HU-Budapest: Mérnöki és építési munkák 2012/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Építési beruházás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HU-Budapest: Mérnöki és építési munkák 2012/S 51-083590. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Építési beruházás"

Átírás

1 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: HU-Budapest: Mérnöki és építési munkák 2012/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Építési beruházás 2004/17/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Akácfa u. 15. Címzett: Dr. Várszegi Gyula vezérigazgató 1980 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: A felhasználói oldal címe: További információ a következő címen szerezhető be: BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság Kéthly Anna tér 1. III. emelet 324. Címzett: Wagner Zoltán 1077 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: Internetcím: A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság Kéthly Anna tér 1. III. emelet 324. Címzett: Wagner Zoltán 1077 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: Internetcím: Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 1/19

2 2/19 I.2) I.3) BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság Kéthly Anna tér 1. III. emelet 324. Címzett: Wagner Zoltán 1077 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: Internetcím: Fő tevékenység Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem II. szakasz: A szerződés tárgya II.1) Meghatározás II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Vállalkozási szerződés a "Budapesti 4-es számú metróvonal I. szakasz - kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása - K2/D Baross tér felszíni rendezés" megvalósítására. A szerződés típusa és a teljesítés helye Építési beruházás Tervezés és kivitelezés A teljesítés helye: Budapest. NUTS-kód: HU101. NUTS-kód HU101 Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul Keretmegállapodásra vonatkozó információk A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Vállalkozási szerződés a "Budapesti 4-es számú metróvonal I. szakasz - kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása - K2/D Baross tér felszíni rendezés" megvalósítására. Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) , , , , , , , , , , A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen Részekre vonatkozó információk A beszerzés részekből áll: nem Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem Szerződés szerinti mennyiség Teljes mennyiség: Útépítés, forgalomtechnika. 2/19

3 3/19 A Baross téren a jelenlegi aluljáró területén, a Rákóczi úti torkolattól kezdődően, illetve a térhez forgalomtechnikailag szervesen kapcsolódó Hernád utcában, Garay utcában és Bethlen Gábor utcában, továbbá a Thököly úton (Baross tér-hernád utca közötti szakaszon) út és járdaszerkezet részleges vagy teljes elbontása. Ugyanezen a területen a végleges állapot kialakítása. Becsült mennyiség, út: m², járda és térburkolat: m², továbbá a Thököly út a Bethlen G. utca -Hernád utca közötti szakaszon a homlokzati sík és a déli útszegély közötti területen a kopóréteg beépítése. Forgalomtechnika. A meglévő forgalomtechnikai létesítmények (táblák, útburkolati jelek, forgalomirányító berendezések és tartozékaik) bontása, az építésközi (ideiglenes), valamint a végleges állapot kialakítása, a kapcsolódó utcákkal való összehangolása szabályozástechnikai terv szerint, az útépítés által érintett mintegy m²-nyi területen. Villamos pálya és felsővezeték bontása. A Baross tér és a Thököly út Hernád utcáig tartó szakaszán a meglévő villamospálya hálózat minden megmaradt létesítményének bontása tartóoszlopokkal, földkábel hálózattal, jelzők, kitérők és egyéb berendezésekkel együtt, mintegy 100 m vágányhosszban és két csoport kitérővel. Trolibusz felsővezeték. Az építési területen a meglévő trolibuszhálózat 73, 76, 78, 79-es járatokat érintő kb m-es szakaszának bontása, felsővezetéktartó oszlopokkal, rögzítésekkel és vezetékkel együtt. Továbbá az új hálózat kiépítése és csatlakoztatása a meglévő rendszerhez kb m-en, mintegy 91 db oszloppal. Közműépítési munkák. Csatorna. A szennyvíz és csapadékcsatornák mintegy 600 m hosszban való bontása és kb m hosszúságú kiépítése, azok összes kiegészítő műtárgyával együtt, szolgáltató részére való átadással, beleértve a Rocla csatorna és a főgyűjtő közötti 200/75-ös lapított szelvényű csatornaszakaszt is. Vízellátás. A területen belül az érintett vezetékek mintegy 450 m-nyi bontása és kb m végleges vízvezeték hálózat és mintegy 7 db tűzcsap kiépítése annak összes szerelvényével és járulékos munkáival együtt, szolgáltató részére való átadással. Gázellátás. A tervezési területen belül érintett gázvezetékek kb. 210 m kiváltása a járulékos munkákkal és szerelvényekkel együtt, majd a szolgáltatónak való átadása. Kábeles közművek. Közvilágítás. A meglévő közvilágítási hálózat és 40 db oszlop, lámpatestek elbontása, ideiglenes közvilágítások szükség szerinti kiépítésével a Baross téren, annak Rákóczi úti torkolatától, a Thököly úton, a Bethlen Gábor utca és Hernád utca közti szakaszán, a kapcsolódó utcákkal (Rottenbiller, Bethlen Gábor, Hernád) együtt. Új közvilágítási hálózat kiépítése oszlopokkal, lámpatestekkel, beleértve a MÁV Keleti pályaudvar épület és a Baross szobor díszkivilágítását is. Elektromos kábelhálózat. 10 kv-os betáp kábelek bontása, új nyomvonalon való fektetése, feszültség alá helyezése, a létesítmények betáplálására, az épített födémeken való védőcsőbe húzásokkal, átvezetésekkel a Baross téren, annak Rákóczi úti torkolatától és a Thököly út Hernád utcáig húzódó szakaszán, átadása a szolgáltató részére, kb. 460 m hosszban, valamint az aluljáró szinten transzformátor állomás beépítésével, beleértve a BKV 10 kv-os fogadót érintő kiváltásokat, 3/19

4 4/19 1 kv-os betáp kábelek bontása, aluljáró és BKV Zrt. létesítmények betáplálása, ahol szükséges, kábelek fektetése, védőcsőbe húzással, átvezetéssel a Baross téren (a Rákóczi úti torkolattól) és a Thököly úton a Hernád utcáig terjedő szakaszon, majd feszültség alá helyezése és átadása a szolgáltató részére mintegy 930 m mennyiségben. Közúti jelző. Az alépítmény szükség szerinti bontása és új alépítményi nyomvonal kiépítése közúti jelző csomópontok megtáplálásához a Baross tér (a Rákóczi úti torkolatot is beleértve) és Thököly út Bethlen Gábor utca, Hernád utca közötti szakaszán, értelemszerűen a Kerepesi út érintett szakaszát is beleértve. Hírközlő- és távközlési kábelek. Alépítmények kiépítése vezeték behúzással, nyilvános telefon állomások üzemeltetésre alkalmas állapotának kialakításával, a szükséges alépítményi bontások elvégzésével a Baross téren, annak Rákóczi úti torkolatától, valamint a Thököly úton a Bethlen Gábor utca és a Hernád utca között, beleértve a Bethlen G. utcai meglévő T- com alépítmény elbontását és az NSN kábel kiváltást. BKV Zrt. egyenáramú- és jelzőkábelek. Új nyomvonalon való építése, a fektetés minden munkájával, bekötéssel, feszültség alá helyezéssel, üzemeltetőnek való átadással, a régi kábelek elbontásával a Baross téren (a Rákóczi úti torkolatot is beleértve) és a Thököly út Bethlen Gábor utca Hernád utca közötti szakaszán, kb m egyenáramú és kb. 600 m telefonkábel hosszban. Aluljáró bontás és építés. A tervezéssel érintett műtárgyrészek elbontása a rendeltetésszerű használathoz minden szerkezeti rész megépítése, berendezések tesztelése, szakhatóságok által előírt feltételeknek átadás-átvételre való megfelelő kivitelezése. Bontási munkák. A meglévő aluljárók eddig még el nem bontott szakaszainak összességében mintegy négyzetméter kiterjedésben való bontása az alábbiak szerint: a Rákóczi út alatti önálló műtárgy és kapcsolódó lépcsői, a Rottenbiller utca és a Fiumei út közötti csarnokrésznél egy lépcső, a Baross téri nyitott aluljáró szerkezet és a hozzátartozó rámpa és lépcső, a Thököly út felé vezető lépcsők és aluljáró nyaktag, valamint a Kerepesi út felé vezető (jelenleg lezárt folyosó) lépcsők, valamint a 2-es metróállomás 2. kijáratához csatlakozó új aluljáró rész tervezési határig való bontása. Szerkezetépítés. A tenderterv szerinti új aluljáró műtárgy megépítése a Rottenbiller utca és Fiumei úti csarnok és folyosói építészeti felújítása az organizációs terv szerinti ütemek szerint, annak minden szerkezeti elemével segédszerkezeteivel és segédeljárásaival (víztelenítés, dúcolás, forgalomterelés, stb.) együtt, kb m² kiterjedésben. Szakipari munkák. Az új aluljáró és felújításra kerülő rész összes felmerülő építőmesteri és szakipari munkáinak elvégzése (kőműves, asztalos, lakatos, burkoló, festő, mázoló, üveges, ideiglenes és végleges utastájékoztatás stb.) Ezen felül az aluljáró utasforgalmi tereiben szükséges összes bútor és tárgy elhelyezése. A közlekedési terület kb m² a szolgáltatásra tervezett területek további cca 1 100,0 m² területet foglalnak magukba, melyeket kiegészíti a 2-es metróhoz vezető cca m²-es folyosó. Épületgépészet. 4/19

5 5/19 II.2.2) II.2.3) II.3) A teljes aluljáró és a felújításra kerülő rész összes víz, csatorna, hűtés, fűtés, szellőzési, füstelvezetési rendszereinek kiépítése az utasforgalmi és üzemi terekben, valamint a meglévő rendszerekkel való összekapcsolása, szennyvizek gyűjtése, átemelése közcsatornába. Villamos rendszerek. A teljes aluljáró és a felújításra kerülő villamos installációs berendezéseinek és hálózatának kiépítése, mind az üzemi, mind az utasforgalmi terekben, valamint a meglévő rendszerekkel való összehangolása, villamosenergia fogadóhely kiépítésével, azok betáplálásával, minden gyengeáramú rendszernek 4-es és 2-es metró rendszerekkel való összehangolása, kiépítése. Felszíni épületek és építmények. Baross szobor. A tér rendezésének egyik esztétikai élményt nyújtó eleme a szobor áthelyezése az eredeti állapotnak megfelelően, a helyszínrajzon feltüntetett helyre. Ennek kapcsán gondoskodni kell az illetékessel (Budapest Galéria) egyeztetett szakszerű bontásról, elszállításról, restaurálásról, a tárolás és újra telepítés minden feltételéről. BKV Zrt. végállomás épület, szellőző kivezetés. A terveknek megfelelően a kivitelezési munkák részét képezi a Keleti pu. indulási oldalára tervezett kb. 45 m² alapterületű felvételi épület kialakítása, annak minden szerkezetépítési, épületgépészeti, elektromos, technológiai és szakipari munkáival együtt, beleértve a 4-es metró szellőző kivezetését, teljesen készen, szakhatósági, hatósági előírásokban foglaltak teljesítésével, továbbá kb. 37 m² fedett utasvárakozó létesítése. Liftek. A munkák részét képezik a Keleti pu. Thököly út felöli sarkánál 1 db személylift, valamint a Kerepesi út felöli sarkánál 2 db teher és 1db személylift felszíni építményének kivitelezése, továbbá a hozzá tartozó liftek beszerzése, engedélyeztetése, telepítése és üzembe helyezése. Közterületi arculat és kertészet. Ezen munkarész a tenderterületen belüli díszburkolat-építési munkákat tartalmazza, továbbá az aluljáró fölötti kiemelt kazettás zöldfelületek kiépítését, annak minden elemével együtt. Tartalmazza továbbá az összes utcabútor, (típus és egyedi) és egyéb építmény (hulladékgyűjtők, ülőpadok, kerékpártároló, stb.) kihelyezését, kapcsolódva a meglévő térrészen használt anyagokhoz és azok megjelenéséhez, valamint az összes kertépítés és növénytelepítés, a hozzá tartozó öntözőhálózattal és fenntartási munkákkal egyetemben. A fenti mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel kerültek megadásra. Az eljárás eredményeképpen kötendő szerződés egyösszegű, átalányáras jellege miatt a közbeszerzési eljárás során, az Ajánlatkérő (Megbízó) által készített, illetve rendelkezésre bocsátott bármely dokumentumban, iratban bárhol közölt, bármilyen műszaki mennyiségi adat bármilyen mértékű, bármikor történő változása semmiféle Vállalkozói követelés alapját nem képezheti. Az Ajánlatkérő a szerződésben a Kbt (9) bekezdése szerinti tartalékkeret köt ki, mely tartalékkeret a 2. részszempontként értékelt "Napi munka jegyzék összegé"-ből és a "Feltételes Összeg"-ből áll. A Kbt (9) bekezdése szerinti tartalékkeret összege nem haladhatja meg az általános forgalmi adó nélkül számított (Ajánlati) Szerződéses Keretösszeg 5 %-át. Becsült érték áfa nélkül: ,00 HUF Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ Meghosszabbításra vonatkozó információk A szerződés meghosszabbítható: nem A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje napban: 546 (a szerződés megkötésétől számítva) 5/19

6 6/19 III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) III.1.2) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 1. Előleg-visszafizetési Biztosíték, mértéke az Ajánlati Keretösszeg (ÁFA nélküli értékének) 10 %-a. 2. Teljesítési Biztosíték, mértéke az Ajánlati Keretösszeg (ÁFA nélküli értékének) 5 %-a. A Teljesítési Biztosítékot a Kbt (4) bekezdése szerint a szerződéskötéskor kell rendelkezésre bocsátani. A Teljesítési Biztosíték említett határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. A Teljesítési Biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel a dokumentációban előírtak figyelembe vételével. A szerződéskötéskor bankgarancia, illetve biztosítói kötelezvény formában nyújtandó Teljesítési Biztosítéknak a szerződéskötés napjától számított 574. napig (546 nap + 28 nap) kell érvényben lennie. A Teljesítési Biztosítékot a Szerződéses Feltételek 10. Cikkelye szerinti sikeres Átadás-átvételi Igazolás kiadását követő 28 napig kell fenntartani. 3. Jólteljesítési Biztosíték, mértéke az Ajánlati Keretösszeg (ÁFA nélküli értékének) 5 %-a. A Jólteljesítési Biztosítékot az Átadás-átvételi Igazolás kiadásával egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani, erről az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. A Jólteljesítési Biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az Átadás-átvételi Igazolás kiadásával egyidejűleg, bankgarancia, illetve a biztosítói kötelezvény formában nyújtandó Jólteljesítési Biztosítéknak az Átadás-átvételi Igazolás kiadásának napjától számított 60 hónap (jótállási idő) + 28 nap időtartamig kell érvényben lennie. A Jólteljesítési Biztosítékot a Szerződéses Feltételek Cikkelye szerinti Teljesítési Igazolás kiadását követő 28 napig kell fenntartani. 4. Visszatartás, mértéke a Fizetési Igazolás összegének 10 %-a. 5. Késedelmi kötbér. Általános jellegű késedelmi kötbér HUF/nap, továbbá az alábbi kötbérterhes határidőkhöz az alábbi késedelmi kötbér mértékek tartoznak. Kötbér-terhes határidő ref. száma Kötbér mértéke: KDK2D/ HUF/nap; KDK2D/ HUF/nap; KDK2D/ HUF/nap; KDK2D/ HUF/nap; KDK2D/ HUF/nap. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: Forint (HUF). Az ellenszolgáltatás teljesítésének finanszírozása az Európai Unió Kohéziós Alapjából és az Operatív Program hazai központi költségvetési előirányzatából (projekt azonosító: KÖZOP ), valamint a Budapest Főváros Önkormányzata által biztosított forrásokból történik. Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Szerződésben meghatározott feltételek szerint, a Kbt (3) bekezdése alapján teljesíti. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az ajánlatkérő a Kbt (3) bekezdésétől eltérően a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az 6/19

7 7/19 III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 14. (1) bekezdése szerint teljesíti az ellenszolgáltatást. Az ajánlatkérő a Szerződéses Keretösszeg általános forgalmi adó nélkül számított értéke 10 %-ának megfelelő előleget fizet. Vonatkozó jogszabályok: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről. A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Nem követelmény. Egyéb különleges feltételek: A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem Részvételi feltételek Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1)-(2) bekezdés hatálya alá tartozik (figyelemmel a Kbt. 56. (3)-(5) bekezdéseire és a Kbt. 57. (3) bekezdésére is), Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. (1) bekezdés hatálya alá tartozik (figyelemmel a Kbt. 57. (2) és (3) bekezdéseire is). A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. (1) bekezdése alapján az eljárásban nem vehet részt az az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, aki az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepel, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja). Igazolási mód az ajánlattevőre vonatkozóan: Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 58. (2) bekezdésében hivatkozott 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a, valamint 11. -a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1)-(2) bekezdésének, valamint a Kbt. 57. (1) bekezdésének hatálya alá. Igazolási mód az alvállalkozókra és az alkalmasság igazolására igénybe venni kívánt más szervezetekre vonatkozóan: A Kbt. 58. (3) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. -a értelmében az ajánlattevő csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 57. szerinti kizáró okok tekintetében, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő választása szerint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. a) vagy b) pontja szerint nyújtja be a nyilatkozatokat. Az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplést az ajánlatkérő ellenőrzi a vonatkozó elektronikus nyilvántartás adatai alapján. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek, ha a letelepedés szerinti ország joga azt előírja, csatolniuk kell az adott országban vezetett névjegyzékben való szereplésre vonatkozó igazolás másolatát, vagy nyilatkozatot kell csatolniuk arra vonatkozóan, hogy a letelepedés szerinti országuk joga nem írja elő az építőipari kivitelezési tevékenységet 7/19

8 8/19 III.2.2) végző gazdasági szereplőknek az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplést. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Alkalmatlan az ajánlattevő és a közös ajánlattevők, ha az alábbi a) b) pontokban meghatározott követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel(nek) meg: a) az ajánlattevő vagy a közös ajánlattevők mindegyikének [Kbt. 55. (4) bek.] a letelepedés helye szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített, az Ajánlati Felhívás közzétételét megelőző utolsó 2 év beszámolója alapján, egynél több év mérleg szerinti eredménye negatív volt. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pont]; b) az ajánlattevő vagy a közös ajánlattevők együttesen nem rendelkeznek az Ajánlati Felhívás közzétételét megelőző utolsó 3 év mindegyikében a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési tevékenységből) elért, legalább 1,5 milliárd nettó árbevétellel. Az ajánlattevőnek alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia: a) az ajánlattevőnek illetve a közös ajánlattevők mindegyikének csatolnia kell a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját - vagy annak meghatározott részét - az Ajánlati Felhívás közzétételét megelőző utolsó 2 év (2009, 2010) vonatkozásában, ha az adott gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a beszámoló közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a Kbt. 36. (5) bekezdése alapján, magyar nyelven, ingyenesen és közhitelesen - a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ha az ajánlattevő az a) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési tevékenységből) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja az 1,5 Mrd HUF-ot. b) az ajánlattevőnek illetve a közös ajánlattevőknek csatolnia kell az Ajánlati Felhívás közzétételét megelőző 3 évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdése értelmében, ha az ajánlattevő az a) vagy b) pontok szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, köteles az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról az ajánlattételi határidőt megelőző kiegészítő tájékoztatás [Kbt. 45. ] során felvilágosítást kérni. A kiegészítő tájékoztatás kérésben az érintett ajánlattevő köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges. A Kbt. 55. (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon fenti követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 55. (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek 8/19

9 9/19 III.2.3) történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Amennyiben az ajánlattevő a fenti alkalmassági követelmények igazolása során más szervezet kapacitására kíván támaszkodni, a Kbt. 55. (6) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Alkalmatlan az ajánlattevő és a közös ajánlattevők, ha az alábbi a), b) és c) pontokban meghatározott követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg: a) az ajánlattevő vagy a közös ajánlattevők együttesen nem rendelkeznek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben befejezett, alábbi tartalmú referencia mindegyikével: A1) minimum 1 db., legalább nettó HUF értékű, "közúti vagy gyalogos aluljáró, vagy mélygarázs, vagy metró aluljáró szerkezetépítés, gépészettel és építészeti munkákkal együtt" tárgyú munkáról szóló referencia; A2) minimum 1 db., legalább nettó HUF értékű, útépítés, forgalomtechnika tárgyú munkáról szóló referencia; A3) minimum 1 db., legalább nettó HUF értékű, közműépítési munkákról szóló referencia; A4) minimum 1 db., legalább nettó HUF értékű, kő (nem beton) anyagú díszburkolat építéséről szóló referencia; Egy referenciával több, az a1)-a4) pontokban meghatározott alkalmassági minimumkövetelmény is kielégíthető. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés a) pont]. b) az ajánlattevő vagy a közös ajánlattevők együttesen nem rendelkeznek legalább az alábbi, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, megfelelő végzettséggel, gyakorlattal és jogosultsággal rendelkező szakemberekkel: Beosztás / Azonos beosztásban szerzett gyakorlat. Projekt vezető / 5 év, műtárgy-, út- és közműépítést is tartalmazó kivitelezési munkánál; Szaképítésvezető szerkezetépítés/ 5 év, az "a1" referenciának megfelelő kivitelezési munkánál; Szaképítésvezető épületgépészet/ 5 év, az "a1" referenciának megfelelő kivitelezési munkánál; Szaképítésvezető útépítés/ 5 év, az "a2" referenciának megfelelő kivitelezési munkánál; Szaképítésvezető elektromos munkák/ 5 év, az "a1" referenciának megfelelő kivitelezési munkánál; Minőségellenőrzési vezető 3 év, építési munkáknál. Minden pozícióra egy főt szükséges megadni, egy személy csak egy pozícióra ajánlható meg. A helyszíni építési munkákat közvetlenül irányító, szakirányú végzettséggel rendelkező szakági építésvezetőknek a 244/2006. Korm. rendelet szerinti "felelős műszaki vezetői tevékenység" szerinti jogosultsággal kell rendelkezniük az alább részletezettek szerint: Projektvezető: MV-KÉ/Avagy MV-Ép/A. Építésvezető szerkezetépítés: MV-KÉ/A vagy MV-Ép/A. Építésvezető gépészet: MV-Ép/ÉG. Építésvezető útépítés: MV-KÉ/A. Építésvezető belső elektromos munkák: MV-Ép/ÉV. A szakembereknek a részükre előírt jogosultságok tekintetében az illetékes szakmai szervezet/kamara nyilvántartásában érvényes és aktív jogosultsággal kell rendelkezniük. A fent hivatkozott jogosultságokkal való rendelkezés követelményét a korábban hatályos jogszabályok alapján szerzett, egyenértékű és az ajánlattételi határidőben még érvényben lévő, aktív jogosultsággal is teljesíteni lehet. 9/19

10 10/19 [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés e) pont] c) az ajánlattevő vagy a közös ajánlattevők együttesen nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában érvényes, független szervezet által tanúsított, EMAS, vagy MSZ EN ISO 14001:2005, vagy azokkal egyenértékű, a vonatkozó európai uniós rendeletnek megfelelő szervezet által tanúsított környezetvédelmi vezetési rendszerrel, vagy az ezzel egyenértékű környezetvédelmi intézkedésekkel. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés f) pont] Az ajánlattevőnek alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia: a) az ajánlattevőnek, illetve a közös ajánlattevőknek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben végzett, befejezett projektek ismertetését, amelyeknek tartalmazniuk kell az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, a referenciamunkának és annak a munkarésznek az ismertetését, amelyet ténylegesen az ajánlattevő végzett. Csatolni kell továbbá a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (3) bekezdése szerinti referenciaigazolást. A referenciaigazolásban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, a szerződést kötő másik fél nevét, telefonszámát, továbbá annak nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. b) Az ajánlathoz csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdése e) pontjának megfelelő cégszerűen aláírt nyilatkozatot azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, különös tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős szakemberre. Csatolni kell továbbá a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát. A szakmai önéletrajz tartalmazza legalább a teljesítésbe bevonni kívánt szakember iskolai és szakmai végzettségét, munkahelyei megnevezését, és a megfelelő szakmai tapasztalatát igazolandó, az ellátott funkciók és feladatok felsorolását. A megkövetelt jogosultságok fennálltát az Ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet/kamara által vezetett nyilvántartásban. Amennyiben az előírt jogosultsággal való rendelkezés a Kbt. 36. (5) bekezdése alapján, magyar nyelven, ingyenesen és közhitelesen az illetékes szakmai szervezet/kamara honlapján NEM ellenőrizhető, akkor az érvényes és aktív jogosultság tekintetében az illetékes szakmai szervezet/kamara nyilvántartásában való szereplést alátámasztó egyéb dokumentum másolatban való becsatolása szükséges. c) a vonatkozó európai uniós rendeletnek megfelelő szervezet által tanúsított, környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerre (EMAS), vagy MSZ EN ISO 14001:2005-re, vagy a vonatkozó európai vagy nemzetközi környezetvédelmi vezetési szabványok szerinti tanúsítvány egyszerű másolatának benyújtásával. Az ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány egyszerű másolatát is, továbbá az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékait, környezetvédelmi intézkedések leírását is. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. (3) bekezdése]. A Kbt. 55. (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 55. (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 10/19

11 11/19 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Amennyiben az ajánlattevő a fenti alkalmassági követelmények igazolása során más szervezet kapacitására kíván támaszkodni, a Kbt. 55. (6) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni. Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: nem IV. szakasz: Eljárás IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) Az eljárás fajtája Nyílt Bírálati szempontok Bírálati szempontok Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok 1. Egyösszegű Ajánlat Ár (nettó). Súlyszám 9 2. Napi munka jegyzék összege. Súlyszám 1 Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem Adminisztratív információk Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: K2/D Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje: :00 A dokumentációért fizetni kell: igen Ár: ,00 HUF A fizetés feltételei és módja: A megadott ár az ÁFÁ-t nem tartalmazza. Ajánlatkérő részére az ÁFÁ-val növelt összeget a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számú számlájára kell befizetni. A Dokumentáció átvételekor az ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezni kívánt alvállalkozónak be kell mutatnia a befizetési igazolás eredeti példányát. Az átutalási okmányon a befizetés jogcímét fel kell tüntetni. A Dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A Dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia. Ajánlattételi vagy részvételi határidő :00 Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 11/19

12 12/19 IV.3.7) napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: :00 Hely BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság (MAGYARORSZÁG, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. III. em.). Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 62. (2) bekezdésében megjelölt személyek lehetnek jelen. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem VI.2) VI.3) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: A 4-es metró projekt megvalósítása az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Közlekedés Operatív Program (KözOP), "Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése" című fejezetben kiemelt prioritást élvez. A projekt megvalósításához a Főváros május 7-én Kohéziós Alap Támogatási Kérelmet tartalmazó pályázati anyagot nyújtott be a Közreműködő Szervezethez (projekt azonosító: KÖZOP ). Az Európai Bizottság szeptember 2-án hozott határozatot a projekt I. szakaszának (Budapest Kelenföld Budapest Keleti pu.) Kohéziós Alapból történő támogatásáról. További információk: 1. Az Ajánlatkérési Dokumentáció átvétele: Az ajánlat benyújtásának feltétele az Ajánlatkérési Dokumentáció jelen Felhívás IV.3.3) pontja szerinti átvétele. A Dokumentáció átvehető munkanapokon 9:00-12:00, valamint 13:00-14:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig 8:00-10:00 óra között az "A" mellékletben megadott címen. (BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság, MAGYARORSZÁG, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. III. em. 324.) A Dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Ha az ajánlattevő a Dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 50. (3) bekezdése irányadó. 2. Helyszíni bejárás időpontja: (10:00). Helyszín: MAGYARORSZÁG Budapest VIII. kerület Baross tér (találkozó a Baross szobornál) 3. Formai kötöttség: Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az Ajánlati Felhívásban és a Dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania egy eredeti és 3 másolati példányban, továbbá elektronikus formában (CD-n vagy DVD-n). 4. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, a jelen felhívás "A" mellékletében megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. (BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság, MAGYARORSZÁG, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. III. em. 324.) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 5. Az ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 60. (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra. 6. A Kbt a értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 7. A Kbt. 40. (1) bekezdése a) és b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen 12/19

13 13/19 részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 8. Az ajánlatkérő a Kbt. 54. (1) bekezdése értelmében előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, továbbá a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 9. Határidők: az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 37. bekezdésében foglaltakra tekintettel a hirdetményben (Felhívásban) megjelölt határidők a hirdetmény (Felhívás) feladását követő napon kezdődnek. 10. Irányadó idő: a teljes Ajánlati Felhívásban és Dokumentációban valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő. 11. Fordítás: az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha bármely az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni. Az idegen nyelven benyújtott iratok esetében vagy a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű fordítást vagy az ajánlattevő által készített felelős fordítást kell benyújtani. Utóbbi esetben az ajánlattevőnek kifejezetten nyilatkoznia kell, hogy a fordítás tartalma mindenben megegyezik az idegen nyelvű okirattal. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 12. Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevők mindegyikének, és az alkalmasság igazolásba részt vevő gazdasági szereplő(k)nek az ajánlathoz csatolniuk kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nem magyarországi letelepedésű cégek esetében a cég nyilvántartására illetékes cégbíróság, vagy hatáskörrel rendelkező intézmény, szervezet által kibocsátott, a jelen Ajánlati Felhívás TED-ben való megjelenésének napját megelőző 60 napnál nem régebbi kivonat vagy igazolás egyszerű másolati példányát kell csatolni. Egyéni vállalkozók esetén az érvényes vállalkozói igazolvány másolata csatolandó. Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevők mindegyikének, és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k)nek csatolniuk kell a nevükben kötelezettségvállalásra jogosult, az ajánlatban lévő bármely nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányának vagy aláírási mintájának egyszerű másolati példányát. 13. Amennyiben az ajánlattevő, a közös ajánlattevők bármelyike, az alvállalkozó(k), vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k) az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődjük bármely adatát fel kívánják használni, úgy az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, valamint a cégbírósági végzés(eke)t. 14. Az ajánlatok értékelése: Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján (Kbt. 71. (2) bekezdés b) pont) bírálja el. Ajánlatkérő a formailag és tartalmilag előzetesen megfelelőnek minősített ajánlatokat a IV.2.1) pontban részletezett részszempontok alapján értékeli. A közbeszerzési eljárás nyertese az az ajánlattevő, amelyik érvényes ajánlatot nyújt be és a legtöbb pontot éri el. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. A ponthatárok közötti pontszám meghatározásának módszere mindkét részszempont esetében a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. módosított ajánlásának (KÉ évi 152. szám; december 22.) III./ 13/19

14 14/19 A)/1./ba) pontja szerinti "fordított arányosítás" módszere. A módszer részletes ismertetése a dokumentációban található. A szerződés teljesítése során a 2. részszempontként értékelt "Napi munka jegyzék összege" és a Szerződésben rögzített "Feltételes Összeg" a Kbt (9) bekezdése szerint - nem haladhatja meg az általános forgalmi adó nélkül számított (Ajánlati) Szerződéses Keretösszeg 5 %-át. A Napi munkák jegyzéke az alábbi tételekből áll: Napi munka tételek / Órák, ill. mennyiségek: Személyzet: Tervező Mérnök / 10. Tervező technikus / 10. Építésvezető / 50. Geodéta / 10. Munkahelyi technikus / 10. Művezető / 50. Gépkezelő / 50. Nehézgépkezelő, emelőgép kezelő / 50. Zsaluzó, állványozó ács / 50. Kőműves / 50. Vasszerelő / 50. Hűtés-légtechnikai szerelő / 10. Víz-csatorna szerelő / 10. Villanyszerelő (erős áramú) / 50. Villanyszerelő (kis feszültségű) / 50. Villanyszerelő (gyengeáramú: távközlés, irányítás technika) / 50. Lakatos / 10. Melegburkoló / 10. Festő-mázoló / 10. Bádogos-ipari szigetelő / 10. Felsővezeték szerelő / 100. Hegesztő / 10. Asztalos / 10. Kőfaragó, épületszobrász / 50. Hidegburkoló / 50. Szakmunkás (egyéb) / 100. Segédmunkás / 100. Gépek: Aszfalt finisher / 50. Henger 5t felett / 50. Gumikerekes markoló (0,5 m³) / 50. Tehergépkocsi 10t felett / 50. Betonvágó berendezés / 10. Hidraulikus betonbontó berendezés / 10. Mobil betonpumpa (50 m³/h) / 10. Kompresszor tömlőkkel és szerszámokkal (100 m³/min) / 10. Toronydaru / /19

15 15/19 Mobil daru 10 t / 10. Kis rakodó gép 3t-ig / 10. Hegesztő berendezés / 10. Merülőszivattyú / 10. Iszapszivattyú / 10. Hidraulikus szerelőkocsi / 10. Karos emelőállvány / 10. Diesel targonca / 10. Kézi vibrohenger / 10. Emulziószóró teherautó / 10. Aszfalt maró berendezés / 50. Állványok / 10. Talajvízsüllyesztő vákuumszivattyú / 10. Nyíltvíztartás, mélykút szivattyú / 10. Kő és beton burkolólap vágógép / 50. Rag.szig.hez égőfej, több égőfejes / 10. Burkolati jelhez festékszóró / 50. Szalagfűrész / 10. Cölöpöző fúrógép Ø60 cm / 10. Réselőgép (60 cm széles) / 10. Aszfalt szélvágó / 50. Korongfűrész /10. Anyagok: Betonacél B Ø 6 16 (t) / 2. Betonacél B Ø 16 (t) / 2. Homok, OH 1/4 Q MSZ (m³) / 10. Homokos kavics, OK 8/16 Q MSZ (m³) / 10. Beton (C16-ig), helyszínre szállítva (m³) / 10. Beton (C16 felett), helyszínre szállítva (m³) / 10. Egyoldali zsaluzat (m²) / 10. Kétoldali zsaluzat (m²) / 10. Zsaluzat látszó felület (m²) / 10. CKT útalap m³ / 50. Hengerelt aszfalt: SMA 11 (F) (m²) / 100. Hengerelt aszfalt: AC 22 (F), AC 22 (NM) (m²) / 100. Öntött aszfalt: útburkolatok: MA 11(m²) / 100. Öntött aszfalt: járda burkolatok ÖA-4, MA 4 (m²) / 100. Troli felsővezeték tartó oszlop (db) / 2. Troli felsővezeték (m) / 100. Beton szegély süllyesztett (m) / 50. Beton szegély kiemelt (m) / 50. Gránit szegély kiemelt 30 cm széles, vágott(m) / 10. Gránit szegély kiemelt 15 cm széles, hasított (m) / 50. Kapubehajtó 60 cm széles vágott (m) / 5. Kerti szegély (m) / /19

16 16/19 Védőcső DN 110 PVC (m) / 10. Védőcső DN 30 LPe (m) / 10. Acél védőcső 110 mm (m) / 10. Zúzottkő (több frakció) (m³) / 50. Forg.technikai tábla (m²) / 5. Forg.technikai tábla oszlopa (db) / 5. Ideiglenes burkolati jelek (m²) / 100. Poller (db) / 5. Specifikált szemcsés töltésanyag (m³) / 10. Ideiglenes jelző programozás (alkalom) / 1. OSB lemez (m²) / 10. Ideiglenes terelőkorlát (m) / 100. Járdaburkolólap 30/30/80 cm beton (m²) / 10. Járdaburkolólap 30/20/10 cm gránit (m²) / 10. Járdaburkolólap változó/6 cm gránit (m²) / 10. Járdaburkolólap 8/8/8 cm gránit (m²) / 10. Járdaburkolólap 20/20/20 cm bazalt (m²) / 10. Kétrétegű bitumenes vastaglemez szigetelés (m²) / cm fúrt cölöp C20 min.betonból, 230kg/m³ 3500 min. betonacél felhasználással (m) / 5 Horganyzott acélcső oszlop Ø245-6 (db) / 2. Horganyzott acélcső oszlop Ø273-7 (db) / 2. Csatornavezeték NA 200 PVC-U (m) / 10. Csatornavezeték NA 300 PVC-U (m) / 10. Csatornavezeték NA 500 PVC-U (m) / 10. Öntöttvas csatorna aknafedlap Ø60(db) / 5. Öntöttvas víznyelő 48/48 (db) / 2. Oldalbeömlős víznyelő (db) / 2. KPE cső 160x14,6 (m) / 5. GÖV cső K9 TYTON tokkal DN 200 (m) / 5. GÖV cső K9 TYTON tokkal DN 500 (m) / 5. DN 400 mm acélgázvezeték (m) / 5. NA2xSF 2Y 3*1*240 RM/25 6/10 kv-os kábel (m) / 10. NAYY-J 4*240 mm² k kv-os kábel (m) / 10. NYCWY 4*16/16 mm² RE tip. Kábel (m) / 10. Védőcső KPE NNY 3,2 mm Ø110 (m) / 10. SZAMKAM 1000 mm² Al. Földkábel (m) / 10. QV 15*4*0,8-as telefonkábel (m) / m magas nyolcszög alapú normál kivitelű korrózió védőgyűrűs acéloszlop Okto 120/76/45 (db) / 1 12 m magas nyolcszög alapú normál kivitelű korrózió védőgyűrűs acéloszlop Okto 100/76/45 (db) / 1 Park 2 45/76 T oszlop (db) / 1. 10E típ. tüzihorgonyzott acéloszlop (db) / 1 Szigetelt oszlopkar, komplett (db) / 1. "E" alakú keresztsodrony, komplett (db) / 1. "Y" alakú keresztsodrony, komplett (db) / 1. Egyenes lengő felfüggesztés, komplett (db) / 1. 16/19

17 17/19 0-s ívtartó felfüggesztés, komplett (db) / 1 I-es ívtartó felfüggesztés komplett (db) / 1 II-es ívtartó felfüggesztés komplett (db) / 1. Troli kettős munkavezeték (m) / 20. Összekötő táppont szigetelt 240 mm² (u.kábel) (m) / 5. 3 cm vastag lángolt felületű gránit cm széles, cm hosszú változó méretekkel (m²) / Ajánlati Biztosíték: az ajánlattevőnek ajánlata részeként az ajánlata benyújtásával egyidejűleg - Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege: HUF, azaz huszonöt millió forint. Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számú számlájára, vagy az azzal azonos összegű bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Átutalás esetén, az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolatát, vagy az eredeti bankgarancia-nyilatkozatot, vagy az eredeti kötelezvényt az ajánlathoz csatolni kell. Közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlat beadásával egyidejűleg nyújtott Ajánlati Biztosítéknak legalább a IV.3.6) pontban megadott ideig kell érvényben maradnia. Mindazonáltal az ajánlatkérő javasolja az ajánlattevőknek, hogy az ajánlattételi határidőtől számítottan 150 napig érvényben lévő ajánlati biztosítékot nyújtsanak be ajánlatuk beadásával egyidejűleg figyelemmel a Kbt. 83. (7) bekezdésére, továbbá a 65. (2) bekezdésére és ezzel összefüggésben a 59. (7) bekezdésére, valamint a 124. (5) bekezdésére. 16. Jogfenntartás hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetleges lefolytatására: ajánlatkérő a 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról 11. (4) bekezdésére tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat a Baross tér felszíni rendezésével kapcsolatban végzendő további építési munka beszerzése tárgyában. 17. Az ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzést abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának természete lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. Mivel a részekre bontás a munkák eredményes és határidőben történő megvalósítását jelentős mértékben tenné lehetetlenné, így a részekre bontás negatívan hatna a beszerezni kívánt építési beruházás megvalósításának minőségére vagy a közbeszerzési szerződés teljesítésének más körülményeire, valamint a részekre bontás a beszerzés ellenértékének jelentős növekedésével járna, ezért az ajánlatkérő az alábbi okokból nem tette lehetővé jelen eljárásban a részajánlat-tétel lehetőségét: A jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák, a Baross tér felszíni rendezésének munkái a 4-es metró I. szakaszának utolsó feladatai közé tartoznak, ezáltal befejezési határidejük a teljes projekt véghatáridejét, a metró közlekedés megkezdését befolyásolja. A határidő betartása a teljes 4-es metró európai uniós támogatásának realizálása szempontjából is fontos, az esetleges késedelem a támogatás elvesztését okozhatja. A 4-es metró lebonyolításának eddigi tapasztalatai alapján a munkák nagyobb egységekre (alagútépítés, állomások szerkezetépítése, állomások belső beépítése, vágányépítés, elektromos hálózatok) bontása is jelentős késedelmet okozott, mivel az ajánlatkérővel külön-külön szerződő cégek szerződéses kötelezettségeik ellenére sem tudták megfelelően összehangolni munkájukat a sok esetben ellentétes érdekekre tekintettel. A Baross téri felszíni rendezés munkáinak részekre bontásával valószínűleg hasonló helyzet állna elő. A munkák során a Vállalkozó hibájából felmerülő esetleges közbenső késedelmeket egy generál kivitelező belső intézkedésekkel kezelni kényszerülne, többletköltség és határidő módosítási igény nélkül, míg a részekre 17/19

18 18/19 bontás esetében az ajánlatkérővel külön-külön szerződő cégek az összes ilyen igényükkel az ajánlatkérőhöz fordulnának, mely az eddigi tapasztalatok alapján többletköltségekhez és határidő kitolódásokhoz vezetne. A többletköltségeket esetleg kompenzálhatná a részekre bontott ajánlatkérés során felmerülő esetleges megtakarítás, bár a jelenlegi piaci helyzetben az egyben kiírt munka adott részének alvállalkozói ára és az önállóan kiírt adott rész ajánlati ára között nincs érdemi különbség. A határidők esetleges elhúzódásával szemben az ajánlatkérő a kötbérek révén bizonyos szinten mentesülne, azonban ennek mértéke a fentiekben leírtak alapján (teljes projekt befejezési határidejének, ezáltal a finanszírozási forrás veszélyeztetése) messze alulmúlná a felmerülő hátrányokat. Végezetül az egyes vállalkozók építéstechnológiai sorrendből eredő munkaterülethez jutása kapcsán a munkaterület birtokolásával jogi ellentmondások merülnek fel, ezek a vállalkozói felelősség és garanciák miatt nehezen kezelhetők, az üzembe helyezések során komoly akadályt jelentenek. 18 Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az Ajánlati Felhívás megjelenésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az Ajánlati Felhívás megjelenésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. 19. A jelen Ajánlati Felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni. 20. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 21. Az alkalmazott szerződéses feltételek alapjául a FIDIC Berendezések tervezése és építése, 1999 (Plant and Design Build - P&DB vagy új Sárga Könyv) szolgál. 22. Az ajánlattevőként szerződő fél, mint biztosító Fél köteles a Megbízó által jóváhagyott biztosítási programnak megfelelő biztosítások megkötéséről és legalább a Hiba Bejelentési Időszak lejártáig való fenntartásáról saját költségére gondoskodni. A biztosításoknak legalább az alábbi kockázatokra kell, a következőkben meghatározott módon, fedezetet nyújtania. (a) szállítmánybiztosítás (Marine Insurance) A biztosításnak All Risks alapon fedeznie kell minden anyagot és felszerelést az Építési Területre történő tengeri, szárazföldi, vagy légi és/vagy csatlakozó/más szállításra, oly módon, hogy a biztosítás biztosítási összege minden esetben az egyes szállítmányok alkalmazott paritás szerinti értékének 110 %-a legyen. (b) Vállalkozó és az Alvállalkozók tulajdonában lévő vagy általa bérelt felszerelés (Építő-szerelő gépek fedezete) biztosítása A Vállalkozó és az Alvállalkozók Eszközeinek biztosítási fedezettel kell rendelkeznie a Helyszínre való szállításuktól kezdve egészen addig, amíg már nem szükségesek, mint a Vállalkozó illetve Alvállalkozó Eszközei. A biztosító Fél köteles az Eszközöket nem kisebb összegre biztosítani, mint a teljes pótlási érték, beleértve a Helyszínre való szállítás költségét az esetleges vám és az összeszerelés költségeit. (c) Általános felelősségbiztosítás a projekten kívüli vagy az azzal össze nem függő, valamint az önrészesedést ide nem értve - a 18.2 alcikkely szerinti biztosítással nem fedezett törvényes felelősség biztosítására a vállalkozás és/vagy a magyarországi tartózkodás időtartamára minden harmadik félnek okozott kárral, halálesettel vagy személyi sérüléssel kapcsolatos felelősségre, amely bármilyen fizikai tulajdonnal kapcsolatban (az Építési Terület részét képező tulajdon kivételével), vagy bármely személlyel kapcsolatban, a Vállalkozó vagy Alvállalkozói bármely alkalmazottját ideértve felléphet. A Vállalkozó általános felelősségbiztosításának kártérítési limitje nem lehet kevesebb, mint EUR káreseményenként. 18/19

19 19/19 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) (d) Munkáltatói felelősségbiztosítás vagy azzal egyenértékű, más elnevezésű biztosítás, mely fedezetet nyújt a munkáltató munkavállalóval szembeni munkajogi kártérítési felelősségére, valamennyi a projekten dolgozó munkavállalóra, ideértve az Alvállalkozók munkavállalóit is az észszerűen elvárható kártérítési összegekkel (e) Érvényes betegbiztosítás és/vagy azzal egyenértékű biztosítás (pl. munkavállalásra jogosító utazási betegség és balesetbiztosítás) valamennyi a projekten dolgozó munkavállalóra, ideértve az Alvállalkozók munkavállalóit is. (f) Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és az ilyen biztosítás megkötésére nem kötelezett járművek esetén gépjármű felelősségbiztosítás valamennyi, a Szerződés teljesítésében részt vevő gépjárműre. (g) Termék-felelősségbiztosítás a Vállalkozó és az Alvállalkozók által a Szerződés teljesítéséhez felhasznált, a termékfelelősségről szóló évi X. törvényben meghatározottak szerinti termékekhez kapcsolódó, a Alcikkelyben meghatározott biztosítási szerződés által nem fedezett kockázatokra. 23. Az ajánlathoz ajánlattevőknek, illetve közös ajánlattevőknek csatolniuk kell a évi XCIX. törvény 6. -a szerinti nyilatkozatukat. Jogorvoslati eljárás A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó utca Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Internetcím: Fax: Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt a alapján. A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó utca Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Internetcím: Fax: E hirdetmény feladásának időpontja: /19

Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Építési beruházás 1 / 11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98884-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884 Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások

Részletesebben

HU-Budapest: Különféle kéziszerszámok 2013/S 101-173374. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

HU-Budapest: Különféle kéziszerszámok 2013/S 101-173374. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:173374-2013:text:hu:html HU-Budapest: Különféle kéziszerszámok 2013/S 101-173374 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171315-2010:text:hu:html HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S 171-261774 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S 171-261774 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261774-2010:text:hu:html HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S 171-261774 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 10 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/54.

Részletesebben

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása.

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136443-2011:text:hu:html HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Keretmegállapodás építőmesteri, szakipari, épületgépész és épületvillamossági munkák elvégzésére

Keretmegállapodás építőmesteri, szakipari, épületgépész és épületvillamossági munkák elvégzésére Keretmegállapodás építőmesteri, szakipari, épületgépész és épületvillamossági munkák elvégzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/1 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében

Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:109342-2011:text:hu:html HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Bérlet

Részletesebben

HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198916-2010:text:hu:html HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125352-2012:text:hu:html HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése

Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Tata - Kerékpárút - AF

Tata - Kerékpárút - AF Tata - Kerékpárút - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/126 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012 Eljárást megindító felhívás - Kórházi eszközök beszerzése a Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet részére a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012 projekt keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 201/103 Beszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Eszközbeszerzés a Szécsény Kistérségi Hulladékgazdálkodási Konzorcium KEOP-1.1.1/C/13-2013-0029 projektje egyes részei tárgyában SZÉCSÉNY KISTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONZORCIUM

Részletesebben

Villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú szerződés keretében a 2017. évre

Villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú szerződés keretében a 2017. évre Villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú szerződés keretében a 2017. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás -

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/60 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Részletesebben

Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128646-2015:text:hu:html Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81637-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Magyarország-Debrecen: Számítógépek és tartozékaik 2013/S 228-396162. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Debrecen: Számítógépek és tartozékaik 2013/S 228-396162. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:396162-2013:text:hu:html Magyarország-Debrecen: Számítógépek és tartozékaik 2013/S 228-396162 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385578-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közbeszerzési Értesítő száma: 204/82 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:326441-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalkozási szerződés keretében.

Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalkozási szerződés keretében. Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos elosztó- és vezérlőberendezések 2014/S 157-283426 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos elosztó- és vezérlőberendezések 2014/S 157-283426 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Árubeszerzés 19/08/2014 S157 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 2004/17/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő Magyarország-Budapest: Villamos elosztó- és vezérlőberendezések

Részletesebben

HU-Siófok: Építészeti tervezési szolgáltatások 2012/S 60-098143. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Siófok: Építészeti tervezési szolgáltatások 2012/S 60-098143. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98143-2012:text:hu:html HU-Siófok: Építészeti tervezési szolgáltatások 2012/S 60-098143 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166474-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28757-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.

Részletesebben

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF

Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Tordas Község Önkormányzat - Az Etyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztésére irányuló projekthez kapcsolódó kerékpáros híd megépítése vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365609-2010:text:hu:html HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ:

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222249-2015:text:hu:html Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34356-2011:text:hu:html HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 21-034356 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334914-2014:text:hu:html Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Paksi Vízi színpad létesítése

Ajánlati felhívás - Paksi Vízi színpad létesítése Ajánlati felhívás - Paksi Vízi színpad létesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/45 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája: Nyílt eljárás

Részletesebben

Technológiai épületek építőmesteri és lakatos munkái 2017-2021. években - Eljárás megindító felhívás

Technológiai épületek építőmesteri és lakatos munkái 2017-2021. években - Eljárás megindító felhívás Technológiai épületek építőmesteri és lakatos munkái 2017-2021. években - Eljárás megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/71 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

Előterjesztés. Hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési eljárás megindításáról

Előterjesztés. Hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési eljárás megindításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Bicske-Dorog 132 kv-os távvezeték építése - Eljárást megindító felhívás

Bicske-Dorog 132 kv-os távvezeték építése - Eljárást megindító felhívás Bicske-Dorog 132 kv-os távvezeték építése - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/153 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különféle alkatrészek 2016/S 060-100524. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különféle alkatrészek 2016/S 060-100524. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1 / 7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:100524-2016:text:hu:html Magyarország-: Különféle alkatrészek 2016/S 060-100524 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása

Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása Balatonszemes közigazgatási területén Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41298-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7 Földgáz energia beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények és szervezetek részére a 2015-2016. gázévre - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220189-2011:text:hu:html HU-Siófok: Számítógép-szerelési szolgáltatások 2011/S 132-220189 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378138-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Miskolctapolcai Strandfürdő II. üteméhez kapcsolódó tervezési és szaktanácsadói szolgáltatások ellátása vállalkozási szerződés keretében részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés

Részletesebben

Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése

Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/48 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Közzététel

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában

Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

HU-Miskolc: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 132-202429 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Miskolc: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 132-202429 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:202429-2010:text:hu:html HU-Miskolc: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 132-202429 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Eljárást megindító felhívás - Vállalkozási szerződés a Digitális írástudás IKT és vállalkozásindítási alapismeretek képzések teljes körű elvégzésére felnőttek részére, - a TÁMOP-5.1.1-09/3-2009-0016 projekt

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 1/9 HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Magyar Posta Zrt., Beszerzési

Részletesebben

Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra

Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/69 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TIOP 226 eszközbeszerzés

TIOP 226 eszközbeszerzés TIOP 226 eszközbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.04.08.

Részletesebben

HU-Sármellék: Környezeti kármentesítési szolgáltatások 2011/S 87-141696 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Sármellék: Környezeti kármentesítési szolgáltatások 2011/S 87-141696 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/21 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141696-2011:text:hu:html HU-Sármellék: Környezeti kármentesítési szolgáltatások 2011/S 87-141696 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 15 Szerződés megkötéséről

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298167-2011:text:hu:html HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 182-298167 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Ásványvíz 2016/S 057-095210. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Ásványvíz 2016/S 057-095210. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1 / 8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95210-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Ásványvíz 2016/S 057-095210 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2014/24/EU

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben