlattevő csatolja a Kbt. 58. (3) szerinti nyilatkozatát. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. (1) a) pontja alapján a cégkivonat szerinti összes számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított 24 hónapra vonatkozó nyilatkozatot (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) az alábbi tartalommal: - mióta vezeti az adott számlát, - volt-e a számlán a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény pontja szerinti 30 napot meghaladó sorba állítás, ha igen, milyen időtartamban. P2. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. (1) b) pontja alapján az utolsó 3 lezárt üzleti évekre saját vagy jogelődje számviteli törvény szerinti beszámolóját (a kiegészítő melléklet nélkül, de a könyvvizsgálói záradékkal, ha a beszámolót a hatályos jogszabályok szerint könyvvizsgálóval záradékoltatni kell) ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha nem írja elő, csatoljon cégszerűen aláírt nyilatkozatot az utolsó 3 lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről. A Kbt. 36. (5) szerint a beszámolót nem kötelező csatolni, ez esetben azt ajánlatkérő a oldalról ellenőrzi. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. (2)-(3) szerint amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik beszámolóval vagy nem rendelkezik beszámolóval a teljes időszakban, az alábbi követelménynek kell megfelelnie: - Ha az ajánlattevő pénzügyi beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt orvostechnikai eszközök szállításából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja az 1. sz. részre történő ajánlattétel esetében a Ft-os, a 2. sz. részre történő ajánlattétel esetében a Ft-ot. - Ha az ajánlattevő pénzügyi beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Tájékoztatásul: a felhívás feladásának dátuma a felhívás VI.5. pontjában szereplő adat) 9

10 Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben P1. bármely részre tett ajánlat esetében a cégkivonat szerinti számlavezető pénzügyi intézmény(ei)től származó nyilatkozat(ok) szerint számláján az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított 24 hónapban volt 30 napot meghaladó sorba állított tétele. P2. bármely részre tett ajánlat esetében az utolsó 3 lezárt üzleti évekre becsatolt saját vagy jogelődje számviteli törvény szerinti beszámolói közül egynél több évben mérleg szerinti eredménye negatív volt. Az alkalmassági feltételeknek való megfelelésre irányadó a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdése. Az NFM-NFÜ (ME)-KH-EUTAF közös álláspontja értelmében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. a), b) illetve d) pontja szerinti alkalmassági feltétel esetében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelménynek. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő nyújtsa be M1) Kizárólag az 1. sz. részre történő ajánlattétel esetén a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. (1) c) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetve vezetőknek - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, az alábbiak szerint. A rendelkezésére álló, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembereket, az általuk aláírt szakmai önéletrajzzal történő bemutatásával, képzettségük, szakmai gyakorlatuk felsorolásával, a végzettségüket bizonyító okirat másolati példányának csatolásával. A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat időtartamát év/hónap bontásban kérjük feltüntetni. Valamennyi bemutatott szakember esetében kérjük szándéknyilatkozat csatolását, amelyben nevezett szakemberek kötelezettséget vállalnak, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében közreműködnek. M2) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. (1) d) szerint csatolja - az ajánlati dokumentáció műszaki leírásában előírt követelményeknek megfelelő - a megajánlott orvostechnikai eszközök színes termékismertető prospektusát (amennyiben nem Magyar nyelvű, magyar nyelvű fordítással) vagy a részletes magyar nyelvű leírást. A termékismertető prospektusnak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy annak alapján valamennyi műszaki követelmény megléte megállapítható legyen. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben: M1) Kizárólag az 1. sz. részre történő ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között együttesen rendelkezik a telepítéshez, üzembe helyezéshez, a garanciális 10

11 időszak alatti javítási, karbantartási tevékenységhez: legalább 2 fő, külön-külön legalább 2 év szakmai gyakorlattal rendelkező orvosi műszermérnök. (Szakmai gyakorlatnak minősül az orvostechnikai gép-műszer telepítése, üzembe helyezése, javítási, karbantartási munkái. Orvosi műszermérnöknek minősül aki mérnöki (főiskola vagy egyetem) végzettséggel rendelkezik és orvosi műszerekkel, eszközökkel kapcsolatos gyakorlata van, minimum 2 év, vagy "egészségügyi műszer mérnöki" szakirányon végzett, vagy posztgraduális képzésen "klinikai mérnöki" vagy azzal egyenértékű diplomát szerzett) M2) az 1. és a 2. sz. részre vonatkozóan: amennyiben a megajánlott eszközök, termékek a leírás alapján megfelelnek a B mellékletekben előírt műszaki követelményeknek. Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni a megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.(kbt. 55. (4)-(6) bekezdés) Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. (6) bekezdésében foglalt esetekben támaszkodhat. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: 11

12 Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: igen (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S /05/30 (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) 12

13 A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/05/21 (nap/hónap/év) Időpont: 12:00 A dokumentációért fizetni kell igen (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A Kbt. 52. (2) szerint a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti a Hospital-Ker Kft., MAGYARORSZÁG, 1126 Budapest, Bartha u. 5. mfsz. 2. címen, munkanapokon 9:00-13:00 óra között, kivéve az ajánlattételi határidő lejártának napját, amikor is 9:00-12:00 óra között. A dokumentáció ellenértékét: bruttó HUF összeget a Kbt (4) bekezdése szerinti szervezet köteles a következők szerint megfizetni: készpénzben való befizetés vagy átutalás a Hospital-Ker Kft számú bankszámlájára. A dokumentáció ára általános forgalmi adóval együtt értendő. Magyarországon kívüli EU tagállamból ezen összeg általános forgalmi adóval csökkentett összege, azaz Ft utalandó. A számla postai úton kerül megküldésre. A dokumentáció ellenértékét legkésőbb a szerződéskötésig meg kell fizetni, ennek elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül! A dokumentáció Kbt. 49. (6) bekezdése szerinti átvétele kötelező! IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/05/21 (nap/hónap/év) Időpont: 12:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2015/05/21 (nap/hónap/év) Időpont: 12:00 (adott esetben) Hely: 1126 Budapest, Bartha u. 5. mfsz. 2. (Hospital-Ker Kft.) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: a Kbt. 62. szerint. VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) 13

14 A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása c. pályázati felhívásra benyújtott Az érszűkületi megbetegedésekre alkalmazott szénsavködfürdő hatékonyságának növelése egyénre szabott terápia kifejlesztésével és klinikai validálásával, valamint a terápia tartós stresszoldó hatására alapozott megelőző kezeléscsomag kidolgozása c. GOP azonosító jelű pályázat VI.3) További információk (adott esetben) 1. Ajánlatkérő a Kbt. 67. szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő a Kbt. 67. (5) szerint előírja, hogy amennyiben a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplő kerül bevonásra, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás, úgy nem rendel el újabb hiánypótlást. 2. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 77. (2) szerint jár el. 3. A szerződéskötés tervezett helye: 1024 Budapest, Lövőház u II. emelet, Diaprojekt Kft. irodája 4. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 40. (1) szervezet(ek) igénybevételéről szóló nyilatkozatát. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 58. (3), 60. (3) és (5) szerinti nyilatkozatát. 5. Ajánlattevő csatolja ajánlatához az ajánlattevő, az ajánlatban nyilatkozatot tevő, a Kbt. 40. (1) és 55. (5) bekezdés szerinti szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírási-mintájának másolati példányát. 6. Ajánlattevő - amennyiben az ajánlatot a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) írták alá, vagy szignálták - csatolja - a meghatalmazott aláírását is tartalmazó - írásos meghatalmazás eredeti példányát. 7. A közös ajánlattételre a Ptk. 6: ában és 6: szerinti polgári jogi társaságra vonatkozó szabályok irányadók. Közös ajánlattétel esetében csatolni kell az ajánlattevők megállapodását. A megállapodásnak tartalmaznia kell nem csak a teljesítés partnerek közötti megosztását, hanem a kifizetés partnerek közötti megosztását is fel kell tüntetni. 8. Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében magyar fordítást kérünk csatolni - ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő általi felelős fordítást is. A helytelen saját fordítás következményeit ajánlattevőnek kell viselnie. 9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: az ajánlott termék és tartozékai pontos gyártóját, típusát és darabszámát, az eszköz cikkszámát, forgalmazóját, forgalomba hozatali engedélyének számát, a gyártmány minőségbiztosítási számát, VTSZ számát. 10. A Kbt (4) bekezdésének megfelelően Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az összegezésben megjelölte. 11. A Kbt. 36. (3) szerint valamennyi igazolást egyszerű másolati példányban elégséges benyújtani, kivéve az itt nevesített dokumentumokat. 12. Az ajánlatot 1 eredeti papíralapú és 1 elektronikus példányban (CD/DVD), amely az eredeti 14

15 példányról készült hiánytalan, szkennelt ajánlatot tartalmazza teljes terjedelemben. 13. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket részletesen az ajánlati dokumentáció tartalmazza. 14. Ajánlattevő csatolja a gyártó nyilatkozatát forgalmazási jogosultságra, amennyiben nem ő az eszköz gyártója. 15. Nyertes ajánlattevő kötelezettsége a termék vámoltatása, házhoz szállítása és üzembe helyezése, mely díjakat az ajánlati árnak tartalmaznia kell: INCOTERMS: DDP - Delivered Duty Paid (leszállítva vámfizetéssel) 16. A különböző devizák magyar forintra történő átszámításánál a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes, pénzintézeti igazolás esetében a sorba állítás keletkezésekor érvényes MNB devizaárfolyamon számol ajánlatkérő. 17. Az eljárás iránt érdeklődők, amennyiben nem vették át a dokumentációt, nem kértek kiegészítő tájékoztatást, érdeklődésüket kérjük olyan módon jelezzék, hogy írásban egy értesítést küldenek az A melléklet I. pontjában foglalt elérhetőségre, melyben megjelölik a nevüket, címüket, címüket és faxszámukat. 18. Az ajánlatban, a felolvasólapot követően, kérjük megjelölni az ajánlati ár részletezését az alábbiak szerint: 1. sz. rész esetében: - 1 db 1,5 T mágneses rezonanciás berendezés o nettó ára és bruttó ára, o elhelyezéshez szükséges építési munkák díja, o jótállási idő alatti szerviz díja - az egyéb gépek o nettó ára és bruttó ára o jótállási idő alatti szerviz díja 2. sz. rész esetében: készülékenként/eszközönként a nettó darabár, bruttó darabár, nettó összár és bruttó összár összegeket. 19. A felhívás II.3. pontjához: A megbízás tárgyában meghatározott valamennyi feladat teljesítésének határideje: szerződéskötéstől számítva a szállítás 90 nap, melybe beleértendő a telepítés és üzembe helyezés is + 7 nap próbaüzem. 20. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlati biztosíték meg nem fizetése az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, az hiánypótlás keretében sem pótol(tat)ható! Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. (2) szerint fizethető meg. Kérjük minden esetben a következő szöveg feltüntetését: AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK Gép-műszer beszerzés a Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása c. pályázati felhívásra benyújtott Az érszűkületi megbetegedésekre alkalmazott szénsavködfürdő hatékonyságának növelése egyénre szabott terápia kifejlesztésével és klinikai validálásával, valamint a terápia tartós stresszoldó hatására alapozott megelőző kezeléscsomag kidolgozása c. GOP azonosító jelű pályázat vonatkozásában -... számú rész. A pénzösszeg a számú, számlaszámra utalható. A pénzintézeti igazolást, vagy a postai készpénzátutalási megbízás feladóvevényének másolatát (eredeti vagy 15

16 hiteles másolati példányban) az átutalásról, a bankgarancia vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizetői kezességvállalási kötvény eredeti vagy hiteles másolati példányát kell az ajánlatba csatolni. A bankgaranciának és a biztosítási szerződésnek az ajánlattétel napjától az ajánlati kötöttség időtartamára érvényesnek kell lennie! Átutalás esetén az ajánlatkérő számlájára történő könyvelés minősül az ajánlati biztosíték megfizetése időpontjának. Az ajánlati biztosíték összege: - Az 1. sz. részre történő ajánlattétel esetén: HUF, azaz hárommillió magyar forint - A 2. sz. részre történő ajánlattétel esetén: HUF, azaz ötszázezer magyar forint. - Mindkét részre történő ajánlattétel esetén a fenti összegek összeadódnak! VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó utca 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt szerint. VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: 16

17 Fax: Internetcím (URL): VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/03/31 (nap/hónap/év) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Hospital-Ker Kft. Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Bartha u. 5. mfsz. 2. Város: Budapest Postai irányítószám: 1126 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Csősz-Horváth Alexandra Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: Hospital-Ker Kft. Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Bartha u. 5. mfsz. 2. Város: Budapest Postai irányítószám: 1126 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Csősz-Horváth Alexandra Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Hospital-Ker Kft. Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Bartha u. 5. mfsz. 2. Város: Budapest Postai irányítószám: 1126 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Csősz-Horváth Alexandra Telefon: Fax:

18 Internetcím (URL): IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország:. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható).. B. MELLÉKLET részekre vonatkozó információk Rész száma 1 Elnevezés: 1 db 1,5 T teljes test mágneses rezonanciás berendezés, 1 db hordozható ultrahang készülék és 1 db csontdenzitometer készülék 1) Rövid meghatározás: 1 db 1,5 T teljes test mágneses rezonanciás berendezés 1.5T teljes test vizsgálatokra optimalizált MR készülék Technológiai leírás: Az MR berendezésnek alkalmasnak kell lennie általános rutin MR vizsgálatok (MRA, neuro, ortho, onkológiai stb.) mellett diffúziós, perfúziós MR, MR angiográfiás, funkcionális MR és MR spektroszkópiás vizsgálatokra, a lehető legjobb felbontásban és minőségben. A berendezés legyen alkalmas a teljes test leképezésre hagyományos és modern szekvenciákkal. - Csak gyári új, előzőleg használatban nem volt készülék ajánlható. - A szerződés tárgyához tartozik 1 db 1.5T térerejű MR berendezés - A készülék rendelkezzen az üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez szükséges engedélyekkel, funkcionális és villamos biztonsági szempontból feleljen meg a vonatkozó EU és magyar szabványnak. - A komplett RF-kabin szállítása és beszerelése, a készülék beszállítása és üzembe helyezése a nyertes Ajánlattevő feladata. - Üzembe helyezést követően a nyertes Ajánlattevőnek át kell adnia a magyar nyelvű kezelési útmutatót Ajánlatkérőnek, továbbá el kell végeznie a kezelőszemélyzet oktatását a készülék használatára vonatkozóan. A sikeres üzembe helyezést és oktatást követően történhet meg a készülék végső átadása, melyről átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. - Ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy a megajánlott készülék az ajánlatban megadott teljes funkcionalitás megtartásával, a biztonságos és kényelmes munkamenet biztosításával telepíthet Minimum műszaki előírás Elvárás Mágnes (szupravezetős teljestest mágnes) Névleges térerősség 1.5 T A mágnes hossza (burkolattal) max. 2 m A berendezés teljes tömege (héliummal teljesen feltöltve) kg-ban max kg 5 gauss tér távolsága az izocentertől, a hosszirányú z-tengely mentén méterben max. 4 m 18

19 A mágneses tér homogenitása (V-RMS módszerrel mérve) ppm-ben megadva 40 cm max. 0,35 ppm 30 cm max. 0,14 ppm 20 cm max. 0,06 ppm 10 cm max. 0,02 ppm A shim rendszer típusa Aktív/passzív Zero boil-off hűtőrendszer megléte. Igen A mágneses tér homogenitás-kiegyenlítése Igen Gradiens Rendszer A képalkotás során használható maximális gradiens erőtér, max. FOV mellett (a különböző irányok minimum értéke) x tengely min. 33 mt/m y tengely min. 33 mt/m z tengely min. 33 mt/m A gradiens maximális emelkedési meredeksége (Slew Rate), maximális gradiens térerő mellett (a különböző irányok minimum értéke) x tengely min. 120 T/m/s y tengely min. 120 T/m/s z tengely min. 120 T/m/s Legnagyobb FOV (Field of View) mindhárom irányban min. 50 x 50 x 50 cm Párhuzamos adatgyűjtés technika Párhuzamos adatgyűjtési technika alkalmazása igen RF rendszer Phased Array rendszerben egy időben kiolvasható CP elemek (hurokpárok) száma a megajánlott tekercskészlet figyelembevételével (=vevőcsatornák száma) legalább 16 párhuzamos, egyidejű adatgyűjtésre alkalmas csatorna RF adó-erősítő teljesítménye min. 10 kw RF adó-erősítő megoldása félvezetős A/D konverterek felbontása min. 16 bit Az RF vevő sávszélessége csatornánként min. 1 MHz Vevőoldali digitalizálás (A/D konverzió) a mágnesen belül Igen A digitálizált jel optikai kábelen történő továbbítása a technikai helyiségbe Igen Egyidejűleg csatlakoztatható vevő tekercsek száma min. 2 db Egyidejűleg csatlakoztatható tekercs elemek száma min. 16 A tekercsek aktív szétválasztása igen Egyszerre több felületi tekercs használata igen RF tekercsek Az ajánlott tekercskészletnek a következő típusokat kell tartalmaznia: Kvadratikus test tekercs igen Gyorsítótechnikával használható 16 csatornás dedikált fej-nyak tekercs igen Teljes gerinc tekercs igen Mellkas, has, kismedence, csípő vizsgálatára alkalmas (felületi test) tekercs igen Gyors párhuzamos adatgyűjtéssel (PAT technika) kompatibilis legalább 12 csatornás tekercs igen Kvadratikus végtag tekercs (térd, boka, lábfej) igen 19

20 Mammográfiás vizsgálatra alkalmas tekercs igen Gyors párhuzamos adatgyűjtéssel (PAT technika) kompatibilis minimum 4 csatornás tekercs igen 2 db különböző méretű flexibilis tekercs minimum 50 x 24 cm és 35 x 24 cm méretben igen Betegelhelyezés és -felügyelet A páciens alagút belső átmérője (legkisebb átmérő a testrezonátorral, burkolattal együtt) min. 60 cm Páciens alagút hossza burkolattal max. 200 cm Teljes vizsgálati (scan) hossz min 180 cm Páciens alagút legkisebb átmérőjű részének hossza max 74 cm A beteg asztal terhelhetősége, amely terhelés mellett az asztal még minden irányban (vertikális és horizontális) mozgatható min. 150 kg Vészhelyzet esetén az asztal kézi erővel mozgatható igen Pulzus monitorozás és EKG triggerelés igen Hangkapcsolat az operátor helyiség és a beteg között igen Vészhelyzetet jelző, a beteg által működésbe hozható segédberendezés igen Kezelőszerv a gantry előlapi paneljének mindkét oldalán Igen Vezérlőpult A processzor órajele min. 2,3 GHz Operatív memória (RAM) min. 8 GB Operációs rendszer multiuser, multitasking Leggyorsabb képrekonstrukciós sebesség 2DFFT 256x256 mátrix teljes FOV esetén min kép/sec Merevlemez teljes kapacitása min. 300 GB Képek tárolására szolgáló merevlemez kapacitás min nem tömörített kép (256x256 mátrix) Képek archiválására szolgáló adathordozó DVD R/RW Monitor típusa színes TFT/LCD Monitor látható felület mérete min. 23" Osztott képernyő, több kép megjelenítésére igen Több kép egyidejű megjelenítése különböző ablak paraméterekkel igen Interaktív mérés előkészítés grafikusan megjelenített szeletpozíció vagy referenciakép segítségével igen Adatgyűjtés közben a következő mérés előkészítése (multitask) igen Mérés tervezés egyidejűleg kétsíkú tájékozódó képek alapján igen Automatikus asztalléptetés végtag MRA-hoz igen Hálózati kapcsolatok DICOM Send/Receive igen DICOM Query/Retrieve igen DICOM Worklist Management (HIS/RIS) igen DICOM Storage Commitment igen PPS (Performed Procedure Step) igen Szoftver elvárások Study kijelzés igen Képnagyítás igen Távolság-, szögmérés igen Képek lapozása igen 20

21 ROI funkciók, ROl statisztika igen Kép forgatása, tükrözése igen Kép invertálása igen Kép címkézése (nyilak, szövegek, stb.) igen Képek intenzitás korrekciója (tekercs karakterisztika normalizálás) igen Hisztogramok igen Alapműveletek (összeadás, kivonás, stb) igen Két teljes sorozat kivonása egyetlen paranccsal igen Középérték és standard deviáció számítás igen Képintegrálás, differenciálás igen Átlagmeredekség (mean slope) számítás igen Multi Planar Rekonstrukció (MPR): igen MPR az MR főkonzolon igen MPR hozzáférési lehetőség az adatgyűjtés alatt igen MPvR vagy MIP az MR főkonzolon igen MPvR/MIP funkciók hívási lehetősége az adatgyűjtés alatt igen 3D felületi rekonstrukció az MR főkonzolon igen Kvantitatív áramlás mérés az MR főkonzolon igen Perfúziós kiértékelés az MR főkonzolon igen ADC map képek automatikus számolása igen Független munkaállomás Operációs rendszer Multiuser, multitasking Órajel frekvenciája min. 2,4 GHz RAM kapacitása min. 6 GByte Képtárolásra szolgáló merevlemez kapacitása min. 500 GB Monitor(ok) típusa színes TFT/LCD Monitor(ok) diagonális mérete min. 19" Monitor(ok) felbontása min x 1024 Kép mátrix min x1024 DVD-RW archiválás lehetősége igen Szoftver elvárások a munkaállomáson Távoli (kliens) munkaállomásról való elérés valamennyi funkció használatával Igen Másodlagos szelet rekonstrukció (MPR) valós időben igen MIP, MPvR vagy MinIP igen 3D SSD (felületi megjelenítés) igen 3D VRT (térfogati megjelenítés) igen Dinamikus kiértékelés (kontrasztanyag-idő függvény) igen Automatikus DICOM küldés igen Automatikus fotózás lehetősége igen Teljes képsorozat kivonása, összeadása igen MR perfúziós kiértékelő program igen Diffúzió súlyozott vizsgálat kiértékelő igen Diffúziós tenzor leképezés kiértékelő igen Spektroszkópia kiértékelő igen Artériás spin labeling (ASL) igen Képfúziós szoftver (3D MR, CT, PET, SPECT és angiográfiás képek fúziója) igen 21

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére

Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II.

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése

Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7 Földgáz energia beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények és szervezetek részére a 2015-2016. gázévre - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Előterjesztés. Hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési eljárás megindításáról

Előterjesztés. Hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési eljárás megindításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása

Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása Balatonszemes közigazgatási területén Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése

Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/140 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Miskolctapolcai Strandfürdő II. üteméhez kapcsolódó tervezési és szaktanácsadói szolgáltatások ellátása vállalkozási szerződés keretében részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés

Részletesebben

TIOP 226 eszközbeszerzés

TIOP 226 eszközbeszerzés TIOP 226 eszközbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.04.08.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

Magyar Államkincstár épületeinek napi és eseti takarítása és rágcsálóírtása

Magyar Államkincstár épületeinek napi és eseti takarítása és rágcsálóírtása Magyar Államkincstár épületeinek napi és eseti takarítása és rágcsálóírtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Húskészítmények beszerzése

Húskészítmények beszerzése Húskészítmények beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/107 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.09.11.

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével

Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

BCG oltóanyag beszerzése 2016.

BCG oltóanyag beszerzése 2016. BCG oltóanyag beszerzése 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2016.02.08.

Részletesebben

Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére

Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/75 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Koporsók beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Koporsók beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Koporsók beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.07.01. Iktatószám:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Eszközbeszerzés a Szécsény Kistérségi Hulladékgazdálkodási Konzorcium KEOP-1.1.1/C/13-2013-0029 projektje egyes részei tárgyában SZÉCSÉNY KISTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONZORCIUM

Részletesebben

Mindkét rész esetében: Balatonföldvár 1555/3, ill. 1553/2 hrsz-ok Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.12.17.

Mindkét rész esetében: Balatonföldvár 1555/3, ill. 1553/2 hrsz-ok Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.12.17. Eszközbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/129 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.11.05. Iktatószám:

Részletesebben

Hordozható TETRA rádiók és tartozékaik, valamint programozó szettek beszerzése

Hordozható TETRA rádiók és tartozékaik, valamint programozó szettek beszerzése Hordozható TETRA rádiók és tartozékaik, valamint programozó szettek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/1 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Hemodinamikai anyagok beszerzése

Hemodinamikai anyagok beszerzése Hemodinamikai anyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 015/19 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 015.0.16.

Részletesebben

Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése

Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/48 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Közzététel

Részletesebben

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Bérlet

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9 TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítása, szerelése, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, valamint a jótállási időn belüli javítása, karbantartása

Részletesebben

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125352-2012:text:hu:html HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében

Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 15 Szerződés megkötéséről

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közbeszerzési Értesítő száma: 204/82 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében a Kvassay Jenő Terv elkészítése, valamint a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata

Vállalkozási szerződés keretében a Kvassay Jenő Terv elkészítése, valamint a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata Vállalkozási szerződés keretében a Kvassay Jenő Terv elkészítése, valamint a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Tordas Község Önkormányzat - Az Etyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztésére irányuló projekthez kapcsolódó kerékpáros híd megépítése vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

LABORATÓRIUMI REAGENSEK 2015

LABORATÓRIUMI REAGENSEK 2015 LABORATÓRIUMI REAGENSEK 2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.11.04.

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.27. Iktatószám: 8516/2015 CPV Kód: 72212517-6;72260000-5 Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.27. Iktatószám: 8516/2015 CPV Kód: 72212517-6;72260000-5 Állami Egészségügyi Ellátó Központ Egységes tulajdoni nyilvántartást és üzemeltetést támogató szoftver fejlesztése, illetve tizenkét hónapos szoftverkarbantartás és support biztosítása a TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 azonosító számú projekt

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378138-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Sebészeti eszközök beszerzése

Sebészeti eszközök beszerzése Sebészeti eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

"Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés

Neonatológiai ügyelet ellátása szolgáltatás megrendelés "Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/30 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012 Eljárást megindító felhívás - Kórházi eszközök beszerzése a Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet részére a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012 projekt keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 201/103 Beszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:326441-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata - Villamos energia

Isaszeg Város Önkormányzata - Villamos energia Isaszeg Város Önkormányzata - Villamos energia Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés

Részletesebben

Intraaortikus ballonpumpa katéter beszerzése, kihelyezett áruraktár üzemeltetésével

Intraaortikus ballonpumpa katéter beszerzése, kihelyezett áruraktár üzemeltetésével Intraaortikus ballonpumpa katéter beszerzése, kihelyezett áruraktár üzemeltetésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41298-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11. MKB3/2016 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 160103) gyűjtése, szállítása és őrlés útján

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 "A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, valamint a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása" Közbeszerzési

Részletesebben

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222249-2015:text:hu:html Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF

Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Paksi Vízi színpad létesítése

Ajánlati felhívás - Paksi Vízi színpad létesítése Ajánlati felhívás - Paksi Vízi színpad létesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/45 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája: Nyílt eljárás

Részletesebben

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása.

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09.

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09. ELO Professional iktató- és dokumentumkezelő és OpenText Livelink rendszer karbantartása, üzemeltetése, kapcsolódó SAP fejlesztések valamint támogatási szolgáltatások nyújtása a Fővárosi Vízművek Zrt-nél

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166474-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/151

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/151 A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére, a Jó Állam imázskommunikációjához médiatervezési és vásárlási, reklámügynökségi, BTL ügynökségi és online kommunikációs szolgáltatási feladatok elvégzése,

Részletesebben

Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra

Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/69 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. március 19-i együttes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. március 19-i együttes ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke 114-46/2009 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzata - Villamos energia

Gyula Város Önkormányzata - Villamos energia Gyula Város Önkormányzata - Villamos energia Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben