HU-Eger: Építési munkák 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás"

Átírás

1 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: HU-Eger: Építési munkák 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Dobó tér 2. Kapcsolattartó: 3300 Eger, Dobó tér Eger MAGYARORSZÁG Tel Fax További információk a következő címen szerezhetők be: dr. Turcsányi Dániel hivatalos közbeszerzési tanácsadó Bajcsy-Zs. út 3. II/5. Kapcsolattartó: ua Eger MAGYARORSZÁG Tel / Fax A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: dr. Turcsányi Dániel Bajcsy-Zs. út 3. II/5. Kapcsolattartó: ua Eger MAGYARORSZÁG Tel / Fax Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Dobó tér 2. I. sz. tárgyaló Kapcsolattartó: 3300 Eger, Dobó tér Eger MAGYARORSZÁG Tel /13

2 2/13 I.2) Fax AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI Regionális vagy helyi hatóság Általános közszolgáltatások Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés "A TIOP /08/ pályázati kódszámú, "AGORA AGRIA Multifunkcionális kreatív pólus Eger Város szívében" címet viselő projekt keretén belül megvalósuló beruházások fővállalkozásban történő kivitelezése, átalányáras vállalkozási szerződés keretében.". A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye Építési beruházás Kivitelezés A teljesítés helye Eger, Érsekkert. NUTS-kód HU312 A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása Keretmegállapodásra vonatkozó információk A szerződés meghatározása/tárgya Vállalkozási (építési) szerződés a TIOP /08/ pályázati kódszámú, "AGORA AGRIA Multifunkcionális kreatív pólus Eger Város szívében" címet viselő projekt keretén belül megvalósuló beruházások fővállalkozásban történő kivitelezésére, átalányáras vállalkozási szerződés alapján". Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) , , , , A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? Igen Részekre történő ajánlattétel Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR Teljes mennyiség Az "AGORA AGRIA Multifunkcionális kreatív pólus" tárgyú cca m² alapterületű alagsor földszint, galéria szint, emelet szintszámú, 600 fő befogadására alkalmas többfunkciós nagytermet, zenei és mozgásművészeti oktató termeket, kiállító termet, tantermeket térszín alatti parkolót, valamint a létesítmény kiszolgálását biztosító öltözőket, raktárakat, vizes blokkokat és gépészeti kiszolgáló helyiségeket, felszín felett gépjármű parkolókat, csatlakozó közműveket és a külső közműveket megközelítő utat tartalmazó beruházás. Az épület főbb műszaki adatai: Pinceszint nettó alapterülete: 2 472,65 m². Földszinti nettó alapterület 2 639,94 m². Galéria szint nettó alapterülete: 742,34 m². 2/13

3 3/13 II.2.2) II.3) Emeleti nettó alapterület 2 018,01 m². Gépészeti szint nettó alapterülete: 84,33 m². Nettó alapterület összesen: 7 957,27 m². Pinceszinti belmagasságok: 2,90 és 3,35 m. Földszinti belmagasságok: 2,50; 5,35 és 5,77 m. Emeleti belmagasság: 2,60; 3,12; 3,48 és 4,15 m. A nagyterem belmagassága: 12,0 + 3,0 m. Az épület legnagyobb egysége, a földszintről és a galéria szintről is megközelíthető, magas igényszintű, 600 fő befogadására alkalmas, 780 m² alapterületű multifunkcionális rendezvényterem. A színpad mérete nagyszabású produkciókra alkalmas 14x16 m, zenekari árokkal (4,5x16m). Az épület elektromos igénye: 837 kw. Az épület vízigénye: 11,5 m3/nap. Áfa nélkül HUF Vételi jog (opció) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE befejezés III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) III.1.2) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációban meghatározottak szerint az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalását kéri: 1. Késedelmi kötbér: A napi késedelmi kötbér mértéke ajánlattevő ajánlata szerint, de maximum a nettó szerződés érték 5 %-a. 2. Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerződés érték 2 %-a. 3. Hibás teljesítési kötbér: A vállalkozó érdekkörében felmerült hibás teljesítés esetén (amely vonatkozik az egyes ütemek hibás részteljesítésére is) megrendelő igényt tart a hibás teljesítmény összegére, de minimum a hibás teljesítéssel érintett teljesítményre eső szerződéses érték 15-szörös összegű hibás teljesítési kötbér megfizetésére, figyelemmel a 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet 8. (5)-(6) bekezdésében foglalt előírásokra is. 4. Teljesítési biztosíték: A teljesítési biztosíték mértéke ajánlattevő ajánlata szerint, de maximum a nettó szerződéses érték 5 %-a. Kezdete a szerződéskötés időpontja, vége: az építési munkák átadás-átvételét követő 15. nap. 5. Jóteljesítési biztosíték: Ajánlattevőnek a teljesítési biztosítékot fenn kell tartania a szerződésszerű teljesítést követően az általa vállalt jótállási időtartam végéig, így az jóteljesítési biztosítékká válik a garanciális meghibásodások feltárásával és elvégeztetésével kapcsolatosan. A jóteljesítési biztosíték mértéke a nettó vállalási díj 5 %-a azzal, hogy az építési munkák átadás-átvételét követő 16. naptól kezdődően az 1 éves utófelülvizsgálat lezárásáig a nettó vállalási díj 5 %-a, azt követően pedig a jótállási időszak vége + 30 napig a nettó vállalási díj 2,5 %-ra módosul. Kezdete: az építési munkák átadás-átvételét követő 16. nap, vége: az ajánlattevő által vállalt jótállási időtartam vége + 30 nap. 6. Vállalt jótállás időtartama: Az ajánlatkérő az építési munkálatokra vonatkozóan maximum 5 év jótállási kötelezettséget ír elő, az ajánlattevő megajánlása szerint. A teljesítési és jóteljesítési biztosítékok nyújtására a Kbt. 53. (6) bekezdés a) pontja vonatkozik. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre 3/13

4 4/13 III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Ajánlatkérő előleget nem fizet. A vállalkozási díj kifizetésére - szállítói finanszírozással - magyar forintban (HUF), átutalással kerül sor. Ajánlattevő az alábbi ütemezés szerint részszámlázásra jogosult: 1. részszámla: Alapozást követően; 2. részszámla: Szerkezetépítést követően; 3. részszámla: Épületgépészet és Épületvillamosság befejezését követően 4. részszámla: Színpad és hangtechnika 5. részszámla: a teljes nem engedélyköteles munkák a sikeres műszaki átadás-átvétel befejezésekor 6. végszámla, amelyet a teljes engedélyköteles munkáknál a használatba vételi engedély megszerzésekor nyújthatja be. A tárgyi projekt pénzügyi elszámolási végső határideje az utolsó tevékenység befejezését követő 90. nap, de legkésőbb Ajánlattevő a végszámláját a projekt részét képező beruházás kivitelezésének befejezését követően nyújthatja be, mely azonban nem lehet későbbi az utolsó tevékenység befejezését követő 90. napnál, de legkésőbb nél. A kifizetés teljesítést követően 60 napos határidővel történik a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai, különös tekintettel a 19. (4) bekezdés b) pontjára, figyelemmel az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A. -ra, a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet, a 255/2006. (XII.08.) MeHVM- PM együttes rendelet valamint a Kbt a szerint. Az ajánlathoz fizetési ütemtervet kell csatolni. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy követelmény. Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? Igen A körcsarnok folyamatos üzemeltetésének biztosítása a gázvezeték kiváltása idején is. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll, Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a d) pont tekintetében alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok, ill. a Kbt. 61. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok bármelyike fennáll, Az ajánlatkérő az eljárásból kizárja az olyan ajánlattevőt, akivel, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával vagy a számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyik fennáll. Megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdésének, valamint a 61. (1) bekezdésének, ill. a 61. (2) bekezdésének a hatálya alá, illetőleg jogosult ezt igazolni, Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a 63. 4/13

5 5/13 III.2.2) (2)-(5) bekezdés és a 63/A. (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdésének, valamint a 61. (1) bekezdésének hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta, Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az általa a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójára nézve nem állnak fenn a Kbt. 60. (1) bekezdésében, a 61. (1) bekezdése d) pontjában meghatározott kizáró okok. Az ajánlatkérő a Kbt. 63. (2)-(5) bekezdése szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el a 63. (1) bekezdése szerint. A Kbt. 71. (3) bek. szerint az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vehet igénybe olyan alvállalkozót, aki, illetőleg amely a Kbt. 60., illetőleg a Kbt. 61. szerint a kizáró okok hatálya alá esik. A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében a kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 63. és a Kbt. 63/A. (4) bekezdése szerint kell eljárni a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1) A Kbt. 66. (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő, közös ajánlattevő esetén minden ajánlattevő, továbbá az ajánlattevőnek, illetve a közös ajánlattevőnek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója által benyújtott, az összes számlavezető pénzügyi intézményétől származó, másolati formában benyújtott banki igazolásokkal, melyben legalább a következő információk szerepelnek: a pénzügyi intézmény mióta vezeti a bankszámlát/bankszámlákat, volt-e 15 napot meghaladó sorbanállás a jelen ajánlati felhívás közzétételének napját megelőző 12 hónapon belül. P2, P4, P5, P6) A Kbt. 66. (1) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlattevő, közös ajánlattevő esetén minden ajánlattevő, továbbá az ajánlattevőnek, illetve a közös ajánlattevőnek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója által az elmúlt 3 lezárt üzleti évről (2007., 2008., 2009.) szóló, a számviteli jogszabályoknak megfelelő cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott, vagy elektronikus benyújtás esetén igazoltan benyújtott teljes körű éves beszámoló, könyvvizsgálói hitelesítő záradékkal együtt egyszerű másolatban, amennyiben a részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét; amennyiben a részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország joga nem írja elő közzétételét, akkor nyilatkozat az utolsó három lezárt üzleti év alábbi adatairól: mérleg szerinti eredmény, illetve utolsó lezárt üzleti év alábbi adatairól: saját tőke, pénzeszközök, készletek, forgóeszközök, készletek, rövid lejáratú kötelezettségek, likviditás I., és III. mutatók, összes kötelezettségek, mérleg főösszeg, tőkeerősségi mutató. (a dokumentációban szereplő nyilatkozatot a kért mutatókról tájékoztatásképpen mindenképpen az ajánlathoz csatolni kell). P.3 A Kbt. 66. (1) bekezdés c) pontja alapján cégszerűen aláírt nyilatkozat az elmúlt 3 lezárt üzleti év (2007., 2008., 2009.) teljes forgalmáról, és ugyanezen időszakban a magasépítéssel kapcsolatos beruházások kivitelezéséből származó értékesítési nettó árbevételéről, valamint épületgépészeti munkákból (víz-csatorna, fűtés, légtechnika épületelektromos, épületfelügyeleti rendszer), és szerkezetépítési munkákból származó értékesítés nettó árbevételéről. P7. A Kbt. 66. (1) bekezdésének d) pontja és a 162/2004. (V.21.) Korm. 8/A. (1) bek. a) pontja alapján az ajánlattevő által becsatolandó a pénzügyi intézményétől származó az ajánlattevő bankszámlán rendelkezésre álló összegről kiadott igazolás, kölcsönszerződés, ill. kötelezettségvállalást tartalmazó visszavonhatatlan hitelígérvény. 5/13

6 6/13 III.2.3) Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben a Kbt. 65. (4) bekezdésének megfelelően köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 66. (1) a)-c) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan az ajánlattevő, vagy a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója, P1. amennyiben bármely számlavezető pénzügyi intézménynél vezetett bankszámláján - a pénzügyi intézmény által kiadott nyilatkozat alapján - az ajánlati felhívás közzétételének napját megelőző 12 hónapon belül: 15 napot meghaladó sorban állás volt. P2.: amennyiben az ajánlattevő, közös ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó mérleg szerinti eredménye (eredménye) az elmúlt 3 lezárt üzleti évből (2007., 2008., 2009.) kettőnél több évben negatív volt, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét. (közös ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak külön-külön kell megfelelniük.). P3.: amennyiben az ajánlattevő, közös ajánlattevők vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó. utolsó 3 lezárt üzleti évben (2007, 2008, 2009) a 3 év átlagában nem rendelkezik nettó HUF teljes éves forgalommal, valamint az utolsó 3 lezárt üzleti évben (2007, 2008, 2009) a 3 év átlagában nem rendelkezik magasépítési beruházás kivitelezéséből származó nettó HUF forgalommal (értékesítés nettó árbevétele) ezen belül, utolsó 3 lezárt üzleti évben a 3 év átlagában nem rendelkezik az épületgépészeti munkákból (víz-csatorna, fűtés, légtechnika, épületelektromosság, épületfelügyeleti rendszer) nettó HUF forgalommal (értékesítés nettó árbevétele) és, utolsó 3 lezárt üzleti évben a 3 év átlagában nem rendelkezik szerkezetépítési munkákból nettó HUF forgalommal (értékesítés nettó árbevétele). (közös ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak együttesen kell megfelelniük.). P4.: amennyiben az ajánlattevő utolsó lezárt üzleti évre (2009.) vonatkozó mérlegében a pénzeszközök és készletek együttes összege nem haladja meg a HUF-ot. (közös ajánlattevőknek külön-külön kell megfelelniük.). P5.: amennyiben az ajánlattevő, közös ajánlattevők saját tőkéje az utolsó lezárt üzleti évben (2009.) nem éri el a HUF-ot. (közös ajánlattevőknek külön-külön kell megfelelniük.). P6.: amennyiben az ajánlattevő évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolója alapján a. P6.1 Likviditás I = (forgóeszköz-készletek)/rövid lejáratú kötelezettségek mutatója kisebb, mint 1. P6.2 Likviditás III = forgóeszközök/összes kötelezettségek mutatója kisebb, mint 1. P6.3 Tőkeerősségi mutatója (saját tőke/mérleg főösszeg) kisebb, mint 0,4. (közös ajánlattevőknek külön-külön kell megfelelniük.). P7. amennyiben a legnagyobb értékű részteljesítés mértékét is figyelembe véve nettó 300 MFt - beleértve az anyagköltséget, a munkadíjat és a gépköltséget - forrása nem áll, vagy fog állni az ajánlattevő rendelkezésére. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 6/13

7 7/13 Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) és a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak (M4 kivételével) a műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia és az ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek megfelelnie: M1. A hirdetmény feladását megelőző elmúlt 5 évben teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult építési szerződéseinek ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással (Kbt. 68. (2) bek.). Az igazolásban meg kell adni: a megépített létesítmény megnevezését, az elvégzett munkák felsorolását, az ellenszolgáltatás nettó összegét, teljesítés milyen minőségben történt (fővállalkozó, generálkivitelező), a teljesítés idejét és helyét, a szerződést kötő másik fél nevét, címét, nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (Kbt. 67. (2) bek. a) pont). Az ismertetésből továbbá ki kell derülnie az előírt műszaki és egyéb feltételek teljesülésének. M2. Azon szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek megnevezése, képzettségük ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, szakmai önéletrajzuk, jogosultságukat igazoló okiratok egyszerű másolatának csatolásával, és rendelkezésre állási nyilatkozat benyújtásával. (Kbt. 67. (2) bek. e) pont). M3. A teljesítésbe az ajánlattevő által bevonandó vezető tisztségviselők megnevezése, végzettségük és. Képzettségük ismertetése, különösen azon személyek végzettségének és képzettségének ismertetése, akik az építési beruházás teljesítéséért felelősek szakmai önéletrajzuk, képzettségük, Jogosultságukat igazoló okiratok. Másolatának csatolásával, és. Rendelkezésre állási nyilatkozat. Benyújtásával. (Kbt. 67. (2) bek. c) pont). M4: Csatolandó bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségirányítási rendszer tanúsító intézménytől származó tanúsítvány, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó ezzel egyenértékű tanúsítvány, vagy a Kbt. 68. (5) bekezdése szerinti egyéb bizonyítékok. A tanúsítványt elegendő egyszerű fénymásolatban benyújtani. (Kbt. 67. (2) bek. f) pont). M5. Nyilatkozat a évre vonatkozó építőipari szakmunkás fizikai dolgozók létszámáról. [Kbt. 67. (2) bekezdés d) pont]. M6. Annak igazolása, hogy a szerződésszerű teljesítéshez szükséges végzettségű, illetve képzettségű teljesítésben részt vevő szakemberek rendelkezésre fognak állni a teljesítéshez. [Kbt. 67. (2) bekezdés e) pont; 162/2004. (V.21.) Korm. r. 8/A. (2) bek c) pont]. M7. A Kbt. 67. (2) bekezdés b) pontja szerint az ajánlattevő rendelkezésére álló műszaki felszereltség leírása. Az eszközök rendelkezésre állásáról az ajánlattevő csatolja az eszközpark bemutatását, gépek műszaki leírását, fényképét, forgalmi engedélyek, vagy eszköznyilvántartások másolatát. Ha az eszközök nem az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó tulajdonában vannak, kérjük, csatolják a bérleti, előbérleti, vagy kölcsönszerződés egyszerű másolatát is.a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírása. Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben a Kbt. 65. (4) bekezdésének megfelelően 7/13

8 8/13 köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a a 67. (2) bekezdésének a), d) és f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben: M1.: az ajánlattevő, közös ajánlattevők, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénye venni kívánt alvállalkozó a hirdetmény feladását megelőző elmúlt 5 évben nem rendelkezik összesen legalább az alábbi teljesített referenciákkal: M db legalább nettó HUF összegű magasépítési tárgyú, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult referenciával; M db legalább nettó m²-t meghaladó új épület építésére vonatkozó sikeres műszaki átadásátvétellel zárult referenciával, (közös ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak együttesen kell megfelelniük.). Egy referenciával több feltétel is teljesíthető. M2: az ajánlattevő, közös ajánlattevők, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénye venni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik az alábbi, magyar nyelven tárgyalóképes szakemberekkel: M2.1 Projektvezető-mérnök (1 fő). Aki. a 244/2006 (XII. 5.) Korm. rendelet szerint magasépítési munkákra jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető (magasépítés), azaz FMV-Épületek "A" = MV-Ép/A1, legalább 10 éves magasépítési beruházások megvalósítása során szerzett szakmai gyakorlattal. M2.2. Projektvezető helyettes mérnök (1 fő)aki, a 244/2006 (XII. 5.) Korm. rendelet szerint magasépítési munkákra jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető (magasépítés), azaz FMV-Épületek "A" = MV-Ép/A, legalább 7 éves magasépítési beruházások megvalósítása során szerzett szakmai gyakorlattal. Szakági építésvezetők. M fő Épületgépész. Képzettség: a 244/2006 (XII. 5.) Korm. rendelet szerint felelős műszaki vezető (épületgépészet) jogosultság, azaz FMV- Épületek "ÉG" = MV-Ép/ÉG, legalább 10 éves épületgépészeti kivitelezési beruházások során szerzett szakmai gyakorlattal és. És. M fő Villamosmérnök. Képzettség: a 244/2006 (XII. 5.) Korm. rendelet szerint felelős műszaki vezető (épületvillamosság) jogosultság, azaz FMV-Épületek "ÉV" = MV-Ép/ÉV, legalább 10 éves épületvillamossági beruházások során szerzett szakmai gyakorlattal és. M fő Mélyépítő mérnök. Képzettség: a 244/2006 (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezető FMV-Közl.ép. "A", = MV-KÉ/A jogosultság, legalább 5 éves mélyépítési beruházások során szerzett szakmai gyakorlattal (közös ajánlattevőknek és a 8/13

9 9/13 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak együttesen kell megfelelniük.). M3: Az ajánlattevő, közös ajánlattevők, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénye venni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik 1 fő legalább 2 éves magasépítési gyakorlattal rendelkező vezető tisztségviselővel, aki magyar nyelven tárgyalóképes. M4: az ajánlattevő, közös ajánlattevők nem rendelkeznek bármely nemzeti rendszerben akkreditált ISO 9001 minőségirányítási és ISO környezetirányítási rendszerrel ezek működését igazoló tanúsítványokkal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a Kbt. 68. (5) bekezdése szerinti egyéb bizonyíték(ok)kal, vagy ezek hiányában nem nyújtja be a környezetvédelmi intézkedéseinek leírását, melyeket a teljesítés során alkalmazni tud. Kbt. 67. (2) bek. f) pont. (közös ajánlattevőknek közösen kell megfelelniük.). M5. az ajánlattevő, közös ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénye venni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik 2009 évben saját állományukban legalább 60 fő építőipari szakmunkás fizikai dolgozóval, az alábbi összetételben, minimum 15 fő kőműves, 15 fő burkoló, 15 fő villanyszerelő 15 fő épületgépész. (közös ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak együttesen kell megfelelniük.). M6. az ajánlattevő, közös ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénye venni kívánt alvállalkozó nem igazolja, hogy a teljesítéshez rendelkezésére fog állni legalább 60 fő építőipari szakmunkás fizikai dolgozó, az alábbi összetételben, minimum 15 fő kőműves, 15 fő burkoló, 15 fő villanyszerelő 15 fő épületgépész. (közös ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak együttesen kell megfelelniük.). M7. ha nem rendelkeznek az alábbi eszközökkel és járművekkel: 1 db 10 tonna (hasznos teher) szállító járművel, min. 500 m2 állvány rendszerrel, 1 db min. 12 m magasságig állítható emelőkosaras jármű, 1 db toronydaru 35 m-es gémkinyúlással, 7000 kg teherbírással, 1 db autódaru 25 tonnás teherbírással, 1 db árokásó gép 5,0 m mélységig, 1 db targonca 5000 kg teherbírással, 2 db vakológép, 1 db betonacél hajlítógép, 1db betonacél vágó, 3 db merülő vibrátor, 3 db lapvibrátor. (közös ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak együttesen kell megfelelniük.). Fenntartott szerződések SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? 9/13

10 10/13 IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Az eljárás fajtája Nyílt Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során BÍRÁLATI SZEMPONTOK Bírálati szempontok Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok 1. Nettó ajánlati ár (HUF). Súlyszám Napi késedelmi kötbér (max. a nettó szerződéses érték 5 %-a) (Ft/nap). Súlyszám Jótállás (max. 5 év). Súlyszám Teljesítési határidőhöz viszonyított előteljesítés (maximum 1 naptári nap mértékű). Súlyszám 5 5. Teljesítési biztosíték mértéke (HUF) (maximum a nettó szerződéses érték 5 %-a). Súlyszám 5 Elektronikus árverést alkalmaznak-e? ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? A dokumentáció és egyéb iratok A dokumentáció beszerzésének határideje :00 Kell-e fizetni a dokumentációért? Ár HUF A fizetés feltételei és módja: A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértéke átutalással fizetendő Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett számú bankszámlájára. Az átutaláson fel kell tüntetni a közbeszerzés tárgyát, és azt, hogy az átutalás a dokumentáció megvásárlására irányul. A dokumentáció ellenértéke HUF + 25 % ÁFA = HUF. Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő :00 Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Időtartam napokban 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: :00 Hely Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, MAGYARORSZÁG 3300 Eger, Dobó I. tér 2. I. tárgyalója. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen A Kbt. 80. (2) bekezdésében meghatározott személyek. 10/13

11 11/13 VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? VI.2) VI.3) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? Igen kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: TIOP /08/ pályázati kódszámú, "AGORA AGRIA Multifunkcionális kreatív pólus Eger Város szívében" címet viselő projekt. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 1) Az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít, teljes körben. (Kbt. 83. ) 2) Az eredményhirdetés időpontja: (11:00). Helye: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, MAGYARORSZÁG 3300 Eger, Dobó I. tér 2. I. sz. tárgyalója. 3) A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegzés megküldését követő naptól számított 20. napon 10:00 óra, amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az ezt követő első munkanapon 10:00 óra. 4) A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentáció átvehető a dokumentáció ellenértékének kiegyenlítését követően a Dr. Turcsányi Dániel ügyvéd MAGYARORSZÁG 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 3. II/5. címen, hétfőtől péntekig munkanapokon 9:00 és 12:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 9:00 és 11:00 óra között, a dokumentáció ellenértékének megfizetéséről szóló igazolás bemutatását követően. Ha a dokumentáció megküldését kérik, annak teljesítése a Kbt. 54 (4) bekezdése szerint történik. A dokumentáció megküldésére vonatkozó kérelemhez csatolni kell a dokumentáció ellenértékének megfizetéséről szóló igazolást. Közös ajánlattevők esetén elegendő, ha a dokumentációt a közös ajánlattevők egyike megvásárolja. 5) A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 6) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe [Kbt. 71. (1) bekezdés a) pont], az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, [Kbt. 71. (1) bekezdés b) pont] továbbá, az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet [Kbt. 71. (1) bekezdés c) pont]. 7) A közbeszerzés tárgyában meghatározott munkák műszaki leírása, és az elektronikus árazatlan költségvetés a dokumentációban található. 8) Ajánlattevőnek az ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 70. (2) bekezdésében foglaltak szerint. 9) Az ajánlati árat a befejezési határidőre prognosztizált átalányáron, nettó Ft-ban + törvényes Áfa bontásban kell megadni. 10) Ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatot tartalomjegyzékkel ellátva, 1 eredeti és 3 másolati példányban kell benyújtani, egyértelműen megjelölve az "eredeti" és a "másolat" példányokat. Amennyiben az egyes példányok között eltérés van, az eredetiként megjelölt példány az irányadó. Az eredeti és másolati példányokat egy közös csomagolásba kell csomagolni, a csomagolásra rá kell írni: "TIOP /08/ pályázati kódszámú, "AGORA AGRIA Multifunkcionális kreatív pólus Eger Város szívében" címet viselő projekt - nyílt közbeszerzési eljárás - Ajánlat." 11/13

12 12/13 11) Az ajánlatban benyújtandó a Dokumentációban megadott minta szerinti felolvasó lap is, amelyet az ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva, a tartalomjegyzék után kell elhelyezni. A felolvasó lap aláírója vonatkozásában csatolandó az ajánlatban a cégaláírási címpéldány, vagy a évi V. tv. 9. (1) bekezdés szerinti aláírás minta másolatban. 12) Az ajánlattevőnek csatolnia kell szándéknyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy - amennyiben az eljárás nyertese lesz - teljes körű felelősségbiztosítást köt a közbeszerzés tárgyára vonatkozóan (Kbt (2) bekezdése alapján.) 13) Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő visszalép, az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. Az ajánlatkérő alkalmazza Kbt. 91. (2) bekezdését. 14) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli. 15) Az ajánlattevő köteles ajánlatában pénzügyi - műszaki ütemtervet, valamint a beárazott költségvetést csatolni, melyet az ajánlati felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételek szerint kell összeállítani. 16) Az ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell nyilatkozatát az ajánlati felhívás III.1.1) pontjában meghatározott és a dokumentációban részletezett feltételek szerinti szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalásáról. 17) Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk a teljesítésért. Az ajánlatban meg kell jelölniük, hogy képviselőként melyik ajánlattevő jár el, az erre vonatkozó meghatalmazást, valamint a közös ajánlattevők között létrejött együttműködési megállapodást/szerződést eredeti példányban az ajánlathoz csatolni kell. 18) Érvénytelen az ajánlat, ha az nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 19) Jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 48. (3) és (4) bekezdései is érvényesülnek. 20) Az ajánlati felhívás III.2.2) pontjában "Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód" 1.a) pontjában előírt igazolás tekintetében az ajánlattevőnek, közös ajánlattevők esetén minden tagnak, továbbá az ajánlattevő számára a Kbt. 4. 3/E. pont szerinti erőforrást nyújtó szervezetnek, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az összes számlavezető pénzintézetének igazolását csatolta. 21) Az ajánlattevő számára a Kbt. 4. 3/E. pont szerinti erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 65. (4) bekezdésének a) illetve b) pontjában előírt igazoláson kívül az ajánlati felhívás III.2.2), valamint III.2.3) pontjában az adott alkalmassági feltétel igazolására előírt igazoló dokumentumot is. 22) Az ajánlatkérő ajánlati biztosítékot kér. Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott értéke: (Húszmillió) forint, melyet az ajánlattevőnek az ajánlatkérő Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett számú bankszámlájára történő átutalással, vagy bankgarancia nyújtásával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel lehet teljesíteni. A nem átutalással teljesített ajánlati biztosíték esetén kedvezményezettként az ajánlatkérőt kell megjelölni, a bankgarancia és a kötelezvény feltétel nélküli és visszavonhatatlan, érvényességi ideje: az ajánlati kötöttség időtartama, rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlatok benyújtási határidejével. Az ajánlati biztosíték teljesítését az ajánlatban igazolni kell. Az ajánlattevőt az ajánlati biztosíték szolgáltatásáért semmilyen költségtérítés, illetve kamat nem illeti meg. 23) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontjai esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Az értékelés során adható pontszámok 1-10-ig terjednek. 12/13

13 13/13 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) 24) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a 23) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az egyes ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a felhívásban meghatározott pontszámok között értékeli az Ajánlatkérő úgy, hogy a legjobb tartalmi elem kapja a maximális 10 (tíz) pontot, a többi ajánlat pontértéke a legjobb ajánlattal történő összevetéssel, arányosítással kerül megállapításra. A részletes bírálati módszereket az ajánlati dokumentáció tartalmazza. 25) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. (3) bekezdésére, amely szerint az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, valamint, hogy tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 26) Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni a Kbt ban foglaltakra. 27) Az építtetői fedezetkezelés az építtető és a fővállalkozó kivitelező között létrejött építési szerződés mindkét fél általi teljesítését segíti elő, figyelembe véve a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit. 28) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. Második Rész 3. Cím szerinti jelen közbeszerzési eljárás választását a Kbt. 39. (2) bekezdése indokolta. 29) Az idegen nyelvű, nem magyar nyelven készült dokumentumokat ajánlatkérő kizárólag hiteles vagy hitelesített fordításban fogadja el. A hiteles és hitelesített fordításra a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet az irányadó. Az igazolásokban, továbbá az alkalmassági feltételek igazolására előírt dokumentumokban szereplő, külföldi devizában meghatározott összegek átváltása a mérlegfordulónapon, annak hiányában az adott év december 31. napján érvényes, a Magyar zeti Bank által közzétett devizaárfolyamon számítandó. JOGORVOSLATI ELJÁRÁS A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzési Döntőbizottság Margit krt Budapest MAGYARORSZÁG Tel Internet: Fax Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Közbeszerzések Tanácsa Margit krt Budapest MAGYARORSZÁG Tel Internet: Fax E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: /13

HU-Miskolc: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 132-202429 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Miskolc: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 132-202429 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:202429-2010:text:hu:html HU-Miskolc: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 132-202429 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Kecel: Játszótéri felszerelés 2010/S 51-075647

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Kecel: Játszótéri felszerelés 2010/S 51-075647 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:75647-2010:text:hu:html HU-Kecel: Játszótéri felszerelés 2010/S 51-075647 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171315-2010:text:hu:html HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S 171-261774 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S 171-261774 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261774-2010:text:hu:html HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S 171-261774 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

HU-Debrecen: Tanítási berendezések 2011/S 174-285582 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Debrecen: Tanítási berendezések 2011/S 174-285582 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285582-2011:text:hu:html HU-Debrecen: Tanítási berendezések 2011/S 174-285582 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125352-2012:text:hu:html HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119595-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220189-2011:text:hu:html HU-Siófok: Számítógép-szerelési szolgáltatások 2011/S 132-220189 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

HU-Debrecen: Gázok 2011/S 99-162115 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Debrecen: Gázok 2011/S 99-162115 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:162115-2011:text:hu:html HU-Debrecen: Gázok 2011/S 99-162115 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:109342-2011:text:hu:html HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395960-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136443-2011:text:hu:html HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 15 Szerződés megkötéséről

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 74-110595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 74-110595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110595-2010:text:hu:html HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 74-110595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Paksi Vízi színpad létesítése

Ajánlati felhívás - Paksi Vízi színpad létesítése Ajánlati felhívás - Paksi Vízi színpad létesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/45 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája: Nyílt eljárás

Részletesebben

Telefon:66/483-100 Címzett: Pap Tibor polgármester E-mail: onkormanyzat@devavanya.hu Fax:66/484-100

Telefon:66/483-100 Címzett: Pap Tibor polgármester E-mail: onkormanyzat@devavanya.hu Fax:66/484-100 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.k

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Különféle kéziszerszámok 2013/S 101-173374. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

HU-Budapest: Különféle kéziszerszámok 2013/S 101-173374. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:173374-2013:text:hu:html HU-Budapest: Különféle kéziszerszámok 2013/S 101-173374 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben"

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:394037-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 78 Ajánlatkérő: Földmérési és Távérzékelési Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest XIV. ker. Bosnyák

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 1/9 HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Magyar Posta Zrt., Beszerzési

Részletesebben

Építési beruházás A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

Építési beruházás A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34356-2011:text:hu:html HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 21-034356 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83363-2010:text:hu:html HU-Zalaegerszeg: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 56-083363 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:326441-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81637-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385578-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41298-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28757-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298167-2011:text:hu:html HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 182-298167 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2008 / 131 Ajánlatkérı: Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Dorogi

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365609-2010:text:hu:html HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334914-2014:text:hu:html Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz

Nyertes ajánlattevő: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 47 Ajánlatkérő: Rakamaz Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7 Földgáz energia beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények és szervezetek részére a 2015-2016. gázévre - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Mosonszolnok Község Önkormányzata 9245 Mosonszolnok, Fő utca 44. Tel.: 06/96/566-017 Fax: 06/96/215-982 e-mail: mosonszolnok@mosonszolnok.hu www.mosonszolnok.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az egyszerű közbeszerzési

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138317-2011:text:hu:html HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 84-138317 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378138-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128646-2015:text:hu:html Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

HU-Sármellék: Környezeti kármentesítési szolgáltatások 2011/S 87-141696 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Sármellék: Környezeti kármentesítési szolgáltatások 2011/S 87-141696 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/21 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141696-2011:text:hu:html HU-Sármellék: Környezeti kármentesítési szolgáltatások 2011/S 87-141696 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101367-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 10 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/54.

Részletesebben

Fax: +36-1/478-2003 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL): www.madachszinhaz.hu A felhasználói oldal címe (URL):

Fax: +36-1/478-2003 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL): www.madachszinhaz.hu A felhasználói oldal címe (URL): KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Miskolc: Orvosi felszerelések 2013/S 222-386219. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Miskolc: Orvosi felszerelések 2013/S 222-386219. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/22 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:386219-2013:text:hu:html Magyarország-Miskolc: Orvosi felszerelések 2013/S 222-386219 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Siófok: Építészeti tervezési szolgáltatások 2012/S 60-098143. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Siófok: Építészeti tervezési szolgáltatások 2012/S 60-098143. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98143-2012:text:hu:html HU-Siófok: Építészeti tervezési szolgáltatások 2012/S 60-098143 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

Postai irányítószám: 1016

Postai irányítószám: 1016 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I.

Részletesebben

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása.

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki és építési munkák 2012/S 51-083590. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Építési beruházás

HU-Budapest: Mérnöki és építési munkák 2012/S 51-083590. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Építési beruházás 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83590-2012:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki és építési munkák 2012/S 51-083590 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222249-2015:text:hu:html Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. 2094 Nagykovácsi, Bánya utca, Zsíroshegyi út

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. 2094 Nagykovácsi, Bánya utca, Zsíroshegyi út Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 95 Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2094 Nagykovácsi,

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Miskolctapolcai Strandfürdő II. üteméhez kapcsolódó tervezési és szaktanácsadói szolgáltatások ellátása vállalkozási szerződés keretében részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Postai

II. MELLÉKLET. Postai II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegzítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Bérlet

Részletesebben