AJÁNLATKÉRŐ NYOMATÉKOSAN FELHÍVJA A FIGYELMET, HOGY A DOKUMENTÁCIÓ ÁRÁT CSAK A NYERTES AJÁNLATTEVŐNEK KELL MEGFIZETNIE A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATKÉRŐ NYOMATÉKOSAN FELHÍVJA A FIGYELMET, HOGY A DOKUMENTÁCIÓ ÁRÁT CSAK A NYERTES AJÁNLATTEVŐNEK KELL MEGFIZETNIE A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN."

Átírás

1 DOKUMENTÁCIÓ A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP / projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a tárgyú a Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljáráshoz A kért, és a tartalomjegyzékben megadott sorrendet kérjük, szíveskedjenek az ajánlat összeállításakor is betartani. Az egyes dokumentumokat, nyilatkozatokat értelemszerűen, a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban kérjük kitölteni. Amikor ajánlatát teljes körűen összeállította, kérjük, az egyes oldalakat (a tartalomjegyzéket is beleértve) a csatolt dokumentumokkal együtt folyamatosan növekvő sorszámmal ellátni. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nem zártan, vagy a nem írásban benyújtott ajánlatok érvénytelennek minősülnek. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 28. (1) bekezdésének megfelelően az Ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban, ugyanazon rész tekintetében nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, más ajánlattevő függetlenül az igénybevétel százalékos mértékétől - alvállalkozójaként nem vehet részt, továbbá más ajánlattevő számára kapacitást nem biztosíthat. Amennyiben egy - a Kbt pontjának a)-c) alpontjai hatálya alá nem tartozó - személy (szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen (Kbt. 26. ). Felhívjuk a figyelmet, hogy az új szabályozás értelmében, amennyiben az ajánlattételbe bevonni kívánt gazdasági szervezet a teljesítésben ténylegesen közreműködik (pl. szakembert, eszközt bocsát rendelkezésre), úgy az ajánlatban alvállalkozónak kell minősíteni a Kbt. 55. (6) a) bekezdésének alkalmazásával. AJÁNLATKÉRŐ NYOMATÉKOSAN FELHÍVJA A FIGYELMET, HOGY A DOKUMENTÁCIÓ ÁRÁT CSAK A NYERTES AJÁNLATTEVŐNEK KELL MEGFIZETNIE A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN. 1

2 TARTALOM 1. dokumentum Felolvasólap 2. dokumentum Ajánlattevők részére szükséges információk 3. dokumentum Ajánlatkérő részére szükséges információk 4. dokumentum Ajánlattevők által benyújtani szükséges igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 5. dokumentum Nyilatkozat a Kbt. 60. (3) bekezdése szerint 6. dokumentum Nyilatkozat a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti besorolásról 7. dokumentum Nyilatkozat a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alvállalkozókról 8. dokumentum Nyilatkozat a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt kapacitást nyújtó szervezetről 9. dokumentum Cégokmányok 10. dokumentum Nyilatkozat kizáró okokról 10/A. dokumentum Nyilatkozat a Kbt. 56. (1) bek. kc) pontja tekintetében 11. dokumentum P1 alkalmasság igazolása 12. dokumentum P2 alkalmasság igazolása 13. dokumentum M1 alkalmasság igazolása 14. dokumentum M2 alkalmassági igazolása 15. dokumentum Szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata 16. dokumentum Önéletrajz minta 17. dokumentum Kapacitást nyújtó szervezet nyilatkozata a rendelkezésre állásról 18. dokumentum Nyilatkozat elektronikus ajánlat tartalmáról 19. dokumentum Ajánlattevő nyilatkozata a megbízási szerződés rendelkezéseinek elfogadásáról 20. dokumentum Ajánlattevő nyilatkozata a dokumentáció ellenértékének megfizetéséről 21. dokumentum Szerződés-tervezet 22. dokumentum Műszaki leírás 2

3 1. DOKUMENTUM FELOLVASÓLAP A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP / projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlattevő (közös ajánlattevők) adatai: Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt meg kell nevezni, megjelölve a képviseletre feljogosított közös ajánlattevőt. Név (megnevezés) székhely: Ajánlati ár: Nettó megbízási díj (HUF) Számmal nettó. Forint Kelt., 20..hó napján.. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 3

4 2. DOKUMENTUM AJÁNLATKÉRŐ RÉSZÉRE SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP / projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlattevő (közös ajánlattevők) adatai: Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt meg kell nevezni, megjelölve a képviseletre feljogosított közös ajánlattevőt. Név (megnevezés) székhely: cégjegyzékszám: adószám: kapcsolattartó neve: kapcsolattartó elérhetősége: (telefon, fax, ) Kelt., 20..hó napján.. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 4

5 3. DOKUMENTUM AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP / projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatot a Kbt. 61. (1) bekezdésében meghatározott formai követelményeknek megfelelően, dupla zárt csomagolásban 1 eredeti példányban cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva papír alapon, roncsolásmentesen nem bontható kötésben, folyamatos oldalszámozással, valamint tartalomjegyzékkel ellátva kell 1 db lezárt csomagolásban kell benyújtani a Győr-Moson- Sopron Megyei Kormányhivatal, 9021 Győr, Árpád u. 32. postacímre, vagy személyesen a Győr, Árpád u. 32. alatt, a 314-es irodában Nagyné Schleicher Krisztina részére. Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP / projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a program végső felülvizsgálata és záró audit elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárás- AJÁNLAT, valamint azt, hogy Postázóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó és az Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel, haladéktalanul a közvetlen címzetthez továbbítandó!. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlati felhívás V.4) Egyéb információk pontjában megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlat, vagy az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. Kérjük az ajánlatok 2 példányban elektronikus adathordozón történő benyújtását pdf formátumban, valamint az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példányai az ajánlat papír alapú eredeti példányával mindenben megegyeznek. Ajánlatkérő a évi CVIII. törvény 54. (2) bekezdése alapján tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban előírt - az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre, a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről az alábbi hatóságoknál kérhetnek tájékoztatást: Nemzeti Adó és Vámhivatal 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Tel.: 06-1/

6 Vidékfejlesztési Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Tel: 06-1/ Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Tel: 06-1/ ; 06-1/ Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Tel: Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság 1024 Budapest, Margit krt. 85. Tel: 06-1/

7 4. DOKUMENTUM AJÁNLATTEVŐK ÁLTAL BENYÚJTANI SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP / projekt keretében munkaerő-piaci tanácsadói és mentori szolgáltatás nyújtása tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Benyújtandó dokumentum Tartalomjegyzék (a végén: az ajánlat összesen... számozott oldalból áll) Felolvasólap Nyilatkozat a Kbt. 60. (3) bekezdése szerint Nyilatkozat a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti besorolásról Nyilatkozat a szerződés teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókról Nyilatkozat a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt kapacitást nyújtó szervezetről Cégokmányok Nyilatkozat a kizáró okokról NAV igazolás, amennyiben ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózók között Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről Pénzügyi intézmény(ek)től származó igazolás(ok) Referencianyilatkozat Nyilatkozat a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt szakemberről Szakmai önéletrajz Végzettséget igazoló iratok egyszerű másolata Szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata Kapacitást nyújtó szervezet nyilatkozata a rendelkezésre állásról Nyilatkozat az elektronikus ajánlat tartalmáról Ajánlattevő nyilatkozata a megbízási szerződés rendelkezéseinek elfogadásáról Ajánlattevő nyilatkozata a dokumentáció ellenértékének megfizetéséről Ajánlatkérő eredeti iratot a Kbt bek c) pont alkalmazása esetén kér. 7

8 5. DOKUMENTUM Az ajánlattevő kifejezett Nyilatkozat -a a Kbt. 60. (3) bekezdésében előírt tartalommal Alulírott,. mint a (cég megnevezése, címe)..... kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP / projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a program végső felülvizsgálata és záró audit elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában, valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentációban, továbbá az ajánlattevők által feltett kérdésekre kapott válaszokban meghatározott követelményeket megismertük, és azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadjuk. Egyúttal nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az ajánlatkérő által készített dokumentáció részét képező szerződés-tervezetet változatlan tartalommal és feltétel nélkül, teljes körűen elfogadjuk, és nyertességünk esetén a Kbt. 60. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződést megkötjük és a szerződés-tervezetben rögzített és vállalt kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük a megajánlott áron1. Kelt., hó.. napján. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 1 A pénzügyi ellenszolgáltatást az ajánlatkérı az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA mértékével növelt bruttó áron teljesíti. 8

9 6. DOKUMENTUM Az Ajánlattevő Nyilatkozat -a, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e 1 Alulírott/alulírottak,.. mint a(z). szervezet (cég megnevezése, címe)..cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője/képviselői mint a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP / projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a program végső felülvizsgálata és záró audit elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevője kijelentem/kijelentjük, hogy cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, vagy kis-, vagy középvállalkozásnak minősül, vagy nem tartozik a fenti törvény hatálya alá 2. Kelt., hó.. napján. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 1 Ezt a nyilatkozatot közös ajánlattétel esetében valamennyi társult tagra külön-külön kell az ajánlatban elhelyezni. 2 A megfelelıt kérjük aláhúzni. 9

10 Ajánlattevő Nyilatkozat -a a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozókról 7. DOKUMENTUM Alulírott/alulírottak..., mint a(z)... (cégnév, székhely) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP / projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a program végső felülvizsgálata és záró audit elkészítése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük: (kérjük az 1-2. pontok mindegyikének tekintetében a nemleges választ is jelölni a megfelelő kiválasztásával) 1. A szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe 10%-ot meghaladó mértékben alvállalkozót. A szerződés teljesítéséhez igénybe kívánok venni 10% feletti de a 25%-ot meg nem haladó - mértékben alvállalkozót, az alábbiak szerint: A cég megnevezése, és székhelye (kitöltése kötelező) Részvétel százalékos aránya Kbt. 26. (10-25% között) (kitöltése kötelező) A közbeszerzés részének megnevezése, amelyhez igénybe veszi (kitöltése kötelező) Amennyiben az alvállalkozóval alkalmasságot igazol, az alkalmassági követelmény pontos hivatkozása (szükség esetén töltendő ki) 2. A szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe 10% alatti alvállalkozót. A szerződés teljesítéséhez az alkalmasság igazolásába be nem vont, 10% alatti alvállalkozót veszek igénybe, az alábbi munkák tekintetében: A szerződés teljesítéséhez igénybe kívánok venni 10% alatti alvállalkozót, akit bevonok az alkalmasság igazolásába az alábbiak szerint: 10

11 A cég megnevezése, és székhelye (kitöltése kötelező) Részvétel százalékos aránya (10% alatt) (kitöltése nem kötelező) A közbeszerzés részének megnevezése, amelyhez igénybe veszi (kitöltése kötelező) Az igazolni kívánt alkalmassági követelmény pontos hivatkozása (kitöltése kötelező) Kelt., hó.. napján. (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 11

12 Az ajánlattevő Nyilatkozat -a az alvállalkozónak nem minősülő, kapacitást nyújtó szervezet bevonásáról [Kbt. 55. (6) bekezdés]: (kérjük a nemleges választ is jelölni a megfelelő kiválasztásával) 8. DOKUMENTUM Alulírott/alulírottak..., mint a(z)... szervezet cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője/képviselői mint a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP / projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevője alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük: A szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 55. (6) bekezdés a) pontja szerinti kapacitást nyújtó szervezetet. A szerződés teljesítéséhez igénybe kívánok venni a Kbt. 55. (6) bekezdés a) pontja szerinti kapacitást nyújtó szervezetet, az alábbiak szerint: A cég megnevezése, és székhelye (kitöltése kötelező) Az alkalmassági követelmény pontos hivatkozása (kitöltése kötelező) Igénybevétel módja a teljesítés során (kitöltése kötelező) Az alkalmasság igazolásához nem veszek igénybe a Kbt. 55. (6) bekezdés b)-c) pontjai szerinti kapacitást nyújtó szervezetet. Az alkalmasság igazolásához igénybe kívánok venni a Kbt. 55. (6) bekezdés b)-c) pontja szerinti kapacitást nyújtó szervezetet, az alábbiak szerint: A cég megnevezése, és székhelye (kitöltése kötelező) Az alkalmassági követelmény pontos hivatkozása (kitöltése kötelező) Igénybevétel módja a teljesítés során (kitöltése kötelező) Kelt., hó.. napján. (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) Megjegyzés: Kérjük a jelen dokumentum mögé csatolni - értelemszerűen az igazolni kívánt alkalmassági követelmény függvényében - a Kbt. 55. (6) bekezdés b) és/vagy c) pontja szerinti dokumentumot. 12

13 9. DOKUMENTUM Cégokmányok Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP / projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a tárgyú közbeszerzési eljáráshoz A cégokmányokat az alábbi személyeknek kell külön-külön csatolni az ajánlatban: Ajánlattevő (közös ajánlattevők); bevonásuk esetén az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet. Az alábbiak szerint: az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, aláírás mintái, a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás példánya az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati felhívás feladását megelőző 60 napnál nem régebbi közhiteles nyilvántartásból származó cégkivonat egyszerű másolatát. Amennyiben az ajánlatkérő által kért cégkivonat a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerinti céginformációs szolgálat honlapján ingyenesen, elektronikusan elérhető és az ott fellelhető adatok 60 napnál nem régebbiek, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható cégkivonat csatolása az ajánlatban nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban utalni kell. 13

14 10. DOKUMENTUM NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL Alulírott/alulírottak..., mint a(z)... szervezet cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője/képviselői, mint a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP / projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevője büntetőjogi felelősségem teljes tudatában akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk képviselt cégre nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 56. (1) bekezdése, 56. (2) bekezdése szerinti kizáró okok. A Kbt. 58. (3) bekezdése szerint büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom továbbá, hogy nem veszek igénybe a jelen közbeszerzési eljárásban a fenti kizáró okok alá eső alvállalkozót, valamint egyéb kapacitást nyújtó szervezetet. Kelt., hó.. napján. (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) Megjegyzés: Felhívjuk a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. -ban foglaltakra, valamint a Közbeszerzési Hatóságnak a Közbeszerzési Értesítő évi 141. számában napján megjelent a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában tárgyú útmutatójára. A kizáró okok fenn nem állását a nem magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében a Közbeszerzési Hatóság által, a Közbeszerzési Értesítő évi 61. számában, június 1. napján közzétett Útmutató alapján szükséges igazolni. Jelen nyilatkozat csatolandó mellékletei: A Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontja szerinti kizáró okot a fenti nyilatkozaton túl - az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. ib) pontjában és a 4. fc) pontjában foglaltak figyelembevételével külön igazolnia kell. Kérjük, hogy a jogszabály által e körben megkövetelt dokumentumot jelen nyilatkozat mögé szíveskedjen csatolni a 10/A. dokumentum szerinti formátumban. 14

15 NYILATKOZAT a Kbt. 56. (1) bek. kc) pontja tekintetében 10/A. DOKUMENTUM Alulírott..., mint a(z)... szervezet cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselıje, mint a Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP / projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a program végsı felülvizsgálata és záró audit elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevıje büntetıjogi felelısségem tudatában a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjának kc) alpontja tekintetében (I) nyilatkozom* hogy: I.1. cégem olyan társaságnak minısül, amelyet szabályozott tızsdén jegyeznek VAGY I.2. cégem olyan társaságnak minısül, amelyet szabályozott tızsdén nem jegyeznek, és a) egyúttal nyilatkozom, hogy cégemnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nincsen.* b) egyúttal nyilatkozom, hogy cégem tekintetében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot ajánlatomhoz csatolom 1 az alábbiak szerint: Természetes személy megnevezése Lakcím (II) A Kbt. 56. (2) bekezdésére tekintettel ezúton nyilatkozom* továbbá, hogy: II.1. nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, amely vállalkozásunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. II.2. az alábbi jogi személy / jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, vállalkozásunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy közvetlenül több, mint 25 %- os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik 2 : Jogi személy megnevezése Székhelye 1 A táblázat szükség esetén bővíthető. 2 A táblázat szükség esetén bővíthető. 15

16 Fenti jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet vonatkozásában a Kbt. 56. (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek (*megfelelőt kérjük aláhúzni) nem állnak fenn* / fennállnak* A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. re) pontja alkalmazásában a vezető tisztségviselő: Vezetı tisztségviselı természetes személy megnevezése 3 Lakcím Kelt., hó.. napján. (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja alkalmazásában tényleges tulajdonos: ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. (3) bekezdésében meghatározott módon közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár; re) az ra) rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője. 3 A évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja re) alpontja alkalmazásában a vezető tisztségviselő. 16

17 11. DOKUMENTUM P1 ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY IGAZOLÁSA NYILATKOZAT a számlavezető pénzügyi intézményekről Alulírott..., mint a(z)... szervezet cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője/képviselői, mint a mint a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP / projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevője kijelentem/kijelentjük, hogy a vizsgált időszakra vonatkozóan cégünk kizárólag az alábbi pénzügyi intézményeknél vezet(ett) számlát 1 : stb... Kelt., hó napján. (Cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) Mellékletek: E nyilatkozat mögé kell csatolni a 310/2011. (XII.23. Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolása céljára szolgáló pénzintézeti nyilatkozatokat. 1 Amennyiben a jelzett pénzügyi intézmények(ek) ennél rövidebb ideje vezetik a számlát, úgy csatolni kell a korábbi számlavezetı pénzügyi intézmény nyilatkozatát is a meghatározott idıtartamra vonatkozóan. 17

18 12. DOKUMENTUM P2 ALKALMASSÁGI KÖVETEMÉNY IGAZOLÁSA Jelen fedlap mögé kell csatolni a biztosító által kiállított igazolást (vagy kötvényt), amelyet elegendő másolatban benyújtani. A biztosító által kiállított igazolásnak tartalmaznia kell a gazdasági, pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményben meghatározottaknak való megfelelést. 18

19 M1 ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY IGAZOLÁSA NYILATKOZAT 13. DOKUMENTUM Nyilatkozat az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított 3 évben a közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb munkáiról, és az ahhoz kapcsolódó referencia igazolások [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (1)-(2)] Alulírott/alulírottak..., mint a(z)... szervezet cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője/képviselői mint a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP / projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevője alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük: Az elvégzett szolgáltatás tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen. Európai uniós forrásból megvalósuló projekt esetén a projekt kódszáma és neve, illetve a projektérték megjelölése Ellenszolgáltatá s nettó összege Teljesítés helye Teljes ítés ideje 1 Teljesítés megfelelős égére vonatkozó nyilatkoza t Szerződést kötő másik fél neve, referenciaa dó személy neve és elérhetőség e Kelt., hó... napján... (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) Megjegyzés: Amennyiben a fenti táblázat helyett referenciaigazolás(oka)t kívánnak becsatolni, kérjük, figyeljenek arra, hogy a referenciaigazolás a megfelelő adatokat tartalmazza, és abból a megfelelőség megállapítható legyen. 1 Kezdés (év/hó/nap) befejezés (év/hó/nap), a szolgáltatás nyújtásának kezdeti és befejezı idıpontja. 19

20 14. DOKUMENTUM M2 ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY IGAZOLÁSA NYILATKOZAT a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt szakemberről [310/2011. (XII.23. Korm. rendelet 15. (3) bekezdés d) pont] Alulírott/alulírottak..., mint a(z)... szervezet cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője/képviselői mint a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP / projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevője az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény és műszaki leírás gondos áttekintése után ezennel kijelentem/kijelentjük, hogy a szolgáltatás nyújtása során az alábbi szakembert kívánjuk bevonni: Szakember neve Képzettség megnevezése Szakmai tapasztalat ismertetése annak megfelelően, hogy az alapján az ajánlati felhívás M/2. pont szerinti alkalmasság megállapítható legyen Kelt., hó... napján... (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) Megjegyzés: Külön csatolandó a képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint szakember tapasztalatát, gyakorlatát bemutató saját kezűleg aláírt önéletrajz. A szakmai tapasztalat ismertetése év-hónap bontásban szükséges, továbbá a szakmai tapasztalat tartalmával szembeni követelmény, hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen. Csatolni szükséges a megnevezett szakember szándéknyilatkozatát, mely szerint ajánlattevő nyertessége esetén részt vesznek a teljesítésben. 20

21 Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa megajánlott szakember a Magyar Könyvvizsgáló Kamarai névjegyzékében nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog, valamint arról, hogy a nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt (4) bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) 17. (1) bekezdésének alkalmazására. 21

22 15. DOKUMENTUM Szakember rendelkezésre állási nyilatkozata Alulírott.. kijelentem, hogy a (cég megnevezése, címe), mint a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP / projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a program végső felülvizsgálata és záró audit elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevője nyertessége esetén a szerződés teljesítéséhez az Ajánlattevő rendelkezésére állok. Kelt, hó. napján... aláírás 1 1 A nyilatkozatot sajátkezűleg kérjük aláírni. 22

23 16. DOKUMENTUM Önéletrajz minta 1 Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Utónév Vezetéknév Cím(ek) Házszám, utca, irányítószám, város (község), ország Állampolgárság Születési dátum Szakmai tapasztalat Időtartam Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök A munkáltató neve és címe Tevékenység típusa, ágazat Tanulmányok Végzettség / képesítés Időtartam Külön tüntesse fel a pályázat szempontjából fontos tanulmányait, a legutóbbitól kezdve és visszafelé haladva. Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa 1 Ajánlatkérő eltérő formátumban benyújtott önéletrajzot is elfogad, amennyiben az önéletrajzból megállapíthatók a vizsgált alkalmassági feltételek teljesülése. 23

24 Kapacitásnyújtó szervezet nyilatkozata a rendelkezésre állásról [Kbt. 55. (5)] 17. DOKUMENTUM Alulírott/alulírottak..., mint a(z)... szervezet cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője/képviselői, mint a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP / projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a tárgyú közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevő részére az ajánlati felhívás III.2) pontja szerinti alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezet, igazolom/igazoljuk, hogy erőforrásainkat rendelkezésre bocsátjuk, kijelentjük, hogy tárgyi eljárás alapján az Ajánlattevővel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljes időtartama alatt. Kelt, hó... napján... (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 24

25 18. DOKUMENTUM AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA az elektronikus formátumban benyújtott ajánlat megegyezőségéről Alulírott/alulírottak..., mint a(z)... szervezet cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője/képviselői mint a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP / projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevője kijelentem/kijelentjük, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható.pdf file) példányai a papír alapú (eredeti) példánnyal teljes mértékben megegyeznek. Kelt, hó. napján... (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 25

26 19. DOKUMENTUM Ajánlattevő nyilatkozata a megbízási szerződés rendelkezéseinek elfogadásáról Alulírott/alulírottak..., mint a(z)... szervezet cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője/képviselői, mint a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP / projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevője kijelentem/kijelentjük, hogy az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezetet feltétel és jogfenntartás nélküli, teljes körűen elfogadjuk, mint Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP / projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési szerződését. Kelt, hó. napján... (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 26

27 20. DOKUMENTUM Ajánlattevő nyilatkozata a dokumentáció ellenértékének megfizetéséről Alulírott/alulírottak,.. mint a (cég megnevezése, címe)..kötelezettség vállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP / projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a program végső felülvizsgálata és záró audit elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertességünk esetén a dokumentáció ellenértékét az Ajánlatkérőnek az ajánlati felhívásban foglalt feltételek szerint megfizetjük... (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 27

28 21. DOKUMENTUM MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET Ügyiratszám: amely létrejött egyrészről a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Megbízó) székhely: 9021 Győr, Árpád u. 32. adószám: célelszámolási számla száma: képviseli: Széles Sándor kormánymegbízott másrészről. (a továbbiakban Megbízott) székhely: cégjegyzékszám: adószám: bankszámlaszám: képviseli: (Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. Előzmények Megbízó és Megbízott előzményként rögzítik, hogy Megbízó, mint ajánlatkérő KÉ 3864/ hivatkozási szám alatt a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást indított és folytatott le, amely eljárás vonatkozásában a Megbízott a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amelyet az ajánlati felhívás szerinti bírálati szempont alapján a Megbízó nyertes ajánlatként hirdetett ki. 28

29 Megbízott a jelen szerződés (a továbbiakban: Szerződés) aláírásával kijelenti, hogy az elvégzendő munkára vonatkozó, a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban az elvégzendő feladatokkal kapcsolatban az ajánlattevő rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, a Megbízó követelményeit megismerte, azok tartalmát elfogadta. Az eljárás során az elvégzendő munkával kapcsolatban további információ kérésére vonatkozó lehetőségével tisztában volt, valamint minden az ajánlattételhez szükséges választ, információt megkapott, és Szerződés rendelkezéseit mindezekre is tekintettel magára nézve kötelezőnek elfogadja. Amennyiben a Szerződés, illetve az alapját képező közbeszerzés dokumentumainak valamely rendelkezése nem egyértelmű, egymásnak ellentmond, az adott rendelkezés értelmezése során az egyes dokumentumok sorrendje az alábbi (a sorban előbb/feljebb álló élvez elsőbbséget): I. a Szerződés II. a Szerződés mellékletei III. a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása IV. a közbeszerzési eljárás dokumentációja V. a közbeszerzési eljárásban benyújtott és elfogadott ajánlat a kiegészítő tájékoztatásokkal együtt 1. A Megbízás tárgya Az Európai Szociális Alapból, nemzeti társfinanszírozással, a Társadalmi Megújulás Operatív Program (továbbiakban: TÁMOP) keretében megvalósuló TÁMOP / A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) című kiemelt projekt Győr-Moson-Sopron megyei részprojektje végrehajtásának könyvvizsgálata az alábbiak szerint A könyvvizsgálat célja: a könyvvizsgáló feladatai ellátása során véleményt alkosson a Társadalmi Megújulás Operatív Program (továbbiakban: TÁMOP) projekt keretén belül rendelkezésre bocsátott forrás elszámolásának megbízhatóságáról, valódiságáról és a törvényes előírásokkal való összhangjáról, továbbá véleményt adjon a TÁMOP projekttel kapcsolatos gazdálkodásról és működtetésének rendjéről A szerződés tárgya: a TÁMOP projekt végrehajtásának könyvvizsgálata a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló évi LXXV. törvény alapján: a) a számvitelről szóló évi C. tv, b) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.), c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, d) a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, e) valamint a kapcsolódó hatályos jogszabályok figyelembe vételével A könyvvizsgálat tartalma a TÁMOP / projekt Győr-Moson- Sopron megyei részprojektje esetében: Megbízott e szerződésben vállalt kötelezettségét Megbízó által rendelkezésére bocsátott dokumentumok feldolgozásával, elemzésével, valamint helyszíni tájékozódás alapján teljesíti, az alábbiak szerint: 29

30 - rendszeresen, az elvégzendő feladat által megkövetelt időtartamban, illetve szükség esetén a helyszínen történő szakmai egyeztetés, - a felmerülő, a könyvvizsgálat kompetenciájába tartozó problémák telefonon történő megbeszélése, illetve , fax, levél útján történő tisztázása, - a program végén, a projekt egészéről záró audit jelentés készítése. A jelen pontban meghatározott feladatok ellátásának részletes ütemezését a szerződés 4. pontja tartalmazza. 2. A szerződés hatálya A szerződés június 1. napjával lép hatályba és augusztus 31. napjáig tart. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megbízott a feladatait a záró audit elkészítéséig (előreláthatólag augusztus 31-ig) köteles ellátni (a dátum a projekt záró elszámolás benyújtási határidejének változása esetén módosulhat). 3. A szerződés teljesítése, a teljesítés módja A megbízott e szerződésben vállalt kötelezettségét Megbízó által rendelkezésre bocsátott dokumentumok feldolgozásával, elemzésével, valamint helyszíni tájékozódás alapján teljesíti az alábbiak szerint: a) év, a év és a év könyvvizsgálata a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban: MKVK) Oktatási Bizottsága által jóváhagyott, az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatára érvényes módszertani útmutatások, továbbá az EU-s projektek vizsgálatára vonatkozó módszertani útmutató(k) alapján, a könyvvizsgálat eredményéről könyvvizsgálói jelentés készítése; c) év könyvvizsgálata az MKVK Oktatási Bizottsága által jóváhagyott, az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatára érvényes módszertani útmutatások, továbbá az EU-s projektek vizsgálatára vonatkozó módszertani útmutató(k) alapján, a könyvvizsgálat eredményéről könyvvizsgálói jelentés készítése; d) január július 31. közötti időszak könyvvizsgálata az MKVK Oktatási Bizottsága által jóváhagyott, az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatára érvényes módszertani útmutatások, továbbá az EU-s projektek vizsgálatára vonatkozó módszertani útmutató(k) alapján, a könyvvizsgálat eredményéről könyvvizsgálói jelentés készítése; valamint augusztus 31-ig a projekt végső felülvizsgálata és könyvvizsgálói igazolás kiállítása (záró audit) a témaszámú Nemzeti Könyvvizsgálati Standard figyelembevételével. 4. A könyvvizsgálat időigénye, a feladatvégzés módja, írásba foglalása A feladatvégzés ütemezése: 1. ütem: A október december 31. közötti időszakról a közbenső könyvvizsgálói jelentések/záradékok elkészítése. Az 1. ütem vonatkozásában a közbenső könyvvizsgálói jelentések/záradékok kiadásának határideje: október

31 2. ütem: A január 1. december 31. közötti időszakról a közbenső könyvvizsgálói jelentések/záradékok elkészítése. A 2. ütem vonatkozásában a közbenső könyvvizsgálói jelentések/záradékok kiadásának határideje: március ütem: A január július 31. közötti időszakról a közbenső, valamint a teljes projekt zárásáról a könyvvizsgálói jelentések/záradékok elkészítése. A 3. ütem elkészítésének határideje: augusztus A könyvvizsgálói jelentés átadásának határideje A 3. d) szerinti témaszámú Nemzeti Könyvvizsgálati standard szerinti rövid formátumú könyvvizsgálói jelentést 4 példányban, augusztus 31-ig adja át a Megbízó részére. A könyvvizsgálói záradék alátámasztására, a tapasztalatok részletezése céljából Kiegészítés -t csatol(hat) a könyvvizsgálói jelentéshez. A felek rögzítik, hogy a végső felülvizsgálat és a záró audit elkészítésének, átadásának határidejét jelen szerződés módosítása nélkül, automatikusan változtatják a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja) által megvalósított TÁMOP / projekt záró pénzügyi beszámolójának korábban meghatározottaktól eltérő határidőre történő elkészítése és az Irányító Hatósághoz való benyújtás módosulása miatt (esetén). 6. A felek jogai és kötelezettségei: a) A Megbízó kötelezettségei és jogai: - biztosítja, hogy a könyvvizsgálat részére folyamatosan és kellő időben a szükséges adatok és információk rendelkezésre álljanak, - tájékoztatja a könyvvizsgálót véleménye kialakítása céljából minden, a TÁMOP projekttel kapcsolatos gazdálkodást érintő fontosabb döntéseiről, - nem korlátozza a könyvvizsgáló írásbeli függetlenségét, nem fogalmazhat meg olyan kikötéseket, amelyek a könyvvizsgálót a szerződésben foglaltakban korlátozhatják, - teljességi (kedvezményezeti) nyilatkozatot tesz a záró pénzügyi jelentés (projekt beszámoló) átadása előtt, hogy minden szükséges információt rendelkezésre bocsátott és valósághű adatokat szolgáltatott, betartotta a projekt Támogatási szerződésében foglalt előírásokat, továbbá, hogy a könyvvezetésért és a projekt záró beszámoló elkészítéséért való felelősség őt terheli, - a könyvvizsgáló részére megfelelő munkakörülményeket biztosít a vizsgálatok helyszínein, biztosítja a könyvvizsgáló szabad mozgását az intézményben, - nem kötelezheti a könyvvizsgálót adó-szakértésre, - a könyvvizsgáló részére az elfogadó nyilatkozatot aláírja és az e szerződésben foglalt díjat megfizeti abban az esetben is, ha a könyvvizsgáló hitelesítő vélemény helyett korlátozó, vagy elutasító záradékkal látja el a projekt záró beszámolóját, - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény aiban előírt feladat végrehajtásához az azonosító adatlaphoz az adatokat Megbízott részére megadja, és amennyiben azokban változás történik, 15 napon belül arról Megbízottat tájékoztatja. Köteles a hivatkozott 31

32 törvény betartásában közreműködni, és a szükséges információkat Megbízott részére megadni. - hozzájárul ahhoz, hogy az elvégzett feladatot a könyvvizsgáló referenciái között feltüntesse. b) A Megbízott kötelezettségei, jogai, az együttműködés módja: - a Megbízott kötelessége arról nyilatkozni, hogy a szerződés megkötésének nincs akadálya, köteles elfogadó nyilatkozatot adni a megbízás elfogadásáról a szerződés aláírásakor, - a megismert adatokkal kapcsolatos titoktartás kötelezi, - köteles a feladatot legjobb tudása szerint végezni, a Megbízót folyamatosan tájékoztatni azokról a hiányosságokról, amelyek a könyvvizsgálói jelentés elkészítéséig kijavíthatók, módosíthatók, - a vizsgálat eredményéről harmadik személy részére csak a Megbízó írásos engedélyével adhat írásos vagy szóbeli tájékoztatást, - a projekt vonatkozásában készített minden jelentéssel kapcsolatos dokumentumot (így a projekt záró beszámolóját, illetőleg az elkészített könyvvizsgálói jelentés(eke)t) 10 évig, de legalább december 31-ig megőrzi, - ellenőrzés közben (is) visszaszolgáltatja azokat a dokumentációkat, amelyek a megbízó részére a további ügymenet érdekében szükségesek, - amennyiben a Megbízottnak a könyvvizsgálói jelentés elkészítése, illetve a beszámoló záradékolása után olyan információk jutnak birtokába, amelyek ellentétesek a jelentéssel, kötelessége utóvizsgálatot kezdeményezni és az eredménytől függően új könyvvizsgálói záradékot készíteni, a régit visszavonni. A szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a feladat teljesítésében együttműködnek és egymás részére a szükséges felvilágosítást megadják. 7. Fizetési feltételek 7.1. A Megbízottat a feladatok teljesítéséért.. Ft + ÁFA, azaz betűvel.. forint + ÁFA könyvvizsgálói megbízási díj illeti meg. A díj a Megbízott minden költségét magában foglalja. Többletmunka elszámolására Megbízott nem jogosult. A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. Ajánlatkérő utófinanszírozással teljesít. Megbízó az ellenszolgáltatást, a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítés esetén a teljesítésigazolást követően, átutalással teljesíti a Ptk. 6:130. (1) és (2) bekezdése és a Kbt (5)-(6) bekezdései szerint. A teljesítés igazolására a Kbt (1) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatás ellenértéke a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1 intézkedés TÁMOP / konstrukciójában megvalósuló program Győr-Moson- Sopron megyére decentralizált keretéből kerül kifizetésre. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. 32

33 A számla értékének kiegyenlítésére a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználási rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott utófinanszírozás alkalmazásával kerül sor. A megbízási díj megfizetésére átutalással, a teljesítés igazolását követően a Megbízott által szabályszerűen kiállított számla és benyújtott dokumentumok alapján kerül sor az alábbiak szerint: Megbízott 2 db részszámlát és egy végszámlát jogosult benyújtani, a 4. pontban leírt ütemezéssel összhangban: 1. részszámla, az 1. ütem vonatkozásában: A október december 31. közötti időszakról a közbenső könyvvizsgálói jelentések/záradékok elkészítése után jogosult Megbízott részszámlát kiállítani. A részszámla aránya a teljes szerződéses ellenérték 40 %-a. 2. részszámla, a 2. ütem vonatkozásában: A január 1. december 31. közötti időszakról a közbenső könyvvizsgálói jelentések/záradékok elkészítése után jogosult Megbízott részszámlát kiállítani. A részszámla aránya a teljes szerződéses ellenérték 30 %-a. Végszámla: A január július 31. közötti időszakról a közbenső, valamint a teljes projekt zárásáról a könyvvizsgálói jelentések/záradékok elkészítése után jogosult Megbízott a végszámlát kiállítani. A végszámla aránya a teljes szerződéses ellenérték 30 %-a. A Kbt (4) bekezdése értelmében a Megbízott nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Megbízott adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Megbízott köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megbízó számára megismerhetővé tenni és a Kbt (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megbízót haladéktalanul értesíteni A szolgáltatás ellenértéke a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1 intézkedés TÁMOP / konstrukciójában megvalósuló program Győr-Moson- Sopron megyére decentralizált keretéből kerül kifizetésre. A megbízási díj megfizetését a Megbízó a benyújtott számla és hiánytalanul csatolt mellékleteinek beérkezését követő 30 napon belül, a teljesítés igazolását követően, banki átutalással teljesíti a Megbízott pénzintézetnél vezetett, - - számú számlaszámára A Megbízott a 4. pontban részletezett feladat elvégzését követően jogosult a tárgyidőszakra vonatkozó számlát a számviteli szabályoknak megfelelően kiállítani, és a Megbízó részére a szükséges melléklettel együtt személyesen vagy postai úton benyújtani (Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (Győr-Moson-Sopron 33

34 Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP Projektszervezet), 9021 Győr, Árpád u. 32., TÁMOP / projekt könyvvizsgálói szolgáltatás). A számlához csatolja az adott időszakra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy augusztus 31-ig jelen szerződésben vállalt kötelezettségének eleget tesz a 3. és 4. pontban foglaltak szerint. A végső felülvizsgálatot elvégzi és a záró auditot addig az időpontig elkészíti Megbízó magára nézve vállalja a Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 130. bekezdésében foglaltakat. 8. A szerződés módosítása A szerződés módosítására kizárólag az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet, valamint a Kbt ben foglaltak szerint van lehetőség. A szerződés módosítását írásba kell foglalni. A szerződésmódosítással kapcsolatban a Kbt. által előírt közzétételi kötelezettség teljesítése a Megbízó feladata. Nem minősül a szerződés módosításának a szerződő felek nyilvántartott adataiban (így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában), valamint a projekt záró elszámolás leadási határidejének változása miatt a záró audit elkészítésének határidejében bekövetkező változás. 9. A szerződés nem megfelelő teljesítése és jogkövetkezményei 9.1. A Megbízottnak a szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését a szerződésben rögzített határidők szerint kell elvégeznie A Megbízott kötelezettségeinek nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén (kivéve a vis maior esetét) a Megbízottal szemben az alábbi szankciók érvényesíthetők: késedelmi, hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbérigény érvényesítése; kártérítési igény támasztása vagy a szerződéstől a Megbízott mulasztása miatti elállás; valamint a Megbízó érvényesítheti a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Megbízott számára olyan körülmény áll elő, amely akadályozza a határidőre történő teljesítést, úgy a Megbízottnak haladéktalanul értesítenie kell írásban a Megbízót a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. 10. Kártérítés, kötbér Amennyiben a Megbízott önhibájából elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a vállalt teljesítési határidőn belül, úgy a Megbízó a szerződésszegésből fakadó egyéb kárrendezésre vonatkozó igényeken túl késedelmi kötbérre jogosult. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után naponta ,- Ft. 34

DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 1 DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ TÁMOP-2.2.7.A-13/1-2013-0001 ÚT A SZAKMAVÁLASZTÁSHOZ megnevezésű projekthez kapcsolódóan pályaorientációs szolgáltatás megrendelése Ajánlatkérő: Budapesti Kereskedelmi

Részletesebben

2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal

2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal DOKUMENTÁCIÓ 2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal tulajdonában/üzemeltetésében lévő flotta gépjármű

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-199/2015._A Debreceni Egyetem részére történő LSM 510 konfokális mikroszkóp javításához szükséges

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-236/2015._ Kötött gyűjtésű kerékpárkölcsönző rendszer beszerzése a Debreceni Egyetem részére tárgyú,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.

Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3. DOKUMENTÁCIÓ Az Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1 projekt keretében tárgyú a Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Motorikus dízelgázolaj beszerzése

Motorikus dízelgázolaj beszerzése Motorikus dízelgázolaj beszerzése (Eljárás száma: T-148/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I.

Részletesebben

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS I. AJÁNLATI FELHÍVÁS II. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ 1.1 Értelmező rendelkezések 1. Ajánlati felhívás vagy Felhívás: Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED adatbank) e tárgyban jelen közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására

Árubeszerzés a 2015. évi Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

HU-Budapest: Hirdetési szolgáltatások 2012/S 100-166624. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Hirdetési szolgáltatások 2012/S 100-166624. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166624-2012:text:hu:html HU-Budapest: Hirdetési szolgáltatások 2012/S 100-166624 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormá nyhivatal Győr közigazgatási terüle tén kívül eső ingatlanjai

Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormá nyhivatal Győr közigazgatási terüle tén kívül eső ingatlanjai DOKUMENTÁCIÓ Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr közigazgatási területén kívül eső ingatlanjai tekintetében tárgyú, közösségi rezsim, nyílt közbeszerzési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási szerződés a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-241 DE Ökológiai épület felújítása tárgyú, a Kbt. 122/A. szerinti közbeszerzési eljárásának dokumentációja

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/a. telefonszám: 06-94-548-034 telefaxszám: 06-94-428-791 e-mail cím: kislegykapo@gmail.com

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Sebészeti eszközök beszerzése

Sebészeti eszközök beszerzése Sebészeti eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem SAP integrált ügyviteli rendszereinek üzemeltetése, jogszabálykövetése, továbbfejlesztése,

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-182/2015. A Debreceni Egyetem részére projekttanulmányok elkészítése a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

Részletesebben

HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138298-2011:text:hu:html HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

TED 2016/S 041-068224

TED 2016/S 041-068224 Új, elővárosi kivitelű, alacsonypadlós, háromtengelyes csuklós (M3/II. osztályú) autóbuszok beszerzése. Pénzügyi lízingszerződés tárgyú, közösségi eljárásrendben lefolytatott, nyílt közbeszerzési eljárás

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Felnőtt sürgősségi háziorvosi ügyeleti ellátás tárgyú közbeszerzési eljárásban KIEGÉSZÍTŐ IRATOK TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKNEK

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Ajánlatkérési Dokumentáció a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós, nyílt közbeszerzési eljáráshoz K1605 Budapest, 2016. Oldal 1 / 62 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

I. rész: Útkarbantartási és felújítási munkálatok elvégzése (vis maior utak)

I. rész: Útkarbantartási és felújítási munkálatok elvégzése (vis maior utak) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Pákozd Község Önkormányzata (8095 Pákozd, Hősök tere 9., tel.: +36 22-258-015, fax.: +36 22-258-014, e-mail: gazdalkodas@pakozd.hu,

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222249-2015:text:hu:html Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81637-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Város: Szentendre NUTS-kód:HU102 Postai irányítószám:2000 Ország:Magyarország. Kapcsolattartó személy: Werner Ákos igazgató Telefon:+36 26310222

Város: Szentendre NUTS-kód:HU102 Postai irányítószám:2000 Ország:Magyarország. Kapcsolattartó személy: Werner Ákos igazgató Telefon:+36 26310222 2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Ajánlati/részvételi felhívás A Kbt. 112. (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119595-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 7-én megtartott

Részletesebben

Combino villamosok homokszóró felújításához alkatrészek beszerzése

Combino villamosok homokszóró felújításához alkatrészek beszerzése Combino villamosok homokszóró felújításához alkatrészek beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Határozat - javaslat

Határozat - javaslat Határozat - javaslat.../2013. (I.24.) sz. Kth. DAOP 4.2.1-11-2012-0007 jelű, Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca sarkán című pályázat kapcsán kivitelezési munkák elvégzése tárgyú, Kerekegyháza Város

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/60 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378138-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4) projekt keretében Mobil tisztatér

Részletesebben

Villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú szerződés keretében a 2017. évre

Villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú szerződés keretében a 2017. évre Villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú szerződés keretében a 2017. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás -

Részletesebben

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Takarítási szolgáltatás végzése a Debreceni Egyetem kezelésében lévő egyes épületekben tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció Mezőtúri református Egyházközség Közbeszerzési ajánlati dokumentáció A Mezőtúri Református Kollégium könyvtárának felújítása keretében belsőépítészeti berendezések gyártása, szállítása és üzembe helyezése

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125352-2012:text:hu:html HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Építési beruházás 1 / 11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98884-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884 Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások

Részletesebben

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 78 Ajánlatkérő: Földmérési és Távérzékelési Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest XIV. ker. Bosnyák

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II.

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere, 1 ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében"

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Közös ajánlatkérők: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Szent

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz

Nyertes ajánlattevő: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 47 Ajánlatkérő: Rakamaz Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385578-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

Magyarország-Lajosmizse: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2016/S 074-128312. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Lajosmizse: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2016/S 074-128312. Ajánlati/részvételi felhívás. 1 / 16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128312-2016:text:hu:html Magyarország-Lajosmizse: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2016/S 074-128312

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395960-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben