HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás"

Átírás

1 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Wesselényi u Kapcsolattartó: Jogi Főosztály Figyelmébe: Dr. Csengey Vanda 1077 Budapest MAGYARORSZÁG Tel Fax Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/ pontokkal A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Wesselényi u Budapest MAGYARORSZÁG Internet: Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Wesselényi u Kapcsolattartó: Kenderesi Pálné Figyelmébe: Jogi Főosztály, II. emelet 210. szoba 1077 Budapest MAGYARORSZÁG Tel I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Gazdasági és pénzügyek Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS S227 1/15

2 2/15 II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.3) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 1. rész: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2011-es évre vonatkozó belső ellenőrzési terve végrehajtása során külső kapacitás bevonása, 2. rész: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Fejezeti Főosztálya ellenőrzési tevékenységének támogatása külső kapacitás bevonásával A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye Szolgáltatás Szolgáltatási kategória száma 9 A teljesítés helye Magyarország. NUTS-kód HU1 A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása Keretmegállapodásra vonatkozó információk A szerződés meghatározása/tárgya 1. rész: 1 Vállalkozási keretszerződés az NFÜ 2011-es évre vonatkozó belső ellenőrzési terve végrehajtása során külső kapacitás bevonására; 2. rész: 1 Vállalkozási keretszerződés az NFÜ Fejezeti Főosztálya ellenőrzési tevékenységének támogatása külső kapacitás bevonásával. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? Nem Részekre történő ajánlattétel Igen az ajánlatok benyújthatók egy részre Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? Nem SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR Teljes mennyiség 1. rész: 1 vállalkozási keretszerződés, kb. 480 szakértői nap + 25 %; 2. rész: 1 vállalkozási keretszerződés, kb. 300 szakértői nap + 20 %. Az ellenőrzési feladatok mindkét rész esetében európai uniós (strukturális alapok és Kohéziós Alap, IPA, ENPI), valamint egyéb nemzetközi támogatásokra (pl. EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok, Svájci Alap stb) is kiterjednek. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szakértői napok ne kerüljenek teljes mértékben lehívásra. Vételi jog (opció) Nem A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE befejezés A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 1 MEGHATÁROZÁS Vállalkozási keretszerződés a 2011-es évre vonatkozó belső ellenőrzési tervben szereplő vizsgálatok végrehajtása során külső kapacitá S227 2/15

3 3/15 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA Vállalkozási keretszerződés a 2011-es évre vonatkozó belső ellenőrzési tervben szereplő vizsgálatok végrehajtása során külső kapacitás bevonására. 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) ) MENNYISÉG 1 Vállalkozási keretszerződés a belső ellenőrzési tervben szereplő vizsgálatok végrehajtása során külső kapacitás bevonására, 480 szakértői nap + 25 %. 4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE Befejezés ) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL Rész száma 2 MEGHATÁROZÁS 1 Vállalkozási keretszerződés az NFÜ Fejezeti Főosztálya ellenőrzési tevékenységének támogatása külső kapacitás bevonásával 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA 1 Vállalkozási keretszerződés az NFÜ Fejezeti Főosztálya ellenőrzési tevékenységének támogatása külső kapacitás bevonásával. 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) ) MENNYISÉG 1 Vállalkozási keretszerződés az NFÜ Fejezeti Főosztálya ellenőrzési tevékenységének támogatása külső kapacitás bevonásával, 300 szakértői nap + 20 %. 4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE Befejezés ) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) III.1.2) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek Késedelmes, hibás teljesítés és meghiúsulás esetére kikötött kötbér. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre A pénzügyi fedezet az Ámr. 75. (3) bekezdésével összhangban az ajánlatkérő rendelkezésére áll, továbbá a 2011-es év tekintetében a Kbt. 48. alapján ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt fog benyújtani. Előleg fizetésére nincs lehetőség, az ellenszolgáltatás összegének átutalása a Kbt (1), (3), (5) és (6) bekezdései alapján a számla kiállításától számított 15 (tizenöt) vagy 45 (negyvenöt) napon belül történik a dokumentációban meghatározottak szerint (mindkét rész esetében). 1. rész esetében: Részteljesítésnek az alábbiak minősülnek: eseti megrendelésenkénti ellenőrzési jelentéstervezet és a lezárt ellenőrzési jelentés leadása. Amennyiben Megrendelő a szerződésben foglaltak szerint külön tanácsadásra vagy a kockázatelemzésben történő részvételre kéri fel Vállalkozót, úgy az egyes írásos szakvélemények leadását követően kerül sor teljesítésigazolás kiállítására a dokumentációban meghatározottak szerint. S227 3/15

4 4/15 III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) III.2.2) A részteljesítés összege pedig a jelentéstervezet/jelentés leadását követően a Megrendelő által elfogadott szakértői napok és a szakértőkre vonatkozó napidíj szorzataként kerül meghatározásra. 2. rész esetében: Az eseti megrendelésenkénti ellenőrzési jelentéstervezet és a lezárt ellenőrzési jelentés leadása. A részteljesítés összege pedig a jelentéstervezet/jelentés leadását követően a Megrendelő által elfogadott szakértői napok és a szakértőkre vonatkozó napidíj szorzataként kerül meghatározásra. A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. Mind a 2 részre vonatkozóan az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint. A vonatkozó jogszabályok: A Magyar Köztársaság évre vonatkozó költségvetési törvénye, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy Nem követelmény, de amennyiben gazdasági társaság, illetve jogi személy jön létre, akkor a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról, valamint a képviseleti jogról rendelkező megállapodást tartalmazó dokumentumot (konzorciumi megállapodás) az ajánlathoz csatolni kell. Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? Nem RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlatkérő tárgyi eljárásban a Kbt. 60. (1) bekezdésében, a 61. (1) bekezdés a)-e) pontjaiban, valamint a 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okokat alkalmazza. Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 63. (2)-(9) bekezdés alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésének, valamint a 61. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá (Kbt. 63. (1) bekezdés). A Kbt. 63. (3) bekezdése alapján a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Ajánlatkérő a Kbt. 20. (3) bekezdésére tekintettel előírja, hogy a kizáró okok hiányának igazolásaként a nyilatkozatok eredeti, az igazolások eredeti vagy egyszerű másolati példányban is benyújthatók. Azokban az esetekben, amikor a Kbt. 14. szerinti jegyzék bizonyítja, hogy az ajánlattevő (alvállalkozó) nem tartozik a 60. (1) és a 61. (1) bekezdések valamely esetének hatálya alá, a minősített ajánlattevők a Kbt. 13. (2) szerinti jegyzéken való szereplés tényét, és a jegyzék szerinti igazolás eredeti vagy egyszerű másolatát kötelesek benyújtani. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden tag), és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nyilatkozata az előző 3 évi (2007, 2008 és 2009) nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) árbevételéről. S227 4/15

5 5/15 III.2.3) Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. (4) bekezdése alapján más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik, az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolásán túl csatolandó az érintett szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának eredeti vagy hiteles másolati példánya. A Kbt. 65. (4) bekezdés alapján az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevő az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrásaira úgy is támaszkodhat, hogy az alkalmassági minimum követelményeknek való saját részbeni megfelelést az erőforrást nyújtó szervezet csak kiegészíteni kívánja. Ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az adott évre vonatkozóan rendelkezik nyilatkozattal, mert az időszak után kezdte meg a működését, a működésének időszakáról szóló nyilatkozattal jogosult az alkalmasságát igazolni. Ebben az esetben az ajánlatkérő a Kbt. 66. (2) alapján fog eljárni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 4. 3/E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a Kbt. 66. (1) c) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Ajánlattevő (közös ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együttesen rendelkezzen az elmúlt 3 évben (2007., 2008 és 2009). Az 1. rész tekintetében: évenként együttesen nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) HUF árbevétellel. A 2. rész esetében: évenként együttesen nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) HUF árbevétellel. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatnak tartalmaznia kell mind az ajánlattevő, és az alvállalkozókra vonatkozóan az alábbi dokumentumokat: 1. a Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) által a jelen ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 3 éven belül teljesített legjelentősebb, befejezett szolgáltatásainak ismertetését a Kbt. 68. (1) bekezdése szerint kiállított igazolásokkal alátámasztva. A referencianyilatkozatokban / igazolásokban a Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl meg kell adni a szerződést kötő másik fél elérhetőségeit és a referenciával kapcsolatosan információt adó személy nevét, beosztását, telefonszámát és az 1. rész tekintetében egyértelműen be kell mutatni, hogy melyik referencia vonatkozik operatív programra és melyik strukturális alapokból finanszírozott támogatás/program/ projekt ellenőrzésére. 2. A Kbt. 67. (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek, illetőleg vezetőknek a megnevezését, képzettségük ismertetését, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. A szakember bemutatása során csatolandó: 1. rész esetében: 2.1. esetében: a) a szakmai önéletrajz eredeti példánya a dokumentációban megadott minta szerint, vagy abban meghatározott adatokat tartalmazó formában a szakember saját kezű aláírásával; S227 5/15

6 6/15 b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat eredeti példánya (amelyben szakértő nyilatkozik, hogy a teljes projekt időtartama alatt rendelkezésre áll); c) a szakemberek végzettségét (főiskola, egyetem) illetve képzettségét (szakmai képesítés) igazoló dokumentum egyszerű másolata; d) a szakemberek nyelvtudását igazoló dokumentum egyszerű másolata; e) mérlegképes könyvelői képzettség esetén a Nemzetgazdasági Minisztériumnál történő regisztrációt igazoló dokumentum egyszerű másolata, okleveles könyvvizsgáló esetén pedig a Könyvvizsgálói Kamarai tagságot igazoló dokumentum egyszerű másolata; f) belső ellenőri regisztrációt igazoló dokumentum; g) a szakmai tapasztalatot az önéletrajzban kell bemutatni; 2.2. esetében: a) a szakmai önéletrajz eredeti példánya a dokumentációban megadott minta szerint, vagy abban meghatározott adatokat tartalmazó formában a szakember saját kezű aláírásával; b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat eredeti példánya (amelyben szakértő nyilatkozik, hogy a teljes projekt időtartama alatt rendelkezésre áll); c) a szakember nyelvtudását igazoló dokumentum egyszerű másolata; d) a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékébe vételéről, adott esetben megújításáról szóló határozat egyszerű másolata; e) a szakmai tapasztalatot az önéletrajzban kell bemutatni; 2.3. esetében: a) a szakmai önéletrajz eredeti példánya a dokumentációban megadott minta szerint, vagy abban meghatározott adatokat tartalmazó formában a szakember saját kezű aláírásával; b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat eredeti példánya (amelyben szakértő nyilatkozik, hogy a teljes projekt időtartama alatt rendelkezésre áll); c) a szakemberek nyelvtudását igazoló dokumentum egyszerű másolata; d) a szakmai kamarai tagságot igazoló dokumentum egyszerű másolata; e) a szakmai tapasztalatot az önéletrajzban kell bemutatni; 2.4. esetében: a) a szakmai önéletrajz eredeti példánya a dokumentációban megadott minta szerint, vagy abban meghatározott adatokat tartalmazó formában a szakember saját kezű aláírásával; b) a szakemberek végzettségét (főiskola, egyetem) illetve képzettségét (szakmai képesítés) igazoló dokumentum egyszerű másolata; c) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat eredeti példánya (amelyben szakértő nyilatkozik, hogy a teljes projekt időtartama alatt rendelkezésre áll); d) a nyelvtudást igazoló dokumentum egyszerű másolata; e) a szakmai tapasztalatot az önéletrajzban kell bemutatni; 2.5. esetében: a) a szakmai önéletrajz eredeti példánya a dokumentációban megadott minta szerint, vagy abban meghatározott adatokat tartalmazó formában a szakember saját kezű aláírásával; b) a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat eredeti példánya (amelyben szakértő nyilatkozik, hogy a teljes projekt időtartama alatt rendelkezésre áll); c) a szakember végzettségét (főiskola, egyetem) és képzettségét (CISA, CISM képesítés) igazoló dokumentum egyszerű másolata; d) a szakember nyelvtudását igazoló dokumentum egyszerű másolata; e) a szakmai tapasztalatot az önéletrajzban kell bemutatni; S227 6/15

7 7/15 2. rész esetében: 2.1. esetében: a) a) a szakmai önéletrajz eredeti példánya a dokumentációban megadott minta szerint, vagy abban meghatározott adatokat tartalmazó formában a szakember saját kezű aláírásával; b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat eredeti példánya (amelyben szakértő nyilatkozik, hogy a teljes projekt időtartama alatt rendelkezésre áll); c) a szakemberek végzettségét (főiskola, egyetem) illetve képzettségét (szakmai képesítés) igazoló dokumentum egyszerű másolata; d) a szakemberek nyelvtudását igazoló dokumentum egyszerű másolata; e) mérlegképes könyvelői képzettség esetén a Nemzetgazdasági Minisztériumnál történő regisztrációt igazoló dokumentum egyszerű másolata, okleveles könyvvizsgáló esetén pedig a Könyvvizsgálói Kamarai tagságot igazoló dokumentum egyszerű másolata; f) a szakmai tapasztalatot az önéletrajzban kell bemutatni. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. (4) bekezdése alapján más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik, az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolásán túl csatolandó az érintett szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának eredeti vagy hiteles másolati példánya. A Kbt (4) bekezdés alapján az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevő az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrásaira úgy is támaszkodhat, hogy az alkalmassági minimum követelményeknek való saját részbeni megfelelést az erőforrást nyújtó szervezet csak kiegészíteni kívánja. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt /E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a Kbt (3) a) és d) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Amennyiben az alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval kíván megfelelni, akkor az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen alvállalkozó nevét, címét, továbbá az ajánlattevő alkalmasságának igazolásához szükséges igazolásokat és nyilatkozatokat (Kbt (8) bekezdés) szerint. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Az ajánlattevő (közös ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) együttesen rendelkezzenek: 1. rész esetében: 1. Az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 3 éven belül teljesített és befejezett, a 360/2004. (XII. 26.) Kormányrendelettel vagy a 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelettel összefüggésben összesen legalább 5 projektellenőrzés elvégzését, vagy legalább összesen 2 a 193/2003 (XI.26.) Kormányrendelet előírásai szerinti belső ellenőrzési tevékenység elvégzését igazoló referenciával amelyek közül legalább az egyik értéke elérte a nettó HUF-ot, amelyek legalább 2 különböző operatív programot érintettek, amelyek közül legalább egy strukturális alapokból finanszírozott támogatás/program/projekt ellenőrzésére vonatkozott; 2. Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak együttesen rendelkezniük kell az alábbi szakemberekkel: S227 7/15

8 8/15 2.1: Legalább 5 fő, az 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ber.) 11. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő végzettségű szakember: Akik szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel (közgazdasági vagy jogi vagy államigazgatási), vagy Más felsőfokú iskolai végzettség esetén a következő képesítések valamelyikével rendelkeznek: Okleveles pénzügyi revizori, Pénzügyi-számviteli szakellenőri, Okleveles könyvvizsgálói, Költségvetési ellenőri, Mérlegképes könyvelői, illetve azzal egyenértékű képesítés, A Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri képesítése (CIA), Közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértő, Akik megfelelnek a Ber.-nek és az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényt végrehajtó 18/2009. (X.6.) PM rendelet előírásai szerint nyilvántartásba vett belső ellenőrök, Akik egyenként legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendelkeznek, amelynek során egyenként részt vettek legalább 2, az Európai Unió által biztosított forrásból támogatott projekt/program ellenőrzésében, Az 5 fő közül legalább 2 fő rendelkezzen közigazgatási/államháztartási végzettséggel és legalább 3 éves ilyen irányú ellenőrzési/végrehajtási tapasztalattal, Az 5 fő közül legalább 1 fő rendelkezzen legalább 2 éves pénzintézeti ellenőrzési tapasztalattal, Az 5 fő közül legalább 3 fő rendelkezzen középfokú angol nyelvvizsgával, 2.2. Legalább 2 fő közbeszerzési szakértő: akik szerepelnek a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzékben építési beruházás, szolgáltatás-megrendelés, valamint árubeszerzés beszerzési tárgyak egyikében, akik egyenként részt vettek az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3 éven belül legalább 3, a nemzeti értékhatárokat elérő értékű és legalább 2 közösségi értékhatárt elérő, az Európai Unió által biztosított forrásból támogatott, közbeszerzési eljárás lebonyolításában ajánlatkérői oldalon, amely eljárások nem lehettek a Kbt. 92. a) és g) pontjai alapján eredménytelenek, amely eljárások során a felhívás és/vagy dokumentáció összeállításában, vagy az ajánlatok/részvételi jelentkezések értékelésében vett részt hivatalos közbeszerzési tanácsadói minőségben, a 2 fő közül legalább 1 főnek rendelkeznie kell középfokú angol nyelvvizsgával, 2.3. Legalább 2 fő mérnök szakértő: akik a Magyar Mérnöki Kamaránál műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkeznek az alábbi területeken: közlekedés, építés/épületgépészet (a szakértőknek összességében kell teljesíteniük ezt a követelményt), akik legalább egyenként 5 év műszaki tapasztalattal rendelkeznek, akik (egyenként) az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3 éven belül részt vettek szakértőként legalább 2, egyenként legalább nettó HUF értékű építési beruházás tekintetében az ajánlatkérői vagy ajánlattevői oldalon a közbeszerzési eljárás lebonyolításában, a 2 fő közül legalább 1 főnek rendelkeznie kell középfokú angol nyelvvizsgával; 2.4. Legalább 3 fő junior szakértő: akik felsőfokú közgazdasági/számviteli/pénzügyi/államigazgatási szakirányú végzettséggel rendelkeznek, akik egyenként legalább 1 év szakmai tapasztalattal rendelkeznek pénzügyi és/vagy ellenőrzési területen, akik közül legalább 2 fő rendelkezik középfokú angol nyelvvizsgával; 2.5. Legalább 1 fő informatikai szakértő, aki rendelkezik: felsőfokú informatikai (főiskolai vagy egyetemi) végzettséggel, okleveles információrendszer ellenőr (Certified Information Systems Auditor (CISA) képesítéssel, S227 8/15

9 9/15 III.2.4) III.3) III.3.1) COBIT szabvány és/vagy ITIL módszertani ismeretekkel, ISO27001 szabvány ismerettel, legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendszerfejlesztés és/vagy rendszerüzemeltetés területén, legalább középfokú angol nyelvvizsgával. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy 1 szakértő csak 1 pozícióra ajánlható meg. 2. rész esetében: Az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 3 éven belül teljesített és befejezett, a 360/2004. (XII.26) Kormányrendelettel vagy a 281/2006. (XII.23) Kormányrendelettel összefüggésben összesen legalább 3 projektellenőrzés elvégzését, vagy legalább összesen 2, a 193/2003 (XI.26) Kormányrendelet előírásai szerinti belső ellenőrzési tevékenység elvégzését igazoló referenciával. amely közül legalább az 1-ik értéke elérte a nettó HUF-ot, amely közül legalább egy strukturális alapokból finanszírozott támogatás/program/projekt ellenőrzésére vonatkozott. 2. Legalább az alábbi szakemberekkel rendelkeznek: 2.1. Legalább 5 fő az alábbi végzettség valamelyikével: Okleveles pénzügyi revizori, Pénzügyi-számviteli szakellenőri, Okleveles könyvvizsgálói, Költségvetési ellenőri, Mérlegképes könyvelői, illetve azzal egyenértékű képesítés, Közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértő, Adószakértői, Adótanácsadói, Akik egyenként legalább 3 év szakmai (pénzügyi és/vagy gazdasági és/vagy gazdálkodási és/vagy számviteli) tapasztalattal rendelkeznek, Az 5 fő közül legalább 2 fő rendelkezzen legalább 3 éves közigazgatási/államháztartási tapasztalattal, Az 5 fő közül legalább 1 fő rendelkezzen könyvvizsgálói képesítéssel, Az 5 fő közül legalább 1 fő rendelkezzen középfokú angol nyelvvizsgával. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egy szakértő csak 1 pozícióra ajánlható meg, A műszaki-szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek az ajánlattevő, a közös ajánlattevő, és az alvállalkozók együttesen is megfelelhetnek. Fenntartott szerződések Nem SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? Igen A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló évi LXXV. törvény, 29/2004. (IX. 8.) IM rendelet a hivatalos közbeszerzési tanácsadó tevékenység feltételét képző közbeszerzési gyakorlatra és annak igazolására vonatkozó szabályokról, 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, évi XXXVIII. törvény az államháztartásról és a módosítását végrehajtó 18/209. (X.6) PM rendelet a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező továbbképzéséről, S227 9/15

10 10/15 III.3.2) évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról. A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? Igen IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) Az eljárás fajtája Nyílt Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során BÍRÁLATI SZEMPONTOK Bírálati szempontok Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok 1. rész: 1. általános szakértő: nettó vállalkozási díj (forint)/szakértői munkanap. Súlyszám közbeszerzési szakértő: nettó vállalkozási díj (forint)/szakértői munkanap. Súlyszám mérnök szakértő: nettó vállalkozási díj (forint)/szakértői munkanap. Súlyszám junior szakértő: nettó vállalkozási díj (forint)/szakértői munkanap. Súlyszám informatikai szakértő: nettó vállalkozási díj (forint)/szakértői munkanap. Súlyszám 5 6. késedelmi kötbér mértéke (a késedelemmel érintett feladatra eső nettó vállalkozási díj százalékában). Súlyszám 5 2. rész: 1. projektvezető: nettó vállalkozási díj (forint)/szakértői munkanap. Súlyszám mérlegképes könyvelő: nettó vállalkozási díj (forint)/szakértői munkanap. Súlyszám könyvvizsgáló: nettó vállalkozási díj (forint)/szakértői munkanap. Súlyszám adószakértő/adótanácsadó: nettó vállalkozási díj (forint)/szakértői munkanap. Súlyszám okleveles pénzügyi revizori/pénzügyi-számviteli szakellenőri/költségvetési ellenőri/közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértő: nettó vállalkozási díj (forint)/szakértői munkanap. Súlyszám késedelmi kötbér mértéke (a késedelemmel érintett feladatra (megrendelőre) eső nettó vállalkozási díj százalékában). Súlyszám 4 Elektronikus árverést alkalmaznak-e? Nem ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? Előzetes összesített tájékoztató Hirdetmény száma a HL-ben: 2010/S , A dokumentáció és egyéb iratok A dokumentáció beszerzésének határideje :00 Kell-e fizetni a dokumentációért? Nem Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő :00 Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére S227 10/15

11 11/15 IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Időtartam napokban 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: :00 Hely MAGYARORSZÁG, 1077 Budapest, Wesselényi utca II. emelet 216. tárgyaló. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen A Kbt. 80. (2) bekezdésében meghatározott személyek. VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? Nem VI.2) VI.3) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? Igen kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: Végrehajtás Operatív Program. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 1. Eredményhirdetés tervezett időpontja: Szerződéskötés tervezett időpontja: Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden tag), az alvállalkozó valamint az erőforrást nyújtó szervezet esetében a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányainak/aláírás minta másolati példányát az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozók, az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatának másolati példányát. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az esetleges változásbejegyzési kérelem a cégbírósághoz történő benyújtásának igazolását. 3. Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton közzéteszi az ajánlatkérő honlapján "Az Ügynökség" menüpont alatt lévő "Üvegzseb" oldalon. Elérési útvonal: A dokumentáció a fenti honlapról letölthető és onnan érhető el, az nem vehető át nyomtatott példányban az ajánlatkérő székhelyén. A dokumentáció letöltésének visszaigazolása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentációt ajánlatonként legalább 1 ajánlattevőnek, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak kell letöltenie és ezt a dokumentáció mellékletét képező kitöltött és cégszerűen aláírt visszaigazoló adatlap ajánlatkérőnek történő megküldésével (faxon, en) kell igazolnia. A dokumentáció letöltése az érvényes ajánlattétel feltétele. 4. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, más ajánlattevő (10 %-át meghaladó mértékben) alvállalkozójaként nem vehet részt és más ajánlattevő számára erőforrást nem biztosíthat. Az ilyen ajánlatokat az ajánlatkérő a Kbt. 88. (1) bekezdése f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. S227 11/15

12 12/15 5. Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérő a Kbt. 70/A. (1) bekezdéséhez képest egyszerűbb formai követelményeket ír elő az alábbiak szerint: A 70/A. (1) bekezdéstől eltérően a nem elektronikusan beadott ajánlat formai követelményei a következők: a) az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához kell rögzíteni, b) az ajánlatot oldalszámozással kell ellátni, a Kbt. 70/A. (1) bekezdése b) pontja szerint, c) az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, a Kbt. 70/A. (1) bekezdése c) pontja szerint, d) az ajánlatot 1 eredeti és 3 másolati példányban kell beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti, e) az ajánlatot a Kbt. 70/A. (1) bekezdése e) pontja alapján kell benyújtani, f) az ajánlat minden oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni, g) Az ajánlatot mindkét rész esetében 4 példányban (1 eredeti, 3 másolat) az ajánlatban elhelyezett nyilatkozatokat cégszerűen aláírva, lezárt, sértetlen, megbontatlan borítékban (csomagban) kell benyújtani az A. melléklet III) pontjában megjelölt helyen. A borítékra (csomagra) rá kell írni a következő szöveget: "A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2011-es évre vonatkozó belső ellenőrzési terve végrehajtása során külső kapacitás bevonása/ A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Fejezeti Főosztálya ellenőrzési tevékenységének támogatása külső kapacitás bevonásával - közbeszerzés, ajánlat". Az ajánlatot szkennelve pdf formátumban cd-n is be kell nyújtani, 1 példányban. Amennyiben a papíron alapon és CD-n benyújtott ajánlat eltér, úgy az ajánlatkérő a bírálatnál a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe. 6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati dokumentáció és a Kbt. 70. (2) szerinti nyilatkozatát. 7. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. (1) bekezdés a)-d) pontjaira. 8. Ajánlattevő a Kbt. 73. (1)-(3) bekezdésének megfelelő az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, azonban azokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzanak a Kbt. 73. (2)-(3) szerinti elemeket. 9. Az ajánlatkérő a Kbt. 83. (1) bekezdés alapján a hiánypótlásra teljes körben lehetőséget biztosít. 10. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmassági követelményeket határozott meg. 11. Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezetet meghatározta és őt a 93. (2) szerinti bekezdés szerinti összegezésben megjelölte - mindkét rész tekintetében - az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köt szerződést. 12. Az 1. és 2. részek esetében az ajánlatok értékelése az alábbiak szerint történik: Az adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. Értékelés menete: 1-5. bírálati szempont tekintetében: a legkedvezőbb (legalacsonyabb) vállalkozói díj a maximális pontszámot kapja, a többi ajánlat esetében pedig az értékelési pontszámot az értékelt ajánlatra meghatározott érték (vállalkozói díj) és a legkedvezőbb (legalacsonyabb vállalkozói díj) érték hányadosának a maximális pontszámmal (10) való szorzata adja, az egész számra kerekítés szabályai szerint. Az ajánlatkérő az arányosítást követően meghatározott pontszámot 2 tizedesjegyre kerekíti! 6. bírálati szempont esetében: késedelmi kötbér mértéke (a késedelemmel érintett feladatra/megrendelőre eső nettó vállalkozási díj százalékában). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a késedelmi kötbér tekintetében a S227 12/15

13 13/15 szerződés 8.1. szerinti póthatáridő lejártát követő időszakra vonatkozó késedelmi kötbér mértékére kell ajánlatot tenni. A legkedvezőbb (legmagasabb) késedelmi kötbér a maximális pontszámot kapja, a többi ajánlat esetében pedig az értékelési pontszámot az értékelt ajánlatra meghatározott érték (késedelmi kötbér) és a legkedvezőbb (legmagasabb késedelmi kötbér) érték hányadosának a maximális pontszámmal (10) való szorzata adja, az egész számra kerekítés szabályai szerint. Az ajánlatkérő az arányosítást követően meghatározott pontszámot 2 tizedesjegyre kerekíti! A fentiek szerinti pontszámokat ajánlatkérő összeadja és ez adja meg az 1-es ajánlatok pontértékét. 13. Ajánlatkérő az ellenőrzési tervben foglaltak ellenőrzésére és esetleges soron kívüli ellenőrzések elvégzésére fogja felkérni a nyertes Vállalkozót. Ajánlatérő rögzíteni kívánja, hogy nem feltétlenül kerül sor az összes, ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzés megrendelésére. Vállalkozó feladatát fogja képezni továbbá -- a szerződéstervezetnek megfelelően - a Megrendelő részére tanácsadás nyújtása és kockázatelemzésben történő részvétel. 14. Ajánlatkérő egy szakértői munkanapot 8 munkaórában (ennyi teljesítés számolható el) határoz meg és 2. részek esetében: Ajánlatkérő a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában összeférhetetlennek tekinti azon szakembereket, akik a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél vagy annak szervezeteinél munka, közalkalmazotti vagy kormánytisztviselői jogviszonyban álltak az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 2 éven belül, valamint akik az EMIR/IMIR rendszer fejlesztésében, üzemeltetésében részt vettek/vesznek. Az ajánlathoz csatolni kell a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek nyilatkozatát a személyekkel szemben érvényesíteni kívánt összeférhetetlenség fenn nem állásáról. Az 1-es ellenőrzések tekintetében speciális szakmai összeférhetetlenségi körülmények is felmerülhetnek, amelyről ajánlatkérő az 1-es megrendelésekben fogja tájékoztatni a nyertes ajánlattevőt (ugyanakkor, amennyiben összeférhetetlenséget eredményező körülmény áll fenn, vagy válik ismertté, akkor erről ajánlattevőnek és a szakértőknek is nyilatkozniuk kell). 1. rész esetében: Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti azt az ajánlatot, amelyben az ajánlattevőnek/ alvállalkozónak/erőforrást biztosító szervezetnek az ajánlat beadása időpontjában olyan szerződése van az ajánlatkérővel, amely a belső ellenőrzési tevékenységgel összeférhetetlen. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az Államháztartásról szóló törvény 121./A (4) e) és a 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet 6. (3) bekezdés alapján az 1. és 2. részben meghatározott feladatok egymással összeférhetetlenek. Erre tekintettel ajánlattevők csak az 1 részre tehetnek ajánlatot, mindkét részre nem. 16. Ajánlattevőnek mindkét rész tekintetében szakmai ajánlatot kell benyújtani az ajánlattételi dokumentációban foglaltaknak megfelelően, amelyben konkrétan bemutatja az elvégzendő feladatok módszertanát, ütemezését, a szakértők bevonásának módszerét. 17. Az 1. rész esetében: Ajánlattevőnek, alvállalkozóknak és a bevonni kívánt szakértőknek nyilatkozniuk kell, hogy amennyiben szükséges a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló évi CXXV. törvényben előírt biztonsági feltételeknek megfelelést tisztázó, "B" típusú ellenőrzésnek alávetik magukat. 18. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy tekintettel a beszerzés típusára, az ajánlattevőket, alvállalkozókat, erőforrást nyújtó szervezetet és a szakértőket titoktartási kötelezettséggel terheli. 19. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt a Kbt a alapján ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerű mértéke: 1. rész vonatkozásában HUF, a 2. rész vonatkozásában pedig HUF. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő által megadott bankszámlára történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel az alábbiak szerint: az átutalást az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett sz. számlájára kell teljesíteni. Az ajánlati biztosíték teljes összegének jóváírásra kell kerülnie az ajánlatkérő bankszámláján. Az S227 13/15

14 14/15 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről, valamint az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a Kbt. 59. (5) és (6) bekezdései szerinti esetekben milyen bankszámlaszámra kell a biztosíték összegét visszautalni: a bankgaranciának az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 napig kell érvényben lennie. Az ajánlati biztosíték nyújtásának igazolására az ajánlathoz csatolni kell a bank által kibocsátott eredeti, a Kbt. 59. (4) bekezdésében foglalt esetekre vonatkozó bankgaranciát, az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő által választott biztosító kötelezvényét, amely tartalmazza, hogy a Kbt. 59. (4) bekezdésében foglalt esetekben a biztosító a fenti összeg erejéig készfizető kezességet vállal az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 napig terjedő időszakig. Ajánlattevőnek a Kbt. 59. (1) bekezdése alapján a fenti módok 1-ike szerint az ajánlati biztosítékot (annak teljes értékét) az ajánlattételi határidő lejártáig rendelkezésre kell bocsátania, és a benyújtott ajánlatban, az ajánlat benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell ennek megtörténtét. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 88. (1) bekezdése b) pontja alapján érvénytelen az az ajánlat, amelyben az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot nem nyújtotta be az ajánlattételi határidőre, vagy pedig a jelen pontban megjelölt mértéknél kisebb összegben bocsátották rendelkezésre! (ilyen esetekben hiánypótlásra sincs lehetőség!). 20. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a későbbiekben, adott esetben alkalmazhatja a Kbt (3) bekezdésének b) pontja szerinti törvényi lehetőséget az ott meghatározott feltételek szerint. 21. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, az okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet, valamint 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű fordítását az ajánlathoz csatolni kell. 22. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot tevő ajánlattevők által kötött megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség, a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről. A közös ajánlatot tevőknek nyilatkozniuk kell továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. 23. Ajánlatkérő a Kbt. 55. (3) bekezdésével összhangban előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette a fentieket. JOGORVOSLATI ELJÁRÁS A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Margit krt Budapest MAGYARORSZÁG Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt ban foglaltak szerint. A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Margit krt Budapest MAGYARORSZÁG E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: S227 14/15

15 15/ S227 15/15

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Főosztály Címzett: Dr. Puskás Imre főosztályvezető E-mail: Fax: +36 (1) 474-9291

II. MELLÉKLET. Főosztály Címzett: Dr. Puskás Imre főosztályvezető E-mail: Fax: +36 (1) 474-9291 II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:109342-2011:text:hu:html HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171315-2010:text:hu:html HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 74-110595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 74-110595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110595-2010:text:hu:html HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 74-110595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28757-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136443-2011:text:hu:html HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

"Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés

Neonatológiai ügyelet ellátása szolgáltatás megrendelés "Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/30 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:326441-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365609-2010:text:hu:html HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

HU-Budapest: Különféle kéziszerszámok 2013/S 101-173374. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

HU-Budapest: Különféle kéziszerszámok 2013/S 101-173374. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:173374-2013:text:hu:html HU-Budapest: Különféle kéziszerszámok 2013/S 101-173374 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119595-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101367-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Ajánlati felhívás "A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata" tárgyban

Ajánlati felhívás A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata tárgyban Ajánlati felhívás "A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata" tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Bérlet

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Mosonszolnok Község Önkormányzata 9245 Mosonszolnok, Fő utca 44. Tel.: 06/96/566-017 Fax: 06/96/215-982 e-mail: mosonszolnok@mosonszolnok.hu www.mosonszolnok.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az egyszerű közbeszerzési

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HU-Budapest: Hirdetési szolgáltatások 2012/S 100-166624. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Hirdetési szolgáltatások 2012/S 100-166624. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166624-2012:text:hu:html HU-Budapest: Hirdetési szolgáltatások 2012/S 100-166624 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 1/9 HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Magyar Posta Zrt., Beszerzési

Részletesebben

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 15 Szerződés megkötéséről

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395960-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S 171-261774 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S 171-261774 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261774-2010:text:hu:html HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S 171-261774 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125352-2012:text:hu:html HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34356-2011:text:hu:html HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 21-034356 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

HU-Debrecen: Tanítási berendezések 2011/S 174-285582 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Debrecen: Tanítási berendezések 2011/S 174-285582 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285582-2011:text:hu:html HU-Debrecen: Tanítási berendezések 2011/S 174-285582 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ MNV Zrt. : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 15.02.2010 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 01.04.2010 Dokumentáció beszerzésének 01.04.2010

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220189-2011:text:hu:html HU-Siófok: Számítógép-szerelési szolgáltatások 2011/S 132-220189 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83363-2010:text:hu:html HU-Zalaegerszeg: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 56-083363 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben

Előterjesztés. Hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési eljárás megindításáról

Előterjesztés. Hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési eljárás megindításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz

Nyertes ajánlattevő: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 47 Ajánlatkérő: Rakamaz Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 78 Ajánlatkérő: Földmérési és Távérzékelési Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest XIV. ker. Bosnyák

Részletesebben

HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198916-2010:text:hu:html HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére

Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/75 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166474-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:320729-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2.1.2013, 2013/S 1-000782)

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2.1.2013, 2013/S 1-000782) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45985-2013:text:hu:html HU-Budapest: Projektfelügyeleti szolgáltatások, kivéve az építési munkák felügyeletét 2013/S 030-045985

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. március 19-i együttes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. március 19-i együttes ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke 114-46/2009 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei

Részletesebben

HU-Siófok: Építészeti tervezési szolgáltatások 2012/S 60-098143. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Siófok: Építészeti tervezési szolgáltatások 2012/S 60-098143. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98143-2012:text:hu:html HU-Siófok: Építészeti tervezési szolgáltatások 2012/S 60-098143 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/151

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/151 A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére, a Jó Állam imázskommunikációjához médiatervezési és vásárlási, reklámügynökségi, BTL ügynökségi és online kommunikációs szolgáltatási feladatok elvégzése,

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:394037-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mágneses rezonanciás képfeldolgozó berendezések 2013/S 173-298735. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Mágneses rezonanciás képfeldolgozó berendezések 2013/S 173-298735. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/20 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298735-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mágneses rezonanciás képfeldolgozó berendezések 2013/S 173-298735 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett Országos Idegennyelvű Könyvtár által kezdeményezett Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 1056 Budapest, Molnár utca 11. épületen belüli pincei padlószint süllyesztés körüli falak jetgroutingos alapmegerősítése

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81637-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben