Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés"

Átírás

1 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés 2004/18/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ AK16291 Lövőház utca 39. Címzett: Boda Zsolt 1024 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: További információ a következő címen szerezhető be: Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda Rákóczi út 11. III/1. Címzett: Közbeszerzési Csoport 1088 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) I.2) I.3) I.4) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Fő tevékenység Egyéb: közlekedésfejlesztés Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem II. szakasz: A szerződés tárgya II.1) Meghatározás 1/15

2 2/15 II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a KÖZOP-hoz illeszkedő projektek határmetszési szakaszainak megvalósíthatósági tanulmány szintű feltárása, azok hálózati hatásainak vizsgálata a magyar-osztrák határszakaszon című, a KÖZOP azonosítószámú projekt kapcsán. A szerződés típusa és a teljesítés helye Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma 12: Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások A teljesítés helye: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, 1024 Budapest, Lövőház utca 39. NUTS-kód HU101 Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk Keretmegállapodásra vonatkozó információk A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása Vállalkozási szerződés keretében a KÖZOP-hoz illeszkedő projektek határmetszési szakaszainak megvalósíthatósági tanulmány szintű feltárása, azok hálózati hatásainak vizsgálata a magyar-osztrák határszakaszon című, a KÖZOP azonosítószámú projekt kapcsán. Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) , , , , , , A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen Részek A beszerzés részekből áll: nem Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem Szerződés szerinti mennyiség Teljes mennyiség: Vállalkozási szerződés keretében a KÖZOP-hoz illeszkedő projektek határmetszési szakaszainak megvalósíthatósági tanulmány szintű feltárása, azok hálózati hatásainak vizsgálata a magyar-osztrák határszakaszon című, a KÖZOP azonosítószámú projekt kapcsán. Teljesítendő feladatok: az NFÜ honlapján közzétett útmutató szerinti megvalósíthatósági tanulmányok készítése, mely előzetes vizsgálati dokumentációt, előzetes természetvédelmi (Natura 2000) hatásbecslést, vagy környezeti hatástanulmányt, költséghaszon elemzést, geotechnikai szakvéleményt, közlekedés-forgalmi modellezést is tartalmaz. A magterületre vonatkozó átfogó megvalósíthatósági tanulmány készítése I. mérföldkő A kiválasztott 20 (max. 25) db projektre rész-megvalósíthatósági tanulmány készítése II. mérföldkő A további max. 30 db projektre rész-megvalósíthatósági tanulmány készítése III. mérföldkő A projekt szintű, rész-megvalósíthatósági tanulmányok készítése az NFÜ honlapján közzétett útmutató szerint a kiválasztott átkelési szakaszokra vonatkozóan, annak megvizsgálásával, hogy hogyan illeszkednek az országos főutak hálózati rendszerébe. Az 50 db rész-megvalósíthatósági tanulmányra vonatkozó Cselekvési Terv javaslat IV. mérföldkő Cselekvési Terv egyeztetése, véglegesítése V. mérföldkő 2/15

3 3/15 II.2.2) II.2.3) Megvalósíthatósági tanulmány készítése a Funkcionális Régióra a rész-megvalósíthatósági tanulmányok készítésével párhuzamosan VI. mérföldkő Helyzetfeltárás (VI.1.) Közlekedési ágazati döntés előkészítő tanulmányok készítése (VI.2.) Intézkedési Terv elkészítése (VI.3.) Intézkedési Terv egyeztetése, véglegesítése (VI.4.) A tervezési feladatokkal szorosan összefüggő, lakossági tájékoztatási kommunikációs feladatok folyamatos. I. mérföldkő: A teljes határszakaszra vonatkozó átfogó megvalósíthatósági tanulmány elkészül a szükséges társadalmi-gazdaságossági vizsgálattal együtt, valamint kimutatásra kerül az összes, szükségesnek vélt beavatkozási helyszín priorizált listája (max. 50 db). Teljesítési határidő: A szerződés aláírásától számított 3 hónap. II. mérföldkő: A priorizált lista alapján, szakmai egyeztetést követően kiválasztásra kerülnek a további (megvalósíthatósági tanulmány szintű) vizsgálatra javasolt fejlesztések. Elkészül a kiválasztott fejlesztések 20 (max. 25) db projekt szintű, rész-megvalósíthatósági tanulmánya, az országos főutak hálózati rendszerébe való illeszthetőségének vizsgálatával. Szükséges továbbá a vonatkozó kommunikációs feladatok elvégzése (lakossági fórumok, workshopok szervezése a Megrendelővel előzetesen egyeztetve, vonatkozó tájékoztató anyagok elkészítése, fotódokumentáció készítése) Teljesítési határidő: A szerződés aláírásától számított 6 hónap. III. mérföldkő: Elkészül a további max. 30 db kiválasztott fejlesztések projekt szintű, rész-megvalósíthatósági tanulmánya, az országos főutak hálózati rendszerébe való illeszthetőségének vizsgálatával. Teljesítési határidő: A szerződés aláírásától számított 10 hónap. IV. mérföldkő: A megvalósíthatósági tanulmányok eredményeinek figyelembevételével elkészül a magterületre vonatkozó átfogó megvalósíthatósági tanulmány II. fázisa, amelynek része egy Cselekvési Terv javaslat. Teljesítési határidő: A szerződés aláírásától számított 12 hónap. V. mérföldkő: Társadalmi, nemzetközi egyeztetés a Cselekvési Terv javaslatról. A Cselekvési Terv véglegesítése, a magterületre vonatkozó átfogó megvalósíthatósági tanulmányterv közlése. Az elkészült dokumentáció minőségbiztosítását végző szervezet által feltett kérdések megválaszolása és az elkészített dokumentáció szükség szerinti módosítása. Szükséges továbbá a vonatkozó kommunikációs feladatok elvégzése (vonatkozó tájékoztató anyagok elkészítése). Teljesítési határidő: A szerződés aláírásától számított 14 hónap. VI. mérföldkő: Az I. mérföldkővel párhuzamosan elkezdődik a Funkcionális Régióra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányterv készítése. VI.1.: Helyzetfeltárás, jelenlegi állapot rögzítése. VI.2.: Az egyéb közlekedési ágazatokra vonatkozó, döntés-előkészítő tanulmányok elkészítése. VI.3.: Elkészül az Intézkedési terv javaslat. Javaslattétel a további fejlesztésekre és megvalósításra. VI.4.: Megtörténik az Intézkedési terv egyeztetése, véglegesítése. Teljesítési határidő: A szerződés aláírásától számított 14 hónap. Fordítási tevékenység: a Megrendelővel egyeztetetten a tervező feladata a tanulmány vezetői összefoglalójának, valamint az egyes fő fejezetek rövid összefoglalóinak német és angol nyelvű fordítása. Részletes közbeszerzési műszaki leírás az Ajánlati Dokumentációban található. Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ Vételi jog (opció): nem Meghosszabbításra vonatkozó információk A szerződés meghosszabbítható: nem 3/15

4 4/15 II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 14 (a szerződés megkötésétől számítva) III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) III.1.2) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér: az Ajánlati felhívás II.2.1) Teljes mennyiség pontban rögzített mérföldkövek szerinti kötbérterhes határidők késedelmes teljesítése esetén, a késedelemmel érintett munkarész ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás értékének az ajánlattevő megajánlásának megfelelő %-a HUF/nap. Megrendelő max.: 30 napi késedelmes teljesítés esetére szóló kötbért érvényesít. Meghiúsulási kötbér: A beszerzés tárgyát képező tevékenységgel összefüggésben felmerülő feladatok körében,a jelen felhívás II.2.1) Teljes mennyiség pontjában meghatározott részfeladatokat nem teljesítése esetén, a meghiúsulással érintett munkarész ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás értékének 30%-a a meghiúsulási kötbér mértéke. Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarész ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás értékének 10%-a. A teljesítési biztosíték összege a vállalkozási díj nettó értékének 5%-a a szerződés hatályba lépésétől a szerződés igazolt teljesítéséig, a Kbt bekezdés (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint a szerződés teljesítésének biztosítékaként. A teljesítési biztosítéknak a teljesítést követő 30. napig érvényesnek kell lennie. A szerződés igazolt teljesítésétől 1 évre vonatkozó rendelkezésre állási időszak tekintetében nyújtandó biztosíték: az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás értékének 1%-a. A rendelkezésre állási biztosítékot a végteljesítésre vonatkozó teljesítés igazolás kiadása előtt köteles a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani a Kbt (6) bekezdés a) pontban foglaltak szerint, és az ezt igazoló dokumentumokat átadni, amely dokumentumok átadása a végteljesítés igazolásának feltétele. Előleg visszafizetési biztosíték: Az ajánlatkérő legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. (1), (3) (5) bekezdései alapján. A nyertes Ajánlattevő által igénybe vett előleg vonatkozásában, a Kbt (6) bekezdés a) pontja szerint, vagy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kbt (6) bekezdés a) pontja szerint előleg-visszafizetési biztosítékot köteles rendelkezésre bocsátani. A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról a Kbt (5) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A szerződés finanszírozása a KÖZOP , azonosító számú projekt keretében történik. A projekt 100%-ban támogatott. A szerződésszerű teljesítésről kiállított igazolás alapján benyújtott a szerződésnek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő számlák 30 napos fizetési határidővel a Közreműködő Szervezet által kerülnek kiegyenlítésre, figyelembe véve a Kbt (3) bekezdésében, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet foglaltakat. Finanszírozás módja: Szállítói finanszírozás. Előleg biztosítása az alábbiak szerint lehetséges: 4/15

5 5/15 III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Megrendelő biztosítja Vállalkozó részére a szerződéses elszámolható összeg 30%-ának megfelelő összegű előleg igénylésének lehetőségét, figyelemmel a 4/2011. Korm. rendelet 57/A. (1) és (3) bekezdéseiben foglaltakra. Amennyiben Vállalkozó előleget kíván igénybe venni, úgy azt előlegbekérő dokumentum benyújtásával igényelheti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség javára szóló előleg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátását követően. Az igényelt előleg az egyes részszámlák vonatkozásában a számlák értékének előleg szerinti %-ában kerül levonásra az előleg visszafizetéseként. Vállalkozó a szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásának kötelezettsége alól, figyelemmel a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. (1a) bekezdésében foglaltakra. Nyertes ajánlattevő részszámlázásra jogosult az alábbiak szerint: A nyertes ajánlattevő 1 darab előleg számla, 5 darab részszámla és 1 darab végszámla kibocsátására jogosult az alábbi ütemezésben: előleg számla: a szerződés szerinti előleg-visszafizetési biztosíték benyújtását követően az előleg bekérő alapján; 1. részszámla: A felhívás III.1.2. pont szerinti I. mérföldkő teljesítése esetén, a nettó vállalkozási díj 30%-nak megfelelő összeg; 2. részszámla: A felhívás III.1.2. pont szerinti II. mérföldkő teljesítése esetén, a nettó vállalkozási díj 5%-nak megfelelő összeg; 3. részszámla: A felhívás III.1.2. pont szerinti III. mérföldkő teljesítése esetén, a nettó vállalkozási díj 30%-nak megfelelő összeg; 4. részszámla: A felhívás III.1.2. pont szerinti IV. mérföldkő teljesítése esetén, a nettó vállalkozási díj 10%-nak megfelelő összeg; 5. részszámla: A felhívás III.1.2. pont szerinti V. mérföldkő teljesítése esetén, a nettó vállalkozási díj 15%-nak megfelelő összeg; végszámla: A felhívás III.1.2. pont szerinti VI. mérföldkő teljesítése esetén, a nettó vállalkozási díj 10%-nak megfelelő összeg. Az 1 5. részszámlák és a végszámla vonatkozásában az előleg visszafizetéseként a számlák értékének előlegszerinti %-a kerül majd levonásra. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. A kifizetésre a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. (1) bekezdésében, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kerülhet sor. A részletesebb fizetési feltételeket az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Egyéb különleges feltételek A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem Részvételi feltételek Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá nem lehet ajánlattevő vagy Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében foglaltak fennállnak. Igazolási mód: 5/15

6 6/15 III.2.2) 1. Az Ajánlattevő (közös ajánlat esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) ai szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 2. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 58. (3) bekezdésére, továbbá a Kbt val kapcsolatosan a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. -a szerint járjanak el a nyilatkozat kiállításánál. 3. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatnak jelen felhívás feladásának dátumánál nemrégebbinek kell lennie. 4. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban ajánlattevők a Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzési eljárássorán benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ évi 58. szám; ) tárgyú útmutató, valamint A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ évi 61. szám, ) tárgyú útmutatói figyelembevételével járjanak el. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő (közös ajánlat esetén bármelyik ajánlattevő), csatolja be: P.1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pontja alapján a saját vagy jogelődje elmúlt 2 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója másolatát (mérleg és eredménykimutatás). ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben a gazdasági szereplő beszámolója a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható, úgy annak csatolása nem szükséges, illetve a likviditási mutató tekintetében ajánlattevő csatolja a Dokumentációban található minta szerinti nyilatkozatot. P.2. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja alapján a Ajánlattevő előző három üzleti évben elért teljes, valamint a közbeszerzés tárgyából (megvalósíthatósági tanulmány készítése) származó általános forgalmi adó nélkül számított nettó árbevételéről szóló nyilatkozata, attól függően, hogy a Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. (4) (6) bekezdésében foglaltakra. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a ajánlattevő (közös ajánlat esetén bármelyik ajánlattevő), ha: P.1. az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján egynél több évben a mérleg szerinti eredménye negatív. Ha az Ajánlattevő a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (megvalósíthatósági tanulmány készítése) végzett szolgáltatásokból származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az Ajánlatkérő köteles az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja az HUF-ot. P.2.1. A teljes nettó árbevétele az előző 3 lezárt üzleti év egyszerű számtani átlaga alapján nem éri el a HUF-ot; P.2.2. Az előző 3 lezárt üzleti év egyszerű számtani átlaga alapján a közbeszerzés tárgya szerinti feladatok (megvalósíthatósági tanulmány készítése) nettó éves árbevétele nem éri el a HUF-ot; 6/15

7 7/15 III.2.3) A P.2.1. és P.2.2. pont szerinti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a P.1. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg (Kbt. 55. (4) bekezdés). Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 55. (5) (6) bekezdéseiben foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontjában foglalt feltételekre. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő (közös ajánlat esetén bármelyik ajánlattevő) csatolja be: M.1. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés a) pontja alapján a Felhívás feladását megelőző 3 évben végzett teljesítéseit, kiemelten a közbeszerzés tárgyával (megvalósíthatósági tanulmány készítése) összhangban lévő, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (1) és (2) bekezdés szerinti igazolását, illetve csatoljon egy referencianyilatkozatot az igazolások egyértelmű beazonosíthatóságához. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciákra. M.2. a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés d) pontjában foglaltakkal összhangban azokat a szakembereket, (szervezeteket) különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandó a szakmai tapasztalatot ismertető, a Dokumentáció szerinti táblázat alapján kitöltött, vagy ezzel adattartalmilag (időtartam, átfedés, részösszegzés és göngyölítő összegzés) egyenértékű szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával. Csatolandó továbbá a szakemberek képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az adott szakember által a hivatkozott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését olyan mélységben, hogy abból a kért alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen, továbbá a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlat benyújtásának időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Ajánlatkérő a gyakorlati időt hónap időegységben ellenőrzi, amely során az átfedéssel érintett időtartamokat egyszer veszi figyelembe. Az ajánlatban szereplő szakemberek esetén saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat megtétele is szükséges. M.3. a Kr. 15. (3) bekezdés e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásával, figyelemmel a 310/2011. Korm. rendelet 17. (2) bekezdésére is. M.4. a Kr. 15. (3) bekezdés f) pontja alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírását, ennek értelmében csatolja érvényes minőségbiztosítási tanúsítványának, vagy az azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedései egyéb bizonyítékainak egyszerű másolatát. Ajánlattevők figyelemmel a Kbt. 55. (5) (6) bekezdéseiben foglaltakra. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlat esetén bármelyik ajánlattevő), ha nem rendelkezik: M.1. a felhívás feladásának napját megelőző 3 évben teljesített, az alábbi feladatok elvégzésére vonatkozó referenciával: M.1.1. legalább 1 db, közlekedésfejlesztési projekthez elkészített megvalósíthatósági tanulmánnyal, amely legalább EUR értékű projekthez készült, M.1.2. legalább 1 db, közlekedésfejlesztési projekthez kapcsolódóan elkészített Előzetes Vizsgálati Dokumentációval (EVD), vagy előzetes természetvédelmi (NATURA 2000) hatásbecslés dokumentációval, 7/15

8 8/15 vagy környezeti hatástanulmánnyal, melyek magába foglalnak vízépítési, geológiai, mezőgazdasági, kulturális örökségvédelmi és régészeti munkarészeket; M.1.3. legalább 1 db, közlekedésfejlesztési projekthez kapcsolódóan elkészített költség-haszon elemzéssel (CBA); M.1.4. legalább 1 db térségi szintű projekt során saját körben elvégzett közlekedés-forgalmi modellezési munka elkészítésével ; M.1.5. legalább 1 db geotechnikai szakvélemény elkészítéséről szóló referenciával; Ajánlattevő egy referenciával több alkalmassági feltételnek is megfelelhet. Egy szerződésre vonatkozó referencia a fenti követelményeket egyszerre is teljesítheti, amennyiben az adott referenciamunka valamennyi előírt feltételnek megfelel. M.2. a szolgáltatás teljesítéséhez, munkák elvégzéséhez valamennyi, az alábbiakban meghatározott végzettséggel, képzettséggel, rendelkező szakemberekkel. Egy szakember 2 alponttal jelölt pozíciót is betölthet. (alpontnak minősül: M.2.1, M.2.2.1, M.2.2.2, M.2.2.3, M.2.2.4, M.2.3, M.2.4, M.2.5, M.2.6, M.2.7) M.2.1. legalább 1 fő projektvezetővel, aki műszaki közlekedésmérnöki vagy közlekedés-építőmérnöki végzettségű tervező, minimum 60 hónapos projektmenedzseri, vagy projektvezetői tapasztalattal rendelkezik és részt vett legalább 1 db közlekedési megvalósíthatósági tanulmány készítésében és támogatási kérelem összeállításában, amelyből legalább 1 db EU-s nagyprojekthez (az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós Alapból származó, több mint EUR-s költségvetéssel megvalósuló projekt) vagy legalább EUR értékű projekthez készült. M.2.2. Tervezők M legalább 2 fő műszaki felsőfokú végzettségű, közlekedési építmény-tervezési területen, legalább 60 hónapos tervezői gyakorlattal rendelkező szakember, M legalább 1 fő műszaki felsőfokú végzettségű, közlekedési gazdasági szakterületen a közlekedési rendszerek modellezésében szerzett legalább 60 hónapos tervezői gyakorlattal rendelkező szakember. Az M és M pont szerinti szakemberek közül egy főnek, vagy azokon kívül önállóan egy főnek rendelkeznie kell településrendezési szakterületen közlekedési tervezési tapasztalattal, vagy településtervezési tapasztalattal és legalább 60 hónapos tervezői tapasztalattal. Az M.2.1., M és M pontban megjelölt szakemberek közül 1-1 főnek, vagy önállóan 1-1 főnek rendelkeznie kell vasúti, légi, vízi, ill. közösségi közlekedés területen min. 60 hónapos szakmai gyakorlattal. M Az M.2.1., M és M pontban megjelölt szakemberek közül 1-1 főnek, vagy önállóan 1-1 főnek rendelkeznie kell műszaki felsőfokú végzettségű, nemzetközi, országos és regionális közlekedési hálózatok tervezésében szerzett legalább 60 hónapos szakmai gyakorlattal, részt vett Ausztria, vagy Ausztria és Magyarország területét is érintő, január 1. után befejeződött projektben. M fő műszaki felsőfokú végzettségű, forgalmi modellezésben szerzett tapasztalatokkal rendelkező szakemberrel, M.2.3. legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű, élővilág védelmi, vagy településrendezési zöldfelületi és tájrendezési tervezési szakterületen szerzett legalább 60 hónapos tervezői gyakorlattal rendelkező szakemberrel, M.2.4. olyan egy vagy több főből álló, az állami és európai uniós támogatási szabályok teljes körű betartásának vizsgálatára felállított szakértői csoporttal, M.2.5. legalább 1 fő okleveles közgazdász végzettséggel, minimum 60 hónapos közgazdász szakmai gyakorlattal és ezen belül 2 éves európai uniós támogatással kapcsolatos szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, 8/15

9 9/15 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) M.2.6. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, közlekedés biztonsági szakterületen szerzett, legalább 60 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, M.2.7. legalább egy olyan szakemberrel, aki a vizsgált határszakasz túloldali országában közlekedési építmények tervezési vagy közlekedésmérnöki 60 hónap tervezési gyakorlattal rendelkezik. M.3. legalább térségi szintű vizsgálatra alkalmas, számítógépes összközlekedési forgalmi modellező programmal. M.4. érvényes, akkreditált tanúsító által kiállított MSZ EN ISO 9001:2000-es vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszerrel vagy az azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival. M1-M4. pont szerinti alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. (4) bekezdés). Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 55. (5) (6) bekezdéseiben foglaltakra. Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: igen A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet, 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet, 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, 197/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet. A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen IV. szakasz: Eljárás IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) Az eljárás fajtája Nyílt Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során Bírálati szempontok Bírálati szempontok Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok 1. Ajánlati ár (HUF). Súlyszám Szakmai ajánlat. Súlyszám Késedelmi kötbér mértéke (%/nap). Súlyszám 5 Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem Adminisztratív információk Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei 9/15

10 10/15 IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) A dokumentáció beszerzésének határideje: :00 A dokumentációért fizetni kell: nem Ajánlattételi vagy részvételi határidő :00 Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: :00 Hely: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024 Budapest, Lövőház utca sz. tárgyaló). Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. (2) bekezdésében meghatározott személyek jogosultak a bontáson részt venni. A bontás szabályai a Kbt. 62. (1), (3), (4), (6) és (7) bekezdésében foglaltak szerint zajlanak. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem VI.2) VI.3) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: KÖZOP azonosítószámú projekt. További információk VI.3.1) Az írásbeli összegezést Ajánlatkérő a Kbt. 77. (2) bekezdése szerint küldi meg ajánlattevők részére. VI.3.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) Az ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelemben és térítésmentesen elérhetővé teszi a honlapon, a Projektek, pályázatok menü alatt a megfelelő KÖZOP azonosítószám megnevezés alatt. Az ajánlattétel feltétele a dokumentáció letöltése, melyet telefaxon kell igazolni és a telefax számra az eljárás számának, a letöltő szervezet/személy elérhetőségének (név, cím, telefon, fax, ) adataival megküldeni. A dokumentációt közös Ajánlattevő esetén elegendő csak az egyik cégnek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozójának) letöltenie, amely lehetőség szerint a megnevezett kapcsolattartó cég, illetve a közös Ajánlattevő vezetője legyen (nem kötelezően). Az ajánlattételi határidő lejártáig kell az Ajánlattevőknek a dokumentáció letöltését faxon visszaigazolni. A dokumentáció másra nem ruházható át. VI.3.3) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1 40 VI.3.4) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az VI.3.3) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az értékelés módszere: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ évi 61. szám, ) elnevezésű dokumentum szerint az 1. részszempont esetén fordított arányosítással, a 2. 10/15

11 11/15 részszempont tekintetében pontozással, a 3. részszempont esetén egyenes arányosítással, az Ajánlattételi Dokumentációban részletezetteknek megfelelően. Részszempontok: 1. Ajánlati ár (nettó HUF) 2. Szakmai ajánlat: a Megvalósíthatósági tanulmány módszertanának kidolgozottsága Az értékelés a 2. részszempont esetében a pontozás módszerével történik az alábbiak szerint: Amennyiben valamely vizsgált pont követelménye a szakmai ajánlatban teljesül, ebben az esetben a vizsgált pontra Ajánlattevő a maximális 10 pontot kapja. Amennyiben a vizsgált szempont követelményeit ajánlattevő nem minden követelmény elemre, vagy részben teljesíti, ebben az esetben ajánlattevő a vizsgált szempontra a középső 5 vagy a minimum 0,25 pontszámot kapja vizsgálati pontonként külön-külön és azt követően kerülnek a pontok összesítésre és kiosztásra 1 és 40 pont között A szakmai ajánlat megfelelőségét az elvárt feladat megvalósíthatósága tekintetében szakmai zsűri bírálja el. A zsűri a Dokumentációban található értékelő táblázat Vizsgálati szempont című oszlopában lévő követelmények teljesülését értékeli. Ajánlatkérő a szakmai ajánlatokat az alábbi 4 vizsgálati szempont szerint értékeli: 1. A jelenlegi állapot rögzítésének, felmérésének módszertana: a korábban készült háttéranyagok felkutatási és elemzései, az új igények felmérésének módszertanára tett javaslat. 2. A vizsgálatok és priorizált projektlista összeállításának módszertanára tett javaslat: a Műszaki leírásban megfogalmazott feladatokból kapott eredményeket/adatokat a vizsgálatokhoz történő felhasználásának- határmenti gyorsforgalmi-, főúti- illetve a ráhordó mellékút-hálózati fejlesztések egymásra gyakorolt forgalmi hatásának elemzése, fejlesztések lokális és nemzetgazdasági szintű térségi, társadalmi-gazdasági hatásainak átfogó elemzése, fejlesztések hatásainak átfogó környezeti vizsgálata, kritériumrendszer, minősítési szempontrendszer módszertanára tett javaslat. 3. A rész-megvalósíthatósági tanulmány kidolgozásának módszertanára, valamint, kockázatok kezelésére tett javaslat: az eredményként kapott adatok felhasználásának, eredmények értékelésének, cselekvési terv készítésének, kockázatok kezelésének módszertanára tett javaslat. 4. A munka szervezésének módszerére tett javaslat: Gantt diagram, felelősség-mátrix és erőforrás terv alátámasztással. 3. Késedelmi kötbér mértéke (a késedelemmel érintett munkarész nettó ellenértének %-a/nap, de min. 0,2%-a/ nap), súlyszám: 5 Ezen ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a megadott ponthatár felső határával azonos számú pontot ad az Ajánlatkérő: a késedelemmel érintett munkarész nettóellenértékének 2%-a / nap, valamint ezen ajánlati elemmel kapcsolatos azon elvárás, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet: a késedelemmel érintett munkarész nettó ellenértékének 0,2%-a / nap. VI.3.5) Egyéb információk: 11/15

12 12/15 Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, amelynek mértéke: HUF (azaz kettőmillióötszázezer forint) 1. Ha több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. 2. Ajánlattevő az ajánlathoz köteles becsatolni valamennyi, a felhívásban és dokumentációban meghatározott dokumentumot. 3. Ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén ajánlattevők külön-külön), illetőleg a Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: a. ajánlatba becsatolt nyilatkozatok aláírójának az aláírási címpéldányát, vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját az ajánlat részeként nyilatkozatot benyújtó személyek aláírásának azonosítása céljából. b. az ajánlatban meg kell adni az Ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén ajánlattevők külön-külön), illetőleg a Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet adószámát, valamint cégjegyzékszámát annak érdekében, hogy Ajánlatkérő a közhiteles cégnyilvántartásban szereplő adatokat ellenőrizni tudja. 4. Amennyiben Ajánlattevő, vagy közös Ajánlattevő nem tartozik a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény hatálya alá, vagy személyes helyzete alapján nem szerepel a közhiteles cégnyilvántartásban, elegendő, ha a Ajánlattevő, vagy közös Ajánlattevő a ajánlatba olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben észvételre ajánlattevő, vagy közös Ajánlattevő ügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, úgy Ajánlattevő, vagy közös Ajánlattevő köteles a ajánlathoz csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 36. (3) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók 5. Ajánlattevő a megadott nyelven kívül más nyelven is becsatolhat dokumentumokat. Amennyiben a becsatolt dokumentum idegen nyelvű, abban az esetben az eltérő nyelvű dokumentumhoz magyar nyelvű fordítást kell mellékelni. A fordítást közvetlenül kell csatolni a nyilatkozat vagy okirat után. A Kbt. 36. (3) bekezdése alapján azon ajánlattevőknek, akik idegen nyelvű dokumentumot csatolnak be ajánlatuk részeként, az adott dokumentum nem hiteles fordítása is elfogadható, melynek helyességéért Ajánlattevő felel. 6. Az Ajánlatkérő konzultációt nem tart, egyéb kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 45. (1) (3) bekezdésének megfelelően az Ajánlatkérő nevében eljárón keresztül kérhet. 7. Ajánlattevők ajánlatukban nyilatkozzanak a Kbt. 60. (3) és (5) bekezdésére, a Kbt. 40. (1) bekezdés a) b) pontjára (nemleges nyilatkozat esetén is), valamint a Kbt. 54. (1) bekezdésében foglaltakra is. 8. Az ajánlatuk elkészítése során a különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál Ajánlattevőnek a Felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez,az adott devizára az Ajánlattevő saját központi bankja által a Felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Átszámítás esetén a Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az árbevételre vonatkozó nyilatkozat (Felhívás III.2.2. szerinti alkalmassági minimumkövetelmény) tekintetében az árfolyamszámítás az adott év utolsó napján érvényes árfolyam. 12/15

13 13/15 9. Az Ajánlatkérő tájékoztatja a Ajánlattevőket a Kbt (4) bekezdésével kapcsolatban az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 77. (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. 10. Ajánlattevők a Felhívás III.2.2) és III.2.3) pont alkalmassági előírás kapcsán az alábbiakat is vegyék figyelembe az ajánlatuk elkészítése során: Amennyiben az Ajánlattevő a Kbt. 55. (5) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (vagy személy) kapacitásaira támaszkodik, csatolandó a Kbt. 55. (6) bekezdése szerinti igazolás(ok) és nyilatkozat is. A Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti rendelkezésre állási nyilatkozat is csatolandó. Amennyiben Ajánlattevő, Közös Ajánlattevő alvállalkozóval kíván megfelelni, a Kbt. 58. (3) bekezdésére tekintettel ezen szervezet csatolja be a Felhívásban előírt igazolásokat, nyilatkozatokat is, melyből az alkalmasság megléte egyértelműen megállapítható. 11. Ajánlattevők a felhívás III.2.3) pont M.2. alkalmassági előírása kapcsán a 310/2011 (XII.23) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr) 16. (2) bekezdés szerinti igazolást és az igazolások egyértelmű beazonosíthatóságához egy referenciaösszesítő nyilatkozatot csatoljanak az alábbiaknak megfelelően: a. A Kr. 16. (1) bekezdés a) pont szerinti esetben referenciaigazolásnak tartalmaznia kell: legalább a teljesítés ideje (befejezési idő naptári napban), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az egyes (pl. összetett, több alkalmassági követelményt is lefedő vagy érintő) referenciák több alkalmassági követelménynek való megfelelést is igazolhatnak, azonban az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. b. A Kr. 16. (1) bekezdés b) pont szerinti esetben (függetlenül az igazolás/nyilatkozat kiállítójától) az igazolásnak tartalmaznia kell, a fentiekben részletezett, a Kr. 16. (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolásra előírtakat. c. A referenciaösszesítő nyilatkozatnak tartalmaznia kell a felhívásban előírt alkalmassági feltételt, melynek az adott teljesítéssel meg kíván felelni, a szerződés tárgyát, a szerződést kötő másik fél megnevezését, valamint az ajánlat oldalszámát, ahol az igazolás megtalálható. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciákra. 12. Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt ban meghatározottak szerint biztosítja. Az Ajánlatkérő a Kbt. 67. (5) bekezdése alapján tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás elrendelésére. 13. Ajánlattevőknek 1 (egy) eredeti nyomtatott példányban kell az ajánlatot benyújtani. A nyomtatott formátumon kívül az ajánlatot elektronikus adathordozón (CD/DVD) is be kell nyújtani 1 (egy) példányban. Ajánlattevők az ajánlatok elkészítésénél a Kbt. 60. (1) bekezdésének megfelelően járjanak el. Amennyiben az elektronikus változat és a nyomtatott változat között tartalmi eltérés van, minden esetben a nyomtatott változat az irányadó. 14. Irányadó idő: A teljes Felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő középeurópai helyi idő szerint értendő (CET). 15. Az ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket a Kbt. 40. (3) (4) bekezdésével kapcsolatban arról, hogy támogatásra irányuló igényt nyújtott be. 16. Ajánlatkérő a Kbt. 94. (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat. 13/15

14 14/15 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) 17. A felhívás III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. A szigorúbb alkalmassági pontok: P.1 P.2. és M.1 M.4. pontokban előírt alkalmassági feltételek. 18. Amennyiben Ajánlattevő több részre kíván ajánlatot benyújtani, úgy minden egyes részre külön-külön kell elkészítenie az ajánlatát, melynek tartalmaznia kell az adott rész vonatkozásában előírt minden nyilatkozatot, igazolást és dokumentumot, a felhívás és a dokumentáció előírásaival összhangban. 19. A szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény 9. (6) bekezdése és V. fejezete alapján Megrendelő a szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez valamennyi átruházható szerzői jogvonatkozásában, továbbá szerző kifejezett engedélyt ad arra, hogy felhasználó a mű felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon. A részletes feltételeket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 20. Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes Ajánlattevő rendelkezzen a közbeszerzés tárgyát lefedő szakmai felelősségbiztosítással, amelynek értéke HUF/ káresemény mértékű, (a közbeszerzési eljárás alapján létrejött szerződések esetében részenként külön-külön értelmezendő). A felelősségbiztosítás meglétét szerződéskötéskor kell igazolni, az ajánlatban erre vonatkozóan szándéknyilatkozatot kell majd csatolni. 21. Az ajánlatokat határidő lejártát megelőző napig, munkanapokon 9: óra között az alábbi helyszínre kell benyújtani: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 1024 Budapest, Lövőház utca 39. I. emelet szoba, Jog és Közbeszerzési Önálló Osztály címzett: Boda Zsolt ( ) 22. Az ajánlatokat a határidő lejártának napján, munkanapokon 9: óra között az alábbi helyszínre kell benyújtani: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 1024 Budapest, Lövőház utca 39. I. emelet szoba, Jog és Közbeszerzési Önálló Osztály címzett: Boda Zsolt ( ) Jogorvoslati eljárás A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Internetcím: Fax: Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt (3) bekezdése. A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u Budapest 14/15

15 15/15 VI.5) Telefon: Internetcím: Fax: E hirdetmény feladásának időpontja: /15

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41298-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Bérlet

Részletesebben

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125352-2012:text:hu:html HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28757-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128646-2015:text:hu:html Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395960-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Építési beruházás 1 / 11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98884-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884 Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166474-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171315-2010:text:hu:html HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:394037-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81637-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222249-2015:text:hu:html Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különféle alkatrészek 2016/S 060-100524. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különféle alkatrészek 2016/S 060-100524. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1 / 7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:100524-2016:text:hu:html Magyarország-: Különféle alkatrészek 2016/S 060-100524 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7 Földgáz energia beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények és szervezetek részére a 2015-2016. gázévre - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában

Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378138-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365609-2010:text:hu:html HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ:

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos elosztó- és vezérlőberendezések 2014/S 157-283426 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos elosztó- és vezérlőberendezések 2014/S 157-283426 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Árubeszerzés 19/08/2014 S157 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 2004/17/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő Magyarország-Budapest: Villamos elosztó- és vezérlőberendezések

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II.

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Magyar Államkincstár épületeinek napi és eseti takarítása és rágcsálóírtása

Magyar Államkincstár épületeinek napi és eseti takarítása és rágcsálóírtása Magyar Államkincstár épületeinek napi és eseti takarítása és rágcsálóírtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére

Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/75 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF

Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347285-2010:text:hu:html HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Paksi Vízi színpad létesítése

Ajánlati felhívás - Paksi Vízi színpad létesítése Ajánlati felhívás - Paksi Vízi színpad létesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/45 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája: Nyílt eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Tordas Község Önkormányzat - Az Etyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztésére irányuló projekthez kapcsolódó kerékpáros híd megépítése vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385578-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/60 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Részletesebben

Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására

Árubeszerzés a 2015. évi Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:109342-2011:text:hu:html HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Ásványvíz 2016/S 057-095210. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Ásványvíz 2016/S 057-095210. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1 / 8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95210-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Ásványvíz 2016/S 057-095210 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2014/24/EU

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:320729-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Sebészeti eszközök beszerzése

Sebészeti eszközök beszerzése Sebészeti eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Magyarország-Debrecen: Számítógépek és tartozékaik 2013/S 228-396162. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Debrecen: Számítógépek és tartozékaik 2013/S 228-396162. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:396162-2013:text:hu:html Magyarország-Debrecen: Számítógépek és tartozékaik 2013/S 228-396162 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/151

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/151 A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére, a Jó Állam imázskommunikációjához médiatervezési és vásárlási, reklámügynökségi, BTL ügynökségi és online kommunikációs szolgáltatási feladatok elvégzése,

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben

HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198916-2010:text:hu:html HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96 Páty Község Önkormányzat által fenntartott óvodákban, és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben közétkeztetés biztosítása vállalkozási

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Hemodinamikai anyagok beszerzése

Hemodinamikai anyagok beszerzése Hemodinamikai anyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 015/19 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 015.0.16.

Részletesebben

HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136443-2011:text:hu:html HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása.

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek alkatrészei 2015/S 166-302768. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek alkatrészei 2015/S 166-302768. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:302768-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek alkatrészei 2015/S 166-302768 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével

Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138298-2011:text:hu:html HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 78 Ajánlatkérő: Földmérési és Távérzékelési Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest XIV. ker. Bosnyák

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83363-2010:text:hu:html HU-Zalaegerszeg: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 56-083363 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerzıdés üzemanyag vásárlására a Városgondozási Zrt. részére töltıállomási kiszolgálással tárgyú, nemzeti értékhatárt elérı értékő egyszerő közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közbeszerzési Értesítő száma: 204/82 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény

Részletesebben

HU-Miskolc: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 132-202429 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Miskolc: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 132-202429 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:202429-2010:text:hu:html HU-Miskolc: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 132-202429 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése

Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HU-Siófok: Építészeti tervezési szolgáltatások 2012/S 60-098143. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Siófok: Építészeti tervezési szolgáltatások 2012/S 60-098143. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98143-2012:text:hu:html HU-Siófok: Építészeti tervezési szolgáltatások 2012/S 60-098143 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben